(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1"

Transkript

1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi midir? C. Hayır, ilköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. S. Öğretmenevleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi midir? C. Hayır, öğretmenevleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. S. Vakıf üniversiteleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi midir? C. Evet, vakıf üniversiteleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı nın kamu kurumları ve yerel yönetimlere yönelik olarak hazırlanan başvuru rehberi kapsamında uygun başvuru sahibidir. S. Organize sanayi bölgeleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi midir? C. Hayır, Organize Sanayi Bölgeleri Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. S.Tarım ve Kırsal Kalkınma ile Turizm ve Çevre Mali Destek Programlarına yapılabilecek toplam başvuru sayısı kaçtır? C. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 10. maddesinde aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca bir başvuru sahibi Tarım ve Kırsal Kalkınma ile Turizm ve Çevre Mali Destek Programlarına toplamda 4 (dört) başvuru yapabilecektir ve bunlardan en fazla 2 (iki) tanesinin Ajans tarafından desteklenmesi mümkündür. S. Dernekler ile kamu kurumlarının Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında proje ortaklığı yapması mümkün müdür? C. Hayır değildir. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında projelere ortak olarak katılacak kurumların İzmir de yasal olarak kayıtlı ve faal olmak koşulu dışında

2 başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamaları gerekmektedir. Ancak bu kurumların projelere iştirakçi olarak katılmasının önünde bir engel yoktur. S. Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri uygun başvuru sahibi midir? C. Evet, Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri 5335 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun Ek 1. maddesine istinaden kurulduklarından uygun başvuru sahibidir. S. Üniversitelere bağlı Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Araştırma Merkezleri, Bölümler Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi midir? C. Hayır, bu sayılan kurumlar Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. S. Bakanlıklar Turizm ve Çevre Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi midir? C. Hayır, Bakanlıklar bu mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. Ancak iştirakçi olarak katılmaları mümkündür. Lütfen Başvuru Rehberi, Bölüm e bakınız. S. İzmir in tüm ilçelerinden mali destek programlarına katılmak mümkün müdür? C. Turizm ve Çevre Mali Destek Programlarına ilişkin hazırlanan başvuru rehberinin bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerinden biri İzmir il sınırları içerisinde (TR 31 Düzey 2 Bölgesi) kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek tir. Dolayısıyla eğer İzmir il sınırları içerisinde kayıtlı iseniz ve başvuru sahiplerine ilişkin diğer uygunluk kriterlerini de taşıyorsanız uygun bir başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirsiniz. S. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında bireysel olarak mali destek başvurusunda bulunulabilir mi? C. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı için hazırlanan Başvuru Rehberlerinin Bölüm de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru sahiplerinin tüzel kişiliği haiz olması gerekmektedir. Dolayısıyla bireysel başvurular uygun değildir. S. Projelerde ortak bulundurma şartı var mıdır? C. Hayır, uygun başvuru sahipleri kapsamında olan kurum/kuruluşlar ortaklar ile birlikte proje teklifi sunulabilecekleri gibi tek başlarına da proje teklifi sunabilirler. S. İştirakçilerin İzmir de yasal olarak kayıtlı ve faal olma koşulunu taşıması gerekli midir? C. Hayır. Başvuru Rehberi Bölüm de yer alan iştirakçiler bölümünde belirtildiği üzere iştirakçilerin başvuru sahibi ve ortaklarının taşıması gereken uygunluk kriterlerini taşımaları gerekmemektedir. Dolayısıyla, İzmir de yasal olarak kayıtlı ve faal olma koşulunu taşımayan kurum/kuruluşlar projeye iştirakçi olarak dahil olabilirler. S. Mahalle muhtarları uygun başvuru sahibi midir? C. Hayır. Mahalle muhtarları Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. Köy muhtarlıkları uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmektedir.

3 S. Kooperatifler Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında mıdır? C.16 Hayır, değildir. S. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında en fazla kaç projeye ortak olunabilir? C. Proje başvurularında ortaklar ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Projelerdeki rollerini ve maddi katkı oranlarını dikkate alarak bir kuruluş birden fazla projeye ortak olabilir. Başvuru formunda, tüm ortakların projedeki rolleri ve katkıları açıkça belirtilmeli ve detaylı bir şekilde gerekçelendirilmelidir. Ancak bu kuruluşun mali ve işletme kapasitesinin, birden fazla projede ortak olarak yer almaya uygun olması gerekir. Projelerin değerlendirme aşamasında bu gibi durumlar göz önünde bulundurulacaktır. S. Bir Başvuru sahibi aynı projede birden fazla ortak ve iştirakçiye sahip olabilir mi? C. Evet. Ortak ve iştirakçi sayısı için herhangi bir sınırlama yoktur. S. Başvuru sahibinin aynı zamanda alt yüklenici/taşeron olması mümkün müdür? C. Hayır, aynı proje kapsamında başvuru sahibi ve alt yüklenici/taşeronun aynı olması mümkün değildir. S. Başvuru sahibi ya da proje ortağının uygunluk kriterlerini karşılamaması durumunda başvuru değerlendirilecek midir? C Başvuru sahibi ya da proje ortağının Başvuru Rehberinin ve bölümlerinde sayılan uygunluk kriterlerini karşılamaması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaksızın reddedilecektir. S. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı na kar amacı güden kuruluşların başvuruda bulunması mümkün müdür? C. Hayır. Kar amacı güden kuruluşların Turizm ve Çevre Mali Destek Programına başvuruda bulunmaları mümkün değildir. S. Sosyal güvenlik prim borcunun ya da vergi borcunun yapılandırmasının başvuru tarihi itibariyle tamamlanamaması ve yapılandırma işleminin ancak sözleşme dönemine yetiştirilebilmesi durumunda söz konusu kurum/kuruluş/işletmenin yapacağı mali destek başvurusu uygun mudur? C. Başvuru Rehberi Bölüm de de yer alan destekleyici belgelerin başvuru esnasında sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla sunulması gereken belgeler arasında yer alan sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcunun olmadığına ya da borcun yapılandırıldığına ilişkin belge de başvuru için hazırlanacak zarfta yer almalıdır aksi takdirde söz konusu proje ön inceleme aşamasında başarısız olacaktır. S. Proje teklif çağrısı ilan tarihinden sonra borçlarımızı yapılandırmamız durumunda Yapılandırılmışlar hariç olmak üzere vadesi dolmuş ve ödenmemiş hiçbir sosyal sigorta primi veya vergi borcu olmaması'' koşulu karşılanmış sayılır mı? C. Evet, başvuru tarihine kadar söz konusu borçların yapılandırılması yeterlidir.

4 S: Proje başvuru aşamasında SGK ve vergi borcu nedeniyle icra süreci başlamışsa uygun başvuru sahibi olunabilir mi? C: Başvuru Rehberi Bölüm de belirtildiği üzere proje başvuru aşamasında başvuru sahibinin SGK ve vergi borcu nedeniyle icra süreci devam eden kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmemektedir. S: Proje ortakları İzmir dışından olabilir mi? C: Evet. Başvuru Rehberi Bölüm Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu kısmında belirtildiği gibi, proje ortakları Başvuru Sahipleri için belirtilen uygunluk kriterlerinin hepsini karşılamak zorundadır. Bu konudaki tek istisna, başvuru rehberinde belirtilen İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak veya faaliyet göstermek (merkezi ya da şubesi) koşuludur. Bu doğrultuda proje ortaklarının İzmir dışından olması mümkündür. MALİYETLERİN UYGUNLUĞU S. Arazi, arsa ya da bina kirası uygun maliyet midir? C. Başvuru Rehberi nde (Bölüm 2.1.4) belirtildiği gibi, arazi ya da bina kirası uygun bir maliyet değildir. Dolayısıyla, bir arazinin/binanın ya da tesisin altyapı tesisi kurulumu amacıyla kiralanması uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. Ancak proje ofisi olarak kullanılacak bir dairenin kiralanması, projenin uygulanması için mutlaka gereli olması koşuluya uygun kabul edilebilecektir. S. Arazi ya da bina satın alımı uygun maliyet midir? C. Hayır. Arazi ya da bina alımı uygun bir maliyet değildir. S. Kamulaştırma bedelleri uygun maliyet midir? C. Hayır, kamulaştırmaya ilişkin oluşabilecek hiçbir maliyet uygun maliyet kabul edilmemektedir. S. Nihai dış denetim maliyetleri uygun maliyet kabul edilmekte midir? C. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak destek miktarının TL ve üzerinde olması durumunda nihai dış denetim yaptırılması zorunludur. Bu doğrultuda oluşacak maliyet uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. S. Programlar kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler için vergi, harç vb. den muafiyet söz konusu mudur? C. Hayır, herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. S. Başvuru sahibi tarafından sağlanan ayni katkılar bütçeye dahil edilecek midir? C. Ayni katkılar uygun maliyet olarak kabul edilmediğinden bütçeye dahil edilmesi veya eş finansman olarak gösterilmesi mümkün değildir. Ancak sağlanacak ayni katkıların başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.

5 S. Projenin uygulanması için gerekli olan ihale maliyetleri uygun maliyet midir? C. Evet. Belirlenen prosedüre uygun gerçekleştirilmiş olması koşuluyla ihale maliyetleri uygun maliyettir. S. Projeyi yönetmek için yapılacak danışmanlık satın alımı uygun maliyet midir? C. Başvuru Rehberi bölüm başvuru sahipleri için uygunluk kriterleri arasında Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, projenin yönetiminin tamamı ile dışarıdan hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu başvuru sahibi uygun bir başvuru sahibi olma vasfını yitirmektedir. S. Proje İzmir Kalkınma Ajansı na sunulmadan önce proje hazırlamaya yönelik olarak yapılan harcamalar uygun maliyet kapsamında mıdır? C. Hayır, Başvuru Rehberi Bölüm de belirtildiği üzere bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilmesi için projenin uygulama süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. S. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında 2. el makine alımı uygun maliyet kabul edilmekte midir? C. Hayır, Turizm ve Çevre Mali Destek Programı çerçevesinde 2. el makine alımı uygun maliyet kalemleri arasında yer almamaktadır. S. Proje kapsamında kamu personeline ödeme yapılabiliyor mu? C. Proje kapsamında kamu görevlilerine yapılacak ücret, maaş gibi ödemeler uygun maliyetler kapsamında yer almamaktadır. Ancak kamu görevlilerinin proje kapsamındaki yolluk ve gündelik giderleri uygun maliyetler kapsamındadır. S. Mali destek başvurusunda bulunan bir kurumun mevcut personelinin proje kapsamında görevlendirilmesi durumunda söz konusu personele ilişkin ücret ödemesi uygun maliyet midir? C. Hayır, Başvuru Rehberi Bölüm de belirtildiği üzere başvuru sahibinin mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. BÜTÇE S. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında sağlanabilecek asgari ve azami destek ne kadardır? Projenin genel bütçesine yönelik bir sınırlama mevcut mudur? C. Başvuru Rehberi Bölüm 1.3 de belirtildiği üzere Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bir projeye sağlanabilecek asgari destek , azami destek ise TL dir. Ayrıca Ajans tarafından sağlanacak desteğin projenin toplam uygun maliyetinin % 10 undan az olması da mümkün değildir. Dolayısıyla projenin toplam bütçesinin TL yi geçmemesi gerekmektedir. S. Bütçe de belirtilen tutarlar KDV dahil olarak mı belirtilmelidir? C. Evet, bütçede tutarların KDV dahil olarak belirtilmesi gerekmektedir.

6 S. Proje kapsamında ihale edilecek işlere ilişkin bütçede bir sınır var mıdır? C. Başvuru Sahiplerinin uygunluk kriterlerinden biri olan Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi koşuluna uyulması kaydıyla alt yüklenicilere ihale edilecek işler için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. S. Bütçeyi oluştururken yabancı para birimi cinsinden yapılacak satın alımlara ilişkin harcamalar nasıl bütçelendirilmelidir? C. Zorunlu olarak yabancı para cinsinden yapılacak satın alımlara ilişkin harcamalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle TL ye dönüştürülerek bütçelendirilmelidir. Uygulama döneminde söz konusu satın alıma ilişkin harcama belgelerinin düzenlendiği tarihteki kur esas alınarak ödeme gerçekleştirilecektir. DİĞER S. Proje kapsamında satın alacağımız makine ekipman ithal bir ürün olabilir mi? C. Evet, proje kapsamındaki satın alacağınız makine ekipman ilgili satın alım kurallarına uyularak satın alımın gerçekleştirilmesi durumunda ithal bir ürün olabilir. S. Bir başvuru sahibinin mali destek almaya hak kazanması durumunda mali destek hangi hesaba yatırılacaktır? C. Ajansın mali destek kapsamında yapacağı her türlü ödeme, yararlanıcı tarafından kendi nam ve hesabına açılmış ve sözleşmede belirtilen projeye özel hesap numarasına yapılır. S. Projenin mali destek almaya hak kazanması durumunda sözleşmenin imzalanmasını ileriki bir tarihe ertelemek mümkün müdür? C. Hayır, mümkün değildir. Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 24. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşme, başvuru sahibine yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç on gün içerisinde imzalanmalıdır. S. Proje ortağı proje kapsamında yapılacak satın alımlarda tedarikçi olabilir mi? C. Hayır, proje ortağı proje kapsamında yapılacak satın alımlarda tedarikçi olamaz. S. Bir başvuru sahibi için geçerli olan en fazla dört proje teklifi sunabilme ve en fazla ikisi için mali destek alabilme kuralı ortak kuruluşlar için de geçerli midir? C. Hayır, bu kural sadece başvuru sahipleri için geçerlidir. S: Alımlarını Kamu İhale Kanunu na (KİK) göre gerçekleştiren kurum/kuruluşlar, proje kapsamında yapacakları satın almaları KİK e göre yapmak zorunda mıdır? C: Başvuru Rehberi Bölüm 2.5. de belirtildiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmelidir. S: Projenin 18 aylık uygulama süresi hangi tarihten itibaren başlar? C: Başvuru Rehberi Bölüm de belirtildiği üzere projenin uygulama süresi sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

7 S: Format hatalarından dolayı proje reddedilir mi? C: Proje başvurusu, Başvuru Rehberlerinde belirtildiği şekilde, ekleriyle birlikte eksiksiz olarak teslim edilmeli ve standart formata bağlı kalınmalıdır. Aksi takdirde yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. S. Program kapsamında belirlenen azami proje süresi olan 18 ayın uzatılması mümkün müdür? C. Başvuru Rehberi Bölüm de belirtildiği üzere projenin uygulama süresi azami 12 aydır ve proje kapsamında yürütülecek tüm faaliyetlerin bu süre sonuna kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu süre ancak Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 45. Maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin oluşması halinde uzatılabilir. S. Program kapsamında faydalanıcının bütün eş finansmanı başta yatırması zorunlu mudur? C. Hayır, eş finansmanın tamamının başlangıçta yatırılması zorunlu değildir. Projede ön görülen harcamaların gerçekleşme durumuna göre eş finansman süreç içerisinde parça parça yatırılabilir. S. Ajansa sunulan proje başvuruları nasıl bir değerlendirme sürecinden geçmektedir? C. Başvuru Rehberi Bölüm 2.3 de belirtildiği üzere değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Ön inceme ile teknik ve mali değerlendirme. Ön inceleme aşamasına sadece zamanında teslim edilen başvurular alınmaktadır. Bu aşamada başvurular idari kontrole ve uygunluk kontrolüne tabi tutulmaktadır. İdari kontrol bölümünde başvurular, şekli uygunluk açısından, uygunluk kontrolünde ise başvuru sahibinin, varsa ortakların ve projelerin Başvuru Rehberi Bölüm ve bölümlerinde belirtilen kriterlere uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu aşamayı geçen başvurular teknik ve mali değerlendirme aşamasına alınmaktadır. Bu aşamada başvurular bağımsız değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberinde verilen Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği açısında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmenin sonucunda, Başvuru Rehberinde ek bir puan sınırı getirilmiş ise ilgili bölümlerden sınırı geçen puan almış ve toplamda 65 ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Devamında Değerlendirme Komitesi bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeleri inceleyerek tavsiyelerini başarılı projeler listesi ile birlikte Ajans Genel Sekreterliğine sunar. Genel Sekreterliğin incelemesi sonrasında liste Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunun nihai listeyi onaylamasından sonra Ajansın proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir.