6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki doyasındadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki080106 doyasındadır."

Transkript

1 6 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Eki DSÖ_Anlaşması_eki doyasındadır. Karar Sayısı : 2007/ Eylül 2007 tarihinde Belgrad da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2008/2009 un onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 8/11/2007 tarihli ve HUMŞ/1586 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 4/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN K. TÜZMEN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V. M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN F. N.ÖZAK B. ATALAY Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı B.ATALAY K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (İİA) 2008/2009 İmzalayanlar: Sağlık Bakanlığı Adına Prof. Dr. Recep Akdağ İmza Tarih isim Unvan Sağlık Bakanı DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Adına İmza isim Marc Danzon, M.D. Tarih Bölge Direktörü Unvan Giriş Bu belge, iki yıllık dönemi için Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi ile Hükümet arasında İkili İşbirliği Anlaşması'nı (İİA) teşkil etmektedir. Bu İİA, DSÖ Orta-dönem stratejik planını kapsayan (ODSP ) döneme tekabül eden altı yıllık dönemi için DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Hükümet arasında geçici bir orta-dönem işbirliği çerçevesinin parçasıdır. Mevcut İİA'nın hedeflerinin başarılması hem DSÖ Sekretaryası'nın hem de Hükümetin sorumluluğundadır. İşbirliği için bu çerçeve, ulusal sağlık yetkilileri ve DSÖ'nün dahil olduğu başarılı müzakere aşamalarının ardından ayrıntılı şekilde hazırlanmıştır. Ulusal sağlık otoritelerince sunulduğu gibi ülke sağlık öncelikleri, mevcut belge ile sonuçlanan sürecin başlangıç noktası olmuştur. Bundan sonra, DSÖ Sekretaryası; ulusal sağlık yetkilileri ile birlikte, Örgütün küresel öncelikleri ve politika yönünü, ülke ihtiyaçlarının stratejik bir değerlendirmesini, diğer ortakları tarafından ülke için katkıları ve bunun yanı sıra DSÖ'nün kendi kapasitelerini göz önüne alarak işbirliği önceliklerini belirlemiştir. Bu belge aşağıdaki şekilde oluşmaktadır: 1. Birinci bölüm altı yıllık dönemi için, Hükümetin ve DSÖ'nün ortak çabaları ile başarılacak orta-dönem işbirliği önceliklerini ve hedeflerini düzenlemektedir. 2. İkinci bölüm, iki yıllık dönemine odaklanmaktadır. Her bir iki yıllık öncelik için, DSÖ Sekretaryası süresince elde edilecek bir veya birkaç beklenen ülke sonucunu tanımlamıştır. Bu bölümün sonunda İİA için toplam tahmini bütçe beyanı bulunmaktadır.

2 3. İİA'nın üçüncü bölümü işbirliği hususunda ortak öncelikler arasında bütçenin ne şekilde tahsis edildiğini gösteren bir tablo şeklindedir. Bunun yanı sıra tablo, DSÖ Orta Dönem Stratejik Planı Program Bütçesinde sunulduğu gibi Örgüt çapında beklenen sonuçlar ile ilgili bağlantıları göstermektedir. Buna ek olarak, her bir ülke beklenen sonucunun altında, ilave DSÖ Avrupa Bölge Ofisi teknik birimlerinin işbirliğini dahil edebilecek bir çıktılar listesi bulunmaktadır. Son olarak, DSÖ Avrupa Bölge Komitesi'nin ellibeşinci toplantısında sunulan belgeyi yansıtarak (Belge EUR/RC55/9 Rev.1, "DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Ülke Stratejisinin bir sonraki aşaması: Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi") her bir çıktı bir ya da birkaç sağlık sistemi işlevine göre kategorize edilmiştir. Örneğin; - Sağlık politikası ve diğer gözetim ve idare öğeleri -GZ - Sağlık sistemi finansman işlevi -FN - Sağlık sistemi kaynak yaratma işlevi - KY - Sağlık hizmet sunum işlevi HS İşbirliği koşulları Orta dönem öncelikler (bölüm 1) işbirliği için geçici bir çerçeve sağlamaktadır. Orta-dönem çalışması kademeli bir çalışma olup, günün koşulları bir değişikliğe yönelik ihtiyacı gösterdiği durumlarda orta dönem öncelikleri karşılıklı mutabakat ile her iki yılda bir revize edilebilecektir. İkinci bölümde sunulan ve üçüncü bölümde detaylandırılan İki Yıllık İşbirliği Anlaşması, ülkenin sağlık konumundaki değişiklikler, ülkenin mutabakata varılan faaliyetlerin uygulanması hususunda ülkenin kapasitesinin değişmesi, iki yıllık dönemde ortaya çıkan özel ihtiyaçlar veya mutabakata varılan faaliyetlerin uygulanması için Bölge Ofisi'nin kapasitesindeki değişikliklerin sonucunda ya da artan finansman ışığındaki durumlar gibi örneklerde olduğu gibi yazılı biçimde olmak suretiyle DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve ülke arasında mutabakat ile değiştirilebilecektir. Taraflardan herhangi biri değişiklik için ilk girişimi gerçekleştirebilecektir. İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasından sonra iki yıllık dönem için detaylı bir ülke programı çalışma planı geliştirilecektir. Çalışma planı her bir beklenen sonuç için, faaliyetler veya hizmetler, bütçeler, göstergeler (taban ve hedef değerler), DSÖ sorumlu memuru, ülke muhatabı (ilgili durumda), aşamalar ve uygulama planı hususlarında gerekli detayları belirtecektir. Uygulama iki yıllık döneminin başında başlayacaktır. Ülke programının genel koordinasyonu ve yönetimi DSÖ Ülke Ofisi Başkanı'nın sorumluluğundadır. İki yıllık bir dönem için DSÖ bütçe tahsisi DSÖ düzenli bütçesi ve diğer herhangi bir kaynaktan gelen ve ülke düzeyinde harcanacak tahmini kaynakları ifade etmektedir. İİA içine dahil edilen fonlar, Bölge Ofisi'nin ülke ile işbirliği için tahsis edilen Örgüt fonlarıdır. Ülke programı çalışma planının uygulanması, bu fonların tahsis edilmesi için tek yoldur. Bu İkili İşbirliği Anlaşması'nın paylaşılan mevcut hedeflerin takviye edilmesi veya finansman eksiği nedeniyle bu aşamada dahil edilememiş faaliyetlerin başlatılması için diğer kaynaklardan gelecek yeni katkı ve gelişimlere açık olduğu unutulmamalıdır. Özelikle, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, "Tek DSÖ" prensibi ruhu içerisinde ülke müdahalelerinin etkiliğini en üst düzeye çıkartmak için DSÖ Genel Merkezi ile koordinasyonu kolaylaştıracaktır. BÖLÜM için işbirliği orta-dönem öncelikleri Aşağıda belirtilen işbirliği öncelikleri mevcut halk sağlığı durumlarına ve sağlık sisteminin performansını iyileştirmek için süregelen ulusal çabalara yanıt olarak seçilmiştir için orta-dönem önceliklerinin belirlenmesi işbirliği stratejik oryantasyonunu kolaylaştıracaktır. 1. Sağlık Bakanlığı'nın gözetim kapasitesinin arttırılması Hedef 1: Sağlık Bakanlığı'nın yönetim ve liderlik kapasitesinin güçlendirilmesi Hedef 2: İlaç geri ödeme sisteminin ve kan güvenliği kontrol politikalarının geliştirilmesi 2. Aile Hekimliği Sistemine entegrasyonu temeline dayalı olarak çocuk, üreme ve anne sağlığı hizmetleri etkililiğinin, kalitesinin ve bunlara erişimin iyileştirilmesi Hedef 1: Aile hekimliği sistemi ile temel sağlık hizmetlerinin yeniden organizasyonu aracılığıyla geliştirilmiş anneçocuk sağlığının ve üreme sağlığı hizmetlerinin etkililiği, kalitesi ve bunlara erişim Hedef 2: Bebek ve anne beslenmesi dahil, çocuk ve adölesan sağlığı, üreme sağlığı, anne sağlığı hususlarında DSÖ stratejilerinin ve yönergelerinin uygulanması 3. Ani ortaya çıkan hastalıklar (SARS, Kuş Gribi v.b gibi), insani acil durumlar, iklim değişikliği veya çevre koşullarının kötüleşmesinin etkileri, biyo-terörizm ve diğer akut sağlık riskleri gibi acil durumlara yanıt için sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi Hedef 1: Acil durumlara yanıt vermek için Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesinin güçlendirilmesi 4. Bulaşıcı olmayan hastalıkları hedef alan politikaların geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesinin güçlendirilmesi Hedef 1: Bulaşıcı olmayan hastalıkları ele alan politikaların geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesinin güçlendirilmesi Hedef 2: Başta trafik kazaları ile ilgili olanlar olmak üzere yaralanmaları, şiddet ve çevre risklerini hedef alan politika teşvik etmek üzere Sağlık Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 5. Aşı ile önlenebilir ve diğer seçilmiş bulaşıcı hastalıklar kontrolü ve sürveyansının iyileştirilmesi Hedef 1: Bağışıklama programı eğitimi, yönetiminin güçlendirilmesi, kalite denetimi ve izleminin geliştirilmesi Hedef 2: Bulaşıcı hastalıklar sürveyans sisteminin iyileştirilmesi ve bölgesel, uluslararası uyarı mekanizmalarını aktif katılım Hedef 3: Ulusal Tüberküloz Programının güçlendirilmesi ve Sıtma kontrolünden eliminasyona geçmek için Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesinin geliştirilmesi BÖLÜM İkili İşbirliği Anlaşması Öncelik 1: Sağlık Bakanlığı'nın gözetim kapasitesinin arttırılması

3 a) Sağlık Bakanlığı'nın yönetim ve liderlik kapasitesinin güçlendirilmesi b) İlaç geri ödeme sistemi ve kan güvenliği kontrol politikaları geliştirilmesi Öncelik 2: Aile Hekimliği Sistemine entegrasyonu temeline dayalı olarak çocuk, üreme ve anne sağlığı hizmetleri etkililiğinin, kalitesinin ve bunlara erişimin iyileştirilmesi a) Aile hekimliği sistemi ile temel sağlık hizmetlerinin yeniden organizasyonu aracılığıyla geliştirilmiş anne-çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerinin etkililiği, kalitesi ve bunlara erişim b) Bebek ve anne beslenmesi dahil çocuk ve adölesan sağlığı, üreme sağlığı, anne sağlığı hususlarında DSÖ stratejilerinin ve yönergelerinin uygulanması Öncelik 3: Ani ortaya çıkan hastalıklar (SARS, Kuş Gribi v.b gibi), insani acil durumlar, iklim değişikliği veya çevre koşullarının kötüleşmesinin etkileri, biyo-terörizm ve diğer akut sağlık riskleri gibi acil durumlara yanıt için sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi a) Acil durumlara yanıt verebilmek için Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesinin güçlendirilmesi Öncelik 4: Bulaşıcı olmayan hastalıkları hedef almak için politika geliştirmek ve uygulamak hususlarında Sağlık Bakanlığının kapasitesinin güçlendirilmesi a) Bulaşıcı olmayan hastalıkları ele almak için politika geliştirmek ve uygulamak üzere Sağlık Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi b) Başta trafik kazaları ile ilgili olanlar olmak üzere yaralanmaları, şiddet ve çevre risklerini hedef almak için politika teşvik etmek üzere Sağlık Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi Öncelik 5: Aşı ile önlenebilir ve diğer seçilmiş bulaşıcı hastalıklar kontrolü ve sürveyansının iyileştirilmesi a) Bağışıklama programı yönetimi, eğitiminin güçlendirilmesi, kalite denetimi ve izleminin geliştirilmesi b) Belli başlı epidemik ve pandemik eğilimli hastalıkların erken tespiti, değerlendirilmesi, yanıt verilmesi ve bunlar ile mücadele etmek amacıyla bulaşıcı hastalıklar için sürveyans sisteminin iyileştirilmesi ve bölgesel, uluslararası uyarı mekanizmalarına aktif katılım c) Sıtma kontrolünden eliminasyona geçmek için eğitim ile becerilerin iyileştirilmesi ve ulusal kılavuzlar geliştirilmesi ve Ulusal Tüberküloz Programının güçlendirilmesi 2. Bütçe: Toplam tahmini bütçe Amerikan Doları tutmaktadır. DSÖ, eğer yeni fonlar olursa, yukarıda bahse konu öncelik alanlarını ilave finansman kaynakları ile desteklemeye devam edecektir. Bu tür bir bilgi bu anlaşmaya ek olarak sunulacak olup, bu tür ilave destek için göstergesel rakamları yansıtmak için iki yıllık dönem boyunca sürekli bir şekilde güncellenecektir. 3. DSÖ'nün ve Hükümetin Yükümlülükleri 1. DSÖ'nün Yükümlülükleri DSÖ, fonlarının uygunluğuna ve kural ile düzenlemelerine tabi olarak yukarıdaki program faaliyetlerini ve girdilerini sağlamayı kabul etmektedir. İcra esnasında herhangi bir yerel mali yardım veya doğrudan finansal işbirliği girdileri için bağımsız anlaşmalar akdedilecektir. 2. Hükümetin Yükümlülükleri: Hükümet, teknik işbirliği için gerekli tüm personeli, materyali, malzemeyi, ekipmanı ve yerel masrafları sağlayacaktır. Hükümetin, yukarıdaki faaliyetler için fon temini ile finansmana ek yapması teşvik edilmektedir.

4

5

6

7

8

9

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 13 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27227 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2009/14979 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU 16 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26436 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2 Şubat 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27834 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2011/1264 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da imzalanan ve 2/11/2010 tarihli ve 6020 sayılı Kanun ile onaylanması uygun

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 416)

TBMM (S. Sayısı: 416) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 416) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Kasım 2013 CUMA Sayı : 28815 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5371 Ekli 4458

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

M. Z. ÇAĞLAYAN E. GÜNAY

M. Z. ÇAĞLAYAN E. GÜNAY 14 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27141 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2009/14626 13 Kasım 2008 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x -i- İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2010 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mart 1997 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Mart 1997 Sayı: 22937 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9063

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x i İÇİNDEKİLER 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 2 2009 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma 2011 1) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

YÖNETMELİK. A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 15 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26377 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11320 Ekli Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı nın 9/10/2006 tarihli ve 556 sayılı yazısı

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15430 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2010-2012) ın

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı