Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır."

Transkript

1 TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI * Önlisans Mezuniyet Alaný Açýköðretim Lisans Programlarý Adalet / Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet Yüksekokulu Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Adalet Meslek Eðitimi Önlisans Programý AÖF Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Adalet Yüksekokulu (A Örgün) / Adalet Yüksekokulu (B Ekstern) Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Avrupa Topluluðu Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Bankacýlýk / Banka-Sigorta / Banka ve Sigorta Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Bankacýlýk ve Sigortacýlýk / Bankacýlýk ve Sigortacýlýk(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Muhasebe / Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Vergi Uyg Ýktisat-Ýþletme Bilgisayarlý Muhasebe Ýktisat-Ýþletme Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi / Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Ýktisat-Ýþletme Bilg. Muhasebe ve Vergi Uyg. Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Biliþim Yönetim / Biliþim-Yönetim Ýktisat-Ýþletme Borsa ve Finans Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi / Büro Yönetimi (AÖF) Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi (Deniz Astsubay MYO) Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi ve Sek. / Büro Yönetimi ve Sek.(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Sekreterlik / Sekreterlik Programý Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Büro Yönet. ve Sekreterlik Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Ýktisat-Ýþletme Demiryolu Ýnþaatý ve Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Deniz Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Deniz Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Deniz ve Liman Ýþletme Ýktisat-Ýþletme Denizcilik Ýktisat-Ýþletme Dýþ Ticaret / Dýþ Ticaret(AÖF) / Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði Ýktisat-Ýþletme e-ticaret Ýktisat-Ýþletme Elektronik Ticaret Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Yönetim Ýktisat-Ýþletme-Çalýþma Eko. ve End. Ýliþ. Emlak ve Emlak Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Emtia Borsasý Ýktisat-Ýþletme Ev Ýdaresi(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Finans / Finans ve Muhasebe Ýktisat-Ýþletme Gemi Makineleri Ýþletme Ýktisat-Ýþletme Genel Ýþletme / Ýþletme Ýktisat-Ýþletme-Çalýþma Eko. ve End. Ýliþ. Giriþimcilik ve Proje Yönetim Asistanlýðý Ýktisat-Ýþletme Gümrük / Gümrük Meslek Elemaný-MYO Ýktisat-Ýþletme Gümrük Ýþleri Ýktisat-Ýþletme Gümrük Ýþletme / Gümrük Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Halkla Ýliþkiler / Halkla Ýliþkiler(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk / Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Ýktisat-Ýþletme Hastane Yönetimi ve Organizasyon Ýktisat-Ýþletme Hava Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Ýktisat-Ýþletme Ýnsan Kaynaklarý Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönet.-Çalýþ.Eko.ve End.Ýliþ. Ýnternet Gazeteciliði ve Yayýncýlýðý Ýktisat-Ýþletme Ýnternet ile Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Ýþ Ýdaresi / Ýþ Ýdaresi(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Ýþletme-Ekonomi Ýktisat-Ýþletme Ýþletme Elemaný / Ýþletme Meslek Elemaný / Ýþletme Programý Ýktisat-Ýþletme Ýþletme Organizasyon ve Çiftlik Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Ýþletme ve Yönetim / Ýþletme Yönetimi / Ýþletme Yönetimi Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Ýþletmeci / Ýþletmecilik Programý / Ýþletmecilik Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Ýþletmecilik Ýktisat-Ýþletme-Çalýþma Eko. ve End. Ýliþ. Ýþletmecilik-Muhasebe/ Ýþletme-Muhasebe/Ýþletme-Muhasebe Meslek Elemaný - Ýktisat-Ýþletme Ýthalat-Ýhracat Ýktisat-Ýþletme Jandarma Astsubay MYO Ýktisat-Ýþletme Jandarma Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Hava Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Kalite Kontrol Ýktisat-Ýþletme Kalite ve Üretim Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Kamu Sevk Ýdaresi / Kamu Sevk ve Ýdaresi Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönet.-Çalýþ.Eko.ve End.Ýliþ. Kargo Ýktisat-Ýþletme Kara Kuvvetleri Astsubay MYO Yönetim Bilimleri Ýktisat-Ýþletme Kara Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Kooperatif / Kooperatifçilik / Kooperatif Ýþletmecisi / Kooperatif Ýþletmesi Ýktisat-Ýþletme Lojistik Ýktisat-Ýþletme Maðaza Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme 206

2 Mahalli Ýdareler / Mahalli Ýdareler(AÖF) / Mahalli Ýdareler Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Maliye (Hava Astsubay MYO) Ýktisat-Ýþletme-Maliye Maliye / Maliye Meslek YO-Maliye / Maliye MYO-Maliye Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Maliye-Muhasebe Ýktisat-Ýþletme-Maliye Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý Ýktisat-Ýþletme-Maliye Muhasebe/ Muhasebe(AÖF)/ Muhasebe Meslek Elemaný/Muhasebe Programý - Ýktisat-Ýþletme Muhasebe ve Finansman Ýktisat-Ýþletme Mutfak Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Ofis Teknolojileri ve Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Orman Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Orta Kademe Yöneticilik / Orta Kademe Yöneticilik Programý Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Otel Yöneticiliði Ýktisat-Ýþletme Para ve Sermaye Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Pazarlama / Pazarlama Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Pazarlama ve Satýþ Ýktisat-Ýþletme Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi / Perakendecilik ve Maðaza Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Personel Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Piyasa Araþtýrmalarý ve Pazarlama / Piyasa Araþtýrmalarý ve Reklamcýlýk Ýktisat-Ýþletme Polis Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Polis Meslek Yüksekokulu Ýktisat-Ýþletme Raylý Sistemler Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Reklam Yönetimi/Reklamcýlýk Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Satýþ Yönetimi / Satýþ Yönetimi(AÖF) / Satýþ ve ReklamYönetimi Ýktisat-Ýþletme Sermaye Piyasasý ve BorsaYönetimi Ýktisat-Ýþletme Sevk ve Ýdare Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönet.-Çalýþ.Eko.ve End.Ýliþ. Seyahat Ýþletmeciliði / Seyahat Ýþletmeciliði ve Tur Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Seyahat Ýþletmeciliði ve Tur Operatörlüðü Ýktisat-Ýþletme Seyahat ve Tur Ýþletmeciliði / Seyahat ve Turizm Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Sigortacýlýk / Sigortacýlýk Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Sosyal Bilimler / Sosyal Bilimler(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Tarým Ýþletmeciliði / Tarýmsal Ýþletmecilik / Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Tarýmsal Kooperatifçilik / Tarýmsal Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ýktisat-Ýþletme Týbbi Mümessillik ve Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Ticaret ve Yönetim Ýktisat-Ýþletme Ticaret ve Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Turizm / Turizm Ýþletmecisi / Turizm Ýþletmeciliði/ Turizm Ýþletmeciliði Programý - Ýktisat-Ýþletme Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik / Turizm Ýþletmeciliði ve Otel Yöneticiliði Ýktisat-Ýþletme Turizm, Konaklama ve Otel Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otel Ýþletmeciliði / Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otel Yöneticiliði / Turizm ve Otel Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otelciliði Meslek Elemaný / Turizm-Otelcilik Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Turizm Otelcilik / Turizm ve Otelcilik / Turizm ve Otelcilik(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otelcilik Ýþletmecisi / Turizm ve Otelcilik Ýþletmesi Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otelcilik Yönetimi / Turizm Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Uluslararasý Lojistik / Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Uluslararasý Ticaret / Uluslararasý Ticaret Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Yatçýlýk ve Yat Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Yerel Yönetimler / Yerel Yönetimler(AÖF) Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Yönetim Ýktisat-Ýþletme TABLO-5. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI * Önlisans Mezuniyet Alaný Açýköðretim Lisans Programlarý Açýk Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi Ýktisat-Ýþletme Aðaç Ýþleri Ýktisat-Ýþletme Aðýrlama Hizmetleri Ýktisat-Ýþletme Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Antrenörlük ve Seyislik Ýktisat-Ýþletme Arazi Muhafaza ve Islah Ýktisat-Ýþletme Arýcýlýk Ýktisat-Ýþletme Aþçýlýk Ýktisat-Ýþletme At Antrenörlüðü Ýktisat-Ýþletme At Bakýcýlýðý ve Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Atçýlýk Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Av ve Yaban Hayatý / Av ve Yaban Hayatý Yönetimi Ýktisat-Ýþletme 207

3 Ayakkabý Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk Ýktisat-Ýþletme Bahçe Ziraatý Ýktisat-Ýþletme Bakýr Çalgýlar Ýktisat-Ýþletme Balýk Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Besicilik Ýktisat-Ýþletme Beton Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Bilgi Ýþlem Ýktisat-Ýþletme Bilgi Yönetimi /Bilgi Yönetimi (AÖF) Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalýpçýlýk Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Makine Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Tasarým Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Yayýncýlýk Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Donanýmý / Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Operatörlüðü / Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Programcýlýðý / Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eðitim) Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Programlama Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Bina Koruma ve Yenileme Ýktisat-Ýþletme Binicilik Ýktisat-Ýþletme Bitki Koruma Ýktisat-Ýþletme Bitkisel Üretim Ýktisat-Ýþletme Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Biyokimya Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Boya Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Boya ve Ýzolasyon Uygulama Teknikleri Ýktisat-Ýþletme Budama ve Aþýlama Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi (Deniz Astsubay MYO) Ýktisat-Ýþletme Cam Ýktisat-Ýþletme Cam Endüstrisi Ýktisat-Ýþletme Cam-Seramik Ýktisat-Ýþletme Cevher Hazýrlama Ýktisat-Ýþletme Cevher Hazýrlama ve Madencilik Ýktisat-Ýþletme Cilt Bakýmý ve Güzellik Ýktisat-Ýþletme Çay Eksperliði Ýktisat-Ýþletme Çayýr-Mera ve Yem Bitkileri Ýktisat-Ýþletme Çevre Ýktisat-Ýþletme Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Ýktisat-Ýþletme Çevre Koruma Ýktisat-Ýþletme Çevre Saðlýðý Ýktisat-Ýþletme Çevre Temizlik Hizmetleri Ýktisat-Ýþletme Çini Ýþlemeciliði Ýktisat-Ýþletme Deðirmencilik Ýktisat-Ýþletme Dekor Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Demir Yolu Araçlarý Ýktisat-Ýþletme Deniz Elektroniði Ýktisat-Ýþletme Deniz Haberleþme Ýktisat-Ýþletme Deniz Kuvvetleri Mesleki Eðitim Ýktisat-Ýþletme Deri Ýþleme Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Deri Konfeksiyon Ýktisat-Ýþletme Deri Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Dericilik Ýktisat-Ýþletme Doðal Taþ Dekorasyonu Ýktisat-Ýþletme Doðalgaz ve Boru Hatlarý Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Doðalgaz ve Isýtma/Doðal Gaz ve Isýtma Ýktisat-Ýþletme Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Dokuma Ýktisat-Ýþletme Dokumacýlýk ve El Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Döküm Ýktisat-Ýþletme Duvar Süsleme Sanatlarý /Duvar Süsleme Sanatý Ýktisat-Ýþletme Ekmekçilik Ýktisat-Ýþletme El Basmacýlýðý Ýktisat-Ýþletme El Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Elektrik Ýktisat-Ýþletme Elektrik-Elektronik /Elektrik-Elektronik Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Elektronik Ýktisat-Ýþletme Elektronik Haberleþme Ýktisat-Ýþletme Elektronik Haberleþme (Uzaktan Eðitim) Ýktisat-Ýþletme Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deðerlendirme Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Elektronik Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eðitim) Ýktisat-Ýþletme 208

4 Endüstriyel Hammaddeler Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Kalýpçýlýk Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Otomasyon/End. Otomasyon (Uzaktan Eð.)/Kontrol Sistemleri Tek. - Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Seramik Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Tasarým Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Tavukçuluk Ýktisat-Ýþletme Enerji Ýktisat-Ýþletme Et Endüstrisi Ýktisat-Ýþletme Ev Cihazlarý Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Ev Gereçleri Ýktisat-Ýþletme Fermantasyon Ýktisat-Ýþletme Fermantasyon Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Fermente Ürünler Ýktisat-Ýþletme Fýndýk Eksperliði Ýktisat-Ýþletme Fidan ve Fidecilik Ýktisat-Ýþletme Fidan Yetiþtirme Ýktisat-Ýþletme Film Yapým Teknikleri Ýktisat-Ýþletme Fotoðraf Ýktisat-Ýþletme Fotoðrafçýlýk Ýktisat-Ýþletme Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Ýktisat-Ýþletme Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Geleneksel El Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Gemi Ýnþaatý Ýktisat-Ýþletme Gemi Makineleri Ýktisat-Ýþletme Gemoloji ve Mücevher Ýktisat-Ýþletme Gýda Kalite ve Saðlýk Kontrol Ýktisat-Ýþletme Gýda Kalitesi ve Saðlýk Kontrolü Ýktisat-Ýþletme Gýda Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Gýda Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Görsel Ýletiþim Ýktisat-Ýþletme Grafik Ýktisat-Ýþletme Grafik Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Güvenlik Ýktisat-Ýþletme Güverte Ýktisat-Ýþletme Haberleþme Ýktisat-Ýþletme Haberleþme Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Halý ve Kilim Ýktisat-Ýþletme Halýcýlýk Ýktisat-Ýþletme Halýcýlýk ve Desinatörlüðü Ýktisat-Ýþletme Harekat Ýktisat-Ýþletme Harita Ýktisat-Ýþletme Harita Kadastro/ Harita ve Kadastro Ýktisat-Ýþletme Harita Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Harita ve Maden Ölçme Ýktisat-Ýþletme Hasat Sonrasý Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Hava Astsubay MYO Güvenlik / Harekat / Ýkmal / Levazým / Personel Ýktisat-Ýþletme Hava Astsubay MYO Muharebe Elektronik Ýktisat-Ýþletme Hava Astsubay MYO Ulaþtýrma ve Otomotiv Ýktisat-Ýþletme Hava Kontrolörlüðü Ýktisat-Ýþletme Hava Kontrolörü Ýktisat-Ýþletme Hava Savunma Ýktisat-Ýþletme Hava Trafik Ýktisat-Ýþletme Hava Kuvvetleri Mesleki Eðitim Ýktisat-Ýþletme Hayvan Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Ýktisat-Ýþletme Hayvansal Üretim Ýktisat-Ýþletme Hazýr Beton Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Hazýr Giyim Ýktisat-Ýþletme Hazýr Yemek ve Aþçýlýk Ýktisat-Ýþletme Hidroelektrik Santrallarý Ýktisat-Ýþletme Host ve Hosteslik (Otobüs) /Host ve Hosteslik Ýktisat-Ýþletme Ýç Mekan Koruma ve Yenileme Ýktisat-Ýþletme Ýhbar Kontrol Ýktisat-Ýþletme Ýklimlendirme-Soðutma Ýktisat-Ýþletme Ýkmal Ýktisat-Ýþletme Ýkram Ýktisat-Ýþletme Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Ýnþaat /Ýnþaat Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Ýpek Böcekçiliði Ýktisat-Ýþletme Ýstihbarat Ýktisat-Ýþletme Ýstihbarat (Foto Kýymetlendirme Dalý) / Ýstihbarat (Foto Laboratuvar Dalý) Ýktisat-Ýþletme Ýstihkam Ýktisat-Ýþletme Ýþ Makineleri Ýktisat-Ýþletme Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði / Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ýþletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi Ýktisat-Ýþletme 209