Z500 Seyyar iskeleler w Seyyar kirişli seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Dayamalı seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Katlanır iskele, 0.75m x 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Z500 Seyyar iskeleler w Seyyar kirişli seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Dayamalı seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Katlanır iskele, 0.75m x 1."

Transkript

1 w Kurulum ve kullanım talimatı Seyyar iskeleler w Seyyar kirişli seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Dayamalı seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Katlanır iskele, 0.75m x 1.8m

2

3 Kurulum ve kullanım talimatı 3 İçindekiler dizini 1. Genel Giriş Üretici Yapı tipi ruhsatı Garanti Yayım tarihi Telif hakları ve korunan haklar Amacına uygun kullanım Amacına uygun olmayan kullanım 5 2. Kurulum Emniyet kuralları İskeleyle elektrikli tesislerde çalışırken uyulacak kurallar Müşterek geçerli emniyet bilgileri Teknik özellikler Genel kurulum talimatları Ana ölçüler İşaretleme Parça listesi, dengeleme dahil (bkz. ayrıca 5.2) Tek parçaların pozisyonu Kurulum teknik resimleri İskelenin sökülmesiyle ilgili bilgi Kullanım talimatları Duruş emniyeti kuralları Genel Dengelemenin sabitlenmesi Bakım, onarım, depolama ve temizlik İskele yapı parçalarında kontroller Yedek parça Aksesuar 29 Notlar 30

4 Kurulum ve kullanım talimatı 1. Genel 1.1. Giriş Bu kurulum ve kullanım talimatı yalnızca bu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde açıklanan iskeleler için geçerlidir. Bu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde yazılı güvenlikle ilgili bilgiler ve ayrıca iskelelerle çalışma hakkında ve kurallar ve talimatlar, dokümantasyon içerisinde anılan iskelenin geçerlilik sahası kapsamına dahildir. İşletmeciler, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere: mahalli, bölgesel ve ulusal güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamalı, kurulum ve kullanım talimatı içerisinde güvenli kullanımla ilgili olarak yazılı mevzuata (kanunlar, yönetmelikler, direktifler vb.) uyulmasını sağlamalı, kurulum ve kullanım talimatının, işletmecinin personelinin elinin altında olmasını ve personelin yazılı bilgi, uyarı, güvenlik kuralları gibi talimatlara harfiyen uymasını sağlamalıdır Üretici İşbu dokümantasyon içerisinde yazılı iskelenin üreticisi: Firma ZARGES GmbH & Co. KG Tel.: / Sparte Steigtechnik Faks: / Postfach E-posta: Weilheim İnternet: Yapı tipi ruhsatı Aşağıda adı geçen iskele tarafından kontrol edilmiştir Garanti Garanti kapsamı, süresi ve şekli, üreticinin satış ve teslimat koşulları içerisinde belirlenmiştir. Dokümantasyonun eksik olmasından kaynaklanan garanti haklarında, kurulum ve kullanım talimatının teslim edildiği tarihte mevcut olan eksiklik esas alınır (bakınız Bölüm 1.5). Satış ve teslimat koşullarının dışında şunlar geçerlidir: Teslimatı yapılan iskelelerde aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçından dolayı meydana gelen hasarlar için herhangi bir garanti verilmez: Bu kurulum ve kullanım talimatının okunmamış veya dikkate alınmamış olması İşletmecinin personelinin yeterli özelliklere sahip olmaması veya yeterli eğitim görmemiş olması Orijinal yedek parçalardan farklı parçaların kullanılması. İşletmeci aşağıdaki hususların sağlanmasına dair sorumluluğu vardır: bölüm 5'e göre emniyet kurallarına uyulması, amacına uygun olmayan bir kullanıma (bakınız Bölüm 1.8), hatalı kurulmasına ve izin verilmeyen bir şekilde işletilmesine mahal verilmemesi ve bunun yanında amacına uygun bir kullanımın (bakınız Bölüm 1.7) sağlanması ve iskelelerin sözleşmeyle kararlaştırılmış kullanım koşullarına uygun olarak işletilmesi.

5 Kurulum ve kullanım talimatı Yayım tarihi Almanca dilindeki kurulum ve kullanım talimatının yayım tarihi 01 Nisan 2006'dır Telif hakları ve korunan haklar Bu kurulum ve kullanım talimatının telif hakkı üretici firmaya aittir. Ayrıca özellikle patent alma veya patent tescili gibi durumlara ait tüm hakları saklıdır. Yukarıda yazılı bilgilere aykırı davranışlar tazminat hakkı doğurur! 1.7. Amacına uygun kullanım Bu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde açıklanan iskeleler, yalnızca EN 1004 kurallarına ve işbu kurulum ve kullanım talimatının model genel bakışına göre iskele olarak kullanılabilir Amacına uygun olmayan kullanım Amacı dışında bir kullanım - yani iskelelere ait kurulum ve kullanım talimatında Bölüm 1.7 içerisinde yazılı bilgilerden farklı bir kullanım -, Alman Ürün Emniyeti Kanunu (ProdSG tarih ) çerçevesinde amacına uygun olmayan bir kullanımdır. Aynısı işbu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde yazılı normlar ve direktifler için de geçerlidir.

6 Kurulum ve kullanım talimatı 2. Kurulum 2.1. Emniyet kuralları 1. Adı geçen iskelelerin duruş emniyeti, kurulumu ve kullanımı için EN 1004 "Seyyar çalışma platformları" kuralları geçerlidir. 2. İskeleler, yalnızca işbu kurulum ve kullanım talimatını okumuş ve anlamış personel tarafından kurulabilir ve kullanılabilir. 3. İskelenin kurulması ve sökülmesi için en az iki kişi gerekir. 4. Yalnızca kontrol sertifikasının verilmiş olduğu, üreticiye ait hasarsız ve hatasız iskele sistemi orijinal parçaları kullanılabilir. İskeleleri kullanmadan önce, tüm parçalar doğru montaj ve fonksiyon kabiliyeti konusunda kontrol edilmelidir. 5. Maksimum platform yükseklikleri EN-1004'e göre açık havada 8 m, her tarafı kapalı odalarda 12 m ile sınırlıdır. İşbu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde açıklanan iskeleler için maksimum platform her tarafı kapalı odalarda 10 m'dir. 6. İskele üzerinde vinç vb. kaldırma araçlarının kullanılması yasaktır. 7. Birinci platform zeminden itibaren maksimum 4,40 m yükseklikte bulunabilir. Diğer platformlar arasındaki mesafe azami 4 m olmalıdır. lar arası mesafe en az 1,70 m olmalıdır. 8. İskelenin kurulması ve sökülmesi sırasında, montaja yardım olarak 2 m'lik mesafede platformlar veya iskele kirişleri tam yüzeyle döşenmelidir. İskele kirişleri kullanılacağı zaman, bunlar iskelenin her tarafından 500 mm yukarı taşmalıdır. Kurulum veya sökme işlemleri için de olsa korkuluk ve desteklerin üstüne çıkılması yasaktır. 9. İskele yalnızca yatay olarak düz, yeterli taşıma kapasitesine sahip zeminler üstüne kurulmalıdır. Gerektiğinde yük dağıtan altlıklar kullanılmalıdır. 10. Duruş emniyetini sağlamak için seyyar çıtaların, denge ağırlıklarının, destek ayaklarının ve duvar mesafe tutucularının kullanılması için işbu kurulum ve kullanım talimatına bakılmalıdır. 11. platformu üzerinde ancak 3 parçalı yan korumalar, yani korkuluk çerçevesi, diz koruması ve çevredeki güverte tahtaları varken çalışılabilir. Ara platformlarda güverte tahtaları kullanılmayabilir. 12. Aynı anda birden fazla çalışma platformu üzerinde çalışılması yasaktır. 13. İskelenin duvar tarafında kurulması halinde, dengeleme için ek olarak duvar mesafe tutucuları (Aksesuar, Sip.-No ) kullanılmalıdır.

7 Kurulum ve kullanım talimatı İskelenin izin verilen yük kapasitesi, yük eşit dağılmış ise 2,0 kn/m²'dir (EN İskele grubu 3'e göre). 15. Tüm sevk makaraları, fren kolları aşağı itilmek suretiyle sabitlenmelidir. Fren kolları yalnızca hareket ettirilirken gevşetilmelidir. 16. İskele hareket ettirilirken, platform üzerinde hiç kimse ve hiçbir malzeme veya alet bulunmamalıdır. Her türlü çarpmadan kaçınılmalıdır. İskeleyi, yalnızca sağlam, düz ve üzerinde engel olmayan kurulum zemini üzerinde elle uzunlamasına veya çapraz istikamette hareket ettiriniz. Hareket ettirilirken normal adım hızından daha hızlı hareket edilmemelidir. 17. İskelenin, araçlar (örn. forklift) kullanılarak hareket ettirilmesi yasaktır. İskelenin, forkliftle kaldırılması, çekilmesi veya itilmesi yasaktır. 18. İskelenin üstünde hareket ettirildiği zemin, onun ağırlığını taşıyabilmelidir. 19. Açık havada veya açık binalarda kullanım halinde, iskele 6 şiddetinden yüksek rüzgarda (Beaufort skalasına göre), fırtınalı havada ve iş bitiminde rüzgardan korunaklı bir sahaya götürülmelidir veya başka uygun tedbirler (örn. kancalama) kullanılarak devrilmeye karşı emniyete alınmalıdır. 6 şiddetindeki rüzgarın (12 m/s) aşıldığı, yürürken hissedilir bir zorlanmadan anlaşılabilir. 20. Dübel bağlantılar ile kancalamaların kullanılması halinde, "Cephe iskelelerinin kancalanması için dübellerin takılması hakkında bilgi formu"na dikkat edilmelidir ( bu form Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln firmasından -Sip-No. ZH 1/500 ile temin edilebilir). 21. İskeleler ile binalar arasında kiriş konularak köprü kurulması yasaktır. İskele, buradan başka yapılara geçmek için merdiven kulesi olarak kullanılmamalıdır. 22. İskeleyi kullanmadan önce, iskelenin dikey istikameti kontrol edilmeli, gerektiğinde düzeltilmelidir. Ayrıca iskelenin düzgün ve eksiksiz vaziyeti Bölüm 2.8'e göre kontrol edilmelidir. 23. Desteklerin kullanılması halinde, bunların bir kiriş altına konulması gerekir. Desteklerin dönme emniyetleri daima takılmış olmalıdır.

8 8 Kurulum ve kullanım talimatı 2.2. İskeleyle elektrikli tesislerde çalışırken uyulacak kurallar Korunaklı olmayan elektrikli tesisler üzerinde veya yakınında çalışmalar sırasında, yalnızca aşağıdaki hallerde iskele kullanılarak çalışma yapılmalıdır: tesis parçası açık ise, tesis parçası yeniden açılmaya karşı emniyette ise, tesis parçasında elektrik yok ise, tesis parçası topraklama rayı aracılığıyla topraklanmış ise ve tesis parçası komşu elektrikli parçalardan izole edilmiş ise Müşterek geçerli emniyet bilgileri İskelenin kontrolü, kurulumu ve kullanımı için BGI 663 kuralları " ve koruma iskeleleriyle çalışma için kullanma talimatı" geçerlidir İskele üzerinde elektrikli cihazların kullanılması konusunda BGR 165 ve BGI 594 (eskiden ZH 1/228) kuralları "Yüksek elektrik tehlikesine sahip elektrikli işletim araçlarının kullanılmasıyla ilgili emniyet kuralları" geçerlidir Teknik özellikler Seyyar kirişli veya dayamalı seyyar iskele, 0.75 m x 3.0 m Ruhsatı EN 1004 İskele grubu 3'e göre İskele grubu 3'e göre izin verilen yük dayanıklılığı 200 kg/m² İskelenin toplam yük dayanıklılığı maksimum 450 kg un yük dayanıklılığı maksimum 450 kg Maksimum platform 11,1 m veya 6.1 m Katlanır iskele 0.75 m x 1.8 m Ruhsatı EN 1004 İskele grubu 3'e göre izin verilen yük dayanıklılığı İskelenin toplam yük dayanıklılığı maksimum un yük dayanıklılığı maksimum Maksimum platform İskele grubu 3'e göre 200 kg/m² 270 kg 270 kg 5.85 m

9 Kurulum ve kullanım talimatı 2.5. Genel kurulum talimatları Şek. 1. Şek Seyyar kiriş üstünde geçme çerçeve montajı ê ê î 2. Seyyar kiriş üstünde muylu ile sevk makarası montajı Şek. 3. Şek. 4. è é ç 3. Seyyar kiriş üstünde mil ile sevk makarası montajı Şek. 5. Şek î é Çapraz desteklerin montajı İlk çapraz destekler her zaman alttan 1. basamaktan başlar!!! Çapraz destekler sonrasında zig-zag şeklinde iskelenin uzunlamasına tarafına yukarı çıkar. Şek. 7. Şek. 8. ê ê 5. Dikey desteklerin montajı ê Şek. 10. ê ê Şek. 9.

10 10 Kurulum ve kullanım talimatı 6. Seyyar kirişli seyyar iskelelerde ana destek montajı 4 m ve üstü platform nde kullanım. Şek. 11. ê 7. montajı Montaj yardımcısı olarak iskele kirişlerinin veya platformlarının monte edilmesi gerekir., kurulumun diğer işlemleri için durma yeri olarak kullanılır (bkz. Böl. 2.1 No. 7). İskele tamamlandıktan sonra tüm montaj yardımcılarının (iskele kirişleri vb.) çıkartılması gerekir. 8. Korkuluk montajı Şek. 15 için: Ara platform için korkuluk Şek. 16 için: platformu (en üst platform) için korkuluk Şek. 12. Şek. 13. Şek. 14. ê ê ì Şek. 15. Şek. 16. î é ê 3. î 9. Korkuluk çerçevesi montajı Her 2. büyüklükte! Şek. 17. Şek. 18. ê ê 10. Güverte tahtaları montajı (Uzunlamasına güverte, enlemesine güverte) î ê ê Şek. 19. Şek. 20.

11 Kurulum ve kullanım talimatı İskelenin doğrultulması Taban modülü kurulduktan sonra bunun bir su terazisi yardımıyla doğrultusunun ayarlanması gerekir. İskelenin, kurulduktan sonra kullanılacağı yere itilmesi gerektiğinde, kullanım yerinde mutlaka doğrultusunun yeniden kontrol edilmesi gerekir. Şek. 21. Şek Dayama montajı Yalnızca dayamalı seyyar iskelelerde ( ). Şek. 23. Şek ë 3. î Şek. 25. Şek Duvar kancası montajı Şek. 27. Şek. 28.

12 12 Kurulum ve kullanım talimatı 2.6. Ana ölçüler Seyyar kirişli seyyar iskele Boy: 0.75 x 3.00 m a = 3000 mm b = 750 mm c = 1800 / 3200 mm Dayamalı seyyar iskele Boy: 0.75 x 3.00 m a = 3000 mm b = 750 mm d = 2500 mm e = 4000 mm Katlanır iskele Boy: 0.75 x 1.80 m a = 1800 mm b = 750 mm c = 1800 mm

13 Kurulum ve kullanım talimatı İşaretleme Model levhası Ürün No. izin verilen maks. yük maks. platform EAN kodu

14 14 Kurulum ve kullanım talimatı 2.8. Parça listesi, dengeleme dahil (bkz. ayrıca 5.2) Parça listesi içinde, tek parçaların tanımları, ilgili ağırlıklar, tek parçaların ürün numaraları, komple iskelede bulunan tek parçaların adedi ve komple iskelenin ürün numarası yazılıdır. Bunların haricinde iskele başına gerekli dengeleme yazılmıştır. Seyyar kirişli seyyar iskeleler 0.75 x 3.00 m 1), yakl. [m] Parça listesi Sipariş No Geçme çerçeve 2 m Korkuluk çerçevesi 1 m Korkuluk Klapeli platform Enlemesine güverte Uzunlamasına güverte Çapraz destek Yatay destek Ana destek (FB) 1.8 m Ana destek (FB) 3.2 m Seyyar kiriş 1.8 m Seyyar kiriş 3.2 m Makara Ø150 mil ile Askı basamak Dengeleme Her sevk makarası üzerindeki denge ağırlıklarının sayısı İç mekanda kullanım ortadan kurulum yandan kurulum 2) 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/3 0/3 Dış mekanda kullanım ortadan kurulum yandan kurulum 2) 0/2 0/3 0/5 2/8 4/10 1/7 1) : maks. mil takılmış sevk makaralarında (42844, Ayar sahası: 11cm) 2) : Yandan kurulumda, daha fazla dengeleme duvardan uzak tarafta bulunur. Her sevk makarası başına 4'ten fazla duvar ağırlığı olduğunda, ek olarak geçme borular (42849) kullanılmalıdır. Kurulum ve kullanım talimatı içindeki denge kurallarına dikkat ediniz! : teknik olarak mümkün değil : izin verilmez!

15 Kurulum ve kullanım talimatı 15 Dayamalı seyyar iskeleler 0.75 x 3.00 m 1), yakl. [m] Parça listesi Sipariş No Geçme çerçeve 2 m Korkuluk çerçevesi 1 m Korkuluk Klapeli platform Enlemesine güverte Uzunlamasına güverte Çapraz destek Yatay destek Üçgen dayama Makara Ø150 mil ile Askı basamak Dengeleme İç mekanda kullanım Her sevk makarası üzerindeki denge ağırlıklarının sayısı ortadan kurulum Dış mekanda kullanım ortadan kurulum ) : maks. mil takılmış sevk makaralarında (42844, Ayar sahası: 11cm) Her sevk makarası başına 4'ten fazla duvar ağırlığı olduğunda, ek olarak geçme borular (42849) kullanılmalıdır. Kurulum ve kullanım talimatı içindeki denge kurallarına dikkat ediniz!

16 16 Kurulum ve kullanım talimatı Seyyar kirişli katlanır iskeleler 0.75 x 1.80 m, yakl. [m] Parça listesi Sipariş No Katlanır çerçeve ünitesi Geçme çerçeve 2 m Korkuluk çerçevesi 1 m Korkuluk Klapeli platform Enlemesine güverte Uzunlamasına güverte Çapraz destek Yatay destek Ana destek Seyyar kiriş, 1,80 m Makara Ø150 muylu ile Dengeleme İç mekanda kullanım Her sevk makarası üzerindeki denge ağırlıklarının sayısı ortadan kurulum yandan kurulum 1) 2/3 3/4 4/5 Dış mekanda kullanım ortadan kurulum yandan kurulum 1) 2/3 3/5 4/7 1) : Yandan kurulumda, daha fazla dengeleme duvardan uzak tarafta bulunur. Her sevk makarası başına 4'ten fazla duvar ağırlığı olduğunda, ek olarak geçme borular (42849) kullanılmalıdır. Kurulum ve kullanım talimatı içindeki denge kurallarına dikkat ediniz! için ( 4.65 m): Seyyar kirişler kullanıldığında dengeleme, her sevk makarası başına 1 ağırlığa düşer. : teknik olarak mümkün değil : izin verilmez!

17 Kurulum ve kullanım talimatı Tek parçaların pozisyonu Geçme çerçeve 1,00 m Enine güverte tahtası Uzunlamasına güverte tahtası Katlanır ünite Korkuluk Geçme çerçeve 2,00 m Geçişli platform Dayama Askı basamak Yatay destek Çapraz destek Seyyar kiriş Ana destek

18 18 Kurulum ve kullanım talimatı Kurulum teknik resimleri Seyyar kirişli seyyar iskele 0.75 x 3.0 m 3.15m İskele 0.7x3.0m İskele 2.15m Ağırlık 63.3kg 1.15m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 3.40m Ağırlık 117kg 2.40m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 4.25m Ağırlık 139kg 3.25m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 5.35m Ağırlık 144kg 4.35m Sipariş No

19 Kurulum ve kullanım talimatı m İskele 0.7x3.0m İskele 6.20m Ağırlık 191kg 5.20m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 7.30m Ağırlık 196kg 6.30m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 8.15m Ağırlık 242kg 7.15m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 9.30m Ağırlık 247kg 8.30m Sipariş No

20 20 Kurulum ve kullanım talimatı 11.1m İskele 0.7x3.0m İskele 10.1m Ağırlık 291kg 9.10m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 11.2m Ağırlık 299kg 10.2m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 12.1m Ağırlık 310kg 11.1m Sipariş No

21 Kurulum ve kullanım talimatı 21 Dayamalı seyyar iskele 0.75x3.0 m 3.15m İskele 0.7x3.0m İskele 2.15m Ağırlık 63.6kg 1.15m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 3.20m Ağırlık 119kg 2.20m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 4.05m Ağırlık 132kg 3.05m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 5.15m Ağırlık 138kg 4.15m Sipariş No

22 22 Kurulum ve kullanım talimatı 7.00m İskele 0.7x3.0m İskele 6.00m Ağırlık 185kg 5.00m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 7.10m Ağırlık 190kg 6.10m Sipariş No

23 Kurulum ve kullanım talimatı 23 Katlanır iskele 0.75 x 1.8 m 2.95m İskele 0.7x1.8m İskele 1.95m Ağırlık 35.3kg 0.95m Sipariş No Bilgi: Burada iki seyyar kiriş ile Alternatif: seyyar kiriş olmadan ve 4 x 7 denge ağırlığı ile 3.80m İskele 0.7x1.8m İskele 2.80m Ağırlık 44.5kg 1.80m Sipariş No m İskele 0.7x1.8m İskele 3.65m Ağırlık 69.8kg 2.65m Sipariş No m İskele 0.7x1.8m İskele 4.85m Ağırlık 110kg 3.85m Sipariş No

24 24 Kurulum ve kullanım talimatı 6.70m İskele 0.7x1.8m İskele 5.70 m Ağırlık 122kg 4.70m Sipariş No m İskele 0.7x1.8m İskele 6.85 m Ağırlık 147kg 5.85m Sipariş No

25 Kurulum ve kullanım talimatı İskelenin sökülmesiyle ilgili bilgi Kurulan iskelenin sökülmesi işlemi kurulumun tersi sıralamayla yapılır. Bu sırada, montaj personeli için gerekli platformlar veya iskele kirişlerinin daha önce yeniden duruş yerleri olarak kurulmasına ve tam yüzeyiyle döşenmesine dikkat edilmesi gerekir. Üstündeki düzlemler tamamen sökülmeden önce iskelenin hiçbir parçası (destekler, platformlar vb.) sökülmemelidir. 4. Kullanım talimatları 1. platformu üstüne yalnızca içten çıkılmalıdır. 2. sırasında yan korumalığa dayanmak yasaktır. 3. Kaplama yüzeyleri üstünde atlamak yasaktır. 4. Yatay yüklerin oluşturulmaması gerekir, örn. iskelenin devrilmesine neden olabilecek bitişik yapılarda çalışmak suretiyle. 5. İskelelerin geçiş binalarında, giydirilmemiş binalarda veya bina köşelerinde kullanılması halinde, iskelenin devrilmesini önlemek için özellikle rüzgar durumuna dikkat edilmelidir. 6. ni, merdiven, sandık veya başka düzenekler kullanılarak arttırılması yasaktır. 7. Alet ve malzemelerin yalnızca yukarıya uzatılması gerekir. Bu sırada çalışma platformuna aşırı yük bindirmemek için daima, aletlerin ve malzemelerin ağırlığına dikkat edilmesi gerekir. Yukarıya uzatan kişi ancak, yükü alan kişi bunu güvenli bir şekilde elinde tuttuğunda serbest bırakmalıdır. 8. Sevk makaralı iskeleler kurulumdan sonra kullanılacakları yere hareket ettirilebilir (zemin eğimi %3'ten fazla olmamalıdır). Her türlü çarpmadan kaçınılmalıdır. Hareket ettirildikten sonra iskelenin doğrultusu yeniden kontrol edilmelidir. 9. İskele hareket ettirilirken daima, elektrik ileten hiç bir tesis parçasına temas etmemesine dikkat edilmelidir. 10. Elektrikli cihazlar (matkaplar vb.) yalnızca koruyucu küçük voltaj ile (48 V), koruyucu ayırma (ayırma trafosu) ile veya bir kaçak akım rölesi üzerinden 30 ma'lik bir kaçak akımı ile bağlanmışlarsa eğer, iskele üzerinde kullanılabilir. BGI 594 (eskiden ZH 1/228) kurallarının uygulanması gerekir. 11. Aletler ve malzemeler çalışma platformu üzerinde, çalışma platformunun yanında 20 cm boş geçiş yeri kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

26 26 Kurulum ve kullanım talimatı 5. Duruş emniyeti kuralları 5.1. Genel İskelenin duruş emniyeti için seyyar kirişler ve dayamalar kullanılır. Ancak bunların kullanım yerine (iç mekan / dış mekan) göre ek olarak dengelenmesi gerekmektedir. Doğru dengeleme için lütfen parça listelerine bakınız (Madde 2.8) Dengelemenin sabitlenmesi Denge ağırlıklarının takma yerleri ve miktarı, iskelenin kurulum türüne ve platform ne göre değişir. Doğru dengelemenin tam miktarı için lütfen Bölüm 2.8 içinde (tabloların alt kısmı) parça listelerine bakınız. Denge ağırlıklarını yuvaları üzerinden sevk makaralarına takınız, bunun için bakınız Şek. alt. Daha fazla denge ağırlığının gerekli olduğu iskelelerde seyyar kirişlerdeki yuvalar, geçme borular (Aksesuar, Sip.-No ) ile uzatılabilir. Seyyar kiriş olmayan iskele kurulumu sırasında, vidalamalı denge ağırlıkları (Sip.-No ) kullanılmalıdır. Denge ağırlıkları, dayamalara sabitlenmelidir (mümkün olduğunca ayak noktasından). Denge ağırlıkları Sipariş No.: Denge ağırlıkları Sipariş No.: Bakım, onarım, depolama ve temizlik Uzatma borusu Sipariş No.: Temizlik işlemi, su ve piyasada bulunan normal bir deterjan katılarak yapılabilir. Boya bulaşması halinde, boyalar terpentin ile temizlenebilir. Deterjanlar yeraltına ulaşmamalıdır, kullanılmış deterjanlı sular geçerli çevre koruma kurallarına göre atığa ayrılmalıdır. Hareketli parçaların yağlanması Hareketli tüm parçaları (mil, sevk makarası rulmanı, kilitler) piyasada bulunan normal yağla yağlayınız. Kışın kullanım için ince ve akışkan yağ kullanınız. Fazla gelen yağı temizleyiniz, yağ ayak basma yerlerine bulaşmamalıdır - Kayma tehlikesi! Yağ bulaşmış temizlik bezlerini geçerli çevre koruma kurallarına göre atığa ayırınız. Depolama İskele parçaları herhangi bir zarar görmeyecekleri şekilde depolanmalıdır. İskele parçaları yağışlı havalara karşı korunaklı depolanmalıdır. Depolama yerine getirip götürürken iskele parçalarının kaymaya, çarpmaya ve düşmeye karşı emniyete alınması gerekir. Yükleme sırasında iskele parçaları atılmamalıdır.

27 Kurulum ve kullanım talimatı İskele yapı parçalarında kontroller Herhangi bir hasar olması halinde ilgili parça artık kullanılmamalıdır. Geçme çerçeve / Seyyar kiriş Şekil bozukluğu, ezik ve çatlak kontrolü yapınız. Destekler (çapraz / korkuluk) Şekil bozukluğu, ezik, çatlak ve kilitlerde fonksiyon kontrolü yapınız. Şekil bozukluğu, ezik, çatlak ve kilitlerde fonksiyon kontrolü yapınız. Ahşabın durumunu kontrol ediniz. Geçiş klapeleri fonksiyonunu kontrol ediniz. Güverte tahtaları Ahşabın durumunu kontrol ediniz. Güverte tahtalarında çatlak kontrolü yapınız. Sevk makaraları Makaraların çalışmasını kontrol ediniz ve frenlerin hareket ve dönüşü engelleyip engellemediğini kontrol ediniz. Milli sevk makaralarında ilave olarak millerin kolay çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Seyyar kiriş veya ana çerçevedeki düşme emniyetini (kelebek cıvata, düşme fişi) kontrol ediniz. Emniyet yayı Şekil bozukluğu, ezik ve çatlak ve doğru yerleşim kontrolü yapınız İşbu kurulum ve kullanım talimatı içinde yeterince ayrıntılı bir şekilde ele alınmamış konularda ayrıntılı bilgi istemeniz veya özel sorunlarla karşılaşmanız halinde, gerekli bilgiyi doğrudan üreticiden talep edebilirsiniz (bakınız Bölüm 1.2). Ayrıca, işbu kurulum ve kullanım talimatının içeriğinin, eskiden varolan bir anlaşma, teyit veya hukuki bir ilişkinin bir parçası olmadığını veya bunu değiştirmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Her türlü yükümlülük, tamamen ve tek başına geçerli garanti düzenlemesini de içeren ilgili satış sözleşmesine dayanır (bakınız ayrıca Bölüm 1.4). Sözkonusu sözleşmeye dayalı garanti düzenlemeleri, işbu kurulum ve kullanım talimatının uygulanmasıyla ne genişletilir ne de daraltılır. Bu belgenin üreticinin açık onayı olmadan, başkalarına verilmesi veya çoğaltılması, değerlendirilmesi ve içeriğinin başkalarına bildirilmesi yasaktır. Yukarıda yazılı bilgilere aykırı davranışlar tazminat hakkı doğurur.

28 28 Kurulum ve kullanım talimatı 6. Yedek parça Klapeli platform Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Seyyar kiriş Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.2 m) Katlanır ünite Sip. No.: (1.8 m) Geçme çerçeve 2 m Sip. No.: Korkuluk çerçevesi 1 m Sip. No.: Yatay destek Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Ana destek Sip. No.: (1.8 m, seyyar kiriş için) Sip. No.: (3.0 m, seyyar kiriş için) Sip. No.: (3.0 m, seyyar kiriş için) Çapraz destek Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Korkuluk Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Üçgen dayama Sip. No.: 42926

29 Kurulum ve kullanım talimatı 29 Uzunlamasına güverte Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Makara Ø150 muylu ile Sip. No.: Set = 4 adet: Enlemesine güverte Sip. No.: Makara Ø150 mil ile Sip. No.: Set = 4 adet: Aksesuar Duvar kancası Sip. No.: Uzatma borusu Sip. No.: Askı basamak Sip. No.: Denge ağırlığı 10 kg Sip. No.: Denge ağırlığı 10 kg Sip. No.: 42912

30 30 Kurulum ve kullanım talimatı NOTLAR

31 Kurulum ve kullanım talimatı 31 NOTLAR

32 32 Kurulum ve kullanım talimatı NOTLAR

33 Kurulum ve kullanım talimatı 33 NOTLAR

34 34 Kurulum ve kullanım talimatı NOTLAR

35

36 N o N o

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Kullanım kılavuzu T 52027331 03.10 EX 410 EX 413 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EX 410

Detaylı

Montaj kılavuzu Menteşe tipi palet-zincirli konveyör sistemleri CS SL

Montaj kılavuzu Menteşe tipi palet-zincirli konveyör sistemleri CS SL İçindekiler 1 Genel bilgiler... 5 1.1 Hakların saklı kalması... 5 1.2 Güvenlik işaretlerinin açıklaması... 5 2 Amacına uygun kullanım... 6 2.1 Montaj beyanı... 7 3 Genel işletim şartları... 8 4 Teknik

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu)

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011700 tr T (GPK ile) (Tam metal paketi kaplin) 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası: 01230815

Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası: 01230815 Dalgıç motorlu karıştırıcı Amamix İşletim ve montaj talimatı Materyal numarası: 01230815 Baskı İşletim ve montaj talimatı Amamix Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Montaj- ve işletim talimatları FLENDER gear units Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR,

Detaylı

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Genel hususlar... 5 2 Emniyet... 5 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri...

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 1 İÇİNİDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 8 A MONTAJ EL KİTABI 10 A.1 EL KİTABINI OKUMAK VE KULLANMAK 11 A.1,1 Kitapta

Detaylı

CP 20 T CP 30 T CP 40 T DIŞ CEPHE HAREKETLİ PLATFORM MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562

CP 20 T CP 30 T CP 40 T DIŞ CEPHE HAREKETLİ PLATFORM MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 CP 20 T CP 30 T CP 40 T DIŞ CEPHE HAREKETLİ PLATFORM MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 1 İÇİNİDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 8 A MONTAJ EL KİTABI 10 A.1 EL KİTABINI OKUMAK VE KULLANMAK 11 A.1,1 Kitapta

Detaylı

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Spesifikasyon Durum: 27.09.2010 Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Telif Hakkı 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Almanya Bu dokümantasyon

Detaylı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi PumpDrive 2 Eco İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı PumpDrive 2 Eco Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu

Detaylı

FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB

FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB FLENDER FLUDEX kaplinler FAO, FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB ve FAR İşletim Talimatları FLENDER couplings FLENDER FLUDEX kaplinler FAO, FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB ve FAR İşletim Talimatları

Detaylı

Wilo-EMU KM13... + NU911...

Wilo-EMU KM13... + NU911... Wilo-EMU KM13... + NU911... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPDMLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - İşletme Kılavuzu T 50425878 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

Proses pompası RPH. İşletim ve montaj talimatı

Proses pompası RPH. İşletim ve montaj talimatı Proses pompası RPH İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı RPH Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services TR B1091 İşletme ve Bakım Kılavuzu Standart AC motorlar Gaz patlaması korumalı motorlar Toz patlamasına karşı korumalı motorlar (Bölge 21 + Bölge 22) Senkron

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı