DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU ÇÖZÜMLERİ ( 1 20 ) TÜRKÇE ( 1 7 ) 1. Bu, şu, o zamir olarak kullanıldığında kendinden sonra gelen kelime virgülle ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? A) O, sokakta yalnızdı. 2. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili ad tamlaması yoktur? A) Bu olay gerçek yaşamdan filme aktarılmıştır. MATEMATİK ( 8 15 ) 8. x,y,z negatif tamsayılar ve 5x = 4y, z = 7x olduğuna göre z nin alacağı en büyük değer kaçtır? A) -26 B) -24 C) -20 D) -22 E) ! + 2! + 3! ! Toplamının 20 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) 7 C) 13 D) 14 E) Daha sözcüğü aşağıdakilerin hangisin de ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Daha gelmedi, tekrar arayalım onu. B) Daha güzel bir yerde kalabilirdik. C) Daha rahat ayakkabı arıyorum. D) Daha iyi bir yarışma bekliyorduk. E) Daha basit konular üzerinde durmalıyız. 1102(404)x koşuluna uyan en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır? A) 62 B) 63 C) 64 D) 70 E) %30 karla liraya satılan bir malın satış fiyatından, alış fiyatının %20 si kadar indirim yapılırsa, söz konusu mal yüzde kaç karla satılmış olur? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 1

2 12. İki sayının toplamı 50 dir. Büyük sayının 3 1 ünden küçük olanın si çıkarılırsa sonuç olduğuna göre büyük sayı kaçtır? A) 28 B) 30 C) 31 D) 32 E) Yıllık %20 bileşik faiz oranı ile bankaya yatırılan TL 3 yıl sonra kaç TL olur? A) B) C) D) E) y = f(x) = -x 2 + 4x + n 1 fonksiyonun maksimum değeri -3 olduğuna göre n kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 E) x 2-6x + 9 y 2 çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y B) x y C) x 3 D) x y + 3 E) x + 3 TARİH ( 16 20) 16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanındaki çabaların yetersiz olmasının nedenlerinden biri değildir? A) İlköğretim zorunluluğunun uygulanamaması B) Kadınların eğitiminin geniş anlamda mümkün olmaması C) Temel eğitimi verecek okulların açılamamış olması D) Çağdaş eğitim yanında geleneksel eğitiminde sürüyor olması E) Parasal olanakların akılcı yatırımlara dönüştürülememesi 17. I. Şapka Yasasının kabulü II. Uluslararası saat, takvim ve rakamların kabul edilmesi III. Ölçülerin değiştirilmesi IV. Soyadı Yasasının kabulü Bu gelişmeler daha çok hangi amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir? A) Eğitim sisteminin kurulması B) Ulusal devletin kurulması C) Ekonomik kalkınmanın sağlanması D) Toplumsal yaşayışın yeniden düzenlenmesi E) Hukuk sisteminin kurulması 18. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı nın sonuçlarından değildir? A) Londra Konferansı nın toplanması B) Kars antlaşmasının imzalanması C) Mustafa Kemal e Gazilik unvanını verilmesi D) Yunanlıların savunmaya çekilmesi E) Ankara Antlaşmasının imzalanması 19. Cumhuriyet döneminde tarımın gelişmesi, köylünün parasal yönden rahatlaması için alınan ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması B) Zirai donatım Kurumu'nun kurulması C) Toprak reformunun yapılması D) Ziraat mekteplerinin açılması E) Aşar vergisinin kaldırılması Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata niye geçilmediğinin temel nedenidir? A) Toplumun muhalefet partilerini kabul etmemesi

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU ÇÖZÜMLERİ ( ) FİNANSAL MUHASEBE ( 1-15 ) 1. İşletme, fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte TL TL KDV ye peşin olarak satın almıştır. Ayrıca binanın yıkılması için TL ödemiş ve binanın enkazının satışından TL tahsil etmiştir. Bu bilgilere göre, işletmenin donem sonu bilançosunda "Arazi ve Arsalar" kaç TL olarak yer alacaktır? A) İşletme, herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işlemeden senet almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? A) Diğer Çeşitli Borçlar 3. İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere TL lik masa ve sandalyeyi peşin bedelle satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri ise 500 TL dir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) / DEMİRBAŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS / 4. A İşletmesi, tamamını kredili olarak satın aldığı TL lik mal için, satıcılar tarafından %10 oranında iskonto yapıldığını öğrenmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) / SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS900 / 5. İşletmenin elinde bulunan TL alış değerli hisse senetleri %20 değer düşüklüğüne uğramıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) / KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI / 6. İşletmenin uzun vadeli yatırım amacı ile aldığı hisse senetlerinden, oy hakkı veya yönetime katılma hakkı %10 un altına düşenler hangi hesapta izlenir? A) Bağlı menkul kıymetler 7. İşletme bir ihaleye katılmak üzere nakit olarak TL geçici teminat yatırmış, ihale işletme üzerinde kalmadığından yatırılan teminat geri alınmıştır. Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında hangi hesaba ne şekilde kayıt yapılmalıdır? A) Verilen depozito ve teminatlar hesabı TL alacaklandırılır. 3

4 8. İşletme 2010 yılında maliyeti TL olan taşıt satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri TL dir. İşletme, faydalı ömrü olan 5 yıl olan taşıt için azalan bakiler yöntemine göre amortisman ayırmış ve 2012 yılında normal amortisman yöntemine geçmeye karar vermiştir. İşletmenin 2012 yılında ayıracağı amortisman payı kaç TL dir? A) 3000 TL 12. Dönem içi mal alışları TL, Mal alış iadeleri TL, Dönem sonu mal mevcudu TL, Satılan ticari malın maliyeti TL olduğuna göre dönem başı mal mevcudu kaç TL dir? A) TL 9. İşletme alış maliyeti TL olan taşıtını %18 KDV dahil TL ye satmıştır. Satış anında taşıtın TL lik kısmı itfa edilmiş durumdadır. Bu bilgilere göre taşıt satışından ortaya çıkan kar veya zarar kaç TL dir? A) 800 TL Kar 13. İşletme 1 Euro= 2 TL den Euro almış, aldığı yabancı paranın tamamını TL ye satmıştır. Yapılacak kayıt ile ilgili hangisinin kullanımı doğrudur? A) 100 Kasa hesabı-euro TL alacaklı 10. Maliyeti TL olan ticari mal TL ye satılmıştır. Satılan malın yarısı alıcı tarafından iade edilmiştir. Sürekli envanter yöntemine göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı yanlıştır? A) Satılan ticari malın maliyeti hesabı TL alacaklandırılır. 14. I. Kredili mal alışı II. Özel fonların ½ sinin amortismana devri III. Senetlerin iskonto ettirilmesi IV. Aralıksız envanter yönteminde sayım farkları Yukarıdaki işlemlerin hangisi/hangileri bileşik madde olarak yapılır. A) I ve III 11. İşletme X AŞ ye ait nominal bedeli 1 TL olan hisse senetlerinin Adedini TL den almıştır. Bu bilgilere göre yapılması gereken kayıtta hangi hesap kaç TL borçlandırılır? A) Hisse Senetleri TL borçlandırılır. 15. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplardan biri değildir? A) Yer altı yerüstü düzenleri 4

5 16. MALİYET MUHASEBESİ ( ) Toplam satışlar = TL Üretim miktarı = birim Birim Değişken Maliyet = 16 TL Toplam Sabit Maliyetler= TL Birim satış fiyatı %20 arttırılır ise kar ne kadar değişir? A) TL 20. D Üretim İşletmesi nin yıllık birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Birim Satış Fiyatı : 20 TL Birim Değişken Maliyet : 10 TL Toplam Sabit Maliyet : TL Bu bilgilere göre, toplam sabit maliyetlerin %10 artırılması durumunda karda % kaç azalış meydana gelir? A) %15 B) %12 C) %20 D) %10 E) % Üretilen mamul = Dönembaşı mamul = Dönemsonu mamul = Brüt satış zararı = Bu bilgilere göre net satış tutarı kaç TL dir? A) TL 18. Yeni bir üretim yöntemi araştırmak üzere yapılan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A) 740 Hizmet Üretim Maliyeti B) 780 Finansman Giderleri C) 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri D) 760 Pazarlama satış dağıtım giderleri E) 770 Genel Yönetim Giderleri 19. Değişken maliyetlerde toplam maliyet ile birim maliyet arasında nasıl bir ilişki vardır? A) Üretim değişimlerinde birim maliyet genellikle değişmez, toplam maliyetler ise değişir. B) Üretim yükseldikçe birim maliyetler düşer, toplam maliyetler yükselir. C) Üretim yükseldikçe toplam ve birim maliyetler yükselir. D) Üretim azaldıkça toplam ve birim maliyetler azalır. E) Üretim yükseldikçe birim maliyetler yükselir, toplam maliyetler azalır. 21. Bir işletmenin gider yerleri bazında I. dağıtımdan aldıkları paylar ile dağıtım anahtarları aşağıdaki tabloda verilmiştir: GİDER YERLERİ Yemek hane Enerji I.dağıtım toplamı Çalışan sayısı Kurulu güç Kademeli dağıtım yöntemi uygulayan işletmede dağıtıma yemekhaneden başlanmaktadır. İşletmede 11 nolu esas üretim gider yerinin, enerji yardımcı üretim gider yerinden alacağı pay aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 900 D) 780 E) 400 5

6 22. Bir işletmenin üretimde kullanmak üzere ana madde, işletme malzemesi, yardımcı malzeme satın alması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? A) İlk madde ve malzemeler B) Genel Üretim Giderleri C) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri D) Gelecek Yıllara Ait Giderler E) Genel Yönetim Giderleri 23. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) İşletmede alınacak özel kararlara yardımcı olmak B) Mamullerin maliyetlerini hesaplamak C) Gider kontrolüne yardımcı olmak D) Gelir kontrolüne yardımcı olmak E) Planlamaya yardımcı olmak 24. İşletmeye gelen fakat henüz ödenmemiş elektrik faturası hangi hesabın alacağında izlenir? A) Gider Tahakkukları 25. Safha (evre) maliyet si stemini uygulayan bir üretim işletmesinde, üretim safhasının eşdeğer ürün miktarları ve birim eşdeğer ürün maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Eşdeğer Ürün Miktarı Üretimi Tamamlanıp Devredilen Birim Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları Birim Normal fire Birim Anormal fire 200 Birim Birim eşdeğer ürün maliyetleri direkt ilk madde ve malzeme için 0,6 Türk Lirası, direkt işçilik için 1 Türk Lirası, genel üretim giderleri için 0,4 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre, işletmenin üretime yüklenen toplam maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) 26. Günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde kullanılan varlıklardan kısa vadeli borçların ödenmesinden sonrası için kaynak ve varlıklardaki değişimi görmek için hazırlanan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Fon akış tablosu B) Öz kaynaklar değişim tablosu C) Nakit akış tablosu D) Net çalışma sermayesi değişim tablosu E) Satışların maliyeti tablosu 27. Bir işletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları TL dir. Bu bilgilere gore işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir? A) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı vardır. B) C) D) E) (360 x Ortalama alacaklar) / Net satışlar formülü ile aşağıdakilerden hangisi elde edilmektedir? A) Ortalama etkinlik süresi B) Ortalama tahsilat süresi C) Alacak bağımlılık oranı D) Alacak devir hızı E) Nakit oranı 29. Aşağıda finansal tablolarından alınan bazı veriler bulunan; işletmenin stok devir hızı oranı kaçtır? Hesap Kalemleri TL. Brüt satış karı Net satışlar Dönen varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar Ortalama stoklar A) 15 B) 12 C) 8 D) 10 E) 5

7 30. Bir işletmenin, brüt satışları TL, satıştan indirimleri TL, dönen varlıkları TL ve pasif toplamı TL ise duran varlıklar devir hızı kaçtır? A) 1,00 B) 2,50 C) 1,50 D) 2,00 E) 1, Net satışlar ile stoklar eğilim yüzdeleri analiz tekniği ile analiz edilirken aşağıdakilerden hangisi incelenmektedir? A) İşletmenin borç ödeme gücünün iyi olup olmadığı B) İşletmenin mali yapısının güçlü olup olmadığı C) İşletmenin stoklarının yeterli olup olmadığı D) İşletmenin stoklarını eritilip eritilemediği E) İşletmenin karlılığının iyi olup olmadığı 31. İşletmeye borç vermek isteyen veya işletmenin hisse senetlerini satın almak isteyen veya halen işletmeden alacaklı olan şahıslarca yapılan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? A) İç analiz B) Dış analiz C) Statik analiz D) Yatırım analizi E) Kredi analizi 35. Aşağıdakilerden hangisi dikey yüzdeler analiz tekniği gelir tablosu analiz edilirken temel alınır? A) Cari dönem tutarı - Önceki dönem tutarı / Önceki dönem tutarı B) (İlgili hesap tutarı / Netsatış tutarı) x 100 C) (İlgili yıldaki hesap tutarı / Baz yıldaki tutar) x100 D) (Önceki dönem tutarı / Baz yıldaki tutar) x100 E) (Baz yıldaki tutar / Cari dönem tutarı) x Aşağıdakilerden hangileri aynı veri kullanılarak hesaplanır? A) Net çalışma Sermayesi / Cari Oran B) Net çalışma Sermayesi / Likidite Oranı C) Sürekli Sermaye / Cari Oran D) Cari Oran / Likidite oranı E) Likidite Oranı / Nakit Oran 33. Kaldıraç Oranı %50 nin üzerinde olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Varlıkların finansmanında ağırlıklı olarak yabancı kaynaklar kullanılmıştır. B) Varlıkların finansmanında ağırlıklı olarak Kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmıştır. C) Varlıkların finansmanında ağırlıklı olarak Öz kaynaklar kullanılmıştır. D) İşletmenin mali yapısı güçlüdür. E) İşletmenin borç ödeme gücü iyidir. MUHASEBE DENETİMİ ( 36-50) 36. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir? A) Kanıt toplama B) Tam Açıklama Standardı C) Görüş Bildirme Standardı D) Tutarlılık Standardı E) GKGMİ ne Uygunluk Standardı 37. Bağımsız denetçi denetim raporunu aşağıdakilerden hangisine dayanarak hazırlar? A) İç denetime B) Çalışma kağıtlarına C) Genel standartlara D) Denetim standartlarına E) Bilançoya 7

8 38. Denetçinin işletmede bulunan bazı bilgileri üçüncü kişilere sorarak kanıt toplaması işlemine ne ad verilir? A) Gözlem B) Doğrulama C) Fiziki inceleme D) Analitik inceleme E) Soruşturma 39. Bağımsız denetçiler tarafından, belge veya kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunun kontrol edilmesini ifade eden bağımsız denetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziki inceleme tekniği B) Doğrulama tekniği C) Yeniden hesaplama D) Derinlemesine araştırma tekniği E) Gözlem tekniği 40. İşletmenin aktif varlıklarının gerçekten var olup olmadığının tespit etmek amacıyla uygulanan denetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrulama B) Fiziki inceleme C) Analitik inceleme D) Belge inceleme E) Soruşturma 41. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının hazırlanma amaçlarından biri değildir? A) İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesine yardımcı olmak B) Savunma aracı olarak kullanmak C) Yetki ve sorumluluğun takibini yapabilmek D) Denetim ücretinin hesaplanması ve ödenmesini sağlamak E) Denetim raporunun hazırlanmasına temel oluşturma 42. Denetlenen işletmenin mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, tutarlılık ve tam açıklama ilkesine uygun değilse ve bu uygunsuzluk önemli değilse denetçi nasıl bir görüş bildirilir? A) Kademeli görüş B) Olumlu görüş C) Görüş bildirmez D) Şartlı görüş E) Olumsuz görüş 43. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi sonucu, denetçi olumsuz görüş bildirir? A) Sınırlamaların olması durumunda B) Hesaplarla ilgili önemli hataların yapılması C) İşletme aleyhine henüz sonuçlanmamış bir davanın olması D) Önemli belirsizliklerin olması E) Etkin bir iç kontrol sisteminin bulunmaması 44. Denetçi, iç kontrol ve muhasebe sisteminin yeterli olmaması nedeniyle müşteri işletmenin mali tablolarının bütünü hakkında yeterli ve geçerli kanıt elde edemediği zaman nasıl bir görüş bildirir? A) Şartlı olumsuz görüş B) Olumlu görüş C) Şartlı olumlu görüş D) Görüş bildirmekten kaçınır. E) Olumsuz görüş 8

9 45. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin görevlerinden biri değildir? A) İşletme varlıklarının korunup korunmadığını araştırmak B) Muhasebe kayıt ve belgelerinin doğruluğunu araştırmak C) İşletme yönetiminin kendisinden istenen özel çalışmalarda bulunmak D) Bağımsız denetçilere çalışmalarında yardımcı olmak E) Kamuoyunu aydınlatmak 49. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin mesleki birikiminin kullanarak ulaştığı konulardan biri değildir? A) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi B) Uygulanan finansal raporlama standartlarının çerçevesinin belirlenmesi C) Elde edilen kanıtların uygunluğunun değerlendirilmesi D) Makul güvencenin değerlendirilmesi E) Denetim standartlarının çerçevesinin belirlenmesi 46. Aşağıdaki işlemlerden hangisi dönem sonunda yapılır? A) Denetim programının yapılması B) Denetim sözleşmesinin hazırlanması C) Denetim raporunun hazırlanması D) Personel planının yapılması E) Zaman planının yapılması 47. Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol unsuru değildir? A) Bilgi ve İletişim B) Kontrol Çevresi ve Kontrol Eylemleri C) Risk Değerleme D) İzleme E) Personel 50. Denetimde tarihi sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A) Belge inceleme - Mali tabloları inceleme - Sistematik inceleme - Faaliyet denetimi B) Mali tabloları inceleme -Sistematik inceleme - Faaliyet denetimi - Belge inceleme C) Sistematik inceleme - Belge inceleme - Mali tabloları inceleme - Faaliyet denetimi D) Mali tabloları inceleme - Belge inceleme - - Sistematik inceleme - Faaliyet denetimi E) Faaliyet denetimi -Belge inceleme - Mali tabloları inceleme -Sistematik inceleme 48. Denetim programının temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışma kağıtlarının değerlendirilmesi B) Denetim raporuna görüş oluşturması C) İşgücü planlaması D) Denetçi ekibinin ödüllendirilmesi E) Denetçi ekibinin terfi edilmesi 9

10 MUHASEBE STANDARTLARI ( ) 51. İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutara ne ad verilir? A) Maliyet değeri B) Net gerçekleşebilir değer C) Alış değeri D) Kayıtlı değer E) Defter değeri 55. Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları, bunlarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkileri hakkında açıklama yapılması muhasebe bilgisinin hangi niteliği ile ilgilidir? A) Gerçeğe uygun olması B) İhtiyaca uygun olması C) Anlaşılabilir olması D) Karşılaştırılabilir olması E) Güvenilir olması EKONOMİ ( ) 52. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıklara ne ad verilir? A) Hukuki varlık B) Yasal varlık C) Karşılıklı varlık D) Koşullu varlık E) Yapısal varlık 56. Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada oluşan değişmeye ne ad verilir? A) Marjinal tüketim B) Tüketici artığı C) Marjinal eğilim D) Tüketim fazlası E) Marjinal fayda 53. Borçlanma maliyetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, özellikli varlıkla ilişkili harcamaların hiç yapılmamış olması durumunda ortaya çıkmayacak borçlanma maliyetleridir. 54. Bir varlığın amortismana tabi tutarı aşağıdaki değerlerden hangisinin düşürülmesiyle belirlenir? A) Kalıntı 57. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacın özelliklerinden biri değildir? A) İhtiyaçlar şiddet açısından farklılık gösterir B) İhtiyaçlar herkes için aynıdır. C) İhtiyaçlar artma eğilimindedir D) İhtiyaçları karşılayan araçlar birbirinin yerine ikame edilebilir. E) İhtiyaçlar karşılandıkça onlara karşı duyulan şiddet azalır 10

11 58. Dış ticaret dengesinin fazla verdiği bir ekonomide, gelir denkleştirme mekanizmasının dış ticaret dengesini sağlamaya yönelik etkisini gösteren süreç aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İhracatın artması - milli gelirin artması - ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının azalması B) İhracatın artması - milli gelirin artması - ithalatın azalması - dış ticaret fazlalığını azalması C) İhracatın azalması - milli gelirin azalması ithalatın azalması - dış ticaret fazlalığının azalması D) İhracatın azalması - milli gelirin artması - ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının azalması E) İhracatın artması - milli gelirin azalması - ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının artması 59. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi, fiyatın aşağıdakilerden hangisine eşit olduğu noktada belirlenmektedir? A) Faiz oranı B) Marjinal tasarruf C) Ortalama tüketim D) Marjinal gelir E) Ortalama maliyet 60. Tam rekabet piyasasında fiyat sabit ise talebin esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Talebin fiyat esnekliği sonsuzdur. B) Talebin fiyat esnekliği 0 dan büyük olur. C) Talebin fiyat esnekliği 1 den büyük olur. D) Talebin fiyat esnekliği 1 den küçük olur. E) Talebin fiyat esnekliği 1 e eşit olur. 61. Nominal faiz, reel faizi aştığı takdirde aradaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Beklenen enflasyon B) Faiz C) Rant D) Gelir E) Kar Gümrük tarifesi uygulanırsa, uygulanmadığı zamana göre aşağıdakilerden hangisi kazançlı olur? A) Yurt içi tüketici B) Yurt içi üretici C) Yurt içi ithalatçı D) Yurt içi ihracatçı E) Yabancı firmalar 63. Sermaye yoğun mallara yatırımlar yapan ülkeler aşağıdakilerden hangisine dayanarak yatırım yapmaktadırlar? A) Doğal Kaynak B) Emek gücü C) Teknoloji D) Toplam para stoku E) Coğrafik konum 64. Harcama çarpanı 3 olan bir ekonomide; Otonom tüketim 30 milyar ise, büyüme ne kadar olur? A) 90 B) 120 C) 150 D) 180 E) MALİYE ( ) 66. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedeni değildir? A) Devletin siyasal nedenler ile yüzölçümünün ve nüfusun değişmesi. 67. Gelir vergisi tarifesi ne tür bir tarifedir? A) Artan oranlı tarife

12 68. Devletin karşılıksız olarak hane halkı için yaptığı harcamalara ne ad verilir? A) Transfer harcamaları 69. Kamusal hizmetlerden yararlanan bireylerin vergi ödemesi hangi ilke ile ilgilidir? A) Yararlanma ilkesi 73. Aşağıdakilerden hangisi odaların amaçlarından değildir? A) Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, B) Odalar arasında işbirliğini sağlamak C) Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak D) Mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, E) Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 70. Devletin marjinal maliyet- marjinal fayda analizinden yararlanamadığı durumda, pazarlanabilen piyasa çıktılarının dışında kalan çıktıların değerlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Gölge fiyat. MESLEK HUKUKU ( ) 71. Sınav Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konularından değildir? A) Finansal muhasebe B) Muhasebecilik ve mali müşavirlik meslek hukuku C) Muhasebe denetimi D) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması E) Finansal Yönetim 72. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik e göre, aşağıdakilerden hangisi temel etik ilkelerine yönelik bir tehdit değildir? A) Yeniden değerlendirme tehdidi B) Taraf tutma tehdidi C) Gizlilik tehdidi D) Kişisel çıkar tehdidi E) Yakınlık tehdidi Sayılı yasaya göre Birlik temsilcilerinin seçilme oranı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında B) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği beş temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında C) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği yedi temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında D) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği dokuz temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında E) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği onbeş temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında 75. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( ) 76. Telafi çalışması günde en fazla aç saattir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 12

13 77. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu ne kadar sürede toplanır? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 3 ay E) 6 ay 78. İş Kanununa göre belirli bir işin tamamlanması amacıyla yapılan iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kısmi süreli iş sözleşmesi B) Zincirleme iş sözleşmesi C) Belirli süreli iş sözleşmesi D) Belirsiz süreli iş sözleşmesi E) Çağrı üzerine iş sözleşmesi 79. İş Kanunun da belirtilen bildirim şartlarına uyulmaksızın yapılan fesih aşağıdakilerden hangisidir? A) Usulsüz süreli fesih B) Derhal fesih C) Haksız fesih D) İkale E) İbra 80. Çalışan sayısı kaçtan fazla olan işverenlerin izin kurulu kurulması gerekir? A) 10 B) 20 C) 50 D) 100 E) 250 VERGİ HUKUKU ( ) 81. Vergileme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Vergiyi doğuran olay-tarh-tebliğ-tahakkuk- Tahsil B) Tarh-Tebliğ-Vergiyi doğuran olay- Tahakkuk- Tahsil C) Tahakkuk-Vergiyi doğuran olay-tarh-tebliğ- Tahsil D) Tebliğ-Vergiyi doğuran olay-tarh- Tahakkuk- Tahsil E) Vergiyi doğuran olay- Tebliğ-Tarh- Tahakkuk- Tahsil 82. Yaptığı işlemler verginin konusuna girdiği halde, bir mükellefin kanunen vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir? A) Verginin terkini B) Tarh C) Vergilendirmede hata D) İstisna E) Muafiyet 83. Gelir vergisinin oranıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tek oranlı bir vergidir. B) Artan oranlı bir vergidir. C) Azalan oranlı bir vergidir. D) Düz oranlı bir vergidir. E) Tersine artan oranlı bir vergidir. 84. Gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) İstisna binaların hem meslek hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir 13

14 85. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefidir? A) İş ortaklıkları B) Adi şirket C) Adi komandit şirket ortakları D) Gerçek kişiler E) Kolektif şirket ortakları 86. Vergi hukukunda yazılı kaynaklarından biri değildir? A) Örf ve Adetler yılında gelir vergisini ödemeyen yükümlü için tahsil zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar? A) B) C) D) E) Mükellef A yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkulü için aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisine başvurması gerekmektedir? A) Normal amortisman B) Madenlerde amortisman C) Fevkalade amortisman D) Arazide amortisman E) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman tarihinde çıkarılan bir vergi kanununun, 2010 yılında uygulanması vergileme ilkelerinden hangisine ters düşer? Hukuki Güvenlik İlkesi 90. Aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilmeyen giderlerden birisidir? Ödenmeyen SGK Primleri TİCARET HUKUKU ( ) 91. Aşağıdakilerden hangisi çeki poliçeden ayıran bir özelliktir? A) Çekte kabulün mümkün olmaması B) Çekte avalin mümkün olması C) Emre yazılı çek düzenlenebilmesi D) Kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesinin çete zorunlu unsur olması E) Çete üçlü bir ilişkinin mevcut olması 92. Kanunda aksine bir düzenleme olmadığı hallerde tescil talep süresi işlemin gerçekleşmesinden itibaren ne kadardır? A) 10 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 7 gün E) 20 gün 93. Aşağıdakilerden hangisi çekin şekil şartlarından birisi değildir? A) Düzenleme tarihi B) Düzenleme yeri C) Çek kelimesi D) Vade E) Ödeme taahhüdü 94. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Bakanlar Kurulu B) Gümrük ve ticaret bakanlığı C) Maliye bakanlığı D) TÜRMOB E) İçişleri bakanlığı

15 BORÇLAR HUKUKU ( ) 96. Hukuki bir işlemde temsilcinin, yetki veren hesabına fakat kendi adına davranması durumunda ne tür bir temsil söz konusudur? A) Vasıtasız temsil B) Doğrudan temsil C) Yetkisiz temsil D) Dolaylı temsil E) Vekâletsiz temsil Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsuru değildir? A) Hukuka aykırı davranış B) Sözleşmeye aykırılık C) Zarar D) İlliyet bağı E) Kusur 98. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu nda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden birisidir? A) Hayvan bulunduranın sorumluluğu B) Ev başkanının sorumluluğu C) Çevreyi kirletenlerin sorumluluğu D) Motorlu araç sahiplerinin sorumluluğu E) Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumluluğu 99. Tarafların yaptığı sözleşme, kanunun düzenlendiği sözleşmelerden herhangi birinin unsurlarını barındırmıyorsa hangi tür sözleşme söz konusu olur? A) Karma sözleşme B) Tek tip sözleşme C) Kendine özgü yapısı olan sözleşme D) İsimli sözleşme E) Devir sözleşmesi 15

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 40.000 TL nakit, 25.000 TL değerinde ticari mal ve 22.000 TL değerindeki kamyonet karşılığı sermaye ile kurulmuştur.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAÞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) / 129 ÞÜPH. TÝC ALACAK KARÞ. 128 ÞÜPH.TÝC.ALAC. Cevap:

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 14.02.2014-17:25:56

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı