FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP"

Transkript

1 FRANSA NIN ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK STRATEJİSİNE İLİŞKİN 2013 TARİHLİ BEYAZ KİTAP 1. GİRİŞ: a. Fransa nın Beyaz Kitapları nın ilki 1972, ikincisi 1994 yılında hazırlanmıştır tarihli Beyaz Kitap, Soğuk Savaş döneminin izlerini taşıması ve uluslararası güvenlik ortamının yeni bir ulusal savunma ve güvenlik stratejisini zorunlu kılması gerekçeleriyle, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy nin direktifiyle, en son 2008 yılında güncelleştirmeye tâbi tutulmuştur. 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan 2008 tarihli Beyaz Kitap, önceki Beyaz Kitaplar dan farklı olarak, yalnız ulusal savunma stratejisini değil, hem ulusal savunma, hem de ulusal güvenlik stratejisini esas alması bakımından önem arz etmektedir tarihli Beyaz Kitap, stratejik güvenlik ortamındaki gelişmelerin gerektirdiği sıklıkta Beyaz Kitap ın güncelleştirilmesini öngörmekte idi. b. François Hollande, 2012 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından, tehditlerin ve stratejik önceliklerin yeniden tanımlanması ve yıllarını kapsayacak Askeri Programlama Yasası na zemin teşkil etmesi için, Beyaz Kitap çalışmalarına başlanması direktifini vermiştir. Son olarak 2008 yılında yayımlanan Beyaz Kitap ın ardından ortaya çıkan küresel stratejik gelişmeler, Fransa nın ulusal savunma ve güvenlik politikasını gözden geçirmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler arasında önem arz eden üç konuyu; küresel ekonomik kriz, ABD nin jeopolitik önceliklerini yeniden belirleyerek, stratejik yönelimini Asya ya kaydırması ve Arap dünyasındaki dönüşümler oluşturmaktadır. c. Beyaz Kitap ın güncelleştirilmesi için, 26 Temmuz 2012 de Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir kararname 2 ile başkanlığını Sayıştay Baş Danışmanı M.Jean Marie Guéhenno 3 nun yürüteceği Beyaz Kitap Hazırlık Komisyonu 4 teşkil edilmiştir. Toplam 46 kişiden oluşan Komisyon üyeleri arasında; Parlamento mensupları, Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreteri, Ulusal İstihbarat Koordinatörü, ilgili Bakanlıkların yetkilileri, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Fransa nın askeri müttefiki Almanya ve İngiltere yi temsilen birer yetkili, stratejik araştırma kuruluşları ve akademi dünyasından temsilciler yer almıştır. Beyaz Kitap hazırlıkları kapsamında Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği; 2008 yılından bugüne stratejik ortamdaki gelişmeleri ele alan ve 2020 perspektifinden küresel tarihli Beyaz Kitap, ulusal savunma stratejisini nükleer caydırıcılığın sağladığı stratejik bağımsızlık üzerine temellendirirken; 1994 tarihli Beyaz Kitap, Sovyet Bloğu nun yıkılışının ardından Silahlı Kuvvetler in yeni rolünü ve yapılanmasını ve yeni operasyonel öncelikleri tanımlamayı hedeflemiştir Diplomat kökenli olan Guehénno, yılları arasında Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 4 Komisyon çalışmalarına 27 Temmuz 2012 tarihinde başlamış; 80 saatten fazla toplantı gerçekleştirmiş; 11 i yabancı olmak üzere 23 kişinin görüşlerine başvurmuştur. Komisyon daha etkili çalışmak için 7 tematik gruba ayrılmış, yerli ve yabancı 400 den fazla kişi bu çalışma gruplarında yer almıştır. 1/15

2 sorunların Fransa nın savunma ve güvenliğine etkisini analiz eden, ilgili bakanlıkların, yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla bir çalışma 5 yürütmüştür. Bu çalışma ve Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Stratejik Ufuklar 6 konulu rapor, yeni Beyaz Kitap ın güncelleştirme çalışmalarına temel teşkil etmiştir. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından, Fransa nın ulusal savunma ve güvenlik politikasının yol haritasını teşkil eden Beyaz Kitap, 29 Nisan 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı François Hollande ın onayıyla yayımlanmıştır. 2. İNCELEME: 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan ve beş yılda bir güncelleştirilecek olan strateji, bu zaman dilimi içerisinde Fransa nın güvenliğini sağlayacak ilkelerin, önceliklerin, eylemlerin ve vasıtaların çerçevesini belirlemeyi hedeflemektedir. Belge, 2008 tarihli Beyaz Kitap ın mantığını ve reformlarını devam ettirmektedir. Beyaz Kitap, ulusal savunma ve güvenlik stratejisinin birbirinden ayrılmaz üç önceliği olan, koruma, caydırma ve müdahale özelliğine vurgu yapmakta, savunma imkânlarını bütçe kısıtlamaları içinde ele almakta ve Fransa nın güvenlik hedeflerini gerçekleştirmesi için, askeri, istihbari personel, polis, jandarma, diplomat, kamu görevlisi, gönüllüler ve sıradan vatandaşlar dâhil, herkesi göreve çağırmaktadır. Beyaz Kitap ta yer alan önemli hususlar, belgenin sistematiğine uygun biçimde aşağıda özetlenmiştir. a. Giriş: Küresel finansal kriz, birçok ülkenin güvenlik ve savunma durumlarını gözden geçirmesine neden olmuş ve ulusal güvenliğin ekonomik boyutunun önemini tekrar ortaya koymuştur. Söz konusu kriz, Fransa nın müttefikleri açısından da önemli sonuçlar doğurmuş, ABD, askeri harcamalarını azaltarak, ülke dışı angajmanlarda daha seçici olmaya yönelmiş ve güçlerinin bir bölümünü Asya-Pasifik bölgesine kaydırmış, Avrupalılar kendilerini daha doğrudan etkileyen güvenlik sorunlarında rol almaya yönelmişler ve savunma bütçelerinde azalma yaşanmıştır. Stratejik manzarayı beklenmedik biçimde değiştiren siyasi olayların başında, Arap dünyasındaki siyasi ve sosyal devrim gelmektedir. Arap dünyası ile tarihi bağları olan Fransa ve Avrupa için bölgedeki gelişmeler önem arz etmekte, bu değişim Libya ve Suriye örneğinde olduğu gibi yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Askeri tehditler de devam etmekte, özellikle Asya daki birçok ülkenin savunma bütçelerinde büyük bir artış görülmektedir. Fransa nın son yıllarda iştirak ettiği askeri operasyonlar (Afganistan, Fildişi Sahilleri, Libya ve Mali), askeri harekâtın, Fransa güvenliğinin önemli bir bileşeni olduğunu ortaya koymaktadır. Birbirine bağımlı ve karmaşık bir dünyada, Fransa nın karşı karşıya olduğu risk ve tehditler de çoğalmakta, ulusal güvenlik konsepti, ulusun ve ülke topraklarının, devletler tarafından 5 Söz konusu çalışma Uluslararası ve Stratejik Ortamdaki Gelişmeler Karşısında Fransa (La France Face Aux Evolutions Du Contexte International et Stratégique) adını taşımaktadır. 6 Horizons Stratégiques, 2/15

3 gerçekleştirilen saldırılardan korunması yönündeki anlayıştan daha geniş bir hedefi içermektedir. 7 Çeşitlenen tehdit ve risklere karşı mukabele, tekil aktörlerle değil; devletin organizasyonu, askeri ve sivil kapasitesinin yanında, vatandaşlar dâhil, ilgili tüm aktörlerin seferber edileceği uyumlu bir planlama ile sağlanmalı, ulusal savunma ve güvenlik stratejisi bu koordinasyonu gerçekleştirebilmelidir. b. Yeni Stratejik Ortamda Fransa: Stratejik kırılma riski ve bazı devletlerin saldırgan tutumları göz ardı edilmemekle birlikte, Fransa günümüzde, topraklarına yönelik doğrudan ve açık bir konvansiyonel askeri tehditle karşı karşıya değildir. Fransa; deniz aşırı toprakları vasıtasıyla, bütün okyanuslarda ve birçok kıtada varlık göstermektedir. Bu topraklar, ekonomik ve stratejik önemlerinin yanı sıra, Avrupa kıtasına uzak ülkelerle ilişki kurma ve birçok bölgesel örgütte çoğu zaman tek Avrupa devleti olarak yer alma imkânı sağlamaktadır. Fransa, 11 milyon km² lik münhasır ekonomik bölgesi 8 ile dünyada ABD nin arkasından ikinci sırada yer almakta; yine ABD den sonra sahip olduğu en geniş diplomatik ağının yanı sıra, askeri gücü, dili 9, kültür ve değerleri ile uluslararası sahnede önemli bir varlık göstermektedir. Fransa, BMGK daimi üyesi ve NATO üyesi olması vasıtasıyla, krizlerin yönetimi ve önlenmesi ile askeri operasyonlarda aktif bir rol oynamaktadır. c. Ulusal Savunma ve Güvenlik Stratejisi nin Temelleri: Devletin karar verme ve hareket etme özerkliğine dayanan egemenliğin korunması ile uluslararası güvenliğin sağlanmasına dönük eylemlerde ulusal ve uluslararası meşruiyet, Fransa nın ulusal savunma ve güvenlik stratejisinin dayandığı temellerdir. Bu bağlamda; nükleer caydırıcılık, Fransa nın egemenliğinin nihai garantisi olması bakımından önem taşımaktadır. Ekonomik ve finansal gücün de, siyasi tercihlerde sağladığı özerkliğin yanı sıra, ulusal bağımsızlığın muhafazasında katkısı vardır. Fransa nın stratejik bağımsızlığı, savunma ve güvenliğine ilişkin temel ulusal kapasitesi üzerindeki hâkimiyetine dayanmaktadır. Söz konusu kapasite, ülkenin kolektif güvenlikle ilgili, özellikle NATO çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamakta; NATO angajmanı, Fransa nın karar verme ve hareket etme otonomisi ile çelişmemektedir. Fransa, AB üyesi tüm ülkelerle ortak güvenlik menfaatleri paylaşmakta ve her biriyle gerekli savunma ve güvenlik ilişkileri kurmaktadır. Fransa, güç yerine hukukun üstünlüğü üzerine kurulmuş bir uluslararası düzenin, uluslararası güvenliğin en önemli koşulu olduğunu düşünmekte, uluslararası meşruiyetin sağlanması bağlamında, iştirak edeceği operasyonların çok tarihli Beyaz Kitap ve 29 Temmuz 2009 tarihli Askeri Programlama Kanunu, bu anlayışı yansıtmaktadır. 8 Deniz Hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir. 9 Dünya üzerinde, 220 milyondan fazla kişi Fransızca konuşmaktadır. 3/15

4 taraflı olmasına, BM himayesinde gerçekleşmesine, operasyonun siyasi hedefleri üzerinde görüş birliği sağlanmış olmasına, bölgesel ve yerel örgütleri de dâhil etmesine önem vermektedir. d. Küresel Görünüm: Küreselleşme sonucu meydana gelen gelişmelerin karmaşıklığı ve yarattığı kırılmalar, küresel eğilimler hakkında değerlendirme yapmayı güçleştirmektedir. (1) Kırılmalar ve Değişiklikler: Ekonomik ve finansal kriz, küresel etkisi olan ilk kırılmayı teşkil etmektedir. Esasen gelişmiş ülke ekonomilerini etkileyen kriz, Brezilya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin yükselişini engellememiştir. Hâlihazırda ekonomik, bilimsel ve askeri alanda büyük bir güç olan Çin, 2030 yılında dünyanın birinci ekonomisi olma yolundadır. Bununla birlikte Çin in yeni yönetimi, özellikle askeri gücün dışa vurumunu kontrol etmek, hızla artan orta sınıfın taleplerine cevap vermek, ihracata dayalı kalkınma modelini yeniden ele almak gibi sorunların üstesinden gelmek durumundadır. Çin ile ilgili, siyasi etkileri öngörülmesi güç kırılmalar yaşanması ihtimal dâhilindedir. Ekonomik kriz, ABD nin ve Avrupa nın manevra kabiliyetini sınırlandırırken, etkilerinin göreli azalmasına neden olmuştur. Ekonomik etkinliğin sağlanması; sosyal güvenlik sisteminin korunması; sistemik krizlerin önlenmesi, bu ülkelerin aşması gereken sorunlardır. Stratejik ortamın karmaşıklığını ve belirsizliğini ortaya koyan diğer önemli gelişme, Arap devrimidir. Bu gelişmeler, bir taraftan birbirine bağlı bir dünyada adalet ve demokrasi taleplerinden hiçbir rejimin kendini tecrit edemeyeceğine işaret ederken; diğer taraftan her ülkenin durumunun kendine özgü olduğunu, gelişmelerin sonucunun, o ülkenin özellikleri, etnik ve dini yapısı, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirebilme durumu ve rejimin yapısı ile belirleneceğini ortaya koymaktadır. Bunlara ilaveten, Suriye de dinler ve toplumlar arası çatışmalar ve İsrail-Filistin sorunu, bölgedeki kırılganlığı artırmaktadır. Uluslararası güvenlik ortamına etki eden bir diğer gelişme ise, ABD nin stratejik değişimidir. ABD, askeri üstünlüğünü uzun süre devam ettirecek olmakla birlikte 10 ; bütçe kısıtlamalarının da etkisiyle, jeopolitik önceliklerini yeniden sıralamaktadır. ABD nin Akdeniz ve Afrika ya ilgisi halen devam etmekle birlikte, Avrupalıların bu bölgenin istikrarı ve güvenliğiyle doğrudan ilgili olmaları nedeniyle, askeri öncelik bakımından daha alt sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte, artan savunma bütçeleri ve Kuzey Doğu Asya ve Güney Doğu Asya devletleri arasında artan gerilimler, ABD nin Asya-Pasifik bölgesine verdiği stratejik önemi artırmaktadır. Bu bağlamda, ABD nin bölgedeki askeri varlığı, Hint ve Pasifik Okyanusu nun güvenlik aktörlerinden ve egemen güçlerinden biri olan Fransa açısından takip edilmesi gereken bir unsurdur. İran ın askeri nükleer kapasiteye sahip olmak için sürdürdüğü nükleer zenginleştirme faaliyetleri sonucu, ABD Ortadoğu daki varlığını itibarıyla, küresel savunma harcamalarının %41 i ABD ye aittir. 4/15

5 güçlendirmiştir. ABD nin İsrail ile olan stratejik ittifakı ile ekonomik menfaatleri ise, ABD nin bu bölgede varlığını güçlü biçimde devam ettirmesine yetecek nedenlerdir. Bütçe kısıntıları ve son çatışmalardan elde edilen derslerin de etkisiyle ABD, ülke dışı operasyonların sorumluluğunu Avrupalı müttefikleri ile daha sistematik biçimde paylaşmayı, bazı durumlarda yönetimi ve inisiyatifi Avrupalılara bırakmayı tercih edecektir. Oysa Avrupa, ne Avrupa kıtasının güvenlik sorumluluğunu, ne de dünyanın güvenlik sorumluluğunu üstlenmeye hazır değildir. Birçok Avrupa ülkesinde, savunma harcamaları gayrisafi yurtiçi hâsılanın %1 inin altına düşmüştür. Tüm bu gelişmeler; bölgesel ve küresel güvenlik kuruluşlarının yetersizliği ve uluslararası konsensüs sağlanmasının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, küresel güvenliğin sağlanmasında bir boşluk ortaya çıkmaktadır. (2) Kuvvet Kullanma Tehditleri: Dünyanın bazı bölgelerinde askeri harcamaların ve konvansiyonel silahların hızlı ve önemli ölçüde artışı, ülkeler arasında çatışmaların yeniden meydana çıkma ihtimalinin ve kuvvet kullanma tehditlerinin göz ardı edilmemesi gereğini ortaya koymaktadır yılında Asya bölgesindeki dört ülkenin (Çin, Güney Kore, Hindistan ve Japonya) askeri bütçelerinin toplamı, ilk defa AB üyesi ülkelerin askeri bütçelerinin toplamını aşmıştır. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, sosyal ve politik yapıların ekonomik dönüşümün hızına ayak uyduramaması durumunda, bu toplumların enerjisini saldırgan bir milliyetçiliğe dönüştürme tehlikesi vardır. Asya, geçmişten kalma birçok gerilim ve çatışmaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda, Kore Yarımadası, Çin Denizi, Japonya-Çin arasında Senkaku/Diaoyu Adaları sorunu, Tayvan Boğazı, Rusya-Japonya arasında Kuril Adaları sorunu, Japonya ve Güney Kore arasında Liancourt Kayalıkları gerilimi, Keşmir sorunu ve Afganistan da yaşanan güvenlik zafiyeti bölgedeki ihtilaf ve istikrasızlıkların başında gelmektedir. Bu bölgede birçok nükleer gücün varlığı ise, durumu daha vahim kılmaktadır. Fransa nın stratejik ortaklık çerçevesinde işbirliğinde bulunduğu Hindistan ise, bölgedeki istikrar unsurlarından biridir. Fransa, Asya daki potansiyel çatışmalardan doğrudan etkilenmese de, BMGK ve Kore deki BM Komutanlığı Askeri Mütareke Komisyonu (UNCMAC) üyesi olması, Hint ve Pasifik Okyanusu ndaki mevcudiyeti, ABD nin müttefiki olması ve bu bölgede çok sayıda şirketi ve Fransız vatandaşının bulunması nedeniyle, Asya- Pasifik bölgesine ilgisi söz konusudur. Rusya nın da askeri bütçesi hızla artmakta; Rusya nükleer silahlarını modernize etmekte ve konvansiyonel silahlarının müdahale kapasitesini yükseltmek istemektedir. Enerji konusu, Rusya nın dış politikası için önemli bir kozdur. Rusya, tedarik güzergâhları üzerinde tekel oluşturmaya çalışmakta, bu durum ithalatlarını çeşitlendirmek isteyen Avrupa ülkelerinin işini zorlaştırmaktadır. Fransa nın Rusya ile ilişkisi ise; bazı konularda işbirliği (askeri teçhizat, 5/15

6 Afganistan dan çekilirken lojistik destek); görüş birliği (Mali, Afganistan) ve uyuşmazlıklar (Suriye) üzerine kuruludur. Diğer bir küresel sorun olan nükleer silahlanma, stratejik planda Ortadoğu-Kuzey Kore ekseninde yayılmaktadır. Nükleer silah edinilmesine sebep olan bölgesel sorunlar çözülmeden, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi zor görünmektedir. Füze menzillerindeki artış, Suriye örneğindeki gibi kimyasal silahlar ile biyolojik silahlar ve siber saldırılar diğer tehdit unsurlarını oluşturmaktadır. (3) Zayıf Devletlerin Yarattığı Riskler: Sınırlarını ve topraklarını kontrol edemeyen ülkeler, suç örgütleri için barınak, terörist örgütler için üs veya kaçakçılık için güzergâh olarak kullanılabilmektedir. Bu durum, Sahel, Yemen, Pakistan ve Afganistan daki gibi, merkezi otoritenin kontrolü dışındaki bölgelerde meydana gelebilmektedir yılından bu yana büyük kırılganlıklara sahne olan Sahra-altı Afrika, birçok siyasi kriz ve sivil savaş ile sarsılmıştır. Afrika nın Avrupa ya olan yakınlığı, yaşanan bu insani ve siyasi sorunu, Avrupa ve Fransa için stratejik bir konu haline getirmektedir. Yeni stratejik ortamda, tahrip edici etkileri ortaya çıkmadan zayıf devletlere dair risklerin önceden tespit edilmesi, sonradan yapılacak müdahalelere nazaran daha büyük önem taşımaktadır. (4) Küreselleşme Sonucu Artan Risk ve Tehditler: Küreselleşme, küresel ticaret sayesinde, yükselen güçlerin potansiyellerini ortaya çıkararak, büyümelerine imkân sağlamıştır. Bununla birlikte, söz konusu büyüme doğal kaynaklar ve çevre üzerinde artan bir baskı yaratmakta; su ve enerji kaynakları, tarım arazileri, stratejik maddelere ve hammaddelerin nakil güzergâhlarına hâkim olunması gibi çatışma konuları ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşme, ülke içinde olduğu kadar ülkeler arasında da eşitsizliği artırmış, bu eşitsizlik kırılgan ülkelerde istikrarsızlık yaratan ilave bir unsur olmuştur. Ticaretin hızlanması, yasadışı ticaret trafiğini de artırmış, deniz korsanlığı gibi yeni asimetrik tehditlere ortam sağlamıştır. Teknolojinin yayılması, Hizbullah ın İsrail gemisine yönelik kullandığı füzelerde olduğu gibi, silah sistemlerinin devlet dışı gruplar tarafından ele geçirilmesine imkân sağlamıştır. Küresel düzeyde terörle mücadelede sağlanan gelişmelere rağmen, terör tehdidi halen çok üst seviyededir. ABD ve müttefiklerinin sistematik mücadelesi ile El-Kaide ye karşı önemli sonuçlar elde edilmiş olsa da; terörist tehdidin yakın ve orta dönemde azalacağına dönük işaretlerin bulunmadığı, söz konusu tehdidin geliştiği ve coğrafi planda yayıldığı gözlenmektedir. Sahel, Nijerya nın kuzeyi, Somali, Suriye, Irak, Arap yarımadası ve Afganistan-Pakistan bölgesinde faaliyet gösteren ve kendilerini El-Kaide olarak tanıtan terörist gruplar, bağımsız bir operasyonel kapasite bulundurmakta ve doğrudan Batı çıkarlarını hedef gözeterek, küresel bir etki yaratmak istemektedirler. Söz konusu terörist grupların, 6/15

7 Fransa daki radikal bireyleri kullanarak eylemlerini gerçekleştirme ihtimalleri de bulunmaktadır. Bunlara ilaveten bazı devletler, yeniden terörist eylemlere başvurmayı deneyebilecektir. Ülke topraklarında dahi, ulusal güvenliğe zarar verebilecek bir iç terörizm tehdidi devam etmektedir. Diğer taraftan, dijital altyapıların hızla artışı, devlet ya da devlet dışı aktörlerden kaynaklanabilecek sibernetik saldırı tehdidini artırmaktadır. Devletin hayatî önemi haiz altyapılarının, bilgi ve silah sistemlerinin ya da stratejik askeri kapasitelerin işleyişini etkilemeye dönük saldırıların ulusal güvenlik bakımından ciddi sonuçları olabilecektir. Uydusavar silahların gelişmesi neticesinde, özellikle yörüngede konuşlu uydular açısından, uzayda saldırı ihtimali artmaktadır. Bunlara ilaveten, salgın hastalıklar, doğal ve teknolojik afetlerin olası etkileri, küresel ısınma ve bunun sonucunda Kuzey Kutbu ndaki buzulların erimesinin stratejik sonuçları dikkate alındığında, Fransa nın çok çeşitli tehdit ve risklere maruz kalma ihtimali, ulusal güvenlik önceliklerinin yeniden değerlendirilmesini ve mukabele yöntemlerinin uyarlanmasını gerekli kılmaktadır. e. Stratejik Öncelikler: Karşı karşıya olunan risk ve tehdit yelpazesi, stratejik önceliklerin hiyerarşik bir sıralamaya tâbi tutulmasını gerektirmektedir. Söz konusu risk ve tehditlerin gerçekleşme olasılığı, ulusal güvenlik üzerindeki etki düzeyi, risk ve tehditlere mukabelede müttefiklerle işbirliği imkânı gibi kriterler, stratejik tercihlere yön vermektedir. Fransa nın stratejik öncelikleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: (1) Ulusal toprakları ve Fransız vatandaşlarını korumak ve devletin temel işlevlerinin devamlılığını sağlamak: Bu kapsamda; ülke topraklarına dönük devlet saldırıları, terörist saldırılar, siber saldırılar, bilimsel ve teknik potansiyele dönük saldırılar, ciddi suç faaliyetleri, doğal, teknolojik, endüstriyel veya sıhhi riskler sonucu meydana gelen büyük krizler, ülke dışındaki Fransızlara dönük saldırılar, karşı karşıya olunan risk ve tehditler arasındadır. Başka bir ülke tarafından, Fransa topraklarına yönelik her türlü doğrudan saldırının önlenmesi, mutlak önceliği teşkil etmektedir. Yaklaşık üç milyon Fransız vatandaşının yaşadığı deniz aşırı topraklardaki risk ve tehditler, deniz aşırı toprakların farklı stratejik özellikleri dolayısıyla özel önem arz etmektedir. (2) Avrupa nın ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamak: Fransa nın karşı karşıya olduğu risk ve tehditlerin büyük bölümü AB ve NATO ülkelerini de etkilemektedir. Başka bir Avrupa ülkesine doğrudan askeri saldırı halinde, Fransa NATO Antlaşması nın 5. Maddesi 11 ve AB Antlaşması nın Maddesine 12 göre sorumluluklarını yerine getirecektir. 11 Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da üyelerden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve böyle bir saldırı durumunda, BM Antlaşması nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için kendi başına ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. 7/15

8 (3) Avrupa nın yakın coğrafyasının istikrarını sağlamak: AB nin güvenliği Avrupa kıtasının bütününün güvenliği ile bağlantılıdır. Rusya ile ilişkilerin, Paris Şartı ilkeleri çerçevesinde işbirliği temelinde yürütülmesi, Avrupa nın doğusunda istikrarın güçlendirilmesi bakımından önemlidir. NATO nun aktif bir üyesi olan Türkiye, coğrafi konumu ve tarihi itibarıyla birçok stratejik alanda, Avrupa nın güvenliği için yeri doldurulamaz bir konumdadır. Bölgesel etkinliği, ekonomik dinamizmi, endüstriyel ve teknolojik potansiyeli ve AB ülkeleri ile olan yoğun ilişkileri, Türkiye yi birinci planda bir müttefik haline getirmektedir. Ekonomik, kültürel ve beşeri bakımdan yürütülen ilişkiler ve ortak menfaatler nedeniyle Akdeniz bölgesi, AB ve Fransa için stratejik bir konuma sahiptir. Özellikle Magrep bölgesi, Arap devrimleri sonrasında yaşanan istikrarsızlıklar kapsamında, Fransa ve Avrupa için ayrı bir önem taşımaktadır. Bazı ülkelerde yaşanan güvenlik boşluğu, Akdeniz in tamamı ve Güney Avrupa için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Sahel, Moritanya dan Afrika Boynuzu na kadar olan bölge ve Sahra-altı Afrika nın bir bölümü, Fransız vatandaşlarının varlığı, ortak tarih ve karşı karşıya olunan tehditler nedeniyle, Fransa nın menfaatleri bakımından öncelik taşımaktadır. Afrika ülkeleri ile yapılan savunma ortaklığı (Kamerun, Orta Afrika, Komor, Fildişi, Cibuti, Gabon, Senegal, Togo) ile teknik işbirliği anlaşmaları, bu ülkelerin güvenlik yeteneklerinin gelişmesini sağlarken, Fransa Silahlı Kuvvetleri nin de öngörme ve müdahale yeteneğine katkı sağlamaktadır. Güney Afrika ve Nijerya ise, etkileri, demografik, ekonomik ve askeri ağırlıkları dikkate alındığında, Avrupa ve Fransa için birincil önemde muhataplar arasındadır. (4) Yakın Doğu ve Arap-İran Körfezi nin istikrarına katkı sağlamak: Arap-İran Körfezi nin istikrarı, yalnız Fransa ve Avrupa için değil, ABD ve yükselen güçler için de stratejik bir önem taşımaktadır. Bölgede meydana gelecek bir çatışma, dünya petrolünün yaklaşık %30 unun nakledildiği Hürmüz Boğazı nda seyrüsefer serbestisinin etkilenmesi, balistik füzelerin kullanılması, bölge ülkelerinin istikrarının bozulması gibi önemli sonuçlar doğurabilecektir. Bölgede stratejik etkinlik ABD nin olsa da, Fransa savunma alanında işbirliği yoluyla ağırlığını artırmıştır. Bu bağlamda Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar ile savunma anlaşmaları yapmış; Abu Dabi de askeri üs kurmuş; Bahreyn ile askeri işbirliği anlaşması imzalamış olup, Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içindedir. (5) Küresel barışa katkıda bulunmak: Fransa ve Avrupa için, Asya ya deniz yoluyla ulaşım güzergâhı olan Hint Okyanusu nun güvenliğini sağlanması öncelik taşımaktadır. Bu çerçevede, Fransa ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklık, iki ülke menfaatlerini 12 Bir üye devletin ülkesinin silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer üye devletler, BM Antlaşması nın 51. Maddesine uygun olarak, bu devlete kendi imkânları dâhilindeki tüm araçlarla yardım ve destekte bulunmakla yükümlüdür. Bu, belirli üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının özel niteliğine halel getirmez. 8/15

9 ilgilendiren konularda işbirliğine imkân tanımaktadır. Güney Asya da bölgesel istikrar kırılgan bir yapı arz etmekte, terörle mücadele, nükleer silahlanma ve enerji tedarikinin güvenliği, bölgeyi Fransa nın stratejik menfaatleri açısından önemli kılmaktadır. Fransa başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere, bölgedeki tüm ülkeler ile güvene dayalı bir ilişki yürütmektedir. Fransa için, Asya nın istikrarı ve seyrüsefer serbestîsinin sağlanması, diplomatik ve ekonomik önceliklerdendir. Avustralya ve Brezilya ile de stratejik ortaklık anlaşmaları imzalamış olan Fransa; Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru ile stratejik konularda diyaloğu ve savunma işbirliğini derinleştirmek arzusundadır. Fransa, BMGK reformu kapsamında, Almanya nın yanı sıra Hindistan, Japonya ve Brezilya nın daimi üyelik adaylıklarını desteklemektedir. f. Fransa nın Atlantik İttifakı nda ve AB de Yükümlülükleri: Strateji, karar verme egemenliğinin korunması, dinamik bir Atlantik İttifakı na ve AB ye bağlılık üzerine temellenmiştir. (1) NATO içinde Fransa: Fransa, NATO nun entegre askeri yapısına geri dönerek, kurucularından biri olduğu örgütün işleyişinin bütününde yerini almıştır. Fransa ve İngiltere nin bağımsız stratejik nükleer güçleri, küresel caydırıcılığın ve müttefiklerin güvenliğinin sağlanmasında rol oynamaktadır. Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanlığı görevinin Fransa ya verilmesi, İttifak ın yenilenme sürecine Fransa nın aktif biçimde katılmasına imkân sağlamıştır. NATO ve AB, birbirlerine rakip değil, dış operasyonlar, kapasite paylaşımı bakımından birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Bu iki örgüt arasında yakın ve pragmatik bir işbirliğinin sağlanması, Fransa için önemli bir hedef teşkil etmektedir. (2) AB içinde Fransa: Fransa, Avrupa nın savunma ve güvenlik yapılanmasının öncelik taşıdığını düşünmektedir. Mevcut ortam, ortak güvenlik ve savunma politikasının acil olarak yeniden canlandırılmasını gerektirmektedir. AB nin menfaat ve stratejik hedeflerinin belirlendiği bir Avrupa Birliği Beyaz Kitabı nın hazırlanması, ortak vizyonun ifade edilmesine, Avrupa güvenlik ve savunma tartışmasına katkı sağlayacaktır. Avrupa savunma pazarının geliştirilmesi ve Avrupa savunmasının teknolojik ve endüstriyel altyapısının güçlendirilmesi, Fransa nın stratejik öncelikleri arasındadır. g. Strateji nin Hayata Geçirilmesi: 2008 tarihli Beyaz Kitap ta belirlenen beş stratejik işlev halen geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu işlevler, stratejide yer alan hedefleri gerçekleştirmek üzere devlet kaynaklarının akılcı biçimde kullanımına ve farklı devlet kurumlarının, ülkesel toplulukların ve stratejik sektörlere dair işletmelerin uyum içinde çalışmalarına imkân sağlamaktadır. 9/15

10 (1) Bilme ve Öngörme: İstihbarat, bilme ve öngörme işlevi için kilit önemi haiz olup, politik ve stratejik kararların alınmasına, taktik düzeyde operasyonların planlanmasına ve yürütülmesine hizmet etmekte, ekonomi ve dış politikaya ışık tutmaktadır. İnsan istihbaratı, elektromanyetik istihbarat ve görüntü istihbaratı birbirlerini tamamlamaktadır yılına kadar, istihbarat kapasitesinin geliştirilmesi öncelik taşımaktadır. Bu kapsamda; uzay elektromanyetik istihbarat kapasitesi ve uzay tabanlı görüntüleme sisteminin geliştirilmesine dönük programlara ağırlık verilecektir tarihli Beyaz Kitap ın önerilerine uygun olarak, istihbarat servislerinin stratejik yönetimi, işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Ulusal İstihbarat Konseyi ve Ulusal İstihbarat Koordinatörlüğü teşkil edilmiştir. Gelecekte, bir bölümü kamuoyuna açık olmak üzere, Ulusal İstihbarat Stratejisi hazırlanacaktır. Özellikle ülke toprakları üzerindeki terörist faaliyetlerin önlenmesi amacıyla, iç istihbarata özel önem verilmesi ve İç İstihbarat Merkez İdaresi nin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Siber tehdidin öneminin artması, bu alandaki istihbarat ve teknik kapasitenin geliştirilmesini gerektirmektedir. Potansiyel kırılmalara ve krizlere neden olabilecek eğilimleri tespit etmeyi hedefleyen öngörme işlevi konusunda ise, devletin hazırlıkları yeterli düzeyde değildir. Bu bağlamda, Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği, ilgili bakanlıklarda yürütülen öngörü çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak, bakanlıklar arası yıllık çalışma planı hazırlayacak, stratejik eğilimleri belirleyecek, öngörülerin karar verme sürecinde dikkate alınmalarını temin edecektir. Devletin öngörü çalışmaları; stratejik, bağımsız, çok disiplinli, akademik ve uzman kuruluşların araştırmalarını da içeren bir bakış açısına dayanmalıdır. Bu noktada, savunma ve güvenliğe ilişkin stratejik araştırmalar desteklenecektir. (2) Caydırıcılık: Tamamen meşru savunma amaçlı olan Fransa nın nükleer caydırıcılığı, hayati çıkarlarına yönelik devlet kaynaklı her türlü saldırıya karşı Fransa yı korumayı hedeflemektedir. Nükleer caydırıcılık, Fransa nın güvenliğinin, bağımsızlığının, karar verme özgürlüğünün garantisidir. Bununla birlikte Fransa, nükleer silahsızlanmaya taraf bir ülke olarak, küresel silahlanmanın niceliksel olarak azaltılması ve niteliksel olarak sınırlandırılması için çaba harcamakta, bu kapsamda kendi nükleer caydırıcılığını stratejik ortamın gerektirdiği en alt düzeyde tutmaktadır. (3) Koruma: Koruma işlevi; öncelikle ulusal toprakların, ülke dışındaki Fransız toplumunun bulunduğu bölgelerin ve AB üyesi ülkelerin topraklarının korunması ile ilgilidir. Koruma işlevi, caydırıcılık ve müdahale yeteneği olmaksızın gerçekleştirilemez. Diğer taraftan güçlü bir risk değerlendirme kapasitesi olmadan, koruma işlevinin tam olarak yerine getirilmesi mümkün değildir. Tehdit ve risklerin çeşitliliği ve yoğunluklarının ani biçimde değişebilmesi, Devletin, kamu güçleri, ülkesel topluluklar, temel altyapı hizmeti sunan işletmeler 10/15

11 ve AB gibi farklı aktörlerle farklı düzeylerde işbirliği sağlayarak faaliyetlerini yürütmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda kriz yönetiminde yer alan tüm aktörlerin hazırlıklı olması, kriz tiplerine uygun müdahale planlarının geliştirilmesi ve gerekli imkânların envanterinin çıkarılması önem arz etmektedir. (4) Önleme: Önleme işlevi, ulusal normların yanı sıra yasadışı ticaret, silahlanma ile mücadele ve barışın korunması gibi konularda uluslararası normların geliştirilmesini içermektedir. Fransa, bu alanlardaki normların güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanmasına katkı sağlamaya devam edecektir. Önleme işlevi, risklerin tehdide dönüşmeden önce tespit edilmesini sağlayacak öngörme kapasitesini gerektirmektedir. Fransa, bu konudaki analiz ve öngörülerini, ilgili ülkeler, örgütler ve müttefikleri ile paylaşmaya hazırdır. Fransa nın özel bağlar geliştirdiği ülkelerde ya da bazı deniz bölgelerinde konuşlanmış bulunan askeri gücü; önleme, müdahale, bilme ve öngörme işlevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktadır. (5) Müdahale: Ülke dışına müdahalenin üç hedefi vardır: Fransız vatandaşlarını korumak, Fransa nın ve müttefiklerinin stratejik menfaatlerini savunmak ve uluslararası sorumlulukları yerine getirmek. Stratejik güvenlik ortamında meydana gelen değişiklikler, Fransa nın geçmişe kıyasla daha sık biçimde operasyonel inisiyatif kullanmasını veya askeri operasyonun bir bölümünün sorumluluğunu almasını gerektirebilecektir. Bu durumda, stratejik özerklik ilkesi, Fransa nın dış müdahale stratejisinin temelini teşkil edecektir. Bununla birlikte, ülke dışı operasyonların büyük çoğunluğu koalisyon şeklinde yürütülmeye devam edecektir. Zorlayıcı müdahale durumunda, üstünlüğü ele geçirmek ve muhafaza etmek için, bu operasyonlar karada, havada, denizde, uzayda ve siber alanda koordineli biçimde gerçekleştirilmelidir. Silahlı Kuvvetler, asimetrik yollarla gerçekleştirilen hibrid tehditlerle mücadele edebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. h. Stratejinin Vasıtaları: dönemini kapsayan Askeri Programlama Yasa Tasarısı na göre, Fransız savunma harcamalarının 179 Milyar Euro (2013 fiyatlarıyla)olması öngörülürken, uzun vadeli dönemi için 364 Milyar Euro (2013 fiyatlarıyla) savunma harcaması hedeflenmektedir. Söz konusu finansman, askeri strateji ile ulusal savunma ve güvenliğin ihtiyaçlarına uygun bir silahlı kuvvetler modeli oluşturmaya imkân sağlayacaktır. Dört yönlendirici ilke yeni askeri stratejinin çerçevesini ortaya koymaktadır. Söz konusu ilkeler; stratejik özerkliğin korunması; Silahlı Kuvvetler in AB veya NATO çerçevesinde taahhütlerini yerine getirebilecek uygun kapasiteye sahip olması; Silahlı Kuvvetler in farklı askeri özelliklere sahip kriz ve çatışmalarla karşılaşma olasılığından ötürü, yerine getireceği misyonlar itibarıyla farklılaşmanın sağlanarak, etkinliğin artırılması ve ülke 11/15

12 güvenliğine ilişkin teknik kapasitenin farklı misyonlar için ortak kullanımının sağlanmasıdır. Krizlere karşı özerk mukabele sağlamak için, ü kuvvetler arası acil reaksiyon gücünü oluşturmak üzere, kişilik ulusal acil durum kademesi tesis edilecektir. Bu güç, 7 gün içinde ülke sınırlarının km dışında görev yapmaya hazır durumda olacaktır. Söz konusu güç; özel kuvvetler, helikopter ve zırhlı araçla donanmış kişilik birleşik kara gücü topluluğu; amfibi hücum gemisi bünyesinde oluşturulmuş deniz gücü topluluğu; 10 avcı uçağı, taktik nakliye uçakları, deniz devriye ve yakıt ikmal uçağı ile ilgili komuta ve kontrol imkânlarından oluşacaktır yılı itibarıyla, Fransa Silahlı Kuvvetleri, askeri güçlerin stratejik düzeyde her an operasyonel komuta ve kontrolünü sağlayacak kapasiteye sahip olacaktır. Özel kuvvetlerin sayısı, komuta imkânları ve istihbarat kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirilecektir. Kara Kuvvetleri, operasyonların süresine, türüne, zorluğuna ve dağılımına uygun birimlerden oluşacak, ülke dışında faaliyet gösterecek operasyonel kapasite olarak belirlenecek, ilaveten 7 birleşik tugay, 200 ağır tank, 250 orta tank, adet çok amaçlı zırhlı araç, 140 adet keşif ve taarruz helikopteri, 115 çok amaçlı helikopter ve 30 adet taktik insansız hava aracından teşkil edilecektir. Deniz Kuvvetleri nükleer caydırıcılığı sağlayacaktır. Bu amaçla; 10 nükleer deniz altı, bir adet uçak gemisi, 15 adet birinci sıra fırkateyn, 15 devriye gemisi, 6 adet gözetleme fırkateyni ve 3 adet amfibi hücum gemisi ve deniz devriye uçaklarından teşkil edilecektir. Hava Kuvvetleri, caydırıcılık görevi ile ulusal ve yakın bölgedeki hava sahasının korunması görevini yerine getirmeye devam edecektir. Hava Kuvvetleri; 225 hava ve deniz avcı uçağı, 50 taktik nakliye uçağı, 7 adet hava keşif ve gözetleme uçağı, 12 adet çok amaçlı ikmal uçağı,12 adet gözetleme hava aracı, karadan havaya 8 adet orta menzilli füze sisteminden meydana gelecektir. İçişleri Bakanlığı na bağlı olan jandarma gücünün ise, iç güvenlik görevlerinde sorumluluğu devam etmektedir. Silahlı Kuvvetler in yeniden yapılanması kapsamında, Savunma Bakanlığı bünyesinde kadro azaltımı dönemi için olarak öngörülmüştür. 13 Ulusal ve uluslararası menfaatlere yönelik terörist tehdide karşı kapsamlı bir yaklaşım sunan ve ülke çapında seferberliği sağlamayı hedefleyen Vigipirate Planı nın 14 güncelleştirilmesi tarihli Beyaz Kitap ta dönemi için azaltılması öngörülen kadro kapsamında, arasında yaklaşık kadro azaltımı yapılmış, i aşkın kadro ise, iki dönemin çakışması nedeniyle yeni döneme aktarılmıştır. Hâlihazırda, Savunma Bakanlığı na bağlı askeri personel içinde civarındaki mevcuduyla kara kuvvetleri en önemli birim olmaya devam ederken, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri yaklaşık mevcuda sahiptir. Buna ilaveten, in üzerinde sivil de bakanlık ve ordu içerisinde görev almaktadır. 14 Terörist tehdidin önlenmesi amacıyla 1978 yılında Valéry Giscard d'estaing döneminde hazırlanan ve ulusal güvenlik alarm sistemi niteliğindeki söz konusu plan, 1995, 2000 ve 2003 yıllarında güncelleştirilmiştir. 12/15

13 gereklidir. İç güvenlik ve dış güvenlik arasındaki bağlantı nedeniyle, benzer tehditlere maruz kalan ülkeler arasındaki bilgi ve analiz paylaşımı geliştirilmelidir. Bilgi sistemlerinin güvenliği için, özellikle kriptoloji ve siber saldırı tespiti için gerekli mekanizmaları Fransa nın üretme kapasitesinin sağlanması, ulusal egemenlik için önem arz etmektedir. Fransa, hayati altyapılara ve elektronik iletişim kanallarına dönük siber risklerden daha etkin korunma sağlayacak bir Avrupa politikasının uygulanmasını desteklemektedir. Ayrıca, hâlihazırda AB bünyesinde yürütülen güvenlikle ilgili farklı sektörel politikalar (terörizm, kriz yönetimi, kitle imha silahları, siber güvenlik, güvenlik teknolojileri) arasındaki uyum güçlendirilmelidir. Sivil ve askeri güçlerin, ulusal güvenlikle ilgili görevlerini etkili biçimde yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları kritik teçhizat ve kapasitelerin tespiti gereklidir. Bu tespit, bakanlıklar tarafından yeterli biçimde gerçekleştirilememektedir. Bu bağlamda gerekli sivil kapasitenin tespiti amacıyla, Başbakan ın yetkisi altında Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği, ilgili tüm bakanlıklarla birlikte çalışma yapacaktır. Geleceğin kamu ve özel sektör yöneticilerinin eğitimine de özel ve öncelikli bir çaba gösterilmeli; bu kişilerin mesleki eğitimleri süresince, ulusal savunma ve güvenlik stratejisine dair eğitim almaları sağlanmalıdır. Ayrıca, Silahlı Kuvvetler in çeşitli birimlerinde lise öğrencilerine yönelik kısa süreli eğitim ve staj imkânı yaratılmalıdır. Yüksek eğitim kurumlarında ise, bu türden eğitimler ilk aşamada öğrencilerin memur statüsünde olduğu kurumlarda (Ulusal Yönetim Okulu, Ulusal Hâkimlik Okulu vs.) gerçekleştirilebilecektir. Savunma endüstrisi, Fransa nın stratejik ve teknolojik özerkliğinin temel unsurudur. Savunma endüstrisi, den fazla şirket, 15 milyar Euro luk iş hacmi ve i yüksek nitelikli olmak üzere kişilik işgücü ile üretiminin %25 ila %40 ını ihraç ederek, ödemeler dengesine katkı sağlamaktadır. Ulusal ve Avrupa savunma pazarının daralması ve uluslararası rekabetin bulunduğu bir ortamda, Fransa savunma endüstrisinin dünyanın önde gelenleri arasında yerini koruması için, stratejik nedenlerle kilit önemi haiz teknolojik kapasiteler muhafaza edilmeli, etkin bir silah ve teknoloji ihraç politikası yürütülmeli, Avrupalı ortaklarla silah sistemlerine ilişkin işbirliği artırılmalı, araştırma ve geliştirmeye gerekli kaynak tahsisi yapılmalıdır. 3. SONUÇ: a. Beyaz Kitap veya Savunma Stratejileri, dinamik bir jeopolitik ortamın yarattığı mevcut ve gelecekteki tehdit ve riskler ışığında bir ülkenin stratejik hedeflerini tespit ederek, bu veriler çerçevesinde, Silahlı Kuvvetler in en uygun biçimde yapılandırılmasını ve kaynak tahsisini amaçlamaktadır. Fransa nın yeni Beyaz Kitabı nın bu doğrultuda, söz konusu kriterleri yerine 13/15

14 getirdiği değerlendirilmekte; hem savunma, hem de güvenlik alanını aynı belgede detaylandırması bakımından da birçok ülkenin beyaz kitabı, savunma veya güvenlik stratejisinden farklılık arz etmektedir. b. Savunma ve güvenliğe ilişkin stratejik tercihler, ülkelerin finansal kapasitelerinden bağımsız değildir. Bu kapsamda, yeni Beyaz Kitap ın amaçlarından biri, bütçe kısıtlamalarını gerekçelendirmek, savunma bütçesinin revizyonuna ve Askeri Programlama Yasası na temel teşkil etmektir. Bu doğrultuda, dönemi savunma bütçesinin çerçevesini çizen Askeri Programlama Yasa Tasarısı, Aralık ayı içerisinde Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilmiştir. c. Fransa nın ulusal savunma ve güvenliğine ilişkin Beyaz Kitap, Fransa nın egemenliğini muhafaza etmesi ve uluslararası güvenliğe katkı sağlanması şeklinde, birbirini tamamlayan iki temel unsur üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, doğrudan ya da dolaylı tehdit ve risklerin önlenmesi ihtiyacına binaen, bilme ve öngörme, koruma, önleme, caydırma ve müdahale den oluşan beş stratejik işleve dayalı bir yaklaşım benimsenmektedir: Strateji nin temel sütunlarını ise; koruma, caydırma ve müdahale oluşturmaktadır. d. Fransa nın savunma ve güvenliği için önem arz eden bölgeler; Avrupa çevresi, Akdeniz havzası, Sahel-Ekvatoral Afrika bölgesi, Arap-İran Körfezi ve Hint Okyanusu olarak sıralanmakta, Fransa nın Asya da varlığının ise, operasyonel değil, politik-stratejik işbirliği düzeyinde olacağı belirtilmektedir. Fransa nın son yıllarda Afganistan, Fildişi Sahilleri, Libya ve Mali deki operasyonları dikkate alındığında, askeri müdahalelerin halen Fransa güvenliğinde önemli yer işgal ettiği görülmektedir. Afrika daki Fransız üsleri, Fransa ulusal savunma ve güvenliği için önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. e. Fransa karşı karşıya bulunduğu tehdit ve riskleri üç kategoride toplamaktadır. Bunlar; kuvvet kullanma tehdidi ve bu kapsamda Çin gibi askeri harcamalarını artıran ve güce dayalı bir politika izleyen ülkeler ile nükleer silaha sahip ülkeler; zayıf devletler; terörizmi ve siber saldırıları da içerecek şekilde küreselleşmenin yarattığı risk ve tehditlerdir. Küresel düzeyde terörle mücadelede sağlanan gelişmelere rağmen, Fransa terör tehdidini halen üst seviyede değerlendirmektedir. f. 21 inci yüzyılın ve gelişmiş ülkelerin güvenlik anlayışında, stratejik öngörü/ufuk tarama çalışmaları, ulusal güvenliğe ilişkin planlama ve strateji oluşturma faaliyetlerinin temel taşlarından biri olarak algılanmaktadır. Bu türden çalışmaların geliştirilmesi ve desteklenmesi gereksinimini duyan Fransa da, Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreterliği nin devlet çapındaki öngörü çalışmalarında koordinatörlük görevini üstlendiği görülmektedir. 14/15

15 g. Ulusal savunma kapasitelerinde gerçekleştirilen değişiklikler veya azaltmalar, AB nin ortak savunma kapasitesi üzerindeki potansiyel etkilerini de dikkate almayı, ulusal düzeyin haricinde kolektif temelde planlamayı gerektirmektedir. Bu noktada; Fransa nın Avrupa Birliği nin Savunma ve Güvenliğine Dair Beyaz Kitap hazırlanması gereği yönündeki çağrısı da dikkat çekicidir. ABD nin yeni stratejik yöneliminin de etkisiyle, Avrupa nın kendisinin ve yakın çevresinin güvenliğini üstlenme zorunluluğu da bu ihtiyacı temellendiren bir diğer unsurdur. h. Fransız ordusu, İngiltere haricinde caydırıcılık işlevine sahip tek Avrupa ordusudur. Bu yeteneğin, hem kendisinin, hem de Avrupa nın uluslararası ilişkilerde özerk davranmasında önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, nükleer caydırıcılığın muhafaza edilmesi ve savunma alanında endüstriyel ve teknolojik özerkliğe verilen önem, askeri ve stratejik özerkliğin sağlanması için temel unsurlar arasında sayılmaktadır. i. Beyaz Kitap a ilişkin yenilikler kapsamında Kuzey Kutbu bölgesi nin ilk defa Beyaz Kitap ta stratejik açıdan değerlendirildiği; ayrıca hibrid tehditler kavramının Fransa nın stratejik kültüründe yeni bir kavram olarak karşımıza çıktığı görülmekte; siber alan yeni bir çatışma sahası olarak belgede ağırlıklı bir yer tutmaktadır. j. Beyaz Kitap ta ülkemizden de bahsedilmekte, bu kapsamda NATO nun aktif bir üyesi olan Türkiye nin, coğrafi konumu ve tarihi itibarıyla birçok stratejik alanda, Avrupa nın güvenliği için yeri doldurulamaz bir konumda olduğu; bölgesel etkinliği, ekonomik dinamizmi, endüstriyel ve teknolojik potansiyeli ve AB ülkeleri ile olan yoğun ilişkilerinin Türkiye yi birinci planda bir müttefik haline getirdiği yönündeki ifadeler önem arz etmekle birlikte, Türkiye nin Avrupa Birliği üyelik perspektifine dair bir değerlendirmede bulunulmaması dikkat çekmektedir. k. Beyaz Kitap ın yayımlanması beraberinde tartışmaları da getirmiştir. Bu eleştirilerin ana eksenini, toplam savunma kadrosunun azaltımının öngörülmesi ve savunma bütçesinde yapılan kısıtlamalar oluşturmuştur. Eleştiriler kapsamında, Silahlı Kuvvetler in ve savunma yeteneklerinin, bütçe dengelerini sağlamaya dönük bir değişken olarak kullanılmaması ve güvenliğin bütçe gerekleri için feda edilmemesi gerektiği üzerinde durulmakta; Atlantisizm ağırlıklı bir güvenlik politikası öngörülmesi, bu bağlamda Fransa nın ABD ve NATO ya olan bağımlılığı, egemenliğin muhafazası adına eleştirilen noktalar arasında yer almaktadır. 15 Bununla birlikte, Beyaz Kitap ın hazırlayıcıları, stratejinin gerçeklerle bağdaşması ve finanse edilebilir bir proje olması gerektiğini vurgulamaktadır. 15 Halk Hareketi Birliği, Cumhuriyet Ayağı Kalk siyasi partileri ile Sol Parti üyelerinin ifade ettiği görüşlerdir. 15/15

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIπI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1. BAKAN SUNUŞU 1. BAKAN SUNUŞU 1 6 a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 b. İdareye İlişkin Bilgiler 18

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ Rusya Federasyonu (RF) nun 2020 yılına kadarki dönemi kapsayan Ulusal Güvenlik Stratejisi, 12 Mayıs 2009 da Devlet Başkanı

Detaylı

SAVUNMA REFORMU RAPORU

SAVUNMA REFORMU RAPORU [Metni yazın] GİZLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA REFORMU RAPORU GİZLİ [Metni yazın] İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Amaçlar ve İlkeler 2. Değerlendirmeler ve Öneriler 1. SOĞUK SAVAŞ

Detaylı

1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2. 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6. 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9

1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2. 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6. 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9 I~CqI~NDEKI~LER 1. İttifak ın Amacı ve Temel Güvenlik Görevleri 2 2. Transatlantik Ortaklığın Kalbi 6 3. Savunma Yeteneklerinin Güçlendirilmesi 9 4. NATO Kuvvetlerinin Değişen Rolü 12 5. Ortaklık Vasıtasıyla

Detaylı

STRATEJİK RAPOR (ÖZET)

STRATEJİK RAPOR (ÖZET) 0 STRATEJİK RAPOR (ÖZET) Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler GÜVENLİK, SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ ( 18-19 Ekim 2012 HiltonSA Ankara, Türkiye ) Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

Savunma Sanayi Hedefleri 2023 NATO nun Yeni Güvenlik Konsepti ve Türkiye. Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayii Politikaları

Savunma Sanayi Hedefleri 2023 NATO nun Yeni Güvenlik Konsepti ve Türkiye. Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayii Politikaları İÇİNDEKİLER GÜVENLİK, SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 ANA TEMA 2023 VİZYONU, MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKASI, İÇ VE DIŞ KAPASİTE İNŞASI ALT TEMALAR Savunma Sanayi Hedefleri 2023 NATO nun Yeni Güvenlik Konsepti

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTADOĞU BARIŞINDA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MODELİ ARAYIŞLARI YÜKSEK

Detaylı

KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1

KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1 KÜRESEL EĞİLİMLER 2030: ALTERNATİF DÜNYALAR BAŞLIKLI RAPORA İLİŞKİN İNCELEME 1 1. ABD de 17 istihbarat örgütünün çatısında yer alan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi nin analitik kolu olarak faaliyet

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Başkan dan HAZİRAN 2012 STRATEJİK DÜŞÜNCE 1

Başkan dan HAZİRAN 2012 STRATEJİK DÜŞÜNCE 1 Başkan dan Türkiye nin uluslararası ilişkileri kadar toplumsal ilişkilerinde de önemli bir kilometre taşı olan NATO, çok partili rejime geçtiğimiz günden itibaren siyasal gündemimizde hep darbelerin ve

Detaylı

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE 1/15 KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE Doç. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kabuk Değiştiren Uluslararası Ortam İçeriği ve kapsamı

Detaylı

ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI

ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI ULUSLARASI İLİŞKİLER DERS NOTLARI TALHA DAL Adana Ticaret Borsası Lisesi - 2011 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ A- ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR Uluslararası: Bu kavram ilk defa 18. Yüzyılın

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever *

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever * TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU Fatih Yurtsever * Özet Türkiye için sınırlarının önemi, bulunduğu stratejik konum ve sınır komşuları değerlendirildiğinde daha iyi ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Günümüz dünyasında yaşanan hızlı ekonomik, toplumsal ve kurumsal değişim Türk Kamu Yönetimi nin yeniden yapılandırılmasını kaçınılmaz kılmış, yeni ihtiyaçlara

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

ULUSLARARASI SORUNLAR

ULUSLARARASI SORUNLAR 6 ULUSLARARASI SORUNLAR KONULAR : A. KÜRESEL SORUNLAR 1. Güvenlik a. Silahlanma, Silahların Denetimi Sorunu ve Silahsızlanma b. Terörizm 2. İnsani Sorunlar a. Nüfus artışı, Göç, Mülteciler b. Etnik Köken,

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi

KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi İçindekiler ENERJİ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİK SORUNU 6 KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 Kritiklik Kavramı Kritik Enerji Altyapıları KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE KARŞI TEHDİTLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı