T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI KAYIT REHBERĠ

2 Sevgili Öğrenciler, Sıcakkanlı, güler yüzlü, misafirperver insanların yaşadığı barış, huzur ve hoşgörü kenti olan Adıyaman a ve bir dünya üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Adıyaman Üniversitesine hoş geldiniz. hedeflerinin merkezine yerleştirmiştir. Tarih boyunca en önemli güç bilginin gücü olmuştur. Bilimsel bilgiyi üreten kişiler, toplumlar ve ülkeler daima en önde olmuşlardır. Adıyaman Üniversitesi bu yüzden, bilgiyi üretmeyi ve onu başta öğrencilerinin, ülkemizin ve insanlığın yararına kullanmayı 2006 yılında kurulan üniversitemiz eğitim stratejilerini bu amaçla belirlemiş, öğrencilerini hayata hazırlayan, onlara teorik bilgilerin yanı sıra mesleki donanımlar kazandıracak programlar açmaya özel önem vermiştir. Ayrıca üretilen bilimsel bilginin çeşitli projeler aracılığıyla uygulamaya konulması, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı yapması bir başka önceliğimizdir. Modern eğitim tesisleri, araştırma laboratuarları ve nitelikli öğretim kadrosunu siz gençlerimizin hizmetine sokarak ülkemizin geleceğini beraber kurma çabası içerisindeyiz. Adıyaman Üniversitesi kendisini ve ülkesini geliştirmek isteyen, geleceğe dönük hedefleri ve planları olan herkesin yeridir. İstikbale bizimle birlikte yürümeyi tercih eden sevgili gençlerimize hoş geldiniz der, başarılı bir eğitim hayatı dilerim. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Adıyaman Üniversitesi Rektörü

3 T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ (Enstitüler/Tıp Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hariç) YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Takvimi BAġLAMA TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin BaĢvuru Tarihleri Değerlendirme Sonuçlarının (Asil Adaylar) Ġlan Tarihi YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Asil Adaylar) Kayıt Tarihleri YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Yedek Aday Listesinin Ġlan Tarihi YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Yedek Adaylar) Kayıt Tarihleri YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ġçin Türkçe Düzey Belirleme Sınavı GÜZ YARIYILI Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuru Tarihleri Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuru Sonuçlarının ilgili Birimlerden ÖĠDB'ye Ġletilmesi Otomasyon Sistemi Üzerinden Bölümlerce, ilgili Döneme Ait Derslerin Açılması, Öğretim Elemanlarının Atanması, Ders Programı, Derslik Tanımlama, Seçmeli Ders Kontenjanlarının Belirlenmesi ÖSYS Sonucu YerleĢen Öğrenciler için Kesin Kayıt Tarihleri Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal'a Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilere Bölümlerce Akademik DanıĢman Atanması Kayıt Yenileme, Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin I. Taksidinin Ödenmesi DanıĢman Onayı Derslerin BaĢlaması/Sona Ermesi Ders Ekleme, Silme ĠĢlemleri ile Kaydını Yenileyemeyen Öğrenciler Ġçin Mazeret Müracaat Tarihleri Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (*) (Ek kontanjan ile kayıt yaptıran öğrenciler hariç) Ara Sınavlar Ara Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Mazeret Ara Sınavları Mazeret Ara Sınavları Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Bütünleme Sınavları Bütünleme Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Tek Ders Sınavı Tek Ders Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi BAHAR YARIYILI Otomasyon Sistemi Üzerinden Bölümlerce, ilgili Döneme Ait Derslerin Açılması, Öğretim Elemanlarının Atanması, Ders Programı, Derslik Tanımlama, Seçmeli Ders Kontenjanlarının Belirlenmesi Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuruları Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuru Sonuçlarının ÖĠDB'ye Ġletilmesi

4 Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal'a Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri Kayıt Yenileme (Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin II. Taksidinin Ödenmesi) DanıĢman Onayı Derslerin BaĢlaması/Sona Ermesi Ders Ekleme, Silme ĠĢlemleri ile Kaydını Yenileyemeyen Öğrenciler Ġçin Mazeret Müracaat Tarihleri Ara Sınavlar Ara Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Mazeret Ara Sınavları Mazeret Ara Sınavları Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Bütünleme Sınavları Bütünleme Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Tek Ders Sınavı Tek Ders Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi Akademik takvimde belirtilmeyen konularda ilgili birimin yönetim kurulları yetkilidir. (*) Zorunlu Yabancı Dil Dersinden BaĢarılı olabilecek düzeyde yabancı dil bilen 1. Sınıf öğrencilerini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Sınav Ġsteğe bağlıdır. Ek kontenjan ile Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınav tarihi daha sonradan ilan edilecektir. Üniversitemiz Senatosunun 04/06/ 2014 tarih ve 2014/11-5 sayılı kararıyla kabul edilmiģtir.

5 01-05 Eylül EYLÜL Eylül 2014 ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜSÜ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI ALTINġEHĠR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:1/C MERKEZ/ADIYAMAN ÖSYS ĠLE ÜNĠVERSĠTEMĠZE YERLEġEN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN KAYIT GÜNLERĠ FAK/YO/MYO- BÖLÜM VE PROGRAMLAR KAYIT TARĠHLER KAYIT ADRESLERĠ Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (ĠÖ) Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Arapça Arapça (ĠÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk GeliĢimi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ġlk ve Acil Yardım Çocuk GeliĢimi (ĠÖ) Optisyenlik Teknik ve Sosyal Bilimler MYO AĢçılık AĢçılık (ĠÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ) Elektrik Elektrik (ĠÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (ĠÖ) Giyim Üretim Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi (ĠÖ) ĠĢletme Yönetimi ĠĢletme Yönetimi (ĠÖ) Kooperatifçilik Makine Makine (ĠÖ) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar (ĠÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) Pazarlama Pazarlama (ĠÖ) Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknolojisi (ĠÖ) Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) Yapı Yalıtım Teknolojisi Yapı Yalıtım Teknolojisi (ĠÖ) Kaynak Teknolojisi Kaynak Teknolojisi (ĠÖ) DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret (ĠÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (ĠÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Özel Güvenlik ve Koruma (ĠÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Matematik Matematik (ĠÖ) Sanat Tarihi Sosyoloji Sosyoloji (ĠÖ) Tarih

6 01-05 EYLÜL 2014 KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MENDERES MAH. HORĠK MEVKĠĠ KAHTA/ADIYAMAN EYÜL 2014 GÖLBAġI MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YAVUZ SELĠM MAH. PROG. DR. HÜSEYĠN FĠLĠZ CAD. NO:36 GÖLBAġI/ADIYAMAN EYLÜL2014 BESNĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HASAN TÜTÜN MAH. YENĠKENT/BESNĠ / ADIYAMAN Eylül 2014 Tarih (ĠÖ) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (ĠÖ) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Ġktisat (ĠÖ) ĠĢletme ĠĢletme (ĠÖ) Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (ĠÖ) Sosyal Hizmetler Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Ebelik Devlet Konservatuvarı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Gıda Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Turizm ĠĢletmeciliği Ve Otelcilik Y.O Seyahat ĠĢl. Ve Turizm Rehberliği Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeciliği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Besni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ) Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi (ĠÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ) Bilgisayar Teknolojisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (ĠÖ) ĠĢletme Yönetimi Mekatronik Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) Pazarlama GölbaĢı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (ĠÖ) ĠĢletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (ĠÖ) Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) Kahta Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (ĠÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) Organik Tarım Seracılık Su Ürünleri Tarla Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (ĠÖ) Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bahçe Tarımı

7 ÖNEMLĠ NOT : Kayıt için yukarıdaki tabloda belirtilen kayıt gün ve saatlerinde gelmeniz önemle rica olunur. Kayıtların günlere ayrılma sebebi yığılmayı önlemek içindir. Kayıt adresleri Kahta, Besni ve GölbaĢı Meslek Yüksekokulu olan adaylar doğrudan bu ilçelere gidecektir. SEVGĠLĠ ÖĞRENCĠLERĠMĠZ Üniversitemize kaydınızı yaptırırken karģılaģabileceğiniz problemlerde sizlere destek olabilmek için tüm hazırlıkları yapmıģ bulunmaktayız. Üniversitemize kesin kayıt iģlemleri tarihinde baģlayacak, tarihinde sona erecektir. *** Lütfen Kayıt için aģağıda belirtilen belgeleri tamamlayınız. Bu süre içerisinde, kayıt için baģvurmayan ya da kayıt iģlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. *** Lise diplomanızın aslı kayıtlar sırasında alınacaktır, bu belgelerin sureti size daha sonra gerekebilir, kendinize mutlaka fotokopi almayı unutmayınız. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (BaĢarı Belgesi Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.) 2- Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçiģle yerleģtirilmiģ ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiģse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 3-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 4- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleģen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından İnternet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik Ģubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baģvurmaları gerekmektedir. 5- Adayların ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı. 6- Ġkinci öğretim öğrencileri için öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili banka dekontu. 7- Sağlık Kurulu Raporu: Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Devlet hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden alınmıģ Sağlık Kurulu Raporu gereklidir. (Diğer Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımız için Sağlık Kurulu Raporu istenmeyecektir.) 8- Engelli Öğrencilerin Sağlık Raporlarını getirmeleri gerekmektedir.(öğrenim ücretindeki indiriminden yararlanabilmeleri için) 9- Üniversitemiz ana web sayfasından, (http://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx) ön kayıt iģleminizi tamamladıktan sonra Öğrenci Bilgi Formu çıktısı. NOT : Öğrenci Numaranızı öğrenmek için tıklayın.

8 ONLĠNE KAYIT 1- Online kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. 2. Online kayda özel yetenek programlarına yerleģen öğrenciler harç ödemeleri ve diğer hususlar sebebiyle bu sene dâhil edilmemiģtir. 3. Üniversitemize yerleģen adaylar, PTT Ģubelerinden edinebileceği e-devlet Ģifresi ile 26 Ağustos -02 Eylül 2014 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresinden e- hizmetler bölümü altında yer alan Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı baģlığı altında açılacak olan Üniversite E-Kayıt seçeneğini seçerek online kayıt iģlemini yapabileceklerdir. 4. Online kayıtta öğrencinin yerleģme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığında mezun olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler online kayıt yapamayacak ve yerleģtiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 5. Online kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir öğrenci belgelerini alabileceklerdir. 6. Kayıt iģlemini online yapan öğrencilerimizin ayrıca kayıt günlerinde Üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Online kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz Eylül 2014 tarihleri arasında Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığına (Kahta, Besni ve GölbaĢı Meslek Yüksekokuluna yerleģen öğrenciler, Kahta, Besni ve GölbaĢı Öğrenci ĠĢleri Birimine )duyuruda belirttiğimiz belgeleri sunmaları ve diğer Ģartları sağlamaları durumunda kayıtları yapılacaktır. KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR a) Adayların kayıt için bizzat baģvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. d) Eylül 2014 tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal iģlemleri yapmaya Üniversitemiz yetkilidir. f) 1994 ve daha öncesi doğumlu erkek öğrenci adayları için, üniversiteye kesin kayıtta askerlik bakımından herhangi bir sakınca olmadığına iliģkin, ilgili askerlik Ģubesinden alınan yeni tarihli resmi belge. ÖN KAYIT ĠġLEMĠNDE ĠZLENECEK ADIMLAR Sevgili öğrenciler, öğrenim süreniz boyunca idari hizmetlerden rahat, çabuk ve etkin olarak faydalanmanız için tasarlanan Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Üniversitemiz ana web sayfasında yer almaktadır. Ön kayıt iģleminiz için lütfen tıklayınız. T.C. Kimlik Numaranızı, Baba Adı, ve Doğum Tarihi bilgilerinizi giriniz. Bilgileriniz doğru ise sistem açılacaktır. Daha sonra ilk iģlem olarak doğruluğu daha sonra kontrol edilecek olan Öğrenci Ön Kayıt Bilgi Formunu doğru ve eksiksiz bir Ģekilde doldurunuz. KAYDET butonunu tıklayarak kayıt altına alınız (KAYDET butonuna bir kez basmanız yeterlidir.) ve daha sonra YAZDIR butonunu tıklayınız ve alacağınız bir nüsha çıktıyı kayıt esnasında kayıt görevlisine teslim ederek kayıt iģleminizi tamamlayınız. Ön kayıt İşlemleri 05 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yapılabilecektir. HER HANGĠ BĠR NEDENLE ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ÖN KAYIT YAPAMAMIġ ÖĞRENCĠLER, KAYITLARIN YAPILACAĞI BĠNADAKĠ ÖN KAYIT MASASINDA GÖREVLĠLER YARDIMIYLA ÖN KAYIT ĠġLEMĠNĠ YAPABĠLECEKTĠR.

9 ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ÖDEMELERĠ Ġkinci öğretim programlarına yerleģen öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini 25 Ağustos - 05 Eylül 2014 tarihlerinde Halk Bankası ġubelerine yatıracaklardır. Öğrenim ücretleri her yıl bakanlar kurulu kararı ile belirlenmektedir. Öğrenim ücretleri Halk Bankası ödeme giģelerinden, ATM makinelerinden veya internet bankacılığı üzerinden herhangi bir havale ücreti ödenmeden Öğrenci Numarası girilerek yapılabilir. (Öğrenci Numaranız internetten yaptığınız Ön kayıt formunun üzerinde yazmaktadır. Ayrıca TC Kimlik numaranızı girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.) Bankada Öğrenci numarası girildiğinde ödenmesi gereken tutar karģınıza otomatik olarak gelecektir. Dekontun size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Banka dekontunu da kayıt sırasında görevlilere teslim etmeniz gerekmektedir. Ġkinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini yatırmadığınız sürece ders kaydınızı yaptırmanız mümkün değildir. Bakanlar Kurulu Öğrenim ücreti katkı payı ücretleri henüz açıklanmamıģtır Öğretim yılına ait öğrenim ücretleri miktarlarını ve güncellemeleri Üniversitemiz Web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz. NOT: (1) Öğrenim ücretini bulundukları illerde yatıramayanlar, ilgili kayıt günlerinde Üniversitemiz kampüsünde açılacak olan Halk Bankası ġubesinde de yatırabileceklerdir. NOT : (2) Eğitim-Öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencileri herhangi bir katkı payı ödemeyeceklerdir. DERS ALMA Kesin kaydını yapmıģ öğrencilerin Öğretim yılı güz yarıyılında alacakları ve devam edecekleri dersler Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından otomatik olarak otomasyon üzerinden tanımlanır. Derslerin son kez kontrolü ve seçmeli derslerin kesinleģtirilmesi için Ders Ekleme-Silme (15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında) haftasında (Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri ise Eylül 2014 tarihleri arasında) öğrenim görülecek fakülte/yüksekokula baģvurulur, otomasyonda tanımlanan dersleri öğrencinin danıģmanına kontrol ettirilerek onaylatması ve danıģmanından alacağı ders kayıt formunun bir parçasını öğrenimi boyunca saklaması gerekmektedir. Daha önce Adıyaman Üniversitesi veya dıģında bir Üniversitede öğrenim gören ve ÖSYS sonucu Adıyaman Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler yeni yerleģtirildikleri bölümünde/programında yer alan aynı veya eģdeğer derslerini saydırmak isteyenler Eylül 2014 tarihleri arasında ilgili akademik birimlerin Bölüm BaĢkanlığı na hitaben yazılı dilekçe, ders içerikleri ve not durum belgeleri (transkript) ile baģvurmaları gerekmektedir. Bu süreler dıģındaki baģvurular dikkate alınmaz. YABANCI DĠL SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI Yeni kayıt olan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize yönelik 29 Eylül 2014 Saat 10:00 'da "Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı" yapılacaktır. Sınavdan CC ve üstü not alan öğrenciler Mesleki Yabancı Dil dersi hariç Yabancı Dil ( YD 101-YD 102 ve/veya YD 201-YD 202) derslerinin tümünden baģarılı olurlar. Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavından baģarılı olan öğrencilerin aldığı baģarı notu trankripte gösterilir ve not ortalaması hesabında dikkate alınır. SAYIN VELĠLER

10 Kayıt yaptıracak öğrencilerimiz kayıt bürolarındaki iģlemlerini bizzat kendileri yaptıracaktır. Bu nedenle kayıt büroları içerisine girmek için ısrarcı olmayınız. Her türlü isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı görevlilerimize bildirebilirsiniz. KARġILAMA VE ULAġIM Kayıt tarihleri süresince (01-05 Eylül 2014), Adıyaman a gelen öğrencilerimiz Adıyaman ġehirlerarası Otobüs Terminali ile Ġlçe otogardan Üniversitemiz görevlilerince karģılanacaktır. Adıyaman Üniversitesi standında sizleri bilgilendirip yönlendireceklerdir. Adıyaman a hava yolu ile ulaģacak öğrencilerimiz de Adıyaman Hava limanından HavaĢ otobüsleri ile Adıyaman merkezine ulaģabilirler. Adıyaman Üniversitesine Adıyaman Belediyesi otobüsleri ve Kolej minibüs hattı ile de ulaģmak mümkündür. Not: Kesin kayıt iģlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz, Eğitim-Öğretim yılının baģlama tarihi olan 15 Eylül 2014 tarihine kadar yeniden memleketlerine dönebilir. (Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrenciler için Eğitim Öğretim yılı baģlama tarihi 08 Eylül 2014) Bu arada Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, Öğrenci Yurtlarına müracaat eden öğrencilerin, yerleģkemiz içerisinde bulunan YURT-KUR Adıyaman Öğrenci Yurduna baģvurması gerekir.. ( Tlf : ) KAYITLA ĠLGĠLĠ HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINIZ ĠÇĠN ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Kayıt DanıĢma Bürosunun Santral : den bilgi alabilirsiniz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir Üniversite hazırlık maratonunu baģarıyla tamamlayıp tercih ettiğiniz ve yerleģmeye hak kazandığınız Üniversitemize hoģ geldiniz, sizleri kutluyorum. Üniversitemiz çağdaģ,

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YGS/LYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 01-05 Eylül 2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YGS/LYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 01-05 Eylül 2014 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YGS/LYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 01-05 Eylül 2014 Sevgili Gençler, Akdeniz Üniversitesi ailesi adına size evinize hoş geldiniz demekten büyük

Detaylı

Sevgili öğrencimiz; KAYIT İŞLEMLERİ 1.Kayıt Tarihleri: 2. Elektronik Kayıt (e-kayıt): 4. Şahsen Kayıtlar:

Sevgili öğrencimiz; KAYIT İŞLEMLERİ 1.Kayıt Tarihleri: 2. Elektronik Kayıt (e-kayıt): 4. Şahsen Kayıtlar: Sevgili öğrencimiz; 2015-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması

Detaylı

I. GĠRĠġ 4. II. ONLINE KAYIT ĠġLEMLERĠ 4. III. ONLINE KAYIT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER IV. KAYIT EVRAKI 11. a) Kayıt Dosyası 11

I. GĠRĠġ 4. II. ONLINE KAYIT ĠġLEMLERĠ 4. III. ONLINE KAYIT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER IV. KAYIT EVRAKI 11. a) Kayıt Dosyası 11 Uludağ Üniversitesi ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I. GĠRĠġ 4 II. ONLINE KAYIT ĠġLEMLERĠ 4 III. ONLINE KAYIT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER 4 IV. KAYIT EVRAKI 11 a) Kayıt Dosyası 11 b) Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli, eğitim ve araştırma alanında rekabet gücü yüksek ve evrensel

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

2014/2015 Kayıt Kılavuzu

2014/2015 Kayıt Kılavuzu 2014/2015 Kayıt Kılavuzu Rektörün Mesajı Değerli Öğrencilerim; Uzun, yoğun ve fedakârlıklarla dolu bir eğitim dönemi ile bir sınav maratonunu geride bırakarak, üniversiteli bireyler olma başarısını gösterdiniz.

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

İçindekiler. Sevgili Öğrencilerimiz,

İçindekiler. Sevgili Öğrencilerimiz, İçindekiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Mesajı Öğrenci Dosya Kapağı Örneği Özlük Bilgi Formunun Doldurulması Üniversiteye Ulaşım Kayıt ve Sınav Tarihleri Kayıt İşlemleri Kayıt Yeri Kayıt Yeri Krokisi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU 2012-ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemiz birimlerine yerleştirilen tüm öğrencilerin kayıtları aşağıdaki tabloda belirtilen

Detaylı

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR Ġnternetten baģvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Ġstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi 3 Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sevgili Öğrencimiz, Üniversitenize hoş geldiniz. Osmangazi Üniversitesi ailesinin genç üyeleri olan sizleri kutluyor, başarılar diliyoruz. Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

HOŞGELDİN HALİÇ Lİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT

HOŞGELDİN HALİÇ Lİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT HOŞGELDİN HALİÇ Lİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan öğrenci adaylarının kayıtlarının kesinleşmesi ve haklarının saklı kalabilmesi için ÖSYM nin belirtmiş olduğu tarihleri

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT JANDARMA

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. 2015-2016 Akademik Yılı Kayıt Kılavuzu

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. 2015-2016 Akademik Yılı Kayıt Kılavuzu ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Akademik Yılı Kayıt Kılavuzu Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SAYFA Rektörümüzün öğrencilerimize mesajı 2 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının öğrencilerimize mesajı 3 Giriş 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 A- KAYIT... 5 A-1 Üniversiteye Kayıt... 5 A-2 Kayıt Merkezi... 5 A-3 Kesin Kayıt Tarihleri... 5 A-4 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler... 6 Önemli

Detaylı

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. REKTÖR ÜN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış,

Detaylı

VI. KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ İLE BANKA BİLGİLERİ 17

VI. KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ İLE BANKA BİLGİLERİ 17 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ Sayfa 4 II. ONLINE KAYIT VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 4 III. ONLINE KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 4 IV. KAYIT EVRAKINA İLİŞKİN BİLGİLER V. KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE İLETİŞİM

Detaylı

KAYIT REHBERİ 2013-2014

KAYIT REHBERİ 2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sayfa 1 Sevgili Öğrencilerimiz, Sizleri buraya getiren uzun ve zorlu süreci başarıyla tamamlamış olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Hayatınızda

Detaylı