T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ"

Transkript

1 T. C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YILI DERS PROGRAMI KĐTAPÇIĞI 1

2 2

3 3

4 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Đstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, Đstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Đstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! Đşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk Đstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 4

5 Hekimlik Andı Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı insanlık yolunda adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum, Hocalarıma, saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma, Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime, Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma, Benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma, Hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime, Meslektaşlarımı kardeş bileceğime, Din, Milliyet, Irk, Siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, Đnsan hayatına, kesinlikle saygı göstereceğime, Baskı altında kalsam bile, tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, Açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim. 5

6 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... 7 YÖNETĐM... 8 GENEL BĐLGĐLER ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PROGRAM ÇIKTILARI KOORDĐNATÖRLER TIP FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELERĐ VE ÖĞRETĐM GÖREVLĐLERĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI AKADEMĐK TAKVĐMĐ KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI (KDTU) PROBLEME DAYALI TARTIŞMA (PDT) CLASS I (FIRST YEAR) DÖNEM I (TÜRKÇE) CLASS II (SECOND YEAR) DÖNEM II (TÜRKÇE) DÖNEM III DÖNEM IV DÖNEM V DÖNEM 5 TEORĐK EĞĐTĐM PROGRAMI DÖNEM IV...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ĐNÖNÜ Ü. TIP FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐNÖNÜ Ü. TIP FAKÜLTESĐ ĐNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESĐ ĐNTÖRN BECERĐ LĐSTESĐ

7 ÖNSÖZ Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrencilerimiz; Ülkemizin sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi alanında öncü kuruluşlarından biri olmaya aday olan ve vizyonunu Tüm dünyada öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen lider bir eğitim ve araştırma kurumu olmak şeklinde belirleyen fakültemiz yeni bir öğretim yılına daha başlıyor. Fakültemizin temel amacı güncel bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünen, bilgiyi yorumlayan, araştırmacı, kendini yenileyebilen, iyi iletişim kurabilen ve insani değerlere sahip üstün nitelikli hekimler yetiştirmektir. Bu amaçlara uygun olarak müfredatımız yeniden şekillendirildi, tüm öğretim üyelerimize eğitici eğitimleri yaptırıldı ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni eğitim ve öğretim yılında temel amacımız yeniden yapılandırdığımız eğitim sistemimizin oturmasını sağlamaktır. Bunun için iki yıldan uzun süredir öğretim üyelerimiz ile birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Eğitim faaliyetlerimizin otomasyon sistemi üzerinden monitörizasyonu, ders amaç-hedeflerinin ve amaç-hedeflere uygun soruların otomasyon sistemine kaydedilmesi, elektronik sınav alt yapısının hazırlanması, objektif yapılandırılmış sınavlarla sınav çeşitliliği sağlandı. Yeni programımızla ilk 3 yıl yatay ve dikey entegrasyonu sağlanmış yoğun teorik temel tıp bilgilerini klinik ile ilişkilendirecek olan öğrencilerimiz 4 ve 5. sınıflarda alacağı klinik stajlar ile hasta başı eğitimi, örnek vaka çözümlemeleri, kılavuzlar eşliğinde muayene ve beceriler ile klinik uygulamayı tamamlayarak intörn olmaya hak kazanacaklardır eğitim ve öğretim yılı için hazırlanan bu ders programının oluşturulmasında görev alan tüm mezuniyet öncesi eğitim komisyonu üyelerine ve eğitim gönüllüsü tüm öğretim üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni başlangıçların bir takım öngörülmeyen sonuçlara da yol açabileceğinin farkındayız. Bu açıdan kendimizi düzeltmeye yönelik her türlü olumlu ve olumsuz geri bildirimleriniz bizim için çok değerlidir eğitim ve öğretim yılında aramıza katılan yeni öğrencilerimize Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine hoş geldiniz diyor, tüm öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN Dekan 7

8 YÖNETĐM Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Dekanlığı Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri FAKÜLTE KURULU Başkan Üyeler Raportör (Fak. Sek.) : Prof. Dr. Cemil ÇELĐK : Prof. Dr. Yusuf TÜRKÖZ : Prof. Dr. Đsmail ÖZDEMĐR : Prof. Dr. Asım KÜNKÜL : Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN : Prof. Dr. Hamza KARABĐBER : Prof. Dr. Turgut YILMAZ : Güngör GÖKÇEK : Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN : Prof. Dr. Saim YOLOĞLU : Prof. Dr. Mehmet DEMĐRCAN : Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ : Prof. Dr. Erol SELĐMOĞLU : Prof. Dr. Hülya TAŞKAPAN : Prof. Dr. Ayşe Çıkım SERTKAYA : Doç. Dr. Neşe KARADAĞ : Doç. Dr. Alaadin POLAT : Yrd. Doç. Dr. M. Namık ÖZTANIR : Güngör GÖKÇEK YÖNETĐM KURULU Başkan : Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN Üyeler : Prof. Dr. Đrfan KUKU : Prof. Dr. Turgut YILMAZ : Prof. Dr. Hasan PEKDEMĐR : Doç. Dr. M. Arif ALADAĞ : Yrd. Doç. Dr. Engin Burak SELÇUK Raportör (Fak. Sek.) : Güngör GÖKÇEK MEZUNĐYET ÖNCESĐ MÜFREDAT KOMĐSYONU Prof. Dr. Hamza KARABĐBER Prof. Dr. Ayşe ÇIKIM SERTKAYA Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ Prof. Dr. Nigar VARDI Prof. Dr. Sedat YILDIZ Prof. Dr. Suheyla ÜNAL Prof.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR Doç.Dr. Ahmet KARADAĞ Doç.Dr. Đbrahim TEKEDERELĐ Yrd. Doç.Dr. Engin Burak SELÇUK 8

9 EĞĐTĐM KOORDĐNASYON KURULU Prof. Dr. Hamza KARABĐBER Prof. Dr. Abdul Cemal ÖZCAN Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ Prof. Dr. Emin Tamer ELKIRAN Prof. Dr. Mehmet DEMĐRCAN Prof. Dr. Nigar VARDI Prof. Dr. Osman CELBĐŞ Prof. Dr. Rıfat KARLIDAĞ Prof. Dr. Saim YOLOĞLU Prof. Dr. Selami Çağatay ÖNAL Prof. Dr. Suheyla ÜNAL Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ Prof.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR Doç. Dr. Ahmet KARADAĞ Doç. Dr. Alaaddin POLAT Doç. Dr. Cemal TAŞDEMĐR Doç. Dr. Ergül ALÇĐN Doç. Dr. Ferat ÇATAL Doç. Dr. Đbrahim TEKEDERELĐ Doç. Dr. llgın TÜRKÇÜOĞLU Doç. Dr. M.Gökhan TURTAY Doç. Dr. Süleyman SANDAL Doç. Dr. Yusuf YAKUPOĞULLARI Dr. Eda KAYHAN (Ar. Gör.) Dr. Ökkeş Hakan MĐNĐKSAR (Ar. Gör.) Dr. Cihat UÇAR (Ar. Gör.) Dr. Selma Aydın FELEK (Pratisyen) Đnt. Dr. M. Fatih DURSUN Öğrenci Büşra ŞĐMŞEK STRATEJĐK PLAN KOORDĐNASYON BĐRĐMĐ Başkan: Yrd. Doç. Dr. Engin Burak SELÇUK Sekreter: Derya YILMAZ ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONU Prof. Dr. Süheyla ÜNAL Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ Prof. Dr. Saim YOLOĞLU Doç. Dr. Ferat ÇATAL Doç. Dr. Süleyman SANDAL Doç. Dr. Abdullah KARAER 9

10 GENEL BĐLGĐLER ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Haziran 1987 de kuruluş kanunu çıkan Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Akademik Yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır Yılında mevcut Đngilizce tıp eğitimi programının yanında Türkçe eğitim programı da açılmıştır. Tıp Doktoru unvanının kazanılması ile sonuçlanan tıp eğitimi, fakültemiz Türkçe programında 6 yıl, Đngilizce programında bir yıl süreli Đngilizce Hazırlık Dönemi dahil toplam 7 yıldır. Fakültemizde tıp eğitiminin her yılı bir dönemi oluşturmaktadır. Halen öğrencilerimiz Đngilizce Hazırlık, Dönem 1 Đngilizce, Dönem 1 Türkçe, Dönem 2 Đngilizce, Dönem 2 Türkçe, Dönem 3 Đngilizce, Dönem 4 Đngilizce, Dönem 5 Đngilizce, Dönem 6 Đngilizce sınıflarında eğitimlerine devam etmektedir. Đdari faaliyetlerini tarihinden itibaren tahsis edilen kendi binasında sürdürmekte olan Fakültemizde, Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini Fakültemize bağlı Amfi Bloğunda yürütmektedirler. Söz konusu dönem öğrencilerinin yararlanabileceği Multidisipliner I, Multidisipliner II, Eğitim Becerileri, Bilgisayar Laboratuvarı ve Anatomi Laboratuvarları bulunmaktadır Eğitim ve öğretim yılından itibaren Karma Eğitim Modeli seçilerek, eğitim müfredatı ve ölçme değerlendirme konularında değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulmuştur. Müfredatta yatay ve dikey entegrasyon sağlanarak, probleme dayalı öğrenme, vaka çözümleme toplantıları ve kanıta dayalı tıp uygulamaları ile eğitim modelleri çeşitlendirilmiştir Eğitim müfredatının oluşturulması ve takibi bir otomasyon programı üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Objektif ölçme ve değerlendirme yapabilmek için beceri gerektiren sınavlar yeni oluşturulan Objektif Yapılandırılmış Klinik Muayene-OSCE salonlarında yapılacaktır. VĐZYONUMUZ Tüm dünyada öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen lider bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. MĐSYONUMUZ Eğitim ve araştırma öncelikli sağlık hizmetine önem veren ve uluslar arası işbirliğine açık bir kurum olarak, güncel bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünen, bilgiyi yorumlayan, araştırmacı, kendini yenileyebilen, iyi iletişim kurabilen ve insani değerlere sahip hekimler yetiştirmektir. 10

11 ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PROGRAM ÇIKTILARI ve HEDEFLENEN HEKĐM ROLLERĐ TIP UZMANI PROFESYONEL YÖNETİCİ SAĞLIK KORUYUCUSU HEKİM EKİP ÜYESİ ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN İLETİŞİM KURAN A. TIP UZMANI 1. Hekimlik rollerinin tümünü entegre ederek optimal, etik ve hasta-merkezli tıbbi bakım sağlar 1.1. Başka bir sağlık profesyoneli tarafından talep edilen detaylı değerlendirmeleri ve önerileri yazılı ve/veya sözel olarak iletmek de buna dahildir Hekimlik yetkinliklerini etkin bir şekilde kullanır Hasta bakımıyla ilgili etik sorunları bilir ve ona uygun davranır Çok sayıda hasta ve sorunla karşılaştığında profesyonel görevlerini etkin ve uygun bir şekilde önceliklendirir Şefkatli ve hasta odaklı bakım yapar Tıbbi kararlar alırken etik ilkeleri gözetir Gerektiğinde bilirkişilik yapar 2. Klinik uygulamasına uygun bilgi, beceri ve tutumlarını oluşturur ve sürdürür 2.1. Đlgili temel biyomedikal, sosyal-davranışsal ve klinik bilgileri kendi klinik uygulamasına uyarlar 2.2. Alanıyla ilgili yetkinlikleri kullanır 2.3. Mesleki yetkinliklerini güncel tutmak ve geliştirmek için yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür 2.4. En iyi kanıtları ve en iyi uygulamaları edinerek bakım kalitesinin ve hasta güvenliğinin artmasına katkı yapar 3. Hastanın muayenesini tam ve uygun bir şekilde yapar 3.1. Hastanın içinde bulunduğu durumu ve tercihlerini de göz önüne alarak, hasta görüşmesinde tespit edilen konuları etkili bir biçimde tanımlar ve araştırır 3.2. Hastalıktan korunma, sağlığın geliştirilmesi, tanı ve tedavi amacıyla hastanın içinde bulunduğu durum ve tercihlerini dikkate alarak, kısa ve doğru bir hikaye alır 3.3. Hastalıktan korunma, sağlığın geliştirilmesi, tanı ve tedavi amacıyla semptoma odaklanmış tam bir fizik muayene yapar 11

12 3.4. Kaynakları etkin kullanarak, etik kurallar çerçevesinde uygun teşhis yöntemlerini seçer 3.5. Hastanın problemini tanımlamak için, etkili klinik problem çözme ve yorumlama becerisini kullanır 4. Önleyici ve tedavi edici girişimleri etkili bir şekilde kullanır 4.1. Hasta ve yakınlarıyla işbirliği içinde etkin bir tanı ve tedavi yönetimini yapar 4.2. Klinik uygulamasıyla ilgili hastalığı önlemeye ve tedavi etmeye yönelik girişimleri zamanında, uygun ve etkili şekilde kullanır 4.3. Uygulanacak tedaviler için hastadan bilgilendirilmiş onam alır 4.4. Son dönem hastaların uygun destek tedavisi almalarını sağlar 5. Tanı ve tedavi sürecindeki tıbbi uygulama becerilerini yeterli ve uygun bir şekilde sergiler 5.1. Klinik uygulamasıyla ilgili tanısal işlemleri zamanında, uygun ve etkili şekilde kullanır 5.2. Klinik uygulamasıyla ilgili tedaviye yönelik işlemleri zamanında, uygun ve etkili şekilde kullanır 5.3. Yapılacak işlemler için hastadan bilgilendirilmiş onam alır 5.4. Yaptığı işlemler ve sonuçlarıyla ilgili bilgileri belgelendirir ve gerektiğinde sunar 5.5. Yaptığı işlemlerin yeterli ve uygun takibini planlar 6. Kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının uzmanlık alanlarının sınırlarını bilir ve uygun danışma hizmeti talep eder 6.1. Özdeğerlendirme yaparak kendisi ve diğer sağlık çalışanlarının sınırlarını idrak eder 6.2. Hasta bakımının en iyi şekilde uygulanabilmesi için, ihtiyaç duyulduğunda diğer sağlık çalışanlarına etkin, uygun ve zamanında danışmanlık hizmeti verir 6.3. Hasta ve yakınları için, uygun hasta takibi hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. B. ĐYĐ ĐLETĐŞĐM KURAN HEKĐM 1. Tanı ve tedavi süreçlerinde hasta ve yakınları ile uyumlu, güvene dayalı, etik bir ilişki geliştirir 1.1. Hekimliğin gerektirdiği temel klinik becerileri iyi iletişim kurarak uygular 1.2. Tanı tedavi sürecinde hasta ve yakınlarına anlayış, güven, saygı ve empati ile yaklaşır 1.3. Hasta mahremiyetine ve tercihlerine saygı gösterir 1.4. Etkin, eleştirel ve empatik bir şekilde dinler 1.5. Sözel olmayan ipuçlarının farkında olur ve uygun tepkiler verir 1.6. Bir klinik görüşmeyi kurallarına göre yönlendirir 2. Hasta ve yakınlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının hastalık süreci ile ilgili bilgi ve bakış açılarını net olarak elde eder ve değerlendirir 2.1. Hastanın hastalığına yönelik inanışları, endişeleri, beklentileri ve deneyimleri konusunda bilgi toplar 2.2. Hastaya bakanlardan, yakınlarından ve diğer sağlık çalışanlarından da durumla ilgili bilgi alır ve değerlendirir 3. Hasta ve yakınlarına, meslektaşlara ve diğer sağlık çalışanlarına sürece ait uygun açıklamayı yapar ve bilgilendirir 3.1. Hasta ve yakınlarına, meslektaşlarına ve diğer sağlık çalışanlarına insanca bir tutumla ve anlaşılabilir şekilde bilgi aktarır, 3.2. Hasta ve yakınlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının süreci müzakere etmesini ve karara katılmasını cesaretlendirir. 4. Hasta ve yakınları, meslektaşlar ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte tedavi planını oluşturur ve ilgili konularda ortak bir anlayış geliştirir 4.1. Hasta ile yaptığı görüşmede hastanın durumunu, tepkilerini, kaygılarını ve tercihlerini de içeren sorunları etkili bir şekilde araştırır ve belirler Karar sürecini etkileyen cinsiyet, din, kültürel değerleri de içeren tüm farklılıklara saygı duyar 4.3. Görüşme sırasında hastayı soru sormaya, tartışmaya, etkileşimde bulunmaya cesaretlendirir 4.4. Hastayı, yakınlarını ve ilgili sağlık personelini karar verme süreçlerine dahil ederek tedavi planını geliştirir 4.5. Bilgilendirilmiş onamı uygun şekilde alır 4.6. Kötü haberi uygun şekilde verir 4.7. Saldırganlık, kararsızlık ve yanlış anlaşılma gibi iletişim sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkar 5. Tıbbi durumlar hakkında yazılı ya da sözlü olarak etkili bilgilendirme yapar 5.1. Klinik durumların ve tanı-tedavi süreçlerinin yazılı ve/veya elektronik kaydını anlaşılır, doğru ve uygun bir şekilde tutar 5.2. Klinik durumları ve tanı-tedavi süreçlerini sözel olarak etkili bir şekilde sunar 5.3. Gerektiğinde tıbbi bir durum hakkında topluma veya medyaya etkili şekilde bilgi sunar 12

13 C. EKĐP ÜYESĐ OLARAK HEKĐM 1. Sağlık hizmeti ekiplerine uygun ve etkili bir şekilde katılır. 1.1 Kendi görev ve sorumluluklarını diğer sağlık çalışanlarına net bir şekilde açıklar. 1.2 Sağlık hizmeti ekibindeki diğer çalışanların görev ve sorumluluklarını öğrenir. 1.3 Diğer sağlık çalışanlarının yeterlilik, sorumluluk ve üstlendikleri görevleri kabul eder ve saygı duyar. 1.4 Hastalara ve topluma verilecek hizmeti diğer sağlık çalışanları ile birlikte planlar ve tamamlar. 1.5 Gerektiğinde, sağlık hizmeti dışındaki akademik ve idari işlerde diğer muhatapları ile birlikte çalışır. 1.6 Meslekler arası toplantılara etkili bir şekilde katılır 1.7 Kaliteli hizmetin sağlanması için diğer meslek grupları ile uyum içinde çalışır. 1.8 Ekip oluşumu ve işlevi sırasında kendi rolünün belirlenmesi sürecine uyar 1.9 Profesyonellik, kaynak dağılımı, gizlilik de dahil olmak üzere ekip etiğine saygı duyar Gerekli olduğunda bir sağlık ekibine liderlik yapar. 2. Meslekler arası çatışmaları önlemek, müzakere etmek ve çözmek için ekip içinde etkili bir şekilde çalışır. 2.1 Çatışma sürecinde ekipte yer alan farklı meslek sahiplerine ve meslektaşlarına karşı saygılı bir tutum sergiler 2.2 Çatışmaları önlemek için diğer meslek sahipleri ile birlikte çalışır 2.3 Çatışmaları çözmek için müzakereyi tüm ekip ile birlikte gerçekleştirir 2.4 Diğer meslek üyelerinin farklılıklarına ve sınırlılıklarına saygı duyar 2.5 Çatışma sürecinde özeleştiri yapar ve buna uygun davranır 2.6 Çatışma çözümünde ekip işlevini önceler D. YÖNETĐCĐ ROLÜYLE HEKĐM 1. Đnsan yönetimi 1.1. Görev yerlerinde diğer sağlık çalışanlarının görev tanımlarına uygun olarak çalışmasını organize eder Komisyon ve toplantıları uygun şekilde yönetir ya da katılır Etkileşimde olduğu kurum ve kişilerle ilişkilerini yönetir Hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmeti içindeki davranışlarını yönetir Ekibinin kariyer planlamasını etkin yönetir. 2. Kaynak yönetimi 2.1. Sağlık hizmeti kaynaklarını etkili ve dengeli kullanır Hasta bakımını maliyet etkin şekilde düzenler. 3. Zaman yönetimi 3.1. Hekimlik ve kişisel rolleri arasındaki zaman dengesini kurar Zamanı bilimsel ölçütlere göre en uygun planlar. 4. Süreç yönetimi 4.1. Kariyerini etkin yönetir Hekimlik pratiği süreçlerini etkin yönetir Kurumunun kalite yönetiminde etkin rol alır. 5. Sağlık sistemi yönetimi 5.1. Sağlık sisteminin her düzeyini göz önüne alarak işlevsel konumunu yönetir Sağlık sisteminin her düzeyini göz önüne alarak finansal konumunu yönetir. E. SAĞLIK KORUYUCUSU OLARAK HEKĐM 1. Sağlık bakımının bir parçası olarak her bir bireyin sağlık gereksinimine ve sorularına cevap verir 1.1 Her bir bireyin sağlık gereksinimini belirler 1.2 Hizmet verdikleri kişilerle birlikte sağlığı geliştirme fırsatlarını belirler 1.3 Hizmet verdikleri kişilerle birlikte koruyucu hekimlik fırsatlarını belirler 1.4 Hizmet verilen kişiler için yasal ve sosyal hakları tanımlar ve hedef kitleyi bilgilendirir 1.5 Toplum içindeki savunmasız ve ihtiyaç sahibi bireyleri belirler ve uygun çözümler üretir 13

14 2. Hizmet sundukları bölge insanının sağlık gereksinimine cevap verir 2.1 Hekimlik hizmetlerinden daha fazla faydalanmalarını sağlamak için kendi mesleki yetkinlikleri konusunda bölge insanını bilgilendirir. 2.2 Hizmet verdiği kişilerle birlikte sağlığı geliştirme fırsatlarını belirler ve uygun çözümler üretir 2.3 Hizmet verdiği kişilerle birlikte koruyucu hekimlik fırsatlarını belirler ve uygun çözümler üretir 2.3 Sağlık hizmeti sunumunda bölgesel farklılıklara saygı gösterir 2.4 Toplumun genel sağlığını tehdit eden durumları tespit eder ve uygun çözümler üretir 2.5 Bölgesinde sıklığı artan hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturur 3. Hizmet sundukları ülkenin sağlık göstergelerinin saptanmasında görev alır 3.1 Ülke insanının sağlık hizmetlerine erişimindeki sosyal, fiziksel ve ekonomik engelleri belirler 3.2 Ülke içindeki savunmasız veya ötekileştirilmiş grupları belirler ve uygun çözümler üretir 3.3 Toplum sağlığına yönelik muhtemel tehditleri önceden tanımlar ve uygun çözümler üretir 4. Toplumun ve her bir hastanın sağlığını geliştirir 4.1 Hizmet sunduğu toplumun sağlık göstergelerini düzeltecek davranışlar sergiler 4.2 Kamu politikalarının ülke insanının sağlığı üzerindeki etkilerini göz önüne alarak hizmet verir 4.3 Sağlık hizmetlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerinin toplum ve birey sağlığına etkisini bilerek görev yapar 4.4 Koruyucu hekimlik uygulamasında fedakârlık, sosyal adalet, özerklik, dürüstlük ve idealistliği de kapsayan mesleki sorumluluk üstlenir. 4.5 Sağlık yöneticisi rolünün, koruyucu hekimlik rolünün önüne geçmeyecek şekilde davranır 4.6 Koruyucu hekimlik uygulamalarında hekimlerin üstlendiği kurumsal mesleki sorumluluğa katkı verir F. ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN HEKĐM 1. Sürekli öğrenme yoluyla mesleki faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek 1.1. Mesleki yetkinliğin sürdürülebilirlik ilkelerine uyar 1.2. Kişisel gelişim dosyasını ilke ve stratejilerine uygun olarak kullanır 1.3. Klinik uygulama sırasında öğrenim gereksinimlerini fark eder ve tamamlar 1.4. Klinik uygulamasında öz değerlendirme yapar 1.5. Kendisi için doğru öğrenim hedefi koyar 1.6. Konuyla ilgili kanıtlara erişir ve yorumlar 1.7. Yeni kazanımlarını pratiğe sokar 1.8 Yeni kazanımların uygulamadaki etkisini değerlendirir 1.9 Öğrenme sürecini belgelendirir 2. Tıbbi bilgi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirerek pratiğe uygun şekilde aktarır 2.1. Eleştirel değerlendirme ilkelerini kullanır 2.2. Klinik problemi çözmek için eldeki kanıtları eleştirel değerlendirir 2.3. Eleştirel yaklaşımla elde edilen bilgileri klinik kullanıma aktarır 3.Sağlık çalışanları dahil tüm toplumun öğrenmesini kolaylaştırır 3.1. Tıp eğitimi ilkelerine uyarak eğitim yapar 3.2. Öğrenme ihtiyaçlarını ve arzu edilen öğrenme çıktılarını hedef kitlenin işbirliği ile belirler 3.3. Başkalarının öğrenmelerini kolaylaştırıcı içerik ve etkili öğretim stratejileri seçer 3.4. Etkili ders veya sunum yapar 3.5. Öğretme sürecinde çıkarımda bulunur ve değerlendirir 3.6. Etkili geri bildirim sağlar 3.7. Etik ilkelere uygun eğitim yapar 4. Mesleki yenilikleri oluşturur, yaygınlaştırır ve uygular 4.1. Bilimsel sorgulama ve araştırma ilkelerine uyar 4.2. Araştırma etiği ilkelerine uyar 4.3. Bilimsel hipotez oluşturur 4.4. Kanıta yönelik sistematik bir araştırma yürütür 4.5. Hipotezi sınamak için uygun yöntemleri seçer ve uygular 4.6. Bir çalışmanın bulgularını uygun şekilde duyurur 14

15 PROFESYONEL 1.Hastalarına, diğer sağlık çalışanlarına ve topluma etik klinik uygulama taahhüdünde bulunur 1.1 Uygulamada dürüstlük, tutarlılık, bağlılık, şefkat, saygı ve özveri gibi değerler dahil uygun mesleki davranışlar gösterir 1.2 Yetkinliğini koruyacağına ve yüksek kalitede sağlık hizmeti vereceğine dair taahhüdüne uyar 1.3 Uygulamada karşılaştığı etik durumları tanır ve uygun davranış sergiler 1.4 Mesleki bilgi ve konumunu kişisel çıkarları için kullanmaz 1.5 Mesleki ve hukuki kurallarla belirlenmiş olan hasta mahremiyeti sınırlarına ve ilkelerine uyar 1.6 Hastalarıyla ilişkilerini mesleki ilkelere uygun şekilde sürdürür 2. Hastalarına, diğer sağlık çalışanlarına ve topluma verdiği mesleki kurallara uygun davranacağı taahhüdüne uyar 2.1 Uygulama sırasında mesleki, yasal ve etik kurallara uyar 2.2 Güncel uygulamanın gerektirdiği yasal ve idari zorunlulukları yerine getirir 2.3 Mesleki idari kurumların gözetimine açıktır 2.4 Uygulamada diğerlerinin profesyonel olmayan davranışlarını fark eder ve tepki gösterir 2.5 Akran değerlendirmesinde yer alır 3. Sağlığını koruyarak sağlık hizmetinin devamlılığını taahhüt eder 3.1. Kişisel ve mesleki öncelikleri arasında denge oluşturarak kendi sağlığını korur ve hizmetinin devamlılığını sağlar 3.2. Kişisel ve mesleki farkındalığını ve içgörüsünü arttırmaya çaba gösterir Sağlığı açısından yardım gereksinimi olan sağlık çalışanlarını belirler ve uygun şekilde davranır 15

16 16

17 KOORDĐNATÖRLER Baş Koordinatör Prof. Dr. Hamza KARABĐBER Dönem 1 Koordinatör Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ergül ALÇĐN Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Harika G. GÖZÜKARA BAĞ Koordinatör Yardımcısı Okutman Emek GÜLDOĞAN Dönem 2 Koordinatör Doç. Dr. Süleyman SANDAL Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aslı Çetin Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hilal Irmak SAPMAZ Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Onur ÖZTÜRK Dönem 3 Koordinatör Prof. Dr. Đbrahim ŞAHĐN Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erdem Topal Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Öztun TEMELLĐ Dönem 4 Koordinatör Prof. Dr. Yılmaz TABEL Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ebru ÇELĐK Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hilal ERMĐŞ Dönem 5 Koordinatör Doç. Dr. Üner KAYABAŞ Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Özden KAMIŞLI Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Soner DEMĐREL Dönem 6 Koordinatör Doç. Dr. Neslihan YÜCEL Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Derya DOĞAN Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Talat KILIÇ Sınav Değerlendirme Birimi Prof. Dr. Okutman Saim YOLOĞLU Emek GÜLDOĞAN 17

18 TIP FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELERĐ VE ÖĞRETĐM GÖREVLĐLERĐ CERRAHĐ TIP BĐLĐMLERĐ Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr. M. Gökhan TURTAY Doç.Dr. Hakan OĞUZTÜRK Doç.Dr. Neslihan YÜCEL Yrd.Doç.Dr. M. Ediz SARIHAN Yrd.Doç.Dr. Şükrü GÜRBÜZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof.Dr. Mahmut DURMUŞ Anabilim Dalı Prof.Dr. M.Özcan ERSOY Prof.Dr. Türkan TOĞAL Prof.Dr. Nurçin GÜLHAŞ Prof.Dr. Hüseyin Đlksen TOPRAK Doç.Dr. Zekine ÖZPOLAT BEGEÇ Doç.Dr. Feray AKGÜL ERDĐL Doç.Dr. Aytaç YÜCEL Doç.Dr. Gülay ERDOĞAN KAYHAN Doç.Dr. M. Said AYDOĞAN Doç.Dr. Mehmet Ali ERDOĞAN Yrd.Doç.Dr. Ülkü ÖZGÜL Yrd.Doç.Dr. Mukadder ŞANLI Yrd.Doç.Dr. Ahmet Selim ÖZKAN Yrd.Doç.Dr. Muharrem UÇAR Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Prof.Dr. S. Çağatay ÖNAL Dalı Prof.Dr. Arif ÖNDER Prof.Dr. Ayhan KOÇAK Doç.Dr M. Arif ALADAĞ Yrd.Doç.Dr. Mustafa Namık ÖZTANIR Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif DURAK Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr. Mehmet DEMĐRCAN Prof.Dr. Sema UĞURALP Prof.Dr. Canan Ceran ÖZCAN Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr. Sezai YILMAZ Prof.Dr. Cüneyt KAYAALP Prof.Dr. Cengiz ARA Doç.Dr. Burak IŞIK Doç.Dr. Mehmet YILMAZ Doç.Dr. Bülent ÜNAL Doç.Dr. Cemalettin AYDIN Doç.Dr. Abuzer DĐRĐCAN Doç.Dr. Turgut PĐŞKĐN Doç.Dr. Mustafa ATEŞ Doç.Dr. Dinçer ÖZGÖR Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZDEMĐR Yrd.Doç.Dr. Emrah OTAN Yrd.Doç.Dr. Volkan ĐNCE Yrd.Doç.Dr. Veysel ERSAN Yrd.Doç.Dr. Cemalettin KOÇ Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sami AKBULUT Yrd.Doç.Dr. Sait Murat DOĞAN 18

19 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr. Akın KUZUCU Yrd.Doç.Dr. Muhammet Reha ÇELĐK Yrd.Doç.Dr. Hakkı ULUTAŞ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Turgut YILMAZ Doç.Dr. Tongabay CUMURCU Doç.Dr. Soner DEMĐREL Doç.Dr. Penpe Gül FIRAT Yrd.Doç.Dr Abuzer GÜNDÜZ Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan GENÇ Yrd.Doç.Dr. Nihat POLAT Yrd.Doç.Dr. Seyhan DĐKCĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Doç.Dr. Ilgın TÜRKÇÜOĞLU Anabilim Dalı Doç.Dr. Abdullah KARAER Doç.Dr. Ömer Yavuz ŞĐMŞEK Doç.Dr. Ebru ÇELĐK Yrd.Doç.Dr. Ercan YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Görkem TUNCAY Öğr.Gör.Dr. Ebru ĐNCĐ COŞKUN Öğr.Gör.Dr. Işıl KÖLELĐ Öğr.Gör.Dr. Rauf MELEKOĞLU Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Prof.Dr. Bektaş BATTALOĞLU Dalı Prof.Dr. Hasan Berat CĐHAN Prof.Dr. Nevzat ERDĐL Doç.Dr. M. Cengiz ÇOLAK Yrd.Doç.Dr. Olcay Murat DĐŞLĐ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Prof.Dr. Ahmet KIZILAY Anabilim Dalı Prof.Dr. Erol SELĐMOĞLU Prof.Dr. Erkan KARATAŞ Doç.Dr. Tuba BAYINDIR Yrd.Doç.Dr. Yüksel TOPLU Ortopedi ve Travmatoloji Prof.Dr. Kadir ERTEM Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Ahmet HARMA Yrd.Doç.Dr. Mustafa KARAKAPLAN Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih KORKMAZ Yrd.Doç.Dr. Gökay GÖRMELĐ Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fethi CEYLAN Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Prof.Dr. Bilge Türk BĐLEN Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr. Hıdır KILINÇ Prof.Dr. Yusuf Kenan ÇOBAN Doç.Dr. Cemal FIRAT Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Nusret AKPOLAT Doç.Dr. Neşe KARADAĞ Doç.Dr. Emine ŞAMDANCI Yrd.Doç.Dr. Nurhan ŞAHĐN Yrd.Doç.Dr. Ayşe Nur AKATLI Üroloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ali GÜNEŞ Doç.Dr. Ali BEYTUR Doç.Dr. Cemal TAŞDEMĐR Doç.Dr. Fatih OĞUZ Doç.Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇELĐK 19

20 DAHĐLĐ TIP BĐLĐMLERĐ Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. Osman CELBĐŞ Doç.Dr. Bora ÖZDEMĐR Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Engin Burak SELÇUK Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Doç.Dr. Özlem ÖZEL ÖZCAN Yrd.Doç.Dr. Nusret SOYLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr. Hamza KARABĐBER Anabilim Dalı Prof.Dr. M. Cengiz YAKINCI Prof.Dr. Ayşehan AKINCI Prof.Dr. M. Ayşe SELĐMOĞLU Prof.Dr. Ünsal ÖZGEN Prof.Dr. Serdal GÜNGÖR Prof.Dr. Yılmaz TABEL Doç.Dr. Cemşit KARAKURT Doç.Dr. Ferat ÇATAL Doç.Dr. Ahmet KARADAĞ Doç.Dr. Derya DOĞAN Doç.Dr. Özlem ELKIRAN Doç.Dr. Ramazan ÖZDEMĐR Yrd.Doç.Dr. Mehmet ASLAN Yrd.Doç.Dr. Erdem TOPAL Yrd.Doç.Dr. Arzu AKYAY Yrd.Doç.Dr. Ayşe KARTAL Dermatoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Yelda KAPICIOĞLU Doç.Dr. Hamdi ÖZCAN Doç.Dr. Serpil ŞENER Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Prof.Dr. Yaşar BAYINDIR Dalı Prof.Dr. Yasemin ERSOY Doç.Dr. Üner KAYABAŞ Doç.Dr. Funda YETKĐN Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof.Dr. Yüksel ERSOY Anabilim Dalı Prof.Dr. Zühal ALTAY Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR Prof.Dr. S. Savaş HACIEVLĐYAGĐL Doç.Dr. Özkan YETKĐN Doç.Dr. Gazi GÜLBAŞ Doç.Dr. Hilal ERMĐŞ Yrd.Doç.Dr. Talat KILIÇ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof.Dr. Erkan PEHLĐVAN Prof.Dr. Metin Fikret GENÇ Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ Doç.Dr. Ali ÖZER 20

21 Đç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Hülya TAŞKAPAN Prof.Dr. Melih KARINCAOĞLU Prof.Dr. Murat ALADAĞ Prof.Dr. Đdris ŞAHĐN Prof.Dr. Đrfan KUKU Prof.Dr. Đbrahim ŞAHĐN Prof.Dr. Emin Tamer ELKIRAN Prof.Dr. Ayşe ÇIKIM SERTKAYA Prof.Dr. M. Murat HARPUTLUOĞLU Prof.Dr. Emin KAYA Doç.Dr. Hakan HARPUTLUOĞLU Doç.Dr. Yüksel SEÇKĐN Doç.Dr. Mehmet Ali ERKURT Yrd.Doç.Dr. Recep BENTLĐ Yrd.Doç.Dr. Mustafa DĐKĐLĐTAŞ Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BĐLGĐÇ Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ramazan ÖZDEMĐR Prof.Dr. Hasan PEKDEMĐR Doç.Dr. Necip ERMĐŞ Doç.Dr. Nusret AÇIKGÖZ Doç.Dr. Mehmet CANSEL Doç.Dr. Jülide YAĞMUR Nöroloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Cemal ÖZCAN Prof.Dr. Sibel ALTINAYAR Doç.Dr. Yüksel KABLAN Doç.Dr. Özden KAMIŞLI Doç.Dr. Suat KAMIŞLI Nükleer Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Ersoy KEKĐLLĐ Psikiyatri Anabilim Dalı Prof.Dr. Süheyla ÜNAL Prof.Dr. Rıfat KARLIDAĞ Doç.Dr. H. Birgül CUMURCU Doç.Dr. Şükrü KARTALCI Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Kemal EKĐCĐ Şimay GÜROCAK Yrd.Doç.Dr Öztun TEMELLĐ Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Kaya SARAÇ Prof.Dr. Tamer BAYSAL Prof.Dr. Ramazan KUTLU Prof.Dr. Ahmet SIĞIRCI Prof.Dr. Gülnur ERDEM Doç.Dr. Metin DOĞAN Yrd.Doç.Dr. Ayşegül KAHRAMAN Yrd.Doç.Dr. Zeynep ÖZDEMĐR Yrd.Doç.Dr. Cemile Ayşe GÖRMELĐ Yrd.Doç.Dr. Đsmail Okan YILDIRIM Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ahmet ACET Doç.Dr. Hakan PARLAKPINAR Doç.Dr. Seda TAŞDEMĐR Doç.Dr. Osman ÇĐFTÇĐ 21

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI KİTAPÇIĞI 1 2 3 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

Detaylı

T. C. İNÖNÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

T. C. İNÖNÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI T. C. İNÖNÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2 3 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet,

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T. C. T I P F A K Ü L T E S İ. Kapak Sayfası

T. C. T I P F A K Ü L T E S İ. Kapak Sayfası T. C. İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ Kapak Sayfası 2 0 1 1 2 0 1 2 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M P R O G R A M I Kapak içi sayfası Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğretim Üyeleri,

Detaylı

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI KİTAPÇIĞI 1 2 3 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF Protetik Diş Tedavisi T101 Prof. Dr. Bülent Kesim Protetik Diş Tedavisi K.Ö.U. T102 Prof. Dr. Bülent Kesim Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

KOORDĐNATÖR Yard. AKADEMĐK TAKVĐM

KOORDĐNATÖR Yard. AKADEMĐK TAKVĐM DÖNEM: I KOORDĐNATÖR Yrd.Doç.Dr. Nesrin ÖZCANLI KOORDĐNATÖR Yard. Yrd.Doç.Dr. Canan HÜRDAĞ AKADEMĐK TAKVĐM I. Yarıyıl Derslerinin Başlaması : 22 Eylül 2008 I. Yarıyıl Derslerinin Bitmesi : 02 Ocak 2009

Detaylı

DERS / DERS KURULU / STAJ SORUMLULARI DÖNEM I DÖNEM II DÖNEM III

DERS / DERS KURULU / STAJ SORUMLULARI DÖNEM I DÖNEM II DÖNEM III DERS / DERS KURULU / STAJ SORUMLULARI DÖNEM I Temel Bilimler I Ders Kurulu Temel Bilimler II Ders Kurulu Temel Bilimlerine Giriş Ders Kurulu Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Hücre Bilimleri II Ders Kurulu

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ FAKÜLTESİ : TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ : - PROGRAMI : TIP SINIFI : 1 DÖNEMİ : GÜZ VE BAHAR Kodu Türü Türkçe Adı T U L Kredi AKTS TDL 101

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

http://cocukuniversitesi.inonu.edu.tr KIŞ DÖNEMİ ETKİNLİĞİ, 29 Ocak- 5 Şubat 2011 29 Ocak 09.00-10.00 KAYIT 10.00-12.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sayın Prof. Dr. Cemil Çelik (İnönü Üniversitesi Rektörü) Sayın

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Adı Soyadı Prof.Dr. İrfan ALTUNTAŞ Unvanı Prof.Dr. Görevi Tıp Fakültesi Dekanı Telefonu Mail Adresi

Adı Soyadı Prof.Dr. İrfan ALTUNTAŞ Unvanı Prof.Dr. Görevi Tıp Fakültesi Dekanı Telefonu Mail Adresi Adı Soyadı Prof.Dr. İrfan ALTUNTAŞ Görevi Tıp Fakültesi Dekanı Telefonu 0252 2114800 irfanaltuntas@mu.edu.tr Adı Soyadı Prof.Dr. Yasemin BALCI Görevi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Telefonu 0252 2114802

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI KİTAPÇIĞI 1 2 3 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN Tıbbi Direktör/ Yardımcısı Prof. Dr. Metin ÇAPAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

REKTÖRLÜK MAKAMI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

REKTÖRLÜK MAKAMI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Sayı : 64529847-03/12/2015 Konu : 2016-2017 Akademik Takvim REKTÖRLÜK MAKAMI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Fakültemize

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 2011-2012 1. SINIF 2. SINIF Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS DIS 101

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI TEMMUZ 2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 24-28 TEMMUZ 2017 YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI ÖSYM tarafından İlan edilecektir DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Yrd. Doç. Dr. Bülent KOÇER Tıbbi Direktör/ Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Ali SARIGÜL Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Özerk OKUTAN Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PDÖ PROGRAMI DÖNEM 1 HÜCRE BİLİMLERİ 2 DERS KURULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PDÖ PROGRAMI DÖNEM 1 HÜCRE BİLİMLERİ 2 DERS KURULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PDÖ PROGRAMI DÖNEM 1 HÜCRE BİLİMLERİ 2 DERS KURULU 16.11.2016 23.11.2016 30.11.2016 1 Prof.Dr. Günay Saka Halk Sağlığı AD 2 Prof.Dr.Nezahat Akpolat Mikrobiyoloji AD 3 Doç.Dr.Memik

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Sömestr Tatili: 26.01.2013 16.02.2013

Sömestr Tatili: 26.01.2013 16.02.2013 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültes 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ Kurul No Ders Kurulu Adı 1 I KURUL 2 II KURUL 3 III KURUL Ders Kurulu Başkanı Ve Yardımcısı Başlangıç

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Türk

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI İÇİNDEKİLER Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul I II GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI Gülhane Tıp Fakültesi Sınıf Yıl Kurulları Temsilcileri 1-1 Gülhane Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM) Türk Dili

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

BÖLÜM SÜREKLİ GELİŞTİRME KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ

BÖLÜM SÜREKLİ GELİŞTİRME KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ BÖLÜM SÜREKLİ GELİŞTİRME KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ 1. BÖLÜM KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU Kalite Güvence sisteminin sürekliliğini sağlar, Bölümün ulusal ve uluslararası akreditasyon başvuruları için

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Selçuk KESER Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Program Çıktıları. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Çıktıları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 Program Çıktılarının telif hakları Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne aittir. 2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Mustafa AYDIN Prof. Rafet KOCA Prof. Banu DOĞAN GÜN Doç. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Yavuz Sami SALİHOĞLU TOPLANTIYA KATILMAYANLAR (Dekan Vekili) Prof. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye)-(İzinli)

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Dekan V.) Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan)-(Görevli) Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU () Prof. Dr. Ş. Deniz AKDUMAN () Prof. Dr. Rafet

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5 Kodu/Co I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik Biophysics 2 - - 2 2 4 MD 107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Medical

Detaylı

AKILLI İLAÇ KOMİTESİ. Uzm. Dr. Tuba KURUOĞLU Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Uzm./Başhekim Yardımcısı. Esra SAVAŞAN Ortopedi Sorumlu Hemşiresi

AKILLI İLAÇ KOMİTESİ. Uzm. Dr. Tuba KURUOĞLU Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Uzm./Başhekim Yardımcısı. Esra SAVAŞAN Ortopedi Sorumlu Hemşiresi AKILLI İLAÇ KOMİTESİ Uzm. Dr. Tuba KURUOĞLU Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Uzm./Başhekim Yardımcısı Esra SAVAŞAN Ortopedi Sorumlu Hemşiresi Can GÜMÜŞ Eczane Mesul Müdür Op. Dr. Salim GÜMÜŞ Genel Cerrahi

Detaylı

İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ KAMPI Ocak-2015

İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ KAMPI Ocak-2015 26 Ocak 2015, Pazartesi /Yer 09:00-10:00 Kayıt Kongre Kültür Merkezi 10:00-11:00 Açılış Kongre Kültür Merkezi Açılış Dersi: Organ nakli: Bir organ bir hayat Organ nakli uygulamalarının neden gerekli olduğu

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin Kodu/Code I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./PracticeToplam/Total Kredi/Credit ECTS Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Yabancı Dil Puan. Ales Eşit Ağırlık Puan

Yabancı Dil Puan. Ales Eşit Ağırlık Puan SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 / 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA GÖRE ENSTİTÜ KAYDI YAPTIRANLAR ACİL TIP A.D.Y.L. - ACİL TIP HEMŞİRELİĞİ A.D.Y.L. - Ağırlık

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve

X değerlendirme bilgisine sahiptir. 3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Odyoloji Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık alanındaki temel

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Dr. Lütfi ŞİMŞEK Tıbbi Direktör Prof. Dr. Ali SARIGÜL Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş ÖZDEMİR Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Özerk OKUTAN Beyin ve Sinir

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ İçindekiler Kuramsal Dersler...2 4. Sınıf Stajları Güz Yarıyılı Sınavları... 8 4. Sınıf Stajları Bahar Yarıyılı Sınavları... 8 5. Sınıf

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı