HER YERDE, EVİNDE AT HOME, WHEREVER HER YERDE, EVİNDE AT HOME, WHEREVER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HER YERDE, EVİNDE AT HOME, WHEREVER HER YERDE, EVİNDE AT HOME, WHEREVER"

Transkript

1 Şakir Gökçebağ Marcus Graf Tüm fotoğraflar: Sanatçının ve Galeri Apel in izniyle All photographs: Courtesy of the artist and Galeri Apel, Istanbul Şakir Gökçebağ, eserlerinde gündelik yaşamımızın çokkatmanlılığını ve buradan doğan çoğul gerçeklik parçacıklarını ifşa etmek için gündelik yaşamın çeşitli boyutlarını yapıbozumuna uğratır yılında Türkiye de dünyaya gelen ve günümüzde Hamburg ta yaşayan sanatçı, Marmara Üniversitesi nde grafik eğitimi aldı. Doktorasını buradaki Güzel Sanatlar Fakültesi nde verdikten ve 1991 deki Salzburg yaz akademisi deneyiminden sonra, 1995 yılında Alman Akademik Değişim Kurumu DAAD den aldığı bursla eğitimini Kunstakademie Düsseldorf ta sürdürdü. Gökçebağ için uzun sürecek Almanya macerasının bu ilk adımı özel bir anlam taşımaktadır, zira başta grafik ve resmin baskın olduğu eserlerinde, bu tarihten itibaren üç boyutlu nesneler ve yerleştirme işlerinin sayısında belirgin bir artış gözlemlenir. Ertesi sene Kunstakademie Düsseldorf un ona Markus Lüpertz ödülünü vermesiyle, Gökçebağ ın sanatının, on yıldır baskın olan konsept ve mekâna özgü karakteri de onurlandırılmış olur yılından bu yana Hamburg ta yaşayan Şakir Gökçebağ, kendini göçmen olarak değil, ülkeler arasında yaşayarak küresel köyün olanaklarından alabildiğine faydalanan uluslararası, daha doğrusu kültürlerarası bir dünya vatandaşı olarak görüyor. Nitekim bu sayede sanatsal üretimi, İstanbul daki dönemine kıyasla In his works, Şakir Gökçebağ deconstructs many different dimensions of our everyday world in order to reveal its complexity and the plural particles of reality that result from this. The artist, who was born in Turkey in 1965 and today lives in Hamburg, initially studied graphic design at Istanbul s Marmara University. After earning his doctorate there in the department of fine arts, and encouraged by the positive experiences he had as a participant in the Salzburg Summer Academy in 1991, he pursued his studies at the Kunstakademie Düsseldorf with a DAAD grant in This start of his longer stay in Germany has special significance for Gökçebağ, since from then on, the number of three-dimensional objects and installation pieces in his oeuvre, which was originally characterized by graphic art and painting, increases considerably. In 1996, the Kunstakademie Düsseldorf recognized his art with the Markus Lüpertz Prize, giving critical acclaim to its conceptual and site-specific character, which has now been dominant for just about ten years. The artist, who has lived in Hamburg since 2001, sees himself not as an immigrant but as an international or intercultural cosmopolitan who uses the possibilities of global networking while living between countries. This circumstance has led to the tripling of Yarışma Competıtıon, marker kalemi ve tel, drawingmarker and wire cm

2 Tımes Square cm Arzu nesneleri veya Maddi dünyamız içerisinde alternatif bir mantığa dair tasarımlar hakkında Doğal olanın, insanın kültürel pratikleri tarafından bir kenara itildiği, tasarüç katına çıktı. Aynı zamanda uluslararası sanat sahnesinde kendine bir yer edinme imkânı buldu ve her ne kadar Hamburg ile İstanbul arasındaki kentsel, toplumsal ya da sanatsal farklar çok büyük olmasa da, Almanya da var olan üretme ve sergileme olanaklarına Türkiye de sahip olmanın kolay olmadığını fark etti. Gökçebağ, İstanbul daki Galerie Apel tarafından temsil ediliyor ve burada sık sık karma sergilere katılıyor olsa da, yerleştirme sanatının Türkiye de zorlu bir iş olduğunu teslim ediyor. Sanatçının eserleri analiz edildiğinde, iki kültür arasında gidip gelmesi nedeniyle olağanüstü bir gözlemci konumuna yerleşebildiği ve bunun da eserlerinin konsept ve formel karakterine yansıdığı görülür. Şakir Gökçebağ ın eserlerinin önemli kısmı, gündelik yaşama dair eşyaları alışıldık bağlamlarından söküp seri çoğaltma, deformasyon ve yapıbozumu yöntemleriyle onlara genellikle absürt ve yeni an- Şakir Gökçebağ s artistic production, compared to his time in Istanbul, which was more locally linked and nationally oriented. At the same time, the opportunity now arose for him to define his position in the international art scene. He also came to the realization that though nowadays there are no longer such great urban, social or artistic differences between Hamburg and Istanbul in Turkey, he would have great difficulty finding the production and exhibition opportunities that exist in Germany. Although the artist is represented by Gallery Apel in Istanbul and also frequently participates in group shows there, he is of the opinion that installation art has it tougher in Turkey than in Germany. All in all, an analysis of his body of work makes clear that by commuting between cultures, the artist can adopt an exceptional observational position, which gets mirrored in the conceptual and formal character of his work. Şakir Gökçebağ s oeuvre is primarily characterized by ready-made kinds of objects and spatial installations in which he wrests everyday objects from their familiar contexts and loads them with new, often absurd levels of meaning through serial multiplication, deformation and deconstruction. Additionally, since the 1990s, he has been engaged in the production of photographs of skewed, truncated or artistically manipulated realities. In these he works on actual objects with scissors and thread, in order to represent them in altered form. For the viewer the question then arises as to whether they are dealing with a real production or virtual post-production in which the artist, as with his objects, has designed different levels of reality in order to scrutinize the observer s perceptual structures. lam düzlemleri yükleyerek oluşturduğu ready-made-vari nesne ve mekân yerleştirmelerinden meydana gelir. Bunların yanı sıra 1990 lı yıllardan bu yana kaydırılmış, kesilmiş ya da manipüle edilmiş gerçekliklere dair fotoğrafların üretimiyle ilgilenir. Bunun için fotograflar üzerinde iple ve makasla işlemler yapar. İzleyiciye düşen, bunun gerçekten reel bir üretim mi, yoksa sanal bir çekimsonrası işleme mi olduğu sorusuyla haşır neşir olmaktır; bu sayede sanatçı, nesnelerdekine benzer şekilde, izleyicinin algı yapılarını sorgulamak amacıyla farklı gerçeklik düzlemleri tasarlar. Objects of desire or On designs for an alternative logic within our material world We live in a designed and thoroughly constructed world in which the natural element has long been repressed by the cultural practices of human beings. Everything we use has been conceived, produced and mediated by someone else. The designer is today the creator of our world. He prescribes how we sit, what we wear, and what we should eat. Consequently, we have long been robbed of our mature responsibility. In pre-modern times, the human being was autarchic and concentrated on his immediate context. He lived closely connected with nature, from which he learned and from which he obtained the raw materials for his existence. The end products Tımeless cm

3 AP13 C Print ed ap, cm ile bu şeylerin anlaşılmazlığı ve elde edilemezliğinin oluşturduğu paradoks içinde tıkılı kalmış durumdayız. Nitekim tam da bu çelişki nedeniyle, dünya haritası üzerinde coğrafi konumunu göstermekte zorlandığımız ülkelerin iş gücüne muhtacız. Hizmet sektörü, eğlence ve boş zaman toplumumuz ölesiye eğlenmeyi sürdürürken, varlığımızın toplumsal vakumu içinde kendimize anlam kazandırmak için hayatımıza kattığımız gündelik yaşam Şey lerinin altında kalıyoruz. Kullanat toplumu! Kendimizi her zamankinden çok mülkiyet üzerinden tanımladığımız günümüzde ne kadar da ironik bir kavram. Bunun sonucunda da kimlik meselelerimiz sadece kısa süreliğine anlam kazanıyor, zira en nihayetinde ulaştıkları yer yine çöp kutusu. Yine de kendimize şu soruyu sormamız gerek: Dünyayı ve onu oluşturan şeyleri ne kadar iyi tanıyoruz? Heidegger e göre, Olan her şey bir Şey olduğundan, gerçekliği anlamak için bizi ezeli ebedi çevreleyen ve bunlarla dünyamızı biçimlendirdiğimiz Şey leri (ya da Heidegger in deyişiyle Obje / Alet ) tanımamız gerekir. Obje/ Alet in özü, işlevinde yattığından, toplumsal boyutu da kullanımı tarafından belirlenir. Kullanımıysa, sonradan kolayca denetleyebilmek için özenle tayin ederiz. Her bir Şey e, bunu tanımlayan ve bu sayede toplumsal bağlamını kavradığımız bir işlev atanır. Şey i aslî çevresinden koparır ve onu, tıpkı Marcel Duchamp ın Ready-Made sürecinde yaptığı gibi başka bir bağlama oturtursak, ilksel bağlamının nitelik ve içeriğinin çoğunu yitirir ve bunların yenileriyle yüklenir. Bu sayede Şey in gerek boyutları gerekse ona atfettiğimiz deneyim değerleri sorgulanmış olur. Hem bu sürecin kendisi hem de buradan elde edilen, gündelik olana dair alternatif bilgiler, Şakir Gökçebağ ın eserlerinde temel öneme sahiptir. Gökçebağ ın işlelanmış ve her alanı dikkatlice yapılandırılmış bir dünyada yaşıyoruz. Kullandığımız her şey bir başkası tarafından düşünülmüş, üretilmiş ve aktarılmış. Günümüzde dünyamıza şekil veren tasarımcıdır. Nasıl oturacağımızı, ne giyeceğimizi ve ne yiyeceğimizi o belirler. Hayatımız üzerindeki tasarrufumuzu çoktan yitirmiş durumdayız. Modern öncesi dönemde toplumsal çevresi içinde insan daha ziyade bağımsızdı ve doğrudan bağlamına odaklanmıştı. Yakın ilişki halinde olduğu doğadan bilgi alıyor, var oluşu için gerekli hammaddeleri temin ediyordu. Bu dönemde birey, yaşamasına olanak tanıyan nihai ürünleri kendi elleriyle hazırlardı. Oysa tüm dünyanın sanal bir köye dönüştüğü çağımızda bizler, artık hiçbir şeyi kendimiz üretebilecek durumda değiliz. Dolayısıyla günümüzde varsayımsal olarak her şeye kolayca sahip olabilirlik with and from which the individual lived were to some extent produced by his own hand. In contrast, although the whole world has become a virtual village to us, we can produce nothing by ourselves anymore. Consequently we are caught in a paradox: the theoretical ubiquity and availability of things and their practical incomprehensibility and unattainableness. Because of this dilemma, we rely on the working hands of people from countries whose geographic position we can find on the world map only with difficulty. Our service, leisure, and hedonistic society amuses itself to death and in the process gets buried under the quotidian things with which we hope to create meaning in the social vacuum of our existence. Throwaway society! What an ironic concept, since we actually identify ourselves through our possessions, today more than ever. Thus our questions of identity are short-lived in significance, since they end up in the garbage can anyway. In spite of that we must ask ourselves: How well do we know the world and the things of which it consists? Since according to Heidegger in the language of philosophy, all that has being, that exists, is a thing, in order to be able to understand reality we must have knowledge of the things or, as he also says, the stuff İsimsiz (Ayakkabıbağcık) Untıtled C Print, cut photographie 2003 ed ap, cm 44 45

4 Sanatçının kendi portresi Selfportraıt C Print 2001 ed ap, 3 (70 50 cm) ri, algımızın tek boyutluluğunu sorgularken dünyamıza ve onu oluşturan Şey lere dair alternatif versiyonlar tasarlar, kısıtlı gerçeklik tasarımlarımızın, genellikle kendi bilgi ve etki alanımız dışında üretilmiş nesnelere dayandığını gözler önüne serer. Dünya hakkındaki bu kısıtlı bilgimiz nedeniyle, daha son yüzyılın modern insanı motorize bir dünyanın makinelerine bağlı hale gelmişti. Post-modern çağın insanıysa bu bağımlılık seviyesini çoktan aştı ve mikroteknolojinin ölüler diyarında bizzat bir siborga dönüştü bile. Gökçebağ ın eserleri, ancak Şey ler dünyamızın şifrelerinin alternatif biçimde çözülmesiyle anlaşılabilecek yeni bir gerçeklik anlayışını amaçlar. İzleyici gündelik ve normal olanın alternatif yapılarını keşfeder, bunlar da yeni algılama ve bilinç düzeyleri geliştirmesine yardımcı olur. Gökçebağ ın çalışmaları, bir zamanlar anlamlı olan din, bilim ve siyaset gibi kurumlar günümüzdeki felaketlere dair sorularımıza yanıt vermekte zorlandığında dahi, gerçekliği anlamak konusundaki umutlarımızdan vazgeçmememiz that permanently surrounds us and out of which we form our world. Since the nature of stuff is grounded in its function, its social dimension is determined through its use. This we painstakingly establish, in order to be able to easily reassess it later. Each thing is assigned a function that defines it and on the basis of which we establish its social context. If we remove the thing from its original surroundings and translocate it into another context, as Marcel Duchamp already did with his ready-made procedure, the thing loses a good portion of the qualities and contents of its primal context and is loaded up with new ones. In so doing, the dimensions of the thing are expanded and the experiential values that we ascribe to it are questioned. This process and the alternative findings about the commonplace that derive from it are fundamentally significant in Şakir Gökçebağ s oeuvre. His works interrogate the onedimensionality of our perception and gerektiğini söyler bize. Japon küratör Yuko Hasegawa ya göre sanat, sağkalıma dair bilgiler sunar bize ve son yirmi yılda yapılmış sayısız toplu sergi ve bienalin de kanıtladığı üzere yeniden kuvvetlenen bir siyasi ve toplumsal bir angajman içerir. Ne var ki, her türlü bilginin göreli ve geçici olmanın yanı sıra jeopolitik bağlama sahip olduğunu, sanat üretiminin öncelikli hedefininse lineer bilgi üretimi olmadığını zira aksi halde salt bir bilim biçimine dönüşecektir düşündüğümüzde, sanat ne türden bir angajmana gireceği sorusunu kendine sormak durumundadır. Cevapların keyfi olduğu zamanlarda, sorular bir o kadar önem kazanır. Dolayısıyla sanatın görevlerinden biri de, cevaplar vermek yerine yeni sorular ortaya atmak olabilir. Nitekim Şakir Gökçebağ ın eserleri tam da bunu yapar. Şey ler dünyamızın niteliklerini görecelendirir ve ilksel tasarım içinde izleri bulunan alternatif biçimler geliştirmeye davet eder. Çocuğun ya da sorgulayan sanatçının açık gözü, bilinmeyeni ifşa etmek için bilinenin ardına nasıl bakılacağını gösterir izleyicilere. Sanatın bu gücünden öğrenmeliyizdir. Aynı güç, sanatı toplumsal politika açısından angaje ve önemli kılar, zira insani iletişim ve algılama süreçlerinin zenginleştirici niteliği vardır. Sadece bildiğimizi sandığımız şeyleri görebildiğimize göre, tanımadan ve anlamadan önce görmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu nedenle, izleyicisinin ve buna karşı taşıdığı sorumluluğun bilincinde olmak isteyen çağdaş sanat, bir tür görme okulu olmalı ve görüleni anlaşılır, görünmeziyse keşfedilir hale getirecek bir uzgörüyü edinmesi için izleyicisine yollar önermelidir. Nitekim Gökçebağ ın eserleri bu tür bir görme okulu teşkil eder. Toplumsal düzenlemeler aracılığıyla kolektif bir gerçeklik tasarımına kıstırılan ve bizler tarafından genel geçer doğru kabul edilen realite design alternative versions of our world and the things it is made of. In his body of work, it becomes clear that our limited constructions of reality are based on things that have been created beyond our field of knowledge and influence. Due to this limited awareness of the world, the modern individual of the last century had already become dependent upon the machines of his motorized world. The post-postmodern individual has long exceeded that degree of dependence and, in the Hades of microtechnology, has himself become a cyborg. Gökçebağ s oeuvre is aimed at a new understanding of our reality, which is only possible through alternative decipherings of our world of things. In his works, the viewer can discover alternative constructions of the everyday and the normal, which help him to develop new levels of perception and awareness. His works show that, even if the previously meaningful institutions of religion, science and politics can give us no conclusive answers to the questions concerning our current disasters, we still should not give up the hope of understanding reality. According to the Japanese curator Yuko Hasegawa, art provides information for survival and, as the countless major exhibitions and biennales of the last twenty years substantiate, possesses renewed and strengthened political and social commitment. However, if we assume that all knowledge is relative and transitory, as well as being geopolitically contingent, and moreover that the primary goal in making art should in no way be the linear production of knowledge, for art would then become purely an academic form, art must ask itself the question as to the nature of its engagement

5 Misafirler 2 Guests cm 2004 sanrısını konu edinir. Gökçebağ a göre bu süreç problemlidir. Onun işleri aracılığıyla gündelik olanın farklı boyutlarını keşfeder ve dünya içinde uyurgezer gibi dolaşıp buradaki Şey leri, onlara dikkat atfetmeden kullandığımızı fark ederiz. Örneğin gereksinim duyduğumuzda bir iskemle alır ve algımızda ona çok yer ayırmadan onu kullanırız. Tekrar kalktığımızda onu çoktan unutmuşuzdur bile ve sonrasında da iskemle kullanımımızı zihnimizde yeniden canlandıramayız. Bildiklerimize körlemesine güveniriz. Peki, sadece anladıklarımızı görebiliyorsak, kendimizi nasıl geliştireceğiz? Henüz anlaşılmamış olanı nasıl keşfedip öğreneceğiz? In a time when answers are arbitrary, questions become all the more important. So one task of art could consist of creating questions instead of answers. This is precisely what the oeuvre of Şakir Gökçebağ accomplishes. It puts in perspective the properties of our world of things and inspires us to develop alternative forms, which are always already inherent in the original design. The child s open eyes, or the artist s questioning, model for the observer how one looks behind the known in order to reveal the unknown. We should learn from this energy. It makes art sociopolitically engaged and relevant, for it enriches human processes of communication and perception. Since we only see what we think we see, we must first learn how to see before we can discriminate and understand. Contemporary art, if it seeks to be aware of the viewers and its responsibility to them, should therefore be a school for seeing, pointing out ways to develop a wide-angle view with which the visible can be understood and the invisible discovered. Şakir Gökçebağ s oeuvre is one such school for seeing. It problematizes our illusion of reality, a reality that has been compressed into a collective construction through social regimentation and which is then easily perceived as universal truth. For Gökçebağ, that route is problematic. Through his works we discover other dimensions of daily experience and recognize how much we are sleepwalking through the world and its things, without paying any attention to or using them. We take a chair, for instance, and sit down on it without perceiving it any further. Once we ve stood up we ve already forgotten it; afterward we can no longer reconstruct it in our mind s eye. We trust what we know Seri güzellik ya da Gündelik yaşamın saçmalığındaki mantıksalın şiirselliği üzerine Şimdi Şakir Gökçebağ ın eserlerinin konsept ve formel niteliklerine dair kimi düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Gökçebağ ın işlerinin baskın özlerinden biri de seri ya da başka bir deyişle dizidir. Trans Layers (Geçiş Katmanları, ) gibi çalışmalarında, normalde sadece tekillik içinde var olan gündelik yaşam nesnelerini, aslî çevrelerinden koparır, bunları çoğaltır ve yeni bir bağlama oturtur. Ama 1960 lı yıllardaki Minimal Art tan farklı olarak salt görsel düzlemin ötesinde alternatif anlam düzlemleri de yaratabilmek için kimi zaman bu saf seri karakterinin dışına çıkar. Minimalizm akımından farklı olarak eserler sadece izleyicinin sadece gördüklerinden değil, kendisinin esere yansıttıklarından da müteşekkildir. Gökçebağ bu sayede işlerinde, gerçekliğin farklı versiyonlarına imkân tanır. Tuvalet kâğıdı ruloları, gerek bir çemberin formel sınırını gerekse tuvalet kâğıdı kullanımının konsept ve bağlam kısıtlarını kıran bir süsleme senfonisine dönüşebilir. Rulonun katı biçimi, açılmış tuvalet kâğıdı şeritleri yardımıyla kırılır ve böylelikle sonradan ilksel nesnenin algısı üzerine etki eden yeni bir imge yaratılmış olur. Eseri izledikten sonra, tuvalet kâğıdı rulosu hiçbir zaman eskisi gibi algılanmaz. Örneğin ayakkabı gibi başka nesneler genellikle öbek halinde sergilenir ve yeni bir kompozisyon bağlamında ele alınır. Eskinin içinde yeni olanın ya da tanınmış olanın içindeki bilinmeyenin etkisini vurgulamak için Gökçebağ süpürgeleri, estetik bir formül uyarınca keser. Kevgir 2 (2008) ya da Üç Temel Dua () gibi diğer eserlerinde sanatçı nesneyi kendi tekilliği içinde bırakır ve sanki nesnelerin farklı var oluş olanaklarını vurgulamak istercesine onları sürekli almost blindly. But how are we supposed to develop if we only recognize that which we understand? How are we supposed to discover and learn about the notunderstood? Serial beauty or On the poetry of the logical in the absurdity of everyday life Allow me to pursue some thoughts on the formal and conceptual qualities of his oeuvre. A dominant trait in his works is the series or the row. In works like Trans Layers (), Şakir Gökçebağ takes quotidian objects that normally exist as single objects out of their original Trans Layers 1 Kevgir 2 Skımmer 2 Üç Temel Dua Three Basıc Prayers Prefıx & Suffıx cm 48

6 Network cm 2009 Trans Layers cm Üç Temel Dua Three Basıc Prayers cm Lyrıcal Resıstance cm

7 Kevgir 2 Skımmer cm 2008 olan arasındaki ikili yapıyı aşarak gerçekliğin ve inancın yasaları arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor gibidir. Seri çoğaltmanın yanı sıra Şakir Gökçebağ deformasyon aracıyla da çalışır. Örneğin Misafirler 2 işinde yaptığı gibi nesneleri keser ve bunun sonucunda kestiği kısımlar neredeyse bağımsız görünmelerini sağlayan kendilerine özgü bir biçim oluşturur sanki. Bağımsızlıklarına karşın bu parçalar, ilksel nesnelerle aralarındaki formel ve konsept bağı koparmaz ve onlarla beraber bir çizgi ya da bir daire meydana getirir. Bu yöntem, gerek birbirleriyle ilintili gerekse belli bir dereceye kadar bağımsız var olan sayısız kısmi sistemden müteşekkil toplumsal sistemimize atıfta bulunan bir eğretileme gibidir. Gökçebağ ın eserlerinde Ready Made temel nitelikte öneme sahiptir. Ancak söz konusu olan hiçbir zaman salt bir yer değiştirme değil, nesnelere maddi ya da konsept var oluşlarının ötesinde bir iç-yaşam sağlayan translokasyonlardır. Gökçebağ, atıfların ustasıdır. Duchamp tan Ready- Made i ödünç almıştır, Dadaizm den eleştirel ironiyi, Gerçeküstücülük ten Şey ler dünyamızın absürt psikolojik boyutlarını, Bauhaus tan geometri vurgusunu, Minimalizm den ise dizi ve seri üretimi. Bunların ötesinde eserleri, Türkiye hakkında bilgi sahibi olan kişilerin daha ilk bakışta göreceği kültürel ilintiler taşır. Örneğin ayakkabılar dizisi, apartman boşluklarından ya da cami girişlerinden bilinen bir olguya atıfta bulunur. Tespih de bütün İstanbul da görülebilecek bir Şey dir. Ancak Gökçebağ, estetik ile konsept arasında olağanüstü bir dengenin söz konusu olduğu alternatif bir dünya mantığı geliştirir. Eserlerini çevreleyen bir sessizlik şiirselliği vardır. Eserlerin etrafındaki hale, hem Şey lerin ilksel kullanımının taşıdığı anılar, hem de sanatçı tarafından yaratılfarklı biçim ve versiyonlarda yan yana duvara dizili halde sergiler. Kevgir 2 grafik, geometri ve gündelik nesnelere karşı duyduğu sevgisini dışa vurur. Bu çalışma, birbiriyle alakası olmayan farklı nesneleri absürt kombinasyonlarda kullanarak sergilenen şeylerin yabancılaşmasını sağlar. Bu işlem sayesinde, izleyiciye, sergilenen nesneleri yeni bir bakış açısıyla yeni bir anlam yükleme imkânı tanıyan bir yer değiştirme [translokasyon] meydana gelir. İzleyici arzu ederse, eseri meydana getiren soyut biçimlerin oyununa odaklanabilir. Üç Temel Dua işinde Gökçebağ üç tespihi geometrinin üç temel formu şeklinde düzenler; sanatçının amacı dünyevi ve ruhani context, reproduces them and places them in a new context. But unlike the Minimal Art of the 1960s, he repeatedly ruptures their purely serial character to create levels of meaning other than the purely visual. In contrast to Minimalism, the work consists not only of what the observer sees, but also of what he can personally project into the work. Thus various versions of reality enter into Gökçebağ s works. A collection of toilet paper rolls can become an ornamental symphony that breaks open both the formal perimeter of the circle and the conceptual and contextual limit of using the toilet. The rigid form of the roll is broken with the help of the unrolled lengths of paper in order to create a new overall view, which in retrospect also affects the perception of the original object. After viewing this piece, one will never be able to see a roll of toilet paper in quite the same way. Gökçebağ often exhibits other objects, for instance shoes, in a group, placing them in a new compositional context. To highlight the effect of the new in the old, that is, the unknown in the known, Gökçebağ even cuts brooms according to an aesthetic formula. In other works, such as Skımmer 2 (2008) and Three Basıc Prayers (), the artist leaves the object to its singularity and arranges different forms and versions of the object on the wall, in a row, one next to the other, as if he wanted to decline the object s various possible modes of existence. Skımmer 2 makes clear its love of graphic art, geometry and commonplace objects. The work makes the things on exhibit seem strange through an absurd combination of different objects that actually have nothing to do with each other. This procedure gives rise to a translocation that makes it possible for the viewer to endow the displayed objects with a new meaning from a new perspective. If the viewer wishes, he can also concentrate solely on the play of abstract forms of which the work consists. In the work Three Basıc Prayers, Gökçebağ arranges three prayer beads in the fundamental geometric forms, whereby it appears that the artist wants to transcend the dichotomy between the temporal and the spiritual, in order to build a connection between the laws of reality and of belief. Along with serial replication, Şakir Gökçebağ also works using the approach of deformation. By truncating his objects, as for instance in the work Guests 2 (2004), he sections off subdomains of things, whereby these develop a life of their own that makes them seem to be almost autonomous. Nevertheless, the parts always continue to possess a formal and conceptual relation to their original things and form a line or a circle with them. This method appears to be a metaphor that relates to our social system, which consists of countless subsystems that exist both in relation to each other as well as being to a certain extent autarchic. In Gökçebağ s oeuvre, the readymade is of fundamental significance. But this never has to do with pure translocations, rather with altered ones that lend the objects lives of their own beyond their purely material or conceptual existence. He is a master of references. From Duchamp he borrows the readymade, from Dadaism the critical irony, from Surrealism the absurd psychological dimensions of our world of things, from Bauhaus the emphasis on geometry, from Minimalism the row and serial production. Beyond this, his body of work features cultural relationships that immediately catch the eye if one is familiar with Turkey. One knows the Misafirler 2 Guests 2 Kevgir 2 Skımmer 2 Üç Temel Dua Three Basıc Prayers 52 53

8 Reorıentatıon cm Reorıentatıon cm mış dönüşümden kaynaklanmaktadır. Şey, sergi alanında dönüştürülürken, her daim sahibi olan kişi ortada yoktur. Buna karşın varlığı daima hissedilir, zira Şey ler birer temsilci işlevini üstlenir. Artık hem onun öyküsünü hem de kendi öykülerini anlatıyorlardır ve bu sayede eser tüm estetik ve konsept baskınlığına karşın anlatısal bir boyut da kazanır. En nihayetinde Şakir Gökçebağ ın eserleri şiirselliğin yanı sıra siyasi bir boyuta da sahiptir, çünkü izleyicinin, gerçeklere ulaşmak amacıyla kendi gerçekliğinin farklı katmanlarını keşfetme sorumluluğuna atıfta bulunur. Sanatçı, eserlerinde açık ve normal olanın otomatik olarak gerçekliğin nihai versiyonu olması gerekmediğini kanıtlar. Kendi algı bariyerlerinin ötesine geçmesini bilen ve düşüncelerinde şimdiye kadarkinden bir adım daha ileri gitmeyi göze alan etken bir izleyici talebinde bulunur. Bu izleyici kendi gerçekliğinin yaratıcısı konumuna erişecek ve edilgen alıcıdan, kendi dünyasının etken yaratıcısına dönüşecektir. Almancadan çeviren: Ogün Duman row of shoes from hallways or from the entrances to mosques. The wreath is also something that one sees everywhere in the streets of Istanbul. However Gökçebağ develops an alternative logic for the world, in which there is a brilliant balance between aesthetics and concept. A poetry of stillness envelops his works. Their aura is conditioned both by the memory of the original use of the things and by the transformation the artist creates. The thing is changed in the exhibition space and its otherwise so ubiquitous possessor is absent. Nonetheless, his absence can always be sensed, since the things take on a proxy function. They tell both the owner s and their own stories, meaning the work also has a narrative dimension, even though aesthetic and conceptual elements dominate. Ultimately, Şakir Gökçebağ s oeuvre contains, along with poetry, a political dimension, for it points to the viewer s responsibility for discovering the different levels of his reality in order to dig deeper for truths. In his works, he shows that the normal and obvious do not automatically have to be the final version of reality. He makes demands on an active observer, who consciously looks behind the barriers of his perception and dares to think further than before. This observer becomes the creator of his reality and changes from a passive recipient to an active designer of his world. Translation from German: Andrea Lerner 54 55

LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN PLEASE DO NOT DISTURB

LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN PLEASE DO NOT DISTURB VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Sunar: LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN Tatil Kavramı Üzerine Bir Sergi VitrA Contemporary Architecture Series Presents: PLEASE DO NOT DISTURB An Exhibition on the Concept of Holiday

Detaylı

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later?

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later? Interview with Canan Tolon When you first started your profession what kind of goals and objectives did you have? Becoming a visual artist of professional standing never was a conscious decision. As a

Detaylı

Datascape Teknolojik Manzaralar

Datascape Teknolojik Manzaralar Borusan Contemporary ana sayfasına ulaşmak için kodu cihazınıza okutun. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10:00 am 8:00 pm Borusan Contemporary

Detaylı

7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015

7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015 7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015 7 Nisan/April - 22 Mayıs/May 2015 Editör / Editor Erdal Duman Küratörlük / Curating YAYGARA GÜNCEL SANAT İNİSİYATİFİ YAYGARA CONTEMPORARY ART INITIATIVE Erdal Duman Mustafa

Detaylı

GENÇ YENİ FARKLI YOUNG FRESH DIFFERENT

GENÇ YENİ FARKLI YOUNG FRESH DIFFERENT GENÇ YENİ FARKLI YOUNG FRESH DIFFERENT AHU AKKAN BERKE DOĞANOĞLU SIRMA DORUK AKIN GÜREŞ NEVAL NİSAN GÜVEN BURAK KABADAYI HASAN BARAN KURTOĞLU CAN KÜÇÜK ALİ ŞENTÜRK HASAN ÖZGÜR TOP GYF 6 GENÇ YENİ FARKLI-6

Detaylı

Kutluğ Ataman: The Art of Storytelling T.J. Demos 23 August, 2010

Kutluğ Ataman: The Art of Storytelling T.J. Demos 23 August, 2010 1 Taken from the catalogue of Kutluğ Ataman s The Enemy Inside Me exhibition at İstanbul Modern between 10 November, 2010 and 6 March, 2011. Kutluğ Ataman: The Art of Storytelling T.J. Demos 23 August,

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti 1 2 Resim Dünyamda Bir

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

GÖRELİ KONUMLAR RELATIVE POSITIONS

GÖRELİ KONUMLAR RELATIVE POSITIONS GÖRELİ KONUMLAR RELATIVE POSITIONS 3 Göreli Konumlar / Relative Positions Ekim / October 2011 İstanbul, Türkiye / Turkey Katkıda Bulunanlar / Contributors Editör / Editor Önder Özengi Yazarlar / Authors

Detaylı

JÜRİ NASIL OLMALI? Ali Akay

JÜRİ NASIL OLMALI? Ali Akay 22.06 27.07.2013 22.06 27.07.2013 ASLIEMK CAN AKGÜMÜŞ CEM AKTAŞ GÜLER AŞIK SIMONE BAILEY ZOÉ BARATON TUĞBA ÇELİKTİR BUĞRA EROL BERİL GÜR ŞAFAK GÜRBOĞA GİZEM KARAKAŞ H. ÇAĞLAR KIRTI AYŞE KURŞUNCU ŞEYDA

Detaylı

katkıda bulunanlar contributors Hamit Hamutçu hamit.hamutcu@mixerarts.com KURUCU FOUNDER Bengü Gün bengu.gun@mixerarts.com DİREKTÖR DIRECTOR

katkıda bulunanlar contributors Hamit Hamutçu hamit.hamutcu@mixerarts.com KURUCU FOUNDER Bengü Gün bengu.gun@mixerarts.com DİREKTÖR DIRECTOR 09-10/13 02 1 katkıda bulunanlar contributors Hamit Hamutçu hamit.hamutcu@mixerarts.com KURUCU FOUNDER Bengü Gün bengu.gun@mixerarts.com DİREKTÖR DIRECTOR Ali Gazi ali.gazi@mixerarts.com SANATÇI İLİŞKİLERİ

Detaylı

katkıda bulunanlar contributors Hamit Hamutçu hamit.hamutcu@mixerarts.com Bengü Gün bengu.gun@mixerarts.com Ali Gazi ali.gazi@mixerarts.

katkıda bulunanlar contributors Hamit Hamutçu hamit.hamutcu@mixerarts.com Bengü Gün bengu.gun@mixerarts.com Ali Gazi ali.gazi@mixerarts. JAN-FEB 14 04 katkıda bulunanlar contributors Hamit Hamutçu hamit.hamutcu@mixerarts.com KURUCU FOUNDER Bengü Gün bengu.gun@mixerarts.com DİREKTÖR DIRECTOR Ali Gazi ali.gazi@mixerarts.com SANATÇI İLİŞKİLERİ

Detaylı

II. TAG TÜRKİYE TOPLANTISI

II. TAG TÜRKİYE TOPLANTISI II. TAG TÜRKİYE TOPLANTISI "Arkeolojik Şeyler" 2 nd TAG TURKEY MEETING "Archaeological Things" 5-6 Şubat 2015/5-6 th February 2015 Mimar Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı Yerleşkesi

Detaylı

What are the Demands of the New Millennium from Students, Learning Environments and the Curriculum?

What are the Demands of the New Millennium from Students, Learning Environments and the Curriculum? Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of Educational Sciences Research What are the Demands of the New Millennium from Students, Learning Environments and the Curriculum? Tuğba HOŞGÖRÜR 1 ABSTRACT

Detaylı

Segment #4. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10.00 am 8.00 pm

Segment #4. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10.00 am 8.00 pm Borusan Contemporary ana sayfasına ulaşmak için kodu cihazınıza okutun. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10.00 am 8.00 pm Borusan Contemporary

Detaylı

CAM // GLASS TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x220 cm

CAM // GLASS TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x220 cm CAM // GLASS TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 160x220 cm ODA // THE ROOM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180 cm STÜDYO // STUDIO TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA // OIL ON CANVAS 180x180

Detaylı

Sayı Issue: 10 Haziran June 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Ali Kazma, Resistance/Tattoo, Tek kanallı HD video ve ses, 2013

Sayı Issue: 10 Haziran June 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Ali Kazma, Resistance/Tattoo, Tek kanallı HD video ve ses, 2013 Sayı Issue: 10 Haziran June 2013 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Ali Kazma, Resistance/Tattoo, Tek kanallı HD video ve ses, 2013 İmtiyaz Sahibi Publisher: Contemporary Istanbul Sanat Yatırımları A.Ş. Yönetim

Detaylı

SAY WHAT? NE DEDİN NE?

SAY WHAT? NE DEDİN NE? SAY WHAT? NE DEDİN NE? SAY WHAT?/NE DEDİN NE? HEBA Y. AMIN VALIE EXPORT URIEL ORLOW NADA PRLJA SANTIAGO SIERRA Curated by/küratörler: GÜLSEN BAL & WALTER SEIDL 14 JANUARY/OCAK 07 MARCH/MART 2015 1 Contents

Detaylı

Sergi ExhibitioN. Katalog Catalog. arayuzgaleri.com SAYI NO.2- Iskarta interfacegallery.com ISSUE NO:2- Discarded

Sergi ExhibitioN. Katalog Catalog. arayuzgaleri.com SAYI NO.2- Iskarta interfacegallery.com ISSUE NO:2- Discarded Sergi ExhibitioN arayuzgaleri.com SAYI NO.2- Iskarta interfacegallery.com ISSUE NO:2- Discarded Yer Venue: HAYAKA ARTI Çukurcuma Cad. 19A Tophane - İstanbul +9 0212 252 5490 info@hayakaarti.com 18 Nisan

Detaylı

and conceptions of stories that are gathered in clusters woven into the fabric itself.

and conceptions of stories that are gathered in clusters woven into the fabric itself. >Self_passage< Italyan Avlusu is a project by the Swedish designer and artist Otto von Busch a.k.a. Wronsov together with the artist group Oda Projesi in Istanbul, based on a process of recycling garments

Detaylı

YAHSIWORKSHOPS 1-15 TEMMUZ 1-15 JULY 2013 LYDIA MATTHEWS MİNE OVACIK DÖRTBAŞ

YAHSIWORKSHOPS 1-15 TEMMUZ 1-15 JULY 2013 LYDIA MATTHEWS MİNE OVACIK DÖRTBAŞ YAHSIWORKSHOPS 30 1-15 TEMMUZ 1-15 JULY 2013 LYDIA MATTHEWS MİNE OVACIK DÖRTBAŞ Proje Liderleri Project Leaders Lydia Matthews Mine Ovacik Dörtbaş Katılımcılar Participants Abby Lal Bilge Merve Aktaş

Detaylı

25 Şubat-11 Nisan 2011 25 February-11 April 2011. Editörler / Editors Erdal DUMAN Mehmet Ali UYSAL Serkan DEMİR. Küratörlük / Curating YAYGARA

25 Şubat-11 Nisan 2011 25 February-11 April 2011. Editörler / Editors Erdal DUMAN Mehmet Ali UYSAL Serkan DEMİR. Küratörlük / Curating YAYGARA 25 Şubat-11 Nisan 2011 25 February-11 April 2011 Editörler / Editors Erdal DUMAN Mehmet Ali UYSAL Serkan DEMİR Küratörlük / Curating YAYGARA Proje Asistanı / Project Assistant Sara ADIBELLİ Grafik Tasarım

Detaylı

EXPANDED ART SCHOOL (LEARNING TOGETHER)

EXPANDED ART SCHOOL (LEARNING TOGETHER) EXPANDED ART SCHOOL (LEARNING TOGETHER) Berlin-Istanbul 2012 EDITORS YAYINA HAZIRLAYANLAR: Aslı Çetinkaya, Marina Sorbello GENİŞLETİLMİŞ SANAT OKULU (BİRLİKTE ÖĞRENMEK) INDEX OF CONTENTS İÇİNDEKİLER Aslı

Detaylı

Burhanettin TATAR. Tamer YILDIRIM. Malik Bin Nebi de Sömürülebilirlik Olgusu. M. Nesim DORU

Burhanettin TATAR. Tamer YILDIRIM. Malik Bin Nebi de Sömürülebilirlik Olgusu. M. Nesim DORU inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi ISSN 1304-5482 Burhanettin TATAR Müzik, İman ve Felsefe Arasındaki İlişkilerin Yer ve Mekân Kavramları Açısından Bir Analizi Ismail BARDHI Interpretation

Detaylı

10.YIL GALERİ APEL 1998-2008. 10 th YEAR

10.YIL GALERİ APEL 1998-2008. 10 th YEAR 10.YIL 1998-2008 GALERİ APEL 10 th YEAR Galeri Apel in 10. yılı için yayınlanmıştır. Published on the occasion of Gallery Apel s 10th year. İstanbul, 2008 Yayına hazırlayanlar : Edited by : Aydan Baktır

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

Disobedience Archive (The Park)

Disobedience Archive (The Park) İtaatsizlik Arşivi (Park) salt BEYOĞLU İstanbul 22.04.2014 15.06.2014 Disobedience Archive (The Park) İtaatsiz İmgeler Özerklik ve Temsil Politikaları Disobedient Images Autonomia and the Politics of Representation

Detaylı

sanat ve teknoloji festivali art and technology festival

sanat ve teknoloji festivali art and technology festival 1 2 sanat ve teknoloji festivali art and technology festival 7 3 3 tr Uzun hazırlıklardan ve çabalardan sonra bir düş gerçekleşiyor. Türkiyenin ilk Sanat ve Teknoloji Festivali ni büyük beklentiler ve

Detaylı