İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

2 KAPSAM GİRİŞ ZAMAN YÖNETİMİ KRİTİK YOL YÖNTEMİ (CPM) KUTU DİYAGRAMLARI İŞ PROGRAMLARININ SUNUMU 2

3 GİRİŞ Bir inşaat projesindeki her işin üretim aşamalarındaki yeri farklıdır. İş akışının düzenli olması için işlerin birbirleri ile olan ilişkisi ve üretim süreci içindeki yerleri dikkate alınarak sıralanması gerekir. Bu ön çalışmaya İş Planlaması denir. İşe başlamadan planlanan işlerin ön görülen sürede tamamlanmasını sağlayacak şekilde uyumlu bir kaynak dağılımının yapılması gerekir. Bu çalışmaya da Programlama denir. 3

4 GİRİŞ (devam) İş programı: Bir yatırımın ekonomik tamamlanma süresini bulmak ve bu süre içinde işi bitirebilmek için mevcut kaynakların dengeli bir dağılımını yapmaktır. İş programının gerçeğe uygun olması için her işin ne zaman başlayıp biteceğini iyi hesaplamak gerekir. Finansman durumu bu programa göre ayarlanır Programdaki aksamalar zararlara neden olur 4

5 GİRİŞ (devam) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 6. maddeye göre resmi kurum işlerinde iş programı yapma zorunluluğu vardır. İnşaat iş programları karmaşık olduğu için planlama, programlama ve kontrol teknikleri kullanılmalı. 5

6 Örnek İş Programı 6

7 ZAMAN YÖNETİMİ Projenin zamanında tamamlanması için gereken süreçlerin tümüne zaman yönetimi denir. İşlemlerin tanımlanması İşlemler arasındaki ilişkilerin ve işlem sıralarının tespiti İşlemlerin süresinin hesabı İşlemler için gerekli kaynakların hesabı İş programlarının oluşturulması İş programlarının kontrolü 7

8 İŞLEMLERİN TANIMLANMASI Projeler birbirlerinden ayrı özellikleri olan, farklı kaynakların kullanıldığı ve farklı öncelikleri olan işlerden oluşur, bunlara işlem adı verilir. İşlem örnekleri: malzeme alımı, inşaat işleri, duvar örülmesi, beton dökülmesi, İşlemlerin tanımlanması emek isteyen bir iştir, bilgisayar kullanımına izin vermez. Önce işlemler daha yüzeysel tanımlanmalıdır. Plan daha iyi ortaya çıktığında daha detaya inilmelidir. İş programındaki işlem sayısı ve detayı duruma göre değişir ve kararı verecek kişiye bağlıdır. 8

9 İşlemlerin Tanımlanması (devam) Aşağıdaki durumlar için farklı işlemler tanımlamak faydalıdır. Değişik kaynaklar içeren işlemler Sürekli performans gerektirmeyen işlemler Örnek: Beton dökümü Kalıpların hazırlanması Donatıların yerleştirilmesi Betonun dökülmesi Betonun yüzeyinin düzlenmesi, vibrasyon, vs. Kalıpların kaldırılması Bu sürecin çıktısı işlem listesidir 9

10 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER İşlemler arasındaki ilişkiler hangi işlemin diğerinden önce veya sonra geleceğini tarif eder. Yapısal kararlılık, yasalar ve teknik gereksinimlerden dolayı inşaat işlemlerinin birbiri arasında öncelik sıraları vardır. Projedeki işlemler ve aralarındaki ilişkiler bir şebeke veya grafik ile şematik olarak gösterilebilir (Proje ağ diyagramı). Önce gelen işlem, öncül (Predecessor) İzleyen, takipçi işlem, ardıl (Successor) 10

11 Öncelik ilişkileri olan 4 örnek işlem Kazı İşlemleri Kalıpların Yerleştirilmesi Donatının Yerleştirilmesi Betonun dökülmesi 11

12 İşlem Sıralarını Gösterme Teknikleri Kutu Diyagramı (Precedence Diagramming Method) Dörtgenler (düğümler) kullanarak işlemleri temsil eden ve onları bağımlılıkları gösteren oklarla birbirine bağlayan bir proje şebeke sistemidir. 4 çeşit bağımlılık veya öncelik ilişkisi tanımlanabilir Ok Diyagram Metodu İşlemleri temsil etmek için okları kullanan ve onları düğümlerden bağlayarak bağımlılıklarını gösteren bir proje şebeke diyagramıdır. Sadece 1 çeşit öncelik ilişkisi kullanır ve tüm mantıklı ilişkileri doğru tanımlayabilmek için sanal (kukla) işlemlere ihtiyaç duyabilir. 12

13 Kutu ve Ok Diyagram Örnekleri 13

14 Örnek: Kazı işlemleri ve Temel İnşaatı için işlemler arasındaki ilişkilerin tanımlanması A. Arazinin temizlenmesi (çalı, çırpı ve diğer artıklar), B. Ağaçların kaldırılması, C. Genel kazı, D. Sahanın tesviyesi E. Su, elektrik, kanalizasyon, vb. hendekleri için kazı işlemleri, F. Kalıpların ve donatıların yerleştirilmesi, G. Kanalizasyon hatlarının çekilmesi, H. Diğer hatların çekilmesi, I. Betonun dökülmesi. 14

15 İlişkilerin Tanımlanması A ve B den önce gelen bir işlem yoktur çünkü diğer işlemlere bağlı değillerdir. C ve D, A dan sonra gelir. E ve F genel kazı (C) ve ağaçların kaldırılma (B) işlemleri tamamlanmadan başlayamaz G ve H, hendekler hazırlanmadan ve tesviye tamamlanmadan başlayamaz, bu yüzden E ve D den sonra G ve H işlemleri gelir. I, kanalizasyon hattı geçirilmeden ve kalıplar ve donatı hazır olmadan başlayamaz, bu yüzden F ve G, I dan önce gelirler. Diğer hatlar temelin üzerinden geçirilebilir, bu yüzden H nin I dan önce başlaması için bir zorunluluk yoktur. 15

16 İlişkiler İşlem Açıklama Öncül İşlemler A Arazi temizliği - B Ağaçların kaldırılması - C Genel kazı A D Tesviye A E Hendekler için kazı B, C F Kalıpların ve donatıların yerleştirilmesi B, C G Kanalizasyon hatlarının döşenmesi D, E H Diğer hatların döşenmesi D, E I Betonun dökülmesi F, G 16

17 Ok üzerinde işlem için gösterim 17

18 Düğüm üzerinde işlem gösterimi 18

19 İŞLEMLERİN SÜRESİNİN HESABI Bir işlemi gerçekleştirmek için gereken süreye işlem süresi denir. Proje kapsamı ve kaynaklarından bilgi toplayıp, iş programlarına girmek için süre tespiti işlemi. Sürelerin hesabı için girdiler genelde süre hesabı yapılan işlemle ilgili en bilgili kişiden veya gruptan alınır 19

20 İşlemlerin Süresinin Hesabı (devam) Yapım sürelerini ayrı ayrı hesaplamak için dikkat edilmesi gerekenler: İşçilik Verim hesapları Makine gücü Hava koşulları Aralarındaki ilişkiler Çalışma günleri 20

21 İŞ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Matematiksel Analiz (CPM, PERT, GERT) Süre Sıkıştırma (Crashing, Fast Tracking) Simülasyon (Monte Carlo, What If) Kaynak Dengeleme Proje Yönetimi Yazılımları (Primavera Scheduling, MS Project) 21

22 KAYNAKLARIN HESAPLANMASI Proje için gereken toplam kaynak miktarı çeşitli işlemlerin kaynaklarının toplamından hesaplanır. Kaynak kategorileri: İşgücü miktarı (insan-saat veya TL olarak ölçülebilir), Bir işlem için gereken malzeme, ekipman miktarı İşlemin toplam masrafı Kaynakların hesaplanması projenin izlenmesi ve para akışının planlanması açısından önemlidir. Bir çok programlama yöntemi kaynakların yetersizliğinden dolayı olan kısıtlamaları hesaba katabilir. 22

23 İŞ PROGRAMLARININ KONTROLÜ İş programlarında değişime yol açan faktörlerin incelenmesi (Performans ölçümü, Varyans analizi) Değişikliklerin kabulünün sağlanması Değişiklikleri gerçekleştikleri zaman yönetebilmek (Ek planlama) 23

24 İŞ PROGRAMLARININ SUNUMU Başarılı bir proje yönetimi için iş programını başkalarına iletebilmek çok önemlidir. İş programlarının grafiksel sunumu oldukça faydalıdır. Tablo yerine tercih edilir. Bilgisayarların grafik çıktıları sayesinde grafiksel sunumlar hazırlama maliyeti ve eforu büyük ölçüde düşmüştür. 24

25 Tarihlerle Proje Ağ Diyagramı 25

26 Çubuk Diyagramı (Gannt Şeması) 26

27 Kilometre taşı diyagramı 27

28 Örnek İş Programı 28

29 Tamamlanan yüzde - Zaman 29

30 Gerçek tamamlanan yüzde - Zaman 30

31 Kaynak Kullanımı - Zaman 31

32 Alt Ağ Kullanımı 32

33 KRİTİK YOL YÖNTEMİ CPM (CRITICAL PATH METHOD) 33

34 GİRİŞ CPM bir projenin minimum sürede tamamlanma süresini, proje işlemlerinin (aktivitelerinin) olası başlangıç ve tamamlanma süreleriyle beraber hesaplar. Kritik yol, proje işlemlerinden oluşan ağ diyagramından geçen en uzun yoldur. Kritik yolun süresi bir projenin tamamlanması için gereken minimum süreyi temsil eder. 34

35 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI İşlemler oklarla tanımlanır. Okların daima tek yönü bulunur. Düz, kırık çizgi, veya eğri olarak gösterilebilirler. Herhangi bir ölçek yoktur. Okların başlangıç ve bitişlerine koyulan yuvarlaklara düğüm denilir. İşlemlerin tanımları bu düğümlere konulan numaralar yardımıyla yapılır. Diyagramlar bu işlem ve düğümlerin planlanacak işe bağlı olarak bir araya getirilmesinden oluşur. 35

36 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI (devam) Ei Gi Ej Gj i t ij SB/TB j Her okun üzerine süresi, yer adı, ekip cinsi, altına da serbest ve toplam bollukları yazılır. Düğümlerin üzerinde bulunan kutulara düğümün erken ve geç tamamlanma zamanları yazılır. Düğüm numaralarını ardışık ve ok yönde büyür şekilde vermekte fayda vardır. 36

37 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI (devam) Kullanılan kaynağa ve sürelerine göre işlemler üçe ayrılırlar: Gerçek işlemler: işlemin gerçekleşmesinde genellikle bir zaman harcanır ve işgücü, makine gücü, malzeme gibi kaynak kullanımı gerekir. Yapay işlem: İşlemde yalnızca zaman kullanımı vardır. Sanal (kukla) işlem: İşlemler arasında mantıksal bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılan zaman ve diğer kaynakların kullanımını gerektirmeyen işlemdir. 37

38 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI (devam) Kendisinden yalnızca işlemlerin çıkıp hiç bir işlemin girmediği düğüme başlangıç düğümü denir. Kendisine yalnızca işlemlerin girdiği düğüme tamamlanma düğümü denir. 38

39 İŞLEMLER ARASI İLİŞKİLER A işlemi tamamlandıktan sonra B işlemi başlar. A işlemi tamamlandıktan sonra B ve C işlemleri beraberce başlarlar. A ve B işlemleri tamamlandıktan sonra C başlar A ve B işlemlerinden sonra C ve yalnızca B işleminden sonra D nin başlaması istenirse ek bir düğüm ve bir sanal işlem kullanılır. 39

40 DİYAGRAMLARIN OLUŞTURULMASINDA KURALLAR İki düğüm arasında yalnızca bir işlem tamamlanabilir. Bir işlem kendisini izleyen bir işlemin bitişine bağlanmamalı Döngü İşlemler arasında mantıksal bağlar doğru kurulmalı 40

41 Örnek P ilk işlemdir M ve L, P den sonra aynı zamanda başlar B, E aynı zamanda başlayan ve biten işlemler olup M den sonra başlamaktadır H işlemi L yi takip ediyor fakat başlaması için M in tamamlanmış olması şarttır G ve S son işlemlerdir; G, E ve B den sonra; S, H dan sonra başlar 41

42 Çözüm 42

43 DÜĞÜM ZAMANLARININ BULUNMASI Düğümlerin Numaralanması Algoritması 1. Adım: Başlangıç düğümüne sıfır numarasını verin 2. Adım: Sıradaki numarayı, önce gelen tüm düğümleri numaralandırılmış herhangi bir düğüme verin. Tüm düğümler numaralandırılana kadar 2. Adımı tekrar edin. Erken Düğüm Zamanları Algoritması 1. Adım: E(0) = 0 olsun. 2. Adım: j = 1,2,3,...,n için (n, en son düğüm), E(j) = maksimum {E(i) + tij} olsun, bu j nin bitiş düğümü olduğu tüm işlemler (i,j) için hesaplanır. Geç Düğüm Zamanları Algoritması 1. Adım: G(n) projenin tamamlanması süresine eşit olsun. Not: G(n), E(n) e eşit veya E(n) den büyük olmalı. 2. Adım: i = n-1, n-2,..., 0 için, G(i) = minimum {G(j) - tij} olsun, bu i nin başlangıç düğümü olduğu tüm işlemler (i,j) için hesaplanır. 43

44 Uygulama 1 44

45 Uygulama 1 45

46 İŞLEM ZAMANLARININ BULUNMASI Düğümlerin en erken ve en geç tamamlanma zamanları, işlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanmalarıyla ilgili bilgi vermezler. En erken başlama zamanı EB = E(i) En geç başlama zamanı GB = G(j) tij En erken tamamlanma zamanı ET = E(i) + tij En geç tamamlanma zamanı GT = G(j) 46

47 Uygulama 2 47

48 Uygulama 2 48

49 KRİTİK YOL Bir işlem aşağıdaki koşulları sağlıyorsa kritik işlemdir: E(i) = G(i) E(j) = G(j) E(i) + tij= G(j) Kritik işlemler projenin ilk düğümünden başlayıp bitişine kadar devam eden bir yol oluşturur. Buna kritik yol denir. 49

50 KRİTİK YOL (devam) Kritik yol bazen birden fazla olabilir ya da dallanabilir. İstisnalar hariç mutlaka başlangıçtan bitişe kadar uzanan en uzun yoldur. Kritik işlemlerin zamanında bitirilmemesi projenin uzamasına yol açar. Yöneticinin tüm projeyi izlemesine gerek olmadan, yalnızca kritik işlemleri izlemesi yeterli olabilir. 50

51 BOLLUKLAR Birbirinden farklı erken ve geç başlangıç sürelerine sahip işlemler EB(i,j) ve GB(i,j) arasında herhangi bir zamanda başlayabilirler. Kritik olmayan işlemler bolluklu işlem adını alır. Bolluk kavramı, projenin gecikmesine yol açmadan işlemin bu izin verilen zaman aralığında programlanmasıdır. Bu belli işleri tamamlayabilmek için mevcut programlayabilme esnekliği veya manevra mesafesi ni temsil eder. 51

52 BOLLUKLAR Toplam Bolluk (TB) = G(j) (E(i) + tij) Serbest Bolluk (SB) = E(j) (E(i) + tij) Bağımsız Bolluk (BB) = E(j) (G(i) + tij) Ara Bolluk (AB) = G(j) (G(i) + tij) 52

53 Bolluk kavramları 53

54 BOLLUKLAR (devam) Kritik yoldaki işlemlerin toplam bolluğu sıfırdır. İşlemlerin bollukları yardımıyla da kritik yol bulunabilir. Toplam bolluğu sıfıra yakın işlemlerin kritik yol gibi izlenmesinde fayda vardır. En büyük toplam bolluklu işlemlerden oluşan yol, başlangıç ve bitiş arasındaki en kısa yoldur. Ağ diyagramında toplam bolluğu aynı olan işlemlerden oluşan yollarda işlemlerden birisinde bolluk kullanılırsa geri kalan tüm yol kritik olur. Bir yol üzerinde işlemlerin birisinde bolluğun bir kısmı kullanıldığında bunu izleyen işlemlerin bollukları da bu kadar azalır. 54

55 BOLLUKLAR (devam) Her zaman için, toplam bolluk serbest bolluktan büyüktür veya eşittir. Bağımsız bolluk ise serbest bolluktan daha düşüktür veya eşittir. Serbest bolluk optimum yatırım süresinin bulunmasında, Toplam bolluk kaynak dengelemesinde, kısıtlı kaynak kullanımında proje süresinin uzatılıp kısaltılmasında, başlangıç ve bitiş düğümleri arasındaki k kısa yolun bulunmasında kullanılabilir. Diğer bollukların ağ diyagramlarıyla planlamada pek kullanım alanı yoktur. 55

56 Bollukların örnekteki yeri 56

57 Uygulama 3: Bir fabrikasyon projesi için kritik yolun bulunması İşlem Tarif Önce gelen işlemler Süre A B C D E F G Ön Tasarım Tasarımın değerlendirilmesi Sözleşme pazarlığı Fabrikasyon fabrikasının hazırlanması Son tasarım Ürünün fabrikasyonu Ürünün iş sahibine yollanması --- A --- C B, C D, E F

58 Uygulama 3 : Bir fabrikasyon projesi için kritik yolun bulunması (devam) 58

59 Uygulama 3 : Bir fabrikasyon projesi için kritik yolun bulunması (devam) İşlem Erken başlangıç zamanı EB(i,j) Geç Başlangıç zamanı GB(i,j) Serbest Bolluk Bağımsız Bolluk Toplam Bolluk A (0,1) B (1,3) C (0,2) D (2,4) E (3,4) F (4,5) G (5,6) X (2,3)

60 Ödev 60

61 Çözüm 61

62 KUTU DİYAGRAMLARI Diğer isimleri Precedence Diagram Potential Method Bau Kasten Netze Öncelikler Diyagramı Fransa da geliştirilmiş 62

63 AĞ DİYAGRAMININ ELEMANLARI İşlemler kutularla tanımlanır (activity on node) Oklar, işlemler arası ilişkilerin kurulmasında kullanılır Sanal işleme gerek yok 63

64 Kutu Diyagramında İşlemin Tanıtılması 64

65 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER CPM deki ilişkilerin kutu diyagramındaki eşdeğerleri 65

66 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER CPM deki ilişkilerin kutu diyagramındaki eşdeğerleri 66

67 Örnek 1: CPM örneğinin Kutu Diyagramıyla Çözümü 67

68 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER (devam) Bir işlem, diğer bir işlemin tamamlanmasından belli bir gün geçene kadar başlayamayabilir (gecikme) İşlemler arasında farklı tip ilişkiler tanımlanabilir: Bazı işlemlerin dokunulmaz teknik veya fiziksel bir ilişkisi olabilir Bazı ilişkiler teknik olarak gerekli olmasa da, inşaat planının içerisinde alınan idari kararlar gereği empoze edilir. 68

69 KUTU DİYAGRAMINDA KURULABİLEN İLİŞKİLER Normal ilişki: i işlemi tamamlandıktan sonra j başlar T A =min z B B T A =max z B B Duvar örüldükten sonra sıva başlar Beton döküldükten min 7 gün sonra kalıp alınmaya başlanır Hakediş hazırlandıktan en çok 30 gün sonra ödeme yapılmalıdır 69

70 Kutu Diyagramında Kurulabilen İlişkiler (devam) Başlama-Tamamlanma ilişkisi: i işlemi başlarken j tamamlanır B A + min z T B B A + max z T B Donatı işlemi başladıktan sonra kalıp tamamlanır Betona su katıldıktan en geç 2.5 saat sonra beton kalıba yerleşmiş olmalıdır Baraj haznesinde su toplanmaya başlamasından en çok 4 ay sonra derivasyon tüneli tamamlanmış olmalı 70

71 Kutu Diyagramında Kurulabilen İlişkiler (devam) Başlama ilişkisi: i işlemi başladıktan sonra j işlemi başlar Kalıp hazırlığı başladıktan sonra donatı hazırlığına da başlanmalıdır. 71

72 Kutu Diyagramında Kurulabilen İlişkiler (devam) Tamamlanma ilişkisi: i işlemi tamamlanırken veya bir süre sonra j işlemi tamamlanır Baraj gövdesi tamamlandıktan en az 6 ay sonra su depolama işlemi bitmelidir Asfalt serildikten en çok 2 saat sonra sıkıştırılmış olmalıdır 72

73 Örnek 2 Farklı öncelik ilişkilerinin etkilerini göstermek için başlangıç ve bitiş işlemlerine ek olarak sadece iki işlem olan bir proje ele alalım. Başlangıç işlemi 0, ilk işlem 1, ikinci işlem 2, son işlem 3 olarak numaralanmıştır. Her işlemin 5 günlük süresi olduğunu farz edelim Herhangi bir bekleme olmadan doğrudan tamamlanma-başlangıç ilişkisi olduğunda erken tamamlanma zamanı 10 gündür. 73

74 Örnek 2 (devam) 1 ile 2 işlemi arasında, 2 günlük bir başlangıç-başlangıç kısıtı Bu örnekte, 2 işlemi 1 işleminin başlangıcından 2 gün sonra başlar ve 1 işlemi ile paralel gider. Sonuç proje süresi 10 günden 7 güne düşer. 74

75 Örnek 2 (devam) Şimdi de 1 ve 2 numaralı işlemler arasında 2 günlük tamamlanma-tamamlanma ilişkisi olduğunu farz edelim. Bu sefer, 1 işleminin tamamlanmasından dolayı gereken 2 günlük beklemeye izin vermek için 2 işlemi için erken tamamlanma 7. günde olur. Minimum proje tamamlanma süresi yine 7 gündür. 75

76 Örnek 3 76

77 Örnek

78 Tekniğin CPM ile Karşılaştırılması Kutu Diyagramlarında modelin kurulması çok kolaydır. CPM de diyagram üzerinde işlemler daha rahat izlenir. Kutu diyagramında bağlantıyı sağlayan okları izlemek güçleşebilir. Kutu diyagramında işlemler arasındaki bağlantılar daha rahat kurulabilir. CPM de sanal işlemin kullanılmasına dikkat! Sanal işlemler bilgisayarda bellek kullanımını arttırır. Kutu diyagramını bilgisayara tanıtmak daha az bellek kaybına neden olur İşlem zamanlarının belirlenmesinden sonra kaynak kullanımı, en uygun proje süresinin bulunması gibi hesaplamalar yapılacaksa kutu diyagramı daha avantajlıdır. Projenin güncelleştirilmesi ve işlem zamanlarının hesabı CPM de daha kolaydır. 78

79 AĞ DİYAGRAMI ANALİZİNİN FAYDALARI Faaliyetler arasındaki bağlantıları gösteren ve herkes tarafından bütün proje planının görünmesine olanak sağlar Kritik faaliyetleri belirler ve bu faaliyetlerin proje süresi üzerindeki etkilerini incelemeye ve gerekirse kısaltma yollarını araştırmaya yarar Her faaliyet için gerekli kaynak sağlandığı taktirde, eldeki mevcut olanaklarla karşılaştırılarak, bunların proje süresindeki etkilerini inceleme fırsatı verir. Aynı proje için çeşitli programların düzenlenmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılar 79

80 AĞ DİYAGRAMI ANALİZİNİN FAYDALARI (devam) Projedeki ilerlemenin programa göre durumunun kontrolüne imkan verir. Çeşitli faaliyetlerin başlama tarihlerini verir Zorlukla karşılaşılabilecek faaliyetleri saptar Şantiyedeki işçi miktarını sabit tutarak, genel masrafların azalmasını mümkün kılar Sorumlu kişiler değiştiğinde, projenin bundan etkilenmesini sağlar ve alınan kararları gösteren bir belge niteliği taşır. 80

81 TEŞEKKÜRLER.. 81

82 KULLANILAN KAYNAKLAR Ağ Diyagramlarıyla Proje Yönetimi Prof. Orhan Yüksel Project Management for Construction, C. Hendrickson Yapı İşletmesi Ders Notları Prof. Dr. İlker Özdemir Proje Yönetimi Burhan Albayrak 82

83 İNGİLİZCE TERMİNOLOJİ Work schedule: İş programı Scheduling: Programlama Time Management: Zaman Yönetimi Network: Ağ diyagramı / şebeke / serim Activity: İşlem Predecessor: Önce gelen işlem Successor: Sonra gelen işlem Activity duration: İşlem süresi 83

84 İNGİLİZCE TERMİNOLOJİ (devam) Gannt chart, bar chart: Gannt veya çubuk diyagramı Critical Path Method: Kritik Yol Yöntemi Critical path: Kritik yol Precedence relationships: Öncelik ilişkileri Float: Bolluk Constraint: Kısıt 84

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI 1.GİRİŞ Planlama, bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından,

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Projenin Planlanması Proje Yönetim Planı Gereksinimlerin Belirlenmesi Kapsamın Belirlenmesi İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Proje Takviminin Oluşturulması

Detaylı

TARİHSEL GELİŞİM. Tekniklerin ortaya çıkışı

TARİHSEL GELİŞİM. Tekniklerin ortaya çıkışı PROJE YÖNETİMİ TARİHSEL GELİŞİM Tekniklerin ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı'nda bir başka gelişim yaşanmaktadır. Savaş kıt kaynakların etkin şekilde kullanılmasını gerektirir. İngiltere'de daha sonra

Detaylı

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 28 2011 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 27, s.28-40 ÖZET PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 Bu çalışmanın amacı, proje yönetiminde

Detaylı

JEOTERMAL PROJE GELİŞTİRME

JEOTERMAL PROJE GELİŞTİRME 307 JEOTERMAL PROJE GELİŞTİRME Macit TOKSOY Murat GÜNAYDIN Umran SERPEN ÖZET Ülkemizdeki jeotermal bölge ısıtma sistemlerine ait uygulamalar, proje safhasından işletme sürecine kadar, çok kurumla ilişkileri

Detaylı

KISITLI KAYNAKLARLA PROJE ÇİZELGELEMESİ PROBLEMLERİNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMA METODLARI VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLI KAYNAKLARLA PROJE ÇİZELGELEMESİ PROBLEMLERİNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMA METODLARI VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLI KAYNAKLARLA PROJE ÇİZELGELEMESİ PROBLEMLERİNDE KULLANILAN GENETİK ALGORİTMA METODLARI VE BUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul Proje:Belirli bir işin tamamlanabilmesi için yapılması

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG IRFO VE DESTEKLEME TAKOG TARIMSAL AMAÇLI KOOPERAT FLER ORTAK G R M LTARIM REFORMU UYGU AMA PROJES YETK L ORTAK Proje Planlama ve Proje Hazırlama Eğitimi Ders Notları IRFO ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL GÜÇLENDİRİLMESİ

Detaylı

Dağıtım sonucunda hisseli parsel durumunun % olarak dağılımı ;

Dağıtım sonucunda hisseli parsel durumunun % olarak dağılımı ; EKLER Değerlendirmeyi esas alan bir AAD'si Ek-3'de verilen 18 imar adali bir bölge için uygulanmış ve gerekli sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan uygulama için gerekli programlar yazılarak Arc/Info GIS sisteminde

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları

Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları Aşağıda, Proje Yönetimi Eğitim Programında verilen bazı konular okuyucunun bilgilerini tazelemek üzere özetlenmiştir. Daha geniş bilgi eğitim programlarında verilen Katılımcı Notları dokümanında bulunabilir.

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI PROJE YÖNETĠMĠ TEKNĠKLERĠ VE KARA SALYANGOZU ÜRETĠM ÇĠFTLĠĞĠ PROJESĠ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA Murat TEMEL YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ ve PROJE ÇALIŞMASI REHBERİ II. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN

Detaylı

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye İNŞAAT FİRMALARINDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geliştirilmesi

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ

Detaylı

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.39-53 BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ Onur

Detaylı

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi Dr. Özgür Kabak Proje yönetimi Organizasyonlar işlerini işlemler veya projeler olarak gerçekleştirirler. İşlemler ve projelerin ortak özellikleri: İnsanlar tarafından

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ

ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ MS PROJECT 2003 ÇALIŞMA NOTLARI ARAŞ. GÖR. ERSĐN NAMLI ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ MS Project 2003 çalışma notları Đstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı