T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 26. GRUP: BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 26. GRUP: BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 26. GRUP: İLGİSYR MÜHENİSİ 5 RLIK 2009 Saat:10.00 İKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. evaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İLGİSYR MÜHENİSİ 1. I- dı (name) II- Etkinlik alanı (scope) III- dresi (address) IV- Türü (type) Yukarıdakilerden hangisi bir değişkenin özelliklerini listeler? ) I - II - IV ) I - III - IV ) II - III - IV ) I - II - III - IV 2. Yandaki grafiksel öge, akış çizeneği (flow chart) içinde kullanıldığında hangi anlama gelir? ) itiş ) Yineleme ) Koşullu seçim ) Matematiksel İşlem 3. ir gösterge (pointer) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Göstergeler sadece adres taşıyabilir. ) Göstergeler, göstergeleri gösteremez. ) Göstergeler belli bir veri türü göstermek için tanımlanırlar. ) Her göstergenin, taşıdığı adres değerinin yanı sıra kendi adresi de vardır. 4. Yapısal programlama ilkesine göre geliştirilen bir uygulamada, etkinlik alanı kuralı aşağıdaki hangi düzen içinde uygulanır? ) ış bloktan iç bloğa doğru ) Üst bloktan alt bloğa doğru ) Sağ bloktan sol bloğa doğru ) Sol bloktan sağ bloğa doğru 5. while(1) { } komutunun kesinlikle eşleniği a bir tamsayı türde değişken olmak üzere aşağıdakilerden hangisidir? ) for ( ;a == 1 ; ) {} ) while (a == 1) { } ) while(a) { } ) for ( ; ; ) {} 6. İşleç öncelikleri kuralına göre aşağıdakilerden hangisi en önceliklidir? ) Mantıksal ve ) Mantıksal ya da ) Mantıksal değil ) ritmetiksel mod alma 7. dilinde 50 elemanlı tek boyutlu dizide adreslenebilir son dizin (index) değeri hangisidir? ) 0 ) 49 ) 50 ) şağıdaki kod kesiminin ekranda üreteceği çıktı nedir? for( a = 1; a <= 3; a = a + 1) { for( b = 1; b <= a; b = b + 1) printf( %d, b); printf( ); } ) ) ) ) dili için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ynı adlı ama farklı tür ve sayıda parametre alan işlevler tanımlanabilir. ) nsi standart dil tanımını ifade eder. ) Küçük büyük harf duyarlılığı vardır. ) boolean veri türü tanımı yoktur. 10. dilinde y = i-j++ ifadesi çalıştırılmadan önce i, 10 ve j, 5 değerine sahipse y içinde oluşacak değer nedir? ) eğer oluşmaz derleme hatası alır. ) 4 ) 5 ) I- Nitelik ve metot (ttributes and methods) II- Sınıfı (lass) III- Sınıf hiyerarşilerini (lass hierarchy) IV- ltsistem Nesneye Yönelik Programlamada yukarıdakilerden hangilerini sarmalamak (encapsulation) mümkündür? ) I - II ) I - III ) I - II - III ) I - II - III - IV 12. Yapıcı (onstructor) metotlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sınıf adı ile aynı ada sahiptirler. ) şırı yüklenebilirler (overloaded). ) önüş değerleri, yaptıkları nesne türü referanstır. ) Varsayılan yapıcı, nesne niteliklerine değer aktarmaz. 2

3 İLGİSYR MÜHENİSİ 13. ir nesne niteliği hangi durumda bir metodun etkinlik alanında doğrudan erişilemez? ) Nitelik için erişim değiştiriciler kullanılmamışsa ) Nitelik ile aynı adlı bir yerel değişken var ise ) Nitelik ile metodun adı aynı ise ) Nitelik ile sınıfın adı aynı ise 14. Java dilinde, bir metot içinde catch bloklarının sıralaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sıralama önemli değildir. ) lfabetik sırada olmalıdır. ) ta aykırı durum türlerinden çocuk aykırı durum türlerine doğru olmalıdır. ) Çocuk aykırı durum türlerinden, ata aykırı durum türüne doğru olmalıdır. 15. Sınıfa ait bir nesne yaratılmamışken bile kullanılabilecek nitelikler hangi özellikte olmalıdır? ) public ) static ) final ) cons 16. şağıdakilerden hangisi has a ve is a türü ilişkiler için doğrudur? ) has a içerim ve is a kalıtım anlamına gelir. ) has a kalıtım ve is a içerim anlamına gelir. ) has a kalıtım ve is a gerçekleştirim anlamına gelir. ) has a gerçekleştirim ve is a kalıtım anlamına gelir. 17. Java dilinde kullanılan nesnelerin yıkımı (deconstruction) işlemini aşağıdakilerden hangisi yapar? ) Garbage ollector ) na ellek Yöneticisi ) İşletim Sistemi ) Programcı 18. ir sınıf aşağıdaki metot tanımlarından hangilerine aynı anda sahip olabilir? I- metot( int a ) II- metot ( double a ) III- metot ( int b ) 19. şağıdaki Java dili ile tanımı yapılan SinifUc ve SinifUc sınıfını kalıtan bir somut (concrete) sınıf için hangisi yanlıştır? public abstract class SinifUc { private char a; public int b; public SinifUc () { // Yapılandırma işlemleri } public abstract int iletiuc(); } ) Kalıtan sınıf iletiuc () adlı metodu geçersiz kılarak yeniden tanımlamalıdır. (override) ) Kalıtan sınıf a adlı niteliğe doğrudan erişemez. ) Kalıtan sınıf b adlı niteliğe doğrudan erişebilir. ) SinifUc türünden bir nesne yaratılabilir. 20. ir sınıfın niteliklerine doğrudan erişmek yerine Getter/Seter olarak adlandırılan metotların kullanma gerekliliğinin sebebi nedir? ) İyi bir programlama alışkanlığıdır. ) Kodların taşınabilirliğini arttırmak için kullanılırlar. ) Hiçbir sebeple böyle bir gereklilikten bahsedilemez. ) Kullanılan uygulama geliştirme aracının getirdiği bir gereklilik olabilir. 21. şağıdakilerden hangisi ilk giren elemanın ilk çıkarılması (FIFO) ilkesine dayanan veri yapısıdır? ) Yığıt ) Kuyruk ) ğaç ) Liste 22. şağıdakilerden hangisi ğacı (Tree) özelliklerinden biri değildir? ) engeli bir ağaç olması ) Tüm düğümlerinin en az yarı dolu olması ) Yaprak düğümlerin birbirini tek bağlaçlı bir liste gibi göstermesi ) ralık aramalarında (range search) kullanılan etkin bir veri yapısı olması ) Yalnız I ) Yalnız III ) I - II ) I - II - III 3

4 İLGİSYR MÜHENİSİ 23. engeli ağaç (balanced tree) nedir? ) Tüm yapraklarında kök olan uzaklığın eşit ya da en fazla bir düzey fark yaratan ağaçlardır. ) Tüm düğümlerinin taşıyabileceği anahtar değeri sayısı sabit olan ağaçtır. ) Tüm düğümlerinde taşıdığı anahtar değerlerin biricik (unique) olduğu ağaçtır. ) Çocuk düğümlerin (child nodes), ata düğümleri (parent nodes) gösterdiği ağaçtır. 24. İkili arama ağaçlarından (inary search tree) verilerin sıralı listesi üretilmek istendiğinde, ağaç üzerinde ne tür bir dolaşım gerçekleştirilmelidir? ) Kök başta ) Kök ortada ) Kök sonda ) Sadece yaprak düğümlerde soldan sağa 25. izinlenecek verinin sadece sıralı olması hâlinde kullanılabilecek dizin yapısının adı nedir? ) Yoğun (ense) ) ISM ) +ğacı (+Tree) ) Seyrek (Sparse) 26. şağıdakilerden hangisi I kısaltması ile ifade edilen niteliklerden biri değildir? ) Entegrasyon (Integration) ) ayanıklılık (urability) ) Tutarlılık (onsistency) ) tomiklik (tomicity) 27. Veri tabanlarında bir ya da birkaç ilişki üzerinde tanımlanan ve fiziksel olarak var olmayan mantıksal bir ilişkiyi (çizelgeyi) gösteren yapının adı nedir? ) Görünüm (View) ) Tablo (Table) ) Takma ad (lias) ) Sorgu (Query) 28. SELET OUNT(ISTINT MKOU) S MS- YISI FROM URETIM cümleciği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Söz dizim hatası içerir. ) Kurumda üretilen malzeme sayısını bul olarak ifade edilebilen bir gereksinimi karşılar. ) URETIM tablosundaki kayıt sayısını bul olarak ifade edilebilen bir gereksinimi karşılar. ) URETIM tablosundaki en büyük MKOU değerini bul olarak ifade edilebilen bir gereksinimi karşılar. 29. Veri tabanı yönetim sistemlerinde var olan günlük kütüğü (log file) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sadece başarı ile tamamlanan hareketlerin kaydını tutar. ) Sadece başarısızlık ile tamamlanan hareketlerin kaydını tutar. ) Hem başarı hem de başarısızlık ile tamamlanan hareketlerin kaydını tutar. ) Sadece veri üzerinde değişiklik yapan hareketlerin kaydını tutar. 30. iskte veri saklama yapıları ve erişim yöntemlerinden uygulamanın bağımsızlaştırılarak, bu noktalarda gerçekleşecek değişikliklerden uygulamaların etkilenmemesi olarak ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisine ait olabilir? ) Fiziksel veri bağımsızlığı ) Harici veri bağımsızlığı ) Mantıksal veri bağımsızlığı ) Kavramsal veri bağımsızlığı 31. şağıdakilerden hangisi salt okunur bellek özelliğindedir? ) Yazmaç ) ep ellek ) RM ) ROM 32. eş adet yüzeyi olan ve tek yüzleri kullanılan bir diskte, toplam kaç adet kafa vardır? ) 1 ) 2 ) 5 ) isklerde var olan iz (track), silindir (cylinder) ve sektör (sector) kavramlarının sığalarına göre küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Sektör, silindir, iz ) Sektör, iz, silindir ) Silindir, iz, sektör ) İz, silindir, sektör 34. şağıdakilerden hangisi FT için yanlıştır? ) FT16 ve FT32 gibi türleri vardır. ) Ms-os işletim sisteminde kullanılmıştır. ) FT k ısaltmasının açılımı File llocation Table dır. ) FT, bir kütük (file) için diskte kullanılan sektörlerin bilgisini yığıt yapısı ile işaretleyerek gösterir. 4

5 İLGİSYR MÜHENİSİ 35. İşletim sistemi kesimlerinden hangisi donanımın hemen üzerinde yer alan katmanda yer alamaz? ) Zamanuyumlama düzenekleri ) Giriş/Çıkış Sistemi ) Görev Yönetimi ) Kütük Yönetimi 36. Hangisi giriş/çıkışların programlanmasında, giriş/çıkış işlem akışına göre seçilebilecek yöntem değildir? ) Seçmeli ) Kesilmeli ) Toplu işlem ) oğrudan bellek erişimli 37. Kesilme üzeneği Kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Karşılıklı dışlamayı sağlar. ) Özel donanım gereksinimi vardır. ) Görevler arası zamanuyumlamayı sağlar. ) Kesilme ana işlem birimine giriş/çıkış arabirimlerinden ulaşan özel imler aracılığı ile gerçekleştirilir. 38. isk birimince kullanılan fiziksel adresi oluşturan üçlü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Silindir, kafa, sektör ) Silindir, iz, sektör ) Kafa, öbek, sektör ) Silindir, öbek, sektör 39. I- ğ (Network) II- Veri ağlantı (ata Link) III- Ulaşım (Transport) IV- Oturum (Session) OSI aşvuru Modeli (OSI Reference Model) içinde yer alan katmanların bir kısmı yukarıda verilmiştir. u katmanların en alttan üste doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) I - II - III - IV ) IV - III - II - I ) II - I - III - IV ) II - III - I - IV 40. Web sunucusu, istemcilerden (clients) gelen istemi (request) aşağıdaki hangi TP portundan dinler? ) 90 ) 80 ) 70 ) ğlar arası bağlantı amacıyla kullanılan, OSI aşvuru Modeli (OSI Reference Model) içinde ilk üç katmanı içeren, kendi aralarında haberleşerek sorunlu ya da yavaş bağlantıları devre dışı bırakabilen aygıtın adı aşağıdakilerden hangisidir? ) Köprü (ridge) ) Geçityolu (Gateway) ) Yönlendirici (Router) ) Tekrarlayıcı (Repeaters) 42. şağıdaki aktarım araçlarından (tansmission media) hangisinde cam (glass) kullanılmaktadır? ) Fiber Optic ) Twisted Pair ) aseband oaxical able ) roadband oaxical able 43. Tarayıcılarda (rowser) kullanılan URL adreslerinin karşılığı olan IP numaraları bilgisi aşağıdakilerden hangisindedir? ) Gateway ) Router ) ridge ) NS 44. UML için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) UML, açık standarttır. ) UML, nesneye yönelik modelleme yaklaşımıdır. ) UML sistemin hem durağan hem de dinamik özelliklerini modellemeyi sağlar. ) UML, kendinden önce geliştirilmiş standartların birleşimiyle ortaya çıkmıştır. 45. Kullanıcı gereksinimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gereksinimler açık net ifade edilmelidir. ) Gereksinim, kullanıcının sistemden beklediği her tür işlevdir. ) Gereksinimleri uygulama kural ve kısıtları ile tanımlanmalıdır. ) Gereksinim tanımları, işlemin uygulama yazılımda nasıl gerçekleştirileceğini içermelidir. 5

6 İLGİSYR MÜHENİSİ 46. şağıdakilerden hangisi kullanıcı senaryosunun bir parçası değildir? ) üzeltme Senaryosu ) na Senaryo ) Yardımcı Senaryo ) ykırı urum Senaryosu 47. urağan (Statik) sistem tasarımının ilk sınama ortamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Kullanım senaryosu çizenekleri (Use case diagrams) ) rdıl etkileşim çizenekleri (Sequence iagrams) ) urum çizenekleri (State diagrams) ) Sınıf çizenekleri (lass iagrams) 48. şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kullanıcı senaryolarında senaryonun nasıl sonlanacağı belirtilmelidir. ) Sistem senaryosunda özneler aktörlere, fiiller gereksinimlere karşılık gelebilir. ) Sınıf çizeneklerinde sınıf türüne göre stereotype gösterimlerinin kullanılması, okunabilirliği arttırır. ) İki sınıf arasında herhangi bir bağıntı olmasa bile, ardıl etkileşim çizeneklerinde birbiri ile doğrudan etkileşimde bulundukları görülebilir katmanlı mimaride, 2 katmanlı mimariye göre farklı ve fazla olan katman hangisidir? ) İstemci (lient) ) Yedekleme (ackup) ) Veri tabanı sunucusu (atabase server) ) Uygulama sunucusu (pplication server) 50. Toplam kaç adet tasarım örüntüsü (design pattern) vardır? ) 21 ) 22 ) 23 ) 24 TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. 6

7 EVP NHTRI

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP BİLGİSYR MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BKNLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : İYNET İŞLERİ ŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 16. GRUP: BİLGİSYR MÜHENDİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 19. GRUP: PROGRMCI Soru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP İLGİSAYAR MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ BİLGİSYR BİLGİ YÖNETİMİ SERTİFİK SINVI SORU KİTPÇIĞI 16 TEMMUZ 2011 Saat:10.00 Soru Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ BİLGİSYR PROGRMCILIĞI SERTİFİK SINVI SORU KİTPÇIĞI 16 TEMMUZ 2011 Saat:10.00 Soru Sayısı: 120

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ İLGİSAYAR İLGİ YÖNETİMİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 16 TEMMUZ 2011 Saat:10.00 Soru Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜHENDİS (MERKEZ) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 5. GRUP:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP ŞEF (BİLGİ İŞLEM) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP ŞEF (İLGİ İŞLEM) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Detaylı

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü

1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü 1. GRUP Bilgi İşlem Müdürü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı