FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP"

Transkript

1 FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP 1. GİRİŞ: a. Fransa nın Beyaz Kitapları nın ilki 1972, ikincisi 1994 yılında hazırlanmıştır tarihli Beyaz Kitap, Soğuk Savaş döneminin izlerini taşıması ve uluslararası güvenlik ortamının yeni bir ulusal savunma ve güvenlik stratejisini zorunlu kılması gerekçeleriyle, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy nin direktifiyle, en son 2008 yılında güncelleştirmeye tâbi tutulmuştur. 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan 2008 tarihli Beyaz Kitap, önceki Beyaz Kitaplar dan farklı olarak, yalnız ulusal savunma stratejisini değil, hem ulusal savunma, hem de ulusal güvenlik stratejisini esas alması bakımından önem arz etmektedir tarihli Beyaz Kitap, stratejik güvenlik ortamındaki gelişmelerin gerektirdiği sıklıkta Beyaz Kitap ın güncelleştirilmesini öngörmekte idi. b. François Hollande, 2012 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından, tehditlerin ve stratejik önceliklerin yeniden tanımlanması ve yıllarını kapsayacak Askeri Programlama Yasası na zemin teşkil etmesi için, Beyaz Kitap çalışmalarına başlanması direktifini vermiştir. Son olarak 2008 yılında yayımlanan Beyaz Kitap ın ardından ortaya çıkan küresel stratejik gelişmeler, Fransa nın ulusal savunma ve güvenlik politikasını gözden geçirmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler arasında önem arz eden üç konuyu; küresel ekonomik kriz, ABD nin jeopolitik önceliklerini yeniden belirleyerek, stratejik yönelimini Asya ya kaydırması ve Arap dünyasındaki dönüşümler oluşturmaktadır. c. Beyaz Kitap ın güncelleştirilmesi için, 26 Temmuz 2012 de Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir kararname 2 ile başkanlığını Sayıştay Baş Danışmanı M.Jean Marie Guéhenno 3 nun yürüteceği Beyaz Kitap Hazırlık Komisyonu 4 teşkil edilmiştir. Toplam 46 kişiden oluşan Komisyon üyeleri arasında; Parlamento mensupları, Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreteri, Ulusal İstihbarat Koordinatörü, ilgili Bakanlıkların yetkilileri, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Fransa nın askeri müttefiki Almanya ve İngiltere yi temsilen birer yetkili, stratejik araştırma kuruluşları ve akademi dünyasından temsilciler yer almıştır. Beyaz Kitap hazırlıkları kapsamında Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği; 2008 yılından bugüne stratejik ortamdaki gelişmeleri ele alan ve 2020 perspektifinden küresel tarihli Beyaz Kitap, ulusal savunma stratejisini nükleer caydırıcılığın sağladığı stratejik bağımsızlık üzerine temellendirirken; 1994 tarihli Beyaz Kitap, Sovyet Bloğu nun yıkılışının ardından Silahlı Kuvvetler in yeni rolünü ve yapılanmasını ve yeni operasyonel öncelikleri tanımlamayı hedeflemiştir Diplomat kökenli olan Guehénno, yılları arasında Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 4 Komisyon çalışmalarına 27 Temmuz 2012 tarihinde başlamış; 80 saatten fazla toplantı gerçekleştirmiş; 11 i yabancı olmak üzere 23 kişinin görüşlerine başvurmuştur. Komisyon daha etkili çalışmak için 7 tematik gruba ayrılmış, yerli ve yabancı 400 den fazla kişi bu çalışma gruplarında yer almıştır. 1/15

2 sorunların Fransa nın savunma ve güvenliğine etkisini analiz eden, ilgili bakanlıkların, yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla bir çalışma 5 yürütmüştür. Bu çalışma ve Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Stratejik Ufuklar 6 konulu rapor, yeni Beyaz Kitap ın güncelleştirme çalışmalarına temel teşkil etmiştir. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından, Fransa nın ulusal savunma ve güvenlik politikasının yol haritasını teşkil eden Beyaz Kitap, 29 Nisan 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı François Hollande ın onayıyla yayımlanmıştır. 2. İNCELEME: 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan ve beş yılda bir güncelleştirilecek olan strateji, bu zaman dilimi içerisinde Fransa nın güvenliğini sağlayacak ilkelerin, önceliklerin, eylemlerin ve vasıtaların çerçevesini belirlemeyi hedeflemektedir. Belge, 2008 tarihli Beyaz Kitap ın mantığını ve reformlarını devam ettirmektedir. Beyaz Kitap, ulusal savunma ve güvenlik stratejisinin birbirinden ayrılmaz üç önceliği olan, koruma, caydırma ve müdahale özelliğine vurgu yapmakta, savunma imkânlarını bütçe kısıtlamaları içinde ele almakta ve Fransa nın güvenlik hedeflerini gerçekleştirmesi için, askeri, istihbari personel, polis, jandarma, diplomat, kamu görevlisi, gönüllüler ve sıradan vatandaşlar dâhil, herkesi göreve çağırmaktadır. Beyaz Kitap ta yer alan önemli hususlar, belgenin sistematiğine uygun biçimde aşağıda özetlenmiştir. a. Giriş: Küresel finansal kriz, birçok ülkenin güvenlik ve savunma durumlarını gözden geçirmesine neden olmuş ve ulusal güvenliğin ekonomik boyutunun önemini tekrar ortaya koymuştur. Söz konusu kriz, Fransa nın müttefikleri açısından da önemli sonuçlar doğurmuş, ABD, askeri harcamalarını azaltarak, ülke dışı angajmanlarda daha seçici olmaya yönelmiş ve güçlerinin bir bölümünü Asya-Pasifik bölgesine kaydırmış, Avrupalılar kendilerini daha doğrudan etkileyen güvenlik sorunlarında rol almaya yönelmişler ve savunma bütçelerinde azalma yaşanmıştır. Stratejik manzarayı beklenmedik biçimde değiştiren siyasi olayların başında, Arap dünyasındaki siyasi ve sosyal devrim gelmektedir. Arap dünyası ile tarihi bağları olan Fransa ve Avrupa için bölgedeki gelişmeler önem arz etmekte, bu değişim Libya ve Suriye örneğinde olduğu gibi yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Askeri tehditler de devam etmekte, özellikle Asya daki birçok ülkenin savunma bütçelerinde büyük bir artış görülmektedir. Fransa nın son yıllarda iştirak ettiği askeri operasyonlar (Afganistan, Fildişi Sahilleri, Libya ve Mali), askeri harekâtın, Fransa güvenliğinin önemli bir bileşeni olduğunu ortaya koymaktadır. Birbirine bağımlı ve karmaşık bir dünyada, Fransa nın karşı karşıya olduğu risk ve tehditler de çoğalmakta, ulusal güvenlik konsepti, ulusun ve ülke topraklarının, devletler tarafından 5 Söz konusu çalışma Uluslararası ve Stratejik Ortamdaki Gelişmeler Karşısında Fransa (La France Face Aux Evolutions Du Contexte International et Stratégique) adını taşımaktadır. 6 Horizons Stratégiques, 2/15

3 gerçekleştirilen saldırılardan korunması yönündeki anlayıştan daha geniş bir hedefi içermektedir. 7 Çeşitlenen tehdit ve risklere karşı mukabele, tekil aktörlerle değil; devletin organizasyonu, askeri ve sivil kapasitesinin yanında, vatandaşlar dâhil, ilgili tüm aktörlerin seferber edileceği uyumlu bir planlama ile sağlanmalı, ulusal savunma ve güvenlik stratejisi bu koordinasyonu gerçekleştirebilmelidir. b. Yeni Stratejik Ortamda Fransa: Stratejik kırılma riski ve bazı devletlerin saldırgan tutumları göz ardı edilmemekle birlikte, Fransa günümüzde, topraklarına yönelik doğrudan ve açık bir konvansiyonel askeri tehditle karşı karşıya değildir. Fransa; deniz aşırı toprakları vasıtasıyla, bütün okyanuslarda ve birçok kıtada varlık göstermektedir. Bu topraklar, ekonomik ve stratejik önemlerinin yanı sıra, Avrupa kıtasına uzak ülkelerle ilişki kurma ve birçok bölgesel örgütte çoğu zaman tek Avrupa devleti olarak yer alma imkânı sağlamaktadır. Fransa, 11 milyon km² lik münhasır ekonomik bölgesi 8 ile dünyada ABD nin arkasından ikinci sırada yer almakta; yine ABD den sonra sahip olduğu en geniş diplomatik ağının yanı sıra, askeri gücü, dili 9, kültür ve değerleri ile uluslararası sahnede önemli bir varlık göstermektedir. Fransa, BMGK daimi üyesi ve NATO üyesi olması vasıtasıyla, krizlerin yönetimi ve önlenmesi ile askeri operasyonlarda aktif bir rol oynamaktadır. c. Ulusal Savunma ve Güvenlik Stratejisi nin Temelleri: Devletin karar verme ve hareket etme özerkliğine dayanan egemenliğin korunması ile uluslararası güvenliğin sağlanmasına dönük eylemlerde ulusal ve uluslararası meşruiyet, Fransa nın ulusal savunma ve güvenlik stratejisinin dayandığı temellerdir. Bu bağlamda; nükleer caydırıcılık, Fransa nın egemenliğinin nihai garantisi olması bakımından önem taşımaktadır. Ekonomik ve finansal gücün de, siyasi tercihlerde sağladığı özerkliğin yanı sıra, ulusal bağımsızlığın muhafazasında katkısı vardır. Fransa nın stratejik bağımsızlığı, savunma ve güvenliğine ilişkin temel ulusal kapasitesi üzerindeki hâkimiyetine dayanmaktadır. Söz konusu kapasite, ülkenin kolektif güvenlikle ilgili, özellikle NATO çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamakta; NATO angajmanı, Fransa nın karar verme ve hareket etme otonomisi ile çelişmemektedir. Fransa, AB üyesi tüm ülkelerle ortak güvenlik menfaatleri paylaşmakta ve her biriyle gerekli savunma ve güvenlik ilişkileri kurmaktadır. Fransa, güç yerine hukukun üstünlüğü üzerine kurulmuş bir uluslararası düzenin, uluslararası güvenliğin en önemli koşulu olduğunu düşünmekte, uluslararası meşruiyetin sağlanması bağlamında, iştirak edeceği operasyonların çok tarihli Beyaz Kitap ve 29 Temmuz 2009 tarihli Askeri Programlama Kanunu, bu anlayışı yansıtmaktadır. 8 Deniz Hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir. 9 Dünya üzerinde, 220 milyondan fazla kişi Fransızca konuşmaktadır. 3/15

4 taraflı olmasına, BM himayesinde gerçekleşmesine, operasyonun siyasi hedefleri üzerinde görüş birliği sağlanmış olmasına, bölgesel ve yerel örgütleri de dâhil etmesine önem vermektedir. d. Küresel Görünüm: Küreselleşme sonucu meydana gelen gelişmelerin karmaşıklığı ve yarattığı kırılmalar, küresel eğilimler hakkında değerlendirme yapmayı güçleştirmektedir. (1) Kırılmalar ve Değişiklikler: Ekonomik ve finansal kriz, küresel etkisi olan ilk kırılmayı teşkil etmektedir. Esasen gelişmiş ülke ekonomilerini etkileyen kriz, Brezilya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin yükselişini engellememiştir. Hâlihazırda ekonomik, bilimsel ve askeri alanda büyük bir güç olan Çin, 2030 yılında dünyanın birinci ekonomisi olma yolundadır. Bununla birlikte Çin in yeni yönetimi, özellikle askeri gücün dışa vurumunu kontrol etmek, hızla artan orta sınıfın taleplerine cevap vermek, ihracata dayalı kalkınma modelini yeniden ele almak gibi sorunların üstesinden gelmek durumundadır. Çin ile ilgili, siyasi etkileri öngörülmesi güç kırılmalar yaşanması ihtimal dâhilindedir. Ekonomik kriz, ABD nin ve Avrupa nın manevra kabiliyetini sınırlandırırken, etkilerinin göreli azalmasına neden olmuştur. Ekonomik etkinliğin sağlanması; sosyal güvenlik sisteminin korunması; sistemik krizlerin önlenmesi, bu ülkelerin aşması gereken sorunlardır. Stratejik ortamın karmaşıklığını ve belirsizliğini ortaya koyan diğer önemli gelişme, Arap devrimidir. Bu gelişmeler, bir taraftan birbirine bağlı bir dünyada adalet ve demokrasi taleplerinden hiçbir rejimin kendini tecrit edemeyeceğine işaret ederken; diğer taraftan her ülkenin durumunun kendine özgü olduğunu, gelişmelerin sonucunun, o ülkenin özellikleri, etnik ve dini yapısı, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirebilme durumu ve rejimin yapısı ile belirleneceğini ortaya koymaktadır. Bunlara ilaveten, Suriye de dinler ve toplumlar arası çatışmalar ve İsrail-Filistin sorunu, bölgedeki kırılganlığı artırmaktadır. Uluslararası güvenlik ortamına etki eden bir diğer gelişme ise, ABD nin stratejik değişimidir. ABD, askeri üstünlüğünü uzun süre devam ettirecek olmakla birlikte 10 ; bütçe kısıtlamalarının da etkisiyle, jeopolitik önceliklerini yeniden sıralamaktadır. ABD nin Akdeniz ve Afrika ya ilgisi halen devam etmekle birlikte, Avrupalıların bu bölgenin istikrarı ve güvenliğiyle doğrudan ilgili olmaları nedeniyle, askeri öncelik bakımından daha alt sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte, artan savunma bütçeleri ve Kuzey Doğu Asya ve Güney Doğu Asya devletleri arasında artan gerilimler, ABD nin Asya-Pasifik bölgesine verdiği stratejik önemi artırmaktadır. Bu bağlamda, ABD nin bölgedeki askeri varlığı, Hint ve Pasifik Okyanusu nun güvenlik aktörlerinden ve egemen güçlerinden biri olan Fransa açısından takip edilmesi gereken bir unsurdur. İran ın askeri nükleer kapasiteye sahip olmak için sürdürdüğü nükleer zenginleştirme faaliyetleri sonucu, ABD Ortadoğu daki varlığını itibarıyla, küresel savunma harcamalarının %41 i ABD ye aittir. 4/15

5 güçlendirmiştir. ABD nin İsrail ile olan stratejik ittifakı ile ekonomik menfaatleri ise, ABD nin bu bölgede varlığını güçlü biçimde devam ettirmesine yetecek nedenlerdir. Bütçe kısıntıları ve son çatışmalardan elde edilen derslerin de etkisiyle ABD, ülke dışı operasyonların sorumluluğunu Avrupalı müttefikleri ile daha sistematik biçimde paylaşmayı, bazı durumlarda yönetimi ve inisiyatifi Avrupalılara bırakmayı tercih edecektir. Oysa Avrupa, ne Avrupa kıtasının güvenlik sorumluluğunu, ne de dünyanın güvenlik sorumluluğunu üstlenmeye hazır değildir. Birçok Avrupa ülkesinde, savunma harcamaları gayrisafi yurtiçi hâsılanın %1 inin altına düşmüştür. Tüm bu gelişmeler; bölgesel ve küresel güvenlik kuruluşlarının yetersizliği ve uluslararası konsensüs sağlanmasının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, küresel güvenliğin sağlanmasında bir boşluk ortaya çıkmaktadır. (2) Kuvvet Kullanma Tehditleri: Dünyanın bazı bölgelerinde askeri harcamaların ve konvansiyonel silahların hızlı ve önemli ölçüde artışı, ülkeler arasında çatışmaların yeniden meydana çıkma ihtimalinin ve kuvvet kullanma tehditlerinin göz ardı edilmemesi gereğini ortaya koymaktadır yılında Asya bölgesindeki dört ülkenin (Çin, Güney Kore, Hindistan ve Japonya) askeri bütçelerinin toplamı, ilk defa AB üyesi ülkelerin askeri bütçelerinin toplamını aşmıştır. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, sosyal ve politik yapıların ekonomik dönüşümün hızına ayak uyduramaması durumunda, bu toplumların enerjisini saldırgan bir milliyetçiliğe dönüştürme tehlikesi vardır. Asya, geçmişten kalma birçok gerilim ve çatışmaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda, Kore Yarımadası, Çin Denizi, Japonya-Çin arasında Senkaku/Diaoyu Adaları sorunu, Tayvan Boğazı, Rusya-Japonya arasında Kuril Adaları sorunu, Japonya ve Güney Kore arasında Liancourt Kayalıkları gerilimi, Keşmir sorunu ve Afganistan da yaşanan güvenlik zafiyeti bölgedeki ihtilaf ve istikrasızlıkların başında gelmektedir. Bu bölgede birçok nükleer gücün varlığı ise, durumu daha vahim kılmaktadır. Fransa nın stratejik ortaklık çerçevesinde işbirliğinde bulunduğu Hindistan ise, bölgedeki istikrar unsurlarından biridir. Fransa, Asya daki potansiyel çatışmalardan doğrudan etkilenmese de, BMGK ve Kore deki BM Komutanlığı Askeri Mütareke Komisyonu (UNCMAC) üyesi olması, Hint ve Pasifik Okyanusu ndaki mevcudiyeti, ABD nin müttefiki olması ve bu bölgede çok sayıda şirketi ve Fransız vatandaşının bulunması nedeniyle, Asya- Pasifik bölgesine ilgisi söz konusudur. Rusya nın da askeri bütçesi hızla artmakta; Rusya nükleer silahlarını modernize etmekte ve konvansiyonel silahlarının müdahale kapasitesini yükseltmek istemektedir. Enerji konusu, Rusya nın dış politikası için önemli bir kozdur. Rusya, tedarik güzergâhları üzerinde tekel oluşturmaya çalışmakta, bu durum ithalatlarını çeşitlendirmek isteyen Avrupa ülkelerinin işini zorlaştırmaktadır. Fransa nın Rusya ile ilişkisi ise; bazı konularda işbirliği (askeri teçhizat, 5/15

6 Afganistan dan çekilirken lojistik destek); görüş birliği (Mali, Afganistan) ve uyuşmazlıklar (Suriye) üzerine kuruludur. Diğer bir küresel sorun olan nükleer silahlanma, stratejik planda Ortadoğu-Kuzey Kore ekseninde yayılmaktadır. Nükleer silah edinilmesine sebep olan bölgesel sorunlar çözülmeden, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi zor görünmektedir. Füze menzillerindeki artış, Suriye örneğindeki gibi kimyasal silahlar ile biyolojik silahlar ve siber saldırılar diğer tehdit unsurlarını oluşturmaktadır. (3) Zayıf Devletlerin Yarattığı Riskler: Sınırlarını ve topraklarını kontrol edemeyen ülkeler, suç örgütleri için barınak, terörist örgütler için üs veya kaçakçılık için güzergâh olarak kullanılabilmektedir. Bu durum, Sahel, Yemen, Pakistan ve Afganistan daki gibi, merkezi otoritenin kontrolü dışındaki bölgelerde meydana gelebilmektedir yılından bu yana büyük kırılganlıklara sahne olan Sahra-altı Afrika, birçok siyasi kriz ve sivil savaş ile sarsılmıştır. Afrika nın Avrupa ya olan yakınlığı, yaşanan bu insani ve siyasi sorunu, Avrupa ve Fransa için stratejik bir konu haline getirmektedir. Yeni stratejik ortamda, tahrip edici etkileri ortaya çıkmadan zayıf devletlere dair risklerin önceden tespit edilmesi, sonradan yapılacak müdahalelere nazaran daha büyük önem taşımaktadır. (4) Küreselleşme Sonucu Artan Risk ve Tehditler: Küreselleşme, küresel ticaret sayesinde, yükselen güçlerin potansiyellerini ortaya çıkararak, büyümelerine imkân sağlamıştır. Bununla birlikte, söz konusu büyüme doğal kaynaklar ve çevre üzerinde artan bir baskı yaratmakta; su ve enerji kaynakları, tarım arazileri, stratejik maddelere ve hammaddelerin nakil güzergâhlarına hâkim olunması gibi çatışma konuları ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşme, ülke içinde olduğu kadar ülkeler arasında da eşitsizliği artırmış, bu eşitsizlik kırılgan ülkelerde istikrarsızlık yaratan ilave bir unsur olmuştur. Ticaretin hızlanması, yasadışı ticaret trafiğini de artırmış, deniz korsanlığı gibi yeni asimetrik tehditlere ortam sağlamıştır. Teknolojinin yayılması, Hizbullah ın İsrail gemisine yönelik kullandığı füzelerde olduğu gibi, silah sistemlerinin devlet dışı gruplar tarafından ele geçirilmesine imkân sağlamıştır. Küresel düzeyde terörle mücadelede sağlanan gelişmelere rağmen, terör tehdidi halen çok üst seviyededir. ABD ve müttefiklerinin sistematik mücadelesi ile El-Kaide ye karşı önemli sonuçlar elde edilmiş olsa da; terörist tehdidin yakın ve orta dönemde azalacağına dönük işaretlerin bulunmadığı, söz konusu tehdidin geliştiği ve coğrafi planda yayıldığı gözlenmektedir. Sahel, Nijerya nın kuzeyi, Somali, Suriye, Irak, Arap yarımadası ve Afganistan-Pakistan bölgesinde faaliyet gösteren ve kendilerini El-Kaide olarak tanıtan terörist gruplar, bağımsız bir operasyonel kapasite bulundurmakta ve doğrudan Batı çıkarlarını hedef gözeterek, küresel bir etki yaratmak istemektedirler. Söz konusu terörist grupların, 6/15

7 Fransa daki radikal bireyleri kullanarak eylemlerini gerçekleştirme ihtimalleri de bulunmaktadır. Bunlara ilaveten bazı devletler, yeniden terörist eylemlere başvurmayı deneyebilecektir. Ülke topraklarında dahi, ulusal güvenliğe zarar verebilecek bir iç terörizm tehdidi devam etmektedir. Diğer taraftan, dijital altyapıların hızla artışı, devlet ya da devlet dışı aktörlerden kaynaklanabilecek sibernetik saldırı tehdidini artırmaktadır. Devletin hayatî önemi haiz altyapılarının, bilgi ve silah sistemlerinin ya da stratejik askeri kapasitelerin işleyişini etkilemeye dönük saldırıların ulusal güvenlik bakımından ciddi sonuçları olabilecektir. Uydusavar silahların gelişmesi neticesinde, özellikle yörüngede konuşlu uydular açısından, uzayda saldırı ihtimali artmaktadır. Bunlara ilaveten, salgın hastalıklar, doğal ve teknolojik afetlerin olası etkileri, küresel ısınma ve bunun sonucunda Kuzey Kutbu ndaki buzulların erimesinin stratejik sonuçları dikkate alındığında, Fransa nın çok çeşitli tehdit ve risklere maruz kalma ihtimali, ulusal güvenlik önceliklerinin yeniden değerlendirilmesini ve mukabele yöntemlerinin uyarlanmasını gerekli kılmaktadır. e. Stratejik Öncelikler: Karşı karşıya olunan risk ve tehdit yelpazesi, stratejik önceliklerin hiyerarşik bir sıralamaya tâbi tutulmasını gerektirmektedir. Söz konusu risk ve tehditlerin gerçekleşme olasılığı, ulusal güvenlik üzerindeki etki düzeyi, risk ve tehditlere mukabelede müttefiklerle işbirliği imkânı gibi kriterler, stratejik tercihlere yön vermektedir. Fransa nın stratejik öncelikleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: (1) Ulusal toprakları ve Fransız vatandaşlarını korumak ve devletin temel işlevlerinin devamlılığını sağlamak: Bu kapsamda; ülke topraklarına dönük devlet saldırıları, terörist saldırılar, siber saldırılar, bilimsel ve teknik potansiyele dönük saldırılar, ciddi suç faaliyetleri, doğal, teknolojik, endüstriyel veya sıhhi riskler sonucu meydana gelen büyük krizler, ülke dışındaki Fransızlara dönük saldırılar, karşı karşıya olunan risk ve tehditler arasındadır. Başka bir ülke tarafından, Fransa topraklarına yönelik her türlü doğrudan saldırının önlenmesi, mutlak önceliği teşkil etmektedir. Yaklaşık üç milyon Fransız vatandaşının yaşadığı deniz aşırı topraklardaki risk ve tehditler, deniz aşırı toprakların farklı stratejik özellikleri dolayısıyla özel önem arz etmektedir. (2) Avrupa nın ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamak: Fransa nın karşı karşıya olduğu risk ve tehditlerin büyük bölümü AB ve NATO ülkelerini de etkilemektedir. Başka bir Avrupa ülkesine doğrudan askeri saldırı halinde, Fransa NATO Antlaşması nın 5. Maddesi 11 ve AB Antlaşması nın Maddesine 12 göre sorumluluklarını yerine getirecektir. 11 Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da üyelerden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve böyle bir saldırı durumunda, BM Antlaşması nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için kendi başına ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. 7/15

8 (3) Avrupa nın yakın coğrafyasının istikrarını sağlamak: AB nin güvenliği Avrupa kıtasının bütününün güvenliği ile bağlantılıdır. Rusya ile ilişkilerin, Paris Şartı ilkeleri çerçevesinde işbirliği temelinde yürütülmesi, Avrupa nın doğusunda istikrarın güçlendirilmesi bakımından önemlidir. NATO nun aktif bir üyesi olan Türkiye, coğrafi konumu ve tarihi itibarıyla birçok stratejik alanda, Avrupa nın güvenliği için yeri doldurulamaz bir konumdadır. Bölgesel etkinliği, ekonomik dinamizmi, endüstriyel ve teknolojik potansiyeli ve AB ülkeleri ile olan yoğun ilişkileri, Türkiye yi birinci planda bir müttefik haline getirmektedir. Ekonomik, kültürel ve beşeri bakımdan yürütülen ilişkiler ve ortak menfaatler nedeniyle Akdeniz bölgesi, AB ve Fransa için stratejik bir konuma sahiptir. Özellikle Magrep bölgesi, Arap devrimleri sonrasında yaşanan istikrarsızlıklar kapsamında, Fransa ve Avrupa için ayrı bir önem taşımaktadır. Bazı ülkelerde yaşanan güvenlik boşluğu, Akdeniz in tamamı ve Güney Avrupa için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Sahel, Moritanya dan Afrika Boynuzu na kadar olan bölge ve Sahra-altı Afrika nın bir bölümü, Fransız vatandaşlarının varlığı, ortak tarih ve karşı karşıya olunan tehditler nedeniyle, Fransa nın menfaatleri bakımından öncelik taşımaktadır. Afrika ülkeleri ile yapılan savunma ortaklığı (Kamerun, Orta Afrika, Komor, Fildişi, Cibuti, Gabon, Senegal, Togo) ile teknik işbirliği anlaşmaları, bu ülkelerin güvenlik yeteneklerinin gelişmesini sağlarken, Fransa Silahlı Kuvvetleri nin de öngörme ve müdahale yeteneğine katkı sağlamaktadır. Güney Afrika ve Nijerya ise, etkileri, demografik, ekonomik ve askeri ağırlıkları dikkate alındığında, Avrupa ve Fransa için birincil önemde muhataplar arasındadır. (4) Yakın Doğu ve Arap-İran Körfezi nin istikrarına katkı sağlamak: Arap-İran Körfezi nin istikrarı, yalnız Fransa ve Avrupa için değil, ABD ve yükselen güçler için de stratejik bir önem taşımaktadır. Bölgede meydana gelecek bir çatışma, dünya petrolünün yaklaşık %30 unun nakledildiği Hürmüz Boğazı nda seyrüsefer serbestisinin etkilenmesi, balistik füzelerin kullanılması, bölge ülkelerinin istikrarının bozulması gibi önemli sonuçlar doğurabilecektir. Bölgede stratejik etkinlik ABD nin olsa da, Fransa savunma alanında işbirliği yoluyla ağırlığını artırmıştır. Bu bağlamda Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar ile savunma anlaşmaları yapmış; Abu Dabi de askeri üs kurmuş; Bahreyn ile askeri işbirliği anlaşması imzalamış olup, Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içindedir. (5) Küresel barışa katkıda bulunmak: Fransa ve Avrupa için, Asya ya deniz yoluyla ulaşım güzergâhı olan Hint Okyanusu nun güvenliğini sağlanması öncelik taşımaktadır. Bu çerçevede, Fransa ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklık, iki ülke menfaatlerini 12 Bir üye devletin ülkesinin silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer üye devletler, BM Antlaşması nın 51. Maddesine uygun olarak, bu devlete kendi imkânları dâhilindeki tüm araçlarla yardım ve destekte bulunmakla yükümlüdür. Bu, belirli üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının özel niteliğine halel getirmez. 8/15

9 ilgilendiren konularda işbirliğine imkân tanımaktadır. Güney Asya da bölgesel istikrar kırılgan bir yapı arz etmekte, terörle mücadele, nükleer silahlanma ve enerji tedarikinin güvenliği, bölgeyi Fransa nın stratejik menfaatleri açısından önemli kılmaktadır. Fransa başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere, bölgedeki tüm ülkeler ile güvene dayalı bir ilişki yürütmektedir. Fransa için, Asya nın istikrarı ve seyrüsefer serbestîsinin sağlanması, diplomatik ve ekonomik önceliklerdendir. Avustralya ve Brezilya ile de stratejik ortaklık anlaşmaları imzalamış olan Fransa; Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru ile stratejik konularda diyaloğu ve savunma işbirliğini derinleştirmek arzusundadır. Fransa, BMGK reformu kapsamında, Almanya nın yanı sıra Hindistan, Japonya ve Brezilya nın daimi üyelik adaylıklarını desteklemektedir. f. Fransa nın Atlantik İttifakı nda ve AB de Yükümlülükleri: Strateji, karar verme egemenliğinin korunması, dinamik bir Atlantik İttifakı na ve AB ye bağlılık üzerine temellenmiştir. (1) NATO içinde Fransa: Fransa, NATO nun entegre askeri yapısına geri dönerek, kurucularından biri olduğu örgütün işleyişinin bütününde yerini almıştır. Fransa ve İngiltere nin bağımsız stratejik nükleer güçleri, küresel caydırıcılığın ve müttefiklerin güvenliğinin sağlanmasında rol oynamaktadır. Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanlığı görevinin Fransa ya verilmesi, İttifak ın yenilenme sürecine Fransa nın aktif biçimde katılmasına imkân sağlamıştır. NATO ve AB, birbirlerine rakip değil, dış operasyonlar, kapasite paylaşımı bakımından birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Bu iki örgüt arasında yakın ve pragmatik bir işbirliğinin sağlanması, Fransa için önemli bir hedef teşkil etmektedir. (2) AB içinde Fransa: Fransa, Avrupa nın savunma ve güvenlik yapılanmasının öncelik taşıdığını düşünmektedir. Mevcut ortam, ortak güvenlik ve savunma politikasının acil olarak yeniden canlandırılmasını gerektirmektedir. AB nin menfaat ve stratejik hedeflerinin belirlendiği bir Avrupa Birliği Beyaz Kitabı nın hazırlanması, ortak vizyonun ifade edilmesine, Avrupa güvenlik ve savunma tartışmasına katkı sağlayacaktır. Avrupa savunma pazarının geliştirilmesi ve Avrupa savunmasının teknolojik ve endüstriyel altyapısının güçlendirilmesi, Fransa nın stratejik öncelikleri arasındadır. g. Strateji nin Hayata Geçirilmesi: 2008 tarihli Beyaz Kitap ta belirlenen beş stratejik işlev halen geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu işlevler, stratejide yer alan hedefleri gerçekleştirmek üzere devlet kaynaklarının akılcı biçimde kullanımına ve farklı devlet kurumlarının, ülkesel toplulukların ve stratejik sektörlere dair işletmelerin uyum içinde çalışmalarına imkân sağlamaktadır. 9/15

10 (1) Bilme ve Öngörme: İstihbarat, bilme ve öngörme işlevi için kilit önemi haiz olup, politik ve stratejik kararların alınmasına, taktik düzeyde operasyonların planlanmasına ve yürütülmesine hizmet etmekte, ekonomi ve dış politikaya ışık tutmaktadır. İnsan istihbaratı, elektromanyetik istihbarat ve görüntü istihbaratı birbirlerini tamamlamaktadır yılına kadar, istihbarat kapasitesinin geliştirilmesi öncelik taşımaktadır. Bu kapsamda; uzay elektromanyetik istihbarat kapasitesi ve uzay tabanlı görüntüleme sisteminin geliştirilmesine dönük programlara ağırlık verilecektir tarihli Beyaz Kitap ın önerilerine uygun olarak, istihbarat servislerinin stratejik yönetimi, işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Ulusal İstihbarat Konseyi ve Ulusal İstihbarat Koordinatörlüğü teşkil edilmiştir. Gelecekte, bir bölümü kamuoyuna açık olmak üzere, Ulusal İstihbarat Stratejisi hazırlanacaktır. Özellikle ülke toprakları üzerindeki terörist faaliyetlerin önlenmesi amacıyla, iç istihbarata özel önem verilmesi ve İç İstihbarat Merkez İdaresi nin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Siber tehdidin öneminin artması, bu alandaki istihbarat ve teknik kapasitenin geliştirilmesini gerektirmektedir. Potansiyel kırılmalara ve krizlere neden olabilecek eğilimleri tespit etmeyi hedefleyen öngörme işlevi konusunda ise, devletin hazırlıkları yeterli düzeyde değildir. Bu bağlamda, Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği, ilgili bakanlıklarda yürütülen öngörü çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak, bakanlıklar arası yıllık çalışma planı hazırlayacak, stratejik eğilimleri belirleyecek, öngörülerin karar verme sürecinde dikkate alınmalarını temin edecektir. Devletin öngörü çalışmaları; stratejik, bağımsız, çok disiplinli, akademik ve uzman kuruluşların araştırmalarını da içeren bir bakış açısına dayanmalıdır. Bu noktada, savunma ve güvenliğe ilişkin stratejik araştırmalar desteklenecektir. (2) Caydırıcılık: Tamamen meşru savunma amaçlı olan Fransa nın nükleer caydırıcılığı, hayati çıkarlarına yönelik devlet kaynaklı her türlü saldırıya karşı Fransa yı korumayı hedeflemektedir. Nükleer caydırıcılık, Fransa nın güvenliğinin, bağımsızlığının, karar verme özgürlüğünün garantisidir. Bununla birlikte Fransa, nükleer silahsızlanmaya taraf bir ülke olarak, küresel silahlanmanın niceliksel olarak azaltılması ve niteliksel olarak sınırlandırılması için çaba harcamakta, bu kapsamda kendi nükleer caydırıcılığını stratejik ortamın gerektirdiği en alt düzeyde tutmaktadır. (3) Koruma: Koruma işlevi; öncelikle ulusal toprakların, ülke dışındaki Fransız toplumunun bulunduğu bölgelerin ve AB üyesi ülkelerin topraklarının korunması ile ilgilidir. Koruma işlevi, caydırıcılık ve müdahale yeteneği olmaksızın gerçekleştirilemez. Diğer taraftan güçlü bir risk değerlendirme kapasitesi olmadan, koruma işlevinin tam olarak yerine getirilmesi mümkün değildir. Tehdit ve risklerin çeşitliliği ve yoğunluklarının ani biçimde değişebilmesi, Devletin, kamu güçleri, ülkesel topluluklar, temel altyapı hizmeti sunan işletmeler 10/15

11 ve AB gibi farklı aktörlerle farklı düzeylerde işbirliği sağlayarak faaliyetlerini yürütmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda kriz yönetiminde yer alan tüm aktörlerin hazırlıklı olması, kriz tiplerine uygun müdahale planlarının geliştirilmesi ve gerekli imkânların envanterinin çıkarılması önem arz etmektedir. (4) Önleme: Önleme işlevi, ulusal normların yanı sıra yasadışı ticaret, silahlanma ile mücadele ve barışın korunması gibi konularda uluslararası normların geliştirilmesini içermektedir. Fransa, bu alanlardaki normların güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanmasına katkı sağlamaya devam edecektir. Önleme işlevi, risklerin tehdide dönüşmeden önce tespit edilmesini sağlayacak öngörme kapasitesini gerektirmektedir. Fransa, bu konudaki analiz ve öngörülerini, ilgili ülkeler, örgütler ve müttefikleri ile paylaşmaya hazırdır. Fransa nın özel bağlar geliştirdiği ülkelerde ya da bazı deniz bölgelerinde konuşlanmış bulunan askeri gücü; önleme, müdahale, bilme ve öngörme işlevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır. (5) Müdahale: Ülke dışına müdahalenin üç hedefi vardır: Fransız vatandaşlarını korumak, Fransa nın ve müttefiklerinin stratejik menfaatlerini savunmak ve uluslararası sorumlulukları yerine getirmek. Stratejik güvenlik ortamında meydana gelen değişiklikler, Fransa nın geçmişe kıyasla daha sık biçimde operasyonel inisiyatif kullanmasını veya askeri operasyonun bir bölümünün sorumluluğunu almasını gerektirebilecektir. Bu durumda, stratejik özerklik ilkesi, Fransa nın dış müdahale stratejisinin temelini teşkil edecektir. Bununla birlikte, ülke dışı operasyonların büyük çoğunluğu koalisyon şeklinde yürütülmeye devam edecektir. Zorlayıcı müdahale durumunda, üstünlüğü ele geçirmek ve muhafaza etmek için, bu operasyonlar karada, havada, denizde, uzayda ve siber alanda koordineli biçimde gerçekleştirilmelidir. Silahlı Kuvvetler, asimetrik yollarla gerçekleştirilen hibrid tehditlerle mücadele edebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. h. Stratejinin Vasıtaları: dönemini kapsayan Askeri Programlama Yasa Tasarısı na göre, Fransız savunma harcamalarının 179 Milyar Euro (2013 fiyatlarıyla)olması öngörülürken, uzun vadeli dönemi için 364 Milyar Euro (2013 fiyatlarıyla) savunma harcaması hedeflenmektedir. Söz konusu finansman, askeri strateji ile ulusal savunma ve güvenliğin ihtiyaçlarına uygun bir silahlı kuvvetler modeli oluşturmaya imkân sağlayacaktır. Dört yönlendirici ilke yeni askeri stratejinin çerçevesini ortaya koymaktadır. Söz konusu ilkeler; stratejik özerkliğin korunması; Silahlı Kuvvetler in AB veya NATO çerçevesinde taahhütlerini yerine getirebilecek uygun kapasiteye sahip olması; Silahlı Kuvvetler in farklı askeri özelliklere sahip kriz ve çatışmalarla karşılaşma olasılığından ötürü, yerine getireceği misyonlar itibarıyla farklılaşmanın sağlanarak, etkinliğin artırılması ve ülke 11/15

12 güvenliğine ilişkin teknik kapasitenin farklı misyonlar için ortak kullanımının sağlanmasıdır. Krizlere karşı özerk mukabele sağlamak için, ü kuvvetler arası acil reaksiyon gücünü oluşturmak üzere, kişilik ulusal acil durum kademesi tesis edilecektir. Bu güç, 7 gün içinde ülke sınırlarının km dışında görev yapmaya hazır durumda olacaktır. Söz konusu güç; özel kuvvetler, helikopter ve zırhlı araçla donanmış kişilik birleşik kara gücü topluluğu; amfibi hücum gemisi bünyesinde oluşturulmuş deniz gücü topluluğu; 10 avcı uçağı, taktik nakliye uçakları, deniz devriye ve yakıt ikmal uçağı ile ilgili komuta ve kontrol imkânlarından oluşacaktır yılı itibarıyla, Fransa Silahlı Kuvvetleri, askeri güçlerin stratejik düzeyde her an operasyonel komuta ve kontrolünü sağlayacak kapasiteye sahip olacaktır. Özel kuvvetlerin sayısı, komuta imkânları ve istihbarat kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirilecektir. Kara Kuvvetleri, operasyonların süresine, türüne, zorluğuna ve dağılımına uygun birimlerden oluşacak, ülke dışında faaliyet gösterecek operasyonel kapasite olarak belirlenecek, ilaveten 7 birleşik tugay, 200 ağır tank, 250 orta tank, adet çok amaçlı zırhlı araç, 140 adet keşif ve taarruz helikopteri, 115 çok amaçlı helikopter ve 30 adet taktik insansız hava aracından teşkil edilecektir. Deniz Kuvvetleri nükleer caydırıcılığı sağlayacaktır. Bu amaçla; 10 nükleer deniz altı, bir adet uçak gemisi, 15 adet birinci sıra fırkateyn, 15 devriye gemisi, 6 adet gözetleme fırkateyni ve 3 adet amfibi hücum gemisi ve deniz devriye uçaklarından teşkil edilecektir. Hava Kuvvetleri, caydırıcılık görevi ile ulusal ve yakın bölgedeki hava sahasının korunması görevini yerine getirmeye devam edecektir. Hava Kuvvetleri; 225 hava ve deniz avcı uçağı, 50 taktik nakliye uçağı, 7 adet hava keşif ve gözetleme uçağı, 12 adet çok amaçlı ikmal uçağı,12 adet gözetleme hava aracı, karadan havaya 8 adet orta menzilli füze sisteminden meydana gelecektir. İçişleri Bakanlığı na bağlı olan jandarma gücünün ise, iç güvenlik görevlerinde sorumluluğu devam etmektedir. Silahlı Kuvvetler in yeniden yapılanması kapsamında, Savunma Bakanlığı bünyesinde kadro azaltımı dönemi için olarak öngörülmüştür. 13 Ulusal ve uluslararası menfaatlere yönelik terörist tehdide karşı kapsamlı bir yaklaşım sunan ve ülke çapında seferberliği sağlamayı hedefleyen Vigipirate Planı nın 14 güncelleştirilmesi tarihli Beyaz Kitap ta dönemi için azaltılması öngörülen kadro kapsamında, arasında yaklaşık kadro azaltımı yapılmış, i aşkın kadro ise, iki dönemin çakışması nedeniyle yeni döneme aktarılmıştır. Hâlihazırda, Savunma Bakanlığı na bağlı askeri personel içinde civarındaki mevcuduyla kara kuvvetleri en önemli birim olmaya devam ederken, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri yaklaşık mevcuda sahiptir. Buna ilaveten, in üzerinde sivil de bakanlık ve ordu içerisinde görev almaktadır. 14 Terörist tehdidin önlenmesi amacıyla 1978 yılında Valéry Giscard d'estaing döneminde hazırlanan ve ulusal güvenlik alarm sistemi niteliğindeki söz konusu plan, 1995, 2000 ve 2003 yıllarında güncelleştirilmiştir. 12/15

13 gereklidir. İç güvenlik ve dış güvenlik arasındaki bağlantı nedeniyle, benzer tehditlere maruz kalan ülkeler arasındaki bilgi ve analiz paylaşımı geliştirilmelidir. Bilgi sistemlerinin güvenliği için, özellikle kriptoloji ve siber saldırı tespiti için gerekli mekanizmaları Fransa nın üretme kapasitesinin sağlanması, ulusal egemenlik için önem arz etmektedir. Fransa, hayati altyapılara ve elektronik iletişim kanallarına dönük siber risklerden daha etkin korunma sağlayacak bir Avrupa politikasının uygulanmasını desteklemektedir. Ayrıca, hâlihazırda AB bünyesinde yürütülen güvenlikle ilgili farklı sektörel politikalar (terörizm, kriz yönetimi, kitle imha silahları, siber güvenlik, güvenlik teknolojileri) arasındaki uyum güçlendirilmelidir. Sivil ve askeri güçlerin, ulusal güvenlikle ilgili görevlerini etkili biçimde yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları kritik teçhizat ve kapasitelerin tespiti gereklidir. Bu tespit, bakanlıklar tarafından yeterli biçimde gerçekleştirilememektedir. Bu bağlamda gerekli sivil kapasitenin tespiti amacıyla, Başbakan ın yetkisi altında Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği, ilgili tüm bakanlıklarla birlikte çalışma yapacaktır. Geleceğin kamu ve özel sektör yöneticilerinin eğitimine de özel ve öncelikli bir çaba gösterilmeli; bu kişilerin mesleki eğitimleri süresince, ulusal savunma ve güvenlik stratejisine dair eğitim almaları sağlanmalıdır. Ayrıca, Silahlı Kuvvetler in çeşitli birimlerinde lise öğrencilerine yönelik kısa süreli eğitim ve staj imkânı yaratılmalıdır. Yüksek eğitim kurumlarında ise, bu türden eğitimler ilk aşamada öğrencilerin memur statüsünde olduğu kurumlarda (Ulusal Yönetim Okulu, Ulusal Hâkimlik Okulu vs.) gerçekleştirilebilecektir. Savunma endüstrisi, Fransa nın stratejik ve teknolojik özerkliğinin temel unsurudur. Savunma endüstrisi, den fazla şirket, 15 milyar Euro luk iş hacmi ve i yüksek nitelikli olmak üzere kişilik işgücü ile üretiminin %25 ila %40 ını ihraç ederek, ödemeler dengesine katkı sağlamaktadır. Ulusal ve Avrupa savunma pazarının daralması ve uluslararası rekabetin bulunduğu bir ortamda, Fransa savunma endüstrisinin dünyanın önde gelenleri arasında yerini koruması için, stratejik nedenlerle kilit önemi haiz teknolojik kapasiteler muhafaza edilmeli, etkin bir silah ve teknoloji ihraç politikası yürütülmeli, Avrupalı ortaklarla silah sistemlerine ilişkin işbirliği artırılmalı, araştırma ve geliştirmeye gerekli kaynak tahsisi yapılmalıdır. 3. SONUÇ: a. Beyaz Kitap veya Savunma Stratejileri, dinamik bir jeopolitik ortamın yarattığı mevcut ve gelecekteki tehdit ve riskler ışığında bir ülkenin stratejik hedeflerini tespit ederek, bu veriler çerçevesinde, Silahlı Kuvvetler in en uygun biçimde yapılandırılmasını ve kaynak tahsisini amaçlamaktadır. Fransa nın yeni Beyaz Kitabı nın bu doğrultuda, söz konusu kriterleri yerine 13/15

14 getirdiği değerlendirilmekte; hem savunma, hem de güvenlik alanını aynı belgede detaylandırması bakımından da birçok ülkenin beyaz kitabı, savunma veya güvenlik stratejisinden farklılık arz etmektedir. b. Savunma ve güvenliğe ilişkin stratejik tercihler, ülkelerin finansal kapasitelerinden bağımsız değildir. Bu kapsamda, yeni Beyaz Kitap ın amaçlarından biri, bütçe kısıtlamalarını gerekçelendirmek, savunma bütçesinin revizyonuna ve Askeri Programlama Yasası na temel teşkil etmektir. Bu doğrultuda, dönemi savunma bütçesinin çerçevesini çizen Askeri Programlama Yasa Tasarısı, Aralık ayı içerisinde Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilmiştir. c. Fransa nın ulusal savunma ve güvenliğine ilişkin Beyaz Kitap, Fransa nın egemenliğini muhafaza etmesi ve uluslararası güvenliğe katkı sağlanması şeklinde, birbirini tamamlayan iki temel unsur üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, doğrudan ya da dolaylı tehdit ve risklerin önlenmesi ihtiyacına binaen, bilme ve öngörme, koruma, önleme, caydırma ve müdahale den oluşan beş stratejik işleve dayalı bir yaklaşım benimsenmektedir: Strateji nin temel sütunlarını ise; koruma, caydırma ve müdahale oluşturmaktadır. d. Fransa nın savunma ve güvenliği için önem arz eden bölgeler; Avrupa çevresi, Akdeniz havzası, Sahel-Ekvatoral Afrika bölgesi, Arap-İran Körfezi ve Hint Okyanusu olarak sıralanmakta, Fransa nın Asya da varlığının ise, operasyonel değil, politik-stratejik işbirliği düzeyinde olacağı belirtilmektedir. Fransa nın son yıllarda Afganistan, Fildişi Sahilleri, Libya ve Mali deki operasyonları dikkate alındığında, askeri müdahalelerin halen Fransa güvenliğinde önemli yer işgal ettiği görülmektedir. Afrika daki Fransız üsleri, Fransa ulusal savunma ve güvenliği için önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. e. Fransa karşı karşıya bulunduğu tehdit ve riskleri üç kategoride toplamaktadır. Bunlar; kuvvet kullanma tehdidi ve bu kapsamda Çin gibi askeri harcamalarını artıran ve güce dayalı bir politika izleyen ülkeler ile nükleer silaha sahip ülkeler; zayıf devletler; terörizmi ve siber saldırıları da içerecek şekilde küreselleşmenin yarattığı risk ve tehditlerdir. Küresel düzeyde terörle mücadelede sağlanan gelişmelere rağmen, Fransa terör tehdidini halen üst seviyede değerlendirmektedir. f. 21 inci yüzyılın ve gelişmiş ülkelerin güvenlik anlayışında, stratejik öngörü/ufuk tarama çalışmaları, ulusal güvenliğe ilişkin planlama ve strateji oluşturma faaliyetlerinin temel taşlarından biri olarak algılanmaktadır. Bu türden çalışmaların geliştirilmesi ve desteklenmesi gereksinimini duyan Fransa da, Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği nin devlet çapındaki öngörü çalışmalarında koordinatörlük görevini üstlendiği görülmektedir. 14/15

15 g. Ulusal savunma kapasitelerinde gerçekleştirilen değişiklikler veya azaltmalar, AB nin ortak savunma kapasitesi üzerindeki potansiyel etkilerini de dikkate almayı, ulusal düzeyin haricinde kolektif temelde planlamayı gerektirmektedir. Bu noktada; Fransa nın Avrupa Birliği nin Savunma ve Güvenliğine Dair Beyaz Kitap hazırlanması gereği yönündeki çağrısı da dikkat çekicidir. ABD nin yeni stratejik yöneliminin de etkisiyle, Avrupa nın kendisinin ve yakın çevresinin güvenliğini üstlenme zorunluluğu da bu ihtiyacı temellendiren bir diğer unsurdur. h. Fransız ordusu, İngiltere haricinde caydırıcılık işlevine sahip tek Avrupa ordusudur. Bu yeteneğin, hem kendisinin, hem de Avrupa nın uluslararası ilişkilerde özerk davranmasında önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, nükleer caydırıcılığın muhafaza edilmesi ve savunma alanında endüstriyel ve teknolojik özerkliğe verilen önem, askeri ve stratejik özerkliğin sağlanması için temel unsurlar arasında sayılmaktadır. i. Beyaz Kitap a ilişkin yenilikler kapsamında Kuzey Kutbu bölgesi nin ilk defa Beyaz Kitap ta stratejik açıdan değerlendirildiği; ayrıca hibrid tehditler kavramının Fransa nın stratejik kültüründe yeni bir kavram olarak karşımıza çıktığı görülmekte; siber alan yeni bir çatışma sahası olarak belgede ağırlıklı bir yer tutmaktadır. j. Beyaz Kitap ta ülkemizden de bahsedilmekte, bu kapsamda NATO nun aktif bir üyesi olan Türkiye nin, coğrafi konumu ve tarihi itibarıyla birçok stratejik alanda, Avrupa nın güvenliği için yeri doldurulamaz bir konumda olduğu; bölgesel etkinliği, ekonomik dinamizmi, endüstriyel ve teknolojik potansiyeli ve AB ülkeleri ile olan yoğun ilişkilerinin Türkiye yi birinci planda bir müttefik haline getirdiği yönündeki ifadeler önem arz etmekle birlikte, Türkiye nin Avrupa Birliği üyelik perspektifine dair bir değerlendirmede bulunulmaması dikkat çekmektedir. k. Beyaz Kitap ın yayımlanması beraberinde tartışmaları da getirmiştir. Bu eleştirilerin ana eksenini, toplam savunma kadrosunun azaltımının öngörülmesi ve savunma bütçesinde yapılan kısıtlamalar oluşturmuştur. Eleştiriler kapsamında, Silahlı Kuvvetler in ve savunma yeteneklerinin, bütçe dengelerini sağlamaya dönük bir değişken olarak kullanılmaması ve güvenliğin bütçe gerekleri için feda edilmemesi gerektiği üzerinde durulmakta; Atlantisizm ağırlıklı bir güvenlik politikası öngörülmesi, bu bağlamda Fransa nın ABD ve NATO ya olan bağımlılığı, egemenliğin muhafazası adına eleştirilen noktalar arasında yer almaktadır. 15 Bununla birlikte, Beyaz Kitap ın hazırlayıcıları, stratejinin gerçeklerle bağdaşması ve finanse edilebilir bir proje olması gerektiğini vurgulamaktadır. 15 Halk Hareketi Birliği, Cumhuriyet Ayağı Kalk siyasi partileri ile Sol Parti üyelerinin ifade ettiği görüşlerdir. 15/15

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ 1.GİRİŞ: Güçlü ve Güvenli: Avustralya Ulusal Güvenliği İçin Strateji 1 adını taşıyan Avustralya nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avustralya Başbakanı Julia

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ ZAMIR IQBAL DÜNYA BANKASI İSLAMİ FİNANSIN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL MERKEZİ TÜRKİYE FİNANSAL İÇERME KONFERANSI (3 HAZİRAN 2014, İSTANBUL) Finansal Sistemler

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

ABD Savunma Bakanlığı nın 2014 Yılı Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme Raporu ve Küresel Askerî Konuşlanma Planı

ABD Savunma Bakanlığı nın 2014 Yılı Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme Raporu ve Küresel Askerî Konuşlanma Planı Bilgi Notu 002 19.01.2015 ABD Savunma Bakanlığı nın 2014 Yılı Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme Raporu ve Küresel Askerî Konuşlanma Planı Hazırlayanlar: Dr. Oğuz MAYDA, Dr. Oktay BİNGÖL Amaç: Bu bilgi

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

HOLLANDA NIN ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİSİ

HOLLANDA NIN ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİSİ HOLLANDA NIN ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİSİ 1. GİRİŞ: Güvenli Bir Dünyada Güvenli Hollanda adını taşıyan Hollanda nın ilk Uluslararası Güvenlik Stratejisi, 21 Haziran 2013 tarihinde yayımlanmış ve Temsilciler

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü I. GÜVENLİK VE ULUSAL (MİLLÎ) GÜVENLİK KAVRAMLARI A. GÜVENLİK KAVRAMI Güvenlik kavramı, insanlığın başlangıcından

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor.

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Günümüz Hava ve Uzay Gücü İnsansız Uçak Sistemlerinin (İUS) Geleceğin Hava Harekâtındaki Rolü Teknolojideki Gelişmelerin

Detaylı

LİZBON sonrasi NATO. Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi

LİZBON sonrasi NATO. Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi LİZBON sonrasi NATO Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi Yüzünü batıya, Amerika kıtasına dönmüş olan Avrupalı sahil şehri Lizbon transatlantik geleneğini

Detaylı

Türk Deniz Görev Grubu

Türk Deniz Görev Grubu Türk Deniz Görev Grubu Ağustos 2015 1 1 İçindekiler Türk Deniz Görev Grubu... 2 TDGG 2010 Yılı Aktivasyonu... 4 TDGG 2011 Yılı Aktivasyonu... 5 TDGG 2014 Yılı Aktivasyonu... 6 1 Türk Deniz Görev Grubu-TDGG

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 Pentagon yetkilileri Fransa'nın talep ettiği Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) veya dronların satışına yönelik olarak Kongre'de

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

İSPANYA NIN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

İSPANYA NIN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ İSPANYA NIN YENİ ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ 1. GİRİŞ: İspanya nın ilk ulusal güvenlik stratejisi, İspanya Güvenlik Stratejisi: Herkesin Sorumluluğu adıyla 24 Haziran 2011 tarihinde, Sosyalist İşçi Partisi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Bonn Uluslararası Silahsızlanma Merkezi nin 2016 Küresel Silahlanma Endeksi'ne göre askeri harcamalarda İsrail başı çekerken Türkiye 20'nci sırada. 02.12.2016

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

www.regjeringen.no/upload/fd/dokumenter/fakta-om-forsvaret-2013_engelsk-oppdatert-mai-2013.pdf 2

www.regjeringen.no/upload/fd/dokumenter/fakta-om-forsvaret-2013_engelsk-oppdatert-mai-2013.pdf 2 NORVEÇ SAVUNMASI 2013 KONULU DOKÜMAN İLE 2009 TARİHLİ NORVEÇ SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK KONSEPTİ 1. İNCELEME: Norveç in güvenlik ve savunma siyaseti konusunda birbirlerini tamamlayıcı bilgiler içermeleri

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU ( TASLAK VİZYON BELGESİ ) 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, Titanic Business Hotel Europe,

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ S.K.S DAİRE BAŞKANLIĞI Ege Üniv. Kampüsü 35100 Bornova/İZMİR-TURKEY

EGE ÜNİVERSİTESİ S.K.S DAİRE BAŞKANLIĞI Ege Üniv. Kampüsü 35100 Bornova/İZMİR-TURKEY Sürekli Değişen Güvenlik Algılamaları ve Yenilenen Savunma Stratejileri Kongre Kapsamı Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer bölümlerde öğrenimlerini

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı