Z500 Seyyar iskeleler w Seyyar kirişli seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Dayamalı seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Katlanır iskele, 0.75m x 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Z500 Seyyar iskeleler w Seyyar kirişli seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Dayamalı seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Katlanır iskele, 0.75m x 1."

Transkript

1 w Kurulum ve kullanım talimatı Seyyar iskeleler w Seyyar kirişli seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Dayamalı seyyar iskele, 0.75m x 3.0m w Katlanır iskele, 0.75m x 1.8m

2

3 Kurulum ve kullanım talimatı 3 İçindekiler dizini 1. Genel Giriş Üretici Yapı tipi ruhsatı Garanti Yayım tarihi Telif hakları ve korunan haklar Amacına uygun kullanım Amacına uygun olmayan kullanım 5 2. Kurulum Emniyet kuralları İskeleyle elektrikli tesislerde çalışırken uyulacak kurallar Müşterek geçerli emniyet bilgileri Teknik özellikler Genel kurulum talimatları Ana ölçüler İşaretleme Parça listesi, dengeleme dahil (bkz. ayrıca 5.2) Tek parçaların pozisyonu Kurulum teknik resimleri İskelenin sökülmesiyle ilgili bilgi Kullanım talimatları Duruş emniyeti kuralları Genel Dengelemenin sabitlenmesi Bakım, onarım, depolama ve temizlik İskele yapı parçalarında kontroller Yedek parça Aksesuar 29 Notlar 30

4 Kurulum ve kullanım talimatı 1. Genel 1.1. Giriş Bu kurulum ve kullanım talimatı yalnızca bu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde açıklanan iskeleler için geçerlidir. Bu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde yazılı güvenlikle ilgili bilgiler ve ayrıca iskelelerle çalışma hakkında ve kurallar ve talimatlar, dokümantasyon içerisinde anılan iskelenin geçerlilik sahası kapsamına dahildir. İşletmeciler, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere: mahalli, bölgesel ve ulusal güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamalı, kurulum ve kullanım talimatı içerisinde güvenli kullanımla ilgili olarak yazılı mevzuata (kanunlar, yönetmelikler, direktifler vb.) uyulmasını sağlamalı, kurulum ve kullanım talimatının, işletmecinin personelinin elinin altında olmasını ve personelin yazılı bilgi, uyarı, güvenlik kuralları gibi talimatlara harfiyen uymasını sağlamalıdır Üretici İşbu dokümantasyon içerisinde yazılı iskelenin üreticisi: Firma ZARGES GmbH & Co. KG Tel.: / Sparte Steigtechnik Faks: / Postfach E-posta: Weilheim İnternet: Yapı tipi ruhsatı Aşağıda adı geçen iskele tarafından kontrol edilmiştir Garanti Garanti kapsamı, süresi ve şekli, üreticinin satış ve teslimat koşulları içerisinde belirlenmiştir. Dokümantasyonun eksik olmasından kaynaklanan garanti haklarında, kurulum ve kullanım talimatının teslim edildiği tarihte mevcut olan eksiklik esas alınır (bakınız Bölüm 1.5). Satış ve teslimat koşullarının dışında şunlar geçerlidir: Teslimatı yapılan iskelelerde aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçından dolayı meydana gelen hasarlar için herhangi bir garanti verilmez: Bu kurulum ve kullanım talimatının okunmamış veya dikkate alınmamış olması İşletmecinin personelinin yeterli özelliklere sahip olmaması veya yeterli eğitim görmemiş olması Orijinal yedek parçalardan farklı parçaların kullanılması. İşletmeci aşağıdaki hususların sağlanmasına dair sorumluluğu vardır: bölüm 5'e göre emniyet kurallarına uyulması, amacına uygun olmayan bir kullanıma (bakınız Bölüm 1.8), hatalı kurulmasına ve izin verilmeyen bir şekilde işletilmesine mahal verilmemesi ve bunun yanında amacına uygun bir kullanımın (bakınız Bölüm 1.7) sağlanması ve iskelelerin sözleşmeyle kararlaştırılmış kullanım koşullarına uygun olarak işletilmesi.

5 Kurulum ve kullanım talimatı Yayım tarihi Almanca dilindeki kurulum ve kullanım talimatının yayım tarihi 01 Nisan 2006'dır Telif hakları ve korunan haklar Bu kurulum ve kullanım talimatının telif hakkı üretici firmaya aittir. Ayrıca özellikle patent alma veya patent tescili gibi durumlara ait tüm hakları saklıdır. Yukarıda yazılı bilgilere aykırı davranışlar tazminat hakkı doğurur! 1.7. Amacına uygun kullanım Bu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde açıklanan iskeleler, yalnızca EN 1004 kurallarına ve işbu kurulum ve kullanım talimatının model genel bakışına göre iskele olarak kullanılabilir Amacına uygun olmayan kullanım Amacı dışında bir kullanım - yani iskelelere ait kurulum ve kullanım talimatında Bölüm 1.7 içerisinde yazılı bilgilerden farklı bir kullanım -, Alman Ürün Emniyeti Kanunu (ProdSG tarih ) çerçevesinde amacına uygun olmayan bir kullanımdır. Aynısı işbu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde yazılı normlar ve direktifler için de geçerlidir.

6 Kurulum ve kullanım talimatı 2. Kurulum 2.1. Emniyet kuralları 1. Adı geçen iskelelerin duruş emniyeti, kurulumu ve kullanımı için EN 1004 "Seyyar çalışma platformları" kuralları geçerlidir. 2. İskeleler, yalnızca işbu kurulum ve kullanım talimatını okumuş ve anlamış personel tarafından kurulabilir ve kullanılabilir. 3. İskelenin kurulması ve sökülmesi için en az iki kişi gerekir. 4. Yalnızca kontrol sertifikasının verilmiş olduğu, üreticiye ait hasarsız ve hatasız iskele sistemi orijinal parçaları kullanılabilir. İskeleleri kullanmadan önce, tüm parçalar doğru montaj ve fonksiyon kabiliyeti konusunda kontrol edilmelidir. 5. Maksimum platform yükseklikleri EN-1004'e göre açık havada 8 m, her tarafı kapalı odalarda 12 m ile sınırlıdır. İşbu kurulum ve kullanım talimatı içerisinde açıklanan iskeleler için maksimum platform her tarafı kapalı odalarda 10 m'dir. 6. İskele üzerinde vinç vb. kaldırma araçlarının kullanılması yasaktır. 7. Birinci platform zeminden itibaren maksimum 4,40 m yükseklikte bulunabilir. Diğer platformlar arasındaki mesafe azami 4 m olmalıdır. lar arası mesafe en az 1,70 m olmalıdır. 8. İskelenin kurulması ve sökülmesi sırasında, montaja yardım olarak 2 m'lik mesafede platformlar veya iskele kirişleri tam yüzeyle döşenmelidir. İskele kirişleri kullanılacağı zaman, bunlar iskelenin her tarafından 500 mm yukarı taşmalıdır. Kurulum veya sökme işlemleri için de olsa korkuluk ve desteklerin üstüne çıkılması yasaktır. 9. İskele yalnızca yatay olarak düz, yeterli taşıma kapasitesine sahip zeminler üstüne kurulmalıdır. Gerektiğinde yük dağıtan altlıklar kullanılmalıdır. 10. Duruş emniyetini sağlamak için seyyar çıtaların, denge ağırlıklarının, destek ayaklarının ve duvar mesafe tutucularının kullanılması için işbu kurulum ve kullanım talimatına bakılmalıdır. 11. platformu üzerinde ancak 3 parçalı yan korumalar, yani korkuluk çerçevesi, diz koruması ve çevredeki güverte tahtaları varken çalışılabilir. Ara platformlarda güverte tahtaları kullanılmayabilir. 12. Aynı anda birden fazla çalışma platformu üzerinde çalışılması yasaktır. 13. İskelenin duvar tarafında kurulması halinde, dengeleme için ek olarak duvar mesafe tutucuları (Aksesuar, Sip.-No ) kullanılmalıdır.

7 Kurulum ve kullanım talimatı İskelenin izin verilen yük kapasitesi, yük eşit dağılmış ise 2,0 kn/m²'dir (EN İskele grubu 3'e göre). 15. Tüm sevk makaraları, fren kolları aşağı itilmek suretiyle sabitlenmelidir. Fren kolları yalnızca hareket ettirilirken gevşetilmelidir. 16. İskele hareket ettirilirken, platform üzerinde hiç kimse ve hiçbir malzeme veya alet bulunmamalıdır. Her türlü çarpmadan kaçınılmalıdır. İskeleyi, yalnızca sağlam, düz ve üzerinde engel olmayan kurulum zemini üzerinde elle uzunlamasına veya çapraz istikamette hareket ettiriniz. Hareket ettirilirken normal adım hızından daha hızlı hareket edilmemelidir. 17. İskelenin, araçlar (örn. forklift) kullanılarak hareket ettirilmesi yasaktır. İskelenin, forkliftle kaldırılması, çekilmesi veya itilmesi yasaktır. 18. İskelenin üstünde hareket ettirildiği zemin, onun ağırlığını taşıyabilmelidir. 19. Açık havada veya açık binalarda kullanım halinde, iskele 6 şiddetinden yüksek rüzgarda (Beaufort skalasına göre), fırtınalı havada ve iş bitiminde rüzgardan korunaklı bir sahaya götürülmelidir veya başka uygun tedbirler (örn. kancalama) kullanılarak devrilmeye karşı emniyete alınmalıdır. 6 şiddetindeki rüzgarın (12 m/s) aşıldığı, yürürken hissedilir bir zorlanmadan anlaşılabilir. 20. Dübel bağlantılar ile kancalamaların kullanılması halinde, "Cephe iskelelerinin kancalanması için dübellerin takılması hakkında bilgi formu"na dikkat edilmelidir ( bu form Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln firmasından -Sip-No. ZH 1/500 ile temin edilebilir). 21. İskeleler ile binalar arasında kiriş konularak köprü kurulması yasaktır. İskele, buradan başka yapılara geçmek için merdiven kulesi olarak kullanılmamalıdır. 22. İskeleyi kullanmadan önce, iskelenin dikey istikameti kontrol edilmeli, gerektiğinde düzeltilmelidir. Ayrıca iskelenin düzgün ve eksiksiz vaziyeti Bölüm 2.8'e göre kontrol edilmelidir. 23. Desteklerin kullanılması halinde, bunların bir kiriş altına konulması gerekir. Desteklerin dönme emniyetleri daima takılmış olmalıdır.

8 8 Kurulum ve kullanım talimatı 2.2. İskeleyle elektrikli tesislerde çalışırken uyulacak kurallar Korunaklı olmayan elektrikli tesisler üzerinde veya yakınında çalışmalar sırasında, yalnızca aşağıdaki hallerde iskele kullanılarak çalışma yapılmalıdır: tesis parçası açık ise, tesis parçası yeniden açılmaya karşı emniyette ise, tesis parçasında elektrik yok ise, tesis parçası topraklama rayı aracılığıyla topraklanmış ise ve tesis parçası komşu elektrikli parçalardan izole edilmiş ise Müşterek geçerli emniyet bilgileri İskelenin kontrolü, kurulumu ve kullanımı için BGI 663 kuralları " ve koruma iskeleleriyle çalışma için kullanma talimatı" geçerlidir İskele üzerinde elektrikli cihazların kullanılması konusunda BGR 165 ve BGI 594 (eskiden ZH 1/228) kuralları "Yüksek elektrik tehlikesine sahip elektrikli işletim araçlarının kullanılmasıyla ilgili emniyet kuralları" geçerlidir Teknik özellikler Seyyar kirişli veya dayamalı seyyar iskele, 0.75 m x 3.0 m Ruhsatı EN 1004 İskele grubu 3'e göre İskele grubu 3'e göre izin verilen yük dayanıklılığı 200 kg/m² İskelenin toplam yük dayanıklılığı maksimum 450 kg un yük dayanıklılığı maksimum 450 kg Maksimum platform 11,1 m veya 6.1 m Katlanır iskele 0.75 m x 1.8 m Ruhsatı EN 1004 İskele grubu 3'e göre izin verilen yük dayanıklılığı İskelenin toplam yük dayanıklılığı maksimum un yük dayanıklılığı maksimum Maksimum platform İskele grubu 3'e göre 200 kg/m² 270 kg 270 kg 5.85 m

9 Kurulum ve kullanım talimatı 2.5. Genel kurulum talimatları Şek. 1. Şek Seyyar kiriş üstünde geçme çerçeve montajı ê ê î 2. Seyyar kiriş üstünde muylu ile sevk makarası montajı Şek. 3. Şek. 4. è é ç 3. Seyyar kiriş üstünde mil ile sevk makarası montajı Şek. 5. Şek î é Çapraz desteklerin montajı İlk çapraz destekler her zaman alttan 1. basamaktan başlar!!! Çapraz destekler sonrasında zig-zag şeklinde iskelenin uzunlamasına tarafına yukarı çıkar. Şek. 7. Şek. 8. ê ê 5. Dikey desteklerin montajı ê Şek. 10. ê ê Şek. 9.

10 10 Kurulum ve kullanım talimatı 6. Seyyar kirişli seyyar iskelelerde ana destek montajı 4 m ve üstü platform nde kullanım. Şek. 11. ê 7. montajı Montaj yardımcısı olarak iskele kirişlerinin veya platformlarının monte edilmesi gerekir., kurulumun diğer işlemleri için durma yeri olarak kullanılır (bkz. Böl. 2.1 No. 7). İskele tamamlandıktan sonra tüm montaj yardımcılarının (iskele kirişleri vb.) çıkartılması gerekir. 8. Korkuluk montajı Şek. 15 için: Ara platform için korkuluk Şek. 16 için: platformu (en üst platform) için korkuluk Şek. 12. Şek. 13. Şek. 14. ê ê ì Şek. 15. Şek. 16. î é ê 3. î 9. Korkuluk çerçevesi montajı Her 2. büyüklükte! Şek. 17. Şek. 18. ê ê 10. Güverte tahtaları montajı (Uzunlamasına güverte, enlemesine güverte) î ê ê Şek. 19. Şek. 20.

11 Kurulum ve kullanım talimatı İskelenin doğrultulması Taban modülü kurulduktan sonra bunun bir su terazisi yardımıyla doğrultusunun ayarlanması gerekir. İskelenin, kurulduktan sonra kullanılacağı yere itilmesi gerektiğinde, kullanım yerinde mutlaka doğrultusunun yeniden kontrol edilmesi gerekir. Şek. 21. Şek Dayama montajı Yalnızca dayamalı seyyar iskelelerde ( ). Şek. 23. Şek ë 3. î Şek. 25. Şek Duvar kancası montajı Şek. 27. Şek. 28.

12 12 Kurulum ve kullanım talimatı 2.6. Ana ölçüler Seyyar kirişli seyyar iskele Boy: 0.75 x 3.00 m a = 3000 mm b = 750 mm c = 1800 / 3200 mm Dayamalı seyyar iskele Boy: 0.75 x 3.00 m a = 3000 mm b = 750 mm d = 2500 mm e = 4000 mm Katlanır iskele Boy: 0.75 x 1.80 m a = 1800 mm b = 750 mm c = 1800 mm

13 Kurulum ve kullanım talimatı İşaretleme Model levhası Ürün No. izin verilen maks. yük maks. platform EAN kodu

14 14 Kurulum ve kullanım talimatı 2.8. Parça listesi, dengeleme dahil (bkz. ayrıca 5.2) Parça listesi içinde, tek parçaların tanımları, ilgili ağırlıklar, tek parçaların ürün numaraları, komple iskelede bulunan tek parçaların adedi ve komple iskelenin ürün numarası yazılıdır. Bunların haricinde iskele başına gerekli dengeleme yazılmıştır. Seyyar kirişli seyyar iskeleler 0.75 x 3.00 m 1), yakl. [m] Parça listesi Sipariş No Geçme çerçeve 2 m Korkuluk çerçevesi 1 m Korkuluk Klapeli platform Enlemesine güverte Uzunlamasına güverte Çapraz destek Yatay destek Ana destek (FB) 1.8 m Ana destek (FB) 3.2 m Seyyar kiriş 1.8 m Seyyar kiriş 3.2 m Makara Ø150 mil ile Askı basamak Dengeleme Her sevk makarası üzerindeki denge ağırlıklarının sayısı İç mekanda kullanım ortadan kurulum yandan kurulum 2) 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/3 0/3 Dış mekanda kullanım ortadan kurulum yandan kurulum 2) 0/2 0/3 0/5 2/8 4/10 1/7 1) : maks. mil takılmış sevk makaralarında (42844, Ayar sahası: 11cm) 2) : Yandan kurulumda, daha fazla dengeleme duvardan uzak tarafta bulunur. Her sevk makarası başına 4'ten fazla duvar ağırlığı olduğunda, ek olarak geçme borular (42849) kullanılmalıdır. Kurulum ve kullanım talimatı içindeki denge kurallarına dikkat ediniz! : teknik olarak mümkün değil : izin verilmez!

15 Kurulum ve kullanım talimatı 15 Dayamalı seyyar iskeleler 0.75 x 3.00 m 1), yakl. [m] Parça listesi Sipariş No Geçme çerçeve 2 m Korkuluk çerçevesi 1 m Korkuluk Klapeli platform Enlemesine güverte Uzunlamasına güverte Çapraz destek Yatay destek Üçgen dayama Makara Ø150 mil ile Askı basamak Dengeleme İç mekanda kullanım Her sevk makarası üzerindeki denge ağırlıklarının sayısı ortadan kurulum Dış mekanda kullanım ortadan kurulum ) : maks. mil takılmış sevk makaralarında (42844, Ayar sahası: 11cm) Her sevk makarası başına 4'ten fazla duvar ağırlığı olduğunda, ek olarak geçme borular (42849) kullanılmalıdır. Kurulum ve kullanım talimatı içindeki denge kurallarına dikkat ediniz!

16 16 Kurulum ve kullanım talimatı Seyyar kirişli katlanır iskeleler 0.75 x 1.80 m, yakl. [m] Parça listesi Sipariş No Katlanır çerçeve ünitesi Geçme çerçeve 2 m Korkuluk çerçevesi 1 m Korkuluk Klapeli platform Enlemesine güverte Uzunlamasına güverte Çapraz destek Yatay destek Ana destek Seyyar kiriş, 1,80 m Makara Ø150 muylu ile Dengeleme İç mekanda kullanım Her sevk makarası üzerindeki denge ağırlıklarının sayısı ortadan kurulum yandan kurulum 1) 2/3 3/4 4/5 Dış mekanda kullanım ortadan kurulum yandan kurulum 1) 2/3 3/5 4/7 1) : Yandan kurulumda, daha fazla dengeleme duvardan uzak tarafta bulunur. Her sevk makarası başına 4'ten fazla duvar ağırlığı olduğunda, ek olarak geçme borular (42849) kullanılmalıdır. Kurulum ve kullanım talimatı içindeki denge kurallarına dikkat ediniz! için ( 4.65 m): Seyyar kirişler kullanıldığında dengeleme, her sevk makarası başına 1 ağırlığa düşer. : teknik olarak mümkün değil : izin verilmez!

17 Kurulum ve kullanım talimatı Tek parçaların pozisyonu Geçme çerçeve 1,00 m Enine güverte tahtası Uzunlamasına güverte tahtası Katlanır ünite Korkuluk Geçme çerçeve 2,00 m Geçişli platform Dayama Askı basamak Yatay destek Çapraz destek Seyyar kiriş Ana destek

18 18 Kurulum ve kullanım talimatı Kurulum teknik resimleri Seyyar kirişli seyyar iskele 0.75 x 3.0 m 3.15m İskele 0.7x3.0m İskele 2.15m Ağırlık 63.3kg 1.15m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 3.40m Ağırlık 117kg 2.40m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 4.25m Ağırlık 139kg 3.25m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 5.35m Ağırlık 144kg 4.35m Sipariş No

19 Kurulum ve kullanım talimatı m İskele 0.7x3.0m İskele 6.20m Ağırlık 191kg 5.20m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 7.30m Ağırlık 196kg 6.30m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 8.15m Ağırlık 242kg 7.15m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 9.30m Ağırlık 247kg 8.30m Sipariş No

20 20 Kurulum ve kullanım talimatı 11.1m İskele 0.7x3.0m İskele 10.1m Ağırlık 291kg 9.10m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 11.2m Ağırlık 299kg 10.2m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 12.1m Ağırlık 310kg 11.1m Sipariş No

21 Kurulum ve kullanım talimatı 21 Dayamalı seyyar iskele 0.75x3.0 m 3.15m İskele 0.7x3.0m İskele 2.15m Ağırlık 63.6kg 1.15m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 3.20m Ağırlık 119kg 2.20m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 4.05m Ağırlık 132kg 3.05m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 5.15m Ağırlık 138kg 4.15m Sipariş No

22 22 Kurulum ve kullanım talimatı 7.00m İskele 0.7x3.0m İskele 6.00m Ağırlık 185kg 5.00m Sipariş No m İskele 0.7x3.0m İskele 7.10m Ağırlık 190kg 6.10m Sipariş No

23 Kurulum ve kullanım talimatı 23 Katlanır iskele 0.75 x 1.8 m 2.95m İskele 0.7x1.8m İskele 1.95m Ağırlık 35.3kg 0.95m Sipariş No Bilgi: Burada iki seyyar kiriş ile Alternatif: seyyar kiriş olmadan ve 4 x 7 denge ağırlığı ile 3.80m İskele 0.7x1.8m İskele 2.80m Ağırlık 44.5kg 1.80m Sipariş No m İskele 0.7x1.8m İskele 3.65m Ağırlık 69.8kg 2.65m Sipariş No m İskele 0.7x1.8m İskele 4.85m Ağırlık 110kg 3.85m Sipariş No

24 24 Kurulum ve kullanım talimatı 6.70m İskele 0.7x1.8m İskele 5.70 m Ağırlık 122kg 4.70m Sipariş No m İskele 0.7x1.8m İskele 6.85 m Ağırlık 147kg 5.85m Sipariş No

25 Kurulum ve kullanım talimatı İskelenin sökülmesiyle ilgili bilgi Kurulan iskelenin sökülmesi işlemi kurulumun tersi sıralamayla yapılır. Bu sırada, montaj personeli için gerekli platformlar veya iskele kirişlerinin daha önce yeniden duruş yerleri olarak kurulmasına ve tam yüzeyiyle döşenmesine dikkat edilmesi gerekir. Üstündeki düzlemler tamamen sökülmeden önce iskelenin hiçbir parçası (destekler, platformlar vb.) sökülmemelidir. 4. Kullanım talimatları 1. platformu üstüne yalnızca içten çıkılmalıdır. 2. sırasında yan korumalığa dayanmak yasaktır. 3. Kaplama yüzeyleri üstünde atlamak yasaktır. 4. Yatay yüklerin oluşturulmaması gerekir, örn. iskelenin devrilmesine neden olabilecek bitişik yapılarda çalışmak suretiyle. 5. İskelelerin geçiş binalarında, giydirilmemiş binalarda veya bina köşelerinde kullanılması halinde, iskelenin devrilmesini önlemek için özellikle rüzgar durumuna dikkat edilmelidir. 6. ni, merdiven, sandık veya başka düzenekler kullanılarak arttırılması yasaktır. 7. Alet ve malzemelerin yalnızca yukarıya uzatılması gerekir. Bu sırada çalışma platformuna aşırı yük bindirmemek için daima, aletlerin ve malzemelerin ağırlığına dikkat edilmesi gerekir. Yukarıya uzatan kişi ancak, yükü alan kişi bunu güvenli bir şekilde elinde tuttuğunda serbest bırakmalıdır. 8. Sevk makaralı iskeleler kurulumdan sonra kullanılacakları yere hareket ettirilebilir (zemin eğimi %3'ten fazla olmamalıdır). Her türlü çarpmadan kaçınılmalıdır. Hareket ettirildikten sonra iskelenin doğrultusu yeniden kontrol edilmelidir. 9. İskele hareket ettirilirken daima, elektrik ileten hiç bir tesis parçasına temas etmemesine dikkat edilmelidir. 10. Elektrikli cihazlar (matkaplar vb.) yalnızca koruyucu küçük voltaj ile (48 V), koruyucu ayırma (ayırma trafosu) ile veya bir kaçak akım rölesi üzerinden 30 ma'lik bir kaçak akımı ile bağlanmışlarsa eğer, iskele üzerinde kullanılabilir. BGI 594 (eskiden ZH 1/228) kurallarının uygulanması gerekir. 11. Aletler ve malzemeler çalışma platformu üzerinde, çalışma platformunun yanında 20 cm boş geçiş yeri kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

26 26 Kurulum ve kullanım talimatı 5. Duruş emniyeti kuralları 5.1. Genel İskelenin duruş emniyeti için seyyar kirişler ve dayamalar kullanılır. Ancak bunların kullanım yerine (iç mekan / dış mekan) göre ek olarak dengelenmesi gerekmektedir. Doğru dengeleme için lütfen parça listelerine bakınız (Madde 2.8) Dengelemenin sabitlenmesi Denge ağırlıklarının takma yerleri ve miktarı, iskelenin kurulum türüne ve platform ne göre değişir. Doğru dengelemenin tam miktarı için lütfen Bölüm 2.8 içinde (tabloların alt kısmı) parça listelerine bakınız. Denge ağırlıklarını yuvaları üzerinden sevk makaralarına takınız, bunun için bakınız Şek. alt. Daha fazla denge ağırlığının gerekli olduğu iskelelerde seyyar kirişlerdeki yuvalar, geçme borular (Aksesuar, Sip.-No ) ile uzatılabilir. Seyyar kiriş olmayan iskele kurulumu sırasında, vidalamalı denge ağırlıkları (Sip.-No ) kullanılmalıdır. Denge ağırlıkları, dayamalara sabitlenmelidir (mümkün olduğunca ayak noktasından). Denge ağırlıkları Sipariş No.: Denge ağırlıkları Sipariş No.: Bakım, onarım, depolama ve temizlik Uzatma borusu Sipariş No.: Temizlik işlemi, su ve piyasada bulunan normal bir deterjan katılarak yapılabilir. Boya bulaşması halinde, boyalar terpentin ile temizlenebilir. Deterjanlar yeraltına ulaşmamalıdır, kullanılmış deterjanlı sular geçerli çevre koruma kurallarına göre atığa ayrılmalıdır. Hareketli parçaların yağlanması Hareketli tüm parçaları (mil, sevk makarası rulmanı, kilitler) piyasada bulunan normal yağla yağlayınız. Kışın kullanım için ince ve akışkan yağ kullanınız. Fazla gelen yağı temizleyiniz, yağ ayak basma yerlerine bulaşmamalıdır - Kayma tehlikesi! Yağ bulaşmış temizlik bezlerini geçerli çevre koruma kurallarına göre atığa ayırınız. Depolama İskele parçaları herhangi bir zarar görmeyecekleri şekilde depolanmalıdır. İskele parçaları yağışlı havalara karşı korunaklı depolanmalıdır. Depolama yerine getirip götürürken iskele parçalarının kaymaya, çarpmaya ve düşmeye karşı emniyete alınması gerekir. Yükleme sırasında iskele parçaları atılmamalıdır.

27 Kurulum ve kullanım talimatı İskele yapı parçalarında kontroller Herhangi bir hasar olması halinde ilgili parça artık kullanılmamalıdır. Geçme çerçeve / Seyyar kiriş Şekil bozukluğu, ezik ve çatlak kontrolü yapınız. Destekler (çapraz / korkuluk) Şekil bozukluğu, ezik, çatlak ve kilitlerde fonksiyon kontrolü yapınız. Şekil bozukluğu, ezik, çatlak ve kilitlerde fonksiyon kontrolü yapınız. Ahşabın durumunu kontrol ediniz. Geçiş klapeleri fonksiyonunu kontrol ediniz. Güverte tahtaları Ahşabın durumunu kontrol ediniz. Güverte tahtalarında çatlak kontrolü yapınız. Sevk makaraları Makaraların çalışmasını kontrol ediniz ve frenlerin hareket ve dönüşü engelleyip engellemediğini kontrol ediniz. Milli sevk makaralarında ilave olarak millerin kolay çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Seyyar kiriş veya ana çerçevedeki düşme emniyetini (kelebek cıvata, düşme fişi) kontrol ediniz. Emniyet yayı Şekil bozukluğu, ezik ve çatlak ve doğru yerleşim kontrolü yapınız İşbu kurulum ve kullanım talimatı içinde yeterince ayrıntılı bir şekilde ele alınmamış konularda ayrıntılı bilgi istemeniz veya özel sorunlarla karşılaşmanız halinde, gerekli bilgiyi doğrudan üreticiden talep edebilirsiniz (bakınız Bölüm 1.2). Ayrıca, işbu kurulum ve kullanım talimatının içeriğinin, eskiden varolan bir anlaşma, teyit veya hukuki bir ilişkinin bir parçası olmadığını veya bunu değiştirmeyeceğini hatırlatmak isteriz. Her türlü yükümlülük, tamamen ve tek başına geçerli garanti düzenlemesini de içeren ilgili satış sözleşmesine dayanır (bakınız ayrıca Bölüm 1.4). Sözkonusu sözleşmeye dayalı garanti düzenlemeleri, işbu kurulum ve kullanım talimatının uygulanmasıyla ne genişletilir ne de daraltılır. Bu belgenin üreticinin açık onayı olmadan, başkalarına verilmesi veya çoğaltılması, değerlendirilmesi ve içeriğinin başkalarına bildirilmesi yasaktır. Yukarıda yazılı bilgilere aykırı davranışlar tazminat hakkı doğurur.

28 28 Kurulum ve kullanım talimatı 6. Yedek parça Klapeli platform Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Seyyar kiriş Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.2 m) Katlanır ünite Sip. No.: (1.8 m) Geçme çerçeve 2 m Sip. No.: Korkuluk çerçevesi 1 m Sip. No.: Yatay destek Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Ana destek Sip. No.: (1.8 m, seyyar kiriş için) Sip. No.: (3.0 m, seyyar kiriş için) Sip. No.: (3.0 m, seyyar kiriş için) Çapraz destek Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Korkuluk Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Üçgen dayama Sip. No.: 42926

29 Kurulum ve kullanım talimatı 29 Uzunlamasına güverte Sip. No.: (1.8 m) Sip. No.: (3.0 m) Makara Ø150 muylu ile Sip. No.: Set = 4 adet: Enlemesine güverte Sip. No.: Makara Ø150 mil ile Sip. No.: Set = 4 adet: Aksesuar Duvar kancası Sip. No.: Uzatma borusu Sip. No.: Askı basamak Sip. No.: Denge ağırlığı 10 kg Sip. No.: Denge ağırlığı 10 kg Sip. No.: 42912

30 30 Kurulum ve kullanım talimatı NOTLAR

31 Kurulum ve kullanım talimatı 31 NOTLAR

32 32 Kurulum ve kullanım talimatı NOTLAR

33 Kurulum ve kullanım talimatı 33 NOTLAR

34 34 Kurulum ve kullanım talimatı NOTLAR

35

36 N o N o

Kurulum ve kullanım talimatı. www.zarges.de. Z600 Seyyar iskeleler

Kurulum ve kullanım talimatı. www.zarges.de. Z600 Seyyar iskeleler Kurulum ve kullanım talimatı www.zarges.de Seyyar iskeleler Kurulum ve kullanım talimatı İçindekiler dizini 1. Genel 4 1.1. Giriş 4 1.2. Üretici 4 1.3. Yapı tipi ruhsatı 4 1.4. Garanti 4 1.5. Yayım tarihi

Detaylı

Kurulum ve kullanım talimatı. www.zarges.de. Z200 / Z300 Seyyar iskeleler

Kurulum ve kullanım talimatı. www.zarges.de. Z200 / Z300 Seyyar iskeleler Kurulum ve kullanım talimatı www.zarges.de Seyyar iskeleler Kurulum ve kullanım talimatı 3 İçindekiler dizini 1. Genel 4 1.1. Giriş 4 1.2. Üretici 4 1.3. Yapı tipi ruhsatı 4 1.4. Garanti 4 1.5. Yayım

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR Destekleme sistemi v2014/01tr Güçlü ve esnek 02 Güvenilir Sadeliği ve Uluslararası Kalite Standardı İle Sınıfının En İyisi Bertour destekleme sistemi, inşaat

Detaylı

Cephe İskelelerinde. Güvenli Çalışma Rehberi

Cephe İskelelerinde. Güvenli Çalışma Rehberi Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberi Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 42 İ-Blok Kat 4 06100 Emek - Ankara Telefon:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2. 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2. 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21 SAYFA - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21 5. GENEL TALİMATLAR 25 6. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri)

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) 1. KULLANICI GRUPLARI Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel Montaj, sökme, Onarım, bakım Kontroller KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) TR Çelik çıkrık Tip 11.1,5 11.3 11.5 11.10 1188.1,5 1188.3

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 ELEKTRİKLİ İSKELENİN EKİPMANLARI >TIRMANMA MOTORLARI 380V 50HZ 3 FAZ >EMNİYET FRENİ >PLATFORM (1M-14M)

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Broşür Ek ve genel çözümler MERDİVEN KULELERİ MERDİVEN KULELERİ. Ek ve genel çözümler. v2014/03tr

Broşür Ek ve genel çözümler MERDİVEN KULELERİ MERDİVEN KULELERİ. Ek ve genel çözümler. v2014/03tr Broşür Ek ve genel çözümler MERDİVEN KULELERİ MERDİVEN KULELERİ Ek ve genel çözümler v2014/03tr Merdiven Çözümleri Merdiven basamaklarının ağır yükleri güvenilir bir şekilde taşıması ve merdiveni kullananlara

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW)

Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW) Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW) Yük kaldırıcıyı ilk kez kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Kılavuz size yük kaldırıcının güvenliği, kullanımı ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

GLAUNACH. Susturucuları. 2007 GLAUNACH GMBH Basım 03.07 Sayfa 1 / 8

GLAUNACH. Susturucuları. 2007 GLAUNACH GMBH Basım 03.07 Sayfa 1 / 8 GLAUNACH Çalıştırma El Kitabı Dışatım Susturucuları Sayfa 1 / 8 ENDEKS Sayfa 1. GENEL....... 3 1.1 Önsöz...... 3 1.2 Uygulama Alanı......... 3 2. TEMEL GÜVENLĐK KURALLARI...... 3 2.1 Açıklamalar... 3 2.2

Detaylı

FRAMESCAFF Uyumlu Cephe Sistemi Broşürü FRAMESCAFF. Uyumlu Cephe İskele Sistemi. v2014/12tr

FRAMESCAFF Uyumlu Cephe Sistemi Broşürü FRAMESCAFF. Uyumlu Cephe İskele Sistemi. v2014/12tr FRAMESCAFF Uyumlu Cephe Sistemi Broşürü FRAMESCAFF Uyumlu Cephe İskele Sistemi v2014/12tr Çok sayıda faydalı ekipman ve ek bileşenlerle FRAMESCAFF cephe yapı iskele sistemi, her şart altında değerini kanıtlar.

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu ipanel DUVAR/TAVAN (WDP)

Montaj ve Kullanım Kılavuzu ipanel DUVAR/TAVAN (WDP) Montaj ve Kullanım Kılavuzu ipanel DUVAR/TAVAN (WDP) Sayın Müşterimiz! Bu cihazı satın alarak bize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz. Kızılötesi ışınım yoluyla cisimleri doğrudan ısıtan kaliteli

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

Sürülebilir alüminyum köprülü vinç, çift taşıyıcılı, taşıma yükü 1.000 kg ve 1.500 kg

Sürülebilir alüminyum köprülü vinç, çift taşıyıcılı, taşıma yükü 1.000 kg ve 1.500 kg Kullanılabilir uzunluk Sürülebilir alüminyum köprülü vinç, çift taşıyıcılı, taşıma yükü 1.000 kg ve 1.500 kg Taşıyıcı uzunluğu (toplam) Taşıyıcı uzunluğu (iç genişlik) Ayar alanı Taşıyıcı desteği Toplam

Detaylı

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Ürün Bloklanmış köpük ve ekstrüde polistirol parçacıklı köpükten ısı yalıtım plakası. Baumit open - Die KlimaFassade ve Baumit open S - Die SanierKlimafassade

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Sürülebilir alüminyum köprülü vinç, yük altında sürülebilir, taşıma yükü 1.000 kg ve 1.500 kg

Sürülebilir alüminyum köprülü vinç, yük altında sürülebilir, taşıma yükü 1.000 kg ve 1.500 kg www.schilling-fn.de Sürülebilir alüminyum köprülü vinç, yük altında sürülebilir, taşıma yükü 1.000 kg ve 1.500 kg Taşıyıcı uzunluğu (toplam) Taşıyıcı uzunluğu (iç genişlik) Kullanılabilir uzunluk 290 400

Detaylı

www.schilling-fn.de Türkçe Ürün programı Alüminyum köprülü vinçler Çeşitli Aksesuar Özel üretimler

www.schilling-fn.de Türkçe Ürün programı Alüminyum köprülü vinçler Çeşitli Aksesuar Özel üretimler Türkçe Alüminyum köprülü vinçler Çeşitli Aksesuar Özel üretimler Ürün programı Alüminyum köprülü vinçler Çeşitli Aksesuar Özel üretimler 1 2 Editoryal İyi günler!... Fikirden hazır ürüne kadar... Başlık

Detaylı

Bisiklet garajı Bikeport

Bisiklet garajı Bikeport Bisiklet garajı Bikeport Rüzgar ve kötü hava şartlarına karşı koruma. Bisiklet garajı Bikeport Bisikletinizi her defasında bodruma veya kilere taşımaktan bıktınız mı? Kendi kendinize monte edebileceğiniz

Detaylı

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI Hareketli Cephe İskeleleri işçilerin 4,000 kg kadar yükle, ikili kurumda 30 metre genişlikteki bina cephesinde çalışabilmesi için dizayn edilmiş, iki ikiz motorun tahrik ettiği

Detaylı

Araç tanım numarası (FIN) girişi, kontrol organizasyonunun yetkili çalışanı tarafından ilk kontrolde yapılmalı ve şu şekilde onaylanmalıdır:

Araç tanım numarası (FIN) girişi, kontrol organizasyonunun yetkili çalışanı tarafından ilk kontrolde yapılmalı ve şu şekilde onaylanmalıdır: VDI 2700 uyarınca üst yapı kontrol belgesi Bu defterin geçerli olduğu araç tanım numarası (FIN): vehicle identification number (VIN) W K E Araç tanım numarası (FIN) girişi, kontrol organizasyonunun yetkili

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur.

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur. Öne monteli ekipmanın takılması Öne monteli ekipmanın takılması Bu belgede öne monteli ekipmanın takılması için bir çok çözüm yolu açıklar. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Tekrar kullanılabilir tek yönlü nervürlü döşeme kalıbı sistemi www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr SKYRAIL AVANTAJLARI TASARRUF Tüketimin radikal şekilde azalması sayesinde sistem sadece birkaç beton

Detaylı

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.

Detaylı

RELAZZO KOMPOZİT TERAS SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU. R20680 TR 05.2011 www.rehau.com/relazzo. Yapı Otomotiv Endüstri

RELAZZO KOMPOZİT TERAS SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU. R20680 TR 05.2011 www.rehau.com/relazzo. Yapı Otomotiv Endüstri RELAZZO KOMPOZİT TERAS SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU R20680 TR 05.2011 www.rehau.com/relazzo Yapı Otomotiv Endüstri 2 RELAZZO REHAU NUN KOMPOZİT TERAS SİSTEMİ Montaj için kontrol listesi İşbu kontrol listesi

Detaylı

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ Tanımı ĠĢlevi : Ahşap Oyun Grubu : İpli Tırmanma, Kaydırak YaĢ Grubu : +6 Kullanıcı Kapasitesi :

Detaylı

FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu Montaj ve Projelendirme

FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu Montaj ve Projelendirme FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu FixGrid 7/15 Montaj Kılavuzu Ek montaj parçası FixZ-7/15 Profil üst Modül kıskacı (Z-14.4-631) FixZ-7/15 Profil parçası alt KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639) Temel profil

Detaylı

NOE topentegre kiriş kuşaklı çerçeveli kalıplama

NOE topentegre kiriş kuşaklı çerçeveli kalıplama BETON KALIBI NOE topentegre kiriş kuşaklı çerçeveli kalıplama NOEtop Sadece daha fazlası Çok yönlü kullanım Entegre kiriş kuşakla NOEtop sisteminden ahşap kirişli bir kalıplama meydana gelir. Sebestçe

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Düzeltme. Endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Tork sınıfları 6.8 knm - 475 knm *21334366_1214*

Düzeltme. Endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Tork sınıfları 6.8 knm - 475 knm *21334366_1214* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21334366_1214* Düzeltme Endüstriyel redüktörler X.. yapı serisi helisel ve konik dişli redüktörler Tork sınıfları 6.8 knm - 475 knm

Detaylı

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

PANOMOD. FİYAT LİSTESİ (Boyalı) NOT: FİYAT LİSTESİNE KDV DAHİL DEĞİLDİR. İskonto oranlarını firmamızdan öğrenebilirsiniz

PANOMOD. FİYAT LİSTESİ (Boyalı) NOT: FİYAT LİSTESİNE KDV DAHİL DEĞİLDİR. İskonto oranlarını firmamızdan öğrenebilirsiniz Cephe İskelesi Sistemleri PANOMOD 15012000 PANOMOD H ÇERÇEVE 200 [48x3] 63,65 Adet TRL 15020070 PANOMOD BAŞLANGIÇ 7 [48x4] 9,75 Adet TRL 16020321 METAL PLATFORM 32x100 46,63 Adet TRL 16020322 METAL PLATFORM

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29124 AHŞAP VE ÖN MLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN NE DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

BİLGİSİ CTD III. Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi

BİLGİSİ CTD III. Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi BİLGİSİ CTD III Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi CTD III Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi Yük emniyet sistemi Made in Germany SICHERHEIT MADE IN GERMANY 2 CTD III Araç içi y ük

Detaylı

Zu- 2 7 0 H A S İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16

Zu- 2 7 0 H A S İÇİNDEKİLER 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16 KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ SAYFA - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 16 5. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa KOMPLE ASANSÖR

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme

FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu Ek montaj parçası FixZ-7/15 Profil parçası üst Modül kıskacı (Z-14.4-631) FixZ-7/15 Profil parçası alt KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639) Temel profil Koruyucu Paspas

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 Koruyucu borular Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 WIKA Bilgi formu TW 95.35 Uygulamalar Kimya,

Detaylı

Akıllı Hesaplar için Hafif Yapı İskelesi

Akıllı Hesaplar için Hafif Yapı İskelesi 1 Akıllı Hesaplar için Hafif Yapı İskelesi 2 2 Daha güvenlikli, daha ekonomik. Cephe iskelesi çift korkuluğu sayesinde sadece dört ana parça ile monte edilebilen nadir sistemlerdendir. İskele çerçeveleri

Detaylı

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile SI CZ HU PL TR SK ssembly and Use Instructions www.zarges.de w Plattformtreppe, fahrbar w Mobile platform steps w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform Z00 N 9 w Überstieg, fahrbar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 17

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 17 SAYFA - 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. AĞIR TİP ZU-270 KARKASIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. GENEL TALİMATLAR 17 5. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa SAYFA - 2 1. GENEL 1.1. AMAÇ Bu dosyada Zu-210

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 233 YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Battal Murat Öztürk Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven bmuratozturk@loher.com.tr ÖZET Her geçen gün sayısı

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

PANOMOD. FĠYAT LĠSTESĠ (Galvenizli) NOT: FĠYAT LĠSTESĠNE KDV DAHĠL DEĞĠLDĠR. Ġskonto oranlarını firmamızdan öğrenebilirsiniz

PANOMOD. FĠYAT LĠSTESĠ (Galvenizli) NOT: FĠYAT LĠSTESĠNE KDV DAHĠL DEĞĠLDĠR. Ġskonto oranlarını firmamızdan öğrenebilirsiniz Cephe İskelesi Sistemleri PANOMOD 15012000 PANOMOD H ÇERÇEVE 200 [48x3] 80,87 Adet TRL 15020070 PANOMOD BAŞLANGIÇ 7 [48x4] 11,86 Adet TRL 16020321 METAL PLATFORM 32x100 53,99 Adet TRL 16020322 METAL PLATFORM

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ İÇİNDEKİLER A- Genel Bilgiler ve Çalışma Prensipleri B- Hız Regülatörü Montajı C- Asansör Hizmete Alınmadan Önce Yapılan Muayene

Detaylı

AIT 300-EN CHARPY & IZOD DARBE TEST CİHAZI

AIT 300-EN CHARPY & IZOD DARBE TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU AIT 300-EN CHARPY & IZOD DARBE TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL Tel

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm EGGER NEWSLETTER Jänner 2010 Çatınız için uzun ömürlü ürün egger OSB 3 Binanın tüm bölümleri içerisinde hava koşullarındaki değişime en çok maruz kalan bölümler binanın

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Montaj talimatları ve bakım kuralları

Montaj talimatları ve bakım kuralları Ticari araçlar ve sanayiye yönelik teknoloji Montaj talimatları ve bakım kuralları ELBE'nin kardan milleri Üretim Değişim Onarım K3-0262/0909 Montaj talimatları taşıma ve depolama Kardan millerimiz montaj

Detaylı

GEYİK İSKELE. 1997 den Beri Güçlü ve Profesyonel Kadro ile Hep Daha İyiye... www.gyp.com.tr info@gyp.com.tr

GEYİK İSKELE. 1997 den Beri Güçlü ve Profesyonel Kadro ile Hep Daha İyiye... www.gyp.com.tr info@gyp.com.tr GEYİK İSKELE 1997 den Beri Güçlü ve Profesyonel Kadro ile Hep Daha İyiye... 444 7 497 G Y P www.gyp.com.tr info@gyp.com.tr 1997 den Beri Güçlü ve Profesyonel Kadro ile Hep Daha İyiye... GEYİK İSKELE Firma

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Kaldırma ve Taşıma Yönergeleri 100-238-538 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi Tescilli bilgiler Yazılım doğrulama ve onaylama 2010 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 8 9 BeSafe izi Go u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuğu monte etmeden ÖNCE

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr. YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 10 REMS Cento RF

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Panomod Güvenlikli İskele Sistemi

Panomod Güvenlikli İskele Sistemi Panomod Güvenlikli İskele Sistemi Panomod Güvenlikli İskele Sistemi TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1 ve TS EN 12811-2 standartlarına göre dizayn edilmiş ve üretilmiştir. İskele sistemi TSE Belgesine

Detaylı

CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

CAM KORKULUK SİSTEMLERİ 0 CAM KORKULUK SİSTEMLERİ Profiller - Zemine Monte Edilen (Zemin Üzeri) Cam Korkuluklar 5-57mm Alt Baza 80mm Alt Baza 00mm Takviyeli Alt Baza 00mm Takviyeli Uzun Alt Baza Zemine Gömülen (Zemin İçi) Cam

Detaylı

İş Kazaları. SSK İstatistikleri. Ülkemizde her yıl meydana gelen yaklaşık 80.000 iş kazası ve 400 meslek hastalığı sonucu

İş Kazaları. SSK İstatistikleri. Ülkemizde her yıl meydana gelen yaklaşık 80.000 iş kazası ve 400 meslek hastalığı sonucu İş Kazaları Ülkemizde her yıl meydana gelen yaklaşık 80.000 iş kazası ve 400 meslek hastalığı sonucu 1000 den fazla ölüm Yaklaşık 2.000.000 işgünü kaybı (2007/1043) SSK İstatistikleri Ülkemizde İş kazaları

Detaylı