TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Hazırlayan M.Turan TAŞLIÇAY Kültür ve Turizm Uzmanı 2012 ANKARA Bu yayının tüm hakları Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.

2 İÇİNDEKİLER TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 2 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETMESİBELGESİ BAŞVURUSU 3 TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ 4 BELGE DEVRİ BAŞVURUSU 5 İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ 6 SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI 7 YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU 8-9 TURİZM TESİSLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 10 DİLEKÇE VE TESİS RAPORUNUN DOLDURULMASI EK.1. DİLEKÇE 15 EK EK.2.YEŞİL YILDIZ BAŞVURU DİLEKÇESİ 17 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

3 TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU Sayfa 2 TURİZM YATIRIMI BELGESİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder. TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa eksiksiz olarak tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe (Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Beyannamesi TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Sirküleri BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER -İşlemler vekaleten yürütülüyor ise vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi -İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge -Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge -Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı -Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Termal Tesis İzin Belgesi Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilemez. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU Sayfa 3 TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder. TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Beyannamesi -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Sirküleri -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER -İşlemler vekaleten yürütülüyor ise Vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi -İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge -Tesis tescilli kültür varlığında ise buna ilişkin belge -Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı -Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Termal Tesis İşletme İzin Belgesi -Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD si. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında geçici, şartlı, süreli gibi ifadeler yer almamalıdır. Beyana göre verilmiştir gibi ifadeler olmamalıdır. -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının tesis türünün konaklama olması halinde asli faaliyet konusuna, diğer türlerde türünün asgari faaliyet konularından birine uygun veya benzer şekilde düzenlenmiş olması gerekir. -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının tarihi eski ise, ya da alındıktan sonra bir kapasite değişikliği söz konusu ise ruhsatı veren kurumdan söz konusu ruhsatın yerinde yapılan tetkik sonucu tesisin son durumu ile uyumlu olduğuna ilişkin yazı alınarak başvuru belgelerine eklenmelidir. Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde ilk denetim tarihinden itibaren üst üste yapılan iki denetim sonucunda talebi uygun görülmeyenlerin bir sonraki başvurusu, en son denetimin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde işleme konulur. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

5 TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ Sayfa 4 TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ Hali hazırda Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarını tamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müteakip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir. TURİZM YATIRIMI BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ BAŞVURUSU -Turizm Yatırım Belgesine sahip işletme yatırımı tamamladıktan sonra ilgili idareden mevcut durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alır. -İşletmenin hangi tarihler arasında işletmeye açık olduğu tarihleri ve talebini içeren dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar. -Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER -Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Termal Tesis İşletme İzin Belgesi -Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD si. Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine çevrilmesi aşamasında eğer tesisin kapasitesinde/isminde/tür ve sınıfında bir değişiklik var ise yeni bilgilerin yer aldığı Tesis Raporu başvuru belgelerine eklenmelidir. Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu tarihler dilekçede mutlaka belirtilmelidir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

6 BELGE DEVRİ BAŞVURUSU Sayfa 5 BELGE DEVRİ Hali hazırda Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı/İşletmesi Belgeli tesislerin belge üzerinde yer alan belge sahibinin değişmesini ifade eder. Turizm Yatırımı Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu durumu onaylamalarını gerektirir. Turizm İşletmesi Belgesinde devir işlemi için yeni belge sahibinin söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almasını gerektirir. BELDE DEVRİ BAŞVURUSU -Turizm Yatırım Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu işlemi onayladıklarını beyan ettikleri dilekçe ile bakanlığa başvurmaları ile gerçekleşir. -Turizm İşletmesi Belgesinde devir işleminde yeni işletmecinin tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması ve devir işlemi için talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvurması ile gerçekleşir. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İmza Beyannamesi -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Turizm İşletmesi Belgesi için) TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İmza Sirküleri -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Turizm İşletmesi Belgesi için) -Turizm İşletmesi Belgesi devir taleplerinde eğer kapasite değişikliği yok ise tesis denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla denetim programına alınmadan belge devir işlemi gerçekleştirir. -Eğer talep belgeye işletici şerhi düşülmesi ise, dilekçede bu hususun belirtilmesi ve dilekçenin hem belge sahibi hem işletici firma tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca işletici adına düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve işletici firmaya ait imza sirküleri, vergi bilgileri de dosyaya eklenmelidir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

7 İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ Sayfa 6 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ Bakanlığımızdan belgeli bir tesis isim değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ile (varsa isim tesciline ilişkin belgeyle) Bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. KAPASİTE/TÜR VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirtir dilekçe ve yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirtir dilekçe, yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ve tesisin son durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular denetim programına alınır. Denetimi olumlu olanların başvuruları talep doğrultusunda sonuçlandırılır. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ve yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

8 SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI Sayfa 7 SINIFLANDIRMA Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder. SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma çalışması yapılır. Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Dernek ya da birlik temsilcisinin bulunmadığı hâllerde bir Bakanlık kontrolörü daha Komisyona katılır. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder. Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; Sınıflandırma Komisyonunca belirlenen puan karşılığı esas alınarak, asgarî fiziksel niteliklere ve niceliklere bakılmaksızın tesisin sınıfı belirlenir. SINIFLANDIRMA TALEBİ Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin belge sahipleri Ek te sunulan matbu dilekçe örneğini doldurarak Bakanlığımıza ulaştırmaları halinde uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. SINIFLANDIRMA FORMLARI Sınıflandırma formlarına Bakanlığımız resmi internet sitesi (www.kulturturizm.gov.tr) adresinde Başvurular kısmından ulaşabilirsiniz. Bakınız : Sayfa: 10. Sınıflandırma talepleri üst üste üç defa değerlendirilen tesislerin bir sonraki başvurusu, en son değerlendirmenin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

9 YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU Sayfa 8 Yeşil Yıldız Nedir: Kültür ve Turizm Bakanlığı nın başlattığı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır. Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir? : Yeşil yıldızı ilgili tebliğ de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir. Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır? : Gerekli kriterleri sağlayarak Bakanlıkça denetlenerek uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız ın devamı sağlanır. Yeşil Yıldızın Faydası Nedir? : -İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır. -İşgücünün optimal kullanımı sağlanır. -Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır. -Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur. -Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur. -Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar. -Yatırımlar yapılmadan önce çevreye duyarlı olarak planlama yapılır. -Pazarlama aşamasında avantaj sağlar. -Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

10 YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU Sayfa 9 Yeşil Yıldız Nasıl Alınır? : Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi unvanı almak için Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak ve belirlenen kriterleri yerine getirmek yeterlidir. Başvurular EK-3 teki dilekçe ile yapılabilir. Dilekçeye eklenmesi gereken evrak ile yapılması gereken işlemler şunlardır. 1- İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor, 2- Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği, 3- İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman, 4- Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı, 5- Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları, 6- İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 7- İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 8- Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 9- Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak, 10- Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

11 TURİZM TESİSLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATA NASIL ULAŞILIR? Sayfa 10 Turizm tesisleriyle ilgili mevzuata aşağıdaki şekilde ulaşılır. Başvuru İşlemleri Turizm Tesisi Başvuruları YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

12 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 11 DİLEKÇE NASIL DOLDURULUR? Dilekçe mutlaka bu kılavuzun sayfa 16 daki ekte yer aldığı şekilde matbu formda ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır. Talebin ne olduğu konusunda dilekçede verilen alanlar işaretlenmeli, eğer dilekçede yer alan taleplerden farklı bir talep varsa diğer kısmında talebin ne olduğu açıkça belirtilmelidir. Dilekçedeki imza ile imza sirküleri/beyannamesindeki imza aynı olmalıdır. Eğer birden fazla kişi imzaya yetkili ise dilekçe yetkili tüm kişiler tarafından imzalanmalıdır. Dilekçede mutlaka Dilekçe ekinde ibraz etmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, dilekçede ve tesis tanıtım raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. ibaresi bulunmalıdır. Aksi takdirde dilekçe ekine konulan fotokopi evrak kabul edilmez ve tesis tanıtım raporunda belirtilen bilgilerin doğruluğu talep sahibi tarafından kabul edilmiş olmaz. Talep sahibi tüzel kişi ise mutlaka tüzel kişiye ait kaşe ile yetkili kişinin imzalaması, müştereken yetkili olunduğu durumlarda müşterek yetkililerin her birinin dilekçede imzasının bulunması, ekler kısmına dilekçe ekine konulan evrakın mutlaka sayfa sayısı ile birlikte yazılması, ilgili yönetmelik ve bağlı tebliğde zorunlu olarak sayılan evrak dışında(broşür, plan, proje, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah gibi) evrakın başvuru dosyasına konulmaması, gerekir. NASIL DOLDURULUR? Tesis tanıtım raporu mutlaka bu kılavuzun sayfa 17 deki ekte yer aldığı şekilde matbu formda doldurulmalıdır. Tesisin Tesis adının seçiminde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Seçilen tesis adının Bakanlığımızdan belgeli başka bir tesis tarafından kullanılan ya da çağrıştıran/benzeyen bir ad olmaması gerekmektedir. Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin isimleri her ay yenilenerek Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanmaktadır. Gerekli kontrolleri buradan yapabilirsiniz. Tesis adı konusunda tüm belgeli tesisler için Kontrolörler Kurulu Başkanlığı ndan telefon ile bilgi alabilirsiz. Marka/isim tesciline haiz olan gerçek veya tüzel kişiler isim seçiminde öncelik hakkına sahip olur. Marka/isim tesciline sahip iseniz söz konusu ismi kullanmada öncelik size ait olacaktır. Ayrıca tesis ismi yerine şirket ismi yazılması da teamülen uygun görülmemektedir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

13 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 12 Tesis adresi yazılırken, eğer İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip bir tesis için başvuruluyorsa mutlaka çalışma ruhsatındaki adres esas alınmalıdır. Eğer henüz çalışma ruhsatı alınmamış numarataj çalışması yapılmamış bir tesis için başvuruda bulunulacaksa, İl, İlçe, Mahalle, Belde, Mevkii gibi bilgilere yer verilmelidir. Pafta-ada-parsel nosu Bu alan yalnızca Turizm Yatırımı ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde doldurulacaktır. Eğer tesis farklı parseller üzerinde yapılacak ise parsellerin bitişik olduğunun ve parseller arası fonksiyonel bağlantı sağlanacağının tesis tanıtım raporunda belirtilmesi gerekir. Tür ve sınıf bilgisi doldurulurken mutlaka ilgili Yönetmelikteki müstakilen belgelendirilebilen tür ve sınıflardan biri yazılmalıdır. Birden fazla tür ve sınıf için başvuru yapılırken talep edilen iki ayrı tür ve sınıf da buraya ayrı ayrı yazılmalıdır. Örnek: 5 yıldızlı otel + 5 yıldızlı tatil köyü. Belge No Başvuru yapılan tesis Bakanlığımızdan belgeli bir tesis ise mutlaka belge tarihi ve sayısı bu alana yazılmalıdır. Buraya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının ya da tesise ait başka belgelerin tarih sayısı yazılmamalıdır. Tesis Bakanlığımızdan belgesiz ise bu alan boş bırakılmalıdır. Bu alana belgenin kimin adına düzenlenmesini isteniyorsa(şirket ya da kişi), o yazılmalıdır. Zira bu alana yazılan gerçek yada tüzel kişi adına düzenlenmiş evrakın da başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bu alana gerçek kişi adı yazılıp, zorunlu evrakı şirket adına düzenlenmiş olarak gönderilmesi halinde ilave yazışmalar oluşacağından süreç uzayacaktır. Ya da bu alanda şirket ismi yazılıp, gerçek kişi adına düzenlenmiş zorunlu evrakın başvuru evrakına eklenmesi yine süreci uzatacaktır. Bu alana talep sahibinin tebligat/yazışma adresinin ve irtibat numarasının yazılması gerekmektedir. Yanlış/eksik yazılan adres ve irtibat numaraları zaman kaybına neden olmaktadır. T.C.Kimlik No Eğer talep sahibi gerçek kişi ise bu alan mutlaka doldurulmalıdır. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

14 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 13 Vergi Dairesi/Vergi No. Tic.Sicil Memurluğu Tic.Sicil Numarası Talep sahibi tüzel kişi ise bu alanlar mutlaka doldurulacaktır. Bu alanların doldurulması durumunda başvuru evrakı olarak vergi levhası, ticaret sicil gazetesi gibi evrakın eklenmesine gerek kalmaz. Bu alanları doldurduysanız bu gibi evrakı başvuru evrakı arasına koymayınız. Bu alan elektronik tebligat sisteminde kullanılmak ve bilgi amaçlı olarak konulmuştur. Bu alanı doldurmanız yararınıza olacaktır. Yukarda belirttiğim elektronik posta adresimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı nca tarafıma yapılacak tebligatlarda Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Bu alanlar tüm başvurularda doldurulması gereken alanlardır. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm İşletmesi belgesi taleplerinde bu alan mutlaka doldurulmalıdır. Zira tesisin denetim programına alınması için bu bilgi gereklidir. Yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi (*) Bu alan Turizm Yatırımı Belgesi yada Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde mutlaka doldurulmalıdır. Yatırım süresinin uzatılması sadece 2 kez ve toplam uzatma süresi ilk verilen yatırım süresini geçmeyecek şekilde yapılmaktadır. O nedenle ilk yatırım süresini alırken bu hususa dikkat edilmesi yararınıza olacaktır. Kısmi Turizm İşletmesi belgesi taleplerinde bu alanda Yatırımdaki ünitelerin yapılması esnasında diğer müşterilerin rahatsız olmaması için gerekli önlemler alınmıştır ibaresinin bulunması ve uygulamada da bu önlemlerin alınması gerekmektedir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

15 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 14 yer aldığı taşınmaz : Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Bu alan sadece Turizm Yatırımı ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde doldurulacaktır. Eğer tesisi yapacağınız yerin Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde ya da Turizm Merkezinde yer alıp almadığını bilmiyorsanız, bu bilgiye ilgili belediyesinden yada il özel idaresi/kaymakamlık tan öğrenebilirsiniz. Yine parselin planlardaki kullanım amacını da bu kurumlardan öğrenebilirsiniz. Talep sahipleri tarafından aşağıdaki hususlara dikkat etmek doğru başvuru yapmak açısından önemlidir. -Konaklama tesislerinde oda ve yatak sayıları mutlaka ayrı ayrı yazılmalıdır. -Tesise ait ünite isimleri mümkün olduğunca Türkçe ve ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde yazılmalıdır. French Bed, Roller Coaster Pub gibi yabancı dildeki terimler kullanılmamalıdır. -Ünitelerin kişi/yatak/araç kapasiteleri yada metre kare olarak büyüklükleri yazılmalıdır. Kişi hesabında metre kare olarak büyüklüğün 1,2 ye bölünmesi kuralı geçerlidir. -Ünitelerin açık/kapalı, faal/faal değil gibi özelliklerinin belirtilmesi gerekir. -Oda ve yatak sayılarının hesaplanmasında, ilgili yönetmeliğe uygun hareket edilmelidir. (Örneğin, suit odalar 60 m2 den küçük ise 2 yataklı, 60 m2 den büyük ise 4 yataklı olarak yazılmalıdır. Dikkat: 3 yataklı suit 5 yataklı suit gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Kral dairesi, deluxe suit yerine 4 yataklı suit yazılabilir.) -Konaklama tesislerinde 3 yıldızlı otelden itibaren yatak sayısının yüzde 25 i oranında oturma salonunun lobide yada ayrı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hususun tesis raporu doldurulurken unutulmaması gerekir. Buna benzer ilgili Yönetmelikçe tesiste bulunması zorunlu üniteler mutlaka tesis raporunda belirtilmelidir. -Tesis tanıtım raporunda odadaki perdeler, klimalar, duvardaki düğmeler, yerdeki terlikler gibi ayrıntılar yer almamalıdır. -Tesis tanıtım raporunun mutlaka talep sahibi yetkili kişi tarafından yada vekalet verilen kişi tarafından imzalanmalıdır. Talep sahibi tüzel kişi ise mutlaka şirket kaşesi altında imzalanmalıdır. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

16 BAŞVURU DİLEKÇESİ (EK-1) Sayfa 15 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığına ANKARA.adresinde bulunan/yapılması planlanan tesisle ilgili olarak Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Turizm Yatırımı Belgesi Turizm Yatırım Belgesinden Turizm İşletmesi Belgesine geçiş Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Belge Devri İsim Değişikliği Unvan Değişikliği Kapasite Değişikliği İşletmeci /Kiracı Şerhi Konulması/Çıkarılması Diğer :. talebinde bulunuyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Dilekçe ekinde ibraz etmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, dilekçede ve tesis tanıtım raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. İmza Soyadı Tüzel Kişilik Unvanı (*) Kaşe Tarih EKLER ( sayfa) ( sayfa) ( sayfa) ( sayfa) ( sayfa) (*) : Başvuru sahibi tüzel kişi ise belirtilecektir.

17 (EK-2) Sayfa 16 Tesisin :... :... Pafta-ada-parsel no'su ( 1 ) :... :... Belge No( 2 ) :... :... :... T.C.Kimlik No( 3 ) :. Vergi Dairesi/Vergi No. ( 4 ) :.. Tic.Sicil Memurluğu( 4 ) : Tic.Sicil Numarası( 4 ) :. : Yukarda belirttiğim elektronik posta adresimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tarafıma yapılacak tebligatlarda Mal Sahibinin :... Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. :... Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : (1) Turizm Yatırımı belgesi ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde belirtilecektir. (2) Tesis belgeli ise belirtilecektir. (3) Talep sahibi gerçek kişi ise belirtilecektir. (4) Talep sahibi tüzel kişi ise belirtilecektir. (5)Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi/Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesinden Turizm İşletmesi Belgesine Geçiş taleplerinde belirtilecektir. (6)Turizm Yatırımı veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi için başvuruluyorsa belirtilecektir. yer aldığı taşınmaz kültür ve turizm gelişimi bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıyorsa mutlaka belirtilecektir. Bu bilgi ilgili belediyesinden ya da ruhsat vermeye yetkili kurumdan öğrenilebilir.

18 ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ Sayfa 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞINA İsmet İnönü Bulvarı No: Emek/ANKARA Konu: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Talebi. Bakanlığınızdan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisimize Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi talep ediyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. İmza Soyadı: Tüzel Kişilik Ünvanı: Tarih: Tesisin :... Adresi :... Tür ve sınıfı :... Belge tarih ve no(**) :... Telefon veya İrtibat Telefonu :... (*) : Başvuru sahibi tüzel kişi değil ise zorunlu değildir. (**) : Turizm İşletmesi Belgesi/Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi tarih ve numarası yazılır. EKLER: 1) İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor, 2) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği, 3) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman, 4) Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı, 5) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları, 6) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m 2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 7) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m 2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 8) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 9) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak, 10) Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

19 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 18 1.SINIF LOKANTA TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Grand Dürüm House : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 1.Sınıf Lokanta Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : Kişilik Yemek Salonu, 50 m2 Mutfak.

20 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 19 1.SINIF LOKANTA TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Nenemin İçli Köftesi : Yalı Mah. Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 1.Sınıf Lokanta Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2013 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 150 Kişilik Yemek Salonu, 50 m2 mutfak.

21 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 20 1 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Büyük Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 1 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : - 10 Oda(2y) 20 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası

22 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 21 1 YILDIZLI OTEL TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Çiçek Otel : Yalı Mah. Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 1 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 10 Oda(2y) 20 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası

23 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 22 2 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Zeybek Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 2 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : - 10 Oda(2y) 20 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası

24 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 23 2 YILDIZLI OTEL TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Selçuklu Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 2 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 10 Oda(2y) 20 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası

25 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 24 3 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Hun Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 3 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : - 20 Oda(2y) 40 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 15 Kişilik Oturma Salonu, 50 Kişilik 2.Sınıf Lokanta.

26 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 25 3 YILDIZLI OTEL TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : İhtişam Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 3 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 20 Oda(2y) 40 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 15 Kişilik Oturma Salonu, 50 Kişilik 2.Sınıf Lokanta.

27 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 26 4 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Shining Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 4 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : - 79 Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 160 yatak. 40 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 150 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, 50 Kişilik Oturma Salonu, 50 Kişilik 2.Sınıf Lokanta. Açık Yüzme Havuzu, 100 Kişilik Pasta Salonu, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon. Satış Ünitesi, Çalışma Ofisi, Okuma Mahalli.

28 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 27 4 YILDIZLI OTEL TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Grand Emperor Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 4 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 79 Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 160 yatak. 40 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 150 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, 50 Kişilik Oturma Salonu, 50 Kişilik 2.Sınıf Lokanta. Açık Yüzme Havuzu, 100 Kişilik Pasta Salonu, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon. Satış Ünitesi, Çalışma Ofisi, Okuma Mahalli.

29 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 28 5 YILDIZLI OTEL TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Osmanlı Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 5 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 260 yatak. 200 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 150 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, 100 Kişilik 2.Sınıf Alakart Lokanta, 75 Kişilik Oturma Salonu, 50 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Açık Yüzme Havuzu, Kapalı Yüzme Havuzu, 100 Kişilik Sinema Salonu, Türk Hamamı, Sauna, Aletli Jimnastik Salonu, Masaj Odası(5 adet), 100 Kişilik Pasta Salonu, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon. 100 Kişilik Gece Kulübü Satış Ünitesi(4 Adet), Çalışma Ofisi, Okuma Mahalli. Bay ve Bayan Kuaförü, 50 Araçlık Kapalı Otopark.

30 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 29 5 YILDIZLI OTEL TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Silvermoon Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 5 Yıldızlı Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 129 Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 260 yatak. 200 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 150 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, 100 Kişilik 2.Sınıf Alakart Lokanta, 75 Kişilik Oturma Salonu, 50 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Açık Yüzme Havuzu, Kapalı Yüzme Havuzu, 100 Kişilik Sinema Salonu, Türk Hamamı, Sauna, Aletli Jimnastik Salonu, Masaj Odası(5 adet), 100 Kişilik Pasta Salonu, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon. 100 Kişilik Gece Kulübü Satış Ünitesi(4 Adet), Çalışma Ofisi, Okuma Mahalli. Bay ve Bayan Kuaförü, 50 Araçlık Kapalı Otopark.

31 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 30 4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Fade to Black Tatil Köyü : Yalı Mah. No: 15 Serik/Antalya Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 4 Yıldızlı Tatil Köyü Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 260 yatak. 2 Yönetim Odası, Açık Yüzme Havuzu, Deniz Sporları, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası, Tenis Kortu(4 Adet), 250 Kişilik Açık Hava Tiyatrosu, 100 Kişilik Açık Dans Yeri, 100 Kişilik Kapalı Bar, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon(2 Adet), Çocuk Oyun Parkı, 100 Kişilik Oturma Salonu, 250 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, Satış Ünitesi(5 adet). 50 Araçlık Kapalı Otopark

32 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 31 4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Yılmaz Tatil Köyü : Yalı Mah. No: 15 Serik/Antalya Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 4 Yıldızlı Tatil Köyü Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 129 Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 260 yatak. 2 Yönetim Odası, Açık Yüzme Havuzu, Deniz Sporları, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası, Tenis Kortu(4 Adet), 250 Kişilik Açık Hava Tiyatrosu, 100 Kişilik Açık Dans Yeri, 100 Kişilik Kapalı Bar, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon(2 Adet), Çocuk Oyun Parkı, 100 Kişilik Oturma Salonu, 250 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, Satış Ünitesi(5 adet), 50 Araçlık Kapalı Otopark

33 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 32 5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Dilsad Tatil Köyü : Yalı Mah. No: 15 Serik/Antalya Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 5 Yıldızlı Tatil Köyü Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 260 yatak. 2 Yönetim Odası, Açık Yüzme Havuzu, Deniz Sporları, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası, Tenis Kortu(4 Adet), 250 Kişilik Açık Hava Tiyatrosu, 100 Kişilik Açık Dans Yeri, 100 Kişilik Kapalı Bar, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon(2 Adet), Çocuk Oyun Parkı, 100 Kişilik Oturma Salonu, 250 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, Satış Ünitesi(5 adet).100 Kişilik Diskotek, Çocuk Bakım Odası ve Bahçesi, Türk Hamamı, Sauna, Bay ve Bayan Kuaförü, Kuru Temizleme, İnternet Odası, 50 Araçlık Kapalı Otopark

34 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 33 5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Almira Tatil Köyü : Yalı Mah. No: 15 Serik/Antalya Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 5 Yıldızlı Tatil Köyü Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 129 Oda(2y) + 1 Bedensel Engelli Odası(2y) 260 yatak. 2 Yönetim Odası, Açık Yüzme Havuzu, Deniz Sporları, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası, Tenis Kortu(4 Adet), 250 Kişilik Açık Hava Tiyatrosu, 100 Kişilik Açık Dans Yeri, 100 Kişilik Kapalı Bar, 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon(2 Adet), Çocuk Oyun Parkı, 100 Kişilik Oturma Salonu, 250 Kişilik 1.Sınıf Lokanta, Satış Ünitesi(5 adet).100 Kişilik Diskotek, Çocuk Bakım Odası ve Bahçesi, Türk Hamamı, Sauna, Bay ve Bayan Kuaförü, Kuru Temizleme, İnternet Odası, 50 Araçlık Kapalı Otopark

35 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 34 BUTİK OTEL TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Dilara Butik Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : Butik Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : - 40 Oda(2y) 80 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 15 Kişilik Oturma Salonu, 60 Kişilik 2.Sınıf Alakart Lokanta. 50 Araçlık Açık Otopark. Açık Yüzme Havuzu

36 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 35 BUTİK OTEL TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Kapriss Butik Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : Butik Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı(Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) 40 Oda(2y) 80 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 15 Kişilik Oturma Salonu, 60 Kişilik 2.Sınıf Alakart Lokanta. 50 Araçlık Açık Otopark. Açık Yüzme Havuzu

37 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 36 BUTİK OTEL KISMİ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Ercan Butik Otel : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : Butik Otel Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2014 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı (Plan kararlarına uygun olarak inşa edilecektir) İşletmede: 40 Oda(2y) 80 yatak. 20 Kişilik Kahvaltı Salonu. Yönetim Odası(2 adet). 15 Kişilik Oturma Salonu, 60 Kişilik 2.Sınıf Alakart Lokanta. 50 Araçlık Açık Otopark. Açık Yüzme Havuzu Yatırımda: Kapalı Yüzme Havuzu, 150 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Aletli Jimnastik Salonu

38 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 37 ÖZEL TESİS TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ Tesisin : Royal Dinner House : Yalı Mah. No: 14 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : Özel Tesis Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak Tesis tarihi değere sahiptir -İşletmeye açıldığında Türk Mutfağına yönelik hizmet verecektir O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : Tescilli Kültür Varlığı (Plan kararlarına uygun şekilde inşa/restore edilecektir) 150 Kişilik Yemek Salonu, 50 m2 Mutfak.

39 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 38 ÖZEL TESİS TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ Tesisin : Royal Dinner House : Yalı Mah. No: 14 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : Özel Tesis Mal Sahibinin Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık -Mimari Özgünlüğe sahiptir -Türk Mutfağına yönelik hizmet vermektedir O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : Kişilik Yemek Salonu, 50 m2 Mutfak.

TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU

TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Hazırlayan M.Turan TAŞLIÇAY Kültür ve Turizm Uzmanı 2012 ANKARA Bu yayının

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Değerli Üyemiz, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI MUĞLA, Nisan 2013 Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Sınıflandırma Yeşil Yıldız İdari Yaptırımlar Kontrolörler Kurulu Başkanlığı KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3. DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 2009 - Sayı: 27298

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Turizm Yatırımları İşlem Basamakları 2013 Ek 4 TURİZM YATIRILARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI istahbul TİCARET ODASI YAYin NO: 1999/19 SORULARLA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI Hazırlayan Çağrı OLUÇ İstanbul, 1999 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER, TURİZM VE FUARLAR ŞUBESİ Ragıp

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI Edirne Yatırım Destek Ofisi Kasım 2012 İçindekiler Turizm Yatırımları ve Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamına Giren Turizm Tesisleri Özellikleri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Mustafa TÜRKARSLAN Edirne YDO Şubat 2014

Detaylı

Yeşil Yıldızlı Tesis Sayısı Artırılacak Thomas Cook Dalaman a günlük uçak seferleri başlatacak Otelciden Eğlence Vergisi Alınmayacak

Yeşil Yıldızlı Tesis Sayısı Artırılacak Thomas Cook Dalaman a günlük uçak seferleri başlatacak Otelciden Eğlence Vergisi Alınmayacak Yıl : 2 Sayı : 9 Ağustos 2014 FETHİYE HOTELIERS ASSOCIATION Yeşil Yıldızlı Tesis Sayısı Artırılacak Thomas Cook Dalaman a günlük uçak seferleri başlatacak Otelciden Eğlence Vergisi Alınmayacak Yıl: 2

Detaylı

Yönetmelik. A. BABACAN M. AYDIN G. AKġĠT A. COġKUN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

Yönetmelik. A. BABACAN M. AYDIN G. AKġĠT A. COġKUN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/8948 Ekli Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 5/4/2005 tarihli ve 42424 sayılı

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ALTİD HABER HAZİRAN 2007 SAYI: 35 İçindekiler ŞİRKETİNİZİN NAKİT AKIŞINI DÜZELTMENİN YOLLARI TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM İŞLETMELERİNİN BİRBİRLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28512 Resmi Gazete Tarihi 29.12.2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.16923&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş...

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.16923&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş... Sayfa 1 / 10 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 30.04.2015 tarihinde yayınlanan SON HALİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı