olgunlaştığı, Sovyet sisteminin dağıldığı, solun kendini sorguladığı arayış yıllarıydı. İşte böylesi bir dönemde kuruldu Ayrıntı Yayınları ve elbette

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olgunlaştığı, Sovyet sisteminin dağıldığı, solun kendini sorguladığı arayış yıllarıydı. İşte böylesi bir dönemde kuruldu Ayrıntı Yayınları ve elbette"

Transkript

1 Ayrıntı Yayınları 1988 de yayımladığı Şenlikli Toplum kitabıyla yola çık- tı. 12 Eylül ün yarattığı boğucu atmosferin ya- vaş yavaş dağıldığı ancak ortaya çıkan görüntülerin henüz netleşemediği bir dönemdi. Dünyada da ekolojik duyarlılığın arttığı, kadın hareketinin olgunlaştığı, Sovyet sisteminin dağıldığı, solun kendini sorguladığı arayış yıllarıydı. İşte böylesi bir dönemde kuruldu Ayrıntı Yayınları ve elbette o yılların duyarlılıklarına seslendi. Mevcut olana olabilecek olanı, sermayeye emeği, iktidara muhalefeti, iktisada kültürü, askeri marşa oyun havasını tercih ettik ve yirmi yılı aşkın bir süredir tercihleri bu yönde olanlarla birlikte yürümeye gayret ettik. Yirmi yılı aşkın bir süredir, düşünce ve sanat dünyasının usta kalemleri Ayrıntı Yayınları nın listesini zenginleştirdi ve zenginleştiriyor. Michel Foucault ve Jean Baudrillard gibi düşünürlerin seçme eserler dizileri yayımlanırken, Jean Genet, Chuck Palahniuk, John Fowles, Philip Roth, Julian Barnes, Tom Robbins ve David Lodge gibi büyük edebiyatçıların bütün eserlerinin okura ulaşmasına çaba gösterildi. Ursula Le Guin in Hep Yuvaya Dönmek i, Georges Perec in Kayboluş u, Jack Kerouac ın Yolda sı ve Hafız-ı Şirazi'nin Hafız Divanı gibi zorlu projeler üstlenildi. Elbette bütün bu zorlu projeler çok değerli entelektüeller, çevirmenler, editörler, redaktörler, dizgiciler, her türlü hizmet dağıtım elemanları olmaksızın başarılamazdı. Dolayısıyla Ayrıntı Yayınları kolektif bir emeğin ürünüdür. Ayrıntı Yayınları, 26 yılda çeşitli diziler halinde 750 den fazla kitap yayımladı ama sevinerek söyleyebiliyoruz ki bu öykü henüz bitmedi; tersine yeni alanlara da açılarak tüm heyecanıyla sürüyor, sürecek.

2 Türkiye de sosyalist sol, uzunca bir dönemdir toplumsal yaşamın şekillendirilmesinde etkin bir güç değil. Saman alevi gibi parlayan sınırlı mücadele deneyimlerini bir kenara ayırdığımızda, sosyalistlerin politik ve örgütsel olarak kendini yeniden üretebildiği bir toplumsal pratikten söz etmek oldukça zordur. Solun geniş kitlelerle dolaysız biçimde yan yana gelme imkânını sunan Gezi direnişi, sosyalistlerin politik ve örgütsel yetersizliklerinin tespit edilebilmesi açısından herkes için öğretici süreç oldu. Sendikalardan meslek odalarına, siyasi partilerden gençlik örgütlerine, dergi çevrelerinden sivil toplum örgütlerine kadar sosyalistlerin her türden örgütsel formu olanca militanlıklarına rağmen direnişin kitlesel mobilizasyonu içerisinde cılız bir damar olarak kaldı. Türkiye de devrimci-sosyalist hareketin zayıflığı, gündelik politik pratikle ilgili olduğu kadar, solun kendisini yenileyebileceği ve aşabileceği yaratıcı bir düşünsel etkinliğinin olmamasıyla da ilgilidir. Modern siyasal pratiğin ve düşünüşün temel zeminini oluşturan eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlara içkinliğiyle kendiliğinden bir fikri önceliğe sahip olması gereken sosyalistler, ne yazık ki entelektüel güçlerini de yeterince kullanamamaktadır. Günümüzde sosyalistlerin hegemonik oldukları tek mevzi halkın eşitlik, özgürlük ve adalet duygularına eylem ve söylemleriyle cevap olabilmelerindedir; duygularda ortaklaşan bu bağı akıllarda kurabilmenin etkili yollarından biri sürekli ve disiplinli bir yayıncılık faaliyetinin yürütülmesidir. Yayıncılık kelimesi neredeyse bütün dillerde etimolojik köken olarak bir fikrin geniş kesimlere yayılmasına, bilinir hale gelmesine yani kitleselleşmesine dayanmaktadır. Bu noktadan bakıldığında yayıncılık ile siyaset arasındaki kopmaz bağı tespit etmek kolaylaşmaktadır. Türkiye de genel anlamda yayıncılık ile fikir dergisi yayıncılığı neredeyse eşzamanlı bir geçmişe sahiptir. Kendi iddialarını çoğaltmak, yaygınlaştırmak ve örgütlemek iddiasındaki her kesim, bu amaca en uygun içeriğe sahip bir yayın faaliyeti sürdürmektedir. Bu yayınların pek azı gerçekten geniş kesimlerle buluşarak örgütsel ve fikri bir çoğullaşmaya hizmet etmekte, çoğu ise kendi mevcut kadro yapılarını pekiştirmekle yetinmektedir. Kurucu ve yenilikçi eylemler, ilişkiler, fikirler ve tarzlar ortaya koyamayan her yayın faaliyeti, yayınlanma amacı ne olursa olsun, etkisiz ve başarısız olmaktadır. Kendi içinden konuşan, kendi içine konuşan ve sadece kendisiyle konuşan bir siyaset dili egemen hale gelmiştir. Yayınlarımız, bırakınız geniş halk kesimleriyle buluşmayı, birbirine bulaşmaktan, bir başka fikirle temas etmekten bile imtina eder haldedir. Sosyalistlerin alameti farikası olan polemikler hızla tükenmektedir. Sanılanın aksine siyasal berraklığın değil, siyasetten kaçışın delili olan bu kaçak dövüş, siyaset dilimizi de kısırlaştırmaktadır. Bu hal, ne fikir dünyamızı ne de gündelik hayatımızı dönüştürme kapasitesine sahiptir. Ayrıntı Dergi, bu ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve her şeyden önce sosyalist-devrimci hareketin düşünsel olarak desteklenmesi amacını taşımaktadır. Güncel siyasal sorunların çözümüne rehberlik edecek yaratıcı bir devrimci-sosyalist teorik faaliyetin inşa edilememesi muhafazakar, ulusalcı ve liberal düşünce akımlarının toplumu boydan boya kuşatmasına neden olmaktadır. Kürt meselesinden özgürlükçü sosyalizm tartışmalarına, devlet analizlerinden sınıf tahlillerine, iktidar tekniklerinden egemenlik biçimlerine, güvencesizlerin örgütlenmesinden sendikal sorunlara, yoksulluktan şiddete, toplumsal cinsiyetten ekolojiye kadar çok sayıda sorunun hala devrimci-sosyalist bir perspektifle çözümlenme ihtiyacı olanca yakıcılığıyla ortada durmaktadır. Yirminci yüzyılın düşünce ve eylem deneyimlerinin içinden geçen yirmi birinci yüzyılın kuruluşunu anlamaya ve değiştirmeye dönük bir düşünsel kapasiteye ihtiyacımız var. Düzen içinde tanımlanmış sorulara cevap arayan değil; sorunsalı değiştirme uğraşında olan, yüzünü eyleme dönen bir düşünceye. Söz dediğiniz, hayatla tutuştuğu her kavgada yenilgiyle yazgılıdır. Hayat aktığı, söz ise ağızdan çıktığıyla kaldığı sürece bu yazgının değişmesi mümkün değildir. Ne var ki bu yazgı, ne sözün değerinden bir şey eksiltir ne de hayatı anlamlandırma çabasını gereksiz kılar. Sözün hayat karşısındaki bu çaresizliğinin bilincinde olmak, hayatla aramızdaki mesafeyi kapatabilmek için söz ve fikir üreticiliğine olan ihtiyacın da bilincinde olmak demektir. Yeni ve yaratıcı fikirler, bir öncekinin tekrarıyla değil, ancak sorgulanmasıyla ortaya çıkabilir. Bu sorgulamada cesur olmak zorundayız; çünkü hep denildiği gibi, ayrıntılar önemlidir

3 YAYIN KURULU Dinçer Demirkent, İlbay Kahraman, Burak Özçetin, Abdurrahman Aydın, Tuba Emiroğlu, Doğuş Sarpkaya, Mutlu Arslan, Sanem Yardımcı DANIŞMA KURULU A. Ömer Türkeş, Burhan Sönmez, Enis Rıza, L. Doğan Tılıç, Meltem Gürle, Necmi Erdoğan, Selami İnce, Selçuk Candansayar, Süreyya Karacabey, Cahide Sarı, Duygu Tanış Zaferoğlu, Duygu Türk, Özkan Agtaş, Yavuz Yıldırım, Doğu Eroğlu, Aydın Ördek, Kurtul Gülenç, Önder Kulak, Şerif Onur Bahçecik, Bora Erdağı

4 VEDAT TÜRKALİ Vedat Türkali (13 Mayıs 1919, Samsun) Abdülkadir Demirkan'ın (1950'li yıllarda Abdülkadir Pirhasan olmuştur) yazılarında kullandığı ismidir. Senarist, şair ve romancı olan Türkali, Samsun Lisesi'nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl eşi Merih Pirhasan'la evlenmiştir. Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951'de siyasi eylemleri sebebiyle tutuklanmış; 9 yıl ceza almış 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest bırakılmıştır. Gar Yayınları'nı Rıfat Ilgaz ile kurduktan sonra, 1960'da Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başlamıştır. Senaristliğine devam eden Türkali, 1965'de yönetmenliği denemiştir. Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türk edebiyatının en büyük eserleri arasına girmiş; daha sonra da Yeşilçam Dedikleri Türkiye ve Tek Kişilik Ölüm romanlarını da yazmıştır. Mihri Belli'nin yakın arkadaşı ve Atıf Yılmaz'ın arkadaşı ve akrabasıdır. TKP'nin eski üyelerindendir seçimlerinde DEHAP'tan aday olarak aktif siyasete atılmıştır. Vedat Türkali, oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Barış Pirhasan'ın babası, Deniz Türkali'nin kızı şarkıcı Zeynep Casalini'nin dedesidir. ÖDÜLLERİ 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Karanlıkta Uyananlar 1971 TRT Sanat Ödülleri Yarışması, Başarı Ödülü, Dallar Yeşil Olmalı 1974 Milliyet Yayınları Roman Yarışması, Birincilik Ödülü, Bir Gün Tek Başına 1974 Çekoslovakya Karlovy Vary Şenliği Ödülü, Bedrana 1976 Orhan Kemal Roman Armağanı, Bir Gün Tek Başına 1977 Altın Portakal Film Şenliği, En İyi Senaryo Ödülü, Kara Çarşaflı Gelin BAŞLICA ESERLERİ Bir Gün Tek Başına (roman, 1974) Eski Şiirler, Yeni Türküler (şiirler, 1979) Üç Film Birden (senaryolar, 1979) Mavi Karanlık (roman, 1983) Eski Filmler (senaryolar, 1984) Bu Gemi Nereye (yazılar, anılar, 1985) Dallar Yeşil Olmalı (oyun, 1985) Tek Kişilik Ölüm (roman, 1989) Özgürlük İçin Kürt Yazıları (yazılar, 1996) Güven (roman, 1999) Komünist (anı, 2001) Yeşilçam Dedikleri Türkiye (roman, 2001) Bu Ölü Kalkacak (oyun, 2002) Dallar Yeşil Olmalı (oyun, 2002) Kayıp Romanlar (roman, 2004) Yalancı Tanıklar Kahvesi (roman, 2009)

5 VEDAT TÜRKALİ TÜRKÇE EDEBİYAT DİZİSİ

6 VEDAT TÜRKALİ YALANCI TANIKLAR KAHVESİ Doğru söylemiyordu. Sözünü etmişti ya, ev mev aramamıştı. İçinden gelmiyordu aramak. Daracık çatı katında onu bırakmayan bir şey vardı sanki! Reyhan la bölüştüğü mutlulukların o dağınık odaya sinmiş anıları mıydı? Olabilirdi, niye olmasındı! Korkacak, bir an önce kaçıp kurtulmak mı isteyecekti yani! Ondan değil de tembellikten, bir iş yapmaya karşı isteksizlikten belki. Bu isteksizlik neden peki? Ne bileyim; anlamı yok. Yaşayıp gidiyordu da bu anlamsızlık duygusunun, kişiyi yığınların arasından çekip çıkararak yalnızlık ateşinde kıvrandıran acımasız bir ejderha olduğunu derin bir ürpertiyle sezinlerken, şimşek çakar gibi bir soru da dikilmeye başlamıştı kafasında. Vedat Türkali, beş yıl aradan sonra yazdığı bu romanında Türkiye nin 70 li yıllarına ayna tutuyor. Üniversiteli, sol görüşlü bir gencin gözünden Türk siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinin geniş bir panoramasını verirken, barınamadığı bir toplum içinde yolunu çizemeyen Muhsin in, tutkulu ilişkilerini de bu zor günlerin öyküsüne katıyor. Kökleri o yıllara dayanan ve günümüzde çokça tartışılan siyasal gelişmeler, sağ-sol çatışmaları, toplumsal güç olarak din ve sendikalaşmalar gibi konuların ve olayların bir nehir gibi aktığı roman, 12 Eylül darbesine doğru giderken, kahramanlarının hayatları üzerinden bir döneme farklı bir bakış açısı getiriyor. VEDAT TÜRKALİ TÜM YAZILARI KONUŞMALARI 2 Gerçek devrimci yazarlık, acılarla dolu bir tarih aşamasından, salt kahramanlıkları kutsayan tören-şölen yapıtları üretmek değildir. Roman kahramanlarını örnek olumlu kişiler olarak çizmek diye sanatsal bir kural da yoktur. Vedat Türkali nin edebiyat ve siyaset alanında dönen tartışmalar ekseninde, çeşitli mecralarda dile getirdiği ve yazdığı düşünceler, kendisine yöneltilen eleştiri ve değerlendirme yazılarıyla birlikte, bunlara verdiği yanıtlardan oluşan kitap, okura bir panoroma sunmakta. Yazarın öncelikle Yalancı Tanıklar Kahvesi olmak üzere yazdığı tüm romanlar, Kürt sorunu, güncel siyasi meseleler ve edebiyata dair fikirlerini bu derlemede bulmak mümkün. Tüm Yazıları Konuşmaları 2, neden okuduğumuzu nasıl düşündüğümüzü ve tartıştığımızı; bize dokunan/dokunmayan her şeyi, usta bir yazar ve ona ilişkin yazılanlar çerçevesinde yeniden değerlendirmek için, bir bakıma önemli çeşitlilik sunuyor. YAZARIN DİĞER KİTAPLARI ÖZGÜRLÜK İÇİN KÜRT YAZILARI 2 BİTTİ BİTTİ BİTMEDİ

7 NEVZAT GÜNGÖR ÖZGÜR ÖLÜLER Nevzat Güngör, yirmi yılı aşan zorlu tutsaklığını kelimelerin ve kurgunun gücüyle tersine çevirmiş, onu saran griliği kalemiyle yenmiş bir yazar. Dışarıdaki çoğu insanın tersine, Güngör ün edebiyat yoluyla kurduğu öteki dünyalar, onu hem kendi hikâyesiyle yüzleştiriyor hem de politik insana dair her şeyi tereddüt etmeden tersyüz etmemize yol açıyor. Nevzat Güngör ün üçlemesinin ilk romanı olan Özgür Ölüler, kimi zaman fantastik dünyaların, kimi zaman da distopyanın kıyılarından ter, öfke, umut ve düş kırıklığı içinde koşan bir hikâye ile akıyor. Baskı ve haksızlığın hüküm sürdüğü, ayakların ve başların öfkeyle birbirine bilendiği bu evren, yaşadığımız dünya gibi isyana ve umuda kapılarını aralıyor. Yenilenlerin belki de son kalkışması olan Özgür Ölüler anlatısı ile bir özgürlük yürüyüşünün nasıl kum taneleri gibi elimizden kayıp gidebileceğine de tanıklık ediyoruz. Bedenlerin değil, ruhların tutsaklığı üzerine yükselen sistemin kökeni Kutsal Kitap tı. Hayvanlar kadar değeri olmayan İsimsizler bile bütün varlıklarıyla boyun eğiyor, yaşadıkları acıları sonuna kadar hak ettiklerine inanıyorlardı. Hatta büyük çoğunluğu daha fazla acı çekmek için karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmekten geri kalmıyordu. Ruhları öyle bir çöldü ki, doğdukları günden öldükleri güne kadar tek bir yağmur damlası bile düşmüyordu. DER.: LEVENT TURHAN GÜMÜŞ HAZİRAN'DA BİR FİDAN Haziran Büyük Gezi Parkı direnişi günleri. İstanbul Okmeydanı nda, on dört yaşında bir çocuk sokak ortasında başından gaz fişeğiyle vuruldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Biz bunun uzun da olsa bir umut uykusu olmasını diliyorduk. Ama Berkin Elvan isimli çocuğun bedeni ancak iki yüz altmış dokuz gün direnebildi. Bu uzun uykunun aslında bir ölüm uykusu olduğunu anladık. Çocuğumuz on altı yaşını göremeden aramızdan ayrıldı. Berkin in ölümü, yüreği sağırlaştırılamamış her insanda ortak bir öfke ve sahiplenme duygusu yarattı. Haziran da Bir Fidan kitabı bu ortaklaşmanın ürünü olarak okurun karşısına çıkıyor. Yaşar Kemal den Stig Dagerman a, Åsa Lind den Seyla Tanya Varer e, Mustafa Delioğlu ndan Mahmutcan Papiroğlu na, farklı yaşlardan, farklı duyarlıklara sahip, kimi tanınmış kimi hiç bilinmeyen çok sayıda yazar ve çizer Haziran da Bir Fidan kitabının sayfaları arasında bir araya geldi. Haziran da Bir Fidan kitabı öyküler, masallar, anlatılar, desenlerle Berkin Elvan ın adının yaşatılmasına, bu ölümün haksızlığının insanlığın vicdanına bir kez daha duyurulmasına, ortak çocukluk hafızamızda bundan böyle silinmeyecek bir yer edinmesine katkı getirebilmeyi arzuluyor. Haziran da Bir Fidan, büyük dünya şairi Yannis Ritsos un ünlü dizelerinin öldürülen bütün çocuklar için, öldürülmeye çalışılan çocukluğumuz için yeniden okunmasını diliyor: Berkin için... Karanlıkta gülümsedi bir çocuk Belki çünkü karanlığı görmüştü Belki çünkü karanlıkta görmüştü!

8 BİTTİ BİTTİ BİTMEDİ Vedat Türkali TÜM YAZILARI KONUŞMALARI 2 Vedat Türkali ACEMİLER Erhan Bener ACUKA Ahmet Coşkun ISBN: İlk Basım: TL / 192 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 352 sayfa Yazarın edebiyat ve siyaset alanında dönen tartışmalar ekseninde yazdığı düşünceler ve verdiği yanıtlardan oluşan bu kitap okura bir panoroma sunmakta. ISBN: İlk Basım: TL / 192 sayfa Romanda insanı, yaşamı ve toplumu anlamaya çalışan, anlamaya çalışırken de acı çeken üç gencin hikâyesi ve iç dünyası anlatılıyor. ISBN: İlk Basım: TL / 224 sayfa Ahmet Coşkun, yeni romanı Acuka'da incinmiş, örselenmiş, engellenmiş bir roman kahramanının iç dünyasına girip yerleşiyor. Yeni romanıyla, Türkiye nin çok sancılı bir döneminde, Ermeni Soykırımı ve Kürt sorunu etrafında yaşananları, gerçek kişi ve olaylara dayanarak anlatıyor usta yazar. ÖZGÜRLÜK İÇİN KÜRT YAZILARI 2 Vedat Türkali YALANCI TANIKLAR KAHVESİ Vedat Türkali KEDİ VE ÖLÜM Erhan Bener AKHİSAR DÜŞERKEN Mahmut Şenol ISBN: İlk Basım: TL / 160 sayfa Bu kitap yazarın yıllardır görmezden gelinen bir halkın özgürlük mücadelesine katkı ve eleştirilerini ifade ettiği yazılar, konuşmalar ve röportajlarından oluşuyor. ISBN: İlk Basım: TL / 432 sayfa Üniversiteli, sol görüşlü bir gencin gözünden Türk siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinin geniş bir panoromasını veriyor. ISBN: İlk Basım: TL / 128 sayfa Kedi ve Ölüm ilk yayımlandığı yıllarda, yazarın çokça işlenen ölüm izleğini ele alışındaki özgünlüğü ve ruh çözümlemelerindeki belirgin başarısıyla ciddi övgüler almıştır. ISBN: İlk Basım: TL / 320 sayfa 12 Eylül öncesinde hayali bir kasabada yaşanan siyasi olaylar ve işlenen cinayetler son derece a kı cı ve masal tadında anlatılıyor. 8

9 ARIZA BABALARIN ÇATLAK KIZLARI Ayten Kaya Görgün ISBN: İlk Basım: TL / 160 sayfa Kitap, köyden kente göç olgusunu, Ankara'nın varoş larında yaşayan göçmenlerin 1980'lerdeki yaşam öykülerini ironik bir dille işliyor. AKVARYUMDA ÖLÜ BİR BALIK Mürselin Kurt ISBN: İlk Basım: TL / 112 sayfa Gündelik hayat içinde sıradan bir olay ile başlıyor hikâye. Genç bir kadın, ablası, kardeşler arasındaki gerilim, mutsuz evlilikler... BABAMIN EN GÜZEL FOTOĞRAFI Gönül Kıvılcım ISBN: İlk Basım: TL / 160 sayfa Maharetli bir kalem olan Kıvılcım, duyarlılık ve ustalık dengesini bozmadan, kimsenin hasarsız atlatamadığı karanlık bir dönemi okurun gözünde canlandırıyor. BENİM ADIM MELEKLERİN... Hüseyin Kıran ISBN: İlk Basım: TL / 144 sayfa Bir akıl hastanesini, yaşadığımız dünyanın metaforuna çeviren Hüseyin Kıran normali, anormali ve normları kendine özgü ironisiyle sorguluyor. BİR TUHAF İNTİKAM Uğur Erkman ISBN: İlk Basım: TL / 208 sayfa Yakın tarihimizi, adalet ve vicdan yoksunu bir toplumun yarattığı acıları, bunların bireysel hayatlarda bıraktığı izleri gözler önüne seren bir roman BİR ZAMANLAR BAKIRKÖY Tahir Musa Ceylan ISBN: İlk Basım: TL / 192 sayfa Bu kitap orta yaşların sonuna gelmiş yalnız ve yorgun bir doktorun genç bir hastasına duyduğu aşkla altüst olan hayatını anlatıyor. BOŞLUĞUN SESİ Umut Dağıstan ISBN: İlk Basım: TL / 176 sayfa Eğlenceli, hüzünlü bu bir günlük hikâyenin arka planında, Cumhuriyet tarihinin ve bu tarihsel süreçte taşralı bir ailenin çok canlı bir tablosu çiziliyor. CAPON ÇAYEVİ Mahmut Şenol ISBN: İlk Basım: TL / 320 sayfa Mahmudiye Üçlemesi'nin ikinci kitabı olan Capon Çayevi'nde naif bir insan üzerine bir o kadar naif bir hikâye anlatıyor Mahmut Şenol. 9TÜRKÇE EDEBİYAT DİZİSİ

10 DALGALAR Serdar R. Kırkoğlu FEVKALBEŞER SAİR BEY... Ömer İzgeç GECEDEGİDEN Hüseyin Kıran JİLET SİNAN Gönül Kıvılcım ISBN: İlk Basım: TL / 208 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 160 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 112 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 168 sayfa Yazar, kendi kişisel geçmişinin peşine düşmüş rantiye bir aydın olan kahramanının yaşamından birkaç aylık bir dönem üzerine yoğunlaşıyor. Çarpıcı kurgusuyla fantastik bir dünyanın kapılarını açan roman, farklı zamanlarda paralel ilerleyen tekinsiz hikâyeler anlatıyor. Parçalanmış bir benliğin zihninden, tedirgin edici bir atmosfer... Ve bu atmosferin tekinsiz insanları: dışarıda bırakılmışlar, yer altında yaşa yanlar ve niceleri. Bu kitap, kimliksiz, evsiz ve sevgisiz çocukların yırtıcı dünyasına, geceye, gecenin en karanlık ve en acımasız atmosferine davet ediyor okuru. FERAHLIK ANINA ÖVGÜ Ömer F. Oyal FRANSIZ BALKON Ahmet Coşkun HAZİRAN'DA BİR FİDAN Der. Levent T. Gümüş KASABANIN LANETİ Mustafa Şahin ISBN: İlk Basım: TL / 256 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 160 sayfa ISBN: İlk Basım:2014 / 2. basım 15 TL / 240 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 224 sayfa Yazar bu yeni kitabında, bir tekke erbabının gündelik yaşantısına götürüyor okuru. Birbirinden tamamen farklı iki dünyanın hikâyesine... Dili, kurgusu ve soğukkanlı duruşuyla sizi kendisine çekecek olan bu roman, kahramanının kendine özgü dünyasıyla da bir o kadar tanıdık gelecek. Bu kitap, öyküler, masallar, anlatılar, desenlerle Berkin Elvan'ın adının yaşatılmasına, hafızamızda silinmeyecek bir yer edinmesine katkı sağlamak amacında. Mustafa Şahin ilk romanı olan Kasabanın Laneti'nde, bir kasabaya kısılıp kalmış insanların karmaşık ilişkilerini anlatıyor. 10

11 TÜRKÇE EDEBİYAT DİZİSİ KARANLIKTA KÖREBE Mürselin Kurt KAYIP TAŞLAR Asuman Bayrak LAF EVİ Serdar Aysev ÖNCEKİ ÇAĞIN AKŞAMÜSTÜ Ömer F. Oyal ISBN: İlk Basım: TL / 240 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 192 sayfa Acıları, umutları ve hayal kırıklıklarıyla yaşam denen kısırdöngüyü, onun akıldışılığını, kendi cehennemini yaratan insanın trajedisini yansıtan bir roman. ISBN: İlk Basım: TL / 256 sayfa İşsizim, parasızım, kadınsızım... Çubuk şarabı alacak param yok. Arkadaşlarımın hepsini kaybettim. Ben, el öpülen bayram ziyaretlerinde sosyalleşmedim. ISBN: İlk Basım: TL / 320 sayfa Bu kitap gündelik politika pratiklerinin, insani sıkıntıların, egemenlerin yüzeysel eleştirilerinin dili kullanılmadan da işlenebileceğinin güzel bir örneği. Dil ve anlat mda ustal a do ru emin ad mlarla ilerleyen Kurt'un kaleminden, bir kad n kahraman n dökülen parçalar n yeniden toplama çabas n n hikâyesi. KAR SUYU Hüseyin Bul KURUMUŞ NEHRİN YATAĞINDA Uğur Erkman MELEKLER EVİ Göksel Yılmaz ÖZGÜR ÖLÜLER Nevzat Güngör ISBN: İlk Basım: TL / 240 sayfa Polis-siyasetçi-yeraltı ilişkilerini, derin devleti ve bireyin çaresizliğini irdeleyen Kar Suyu basit bir polisiye gibi başlayıp keskin bir eleştiriye dönüşüyor. ISBN: İlk Basım: TL / 224 sayfa İki devrimci militan. Onları ihbar eden bir muhbir. Yıllar sonra intikam için çıkıp gelen bir kiralık katil ve sürüp giden bir kovalamaca... ISBN: İlk Basım: TL / 320 sayfa Mimari tasarımlarıyla go tik bir atmosfere bürünen kitap toplumun ahlak, moral ve değer yargılarıyla kuşatılmış bireyin çarpıtılmış arzularını sergiliyor. ISBN: İlk Basım: TL / 512 sayfa Bu kitap kimi zaman fantastik dünyaların, kimi zaman da distopyanın kıyılarından ter, öfke, umut ve düş kırıklığı içinde koşan bir hikâye ile akıyor. 11

12 PAS Celal Güngördü ISBN: İlk Basım:2013 / 2. Basım 20 TL / 304 sayfa Celal Güngördü bu ilk romanında, parçalanmış hayatları, kafasını ülkesinde bırakmış mültecileri, kurguyla gerçeği iç içe geçirerek anlatıyor. ZEVAL Nihan Taştekin ISBN: İlk Basım: TL / 176 sayfa İstanbul'un asude semtlerinden birinde küçük bir park ve ansızın, güpegündüz patlayan, beyaz elbiseyi kırmızıya boyayan silahlar... 12

13 TÜRKÇE EDEBİYAT DİZİSİ Bunca acının, kötülüğün ve saçmalığın bolluğu, insanca düşlediğim bir dünya hayaliyle hiç örtüşmedi. Göksel Yılmaz 13

14 THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları, hayatın daha ciddi yanlarını inkâr etmez; her şeye rağmen mutluluk ilkesinin savunuculuğunu yapar. Bu ilkenin içerdiği mesajı, romanlarındaki karakterlerin felsefeleri ve aynı zamanda da incelikli yazı biçemiyle iletir. Edepsiz kelime oyunları, alakasız sonuçlar, zıtlık içeren ifadeler, ara sözler Robbins in anlatımının belli başlı özellikleridir. Romanları yalnızca edebi uzlaşımları değil, insanoğlunu tatmin etmenin en iyi yolu hakkında toplumda yer alan varsayımları da sorgular. Robbins, panteizm, mistik Doğu dinleri ve Yeni Fizik gibi çeşitli kaynaklardan alternatif düşünceleri bir araya getirir. Robbins genellikle Thomas Pynchon, John Barth ve Kurt Vonnegut gibi postmodern yazarların edebi takipçisi olarak değerlendirilmektedir. O da bu yazarlar gibi modern hayatın saçmalığını teslim ederken, uyum göstermek adına bireysel anlatımından fedakârlık etmez ve eserlerinde üst kurmaca öğeler kullanır. Çoğunlukla okura doğrudan hitap eder, eserin akışıyla ilgili yorumlarda bulunur ve romanlarında bir karakter olarak varlık gösterir. Ancak çoğunlukla kara komedi türünde yazan ve modern dünya hakkında kasvetli öngörülerde bulunan yakın tarihteki öncellerinin aksine, eserlerinde iyimser bir tona ve genellikle uçarı bir mizaha yer verir. Robbins, Another Roadside Attraction (1971) [Dur Bir Mola Ver, Çev. Fatma Taşkent, Ayrıntı Yay., 1997] ile çoğu eleştirmenin övgüsünü kazanmıştır. Ancak bu roman, 1973 e kadar popüler bir başarı elde edememiş, bu tarihten sonraysa kült haline gelmiştir. Robbins in eserlerinin daha sonra büyük başarı kazanması, genelde insanların hayatlarındaki sevinç düzeyini yükseltmeyi başaramayan toplumsal uzlaşımları pervasızca sorgulayıp alaya alan romanlarının, özellikle gençler ve sıra dışı insanlar tarafından beğenilmesine bağlanmaktadır. Even Cowgirls Get the Blues (1976) [Kovboy Kızlar da Hüzünlenir, Çev. Sona Ertekin, Ayrıntı Yay., 2012] adlı romanında ise Robbins, Sissy Hankshaw adında, ellerinin başparmakları yirmi üç santim uzunluğunda olan, otostop tutkunu, çekici bir kadın kahramanı anlatır. Sissy, mankenlik yaptığı New York ile bir grup feminist kadın kovboy tarafından devralınmış bir kozmetik sağlık çiftliğinin bulunduğu South Dakota arasında mekik dokur. Sissy nin seyahatleri anlatılırken, bir yandan da insanın evrenle ilişkisi ve bireysel özgürlüğün önemi gibi temalar irdelenir. Still Life with Woodpecker da (1980) [Ağaçkakan, Çev. Fatma Taşkent, Ayrıntı Yay., 1999] Robbins in daha önceki eserlerinin karmaşık konularının aksine basit bir hikâye vardır; bazı eleştirmenlere göre de kitap yavaş ilerler ve fabl benzeridir. Kitapta, çevreci modern bir prenses ile onun metafizik bir kanun kaçağı olan âşığının öyküsü anlatılır. Robbins kitabında, bireysel romantizmin ve kişisel tekamülün, toplumsal eylemcilikten daha önemli olduğunu savunur; iyi de kötü kadar adi olabilir düşüncesine inanarak dogmayı reddeder. Jitterbug Perfume (1984) [Parfümün Dansı, Çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak, Ayrıntı Yay., 1995] adlı romanında çeşitli karakterler mükemmel parfümün ve ölümsüzlüğün sırrının arayışı içinde, zamanın ve mekânın ötesine geçer. Bu roman da hem okurlar hem de Publishers Weekly, Kirkus Review, San Francisco Chronicle, Washington Post gibi ciddi yayın organları tarafından çok beğenilmiştir. The San Diego Union da Robbins için şöyle denmiştir: Bazı yazarlar bir sürü para kazanır, bazılarıysa edebiyat kurumu tarafından klasikleştirilir; ama okurları tarafından, Tom Robbins kadar sevilen yazar pek azdır. Hayranları onun kitaplarını bugünlerde pek az kitabın yaratabildiği bir coşku ve adanmışlıkla kucaklar... Robbins in sözcüklerle oynama, metaforik uçuşlar yapma hevesi yapıtlarına taşkın bir hava getirse de, o oyunlarını çok ciddiye alan bir yazardır. Skinny Legs and All (1990) [Sıska Bacaklar, Çev. Süha Sertabiboğlu, Ayrıntı Yay., 2004]; Half Asleep in Frog Pajamas (1994) [Sirius tan Gelen Kurbağa, Çev. Süha Sertabiboğlu, Ayrıntı Yay., 2001]; Fierce Invalids Home From Hot Climates (2000) [Sıcak Ülkelerden Dönen Vahşi Sakatlar, Çev. Nuray Yılmaz, Ayrıntı Yay., 2007]; Villa Incognita (2003) [Villa Meçhul, Çev. Şebnem Kaptan Göktaş, Ayrıntı Yay., 2009], Wild Ducks Flying Backward (2003) [Geriye Uçan Yaban Ördekleri, Çev. Aysun Babacan, Ayrıntı Yay. 2009] ve B is for Beer (2009) [B, Bira, Çev. Aysun Babacan, Ayrıntı Yay. 2011] yazarın diğer kitaplarıdır.

15 TOM ROBBINS EDEBİYAT DİZİSİ

16 JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci; daha sonraları ise The New Statesman ve The Sunday Times ta gazeteci olarak çalıştı. Kitap eleştirileri ve takma adla polisiye romanlar kaleme aldı den 1986 ya değin The Observer da televizyon eleştirmenliği yaptı. İlk romanı Metroland (1980) [Metroland, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2005] 1981 de Somerset Maugham Ödülü nü kazandı ve bunu 1982 de yayımlanan Before She Met Me (1986) [Benimle Tanışmadan Önce, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2000] adlı romanı izledi. Asıl üne kavuşmasını sağlayan yapıtı ise, 1984 te yayımlanan romanı Flaubert s Parrot [Flaubert in Papağanı, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2001] oldu; bu yapıtıyla Geoffrey Faber Memorial Ödülü nü kazandı ve ayrıca Fransa da Medicis Ödülü nü kazanan ilk İngiliz olarak daha büyük okur kitlelerine ulaştı da Staring at the Sun [Gündoğumuna Yolculuk, Çev. Didem Atay, Ayrıntı Yay., 2006] ve 1989 da ise, edebiyat alanındaki yenilikçiliğinin ve geniş hayal gücünün somut bir kanıtı olan ve birçok eleştirmence çarpıcı ve çizgidışı bir yapıt olarak değerlendirilen A History Of The World In 10 1 / 2 [10 1 / 2 Bölümde Dünya Tarihi, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 1999] yayımlandı. Bunları 1992 de yayımlanan Talking It Over [Seni Sevmiyorum, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2000] ve 1993 tarihli, politik hiciv romanı The Porcupine (Oklukirpi) izledi te, The New Yorker dergisi için yazdığı ve İngiliz kültür ve siyaset yaşamı üzerine kaleme aldığı makalelerden oluşan Letters from London gün ışığına çıktı yılının Ocak ayında, 50. yaş gününün arifesinde, içinde daha önce çeşitli dergilerde yayımlanmış hikâyelerinin de bulunduğu ilk hikâye kitabı Manş Ötesi [Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 1999] okurla buluştu. Ve 1998 Eylül ünde, England, England [İngiltere İngiltere ye Karşı, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2003] kitapçı raflarında boy gösterdi. Seni Sevmiyorum un devamı olarak da okunabilecek olan romanı Love, etc. [Aşk Vesaire, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2002] Temmuz 2000 de, dene me lerinin toplandığı Something to Declare [Bir Çift Söz, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2004] 2001 de, Arthur & George [Arthur ve George, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2009] adlı romanı 2005 te, hikâye kitabı Pulse [Nabız, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2012] ve son romanı The Sense of an Ending [Bir Son Duygusu, Çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 2013] ise 2011 yılında yayımlandı. Julian Barnes, ilk bakışta biraz farklı gibi görünen ama daha dikkatle incelenince tümü de ortak bir yazarlık özelliğinin harcıyla karılmış yapıtlar vermiş olan bir yazardır. Onun yazarlık üslubu, hemen hemen bütün yapıtlarında, fazlasıyla kendine özgü bir kimlikle, hem matrak hem de trajik ve insani olana alabildiğine açık ve salt negatif olanla yetinmeyen çok yönlü bir ironi unsuruyla belirginleşir. Böylelikle; burjuva-bohem yaşam değerlerindeki karşıtlığın irdelendiği bir gençlik ve oluşum romanı olan Metroland den, onun daha çok mercekli ve fanteziye daha yakın bir izdüşümü sayılabilecek Seni Sevmiyorum adlı değişik aşk romanına; politik bir hiciv novellası olan Oklukirpi den, saplantılı bir kıskançlık öyküsünün anlatıldığı Benimle Tanışmadan Önce adlı romana; dinsel efsanelerdeki ikirciklik, Tarih in ve Aşk ın insan yaşamındaki yeri, Sanat ın anlamı ve önemi ve bunlarla iç içe ve koşut olarak öykülenen deniz kazaları, terörizm ve nükleer felaket gibi güncel dünya sorunlarının işlendiği alegorik bir roman olan 10 1 / 2 Bölümde Dünya Tarihi nden, yaşam-sanat etkileşimi ve otantik yaşam sorunsalının işlendiği deneme romanı Flaubert in Papağanı na kadar Barnes ın bütün yapıtları bu çok yönlü ironi faktörünün izlerini taşır. Yapıtları yirmi beşin üzerinde dünya diline çevrilmiş olan Julian Barnes, ayrıca E.M. Forster Ödülü (1986), Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi Ödülü (1988), Hamburg FVS Vakfı Shakespeare Ödülü gibi birçok ödüle de sahiptir. Ayrıntı Yayınları, Julian Barnes ın tüm yapıtlarını yayın programına almıştır.

17 JULIAN BARNES

18 SAMUEL BECKETT rlandal romanc, oyun ve senaryo yazar, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen ( ). Protestan bir aileden gelen Beckett, Dublin in bir banliyösünde do muştur de Dublin deki Trinity College ın Roman Dilleri Bölümü nden mezun olur de Paris teki École Normalé Supérieure de ngilizce okutman olarak çalışmaya başlar. Burada James Joyce la tan flır. Joyce un ileride Finnegan s Wake ad yla yay mlanacak roman n n bir bölümünün Frans zca ya çevrilmesine yard m eder da Whoroscope (Oroskop) adl bir fliiri yay mlanır yılları aras nda Londra da yaflar. Bu dönemde yazd öykülerden oluflan ve Joyce un etkisini yans tan More Pricks Than Kicks 1934 te; ak l hastanesinde bak c olmas n konu alan Murphy 1938 de Londra da yay mlanır de Paris e yerleflir. II. Dünya Savafl s ras nda Frans z direnifl grubuna kat lır de Gestapo dan kurtulmak için Fransa n n güneyine, Vaucluse e kaçar. Burada kald iki y l içinde gündüzleri tar m iflçili i yaparken, geceleri Watt yazar. Savafl sona erdikten sonra Paris e döner. Bundan sonra yap tlar n daha yal n yazabildi ini düflündü ü Frans zca da kaleme almaya bafllar ve y llar aras nda Molloy (1951), Malone Meurt (1951; Malone Ölüyor) ve L innommable (1953; Adland r lamayan) adl romanlardan oluflan üçlemeyi tamamlar. Beckett n en önemli yap tlar olarak görülen her üç roman da tek bir kiflinin çeflitlemeleri denebilecek bir dizi karakter taraf ndan anlat l r. Anlat c lar h zl bir fiziksel çöküfl içindedir ve var olduklar n n tek kan t zihinleridir. Adland r lamayan da bu çöküfl, anlat c n n bir a z ve zihne indirgenmesiyle doru a ulafl r. Beckett n pek çok yap t nda oldu u gibi burada da anlat c sessizli e ve hiçli e tahammül edebilmek için hikâyeler uydurur ve uzun, karmafl k monologlara girer. En attendant Godot (Godot yu Beklerken) Ocak 1953 te, Paris te, Théàtre Babylone daki ilk temsiliyle büyük baflar kazan nca Beckett dünya çap nda üne kavuflur dan sonra oyunlar ndan birço unu dünyan n çeflitli ülkelerinde kendisi sahneler. Her türlü radyo ve televizyon program ndan, gazetecilerden, foto rafç lardan özenle kaç nır da kendisine verilen Nobel Edebiyat Ödülü nü kabul eder. Hayatını, 1938 de tan fl p daha sonra evlendi i Suzanne Dumesnil le birlikte, ölene kadar Paris te geçirir. Samuel Beckett, 20. yüzy l n en büyük yazarlar aras nda, edebiyata yaklafl m ndaki uzlaflmaz ar l kla öne ç kmıştır. Beckett n yo un bir kara mizahla beslenmifl olan yap tlar, insan deneyiminin ve insan bilincinin iflleyiflinin paha biçilmez belgeleridir. Bir elefltirmen flöyle yazm flt r: (Beckett) Edebiyat n g rtla n keserek ve okurlar n, salt varoluflun yal n koflullar yla, yapmac k bir nefleye ya da umutsuzlu a kap lmadan, so ukkanl l kla yüz yüze gelmeye zorlayarak insanl n önündeki imkânlar aç k tutmufltur. BAfiLICA YAPITLARI DÜZ YAZILAR: Murphy (1938) [Çev. U ur Ün, Ayr nt Yay., 1994]; Watt (1943) [Çev. U ur Ün, Ayr nt Yay., 1993]; Mercier & Camier (1946) [Çev. U ur Ün, Ayr nt Yay., 1998]; Molloy (1951) [Çev. U ur Ün, Ayr nt Yay., 1997]; Malone Dies (1951) [Malone Ölüyor, Çev. U ur Ün, Ayr nt Yay., 1997]; The Unnamable (1954) [Adland r lamayan, Çev. U ur Ün, Ayr nt Yay., 1997]; Texts For Nothing/Stories- First Love, The Expelled, The Calmative, The End [Hiç çin Metinler ve Uzun Öyküler, Çev. U ur Ün, Ayr nt Yay., 1999]; Commnent c est (1961) [Acaba Nasıl?, Çev. Uğur Ün, Ayrıntı Yay., 2001]; How It Is (1961); The Lost Ones; Fizzles; Company (1980) [Efllik, Çev. Seniha Akar, Düzlem Yay., 1990]; Ill Seen Ill Said (1981); Worstward Ho (1983). OYUNLAR: Waiting For Godot (Godot yu Beklerken); Endgame (Oyun Sonu); All That Falls (Tüm Düflenler); Act Without Words I (Sözsüz Oyun I); Act Without Words II (Sözsüz Oyun II); Rough For Theatre I (Tiyatro Oyunu Tasla I); Rough For Theatre II (Tiyatro Oyunu Tasla II); Krapp s Last Tape (Krapp n Son Band ); Embers (Korlar); Happy Days (Mutlu Günler); Words And Music (Sözler ve Müzik); Rough For Radio I (Radyo Oyunu Tasla I); Rough For Radio II (Radyo Oyunu Tasla II); Cascando; Play (Oyun); Film; The Old Tune (Eski fiark ); Come And Go (Gelifl ve Gidifl); Eh Joe (Söyle Joe); Breath (Soluk); Not I (Ben De il); That Time (Bu Kez); Footfalls (Ad mlar); Ghost Trio (Hayalet Üçlüsü);...but the clouds... (...ama bulutlar...); A Piece Of Monologue (Solo); Rockaby (Beflik); Ohio Impromptu (Ohio Do açlamas ); Quad; Catastrophe (Felaket); Nacht Und Traume; What Where (Ne Nerede); [Oyunlar n tümünü Akflit Göktürk, Güven Turan, fiadan Ayd n, U ur Ün, fierif Erol, Levent Mollamustafao lu ve Mustafa Küpüflo lu çevirdi ve bunları 1993 y l nda Mitos Boyut Yay nlar iki cilt halinde yay mlad ]. fi RLER: Echo s Bones (1935); Poémes (1939).

19 SAMUEL BECKETT

20 PETER CAREY PARROT İLE OLIVIER AMERİKA'DA İki kez Man Booker Ödülü kazanmış edebiyat dahisi Peter Carey, gerçek bir ustalık eseri olan Parrot ile Olivier Amerika da ile üçüncüyü de hak ettiğini gösteriyor. Edebiyat dünyasının bu dil sihirbazı yarattığı karakterlerle bizi 1830 ların Amerika sına götürmekle kalmıyor, Parrot ın kişiliğinde Charles Dickens ın, Olivier nin kişiliğinde ise Alexis de Tocqueville in gözleriyle o günlere dair eşsiz gözlemlerde bulunuyor. Kitap boyunca eski kıta Avrupa yla yeni dünya Amerika kıyaslanıyor, bir aristokratla bir reformistin gözünden. Bir eleştirmenin benzetmesiyle: Kristof Kolomb Amerika yı keşfetmiş olabilir ama yeni romanıyla Carey okurlara bu kıtayı yeniden keşfetme zevkini tattırıyor. Alexis de Tocqueville in hayatından esinlenerek yaratılmış roman kahramanı Olivier, Fransız Devrimi sonrasında doğma talihsizliğine uğramış genç bir aristokrattır ve artık kendisini Fransa da politik olarak imkânsız bir konumda görmektedir: Kendisi liberal bir modern erkek olduğu halde hâlâ soylu sınıftan dır ve dolayısıyla suçlu biridir. Parrot ise gezgin bir matbaacının oğludur; sanatçı olmak istemiş ama bir uşak olmanın ötesine geçememiştir. Görünürde hapishanelerini incelemek için ama aslında yeni bir devrime daha dayanamayacağından Amerika ya doğru yola koyulan Olivier nin yanına annesi hem bir casus hem de koruyucu olarak Parrot ı verir. Bu heyecanlı Yeni Dünya, parası, kadınları, ceza sistemi, demokrasisi, sanatı, kısacası her şeyiyle onları kuşatacak, benzersiz bir ikili olarak yaşadıkları bizi hem güldürecek hem de düşündürecektir. Peter Carey in eserlerini okuyan herkes onun ne kadar baştan çıkarıcı, kıtalar ve asırlar arasında maharetle gezinen, bizi keşfettiği ve hayal ettiği dünya her neyse ona inandıran çılgın bir fikir cambazı olduğunu bilir. Belki de bu hikâye anlatma ustasının en cazip ve en heyecanlı eseri olan bu kitabın kahramanları, Parrot ve Olivier bizi 1830 ların kaba, vahşi ve karışık Amerika sına götürüyor. Onun yazıları hep canlı, güçlü ve müzikal olmuştur. Açın kitabı ve Peter Carey in şarkısını dinleyin. Paul Auster MARIO BENEDETTI KIRIK KÖŞELİ İLKBAHAR Soğuk olmadığında yaz olduğunu düşünüyorum ve sıcak olmadığında da kış olduğunu. Bir de bakıyorum ki, sonbaharmış. Kış için giyeceğim var, yaz ve ilkbahar için de ama sanırım bunlar sonbaharda işime yaramıyor. Babamın olduğu yere daha yeni sonbahar gelmiş ve babam bana mutlu olduğunu çünkü demir parmaklıklar arasından kuru yaprakların geldiğini ve bu yaprakların benim mektupçuklarım olduğunu hayal ettiğini yazmış. Santiago darbeden sonra tutuklanmış, beş yıldır sevdiklerinden uzak, bazen bir hücrede yapayalnız kalan bir adamdır. Santiago nun genç karısı Graciela, yaşlı babası Don Rafael ve küçük kızı Beatriz bir yandan hapisteki Santiago için endişelenirken bir yandan da hayata tutunmaya çalışırlar. Yoğun bir aşk, cinsellik, özlem, öfke ve acı duygusuyla harmanlanan Kırık Köşeli İlkbahar da 70 li yıllarda Uruguay da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından yaşananlar anlatılıyor. Ancak usta yazar Benedetti burada siyaseti, hapishaneyi, işkenceyi ya da direnişi öne çıkarmıyor. Bunlar var elbette ama bu hikâyede yazar, askeri darbeye maruz kalan sıradan insanların bireysel dramları üzerinden yaklaşıyor ülkenin trajedisine. Latin Amerika edebiyatının en büyük yazarları arasında sayılan Uruguaylı Mario Benedetti, aşkın, sürgünlüğün ve hayata tutunma azminin en güzel metinlerini yazmıştır. Yaşadığı dönemin zorlu koşullarında kalemiyle, politik mücadelenin içinde tüm benliğiyle var olmuştur. Benedetti, Kırık Köşeli İlkbahar da da, vatanından koparılan ama yaşamaktan vazgeçmeyenlerin insanlık durumlarını kimi zaman bir çocuk aklının aydınlığı ve yalınlığıyla anlatıyor.

21 CHRISTIAN JUNGERSEN İSTİSNA Ve artık ölmesi gerek. Fakat o ölmüyor. Kanlar akmaya devam ediyor. Sonu gelmiyor. Ve Malene tekrardan ve tekrardan bıçaklanıyor. Ve Anne-Lise nin hayal kurgusu bir kısır döngüye dönüşüyor; saldırganın Malene yi sazların arasından çekip çıkardığını hayal ediyor, ve onu sonra yine geriye çalıların arasına sürüklüyor. Ve Malene her seferinde yeni baştan pişmanlık duyuyor. Yeni baştan yalvarıyor, dövünüyor. Ve Malene yaptıklarına nedamet getirirken, Anne- Lise onun yüzünde yepyeni bir ifade belirdiğini hayal ediyor... Christian Jungersen Danimarka çoksatar listesinde tam on sekiz ay ilk sırada kalan, yirmiden fazla dile çevrilen ve çok sayıda ödüle değer görülen İstisna romanında, insanı suça sürükleyen karanlık içsel dürtülerle onları su yüzüne çıkaran dışsal dinamikleri harmanlıyor. Kopenhag da bir soykırım araştırmaları merkezinde çalışan dört kadının hayatı, içlerinden ikisinin ölüm tehdidi almasıyla tamamen değişir. Kadınlar önce, soykırım merkezi yayınları için kaleme aldıkları yazılarda konu ettikleri Mirko Zigic adlı bir Sırp savaş suçlusu tarafından izlendiklerinden şüphelenir. Ancak olaylar geliştikçe, kadınların arasında önceden de yüksek olan gerilim, bu ölüm kalım ortamında giderek tırmanacak, her biri diğerinden şüphelenmeye başlayacaktır. Artık işyeri bir savaş alanına dönmüş, bu kaotik ortamda her bir kadın birer zanlıya dönüşmüştür. Bireysellikle bencilliğin birbirine karıştığı gündelik hayatın acımasız bir eleştirisi, mükemmel bir psikolojik gerilim romanı olan İstisna da Jungersen insan ilişkilerindeki gerilimden kaynaklanan soğuk atmosferi olağanüstü anlatıyor ve yaşatıyor okura. NGUGI WA THIONG'O BİR BUĞDAY TANESİ Bugünler için kan döküldü. Barakalarımızdaki lekeler kurbanlık koçlardan akan kanın değil, biz yaşayalım diye ölen oğullarımızın ve kızlarımızın damarlarından akan kanın lekesidir. Bir Buğday Tanesi, Kenya da yılları arasında ilan edilen olağanüstü halle iç içe geçen yaşamları anlatırken, Kenya nın bağımsızlık mücadelesini tarihsel gerçekler ışığında gözler önüne seriyor. Cesaret ve korkunun, bağlılık ve ihanetin, beyaz güç ve siyah direnişin karşı karşıya geldiği incelikle örülmüş hikâyelerde, kurgu ve gerçeklik el ele yürüyor. Afrika edebiyatının en önemli isimlerinden Ngũgĩ wa Thiong o nun 1967 de yayımlanmış bu romanı, tevkif kamplarına gönderilenleri, beyazadamla savaşmak için ormana gidenleri, OHAL i, kendi özgürlük mücadelesine ihanet edenleri, sömürüleni, sömüreni, zulümle, yoksullukla ve açlıkla savaşan, hayatta kalmak için direnen halkı anlatırken, 1963 te gelen bağımsızlıkla birlikte kazanılanları ve kaybedilenleri de sorguluyor. Joseph Conrad ın bir devrim ve ihanet romanı olan Batılı Gözler Altında sını model alan Bir Buğday Tanesi, dili, içeriği ve vizyonu tarih, mekân, devrim ve ahlak hakkındaki tereddütler tarafından şekillenen modernist romanlar listesinde yerini alıyor. Bir Buğday Tanesi ayrıca, içeriğindeki ironinin baskınlığıyla hem içselleştirip hem tersyüz eden edebî yüksek modernizm tarzına yakınlığıyla da dikkat çekici. (...) Bir Buğday Tanesi nin başarısı Ngũgĩ nin sömürgecilik sonrası Afrika daki değişim politikasını anlatmak için modernist forma ustaca konuşlanışına bağlanabilir. Simon Gikandi, Princeton Üniversitesi, 2008

22 10 1/2 BÖLÜMDE DÜNYA TARİHİ Julian Barnes ACABA NASIL? Samuel Beckett AFRODİT İN BAŞKALDIRISI L. Durrell AĞAÇKAKAN Tom Robbins ISBN: İlk Basım:1999 / 2. Basım 22 TL / 352 sayfa ISBN: İlk Basım:2001 / 2. Basım 12 TL / 160 sayfa ISBN: İlk Basım:1994 Tükendi ISBN: İlk Basım:1999 / 6. Basım 18 TL / 256 sayfa Barnes aşk kavramını, çok bilinmeyenli dünya tarihi denkleminde olmazsa olmaz bir parametre olarak görüyor ve ona romanında anlamlı bir yer açıyor. Acaba Nasıl? tekdüze, ele aldığı her konuyu yineleyen, herhangi bir kesinliğe ulaşmak gibi bir amacı olmayan bir yokluk metni. L. Durrell in Afrodit in Başkaldırısı nda olaylar Atina-İstanbul-Londra üçgeninde, Merlin adlı uluslararası bir şirket etrafında gelişiyor. Tahttan sürülmüş bir kraliyet ailesinin Prenses kızıyla, göğsüne bantlanmış dinamitlerle dolaşan meşhur bombacı Hawaii de karşılaşır... ABANOZ KULE John Fowles ADA Aldous Huxley AĞ Iris Murdoch ALDATMA Philip Roth ISBN: İlk Basım:2008 Yeni basımı yakında ISBN: İlk Basım:1999 Tükendi ISBN: İlk Basım:1993 / 2. Basım 22 TL / 288 sayfa ISBN: İlk Basım:2001 / 2. Basım 10 TL / 144 sayfa Genç bir ressam, iki genç kadınla birlikte taşrada bir nevi Cennet Bahçesi nde yaşayan büyük İngiliz ressamla görüşmek üzere Fransa ya gider. Batı nın bilimsel-teknolojik üstünlüğüyle Doğu nun bilgeliğini ustaca kaynaştırırken, özgür ve mutlu bir yaşama giden yol olarak bu sentezi gösterir. Ağ, hayatını ucuz romanlar çevirerek kazanan bir yazarın, geçmişiyle ve kendisiyle hesaplaşması üzerine odaklanıyor. Murdoch ın ilk romanı. Eşler neden aldatır? Peki aldatma nedir? Yeni bir dokunuşla günlük sıradan ilişkilerin boğuntusundan kaçış mı? Aldatma, aldanma mıdır yoksa? 22

23 ALTIN DAMLA Michel Tournier ISBN: İlk Basım: TL / 208 sayfa Tournier bu romanında fotoğraflı ve resimli kültürlerle bunların uzağında yaşamayı seçenler arasındaki ilişki ve ilişkisizliği anlatıyor. ANARŞİST Tristan Hawkins ISBN: İlk Basım:1999 Tükendi Sheridan, geçirdiği kalp krizi sonucu içinde gizlenen anarşistin olanca cüretiyle ortaya çıkmasıyla birlikte mahrum kaldığı her şeyi talep eder. ARTHUR VE GEORGE Julian Barnes ISBN: İlk Basım: TL / 456 sayfa Arthur ve George, dönemin İngiltere sinde görülen gerçek bir davadan yola çıkarak, adalet kavramı üzerine düşünmemizi sağlıyor. AŞK VESAİRE Julian Barnes ISBN: İlk Basım: TL / 240 sayfa Bu kitapta, keskin ironi ve ayrıntı zenginliği bir kez daha bütün derinliğiyle gözler önüne seriliyor ve bizi Aşk ın niteliği üzerine düşünmeye sevk ediyor. EDEBİYAT DİZİSİ ANARŞİNİN KISA YAZI H.M. Enzensberger ANATHEM Neal Stephenson ASKER GRAMOFONU NASIL TAMİR EDER? Sas a Stanis ić AŞKSIZ İLİŞKİLER Samuel Beckett ISBN: İlk Basım:1993 / 2. Basım 25 TL / 336 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 848 sayfa ISBN: İlk Basım: TL / 304 sayfa ISBN: İlk Basım:1998 / 3. Basım 12 TL / 160 sayfa Anarşistler İspanya İç Savaşı sırasında ütopyalarını gerçekleştirmeyi deneme fırsatı bulurlar. Otoritesiz, mülkiyetsiz komünler kurup, parayı kaldırırlar. Bir roman düşünün, felsefe tarihini, dünya tarihini, bilime dair ahlaki dersi, kuantum dünyasının sırlarına açılan bir kapıyı anlatsın bize. Asker Gramofonu Nasıl Tamir Eder? bir çocuğun gözünden, savaşın getirdiği acılara ve yaşanmışlıklara hassasiyetle dokunan bir ilk roman... Samuel Beckett, Aşksız İlişkiler de Descartes ın ünlü söylemini, Acı çekiyorum, o halde varım diye değiştirerek dile getirir adeta. 23

24 B, BİRA Tom Robbins BAŞTAN ÇIKARICININ GÜNLÜĞÜ S. Kierkegaard BENİMLE TANIŞMADAN ÖNCE Julian Barnes BEYAZ DÜNYA Andrew McGahan ISBN: İlk Basım:2011 / 3. Basım 9 TL / 112 sayfa ISBN: İlk Basım:1996 / 5. Basım 12 TL / 160 sayfa Kierkegaard, Baştan Çıkarıcının Günlüğü nde okuru insanlık tarihi kadar eski olan baştan çıkarma uğraşını yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyor. ISBN: İlk Basım: TL / 192 sayfa Graham ikinci sınıf bir oyuncu olan karısının filmlerdeki sevişme sahnelerini zina olarak algılar ve kıskançlığı tam bir saplantıya dönüşür. ISBN: İlk Basım: TL / 400 sayfa Ülkesinin başyapıtları arasına yerleşen Beyaz Dünya bir çocuk hikayesi olarak başlıyor, gotik bir atmosfere bürünüp Avustralya tarihinin trajedisine dönüşüyor. Bu yolculukta, kimilerine at sidiğini andıran kimilerine göreyse altın sarısı rengiyle insanı baştan çıkaran biranın tüm sırlarına vâkıf olacaksınız. BABAMIN KİTABI Urs Widmer BAY BLANC Roman Graf BETON ADA J. G. Ballard BEYAZ OTEL D. M. Thomas ISBN: İlk Basım: TL / 160 sayfa Babamın Kitabı, yirminci yüzyılın siyasi hayal kırıklıkları ve umutlarının yanı sıra, yaşam sevgisi ve kitap aşkıyla yoğrulmuş bir hayatın romanıdır. ISBN: İlk Basım: TL / 176 sayfa Yazar, pek çok ödül almış bu ilk romanında, kırklı yaşlarından başlayarak yaşamının son dönemine kadar bizleri Bay Blanc ın ruhsal portresinin tanığı haline getiriyor. ISBN: İlk Basım: TL / 144 sayfa Yabani otlarla kaplı çorak bir bölgeye düşerek dünyadan soyutlansak... Robinson Crusoevari yeni bir düzen kurup hayatımızı idame ettirebilir miyiz? ISBN: İlk Basım:1995 Tükendi Roman, Freud un hastası olan isterik bir genç kadının hastalığını, kendisinin kaleme aldığı upuzun ve açık saçık bir şiir aracılığıyla analiz ediyor. 24

25 BİR BUĞDAY TANESİ Ngugi Wa Thiong'o ISBN: İlk Basım: TL / 304 sayfa Bu kitap, Kenya'da 50'li yıllarda olağanüstü halle iç içe geçen yaşamları anlatırken Kenya'nın bağımsızlık mücadelesini tarihsel gerçeklerle gözler önüne seriyor. BİR SAHTEKÂR OLARAK HAYATIM Peter Carey ISBN: İlk Basım: TL / 248 sayfa Bir editör, iki şair Malezya da, milyonda bir gerçekleşebilecek bir karşılaşma yaşarsa ve onları bir araya getiren şiir tutkusu olursa ortaya ne çıkar? BİZ Yevgeni Zamyatin ISBN: İlk Basım:1988 / 4. Basım 16 TL / 208 Sayfa Biz totalitarizm tehlikesine işaret ederek, antiütopyayı radikal bir eleştiri silahına dönüştürüp, böylesi bir toplumun olumsuzluklarını anlatıyor. ÇALI HOROZU Michel Tournier ISBN: İlk Basım:1990 / 2. Basım 10 TL / 224 sayfa Tournier bu kitabında Cennet, Robinson Crusoe gibi tarihsel mitlerin yanı sıra, gençlik, kızlık gibi gündelik mitleri entelektüel bir yaratıcılıkla işliyor. EDEBİYAT DİZİSİ BİR KOMÜNİSTLE EVLENDİM Philip Roth BİR SON DUYGUSU Julian Barnes BÜYÜCÜ John Fowles CENNETE BİR KOŞU J. G. Ballard ISBN: İlk Basım: TL / 304 sayfa Roth 50 li yıllara dönüp, gammazlıkların, kara listelerin alıp yürüdüğü McCarthy döneminin içyüzünü anlatırken, ülkesinin o dönemde oynadığı rolü de irdeliyor. ISBN: İlk Basım:2013 / 2. Basım 12 TL / 160 sayfa Bir Son Duygusu, belleğin sonsuz değişkenliği ve her şeyden önce de hayatın anlamı üzerine kaleme alınmış incelikli, sorgulayıcı bir ustalık eseri. ISBN: İlk Basım:2006 / 6. Basım 40 TL / 672 sayfa Oxford mezunu Nicholas, İngiltere nin kasvetinden ve aşktan kaçmak için ücra bir Yunan Adası na İngilizce öğretmeni olarak gider. ISBN: İlk Basım: TL / 256 sayfa Çevreci, feminist, hayvan hakları savunucusu bir grup, nesli tükenmekte olan albatrosları nükleer denemelerden kurtarmak için bir Ada yı işgal eder. 25

THOMAS EUGENE ROBBINS 1936 doğumlu Amerikalı roman ve hikâye yazarı Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp

THOMAS EUGENE ROBBINS 1936 doğumlu Amerikalı roman ve hikâye yazarı Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp THOMAS EUGENE ROBBINS 1936 doğumlu Amerikalı roman ve hikâye yazarı Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

Tiyatro aklın. vitaminidir ama... Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: Aydınlık BU SAYIDA 40

Tiyatro aklın. vitaminidir ama... Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: Aydınlık BU SAYIDA 40 Aydınlık. KITA PAydınlık Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: BU SAYIDA 40 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 678 6 Temmuz 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 19 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Anne Frank ile Vermeer

Detaylı

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Aydınlık KITA PAydınlık José. BU SAYIDA 32 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Gazetesi nin ücretsiz ekidir SARAMAGO Yaşamak, sevmek ve ölmek... Paris bir şenlik değildi

Detaylı

19 Mayıs Cad. Golden Plaza No: 1 Kat: 10 34360 Şişli İstanbul. Tel: 0212 373 77 00 Fax: 0212 246 41 07. www.dogankitap.com.tr

19 Mayıs Cad. Golden Plaza No: 1 Kat: 10 34360 Şişli İstanbul. Tel: 0212 373 77 00 Fax: 0212 246 41 07. www.dogankitap.com.tr 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No: 1 Kat: 10 34360 Şişli İstanbul Tel: 0212 373 77 00 Fax: 0212 246 41 07 www.dogankitap.com.tr Her kitap yeni bir dünyaya açılan penceredir www.dogankitap.com.tr DOĞAN KİTAP

Detaylı

Kendi türünde bir klasik

Kendi türünde bir klasik Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 30 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1323 30 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 40 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Zamana direnen yazar Gerçekte savrulan kim? Gerçeği kusurda arayan

Detaylı

Sömürünün olduğu her yerde ütopya vardır

Sömürünün olduğu her yerde ütopya vardır Aydınlık 9 Mayıs 2014 Cuma Yıl: 2 Sayı: 115 Büyük usta ÜLKÜ TAMER gelecek haftadan itibaren Aydınlık Kitap ta SADIK USTA Türk Ütopyaları Sömürünün olduğu her yerde ütopya vardır 4 YUSUF ATILGAN IN MEKTUPLARI:

Detaylı

Arafta. yaşayanlar. Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro nun dilimize çevrilen son kitabı Uzak Tepeler. Aydınlık BU SAYIDA 41

Arafta. yaşayanlar. Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro nun dilimize çevrilen son kitabı Uzak Tepeler. Aydınlık BU SAYIDA 41 Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 41 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1073 28 Eylül 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 31 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro nun dilimize çevrilen

Detaylı

Halk katmanlarının çabasına vurgu yaptım

Halk katmanlarının çabasına vurgu yaptım Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 40 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 529 8 Haziran 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 15 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Kurtuluş Savaşı Öyküleri nin yazarı Zeki Sarıhan: Halk katmanlarının

Detaylı

Sahnede. hem özgün hem bizden Kağıtta. başkaldıran bir kalem. Aydınlık FERHAN ŞENSOY UN ÖZGEÇMİŞSEL ROMANININ 2. CİLDİ ÇIKTI BU SAYIDA 22

Sahnede. hem özgün hem bizden Kağıtta. başkaldıran bir kalem. Aydınlık FERHAN ŞENSOY UN ÖZGEÇMİŞSEL ROMANININ 2. CİLDİ ÇIKTI BU SAYIDA 22 Aydınlık. KITA PAydınlık FERHAN ŞENSOY UN ÖZGEÇMİŞSEL ROMANININ 2. CİLDİ ÇIKTI BU SAYIDA 22 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 903 24 Ağustos 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 26 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Bir Domino

Detaylı

Halkevleri Sendlka.erg Basın-i$ Slee-sen

Halkevleri Sendlka.erg Basın-i$ Slee-sen Halkevleri Sendlka.erg Basın-i$ Slee-sen DÜZENLEME KOMİTESİ Alaattin TİMUR Aslı FİLİZ Ali İhsan BAŞGÜL Çiğdem ÇİDAMLI Devrim TOKLUCU Dinçer ASLAN Emrah ÖZEN Ebru ERGİNBAY Emrah SALTIK Emre ÖZKAPI Ertuğrul

Detaylı

Kafamda hikâyeler. dolanıyor

Kafamda hikâyeler. dolanıyor Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 43 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 900 27 Temmuz 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 22 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Yönetmen-senarist-yazar Ümit Ünal la Işık Gölge Oyunları üzerine:

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

Sırça Kahvede. kiraz ayında kiraz ayında tütmeden duman nargilelerden bir garib gelir uzak bir yerden cümbüş elinde cümbüş elinde

Sırça Kahvede. kiraz ayında kiraz ayında tütmeden duman nargilelerden bir garib gelir uzak bir yerden cümbüş elinde cümbüş elinde ROMAN 229 Sırça Kahvede kiraz ayında kiraz ayında tütmeden duman nargilelerden bir garib gelir uzak bir yerden cümbüş elinde cümbüş elinde kalçası nardan kalçası nardan telleri ışık saçar durmadan garib

Detaylı

JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College

JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

Geçen hafta Müjdat Gezen in kitaplarını

Geçen hafta Müjdat Gezen in kitaplarını Aydınlık ÜLKÜ TAMER 16 Ocak 2015 Cuma 3 Müjdat lı anılar Geçen hafta Müjdat Gezen in kitaplarını indirdim raftan. Hepsini bir daha okudum. Okurken de sahnede, kamera önünde geçirilmiş koca bir ömürü düşündüm.

Detaylı

Yelken direğinin tepesindeki amiral OLCAY TUNALI

Yelken direğinin tepesindeki amiral OLCAY TUNALI Aydınlık 5 Haziran 2015 Cuma Yıl: 4 Sayı: 171 CEM GÜRDENİZ VE MAVİ UYGARLIK Yelken direğinin tepesindeki amiral OLCAY TUNALI Güle güle Bedri ÜLKÜ TAMER Sarı-Lacivert Öfkeli Adam: Aziz Yıldırım MECİT ÜNAL

Detaylı

İslam korkusu nun. temelleri üzerine. Araştırmacı-yazar Özlem Kumrular ile. Aydınlık BU SAYIDA 32

İslam korkusu nun. temelleri üzerine. Araştırmacı-yazar Özlem Kumrular ile. Aydınlık BU SAYIDA 32 Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 32 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1355 7 Aralık 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 41 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Araştırmacı-yazar Özlem Kumrular ile Uçmak ömre bedeldir* İslam

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun tanığı Prof. Dr. SEVDA ŞENER

Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun tanığı Prof. Dr. SEVDA ŞENER Aydınlık 1 Ağustos 2014 Cuma Yıl: 2 Sayı: 127 Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun tanığı Prof. Dr. SEVDA ŞENER 5 Halit PAYZA Konuş sözün mirasçısı: Adnan Binyazar 7 Ölü Gömme Törenleri Bir cinayet kışkırtıcısı:

Detaylı

Aydınlık BU SAYIDA 26. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1258 9 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 37. Aslanlar şehri Venedik. Amcalar Pislik Yapıyor

Aydınlık BU SAYIDA 26. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1258 9 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 37. Aslanlar şehri Venedik. Amcalar Pislik Yapıyor Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 26 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1258 9 Kasım 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 37 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Aslanlar şehri Venedik Amcalar Pislik Yapıyor Marksizm in Marks sonrası

Detaylı

BRAM STOKER DRAKULA TÜRKÇESĐ: PINAR GÜNCAN BRAM STOKER DRAKULA

BRAM STOKER DRAKULA TÜRKÇESĐ: PINAR GÜNCAN BRAM STOKER DRAKULA Bram Stoker _ Drakula www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna Đstinaden Görme Özürlüler Đçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI. Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI. Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ Adana-2009 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ

KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ SÖYLEŞİ ARON AJİ * İLE SÖYLEŞİ ajiaronr@sau.edu Eleven Eleven, Sayı 15, Sonbahar 2013 Söyleşiyi yapan: Amal Hassan İngilizceden

Detaylı

FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği

FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği MEHMET BEDRi GÜLTEKiN iği irl BATI ASYA B Yıl: 3 Sayı: 138 BATI ASYA İNSANLIĞIN GELECEĞİ OLABİLİR FARUK DUMAN Köpekler için Gece Müziği OSMAN ŞAHİN yazdı s.6 da ÜLKÜ TAMER VEYSEL ÇOLAK AHMET DOĞAN Not

Detaylı

DOĞA BASIN YAYIN Dağıtım Ticaret Limited Şirketi

DOĞA BASIN YAYIN Dağıtım Ticaret Limited Şirketi DOĞA BASIN YAYIN Dağıtım Ticaret Limited Şirketi Tarlabaşı Blv. Kamerhatun Mah. Alhatun Sk. No: 25 Beyoğlu / İstanbul T: 0212 255 25 46 F: 0212 255 25 87 www.evrenselbasim.com info@evrenselbasim.com 2013

Detaylı

Alef Yayınevi. Kitap listesi 2014. Çağdaş dünya edebiyatı. Kurgu kitaplığı. Alef klasik metinler kitaplığı. Grafik roman.

Alef Yayınevi. Kitap listesi 2014. Çağdaş dünya edebiyatı. Kurgu kitaplığı. Alef klasik metinler kitaplığı. Grafik roman. Alef Yayınevi Kitap listesi 2014 Çağdaş dünya edebiyatı Kurgu kitaplığı Alef klasik metinler kitaplığı Grafik roman Süreli yayın Yeryüzünün tükenmez sözü kitaptır Arnon Grunberg Marek Van Der Jagt Monika

Detaylı

Zaytung 2009-2011 Almanak yayımlandı Ünlü mizah sitesinin kurucusu Hakan Bilginer le söyleşi

Zaytung 2009-2011 Almanak yayımlandı Ünlü mizah sitesinin kurucusu Hakan Bilginer le söyleşi Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 40 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 857 20 Temmuz 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 21 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Kapitalizmin kendini yeniden üretebilme ütopyası Zaytung 2009-2011

Detaylı

Milton Glaser. Nitelikli edebiyat, tasarım, değerli kitaplar, yaratıcılık, dergicilik.

Milton Glaser. Nitelikli edebiyat, tasarım, değerli kitaplar, yaratıcılık, dergicilik. Milton Glaser 2012 Nitelikli edebiyat, tasarım, değerli kitaplar, yaratıcılık, dergicilik. Notos Kitap Yayınevi, bir takımada. Bir dizi adadan oluşuyor. Takımadanın altı yıllık bir tarihi var. En büyük

Detaylı

Ne yazık ki Türkiye de hayatın kendisi polisiyedir

Ne yazık ki Türkiye de hayatın kendisi polisiyedir Aydınlık. KITA PAydınlık BU SAYIDA 22 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 858 10 Ağustos 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 24 Gazetesi nin ücretsiz ekidir İnsan öyküleriyle Türkiye nin halleri Yazar Suat Duman la Cinayet

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı