Metastatik Mide Kanserinde Tedavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metastatik Mide Kanserinde Tedavi"

Transkript

1 Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Bülent Karabulut Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji B.D UKK, 22 Nisan 2013, Antalya

2 Birinci Basamak Lokal ileri veya Metastatik mide kanserinde PS iyi Yandaş hastalığı olmayan hastalar için HER-2 statusuna bakalım HER-2 IHC 3+ veya IHC 2+ FISH + HER-2 Negatif Trastuzumab Sisplatin Floroprimidin KT

3 Metastatik mide kanseri Kemoterapi > En iyi destek tedavi Tedavi n Medyan OS (ay) Murad, 1993 BSC FAMTX Pyrhonen, 1995 BSC FEMTX ,1 12,3 Glimelius, 1997 BSC ELF

4 Meta-Analiz: Kombinasyon kemoterapisi tek ajandan üstündür Wagner, et al. J Clin Oncol 2006

5 Mide Kanserinde Kullanılan Kemoterapi Rejimleri 5-FU FAM (5FU-Doksorubisin-Mito C) FAMTX (5FU- Doksorubisin -Methotrexate) FAB (5FU- Doksorubisin -BCNU) FUP / FAP (5FU-Sisplatin ± Doksorubisin) EAP (Etoposide- Doksorubisin -Sisplatin) EFL (Etoposid-5FU-Lökovorin) ECF (Epirubisin-Sisplatin-5FUciv) EMF (Epirubisin-mito C-5FUciv) DCF (Dosetaksel-Sisplatin-5FUciv)

6 Intensive up-front treatment versus a sequential approach in advanced gastric cancer patients: Does first-line matter- 390 hasta 211 hastaya 3 lü tedavi (Grup A), 179 hastaya 2 li ilaç rejimi (Grup B) RR; A ve B - %46.5 ve %28, p=0,0007 Median PFS; 7.12 ay; A ve 3.96 ay; B p<0,0001. OS benzer (13 ay; A ve 11.8 ay; B; p= 0.962). ASCO 2012

7 Metastatik mide kanserinde konvansiyonel tedaviler En iyi destek tedavi 1 4 ay 5-FU monoterapisi 2,3 7 ay FAM 2,4 6 7 ay FAMTX ay CF 2,3,6 ve ECF 5,8,9 7 9 ay FAM = 5-FU, doxorubicin, mitomycin C; FAMTX = 5-FU, doxorubicin, methotrexate; ECF = epirubicin, cisplatin, 5-FU; CF = cisplatin, 5-FU 1. Wagner A, et al. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD Kim NK, et al. Cancer 1993;71: Ohtsu A, et al. J Clin Oncol 2003;21: Wils JA, et al. J Clin Oncol 1991;9: Waters JS, et al. Br J Cancer 1999;80: Vanhoefer U, et al. J Clin Oncol 2000;18: Cocconi G, et al. Ann Oncol 2003;14: Ross P, et al. J Clin Oncol 2002;20: Webb A, et al. J Clin Oncol 1997;15:

8 IF vs. CF Arm A Irinotekan (80mg/m2) D1 LV (500mg/m2) D1 5FU (2,000mg/m2) DI 22hrs Arm B Sisplatin (100mg/m2) D1 5FU (1000mg/m2) DI D günde 6/8 haftalık %97 metastatik Son 12 ay içinde tedavi almamış olan hastalar Faz III, 337 hasta randomize

9 REAL-2 2x2 randomize çalışma; ECF vs Oxa-Sis-Kap/5 FU ECF (E 50mg/m2); (C 60mg/m2); (FU 200mg/m2) EOX (E 50mg/m2); (O 130mg/m2); (C 1000/1250mg/m2) ECX (E 50mg/m2); (C 60mg/m2); (X 1000/1250mg/m2) EOX (E 50mg/m2); (O 130mg/m2); (X 1000/1250mg/m2) 21günlük periyotlarla Kap 14/21 gün

10 İleri Evre Mide Kanserinde Dosetaksel bazlı kemoterapi: Faz III çalışması (TAX 325) Ölçülebilir/değerlendirilebilir metastatik veya ölçülebilir lokal rekürrent mide adenokarsinomu Yaş >18 yaş KPS >70 Yeterli hematolojik/ biyokimyasal parametreler Önceden palyatif kemoterapi almamış R A N D O M İZ A S Y O N DCF Dosetaksel 75 mg/m 2 1 saatte, Gün 1 Sisplatin 75 mg/m saatte, Gün 1 5-FU 750 mg/m 2 /gün 5 günde, 3 haftada 1 (n=227) PD ye, olurun geri çekilmesine veya kabul edilemez toksisiteye kadar tedavi; tümör değerlendirmeleri 8 haftada bir CF Sisplatin 100 mg/m saate, Gün 1 5-FU 1000 mg/m 2 /gün 5 günde, 4 haftada bir (n=230) Primer sonlanım noktası: TTP Sekonder sonlanım noktaları: OS, yaşam kalitesi (QoL), Klinik Yarar, ORR, güvenlilik Hastaların prognostik faktörlere göre katmanlara ayrılmıştır Febril nötropeni/ nötropenik enfeksiyon durumunda G-CSF önerilir (primer profilaksi ø)

11 Random assignment multicenter phase II study of modified docetaxel, cisplatin, fluorouracil (mdcf) versus DCF with growth factor support (GCSF) in metastatic gastroesophageal adenocarcinoma (GE). Arm A, mdcf(d 40mg/m2, FU 400mg/m2, L 400mg/m2, FU 1000 mg/m2/day x2, C 40mg/m2 day 3 q14 days without GCSF) Arm B, DCF(D 75 mg/m2, C 75 mg/m2, FU 750 mg/m2/d x5, with prophylactic GCSF q3 weeks). Arm A mdcf (n=41) Arm B parent DCF+G (n=31) Liver/peritoneal disease 88% 88% Response rate 52% (33-71%) 34% (17-52 %) 6-month PFS (95%CI) 57% (37-73%) 57% (36-73 %) Time to treatment failure (median, range) 8.6 mo (5-14 mo) 7.1 mo (4-13 mo) Overall survival, median (95% CI) 15.1 mo (9-25 mo) 12.6 mo (8-18 mo) ASCO 2010

12 Docetaxel, oxaliplatin, and capecitabine (TEX regimen) in patients with advanced or metastatic gastric or gastroesophageal cancer (GC): Results from a phase II trial of the German AIO group. T 35 mg/m2 and E 70 mg/m2 on days (d) 1 and 8, with X 800 mg/m2 bid on d1-14 every 22 days. PR: 45% (confirmed 28%) and stable disease 29%, progressive disease 10%, not available 16%. PFS rate after 6 mos. is 55%, median PFS of 6.3 (range ) mos. Secondary resections (R0) were done in 8 pts (16%). ASCO 2010

13 Randomized phase III study of S-1 plus oxaliplatin versus S-1 plus cisplatin for first-line treatment of advanced gastric cancer. S-1 + Oxaliplatin (SOX) / S-1 + Sisplatin (SP) 685 hasta SOX (n=342) / SP (n=343) mpfs; 5.5 ay SOX vs. 5.4 ay SP (hazard ratio [HR] =1.004; 95% confidence interval [CI], ) RR; %55.7 SOX ve %52.2 SP (P=0.374) Ciddi yan etki oranı; %29.3 SOX ve %37.9 SP ASCO GI 2013

14 ERCC1 expression and activity of PELF regimen as first-line treatment of metastatic gastric cancer patients. The positive rate of ERCC1 was 42%. Median overall survival (OS) was significantly longer in patients with low ERCC1 expression than those with high ERCC1 expression (13 months vs. 9 months, logrank p = 0.018), likewise 1-year survival rate (62% vs. 21%, Fisher's exact p = 0.033). Conclusions: Immunohistochemical studies for ERCC1 might be useful to predict the clinical outcome in MGC patients treated with PELF regimen. ASCO 2010

15 İkinci Basamak Tedavi FOLFOX FOLFIRI FLUX XELOX

16 Multicenter randomized phase II study of weekly docetaxel alone versus weekly docetaxel plus oxaliplatin as a second-line chemotherapy in patients with advanced gastric cancer: Preliminary response and safety results. Subcategory: 52 Hasta Weekly docetaxel/oxaliplatin doublet therapy showed superior progression free survival to monotherapy group as second line therapy in cisplatin pretreated advanced gastric cancer patients. ASCO 2012

17 Randomized phase III study of irinotecan (CPT-11) versus weekly paclitaxel (wptx) for advanced gastric cancer (AGC) refractory to combination chemotherapy (CT) of fluoropyrimidine plus platinum (FP): WJOG4007 trial. 223 hasta Conclusions: The WJOG4007 trial, the first phase III study comparing second-line CT regimens for AGC, did not demonstrate the superiority of CPT-11 over wptx. Thus, wptx can be adopted as a control arm of future phase III trials of second-line CT for AGC. ASCO 2012

18 TARTIŞMALI KONULAR

19 Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy following gastrectomy for the prevention of carcinomatosis in advanced gastric cancer: Nonrandomized phase II prospective trial. 50 hasta 12 hasta (pt2(ss)), 35 hastada (pt3), 3 hasta (pt4). Medyan follow-up period 52 ay OS %89.9. ( Evre IB (n=4), evre II (n=12), evre IIIA (n=18), veya evre IIIB (n=16) was %100, %100, %90.9, ve %76.2 Sadece bir hastada periton nüksü gelişti. 4 hastada ki başlangıçta N2 tümörü olan hastalarda lenf nodu nüksü gelişti. Conclusions: Intra-operative HIPEC with three anticancer drugs following curative resection of advanced gastric cancer improves overall survival with an inhibition of peritoneal recurrence and an acceptable morbidity. ASCO 2012

20 Effectiveness of percutaneous radiofrequency ablation for metachronous liver metastases of gastric cancer. Subcategory: 44 hasta Primer tümör rezeksiyonu sonrası karaciğer metastazlarına RFA yapılmış RFA sonrası da 40 hastaya sistemik kemoterapi yapılmış. OS ve PFS; RFA sonrası 14.7 ay ve 6.1 ay OS ve RFS; RFA ve KT 20.9 ay ve 9.8 ay Ancak bilobar hastalık veya ekstrahepatik hastalık varlığında sonuclar ıyı değil Tek lobda veya soliter metastazlar için sonuçlar çok iyi ASCO 2012

21 Association of increased survival with surgery and radiation therapy in metastatic gastric cancer: A SEER database analysis. Subcategory: 5702 hasta 2 yıllık sağ kalım Grup 1 7 ay, %8.2 Grup 2 8 ay %8.9 Grup 3 10 ay %18.2 Grup 4 16 ay %31.7 (p< ). Cerrahi ve Radyoterapi; Yaş, T stage, N stage, peritoneal metastaz, taşlı yüzük hücreli Radyoterapi, T-stage, N-stage, yaş, 15 in altında lenfnodu çıkarılması, taşlı yüzük hücreli kanser ve peritoneal metastaz signet ring histologi varlığında amortaliteyi azaltırken, peritoneal metastaz varlığında artmış mortalite ile ilişkili bulunmuştur. group 1: no surgery or radiation; group 2: radiation alone; group 3: surgery alone; group 4: surgery and radiation. ASCO 2012

22 SONUÇ - Kemoterapi Yeni ajanlarla dramatik iyi sonuçlar yok DCF sağkalım farkı yaratıyor, ancak toksik. Toksisite primer proflaksi ile kontrol altına alınabiliyor. mdcf iyi bir alternatif IF rejimi CF rejimine etkinlik açısından üstün değil, ancak daha tolerabl REAL-çalışmasında oksaliplatin ve Kapesitabin etkin S1 içeren kombinasyonlar umut verici Okzaliplatinin birinci basamak tedaviye geçişi Periton içi uygulamalar yaygınlasma eğiliminde İleri evre seçilmiş hastalarda cerrahi ve RT üzerine çalışmalara gereksinim vardır HIPEC, ve ablatif yöntemler araştırılması gereken konular arasındadır

23 Metastatik/rekürren mide kanseri tedavisi Destek tedavisi FAM Yeni rejimler + Hedefe yönelik tedaviler Hedefe yönelik tedavilerle sağkalımda anlamlı sağkalım artışı sağlamak mümkün mü? 12 Ay

24 ToGA Çalışma Dizaynı 3803 hasta tarandı 810 HER2-pozitif %22.1 HER2-pozitif ileri evre GC (n=584) R 5-FU veya Kapesitabin a + Sisplatin (n=290) 5-FU veya Kapesitabin a + Sisplatin + Trastuzumab (n=294) Sınıflandırma Faktörleri ECOG KT rejimi Hastalığın Yayılımı Primer kanser bölgesi Ölçülebilir hastalık yılları arasında 24 ülke 122 merkezden 584 hasta Primer Sonlanım Noktası: Genel Sağkalım (OS) Crossover a izin verilmemiş Bang ve ark. Lancet, 2010

25 ToGA HER2 durumu Bang ve ark. Lancet, 2010

26 ToGA HER2 Pozitifliği (Histolojik Tip) Alt tip HER2 Pozitifliği (%) P Histolojik tip Intestinal Difüz Mikst <.001 Histolojik alt tip HER2 ekspresyonu/amplifikasyonu açısından farklılık yaratıyor. Bang YJ, et al. ASCO Abstract 4556.

27 ToGA HER2 Pozitifliği (Tümör Lokalizasyonu) Özefagus Özefagus Diyafram Diyafram Tümör Mide Tümör Mide İnce Barsak İnce Barsak Tümör Lokalizasyonu HER2 ekspresyonu/amplifikasyonu açısından farklılık yaratıyor.

28 Primer Sonlanım Noktası: Sağkalım Olay FC + T FC Olay Medyan OS HR 0.74 %95 CI 0.60, 0.91 Ölüm riskinde %26 azalma p Zaman (ay) risk altındaki hasta sayısı T: trastuzumab Bang ve ark. Lancet, 2010

29 Olasılık Sekonder Sonlanım Noktası: Progresyonsuz Sağkalım FC + T FC Medyan Olaylar PFS HR 0.71 %95 CI 0.59, 0.85 p Zaman (ay) risk altındaki hasta sayısı Bang ve ark. Lancet, 2010

30 Sekonder Sonlanım Noktası: Tümör Yanıt Oranı Niyete dayalı analiz Hastalar (%) p= p= F+C + trastuzumab F+C p= % 32 % 42 % 35 % 47 2% 5% CR PR ORR ORR= CR + PR CR: tam yanıt; PR: kısmi yanıt Bang ve ark. Lancet, 2010

31 Sağkalım: Yüksek Ekspresyon: IHC2+/FISH+ veya IHC3+ Olay FC + T FC Olaylar Medyan OS HR 0.65 %95 CI 0.51, 0.83 Ölüm riskinde %35 azalma Zaman (ay) risk altındaki hasta sayısı Bang ve ark. Lancet, 2010

32 Etkinlik: HER2 Durumuna Göre Sağkalım Alt grup N Medyan OS (ay) Hazard ratio %95 CI Tüm vs , 0.91 Önceden planlanmış analiz IHC0/FISH+ IHC1+/FISH+ IHC2+/FISH+ IHC3+/FISH+ IHC3+/FISH vs vs vs vs vs , , , , , 3.38 Eksploratif analiz IHC0 veya 1+ / FISH vs , 1.62 IHC2+/FISH+ veya IHC vs , T lehine Risk oranı T lehine değil Bang ve ark. Lancet, 2010

33 ToGA Sonuçlar Yapılan alt grup analizlerinde; tüm alt gruplarda ölçülemeyen hastalığı olan grup dışında trastuzumab kullanılan kol lehine sonuçlar mevcut. Bang ve ark. Lancet, 2010

34 1. Murad, et al. Cancer 1993; 2. Vanhoefer, et al. J Clin Oncol Ajani, et al. J Clin Oncol 2009; 4. Van Cutsem, et al. J Clin Oncol Dank, et al. Ann Oncol 2008; 6. Cunningham, et al. N Engl J Med Kang, et al. Ann Oncol 2009; 8. Bang and van Cutsem, et al. Lancet 2010 Trastuzumab kemoterapi kombinasyonu Genel Sağkalım BSC (1) FAMTX (2) C+S1 (3) CF (4) IF (5) EOF (6) DCF (4) ECF (6) ECX (6) XP (7) EOX (6) 1 yıl Trastuzumab + XP/FP (8) HER2 IHC 2+/FISH-pozitif ve IHC Trastuzumab + XP/FP (8) 0 HER2 IHC 3+/FISH-pozitif Medyan genel sağkalım (ay)

35 Mide Kanserinde HER2 değerlendirilmesi, Meme Kanserinden Farklıdır. Tümör heterojenitesi İnkomplet membran boyanması Hofmann M, et al. Histopathology 2008; 52:

36 Mide Kanseri Heterojen yapıdadır HER2 + MEME KANSERİ HER2 + MİDE KANSERİ

37 HER2 testi algoritması MEME Hasta tümör dokusu IHC ISH ISH Trastuzumab Trastuzumab + Trastuzumab Bilous M, et al. Mod Pathol 2003;16:173 82

38 Efficacy and safety of trastuzumab (Tmab) and paclitaxel for T-mab naïve patients with HER2 positive previously treated metastatic gastric cancer (JFMC ). 45 hasta ORR ve DCR - %37.2 ve %83.7 Aktif, torable ve umut verici bulunmus ASCO 2012

39 Detection and HER2 expression of circulating tumor cells in advanced gastric cancer patients Japonya Prospektif 140 hasta 140 hastanın 80 inde (%57) CTC pozitif. HER2-pozitif CTC 21 hasta (%23.8) (6 hastada primer tümör HER-2 negatif). Bu hastalara trastuzumab+kapasitabin+cisplatin; 15, weekly Paklitaksel; 5). Bazal CTC pozitif hücrelerin %54.5 ü HER-2 pozitif. Bu hastalarda daha kısa PFS tespit edildi. HER2 expression on CTC was associated with chemo-resistance. Information on the HER2 status of CTC might be helpful for stratification of HER2-directed therapies. ASCO 2012

40 A phase ll study of trastuzumab in combination with triweekly S-1 plus CDDP in HER2-positive advanced gastric cancer (HERBIS-1). 56 Hasta RR; %68 DCR; %94 Conclusions: T-mab in combination with triweekly SP regimen showed promising antitumor activity and manageable toxicities in pts with HER2-positiveAGC ASCO GI 2013

41 Effect of trastuzumab on telomere-related proteins and the relationship to the sensitivity of HER2-amplified human gastric cancer cells to oxaliplatin and cisplatin. Our results describe the potential role of low dose trastuzumab to increase sensitivity of oxaliplatin and cisplatin in HER2 amplified gastric cancer cells, which may be partially through downregulating the expression levels of telomere-related genes. ASCO GI 2013

42 HELOISE - DİZAYN Phase 3 randomized, open-label, parallel group, multicenter, international study 1:1 randomization, stratified by measurable vs non-measurable/evaluable disease; region (US vs. Ex-US); creatinine clearance ml/min vs. > 60 ml/min All patients will continue their treatment regimen as randomized until PD or unacceptable toxicity

43 Lapatinib: Faz III Çalışma: LoGIC 1 st basamak mide kanseri Birincil sonlanım noktası: Progresyonsuz sağkalım Birinci basamak tedavi Hastalar HER2 ifade eden 410 ileri evre mide, ÖGB, veya ösefagus adenokanseri Okzaliplatin 130 mg/m 2 iv D1, 3 hft da bir X 8 siklus Kapesitabin 850 mg/m 2 bid po D hft da bir Lapatinib 1250 mg po günlük R Oxaliplatin 130 mg/m 2 iv D1, 3 hft da bir Kapesitabin 850 mg/m 2 bid po D1-14, 3 hft bir Plasebo po günlük X 8 siklus

44 Lapatinib: Faz II Çalışma: TyTAN 2. Basamak metastik mide kanseri Birincil sonlanım noktası: Genel sağkalım Hastalar: 314 ileri evre mide, ÖGB adenokanseri Artmış erbb2 ifadesi olan Birinci basamak Haftalık Paklitaksel Lapatinib R Haftalık Paklitaksel Plasebo

45 A phase II open-label trial of dacomitinib monotherapy in patients with HER2-positive advanced gastric cancer after failure of at least one prior chemotherapy regimen. Dacomitinib; Pan-HER inhibitörü 27 hasta Ağır tedavi görmüş hastalar 4 ay-pfs; %22.2 mpfs; 2.1 ay (95% CI: ) RR %7.4 DCR %40.7(95% CI: %) MOS; 7.1 ay ASCO GI 2012

46 GATSBY - DİZAYN Stage 1** 100 patients for Regimen Selection Analysis X Interim Regimen Selection Analysis Stage 2** Population: 2L HER2+ AGC Prior chemo ± prior HER2 tx PS 0-1 Total n=412 (Stage 1 + 2) T-DM1 3.6 mg/kg q3 wk T-DM1 2.4 mg/kg/wk n=40 n=30 n=40 n=30 (Physician s Chemotherapy (Physician s Choice) Choice) (Physician s Choice) Paclitaxel 80 mg/m Paclitaxel 80 mg/m 2 /wk or /wk or Docetaxel 75 mg/m Docetaxel 75 mg/m 2 q3 wk q3 wk T-DM1 selected regimen* 2 n=158 1 FPI Randomization: Stage 1: 3 Arm; 2:2:1 ratio Stage 2: 2 Arm; 2:1 ratio n=20 n=15 Additional accrual during follow-up of initial 100 patients n=79 LPI Final Data Total Sample size n=412 Selected T-DM1 Arm: 228 Control Arm: 114 Non-selected T-DM1 Arm: 70

47 Jacob - DİZAYN

48 Mide kanserinde EGFR EGFR ın mide kanserinde sıklıkla artmış ifadesi söz konusudur 42 tümör örneğinin %86 sında (mide, ÖGB) + 42 mide kanseri örneğinin %59.5 EGFR ifadesi IHK yöntemi ile gösterilmiştir JCO2006; 24: ; ASCO2007 # mide adenokanserli hastanın %62 sinde EGFR ifadesi RT-PCR ile tespit edilmiştir. Artmış EGFR ın ifadesi: İleri klinik evre + lenf nodu metastazı Sağkalımda azalma (6 çalışmanın 3 ünde) World J Gastroenterol 2007; 13: EJC 2001; 37:S9-S15

49 EGFR tirozin kinaz inhibitörleri: Mide kanserinde Faz II çalışmalar Kemoterapi sayı RR TTP Gefitinib1-71 %0 Erlotinib2-68 %9 ÖGB %0 MK 2 ay ÖGB 1.6 ay MK 1. Doi, et al 2003 ASCO, 2. Dragovich, et al. J Clin Oncol 2006

50 EGFR monoklonal antikorları: Setuksimab Mide kanseri 1. basamak Faz II çalışmalar Kombinasyon kemoterapisi N Yanıt oranı mttp/pfs Ortanca genel sağkalım FOLFIRI % 8.0 ay 16.0 ay FOLFOX % 5.5 ay 9.9 ay FUFOX % 7.6 ay 9.5 ay XELOX % 6.5 ay 11.8 ay 1, Pinto, et al. Ann Oncol 2007, 2. Han, et al. Br J Cancer 2009, 3. Lordick, et al. Br J Cancer 2010, 4. Kim, et al. Inv New Drug 2009 (epub)

51 Seuksimab: Faz III çalışma: EXPAND Metastatik mide kanseri 1.basamak Primary endpoint: Superiority in PFS N = 870 patients with gastric or GEJ adenocarcinoma, for 1 st line palliative chemotherapy R A N D O M I Z A T I O N Setuksimab Cisplatin Capecitabine Cisplatin Capecitabine 400mg/m 2 initial dose, then 250mg/m 2 per week 80mg/m 2 iv D1 1000mg/m 2 bid po D1-14 q3w 80mg/m 2 iv D1 1000mg/m 2 bid po D1-14 q3w

52 Panitumumab: Faz III Çalışma: REAL-3 Mestatik mide kanseri 1.basamak Lokal ileri veya metastatik ösefagogastrik adenokanser N=730 R EOX + Panitumumab Every 3 weeks EOX Panitumumab (Vectibix): tam hümanize IgG2 tipi EGFR moantikoru Birincil sonlanım: genel sağkalım

53 Bevasizumab: Kemoterapi ile kombine faz II çalışmalar Kombinasyon kemoterapisi Fluoropyrimidine + Platinum CPT-11 + Platinum Docetaxel + Platinum Docetaxel + CPT-11 + Platinum Docetaxel + 5-FU (LV) + Platinum

54 Bevasizumab: Faz III Çalışma 1. basamak, AVAGAST N=760 Locally Advanced or Metastatic Gastric Cancer (stomach or gastrooesophageal junction) R A N D O M I Z A T I O N XP + Placebo (3-weekly) for 6 cycles XP + Bevacizumab (3-weekly) for 6 cycles X + Placebo (3-weekly) Until PD X + Bevacizumab (3-weekly) Until PD Disease Progression (PD) ASCO 2010 OS farkı yok! Follow up survival status 3 monthly XP = Xeloda 1000 mg/m2 bid po D1-14+ cisplatin 80 mg/m2 iv D1 Primary endpoint = Overall Survival Bevacizumab 7.5 mg/kg iv

55 Survival analysis according to disease subtype in AVAGAST: First-line capecitabine and cisplatin plus bevacizumab (bev) or placebo in patients (pts) with advanced gastric cancer. Disease subtype Region Pts per arm (placebo/bev) Median OS, mo (placebo/bev) OS hazard ratio (95% CI) Type 1 Type 2 Type 3 All 35/ /10.4 Asia 5/9 11.3/NR Non-Asia 30/ /10.4 All 206/ /11.9 Asia 115/ /13.5 Non-Asia 91/76 6.5/9.9 All 126/ /13.3 Asia 54/ /13.9 Non-Asia 72/83 9.0/ (0.59, 1.89) 0.39 (0.10, 1.58) 1.50 (0.77, 2.93) 0.83 (0.65, 1.06) 0.96 (0.69, 1.34) 0.68 (0.48, 0.97) 0.87 (0.64, 1.16) 1.10 (0.70, 1.73) 0.72 (0.48, 1.07) proximal non-diffuse GC (type 1), diffuse GC (type 2), and distal non-diffuse GC (type 3).

56 IMC-1121B: Faz III Çalışma 2. basamak Met adenocarcinoma: gastric or GEJ Measurable disease Radiographic PD during or within 4 or 6 months of last dose of 1st line or adjuvant therapy, respectively PD on platinum- and/or fluoropyrimidine-containing combination rx ECOG PS 0-1 R A N D O M I Z E 2 (410) 1 (205) 1121B 8 mg/kg (q 14 d) + BSC Treat until Placebo (q 14 d) + BSC Stratify: - Geography (NA/EU/AU/NZ vs SA/CA vs Asia) - Weight loss ( 10% over 3 mo vs <10%) - Location of primary (gastric vs GEJ) PD, toxicity Primary Endpoint OS n 615 (459 events) Centers 250 sites in Europe, NA, SA, CA, Asia, Australia/ NZ Assumptions Median OS from 5 to 7 mo (HR 1.4); alpha = 0.05; Power = 90%

57 Randomized phase II study of S-1/CDDP plus TSU-68 versus S- 1/CDDP in patients with advanced gastric cancer. Subcategory: TSU-68 (orantinib) is an oral, angiokinase inhibitor targeting the vascular endothelial growth factor receptor 2, platelet-derived growth factor receptor β, and fibroblast growth factor receptor 1 93 patients were enrolled TSU-68 plus S-1/CDDP therapy did not prolong PFS of patients with advanced GC as compared with S-1/CDDP. ASCO GI 2013

58 Sunitinib: Faz II monoterapi çalışması 2. Basamak ileri evre mide kanseri N = 78 daha önce 1. basamak KT almış ECOG PS 0-1 Tedavi rejimi Sunitinib 50 mg po qd, 4 hft kullan, 2 hafta ara Ortanca 2 siklus Etkinlik 2 PRs (2.6%), 25 SDs (32.1%) Ortanca progresyonsuz sağkalım: 2.3 ay, Ortanca Sağkalım: 6.8 ay Bang, et al. Inv New Drug 2010

59 Phase II study of oxaliplatin and sorafenib in advanced gastric cancer after failure of cisplatin-fluoropyrimidine-based (PF) treatment 36 hasta Bir hastada CR %47.2 SD Median PFS 3 ay (95 %CI: ) Median OS 6.5 ay ( 95% CI: ) 1. basmak tedavide 6 aydan daha uzun PFS olan hastalarda anlamlı derecede daha uzun PFS saptandı ASCO 2012

60 Sunitinib KT Kombinasyonları FOLFIRI FP XELOX

61 Sorafenib: Faz I-II kemoterapi ile kombinasyon çalışmaları Dosetaksel + sisplatin Kapesitabin + Sisplatin S-1 + sisplatin

62 RAD001: Faz II Çalışma 2-3. Basamak monoterapi RAD mg po gün N=53 daha önce tedavi edilmiş 1 (51%) veya 2 (49%) sıra KT almış PS=0-1 Etkinlik RR=0%, Hastalık kontrol oranı=56% mpfs = 2.7 ay, mos=10.1 ay Yan etkiler G3-4 toksisite: anemi (11%), hiponatremi (9.4%), GGT artışı (7.5%), lenfopeni(7.5%) G1-2 pneumonitis in 15% Doi, et al. J Clin Oncol 2010

63 RAD001: GRANITE-1 Faz III Çalışma, 2-3 basamak

64 Phase III trial of everolimus (EVE) in previously treated patients with advanced gastric cancer (AGC): GRANITE-1. EVE monotherapy did not significantly improve OS in patients with AGC previously treated with 1 or 2 lines of systemic chemotherapy. EVE did improve PFS. Results for OS and PFS were consistent across the various subgroups. The safety profile was consistent with that previously observed with EVE. ASCO GI 2012

65 RAD001: Faz II Çalışmalar Kemoterapi ile kombine, 1. basamak 5FU/FA + sisplatin Mitomisin-C XELOX

66 SONUÇLAR Kemoterapi ile ileri evre mide kanseri veya ÖGB adenokanserinde etkinlik yeterli değildir Hedefe yönelik ajanların 1. basamakta tek başına klinik olarak anlamlı etkisi gösterilememiştir TOGA çalışması ile HER(+) tümörlerde anlamlı etkinlik artışı olup bu grupta ilk defa sağkalım 12 ayı aşmıştır. Her-2 hedefli tedaviler üzerinde duruluyor. Bevasizumab, Everolimuz faz III çalışamaları negatif. HER2(-) kanserler için Yeni hedefler Yeni ajanlar ÇOKça çalışma...

67 Biz ne yapalım? Lokal ileri veya Metastatik mide kanserinde PS iyi Yandaş hastalığı olmayan hastalar için HER-2 statusuna bakalım HER-2 IHC 3+ veya FISH + HER-2 Negatif Trastuzumab Sisplatin Floroprimidin DCF EOX

68 Sabrınız için Teşekkürler

Mide Kanserinde Literatür Güncellemesi

Mide Kanserinde Literatür Güncellemesi Mide Kanserinde Literatür Güncellemesi Dr. Faysal DANE Medikal Onkoloji Bilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi INTERGRUP 0116 çalışması N:556 Medyan sağkalım:35 ay vs 26 ay; p:0.006 D2 diseksiyon

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

Mide Kanserinde Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Mide Kanserinde Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Tedavi Yaklaşımları Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ders Planı Mide kanseri insidans ve mortalite Mide kanserinde evreleme Mide kanserinde

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) LOKAL İLERİ EVRE MİDE KANSERİNDE PALYATİF KEMOTERAPİ Palliative chemotherapy in patients with locally advanced gastric cancer H Şenol COŞKUN 1, Özlem ER 1, Fatih TANRIVERDİ

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

H. Şenol COŞKUN, Özlem ER, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Ali ÜNAL, Mustafa ÇETİN

H. Şenol COŞKUN, Özlem ER, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Ali ÜNAL, Mustafa ÇETİN Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(4): 145-151 Metastatik Mide Kanserinin Palyatif Tedavisinde Tek Ajan Fluorourasil, Fluorourasil ve Folinik Asit Kombinasyonu ve Fluorourasil, Adriamisin ve Mitomisin (FAM) Kombinasyonunun

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Şuayib Yalçın Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim Dalı Antalya, Ulusal Kanser Kongresi 2007 MİDE KANSERİ

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

METASTATİK BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ

METASTATİK BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ METASTATİK BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ Dr. İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Genel Yaklaşım Genel Yaklaşım Cerrahi/ Adjuvan RT/KRT Cerrahi/ Adjuvan RT/KRT Cerrahi/ Adjuvan

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Dr Özlem Er

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Dr Özlem Er Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Dr Özlem Er Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi 1. Basamak Sistemik Tedavi / HER2 (+) MMK Tedavisi EGFR VEGF MET 2. Basamak Sistemik Tedavi / HER2 (+)

Detaylı

Hormon Duyarlı Metastatik Meme Kanserinde Sıralama Nasıl Olmalı? Erhan Gökmen Ege Üniv. Tıp Fakültesi

Hormon Duyarlı Metastatik Meme Kanserinde Sıralama Nasıl Olmalı? Erhan Gökmen Ege Üniv. Tıp Fakültesi Hormon Duyarlı Metastatik Meme Kanserinde Sıralama Nasıl Olmalı? Erhan Gökmen Ege Üniv. Tıp Fakültesi Hormonal Tedavide Sıralama: Göz Önüne Alınması Gereken Faktörler Menopozal durum: Premenopozal Postmenopozal

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

SETUKSİMAB DİYORUZ, ÇÜNKÜ... Dr. Ece ESİN, Dr. Öztürk ATEŞ, Dr. Hacer DEMİR, Dr. Berrmet JUNHOVA Dr. Nuri KARADURMUŞ

SETUKSİMAB DİYORUZ, ÇÜNKÜ... Dr. Ece ESİN, Dr. Öztürk ATEŞ, Dr. Hacer DEMİR, Dr. Berrmet JUNHOVA Dr. Nuri KARADURMUŞ METASTATİK KOLON KANSERİ ras wt İLK HAT TEDAVİDE ÖNCE SETUKSİMAB DİYORUZ, ÇÜNKÜ... Dr. Ece ESİN, Dr. Öztürk ATEŞ, Dr. Hacer DEMİR, Dr. Berrmet JUNHOVA Dr. Nuri KARADURMUŞ 14 Mayıs 2016, İmmunoonkoloji

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK AJANLAR

KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK AJANLAR KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK AJANLAR PROF.DR. ŞUAYİB YALÇIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ SIHHİYE ANKARA KOLOREKTAL KANSER TEDAVİSİ Tedavi En iyi destek

Detaylı

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İleri evre mesane kanseri tedavisi Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mesane ca kemosensitiftir! Kombinasyon tedavileriyle ~%50-60 yanıt oranı ve %20-30 tam yanıt elde edilebilir.

Detaylı

RAS WILD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER 1. BASAMAK TEDAVİSİ ANTİ-EGFR HEDEFLİ TEDAVİLER OLMALIDIR

RAS WILD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER 1. BASAMAK TEDAVİSİ ANTİ-EGFR HEDEFLİ TEDAVİLER OLMALIDIR EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ 13-15 Mart 2015 Çeşme-İzmir RAS WILD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER 1. BASAMAK TEDAVİSİ ANTİ-EGFR HEDEFLİ TEDAVİLER OLMALIDIR Dr. Aziz Karaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ

MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ MİDE KANSERLİ HASTALARDA SERUM TİROZİN KİNAZ RESEPTÖR-2 VE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN TEDAVİ YANITI ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ MM. Şeker, E. Sancaktar, A. Şeker, DO. Acıbucu, A. Bahçeci, T. Kaçan,

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Türkiye de Hasta Seçimi ve Reçetelendirme. Dr. Rüçhan USLU

Türkiye de Hasta Seçimi ve Reçetelendirme. Dr. Rüçhan USLU Türkiye de Hasta Seçimi ve Reçetelendirme Dr. Rüçhan USLU Vaka-1 32 yaşında metastatik meme ca vakası (nod pozitif, ER, PR ve Her-2 negatif) Adjuvan CEF (6 ay sonra metastatik hale gelmiş) 1. hat Taxotere+Xeloda+Zometa

Detaylı

Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan

Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan Memorial & Medstar Kanser Merkezi Antalya Yassı Hücreli Baş Boyun Kanserlerinde Evrelere Göre 5 Yıllık Sağkalım Cases, % 5-Yr Survival, % Stage

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

Mezotelyomada Son Durum: Kemoterapi. Dr. Emin Tamer Elkıran İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD Malatya

Mezotelyomada Son Durum: Kemoterapi. Dr. Emin Tamer Elkıran İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD Malatya Mezotelyomada Son Durum: Kemoterapi Dr. Emin Tamer Elkıran İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji BD Malatya Sunum İçeriği Giriş Neoadjuvan Kemoterapi Adjuvan Kemoradyoterapi Palyatif Kemoterapi

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

Metastatik Kolon Kanserinde Tedavi Seçenekleri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Kolon Kanserinde Tedavi Seçenekleri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kolon Kanseri İnsidans ve Mortalite Kolon Kanseri İnsidans ve Mortalite Kolon Kanseri İnsidans ve Mortalite Kolon Kanseri

Detaylı

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, III. İmmünoonkoloji Kongresi, 13 Mayıs, Antalya Ajanda Sorafenib

Detaylı

Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi

Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi TÜRK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE / ART CLE The Turkish Journal of Hematology and Oncology Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3)144-149, 2003 144

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3)144-149, 2003 144 İleri evre kolorektal kanserlerin tedavisinde ARAŞTIRMALAR Erciyes Üniversitesi (Research sonuçları Reports) İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERLERİN TEDAVİSİNDE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI The results of

Detaylı

Ca Klinik olgular. Prof.Dr.At

Ca Klinik olgular. Prof.Dr.At Renal Hücreli Ca Klinik olgular Prof.Dr.At.Atıf Akdaş Olgu 1 64 yaşı şında sağlıkl klı erkek hasta Rastlantısal sal saptanan sol renal kitle Biyopsi Yaklaşı şım Gözleyerek izlem Nefron Koruyucu Cerrahi

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

V.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Bildiriler Oturumu: Jinekolojik Kanserler, Meme Kanseri ve Temel Onkoloji S14, S38, S39, S40

V.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Bildiriler Oturumu: Jinekolojik Kanserler, Meme Kanseri ve Temel Onkoloji S14, S38, S39, S40 Antalya, 20 Mart 2014 V.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Bildiriler Oturumu: Jinekolojik Kanserler, Meme Kanseri ve Temel Onkoloji S14, S38, S39, S40 Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik Acıbadem Üniversitesi

Detaylı

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan P 1. BASAMAK 2. BASAMAK MONOTERAPİ (3. BASAMAK) Faz 2 ÇALIŞMALARI Köhne

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Olgu Sunumu Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Hasta Adı Soyadı: S.D Doğum Tarihi: 1981 (35 yaş) Cinsiyet: Bayan Protokol No: 221510 Başvuru Tarihi: Ocak 2015 Şikayeti: Karın

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği Can ÖZTÜRK, Nurdan KÖKTÜRK, Melike ŞENER, Ender LEVENT, Gül GÜRSEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ Prof. Dr. Güngör Utkan Akara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD 7.3.2016 1 KHDAK 1.5 milyon yeni vaka / yıl-akciğer kanseri %80 khdak

Detaylı

REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR?

REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR? REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR? Dr. Mutlu DOĞAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Nisan 2016 447 000 yeni vaka 215 000

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ. Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi

PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ. Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi PANKREAS KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİ Doç. Dr. Özcan YILDIZ İstanbul Medipol Üniversitesi Sunum Akışı GITSG EORTC 40891 ESPAC-1 ve ESPAC-1 plus ESPAC-3(v1) ve (v2) CONKO-001 RTOG-9704 Periampuller ESPAC-3

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA İNVAZİF F MESANE TÜMÖRÜNDET KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR Doç.. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA MESANE TÜMÖRÜT SIKLIĞI

Detaylı

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM VAKA 44 yaş, K Rektum 2-3. cmde kitle Bx:adenokarsinom Batın MR: 1. Karaciğerde 2 adet 4 cm ve

Detaylı

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erken Evre Hodgkin Hastalığı Risk Tanımlamasındaki Farklılıklar May 12 1 Erken Evre Hodgkin Hastalığında

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

RAS MUTANT METASTATİK KOLON KANSERİ OLGU SUNUMU. Dr. Evren YETİŞİR

RAS MUTANT METASTATİK KOLON KANSERİ OLGU SUNUMU. Dr. Evren YETİŞİR RAS MUTANT METASTATİK KOLON KANSERİ OLGU SUNUMU Dr. Evren YETİŞİR 56 yaş, erkek hasta Şubat 2015 te karın ağrısı, kabızlık şikayeti ile başvurdu. Yapılan kolonoskopi sonucu transvers kolonda obstrüksiyona

Detaylı

YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLERDE R0 REZEKSİYON ORANLARINI ARTTIRDI MI?

YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLERDE R0 REZEKSİYON ORANLARINI ARTTIRDI MI? YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLERDE R0 REZEKSİYON ORANLARINI ARTTIRDI MI? Doç. Dr. Saadettin KILIÇKAP Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü 14 MART TIP BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN Metastatik

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Meme Kanserinde Umut Vaat Eden Tedavi Alternatifleri

Meme Kanserinde Umut Vaat Eden Tedavi Alternatifleri Meme Kanserinde Umut Vaat Eden Tedavi Alternatifleri Banu Arun, M.D. Professor, Breast Medical Oncology; Co-Director Clinical Cancer Genetics III. Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya, 24-28 Mart, 2010 Meme

Detaylı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Doç. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Plan Küçük molekül vs antikor Kirli vs temiz ilaç Kolorektal kanser Akciğer kanseri Renal hücreli

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Planı Prostat Kanseri İnsidans ve Mortalite Hormon Duyarlı Metastatik Prostat

Detaylı

METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE HASTA YÖNETİMİ. Dr. Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE HASTA YÖNETİMİ. Dr. Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE HASTA YÖNETİMİ Dr. Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı VAKA 1 59 y, Erkek 4 aydır aralıklı devam eden makattan kanama Kolonoskopide sigmoid

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Her 2 Pozitif Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Optimal Tedavi Sıralaması. Dr Özlem Er

Her 2 Pozitif Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Optimal Tedavi Sıralaması. Dr Özlem Er Her 2 Pozitif Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Optimal Tedavi Sıralaması Dr Özlem Er Her 2 Pozitif MMK Tedavisinde Optimal Tedavi Sıralaması Güncel Tedavi Yaklaşımı Pertuzumab + Trastuzumab Kombinasyonları

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI

MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI MEME KANSERİNDE TEDAVİ DR.YAVUZ ÖZIŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI METASTATIC BREAST CANCER At first recurrence --------------------------- brain (5-10%) At autopsy

Detaylı

Metastatik kolorektal kanser Olgu-1

Metastatik kolorektal kanser Olgu-1 Metastatik kolorektal kanser Olgu-1 Dr Çağatay Arslan İzmir Üniversitesi MedicalPark İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Dep. 14.03.2015 Çeşme 42 yaş E 8/2011 Kilo kaybı (8 kg/6 ay), tuvalet alışkanlığında

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapide Gelişmeler

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapide Gelişmeler Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapide Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji 2. Akciğer Kanserleri Tedavisinde Yenilikler Sempozyumu 05/03/2016, Ankara ECOG

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Küçük Hücreli Akciðer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi Rejimlerinde Yer Alan Ýlaçlarýn Prognoza Etkisi

Küçük Hücreli Akciðer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi Rejimlerinde Yer Alan Ýlaçlarýn Prognoza Etkisi ARAÞTIRMALAR Küçük Hücreli Akciðer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi Rejimlerinde Yer Alan Ýlaçlarýn Prognoza Etkisi Mustafa Pehlivan, Uður Yýlmaz, Oya Ýtil, Mehmet Alakavuklar, Atilla

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

ASCO 2012 Metastatik Meme Kanseri. Prof. Dr. Gül Başaran Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji

ASCO 2012 Metastatik Meme Kanseri. Prof. Dr. Gül Başaran Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ASCO 2012 Metastatik Meme Kanseri Prof. Dr. Gül Başaran Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ASCO 2012 MMK: Faz III çalışmalar Her-2 pozitif MK EMILIA* (plenary) ECOG 1105 (GPS 605)** CLEOPATRA

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü 21 Mart 2014, Antalya Lokal ileri KHDAK tanımı Evre III:

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ TRASTUZUMAB. Dr. Dilek Dinçol

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ TRASTUZUMAB. Dr. Dilek Dinçol ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ TRASTUZUMAB Dr. Dilek Dinçol Binding of Herceptin to HER2 Trastuzumabın Etki Mekanizmaları HER2 aracılığıyla gelişen büyüme sinyallerini antagonist etki gösterir ADCC yi (antibody-dependent

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yapılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Yapabildiğin

Detaylı

KONGREDEN AKILDA KALANLAR- MEME KANSERİ

KONGREDEN AKILDA KALANLAR- MEME KANSERİ KONGREDEN AKILDA KALANLAR- MEME KANSERİ PROF. DR. HÜSEYİN ENGİN 23 MART 2014-ANTALYA SON 2 YILIN PRATİĞİ DEĞİŞTİREN YAYINLARI-MEME KANSERİ GIM-2 (Cognetti, SABCS) 2051 nod (+) hasta %60-1-3 nod (+) 7 yıllık

Detaylı

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ders Planı Özofagus, distal özofagus kardia kanserinde tedavi yaklaşımları

Detaylı

Akciğer Kanserinde Kemoterapi Endikasyonları ve Seçenekleri. enekleri. Prof Dr.Bahar KURT kları AD,Bolu

Akciğer Kanserinde Kemoterapi Endikasyonları ve Seçenekleri. enekleri. Prof Dr.Bahar KURT kları AD,Bolu Akciğer Kanserinde Kemoterapi Endikasyonları ve Seçenekleri enekleri Prof Dr.Bahar KURT AİBÜ Tıp p Fakültesi Göğüs G s Hastalıklar kları AD,Bolu Konuşma planı Akciğer kanserine genel bakış Türkiyedeki

Detaylı