web sitesinden elde edilen birkaç ön sonuç Değişim Talebi Yaygın Ancak Tepkisel Statüko Desteği de Azımsanamayacak Boyutta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.oypusulasi.org web sitesinden elde edilen birkaç ön sonuç Değişim Talebi Yaygın Ancak Tepkisel Statüko Desteği de Azımsanamayacak Boyutta"

Transkript

1 web sitesinden elde edilen birkaç ön sonuç Prof. Dr. Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi 8/06/2011 Değişim Talebi Yaygın Ancak Tepkisel Statüko Desteği de Azımsanamayacak Boyutta adresinde yürütülen uygulama ile seçmenin hangi partilerin siyasa tercihlerine daha benzer olduklarını görmeleri mümkün kılınmaktadır. 16 Mayıs tan bu yana kullanıma açık olan web sitesine 5 Haziran itibariyle yaklaşık 170,000 kişi ziyaret etmiştir. Bu uygulama ile elde edilen veriler ağırlıklı olarak büyük metropol illerde yaşayan yüksek eğitimli 35 yaş altı erkeklerden oluşmaktadır. Bu açıdan aşağıda elde edilen sonuçlar, 12 Haziran seçimlerine dair çözümlemeler yapılırken, bu kısıt göz önünde tutularak dikkatle kullanılmalıdır. Bu çözümlemelerin seçime dair genellemelerde ya da tahminlerde kullanılamayacağını ancak kısıtlı da olsa yukarıda değinilen hedef kitledeki eğilim ve farklı dinamikleri ortaya koymakta anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Oy Pusulası uygulamasında özet çözümlemeler iki boyutlu bir siyasi harita üzerinde resmedilmektedir. Aşağıda gösterilen iki boyut Sol karşısında Sağ ile Reform/Değişim karşısında Statüko /Değişim karşıtlığı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu analiz çerçevesinin temelleri için Ali Çarkoğlu ve Melvin Hinich'in birlikte kaleme aldıkları Türkiye'de Parti Tercihlerinin Konumsal Analizi (A Spatial Analysis of Turkish Party Preferences), Electoral Studies, vol.25, s , (2006) makalesine bakılabilir genel seçimlerindeki siyasi tartışmanın da bu genel çerçeve içinde şekillenmesi söz konusudur. Yatay düzlemde gösterilen Sol karşısında Sağ düzleminde ekonomi politikalarında biraz daha devlet müdahalesi ve sosyal programlar ağırlığı ile özelleştirme karşıtlığı gibi bir tutum varken bunun karşısında piyasa mekanizmalarına öncelik veren, kısıtlı devlet müdahalesi ile özelleştirme tarafgirliği yer almaktadır. İfade özgürlüğü ile laiklik prensiplerinin korunması arasında da bir ikilem bu boyuta yansımaktadır. Yatay düzleme dik olarak gösterilen ikinci boyutun üst kısmında reform ve değişim yandaşlığı yer alırken alt kısmında statüko ve değişim karşıtlığı gösterilmektedir. Bu boyutta değişik konularda hem yeni hukuki düzenlemeler hem de farklı siyasa alanlarında politika değişiklikleri ile bunların karşısında yer alan görüşler özetlenmektedir. 1

2 Sol değişim taraftarı köşesi Sağ değişim taraftarı köşesi Sol statüko taraftarı köşesi Sağ statüko taraftarı köşesi Sol karşısında Sağ Boyutu Yatay düzlemde gösterilen Sol karşısında Sağ düzleminde ekonomi politikalarında biraz daha devlet müdahalesi ve sosyal programlar ağırlığı ile özelleştirme karşıtlığı gibi bir tutum varken, bunun karşısında piyasa mekanizmalarına öncelik veren, kısıtlı devlet müdahalesi ile özelleştirme tarafgirliği yer almaktadır. İfade özgürlüğü ile laiklik prensiplerinin korunması arasında da bir ikilem bu boyuta yansımaktadır. İhtiyaç duyan ailelere asgari gelir desteği sağlanması, daha yüksek vergi ödemek pahasına da olsa sosyal programlara devam etmek, ekonominin iyi işleyebilmesi için piyasa şartlarının devlet tarafından düzene sokulması gereği, laikliğin, kişisel özgürlükler aleyhine dahi olsa savunulması gibi önermeler Sol uca doğru etki etmektedir. Sağ boyutta ise özel sektöre sağlık sektöründe daha fazla rol verilmesi, özelleştirmelerin daha fazla yapılması ve özel sektörün işsizlere devlet yerine iş yaratması gibi konular rol oynamaktadır. Kadınlara karşı şiddet sorununu çözmekte polise değil aileye daha fazla yer verilmesi, İmam Hatip Liseleri mezunlarının tercih ettikleri herhangi bir üniversiteye girebilmesi ve Türk dış politikasının demokrasi ve insan hakları bazında değil de ticaret ve güvenlik bazında belirlenmesi Sağ uca doğru etki etmektedir. Reform / Değişim karşısında Statüko / Değişim karşıtlığı boyutu Yatay düzleme dik olarak gösterilen ikinci boyutun üst kısmında reform ve değişim yandaşlığı yer alırken alt kısmında statüko ve değişim karşıtlığı gösterilmektedir. Bu boyutta değişik 2

3 konularda hem yeni hukuki düzenlemeler hem de farklı siyasa alanlarında politika değişiklikleri ile bunların karşısında yer alan görüşler özetlenmektedir. Doktorlar kamu görevlisi olarak çalışıyorlarsa, özel sektör için çalışmamalıdırlar, Cem evleri ibadethane olarak tanınmalı ve elektrik, su gibi kamu hizmetlerinden bedava yararlanmalıdır, AB reformları ve Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerle daha sıkı ilişkiler kurmaya öncelik verilmesi hep bu boyutta değişim yönüne etki yapmaktadır. Statüko yönüne etki ise terörizmle mücadele etmek için kişisel özgürlüklerin kısıtlanması kabul edilebilir, Türkiye'de hangi etnik gruptan olursa olsun her çocuk ilköğretimini Türkçe olarak yapmalıdır, çevreye zararlı olsa bile ekonomisini hızla büyütme gayretlerine devam edilmelidir gibi önermeler de değişim karşıtlığı boyutuna etki yapmaktadır. Peki seçmen bu iki boyutlu harita üzerinde nerede bulunmaktadır? Yukarıdaki harita üzerinde dört değişik köşe gösterilmiştir. Birinci köşede sol değişim taraftarı bir tutum sergilenirken, ikinci köşede sağ değişim taraftarlığı, üçüncüde sağ statüko taraftarlığı ve nihayet dördüncü köşede de sol ama statüko taraftarı bir duruş gözlenmektedir. 30 değişik konuda yapılan değerlendirmeler sonucunda soruları cevaplayan her kişi bu harita üzerinde bir noktaya yerleştirilmekte ve kendinin diğer partilere göre hangi konumda olduğunu görebilmektedir. 4 Haziran tarihi itibariyle tüm soruları cevaplandırıp bu iki boyutlu haritada bir noktaya yerleştirilmiş yaklaşık 43,000 kişinin toplamına bakıldığında sol değişim taraftarı grup %47, sağ değişim taraftarı grup %11, sağ statüko taraftarı grup %19, sol statüko taraftarı grup ise %12 boyutundadır. Aşağıdaki ilk grafikte sol değişim taraftarı köşesindeki toplam seçmen oranı, toplamın yanı sıra değişik bölgeler için de gösterilmektedir. Sırasıyla en yüksek oran İzmir, ardından İstanbul ve Ankara da gözlenmektedir. 1 En düşük oran ise %29 ile Konya da gözlenmektedir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde metropol illerin yaklaşık %17 puan daha altındadır sol değişim taraftarlığı. 1 Burada gösterilen bölgeler arasında en düşük sayıda gözlem Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 350 kişinin cevapları temelinde elde edilmektedir. İstanbul da ise en yüksek rakam olan yaklaşık 21,000 kişilik bir örneklemimiz vardır. Dolayısıyla yine altı çizilmelidir ki örneklemimiz temel olarak büyük metropollerde yaşayan ağırlıklı olarak 35 yaş ve altı iyi eğitimli genç erkeklerdir. Bu nedenle de sonuçlar Türkiye geneline yansıtılırken örneklemimizin bu kısıt hatırda tutulmalıdır. 3

4 AKP nin az da olsa değişim taraftarı bir konumda olduğu sağ değişim taraftarlığı köşesinde ise en yüksek oranlar Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde gözlenmektedir. Bu iki bölgede AKP ye kendini daha yakın hissedecek olan bu seçmenlerin oranı kendini BDP adaylarına daha yakın hissedebilecek olan sol değişim taraftarlığı köşesindeki oranlarla (%31-33 aralığında) karşılaştırıldığında daha düşük kalmaktadır. Doğu ve Güneydoğu dan batıya ilerledikçe sağ değişim taraftarı grubun küçüldüğü gözlenmektedir. İstanbul ve İzmir de bu grup sadece %10 civarındadır. 4

5 Sağ statüko taraftarları (%12) genel toplamda sol statüko taraftarlarından (%19) daha küçük bir gruptur. Sağ statüko taraftarlarının temelde İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. İstanbul ve İzmir de bu grup yine %10 civarındadır. Oysa sol statüko taraftarları İstanbul ve İzmir de yaklaşık %19-20 civarında bir gruptur. Sol statüko taraftarlarının bulunduğu köşede hiçbir partinin bulunmadığı dikkate alındığında bu köşedeki seçmenin soldan CHP ye statüko taraftarlığında ise MHP ye yakınlaşarak iki parti arasında kararsız kalmaları anlaşılabilir olmaktadır. 5

6 Kaset skandalları MHP liderini zorluyor uygulamasında parti liderlerine dair iki değişik değerlendirme de alınmaktadır. Birincisinde dokuz parti lideri için genel bir güven değerlendirmesi alınırken, ikincisinde başbakanlığın gereklerine yerine getirme konusunda değerlendirmeler 0-10 arasında değişen puanlar temelinde sorgulanmaktadır. Her iki değerlendirmede de 0-10 arasında artan değerlendirmeler yükselen güven ve liyakata karşılık gelmektedir. Partilerin seçmenlerini tespit etmek amacıyla da dokuz partinin her biri için ne olasılıkla oy verilebileceğine dair bir değerlendirme alınmaktadır. Eğer bir kişi 0-10 cetvelinde 7 ve üzerinde bir olasılıkla oy verebilirim demişse o kişi söz konusu parti seçmeni grubuna dahil edilmiştir. Bu sorulara bakarken cevap vermeye çalıştığımız birinci soru parti liderleri arasında en güvenilen ve başbakanlığın gereklerini yerine getirme konusunda en yeterli bulunanın hangi lider olduğudur. Bu soruyu hem her liderin kendi partisine oy vermeye en yakın olan seçmenler temelinde hem de söz konusu liderin partisi dışında bir partiye oy verme olasılığı yüksek olanlar arasında nasıl bir güven ve liyakat düzeyi tutturulduğuna bakarak cevaplamaya çalıştık. Genel bir gözlem olarak seçmenler kendi partilerinin liderlerini beğenirken diğer parti liderlerine daha düşük puan verme eğilimindedirler. Bu temelde Türkiye seçmeninin polarize olmuşluğu vurgulanabilir. AKP seçmeni parti lideri Erdoğan a güven sorusunda 10 üzerinden ortalama 9, başbakanlığın gereklerini yerine getirebilme sorusunda da ortalama 9,3 vermektedirler. AKP lilerin sadece %2,5 i CHP lideri Kılıçtaroğlu nu liyakat sorusunda yeterli bulurken, CHP seçmeni içerisinde Erdoğan ı yeterli bulan yine düşük ama AKP seçmeni içerisinde kendi liderlerine olan yeterlilik oranının iki katından yüksek olarak %5,5 düzeyindedir. CHP liler arasında Erdoğan ın güven skorunun çok düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bir grup CHP linin Erdoğan ı başbakanlığın gereklerini yerine getirme konusunda yeterli bulması ilginç bir gözlemdir. AKP liler arasında benzer bir liyakat değerlendirmesi Kılıçtaroğlu için gözlenmemektedir. MHP lilerin AKP ve CHP liderlerini değerlendirmesine bakıldığında ilginç örüntüler gözlenmektedir. MHP ye oy verme ihtimali yüksek olanlar arasında Kılıçtaroğlu nun güven skoru (ortalama 10 üzerinden 5,2) Erdoğan ınkinden (ortalama 10 üzerinden 1,7) yüksektir. Aradaki bu büyük fark başbakanlığın gereklerini yerine getirebilme değerlendirmelerine gelince oldukça azalmaktadır. Bu değerlendirmelerde MHP li seçmenin Kılıçtaroğlu için ortalama yanıtı 5.3 iken Erdoğan için 3.2 dir. MHP seçmeninin yaklaşık %13 ü Erdoğan a bu liyakat değerlendirmesinde 10 üzerinden 7 ve üzeri bir puan vermektedir. Diğer partilere oy verme olasılığı yüksek olan seçmenler arasında da Erdoğan ın güven ve liyakat performansı oldukça yüksektir. Örneğin DP li seçmenin yaklaşık %20 si liyakat değerlendirmesinde 10 üzerinden 7 ve üzerinde bir puan vermektedir. BBP ve Halkın Sesi 6

7 Partisi ne oy verebileceğini belirtenlerin yarısından fazlası için de Erdoğan ın liyakat puanı 7 ve üzerindedir. Bu güven ve liyakat değerlendirmelerini seçim kampanyası içerisinde günden güne de izleyerek ilginç sonuçlara ulaşmak mümkündür. Özellikle kampanya içerisinde ortaya çıkan önemli gelişmelerin etkilerini gözlemek açısından bu soru ilginçtir. Aşağıda 17 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında uygulamasında parti liderine güven ve liyakat değerlendirmesine dair iki soruyu yanıtlayanların cevaplarına göre MHP lideri Devlet Bahçeli nin ortalama puanı gösterilmiştir. Bu grafikte ilginç olan MHP seçmeni için partilerinin liderinin güven ve liyakat değerlendirmesi ortalamalarının yavaş da olsa zaman içerisinde bir azalma olduğudur. Mayıs ayının sonuna doğru şekillenen kaset skandalının sonucu olduğu düşünülebilecek şekilde, güven ve liyakat puanlarının ortalaması önce dalgalanarak ama Haziran ayına geldikçe de sürekli olarak yavaş yavaş düşmektedir. CHP ve AKP seçmeni için ise skandalların başında bir dalgalanma görülürken sonrasında ortalama güven ve liyakat değerlendirmesi stabilize olmuş görülmektedir. Bu ortalamalarda zaman içerisinde ne CHP ne de AKP seçmeni için bir yükselme eğilimi yoktur. Bahçeli için CHP lilerin ortalama değerlendirmesi AKP lilere oranla neredeyse 10 üzerinden 2 puan daha yukarıdadır ve yaklaşık 4 düzeyindedir. Kısaca ortaya çıkan örüntü ağırlıklı olarak eğitimli genç ve metropoliten illerde ikamet eden erkek seçmen için MHP lideri Bahçelinin zaman içerisinde güven ve liyakat değerlendirmelerinin düştüğü gözlenmektedir. Bu düşüş temel olarak kaset skandallarının zamanlamasıyla örtüşmekte ve sanki bu nedenle bir güven kaybı yaşandığı intibaı oluşmaktadır. 7

EUROBAROMETER 62 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 62 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 62 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION AUTUMN 2004 Standard Eurobarometer 62 / Autumn 2004 TNS Opinion & Social ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma

Detaylı

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu A Anket No:... id. [ ] Versiyon Kodu:... ver. [ - 1 - ] Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu Blok No:... blok. [ ] Blok İçi Sıra No:... blokici. [ ] İl:... il. [ ] İlçe:... ilce. [ ] Mahalle

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

GENÇLER TARTIŞIYOR: SİYASETE KATILIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GENÇLER TARTIŞIYOR: SİYASETE KATILIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GENÇLER TARTIŞIYOR: SİYASETE KATILIM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DERLEYEN CEMİL BOYRAZ İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi...3 Yazarlar...6 Giriş...9 Makaleler 1 Kentsel Gençlik Araştırması Anketi Bağlamında:

Detaylı

KONDA GEZİ RAPORU. Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi?

KONDA GEZİ RAPORU. Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi? KONDA GEZİ RAPORU Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi? Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 2. GEZİ PARKINDAKİLER... 4 2.1. Araştırma Nasıl Yapıldı?... 4 2.2. Gezi Parkındakilerin

Detaylı

Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları

Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları 2002-2014 Ankara nın demografik bilgileri ile son seçimlere ilişkin Ankara sonuçları ve bu sonuçların karşılaştırmalı analizleri KASIM 2014,

Detaylı

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi Sosyal Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 İçindekiler 1. GİRİŞ...6 2. NÜFUS... 10 2.1 Demografik Nitelikler... 13 2.2 Göç...

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

MAYIS 2015 TÜRKİYE'NİN NABZI

MAYIS 2015 TÜRKİYE'NİN NABZI MAYIS 2015 TÜRKİYE'NİN NABZI 7 Haziran a Doğru, 7 Haziran dan Sonra ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI

SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN KASIM - 2011 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

Türkiye de İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü

Türkiye de İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Türkiye de İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Doç. Dr. İhsan Dağı Doç. Dr. Metin Toprak Ankara Temmuz 2003 Bu araştırma, Avrupa Komisyonu nun katkılarıyla Liberal Düşünce Topluluğu tarafından yürütülen Yasal

Detaylı

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir.

YATIRIMCI ANALİZİ. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. YATIRIMCI ANAL Z YATIRIMCI ANALİZİ Merkezi Kayıt Kuruluşu Kasım 2005 te faaliyete geçmiştir. 2005 başı verileri Takasbank, 2005 sonu verileri MKK tarafından sağlanmıştır. Yatırımcı verilerinin analizi,

Detaylı

2015 Genel Seçimleri nin Sürprizi HDP. Ebru Aydın Nezih Onur Kuru

2015 Genel Seçimleri nin Sürprizi HDP. Ebru Aydın Nezih Onur Kuru 2015 Genel Seçimleri nin Sürprizi HDP Ebru Aydın Nezih Onur Kuru Ankara Strateji Enstitüsü Rapor No: 2015-3 Haziran 2015 2015 Genel Seçimleri nin Sürprizi: HDP Ebru Aydın Nezih Onur Kuru Ankara Haziran

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplumun Türk Medyasındaki Yansıması Doç. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

tepav DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM SİSTEM SİMÜLASYONLARI Nisan2014 N201415 POLİTİKANOTU

tepav DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM SİSTEM SİMÜLASYONLARI Nisan2014 N201415 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Nisan2014 N201415 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Yetkin ÇINAR 1 Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL 2 DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

DEĞİŞEN TÜRKİYE DE KADIN

DEĞİŞEN TÜRKİYE DE KADIN Havva Çaha E. Sare Aydın Ömer Çaha DEĞİŞEN TÜRKİYE DE KADIN Temmuz 2014 İstanbul İstanbul 1. Baskı Eylül, 2014 ISBN: 978-605-84952-0-3 Yayın Sertifika No: 15422 Bu eserin tüm yayın hakları Kadın ve Demokrasi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, ISSN: 1303-2860 İş,Güç The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2, April 2008, ISSN: 1303-2860

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı