KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 120 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar KURUMSL KYNK PLNLMSI UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yönetim ilgi Sistemi 30 2 Muhasebe ilgi Sistemi 30 6 Kurumsal Kaynak Planlaması u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 40 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2011 OC e şağıdakilerden hangisi belirlenmiş hedef ya da işlevleri yerine getirmek için işletme içine alınan bilgi teknolojisinin özel ve ayrı bir şeklidir? ) ilgi mimarisi ) ilgisayar bilimi C) Yönetim bilgi sistemi D) Ofis otomasyonu E) İşletim sistemi YÖNETÝM ÝLGÝ SÝSTEMÝ 5. ir işletmenin, coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan birimlerinin, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlaması ve tüm sistemin eş zamanlı olarak çalışmasına ne ad verilir? ) Pazarplanlaması ) Üretim planlaması C) İşgücü planlaması D) Kurumsal kaynak planlaması E) Stratejik planlama 2. Dijital işletmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Müşterilerle ilişkiler dijital olarak sağlanır. ) İşletme kararlarını destekleyen bilgiye çabuk ulaşılır. C) Küresel organizasyon ve yönetim için olağanüstü fırsatlar sunar. D) Dijital olarak işler karmaşıklaşır. E) ilgi teknolojisi işletmenin en önemli yönetim aracıdır. 6. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? ) Tam açıklama kavramı ) Tutarlılık kavramı C) Güncellik kavramı D) Maliyet esası kavramı E) Muhafazakârlık kavramı 3. şağıdaki bilgi sistemi yaklaşımlarından hangisi, bilgi sistemi çalışmalarında hem matematiksel modellerin, hem de bu sistemlerin fiziksel teknoloji ve yeterliliğinin önemini vurgular? ) Sosyoteknik yaklaşım ) Teknik yaklaşım C) Sosyolojik yaklaşım D) Yönetsel yaklaşım E) Davranışsal yaklaşım 7. şağıdakilerden hangisi yöneticilerin kişiler arası ilişkilere dayalı rollerinden biridir? ) rabuluculukrolü ) İşletme sahipliği rolü C) Kaynak dağıtma rolü D) Sorun çözme rolü E) Temsil rolü 4. Planlama, denetleme ve düzeltici faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla geliştirilmiş ve üretim, pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi işletme işlevlerine ilişkin bilgileri çeşitli araçlar aracılığıyla yöneticilere sunan bilgi sistemi 8. Organizasyon amaçlarına ulaşılmasında kaynakların nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanılacağı ile ilgilenen karar düzeyi ) Veri işleme sistemleri ) Üst yönetim bilgi sistemleri C) Yönetim bilgi sistemleri D) Ofis otomasyon sistemleri E) Karar desteksistemleri ) Kaydiişlemler ) İşlemsel kontrol C) Yönetsel kontrol D) ilgiye dayalı kontrol E) Teknik kontrol 2

3 2011 OC e şağıdakilerden hangisi sanal organizasyon yaşam çevrimi modelindeki önoluşum mekanizmasının kapsamında yeralır? ) Tüm aşamalarda, dış çevreden pazar araştırmasına benzer bilgi toplama ) Seçilmiş üyelerin izleyeceği süreçleri birleştirme C) İşlem aşamasında üyeler arasındaki faaliyetleri koordine etme D) Sanal organizasyon ve müşteri arasındaki işlemleri destekleme E) Potansiyel pazar fırsatlarını tanıma 13. Sunucu ve istemcilerin aynı veri hattı üzerinde sıralandığı bilgisayar ağ topolojisi ) Yıldız yapı ) Doğrusal yapı C) Örgü yapı D) İlişkisel yapı E) Halka yapı 10. Çok sayıda satıcıyı ve alıcıyı; bilgi, mal, hizmet ve ödeme değiş tokuşu için birbirine bağlayarak bütünleştiren bilgi sistemi ) İntranet ) Elektronik devlet C) Dijital noter D) Elektronik pazar E) Elektronik işletme 14. şağıdakilerden hangisi sistem programlarına bir örnek değildir? ) Format programı ) Yedekleme programı C) Kopya programı D) Geri yükleme programı E) İstatistik paket programı 11. şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin(e-ticaretin) ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinden birideğildir? ) İşletmeler arası rekabetin artması ) Ürün tasarımının gelişmesi C) Maliyetlerin fiyatlara yansıması D) Tüketiciler açısından ürün seçeneklerinin artması E) İşletmelerdeki genel maliyetlerin düşmesi 15. ir işletmedeki bilişim sisteminde yer alan proje liderinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yazılımları güncellemek ) Sistemanalizi yapmak C) ilişim sisteminde kullanılan programları kodlamak D) Sistemodasını denetlemek E) Yazılımgeliştirmek 12. Yönetim bilgi sistemlerinde kullanılan programların birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlayan en önemli yazılım bileşeni ) İşletim sistemi ) Uygulama yazılımları C) Veri tabanı D) Paket programlar E) Muhasebe programları şağıdakilerden hangisi, bir grup insanın telefon hatları ya da elektronik posta yazılımlarını kullanarak aynı anda karşılıklı konuşabilmelerini sağlar? ) Hesap tablosu yazılımı ) Protokol C) Telekonferans D) Modem E) Ethernet

4 2011 OC e şağıdakilerden hangisi geniş alan ağlarının sağladığı yararlardan biri değildir? ) ilgi sistemlerinden herhangi bir cihazda arıza oluşması halinde sistemin devre dışı kalmasını sağlama ) Fiziksel olarak birbirinden ayrı birimler arasında veri paylaşımını sağlama C) Veri işleme sisteminin kapasitesini ve kaynaklarını paylaştırma D) Veri işleme konusunda iş yükünün dengeli dağıtılmasını sağlama E) irimler arasında yönetime ilişkin komutları ve geribildirim bilgilerinin paylaşımını sağlama 21. Prototiplendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Maliyeti çok yüksektir. ) ilgi sisteminin son kullanıcı ara yüzünü tasarlamada yardımcıdır. C) Dört aşamadan oluşur. D) ir bilgi sisteminin tasarım ve başarım değerlendirmesine imkân veren ilk üretim modelidir. E) Son aşaması prototipin gözden geçirilmesi ve çoğaltılmasıdır. 18. şağıdakilerden hangisi işletme içinde kullanılan telekomünikasyon teknolojilerinden biri değildir? ) Elektronik veri değişimi ) Sesli mesaj C) Elektronik posta D) Dijital bilgi servisleri E) ilgi otoyolu 22. şağıdakilerden hangisi eski sistemi yeni sistemle değiştirme sürecidir? ) Sınama ) Dönüştürme C) naliz D) Programlama E) akım 19. İnternet üzerinde yer alan bilgilerin görüntülü, sesli ya da hareketli görüntülü olabilmesi özelliğine ne ad verilir? ) Web tasarımözelliği ) Multimedya özelliği C) ağlanabilirlik özelliği D) ilgi transferi özelliği E) Güncelleme özelliği 23. şağıdakilerden hangisi bilgi sistemine yapılan yatırımın soyut faydalarından biri değildir? ) İş tatmininin artması ) Müşteri memnuniyetinin artması C) İşlem maliyetlerinin azalması D) Motivasyonun artması E) Zamanında bilgiye ulaşılması 20. Mesajların iletim ortamı olarak kablolu veya kablosuz ortamlar üzerinde elektrik sinyali, ışık demeti ya da hava boşluğu üzerinden dalgalar halinde iletildiği TCP / IP katmanı ) Sunumkatmanı ) Uygulama katmanı C) IP katmanı D) ğ katmanı E) TCP katmanı şağıdakilerden hangisi projelerin planlanması, çizelgelenmesi ve kontrolünde yararlanılan şebeke esaslı tekniklerden biridir? ) Kritik yol yöntemi ) Gerçek opsiyonlu fiyatlama yöntemi C) Net bugünkü değer yöntemi D) Puanlama yöntemi E) Portföy analizi

5 2011 OC e inlerce çözümün olası olduğu ve tek bir en iyi çözümün bulunması için değerlendirme yapılması gerektiği durumlarda hangi yapay zekâ uygulamasının kullanılması yararlı olur? ) Melez yapay zekâ ) Zeki ajanlar C) Uzman sistemler D) Genetik algoritmalar E) ulanık mantık 26. İşletme tecrübesini yansıtan yeni standart işletme yöntemlerinin ve iş süreçlerinin yaratılmasına ne adverilir? 30. Elektronik Veri Değişimi (EDI-Electronic Data Interchange) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Göreceli olarak sınırlı ve esnek olamayan bir yapıya sahiptir. ) Göreceli olarak uygulamak pahalıdır. C) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin EDI'yi oluşturmaları kolaydır. D) Küresel pazara kolaylıkla uyum sağlayamaz. E) İşletmeden işletmeye (2) ticaret üzerine daha çok yoğunlaşır. ) ilgi yönetimi ) Veri ambarı C) İnsan kaynakları yönetimi D) Karar desteksistemleri E) Örgütsel öğrenme 27. şağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sistemlerinde genellikle karşılaşılan güvenlik sorunlarından biri değildir? ) Uygulamaların standart olmaması ) ilgisayar ağlarında açık noktaların olması C) ilgilerin yedeklerinin alınmaması D) ilgi aktarma trafiğinin denetlenmemesi E) Teknisyenlerin yeterli olmaması 28. ilgisayara bulaştığında hemen çalışmayan, sisteme verilecek bir komut veya sistemden alacağı bir bilgiye dayanarak çalışan zararlı yazılım ) Sinirsel ağlar ) teş duvarı C) ilgisayar kurtları D) Trojan virüsler E) Zeki ajanlar 29. şağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel pazarlara ve rekabete yönlendiren genel kültürel faktörlerden biridir? ) Küresel sosyal normlar ) Küresel işgücü C) Küresel koordinasyon D) Küresel pazarlar E) Küresel ölçek ekonomileri 5

6 2011 OC e şağıdakilerden hangisi bir eylemi gerçekleştirmek, bir amaca varmak için bir takım işleri yapmak üzere birbirine bağımlı, bir araya getirilmiş öğeler ve bunlara ilişkin yönergeler bütünüdür? ) ilgi ) Planlama C) Yönetim D) Sistem E) Koordinasyon 5. İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri süreçleyerek bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayan bilgi sistemi ) Yönetimbilgi sistemi ) Muhasebe bilgi sistemi C) Pazarlama bilgi sistemi D) Üretim bilgi sistemi E) Mali raporlar bilgi sistemi 2. şağıdakilerden hangisi mamul kararlarından biri değildir? ) Üretim planlaması ) Tüketici istekleri C) Fonksiyonel tasarım D) Mamul tasarımı E) Mamul belirlenmesi 6. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden birideğildir? ) Fon sağlama -sermaye bütçelemesi ) Üretim -maliyetleme -maliyet kontrolü C) Gelir ve gider işlemleri D) Harcama -satın alma -borçlar E) İnsan kaynakları -ücret bordrosu -işçilik 3. şağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi işletme içi faaliyetlerden biridir? ) Satın alma ) Satışların planlanması C) Pazar araştırması D) Satış analizi E) Satış yönetimi ) Üretime hammadde verilmesi ) Satıcılardan hammadde alınması C) Müşterilere satış yapılması D) ankalardan kredi alınması E) Devlete vergi ödenmesi 4. Yönetim bilgi sistemleri hangi düzeyde yönetime bilgi sağlar? 8. Veri veya bilgilerin belirli gruplara, bölümlere, konulara veya çeşitli özelliklerine göre düzenlenmesi faaliyetine ne ad verilir? ) Stratejik yönetim ) Orta yönetim C) Tepe yönetim D) İşlembirimleri E) lt yönetim ) Kaydetme ) Tekrar kullanma C) Sınıflandırma D) Hesaplama E) Saklama 6

7 2011 OC e şağıdakilerden hangisi veri tabanının taşıması gereken özelliklerden biri değildir? ) Esnek olması ) Herkese açık olması C) Performanslı olması D) Yönetilebilir olması E) Güvenli olması 13. Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde temel kanıt belge ) lış faturası ) Satış faturası C) Sevk irsaliyesi D) Mahsup fişi E) Sipariş formu 10. Verilerin satır ve sütunlardan oluşan matris tabloda yer aldığı veri tabanı modeli ) İçsel yapılandırma ) İlişkisel yapılandırma C) Mantıksal yapılandırma D) Kavramsal yapılandırma E) Kuramsal yapılandırma 14. Hasılat işlemleri akışında siparişle ilgili kredi onayı alındıktan sonraki aşama ) Stok durumunun kontrol edilmesi ) Sevkiyatın yapılması C) Faturalamanın yapılması D) Malların hazırlanması E) Siparişin kabul edilmesi 11. şağıdakilerden hangisi kaynak dokümanlara örnek olarak verilemez? ) Nakit makbuzları ) Zaman kartları C) Satın alma faturaları D) Denetim formları E) Kullanımkılavuzları 15. şağıdakilerden hangisi harcama sistemindeki işlemlerden biri değildir? ) Teslim alma ) Sipariş kabulü C) Fatura onayı D) Satın alma emrinin hazırlanması E) Satın alma isteğinin yapılması 12. Verilerin makine diline çevrilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? ) İletişimbirimi ) Çıkış birimi C) Merkezi işlembirimi D) Giriş birimi E) Yönetim merkezi Satın alma işlemleri işleme sisteminde normalde aşağıdaki bölümlerden hangisi satın alma isteğinin hazırlanmasından sorumludur? ) Satın alma ) Faturalama C) Muhasebe D) Stok kontrol E) Teslim alma

8 2011 OC e şağıdakilerden hangisi üretim işlemleri faaliyetlerinin amaçlarından birideğildir? ) Ürün kârlılığından çok müşteri kârlılığına önem vermek ) Üretim süreçlerinde yer alan yarı mamulleri; üretim programları çerçevesinde minimum stok felsefesi ile depolanmak ve sevk edilmek üzere nihai ürünlere dönüştürmek C) Maliyetlerle ilgili dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak D) Özellikle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak E) Yüksek ürün kalitesi ve satış sonrası destek hizmetine ulaşmak 21. şağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde üretilmesi gereken raporlardan biri değildir? ) Satışların maliyeti tablosu ) Öz kaynaklarda değişim tablosu C) Üretim maliyeti tablosu D) Nakit akım tablosu E) Kâr dağıtım tablosu 18. ir üretim işletmesinde üretim işlemleri aşağıdaki işlemlerden hangisi ile veri alış verişinde bulunmaz? ) Maddi duran varlıklar işlemleri ) Satın alma ve harcama işlemleri C) Satış ve hasılat işlemleri D) Finansal yönetim E) İnsan kaynakları işlemleri 22. şağıdakilerden hangisi kaydetme ve raporlama işlemleri sisteminin işlevlerinden biri değildir? ) Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması ) Verilerin toplanması C) Dönem sonu kayıtlarının yapılması D) Dönem başı kayıtlarının yapılması E) Defterlerin tasdiki 19. Zaman kartları yığınının bilgisayarlı ortama aktarılması ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmemektedir? ) ordro dökümünün alınması ) Çalışanlara ilişkin verilerin, sicil numaralarına göre sıralanması C) Üretim maliyetlerindeki işçilik maliyetlerinin hesaplanması D) ordroya ilişkin yasal işlemlerin yapılması E) Ücret ödeme çeklerinin hazırlanması 23. Dijitallik kavramı aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlı olarak ele alınabilir? ) Elektroniklik ) Güçlülük C) Sayısallık D) Şeffaflık E) Sanallık 20. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin maddi duran varlık (MDV) işlemleri işleme sistemi içinde ele alınması gereken faaliyetlerden biri değildir? ) MDV için personel alınması ) MDV'nin satılması C) MDV'nin yenilenmesi D) MDV'nin bakım-onarımı E) MDV için amortisman ayrılması şağıdakilerden hangisi e-ticaretin iş hayatında etkilediği faaliyetlerden biri değildir? ) Ön satış, taşeronluk, tedarik ) Hizmetlerden yararlanma C) Muhasebe işlemleri D) Kişiselhesaplar oluşturma E) Servis ve bakım işlemleri

9 2011 OC e şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin (e-ticaret) ekonomik yaşamı etkileyen unsurlarından biri değildir? ) Tüketiciyi güçlü kılması ) Rekabetin artması C) Tüketici açısından ürün alternatiflerinin artması D) Maliyetlerin fiyatlara yansıması E) Maliyetlerin artması 29. İşletmenin satış elemanlarından kaynaklanan bir güvenlik sorununun kaynağı ) Dış gizli anlaşmalar ) İç gizli anlaşmalar C) Dış kaynak D) Gizli anlaşmalar E) İç kaynak 30. şağıdakilerden hangisi hile üçgeni içinde yer alan unsurlardan biridir? 26. şağıdakilerden hangisi MS geliştirme aşamalarından biri değildir? ) Girdilerin belirlenmesi ) Sistemsınırlarının belirlenmesi C) Çıktıların belirlenmesi D) İnsan kaynağının belirlenmesi E) ilgi gereksinimlerinin saptanması ) Dış kaynaklar ) Kontrol C) İç kaynaklar D) Gizlilik E) askı 27. şağıdakilerden hangisi belirlenen girdilerle belirlenen çıktılara ulaşmak için yapılması gerekli sistem geliştirme aşamasıdır? ) Sistemdokümanlarının hazırlanması ) Kodlama işlemlerinin belirlenmesi C) Sistembelgelerinin geliştirilmesi D) ilgi teknolojisinin seçimi E) ilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi 28. ir MS'nin sistem bileşenlerinin seçilmesinde tasarlanan sistemin hangi unsuru göz önünde bulundurulmaz? ) Kapasitesi ) ilgi akışı C) Maliyeti D) İşletmenin büyüklüğü E) Mimarisi 9

10 2011 OC e KURUMSL KYNK PLNLMSI I. ir işletmenin malzeme ihtiyacını zamanında hesaplayabilmek II. na üretim planını haftalık üretim ihtiyaçlarına bölebilmek III. IV. Günlük sipariş programları hazırlamak na üretimde hedeflenen üretim miktarı ile işletme kapasitesi arasındaki ilişkiyi kontrol etmek ir işletme, malzeme ihtiyaç planlaması sistemi ile yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşamaz? 4. şağıdakilerden hangisi işletme içi uygulamaların tümünü kapsayan bir ifadedir? ) Tedarik zinciri yönetimi ) Kurumsal uygulama bütünleşmesi C) Sanal işletme D) E-tedarik E) Kurumsal kaynak planlaması ) Yalnız III ) Yalnız IV C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve IV 5. şağıdakilerden hangisi işletmelerin kurumsal kaynak planlaması sistemlerini kurma nedenleri arasında yer alan "teknik nedenler" sınıflamasında yer almaz? ) ilgi işlem maliyetlerinin düşürülmesi ) Veri girişinde tekrarın azaltılması C) Yazılımların bakımmasraflarının azaltılması D) akımı zor arayüzlerin değişimi E) Stok maliyetlerinin azaltılması 2. İşletme içinde oluşturulan bilgilerin bütünleştirilmesini sağlayan uygulamalar ) Kapasite planlaması ) Elektronik veri değişimi C) Kurumsal kaynak planlaması D) Tedarik zinciri E) Malzeme yönetimi 6. şağıdakilerden hangisi KKP'nin kurulum öncesi stratejileriarasında yer almaz? ) Radikal bir yaklaşımdan çok, faz-bazlı bir yaklaşımgöstermek ) Farklı görevler için uygun bir plan tanımı yapmak C) Her bölümle ve birimle iletişimi kesmek D) Projeyi alt sistemlere bölmek E) Değişim yönetimi için şahsi iletişime geçmek 3. şağıdakilerden hangisi KKP uygulamalarının işletmelere sağladığı katkılardan değildir? ) Daha yüksek maliyetle faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ) İşlemmaliyetlerinin düşürülmesini sağlamak C) Faaliyetlerin daha hızlı yapılmasını sağlamak D) Faaliyetlerin verimliliğini arttırmak E) ilgiye zamanında ulaşılmasını sağlamak 7. şağıdakilerden hangisi KKP uygulamalarının başarısızlık nedenlerinden biri değildir? ) Kurumun sorunlarının ve gelecekle ilgili beklentilerinin yetersiz analizi ) Sisteme veri girişlerinin yetersiz, hatalı, düzensiz olması ve sürekli olmaması C) Üst yönetimin KKP'ye olan inanç ve destek eksikliği D) Entegrasyonu sağlayan firmanın ve ürünün doğru seçilmemesi E) Personelin eğitim durumunun yüksek olması 10

11 2011 OC e şağıdakilerden hangisi KKP uygulamasında başarısızlığa neden olan insan kaynaklı faktörlerden biri değildir? ) Kurum ve personelin eski iş yapma yöntemlerinden vazgeçmekte direnmesi ) Üst düzey yönetimin KKP'ye olan inanç ve destek eksikliği C) Entegratörün işletme sektörü ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olması D) Personelin isteksizliği veya eğitim düzeyinin düşüklüğü E) Sisteme veri girişlerinin yetersiz, hatalı, düzensiz olması ve sürekli olmaması 11. Fiili genel gider yükleme işlemlerinin hangi koşullarda yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde belirlenmektedir? ) Standart genel gider yükleme alt modülünde ) Raporlarda C) Filtre satırlarında D) Üretim planlama bölümünde E) Programda otomatik olarak 9. İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için daha fazla hesabın açılması gerekir, bu da hesap planının büyümesine neden olur. şağıdaki alt modüllerden hangisi yardımcı bir hesap planı niteliği taşıyarak hesap planının gereğinden fazla büyümesini engeller? ) Hesap dağıtımşablonu ) Hesap kartı bütçe bilgileri C) Muhasebe bağlantı kodları D) Defter ve dökümler E) Masraf merkezi kartları şağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesi, raporlar modülünde yer almaz? ) Proje raporları ) Maliyet yerleri listesi C) Maliyet yerleri genel gider dağılımraporu D) Genel gider fiili yükleme hareketleri raporu E) Maliyet yerleri maliyet analizi şağıdakilerden hangisi finans, ana kayıtlar, kasa kartları alt modüllerinden biridir? ) Hesap dağıtım şablonları ) Kasa döviz toplamları C) Proje kartları D) Proje ekstresi E) Hesap ekstreleri 10. ir işletmenin dönem içindeki malzeme hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? ) Üretim maliyeti tablosu ) Kâr/zarar (Gelir) tablosu C) Kâr dağıtımı tablosu D) Satışların maliyeti tablosu E) eyanname İşletmenin müşteri ve tedarikçileri ile borç-alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek amacıyla ilgili kartların açıldığı alt modül ) Ödeme-tahsilat planları ) Teminat kartları C) Cari hesaplar alt modülü D) Kasa kartları E) anka kartları

12 2011 OC e Doğadan elde edilenler insanların istek ve gereksinimlerini karşılasaydı aşağıdaki faaliyetlerin hangisinden kesinlikle söz edilmezdi? ) Ulaştırma ) Üretim C) Stoklama D) Dağıtım E) Planlama 19. MİY ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) MİY, müşteri temas noktalarında katma değerli ve tutarlı hizmet sunmayı hedefler. ) MİY,'de müşteri bilgilerinden elde edilen sonuçlara göre mevcut müşteri korunur. C) MİY, iş süreçlerini ve bilgi yönetimi teknolojilerini bir araya getirir. D) MİY'de müşteri bilgileri tek bir merkezde tutulur. E) MİY, bilgi yönetimi teknolojilerini kullanır. Dolayısıyla tümüyle teknoloji odaklı bir yaklaşımdır. 16. şağıdakilerden hangisi belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen elemanların aralarında oluşturduğu ilişkiler ve bunların çevreleriyle ilişkili olan özelliklerinin oluşturduğu bir bütündür? ) Üretim ) Süreç C) Teknoloji D) Sistem E) Girdi 20. şağıdakilerden hangisi MİY'in evrelerinden biri değildir? ) Müşteri Koruma ) Müşteri Kaybetme C) Müşteri Derinleştirme D) Müşteri Edinme E) Müşteri Seçimi 17. şağıdakilerde hangisi talep tahminlerinin duyarlılığını azaltmaktadır? ) Tahminlerin zaman aralığının artması ) Ürün çeşitlerinin artması C) İş gücünün azalması D) Rakip sayısının artması E) Dağıtımkanallarının azalması 21. şağıdakilerden hangisi Müşteri Derinleştirme evresinde yapılan çalışmalardan biridir? ) Teklif Oluşturma ) Kapanış dımları C) Marka ve Müşteri Planlamaları D) Çapraz Satış Kampanyaları E) Yeni Ürün Sunumları 18. Ürün çeşitleri tahminlerinde teker teker tahmin yerine ürün grupları oluşturulmasının nedeni ) Daha geniş alanda yapılabilmesi ) Talep tahmininde az sayıda kişi çalışması C) Tahmin maliyetlerinin azalması D) Talep tahminlerinin duyarlılığının azalması E) Tahminlerin taşeron işletmeye yaptırılması MİY uygulama sürecinin hangi aşamasında pazarlama önemli rol oynar? ) Sunulan ürün ve servislerin müşteriye uyarlanması ) Müşterilerin birey olarak tanımlanması C) nalitik MİY D) Müşteri geri dönüşlerinin toplanması E) Etkin yöntemlerle iletişime geçilmesi

13 2011 OC e şağıdakilerden hangisi tedarik zincirine dahil fonksiyonlardan birideğildir? ) Yeni ürün geliştirme ) Pazarlama C) Çalışan işe alma D) Dağıtım E) Müşteri hizmetleri 27. İnsan kaynakları modülünün özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Organizasyonun diğer fonksiyonları ile entegre edilebilir. ) İletişimsistemidir. C) Ortak bir veri tabanı kullanılır. D) Planlama sistemidir. E) ilgi teknolojileri ile oluşturulmaz. 28. İnsan kaynakları modülünün esnek olmasının temel faydası nedir? 24. şağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin amaçlarından biri değildir? ) Çalışan sayısını azaltmak ) Müşteri memnuniyeti sağlamak C) Yatırılan paranın değerini almak D) Kâr elde etmek E) Rekabet avantajı sağlamak ) Her bir organizasyona özel tasarımı mümkün kılar ) Maliyetleri artırır C) Maliyetleri azaltır D) Zamandan tasarruf sağlar E) Kaynak kullanımını azaltır 29. İşletmedeki çalışanlara ait bilgiler hangi insan kaynakları alt modülünün fonksiyonu olarak veri tabanına kaydedilir? 25. şağıdaki faaliyetlerin hangisiyle tedarik zinciribiter? ) Üretimin tamamlanması ) Stokların azalması C) itmiş ürünlerin kontrol edilmesi D) Memnun müşterinin mal ya da hizmetin bedelini ödemesi E) Üretim girdilerinin kullanılması 30. ) Kariyer Planlama ) Sicil Yönetimi C) Personel ordro D) Performans Değerleme E) İşe lma "Organizasyon Şeması" aşağıdakilerden hangisini göstermez? ) Hiyerarşik basamaklar ) Çalışanların unvanları C) st-üst ilişkileri D) İş tanımları E) ölümler 26. şağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin başarısını en iyi ölçer? ) Tedarik zincirindeki işletme sayısı ) Tedarik zincirindeki tek bir aşamanın kârlılığı C) Tedarik zincirindeki işletmenin maliyeti D) itmiş ürünlerin müşterilere zamanında gönderilme oranı E) Tedarik zincirine dâhil tüm işletmelerin kârlılığı 13 TEST İTTİ.

14 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 120 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar KURUMSL KYNK PLNLMSI UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yönetim ilgi Sistemi 30 2 Muhasebe ilgi Sistemi 30 6 Kurumsal Kaynak Planlaması u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 40 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

15 2011 OC e şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin(e-ticaretin) ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinden birideğildir? ) Ürün tasarımının gelişmesi ) İşletmelerdeki genel maliyetlerin düşmesi C) İşletmeler arası rekabetin artması D) Maliyetlerin fiyatlara yansıması E) Tüketiciler açısından ürün seçeneklerinin artması YÖNETÝM ÝLGÝ SÝSTEMÝ 5. Organizasyon amaçlarına ulaşılmasında kaynakların nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanılacağı ile ilgilenen karar düzeyi ) Yönetsel kontrol ) Teknik kontrol C) İşlemsel kontrol D) Kaydiişlemler E) ilgiye dayalı kontrol 2. şağıdakilerden hangisi yöneticilerin kişiler arası ilişkilere dayalı rollerinden biridir? 6. şağıdaki bilgi sistemi yaklaşımlarından hangisi, bilgi sistemi çalışmalarında hem matematiksel modellerin, hem de bu sistemlerin fiziksel teknoloji ve yeterliliğinin önemini vurgular? ) Kaynak dağıtma rolü ) rabuluculuk rolü C) Temsil rolü D) İşletme sahipliği rolü E) Sorun çözme rolü ) Sosyolojik yaklaşım ) Sosyoteknik yaklaşım C) Teknik yaklaşım D) Davranışsalyaklaşım E) Yönetsel yaklaşım 3. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi belirlenmiş hedef ya da işlevleri yerine getirmek için işletme içine alınan bilgi teknolojisinin özel ve ayrı bir şeklidir? ) Güncellik kavramı ) Muhafazakârlık kavramı C) Tutarlılık kavramı D) Maliyet esası kavramı E) Tam açıklama kavramı ) Yönetimbilgi sistemi ) Ofis otomasyonu C) ilgisayar bilimi D) İşletim sistemi E) ilgi mimarisi 4. Dijital işletmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Küresel organizasyon ve yönetim için olağanüstü fırsatlar sunar. ) Müşterilerle ilişkiler dijital olarak sağlanır. C) ilgi teknolojisi işletmenin en önemli yönetim aracıdır. D) İşletme kararlarını destekleyen bilgiye çabuk ulaşılır. E) Dijital olarak işler karmaşıklaşır. 8. ir işletmenin, coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan birimlerinin, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlaması ve tüm sistemin eş zamanlı olarak çalışmasına ne ad verilir? ) Pazarplanlaması ) Üretim planlaması C) İşgücü planlaması D) Kurumsal kaynak planlaması E) Stratejik planlama 2

16 2011 OC e Planlama, denetleme ve düzeltici faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla geliştirilmiş ve üretim, pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi işletme işlevlerine ilişkin bilgileri çeşitli araçlar aracılığıyla yöneticilere sunan bilgi sistemi ) Veri işleme sistemleri ) Ofis otomasyon sistemleri C) Karar desteksistemleri D) Üst yönetim bilgi sistemleri E) Yönetim bilgi sistemleri 13. şağıdakilerden hangisi, bir grup insanın telefon hatları ya da elektronik posta yazılımlarını kullanarak aynı anda karşılıklı konuşabilmelerini sağlar? ) Modem ) Protokol C) Ethernet D) Hesap tablosu yazılımı E) Telekonferans 14. Sunucu ve istemcilerin aynı veri hattı üzerinde sıralandığı bilgisayar ağ topolojisi şağıdakilerden hangisi sanal organizasyon yaşam çevrimi modelindeki önoluşum mekanizmasının kapsamında yeralır? ) Tüm aşamalarda, dış çevreden pazar araştırmasına benzer bilgi toplama ) Seçilmiş üyelerin izleyeceği süreçleri birleştirme C) İşlem aşamasında üyeler arasındaki faaliyetleri koordine etme D) Sanal organizasyon ve müşteri arasındaki işlemleri destekleme E) Potansiyel pazar fırsatlarını tanıma Yönetim bilgi sistemlerinde kullanılan programların birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlayan en önemli yazılım bileşeni ) Veri tabanı ) Muhasebe programları C) Uygulama yazılımları D) İşletim sistemi E) Paket programlar ) Yıldız yapı ) Doğrusal yapı C) Örgü yapı D) İlişkisel yapı E) Halka yapı Çok sayıda satıcıyı ve alıcıyı; bilgi, mal, hizmet ve ödeme değiş tokuşu için birbirine bağlayarak bütünleştiren bilgi sistemi ) Elektronik pazar ) İntranet C) Elektronik devlet D) Elektronik işletme E) Dijital noter şağıdakilerden hangisi eski sistemi yeni sistemle değiştirme sürecidir? ) Programlama ) naliz C) Sınama D) Dönüştürme E) akım 12. ir işletmedeki bilişim sisteminde yer alan proje liderinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Sistemanalizi yapmak ) ilişim sisteminde kullanılan programları kodlamak C) Sistemodasını denetlemek D) Yazılımgeliştirmek E) Yazılımları güncellemek şağıdakilerden hangisi sistem programlarına bir örnek değildir? ) Format programı ) Yedekleme programı C) Kopya programı D) Geri yükleme programı E) İstatistik paket programı

17 2011 OC e Prototiplendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ir bilgi sisteminin tasarım ve başarım değerlendirmesine imkân veren ilk üretim modelidir. ) Son aşaması prototipin gözden geçirilmesi ve çoğaltılmasıdır. C) Maliyeti çokyüksektir. D) ilgi sisteminin son kullanıcı ara yüzünü tasarlamada yardımcıdır. E) Dört aşamadan oluşur. 22. şağıdakilerden hangisi projelerin planlanması, çizelgelenmesi ve kontrolünde yararlanılan şebeke esaslı tekniklerden biridir? ) Puanlama yöntemi ) Portföy analizi C) Net bugünkü değer yöntemi D) Kritik yol yöntemi E) Gerçek opsiyonlu fiyatlama yöntemi 19. şağıdakilerden hangisi işletme içinde kullanılan telekomünikasyon teknolojilerinden biri değildir? ) ilgi otoyolu ) Elektronik posta C) Elektronik veri değişimi D) Sesli mesaj E) Dijital bilgi servisleri 23. şağıdakilerden hangisi bilgi sistemine yapılan yatırımın soyut faydalarından biri değildir? ) Motivasyonun artması ) İşlem maliyetlerinin azalması C) Zamanında bilgiye ulaşılması D) İş tatmininin artması E) Müşteri memnuniyetinin artması 20. şağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel pazarlara ve rekabete yönlendiren genel kültürel faktörlerden biridir? ) Küresel işgücü ) Küresel sosyal normlar C) Küresel pazarlar D) Küresel ölçek ekonomileri E) Küresel koordinasyon 24. inlerce çözümün olası olduğu ve tek bir en iyi çözümün bulunması için değerlendirme yapılması gerektiği durumlarda hangi yapay zekâ uygulamasının kullanılması yararlı olur? ) Melez yapay zekâ ) Uzman sistemler C) Genetik algoritmalar D) ulanık mantık E) Zeki ajanlar 21. Mesajların iletim ortamı olarak kablolu veya kablosuz ortamlar üzerinde elektrik sinyali, ışık demeti ya da hava boşluğu üzerinden dalgalar halinde iletildiği TCP / IP katmanı ) Uygulama katmanı ) Sunumkatmanı C) ğ katmanı D) TCP katmanı E) IP katmanı şağıdakilerden hangisi geniş alan ağlarının sağladığı yararlardan biri değildir? ) Fiziksel olarak birbirinden ayrı birimler arasında veri paylaşımını sağlama ) ilgi sistemlerinden herhangi bir cihazda arıza oluşması halinde sistemin devre dışı kalmasını sağlama C) irimler arasında yönetime ilişkin komutları ve geribildirim bilgilerinin paylaşımını sağlama D) Veri işleme konusunda iş yükünün dengeli dağıtılmasını sağlama E) Veri işleme sisteminin kapasitesini ve kaynaklarını paylaştırma

18 2011 OC e şağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sistemlerinde genellikle karşılaşılan güvenlik sorunlarından biri değildir? ) Uygulamaların standart olmaması ) ilgi aktarma trafiğinin denetlenmemesi C) ilgisayar ağlarında açık noktaların olması D) Teknisyenlerin yeterli olmaması E) ilgilerin yedeklerinin alınmaması 30. ilgisayara bulaştığında hemen çalışmayan, sisteme verilecek bir komut veya sistemden alacağı bir bilgiye dayanarak çalışan zararlı yazılım ) ilgisayar kurtları ) Trojan virüsler C) Sinirsel ağlar D) Zeki ajanlar E) teş duvarı 27. İşletme tecrübesini yansıtan yeni standart işletme yöntemlerinin ve iş süreçlerinin yaratılmasına ne adverilir? ) Veri ambarı ) Örgütsel öğrenme C) İnsan kaynakları yönetimi D) Karar desteksistemleri E) ilgi yönetimi 28. Elektronik Veri Değişimi (EDI-Electronic Data Interchange) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İşletmeden işletmeye (2) ticaret üzerine daha çok yoğunlaşır. ) Küresel pazara kolaylıkla uyum sağlayamaz. C) Göreceli olarak sınırlı ve esnek olamayan bir yapıya sahiptir. D) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin EDI'yi oluşturmaları kolaydır. E) Göreceli olarak uygulamak pahalıdır. 29. İnternet üzerinde yer alan bilgilerin görüntülü, sesli ya da hareketli görüntülü olabilmesi özelliğine ne ad verilir? ) Web tasarımözelliği ) ağlanabilirlik özelliği C) Multimedya özelliği D) ilgi transferi özelliği E) Güncelleme özelliği 5

19 2011 OC e şağıdakilerden hangisi işletme içi faaliyetlerden biridir? ) Satıcılardan hammadde alınması ) ankalardan kredi alınması C) Üretime hammadde verilmesi D) Devlete vergi ödenmesi E) Müşterilere satış yapılması 5. Yönetim bilgi sistemleri hangi düzeyde yönetime bilgi sağlar? ) lt yönetim ) İşlem birimleri C) Stratejik yönetim D) Tepe yönetim E) Orta yönetim 2. Hasılat işlemleri akışında siparişle ilgili kredi onayı alındıktan sonraki aşama ) Faturalamanın yapılması ) Stok durumunun kontrol edilmesi C) Siparişin kabul edilmesi D) Sevkiyatın yapılması E) Malların hazırlanması 6. şağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin alt sistemlerinden birideğildir? ) Satın alma ) Satışların planlanması C) Pazararaştırması D) Satış analizi E) Satış yönetimi 3. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri değildir? ) Fon sağlama -sermaye bütçelemesi ) Üretim -maliyetleme -maliyet kontrolü C) Gelir ve gider işlemleri D) Harcama -satın alma -borçlar E) İnsan kaynakları -ücret bordrosu -işçilik 7. İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri süreçleyerek bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayan bilgi sistemi ) Üretim bilgi sistemi ) Pazarlama bilgi sistemi C) Mali raporlar bilgi sistemi D) Muhasebe bilgi sistemi E) Yönetimbilgi sistemi 4. Verilerin makine diline çevrilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? 8. Verilerin satır ve sütunlardan oluşan matris tabloda yer aldığı veri tabanı modeli ) Çıkış birimi ) Merkezi işlembirimi C) İletişimbirimi D) Giriş birimi E) Yönetim merkezi 6 ) Mantıksal yapılandırma ) İçsel yapılandırma C) İlişkisel yapılandırma D) Kuramsal yapılandırma E) Kavramsal yapılandırma

20 2011 OC e şağıdakilerden hangisi bir eylemi gerçekleştirmek, bir amaca varmak için bir takım işleri yapmak üzere birbirine bağımlı, bir araya getirilmiş öğeler ve bunlara ilişkin yönergeler bütünüdür? ) ilgi ) Planlama C) Yönetim D) Sistem E) Koordinasyon 13. Veri veya bilgilerin belirli gruplara, bölümlere, konulara veya çeşitli özelliklerine göre düzenlenmesi faaliyetine ne ad verilir? ) Sınıflandırma ) Hesaplama C) Saklama D) Tekrar kullanma E) Kaydetme 10. şağıdakilerden hangisi kaynak dokümanlara örnek olarak verilemez? ) Nakit makbuzları ) Zaman kartları C) Satın alma faturaları D) Denetim formları E) Kullanımkılavuzları 14. şağıdakilerden hangisi harcama sistemindeki işlemlerden biri değildir? ) Teslim alma ) Fatura onayı C) Satın alma emrinin hazırlanması D) Satın alma isteğinin yapılması E) Sipariş kabulü 11. şağıdakilerden hangisi üretim işlemleri faaliyetlerinin amaçlarından birideğildir? ) Maliyetlerle ilgili dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak ) Üretim süreçlerinde yer alan yarı mamulleri; üretim programları çerçevesinde minimum stok felsefesi ile depolanmak ve sevk edilmek üzere nihai ürünlere dönüştürmek C) Yüksek ürün kalitesi ve satış sonrası destek hizmetine ulaşmak D) Ürün kârlılığından çok müşteri kârlılığına önem vermek E) Özellikle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak 15. Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde temel kanıt belge ) Sipariş formu ) lış faturası C) Sevk irsaliyesi D) Satış faturası E) Mahsup fişi 12. Zaman kartları yığınının bilgisayarlı ortama aktarılması ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmemektedir? ) ordro dökümünün alınması ) Üretim maliyetlerindeki işçilik maliyetlerinin hesaplanması C) Ücret ödeme çeklerinin hazırlanması D) Çalışanlara ilişkin verilerin, sicil numaralarına göre sıralanması E) ordroya ilişkin yasal işlemlerin yapılması şağıdakilerden hangisi mamul kararlarından biri değildir? ) Üretim planlaması ) Tüketici istekleri C) Fonksiyonel tasarım D) Mamul tasarımı E) Mamul belirlenmesi

21 2011 OC e şağıdakilerden hangisi belirlenen girdilerle belirlenen çıktılara ulaşmak için yapılması gerekli sistem geliştirme aşamasıdır? ) Sistemdokümanlarının hazırlanması ) ilgi teknolojisinin seçimi C) ilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi D) Sistembelgelerinin geliştirilmesi E) Kodlama işlemlerinin belirlenmesi 21. şağıdakilerden hangisi e-ticaretin iş hayatında etkilediği faaliyetlerden biri değildir? ) Hizmetlerden yararlanma ) Kişiselhesaplar oluşturma C) Muhasebe işlemleri D) Ön satış, taşeronluk, tedarik E) Servis ve bakım işlemleri 18. şağıdakilerden hangisi kaydetme ve raporlama işlemleri sisteminin işlevlerinden biri değildir? ) Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması ) Dönemsonu kayıtlarının yapılması C) Verilerin toplanması D) Defterlerin tasdiki E) Dönembaşı kayıtlarının yapılması 22. şağıdakilerden hangisi veri tabanının taşımasıgereken özelliklerden biri değildir? ) Güvenli olması ) Yönetilebilir olması C) Esnekolması D) Herkese açık olması E) Performanslı olması 19. şağıdakilerden hangisi bir işletmenin maddi duran varlık (MDV) işlemleri işleme sistemi içinde ele alınması gereken faaliyetlerden biri değildir? ) MDV için amortisman ayrılması ) MDV'nin satılması C) MDV'nin bakım-onarımı D) MDV için personel alınması E) MDV'nin yenilenmesi 23. ir MS'nin sistem bileşenlerinin seçilmesinde tasarlanan sistemin hangi unsuru göz önünde bulundurulmaz? ) Maliyeti ) ilgi akışı C) İşletmenin büyüklüğü D) Mimarisi E) Kapasitesi 20. Dijitallik kavramı aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlı olarak ele alınabilir? ) Güçlülük ) Şeffaflık C) Elektroniklik D) Sanallık E) Sayısallık Satın alma işlemleri işleme sisteminde normalde aşağıdaki bölümlerden hangisi satın alma isteğinin hazırlanmasından sorumludur? ) Muhasebe ) Satın alma C) Stok kontrol D) Teslim alma E) Faturalama

22 2011 OC e şağıdakilerden hangisi hile üçgeni içinde yer alan unsurlardan biridir? ) İç kaynaklar ) askı C) Kontrol D) Gizlilik E) Dış kaynaklar 29. şağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nde üretilmesi gereken raporlardan biri değildir? ) Üretim maliyeti tablosu ) Satışların maliyeti tablosu C) Kâr dağıtım tablosu D) Nakit akım tablosu E) Öz kaynaklarda değişim tablosu 26. ir üretim işletmesinde üretim işlemleri aşağıdaki işlemlerden hangisi ile veri alış verişinde bulunmaz? ) Maddi duran varlıklar işlemleri ) İnsan kaynakları işlemleri C) Finansal yönetim D) Satın alma ve harcama işlemleri E) Satış ve hasılat işlemleri 30. şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin (e-ticaret) ekonomik yaşamı etkileyen unsurlarından biri değildir? ) Tüketiciyi güçlü kılması ) Rekabetin artması C) Tüketici açısından ürün alternatiflerinin artması D) Maliyetlerin fiyatlara yansıması E) Maliyetlerin artması 27. İşletmenin satış elemanlarından kaynaklanan bir güvenlik sorununun kaynağı ) Dış kaynak ) İç kaynak C) Gizli anlaşmalar D) İç gizli anlaşmalar E) Dış gizli anlaşmalar 28. şağıdakilerden hangisi MS geliştirme aşamalarından biri değildir? ) Sistemsınırlarının belirlenmesi ) Girdilerin belirlenmesi C) Çıktıların belirlenmesi D) ilgi gereksinimlerinin saptanması E) İnsan kaynağının belirlenmesi 9

23 2011 OC e KURUMSL KYNK PLNLMSI ir işletmenin dönem içindeki malzeme hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? ) Kâr/zarar (Gelir) tablosu ) Üretim maliyeti tablosu C) eyanname D) Kâr dağıtımı tablosu E) Satışların maliyeti tablosu 4. İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için daha fazla hesabın açılması gerekir, bu da hesap planının büyümesine neden olur. şağıdaki alt modüllerden hangisi yardımcı bir hesap planı niteliği taşıyarak hesap planının gereğinden fazla büyümesini engeller? ) Masraf merkezi kartları ) Muhasebe bağlantı kodları C) Defter ve dökümler D) Hesap kartı bütçe bilgileri E) Hesap dağıtım şablonu 5. şağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesi, raporlar modülünde yer almaz? 2. İşletmenin müşteri ve tedarikçileri ile borç-alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek amacıyla ilgili kartların açıldığı alt modül ) Maliyet yerleri maliyet analizi ) Proje raporları C) Genel gider fiili yükleme hareketleri raporu D) Maliyet yerleri genel gider dağılımraporu E) Maliyet yerleri listesi ) anka kartları ) Teminat kartları C) Kasa kartları D) Cari hesaplar alt modülü E) Ödeme-tahsilat planları 6. şağıdakilerden hangisi işletmelerin kurumsal kaynak planlaması sistemlerini kurma nedenleri arasında yer alan "teknik nedenler" sınıflamasında yer almaz? ) Veri girişinde tekrarın azaltılması ) akımı zor arayüzlerin değişimi C) Stok maliyetlerinin azaltılması D) ilgi işlem maliyetlerinin düşürülmesi E) Yazılımların bakımmasraflarının azaltılması 3. şağıdakilerden hangisi KKP uygulamalarının işletmelere sağladığı katkılardan değildir? ) İşlemmaliyetlerinin düşürülmesini sağlamak ) Faaliyetlerin verimliliğini arttırmak C) ilgiye zamanında ulaşılmasını sağlamak D) Faaliyetlerin daha hızlı yapılmasını sağlamak E) Daha yüksek maliyetle faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak 7. şağıdakilerden hangisi KKP uygulamasında başarısızlığa neden olan insan kaynaklı faktörlerden biri değildir? ) Personelin isteksizliği veya eğitim düzeyinin düşüklüğü ) Entegratörün işletme sektörü ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olması C) Kurum ve personelin eski iş yapma yöntemlerinden vazgeçmekte direnmesi D) Sisteme veri girişlerinin yetersiz, hatalı, düzensiz olması ve sürekli olmaması E) Üst düzey yönetimin KKP'ye olan inanç ve destek eksikliği 10

24 2011 OC e İşletme içinde oluşturulan bilgilerin bütünleştirilmesini sağlayan uygulamalar ) Tedarik zinciri ) Malzeme yönetimi C) Kapasite planlaması D) Kurumsal kaynak planlaması E) Elektronik veri değişimi 12. I. ir işletmenin malzeme ihtiyacını zamanında hesaplayabilmek II. na üretim planını haftalık üretim ihtiyaçlarına bölebilmek III. IV. Günlük sipariş programları hazırlamak na üretimde hedeflenen üretim miktarı ile işletme kapasitesi arasındaki ilişkiyi kontrol etmek ir işletme, malzeme ihtiyaç planlaması sistemi ile yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşamaz? 9. Fiili genel gider yükleme işlemlerinin hangi koşullarda yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde belirlenmektedir? ) Programda otomatik olarak ) Üretim planlama bölümünde C) Standart genel gider yükleme alt modülünde D) Raporlarda E) Filtre satırlarında 13. ) Yalnız III ) Yalnız IV C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve IV şağıdakilerden hangisi KKP'nin kurulum öncesi stratejileriarasında yer almaz? 10. şağıdakilerden hangisi finans, ana kayıtlar, kasa kartları alt modüllerinden biridir? ) Her bölümle ve birimle iletişimi kesmek ) Projeyi alt sistemlere bölmek C) Radikal bir yaklaşımdan çok, faz-bazlı bir yaklaşımgöstermek D) Farklı görevler için uygun bir plan tanımı yapmak E) Değişim yönetimi için şahsi iletişime geçmek ) Hesap ekstreleri ) Hesap dağıtımşablonları C) Kasa döviz toplamları D) Proje kartları E) Proje ekstresi 11. şağıdakilerden hangisi işletme içi uygulamaların tümünü kapsayan bir ifadedir? ) Kurumsal kaynak planlaması ) E-tedarik C) Tedarik zinciri yönetimi D) Kurumsal uygulama bütünleşmesi E) Sanal işletme şağıdakilerden hangisi KKP uygulamalarının başarısızlık nedenlerinden biri değildir? ) Entegrasyonu sağlayan firmanın ve ürünün doğru seçilmemesi ) Üst yönetimin KKP'ye olan inanç ve destek eksikliği C) Personelin eğitim durumunun yüksek olması D) Kurumun sorunlarının ve gelecekle ilgili beklentilerinin yetersiz analizi E) Sisteme veri girişlerinin yetersiz, hatalı, düzensiz olması ve sürekli olmaması

25 2011 OC e şağıdakilerden hangisi tedarik zincirine dahil fonksiyonlardan birideğildir? ) Pazarlama ) Çalışan işe alma C) Dağıtım D) Müşteri hizmetleri E) Yeni ürün geliştirme 19. İşletmedeki çalışanlara ait bilgiler hangi insan kaynakları alt modülünün fonksiyonu olarak veri tabanına kaydedilir? ) İşe lma ) Performans Değerleme C) Kariyer Planlama D) Personel ordro E) Sicil Yönetimi 16. şağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin amaçlarından biri değildir? ) Yatırılan paranın değerini almak ) Müşteri memnuniyeti sağlamak C) Çalışan sayısını azaltmak D) Kâr elde etmek E) Rekabet avantajı sağlamak 20. şağıdakilerden hangisi belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen elemanların aralarında oluşturduğu ilişkiler ve bunların çevreleriyle ilişkili olan özelliklerinin oluşturduğu bir bütündür? ) Sistem ) Girdi C) Teknoloji D) Süreç E) Üretim 17. İnsan kaynakları modülünün özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Organizasyonun diğer fonksiyonları ile entegre edilebilir. ) İletişimsistemidir. C) Ortak bir veri tabanıkullanılır. D) Planlama sistemidir. E) ilgi teknolojileri ile oluşturulmaz. 21. şağıdakilerden hangisi MİY'in evrelerinden biri değildir? ) Müşteri Koruma ) Müşteri Kaybetme C) Müşteri Derinleştirme D) Müşteri Edinme E) Müşteri Seçimi 18. şağıdaki faaliyetlerin hangisiyle tedarik zinciribiter? ) Memnun müşterinin mal ya da hizmetin bedelini ödemesi ) Üretimin tamamlanması C) Stokların azalması D) Üretim girdilerinin kullanılması E) itmiş ürünlerin kontrol edilmesi şağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin başarısını en iyi ölçer? ) Tedarik zincirindeki işletmenin maliyeti ) Tedarik zincirindeki işletme sayısı C) itmiş ürünlerin müşterilere zamanında gönderilme oranı D) Tedarik zincirine dâhil tüm işletmelerin kârlılığı E) Tedarik zincirindeki tek bir aşamanın kârlılığı

26 2011 OC e MİY ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) MİY, bilgi yönetimi teknolojilerini kullanır. Dolayısıyla tümüyle teknoloji odaklı bir yaklaşımdır. ) MİY'de müşteri bilgileri tek bir merkezde tutulur. C) MİY,'de müşteri bilgilerinden elde edilen sonuçlara göre mevcut müşteri korunur. D) MİY, müşteri temas noktalarında katma değerli ve tutarlı hizmet sunmayı hedefler. E) MİY, iş süreçlerini ve bilgi yönetimi teknolojilerini bir araya getirir. İnsan kaynakları modülünün esnek olmasının temel faydası nedir? ) Maliyetleri azaltır ) Zamandan tasarruf sağlar C) Kaynak kullanımını azaltır D) Her bir organizasyona özel tasarımı mümkün kılar E) Maliyetleri artırır Ürün çeşitleri tahminlerinde teker teker tahmin yerine ürün grupları oluşturulmasının nedeni ) Tahminlerin taşeron işletmeye yaptırılması ) Tahmin maliyetlerinin azalması C) Daha geniş alanda yapılabilmesi D) Talep tahmininde az sayıda kişi çalışması E) Talep tahminlerinin duyarlılığının azalması şağıdakilerden hangisi Müşteri Derinleştirme evresinde yapılan çalışmalardan biridir? ) Teklif Oluşturma ) Marka ve Müşteri Planlamaları C) Çapraz Satış Kampanyaları D) Kapanış dımları E) Yeni Ürün Sunumları şağıdakilerde hangisi talep tahminlerinin duyarlılığını azaltmaktadır? ) Ürün çeşitlerinin artması ) Dağıtım kanallarının azalması C) İş gücünün azalması D) Rakip sayısının artması E) Tahminlerin zaman aralığının artması Doğadan elde edilenler insanların istek ve gereksinimlerini karşılasaydı aşağıdaki faaliyetlerin hangisinden kesinlikle söz edilmezdi? ) Ulaştırma ) Üretim C) Stoklama D) Dağıtım E) Planlama MİY uygulama sürecinin hangi aşamasında pazarlama önemli rol oynar? ) Etkin yöntemlerle iletişime geçilmesi ) Müşterilerin birey olarak tanımlanması C) Sunulan ürün ve servislerin müşteriye uyarlanması D) nalitik MİY E) Müşteri geri dönüşlerinin toplanması 26. "Organizasyon Şeması" aşağıdakilerden hangisini göstermez? ) İş tanımları ) st-üst ilişkileri C) ölümler D) Hiyerarşik basamaklar E) Çalışanların unvanları 13 TEST İTTİ.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 120 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 KURUMSL KYNK PLNLMSI UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Amaçlar 1 Etkin bir muhasebe bilgi sisteminin özellikleri ve bilgisayarlar 2 Bilgisayar kullanılan ve elle ile yürütülen muhasebe bilgi sistemlerinin farklarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:3 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-I (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar) ÜNİTE:4 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi 03.05.2011 1 İÇERİK OTO-MOBILE Standart Süreç OTO-MOBILE Avantajlar Sistem Görünümü Sistem Bilgisi Yazılım / Donanım Gereksinimi 2 3 Tamir/Bakım Talebi Müşteri Araç Kontrolü Servis İş Emri Servis Parça

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Daha ayrıntılı bilgi için: Rabia Başay rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Doğadaki uyumu projelerinize taşıyın... Hizmet Sektörü Firmaları için Uluslararası ERP Yazılımı -

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ Muhasebe Döngüsünü Hatırlayalım... 2 Maliyet Muhasebesi ve Üretim İşletmeleri... 5 Üretim İşletmelerinin İki Ana Grubu... 6 Mamül ve Hizmet Üretiminin

Detaylı

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA 1996 yılında bilişim dünyasına adım atmış olan Analiz Bilişim, kuruluşundan bu yana gelişim ve ilerlemeyi hedeflemiştir. Geliştirdiğimiz Jetra Raporlama Programı bu kurumsal çabanın

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR Haziran-Aralık 2013 Workcube E-Business Portal Editions* Paketler (Sunucu bazlı lisanslama) / USD Standart Edition 19.900 $ Pro Edition 29.900 $ Plus Edition 39.900 $ Enterprise Edition 49.900 $ Open Enterprise

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Bayi Servis Otomasyon Sistemi

Bayi Servis Otomasyon Sistemi KoçSistem Bayi Servis Otomasyon Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Bayi Servis Otomasyon Sistemi Yetkili firmaların servis ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak uçtan uca zengin servis yönetim sistemleri

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ Depolarını 2008 den günümüze 130 Firma 1.000 Kullanıcı İle Yönetiyor! SmartWM DEPO YÖNETİMİ Çözüm Ortaklarımız SENTIA BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN TİC. LTD.ŞTİ AKTİF PROJE VE DANIŞMANLIK ERBİLİŞİM BİLGİSAYAR

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Referanslar Tedarik Zinciri Çözümleri Neden Depo Yönetim Sistemine İhtiyaç Duyulur? Yüksek hacimli depolama alanlarında iş organızyonu ve anlık olarak ürün

Detaylı

Banka. İrsaliye Sipariş

Banka. İrsaliye Sipariş Çek ve Senet Fatura Sen Söyle Stok Cari Banka Kasa İrsaliye Sipariş Depo Sayım Seri No. Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 3. Elden Çek Tahsilatı 4. Elden Senet Tahsilatı 5. Banka

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd.

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd. SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE SİSTEM Kontrol Ltd. Şti. 5 EKİM 1991 SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU, PLANXAMA VE

Detaylı

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-18-84-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ IT (ET) NEDİR?. BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMI VERİ YÖNETİMİ AĞ VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ WWW & İNTERNET İNTRANET & EKSTRANET SAYFA > 1 IS (ES) NEDİR?. ENFORMASYON SİSTEMİ BİRBİRİYLE

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0 Mermercinin e-ticaret Silahı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009 Atatürk tü Kültür Merkezi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı