REPORT. Submitted to: TACSO Turkey Resident Advisor Gönderilen kişi: TACSO Türkiye Ülke Koordinatörü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPORT. Submitted to: TACSO Turkey Resident Advisor Gönderilen kişi: TACSO Türkiye Ülke Koordinatörü"

Transkript

1 Project: Capacity Building of Civil Society in the IPA countries and Territories (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, FYR of Macedonia, Kosovo under UNSCR 1249/99, Montenegro, Serbia and Turkey); EuropeAid/127427/C/SER/Multi; TACSO Turkey Office REPORT Submitted to: TACSO Turkey Resident Advisor Gönderilen kişi: TACSO Türkiye Ülke Koordinatörü Submitted by: Gönderen kişi/ kurum: Bülent Avcılar, ÖZEV Activity and subject: Etkinlik ve konu: Nisan 2012 tarihleri arasında Hırvatistan ın Zagreb şehrindeki Engelli, Kadın ve Çocuk Ombudsmanlık Kurumlarıyla Ombudsmanlık Kurumu Üzerine Çalışma Toplantıları 26 Nisan 2012 tarihinde Human Right House Hırvatistan Temsilciliği ndeki İnsan Hakları Kuruluşlarıyla Çalışma Toplantıları; Anayasa Sürecinde Bir Aktör Olarak Dezavantajlılar başlıklı projemiz baskı grubu olarak dezavantajlı gruplardan engellilerin, kadınların ve çocukların ortak bir platformda, yeni anayasa ve bu yeni anayasa bağlı yasa/yönetmelik/tüzüklerin oluşum sürecine aktif olarak katılımını öngören bir dizi faaliyet planını içermektedir. Temel hedef, aktif vatandaşlık rolüyle sivil toplumun, anayasa yapıcı siyasi iradeyi etkileme, üzerinde baskı kurma amacıyla yeni anayasada söz sahibi olmasını sağlamaktır. Haziran 2011 seçimleri sonrasında TBMM de temsil edilen bütün partilerin eşit oranda temsil edilmesiyle oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu 19 Ekim 2011 tarihinde ilk toplantısını yaparak yeni bir anayasa çalışmalarını resmen başlatmıştır. Sivil toplumun aktif katılımcı rol alarak bu süreçte yer almasının anayasa yapıcı siyasi irade tarafından önemsenmesi ve teşvik edilmesi, sivil toplum örgütlerinin anayasa taslak çalışmalarının uzlaşma komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulması ve bu yönde komisyonunun teknik ekip oluşturması, yeni anayasa sürecinde sivil toplumun taleplerinin dikkate alınacağının göstergesini oluşturmaktadır. Bu faktörler böyle bir projenin hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak bir nitelik oluşturmaktadır. Projenin faaliyetlerinden bir tanesi olan iyi uygulama örneğinin yerinde izlenmesi çalışması kapsamında Hırvatistan daki sivil toplumun demokratikleşme perpsektifinde AB ye tam üyelik ve anayasa oluşturma süreçlerinde sivil katılımın paylaşılması çalışma

2 gezisinin önceliğini oluşturmaktadır. TACSO, projenin Hırvatistan çalışma gezisi faaliyetini finansal olarak desteklemiştir. Çalışma gezisi faaliyeti doğrultusunda Hırvatistan daki engelli, çocuk ve kadın ombudsmanlık kurumlarıyla yapılmış olan görüşmeler; Türkiye de yakın bir zamanda kurulacak olan ombudsmanlık kurumuna model olabilecek nitelikte olup olamayacağını göstermesi bakımından çalışma gezisinin önemli bir ayağını oluşturmuştur. Aynı zamanda 12 ülkede (Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Gürcistan, Kenya, Norveç, Polonya, Rusya Federasyonu, Uganda, İngiltere) ağı bulunan Human Rights House un Hırvatistan ofisiyle yapılan görüşmede ağın yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler alınmış; bu yapının Türkiye de uygulanabilirliği Türkiye den katılımcı sivil toplum örgütlerince sorgulanmıştır. Bu anlamda katılımcı sivil toplum kuruşlarından ÖZEV ve ÖZ-GE DER, Human Right House yapısının Türkiye temsilciliğini oluşturmak üzere çalışmalara ve yazışmalara başlamıştır. Place and date of performed activity/training/event: Etkinlik/toplantı/ eğitimin yeri ve tarihi: Nisan 2012, Zagreb, Hırvatistan Data on participants: Katılımcılarla ilgili bilgiler (Toplam katılımcı sayısı, Yaş ve cinsiyet dağılımı, Çalışma alanları, Katıldıkları bölge/il) Akça ÜNSAL, TACSO Ankara Ofisi Temsilcisi olarak Ankara ilinden katıldı. Çalışma gezisini organize ve finanse eden TACSO, IPA ülkelerinde sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermekte ve sivil toplum kuruluşlarının demokratik sürece katılımına katkıda bulunmaktadır. Bülent AVCILAR,

3 Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) adına çalışma gezisine Ankara ilinden katıldı yılında kurulan ÖZEV (Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı), engellilerin eğitimleri, tedavileri, bakımları, sosyal hayata uyumları ve ekonomik gerekçelerinin teminat altına alınması gibi temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacının yanında engellilerin haklarının güçlü bir şekilde savunulması yönelik faaliyetlerde bulunan bir sivil toplum örgütüdür. Bu doğrultuda bütün engellilerin sosyal ve yasal haklarını korumak ve bu hakların toplum tarafından benimsenmesini sağlamak üzere faaliyetlerde bulunur. Berin ÇANLI, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZ-GE DER) adına çalışma gezisine Ankara ilinden katıldı. ÖZ-GE Der, kanunla ihtilafa düşmüş; ceza, tutuk ve eğitim evlerinde bulunan, tahliye edilmiş ve / veya mağdur durumda olan gruplar başta olmak üzere tüm risk altındaki çocuk ve gençlerin ivedi ve temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal yaşama uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla hizmet vermekte olan bir sivil toplum örgütüdür. Hülya GÜLBAHAR, Anayasa Kadın Platformu adına çalışma gezisine İstanbul ilinden katıldı. Kadın Adayları Destekleme Derneği nin (KA-DER) bir önceki genel başkanlığını yürüten Hülya Gülbahar, aynı zamanda 2007 yılında kurulan Anayasa Kadın Platformu kurucusudur. Türkiye nin farklı bölgelerinden yaklaşık 200 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Anayasa Kadın Platformu, Türkiye de anayasa çalışmalarını başlatan ilk sivil toplum oluşumu olma niteliğini taşımaktadır. Anayasa Kadın Platformu, kadın haklarının anayasada güvence altına alınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmış ve görüşlerini TBMM ye iletmiştir. Dilek KUMCU, TBMM Anayasa Alt Çalışma Komisyonu Danışman Üyesi olarak çalışma gezisine Ankara ilinden katıldı. Aynı zamanda Gündem Çocuk Derneği üyesi olarak çalışma gezisinde çocuk hakları alanında katkılar sundu. Elif SERBEST, Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu adına Ankara ilinden katıldı. Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu Sabancı Vakfı tarafından desteklenen bir proje hibesi tarafından oluşturulmuş; Türkiye de 32 engelli alanında çalışan sivil toplum kuruluşuna kapasite geliştirme eğitimi vermiş bir organizasyondur.

4 Şükriye HALAÇOĞLU, Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği (KAP-DER) Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği, toplumda kadının statüsünü yükseltmek, sağlıklı toplum yapısı oluşturmak için gençleri geleceğe hazırlamak; cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, ayrımcılığın kaldırılması, kadının kamusal alandaki konumunun gelişmesi, her düzeydeki karar verme ve güç paylaşımında kadın ve erkek arasında eşitliği sağlamak için uğraşmak ve kadınların politik, ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek, eğitim çalışmaları yapmak üzere dünyadaki gelişmeleri izlemek ve demokratik ve eşitlik haklarını elde etmelerine yönelik olarak, yeni yöntemleri uygulamaları konusunda kadınlara yardımcı olmak, Türkiye nin imza attığı uluslararası anlaşma ve sözleşmeler doğrultusunda kadınların toplumsal gelişmeye katılımını sağlayıcı eğitimler düzenlemek ve faaliyetleri yürütmekte olan bir sivil toplum kuruluşudur. Objectives of performed activity/training/event: Etkinlik/toplantı/ eğitimin amaçları: Anayasa Sürecinde Bir Aktör Olarak Dezavantajlılar başlıklı proje kapsamında Hırvatistan çalışma gezisinde hedeflenen üç amaç bulunmaktadır: (1) Hırvatistan da, AB ye tam üyelik sürecinde demokratikleşme perspektifi doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarınının politika ve kamuoyu oluşturma süreçlerine katılımları ne ölçüde gerçekleşmiştir ve yöntemleri neler olmuştur? (2) AB ye tam üyelik sürecinde 2010 yılında kapsamlı şekilde anayasasında önemli değişiklikler yapan Hırvatistan da, anayasa değişiklik sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılımı ne ölçüde gerçekleşmiştir; araç ve yöntemleri neler olmuştur? (3) Hırvatistan daki ombudsmanlık kurumlarının yapısı, çalışma alanları ve işleyişi hakkında bilgi edinmek; Hırvatistan ombudsmanlık modeli Türkiye de önümüzdeki dönemde oluşturulması planlanan ombudsmanlık kurumunun yapısına model alınabilir mi? Short description of agenda / flow of the performed activity: Gündemin kısa açıklaması/ Etkinlik/toplantı/ eğitimin akışı: 24/04/2012 Croatian Union Physically Disabled Persons Associations (CUPDPA) 24/04/2012 TACSO Croatia Office 25/04/2012 Office of Ombudsman for People with Disabilities 25/04/2012 Center of Education and Counseling of Woman

5 26/04/2012 Office of Ombudsman for Gender of Equality 26/04/2012 Human Rights House: Centre for Peace Studies 26/04/2012 Human Rights House: Documenta 26/04/2012 Human Rights House: Babe! 26/04/2012 Human Rights House: Civic Committee for Human Rights 26/04/2012 Human Rights House: APEO/UPIM 26/04/2012 Human Rights House: Svitanje 12 Eylül 2010 referandumuyla gerçekleşen anayasa değişikliğiyle beraber Türkiye de kamu denetçiliği (ombudsmanlık) kurumunun kurulması yasalaşmıştır. Ancak anayasanın 74.maddesinde yer alan kamu denetçiliği henüz hayata geçirilmemiştir. Hırvatistan çalışma ziyareti kapsamında engelli, kadın ve çocuk ombudsmanlıklarıyla yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye de nasıl bir yapıda ombudsmanlık kurumu kurulmalı sorusuna, Hırvatistan modeli ne ölçüde model alınabilir sorusuna cevap aranmıştır. Human Rights House Network Hırvatistan Ofisi ile yapılan görüşmelerde, ağın yapısı ve işleyişi hakkında; yapı içerisinde yer alan insan hakları örgütü temsilcilerinden bilgiler alınmıştır. Bu doğrultuda bu yapının Türkiye de kurulabilirliği sorgulanmış ve Türkiye den katılımcı sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda yapacağı çalışmalara önçalışma niteliği oluşturmuştur. Evaluation of the activity: Etkinlik/toplantı/ eğitimin genel değerlendirmesi ( dağıtıldı ise değerlendirme anketi sonuçları) Çocuk Alanından İzlenimler: Hırvatistan da resmi çocuk koruma sistemi bulunmakta olup, birlemiş milletler çocuk hakları sözleşmesi ise 1991 yılında yürürlüğe girmiştir. Çocuk ombudsmanlığı kurumu, genel ombudsmanlık kurumunun oluşmasından sonra yasa ile 2003 yılında oluşturulmuştur. Önce ufak bir büroda işlevine başlayan çocuk ombudsmanlık ofisi, parlamentoya bağlı bir kurum olarak kurgulanmıştır. Ancak parlamentoya bağımlılık ve hükümete bağımlılık konularında evrensel insan hakları hukukunun bağımsızlık ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Nitekim üç ayrı bölgede de büroları bulunmakta olan çocuk ombudsmanlığı ofisi için, yapılan yüzyüze görüşmelerde Bağımsız ve özerk bir kurum niteliğinin hasıl olduğu belirtilmiştir. Ombuds seçimi için açık çağrı yapılmakta, yapılan başvuruları incelemek için hükümet tarafından bir komite oluşturmaktadır. Komite yapılan başvuruları inceleyerek parlamentoya ombuds olmasını önerdiği kişiyi bildirmektedir. Önerilen kişinin seçimi parlamento tarafından

6 yapılmaktadır ancak bu seçimin tarafsız veya bağımsızlık ilkelerine uygun gerçekleştiğini söyleyebilmek için yeterli değildir. Nitekim hükümet tarafından başvuruları inceleyen ve ombuds olmasını önerdiği kişiyi hangi kriterlere göre seçtiği bilinmemektedir. Kriterler bakımından bir diğer belirtilmesi gereken husus kriterliğin objektifliğidir. ombuds un sekiz yılda bir önerilen adaylar arasından parlamento tarafından seçilmekte olup, aynı kişi yeniden seçilebiliyor. Ofis, uzman hizmeti ve genel hizmet olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Ombudsperson un iki yardımcısı var. Kurumda, ayrıca altı danışman ile idari ve finans konularından sorumlu dört personel de bulunuyor. Görevliler, hukuk, psikoloji, sosyal ve beşeri bilimler, medya, bilişim, mali konular ve ofis yönetimi gibi konularda eğitim almış kişilerden oluşmakta.. Çocuk haklarının korunmasını, izlenmesini sağlamak, yasama ve yürütme makamlarının çocuk haklarını dikkate almasını etkilemek amacıyla, çocukların görüş ve tutumlarını kabul ve teşvik etmek, yetişkinleri ile çocukları çocuk hakları konusunda bilgilendirmek için kurulmuştur. Hırvatistan Cumhuriyeti nin ilk uzmanlaşmış kurumudur. Kurumda yaklaşık onbeş (bazı yerlerde on deniyor) personel bulunmakta. Parlamento ya yılda bir defa yıllık rapor sunulmaktadır.ofis, aynı zamanda, ENOC( European Network of Ombudspersons for Children) ve CRONSEE (Children's Rights Ombudspersons Network in South and Eastern Europe) üyesi. Çeşitli konularda şikayetler alıyorlar, geçen yıl toplam 1054 şikayet alınmış yaş arası 25 çocuk üyeleri var. Çocuklara ulaşmada temel araç olarak okullar kullanılıyor. Okullarda çocuk ombudsmanlığı tanıtılıyor düzenli olarak, devamında ise başvuru dönemlerinde (her eğitim döneminin başlangıcında) afişler aracılığıyla duyurular yapılıyor. Duyurular neticesinde başvuru yapılan çocuklar gönüllülük esasına göre belirleniyor. Üye olma kriterlerinde öncelikle gönüllü olmak, gönüllülere niçin üye olmak istedikleri soruluyor ayrıca gönüllülerin oranının, ülkedeki temsili yansıtmasına dikkat ediliyor. Ombudsmanlık ofisinin başlıca öncelikleri arasında çocuklarla işbirliği geliyor. Bu nedenle, MMS olarak adlandırılan gençlik danışmanları ağı ile yılda bir defa ulusal ve birkaç defa da bölgesel toplantılar düzenleniyor. Ayrıca bu ağın üyeleri, çocukların hakları ve ebeveyn sorumlulukları yasal statüsü çalışmalarında, Avrupa Konseyi danışma sürecine dahil olmuşlar. Yılda iki defa uluslararası toplantı düzenleniyor, iki veya üç gün süren bu toplantılarda çeşitli konular görüşülüyor. Bu toplantıların işlevi bir nevi danışma kurulu mekanizması gibi. Medya ya gerektikçe bilgilendirme yapılıyor, düzenli bir bilgilendirme sistemi bulunmamakta. Hırvatistan Anayasasında sadece genel ombusmanlık sistemi yer almaktadır.

7 Çocuklarda cinsel ilişki yaşı 15 olmakla birlikte, üye çocuklar tarafından bunun 16 ya çıkması istenmiş. Her yıl STK ve medya temsilcileriyle ortak bir toplantı yapılıyor. Geçen yıl, okullarda 2500 çocuğun katılımıyla bir araştırma gerekleştirilmiş. Cezai ehliyet 14 yaşında başlıyor. Çocuklar yaş arası rehabilitasyona alınıyorlar. Çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakılması ise çok ağır olarak nitelendirilebilecek suçlar için veya tekrarlanan suçlar için mümkün olabilmektedir. Savcı, çocukları hakim yerine genelde rehabilitasyona sevk ediyor. (Opportunity system). Son sekiz yıllık faaliyetleri boyunca ombudsmanlık ofisi, aktif olarak çocukların da katılımıyla disiplinler arası uzman ekibiyle çalışmalar yürütmekte. Engellilik Alanından İzlenimler: Parlamento tarafından 10 Ekim 2007 tarihinde oluşturulan yasayla çalışmalarını yürüten Engelli Ombudsmanlığı nın başlıca görevlerini şu şekilde tanımlamıştır: - Engelli sorunlarına yönelik öneriler geliştirmek - Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Hırvatistan ın taraf olduğu diğer uluslararası engelli haklarına dair sözleşmelerinin yükümlülüklerini takip etmek - Engellilerin sorunlarına yönelik önlemler almak - Uyarı görevini yasa yapıcılara karşı kullanmak - Kamuoyunu engelli hakları konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yapmak - Engelli hakları için ayrımcılığa uğrayan kişilere avukat sağlamak - Düzenli olarak engelli ayrımcılığıyla ilgili izleme faaliyetlerinde bulunmak - Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber engelli hakları konusunda çalışmalar yapmak - Devlet Savcılığını tespit edilen engelli ayrımcılığı alanlarında uyarmak ve harekete geçmesini sağlamak - Yıllık raporlar hazırlayarak parlamentoya sunmak Engelli ombudsmanı olarak en az yüksek lisansını sosyal bilimlerde tamamlamış ve engelli hakları ve çalışmaları konusunda en az 10 yıllık deneyimi olma şartı bulunmaktadır. Ombudsmanın geçmişinde herhangi bir siyasi parti ve oluşuma üye olmaması şartı gözetilmektedir. Engelli Ombudsmanı olabilmenin en önemli ayırt edici özelliği ombudsmanın da engelli olması şartıdır. Ombudsmanlığın engelli alanlarında ayrımcılık tespitleri genel olarak; şiddet, cinsel taciz, istismar, sömürü, ihmal ve dikkatsiz tedavi kaynaklı ayrımcılıklardır.

8 Spesifik olarak engelli gençlerle çalışmalar yürütmekte olan bir sivil toplum çalışanı olarak bu çalışma ziyaretinde özellikle ülkemizde uygulaması bulunmayan ombudsmanlık kurumunu daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bilhassa çalışma ziyaretinin ilk günü Engelli Bireyler için Ombudsmanlık Ofisi ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında öncelikle ombudsmanlık kurumunun yapısı, işleyişi ile ilgili aklımızdaki tüm soruları yöneltme fırsatı bulduk. Ancak ilk ziyaret ettiğimiz kurumla görüşmeden itibaren şunu anladık ki orada bulunmamızın öncelikli sebeplerinden olan Anayasa değişikliği süreci ile ilgili beklentimiz oranında büyük bir sivil toplum katılımı ve etkisi olmamış. Yapılan değişikliklerin özünü ise Avrupa Birliği tam üyeliği oluşturuyor. Bu anlamda ülkemizdeki sürece katkı sağlayabilecek somut verilerle dönemedik. Ancak beklentilerimizi tam anlamıyla karşılayan bir konu sivil toplumun devlet ve hükümet tarafından ciddiye alınır ve kabul görür olmasını görmek oldu. Ülkemizle mukayese edildiğinde sivil toplum kuruluşlarının gücünü açıkça görebildik. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda ulusal ve uluslararası birçok çalışma yürüten CESI bu alandaki toplumsal gelişmeye oldukça katkı sunmuş görünüyordu. Engelliler alanında oldukça etkin ve kapsayıcı bir şemsiye kuruluş olan CUPDPA ile yaptığımız görüşme ise benzer amaçla ancak farklı bir örgütlenme yapısı ile engelli örgütlerini biraraya getiren platformumuzun gelecekteki çalışmaları açısından ilham vericiydi. CUPDPA başkan ve çalışanlarından Hırvatistan da engellilere yaklaşım, ayrımcılık, katılım ve erişilebilirlik konularında bilgiler alma şansı bulduk. Aynı şekilde kendilerine de Türkiye de engellilerin aynı başlıklar altında durumunu özetler nitelikte bilgiler aktardık. Bu kuruluş ile ileride ortak çalışmalar yürütme konusunda hemfikir olduk. İçinde bulundukları koşullar, nüfus özellikleri, yakın tarihleri ve yeniden yapılanma süreçleri gözönünde bulundurularak birebir modelleme yapılamasa bile kendi sivil toplum çalışmalarımızda faydalanabileceğimiz bilgi ve izlenimlerle döndük. Kadın Alanından İzlenimler Hırvatistan Hükümeti nin cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi konusunda oldukça kuvvetli bir mekanizmaya sahip olduğu görülmüştür. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hükümet Ofisi, Cinsiyet Eşitliği Ombudu, Hırvatistan Parlamentosu Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu ve yanısıra Hırvatistan ın 20 idari bölgesinin tümünde toplumsal cinsiyet eşitliği kurulları bulunmaktadır. Hırvatistan hükümeti tarafından, 1996 yılında tüm bakanlıklar ve ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinden oluşan ve bir danışma kurulu görevi görmesi planlanan Eşitlik Sorunları Komisyonunu kurulmuş ve ulusal politikaların işlevsel olarak güçlendirilmesi yönünde bir takım kurumsal değişiklikler de yapılmıştır yılında ismi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olarak değiştirilen organ, 2003 yılında feshedilmiştir. Öğrenilmiş dersler ve yeni yasal düzenlemeler sonucu; Cinsiyet Eşitliği Yasası ve Ulusal Eylem Planının uygulanmasından sorumlu ulusal bir uzman kuruluş olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hükümet Ofisi kurulmuştur.

9 Cinsiyet Eşitliği Ombudu nun ise, birincil sorumluluğu toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, ifade ve cinsel yönelim temelindeki şikayetlerle ilgilenmektir yılında yapılan Anayasa değişikliği ile anayasal düzenin en yüksek değerleri arasına cinsiyet eşitliği nin dahil edilmesinden sonra, Hırvatistan Parlamentosu 23 Temmuz 2003 te özel olarak cinsiyete dayalı ayrımcılığı önlemek amacıyla Cinsiyet Eşitliği Yasasını çıkartmıştır. Aynı zamanda, iki ayrımcılık karşıtı yasa da kabul edilmiştir; Aile İçi Şiddet ten Koruma Kanunu ve Eşcinsel Evlilik Hakkında Kanun yılında, Parlamento geçerli uluslarası standartlar ve cinsiyet eşitliğine ilişkin AB hükümleri doğrultusunda yeni Cisiyet Eşitliği Yasası nı kabul etmiştir. Yasa uyarınca, cinsiyet, medeni hal veya aile statüsü veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. Ayrımcılık karşıtı yasa ise 1 Ocak 2009 da yürürlüğe girmiştir. Cinsiyet Eşitliği Yasası, toplumsal cinsiyet eşitliğini Hırvatistanın anayasal düzeninin temel bir değeri olarak korur ve teşvik eder, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel ve diğer tüm toplumsal alanlarda kadın ve erkekler için eşit fırsatlar yaratılmasını sağlar. Yasa ile, ilk kez toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın tanımı; BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ( CEDAW) hükümlerine dayanarak, ortaya çıktığı tüm şekilleriye (doğrudan / dolaylı / taciz / cinsel taciz) gerçek bir eşitsizlik olarak belirlendi. Hırvatistan da, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi politikaları devletin en üst düzeyinde Parlamento kararı ve 1997 ile 2001 yıllarında ulusal eylem planları ile kabul edilmiştir. Halihazırda, Cinsiyet Eşitliği nin Teşvik Edilmesi Ulusal Politikası, , kadın haklarının geliştirilmesi konusunda bir temel teşkil etmektedir Ulusal Politikası ve Pekin Eylem Platformu ile Pekin+5 Genel Kurulu nun Özel Oturum çıktıları temel alınarak, kadın haklarının geliştirilmesine ilişkin hedefler ve eylem modelleri için ek bir çerçeve belirlenmiştir yılında kabul edilen yeni Ulusal Politika da, bir öncekine eklemeler yapılarak, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve ilerlemesi için hem ulusal hem de yerel düzeyde kurumsal bir ağ kurulması ilkesi tanımlanmıştır. Söz konusu Ulusal Eylem Planları nın hazırlanması sürecine cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşları da katılmış, bu sayede kadının statüsü ve Pekin Eylem Platformu deklarasyonunun uygulanması konularında, devlet ve sivil toplum arasında tam bir işbirliği yapılması sağlanmıştır. Türkiye için Human Rights House Network Münkün mü? Human Right House Vakfı Norveç in Oslo Kenti nde bulunan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak dünya çapında İnsan Hakları Evi nin kurulmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Human Rights House bugüne kadar 12 ülkede (Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Gürcistan, Kenya, Norveç, Polonya, Rusya Federasyonu, Uganda, İngiltere) bir ağa / temsilciğe sahiptir.

10 Bir ülkede İnsan Hakları Evi nin kurulabilmesi, o ülkedeki örgütlenme, ifade ve insan hakları savunucusu olma özgürlüklerinin sınavdan geçmesi anlamı taşıdığını Human Rights House Foundation (HRHF) tüzüğünde belirtmiştir. Türkiye deki farklı alanlarda insan hakkı temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarından meydana gelen bir grup, Hırvatistan Human Rights House Ofis in yapılanması hakkında bilgi almış, bu ağın Türkiye de uygulamaya koymak için bürokratik işlemlere ÖZEV öncülüğünde başlanmıştır. Bu anlamda Hırvatistan Human Rights House Ofisi ile yapılan çalışma ziyaretinin oldukça verimli geçmesi tüm katılımcı sivil toplum örgütlerince hemfikir olunan bir konu olarak tespit edilmiştir. Human Rights House a Dair; Bir ülkede Human Rights House kurulduğunda, insan hakları örgütleri çalışmalarını bir binada toplarlar; bunun nedeni: - işbirliği ve yardımlaşmayı teşvik edecek bir ortam yaratmak, - örgütler arasında network kurma, manevi destek ve dayanışmayı güçlendirmek, - masrafları kısarak proje ve çalışmalara gereken parayı sağlamak, - örgütleri halkın ve karar vericilerin gözünde daha görünür kılmak, - ortak etkinliklerin sinerji etkisi ve işbirliği yaratma potansiyeli Human Rights House ilkelerini ise şu şekilde belirlemiştir: - Bağımsızlık: Ev bağımsız bir kurum olmalıdır. - Sürdürülebilirlik: İnsan Hakları Evi kuruluşların bağış fonlarına daha az bağımlı olmaları için, uzun vadeli masrafları azaltmayı amaçlayan bir yatırımdır. Böylece Ev kuruluşların temel çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı olacaktır. - Çeşitlilik: Evi meydana getiren kuruluşlar farklı alanlarla ilgilenmelidir. Bunlar toplumun sorunları ve ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. - Eşitlik: Katılan her kuruluş eşit ortak olmalıdır. - Demokrasi: Ev ortak kuruluşların eşit katılımı ve temsiliyle yönetilmeli ve işletilmelidir. - Düşük Masraf: Ev in ortak kuruluşlar tarafından kullanılmasından dolayı kuruluşlar kira giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacaktır. - Güvenlik: İnsan Hakları Evi, üye kuruluşlar ve içeride çalışan aktivistlerin korunmasını ve güvenliğini sağlamalıdır. - Ortak Alanlar: İnsan Hakları Evi nde ortak kuruluşlar ve kullanıcılar için kullanışlı ortak alanlara sahip olmalıdır; toplantı odaları, dökümentasyon merkezileri ve toplantı salonları gibi.

11 List of materials/ handouts delivered to participants: Katılımcılara dağıtılan dökümanlar: Hırvatistan Anti-Discrimination Act Belgesi Ombudsmanlık Kuruluşlarının Çalışma Kitapçıkları Human Rights House Network Hakkında Bilgi Kitapçıkları

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler İzleme değerlendirme neden önemlidir? Kazanımlarımızın kurumlar içinde anlamından boşalmış bürokratik yapılara dönüşmesine

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor İSKOÇYA Parlamento ve komisyon internet sitelerinde düzenli olarak parlamento ve komisyon gündemini ve hangi tür katılımcı toplantılar düzenlediğini açıklıyor Katılımcı n tutanakları ve toplantıda varılan

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul un cok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımlarını desteklemek için 2006

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI Tarih : 13 Mayıs 2014 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri 18.10.2011 Kamuoyunun da bildiği üzere, 19 Ekim 2011 tarihinde

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri Özel Sektör Katılımı Genel Bilgi Binyıl Kalkınma Hedefleri nin sonuna yaklaşırken, hedef olan 2015 yılı sonrasında ve önümüzdeki on yıllarda Türkiye toplumunun

Detaylı

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ 307 KURULUŞ MADDE 1- Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Genel Merkeze bağlı olarak çalışacak Yurtdışı Temsilcilikleri ve buralarda ihtiyaç halinde, alt birimler oluşturulabilir.

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

SPoD LGBTİ, Meis Sitesi Davasının Takipçisi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Meis Sitesi Davasının Takipçisi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Zoraki evliliğe karşı dört girişim

Zoraki evliliğe karşı dört girişim Zoraki evliliğe karşı dört girişim Azınlık danışmanları Entegrasyon danışmanları Zoraki evliliğe karşı uzman ekip Tavır geliştirici çalışmalar için destek Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Zoraki

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 Kurumsal Sorumluluklar Eylemin Amaç Hedef Eylem Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları Birincil derecede sorumlusu İşbirliği yapacak ve katkı sağlayacaklar Başlangıç tarihi Tamamlama

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı