DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU ÇÖZÜMLERİ ( 1 20 ) TÜRKÇE ( 1 7 ) 1. Bu, şu, o zamir olarak kullanıldığında kendinden sonra gelen kelime virgülle ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? A) O, sokakta yalnızdı. 2. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili ad tamlaması yoktur? A) Bu olay gerçek yaşamdan filme aktarılmıştır. MATEMATİK ( 8 15 ) 8. x,y,z negatif tamsayılar ve 5x = 4y, z = 7x olduğuna göre z nin alacağı en büyük değer kaçtır? A) -26 B) -24 C) -20 D) -22 E) ! + 2! + 3! ! Toplamının 20 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) 7 C) 13 D) 14 E) Daha sözcüğü aşağıdakilerin hangisin de ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Daha gelmedi, tekrar arayalım onu. B) Daha güzel bir yerde kalabilirdik. C) Daha rahat ayakkabı arıyorum. D) Daha iyi bir yarışma bekliyorduk. E) Daha basit konular üzerinde durmalıyız. 1102(404)x koşuluna uyan en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır? A) 62 B) 63 C) 64 D) 70 E) %30 karla liraya satılan bir malın satış fiyatından, alış fiyatının %20 si kadar indirim yapılırsa, söz konusu mal yüzde kaç karla satılmış olur? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 1

2 12. İki sayının toplamı 50 dir. Büyük sayının 3 1 ünden küçük olanın si çıkarılırsa sonuç olduğuna göre büyük sayı kaçtır? A) 28 B) 30 C) 31 D) 32 E) Yıllık %20 bileşik faiz oranı ile bankaya yatırılan TL 3 yıl sonra kaç TL olur? A) B) C) D) E) y = f(x) = -x 2 + 4x + n 1 fonksiyonun maksimum değeri -3 olduğuna göre n kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 E) x 2-6x + 9 y 2 çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) x + y B) x y C) x 3 D) x y + 3 E) x + 3 TARİH ( 16 20) 16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanındaki çabaların yetersiz olmasının nedenlerinden biri değildir? A) İlköğretim zorunluluğunun uygulanamaması B) Kadınların eğitiminin geniş anlamda mümkün olmaması C) Temel eğitimi verecek okulların açılamamış olması D) Çağdaş eğitim yanında geleneksel eğitiminde sürüyor olması E) Parasal olanakların akılcı yatırımlara dönüştürülememesi 17. I. Şapka Yasasının kabulü II. Uluslararası saat, takvim ve rakamların kabul edilmesi III. Ölçülerin değiştirilmesi IV. Soyadı Yasasının kabulü Bu gelişmeler daha çok hangi amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir? A) Eğitim sisteminin kurulması B) Ulusal devletin kurulması C) Ekonomik kalkınmanın sağlanması D) Toplumsal yaşayışın yeniden düzenlenmesi E) Hukuk sisteminin kurulması 18. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı nın sonuçlarından değildir? A) Londra Konferansı nın toplanması B) Kars antlaşmasının imzalanması C) Mustafa Kemal e Gazilik unvanını verilmesi D) Yunanlıların savunmaya çekilmesi E) Ankara Antlaşmasının imzalanması 19. Cumhuriyet döneminde tarımın gelişmesi, köylünün parasal yönden rahatlaması için alınan ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması B) Zirai donatım Kurumu'nun kurulması C) Toprak reformunun yapılması D) Ziraat mekteplerinin açılması E) Aşar vergisinin kaldırılması Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata niye geçilmediğinin temel nedenidir? A) Toplumun muhalefet partilerini kabul etmemesi

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU ÇÖZÜMLERİ ( ) FİNANSAL MUHASEBE ( 1-15 ) 1. İşletme, fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte TL TL KDV ye peşin olarak satın almıştır. Ayrıca binanın yıkılması için TL ödemiş ve binanın enkazının satışından TL tahsil etmiştir. Bu bilgilere göre, işletmenin donem sonu bilançosunda "Arazi ve Arsalar" kaç TL olarak yer alacaktır? A) İşletme, herhangi bir borcu olmamasına rağmen başka bir işlemeden senet almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? A) Diğer Çeşitli Borçlar 3. İşletme yönetim binasında kullanılmak üzere TL lik masa ve sandalyeyi peşin bedelle satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri ise 500 TL dir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) / DEMİRBAŞLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS / 4. A İşletmesi, tamamını kredili olarak satın aldığı TL lik mal için, satıcılar tarafından %10 oranında iskonto yapıldığını öğrenmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) / SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS900 / 5. İşletmenin elinde bulunan TL alış değerli hisse senetleri %20 değer düşüklüğüne uğramıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) / KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI / 6. İşletmenin uzun vadeli yatırım amacı ile aldığı hisse senetlerinden, oy hakkı veya yönetime katılma hakkı %10 un altına düşenler hangi hesapta izlenir? A) Bağlı menkul kıymetler 7. İşletme bir ihaleye katılmak üzere nakit olarak TL geçici teminat yatırmış, ihale işletme üzerinde kalmadığından yatırılan teminat geri alınmıştır. Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında hangi hesaba ne şekilde kayıt yapılmalıdır? A) Verilen depozito ve teminatlar hesabı TL alacaklandırılır. 3

4 8. İşletme 2010 yılında maliyeti TL olan taşıt satın almıştır. İşletme tarafından karşılanan taşıma gideri TL dir. İşletme, faydalı ömrü olan 5 yıl olan taşıt için azalan bakiler yöntemine göre amortisman ayırmış ve 2012 yılında normal amortisman yöntemine geçmeye karar vermiştir. İşletmenin 2012 yılında ayıracağı amortisman payı kaç TL dir? A) 3000 TL 12. Dönem içi mal alışları TL, Mal alış iadeleri TL, Dönem sonu mal mevcudu TL, Satılan ticari malın maliyeti TL olduğuna göre dönem başı mal mevcudu kaç TL dir? A) TL 9. İşletme alış maliyeti TL olan taşıtını %18 KDV dahil TL ye satmıştır. Satış anında taşıtın TL lik kısmı itfa edilmiş durumdadır. Bu bilgilere göre taşıt satışından ortaya çıkan kar veya zarar kaç TL dir? A) 800 TL Kar 13. İşletme 1 Euro= 2 TL den Euro almış, aldığı yabancı paranın tamamını TL ye satmıştır. Yapılacak kayıt ile ilgili hangisinin kullanımı doğrudur? A) 100 Kasa hesabı-euro TL alacaklı 10. Maliyeti TL olan ticari mal TL ye satılmıştır. Satılan malın yarısı alıcı tarafından iade edilmiştir. Sürekli envanter yöntemine göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı yanlıştır? A) Satılan ticari malın maliyeti hesabı TL alacaklandırılır. 14. I. Kredili mal alışı II. Özel fonların ½ sinin amortismana devri III. Senetlerin iskonto ettirilmesi IV. Aralıksız envanter yönteminde sayım farkları Yukarıdaki işlemlerin hangisi/hangileri bileşik madde olarak yapılır. A) I ve III 11. İşletme X AŞ ye ait nominal bedeli 1 TL olan hisse senetlerinin Adedini TL den almıştır. Bu bilgilere göre yapılması gereken kayıtta hangi hesap kaç TL borçlandırılır? A) Hisse Senetleri TL borçlandırılır. 15. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplardan biri değildir? A) Yer altı yerüstü düzenleri 4

5 16. MALİYET MUHASEBESİ ( ) Toplam satışlar = TL Üretim miktarı = birim Birim Değişken Maliyet = 16 TL Toplam Sabit Maliyetler= TL Birim satış fiyatı %20 arttırılır ise kar ne kadar değişir? A) TL 20. D Üretim İşletmesi nin yıllık birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir: Birim Satış Fiyatı : 20 TL Birim Değişken Maliyet : 10 TL Toplam Sabit Maliyet : TL Bu bilgilere göre, toplam sabit maliyetlerin %10 artırılması durumunda karda % kaç azalış meydana gelir? A) %15 B) %12 C) %20 D) %10 E) % Üretilen mamul = Dönembaşı mamul = Dönemsonu mamul = Brüt satış zararı = Bu bilgilere göre net satış tutarı kaç TL dir? A) TL 18. Yeni bir üretim yöntemi araştırmak üzere yapılan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A) 740 Hizmet Üretim Maliyeti B) 780 Finansman Giderleri C) 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri D) 760 Pazarlama satış dağıtım giderleri E) 770 Genel Yönetim Giderleri 19. Değişken maliyetlerde toplam maliyet ile birim maliyet arasında nasıl bir ilişki vardır? A) Üretim değişimlerinde birim maliyet genellikle değişmez, toplam maliyetler ise değişir. B) Üretim yükseldikçe birim maliyetler düşer, toplam maliyetler yükselir. C) Üretim yükseldikçe toplam ve birim maliyetler yükselir. D) Üretim azaldıkça toplam ve birim maliyetler azalır. E) Üretim yükseldikçe birim maliyetler yükselir, toplam maliyetler azalır. 21. Bir işletmenin gider yerleri bazında I. dağıtımdan aldıkları paylar ile dağıtım anahtarları aşağıdaki tabloda verilmiştir: GİDER YERLERİ Yemek hane Enerji I.dağıtım toplamı Çalışan sayısı Kurulu güç Kademeli dağıtım yöntemi uygulayan işletmede dağıtıma yemekhaneden başlanmaktadır. İşletmede 11 nolu esas üretim gider yerinin, enerji yardımcı üretim gider yerinden alacağı pay aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 900 D) 780 E) 400 5

6 22. Bir işletmenin üretimde kullanmak üzere ana madde, işletme malzemesi, yardımcı malzeme satın alması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? A) İlk madde ve malzemeler B) Genel Üretim Giderleri C) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri D) Gelecek Yıllara Ait Giderler E) Genel Yönetim Giderleri 23. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) İşletmede alınacak özel kararlara yardımcı olmak B) Mamullerin maliyetlerini hesaplamak C) Gider kontrolüne yardımcı olmak D) Gelir kontrolüne yardımcı olmak E) Planlamaya yardımcı olmak 24. İşletmeye gelen fakat henüz ödenmemiş elektrik faturası hangi hesabın alacağında izlenir? A) Gider Tahakkukları 25. Safha (evre) maliyet si stemini uygulayan bir üretim işletmesinde, üretim safhasının eşdeğer ürün miktarları ve birim eşdeğer ürün maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Eşdeğer Ürün Miktarı Üretimi Tamamlanıp Devredilen Birim Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları Birim Normal fire Birim Anormal fire 200 Birim Birim eşdeğer ürün maliyetleri direkt ilk madde ve malzeme için 0,6 Türk Lirası, direkt işçilik için 1 Türk Lirası, genel üretim giderleri için 0,4 Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre, işletmenin üretime yüklenen toplam maliyeti kaç Türk Lirasıdır? A) FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) 26. Günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde kullanılan varlıklardan kısa vadeli borçların ödenmesinden sonrası için kaynak ve varlıklardaki değişimi görmek için hazırlanan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Fon akış tablosu B) Öz kaynaklar değişim tablosu C) Nakit akış tablosu D) Net çalışma sermayesi değişim tablosu E) Satışların maliyeti tablosu 27. Bir işletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları TL dir. Bu bilgilere gore işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir? A) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı vardır. B) C) D) E) (360 x Ortalama alacaklar) / Net satışlar formülü ile aşağıdakilerden hangisi elde edilmektedir? A) Ortalama etkinlik süresi B) Ortalama tahsilat süresi C) Alacak bağımlılık oranı D) Alacak devir hızı E) Nakit oranı 29. Aşağıda finansal tablolarından alınan bazı veriler bulunan; işletmenin stok devir hızı oranı kaçtır? Hesap Kalemleri TL. Brüt satış karı Net satışlar Dönen varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar Ortalama stoklar A) 15 B) 12 C) 8 D) 10 E) 5

7 30. Bir işletmenin, brüt satışları TL, satıştan indirimleri TL, dönen varlıkları TL ve pasif toplamı TL ise duran varlıklar devir hızı kaçtır? A) 1,00 B) 2,50 C) 1,50 D) 2,00 E) 1, Net satışlar ile stoklar eğilim yüzdeleri analiz tekniği ile analiz edilirken aşağıdakilerden hangisi incelenmektedir? A) İşletmenin borç ödeme gücünün iyi olup olmadığı B) İşletmenin mali yapısının güçlü olup olmadığı C) İşletmenin stoklarının yeterli olup olmadığı D) İşletmenin stoklarını eritilip eritilemediği E) İşletmenin karlılığının iyi olup olmadığı 31. İşletmeye borç vermek isteyen veya işletmenin hisse senetlerini satın almak isteyen veya halen işletmeden alacaklı olan şahıslarca yapılan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? A) İç analiz B) Dış analiz C) Statik analiz D) Yatırım analizi E) Kredi analizi 35. Aşağıdakilerden hangisi dikey yüzdeler analiz tekniği gelir tablosu analiz edilirken temel alınır? A) Cari dönem tutarı - Önceki dönem tutarı / Önceki dönem tutarı B) (İlgili hesap tutarı / Netsatış tutarı) x 100 C) (İlgili yıldaki hesap tutarı / Baz yıldaki tutar) x100 D) (Önceki dönem tutarı / Baz yıldaki tutar) x100 E) (Baz yıldaki tutar / Cari dönem tutarı) x Aşağıdakilerden hangileri aynı veri kullanılarak hesaplanır? A) Net çalışma Sermayesi / Cari Oran B) Net çalışma Sermayesi / Likidite Oranı C) Sürekli Sermaye / Cari Oran D) Cari Oran / Likidite oranı E) Likidite Oranı / Nakit Oran 33. Kaldıraç Oranı %50 nin üzerinde olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Varlıkların finansmanında ağırlıklı olarak yabancı kaynaklar kullanılmıştır. B) Varlıkların finansmanında ağırlıklı olarak Kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmıştır. C) Varlıkların finansmanında ağırlıklı olarak Öz kaynaklar kullanılmıştır. D) İşletmenin mali yapısı güçlüdür. E) İşletmenin borç ödeme gücü iyidir. MUHASEBE DENETİMİ ( 36-50) 36. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir? A) Kanıt toplama B) Tam Açıklama Standardı C) Görüş Bildirme Standardı D) Tutarlılık Standardı E) GKGMİ ne Uygunluk Standardı 37. Bağımsız denetçi denetim raporunu aşağıdakilerden hangisine dayanarak hazırlar? A) İç denetime B) Çalışma kağıtlarına C) Genel standartlara D) Denetim standartlarına E) Bilançoya 7

8 38. Denetçinin işletmede bulunan bazı bilgileri üçüncü kişilere sorarak kanıt toplaması işlemine ne ad verilir? A) Gözlem B) Doğrulama C) Fiziki inceleme D) Analitik inceleme E) Soruşturma 39. Bağımsız denetçiler tarafından, belge veya kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunun kontrol edilmesini ifade eden bağımsız denetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziki inceleme tekniği B) Doğrulama tekniği C) Yeniden hesaplama D) Derinlemesine araştırma tekniği E) Gözlem tekniği 40. İşletmenin aktif varlıklarının gerçekten var olup olmadığının tespit etmek amacıyla uygulanan denetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrulama B) Fiziki inceleme C) Analitik inceleme D) Belge inceleme E) Soruşturma 41. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının hazırlanma amaçlarından biri değildir? A) İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesine yardımcı olmak B) Savunma aracı olarak kullanmak C) Yetki ve sorumluluğun takibini yapabilmek D) Denetim ücretinin hesaplanması ve ödenmesini sağlamak E) Denetim raporunun hazırlanmasına temel oluşturma 42. Denetlenen işletmenin mali tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, tutarlılık ve tam açıklama ilkesine uygun değilse ve bu uygunsuzluk önemli değilse denetçi nasıl bir görüş bildirilir? A) Kademeli görüş B) Olumlu görüş C) Görüş bildirmez D) Şartlı görüş E) Olumsuz görüş 43. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi sonucu, denetçi olumsuz görüş bildirir? A) Sınırlamaların olması durumunda B) Hesaplarla ilgili önemli hataların yapılması C) İşletme aleyhine henüz sonuçlanmamış bir davanın olması D) Önemli belirsizliklerin olması E) Etkin bir iç kontrol sisteminin bulunmaması 44. Denetçi, iç kontrol ve muhasebe sisteminin yeterli olmaması nedeniyle müşteri işletmenin mali tablolarının bütünü hakkında yeterli ve geçerli kanıt elde edemediği zaman nasıl bir görüş bildirir? A) Şartlı olumsuz görüş B) Olumlu görüş C) Şartlı olumlu görüş D) Görüş bildirmekten kaçınır. E) Olumsuz görüş 8

9 45. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin görevlerinden biri değildir? A) İşletme varlıklarının korunup korunmadığını araştırmak B) Muhasebe kayıt ve belgelerinin doğruluğunu araştırmak C) İşletme yönetiminin kendisinden istenen özel çalışmalarda bulunmak D) Bağımsız denetçilere çalışmalarında yardımcı olmak E) Kamuoyunu aydınlatmak 49. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin mesleki birikiminin kullanarak ulaştığı konulardan biri değildir? A) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi B) Uygulanan finansal raporlama standartlarının çerçevesinin belirlenmesi C) Elde edilen kanıtların uygunluğunun değerlendirilmesi D) Makul güvencenin değerlendirilmesi E) Denetim standartlarının çerçevesinin belirlenmesi 46. Aşağıdaki işlemlerden hangisi dönem sonunda yapılır? A) Denetim programının yapılması B) Denetim sözleşmesinin hazırlanması C) Denetim raporunun hazırlanması D) Personel planının yapılması E) Zaman planının yapılması 47. Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol unsuru değildir? A) Bilgi ve İletişim B) Kontrol Çevresi ve Kontrol Eylemleri C) Risk Değerleme D) İzleme E) Personel 50. Denetimde tarihi sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A) Belge inceleme - Mali tabloları inceleme - Sistematik inceleme - Faaliyet denetimi B) Mali tabloları inceleme -Sistematik inceleme - Faaliyet denetimi - Belge inceleme C) Sistematik inceleme - Belge inceleme - Mali tabloları inceleme - Faaliyet denetimi D) Mali tabloları inceleme - Belge inceleme - - Sistematik inceleme - Faaliyet denetimi E) Faaliyet denetimi -Belge inceleme - Mali tabloları inceleme -Sistematik inceleme 48. Denetim programının temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışma kağıtlarının değerlendirilmesi B) Denetim raporuna görüş oluşturması C) İşgücü planlaması D) Denetçi ekibinin ödüllendirilmesi E) Denetçi ekibinin terfi edilmesi 9

10 MUHASEBE STANDARTLARI ( ) 51. İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutara ne ad verilir? A) Maliyet değeri B) Net gerçekleşebilir değer C) Alış değeri D) Kayıtlı değer E) Defter değeri 55. Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları, bunlarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkileri hakkında açıklama yapılması muhasebe bilgisinin hangi niteliği ile ilgilidir? A) Gerçeğe uygun olması B) İhtiyaca uygun olması C) Anlaşılabilir olması D) Karşılaştırılabilir olması E) Güvenilir olması EKONOMİ ( ) 52. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıklara ne ad verilir? A) Hukuki varlık B) Yasal varlık C) Karşılıklı varlık D) Koşullu varlık E) Yapısal varlık 56. Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada oluşan değişmeye ne ad verilir? A) Marjinal tüketim B) Tüketici artığı C) Marjinal eğilim D) Tüketim fazlası E) Marjinal fayda 53. Borçlanma maliyetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, özellikli varlıkla ilişkili harcamaların hiç yapılmamış olması durumunda ortaya çıkmayacak borçlanma maliyetleridir. 54. Bir varlığın amortismana tabi tutarı aşağıdaki değerlerden hangisinin düşürülmesiyle belirlenir? A) Kalıntı 57. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacın özelliklerinden biri değildir? A) İhtiyaçlar şiddet açısından farklılık gösterir B) İhtiyaçlar herkes için aynıdır. C) İhtiyaçlar artma eğilimindedir D) İhtiyaçları karşılayan araçlar birbirinin yerine ikame edilebilir. E) İhtiyaçlar karşılandıkça onlara karşı duyulan şiddet azalır 10

11 58. Dış ticaret dengesinin fazla verdiği bir ekonomide, gelir denkleştirme mekanizmasının dış ticaret dengesini sağlamaya yönelik etkisini gösteren süreç aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İhracatın artması - milli gelirin artması - ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının azalması B) İhracatın artması - milli gelirin artması - ithalatın azalması - dış ticaret fazlalığını azalması C) İhracatın azalması - milli gelirin azalması ithalatın azalması - dış ticaret fazlalığının azalması D) İhracatın azalması - milli gelirin artması - ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının azalması E) İhracatın artması - milli gelirin azalması - ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının artması 59. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi, fiyatın aşağıdakilerden hangisine eşit olduğu noktada belirlenmektedir? A) Faiz oranı B) Marjinal tasarruf C) Ortalama tüketim D) Marjinal gelir E) Ortalama maliyet 60. Tam rekabet piyasasında fiyat sabit ise talebin esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Talebin fiyat esnekliği sonsuzdur. B) Talebin fiyat esnekliği 0 dan büyük olur. C) Talebin fiyat esnekliği 1 den büyük olur. D) Talebin fiyat esnekliği 1 den küçük olur. E) Talebin fiyat esnekliği 1 e eşit olur. 61. Nominal faiz, reel faizi aştığı takdirde aradaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Beklenen enflasyon B) Faiz C) Rant D) Gelir E) Kar Gümrük tarifesi uygulanırsa, uygulanmadığı zamana göre aşağıdakilerden hangisi kazançlı olur? A) Yurt içi tüketici B) Yurt içi üretici C) Yurt içi ithalatçı D) Yurt içi ihracatçı E) Yabancı firmalar 63. Sermaye yoğun mallara yatırımlar yapan ülkeler aşağıdakilerden hangisine dayanarak yatırım yapmaktadırlar? A) Doğal Kaynak B) Emek gücü C) Teknoloji D) Toplam para stoku E) Coğrafik konum 64. Harcama çarpanı 3 olan bir ekonomide; Otonom tüketim 30 milyar ise, büyüme ne kadar olur? A) 90 B) 120 C) 150 D) 180 E) MALİYE ( ) 66. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedeni değildir? A) Devletin siyasal nedenler ile yüzölçümünün ve nüfusun değişmesi. 67. Gelir vergisi tarifesi ne tür bir tarifedir? A) Artan oranlı tarife

12 68. Devletin karşılıksız olarak hane halkı için yaptığı harcamalara ne ad verilir? A) Transfer harcamaları 69. Kamusal hizmetlerden yararlanan bireylerin vergi ödemesi hangi ilke ile ilgilidir? A) Yararlanma ilkesi 73. Aşağıdakilerden hangisi odaların amaçlarından değildir? A) Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, B) Odalar arasında işbirliğini sağlamak C) Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak D) Mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, E) Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 70. Devletin marjinal maliyet- marjinal fayda analizinden yararlanamadığı durumda, pazarlanabilen piyasa çıktılarının dışında kalan çıktıların değerlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Gölge fiyat. MESLEK HUKUKU ( ) 71. Sınav Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konularından değildir? A) Finansal muhasebe B) Muhasebecilik ve mali müşavirlik meslek hukuku C) Muhasebe denetimi D) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması E) Finansal Yönetim 72. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik e göre, aşağıdakilerden hangisi temel etik ilkelerine yönelik bir tehdit değildir? A) Yeniden değerlendirme tehdidi B) Taraf tutma tehdidi C) Gizlilik tehdidi D) Kişisel çıkar tehdidi E) Yakınlık tehdidi Sayılı yasaya göre Birlik temsilcilerinin seçilme oranı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında B) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği beş temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında C) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği yedi temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında D) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği dokuz temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında E) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği onbeş temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında 75. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( ) 76. Telafi çalışması günde en fazla aç saattir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 12

13 77. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu ne kadar sürede toplanır? A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 3 ay E) 6 ay 78. İş Kanununa göre belirli bir işin tamamlanması amacıyla yapılan iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kısmi süreli iş sözleşmesi B) Zincirleme iş sözleşmesi C) Belirli süreli iş sözleşmesi D) Belirsiz süreli iş sözleşmesi E) Çağrı üzerine iş sözleşmesi 79. İş Kanunun da belirtilen bildirim şartlarına uyulmaksızın yapılan fesih aşağıdakilerden hangisidir? A) Usulsüz süreli fesih B) Derhal fesih C) Haksız fesih D) İkale E) İbra 80. Çalışan sayısı kaçtan fazla olan işverenlerin izin kurulu kurulması gerekir? A) 10 B) 20 C) 50 D) 100 E) 250 VERGİ HUKUKU ( ) 81. Vergileme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Vergiyi doğuran olay-tarh-tebliğ-tahakkuk- Tahsil B) Tarh-Tebliğ-Vergiyi doğuran olay- Tahakkuk- Tahsil C) Tahakkuk-Vergiyi doğuran olay-tarh-tebliğ- Tahsil D) Tebliğ-Vergiyi doğuran olay-tarh- Tahakkuk- Tahsil E) Vergiyi doğuran olay- Tebliğ-Tarh- Tahakkuk- Tahsil 82. Yaptığı işlemler verginin konusuna girdiği halde, bir mükellefin kanunen vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir? A) Verginin terkini B) Tarh C) Vergilendirmede hata D) İstisna E) Muafiyet 83. Gelir vergisinin oranıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tek oranlı bir vergidir. B) Artan oranlı bir vergidir. C) Azalan oranlı bir vergidir. D) Düz oranlı bir vergidir. E) Tersine artan oranlı bir vergidir. 84. Gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) İstisna binaların hem meslek hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir 13

14 85. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefidir? A) İş ortaklıkları B) Adi şirket C) Adi komandit şirket ortakları D) Gerçek kişiler E) Kolektif şirket ortakları 86. Vergi hukukunda yazılı kaynaklarından biri değildir? A) Örf ve Adetler yılında gelir vergisini ödemeyen yükümlü için tahsil zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar? A) B) C) D) E) Mükellef A yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkulü için aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisine başvurması gerekmektedir? A) Normal amortisman B) Madenlerde amortisman C) Fevkalade amortisman D) Arazide amortisman E) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman tarihinde çıkarılan bir vergi kanununun, 2010 yılında uygulanması vergileme ilkelerinden hangisine ters düşer? Hukuki Güvenlik İlkesi 90. Aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilmeyen giderlerden birisidir? Ödenmeyen SGK Primleri TİCARET HUKUKU ( ) 91. Aşağıdakilerden hangisi çeki poliçeden ayıran bir özelliktir? A) Çekte kabulün mümkün olmaması B) Çekte avalin mümkün olması C) Emre yazılı çek düzenlenebilmesi D) Kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesinin çete zorunlu unsur olması E) Çete üçlü bir ilişkinin mevcut olması 92. Kanunda aksine bir düzenleme olmadığı hallerde tescil talep süresi işlemin gerçekleşmesinden itibaren ne kadardır? A) 10 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 7 gün E) 20 gün 93. Aşağıdakilerden hangisi çekin şekil şartlarından birisi değildir? A) Düzenleme tarihi B) Düzenleme yeri C) Çek kelimesi D) Vade E) Ödeme taahhüdü 94. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Bakanlar Kurulu B) Gümrük ve ticaret bakanlığı C) Maliye bakanlığı D) TÜRMOB E) İçişleri bakanlığı

15 BORÇLAR HUKUKU ( ) 96. Hukuki bir işlemde temsilcinin, yetki veren hesabına fakat kendi adına davranması durumunda ne tür bir temsil söz konusudur? A) Vasıtasız temsil B) Doğrudan temsil C) Yetkisiz temsil D) Dolaylı temsil E) Vekâletsiz temsil Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsuru değildir? A) Hukuka aykırı davranış B) Sözleşmeye aykırılık C) Zarar D) İlliyet bağı E) Kusur 98. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu nda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden birisidir? A) Hayvan bulunduranın sorumluluğu B) Ev başkanının sorumluluğu C) Çevreyi kirletenlerin sorumluluğu D) Motorlu araç sahiplerinin sorumluluğu E) Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumluluğu 99. Tarafların yaptığı sözleşme, kanunun düzenlendiği sözleşmelerden herhangi birinin unsurlarını barındırmıyorsa hangi tür sözleşme söz konusu olur? A) Karma sözleşme B) Tek tip sözleşme C) Kendine özgü yapısı olan sözleşme D) İsimli sözleşme E) Devir sözleşmesi 15

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

S M M M. Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma

S M M M. Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma S M M M Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma Deneme Sınavı -3- GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ 1-20. SORULAR 1) "Bir eser yalnız konusu ile değerlenseydi, Namık Kemal'in Vatan piyesi veya Bartholdi'nin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 5. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) A) Dün akşam Ankara-İstanbul otoyolunda büyük bir trafik faciası yaşandı. B) -ler/-lar eki adları çoğul yapar. C) Maç bu akşam 19.00-20.30 saatleri

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır? TÜRMOB-TESMER-11.11.2006-103- 3. şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır? ) Çekimserliği yüzünden kimseyle konuşmaz. B) Okulumuzu hep birlikte güzellettirmeye

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU DİPNOAR (Birim-Aksi belirtilmedikçe tutarlar olarak ifade edilmiştir) 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kemal paşa, İZMİR de 20.10.1988

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI SORU1) İşletme 01.06.2012 tarihinde bir yıllık kira bedeli 12.000 tl olan satış mağazası kira bedelinin tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Mali Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu - 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihlerindeki Bilançolar 1-2 30 Eylül 2005 tarihinde

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı