T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1."

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN KNLIĞI EVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : 1. GRUP: STRONOM 13 RLIK 008 Saat:10.00 İKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz.. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. u cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır.. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. evaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 STRONOM 1. Eş barometrik basınç değerine sahip noktaları birleştiren çizgilere ne ad verilir? 9. Fenolojik gözlemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İzoterm ) İzohips ) İzobar ) İzotop. şağıda özellikleri verilen hava kütlelerinden hangisi daha fazla yoğunluğa sahiptir? ) Soğuk ve nemli ) Sıcak ve nemli ) Soğuk ve kuru ) Sıcak ve kuru 3. Tüm meteorolojik olayların oluştuğu atmosfer tabakası aşağıdakilerden 10. ) Kötü hava koşullarının gözlemlenmesi ) Rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi ) Güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi ) itki ve hayvanların büyüme ve gelişme dönemlerindeki değişiklik safhasının incelenmesi Meteorolojik karakterli doğal afetlerin gözlemlendiği rasat şekline ne ad verilir? ) Tarım gidiş raporu ) Fevk rasadı ) Fenoloji rasadı ) çık siper rasatları ) Stratosfer ) Troposfer ) Ekzosfer ) Mezosfer 4. şağıdakilerden hangisi yüksek seviye bulutlardan biri değildir? ) irrus ) irrocumulus ) irrostratus ) ltocumulus 5. Hava sıcaklığı 0 º nin üstünde iken, havadaki su buharının daha soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşmasına ne ad verilir? ) Çiy ) Kırağı ) Kırç ) olu 6. Hâlihazırdaki hava durumunu haritalar üzerinde gösteren ve bu haritalardan yararlanarak gelecekteki hava durumlarını tahmine çalışan meteoroloji dalı aşağıdakilerden ) Klimatoloji ) Hidrometeoroloji ) Sinoptik meteoroloji ) İstatistiki meteoroloji 7. Hava sıcaklığını neden yaklaşık yerden m yükseklikte ölçeriz? ) Termometreleri korumak için ) Yüzey etkilerini en aza indirmek için ) Sıcaklık m de daha yüksek olduğu için ) Rasatçıların termometreyi daha iyi görmesi için 8. Tandans (basınç değişimi) haritası meteorolojide ne amaçla kullanılır? ) Hidrolojik amaçlı ) İklim değişikliğinin belirlenmesi amacıyla ) Tropopoz seviyesinin belirlenmesi amacıyla ) Sistemlerin hareket yönünün belirlenmesi için 11. Meteoroloji istasyonlarında Tarım Gidiş Raporu hangi sıklıkta hazırlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir? ) yda 1 defa ) Günde 3 defa ) Yılda 1 defa ) ltı ayda 1 defa 1. Küresel Meteorolojik Haberleşme Sistemi (GTS) içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) na Haberleşme ğı ) ölgesel Haberleşme ğı ) Kıtasal Haberleşme ğı ) Millî Haberleşme ğı 13. Eş Zamanlı Gözlem Takibinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? ) Meteorolojik mesajın uzunluğuna ) Meteorolojik mesajın içermesi gereken gruplara ) Meteorolojik mesajın zamanında gelip gelmediğine ) Meteorolojik mesajların kontrol işlemlerinin çok kısa sürmesine 14. ilgisayarın donanımsal parçaları ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan en temel yazılıma ne ad verilir? ) Program ) İşletim Sistemi ) Word ) MSN 15. şağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu işletim sistemidir? ) MS OS ) MacOS ) Novell Netware ) Linux

3 STRONOM 16. şağıdakilerden hangisi lansal Klimatoloji bölümlerinden birisi değildir? ) Makroklimatoloji ) ioklimatoloji ) Mikroklimatoloji ) Mezoklimatoloji 17. Klimatolojik rasatlarda kuru ve ıslak termometre değerleri arasındaki fark ile hangisinin ilgisi vardır? ) Nispi nem ) Hava basıncı ) Güneşlenme şiddeti ) Güneşlenme süresi 18. ir meteoroloji istasyonunda mahalli rasat saati aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? ) İstasyonun enlemi ) İstasyonun yüksekliği ) İstasyonun boylamı ) İstasyonun barometre cıva çanağı yüksekliği 19. oğu Karadeniz ölgesinde çok sık görülen yağış şekli aşağıdakilerden ) Konvektif yağışlar ) Tropikal yağışlar ) ephesel yağışlar ) Orografik yağışlar 0. uharlaşmaya etki eden faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? ) Güneş radyasyonu ) ulut tavan yüksekliği ) Sıcaklık ) Rüzgâr 1. Kısa zamanda fazla miktar bıraktığı için ani bir yüzey akışına, dolayısıyla sel ve taşkınlara sebep olan yağış şekli ) Sis yağmuru ) Kar yağışı ) Konvektif yağış ) sit yağmuru. şağıdakilerden hangisi ana sinoptik saat değildir? ) 00 UT ) 03 UT ) 1 UT ) 18 UT 3. şağıdakilerden hangisi sıcak nüveli alçak basınç merkezidir? ) zor ) Sibirya ) İzlanda ) asra 4. Siklon ve antisiklonlarda kontur ve izotermlerin kesişmediği modellere ne ad verilir? ) arotropik ) aroklinik ) dveksiyon ) Siklonik 5. Soğuk nüveli yüksek basınç sisteminin etkisindeki yerlerde, açık geçen gecelerde yer seviyesinin aşırı soğumasıyla oluşan sislere ne ad verilir? ) Vadi sisi ) eniz sisi ) Radyasyon sisi ) Parçalı sis 6. Uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay ve parametreler ile gözlem ve tahminleri kapsamına alan ve meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalı aşağıdakilerden ) eronotik meteoroloji ) eniz meteorolojisi ) İstatistiki meteoroloji ) Klimatoloji 7. şağıdaki bulutlardan hangisinde uçaklara zarar verebilecek derecede türbülans hadisesi gözlenir? ) ltostratus ) umulonimbus ) ltocumulus ) irrocumulus 8. Meydan meteoroloji istasyonlarında meteorolojik parametrelerin belirli kıstaslara göre değişmesi hâlinde yapılan ve yayınlanan rasatlara ne ad verilir? ) Klima ) Sinoptik ) Fenolojik gözlem ) SPEI 9. şağıdakilerden hangisi rüyetin azalmasına neden olan olaylardan değildir? ) Yağış ) Sis ve pus ) Rüzgâr ) Hava kirliliği 30. Kamu kurumlarının mali dış denetimi kim tarafından gerçekleştirilir? ) anıştay ) Sayıştay ) Hukuk müşavirliği ) Ombudsman 31. evlet tüzel kişiliğine dâhil idarelerin bütçelerine ne ad verilir? ) Genel ütçe ) Özel ütçe ) Mahalli İdare ütçesi ) öner Sermaye ütçesi 3

4 STRONOM sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plana ne ad verilir? ) Performans Programı ) Kalkınma Planı ) Stratejik Plan ) Yıllık Plan 33. evlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimi sayısı kaçtır? 40. şağıdakilerden hangisi iç gezegen değildir? ) Venüs ) Satürn ) Merkür ) Yer 41. İçinde bulunduğumuz Galakside steroid Kuşağı nerede yer alır? ) Yer - Güneş arası ) Mars - Jüpiter arası ) Neptün den sonra ) Jupiter - Satürn arası 4. şağıdakilerden hangisi en belirgin ilmek (retrograde) hareketi yapan gezegendir? 34. ) 6 ) 5 ) 3 ) Mİ Genel Müdürlüğünün Yatırım Programı hangi daire başkanlığı tarafından hazırlanır? ) Strateji Geliştirme aire aşkanlığı ) İdari ve Mali İşler aire aşkanlığı ) Personel aire aşkanlığı ) raştırma aire aşkanlığı ) Yer ) Satürn ) Mars ) Uranüs 43. Güneş e en yakın yıldız aşağıdakilerden ) Proxima entauri ) etelgeuse ) Sirius ) Vega 35. şağıdakilerden hangisi Mİ Genel Müdürlüğünün verdiği hizmetlerin uluslararası standartlarda olduğunu gösterir? ) METU3 ) EYS ) LIN ) TSE-ISO-EN ünya Güneş arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? ) 50 milyon km ) 384 bin km ) 149 milyon km ) 40 bin km 44. şağıdakilerden hangisi Presesyon dönemidir? ) 365 gün ) 11 yıl ) 13 bin yıl ) 6 bin yıl stronomik birim () aşağıdakilerden ) 1 Işık Yılı ) 1 Parsec ) 1000 kilometre ) 150 Milyon kilometre 37. şağıdakilerden hangisi Güneş Sistemimizdeki en büyük gezegendir? ) Jupiter ) Merkür ) Satürn ) Neptün 46. Kuyruklu yıldız aşağıdakilerin hangisiyle oluşur? ) uz ve toz ) Hidrojen ) Kaya ) Metal 38. Gezegenimizin içerisinde yer aldığı Galaksimizin adı aşağıdakilerden ) Macellan ulutsusu ) Orion ) Samanyolu ) Vega 39. şağıdakilerden hangisi ünya nın ekseni ile meydana gelen eğikliğin açısıdır? ) 90º ) 45º ) 3.5º ) 6.5º 47. stronomide parlaklık için kullanılan terim aşağıdakilerden ) Işık Yılı ) Kadir ) Paralaks ) Watt 48. Samanyolu galaksisinin ortasında aşağıdakilerden hanginin varolduğu bilim adamlarınca varsayılmaktadır? ) Güneş ) Kara delik ) steroid kuşağı ) Yıldız 4

5 STRONOM 49. Yıldızların iç yapısındaki temel madde aşağıdakilerden ) Gaz ) Kaya ) uz ) Işık 50. Nötron yıldızının manyetik uçlakları gözlemcinin bakış doğrultusundan geçerse bu gök cismine verilen ad aşağıdakilerden 56. Şekildeki M noktasına etki eden 10 N luk kuvvetin momenti kaç Newton dur? M m F=10N ) 5 ) 10 ) 1 ) 0 ) Güneş benzeri yıldız ) eyaz cüce ) Kırmızı ev ) tarca 57. ünya nın Güneş çevresinde dolanım periyodu nedir? ) 15 yıl ) 1 yıl ) 1 ay ) 6 ay 51. ir yıldızın ömrünü aşağıdakilerden hangisi belirler? ) Kütlesi ) Hacmi ) Uydu sayısı ) Yoğunluğu 3 5. ir dereceli kapta 5 cm kuru kum varken üzerine 30 cm 3 su dökülünce, su düzeyi 50 cm 3 okunuyor. una göre kuru kumun gerçek hacmi kaç cm 3 tür? ) 10 ) 0 ) 5 ) kaç Kelvin eder? ) 100 ) 190 ) 90 ) şağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür? ) Kuvvet ) Hız ) Isı ) Yer değiştirme 55. ynı telden bükülmüş r ve r yarıçaplı çemberler şekildeki gibi yapıştırılıyor. ğırlık merkezi O 1 den kaç r uzaktadır? 58. şağıdakilerden hangisi basınç birimidir? ) N/cm 3 ) N/cm ) kg/cm ) g/cm Sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisinde en azdır? ) uzlu yol ) ilalanmış zemin ) Uzay boşluğu ) eniz 60. ir madde elektrikle yüklenirken maddedeki hangi parçacığın sayısı değişir? ) Proton ) Elektron ) Nötron ) Pozitron 61. Hareket denklemi X=t + t -4 ile verilen bir hareketlinin, t= sn de aldığı yol kaç metredir? ) 8 ) 6 ) 4 ) ir kaptaki suda 100 gr buz yüzmektedir. uz eridikçe kaptaki su seviyesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? O1 r r O ) Yükselir. ) lçalır. ) eğişmez. ) Önce alçalır sonra yükselir. ) r ) 3r ) /3r ) 10r 63. =! x/ x! R ve 0 # x 1 5+ kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) En küçük elemanı 0 dır. ) En büyük elemanı 4 tür. ) 0, kümesinin elemanıdır. ) -1 bu kümenin elemanıdır. 5

6 STRONOM 64. = " a, bc,, kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a eleman olarak bulunmaz? ) 1 ) 3 ) 4 ) şağıdakilerden hangisi çift sayıdır? 5 1 ) ) ) 5 3 ) ab a49 + bb6 verilen toplama işlemine göre a. b kaçtır? ) 9 ) 11 ) 1 ) x- 4x+ 1=-1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden )! 1+ )! + )! 5+ )! x x = 0 denkleminde köklerin çarpımı aşağıdakilerden ) - 6 ) 0 ) 6 ) sayısında 8 in basamak değeri, 3 ün basamak değerinden kaç fazladır? ) 7070 ) 7300 ) 7970 ) x ifadesinden x ifadesi çıkarıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? ) 4 ) -x ) x ) x x= ve y=4 doğrularının kesim noktalarının koordinatları aşağıdakilerden ) (0, 0) ) ( 4, ) ) (, ) ) (, 4) 75. # ] x- 1gdx integralinin sonucu aşağıdakilerden ) f(x)=x +x+ ) f(x)=x -x+ ) f(x)=x 3-1+ ) f(x)=x lim x -x-1 işleminin sonucu aşağıdakiler- x " 0 den ) -1 ) 1 ) 0 ) xy koordinat düzleminde (-1, -1) ve (1, 1) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden ) y - x = 0 ) y + x = 0 ) y - x = 0 ) y - x = f(x)= fonksiyonunun x o =1 noktasındaki türev değeri nedir? ) ) 0 ) 18 ) EMEK sözcüğünün harfleri ile oluşturulacak kümenin öz alt küme sayısı aşağıdakilerden ) 8 ) 16 ) 7 ) Hangi sayının 3 eksiğinin 3 katı ile 5 eksiğinin 5 katının toplamı 6 dır? 80. y=x -x parabolü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) 8 ) 7 ) 6 ) x 0 + (- 3) 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden ) Kollarından biri orijinden geçer. ) Y eksenini hiçbir noktada kesmez. ) X eksenini hiçbir noktada kesmez. ) Kolları aşağı doğrudur. ) 37 ) 64 ) 91 ) farklı kalem, 5 farklı silgi arasından bir kalem ve bir silgi kaç farklı biçimde seçilebilir? ) 75 ) 57 ) 35 ) 34 TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. 6

7 EVP NHTRI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : İYNET İŞLERİ ŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 5. GRUP:

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİK TÜRÜ 241020091100 5. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİK TÜRÜ E 80400900 4. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ BKNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ KORUM ÜRÜNLERİ BYİ VE TOPTNCILIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇALIŞMA

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİK TÜRÜ 0407200900 5. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİK TÜRÜ E 241020091100 4. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: VAİZ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: VAİZ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : İYNET İŞLERİ ŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 19. GRUP: PROGRMCI Soru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 170420101100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı