GÜZELYURT KALKANLI - ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZELYURT KALKANLI - ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-"

Transkript

1 GÜZELYURT KALKANLI - ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi, Rektörlüğü Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC olup Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi : dir. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi :... Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi : 2.3.Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4.Taraflar elden teslim veya iadeli taahhütlü posta tebligatı yolları ile bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler, metin başka türlü gerektirmedikçe sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur. Bu Sözleşmede yer alan; Yönetmelik : Satınalma ve İhale Yönetmeliği, İş ; Yolcu taşıma hizmeti (Servis), Kampus ; nu, İhale Komisyonu ; İhale işlerini yürütmekten sorumlu olarak atanan kurulu, Muayene ve Kabul İşlemleri ; Yolcu taşıma hizmetinde kullanılacak araçların muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanmasına dair işlemler, 1

2 Hizmet : Yolcu taşıma hizmetlerini, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay ; Gün, takvim gününü; Ay, KKTC de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Birinci Yıl: Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak, 2016 yılında Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) arasındaki süreyi, İkinci Yıl: 2016 yılında Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) başlayarak, 2017 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) arasındaki süreyi, Üçüncü Yıl: 2017 yılında Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) başlayarak, 2018 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) arasındaki süreyi, Taşımacılık Ücreti (TÜ): 1. yıl için 2 TL olacak taşımacılık ücretini; 2.yıl için 2015 yılı fiyatları ile teklif edilen tek yön yolcu taşıma ücretinin fiyat farkı formülü kullanılarak hesap edilmiş ve pazarlık yapmak suretiyle tarafların üzerinde mutabık kaldığı tek yön yolcu taşıma hizmetini; 3. Yıl için bir önceki yıl tarafların üzerinde mutabık kaldığı Türk Lirası cinsinden tek yön yolcu taşıma ücretini, Yakıt Ücreti Artış Oranı (YAO): İkinci yıl için; Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 2016 haziran ayına kadarki dönemdeki Eurodizel yakıt fiyatları(resmi pompa fiyatı) ortalamasının, haziran ayı yakıt fiyatına oranı. dönemdeki Eurodizel yakıt fiyatları(resmi pompa fiyatı) ortalamasının, haziran ayı yakıt fiyatına oranı. Asgari Ücret Artış Oranı (AÜAO): İkinci yıl için; Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 2016 haziran ayına kadarki dönemde meydana gelen brüt asgari ücret artış oranı. dönemde meydana gelen brüt asgari ücret artış oranı. TÜFE artış oranı (TAO): İkinci yıl için; Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 2016 haziran ayına kadarki dönemdeki TÜFE(o ayın bir yıl önceki aynı ayına göre) oranı ortalamasıdır. dönemdeki TÜFE(o ayın bir yıl önceki aynı ayına göre) oranı ortalamasıdır. Alt Yüklenici ; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, Yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Sözleşmenin Süresi ; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olduğu süreyi, 2

3 İşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı tarihi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Taraf/Taraflar ; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, Teklif ; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi, Güzergah ; Güzelyurt Kalkanlı ODTÜ KKK Kalkanlı Güzelyurt (Ek-1.1. ve Ek-1.2.), Belediye ; Güzelyurt Belediyesi İzin Kurulu ; KKTC Motorlu Araçlar İzin Kurulu Taşıt ; 50/2000 sayılı yasaya göre dolmuş, yolcu minibüsü, yolcu otobüsü olarak tekerlekli motorlu araçlar. Madde 5- Sözleşmenin Konusu 5.1.Sözleşmenin konusu, işbu sözleşme ve eklerinde görülen tanım, tafsilat ve şartlarla İdarenin belirleyeceği kullanıcılar için Yüklenicinin yolcu taşıma hizmeti (servis) vermesidir. 5.2.İş bu sözleşme ile temin edilecek hizmet sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun şekilde ifa edilmelidir. Madde 6- Yüklenicinin ve İdarenin Genel Yükümlülükleri 6.1.Hizmetin verilmesinde kullanılacak araçlar sağ direksiyonlu ve karayolları, trafik kanun ve tüzüğünün öngördüğü şartlar ile gerekli konfora haiz olacaktır. Yüklenici, yolcu taşıma işi için ilgili mercilerden gerekli her türlü izin ve belgeleri almaya, bulundurmaya, gerekli yerlerde tastik ettirmeye mecburdur. İzin ve belgelerden doğan aksaklıkların tümü Yükleniciye aittir. Yüklenicinin bu güzergah için alacağı işletme izni Sözleşme yürürlükte olduğu sürece geçerli olacaktır. Sözleşmenin yenilenmesi veya uzatılmaması halinde Yüklenici bu güzergah için geçerli işletme iznini iptal ettirmekle yükümlüdür. Aksi durumun tespiti halinde İdare; yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde izinin iptali için girişimde bulunma hakkına sahiptir. 6.2.Yüklenici, Sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde Ek-2 de belirtilen yolcu taşımacılığı seferlerini, yereli sayıda idarenin onaylayacağı sayıda araç ve saatlerde, İdare nin akademik takvime göre belirleyeceği tarihlerde yapacaktır İşbu sözleşmenin birinci yılında Belediyenin hafta içinde 8(dahil)-16(dahil) saatleri arasında yürüttüğü ücretsiz seferler devam edecektir. Yüklenici; bu seferlere destek olarak hafta içi günlerde ve Ek-2 de yer alan tablo çerçevesinde ihtiyaca göre kişi kapasiteli(oturarak veya ayakta) araçla/araçlarla ücretsiz yolcu taşıma hizmeti verecektir Yüklenici, işbu sözleşmenin birinci yılında haftaiçi ve haftasonu günlerinde ek-3 de yeralan saatlerde ücretli yolcu taşıma hizmeti sağlayacakatır Yüklenici, ikinci ve üçüncü yıl, Belediyenin ücretsiz servislerinin devam etmesi durumunda Ek-2 deki birinci yıl için belirlenen saatlerde sadece ücretli servisler ile yolcu taşıma hizmeti sağlayacak, ücretsiz sefer desteği vermeyecektir. Bu durumda tek yön taşımacılık ücreti her iki yıl içinde 2 TL olacaktır. 3

4 6.3. Yüklenici, Ek-2 de yer alan servis severleri ve saatleri uyarınca, yeterli sayıda ve kapasitede araçlar ile tarifeli yolcu taşımacılığı hizmetlerini vermekle yükümlüdür Özel günlerde servis saatlerinde değişiklik veya servis iptali yapılabilir. Bu durumda İdare 1 (bir) gün önceden Yükleniciye yazılı veya sözlü bildirim yapmakla mesuldur Yolcu indirme-bindirme işleri sadece Ek-3 de yer alan duraklardan yapılacaktır. Yeni durak ilavesi veya durak iptali İdarinin talebi doğrultusunda yapılabilecektir İdare iş bu kapsamında yapılacak taşımacılık seferleri için Kampusa giriş izni verecektir. Yüklenici idare tarafından onaylanmamış bir sefer düzenleyemeyecektir Kampusa girişte araç duracak, Kampus güvenlik görevlileri gerekli güvenlik kontrollerini araç içinde ve dışında yapacak ve yolcu sayıları kayıt için sürücü tarafından Kampus güvenlik görevlilerine bildirilecektir Araçlarda koltuk sayısı standartlara uygun ve her yolcu için emniyet kemerli olmalıdır. Araç içerisinde işletme izni ve araç sigortasında belirtilen kişi sayısı dışında yolcu taşınmayacaktır. İzninde belirtilmesi kaydı ile ayakta yolcu taşınabilecektir Hizmetin verilmesinde kullanılacak 4-22 kişi aralığındaki taşıt tipleri için araçların modeli en fazla 10 yıllık, 23 kişi ve üzeri aralığındaki araç tipleri için ise en fazla 15 yıllık olmalıdır Hizmetin verilmesinde kullanılacak olan araçlar sözleşmenin imzasını takiben makul bir süre içinde, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yerinde incelenerek Muayene ve Kabul Formu ile onaylanacaktır. Muayene ve Kabul Formunda hizmetin verilmesinde kullanılacak araçların plaka, model vb. ayırt edici hususları belirtilecektir Yüklenici Sözleşmenin imzasını takiben en fazla 2 ay içerisinde bu güzergah için izin kurulu tarafından verilen işletme iznini(t-izni) İdareye sunacaktır. Seçim vb. nedenlerle İzin Kurulunun karar alamadığı süreler 2 aylık süreye eklenecektir İdarenin onayı olmaksızın araç değişimi yapılamayacaktır. Ancak, mücbir hallerde idarenin onayı ile araç değişimi yoluna gidilebilecek olup Yüklenici bu durumu İdareye bildirmek zorundadır. Yüklenicinin idarenin onaylamadığı bir araç ile uyarılara rağmen taşımacılığa devam etmesi halinde Yüklenicinin kesin teminatı irat kaydedilerek Sözleşmesi fesih edilecektir Araçlar, akaryakıt ikmali ve bakımı yapılmış olarak servise çıkacaktır servis güzargahı boyunca araçların kaloriferi ve/veya kliması çalışır durumda bulundurulacaktır. Servis başlangıç noktaları ve yolcu durakları haricinde yolcu indirme ve/veya yolcu bindirme yapılmayacaktır. Servisler idarenin onaylayacağı zorunlu haller dışında güzergah dışına kesinlikle çıkmayacaktır. Bu durumlarda zorunu hal idareye ivedilikle bildirilerek İdarenin onayı alınacaktır Araçların temiz, bakımlı, insan sağlıgına uygun halde bulundurulması, fenni muayenelerin yapılmış olması, iç ve dış aksamları hasarsız olması gerekli olup her araçta noksansız olarak yıllık muayenesi, sigortası, yolcu sigortası, T izni vb. evrakların bulundurulması şarttır Araçların her türlü bakım, onarım ve masrafları ile, şoför, personel, akaryakıt, sigorta ve vergi vb. giderler Yükleniciye aittir. Yüklenici, bu gibi giderlerle ilgili İdare den hiçbir hak taleb edemez Araç sürücüleri KKTC İç İşleri Bakanlığından alınan Profesyonel Sürücü Belgesine sahip olmalıdır. Şoförler servis süresince trafik kurallarına harfiyen uymalı kılık ve kıyafetlerine, konuşmalarına, hal ve hareketlerine dikkat etmelidir. 4

5 6.17.Seyahat süresince araç içerisinde sigara içilmeyecektir Taşıma karşılığı Yükleniciye yapılacak ücret ödemeleri doğrudan yolcular tarafından yapılacak olup İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve Yüklenicinin ödeme konusunda İdareden bir talebi olamayacaktır Araçların zaman içinde yıpranması halinde İdare, araçların madde 6.9 de izah edilen koşullarda değiştirilmesini talep edebilecektir. Yüklenicinin talep edilen değişikliği uyarılara rağmen makul bir süre içinde yapmaması halinde, İdare Sözleşmeyi fesih ederek, kesin teminatı gelir kaydedebilecektir Yüklenici hizmetin verilmesine dair gerekli sevk ve idareyi sağlamak üzere İdareyle muhatap olacak olan Yüklenici Vekilini yazılı olarak İdareye bildirmek zorundadır. Herhangi bir nedenle Yüklenici Vekilinin değişmesi halinde bu durum ivedilikle İdareye bildirilmelidir Servisler süresi belirtilmek sureti bildirilmek 1 ay öncesinden yazılı olarak ve koşulu ile İdare tara bir hafta önce Yükleniciye yazılı bildirim yapılması suretiyle yapılabilir. Madde 7- Yolcu Taşıma Ücreti: 7.1. Sözleşme Ek-1 de yer alan güzergah için aşağıda yer alan tek yön yolcu taşıma ücretleri geçerli olacaktır. Birinci yıl için; tek yön yolcu taşıma ücreti 2 TL (ikitürklirası) dır. İkinci ve üçüncü yıl için; yolcu taşıma ücretlerine esas teşkil edecek kişi başı tek yön yolcu taşıma ücreti TL olup, İkinci ve üçüncü yıl için uygulanacak taşımacılık ücretler bu ücretin her yılın haziran ayında aşağıda yer alan formül çerçevesinde güncellenmesi ve güncellenen ücret üzerinden yapılacak pazarlık sonucu tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecektir. Belirlenen ücretler taraflarca bir Protokol ile imza altına alınacaktır. YTÜ = (YAO * %35 + AÜAO * %35 + TAO * %30) * TÜ + TÜ TÜ (Taşımacılık Ücreti): 2.yıl için 2015 yılı fiyatları ile teklif edilen tek yön yolcu taşıma ücreti, 3. Yıl için bir önceki yıl tarafların üzerinde mutabık kaldığı tek yön yolcu taşıma ücreti, YAO (Yakıt Ücreti Artış Oranı): İkinci yıl için; Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 2016 haziran ayına kadarki dönemdeki Eurodizel yakıt fiyatları(resmi pompa fiyatı) ortalamasının, haziran ayı yakıt fiyatına oranı. dönemdeki Eurodizel yakıt fiyatları(resmi pompa fiyatı) ortalamasının, haziran ayı yakıt fiyatına oranı. AÜAO (Asgari Ücret Artış Oranı): İkinci yıl için; Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 2016 haziran ayına kadarki dönemde meydana gelen brüt asgari ücret artış oranı. dönemde meydana gelen brüt asgari ücret artış oranı. TAO (TÜFE artış oranı): İkinci yıl için; Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 2016 haziran ayına kadarki dönemdeki TÜFE(o ayın bir yıl önceki aynı ayına göre) oranı ortalamasıdır. dönemdeki TÜFE(o ayın bir yıl önceki aynı ayına göre) oranı ortalamasıdır. 5

6 1.Yıl: Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak, 2016 yılında Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) arasındaki süreyi, 2.Yıl: 2016 yılında Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) başlayarak, 2017 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) arasındaki süreyi, 3.Yıl: 2017 yılında Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) başlayarak, 2018 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik takvimine göre Eylül ayı içerisinde derslerin başladığı tarih(akademik Yıl Başlangıcı) arasındaki süreyi, 7.2. Sözleşmenin tarafların karşılıklı mutabakatı ile 3 yıldan sonra birer yıllık olarak yenilenmesi halinde o yıla ait taşımacılık ücretleri işbu sözleşmenin 7.1. maddesi çerçevesinde belirlenecektir Oluşacak yeni taşımacılık ücreti ilgili şözleşme dönemi içerisindeki Güz Dönemi başından itibaren geçerli olacaktır Yüklenici, ücret tahsilatı için İdarenin uygun göreceği elektronik kart sistemi kuracaktır. Kart satışları ve yüklemeleri; en az bir satış noktasının Kampusta olması kaydı ile İdarenin görüşü alınarak belirlenen yerlerde yapılacaktır. Elektronik sistemden alınacak sefer başı kullanıcı sayıları İdare ile aylık olarak paylaşılacaktır. Satışlarda kredi kartı kullanılabilecektir Yüklenici, toplu satışı teşvik etmek ve ayrıca bozuk para ve benzeri sorunları önlemek amacı ile en az 50 tek yön toplu ücret ödemeleri için en az %5 indirim uygulayacaktır. Madde 8- Taşımacılık Ücretine Dahil Olan ve Hariç Olan Giderler 8.1.Madde 7. de yer alan taşımacılık ücretine, şöför, yıllık muayene, araç sigortası, yolcu sigortası, T izni, vergi, resim, harç vb..giderler ile işin yapılmasına yönelik gerekli olan gerek ekipman gerekse sarfların teminine yönelik tüm masraflar taşıma ücretlerine dahildir Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 9.1. Ek-1.1: Taşımacılık Güzergahı ve Durak Noktaları Haritası, Ek-1.2: Durak hareket-geçiş saatleri, E-2: Yıllık/dönemsel sefer programı, 9.2.Madde 18 de izah edilen hallerde düzenlenecek olan protokoller, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Madde 10- Sözleşmenin Süresi Sözleşme 3 yıllık sürelidir. Sözleşme üçüncü yılın sonunda 3 yıldan fazla olmamak koşulu ile tarafların mutabakatı ile birer yıllık olarak yenilebilir. Madde 11- İşe Başlama Tarihi, 11.1.İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imza altına alındığı tarihi takiben en geç 7(yedi) takvim günü içerisinde Yüklenici işe başlayacaktır. Bu süre İdarenin onayı ile uzatılabilir. Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler 12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe dair teminat tutarı; (altıbin) TL dir. 6

7 12.2.Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Sözleşme süresinin sonunda hizmetlerin, sözleşme ve sözleşme eki dokümanların hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edilmesini müteakip 30 gün içerisinde Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 15- Sözleşmenin Devri Yüklenici iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 3. şahıslara devir veya temlik edemez. Madde 16- Cezai Hükümler 16.1.Yüklenici taşıtları, Ek-1.1. ve Ek-1.2 de yer alan güzergahta ve duraklardan işbu ekte yeralan zamanlarda bulundurmak zorundadır. Bu güzergah ve zamanlamaya uymadığı durumlarda yolcuların yaşayacağı mağduriyetleri tazmin etmekle yükümlüdür Yüklenici, servis saatlerinde ihtiyacı karşılayacak kapasitede araç işletecektir. Yeterli kapasitede araç işletmemesi durumunda yaşanacak mağduriyetleri tazmin etmekle yükümlüdür Araç ve/veya şöför hakkında Yükleniciye, İdare tarafından bildirilecek memnuniyetsizliklerin yazılı bildirimi takibeden 3 (üç) iş günü içerisinde giderilmesi esastır Madde de anılan aksaklıkların meydana gelmesi durumlarında Yüklenici meydana gelen yolcu mağduriyetlerini tazmin edecek ayrıca her olay için 100 (yüz) TL tutarında İdare ye tazminat ödeyecektir. Madde 17- Sözleşmenin Fesih Halleri 17.1.Aşağıda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin bu madde uyarınca feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Mücbir sebepler şunlardır; a) K.K.T.C. de genel seferberlik ilanı, b) Sel, deprem, yangın sonucu felakete sebep olan veya işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, (yerel makamlarca teyit edilmesi kaydı ile) c) Genel salgın hastalıklar, (Yerel resmi makamların kabul edeceği) d) İdarenin mücbir sebep olarak kabul edebileceği, Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olan ve bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği haller, Yüklenici, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 gün içinde durumu İdareye yazılı olarak bildirmekle ve İdarenin bu durumu belgelemeye yönelik her türlü talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Mücbir Sebep başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır Yüklenici sözleşme süresi boyunca mücbir sebepler dışında taahhüdünden vazgeçemez. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşmesi fesih edilir. Bu durumda Yüklenicinin teminatı iade edilir İşbu sözleşme, İdarenin Yükleniciye yazılı bildirimi ile bildirim tarihinden itibaren 60 günlük ihbar süresi sonunda feshedilebilir İşbu sözleşmenin cezai hükümler maddelerinde konu edilen hallerin bir ay içerisinde üçten fazla olması veya 1 yıllık dönemler halinde toplam onbeşden daha fazla gerçekleşmesi durumunda İdare bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir, Yüklenici İdare den herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 7

8 17.5.Yüklenici nin yükümlülüğünü başkasına devretmesi halinde kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşmesi fesih edilir. Madde 18-Sözleşmeye Bağlı Ek Protokollerin Düzenlenmesi Hali Yıllık fiyat artışlarında, güzergah-durak ekleme, çıkarma veya güzergah değişikliklerinde, hizmetin verilmesine dair fiyat değişiklikleri ortaya çıkması halinde bu değişiklikler taraflar arasında imza dilecek protokollerle yönetilecek olup protokoller iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. Madde 19-Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ve Yüklenici arasında çözümlenememesi durumunda konu ile ilgili KKTC mahkemeleri yetkilidir. Madde 20-Yürürlük İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 21-Gizlilik Yüklenici İdare nin yazılı onayını almadan iş bu sözleşme ve ekleri kapsamında temin edeceği bilgiler hakkında üçüncü şahıslara bilgi vermeyeceğini iş bu sözleşme ile taahhüt eder. Madde 22- İmza Bu sözleşme 22 madde ve... sayfa ekten ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınarak, birer nüshası taraflarca (İdare ve Yüklenicide) alıkonulmuştur. İDARE YÜKLENİCİ 8

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ 1 Mal Alım Sözleşmesi Taslak İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/46668 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı