Hayalleri hatıralarının önünde bir üniversite yapısı sağlamak ana hede mdir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayalleri hatıralarının önünde bir üniversite yapısı sağlamak ana hede mdir."

Transkript

1 Hayalleri hatıralarının önünde bir üniversite yapısı sağlamak ana hede mdir.

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Afyonkarahisar Cep: Tel: Fax:

3 Önsöz Uzunca bir süredir gerçekleştirdiğim kurum içi ziyaretler neticesinde ortaya çıkan mevcut durum dikkate alınarak bu kitapçık hazırlandı. Şehir eşrafı, sanayici, işadamı ve işkadınları, sivil toplum örgütleri ziyaret edildi. Onların da önerileri değerlendirildi. Maksadım kendisini aşmış vilayetine, çevresine, ülkesine faydalı, yol gösterici ve lokomotif bir üniversite şekillendirmektir. Bunu sağlarken öncelikle marka ve patent sayısını artırmayı ve nihayetinde uluslararası akademi sıralamasında ön sıralarda yer almayı arzulayan bir irade oluşturmayı hedefliyorum. Yapmak istediklerimizi ilerleyen sayfalarda belirttik. Ancak yine de öneriler olacaktır. Her türlü eleştiri ve öneriyi yönetim sürecinde dikkate alacağım ve kurum çıkarları doğrultusunda uygulayacağım. Kimseyi küçümsemeyeceğim. Gidemediğin yer senin değildir. Her yere ve herkese ulaşacağım. Bir şey değişir her şey değişiri ispatlayacağım. HER YÜZE GÜLENİ DOST, HER CAN SIKANI DÜŞMAN SAYMAYACAĞIM. Hata aramayacağız, Çare bulacağız! dönemi AKÜ için REFORM YILLARI olsun. Bilim Kavşağında Buluşalım... Saygılar sunar desteklerinizi beklerim. Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN 1

4 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Neden Aday Oldum? Uluslararası akademinin inceliklerini tecrübe etmiş, kurumsal düşünen, idari deneyime haiz, istişarenin önemini bilen, dinleyen, sorumluluk sahibi, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, birleştiren, açık fikirli, çalışana ve hakka taraf, şeffaflığı önemseyen birisi olarak gururla hizmet ettiğim üniversitem, şehrim ve ülkem için yapılacak daha çok şeylerin olduğuna inanarak akademisyenlik ve vatandaşlık görevimin gerekliliklerinden biri olarak rektör adayı oldum. Afyonkarahisar ili dolayısıyla Üniversitem coğrafi konumu, tarihi ve kültürel birikimi, demografik yapısı ve Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların üzerinde bulunmasından dolayı çok müstesna bir konumdadır. Bu durumu avantaja çevirmek için rektör adayı oldum. Akademik ve mesleki alanlarda bilginin keşfine, gelişimine ve uygulamasına önem veren, en kaliteli lisans ve lisansüstü programları sunma misyonuna sahip, bunun yanında araştırma ve geliştirme yoluyla yeni anlayış ve bakış açıları üretmeyi amaç edinen bir üniversite gerçekleştirmek için aday oldum. Sadece diploma veren değil aynı zamanda öğreten bir kurum tasavvur ettiğim için aday oldum. XXI. yüzyılda, tarihe ve geleneklere saygılı, bilimsel düşünen, kamu üniversiteleri arasında üstün bir konumda ve cazibe merkezi olma yolunda çaba, azim ve kararlılığında bir kurum teşekkülü için rektör adayı oldum. Giderek artan nüfus ve küresel ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli üretim dinamiğine sahip bir yapı oluşturmak için aday oldum. Kendini ifade özgürlüğüne sahip insanların oluşturduğu entellektüel bir çevre tesis etmek için aday oldum. Çağın gereksinimlerine uygun ve uygar niteliklere haiz araştırma yaparak sonuçları bilim dünyasına ve topluma ulaştıran bir akademi için aday oldum. Farklılıkları muhafaza ederek müşterekleri artırmayı kendine mihenk taşı sayan, dünyada itibarlı bir konuma sahip olmayı her an hisseden, açık bilgi ve fikirlerin paylaşımı dolayısıyla iletişimin önemini kavrayan, evrensel ve akılcı bir üniversite için aday oldum. 2

5 Üniversitenin organik unsurları olan her kademeden insanın en önemli varlık değerimiz olduğunu vurgulamak için aday oldum. Kurum bünyesinde sadece insanların değil aynı zamanda hayvanların ve bitkilerinde birer canlı olduğunun bilincinde birisi olarak yaratılanı yaratandan ötürü sevmenin önemini kavramış ve incinsem de incitmemek için aday oldum. yerine getirmek için teşvik eden bir ortam sağlamak için aday oldum. Entellektüel sermaye ve bilgi birikimi en büyük varlığımız olması ve inovasyon peşinde koşmak için aday oldum. Bilim Kavşağında Buluşalım... Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN Tüm çalışanların ve öğrencilerin kişisel ve mesleki hedeflerini ve isteklerini Öfke gelince, akıl gider! Hırsımız yok, hevesimiz var... 3

6 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Efend ler! Bu b nanın çatısı altında ne mesut, ne tatlı hatıralarımı canlandırıyorum! B r gece ben şu odada, Fevz Paşa bu odada, İsmet Paşa da bu odada yatıyorduk. Genelkurmayımız şu odada çalışıyordu. Düşman ordusunu tamamen sarmak ve mha etmek kararı, şu odada çıktı! Afyonkarah sar, son büyük zafer n k l d oldu; esası oldu. Afyonkarah sar, mücadele tar h m zde unutulmaz parlak b r sayfaya sah pt r. Burada, buranın az z halkıyla beraber bulunmaktan duyduğum zevk ve mutluluk büyüktür. Bana bu mutluluğu veren s zlere sevg ve teşekkür!" Atatürk'ün 1925 yılında Afyon'u z yaretler esnasında Beled ye'ye a t b nada şerefine ver len yemekte yaptığı konuşmadan kısa b r alıntıdır. 4

7 İlim ve sanat, itibar görmediği toplumları terkeder. İbn-i SİNA 5

8 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes 2023 Yüksek Öğretim Vizyonu'nu gerçekleştirmek en büyük hedefimizdir. Vizyon 2023 hedeflerine ulaşıldığında arzu ettiğimiz bir akademi hem bölgesine hem ülkesine hem de küresel anlamda tüm insanlığa hissedilir katkı sağlayacaktır. En kıymetli değerimiz ve zenginlik kaynağımız, genç ve dinamik bir üniversite olmamızdır. Ülkelerin zenginliği ne tarım potansiyeli, ne yer altı ve yer üstü zenginliklerinin çokluğu, ne ağır sanayi yatırımları ile ölçülüyor. Bilgi çağının en büyük zenginlik ölçüsü bilgi üretme, bilgiyi teknolojiye uyarlama ve teknoloji ihraç eder hale gelmektir. Önümüzdek süreçte b lg toplumu olmanın bütün gerekler eks ks z olarak yer ne get r lecekt r. Her türlü ayrımcılık ve ötek leşt rmey ma eden, nsan hakları ve hukukun evrensel lkeler ne aykırı ne varsa eğ t m ve öğret m alanından dışlanacaktır*. *2023 siyasi vizyon/toplum/eğitim ve kültür 6

9 Ek b m z Üniversitesini bilimsel ve kültürel yönden yüceltmek isteyen, asgari müşterekte buluşabilen, hizmet odaklı çalışan, bir şey üretmeyi dert edinen, niteliği önemseyen Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin her bir ferdi ekibimizde yer almaktadır. Konuşmayı tercih etmeyen sessiz çoğunlukla birlikte şu ana kadar hakettiği temsil düzeyine eriştirilmemiş olan bayan öğretim üyeleri arkadaşlarım ekipte sizler de varsınız. Sizin sesiniz olacağım. Ayırmayan, kayırmayan, baskılamayan, saklamayan, savsaklamayan bir ekip... İşte bu ekip topyekün hamle yapacak kapasitededir. Toplu çarptıkça yürekler, onu top sindiremez Mehmet Akif ERSOY 7

10 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes İç Barış İç huzur tesis edilecektir! Ne pahasına olursa olsun, Bedel ödesem de, İç barışı sağlamak için gerekeni yapacağım. Mezhep Meşrep Mektep Müktesebat Ayrımı yapmayacağım. En kısa zamanda Türkiye'nin en özgür üniversitesi olacağız. 8

11 Özlük Hakları Kadro bekleyen akademisyen arkadaşlarımıza hak ettikleri kadrolar ivedi olarak tahsis edilecektir. Özlük hakları ve hukuka özen gösterilecek, kılık ve kıyafet rahatlığı her kademede tesis edilecektir. Akademik yükseltmeler, otomatik bir sistem üzerinden bireysel veri girişi sağlanarak web üzerinden intranet yolakla şeffaf bir şekilde tüm personel tarafından görülebilecektir (Ayrıca Intranet Muhabere bölümüne bakınız). Bulundukları kadroda bekleme süresi dolan hocalarımızın, milli-manevi ve mesleki etik değerlere aykırı bir durumları olmadıkça, bekletilmeksizin talep yazıları yazılarak, yılda bir kaç kez olmak üzere akademik yükseltmeler yapılacaktır. Bu hususta öğretim üyeleri mağdur edilmeyecektir! "Küçümsediğiniz her şey için gün gelir önemsediğiniz bir bedel ödersiniz" TOLSTOY 9

12 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes L yakat Akademik ve idari yönetim kademelerinde; liyakat esas olmak üzere, çevresinde sevilen ve saygı duyulan, genç, dinamik, çalışma hevesi olan, yenilikçi anlayışa yer verilecektir! L yakat İlkes İş n n tel kler ne en uygun şgören n seç lmes d r. L yakat: adama göre ş değ l şe göre adam. 10

13 11

14 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Ulaşılab l rl k Üniversitesi ile yakından ilgilenen bir rektör olacağım. Rektör ve tüm yönetim kademesi 24 saat ulaşılabilir olacaktır. Rektörlük yönetim kademesi ile görüşme yapabilmek için öğretim elemanlarının telefonla randevu alma sistemi kaldırılacaktır (acil durumlar hariç), önceden duyurulan dönemlerde (haftalık 40 mesai saatinin en az 15 saati kurum içi görüşmelere ayrılacaktır) bilgisayar sistemi üzerinden online randevu alarak, isteyen her personel rektörlük yönetimi ile görüşme yapabilecektir. Her ay bir fakülte/okul ziyareti gerçekleştireceğim. Tüm öğretim elemanları ile yüz yüze ve özgür bilişim ortamını sağlayacağım. Basın ve Halkla iyi ilişkiler kurulacak, yapılanlar ve yapılmak istenenler açıkca anlatılacaktır! 12

15 Öncek Yatırımlara Sah p Çıkılacak Yapılmış olana sahip çıkılacak, 7/24 yaşanabilir bir üniversite için planlama, tüm personelin katkısı alınarak, ilk 3 ay içerisinde yapılacak ve hedefler gerçekleştirilecektir. Eczacılık Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi etkin hale getirilecektir. Öğretime ruh katacak ve üniversitemize kimlik kazandıracak fiziki mekan ve yapılar hayata geçirilecek. Mevcutlar daha asil ve alımlı yapılar haline getirilecektir. 13

16 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Teşv k ve Ödüllend rme Emek ve gayret onore edilecektir! Mevcut ödül ve teşvik yönergesi güncellenerek performansa dayalı destekler verilecektir. Uluslararası proje yürütücüsüne: 5000 TL / Uluslararası proje araştırmacı: 2500 TL / Ulusal, kurum dışı, proje yürütücüsü: 1000 TL teşvik desteği, her proje için, mutlak sağlanacaktır! Prestijli dergilerde yapılacak eserlere ödül verilecek. Marka, faydalı model, patent, itibarlı ödül alan kişilere mahiyeti daha sonra belirlenecek hatırı sayılır özel ödüller verilecektir. Kurum'un tanınırlığına katkı sağlayanlar mükafatlandırılıcaktır. 14

17 Önce Sağlık Sağlık evrensel bir ihtiyaçtır ve temel bir haktır. Genel sağlık açısından hizmet vermesi gereken tüm Tıp Fakültesi bölümlerine/anabilim dallarına, liyakat esas olmak üzere, hoca alınacak, halkımızın şehir dışında ve özellikle spesifik alanlarda, sağlık hizmeti arayışına ivedilikle son verilecektir. ONKOLOJİ ve HEMATOLOJİ HASTANESİ sürecini bizzat takip edeceğim. Herkesin kaliteli sağlık hizmeti alma hakkı vardır ve bu hizmete bir gün hepimiz ihtiyaç duyabiliriz! Tıp Fakültes Hastanes, ülkemizde en iyi kabul edilen hastanelerde, fakültelerde hangi cihazlar varsa, aynı şekliyle modernize edilecek, halkımızın ve üniversite personelimizin kaliteli hizmete ulaşımı sağlanacaktır. Ün versite personeline muayene önceliği tanınacaktır. 15

18 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes "İnsanlar sev lmek eşyalar kullanılmak ç nd r. Bugün dünyadak kaosun sebeb eşyaların sev lmes nsanların kullanılmasıdır". Cem l MERİÇ 16

19 Sosyalleşme Gözlemlerim ve görüşmelerim sırasında en dikkati çeken eksikliğimiz kurum içi insan ilişkilerinin zayıflamış olduğudur. Ötekileştirme, dışlama ve yalnızlaştırma içeren yönetim politikaları ile önce sosyal ve daha sonra bilimsel ortamlarda ekip ve birlik anlayışının yıpratılmış olduğu görülmektedir. Herşeyden önce insanları yaşadıkları ve çalıştıkları üniversite ortamında mutlu ve motive edecek politikalar hayata geçirilecektir; ŞENLİKLER Planlanan ve gelenekselleştirilecek festivaller Haşhaş Şenliği Uçurtma Şenliği Kaymak Şenliği Okuma Şenliği Tüm üniversite çalışanları arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için, profesyonel bir yaklaşımla organize edilecek olan proje geliştirme ve akademik işbirliği seminerleri, akademik ve bilimsel başarıları yaygınlaştırma toplantıları, yemekli toplantılar, konser, sergi, tiyatro, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecektir. Yurtiçi ve yurtdışı turistik ve teknik amaçlı geziler tertip edilecektir. Personelin moral ve motivasyonuna yüceltmek için azami gayret gösterilecektir. 17

20 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Sanat ve Kültür Gerçek Kültür ve sanat birikimi olan insanlar bilim faaliyetlerini daha keyifli, üretken ve ritmik yaparlar *. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarı fiziki koşulları birim yapısına uygun hale getirilecek. Afyonkarahisar bilimin ve sanatın kavşağı olacaktır. Akademisyenler ve üniversite çalışanlarının katılabileceği amatör sanat ve spor aktiviteleri düzenlenecekt r. Sanat ve sanatçının yanında olacağım. *Hadaschik BA, Hadaschik EN, Hohenfellner M. (2012) Billroth and Brahms: personal encounter of medicine and music. Urologe A, 51(2): doi: /s

21 Saha Proje Organizasyon Rekor Sporun bizzat içinde olan, amatör l sanslı futbol oynamış b r olarak her kademeden spor faaliyetlerini nitelik bakımından arzu edilen seviyeye ulaştıracağım. Ünivesite yüzme havuzu tamamlanacaktır. Profesyonel bir üniversite spor takımı için gereken destek sağlanacaktır. Beden Eğtimi ve Spor Yüksekokulu'nun çekiciliğini artıracağız. İst yorsan çalışırsın. Çalışırsan gel ş rs n. Gel ş rsen hırslanırsın. Hırslanırsan kazanırsın. Kazanırsan, kazanırsın. Kobe BRYANT 19

22 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Bayan Akadem syenler Bayan öğretim üyelerimiz akademi camiasında ve üniversitede daha fazla temsil düzeyine mutlak ulaştırılacaktır! Gerek yönetim gerekse de akademik platformlarda çalışma koşulları desteklenerek sahip oldukları beceri ve üret c l ğ n tamamını kullanmalarına olanak ve fırsatlar sağlanacak, toplumsal ve bilimsel tüm rollerini gerçekleştirirken huzurlu olmaları desteklenecektir. 20

23 A le ve Sosyal Pol t kalar Uygulama-Araştırma Merkez Toplumun ana unsuru ve geleceğimizin teminatı olan aile önemsenecek ve aile araştırmaları yapacak, sosyal politika ve stratejiler belirleyecek bir birim oluşturulacak. Sosyal sağlık ve toplumsal sıkıntılarla mücadele etme stratejileri geliştirilecek. Aile eğitimi kursları düzenlecek. Kurs içerikleri uzmanlar tarafından hazırlanacak ve verilecek. MUTLAKA YAPILMALI: Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri işler hale gitirilecek. Fizik yapı ile idari personel- sekretarya takviyesi yapılacak. 21

24 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Yaşam Alanları Akademik ve idari personele apartman ve/veya villa tarzında toplu konut yapılacaktır. Tüm kes me h tap eden kampüste n tel kl b r ÇARŞI en kısa zamanda tamamlanacak. Toplu ulaşımda kalite esas alınacak, personel ve öğrenci servisleri çağa uygun hale getirilecektir. Kampüs ç r ng serv s h zmetler daha efekt f duruma get r lecek. 22

25 B nasız B r mler Kendisine ait henüz müstakil eğitim ve araştırma binası olmayan okulların ihtiyaçları hızla giderilecek. Güzel Sanatlar Kampüsü oluşturulacak. Yatırım planı dışında kalan veya dahil edilmemiş birimler için hayırsever yatırımcı desteği için ziyaretler hemen başlatılacaktır. 23

26 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Göl Projes ANS Kampüsüne YAPAY GÖL/GÖLET yapılacak ve çevresi mesire alanı olarak değerlendirilecek. Ayrıca kano, kayık ve kürekçekme faaliyetleri teşvik edilecek. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu uhdesinde kürek takımı veya yelkenli spor ekibi ve hatta jet ski gibi su sporları için ortam sağlanacaktır. 24

27 Çevre Dostu Ün vers te Çevre Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) dairesinde çalıştım. Kurumların çevre atık bertaraf sistemlerinin nasıl olması gerektiği bilincine sahip birisi olarak Ünviersitemizin sıfır çevresel atık üreten bir kurum olmasını sağlayacağım. 25

28 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Kend Enerj s n Üreten B r Ün vers te Ülkemiz ve özellikle Afyonakrahisar ili yıllık güneşli gün sayısı bakımından Güneş enerjisi üretecek niteliktedir. İlk aşamada üniversitenin kampüs aydınlatması ve orta vadede bir çok birimin elektrik enerjisini karşılamak ve en nihayetinde tüm üniversitenin elektrik ihtiyacını temin etmek hedeflenmektedir. ANS Kampüsünde yeryüzüne çıkarılacak jeotermal su ile binaların ısınması gerçekleştirilecektir. 26

29 AR-GE Araştırma laboratuvarlarının teknolojik donanımı ve geliştirme kapasaitesi güçlendirilecek. Proje bütçe dağıtımında özgün değeri yüksek, orijinal ve katma değer üretecek öneriler desteklenecektir. Marka sayısını arttırmayı hedefleyeğiz. Patent ve hatta Nobel derdimiz olacak. Arzumuz olacak. Bu konularda ısrarcı olacağız. Üreten bir Üniversite, cazibe merkezi bir kampüs alanı tesisi hedeflenecektir. İnovasyon peşinde koşan bir üniversite modeli oluşturulacak, yerelde ve genelde topluma öncü, kurumsal yapı gerçekleştirilecek. İnsan gücü (uzman, teknisyen-tekniker, araştırma görevlisi) ve cihaz bakımından yetersiz olan laboratuarlar tespit edilecek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Ayrık nizamlı binaların tesisi teşvik edilecektir. Had safhada olan asistan/araştırma görevlisi yetersizliğine çözüm bulunacak. Bilimsel faaliyet maksadıyla kullanılan araç sayısı artırılacak. 27

30 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Teknokent Teknokent süreci takip edilecek ve hızla nihayetlendirilecektir. Akademik personel şirket kurma, ortak olma veya yönetimde yer alma imkanlarına kavuşarak ek gelir kaynağı sağlanacaktır. Sektörel bazda firma ziyaretleri yoğunlaştırılacak. Danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. 28

31 Proje Hazırlama ve Akadem k Destek B r m Uluslararası ve ulusal fonlar için bilimsel projeler hazırlamada teknik, akademik ve dil destekleri sağlanacaktır. Bu amaçla profesyonel bir birim ve tecrübeli bir ekip oluşturulacaktır. Araştırmacılara, yeni projeler için proje yazma ve proje başvurusu sırasında yüz yüze görüşülerek destek verilecektir. Projeler sürerken ihtiyaç duyan akademisyenlere idari işlemler ve akademik organizasyonlarda da destek devam ettirilecektir. Başarılı projelerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması desteklenecektir. Birimler arası bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak. Akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel işbirliği olanaklarını oluşturmak üzere İRTİBAT TOPLANTILARI yapılacaktır. İngilizce makale yazma desteği yabancı dil uzmanları tarafından ciddi bir yaklaşımla yapılacak (İngilizce Uzman Desteği). Makale gönderme, cover letter yazma, hakemlere cevaplar konusunda akademisyenlere yardımcı olunacak. Sunum hazırlama teknikleri konusunda sürekli eğitim seminerleri düzenlecektir. İhtiyaca göre yeni kurslar ve destek programları açılabilecektir. Akademisyenlere yönelik İngilizce destekkursu kurları: Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper-intermediate Advanced 29

32 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes B l m - Sanat Fırtınası Günü Bilgiyi bilinen bir alana uygularsanız verimlilik olur. Bilgiyi yeni bir alana uygularsanız buluş olur. Drucker Her birimde belirli bir günde gündem önceden belirlenerek o konuda BİLİM veya SANAT FIRTINASI toplantıları yapılacak. Zorunlu değil görnüllü katılım esas olacak. Bende bir dinleyici olarak azami ölçüde katılmaya çalışacağım. 30

33 Kurumlararası Yardımlaşma Afyonkarahisar vilayetinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle ilgili alanlarda işbirliği ve paydaş faaliyetlere sıcak bakan bir üniversite olacağız. 31

34 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Ün vers te - Sanay - Sektör Üniversite-sanayi işbirliği gerçek anlamda ve bireysel değil, kurumsal olarak sağlanacak, Afyonkarahisar'ın öz ve özgün değerleri korunarak, kentsel gelişimine katkı sağlanmasına öncelik verilecektir. Sanayi şirlketleri ile birlikte çalışabilecek ve iki yönlü fikir alışverişi yapabilecek düzey sağlanacaktır. Yerel üreticimiz, esnafımız ve halkımız ile gönül birlikteliği tesis edilecek. Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum işbirliği mutlak sağlanacaktır. Üniversite - sanayi etkileşimini güçlendirecek yapısal dönüşümler için etkin bir şekilde harekete geçilecek. Yan sanayide yürütülen çalışma süreçlerinin AR-GE odaklı olarak daha da iyileştirilmesi teşvik edilecek. Özellikle FİKRİ MÜLKİYET alanında kişilerin yanında ve destekçisi olacağım. 32

35 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlimizde hayvancılık işletmesi vardır. Afyonkarahisar vilayeti Türkiye kırmızı et ihtiyacının %25'ini karşılamaktadır. Afyonkarahisar'ın pek çok üretim kolunda liderliğinin gelecekte de sürdürülebilmesi için yenilikçi ve sürdürülebilir üretim sistemlerinin geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması için üniversite-kent komisyonlarının geniş katılımlı olarak kurulması ve periyodik fuar, sergi ve konferansların düzenlenmesi yönünde girişimler yapılacaktır (9 Aylık) Yılı Afyonkarah sar İl Hayvansal Ürünler Üret m M ktarları Ürün C ns Kırmızı Et Beyaz Et Ç ğ Süt Yumurta Bal Sucuk Kaymak Üret m M ktarı Ton / Yıl İYİ TARIMI DESTEKLİYORUZ. Bu fadey savunuyoruz. 33

36 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Ara Eleman Yumurta üret m nde temel sorun n tel kl ara eleman* Günlük 14 m lyon yumurta üret len Afyonkarah sar'da sektör, yumurta tasn fleme ve paketleme g b alanlarda ara eleman bulmakta sıkıntı çek yor. Afyonkarahisar'da üretilen yumurtanın yüzde 60'ı iç piyasa, yüzde 40'ı da ihracata yönlendirilmektedir. Mermer, gıda, termal turizm gibi sektörlerde de kalifiye ara eleman ihtiyacı dikkate alınarak mevcut bölümler geliştirilirken gelecekte yeni ihtiyaçlar öngörülerek yeni bölümler açılacaktır. Eğitim süreçlerinde Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlü ve uyumlu sinerj si sağlanarak uygulama ve staj eğitimleri ile eğitimin kalitesi güçlendirilecektir. *Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ali Çelikten ( ) 34

37 Uzaktan Eğ t m Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu nisbeten alt yapı kriterlerini tamamlamıştır. Ancak kendi işleyiş dinamiğine uygun bir bina gereksinimi kaçınılmazdır. Yeni Uzaktan Eğitim MYO binası yatırım planına dahil edilecektir. Uzaktan eğitimin alanının ve niteliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması teşvik edilecek. 35

38 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Eğ t m Şart Tüm personelin çocuklarının daha nitelikli yetiştirilmesi için AKÜ KOLEJİ (Özel İlk ve Ortaöğretim Okulu) için girişimler yapılacak ve bizzat takipçisi olacağım. Eğtitim Fakültesi'nin deneyim ve birikimi AKÜ Kolej projesinde uygulama alanı bulacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve Beden Eğ t m ve Spor Yüksek Okulu destekleride ayrıca niteliği artıracaktır. 36

39 Öğrenc Öğrenci hakları sonuna kadar korunacaktır. Mezun iletişim-irtibatı işler hale getirilecektir. Öğrenci konseyi ile sürekli istişare halinde olacağız. İhtiyaçlar sorun olmadan çözüme kavuşturulacak. Öğrenci tercihinde kısır olan bölümlere Türk Cumhuriyetleri'nden öğrenci alımı cihetine gidilecektir. Kamu Personeli Sınavlarında Türkiye birincisi çıkaran güçlü bir müfredat hazırlanacak. Kampüs ç sosyal akt v teler, şenl kler, profesyonel ve amatör sanat, spor ve kültür akt v teler, yen l k ve üretkenl k yarışmaları, konserler, k tap serg ler, konferanslar, k tap günler düzenlenecek. Öğrenc danışmanlığını profesyonelleşt rmeye g d lecek. Sektör tems lc ler le öğrenc ler b r araya get recek serg, fuar g b akt v tere hız ve vme kazandırılacak. Efekt f öğrenc let ş m (derg, gazete) sağlanacaktır. Öğrenc Pazarı Öğrencilerin ihtiyaç duydukları eşyaları alıp - satabilecekleri öğrenci pazarına Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde belirlenen sürelerde yer tahsis edilecektir. 37

40 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Yüksek L sans - Doktora Nasıl Yapılır? Akademik ortama yeni adım atan genç bilim insanlarının daha kaliteli lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yüksek lisans veya doktora programalarına başlamadan önce 3 gün sürecek yoğun LİSANSÜSTÜ EĞİTİM NASIL YAPILIR? kursu düzenlenecektir. Akadem k nosyon ve akadem k kültür ned r? Danışman le öğrenc l şk s nasıl olmalıdır? B l msel b r makale nasıl okunur? Deney düzeneğ hazırlama. Anket ned r? Nasıl yapılır ve yorumlanır? İstat st k ben m çalışma ç n gerekl m? Deney hayvanları kullanmalı mıyım? Tez yazımının püf noktaları nelerd r? Verilerimi nasıl literatüre sunabilirim? Makale nasıl yazılır? Tez savunmasının stratejileri. Topluluk önünde sunum becerisi. 38

41 Engels z Akadem Engelliler ve sosyal olarak muzdarip bireylere fırsat önceliği ve pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Engelli ve dezavantajlı bireyler için hitap eden fizik mekanlar çağın gereklerine uygun bir formatta ıslah edilecektir. 39

42 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes H zmet Makam aracı saltanatına son verilecektir. Araçlar müdür ve dekanların şahsi kullanımlarına değil, okullara tahsis edilecek, kurum aracı olduğu arma ve çıkartmalar ile belirtilecektir. Hizmet alımında FAYDA-MALİYET analizi gözetilecek. Bazı ihtiyaçların ortak alım marifetiyle tedariki yaygınlaştırılıacak. Kaynak tahsis sürecinin etkinliğini sağlamak için STRATEJİK PLAN-BÜTÇE bağlantısı güçlendirilecek. Acil çıkışlar, merdivenler, toplanma alanları ve tatbikatlara önem verilecek, SİVİL SAVUNMA BİRİMİ çağın gereklerine uyumlaştırılacaktır. Üniversite Blog sayfası oluşturulacak, akademik ve idari personel ve öğrencilerimiz için fikri paylaşımın önü açılacaktır. Akademik ve idari personel için, acil durumlarda kullanılmak üzere; 24 saat süreyle hizmet veren ve rektörlük önünden şehre ulaşım sağlayacak bir araç tahsis edilecektir. "Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi tedbirli ol" (Camiu's-Sagir, II/12, Hadis No: 1201) 40

43 Uluslararasılaşmak Yabancı memleketlere ziyaret, özellikle bugüne kadar gitmemiş b reyler için, teşvik edilecek ve finansman temin edilecektir. Gelen öğrenci ve öğretim üyelerine hitap eden misafirhane/otel çalışması yapılacak. Üniversite internet sayfamızın İngilizce versiyonu güncellenecek ve sürdürülebilir olacaktır. 41

44 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Beslenme Kantin ve yemehanelerde ki gıda güvenliği ve kalitesi takip edilecek. Sağlıklı beslenme sağlanacaktır. Porsiyon miktarının yeterli oranda olması sağlanacaktır. Tüm üniversite personelinin sağlıklı-güvenilir-nitelikli-lezzetli-organik et, süt ve işlenmiş et-süt ürünleri ile yumurta ihtiyacını karşılamak için Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi desteklenecek, daha fazla ve kaliteli üretim yanı sıra yerel gıda üretim ve gıda işleme metotlarını yansıtan üretim yapılması teşvik edilecek. Üretim alanları ile Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü ve ildeki aşçılık sivil toplum örgütleri doğrudan irtibatlandırılarak GASTRO-KÜLTÜR perspektifi güçlendirilecektir. 42

45 Sağlık Kampüsü Ali Çetinkaya Kampüsü bünyesinde diğer sağlık ile alakalı birimlerin (görüşleri alınarak) toplanacağı bir "Sağlık Kampüsü" oluşturulması tasarlanmaktadır. Sağlık Kampüsü Birimleri Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesi Veteriner Fakültesi Afyon Sağlık Yüksek Okulu Atatürk Salık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Not: Diş Hekimliği Fakültesi'nin mevcut yerinde sadece rutin poliklinik hizmetleri devam edecektir. 43

46 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Kürsübaşı Anadolu da geleneksel-kültürel yapı çer s nde öneml b r yer tutan, yöresel olarak KÜRSÜBAŞI adıyla uygulanagelen b r faal yet n öneml b r parçası da anlaşmazlıkların, haksızlıkların ve yanlış b lg lend rmeler n g der lmes d r. Bu amaçla ün vers tem zde sağ duyulu, tarafsız ve kıdeml akadem syenlerden resm olmayan b r heyet oluşturulması (kürsübaşı), kurum ç ndek k ş sel sorunların hukuka nt kal etmeden çözüleb lmes ç n tarafların d nlen p, çözüm öner ler n n ortaya çıkması noktasında etk l olab leceğ n düşünüyorum. 44

47 Renkl Kampüsler Eğitim binaları, uygulama araştırma merkezleri ve diğer binalar kendine münhasır renk ve desene sah p olacak. Renk seçiminde ilgili mekanda yaşayan insanların tercihi alınacak ve karar verilecek. Akademik binişlere bina rengine uygun yakalık veya şal eklemesi yapılacak. Renkli kampüslerin gözlerde canlılık oluşturarak ve iç duyguyu müsbet yönde etkileyerek moral motivasyonu artırdığı bilimsel bir gerçektir*. *Gil S, Le Bigot L. (2014) Seeing life through positive-tinted glasses: color-meaning associations. PLoS One, 9(8): e doi: /journal.pone ecollection

48 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Perşembe Toplantıları Üniversite ve Kent arasında deneyim aktarımı sağlanacak. Muhataplararası etkileşim düzeyi yükseltilecek. Daha önce yapılan "Çarşamba toplantıları" tekrar gerçekleştirilecek. Ancak toplantı günü bu sefer Perşembe günü olarak tasarlanmaktadır. Toplantıya tüm üniversite mensubu, şehir eşrafı, sanayi ve işadamları, il yönetimi, kamu kurum ve kuruluşu mensupları katılab lecekler. Gündem konuları belirlenecek ve uzman bir moderatör tarafından sevk ve idare edilecektir. Medya, halk ve bölge gibi paydaşlardan destek alınacaktır. Konuşmalar kayıt altına alınıp kitaplaştırılacaktır. Toplantı yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır. 46

49 Akred tasyon Birimlerin ulusal ve/veya uluslararası akredistasyon süreçlerine hazırlanması, başlatması ve tamamlaması teşvik ve takip edilecektir. Her birimin arzu ettiği seviyeye ulaştırılması öncelikli gayemizdir. Veteriner Fakültesi'nin yarım kalan Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) akreditasyon süreci ivedi olarak tamamlanacaktır. 47

50 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Yerel Medya İlimizin sesi ve görüntüsü olan yerel medya ile Afyonkarahisar vilayeti ile Üniversite'mizin olması gerektiği yer konusunda işbirliği ve dayanışma içerisinde olacağız. 48

51 Pet Otel Daha önce gündemde b r süre tutulan ancak gerçekleşt r l(e)meyen PET OTEL projes hayata geç r lecek. Afyon'dan yola çıkan veya trans t geçerken konaklayan tat lc ler le Afyon tur zm ç n şehr m zde olan m safirler pet hayvanlarını AKÜ PET OTEL'e bırakarak onların sağlıklı ve güvende olduklarından em n b r şek lde tat ller n geç reb leceklerd r. PET OTEL HİZMET LİSTESİ: Konaklama Bakım ve besleme Genel check up Kuaför Eğitim Parazit ilaçlama Aşı Köpek Eğitimi Not: Otel ve servis ücretleri daha sonra yürürlükteki raic üzerinden belirlenecek. 49

52 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Hayvan ve B tk Hakları Üniversitede yaşayan hayvanların hakları ve refahı ile bitki sosyolojisine azami özen gösterilecek. Diğer canlılara merhameti olmayanın merhametinden endişe edilir. Bitki Katilini Bilir Saksıda bir bitki bir masa üzerine yerleştirilir ve A şahsı gelir ve bitkinin bir dalını makasla keser. Daha sonra bitki çok hassas titreşimleri kayıt edebilen bir sismograma bağlanır. Odaya farklı insanlar girer. Bitki tepki vermez ancak A şahsı bitkiye yaklaşınca bitki titremeye başlar. Defalarca tekrarlanır. Ne zaman A şahsı odaya girse bitki titrer. Yani bitki kendisine zarar veren k ş y tesp t edeb lecek hassas yetted r. Bitkileri de seven ve koruyan bir kurum arzuluyorum. 50

53 İntranet Muhabere ŞEFFAFLIK! Kurum içi ntranet ağı üzerinden kadrolara atanacak akademisyenlerin sıralı listesini gösteren çizelge yayınlanacaktır. Listede belirtilen süresi dolan ve sırası gelen akademisyene özlük hakkı teslim edilecek. Yine intranet marifetiyle, tüm üniversite personeli arasında iç ilan (doğum, ölüm, atama ve yükseltilme, vasıta-eşya satma veya kirlama, ev satma veya kiralama gibi duyurular) ve haberleşme servisi kurulacaktır. Sadece üniversite kapsama alanında ki internet kullanıcıları bu ilanları görecek. Bu g r ş mle ün vers te mensubu arasında t caret, dostluk ve let ş m teşv k ed lm ş olacak. B r nev sosyalleşme sağlanacaktır. Not: İntranet duyurular sadece kurum içerisinden giriş yapılan cihazlarda görülecek. Kurum dışı girişlerde şifre ile giriş yapılarak intranet ortama ulaşılabilecek. 51

54 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Meslek Yüksek Okulları Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Türkiye üniversitelerinde yapmış olduğu yerinde ziyaret ve inceleme neticesinde açıkladığı nihai raporda halen 2 yıllık olan MYO'larının 3 yıla çıkarılması yönünde tavsiye kararı almıştır. Avrupa üniversitelerinde 2 yıllık MYO muadili bir okul mevcut değildir. Göreve geldiğimizde MYO'ların 3 yıla (6 dönem) çıkarılması için kanaat önderleri ile birlikte irade oluşturmaya çalışacağım ve Yüksek Öğretim Kurulu'nu bu meyanda ikna etme yoluna gideceğim. 52

55 Hob Bahçeler Öğretim elemanları ile diğer personele tahsisli hobi bahçeleri oluşturulacaktır. Doğa ile bütünleşmek, organik sebze ve meyve yetiştirmek, sağlıklı ürün elde etmek ve lezzetle yemek için HAYDİ AKÜ HOBİ BAHÇESİNE... 53

56 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Modern Kes mhane Ün vers tem z n tüm personel n n kurban badetler n sağlıklı şartlarda, veter ner hek m ve d n görevl s kontrolünde eda edeb lmes ç n b r kes mhane nşası planlanmaktadır. Kurban Bayramı'nda kurbanlarımızı ve d ğer adaklarımızı güvenle ve h jyen k b r ortamda kesme mkanına kavuşacağız. 54

57 Önemsed kler m Dünyada ilk 500, Türkiye'de ise; birinci etapta ilk 30 ve sonrasında ise ilk 10 üniversite içerisine kurumumuzun girmesi ana amacımızdır. Bu bağlamda; evrensel üretim ve bilimsel bir felsefeye dayalı kurumsal yaklaşım tarzı benimsenecektir. Kent, millet, devlet ve hükümet ile uyum içinde çalışan bir üniversite modeli düşünüyorum. Problem üretmeyi değil çözüm üretmeyi hedefleyeceğiz. Bilimsel özerklik ve akademik özgürlüğü hayata geçireceğiz! Saygılı ve saygı duyulan bir kurum olmak hakkımızdır. Kurumsal geleneklere saygılı ama bağımsız, korkusuz kafalar bilgi üretir. Öğretim elemanlarımızın bireysel ihtiyaçları tespit edilecek ve modernizasyon ve iyileştirmelerde birey/anabilim dalı/bölüm ihtiyaçlarına göre planlama yapılacaktır. Tabular yıkılacak, statüko darmadağın edilecek, üniversitemizde demokratik ve şeffaf yönetim tarzı etkinleştirilecektir. Hak edene hak ettiği istisnasız verilecektir! 55

58 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Bilimsel Rekabet Verimli Rekabet Tatlı Rekabet Yetki-Sorumluluk-Müeyyide sistemine işlerlik getirilecek ve yetki asla tek elde toplanmayacaktır. Çeşitlilik-Şeffaflık-Hesap verilebilirlik esas olacaktır. Dönüştürücü Üniversite; KALİTE GÜVENCESİ verilecek, Girdi (gelen öğrenci) ve Çıktı denetimi (mezun öğrenci) sağlanacak, açık iletişim ve nitelikli öğretim amaç edinilecektir. Mezunlar, mezun dernekleri üyeleri, Halkla İlişkiler Merkezi, halk ve medya ile ilişkiler, liseler ve ilköğretimin ikinci kademesi ile kurulan iletişimin profesyonel yapılarının geliştirilmesi düşünülmektedir. Mevcut kaynaklar tüm birimlerimiz için verimli ve adil olarak kullanılacaktır. Birlikte daha fazlası için çalışalım. Duvarda benim de çivim var demek için; bir olalım, iri olalım! Yanyana ve daha ler ye! Ülkemiz ve geleceğimiz için; ÜRETEN ÜNİVERSİTE en büyük hayalimizdir! 56

59 Özgeçm ş Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN Öğretim Üyesi Veteriner Cerrahi Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Afyonkarahisar Cep: Tel: Fax:

60 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Kısa Özgeçm ş Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 1967 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Bir süre Çevre Bakanlığı'nda çalıştı yılında YÖK'ün yurtdışı bursunu kazanarak İngiltere'ye gitti. Liverpool Üniversitesi'nde 1998 yılında doktora derecesi aldı. Doktora sonrası aynı üniversitede post-doc olarak çalıştı yılında Kafkas Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 2005 yılında Veteriner Cerrahi alanında Doçent ve 2011 yılında Profesör ünvanını aldı. İlgi alanları arasında veteriner cerrahi, sığır topallıkları (özellikle digital dermatitis), immunopatoloji, mikrobiyoloji (Treponema türleri), moleküler epidemiyoloji, anesteziyoloji, küçük hayvan ortopedisi (özellikle kalça eklemi) ve onkoloji (kolorektal kanser) bulunmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaptı. Aksaray Ünviersitesi Veteriner Fakültesi Kurucu dekanıdır. Ulusal 21 ve uluslararası 36 adet bilimsel makale, 6 adet kitap bölümü çevirisi, 20 adet ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü sunum ve 8 poster bildirisi vardır. Bu makalelere 350 atıf almıştır. Türk Veteriner Cerrahi Derneği En Başarılı Genç Araştırıcı Ödülü, 2000 ve TÜBİTAK Hüsamettin Tugaç Vakfı Araştırma Ödülü, 2000 sahibidir. Veteriner Onkoloji Derneği'nin kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu başkanıdır. İki adet TÜBİTAK projesi tamamladı ve Avrupa Birliği Leonardo da Vinci projesinde görev aldı. Akademik faaliyetler için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Macaristan, Almanya, Avusturya, Portekiz, İspanya, İtalya, İskoçya ve Polonya'da bulundu. İleri düzeyde İngilizce bilen Demirkan evli ve iki çocuk babasıdır. 58

61 Bölüm Kişisel Bilgiler Doğum Yeri Şereflikoçhisar-Ankara Doğum Tarihi 03 Mayıs 1967 Medeni Hali Evli, 2 çocuk 1.2 Yüksek Öğretim 1990 Lisans Diploması Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Doktora (PhD), University of Liverpool, İngiltere Spirochaetes in bovine digital dermatitis 1.3 Derneklere Üyelikler Veteriner Onkoloji Derneği (Kurucu Üye, Başkan) Türk Veteriner Hekimleri Derneği Türk Veteriner Cerrahi Derneği New York Academy of Sciences, Amerika Birleşik Devletleri (96-98) Association of Veterinary Teachers and Research Workers, UK (95-99) 1.4 İş Deneyimi 1990 Serbest Veteriner Hekim (8 ay), Akyurt, Ankara 1991 Veteriner Hekim Asteğmen, 219. dönem, Van Veteriner Hekim, Çevre Bakanlığı (4 ay), Ankara Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Cerrahi 1999 Post-Doc. Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere, Isolation, identification and characterisation of a novel spirochaete from bovine digital dermatitis. OD0212, İngiltere Grade: Part time. 59

62 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Afyon Kocatepe Ün vers tes Rektör Adayı Post Doc. Kıdemli Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere, Isolation, identification and characterisation of a novel spirochaete from severe virulent ovine foot rot. Wellcome Trust, İngiltere. Grade: C. Post Doc. Kıdemli Araştırmacı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere, Control of digital dermatitis in cattle: understanding transmission and spread of disease. Department for Environmental, Food and Rural Affairs (DEFRA), İngiltere. University of Liverpool, Grade: A, 20K pa. Treponema pedis: Yeni bir bakteri. I ÒQÑǾŐŎŎÕUŌÒQÑǾŒÒPÑŒÒQÑ ŌŊÒÕPÑǾÑ ĶÒǾMMP-Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı nın (DEFRA-MAFF) ortaklaşa desteklediği ve sığırlarda digital dermatitis ile koyunlarda foot rot un (piyeten) etyo-patolojisi üzerine iki projede görev aldım. Bu çalışmalar sonunda 3 (üç) adet yeni, henüz isimlendirilmemiş, anaerob spiroket bakteriler (Treponema spp) izole ettim. Bu çalışmaların içeriğinin tamamı tarafımdan hazırlanmıştır. T reponema pedis Kullandığım yöntemler ve izole ettiğim bakteriler Liverpool Üniversitesi kanalıyla Birleşik Krallık tarafından patentlendi. Bakterilerle ilgili bilimsel çalışmalar Liverpool Üniversitesi bünyesinde geniş bir araştırma ekibi tarafından sürdürülerek yeni tür bir spiroket bakteri Treponema pedis izole edilerek adlandırılmıştır. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2009) 59: ] 2003-bugün Öğretim Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı. Kurucu Dekan, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi 60

63 Bölüm İdari Görevler Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi) Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi) Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu-Üye (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu-Üye (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Senato Üyeliği (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Müdür, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu-Üye (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Kurucu Dekan, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1.2 Araştırma İlgi Alanları Veteriner Cerrahi (Temel ilgi alanım) Sığır topallıkları (özellikle digital dermatitis) Mikrobiyoloji (Treponema türleri) Moleküler epidemiyoloji Anesteziyoloji Küçük Hayvan Ortopedisi (özellikle kalça eklemi) Onkoloji (kolorektal kanser) 61

64 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes 1.3 Sertifika ve Diğer Faaliyetler 1991 Sertifika Recto-Vaginal Metodla Sun'i Tohumlama Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü Meslekiçi Eğitim Seminerleri, İzmir İl Müdürlüğü Sertifika, Sığır Tırnak Bakımı. Reaseheath College, İngiltere Başkan, Türk Öğrenci Derneği, Liverpool Üniversitesi, İngiltere 1.4 Akademik Ziyaretler 1998 California Veterinary Diagnostic Laboratory System Kaliforniya Üniversitesi, Davis, Amerika Birleşik Devletleri 2005 University of Liverpool İngiltere 2008 University of Mosonmagyovar Macaristan 2009 Hannover University, Veteriner Fakültesi - Almanya 2010 Viyana University of Veterinary Medicine Avusturya 2011 Frieberg University Almanya 2011 Gotingen Üniversitesi Almanya 2011 Essen-Duisburg Üniversitesi - Almanya 2011 Lizbon Üniversitesi Portekiz 2011 Murcia Üniversitesi - İspanya 2011 University of Camerino, Faculty of Veterinary Medicine - İtalya 2012 Glasgow Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - İskoçya 2014 University of Warmia and Mazury in Olsztyn - Polonya 1.5 Yabancı Dil İngilizce (ÜDS- 92.5) 62

65 Projeler Proje Adı Destekleyen Yılı / No Miktarı Görev HŒŎÕMPÒŎŌ MŌŇ ŃÞÕPÒQMPÒŎŌ ŎŅM spirochaete from bovine digital dermatitis HŒŎÕMPÒŎŌ MŌŇ ŃOMǾMŃPÑǾÒŒMPÒŎŌ ŎŅ spirochaetes from severe ovine foot rot FŎŌPǾŎÕŎŅŇÒŊÒPMÕŇÑǾÖMPÒPÒŒÒŌ ŃMPPÕÑÈ understanding transmission and spread of disease ĦÝŐÑÔÕÑǾŇÑ ŇÒ ÔǾÔÕMǾŌŇMMÖMÕŊMÖ ve cam ionomer semen restorasyonunun karşılaştırılması Ĭ ŘÖŐOŘŒÒŒÖ MŌŇÒNÞÕMMŘǾÕÖMÕMǾŌŇM kemik yapıştırıcısı, kemik çimentosu ve amalgamın tutucu etkilerinin karşılaştırılması: Ex vivo taze koyun kemiğinde biyomekanik bir çalışma Ė ŌÑR MŐŐǾŎMŃO ŎŌ ŇÒŅŅÑǾÑŌP MŒŐÑŃPŒ of welfare, environment and food interactions in central and southeastern europe with the use of ICT Ĭ ǾÕMǾŇMŐŎŒPÖŎǾPÑÖ ŘMNMŌŃ ŃÒŒÒÖ prevalansının araştırılması a! CC İngiltere í ś ľ ś Çʼnĵ lċ İngiltere 59Cw! İngiltere 1999 OD Araştırmacı Araştırmacı İngiliz Sterlini Kıdemli Araştırmacı! Yã-BAPK Araştırmacı! Yã-BAPK 2007 [ ś Ăʼnŕ ŕ Ă ë ľ Çã. TÇ! Y LLP-LdV-TOI-2007-TR TL ,51 AVRO TL Yürütücü Araştırmacı Danışman ĞMǾÑÕÑǾŇÑ ŐǾŎNÒŘŎPÒÔ ŘŎ ÞǾŇÞŌ QÑ kefirin kolo-rektal kanser üzerine koruyucu ve sağaltıcı etkilerinin karşılaştırılması ĦÝŐÑÔÕÑǾŇÑ ÔŒÒÕMŖÒŌ - ketamin anestezisinin renal ve portal vendeki kan akımı üzerine olan etkisinin doppler - ultrasonografi ile araştırılması ĘÞŖM ÕMǾŇMÖÑPMŃMǾŐMÕQÑ metatarsal kırıkların sağaltımında plaka ve intramedular pin uygulamalarının karşılaştırılması Ĭ ǾŇÑǾÖMPÒPÒŒŇÒŊÒPMÕÒŒ lezyonlarından treponema izolasyonu ve klasifikasyonu Çã. TÇ! Y TOVAG-109O306! Yã-BAPK ! Yã-BAPK Çã. TÇ! Y TOVAG-112O TL TL TL TL Yürütücü Danışman Yürütücü Yürütücü 63

66 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes Bölüm SCI / SCI-Expanded Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Demirkan, İ. (2004) Surgical treatment of a sloughed hoof by skin grafting in a young bull. Canadian Veterinary Journal, 45, Demirkan, I., Carter, S.D., Hart, C.A., Woodward, J.M. (1999) Isolation and cultivation of a spirochaete from bovine digital dermatitis. Veterinary Record, 145: Demirkan, I., Williams, H.F., Dhawi, A., Carter, S.D., Winstanley, C., Bruce, K.D., Hart, C.A. (2006) Characterization of a spirpochaete isolated from a case of bovine digital dermatitis. Journal of Applied Microbiology, 101, Demirkan, I., Blowey, R.W., Carter, S.D., Murray, R.D., Walker, R.W. (1999) Serological evidence of spirochaetal infections associated with digital dermatitis in dairy cattle. Veterinary Journal, 157: Demirkan, I., Carter, S.D., Winstanley, C., Bruce, K.D., McNair, J.M., Woodside, M., Hart, C.A. (2001) Isolation and characterisation of a novel spirochete from severe virulent ovine foot rot. Journal of Medical Microbiology, 50: Demirkan, I., Blowey, R.W., Murray, R.D., Carter, S.D., Woodward, J.M. (1998) The frequent detection of a treponema in bovine digital dermatitis by polymerase chain reaction and immunocytochemistry. Veterinary Microbiology, 60: Demirkan, I., Carter, S.D., Murray, R.D. (2000) Skin diseases of the bovine digit associated with lameness. Veterinary Bulletin, 70: Demirkan, İ. ve N. Güzel, (2004) An outbreak of digital dermatitis in Turkish dairy cattle. Indian Veterinary Journal, 81, Demirkan, I., Atalan, G., Gökçe, HI., Özaydin, I., Çelebi, F. (2002) Comparative study of butorphanol-ketamine HCl and xylazine-ketamine HCl combinations for their clinical and cardiovascular/respiratory effects in healthy dogs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26:

67 10. Dem rkan İ, Altın S, Çev k-dem rkan A, Korkmaz M (2010) Kınalı kekl klerde (Alector s chukar) uçmanın engellenmes amacıyla kullanılan tenektom, kapsülektom veya tenektom + kapsülektom tekn kler n n etk nl ğ n n karşılaştırılması. Kafkas Un vers tes Veter ner Fakültes Derg s, 16 (6): Korkmaz M, Sarıtaş ZK, Dem rkan İ (2014) Surg cal treatment of pen le prolapse n a red eared sl der (Trachemys scr pta elegans). Research Journal for Veter nary Pract t oners, 2 (1): Sarıtaş, ZK, Sarıtaş TB, Korkmaz M, Yaprakçı MV, Pamuk K, Dem rkan I, Sıvacı RG (2015) Compar son of effects of l doca ne and fentanyl n ep dural anaesthes a n dogs. Brat slava Med cal Journal - Bratisl Lek Listy (Baskıda). 13. Sarıtaş, ZK, Sarıtaş TB,, Pamuk K, Korkmaz M, Yaprakçı MV, Y lmaz O, Dem rkan I, (2015) Evaluat on of pre empt ve dexketoprofen trometamol effect on blood chem stry, v tal s gns and postoperat ve pa n n dogs undergo ng ovar ohysterectomy. Brat slava Med cal Journal - Bratisl Lek Listy, 116: Korkmaz M, Yavuz Ü, Dem rel HH, Dem rkan I (2013) Conjunct val dermo d n a Belg an Mal no s dog. Kafkas Un vers tes Veter ner Fakültes Derg s, (Baskıda). 15. Balci C, Kaya E, Demirkan İ, Sıvaci R, Ibis AH, Akbulut G, Ela Y. (2012) Effects of abdominal compartment syndrome on gastric emptying time. Bratislava Medical Journal - Bratisl Lek Listy, 113: Pamuk 16. K, ZK Saritas, Demirkan I, Acar A, Korkmaz M, Acar DB (2011) Animal Welfare Related to Evaluate Intraocular Pressure in Anatolian Buffaloes: Preliminary Report. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10 (8): Cevik-Demirkan A, Ozdemir V, Demirkan I. (2011) The ovarian and uterine arteries in the chinchilla (Chinchilla lanigera). Journal of South African Veterinary Association, 81: V nk WD, Jones G, Johnson WO, Brown J, Dem rkan I, Carter SD, French NP. (2009) D agnost c assessment w thout cut-offs: appl cat on of serology for the modell ng of bov ne d g tal dermat t s nfect on. Prevent ve Veter nary Med c ne, 92 (3):

68 Prof. Dr. İbrah m DEMİRKAN Rektör Adayı Afyon Kocatepe Ün vers tes 19. Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Murray, R.D., Birtles, R.J., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009) Treponema pedis sp. nov., a novel spirochete isolated from Bovine Digital Dermatitis lesions. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 59: Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Singh, P., Getty, B., Timofte, D., Vink, W.D., Murray, R.D., Blowey, R.W., Birtles, R.J., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009) The association of unique, isolated treponemes with bovine digital dermatitis lesions. Journal of Clinical Microbiology, 47: Evans, N.J., Brown, J.M., Demirkan, I., Birtles, R., Hart, C.A., Carter, S.D. (2009) In vitro susceptibility of bovine digital dermatitis associated spirochaetes to antimicrobial agents. Veterinary Microbiology, 136: Evans, N.J 22. Brown, J.M., Demirkan, I., Murray, R.D., Vink, W.D., Blowey, R.W., Hart, C.A., Carter, S.D. (2008) Three unique groups of spirochetes isolated from digital dermatitis lesions in UK cattle. Veterinary Microbiology, 130: Pamuk K, Saritas, ZK, Demirkan I, Korkmaz M. (2009) Comparison of dental restoration for experimentally induced cavity with amalgam, resin composite or glass ionomer cement in dogs. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8 (10): Kocogulları, C.U., Emmiler M., Cemek, M., Sahin, O., Aslan, A., Ayva, E., Tur, I., Buyukokuroglu, M.E., Demirkan, I., Cekirdekci, A. (2008) Can Dantrolene protect spinal cord against ischemia-reperfusion injury? an experimental study. Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 56: Çevik-Demirkan, A., Özdemir, V., Demirkan, İ., Türkmenoğlu, İ. (2007) Gross morphological features of plexus brachialis in the chinchilla (Chinchilla lanigera). Journal of the South African Veterinary Association, 78 (1), Yılmaz, O., Ucar, M., Sahin, O., Sevimli, A., Demirkan, I. (2008) A diffuse uterine macro-abscess formation associated with unilateral pyometra in a pointer bitch- a case report. Indian Veterinary Journal, 85: Civelek, T., Turan, M.K., Birdane, F.M., Demirkan, I. (2007) Serum lipid concantrations in military patrol dogs trained for controlled aggression. Revue Vet Med, 158:

69 28. Çevik-Demirkan, A., Özdemir, V., Türkmenoğlu, I., Demirkan, İ. (2007) Anatomy of the hind limb skeleton of the chinchilla (Chinchilla lanigera). ACTA Veterinaria Brno, 76: Vink, W.D., Carter, S.D., Demirkan, I., Brown, J., Hart, C.A., Murray, R.D., French, N.P. (2005) Genetic diversity of isolates of Treponema spp. associated with bovine digital dermatitis, and implications for epidemiology of the condition. Research in Veterinary Science Supplement A, 78: Dhawi, A., Hart, C.A., Demirkan, İ., Davies, I., Carter, S.D. (2005) Bovine digital dermatitis and severe virulent ovine foot rot: A common spirochaetal pathogenesis. Veterinary Journal, 169: Öztürk, S., Demirkan, İ., Kibar, M., Bumin, A., Pekkaya, S. (2004) Transrectal ultrasonographic examination of the urinary system in Holstein cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: Kamiloglu, A., Demirkan, I., Baran, V., Tuzcu, M. (2003) Identification and surgical treatment of penile tumors in young bulls. Indian Veterinary Journal, 80, Özaydın, I., Kılıç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S. (2003) Reduction and stabilisation of hip luxation by transposition of ligamentum sacrotuberale in dogs: an in vivo study. Veterinary Surgery, 32: Murray, R.D., Downham, D.Y., Demirkan, I., Carter, S.D. (2002) Some relationship between spirochaete infections and digital dermatitis in four UK dairy herds. Research in Veterinary Science, 73: Atalan, G., Uzun, M., Demirkan, I., Çenesiz, M. (2002) Effect of medetomidinebutorphanol-ketamine anaesthesia and atipamezole on heart and respiratory rate and cloacal temperature of domestic pigeons. Journal of Veterinary Medicine A, 49: Ozaydin, I., Kiliç, E., Baran, V., Demirkan, I., Kamiloglu, A., Vural, S. (2001) The treatment of experimental coxofemoral luxation by ligamentum sacrotuberale transposition and its fixation by interference screws in dogs. Research in Veterinary Science (Suppl 1A):

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı v Üniversitemiz, çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim anlayışını benimseyen Atatürk ün izinde, bilimsellik ve evrensellik ışığını takip eden bir eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 Her alanda gelişmeye büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

T.C. PERFORMANS PROGRAMI

T.C. PERFORMANS PROGRAMI T.C. PERFORMANS PROGRAMI 2013 Her alanda gelişmeye büyük önem veren, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak daha dinamik, çevresine

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler, çağın birikimlerini ve çözümlerini topluma taşıyan ve genç beyinleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Üniversiteler

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 591 AĞUSTOS 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008

LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008 LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008 Lapseki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları No: 81 ISBN: 978-975-8100-84-2 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Editörler Prof. Dr. Ali AKDEMIR

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU TBMM nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĐLGĐLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı