Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü"

Transkript

1 Dr. Sibel Sezer ERALP REC Direktörü

2 Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center-REC): Paydaşları Buluşturmak... Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olma amacını taşımaktadır... REC, hukuki temelini 29 ülkenin ve Avrupa Komisyonu nun imzaladığı bir şarttan alır. Çok paydaşlı Uluslararası Genel Kurul 190 çalışan ( 30 farklı ülke vatandaşı) %100 proje bazlı organizasyon (300 ün üstünde uygulanan proje) 17 ülke ve 2 alan ofisi Hizmet edilen nüfus: 200 milyon Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye çapında faaliyetler

3 Merkez Ofis Szentendre (Macaristan) 17 Ülke Ofisi 2 Saha Ofisi Banya Luka Kosova Orta ve Doğu Avrupa yı aşan faaliyetler! REC Bölge Ofisleri

4 REC Türkiye Ofisi Ulusalararası REC Tüzüğü nün T.C. tarafından imzalanması ve onaylanması Ekim 2002; Ocak 2004 REC-T.C. İkili Anlaşma Ocak 2004; Ağustos 2004 Hibe Anlaşması Nisan 2004 REC Türkiye Ofisi Açılışı Mayıs 2004

5 REC Türkiye REC Türkiye, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasında etkin diyaloglar ve ortaklıklar geliştirmeyi kolaylaştıran ve ülkenin tam Avrupa Birliği üyeliğine destek olmayı hedefleyen bir kuruluştur.

6 REC Türkiye Stratejik Çalışma Alanları AB Katılım Süreci Destek Faaliyetleri Sivil Toplum Geliştirme Faaliyetleri Sürdürülebilir İşletmeler İklim Değişikliği Çevre Eğitimi Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Bilgiye Erişim

7 Tematik Alan AB Katılım Süreci Sivil Toplumun Geliştirilmesi Proje Adı REC in Türkiye de Kurulması Katılım Öncesinde Sivil Toplumu Güçlendirme: STK Hibe İmkanı Projesi Alt başlık A5: Çevre Koruma REC Türkiye Proje Ortakları Proje Ortakları - Projeler - Hedef Kitle Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, STK lar, medya, iş dünyası ve akademi STK lar Fon kaynağı Avrupa Komiyonu Avrupa Komisyonu - Sürdürülebilir İşletmeler REC in Türkiye de Kurulması Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, STK lar, medya, iş dünyası ve akademi Avrupa Komisyonu Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının TAnıtılması Çevre ve Orman Bakanlığı, (TR), Exergia (GR). Kamu Kurumları, STK lar LIFE, Italian Trust Fund İklim Değişikliği İklim Değişikliği Alanında Hükümet ve STK ların Kapasitesinin Geliştirilmesi - Kamu Kurumları, STK lar, iş dünyası ve akademi EC, DEFRA SıfırKarbonKenti Türkiye Programı Çevre ve Orman Bakanlığı Genel Kamu British Council Ankara İklim Değişikliği Alanında Halkın Bilinçlendirilmesi Kampanyası Projesi - Genel Kamu EC, Finlandiya Büyükelçiliği Temiz Extending the Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV) to Turkey Kamu Kurumları, iş dünyası ve akademi UNEP, US EPA Çevre Eğitimi YeşilKutu: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin Desteklenmesi Projesi Doğa Derneği, Kuş Araştırmaları Derneği grubuna farklı branşlarda ders veren öğretmenler EC LIFE Third Countries Prog., Italian Trust Fund Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Consultancy İğneada proje bölgesinde korunan alan planlaması ve yönetimi için danışmanlık hizmetleri PAR Danışmanlık, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Fauna & Flora International İğneada, Sivriler ve Avcılar köyü sakinleri Dünya Bankası Çevresel Bilgiye Erişim

8 AB Katılım Faaliyetleri Kamu Kurumları için Kurumsal Kapasite Geliştirme AB Katılım sürecinde sürdürülebilirlik için müzakere becerileri Proje Döngüsü Yönetimi

9 AB Katılım Faaliyetleri AB Çevre Politikası ve Müktesebatı AB Fonları ve Türkiye de çevre üzerine Konferans AB katılım sürecinde Türkiye deki Çevre Örgütlerinin Rolü üzerine Konferans: AB STK Diyaloğu Claude Rouam (Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü) ve Prof. H. Sarikaya (Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı)

10 AB Katılım Faaliyetleri AB Çevre Politikası ve Müktesebatı AB katılım sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Çevre Eylem Planı üzerine Danışma Toplantısı Yapısal Fonların Programlanmasında Stratejik Çevresel Değerlendirme Bilgiye Erişim ve Halkın Katılımında AB Direktiflerinin uygulaması Yerel Yönetimler için Atık Yönetimi Yaklaşımları

11 AB Katılım Faaliyetleri Yerel Çevre Eylem Planları YEÇEP Atölye Çalışmaları Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri

12 AB Katılım Faaliyetleri Özel Sektör için Kapasite Geliştirme Çok Paydaşlı Diyalog Grupları Atık Yönetimi REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi) Sürdürülebilir Kalkınma

13 AB Katılım Faaliyetleri Özel Sektör için Kapasite Geliştirme AB Müktesebatına Uyum için Destek Verme Avrupa Birliği nde ve Çevre Mevzuatı için karar alma sürecinde lobicilik faaliyetleri; Türk özel sektörü için yöntemler Avrupa Birliği ne katılım sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi ve Türk Sanayinin Uyumu

14 AB Katılım Faaliyetleri Özel Sektör için Kapasite Geliştirme Sürdürülebilir Kalkınma Avrupa Birliği ne Katılım Sürecinde Türkiye de Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yaklaşımları Semineri Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı

15 Sivil Toplum Geliştirme STK lar ve Gençlik için Kurumsal Kapasite Geliştirme Genç Çevreciler için Eğitim Programı İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Sivil Toplum Geliştirme Medya için Kurumsal Kapasite Haberlerde Çevre Çevreci Gazetecilik Eğitimi

17 Sivil Toplum Geliştirme REC HİBE İMKANI STK Yerel Yönetimler

18 Sürdürülebilir İşletmeler Avrupa Çevre Ödülleri 2006 Ulusal ölçekte kazananlar aşağıdaki gibidir: Yönetim Kategorisi: 1. ERDEMİR (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları) 2. Siemens Türkiye 3. Pharma Vision Sanayi ve Teknoloji Ürün Kategorisi: 1. Arçelik Buzdolabı İşletmesi 2. Arçelik Çamaşır Makinası Süreç Kategorisi: 1. Eczacıbaşı Özgün Kimya

19 Sürdürülebilir İşletmeler Kurumsal Sosyal Sorumluluk için Farkındalık Yaratma REC Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veritabanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve AB ye Katılım Atölye Çalışması

20 Işbirliğini teşvik etmek İklim Değişikliği Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarını Teşvik etmek Sosyal aktörlerin farkındalığını artırmak ve katkılarını sağlamak Öncelikli sektörler için İklim Değişikliği politikalarının geliştirilmesini desteklemek Halkın katılımını ve çevresel bilgiye ulaşımını sağlamak.

21 İklim Değişikliği İklim Değişikliği üzerine Paydaşların ve Hükümetin Kapasitesinin Geliştirilmesi Paydaşların ulusal ve uluslararası ölçekte İklim Değişikliği faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmak.

22 Türkiye de SIFIRKARBONKENTİ KAMPANYASI İklim Değişikliği British Council SıfırKarbonKenti Kampanyası nın video konferansları ve KuzeyGüneyDoğuBatı Fotoğraf Sergisi yle Türkiye de yayılmasını sağlamak Donör:

23 Türkiye de İklim Değişikliği Toplumsal Farkındalık Kampanyası İklim Değişikliği Türkiye de halk arasında İklim Değişikliği konusundaki farkındalık seviyesini ve anlayışı artırmak

24 İklim Değişikliği Türkiye de Temiz Yakıtlar ve Araçlar için Ortaklar Düşük sülfür içerikli yakıtların kullanılmasını, kurşunlu benzin ve emisyonu az olan araç kullanımının tamamen yasaklanması

25 Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Yeşil Kutu Projesi Ilköğretim sisteminde çevre eğitim projesi ORTAKLAR:MILLI EĞITIM BAKANLIĞI CEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

26 Biyoçeşitlilik ve Doğa İğneada da Koruma Alanı Planlaması ve Yönetimi için Teknik Destek Koruma Yönetim Planının sonuçlandırılması, ilgili mikro-planların geliştirilmesi ve geliştirilen planların etkin uygulaması. REC Türkiye öncelikle eko-turizm ve iletişim planlarının hazırlanmasından sorumludur. Küresel Çevre İmkanı/Dünya Bankası

27 Bilgiye Erişim Çevre Bilgileri Hizmetleri Web sitesi Veritabanları Paydaş Veritabanı Medya Veritabanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veritabanı Kütüphane Kataloğu Çevre Terminolojisi Veritabanı İlginç Bilgiler Veritabanı

28 Bilgiye Erişim Bilgi Merkezi E-sirküler/duyuru (toplamda 67 e-sirküler) Kütüphane (500 ü aşkın yayın)

29 Bilgiye Erişim Yayınlar Süreli Yayınlar Yesil Ufuklar (Green Horizon) Cemre (Climate Change)

30 Bilgiye Erişim YAYINLAR STK lar için Kapasite Geliştirme Rehberleri 7 kitaplık set Yerel Çevre Eylem Programları Uygulama Rehberi YEÇEP Strateji Raporu AB Katılım Sürecinde STK ların Rolü I AB Katılım Sürecinde STK ların Rolü II AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının Uyumlaştırılması için Stratejiler: Türkiye yi Neler Bekliyor? Toplantı Sunumları ve Tartışmalar Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Toplantı Sunumları ve Tartışmalar REC Türkiye Hibe Programı Başarılı Projeler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü Metinler ve Temel Bilgiler İklim Değişikliği Görüşmelerinde Müzakerecinin El Kitabı İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları

31 TEŞEKKÜR EDERİZ!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II 13-14-15 Aralık 2006, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların

Detaylı

TÜRKİYE DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARININ TANITILMASI. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI. 26 Ocak 2007, İzmir

TÜRKİYE DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARININ TANITILMASI. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI. 26 Ocak 2007, İzmir İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI 26 Ocak 2007, İzmir Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne

Detaylı

İklim Değişikliği Görüşmelerinde. Sivil Toplum Kuruluşları

İklim Değişikliği Görüşmelerinde. Sivil Toplum Kuruluşları İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları Hazırlayan: Yunus ARIKAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞL ARI 1

Detaylı

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni cemre cemre REC Türkiye iklim değişikliği bülteni. üç ayda bir yayımlanır. Nisan 2006 Bu yayın Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. AB Komisyonu Çevre Komisyoneri Stavros Dimas ile söyleşi BMİDÇS

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: AKINCIOGLU 2. Adı: Mustafa 3. Doğum Tarihi: 19 Temmuz 1971 4. Uyruğu: T.C. 5. Medeni hali: Evli (iki çocuk) 6. Öğrenim: Kurum/Eğitim Kamu Kalite Yönetimi/Mobing Mayıs-2008 2008-CMX

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi Kadir DEMİRBOLAT Şb. Md. V. 21 Nisan 2012 Antalya İklim Değişikliğine

Detaylı

Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları

Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Toplantı Sunumları ve Tartışmalar 30 Haziran 2006, Ankara Bu yayın Avrupa Komisyonu nun finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

Su Yönetiminde Halkın Katılımı/ Paydaş Katılımı Uygulamaları ve STK-Devlet Ortaklıkları: AB Üye Devletlerinden En İyi Uygulamalar

Su Yönetiminde Halkın Katılımı/ Paydaş Katılımı Uygulamaları ve STK-Devlet Ortaklıkları: AB Üye Devletlerinden En İyi Uygulamalar Su Yönetiminde Halkın Katılımı/ Paydaş Katılımı Uygulamaları ve STK-Devlet Ortaklıkları: AB Üye Devletlerinden En İyi Uygulamalar Magda Tóth Nagy REC, Halkın Katılımı Programı İçindekiler: AB ye Katılım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri

Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Yönelik OECD Tavsiyeleri Türkiye nin Çevre Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmasının Sağlanmasına Alara İSTEMİL* - Türkiye nin OECD Çevresel Performans Raporu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),

Detaylı

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA 11 Haziran 2013 Bursa Mali İşbirliği Başkanlığı SUNUMUN İÇERİĞİ TR- AB Mali İşbirliği İlişkileri Tarihçe IPA Dönemi IPA-Bileşenler AB Bakanlığı

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (YADİM)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (YADİM) Bülten No:2010/004 Değerli Araştırmacılarımız, Mevcut çağrılar ve duyurular hakkında bilgiye erişiminizi kolaylaştırmak ve üniversitemizde süregelen faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ JOHANNESBURG UYGULAMA PLANI

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ JOHANNESBURG UYGULAMA PLANI İLGİLİ BÖLÜM Paragraf No. Sayfa No. I. Giriş 1-6 1 II. Yoksullukla mücadele 7 13 2 III. Sürdürülemez tüketim ve üretim kalıplarının değiştirilmesi 14 23 6 IV. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temeli olan

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI Haritalar: Murat Ataol Küre Dağları Milli Parkı, Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz bölümünde Küre Dağları üzerinde, Bartın ve Kastamonu illeri sınırları içerisinde

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Düşük Karbon Teknolojileri

Düşük Karbon Teknolojileri Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 2 0 1 1 2 0 2 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 Ankara, 2012 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 KOORDİNATÖR

Detaylı