Yaşlıda Mide Kanseri Klinik Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri. Prof Dr Melek Köksal Erkişi Çukurova Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı ADANA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşlıda Mide Kanseri Klinik Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri. Prof Dr Melek Köksal Erkişi Çukurova Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı ADANA"

Transkript

1 Yaşlıda Mide Kanseri Klinik Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri Prof Dr Melek Köksal Erkişi Çukurova Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı ADANA

2 Epidemiyoloji Dünyada en sık : Japonya, Güney Amerika, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Ülkeleri. Diyet: Japon usulü diyet. Özellikle hayatın erken yıllarında karsinojen ile temas sorumlu. Erkeklerde kadınlardan 2 misli sık. Görülme yaşı: 40 lı yaşlarda başlar. Yaş / Görülme sıklığı: Erkeklerde 70 li, kadınlarda daha ileri yaşlarda pik yapar. Alman serilerinde yaş >70 olanlarda diffüz histoloji daha sık. Japon serilerinde yaş > 80 hastalığın evresi daha ileri.

3 Yaşlılık ve Kanser Tedavisi Yaşlılık farklı boyutları olan, şahsa göre değişen fizyolojik bir eksiliş - bir iniştir. Kronojik ve fizyolojik yaş farklı olabilir. - Yaşlanmanın başında fonksiyonel eksiği minimum olan sağlıklı birey vardır. - Fonksiyonel rezerv giderek azalır, fonksiyonel kısıtlanmalar gelişir. - Spektrumun sonunda düşkün- genel durumu bozuk hasta yer alır. Yaşlılarda kanser tedavisi hastaların sağlık fonksiyonlarına - komorbiditesine göre özel olarak biçimlendirilmelidir.

4 Yaşlıların Hayat Beklentisi ve Terapötik Komplikasyonlara göre Gruplandırılması Grup 1= Önemli komorbid hastalık yok, fonksiyonel olarak bağımsız Daha genç olanlar gibi tedavi edilmeli. Grup 2 = Sınırlı yardım gereksinimi ve komorbid şartları olanlar Tedavi hastanın sağlık problemlerine göre ( ve özellikle GFR ) ayarlanmalı. Grup 3 = Devamlı yardıma gereksinimi olan, güçsüz hastalar Sadece destek tedavisi almalı. Grup 4 = Ölüme yakın, hayat beklentisi < 3 ay Destek tedavisi Ayrıca sosyoekonomik şartlar, emosyonel durum, beslenme, ilaç kullanabilme ve diğer geriyatrik sendromlarda değerlendirilmelidir.

5 ASA Cerrahi Risk Sınıflaması Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV Sınıf V Acil Cerrahi Organik- psikolojik problem yok (Operasyon lokal veya sistemik sorun yaratmaz) Hafif-orta şiddette organ yetmezliği ( Obesite, Kr bronşit) Şiddetli sistemik hastalık ( derecesi?) Şiddetli sistemik hastalık (Hayatı tehdit ediyor,cerrahi olarak tedavisi?) Hayat beklentisi çok kısa (Cerrahinin gayesi resüsitasyon) Sınıf: I- IV, Kötü fiziksel şartlarda dahi cerrahi yapılacaktır.

6 Postop Kardiyak Komplikasyon Riskini Belirleyen Goldman Kriterleri Klinik Kriterler - S3 gallo veya J venöz dolgunluk 11 - Son 6 ay içinde miyokardiyal infarktüs 10 - Aritmi 7 - Dakikada > 5 ventriküler ekstrasistol 7 - Yaş> Acil operasyon 4 - Önemli aort kapak stenozu 3 - İ. Periton, İ.Torasik, Aortik cerrahi 3 - Kötü genel durum 3 Skor

7 Risk Skorlarına Göre Komplikasyonlar Sınıf Toplam S K(Yok- az) Ciddi K Kardiyak ölüm I 0-5 % 99 % 0.7 % 0.2 II 6-12 % 93 % 5 % 2 III % 86 % 11 % 2 IV >26 % 22 % 22 % 56

8 Yaşlılardaki (> 70) Mide Kanserinin Özellikleri Danimarka- 996 olgu: - Preop kardiyak ve pulmoner morbidite gençlerden. - Postop ölüm nedenleri ( enfeksiyon, anastomoz kaçağı, akciğer problemleri) gençlerden farklı değil. Bonenkomp BJ, Lancet 345: , 1995 Yaşlılarda postop performans gençlerden daha düşük olur. Cerrahi sonrası 5- yıl yaşam gençlerden farklı değildir. Yaşlılarda hayat kalitesi iyi değilse bile, rezektabl olgularda cerrahiden kaçınmamalı. Hobu H. Int Surg 73: 82-86, 1988.

9 Yaşlılardaki (> 70) Mide Kanserinin Özellikleri 310 yaşlı (>70) hasta içeren prospektif bir çalışmada : - R Cerrahi iyi tolere edilmiştir. - Hastalık Evresine göre yaşam süresi gençlerden farklı olmamıştır. Schwartz R, J Am Coll Surg 184: 9-15,1987 Japon serisi: 50 yaşlı ( yaş> 80) olgu. Yaş> 80 Yaş < 60 Yaşlılarda küratif rezeksiyon oranı az Yaşlılarda 5 yıl yaşam oranı az Hanasaki K, Hepatogastroenterology 45: , 1998.

10 Yaşlılarda (>80) Cerrahi Tedavi arasında 37 olgu - D2 rezeksiyon (32 küratif R) Osaka- Japonya 14 olguda ( %38): Preoperatif solunum, CVS ve serebral fonksiyon bozuklukları 23 subtotal gastrik rezeksiyon, 14 total rezeksiyon. Postop komplikasyon 5 hastada (% 14) (Ölen yok). 5 yıl yaşam: % 71.7 Kato H, Abstr 4230, ASCO, 2004.

11 Yaş Prognostik Değer Taşırmı? arasında rezeksiyon yapılmış 1158 olgu. Önemli- bağımsız tek prognostik faktör evre idi. Yaş ortalaması: 56.9 ± 11.5, 320 olguda yaş> 65 Yaş>65 olan grupta : Tübüler tip, vasküler invazyon daha sık Operatif komplikasyonlar daha sık( p=o.oo3) Postop erken ölüm daha sık (p= 0.02) Özellikle post operatif ilk 2 aylık süre içindeki ölüm oranı. Erken ölümler çıkarıldığında yaşın prognostik önemi kayboluyor. Song YR, Proc ASCO, abtr 4129, 2004

12 Yaşlılardaki (> 70) Mide Kanserinin Özellikleri Vasküler- lenfatik invazyon oranı daha yüksektir. - Evre bakımından genç yaş grubundan farkı çelişkili - Preop morbidite, Post op 2 ay önemli Küratif tedavi = Cerrahi tedavi (Kontrendikasyonu yoksa). R0 rezeksiyon hedeflenir. D1 diseksiyon (perigastrik nod diseksiyonu) tercih edilmelidir. D2 diseksiyon (Çöliak aksis çevresindeki nodların diseksiyonu) Komorbiditesi olmayan seçilmiş hastalarda?

13 İleri Evre Mide Kanseri Prognoz iyi değildir. 5- yıl sağ kalım : % 19 dur. En geniş olarak araştırılan ilaç: 5 FU dur. Kemoterapi programlarının yaşa göre etkinliğini araştıran bir çalışma yayınlanmamıştır. Tek ajanlı KT, CDDP içeren kombinasyonlara göre daha az toksik daha uygun olabilir. 5-FU, capecitabine ve irinotekan, taxanlar tercih edilebilecek tek ajanlardır. Taxanlar ın özellikle haftada bir uygulanması daha güvenli olur.

14 Yaşlılarda Oral Kemoterapi Yaşlı hastlarda polifarmasi gençlerden 3 misli sıktır. Oral 5- FU absorbsiyonu ve metabolizması, karaciğer ve ince barsaktaki DPD miktarı ile ilgili olarak, büyük farklılıklar gösterir. Gİ motilite, splanknik kan akımı, sindirim enzimleri, mukozal atrofi Absorbsiyon

15 Yaşlılarda İlaç Dağılımı Yağ, gençlerde vücut ağırlığının %15, yaşlılarda % 30 unu oluşturur. İntra sellüler su miktarı, 25 yaşında % 42, 75 yaşında % 33 oranındadır. Yaşlılarda, suda eriyen ilaçların vücuda dağılımı azalır, yağda eriyenlerinki artar. Tepe konsansantrasyon, yarı ömür daha Yaşlandıkça plazma albüm ve eritrosit (% 15-20). Özellikle antrasiklinker, taksanlar, epidofilotoksinler, anemiye yol açar.

16 Yaşlılarda İlaç Metabolizması İlerleyen yaş ile karaciğer ufalır, karaciğer kan akımı azalır. Sağlıklı insanlarda:yaşlılarda sitokrom p 450 klirensi, gençlere göre % Polifarmasi nedeniyle inhibe olan sitokrom p 450 nedeniyle antikanser ilaç metabolizması bozulur. ( siklofosfamid, ifosfamid, paklitaksel, etoposid, teniposid, VCR, VLB, busulfan, tamoksifen CYP3A4 enzimi ile metabolize olurlar. Yaşlılarda karaciğerde konjugasyon reaksiyonları yaşla azalır.

17 Yaşlılarda Salgılama Fonksiyonları Yaşla böbrek kitlesi ve fonksiyonları azalır. Gelişen glomeruloskleroz nedeniyle, Plazma ultrafiltrasyon kapasitesi Yaş > 40 : Gl filtrasyon oranı her yıl 1ml/dak Yaşla kas kitlesi Serum Kreatinin yaşlılarda böbrek fonksiyonlarını yansıtmaz.

18 Yaşlılarda diğer komorbiditeler Hipertansiyon Kalp yetmezliği, A-S kalp hastalıkları Diabetes mellitus ve ilişkili komplikasyonlar

19 Oral Fluoroprimidinler S1 : Japonya deneyimleri + Tegafur+ (DPD inhibitörü)+ (OPD ihhibitörü). - Doz: 80 mg/m²,gün, CO: % 40, - Doz sınırlayıcı toksisite yok. - S1+ CDDP : 25 h CO: % hastada araştırılıyor. Düşük dozlarla çalışmalar sürüyor. - S1+ CPT11 H sayıları az, CO: iyi - CPT 11. Haftada bir uygulanması daha az toksik. - S1 + Haftada bir paclitaxel: Etkin (%40), fakat %15 nötropeni.

20 UFT ( Tegafur + Uracil ) Çalışmaların çoğu Japonya kaynaklı. Neoadjuvant, adjuvant veya ileri evrede kullanılabilir. Faz II- etkinliği % 10-42, sağ kalım 12 hafta dır. Tolerabilitesi IV bolus ve infüzyonel 5 FU dan iyidir. CDDP, Mito-C, Etoposid, FA, epirubicin ile kombine edilebilir. Kombinasyonların yaşam süresi avantajı yoktur. Schöffski P,2002 Ann Oncol Neoadjuvant Uygulama : - 82 hasta, CO: %39, - Özellikle evre III ve IV te başarılı - Anoreksi (%13) dışında ciddi yan etki yok. Yoshinori N, Gastric Cancer, 1999

21 İleri evre mide kanserinde UFT 36 hasta: UFT + LV, Ort yaş: 64 ( 43-76) CO: %27,Grad III- IV nötropeni:% 5, Gİ yan etki: %17 Ravaud A,Oncology, ileri evre hasta, Ort yaş. 64(32-79) % 36 olguda yaş> 70 - UFT:360 mg/m² + LV: 25 mg/m² - CO: %27, SH: % 32.4, 1 yıl sağ kalım % 18.4,OYS: 30 hafta. - Grad III- IV gastrointestinal toksisite:% 15-18, myelotoksisite yok Kim YH, Oncology, ileri evre hasta Yaş ort: 59( 24-77) -Epirubicin,CDDP, UFT, LV - CO: %57, OYS:15 ay, - %12 febril nötropeni,grad III, IV nötropeni: % 42. Jeen YT, Cancer 2001.

22 Capecitabine Oral kullanılır. CO: % 19 ( 7-37) Hücre içine ( TP ve CDC) 5-FU ya metabolize olur. Hastaların % 40 ında palmar- plantar dizestezi gelişir. Yaş, seks, VY alanı, Kciğer fonksiyonu farmakolojiyi etkilemez. - Kreatinin klirensi < 30 ml/ dak ise kontrendikedir. - Kreatinin klirensi: ml/ dak ise doz azaltılmalıdır. 60 hasta, Ort yaş: 64, - Doz: 828 mg/m² / g x 21,4 h - CO: %25.5, OYS: 8.8 ay - Grad III- IV hematolojik, Gİ toksisite yok, - %13.3 el-ayak send.,%6 hissi nöropati. - Yaşla artan toksisite - etki farkı yok. Kondo K (2003- ASCO)

23 Capecitabin içeren kombinasyonlar Capecitabine + CDDP CO: % 68 ( 45-91) Capecitabine + Epirubicin + CDDP - Doz:2 g/m² tolerabl -Yaşam süresi avantajı yok - CO daha yüksek

24 5- Fluorouracil Tek ajan 5 FU CO: % 21, Kombinasyonlarda CO: % OYS: 4-6 aydır. Yaş 5- FU klirensini etkilemez. Kadınlarda DPD enzim seviyesi,5- FU klirensi ve toksisitesi erkeklerden. İleri yaşlarda ki 5-FU toksisitesi : - Hastanın performansı - İlacın uygulanış şeması ile ilgilidir. Haftada bir uygulamada toksisite artımı olmaz. FUFA, yaş > 70 grad III ve IV mukozit gençlerden. Popescu RA, JCO17, Metanalizi: Adjuvant 5 - FU yaşlılarda oranda lökopeni. Sargent DJ,NEJM 345, 2001

25 Paclitaxel IV Paclitaxel CO: % İlerleyen yaş ile renal klirensi azalır. - Yaş ile artan klinik bir sekel bildirilmemiştir. - Primer toksisiteler: alopesi, myelosupresyon, periferal nöropati - Amifostin ve glutamin ile yan etkiler azaltılabilir. Oral Paclitaxel + CsA- Haftada bir (25olgu, yaş: 51-86) - Cevap Oranı: % 33, - Yaşla ilgili intolerans veya cevap farklılığı yok. - Temel toksisite gastrointestinal. Kruijter MF, Ann Oncol 14: , 2003.

26 Paclitaxel - 35 hasta, Ort.yaş: 61,(KT dirençli) - Doz:80mg/m,hx3, 4 haftada bir IV - Grad III- IV hematolojik toksisite veya F. nötropeni yok - Grad III- IV nöropati % 6 - CO: % 23, OYS: 207 gün (7 ay). Arai T (ASCO- 2003) - Ort yaş: 63 - Paclitaxel:60-90 mg/m²x h 5 DFURU: 800mg/m² - Tüm hastalarda kısmi cevap, - 1 olguda grad III myelosupresyon Takeyoshi I (ASCO 2003) Lokal ileri mide kanserinde: - Haftada bir paclitaxel + RT İle konkomitan başarılı çalışmalar var

27 Docetaxel Yaş ve cinsiyet ilacın farmakokinetik davranışını etkilemez. CO(tek ajan): % 5-20 Karaciğer yetmezliği Docetaxel klirensini % 27 azaltır. - Hematolojik toksisite, nötropenik sepsis, toksik ölüm riski - Karaciğer metastazı olup ta, karaciğer fonksiyon testleri normal olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Yaşlı 15 hasta - Docetaxel: 25 mg/m²x g , 5- FU: 150 mg/m² IV İnf g CO: %86, Grad III- IV toksisite yok. Chun, Ann Oncol, FU,CDDP ve epirubicin ile kombine eden çalışmalar var. - Yaş ile ilişkili veri yok. CO: % 22-56, Myelotoksisite yüksek.

28 Kohne, CPT 11: 350 mg/m² 35 % ay 0 0 (3 h) - İrinotekan ile deneyimler - Metastatik mide kanseri Mohler 2003: Hasta C Yaşam G III-IV G III-IV S. oranı S (ay) nötr. diyare - CPT 11/ FU/ FA (1h) 44 % 45 %11 %11 - VP16/ FU/ FA (ELF) 45 %17 %36 0 Bouche, CPT 11/FU/FA (3h) 45 % ay % 40 %22 - CP/ FU/ FA 44 % ay %61 %2 - FU/ FA 45 % ay %11 %2

29 İlerlemiş mide kanseri olan yaşlı hastalarda haftada bir OXALF 17 hasta, Yaş: Oxaliplatin:40 mg/ m² haftada bir 5 FU: 500mg/m², FA: 250 mg/m² X 8 Grad III- IV toksisite yok, toksik ölüm yok Grad I, II myelotoksisite, nörotoksisite yok. Cevap oranı: % 47, Cevabın süresi: 5.9 ay. Ortalama yaşam süresi: 7.5 ay Santini D, Proc ASCO, 2004

30 Yaşlılardaki ileri evre özofagogastrik kanserlerlerde kemoterapinin etkinliği UK, arasında randomize çalışmalara giren 1080 hasta 257 hastada yaş >70 Yaş >70 olanların çoğu metastatik. Cevap oranı % 1yıl yaşam % Yaş>70 Yaş< 70 Yaş>70 Yaş< CDDP içeren KT FMTX FU + Mito-C Grad III ve IV hematolojik ve non hematolojik toksisite farkı yok. Genel durumu iyi, organ fonksiyonu yeterli olanlarda ileri yaş kemoterapi için konrendikasyon oluşturmaz. Trumper MJ, 2004

31 Yaşlılarda Kemoradyoterapi 25 hasta, Ort yaş: 72 (70-86), - adeno K, alt özofagus,gastro-öz bölge -2 hasta: FU, 14 CDDP, 8 Oxaliplatin - Konkomitan RT cGy - Yaşla artan toksisite yok - Genel durumu iyi olanlar güvenle tedavi edilebilir. - Dehidrasyon en önemli toksisite. Othman E,2003

32 Preop Kemoradyoterapi Ro rezeksiyon hastadan % 23 ünde yapılabilmiştir. Wanebo, 1993 R0 rezeksiyon 5 yıl yaşam % 40, OYS: 35 ay, Lokal nüks: % 41, Hastaların % 50 si mide kanseri nedeniyle ölür. Preop kemoradyoterapi: 33 inop hastada CDDP +FU c Gy RT - Ortalama yaş: 61( 39-73), 28 hastada + cerrahi - Patolojik tam cevap: %30, R0 diseksiyon %70 - Cevap verenlerde OYS: 63.9 ay, - Cevap vermeyenlerde OYS:12.6 ay - Tedavi etkinliği ve yan etkilerde yaşla ilgili özellik yok. Ajani JA, JCO 2004

33 Çukurova Tıp Fakültesinden 6 Yıllık Deneyim H sayısı 187 olgu (1995 ocak ocak ) Ort. yaş 58 ± 9 (81 hasta > 65 ) (34 hasta > 70 ) Kadın / erkek 51/ 136 Evre Lokal 28 (Seroza -, nod -) 4 hastada yaş > 65 Lokal ileri 97 (Seroza + / Nod +) 48 hastada yaş > 65, ( 19 hasta > 70 ) Metastatik 56 (karaciğer, periton, akciğer, kemik, beyin) 29 hastada yaş > 65, (15 hasta > 70)

34 Çukurova Tıp Fakültesinden 5 Yıllık Tedavi Deneyimi ( Yaş > 65) C tedavi RT KT 2 yıl Y 4 yıl Y Ort YS H Evresi Lokal D1 (3 ) 3 2 (4) D2 (1) 1 1 Metastatik FUFA (11) ay (29) CP +5 FU (8) ay oral FU (6) ay Destek T (4) ay

35 Yaş> 65 Hastalarda Lokal İleri Mide Kanserleri C tedavi Adj KT+ RT 1 yıl Y 2 yıl Y 4 yıl Y D1 5 FUFA(h)+RT (8) (21) oral FU+ RT (7) CP+5 FU(h)+ RT(6) D2 5FUFA(h)+ RT (2) (5) oral FU+RT (2 ) CP+5 FU(h)+ RT(1) Palyatif C 5 FUFA(h)+ RT (7) (22) oral FU+ RT (8 ) CP+5 FU(h)+ RT(7) 3 1 -

36 Yaşa Göre Kemoradyoterapi Toleransı Oral- FU FUFA CP+5-FU Toplam Grad III- IV Gİ Yaş > 70 2/9 2/8 1 /2 5 / 19 Yaş = /8 3/9 3 /12 6 / 29 Yaş< 65 0/7 5 /26 3 / 16 8 / 49 Grad III- IV nötropeni Yaş > 70 1/9 3/8 1 /2 5 / 19 Yaş = /8 2/9 4 /12 5 / 29 Yaş< 65 0/7 2/26 3 /16 5 / 49

37 Yaşa Göre Kemoterapi Toleransı Oral - FU FUFA CP+5-FU Toplam Grad IV- Gİ Yaş > 70 0 / 6 3/5-3 / 11 Yaş = /8 3 / 6 4 /14 Yaş< 65 0 /6 1/11 2 / 8 3 / 25 Grad IV nötropeni Yaş > 70 1/ 6 2/ 5-3 / 11 Yaş = /8 3 /6 4 / 14 Yaş< 65 0/6 1/11 1 / 8 2 / 25

38 Sonuç Mide kanseri görülme sıklığı ilerleyen yaş ile artar. Yaşın ileri olması, uygun hasta seçilirse, cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi için kontrendikasyon değildir. - Radikal cerrahi: Tolere edebilecek olan her hastaya uygulanabilir. KT öncesinde, kullanılan diğer ilaçlar, ve organ fonksiyonları (Karaciğer, böbrek, kalp) belirlenmelidir. Karaciğer, böbrekler ve kalpte yaşla oluşan değişimler hatırda tutulmalıdır. Hasta günlük fonksiyonlarını bağımsız olarak sürdürüyor olmalıdır. Özellikle metastatik hastalıkta agressif kombinasyon KT önerilmez. Yaş>70 ise: Yan etkisi az, toleransı kolay, tercihen tek ilaçlı KT programları seçilmelidir. IV uygulamalarda haftada bir tedavi uygundur.

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ Dr. Banu Öztürk Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19-23 Mart 2014-Antalya Sunum planı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı PALYATİF BAKIM Prof. Dr. Meral GÜLHAN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım: Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ DR.ALPASLAN MAYADAĞLI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ DR.ALPASLAN MAYADAĞLI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ DR.ALPASLAN MAYADAĞLI GLİOBLASTOME MULTİFORMEDE KONKOMİTAN TEMAZOLAMİDLE HİPOFRAKSİYONE RADYOTERAPİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Sağlık Bakanlığı T.C. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Çocuk Kliniği Klinik Şefi:Doç. Dr. Gülnur Tokuç KANSERLİ ÇOCUKLARDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapsül. Kapsül içeriği: Beyaz, ince toz. Kapsül: Sert jelatin kapsül, yeşil- opak ve pembe- opak iki parçadan oluşmaktadır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapsül. Kapsül içeriği: Beyaz, ince toz. Kapsül: Sert jelatin kapsül, yeşil- opak ve pembe- opak iki parçadan oluşmaktadır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HYDREA 500 mg kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hidroksiüre 500 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 42,2 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ADJUVAN / NEOADJUVAN VE METASTAZDA MEDİKAL TEDAVİ

KOLON KANSERİNDE ADJUVAN / NEOADJUVAN VE METASTAZDA MEDİKAL TEDAVİ 23 KOLON KANSERİNDE ADJUVAN / NEOADJUVAN VE METASTAZDA MEDİKAL TEDAVİ Dr. Evin BÜYÜKÜNAL Tüm dünyada senede yaklaşık bir milyon yeni olgunun görüldüğü kolon kanserleri, batı ülkelerinde her 20 kişiden

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorür DC granül içerir. Yardımcı

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

HYDREA 500 mg KAPSÜL. FORMÜLÜ HYDREA Kapsül: 500 mg Hidroksiüre ve boyar madde olarak E 127, E 132, E 171, E 172 içerir.

HYDREA 500 mg KAPSÜL. FORMÜLÜ HYDREA Kapsül: 500 mg Hidroksiüre ve boyar madde olarak E 127, E 132, E 171, E 172 içerir. HYDREA 500 mg KAPSÜL FORMÜLÜ HYDREA Kapsül: 500 mg Hidroksiüre ve boyar madde olarak E 127, E 132, E 171, E 172 içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Etki Mekanizması Hidroksiürenin antineoplastik etki mekanizması

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 223-237 Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri Doç. Dr. Gök han De mir EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı