Tam Protez hastalarında kullanılan implant üstü hareketli protezlerde bar tutucular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tam Protez hastalarında kullanılan implant üstü hareketli protezlerde bar tutucular"

Transkript

1 Tam Protez hastalarında kullanılan implant üstü hareketli protezlerde bar tutucular Hakan BİLHAN 1, Emre MUMCU 2 1 Dr.med.dent., İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Total-Parsiyel Protez B.D. 2 Dok. Öğr., İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Total-Parsiyel Protez B.D. Yazışma adresi: Dr.med.dent. Hakan Bilhan İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Total-Parsiyel Protezler B.D., 2.kat Çapa İstanbul-TÜRKİYE e-posta: cep tel:

2 Tam Protez hastalarında kullanılan implant üstü hareketli protezlerde bar tutucular Özet: Barlar, diş üstü ve implant üstü protezlerde kullanılan hassas tutucu türlerinden biridir. Hassas tutucu seçimi genellikle hekimlerin karar vermekte zorlandığı konuların başında gelmektedir. Verilecek kararı ağız hijyeni, anatomik koşullar (Alt-üst çene farkı, karşıt çene dentisyonu, interoklüzal mesafe vs.), biyomekanik etkenler, hastanın psikolojik durumu ve beklentileri, ayrıca ekonomik koşulları belirlemektedir. Bu faktörlere ek olarak, dayanak sayısı ve kretteki dağılımı, alveoler kretin ovoid, üçgen ya da kare oluşu ve de kret rezorpsiyon miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu derleme gerek hassas tutucu seçimi için, gerekse yapım yöntemlerini ayrıntılı olarak anlatan bir rehber niteliğindedir. Sonuç olarak tutucu türüne hekimler alışkanlıklarına ve imkânlarına göre karar vermelidir. Barların kesin olarak üstün olduğu gösterilememiştir. Bar türü tutucuların avantajları stabilitenin daha iyi olması, dik yönde gelen oklüzal kuvvetlerin daha iyi dağıtılması sayesinde dayanakların korunmuş olması ve 4 implant üzeri barın hemen yüklenebilmesi olarak gösterilebilir. Bar tutucuların dezavantajları ise daha pahalı olması, yapım aşamalarının daha karmaşık olması, mekanik bir problem çıkma ihtimalinin fazlalığı ve böyle bir problem çıktığında gidermenin zorluğudur. Anahtar kelimeler: Bar tutucular, diş üstü protezler, implant üstü hareketli protezler, protez altı dayanaklar, dayanaklara gelen stresler 2

3 Abstract: One of the possible attachment systems for overdentures are bars. The choice of the attachment system is one the most difficult tasks for the clincian. The decision depends on multiple variables such as oral hygiene, anatomic factors, biomechanical criteria, the expectations of the patient, as well as economic situation of the patient. This article review is a guide to fabrication steps of bar attachments, and also an aid to decision making in the choice of attachment system. Bar tutucuların dezavantajları ise daha pahalı olması, yapım aşamalarının daha karmaşık olması, mekanik bir problem çıkma ihtimalinin fazlalığı ve böyle bir problem çıktığında gidermenin zorluğudur. As a conclusion, there is no proof that bar retainers are more advantageous, although it is well known that bar retained dentures are more stable, good for sharing the load between the supporting teeth or implants, thus allowing implants to be immediately loaded. The disadvantages seem to be the high costs and the complexity of fabrication steps and the difficulty to solve a problem occuring with bar type of retainers. Key Words: Bar attachments, overdentures, implant-retained removable dentures, support covered by denture base, stresses on the support 3

4 Giriş: Barlar, dişüstü ve implant üstü protezlerde kullanılan hassas tutucu türlerinden biridir. Dişüstü ve implant üstü hareketli protezler: Protetik açıdan benzer yapıya sahiptirler. İkiside retansiyon ve stabiliteyi arttırırlar. Kemik rezorbsiyonunu engellemeleri bakımından her ikisi de önemlidir. Alt çenede diş çekimleri sonrası kemik yüksekliği kaybının ilk yıl 4mm ve daha sonra da hızla devam ettiği bulunmuştur (32). Diş üstü protez altında ise ilk 5 yıl 0,6mm, daha sonra ise yılda 0,1 mm kemik kaybı olduğu gösterilmiştir (24). Protez terimleri sözlüğüne göre diş üstü protezler: Diş veya kökleri örten ve kısmen de onlar tarafından taşınan bölümlü veya tam protezlerdir. Makalede, diş ve implant destekli protezler, yapısal ve kullanım amacı olarak ve yapım aşamaları bakımından birbirine benzediği için, Kulak-Özkan ın bildirdiği gibi overdenture lar olarak adlandırılacaktır (12). Dişüstü protezlerde ısırma kuvveti tam protezin ortalama 2 misli, buna karşılık tam doğal dişli ağzın ancak 2/3 ü kadardır (9). Hassas Tutucuların Seçimi (Ne zaman bar tercih edilmeli?) Dişüstü protezlerde kullanılan hassas tutucular şöyle sınıflandırılabilir: I- Tek başına duran tutucular: 1-Kuvvet kırıcı mekanizmalı: a) Top veya çivi başlı tutucular b) Mıknatıslı tutucular 2- Rijit mekanizmalı: a) Özel döküm teleskopik bağlantılar b) Locator abutment lar II- Splintlenmiş tutucular: 1-Kuvvet kırıcı mekanizmalı: a) Yuvarlak kesitli barlar b) Yumurta kesitli barlar (Dolder) 2- Rijit mekanizmalı: - U-kesitli barlar Bu hassas tutuculardan hangisinin kullanılması gerektiği, genellikle hekimlerin karar vermekte zorlandığı soruların başında gelmektedir. Verilecek kararı ağız hijyeni, anatomik koşullar (Alt-üst çene farkı, karşıt çene dentisyonu, interoklüzal mesafe vs.), 4

5 biyomekanik etkenler, hastanın psikolojik durumu ve beklentileri, ayrıca ekonomik koşulları belirlemektedir. Bu faktörlere ek olarak, dayanak sayısı ve kretteki dağılımı, alveoler kretin ovoid, üçgen ya da kare oluşu ve de kret rezorpsiyon miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıda tarif edilecek rehber özellikle tam dişsiz bir hastada implant tedavisi uygulanacaksa total protez hastalarında implant üstü ataşman seçimine ve hekimin tedavi planlamasına yardımcı olabilecek bilgiler sunmaktadır: Alt tam proteze çok uygun anatomik koşullar varsa ve hastanın çok aşırı beklentileri yoksa (sadece tutuculuk yeterli sağlanmasının istendiği durumlarda) 2 implant üzeri top veya çivi başlı tutucu seçilebilir. Uygun anatomik koşullarla burada hiç rezorbe olmamış alt alveoler kretler kastedilmektedir. Bu seçenek sadece hastaya protezinin daha tutucu olması için yardım etmek amacıyla gerçekleştirilir. Yapılan protez bir alt tam protezin tüm özelliklerini taşımalıdır. Dayanaklara daha az kuvvet gelmesi isteniyorsa, ve yine hiç rezorbe olmamış kretler varlığında kret şekli özellikle kare ark formu arz ediyorsa, iki implant üzeri bar yapımı tercih edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ark formunun barın dile engel olacağı şekilde, yani üçgen olmamasıdır. 2 implant ile desteklenen bar tutuculu hareketli protez, uzun vadede stabilitesini koruyabilen ve hasta memnuniyetinde de etkili bir tedavi seçeneğidir (23,33). Burada belirtilen her iki seçenekte de, üst çene tam dişsiz olmalıdır. Aksi durumda, aşırı kuvvetler dayanaklara zarar verebilir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, dayanak sayısı artınca doku desteği azalır, böylece implantlara gelen stres de azalır. Bu demektir ki: 4 implant 2 implant dan daha iyidir! (37). Lekholm & Zarb sınflamasına göre (13) alt ve üst çenede kalan alveoler kret miktarı belirlenir. Bu sınıflamaya göre A sınıfı kemik henüz diş çekimleri yapılmış ve rezorpsiyona uğramamış alveol kretini ifade ederken, B,C,D ve E ye doğru giderek silikleşen kret yüksekliği anlaşılmalıdır (resim 1). Hastanın alt çenesinde sadece interforaminal bölgede A sınıfı kemik varsa, arka bölgeler hafifçe rezorpsiyona maruz kalmışsa ve hastanın normalden daha fazla beklentileri varsa, yani tutuculuğun yanında stabilitenin de önemli olduğunu düşünüyorsa, 3 implant üzeri bar tutucu seçilebilir. Mümkünse, implantlar orta hatta ve birer tane de 1. küçük azılar bölgesine yerleştirilmelidir (A,C,E pozisyonlarına) (resim 2). İmplant pozisyonları tarif edilirken kullanılan A-B-C-D-E harfleri sırasıyla şu konumları işaret etmektedir: sağ alt 1. küçük azı sağ alt kanin orta hat sol alt kanin sol alt 1. küçük azı. 5

6 Arka bölgede biraz daha ileri rezorpsiyon varsa, o zaman kuvvetleri azaltmak ve protezin bir miktar hareket edebilmesi için implantlar orta hatta yaklaştırılır, yani orta hatta yerleştirilen implantla beraber kaninler bölgesine birer implant yerleştirilir (B,C,D pozisyonlarına). Arka bölgelerde aşırı rezorpsiyon varsa ve hastanın beklentileri oldukça zorlayıcı ise 4 implant üzeri bar tutucu seçilebilir. Üçgen ark şeklinde bara distal uzantı yapılabilirken, kare ark şeklinde ise kontrendikedir (21). Hastanın aşırı beklentileri varsa (örn.: protezin hacminin küçültülmesi gibi) 5 implant üzeri bar tutuculu veya hibrit protez seçilebilir. İmplantlar A,B,C,D,E pozisyonlarına veya A,C,E ve azılara yerleştirilebilir (resim 3). Distal uzantı 15 mm kadar olabilir (resim 4). Ancak bilinmelidir ki, uzantıdaki her mesafe artışı distal dayanak üzerindeki yükü ciddi şekilde fazlalaştırmaktadır. Ön bölgede de kemik rezorpsiyonu çok ilerlemişse ve yeterli uzunlukta implantlar kullanılamıyorsa, bahsi geçen her seçeneğe en az bir implant eklenmelidir. Rezilient ve rijit bağlantıların kullanım endikasyonları: İmplant üstü hareketli protezlerde, rezilient tutucuların implantlara aşırı kuvvetlerin gelmesini engellediği düşünüldüğünden, genellikle bu tutucular tercih edilmektedir (8). İmplant dayanaklarının yer ve sayısına göre ise: 2 dayanak olduğu zaman, rezilient bar bağlantı kullanılması önerilirken, 4 dayanak olduğunda ve distal uzantı yapılmadığında: rijit bar bağlantısı tercih edilebilir. Bar bağlantıların türleri: A- U şeklinde kesitli bar: Rijittir. Dört dayanaklı durumlarda uygundur. Kennedy 3 bölümlü dişsizlik vakalarında kullanılabilir. B- Yuvarlak kesitli bar: Rezilienttir. Dayanaklara yatay ve çapraz kuvvetler gelmesini azaltır. C- Yumurta kesitli bar (DOLDER): Hem rezilient, hem de endirekt tutuculuk açısından avantajlıdır. Yapılan bir araştırma, alt çenelerine 4 er implant yapılmış 20 hastadan 10 una rijit bar (paralel kenarlı), diğer 10 una ise rezilient bar (yuvarlak veya Dolder) uygulandığını ve 8 yıl sonunda posterior bölgede kemik kaybında anlamlı bir fark bulunamadığını bildirmiştir (38). 6

7 Buna rağmen implant üstü hareketli protezlerde genellikle rezilient tutucular tercih edilmektedir, çünkü rezilient tutucuların implantlara aşırı kuvvetlerin gelmesini engellediği düşünülmektedir. 2 dayanak olduğu zaman mutlaka rezilient bar bağlantı kullanılmalı, 4 dayanak olduğunda ve distal uzantı yapılmadığında ise rijit bar bağlantısı kullanılabilir. Biyomekanik açıdan bakıldığında yüksek riskli, orta riskli ve uygun seçenekler şöyle sıralanabilir (29): Riskli seçenekler a) Yüksek riskli tedaviler: 1- Üst çene kaninler bölgesinde iki dayanak üzerine top başlı tutucu 2- Alt çenede orta hat ve 1. küçük azılar bölgesinde 3 adet top başlı tutucu 3- Üst çenede 4 dayanak üzeri distal uzantılı bar tutuculu protez 4- Uzantılar ve implant komponentlerinin kırılma riski oluştuğu için alt çenede 2 dayanak üzeri distal uzantılı bar tutuculu protez b) Orta riskli tedaviler: 1- İmplantlara fazla lateral kuvvet gelebileceği için üst çenede 3 ve 5 nolu bölgelere yerleştirilen 4 adet implant üzerine top başlı tutucular 2- Lateral kuvvetler tüm implantlara optimal olarak dağılmayacağı için aynı yerlere yerleştirilmiş implantlar ve simetrik yerleştirilmiş iki adet bar ile tutulan protez de orta risk grubuna girer. Uygun ve ideal çözümler: a) Uygun seçenekler: 1- Alt çene kaninler bölgesi iki adet implantla desteklenen top başlı tutucular 2- Alt çenede 2 ve 4 numaralara yerleştirilen 4 adet implant ile desteklenen top başlı tutucular b) İdeal seçenekler: 1- Alt çenede 2 implantla desteklenen tek bar 2- Alt çenede 4 implantla desteklenen bar protez Bar tutucuların avantajları: 1) Tutuculuk ve stabilite daha iyidir. 2) Splintleme nedeniyle kuvvetler dayanaklara daha az iletilir (18). 3) Hekimin hasta başında geçirdiği süre azalır. 4) Alt çenede 3-4 implant üzerine bar ile hemen yüklemek (immediyat loading) mümkün olur. 7

8 5) Dolder bar ın yer tutucusu sayesinde protez ve bar aynı gün teslim edilebilir. Bar tutucu kullanılmaya karar verildiyse, bar çeşidi seçimi de önem taşımaktadır. 2 implant ile desteklenen bar yapımında barın menteşe eksenine paralel yerleştirilmesi (resim 5) ve rezilyent bir mekanizma (yumurta veya daire şeklinde kesitli bar) seçilmesi tavsiye edilmektedir (5,20,23,38). Bunun amacı distal bölgelere yük geldiğinde serbest rotasyona müsaade etmek ve implantlara daha az kuvvet iletilmesidir. Bar Tutucu çeşitleri: - U şeklinde kesitli bar (resim 6): Rijittir ve dört dayanaklı durumlarda uygundur. Ayrıca, Kennedy 3 bölümlü dişsizlik vakalarında kullanılabilir. - Yuvarlak kesitli bar (resim 7): Rezilient dir ve dayanaklara yatay ve çapraz kuvvetler gelmesini azaltır. - Yumurta kesitli bar (DOLDER) (resim 8): Hem rezilient, hem de endirekt tutuculuk açısından avantajlıdır. Bar Tutucu endikasyonları Üst çene protezleri Alt çene aşırı rezorbe kretler Ovoid kretlerde Kemik ve yumuşak dokuda parsiyel rezeksiyon sonrası Daha tutucu ve stabil protez ihtiyacında Bar Tutucu kontrendikasyonları Rezorpsiyona uğramamış kretlerde (interoklüzal mesafe yetersiz ise) Hastanın ekonomik durumu izin vermiyorsa Hijyeni iyi sağlamayacağı düşünülen hastalarda Bar Tutuculu Protez Yapımı (Klinik ve laboratuar aşamaları): Hasta osseointegrasyonun tamamlanmasından sonra, bekleme süresini takiben, protez yapımı için tekrar gelir (resim 9). 1) Ölçü açık veya kapalı alınabilir. Özel kaşık yapımı için aljinat ölçü alınarak model elde edilir. Eğer kapalı kaşık yöntemiyle ölçü alınacaksa, kişisel kaşık yapımı genellikle tercih edilmez ve doğrudan bir ilave tipi silikon ile prefabrik bir kaşık ile ölçü alınır. 2) Genellikle, ölçünün ne şekilde alınacağına, implantların açılanmalarına bakılarak karar verilir. Birbirlerine veya protezin giriş yoluna göre açı farkı olan implantlarda (resim 10) kapalı alınan ölçü, ağızdan çıkarılırken ölçü maddesinde distorsiyona 8

9 neden olacağı için, ki bu durum daha sonra implantların yerlerinin modele ağızda olduğundan daha farklı nakledilmesine, dolayısıyla gelecek barın provada tam oturmamasına neden olacaktır; bu nedenle, açı farkları varsa, açık ölçü tekniği daha uygundur. Eğer açık ölçü yöntemi tercih edildiyse, kişisel kaşık ile ana model ölçüsü alınır. Ölçü transfer parçaları ile alınmalıdır. Ölçü alınırken polieter esaslı ölçü maddesi kullanılması önerilir. Polieter ölçü maddesi gerek yumuşak doku detaylarını iyi vermesi, gerekse rijiditesi nedeniyle bu amaca çok uygundur (resim 11). Açık ölçü alındığında (resim 12) uzun vidaların çevresinin pattern rezin (örn.: Palavit ) ile desteklenmesi muhtemel bir yer değiştirmeye engel olacaktır (resim 13). Bu sayede daha sonra barın ayrılarak tekrar birleştirilmesi gibi sorunların ortaya çıkması en aza indirilmiş olur. Daha sonra gingimask lı ana model elde edilir. Bu model implant analoglarını içerir (resim 14). 3) Ana model üzerinde tam protez yapımındaki gibi kaide ve mum duvarlar yapılır ve hastanın dikey boyut ve sentrik ilişkisi tespit edilerek artikülatöre nakledilir. Seçilen dişlerle diş dizimi yapıldıktan sonra, hastada yeni bir seansta dişli prova gerçekleştirilir. 4) Bu işlemlerden sonra laboratuarda protezden kle alınarak, barın yeri ve yüksekliği belirlenir. Daha önce implant planlaması yapılırken implant yerleri bu duruma göre hazırlanmadıysa (örneğin: aşırı vestibülde yerleştirilmesi durumunda), bu aşamada barın yapılmasından vazgeçilmesine kadar giden bir sorunlar serisi ile karşılaşılabilir. Bar modelajı ile teknisyen tarafından yapım tamamlandıktan sonra iki seçenek vardır. Ya ölçü ile ilgili şüphe varsa modelaj ağızda prova edilir, ya da doğrudan döküm yapılarak provaya gelir. 5) Bar provası: Bu seansta bar implantların üzerine monte edilir ve uyum kontrol edilir. Barın tamamen pasif olarak oturuyor ve herhangi bir açıklık kalmıyor olması gerekmektedir. Eğer herşey olumlu ise bar, protez bitimi için laboratuara gönderilir. Barın uyumsuzluğu tespit edilirse, barların şüphelenilen yerlerden bir karbon separe yardımıyla ayrılması ve pasif oturmanın sağlanması sonrası tekrar pattern rezin ile bağlanması ve daha sonra da ölçü alınması gerekmektedir. Ölçü alınırken açık ölçü yönteminin tercih edilmesi ve barın uzun vidalarla bağlanması çok önemlidir. Yeni ölçü, artık protez bitiminin yapılacağı ana model elde edilmesi için kullanılacaktır. 9

10 6) Muflada bitimi yapılan protez (içinde tutucu kliplerle beraber), remounting ile artikülatöre bağlandıktan ve oklüzal uyumlamalar yapıldıktan sonra protezin tesviye ve cilası yapılır. 7) Bitim geldiğinde bar implantlar üzerine bağlanır (resim 15) ve bitmiş protez (resim 16 ve 17) takılır, hastaya teslim edilir. Bu seansta hastaya protezin bakımı, barların temizliği ve protez kullanımı ile ilgili bilgiler verilir. En önemli konulardan biri, hastaya diğer hassas tutuculu protezlerde olduğu gibi protezi ısırarak değil, ellerini kullanarak yerine oturtmasının anlatılmasıdır. İlk uygulamada protezin aşırı veya az tutucu olduğu tespit edilirse bu duruma müdahele edilmelidir. Metal tutucu gömlek kullanıldıysa aktivatör veya deaktivatör kullanılarak (resim 18) tutuculuk istenen düzeye getirilir. Plastik tutucular bilindiği gibi renk kodları ile ayrılmıştır ve her renk ayrı bir tutuculuğa denk gelmektedir. Plastik tutucunun değiştirilmesi yoluyla istenen tutuculuk elde edilebilir. 8) İlk kontrol randevusu hemen ertesi gün olmalıdır. Bu seansta hastada vuruğa neden olan problemler ortadan kaldırılmalıdır ve ilk oklüzal aşındırmalar yapılmalıdır. Bar yapımında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri: 1) Dayanakların arasında dikey veya yatay yönde seviye farkları olması: Daha önce de değinildiği gibi, barın konumu seviye farklarından etkilenmeksizin, menteşe eksenine paralel yerleştirilmelidir. Eğer iki dayanağı birleştiren çizgi yatay yönde menteşe ekseninden sapma gösteriyorsa, o zaman gerekirse bar bir tarafta dayanağın lingualine, diğer tarafta ise vestibülüne gelecek şekilde şekillendirilebilir. 2) Dayanakların arasında aşırı açı farkları olması veya implantların aşırı vestibülde olması: Açılı post veya mezoyapı üzerine bar veya teleskop yapımı, ki bu şekilde 40 dereye kadar açı farkı giderilebilir (31). 3) Dayanakların arasında yeterince mesafe olmaması: Bu durumda stabiliteyi sağlayabilmek için distal uzantı, hatta gerekliyse distal uzantılara hassas tutucu yapımı önerilir. Bar yapımında dikkat edilecek önemli noktalar: Barın yerleşimi diş dizimine engel olmamalıdır. Bar dil boşluğuna gelmemelidir (resim 19). Kret şeklini takip etmelidir. 10

11 Keskin açılı ve geniş kretlerde 2 den fazla implant uygulanmalıdır. İmplantlar arası mesafe en az 10mm olmalıdır. Orta bar sagittal düzleme dik gelmelidir (resim 20). Ayrıca, implantlar arası seviye farkı olduğunda, bar menteşe eksenine parallel olacak şekilde yerleştirilmelidir (resim 21). 11

12 Tartışma Genel olarak protezler hastaların kullanabilmeleri ve memnun kalmaları için yapıldığından dolayı, hassas bağlantı seçiminde hasta memnuniyeti de önemli rol oynayacaktır. Yapılan araştırmalar bu konuda son derece zıt fikirler ortaya koymuştur. Bazı çalışmalar hastaların bar tutucularla daha rahat ettiğini ileri sürerken (3), diğerleri arada memnuniyet açısından fark olmadığını, ancak bar bağlantıların daha az mekanik sorun çıkardığını bildirmişlerdir (14,23,25). Arada memnuniyet açısından fark olmadığını, ancak barların daha fazla mekanik sorun çıkardığını yazanların yanında (7,11), hastaların top başlı tutuculardan daha memnun kaldıkları gibi, barların mekanik sorun da daha fazla ortaya çıkardığını iddia edenler vardır (22). Biyomekanik açıdan ve kuvvet dağılımı bakımından bakıldığında, yine birbirine uymayan bulgular karşımıza çıkmaktadır. Bir görüşe göre, krestal kemik kaybı veya dişeti cevabı gibi klinik parametreler uzun vadede tutucu tipinden etkilenmez (7,28,35,36). Duyck ve ark. yaptıkları strain gauge çalışmasında (4), iki tutucunun da anlamlı olarak birbirinden farklı olmadığını, ancak özellikle distal uzantılı bar ın eğilme veya devrilme momentlerinden daha fazla etkilendiğini, top başlı tutucuların ise dik yöndeki kuvvetlerden daha fazla etkilendiğini göstermişlerdir. Her ne kadar bazı çalışmalar barların streslerin dağılmasına ve böylece tek dayanaklara daha az yük gelmesini sağladıklarını ileri sürse de (10,15,18,19), Menicucci ve arkadaşları yaptıkları in vivo ve in vitro çalışmaların sonucu olarak (16,17), Kenney ve arkadaşlarının fotoelastik stres analizi sonuçlarıyla da uyumlu olarak (9), 2 implant ile desteklenen overdenture lar, bar tutucu tipinde kemikte daha fazla stres birikimi olduğunu bulmuşlardır. Longitudinal prospektif çalışmalarda implant kaybı-başarısı, peri-implanter doku sağlığı ve marjinal kemik kaybı açısından 2 tutucu tipi arasında fark olmadığı gösterilmiştir (1,7). Hatta protezin uyumu ve oklüzyonun, implantlara gelen kuvvetler açısından, tutucu tipine göre daha önemli olduğu bildirilmiştir (17). Top başlı tutucuların barlara göre daha ucuz, daha kolay uygulanabilir (26) ve daha kolay temizlenebilir oldukları (2), ayrıca da daha az mukozal hiperplazilere neden oldukları bilinmektedir (12). Biyomekanik açıdan top başlı tutucuları tercih etmemiz gerektiğini belirten yayınların sayısı son yıllarda giderek artmaktadır (34). Esas şaşırtıcı olan bulgu başka bir çalışmaya aittir: 12

13 Üst çenede top başlı tutucular daha az krestal ve implant kök ucu streslere neden olmaktadır (27). Bu çalışma ayrıca, daha önceden bildiğimiz veya tahmin ettiğimiz bir sonucu ortaya çıkarmıştır: Üst protezin damak kısmının açık bırakılması, stresleri büyük oranda attırır. Genel olarak immedyat yükleme felsefesinde alt ön bölgeye 4 implant destekli bar protez kabul görmüş bir tedavi seçeneğidir. Gatti ve arkadaşlarının tamamladığı bir prospektif çalışmada ortalama 37 aylık bir gözlem süresinde 21 hastada U şeklinde bar (rijit) ve 4 implant üzeri hemen yükleme sonrası %96 lık bir başarı bildirilmiştir (6). Ancak in vitro çalışmaların da işaret ettiği gibi top başlı tutuculara karşı artan güven, araştırmacıları hastalar üzerinde immediyat yükleme için top başlı tutucuları test etmeye yöneltmiştir. Yakın zamanda, Roynesdal ve ark. interforaminal bölgeye yerleştirdikleri 2 implant üzerine 3. haftada top başlı tutucularla protezi implantlara bağlamışlar ve %100 başarılı olmuşlardır (30). İzleme süresi kısa ve hasta sayısı kısıtlı olmasına rağmen bu yüksek başarı oranı, bu tedavinin de kabul edilebilecek bir alternatif olabileceğine işaret etmektedir. 13

14 Sonuçlar: 1) Diş üstü protezler (gerek diş veya kök, gerekse implant üstü) geleneksel tam protezlere göre birçok açıdan avantajlıdır: a) Dayanak çevresi kemik korunur. b) Tutuculuk ve stabilite çok daha tatmin edici: - Çiğneme etkinliği fazladır. - Konuşma daha rahattır. - Protez yerinden daha az hareket ettiği için daha az vuruk şikayeti olur. c) Hastada propriosepsiyon rahatlık sağlar. d) Protezler daha küçük hacimli yapılabilir. 2) İnterforaminal bölgeye 2 implant üzeri protezler ilk seçenek olmamalıdır: - Tek avantaj: daha ucuz olmasıdır. - Buna karşılık arka bölgede kemik kaybı devam eder. - Ön bölgede ise sadece dayanak çevresi kemik korunur. - 2 implant sadece tutuculuk amaçlandığında işe yarar! (stabilite ve desteğe fazla katkısı olmaz) 3) Alt çenenin uzun vadede sağlığını koruması için: Mümkün olduğu kadar fazla implant kullanılmalı: a) İmplant çevresi kemik korunacağı için. b) İmplant desteği arttıkça, yumuşak dokuya daha az oklüzal yük geleceği için. 4) Hasta ekonomik açıdan rahat değilse: - Asgari sayıda implant yapılarak hasta rahatlatılabilir yıl sonra yeni implantlar ilave edilebilir. 5) Tutucu türüne hekim alışkanlıklarına ve imkanlarına göre karar vermelidir: Barların kesin olarak üstün olduğu gösterilememiştir. 6) Bar türü tutucuların avantajları: - Stabilite daha iyidir. - Dik yönde gelen oklüzal kuvvetler daha iyi dağıtılır (dayanaklar korunmuş olur). - 4 implant üzeri bar hemen yüklenebilir. 7) Bar tutucuların dezavantajları: a) Daha pahalı olması b) Yapım aşamalarının daha karmaşık olması. c) Mekanik bir problem çıkma ihtimalinin fazlalığı. d) Böyle bir problem çıktığında gidermenin zorluğu. 14

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ

SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ Diş protez teknikeri, Diş hekiminin verdiği ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen,

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ

ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ömer ANKAYA

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER BİTİRME TEZİ

İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER BİTİRME TEZİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ozan Küçük Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Muhittin TOMAN

Detaylı

Hareketli Protezler BR.HLİ.008

Hareketli Protezler BR.HLİ.008 Hareketli Protezler Hareketli Protez Nedir? Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir. Total protez, parsiyel protez, immediat protez ve diş üstü protezler olmak

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > ">.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i...

FSMDENTAL. Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1. Duo Fact - HSIIHH. P Cl \ > > >.4. - r FORM KATALOĞU. V-t4ggr '... 1014. :v... I EC I REPl. 1.i... 1 Composite Teeth c Trio Fact 1.. 1 P Cl 1.i... 1 1 - r cr Duo Fact - / o.*'* *. U / > ">.4 r Ö s * > ū :v... FORM KATALOĞU r< **. FSMDENTAL Formula of Science and Math P I EC I REPl Obelis

Detaylı

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ KORKMAZ, Case ATAY Report MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU EVALUATION OF TWO DIFFERENT ATTACHMENT SYSTEM USED FOR MAXILLARY

Detaylı

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Salih Cem BAĞCI Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Şükrü

Detaylı

Hüseyin YAZICIOĞLU*, Suat YALUĞ**, Özlem TURGUT***

Hüseyin YAZICIOĞLU*, Suat YALUĞ**, Özlem TURGUT*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 139-143, 1994 BİR OLGU NEDENİ İLE PARÇALI OBTURATÖR YAPIMI Hüseyin YAZICIOĞLU*, Suat YALUĞ**, Özlem TURGUT*** ÖZET SUMMARY Üst çenedeki defektler hangi sebeple

Detaylı

EK- T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE VAKALARINDA ORTAYA ÇIKAN STRESLERİN FOTOELASTİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARINA AİT ÖLÇÜ PARÇALARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ

İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARINA AİT ÖLÇÜ PARÇALARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARINA AİT ÖLÇÜ PARÇALARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ BİTİRME TEZİ Stajyer

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

İmplant Destekli Tam Protezlerde Kullanılan Tutucu Sistemler

İmplant Destekli Tam Protezlerde Kullanılan Tutucu Sistemler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 9-18 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Tam Protezlerde Kullanılan Tutucu Sistemler Attachment Systems for Implant Supported Complete Dentures

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

İMPLANT ÜST YAPILARI

İMPLANT ÜST YAPILARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜST YAPILARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Betül GÜRSOY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR-2008

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ALT ÇENE TAM DİŞSİZLİK OLGULARINDA ANTERİOR BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLAR ÜZERİNE UYGULANAN FARKLI PROTEZ TASARIMLARININ İN VİTRO OLARAK KUVVET

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 20-21 Aralık 2014 Temel İmplantoloji 1 17-18 Ocak 2015 Temel İmplantoloji 2 21-22 Şubat 2015 Temel İmplantoloji 3 28-29 Mart 2015 İleri Cerrahi Konuşmacılar: Prof.

Detaylı

Dt. Deniz Ayşe DENİZ * Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN **

Dt. Deniz Ayşe DENİZ * Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN ** Derleme / DENİZ, Review ÖZKAN HASSAS BAĞLANTILI PROTEZLER VE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER PRECISION ATTACHMENT-RETAINED REMOVABLE PARTIAL DENTURES AND IMPLEMENTATION OF THE CRITERIA

Detaylı

OVERDENTURE YAPIM TEKNİKLERİ ÖZET

OVERDENTURE YAPIM TEKNİKLERİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 159-169, 1991 OVERDENTURE YAPIM TEKNİKLERİ Kürşat ESER* Mehmet DALKIZ** Bedri BEYDEMİR*** ÖZET Bu makalede üst çene darlığı, dikey boyut kaybı, travmatik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ 1. Kaide plağına iyice tutturulmuş. 2. Boyutları uygun (fantom laboratuvarı pratiğinde). Hastada ise ağızda ayarlanır.

Detaylı

Nötral Alan Ölçü Tekniği

Nötral Alan Ölçü Tekniği Nötral Alan Ölçü Tekniği Nötral alan ölçü tekniği tutuculuk ve stabilitenin sağlanmasının güç olduğu, daha önceden protez kullanan fakat hasta memnuniyetinin sağlanamadığı, glossektomi, mandibular rezeksiyon

Detaylı

Bilgi ve Kayıt İmplantüstü Protez Kursu. Uygulamalı Kurs

Bilgi ve Kayıt İmplantüstü Protez Kursu. Uygulamalı Kurs Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. M. Kemal Ünsal, Protez Uzmanı Eğitim Direktörü Dt. Mustafa Bekerecioğlu mustafa.bekerecioglu@vyg.com.tr Organizasyon

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş hekimi Esra USLUSOY Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.

Detaylı

KROŞELER. 1. Çevresel Kroşeler 2. Bar Kroşeler

KROŞELER. 1. Çevresel Kroşeler 2. Bar Kroşeler KROŞELER 1. Çevresel Kroşeler 2. Bar Kroşeler ÇEVRESEL KROŞELER Çevresel kroşeler, tutuculuk ve stabilizasyon kabiliyetlerinden dolayı en çok kullanılan kroşe tipidir. Çevresel kroşelerin aşağıdaki dezavantajları

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır.

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır. İmplantlar (Diş Ekimi) Günümüzde diş implantları, tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 24.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Enhoş: Protez Yapıştırıcıları Dikkatli Kullanın Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi tutuculuktur. Protezin

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Esra OCAK. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cenk CURA

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Esra OCAK. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cenk CURA T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Esra OCAK Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cenk

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler : Ayrık bar, serbest sonlu hareketli bölümlü protez.

ÖZET. Anahtar kelimeler : Ayrık bar, serbest sonlu hareketli bölümlü protez. G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 85-94, 1990 SERBEST SONLU HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLERE UYGULANAN DEĞİŞİK UZUNLUKDAKİ AYRIK BARLI PROTEZLERİN FARKLI KROŞE PLANLAMALARINA GÖRE DEĞİŞEN KUVVET

Detaylı

FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi:

Detaylı

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili . Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili ürünler tasarlamakta ve dizayn etmekte ve büyük oranda

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi Genel Genel Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesinin farklı tüleri vardır. Özellikle şunlar yer alır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Bir vinç

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ

DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ TANIM Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene

Detaylı

DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ

DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 32 EYLÜL 2013 DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright stanbul 2013 TDD;

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

Siman Tutuculu Protezler

Siman Tutuculu Protezler LAB ACADEMY Daha İyi Bir Diş Hekimliği İçin Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Dr. Uğur Ergin, Protez Uzmanı Organizasyon Sorumlusu Elif Taman Dilek Eğitim Sponsoru Straumann

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI TAM DİŞSİZ ALT ÇENEDE İMPLANT DESTEKLİ OVERDENTURE UYGULAMALARINDA AÇILARI VE MESAFELERİ FARKLI İMPLANTLARIN VERTİKAL

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 00 BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Kemal ÖZDEMİR*, Semih TAŞVEREN**, Aykut

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

In-Kone Universal Protetik Sistem

In-Kone Universal Protetik Sistem In-Kone Universal Protetik Sistem 00DC-IKU SP-FR-Ed1-10 - TR_T.indd 1 9/8/11 10:13 AM SOMMAIRE Sommaire Uzmanlığınıza performans katar Servis Garantisi Çünkü hastanız önceliğinizdir. Bizim görevimiz, ihtiyaç

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

ĠMPLANT DESTEKLĠ MANDĠBULAR OVERDENTURE DA ĠMPLANT SAYI VE EĞĠMĠNĠN PROTEZ TUTUCULUĞUNA ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠMPLANT DESTEKLĠ MANDĠBULAR OVERDENTURE DA ĠMPLANT SAYI VE EĞĠMĠNĠN PROTEZ TUTUCULUĞUNA ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠMPLANT DESTEKLĠ MANDĠBULAR OVERDENTURE DA ĠMPLANT SAYI VE EĞĠMĠNĠN PROTEZ TUTUCULUĞUNA ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Serdar POLAT PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ ANABĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ DANIġMAN Prof. Dr. Bülent

Detaylı

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Yükü şasi çerçevesi üzerine düzgün bir şekilde dağıtmak için Tekerlekler ve çerçeve üzerinde dik duran diğer parçalar için boşluk sağlamak amacıyla Üstyapıyı

Detaylı

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 162-1691 1984 DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI Hüsnü YAVUZYILMAZ* Paralelometreler; referans düzleme paralel hareket ederek dişler yada destek

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları Genel bilgiler Genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği arttıran ve araç için durma zamanını azaltan yük taşıyıcıyı hızlıca değiştirmek için kullanılır. Yük değiş tokuşunun en genel türü,

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hususlar Madde 5 İşverenin

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

SERBEST ÇALIŞAN DİŞ HEKİMLERİNİN TOTAL PROTEZ YAPIMI SIRASINDA KULLANDIKLARI TEKNİKLERİN VE MATERYALLERİN ARAŞTIRILMASI

SERBEST ÇALIŞAN DİŞ HEKİMLERİNİN TOTAL PROTEZ YAPIMI SIRASINDA KULLANDIKLARI TEKNİKLERİN VE MATERYALLERİN ARAŞTIRILMASI Araştırma/ Research ALTUNKARA, Article TÜRKER SERBEST ÇALIŞAN DİŞ HEKİMLERİNİN TOTAL PROTEZ YAPIMI SIRASINDA KULLANDIKLARI TEKNİKLERİN VE MATERYALLERİN ARAŞTIRILMASI STEPS, TECHNIQUES AND MATERIALS USED

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ

DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ CLASS OF 2016 modeimplant.com 2 MODE IMPLANT Dental System 50 YILLIK GÜVEN Mode İmplant Sistemleri 1965 yılından günümüze ileri teknoloji üretim sistemlerinde uluslararası

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası İÇİNDEKİLER A-Programın Adı B-Uzmanlık

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANA BİLİM DALI İMPLANT DESTEKLİ VE KONVANSİYONEL TAM PROTEZ KULLANAN HASTALARIN AĞIZ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ SABİT RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARINA AİT ÖLÇÜ PARÇALARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ

İMPLANT ÜSTÜ SABİT RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARINA AİT ÖLÇÜ PARÇALARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ SABİT RESTORASYONLARDA FARKLI TASARIMLARINA AİT ÖLÇÜ PARÇALARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ BİTİRME TEZİ StajyerDişhekimi

Detaylı

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Abulfaz İSAYEV 2011-ANKARA

Abulfaz İSAYEV 2011-ANKARA ÜST ÇENE TAM DİŞSİZLİK OLGULARINDA KULLANILAN FARKLI TUTUCU VE KAİDE TASARIMINA SAHİP İMPLANT ÜSTÜ OVERDENTURE'LARIN ÇEVRE DOKULARDAA OLUŞTURDUKLARI YÜK DAĞILIMININ İNCELENMESİ Abulfaz İSAYEV PROTETİK

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER YÜKLEME KAVRAMLARI

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER YÜKLEME KAVRAMLARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER VE YÜKLEME KAVRAMLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Onur YÜCEL Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Dr.

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur.

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur. Öne monteli ekipmanın takılması Öne monteli ekipmanın takılması Bu belgede öne monteli ekipmanın takılması için bir çok çözüm yolu açıklar. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: sehnaz.kazokoglu@okan.edu.tr

Detaylı

HASSAS BAĞLANTILI PROTEZLER

HASSAS BAĞLANTILI PROTEZLER T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI HASSAS BAĞLANTILI PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Beyrek GÜNGÜL Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Akın ALADAĞ İZMİR-2015

Detaylı

AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com

AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com AYVAZ EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR. www.ayvaz.com ESNEK SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMLARI (FM / VdS) Sprinkler sistemleri, yangını otomatik olarak algılayan ve bağlı bulundukları boru hattından aldıkları

Detaylı