AMASYA İLİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA İLİ STRATEJİK PLANI 2007-2011"

Transkript

1 AMASYA İLİ STRATEJİK PLANI

2

3 SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bir dizi yönetim prensibi ve Kamu Mali Yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler, kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarını ve katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını gerekli görmektedir. Bu noktadan hareketle, ilimizde hem Amasya İl Özel İdaresi Stratejik Planı hem de Amasya İl Stratejik Planı birlikte ele alınmış ve danışman firmanın da katkıları ile, bilimsel usuller kullanılarak 2 stratejik plan birden hazırlanmıştır. Stratejik Plan çalışmalarında tüm ilin katılımı sağlanmış, bu amaçla Valiliğimiz personeli, İl Özel İdaresi personeli, İl Müdürleri başta olmak üzere; İlimizin tüm ilçelerinde, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, öğretmenler ve imamlar dahil olmak üzere katılımcılar ile GZFT analizleri yapılarak, Amasya ilinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Bu çerçevede Valilik, İl Özel İdaresi, İl Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile 2 şer günlük çalışmalar ile derinlikli analizler yapılmıştır. 17 kişiden oluşan Stratejik Planlama Ekibi ve Valilik bünyesinde kurulan Stratejik Planlama Ofisinin katkıları ile çalışmalar koordine edilmiştir. Hem ilin hem de İl Özel İdaresinin çalışmaları çerçevesinde, Stratejik Planlama Ekibi ile il için, İl Özel İdaresi Yöneticileri ile de İl Özel İdaresi için paydaş analizleri yapılmıştır. İl Stratejik Planı nı kapsayan çalışmalar çerçevesinde danışman firmanın danışmanları tarafından ildeki tüm kamu kuruluşları ve önemli sayıda özel sektör kuruluşu, yerlerinde ziyaret edilmiş ve kuruluşların yönetici ve çalışanları ile istişarelerde bulunulmuştur. Ayrıca yöneticilere özel bir anket uygulanarak fiili çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar kuvvetlendirilmiştir. İlin stratejik alanlarını temsil eden 13 alan/sektör belirlenerek, her sektör için ortak çalışma komisyonları kurulmuştur. Kamu kuruluşları ve özel sektör mensuplarının yer aldığı komisyonlar ile, önce Amasya ilinin Vizyonu, İlkeleri, daha sonra da İl Özel İdaresi nin kendi özel alanına giren konular da dahil olmak üzere Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler/ Projeler belirlenmiştir. Geniş katılımlar ve analizler ile belirlenen il vizyonunda, 7500 yıllık kültürel ve tarihi birikimi ile zengin kültür ve turizm potansiyeline sahip ilimizde Kültür ve Turizm, geniş ve zengin toprakları ile Tarım, ilin kalkınma ihtiyacı ve çabası nedeni ile de Sanayi ön plana çıkmıştır. Vizyon, strateji, hedef ve faaliyetlerin komisyonlarca netleştirilmesinden sonra 13 sektör alanında, tüm il çapındaki ilgili tarafların ve medyanın da katılımı ile 2 hafta süren şura toplantıları gerçekleştirilmiş ve bu şuralara sunulan metinler müzakere edilmiştir. İl Stratejik Planı ile paralel olarak hazırlanan İl Özel İdaresi Stratejik Planı, ilin ihtiyaçları dikkate alınarak ve İl Planı ile bütünleştirilerek hazırlanmıştır. Tüm aşamalarında katılımcılık esası ile oluşturulan stratejik planlar gelecek 5 yıla ışık tutmaktadır.

4 Ancak kamu geleneğindeki planlı çalışma alışkanlığının zayıf olması nedeni ile ilimizde özel bir uygulama tedbiri alınmıştır. Bu çerçevede planlama çalışmalarının başlangıcında Valiliğimiz bünyesinde kurulan Stratejik Planlama Ofisi, Amasya ilinde Stratejik Planların uygulamada da başarı ile takip edilebilmesi için genişletilmiş ve personel takviyesi ile Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi şeklinde zenginleştirilerek uygulamaya yönelik tedbirler güçlendirilmiştir. Bundan başka, projeler Proje Portföy Yönetimi anlayışı ile takip edilmeye başlanmış ve stratejilerin uygulamacılar tarafından iyice öğrenilmesi, benimsenmesi ve performansın yükseltilmesi için de Türkiye de il bazında ilk defa olmak üzere Amasya İl Karnesi (Balanced Scorecard) uygulamasına geçilmiştir. Amacımız ve anlayışımız, gerek il ve gerekse İl Özel İdaresi Stratejik Planlarının başarı ile uygulanabilmesi için tüm yöneticiler, kuruluşlar ve Amasyalılar ile birlikte tek vizyona ve tek hedefe yürümektir. İl ve İl Özel İdaresi için hazırlanan stratejik planların ilimizin gelişmesine güç katacağına inanıyor, ilimizin Kültür ve Turizm, Tarım ve Sanayi deki markalarını oluşturma çabamızda katma değeri yüksek faydalar sağlayacağına inanıyorum. Planın hazırlanmasında katkıları bulunan İlimizin tüm yöneticilerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine, Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi çalışanlarına, bütün ekibi ile birlikte ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ne ve katkısı bulunan kamu ve özel kesimden herkese teşekkür eder, stratejik planların ilimizin ve ülkemizin geleceği için hayırlı olmasını dilerim. M. Celalettin LEKESİZ Vali

5 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 İÇİNDEKİLER... 5 AMAÇ VE VİZYONUMUZ GİRİŞ YASAL ÇERÇEVE STRATEJİK PLANIN AMACI STRATEJİK PLANLAMANIN AŞAMALARI PLANLAMANIN PLANLANMASI Tepe Yönetimin Katılımının ve Liderlik Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin ve Ofisinin Kurulması Çalışma Takviminin Oluşturulması PLANIN HAZIRLANMASI Durum Analizinin Yapılması Kalkınma Plan ve Programlarının İncelenmesi Stratejik Konuların Belirlenmesi Vizyonun Belirlenmesi Stratejik Amaç, Hedef, Faaliyet ve Projelerin Oluşturulması STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI VE TAKİP EDİLMESİ Sorumlu Birimler İzleme ve Değerlendirme Güncelleme Stratejik Planın Dağıtılması AMASYA İLİ NİN MEVCUT DURUMU SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ SOSYAL YAPI SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ Genel Nüfus Özellikleri İlin Cinsiyet ve Yaş Yapısı ve Dağılımı Yaş Bağımlılık Oranı Eğitim Durumu Medeni Durum... 40

6 Özürlü Nüfus Doğurganlık Bebek Ölüm Oranı Nüfusun Ekonomik Nitelikleri EĞİTİM Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yaygın Eğitim ( ) Özel Eğitim İl Genelindeki Okul, Derslik, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları ( ) Bilgi Teknoloji Sınıfı (BTS) Durumu ( ) İkili Öğretim Taşımalı Eğitim /2006 Eğitim Öğretim Yılında Okullaşma Oranı Başarı Durumu Halk Eğitim Merkezleri Mesleki Eğitim Merkezleri Ulusal Eğitime Destek Özel Öğretim Kurumları Özel Öğrenci Yurtları Yatırım İhtiyacı ve Yatırımlar Eğitim Hizmetleri Merkezi Yüksek Öğretim GENÇLİK VE SPOR Antrenör ve Hakem Sayıları Kulüp Sayıları Sportif Çalışmalara Katılan Sporcuların Sayıları Amasya İli ve İlçelerinde Bulunan Spor Tesisleri SAĞLIK HİZMETLERİ Genel Durum Sağlık Kurumları Sağlık İstatistikleri Sağlık Personeli Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekimlerin Sayıları Yatak Kapasiteleri Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Poliklinik Çalışmaları Koruyucu Sağlık Hizmetleri Aşılama Çalışmaları Aile Planlaması Çalışmaları İzlem Çalışmaları SOSYAL REFAH VE GÜVENLİK SOSYAL REFAH... 69

7 Sosyal Güvenlik İşsizlik Sigortası Hizmetleri Sosyal Hizmetler Amasya Yetiştirme Yurdu (13-18 Yaş Grubu) Amasya Çocuk Yuvası (7-12 Yaş Grubu) Kreş ve Gündüz Bakımevleri Özel Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri Yoksullara Yapılan Yardımlar Sokak Çocukları Yaşlılar Özürlüler Kadın Aile Danışma ve Hizmetleri Merkezi Amasya Yaş Grubu Kız Yetiştirme Yurdu Aile Hizmetleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çalışmaları GÜVENLİK Kent İçinde Güvenlik Kırsal Kesimde Güvenlik KÜLTÜR VE TURİZM Kültürde Mevcut Durum Kültür Değerleri El Sanatları Giyim Takılar ve Süsler Amasya Halk Oyunları Halk Müziği ve Amasya Halk Şairleri Yöresel Yemekler Sergi Sinema Sit Alanları Müze Kütüphane Turizmde Mevcut Durum Konaklama Tesisleri ve Yatak Kapasiteleri Amasya nın Turizm Potansiyeli ve Turizm Çeşitliliği Kültür Turizmi Kaleler Ören Yerler Amasya Darüşşifası (Bimarhane) Medreseler Köprüler Bedestenler Hanlar

8 Hamamlar Çeşmeler Tarihi evler (Osmanlı Sivil Mimari Örnekleri) İnanç Turizmi Camiler Taş Yapılı Camiler Ahşap Camiler Türbeler Termal Turizm Yayla Turizmi Flora ve Fauna Turizmi Doğa Turizmi Gençlik Turizmi Spor Turizmi Doğa Sporları EKONOMİK YAPI TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (G.S.Y.İ.H.) Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın Sektörel Dağılımı Kişi Başı Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla ve Satın Alma Gücü Paritesi İstihdam Faaliyetleri İş İsteği Başvuruları İşe Yerleştirmeler Açık İşler İşe Göndermeler İptal Edilen Açık İşler İşyeri Ziyaretleri Kayıtlı İşyeri Durumu ve İstihdam Hareketi İşgücü Yetiştirme Eğitimi ve ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi) İşletmelerde Çalışanlara Yönelik Eğitim Hizmetleri İş ve Meslek Danışmanlık Hizmetleri Meslek Danışmanlığı İş ve Meslek Danışmanlığı SANAYİ VE TİCARET SANAYİ İmalat Sanayi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Amasya Organize Sanayi Bölgesi Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Suluova Karma Organize Sanayi Bölgesi Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri

9 TİCARET İç Ticaret Dış Ticaret İhracat İthalat Bankacılık Mevduat Kredi ENERJİ Amasya da Elektrik Tüketimi MADENCİLİK Jeotermal Kaynaklar TARIM İlin Biyo-Fiziksel Açıdan Özellikleri Agro Ekolojik Bölgeler Topografik Yapı Vadiler Ovalar Akarsular Göller İklim ve Meteorolojik Veriler Doğal Bitki Örtüsü İl Arazisinin Dağılımı Toprak Yapısı Sulanabilir Tarım Arazisi Çayır-Mera Alanları Tarımdaki Nüfus Yapısı Tarımsal Üretim Sistemi Tarım Arazilerinin Kullanımı Bitkisel Üretim Tarla Bitkileri Üretimi Tahıllar Endüstri Bitkileri Baklagiller Yumrulu Bitkiler Yem Bitkileri Yağlı Tohumlar Sebze Üretimi Örtü Altı Tarımı Amasya da Meyve Üretimi ve Meyvecilik Hayvancılık Amasya İli Hayvan Varlığı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı

10 Kanatlı Hayvan Varlığı Arıcılık Hayvansal Üretim ve Verimlilik Et ve Süt Üretimi Su Ürünleri Üretimi KIRSAL VE KENTSEL ALT YAPI İçme Suyu Kentsel Alanda Su Temini Kırsal Alanda Su Temini Kanalizasyon Kentsel Alanda Kanalizasyon Kırsal Alanda Kanalizasyon Ulaşım Karayolları Köy Yolları Demiryolu Havayolları Haberleşme Yerleşme ve Kentleşme Konut Afet Riski ve Depremsellik ÇEVRE VE ORMAN ÇEVRE Su Kirliliği Yeraltı Suyu Kirliliği Akarsularda Kirlilik Toprak Kirliliği Hava Kirliliği Gürültü Kirliliği Katı Atıklar ORMAN Ormanlık Alanların Dağılımı Ağaç Türlerine Göre Ormanların Yayılışı Ormancılık Çalışmaları Amasya Orman İşletme Müdürlüğü İşletme - Pazarlama Faaliyetleri Silvikültürel Faaliyetler İkmal Faaliyetleri Koruma Faaliyetleri Orman Suçlarıyla Mücadele Çalışmaları Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları

11 Orman Zararlılarıyla Mücadele Çalışmaları Kadastro - Mülkiyet Faaliyetleri İdari - Mali İşler STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SANAYİ VE TİCARET Sanayi ve Ticaret Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler KÜLTÜR VE TURİZM Kültür ve Turizm Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler TARIM Tarım Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler KENTSEL VE KIRSAL ALTYAPI Kentsel Altyapı Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler Ulaşım Ulaşım Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler Haberleşme Haberleşme Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler Kırsal Altyapı Kırsal Altyapı Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler EĞİTİM Genel Eğitim Alanındaki GZFT Analizi Genel Eğitim Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler Okul Öncesi Eğitim Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler İlköğretim Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler Ortaöğretim Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler Yaygın Eğitim Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler

12 Yükseköğretim Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler GENÇLİK VE SPOR Gençlik ve Spor Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler SAĞLIK Sağlık Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler SOSYAL REFAH VE GÜVENLİK Sosyal Refah Sosyal Refah Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler Güvenlik Güvenlik Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler ÇEVRE VE ORMAN Çevre ve Orman Alanındaki GZFT Analizi Vizyon, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyet/Projeler EK: AMASYA İLİ ve İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANININ. HAZIRLANMASINDA GÖREV ALANLAR ve/veya KATKIDA BULUNANLAR

13 13 TABLO LİSTESİ Tablo İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası (2003)...30 Tablo Gelişmişlik Endeksine Göre Kademeli İl Grupları (2003)...31 Tablo Gelişmişlik Endeksine Göre Amasya İlçeleri (2003)...31 Tablo Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Açısından Amasya nın TR83 Bölgesi ve Türkiye ile Kıyaslaması...32 Tablo Türkiye nin ve Amasya İlinin Şehir ve Köy Nüfusları...36 Tablo ve 2000 Sayımlarına Göre Amasya nın Nüfusu ve Nüfus Artış Hızı...37 Tablo Amasya İlçelerinin Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunlukları...38 Tablo Türkiye ve Amasya da Cinsiyet Oranı (%)...38 Tablo Özürlülük Türüne ve Cinsiyete Göre Özürlü Nüfus...41 Tablo Türkiye ve Amasya da Yerleşim Yerlerine Göre Her 1000 Kadına Düşen Ortalama Çocuk Sayısı (15-49 yaşındaki kadınlar)...41 Tablo Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilen Nüfusun Yapısı...42 Tablo Okul Öncesi Eğitim ( )...43 Tablo Amasya Genelindeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları Mevcut Durumu...43 Tablo Okul, Derslik, Öğrenci, Öğretmen Sayıları (İlköğretim)...44 Tablo Okul, Derslik, Öğrenci, Öğretmen Sayıları (Ortaöğretim)...44 Tablo Okul, Derslik, Öğrenci, Öğretmen Sayıları (Ortaöğretim)...45 Tablo Okul, Derslik, Öğrenci, Öğretmen Sayıları (Özel Eğitim)...45 Tablo Okul, Derslik, Öğrenci, Öğretmen Sayıları (Genel)...46 Tablo Yılına Kadar Amasya İlinde Bilgi Teknoloji Sınıfı (BTS) Kurulmuş Olan Okul Sayıları...47 Tablo Yılında Amasya İlinde Bilgi Teknoloji Sınıfı (BTS) Kurulmuş Olan Okul Sayıları...48 Tablo İkili Öğretim Yapan Okullar...48 Tablo Son 3 Yıllık ( ) ÖSS Başarı Durumu Türkiye Geneli İller Arası Başarı Durumu...49 Tablo Son 4 Yıllık ( ) Ortaöğretim Kurumlar Sınavı Türkiye Geneli İller Arası Başarı Sırası...49 Tablo Özel Öğretim Kurumları Derslik, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları ( )...50 Tablo Özel Öğrenci Yurtları Yatak Kapasitesi, Öğrenci Sayısı ( )...51 Tablo Resmi Öğrenci Pansiyonları Yatak Kapasitesi, Öğrenci Sayısı ( )...51 Tablo İlköğretim Okullarında Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı ve Derslik İhtiyacı (Sınıf Başına 30 Öğrenci Sayısına Göre)...51 Tablo Amasya Üniversitesi Öğrenci Durumu...54 Tablo Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Lisanslı Antrenör ve Hakem Sayıları...56 Tablo Faal Olan ve Olmayan Spor Kulüpleri...57 Tablo Farklı Tipteki Spor Kulüplerinin Sayısı...58 Tablo İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Çeşitli Spor Faaliyetlerine Katılan Sporcuların Sayısı...59

14 14 Tablo İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Çeşitli Spor Faaliyetlerine Katılan Sporcuların Sayısı...60 Tablo Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Okul, Derslik, Öğretmen, Öğrenci Sayıları...61 Tablo Amasya İli ve İlçelerinde Bulunan Spor Tesisleri...62 Tablo İl Genelindeki Sağlık Kurumları (2005)...63 Tablo Sağlık Kuruluşlarının İlçelere Dağılımı (2005)...63 Tablo İl Genelinde Yılları Hayati Veriler...64 Tablo İlde Görev Yapan Sağlık Bakanlığı Personelinin Yıllara Göre Dağılımı...64 Tablo Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekim Sayıları...65 Tablo Amasya da Yataklı Tedavi Kurumlarının (Devlet Hastaneleri) Yatak Kapasite Durumları (2005)...66 Tablo İlçelere Göre 1. Basamak Sağlık Kurumları Poliklinik Çalışmaları...66 Tablo Nüfusa Göre Sağlık Ocakları (2005)...67 Tablo İlde Faaliyet Gösteren Özel Sağlık Tesisleri (2005)...67 Tablo Aşılama Oranları...68 Tablo Aile Planlaması Çalışmaları...68 Tablo Basamakta Rutin İzlem Sayıları...68 Tablo Genel Olarak Amasya da Sosyal Güvence Kapsamında Yer Alan Hizmet Kesimleri ve Sayıları...69 Tablo SSK Kurumundaki Aktif Çalışan Sigortalıların Sayıları ve Dağılımları...69 Tablo Bağkur daki Sigortalıların Sayıları ve Dağılımları...70 Tablo Yılı Sonu İtibariyle Emekli Sandığından Aylık Alan Kimselerin Durumu...70 Tablo Kuruluşlardan Hizmet Alan Kişilerin Dağılımı...72 Tablo İl Müdürlüğü ne Yapılan Müracaatlar...72 Tablo Aynî Giysi ve Gıda Yardımları...73 Tablo Nakdî Yardımlar...73 Tablo Amasya da Bulunan Özürlü Bilgileri...74 Tablo Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yardımları...75 Tablo Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yapılan Projeler...75 Tablo Amasya Emniyet Müdürlüğü Alanındaki Tüm Suçların İstatistiği...76 Tablo Bazı İllerin Asayiş Sıralaması...76 Tablo Jandarma Bölgesinde Amasya İlindeki Asayiş Olayları...77 Tablo Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Açılan Sergi ve Seyirci Sayıları...80 Tablo Sinema, Film ve Seyirci Sayıları...80 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Sit Alanları...80 Tablo Amasya Müzesi...81 Tablo Amasya Müzesi Ziyaretçi Sayısı ve Elde Edilen Gelir...81 Tablo Hazeranlar Konağı Ziyaretçi Sayısı ve Elde Edilen Gelir...82 Tablo Kral Kaya Mezarları Örenyeri Ziyaretçi Sayısı ve Elde Edilen Gelir...82 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Kütüphanelerin Kitap ve Okuyucu Sayıları...83 Tablo Turizm İşletme Belgeli ve Belediye Belgeli Tesis ile Yatak Sayıları...84 Tablo Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri...85 Tablo Turizm Yatırım Belgeli Tesisler...85

15 Tablo Yatırım Belgeli Faaliyet Gösteren Konaklama Tesisleri...85 Tablo Turizm İşletme Belgeli Lokantala...85 Tablo Turizm Seyahat Acenteleri...85 Tablo Belediye İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri...86 Tablo Yıllar İtibari ile Amasya da GSYİH Tablo Amasya da İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Tablo Kişi Başına Düşen GSYİH Tablo Yıllara Göre Kuruma Yapılmış İş İsteği Başvuruları Tablo Amasya Ekonomisinde Sanayinin Payı Tablo Amasya İmalat Sanayinin Yıllara Göre Değişimi Tablo Amasya da İmalat Sanayi Alt Dallarında İstihdam ve İşletme Sayıları Tablo Amasya Organize Sanayi Bölgesindeki Üretim Yapan Tesislerin Dağılımı Tablo Amasya Organize Sanayi Bölgesindeki Sanayi Tesislerinin Parsel Dağılımı Tablo Merzifon OSB deki Sanayi Tesislerinin Parsel Dağılımı Tablo Merzifon OSB de Üretim Yapan Sanayi Tesislerinin Dağılımı Tablo Amasya da Kayıtlı Odalar, Kooperatifler ve İşyeri Sayıları Tablo Amasya daki Türk Ticaret Kanuna Tabi Firmalar Tablo İhracatın Yapıldığı İlk 10 Ülke Tablo İhracata Konu Olan İlk 10 Mal Grubu Tablo Amasya da Ürünler İtibari ile İthalatın Dağılımı Tablo Amasya İthalatında Söz Sahibi İlk 10 Ülke Tablo Amasya daki Bankalar ve Şube Sayıları Tablo Yıllar İtibari İle Şube Başına Düşen Mevduat Tablo Yıllara Göre Mevduat (milyon $) Tablo ABD Doları Bazında % Değişme Tablo Amasya da Verilen Krediler (bin YTL) Tablo Amasya da Verilen Krediler (milyon $) Tablo Yılları ABD $ Bazında Kredilerin Değişimi Tablo Amasya da Kullanılan Kredilerin Türkiye İçindeki Payı Tablo İBB ye Göre TR83 Bölgesindeki 2001 Yılı Maden Sektörüne Ait Bilgiler Tablo Amasya İli Mevcut Maden ve Enerji Kaynaklarına İlişkin Bilgiler Tablo İldeki Linyit Rezervleri Tablo Bitümlü Şist Tablo Jeotermal Enerji Tablo Amasya İlindeki Maden Sanayi Tesislerinin Dağılımı Tablo İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Elektrik Enerjisi Tüketimleri (kwh) Tablo İlçeler İtibariyle Elektrik Enerjisi Tüketimleri (kwh-og-ag) Tablo Maden Kaynakları Yer, Rezervi, Tenörüne Ait Bilgiler Tablo Amasya İline Ait Linyit Yatakları Tablo Amasya İlindeki Maden Sanayi Tesislerinin Dağılımı Tablo Amasya İli Jeotermal Kaynakları Tablo Amasya İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgeleri

16 16 Tablo Amasya İline Ait 2002 Meteorolojik Verileri Tablo Amasya İli Mevcut İl Topraklarının Kullanımı Tablo Amasya İlindeki Toprakların Sınıflarına Göre Dağılımı Tablo Amasya İli Mera Alanlarının Dağılımı Tablo Amasya İli Nüfus Verileri (2000) Tablo Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (2000) Tablo Amasya da İşgücünün İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (2000) Tablo Alt Bölgeler ve Amasya İlinde Üretim Biçimine Göre İşletme Sayıları Tablo Amasya İli ve Alt Bölgelerde Arazi Büyüklükleri ve İşletme Sayıları (2001) Tablo Amasya daki Tarım Alanlarının Dağılımı Tablo Amasya İli Arazisinin İlçeler Üzerinden Dağılımı ve Oranı Tablo Amasya İline Ait Tahıl Ürünlerinin Ekiliş Miktarı ve Üretimi Tablo Amasya İli Endüstri Bitkilerinin Dağılımı ve Ürün Miktarı Tablo Amasya İli Baklagiller Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı Tablo Amasya İli Yumrulu Bitkiler Üretim Miktarı Tablo Amasya İli Yem Bitkilerinin Dağılımı ve Ürün Miktarları Tablo Amasya İlinde Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretimi Tablo Amasya İlinde Sebze Üretim Miktarları Tablo Meyve Ekiliş Miktarı ve Üretim Bilgileri Tablo Amasya İli 2004 Yılı Hayvan Varlığı Tablo İlçelere Göre Kümes Hayvanları Sayısı ve Yumurta Üretimi Tablo Kümes Hayvanlarının Türüne Göre Sayısı ve Yumurta Üretimi Tablo Amasya İli ve İlçelerine Göre Kovan Sayıları, Bal Üretimi Tablo Amasya İlinde Hayvansal Üretim Yapan İşletmeler Tablo Amasya İli Hayvansal Ürünler Üretim Değerleri (kg/ad) Tablo Amasya İli Süt Üretiminin İlçelere Dağılımı Tablo Kültür Balıkçılığı Yapan İşletmeler Tablo TR83 Bölgesindeki Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynakları Tablo Türkiye, TR83 Bölgesi ve İllerinde Belediyelerin İçme ve Kullanma Suyu Olarak Şebekelere Verdikleri Suyun Kaynaklara Göre Dağılımı Tablo TR83 Bölgesine Ait İllerin ve Bölgenin İçme ve Kullanma Suyunu Karşılamada Kullandıkları Sistemler ve Nüfus Bazında Dağılımı Tablo Amasya İline Bağlı İlçelere Hizmet Götüren Belediyelerin İçme ve Kullanma Suyu Sağlama Sistemleri Tablo Amasya İli Belediyelerine Ait İçmesuyu Sistemlerinin Mevcut Durumu Tablo Kırsal Alanda TR83 Bölgesi ve İllerinin Su Temin Şekilleri Tablo Amasya İli ve İlçelerindeki Köylerin ve Bağlı Ünitelerin Su Temini ile İlgili Durumu Tablo Amasya İli Kanalizasyon Durumu Tablo Amasya İli ve İlçelerindeki Köylerin ve Bağlı Ünitelerin Kanalizasyon Durumu Tablo TR83 Bölgesindeki Karayollarının İllere Göre Dağılımı Tablo Amasya İline Bağlı İlçelerin İle Karayolu Uzaklıkları Tablo Türkiye ve TR83 Bölgesindeki Köy Yollarının Durumu...165

17 Tablo İl Merkezi ve İlçeler İtibariyle Köy Yolları Uzunlukları (km) Tablo Amasya İlinin Önemli Kent Merkezlerine Olan Demiryolu Uzaklıkları (km) Tablo Amasya İli İlçeleri Tablo Amasya İli ve İlçelerine Göre Şehir ve Köy Nüfusları, Yıllık Nüfus Artış Hızları,Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunlukları Tablo İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) na Göre ( ) Belediye Sınırları İçinde Bina, Konut ve Belediyeler Tablo Yılı Verilerine Göre Amasya İli ve İlçelerindeki Konutlarla İlgili Genel Bilgiler Tablo Yılı Verilerine Göre Amasya İlindeki Bina Stoku ve Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımı Yüzdesi Tablo Yılı Verilerine Göre Amasya İlindeki Binaların Kat Sayılarına Göre Dağılımı Yüzdesi Tablo Yılı Verilerine Göre Amasya İlindeki Bina Fiziki Durumuna Göre Dağılımı Yüzdesi Tablo Amasya İli Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Tahsis Miktarı Tablo Amasya İline Ait Akarsu ve Kolları Tablo Amasya İli Örnekleme Noktalarının Su Kalite Sınıfları Tablo Yeşilırmak ve Kollarında Bulunan Kirletici Kaynaklar Tablo Amasya İli Topraklarına Ait Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları (1986) Tablo Amasya İli Topraklarına Ait Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları (1988) Tablo Uzun Vadeli Sınır Değerler Tablo Uzun Vadeli Sınır Değerler Tablo TR83 Bölgesinde Kış Aylarında Yılları Arasında Ölçülen SO 2 ve Partikül Madde Miktarı Tablo İlde Yerleşim Alanları ve Ticarethanelerin Yoğun Olduğu Bölgelerde Yapılan Gürültü Ölçümleri Tablo Amasya da Çeşitli Semt ve Caddelerde Yapılan Gürültü Ölçümleri Tablo Amasya da Trafiğin Yoğun Olduğu Yerlerde Yapılan Gürültü Ölçümleri Tablo Yılı Katı Atık Hizmeti Veren Belediye Sayısı, Nüfusu, Yaz ve Kış Mevsimine Göre Ortalamalarına Göre Katı Atık Miktarları Tablo Yılı Bertaraf Yöntemlerine Göre Katı Atık Miktarı Tablo Ormanlık Alanların Miktarı Tablo Amasya İli Ormanlarının İşletme Şekli ve Verimlilik Derecesine Göre Dağılımı Tablo İldeki Üretim Gerçekleşmeleri Tablo Amasya İli Ormanları ile İlgili Silvikültürel Faaliyetler Tablo Yol ve Bina İnşaatları Tablo Türlerine Göre İşlenen Orman Suçları Tablo Yılı Orman Yangınlarının Yangın Şekilleri ve Failleri İtibariyle Dağılımı Tablo Orman Zararlıları ile Mücadele Çalışmaları Tablo Gelir ve Giderlerin Dağılımı

18 18

19 19 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Sayımlara Göre Amasya Şehir ve Köy Nüfusu...36 Şekil 2. Türkiye de Yaş Piramidi...39 Şekil 3. Amasya da Yaş Piramidi...39 Şekil 4. İşsizlik Ödeneği Hak Edenler...71 Şekil Yılı Amasya GSYİH nin Sektörel Dağılımı Şekil 6 Toplam İş İsteği Müracaatları Şekil 7 Normal İş İsteği Müracaatları Şekil 8. Toplam İşe Yerleştirmeler Şekil 9. Açık İşler Şekil 10 Yapılan İşyeri Ziyaretleri Şekil 11. Amasya İli Alt Bölgeler Bazında Mera Alanlarının Ayrımı Şekil12. Üretim Biçimlerine Göre Amasya ve Alt Bölgelerde İşletmelerin Dağılımı Şekil 13. Amasya İlinde İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı Şekil 14. TR83 Bölgesine ait illerin ve Bölgenin İçme ve Kullanma Suyunu Karşılamada Kullandıkları Sistemler ve Nüfus Bazında Dağılımı Şekil 15. TR83 Bölgesi Demiryolu Yük Gruplarının Taşımacılıktaki Payları Şekil Yılı Verilerine Göre Amasya İlindeki Konut ve Konut Amaçlı Binaların Bitiş Yılına Göre Dağılımı Şekil Yılında Amasya da Taşıyıcı Sistemi İskelet Olan Konut ve Çoğunluğu Konut Amaçlı Kullanılan Binalarda Kullanılan Malzeme Şekil Yılında Amasya da Taşıyıcı Sistemi Yığma Olan Konut ve Çoğunluğu Konut Amaçlı Kullanılan Binalarda Kullanılan Malzeme Şekil 19. Fay Haritası Şekil 20. Amasya İli SO 2 Değerlerinin Yıllara Göre Değişimi Şekil 21. Amasya İli Partikül Madde (PM) Değerlerinin Yıllara Göre Değişimi Şekil 22. Amasya İli Orman Durumu Şekil 23. Koru ve Baltalık Ormanların Durumu Şekil 24. Şura Takvimi...335

20 20

21 21 AMAÇ VE VİZYONUMUZ Amasya İli Stratejik Planı, ilin orta vadeli (5 yıllık) stratejik amaç, hedef ve faaliyet/projelerinin belirlenmesine ve bütçelerin söz konusu unsurlara bağlı olarak programlara dönüştürülmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Stratejik Plan ile; Öncelik arz eden alanların belirlenmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarının en etkin ve verimli şekilde çalışmasının sağlanması ve kamuda planlarla hareket etme kültürünün yaygınlaştırılması, Mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılmasının sağlanması, İlin dahil olduğu bölge içerisindeki diğer illerle olan gelişmişlik farkının azaltılması, Rekabet düzeyinin yükselmesinin sağlanması, İldeki temel sorunları tespit ederek ilin sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmayı sağlayacak yol haritasının belirlenmesi amaçlanmaktadır. İL VİZYONUMUZ Tarım, kültür, turizm ve sanayideki markaları ile dünya ölçeğinde rekabet eden, Zengin tarihi ve kültürel birikimini, Sağlıklı, sürdürülebilir bir çevrede, Yetişmiş ve dayanışmacı insan gücü ile, Sürekli gelişerek geleceğe taşıyan, Huzurlu, kalkınmış ve cazibe merkezi bir il olmak Vizyonu hatırlatıcı, simge TAKTUSMAR: Tarım Kültür Turizm ve Sanayideki Markaları ile Rekabet eden bir il olmak

22 22

23 23 1. GİRİŞ 1.1. YASAL ÇERÇEVE Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bir dizi yönetim prensibi ve Kamu Mali Yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler; kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleyerek performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarını gerekli görmektedir. Stratejik Planlama olarak adlandırılan bu sürecin belirtildiği kanunlardan biri de 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu dur. Stratejik planlara ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken en önemli husus, planların, makro düzeyde belirlenen ulusal stratejiler ve kalkınma planları doğrultusunda ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile hazırlanması zorunluluğudur STRATEJİK PLANIN AMACI Amasya ili için hazırlanan Beş Yıllık Stratejik Plan ın ( ) öncelikli amacını, ilde sunulan üretim ve hizmetlerin sunumundaki etkinlik ve verimliliğin artırılmasını, bu amaçla öncelikli aksaklık ve problemler ile bunları doğuran koşulların ortaya konmasını sağlamak oluşturmaktadır. Bahsi geçen koşulların belirlenebilmesi için ilin iç çevre yapısı ile makro ve mikro anlamda dış çevre yapısı detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. İlin mevcut durumu çok yönlü ve sistemli bir şekilde belirlenmeksizin, paydaş görüş ve beklentilerinin giderilmesini sağlayabilecek, yüksek kalitede bir stratejik planın hazırlanması mümkün değildir. Bundan dolayı, durum analizi sırasında katılımcılığı esas alan paydaş analizi, Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT) analizi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen analiz bulgularından yola çıkılarak stratejik konular tespit edilmiştir. Planlama çalışmasının ikinci amacı, mevcut durum analizi sonuçları dikkate alınarak hayata geçirilecek faaliyet ve projelerin, il vizyonunu destekleyecek şekilde, beş yıllık bir dönem itibariyle planlanmasıdır. Stratejik plan hazırlanırken dünyadaki eğilimler, Türkiye nin komşusu olduğu ülkeler, Avrupa Birliği geçiş süreci müktesebatları, Bölge ye (Yeşilırmak Havzası) yönelik olarak oluşturulmuş kalkınma ve gelişme plan ile programları gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. Planın uygulanması ve izlenmesi aşamasında belirleyici olacak olan performans planı, hedefler baz alınarak stratejik plandan müstakil olarak hazırlanmıştır. Stratejik Plan ın aksine, Performans Planı bir yıllık dilimler halinde hazırlanmak suretiyle uygulamaya konulacaktır. Stratejik Plan ile genel olarak; İl için öncelikli konuların belirlenmesi; Üretim ve hizmetlerin en etkin ve verimli şekilde sunulmasının sağlanması, kaynak kullanımının rasyonalize edilmesi, Çalışmaların, vizyon doğrultusunda disipline edilerek sinerji oluşturulması ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya dönük yol haritasının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

24 STRATEJİK PLANLAMANIN AŞAMALARI PLANLAMANIN PLANLANMASI Tepe Yönetimin Katılımının ve Liderlik Desteğinin Sağlanması Amasya ili Stratejik Planı, Vali ve Vali Yardımcılarının liderliğinde ve tepe yönetimin üst düzeyli katılımı sağlanarak yürütülmüştür. Stratejik planlama çalışmasının hangi esaslar doğrultusunda yapılacağını belirlemek amacıyla üst yönetimle ön görüşmeler gerçekleştirilmiş ve uygulanacak yaklaşım hususunda uzlaşmaya varılmıştır Stratejik Planlama Ekibinin ve Ofisinin Kurulması Stratejik planlama çalışmalarının, hazırlanmış olan bu 5 yıllık plan sonrasında da sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için kurum içerisinde bir Stratejik Planlama birimi kurulması öngörülmüştür. Ekibi oluşturacak kişilerin belirlenmesinde şu ölçütlerden faydalanılmıştır: Kişinin; Kurum üzerindeki etki düzeyi, Kurumdan etkilenme düzeyi, Sahip olduğu bilgi ve uzmanlık düzeyi, Planlama sürecine ilgi düzeyi. Öncelikle Valilik ve İl Özel İdaresi üst yönetiminin ekibe katılımı sağlandıktan sonra kurumla münasebet ve etki dereceleri dikkate alınarak gerekli birimler, birer temsilcileri ile birlikte ekibe dahil edilmiştir. Ekibin iç birimlerle ilgili sekreterya ve koordinasyon ihtiyaçlarını karşılamak için bir Stratejik Planlama Ofisi kurularak yeterli sayıda personel ataması yapılmıştır. Valiliğe bir taslak halinde sunulan Stratejik Planlama Ekibi üye listesi, düzenlemelerle son şeklini almıştır. Ekip bu haliyle, 17 kişiden oluşmaktadır: 1. Vali Yardımcısı 2. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 3. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü 4. İl Tarım Müdürü 5. İl Milli Eğitim Müdürü 6. İl Sağlık Müdürü 7. İl Kültür ve Turizm Müdürü 8. İl Çevre ve Orman Müdürü 9. İl Sanayi ve Ticaret Müdürü 10. İl Mahalli İdareler Müdürü 11. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Koordinatörü 12. Üniversite Öğretim Üyesi/Yöneticisi 13. İl Genel Meclisi Üyesi 14. Encümen Üyesi 15. Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı 16. Suluova Kaymakamı 17. Suluova İlçe Belediye Başkanı Ekibin, faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesini garanti altına almak amacıyla çalışma ilke ve esasları belirlenmiş olup ekip dinamizmini arttırıcı ve Stratejik Planlama konusuna ilişkin bilgilendirici eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir Çalışma Takviminin Oluşturulması Stratejik Plan hazırlama çalışmasının planlı ve sistematik bir şekilde yürütülebilmesi için bir takvim/zaman çizelgesi oluşturulmuştur.

25 PLANIN HAZIRLANMASI Durum Analizinin Yapılması Geleceğe dönük başarılı bir planlamanın yapılabilmesi için kalkış noktası olan mevcut durumun tespiti; paydaşların analizi, GZFT analizi çalışmaları ile tamamlanmıştır. Amasya ili için hazırlanan stratejik plan, dört soruda temellenmiştir: Şu anda neredeyiz? Gelecekte nerede olmak istiyoruz? Bulunmak istediğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz? Elde ettiğimiz sonuçları nasıl izler ve değerlendiririz? Kalkınma Plan ve Programlarının İncelenmesi Bu amaçla, stratejik plan yazılmaya başlamadan önce, yürürlükte bulunan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan Tasarısı ile diğer ulusal plan ve programlar ile ilgili incelemeler gerçekleştirilmiş ve stratejik konu olabilecek hususlar belirlenmeye çalışılmıştır Stratejik Konuların Belirlenmesi Stratejik konular tüm il çapında yapılan GZFT analizlerine dayanılarak, geniş katılımlı toplantılar sonrasında taslak olarak ortaya konmuştur Vizyonun Belirlenmesi İl vizyonu tanımlanmak suretiyle, gelecekte nerede bulunmak istendiği somutlaştırılmıştır. Gerek geniş katılımlı toplantılar ve gerekse anketler yoluyla yapılan GZFT analizleri vizyonun belirlenmesine ışık tutmuştur. Komisyonlarda da tartışılarak olgunlaştırılan vizyon ifadesi Amasya Valisi nin de katıldığı Stratejik Planlama Ekibi toplantısında kamuoyuna sunulacak hale getirilmiştir. Amasya Valiliği İnternet Sitesi nde yayınlanarak oylamaya sunulan ve basına duyurulan Amasya ili Vizyonu daha sonraki şura toplantılarında tüm katılımcılarca tartışılarak netleştirilmiştir Stratejik Amaç, Hedef, Faaliyet ve Projelerin Oluşturulması Stratejik amaç ve hedeflerin doğru şekilde belirlenebilmesi için danışmanlar tarafından, komisyonlarla yapılan toplantılarda, vizyon doğrultusunda yönlendirmeler yapılmış ve bu vizyonu destekleyen stratejik amaç ve hedefler birlikte tanımlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra, stratejik amaçlar çerçevesinde kendisine görev düşen tüm İl Müdürlükleri ve birimlerde kurum içi komisyonlar kurularak, stratejik amaçlara uygun hedef ve projeler belirlenmiştir. İç komisyonlarca hazırlanan taslak çalışmalar, yeniden Stratejik Planlama Komisyonları ve danışmanlar ile birlikte birkaç kez revize edilmiş; nihayet geniş katılımlı şura toplantılarına sunulabilir hale getirilmiştir.

26 STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI VE TAKİP EDİLMESİ. (SORUMLULAR, İZLEME, DEĞERLENDİRME,. GÜNCELLEME VE DAĞITIM) Sorumlu Birimler Amasya ili için hazırlanan Stratejik Plan ın ilgililere dağıtılmasından, daha sonra ihtiyaç duyulacak güncellemelerin yapılmasından, farklı görüşlerin alınıp güncellenmesinden, planın izlenmesinden, değerlendirilmesinden Valilik ve dış birimler olarak farklı birimler ve pozisyonlar sorumlu tutulmuştur. a) Valilik Amasya İl Stratejik Planını, Hazırlama, Güncelleme, Değişiklik taleplerini ve değişiklikleri toplama, Planı gerektiği zaman çoğaltma, Planı belirlenen görevlilere zimmet ile teslim etme sorumluluğu, Valilik Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi ne verilmiştir. Bu birim, stratejik planlama ve proje izleme ve koordinasyon konularında doğrudan Vali ye bağlı, Vali olmadığı zaman da yetkili kılınan Vali Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi, stratejik planı takip etme, gerekli talepleri ve değişiklikleri plana dahil etme sorumluluğuna sahip olmakla birlikte; dış müdürlükler, kendileri ile ilgili bilgileri güncellemekten sorumludurlar. Birim gerektiği hallerde Bilgi İşlem Birimi nden destek alabilecektir. Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi, Bilgi İşlem Birimi nden stratejik planın internette yayınlanmasını talep edebilir. Kamuoyundan geri besleme alma, Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi ne bildirme sorumluluğu Valilik Bilgi İşlem sorumlusuna aittir. Stratejik Planın orijinal kopyası Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi sorumlusu olarak görevlendirilmiş kişinin bilgisayarında şifreli olarak bulunacaktır. b) Dış Müdürlükler Dış Müdürlüklerde stratejik planı, Hazırlama, Güncelleme, Değişiklik taleplerini ve değişiklikleri toplama, Değişiklikleri yapma, Planı gerektiği zaman çoğaltma, Planı belirlenen görevlilere zimmet ile iletme ve teslim etme sorumluluğu stratejik planlama çalışmaları ile ilgili olarak görevlendirilmiş bulunan birim ve yetkililere aittir. Bu nedenle dış müdürlüklerde ve birimlerde her birim, bir stratejik planlama sorumlusu belirleyecektir. Dış birimlerin stratejik planlama sorumluları, Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ofisi sorumluları ve gerekli görülen diğer kimseler, her 3 ayda bir araya gelerek, stratejik amaçları, hedefleri, hedeflerin performans göstergelerini ve gerçekleşmeleri inceleyerek bilgi paylaşımında bulunurlar. Ancak İl, herhangi bir danışmanlık desteği alarak veya başka bir modern yönetim tekniği ile planı izlemek ister ise belirlenecek yöntem dahilinde plan aylık olarak da izlenebilir.

27 İzleme ve Değerlendirme İzleme, stratejik planda belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedeflerin performans planlarıyla bağlantılı olarak gerçekleşme durumunun sistematik olarak takip edilmesidir. Bu izlemede bazı hedeflerin çok düşük veya yüksek kaldığı, bazı hedeflerin anlamsız, geçersiz, soyut, rutin olduğu ve hedeflerin yeniden belirlenmesi gerektiği anlaşılır ise, stratejik plan iki yıldan sonra ve üçüncü yılın başında yeniden revize edilir. Stratejik plan izlenirken her yıl performans raporlarına bağlı olarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Stratejik hedeflerin vizyon ile uyumluluğu ve hedefe götürme derecesi, Stratejik hedeflerin önceliği, güncelliği, anlamlılığı, ölçülebilir olma özelliği, Stratejik hedeflerin il özel idarelerinde ve kamu kurumlarında uygulanma ve takip edilebilme durumu. Ölçülebilirlik olma özelliği zayıf olanlar ve stratejik bir özellik arz etmeyip rutin faaliyet olanlar elenir. Stratejik hedeflerin sorumluları veya birimler net değil ise, netleştirilir. Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinin takibi ilgili birimlerin müdürleri tarafından yapılır. Bu konuda hiyerarşik bir sorumluluk söz konusudur. Hiyerarşik olarak şefler, müdürler, vali yardımcıları ve Vali, planın gerçekleşme performansını artırmaktan sorumludur. Müdürler, yıl sonu performans raporlarında hem kendi müdürlükleri açısından hem de ilin bütünsel performansı açısından stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı konusunda kendi müdürlüğü adına yorum yaparlar; genel bir değerlendirme ile alınması gereken önlemleri belirlerler. Her yıl sonunda eğer plan içerisinde kendisi ile ilgili bir bağlantı söz konusu ise hedeflerin % kaç oranında gerçekleştiği incelenir, grafiğe dökülerek raporlanır, önleyici ve uygulamaya dönük tedbir planları geliştirilir. Performans raporlarına dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda eğer uygulamalarda gözle görülür bir başarı elde edilmişse, stratejiler, hedefler ve faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşiyorsa, uygulamalar beklentilere ve planlara uygunsa, plan teyit edilir ve uygulama devam eder. Fakat ortaya çıkan sonuçlar yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde beklenmeyen ve arzu edilmeyen bir şekilde ise, stratejik amaç ve hedefler gerçekçi değilse, geri dönüş yapmadan, daha bilinçli ve başarılı olmayı sağlayacak anlayış ve tedbirler ile stratejik plan yenilenir. Böyle bir durumda bu plan, 2009 yılı Şubat ayının sonuna kadar güncellenecek ve güncelleşmiş yeni plan uygulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde dışarıdan danışmanlık desteği alınabilir. Proje Yönetimi, Balanced Scorecard, Toplam Kalite Yönetimi gibi ileri uygulamalara geçilebilir. İlin birlikte ve katılımcı bir şekilde yönetilmesi açısından Kent Konseyi kurularak, kuruluşlar arası dayanışma artırılıp, sivil toplum kuruluşları daha aktif hale getirilerek Amasya ilinin markalaşma sürecinde daha aktif davranılabilir Güncelleme Her ikinci yılın sonunda, üçüncü yılın ilk iki ayı içinde stratejik plan, stratejik planlama sorumlularınca ve yetkililer ile birlikte gözden geçirilecek ve plan güncellenecektir. Bunun için stratejik planlama sorumluları ikinci yılın Aralık ayı başında hazırlamış oldukları Stratejik Plan

28 28 Değişiklik İsteme Formu ile değişiklik taleplerini müdürlüklerden yazılı olarak isteyeceklerdir. Aynı formatta bilgi toplanabilmesi için bu formun kullanılması gereklidir. Formda, değişiklik istenen hedef, ilgili faaliyet, sütun, paragraf, değişiklik gerekçesi vs. açık olarak belirtilecektir. Müdürlüklerden ne tür bir değişiklik istedikleri sorulacak ve stratejik hedefleri yeniden tanımlama, hedeflerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleme, hedef değerlerinin değişmesi, hedeflerin ifade ediliş biçimi gibi hususlar sorulacaktır. Yapılan değişiklikler müdür tarafından onaylanarak ilgilisine teslim edilecektir. Stratejik hedeflerin ve stratejik planın son şeklini alması, önce İl Müdürlerinin, gelen talepler neticesinde ortaya çıkan değişiklikleri netleştirmesi, daha sonra Vali nin görüşlerinin alınması ve uygulama deneyimleri üzerine elde edinilen kazanımlar da dikkate alınarak konsensüs ile görüşülüp onaylanması sonucu gerçekleşecektir Stratejik Planın Dağıtılması Amasya İl Stratejik Planı, iç ve dış müdürlere fotokopi yöntemiyle çoğaltılıp; müdürlere zimmetle birer kopya olarak verilecektir. Diğer personel ve kişiler planı internetten temin edebilecektir. Plan basıldığı takdirde müdürlere birer adet dağıtılacaktır. Sadece planın dağıtılması ile kalınmamalıdır. Stratejik plandan verim alınabilmesi için her bölüm kendi birimine en az iki saatlik bir eğitim verecek, bir değerlendirme toplantısı yapacak ve stratejik plan ile yıllık performans planı arasında bağlantı kuracaktır. Müdürler bir sonraki stratejik planın hazırlanmasında daha gerçekçi ve daha başarılı bir uygulamaya geçilebilmesi için mevcut stratejik planı sürekli göz önünde bulunduracak; stratejik planlamanın bütünlük ve sürekliliğini göz önünde bulundurarak bir sonraki yılın performans planını geliştirecektir. Bir sonraki stratejik plan ve performans planı hazırlanırken daha gerçekçi ve ölçülebilir bir plan çıkartabilmek ve daha başarılı bir il performansına ulaşabilmek için yöneticiler stratejik planı hem kendileri benimsemeli hem de birlikte çalıştıkları çalışma arkadaşlarına benimsetme gayretinde olmalıdırlar. Eğer mevcut planda bir planlama hatası var ise bu hatalar, yönetici ve çalışanların daha katılımcı olmaları ve bir sonraki çalışmada daha bilinçli bir plan hazırlamaları ile bertaraf edilebilecektir. Amasya, gerçek anlamda, ancak yönetici, çalışan ve halkının samimi katkıları ile kalkınabilecektir.

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018)

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 2002 yılından bu yana ülkemizin hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ve büyümenin nimetlerinin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılması

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019

il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 SUNUŞ Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2006-2010)

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2006-2010) AYDIN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI (2006-2010) 24.ŞUBAT.2006 İÇİNDEKİLER 1 I- GİRİŞ II- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II-1 Yasal Çerçeve II-2 Stratejik Plan Modeli II-3 Stratejik Plan

Detaylı

MUDANYA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019

MUDANYA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 SUNUŞ XX. yüzyılın son çeyreğinden bu yana günümüzün sürekli gelişen ve değişen ortamı içerisinde kamu kurumlarının hizmet sunumunu kolaylaştıracak etkin strateji ve yöntemler geliştirmesi zorunluluk arz

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2014-AMASYA Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerinden sıyrılamayanlar hiçbir zaman

Detaylı

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu 1 GĐRĐŞ Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişim, kıt olan doğal kaynakların doğru ve etkin kullanımı için çevrenin korunması ilkesinden hareketle sosyal ve ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. 1992 yılında

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014 2017

STRATEJİK PLAN 2014 2017 Kapak KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE COMMODITY EXCHANGE STRATEJİK PLAN 2014 2017 Web : www.kirikkaletb.org.tr e - mail :info@kirikkaletb.org.tr e mail :kirikkaletb@tobb.org.tr Yayına Hazırlayan :

Detaylı

MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2010 2014)

MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2010 2014) T. C. MERAM BELEDİYESİ MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI ( ) (Meram Belediye Meclisi nin 04.09.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Adres Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat: 1 Selçuklu/KONYA

Detaylı

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ GRAFİK DİZİNİ KISALTMALAR MECLİS KARARI 2 SUNUŞ Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI. TR33 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) ANA PLAN METNİ

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI. TR33 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) ANA PLAN METNİ T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI TR33 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) ANA PLAN METNİ Ekolojik dengeyi gözeten, bilgi temelli ekonomisi ile katma değer yaratan, rekabet gücü

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN I TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI Beşeri ve doğal

Detaylı

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13 İçindekiler Sayfa BAKAN SUNUŞU 3 BAŞKAN SUNUŞU 4 GİRİŞ 5 BİRİNCİ BÖLÜM: Stratejik Planlama Çalışmalarında Uygulanan Yöntem 6 1.1 Yasal Çerçeve 6 1.2 Stratejik Yönetim Modeli 6 1.3 Kritik Başarı Faktörleri

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı