BENGÜ AKSOY LOGO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENGÜ AKSOY benguaksoy@yahoo.com LOGO"

Transkript

1 BENGÜ AKSOY LOGO

2 İÇERİK 1.Hemşirelik Rollerini Etkileyen Eğilimler 2. Hemşirelik Felsefesi Dahilinde Uygulama 3. Yeni Nesil Bilgi Ağları ve Sağlık Kayıtları 4.Hemşirelikte Yeterlilik Alanları 5.Hemşirelik Rolleri 6. Bakım Verme ile İlgili Yasal Düzenlemeler

3 İÇERİK 7.Bakımda Değişim ve Süreç Yönetimi 8. ICN ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 9. Teknolojik Gelişmeler 10.Hemşireliğin Gelişen Rolleri 11.Etkin Hemşirelik İçin.

4

5 Hemşirelik; Duyarlı ve bilimsel bir bakım sanatı..

6 Hemşire; Sağlıklı/hasta bireyin insancıl özelliklerini dikkate alarak ve bütüncül değerlendirerek, bireysel gereksinimlerinin karşılanmasında bireyle birlikte doğru, uygun ve gerçekçi bakım eylemini sağlar ve sürdürür.

7 Hemşirelik Felsefesi Dahilinde Uygulama Hemşire, hemşirelik uygulamalarının bireysel sorumluluğunu taşır ve öğrenimine devamla yeteneğini geliştirir. Hemşire, hasta bakım standardını, içinde bulunduğu özel durumlarda bile olabildiğince yüksek düzeyde tutmaya çalışır. Hemşire, sorumlulukları üstlenme ve sorumlulukları devretmekte bireysel yetisine göre karar verir. Hemşire, profesyonel kapasitede etkinlik gösterirken, her zaman mesleğin saygınlığını yansıtan bireysel davranış standartlarını korumalıdır.

8

9 Hemşirenin hastalarına sunduğu bakımda bir farklılık yaratabilme gücü önemlidir.

10 Sömürücülük Marka Dış kaynak kullanımı Hesap Verebilirlik Büyüme Eşitlik/eşitsizlik Yoksulluk Çevre Ekonominin entegrasyonu Tekelleşme gücü İletişim Tanınma Kapitalizm Ticari yardım Küçülen Dünya Terörizm Teknoloji/internet Kültür Serbest Ticaret

11 Sağlık Hizmetlerinde Değişim Nüfus artışı, yaşam süresi uzun, kronik hastalıklar, göçler, küreselleşme Teknoloji ve bilişimdeki gelişmeler, Tanı ve tedavi yöntemlerinde gelişmeler Temel sağlık hizmetleri tedavi edici hizmetler ve özel sağlık hizmetlerinde Maliyetleri Yatış süreleri, kaliteli ve güvenli bakım hastaların bakım ağırlığı

12 Yeni Nesil Bilgi Ağları ve Hemşirelik Uygulamalarına Etkisi Yeni Nesil Bilgi Ağları Şirketler/Teleworking Sağlık Teletıp/Tele Nursing Vatandaşa Devlet Hizmetleri Tele Konferanslar /Robotik Cerrahi Çevre Eğitim/e- Öğrenme Topluma Bilgi sağlama

13 Yeni Nesil Sağlık Kayıtları ve Hemşirelik Uygulamalarına Etkisi

14 Kültüre Duyarlı Hemşirelik ve Bakım Modelleri

15 Sağlık Hizmetlerinde Değişim HASTA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK BAKIMA KANIT OLUŞTURMAK BAKIMIN KLİNİK SONUÇLARINA ODAKLANMAK... UYGULAMALARINI KANITA TEMELLENDİRMEK

16 Tıp ve Hemşirelik İçin 5 Temel Yeterlilik Alanı* Hasta merkezli bakım Multidisipliner ekip anlayışı ile çalışma Kanıta dayalı uygulama Kalite geliştirmeye odaklanma Bilgi teknolojilerini kullanma *Instıtute of Medicine, Report Brief. Patient Safety: Achieving a New Standard of Care 2003

17 Temel Hemşirelik Rolleri American Nurses Association(ANA), 2004 İŞBİRLİĞİ ORTAK ÇALIŞMA KAYNAKLARI KULLANMA HEMŞİRE KALİTE GELİŞTİRME LİDERLİK ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK

18 Temel Hemşirelik Rolleri American Nurses Association(ANA), 2004 UYGULAMA - İlk değerlendirme - Planlama - Tanılama - Uygulama - Amaç, hedef belirleme - Çıktıları değerlendirme PROFESYONEL PERFORMANS - Kalite geliştirme - Etik - Eğitim - Araştırma - İşbirliği- ortak çalışma - Kaynakları kullanma - Liderlik - Performans değerlendirme

19 Uzman Hemşirelik Rolleri American Nurses Association(ANA), 2004 UYGULAMA - Vaka yönetimi - Eğitim - Konsültasyon - Reçete etme - Sağlığı iyileştirme ve geliştirme - Yönlendirme PROFESYONEL PERFORMANS - İnterdisipliner çalışma - Kendi performansını değerlendirme

20 Hemşirelikte Çağdaş Rol ve İşlevler HEMŞİRENİN ESAS ROLLERİ HEMŞİRENİN İŞLEVLERİ HEMŞİRENİN ÇAĞDAŞ ROLLERİ Uygulayıcı Rolü Eğitici Rolü Araştırıcı Rolü Yönetici Rolü Bakım+tedavi+koordinasyon Meslek adayı ve mensuplarına Sağlıklı /hasta birey+aile+toplum Daha iyi hemşirelik bakımı vermek(sağlık bakımına katkı) Sağlık Hizmeti Alanları YÖNETİM İŞLEVLERİ Koordinatörlük Rolü Hasta hakları savunucusu Rehber, danışman rolü Psikolog Ekonomist Sağlık Eğitim Kurumları Profesyonel Rolü Hemşirelik disiplinini geliştirme

21 Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Nisan maddeye (Uzman hemşire) aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (5) Hasta ve ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi yöntemleri ile olası yan etkileri hakkında bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmasını sağlar.

22 Hemşirelik Uygulamalarında Hasta Eğitiminin Yeri; Tedavi edilen hastalıkların %80 i kroniktir. Kronik hastalıkların tedavisi, hastalığın kendisi kadar zordur. Bakımın kalitesi, ilaç tedavisi ve diğer tıbbi yöntemler hastaların hastalıklarını yönetme becerilerine dayanır. Hastaların %50 sinden azı tedavisini doğru uygulamaktadır. (Diyabet hastalarının eğitimi, organ amputasyonlarını azaltmış, vakaların %75 inde amputasyonları geciktirmiştir.)

23 Hemşirelik Uygulamalarında Hasta Eğitiminin Yeri; Hasta ve yakınlarının eğitimi temel hemşirelik rolleri arasındadır. Bilgi alma, hastanın hakkı; eğitim yapma, hemşirenin görevidir. Hasta ve yakınlarının eğitimi, tedavi ve bakım sürecinin bir basamağıdır.

24 Sağlık Bakanlığı- 8 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan HemşirelikYönetmeliği ne göre: Hemşirelik hizmetleri, Bireyin, ailesinin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarını belirler ve bakımı HEMŞİRELİK TANILAMA süreci kapsamında KANITA DAYALI olarak planlar, uygular, değerlendirir. İki Temel değişim SÜREÇ, KANITA DAYALI BAKIM

25 Bakımda Değişim Bakım sezgiye değil gereksinimleri karşılamak ve sorunları çözmek konusunda bilinçli ve organize bir yaklaşıma dayalı bir şekilde eyleme geçmeyi gerektirir

26 Uygulama Alanı Profosyonellik Hemşirelikte Yeterlilik Alanları Hemşirelik Bilgisi Hasta Merkezli Bakım Liderlik İletişim Kanıta Dayalı uygulamalar Sistem Temelli Uygulamalar Güvenlik Kalitenin Geliştirilmesi Uygulama Alanı Ekip çalışması ve İşbirliği

27 Hemşirelik Süreci; Günümüzde hasta bakımı uygulamalarının yeterliliğinde hemşirelik süreci kullanılmaktadır.

28 Hemşirelik Süreci; Veri Toplama-Hemşirelik Tanısı-Planlama-Uygulama-Değerlendirme

29 Hemşirelik Süreci Kullanıldığında; Bireyin sağlık bakım gereksinimleri belirlenir Sorunun açıkça hemşirelik tanısı ya da ortak bir sorun olup olmadığı belirlenir Bakım önceliği belirlenir Uygulanan bakımda istenen sonuç belirlenir

30 Neden özellikle bu hemşirelik girişimini yapıyorum? Yapılması gerekir mi? Eğer öyleyse, bunu en ETKİLİ yolla mı yapıyorum? Nasıl daha iyi şekilde yapabilirim? Daha iyi yapacağım başka bir yol var mıdır? Hasta ve ailenin tercihlerini gerçekten düşündüm mü? Hangi sonuçları görmeyi bekliyorum? İstediğim sonuçları elde ettim mi? KANITA DAYALI UYGULAMA

31 Hemşirelik Uygulamalarının Kanıta Dayalı Olması;

32 Hemşirelik Uygulamalarının Kanıta Dayalı Olması; Hemşirelerin doğru, önemli, uygulanabilir kanıtlar temelinde biyo psiko sosyal yönden kaliteli bakımın verilmesi, Bakımın kalitesinin ve sonuçlarının iyileştirilmesi, Klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratılması, - Bakımın standardize edilmesi, Uygulama hatalarının en aza indirilmesi ve Hemşire memnuniyetini arttırılması açısından önemlidir.

33 ICN 2012 TEMASI KANITA DAYALI HEMŞİRELİK * ICN yeterince bilgiye sahip olmadan karar vermenin, hemşirelik bakımının daha iyi verilememesinin nedeni oluğunu belirtmektedir. *Sağlık hizmetlerinde tüm topluma kaliteli hemşirelik hizmetlerini sunarken kanıta dayalı yaklaşımları kullanması için sürekli çaba göstermek gerektiğini vurgulamaktadır. ICN 2012

34

35 Kanıta dayalı uygulama, Bireysel hasta bakımına ilişkin kararlarda, bilimsel yöntemle elde edilen en iyi kanıtların, deneyimlerimiz ve hastalarımızın tercihleri ile birleştirilerek hemşirelik bakımında kullanma yaklaşımıdır.

36 Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama, deneyimlere dayalı karardan, kanıta dayalı karar almaya geçiştir. Youngblut ve Brooten (2001)

37 KDU NEDEN GEREKLİ Diğer disiplinlerde olduğu gibi hemşirelikte de bilgiler bir yandan hızla eskimekte, öte yandan yeni bilgiler hızla çoğalmaktadır. Hemşirelik uygulamalarının geleneğe dayalı yapısını koruması, yeni bilgilerin uygulamaya aktarıldığı tıbbi bakım ortamında bir uyumsuzluğa neden olmaktadır Hemşirelik, tıp ve diğer sağlık disiplinlerinin kanıt temelli uygulamalarına ayak uydurmak zorundadır Daha kaliteli bakım verme sorumluluğu hemşirelik kararlarının da kanıta dayandırılmasını gerektirmektedir.

38 YÜKSEK NİTELİKLİ BAKIM KANIT TEMELLİ BAKIM YÜKSEK TEKNOLOJİ

39 Hemşirelerin klinik deneyim ve becerileri Tanılama, Klinik değerlendirme Hasta tercihleri hakkında bilgi YÜKSEK KALİTELİ HASTA BAKIM SONUÇLARI Araştırma,Uzman görüşleri

40 Kanıta Dayalı Uygulama Hasta Sonuçlarını Düzeltir

41 Kanıta Dayalı Uygulama İyi düzenlenmiş çalışma sonuçlarından en iyi ve en yeni kanıtların kullanımı ile bakım uygulanan hastalarda daha iyi sonuçlara ulaşıldığı bildirilmektedir. ETKİLİ BAKIM %28

42 Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalarının Amaçları Hemşirelerin kanıta dayalı bilgilerle çalışmasını sağlamak, Klinik alanda problemleri çözmek, Uygulamalara yenilik getirmek, Hemşirelik bakımında farklılıkları azaltmak, Etkin karar vermek, Sağlık sisteminde mükemmelliğe ulaşmak.

43 Hemşirelik Uygulamalarında Teknolojik Gelişmeler; Hemşireler, teknolojik yenilikler karşısında bilimsel, temel varlığı ile gelişen yeni bilgilere ulaşabilmeli ve bilgileri uygulamalara yansıtmalı.

44 Hemşireler Teknolojiye İlişkin Şu Soruların Yanıtını Aramalıdırlar: Çalıştıkları bölüm/üniteye özgü teknolojik değişiklikler, yenilikler nelerdir? Eğer bakımda kullanılan teknolojik ürünlerde değişiklik/yenilik varsa bu değişim ile nasıl başa çıktınız? Bu teknolojik yenilikler, değişimler bakımı nasıl etkiledi/etkiliyor? Bu teknolojik yeniliklerin hemşirelik uygulamalarına getirdiği avantaj ve dezavantajları nelerdir?

45 Hemşire; Hangi teknolojik ürünün kapsamlı bir şekilde kullanılacağına ve destekleneceğine hangilerinin ise kullanılmayacağına karar verebilmelidir. Teknoloji tanılamasına yönelik ilgi/bilgilerini arttırması hasta bakımına ve uygulamalarına kalite getirecektir.

46 Teknolojik Gelişmeler Mesleki Uygulama Laboratuvarlarında Simülatörlerin Kullanımı Elektronik Hasta Kayıtları Elektronik Bakım Planları Elektronik Hasta Laboratuvar Bulguları Mesleki Eğitimde Gelişmeler Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmeler Hasta Bakımı İle ilgili Gelişmeler Hasta Bakımı İle ilgili Gelişmeler Gelişmiş Yara Bakım Solusyonları Yatak Çarşafı Değişimi için Vinç Sistemi Kullanılması

47 Hasta merkezli bakım Ekip çalışması İşbirliği Kanıta dayalı uygulamalar Kalite Hasta güvenliği Bilişim Teknolojileri Kayıt sistemleri

48 Hemşireliği Etkin Kılabilmek İçin;

49 Hemşireliği Etkin Kılabilmek İçin; Sağlıklı/hasta bireyi, sağlık bakım elemanlarını sağlık bakım kaynaklarını kaliteli bakım, bakıma erişimi, kaynak tahsisi ile ilgili politikaları biçimlendirerek sağlık bakımını yönetmek

50 Hemşireliği Etkin Kılabilmek İçin; Sağlık profesyonelleri ve sağlık politikalarını oluşturanlar yeterli ve etkili kaliteli sağlık bakımı sunumu için etik bir ortamın oluşmasına yardım etmek

51 Hemşireliği Etkin Kılabilmek İçin; Hastaları; bakım ve tedavi seçenekleri,bakım şartlarını etkileyen tüm finansal ve gerekli konular hakkında çok iyi bilgilendirmek.

52 İNSAN ONURUNA SAYGI DÜRÜSTLÜK ADALET ÖZERKLİK YARARLILIK, ZARAR VERMEME SADAKAT Etik ödevlerimiz doğrultusunda, öz değerlerimizi ve mesleki değerlerimizi de göz önünde bulundurarak sağlık insan gücünü etkin şekilde planlayarak en iyi en kaliteli sağlık bakımını verebiliriz.

53

54

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları;

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin interdisipliner ekip içindeki rol ve sorumlulukları; DİYABET HEMŞİRELİĞİ Diyabet bireyin ve ailesinin yaşamını çeşitli boyutları ile etkileyen, zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini gerektiren, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini azaltan ve bu etkileri

Detaylı

Uz. Hem. Selma KARAKAPLAN Dr. Lütfi Kırdar KEAH

Uz. Hem. Selma KARAKAPLAN Dr. Lütfi Kırdar KEAH Uz. Hem. Selma KARAKAPLAN Dr. Lütfi Kırdar KEAH SUNUM PLANI Kanıta Dayalı Hemşirelik Nedir? Kanıta Dayalı Hemşirelik Neden Gereklidir? Kanıta Dayalı Hemşirelik ile İlgili Mevzuat Kanıta Dayalı Hemşirelikte

Detaylı

HEMŞİRELİK TE YENİLİKLER

HEMŞİRELİK TE YENİLİKLER HEMŞİRELİK TE YENİLİKLER PROF.DR. FÜSUN TERZİOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ H.Ü. HASTANELERİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ fusun@hacettepe.edu.tr Hemşireliğin Geleceğine Yolculuk Ekonominin

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Faruk YORULMAZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ve EDİRNE DEVLET HASTANESİ YOĞUN

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (EFAD)ve Avrupa da Diyetisyen Eğitimi ve

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 Cem TERZİ,

Detaylı

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1 Turku Bildirisi Türkçe Versiyonu - Psikiyatri Hemşireleri Derneği (Türkiye) himayesinde tercüme edilmiştir - Yasemin Kutlu ve Hulya Bilgin tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Psikiyatri ve Akıl Sağlığı Hemşirelerinin

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Manager Plus Raporu İsim Bay Sample Candidate Tarih 18 Ekim 2013 www.ceb.shl.com GİRİŞ Bu rapor, hat yöneticileri ve İK profesyonellerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Seçim kararlarının

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

*Hem. Ayşe Cengiz * Uzm. Hem. Şeila Ayaz * Hem. Şenel Sürücü * Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

*Hem. Ayşe Cengiz * Uzm. Hem. Şeila Ayaz * Hem. Şenel Sürücü * Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü HEMŞİRELİKTE ETİK İLKELER *Hem. Ayşe Cengiz * Uzm. Hem. Şeila Ayaz * Hem. Şenel Sürücü * Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ETİK-AHLAK ETİK (ethos), genel anlamı ile iyi kötü, doğru yanlış

Detaylı

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere

Yazarlar: Katkıda Bulunanlar: EURACT Çalışma Grubu Üyeleri: Dr. Egle Price EURACT Eski Başkanı EURACT Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere 1 Yazarlar: Prof. Dr. Justin Allen EURACT Eski Başkanı Müfredat Geliştirme Grubu Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji İngiltere Prof. Dr. Igor Švab Aile Hekimliği Bölüm Başkanı Tıp Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Aile Hekimliği Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı

Türkiye de Aile Hekimliği Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı Türkiye de Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı Tablo 1. Önerilen konu başlıkları ve ÇEP ve WONCA yeterlilikleri ile bağlantıları. Konu Ders Adı Sınıf Teorik Pratik Ödev Ulusal ÇEP-2014 ile Bağlantısı*

Detaylı

Engelli Hizmetleri için Ulusal Standartlar (National Standards for Disability Services) DSS 1504.02.15 - Turkish Sürüm 0.1.

Engelli Hizmetleri için Ulusal Standartlar (National Standards for Disability Services) DSS 1504.02.15 - Turkish Sürüm 0.1. Engelli Hizmetleri için Ulusal Standartlar (National Standards for Disability Services) DSS 1504.02.15 - Turkish Sürüm 0.1. Aralık 2013 Engelli Hizmetleri için Ulusal Standartlar (National Standards for

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

MİKRO REKABETÇİLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR Hastanelerde Oluşan Etik İklimin Kalite ve Akreditasyon Açısından Değerlendirilmesi

MİKRO REKABETÇİLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR Hastanelerde Oluşan Etik İklimin Kalite ve Akreditasyon Açısından Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.1, s.221-241. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli. Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul

ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli. Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul ISO 9001 ve EFQM Mükemmellik Modeli Ahmet Eray DAŞ* Ağustos 2015 İstanbul ÖZ Küresel rekabetin işletmeler üzerinde yarattığı baskı unsurlarından biri de kalite uygulamalarıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İŞ YÜKÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti?

Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti? Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti? Günümüzde sağlık kamu hizmeti görevlilerinin pek çoğu görevlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarından habersizdir.

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ

SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ Copyright 2007. T.C. Sağlık Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. Gözden Geçirilmiş 2. Basım SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SERİSİ - 2 SAĞLIK BAKANLIĞI YAYINIDIR.

Detaylı