İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ İNŞAAT PROJELERİNİN PROGRAMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

2 KAPSAM GİRİŞ ZAMAN YÖNETİMİ KRİTİK YOL YÖNTEMİ (CPM) KUTU DİYAGRAMLARI İŞ PROGRAMLARININ SUNUMU 2

3 GİRİŞ Bir inşaat projesindeki her işin üretim aşamalarındaki yeri farklıdır. İş akışının düzenli olması için işlerin birbirleri ile olan ilişkisi ve üretim süreci içindeki yerleri dikkate alınarak sıralanması gerekir. Bu ön çalışmaya İş Planlaması denir. İşe başlamadan planlanan işlerin ön görülen sürede tamamlanmasını sağlayacak şekilde uyumlu bir kaynak dağılımının yapılması gerekir. Bu çalışmaya da Programlama denir. 3

4 GİRİŞ (devam) İş programı: Bir yatırımın ekonomik tamamlanma süresini bulmak ve bu süre içinde işi bitirebilmek için mevcut kaynakların dengeli bir dağılımını yapmaktır. İş programının gerçeğe uygun olması için her işin ne zaman başlayıp biteceğini iyi hesaplamak gerekir. Finansman durumu bu programa göre ayarlanır Programdaki aksamalar zararlara neden olur 4

5 GİRİŞ (devam) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 6. maddeye göre resmi kurum işlerinde iş programı yapma zorunluluğu vardır. İnşaat iş programları karmaşık olduğu için planlama, programlama ve kontrol teknikleri kullanılmalı. 5

6 Örnek İş Programı 6

7 ZAMAN YÖNETİMİ Projenin zamanında tamamlanması için gereken süreçlerin tümüne zaman yönetimi denir. İşlemlerin tanımlanması İşlemler arasındaki ilişkilerin ve işlem sıralarının tespiti İşlemlerin süresinin hesabı İşlemler için gerekli kaynakların hesabı İş programlarının oluşturulması İş programlarının kontrolü 7

8 İŞLEMLERİN TANIMLANMASI Projeler birbirlerinden ayrı özellikleri olan, farklı kaynakların kullanıldığı ve farklı öncelikleri olan işlerden oluşur, bunlara işlem adı verilir. İşlem örnekleri: malzeme alımı, inşaat işleri, duvar örülmesi, beton dökülmesi, İşlemlerin tanımlanması emek isteyen bir iştir, bilgisayar kullanımına izin vermez. Önce işlemler daha yüzeysel tanımlanmalıdır. Plan daha iyi ortaya çıktığında daha detaya inilmelidir. İş programındaki işlem sayısı ve detayı duruma göre değişir ve kararı verecek kişiye bağlıdır. 8

9 İşlemlerin Tanımlanması (devam) Aşağıdaki durumlar için farklı işlemler tanımlamak faydalıdır. Değişik kaynaklar içeren işlemler Sürekli performans gerektirmeyen işlemler Örnek: Beton dökümü Kalıpların hazırlanması Donatıların yerleştirilmesi Betonun dökülmesi Betonun yüzeyinin düzlenmesi, vibrasyon, vs. Kalıpların kaldırılması Bu sürecin çıktısı işlem listesidir 9

10 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER İşlemler arasındaki ilişkiler hangi işlemin diğerinden önce veya sonra geleceğini tarif eder. Yapısal kararlılık, yasalar ve teknik gereksinimlerden dolayı inşaat işlemlerinin birbiri arasında öncelik sıraları vardır. Projedeki işlemler ve aralarındaki ilişkiler bir şebeke veya grafik ile şematik olarak gösterilebilir (Proje ağ diyagramı). Önce gelen işlem, öncül (Predecessor) İzleyen, takipçi işlem, ardıl (Successor) 10

11 Öncelik ilişkileri olan 4 örnek işlem Kazı İşlemleri Kalıpların Yerleştirilmesi Donatının Yerleştirilmesi Betonun dökülmesi 11

12 İşlem Sıralarını Gösterme Teknikleri Kutu Diyagramı (Precedence Diagramming Method) Dörtgenler (düğümler) kullanarak işlemleri temsil eden ve onları bağımlılıkları gösteren oklarla birbirine bağlayan bir proje şebeke sistemidir. 4 çeşit bağımlılık veya öncelik ilişkisi tanımlanabilir Ok Diyagram Metodu İşlemleri temsil etmek için okları kullanan ve onları düğümlerden bağlayarak bağımlılıklarını gösteren bir proje şebeke diyagramıdır. Sadece 1 çeşit öncelik ilişkisi kullanır ve tüm mantıklı ilişkileri doğru tanımlayabilmek için sanal (kukla) işlemlere ihtiyaç duyabilir. 12

13 Kutu ve Ok Diyagram Örnekleri 13

14 Örnek: Kazı işlemleri ve Temel İnşaatı için işlemler arasındaki ilişkilerin tanımlanması A. Arazinin temizlenmesi (çalı, çırpı ve diğer artıklar), B. Ağaçların kaldırılması, C. Genel kazı, D. Sahanın tesviyesi E. Su, elektrik, kanalizasyon, vb. hendekleri için kazı işlemleri, F. Kalıpların ve donatıların yerleştirilmesi, G. Kanalizasyon hatlarının çekilmesi, H. Diğer hatların çekilmesi, I. Betonun dökülmesi. 14

15 İlişkilerin Tanımlanması A ve B den önce gelen bir işlem yoktur çünkü diğer işlemlere bağlı değillerdir. C ve D, A dan sonra gelir. E ve F genel kazı (C) ve ağaçların kaldırılma (B) işlemleri tamamlanmadan başlayamaz G ve H, hendekler hazırlanmadan ve tesviye tamamlanmadan başlayamaz, bu yüzden E ve D den sonra G ve H işlemleri gelir. I, kanalizasyon hattı geçirilmeden ve kalıplar ve donatı hazır olmadan başlayamaz, bu yüzden F ve G, I dan önce gelirler. Diğer hatlar temelin üzerinden geçirilebilir, bu yüzden H nin I dan önce başlaması için bir zorunluluk yoktur. 15

16 İlişkiler İşlem Açıklama Öncül İşlemler A Arazi temizliği - B Ağaçların kaldırılması - C Genel kazı A D Tesviye A E Hendekler için kazı B, C F Kalıpların ve donatıların yerleştirilmesi B, C G Kanalizasyon hatlarının döşenmesi D, E H Diğer hatların döşenmesi D, E I Betonun dökülmesi F, G 16

17 Ok üzerinde işlem için gösterim 17

18 Düğüm üzerinde işlem gösterimi 18

19 İŞLEMLERİN SÜRESİNİN HESABI Bir işlemi gerçekleştirmek için gereken süreye işlem süresi denir. Proje kapsamı ve kaynaklarından bilgi toplayıp, iş programlarına girmek için süre tespiti işlemi. Sürelerin hesabı için girdiler genelde süre hesabı yapılan işlemle ilgili en bilgili kişiden veya gruptan alınır 19

20 İşlemlerin Süresinin Hesabı (devam) Yapım sürelerini ayrı ayrı hesaplamak için dikkat edilmesi gerekenler: İşçilik Verim hesapları Makine gücü Hava koşulları Aralarındaki ilişkiler Çalışma günleri 20

21 İŞ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Matematiksel Analiz (CPM, PERT, GERT) Süre Sıkıştırma (Crashing, Fast Tracking) Simülasyon (Monte Carlo, What If) Kaynak Dengeleme Proje Yönetimi Yazılımları (Primavera Scheduling, MS Project) 21

22 KAYNAKLARIN HESAPLANMASI Proje için gereken toplam kaynak miktarı çeşitli işlemlerin kaynaklarının toplamından hesaplanır. Kaynak kategorileri: İşgücü miktarı (insan-saat veya TL olarak ölçülebilir), Bir işlem için gereken malzeme, ekipman miktarı İşlemin toplam masrafı Kaynakların hesaplanması projenin izlenmesi ve para akışının planlanması açısından önemlidir. Bir çok programlama yöntemi kaynakların yetersizliğinden dolayı olan kısıtlamaları hesaba katabilir. 22

23 İŞ PROGRAMLARININ KONTROLÜ İş programlarında değişime yol açan faktörlerin incelenmesi (Performans ölçümü, Varyans analizi) Değişikliklerin kabulünün sağlanması Değişiklikleri gerçekleştikleri zaman yönetebilmek (Ek planlama) 23

24 İŞ PROGRAMLARININ SUNUMU Başarılı bir proje yönetimi için iş programını başkalarına iletebilmek çok önemlidir. İş programlarının grafiksel sunumu oldukça faydalıdır. Tablo yerine tercih edilir. Bilgisayarların grafik çıktıları sayesinde grafiksel sunumlar hazırlama maliyeti ve eforu büyük ölçüde düşmüştür. 24

25 Tarihlerle Proje Ağ Diyagramı 25

26 Çubuk Diyagramı (Gannt Şeması) 26

27 Kilometre taşı diyagramı 27

28 Örnek İş Programı 28

29 Tamamlanan yüzde - Zaman 29

30 Gerçek tamamlanan yüzde - Zaman 30

31 Kaynak Kullanımı - Zaman 31

32 Alt Ağ Kullanımı 32

33 KRİTİK YOL YÖNTEMİ CPM (CRITICAL PATH METHOD) 33

34 GİRİŞ CPM bir projenin minimum sürede tamamlanma süresini, proje işlemlerinin (aktivitelerinin) olası başlangıç ve tamamlanma süreleriyle beraber hesaplar. Kritik yol, proje işlemlerinden oluşan ağ diyagramından geçen en uzun yoldur. Kritik yolun süresi bir projenin tamamlanması için gereken minimum süreyi temsil eder. 34

35 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI İşlemler oklarla tanımlanır. Okların daima tek yönü bulunur. Düz, kırık çizgi, veya eğri olarak gösterilebilirler. Herhangi bir ölçek yoktur. Okların başlangıç ve bitişlerine koyulan yuvarlaklara düğüm denilir. İşlemlerin tanımları bu düğümlere konulan numaralar yardımıyla yapılır. Diyagramlar bu işlem ve düğümlerin planlanacak işe bağlı olarak bir araya getirilmesinden oluşur. 35

36 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI (devam) Ei Gi Ej Gj i t ij SB/TB j Her okun üzerine süresi, yer adı, ekip cinsi, altına da serbest ve toplam bollukları yazılır. Düğümlerin üzerinde bulunan kutulara düğümün erken ve geç tamamlanma zamanları yazılır. Düğüm numaralarını ardışık ve ok yönde büyür şekilde vermekte fayda vardır. 36

37 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI (devam) Kullanılan kaynağa ve sürelerine göre işlemler üçe ayrılırlar: Gerçek işlemler: işlemin gerçekleşmesinde genellikle bir zaman harcanır ve işgücü, makine gücü, malzeme gibi kaynak kullanımı gerekir. Yapay işlem: İşlemde yalnızca zaman kullanımı vardır. Sanal (kukla) işlem: İşlemler arasında mantıksal bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılan zaman ve diğer kaynakların kullanımını gerektirmeyen işlemdir. 37

38 AĞ DİYAGRAMI ELEMANLARI (devam) Kendisinden yalnızca işlemlerin çıkıp hiç bir işlemin girmediği düğüme başlangıç düğümü denir. Kendisine yalnızca işlemlerin girdiği düğüme tamamlanma düğümü denir. 38

39 İŞLEMLER ARASI İLİŞKİLER A işlemi tamamlandıktan sonra B işlemi başlar. A işlemi tamamlandıktan sonra B ve C işlemleri beraberce başlarlar. A ve B işlemleri tamamlandıktan sonra C başlar A ve B işlemlerinden sonra C ve yalnızca B işleminden sonra D nin başlaması istenirse ek bir düğüm ve bir sanal işlem kullanılır. 39

40 DİYAGRAMLARIN OLUŞTURULMASINDA KURALLAR İki düğüm arasında yalnızca bir işlem tamamlanabilir. Bir işlem kendisini izleyen bir işlemin bitişine bağlanmamalı Döngü İşlemler arasında mantıksal bağlar doğru kurulmalı 40

41 Örnek P ilk işlemdir M ve L, P den sonra aynı zamanda başlar B, E aynı zamanda başlayan ve biten işlemler olup M den sonra başlamaktadır H işlemi L yi takip ediyor fakat başlaması için M in tamamlanmış olması şarttır G ve S son işlemlerdir; G, E ve B den sonra; S, H dan sonra başlar 41

42 Çözüm 42

43 DÜĞÜM ZAMANLARININ BULUNMASI Düğümlerin Numaralanması Algoritması 1. Adım: Başlangıç düğümüne sıfır numarasını verin 2. Adım: Sıradaki numarayı, önce gelen tüm düğümleri numaralandırılmış herhangi bir düğüme verin. Tüm düğümler numaralandırılana kadar 2. Adımı tekrar edin. Erken Düğüm Zamanları Algoritması 1. Adım: E(0) = 0 olsun. 2. Adım: j = 1,2,3,...,n için (n, en son düğüm), E(j) = maksimum {E(i) + tij} olsun, bu j nin bitiş düğümü olduğu tüm işlemler (i,j) için hesaplanır. Geç Düğüm Zamanları Algoritması 1. Adım: G(n) projenin tamamlanması süresine eşit olsun. Not: G(n), E(n) e eşit veya E(n) den büyük olmalı. 2. Adım: i = n-1, n-2,..., 0 için, G(i) = minimum {G(j) - tij} olsun, bu i nin başlangıç düğümü olduğu tüm işlemler (i,j) için hesaplanır. 43

44 Uygulama 1 44

45 Uygulama 1 45

46 İŞLEM ZAMANLARININ BULUNMASI Düğümlerin en erken ve en geç tamamlanma zamanları, işlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanmalarıyla ilgili bilgi vermezler. En erken başlama zamanı EB = E(i) En geç başlama zamanı GB = G(j) tij En erken tamamlanma zamanı ET = E(i) + tij En geç tamamlanma zamanı GT = G(j) 46

47 Uygulama 2 47

48 Uygulama 2 48

49 KRİTİK YOL Bir işlem aşağıdaki koşulları sağlıyorsa kritik işlemdir: E(i) = G(i) E(j) = G(j) E(i) + tij= G(j) Kritik işlemler projenin ilk düğümünden başlayıp bitişine kadar devam eden bir yol oluşturur. Buna kritik yol denir. 49

50 KRİTİK YOL (devam) Kritik yol bazen birden fazla olabilir ya da dallanabilir. İstisnalar hariç mutlaka başlangıçtan bitişe kadar uzanan en uzun yoldur. Kritik işlemlerin zamanında bitirilmemesi projenin uzamasına yol açar. Yöneticinin tüm projeyi izlemesine gerek olmadan, yalnızca kritik işlemleri izlemesi yeterli olabilir. 50

51 BOLLUKLAR Birbirinden farklı erken ve geç başlangıç sürelerine sahip işlemler EB(i,j) ve GB(i,j) arasında herhangi bir zamanda başlayabilirler. Kritik olmayan işlemler bolluklu işlem adını alır. Bolluk kavramı, projenin gecikmesine yol açmadan işlemin bu izin verilen zaman aralığında programlanmasıdır. Bu belli işleri tamamlayabilmek için mevcut programlayabilme esnekliği veya manevra mesafesi ni temsil eder. 51

52 BOLLUKLAR Toplam Bolluk (TB) = G(j) (E(i) + tij) Serbest Bolluk (SB) = E(j) (E(i) + tij) Bağımsız Bolluk (BB) = E(j) (G(i) + tij) Ara Bolluk (AB) = G(j) (G(i) + tij) 52

53 Bolluk kavramları 53

54 BOLLUKLAR (devam) Kritik yoldaki işlemlerin toplam bolluğu sıfırdır. İşlemlerin bollukları yardımıyla da kritik yol bulunabilir. Toplam bolluğu sıfıra yakın işlemlerin kritik yol gibi izlenmesinde fayda vardır. En büyük toplam bolluklu işlemlerden oluşan yol, başlangıç ve bitiş arasındaki en kısa yoldur. Ağ diyagramında toplam bolluğu aynı olan işlemlerden oluşan yollarda işlemlerden birisinde bolluk kullanılırsa geri kalan tüm yol kritik olur. Bir yol üzerinde işlemlerin birisinde bolluğun bir kısmı kullanıldığında bunu izleyen işlemlerin bollukları da bu kadar azalır. 54

55 BOLLUKLAR (devam) Her zaman için, toplam bolluk serbest bolluktan büyüktür veya eşittir. Bağımsız bolluk ise serbest bolluktan daha düşüktür veya eşittir. Serbest bolluk optimum yatırım süresinin bulunmasında, Toplam bolluk kaynak dengelemesinde, kısıtlı kaynak kullanımında proje süresinin uzatılıp kısaltılmasında, başlangıç ve bitiş düğümleri arasındaki k kısa yolun bulunmasında kullanılabilir. Diğer bollukların ağ diyagramlarıyla planlamada pek kullanım alanı yoktur. 55

56 Bollukların örnekteki yeri 56

57 Uygulama 3: Bir fabrikasyon projesi için kritik yolun bulunması İşlem Tarif Önce gelen işlemler Süre A B C D E F G Ön Tasarım Tasarımın değerlendirilmesi Sözleşme pazarlığı Fabrikasyon fabrikasının hazırlanması Son tasarım Ürünün fabrikasyonu Ürünün iş sahibine yollanması --- A --- C B, C D, E F

58 Uygulama 3 : Bir fabrikasyon projesi için kritik yolun bulunması (devam) 58

59 Uygulama 3 : Bir fabrikasyon projesi için kritik yolun bulunması (devam) İşlem Erken başlangıç zamanı EB(i,j) Geç Başlangıç zamanı GB(i,j) Serbest Bolluk Bağımsız Bolluk Toplam Bolluk A (0,1) B (1,3) C (0,2) D (2,4) E (3,4) F (4,5) G (5,6) X (2,3)

60 Ödev 60

61 Çözüm 61

62 KUTU DİYAGRAMLARI Diğer isimleri Precedence Diagram Potential Method Bau Kasten Netze Öncelikler Diyagramı Fransa da geliştirilmiş 62

63 AĞ DİYAGRAMININ ELEMANLARI İşlemler kutularla tanımlanır (activity on node) Oklar, işlemler arası ilişkilerin kurulmasında kullanılır Sanal işleme gerek yok 63

64 Kutu Diyagramında İşlemin Tanıtılması 64

65 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER CPM deki ilişkilerin kutu diyagramındaki eşdeğerleri 65

66 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER CPM deki ilişkilerin kutu diyagramındaki eşdeğerleri 66

67 Örnek 1: CPM örneğinin Kutu Diyagramıyla Çözümü 67

68 İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER (devam) Bir işlem, diğer bir işlemin tamamlanmasından belli bir gün geçene kadar başlayamayabilir (gecikme) İşlemler arasında farklı tip ilişkiler tanımlanabilir: Bazı işlemlerin dokunulmaz teknik veya fiziksel bir ilişkisi olabilir Bazı ilişkiler teknik olarak gerekli olmasa da, inşaat planının içerisinde alınan idari kararlar gereği empoze edilir. 68

69 KUTU DİYAGRAMINDA KURULABİLEN İLİŞKİLER Normal ilişki: i işlemi tamamlandıktan sonra j başlar T A =min z B B T A =max z B B Duvar örüldükten sonra sıva başlar Beton döküldükten min 7 gün sonra kalıp alınmaya başlanır Hakediş hazırlandıktan en çok 30 gün sonra ödeme yapılmalıdır 69

70 Kutu Diyagramında Kurulabilen İlişkiler (devam) Başlama-Tamamlanma ilişkisi: i işlemi başlarken j tamamlanır B A + min z T B B A + max z T B Donatı işlemi başladıktan sonra kalıp tamamlanır Betona su katıldıktan en geç 2.5 saat sonra beton kalıba yerleşmiş olmalıdır Baraj haznesinde su toplanmaya başlamasından en çok 4 ay sonra derivasyon tüneli tamamlanmış olmalı 70

71 Kutu Diyagramında Kurulabilen İlişkiler (devam) Başlama ilişkisi: i işlemi başladıktan sonra j işlemi başlar Kalıp hazırlığı başladıktan sonra donatı hazırlığına da başlanmalıdır. 71

72 Kutu Diyagramında Kurulabilen İlişkiler (devam) Tamamlanma ilişkisi: i işlemi tamamlanırken veya bir süre sonra j işlemi tamamlanır Baraj gövdesi tamamlandıktan en az 6 ay sonra su depolama işlemi bitmelidir Asfalt serildikten en çok 2 saat sonra sıkıştırılmış olmalıdır 72

73 Örnek 2 Farklı öncelik ilişkilerinin etkilerini göstermek için başlangıç ve bitiş işlemlerine ek olarak sadece iki işlem olan bir proje ele alalım. Başlangıç işlemi 0, ilk işlem 1, ikinci işlem 2, son işlem 3 olarak numaralanmıştır. Her işlemin 5 günlük süresi olduğunu farz edelim Herhangi bir bekleme olmadan doğrudan tamamlanma-başlangıç ilişkisi olduğunda erken tamamlanma zamanı 10 gündür. 73

74 Örnek 2 (devam) 1 ile 2 işlemi arasında, 2 günlük bir başlangıç-başlangıç kısıtı Bu örnekte, 2 işlemi 1 işleminin başlangıcından 2 gün sonra başlar ve 1 işlemi ile paralel gider. Sonuç proje süresi 10 günden 7 güne düşer. 74

75 Örnek 2 (devam) Şimdi de 1 ve 2 numaralı işlemler arasında 2 günlük tamamlanma-tamamlanma ilişkisi olduğunu farz edelim. Bu sefer, 1 işleminin tamamlanmasından dolayı gereken 2 günlük beklemeye izin vermek için 2 işlemi için erken tamamlanma 7. günde olur. Minimum proje tamamlanma süresi yine 7 gündür. 75

76 Örnek 3 76

77 Örnek

78 Tekniğin CPM ile Karşılaştırılması Kutu Diyagramlarında modelin kurulması çok kolaydır. CPM de diyagram üzerinde işlemler daha rahat izlenir. Kutu diyagramında bağlantıyı sağlayan okları izlemek güçleşebilir. Kutu diyagramında işlemler arasındaki bağlantılar daha rahat kurulabilir. CPM de sanal işlemin kullanılmasına dikkat! Sanal işlemler bilgisayarda bellek kullanımını arttırır. Kutu diyagramını bilgisayara tanıtmak daha az bellek kaybına neden olur İşlem zamanlarının belirlenmesinden sonra kaynak kullanımı, en uygun proje süresinin bulunması gibi hesaplamalar yapılacaksa kutu diyagramı daha avantajlıdır. Projenin güncelleştirilmesi ve işlem zamanlarının hesabı CPM de daha kolaydır. 78

79 AĞ DİYAGRAMI ANALİZİNİN FAYDALARI Faaliyetler arasındaki bağlantıları gösteren ve herkes tarafından bütün proje planının görünmesine olanak sağlar Kritik faaliyetleri belirler ve bu faaliyetlerin proje süresi üzerindeki etkilerini incelemeye ve gerekirse kısaltma yollarını araştırmaya yarar Her faaliyet için gerekli kaynak sağlandığı taktirde, eldeki mevcut olanaklarla karşılaştırılarak, bunların proje süresindeki etkilerini inceleme fırsatı verir. Aynı proje için çeşitli programların düzenlenmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılar 79

80 AĞ DİYAGRAMI ANALİZİNİN FAYDALARI (devam) Projedeki ilerlemenin programa göre durumunun kontrolüne imkan verir. Çeşitli faaliyetlerin başlama tarihlerini verir Zorlukla karşılaşılabilecek faaliyetleri saptar Şantiyedeki işçi miktarını sabit tutarak, genel masrafların azalmasını mümkün kılar Sorumlu kişiler değiştiğinde, projenin bundan etkilenmesini sağlar ve alınan kararları gösteren bir belge niteliği taşır. 80

81 TEŞEKKÜRLER.. 81

82 KULLANILAN KAYNAKLAR Ağ Diyagramlarıyla Proje Yönetimi Prof. Orhan Yüksel Project Management for Construction, C. Hendrickson Yapı İşletmesi Ders Notları Prof. Dr. İlker Özdemir Proje Yönetimi Burhan Albayrak 82

83 İNGİLİZCE TERMİNOLOJİ Work schedule: İş programı Scheduling: Programlama Time Management: Zaman Yönetimi Network: Ağ diyagramı / şebeke / serim Activity: İşlem Predecessor: Önce gelen işlem Successor: Sonra gelen işlem Activity duration: İşlem süresi 83

84 İNGİLİZCE TERMİNOLOJİ (devam) Gannt chart, bar chart: Gannt veya çubuk diyagramı Critical Path Method: Kritik Yol Yöntemi Critical path: Kritik yol Precedence relationships: Öncelik ilişkileri Float: Bolluk Constraint: Kısıt 84

Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynakça: Şantiye Tekniği ve Şantiyede iş güvenliği/birsen Yayınevi

Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynakça: Şantiye Tekniği ve Şantiyede iş güvenliği/birsen Yayınevi PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynakça: Şantiye Tekniği ve Şantiyede iş güvenliği/birsen Yayınevi 12. DERS İŞ PROGRAMLARI İş Programlarının Düzenlenme Gerekçesi İş programı: Bir yatırımın ekonomik

Detaylı

Planlama; neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir.

Planlama; neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Planlama; neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Planlama, yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir. Bu fonksiyonlar sırasıyla; 1. Planlama, 2. Organizasyon,

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ 09. Kaynakları belirler ve belirlenen kaynakların zamanında şantiyeye ulaşmasını sağlar

YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ 09. Kaynakları belirler ve belirlenen kaynakların zamanında şantiyeye ulaşmasını sağlar İNŞT PROJELERİ VE SÜRE YÖNETİMİ İnşaat projeninde süre yönetiminin yararları Yapılacak işleri organize etmemizi sağlar Kimin ne zaman nasıl ve neden bir işi yapacağını belirler Kaynakları belirler ve belirlenen

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri Ý.T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ * BİNA YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri Dr. Alaattin KANOÐLU BAHAR, 2001-02 02

Detaylı

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.)

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) GİRİŞ Bu araştırmada inşaat süreci başlamadan önce tasarım aşamaları ve belgelendirme aşamaları önceden

Detaylı

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI

İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI İŞ PROGRAMI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEMİNER NOTLARI 1.GİRİŞ Planlama, bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından,

Detaylı

PERT ve CPM. CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği

PERT ve CPM. CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği PERT ve CPM CPM: Critical Path Method Kritik Yol Metodu PERT: Program Evaluation & Review Technique Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği 1 PERT & CPM uygulamada 6 adım Projenin belirlenmesi

Detaylı

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Girişimcilik ve İnovasyon Dersi Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Yrd. Doç. Dr. Ali Nizam Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Mühendislik Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 İş Paketi -

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul Proje:Belirli bir işin tamamlanabilmesi için yapılması

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS : OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ ÖĞR.ÜYESİ : Yard.Doç.Dr. MEHMET TEKTAŞ 1 ATAMA PROBLEMLERİ PROBLEM: Aşağıdaki tabloda saat olarak her öğrencinin iş eğitimi

Detaylı

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için Üretim Çizelgeleme Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için işgörenin nerede, ne zaman gerekli olduğunun, gerekli faaliyetlerin zamanlamasının, üretime başlama ve üretimi tamamlama

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR YAPI İŞLETMESİ Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR 2016 1 11-12. HAFTA İŞ PROGRAMLARI GİRİŞ Planlama, bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi

Detaylı

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5 Emre Alıç, PMP ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 1. Zaman Yönetimini Planlama 2. Aktivitelerin Tanımlanması 3. Aktivitelerin Sıralanması 4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES YAYINLARI NO: 223 MADEN İŞLETME EKONOMİSİ Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN (4. BASKI ) 223 Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr.

Detaylı

13. BÖLÜM. İŞ PROGRAMLARI: GANTT, PERT ve CPM

13. BÖLÜM. İŞ PROGRAMLARI: GANTT, PERT ve CPM 13. BÖLÜM İŞ PROGRAMLARI: GANTT, PERT ve CPM İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2 13. İŞ RPOGRAMLARI 13.1.GİRİŞ Planlama, bir işin en uygun süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin,

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PROJE YÖNETİMİ. Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN PROJE YÖNETİMİ Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN Proje Nedir? Belirlenmiş bir başlangıç ve bitişi olan birbirleri ile ilişkili faaliyetlerin, bir hedefe ulaşmak üzere planlı bir şekilde yürütülmesidir. Projeler -

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İNŞAAT

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi Dr. Özgür Kabak Proje yönetimi Organizasyonlar işlerini işlemler veya projeler olarak gerçekleştirirler. İşlemler ve projelerin ortak özellikleri: İnsanlar tarafından

Detaylı

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA, Aydınlı, Metal Yapı, Arke ve Vizyonlife ortaklığının TOKİ işbirliğiyle hayata geçirdiği bir projedir.

Detaylı

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi BEK- Dersin Adı Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Yapı Planlaması ve Maliyet Hesaplamaları Dersin Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Projenin Planlanması Proje Yönetim Planı Gereksinimlerin Belirlenmesi Kapsamın Belirlenmesi İş Kırılım Yapısının Oluşturulması Proje Takviminin Oluşturulması

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI İŞ PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI GENEL İŞ PROGRAMI İş Miktarı Programı Proje Programı İş Miktarı Program Revizyonu Yönetim Personel Programı Detay İş Programı İnsan Gücü Programı Lojistik Programı Ekipman Programı

Detaylı

8 Dakikada Microsoft Project Öğreniyorum El Kitabı

8 Dakikada Microsoft Project Öğreniyorum El Kitabı 8 Dakikada Microsoft Project Öğreniyorum El Kitabı Hazırlayan: Gemi İnş. ve Gemi Mak.Müh.Ali ÖZEN aliozen@gmail.com 1. Microsoft Project Giriş Sayfa No. 1 İş hedeflerine ulaşmak için kullanılan en temel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ.

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. İKA ENERJİ KISA TANITIM İŞ SÜREÇLERİ RÜZGAR ANALİZLERİ PROJE YAKLAŞIMI LOJİSTİK YÖNETİMİ SUNUM MALİYET VE NAKİT YÖNETİMİ İSİG YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ CPM-I

PROJE YÖNETİMİ CPM-I SAKARYA UNIVERSİTESİ ENDUSTRI MUHENDISLIĞI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II PROJE YÖNETİMİ CPM-I DERS NOTLARI CPM (Critical Path Method = Kritik Yol Metodu) Gantt Diyagramı AOA-AON Proje ağı çizimi ENM 444 ENDÜSTRİYEL

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

STRATEJİK PROJE YÖNETİMİ

STRATEJİK PROJE YÖNETİMİ STRATEJİK PROJE YÖNETİMİ Bayram Ali ÖZDEMİR-2013 PLANLAMA SİSTEMİ PDCA - PUKÖ The 2Hour House Planlama, yaratıcı düşünme, takım çalışması,liderlik ve proje yönetimi üzerine dünya rekoru kırmış bir proje

Detaylı

Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel

Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel 9.Mayıs.2015 Dilimsel Dengeli Konsol Metodu Dünya genelinde oldukça yaygın 1960 lardan itibaren özellikle

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

ASELSAN. Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu. Proje Yönetimi. Elif BAKTIR ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Ekim 2002 HIZMETE ÖZEL

ASELSAN. Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu. Proje Yönetimi. Elif BAKTIR ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Ekim 2002 HIZMETE ÖZEL roje Yönetimi Elif BAKTIR ASELSAN Ekim 2002 Genel Tanitim Is Gelistirme lanlama Uygulama Kapanis Neden roje Yönetimi roje yönetiminin neden gerekli? Ürün gelistirilmesine, giderek çok farkli disiplinlere

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. YAZ STAJI Yaz Staj Defteri. Hazırlayan :.. ŞIRNAK

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. YAZ STAJI Yaz Staj Defteri. Hazırlayan :.. ŞIRNAK T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI Yaz Staj Defteri Hazırlayan :.. ŞIRNAK T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yaz

Detaylı

TARİHSEL GELİŞİM. Tekniklerin ortaya çıkışı

TARİHSEL GELİŞİM. Tekniklerin ortaya çıkışı PROJE YÖNETİMİ TARİHSEL GELİŞİM Tekniklerin ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı'nda bir başka gelişim yaşanmaktadır. Savaş kıt kaynakların etkin şekilde kullanılmasını gerektirir. İngiltere'de daha sonra

Detaylı

Bilgisayar Programı Nedir?

Bilgisayar Programı Nedir? BİL1002 Bilgisayar Programlama PROF.DR.TOLGA ELBİR Bilgisayar Programı Nedir? Program, bilgisayarda i belirli libir amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiş yöntemlerin ve verilerin, bilgisayarındonanımınınyerine

Detaylı

STOK VE STOK YÖNETİMİ.

STOK VE STOK YÖNETİMİ. STOK YÖNETİMİ STOK VE STOK YÖNETİMİ. Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş talep ile arz arasında bir tampon görevini görmesi için stok bulundurur. Stok

Detaylı

BÖLÜM 2 PROJE PLANLAMASI: 2.1.1.1 GİRİŞ 2.1.1.2 Şebeke Analizi 2.2 CPM PERT 2.2.1 Şebeke Kurma 2.2.2Kritik Yolun Belirlenmesi 2.2.3 En geç tamamlanma

BÖLÜM 2 PROJE PLANLAMASI: 2.1.1.1 GİRİŞ 2.1.1.2 Şebeke Analizi 2.2 CPM PERT 2.2.1 Şebeke Kurma 2.2.2Kritik Yolun Belirlenmesi 2.2.3 En geç tamamlanma BÖLÜM PROJE PLANLAMASI:... GİRİŞ... Şebeke Analizi. CPM PERT.. Şebeke Kurma..Kritik Yolun Belirlenmesi.. En geç tamamlanma zamanların bulunması.. Kritik yolun belirlenmesi.. Bolluk Değerinin Hesaplanması...

Detaylı

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME GİRİŞ Bu bölümde benzetim için excel örnekleri önerilmektedir. Örnekler excel ile yapılabileceği gibi el ile de yapılabilir. Benzetim örnekleri

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. Staj yerinde öğrendiği bilgileri günlük olarak raporlamalıdır. Rapor(Staj defteri) hazırlanırken 3. Tekil şahıs hitabıyla(yapıldı, gidildi,

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Genel Amacı Bakanlık personeli ve Bakanlık politikaları doğrultusunda protokol yapılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; fon kaynaklarına erişimi ve proje hazırlama konusunda

Detaylı

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 28 2011 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 27, s.28-40 ÖZET PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 Bu çalışmanın amacı, proje yönetiminde

Detaylı

İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ

İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ PROJE YÖNETİMİNDE MALİYET PLANLAMA ve PERFORMANS EV- BCWP Kazanılmış Değer Analizi Prof. Dr. Erdal BALABAN 1 Proje Yaşam Eğrisi Sarfedilen emek Zaman Proje Geliştirme Başlatma ve Planlama

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

YAPIM PROJELERİNİN PLANLANMASI ve PROGRAMLANMASI DERSİ

YAPIM PROJELERİNİN PLANLANMASI ve PROGRAMLANMASI DERSİ İ.T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI YAPIM PROJELERİNİN PLANLANMASI ve PROGRAMLANMASI Örnek Senaryo Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU BAHAR YARIYILI SENARYO KONU ABC Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTıRMA MODELININ TANıMı Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

INSA100 İnşaat Mühendisliğine Giriş

INSA100 İnşaat Mühendisliğine Giriş INSA100 İnşaat Mühendisliğine Giriş YAPIM YÖNETİMİ DOÇ.DR. İBRAHİM YİTMEN 20.04.2015 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Sunuş İçeriği Proje Yönetimi İhtiyacı İnşaat sektörü özellikleri İnşaat projeleri Yapımda

Detaylı

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com Özet Mühendisler meslek yaşamlarının her evresinde yöneten ve yönetilen ilişkileri içinde

Detaylı

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7 BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım Sunum 7 Component(Bileşen) Diyagramları Sistemin fiziksel yapısını modellemede kullanılır. Bu fiziksel yapıdan kasıt gömülü kontroller, portlar, arayüzlerin yanı

Detaylı

Kritik Yol Yöntemi / CPM

Kritik Yol Yöntemi / CPM Proje Yönetimi Kritik Yol Yöntemi / PM Konu 4 1 maçlar 1. Proje için minimal beklenen tamamlanma zamanı 2. Kritik faaliyetlerin tespiti 3. n erken ve en geç tamamlanma zamanları 4. er faaliyet için fazlalık

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Türleri Projenin Başlatılması Projenin Seçilmesi Fayda Ölçüm Metotları Paydaşların Belirlenmesi Proje Türleri Projeler ürün ve süreçte yaptıkları

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 1. Verinin Grafikle Gösterilmesi 2 1.1. İki Değişkenli Grafikler 3 1.1.1. Serpilme Diyagramı 4 1.1.2. Zaman Serisi Grafikleri 5 1.1.3. İktisadi Modellerde Kullanılan Grafikler

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu)

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu) Kavram Haritaları Hiyerarşik KH Hiyerarşik Olmayan KH ( Ağ, Örümcek Harita) Zincir KH Sınıflandırma Haritası Vee Diyagramları Neden-Sonuç Diyagramları Balık Kılçığı Döngü Göstergesi Olay Zinciri Dizileri

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME VE YAZILIMIN ÖNEMİ! Üretim ve Planlama Direktörü

ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME VE YAZILIMIN ÖNEMİ! Üretim ve Planlama Direktörü ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 Üretim planlama yazılımı denince birçoğumuzun aklına ilk gelen, MRP/ERP grubundaki yazılımlardır. Genellikle Üretim Planlama

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ.DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:2 Simülasyon Örnekleri

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ.DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:2 Simülasyon Örnekleri 1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ.DR. SAADETTIN ERHAN KESEN Ders No:2 GIRIŞ Bu derste elle ya da bir çalışma sayfası yardımıyla oluşturulacak bir simülasyon tablosunun kullanımıyla yapılabilecek simülasyon

Detaylı

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No :

STAJ DEFTERİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Öğrenci No : Staj Türü : Staj Yeri : [ Ay, Yıl ] T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA)

OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA) OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA) Merve ERCAN KALKAN Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü II. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 - İSTANBUL 1 Tehlike Değerlendirme

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına İçerik Proje planlama Work Breakdown Structure(WBS) tanımı, amacı,.. WBS oluşturma süreci Proje Takvimi

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

Etki Diyagramları ve Karar Ağaçları

Etki Diyagramları ve Karar Ağaçları Etki Diyagramları ve Karar Ağaçları IENG 456 Karar Vermede Analitik Yaklaşımlar Bu ders notlarının hazırlanmasında Dr. Vildan Ç. Özkır ın ders notlarından faydalanılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Hacer GÜNER GÖREN

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL

Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL BÖLÜM 5 MALİYET ANALİZİ Bu bölümde aşağıdaki konuları inceleyeceğiz. Temel Kavramlar Toplam Maliyetin Azaltılması Maliyet Planlaması Finansman Programı En Küçük Maliyete Göre

Detaylı

Proje Şebeke Şebeke Zaman Faaliyetleri Hesaplaması Çizelgesi

Proje Şebeke Şebeke Zaman Faaliyetleri Hesaplaması Çizelgesi CPM VE PERT CPM ( Critical Path Method --- Kritik Yol Yöntemi ) ve PERT (Program Evaluation and Review Technique --- Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği) projelerin planlanması,çizelgelenmesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İş Sağlığının Tanımı Çalışma koşullarını ve üretim

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE Sistem Tasarım ve Analiz Aşamaları Ön İnceleme Fizibilite Sistem Analizi Sistem Tasarımı Sistem Gerçekleştirme Sistem Operasyon ve Destek ÖN İNCELEME

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi 6 7. DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ Diferensiyel denklemlerin sayısal integrasyonunda kullanılabilecek bir çok yöntem vardır. Tecrübeler dördüncü mertebe (Runge-Kutta) yönteminin hemen hemen

Detaylı

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları.

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları. BÖLÜM 8 Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti emk iç direnç Seri ve Paralel Bağlı Dirençler Eşdeğer direnç Kirchhoff Kuralları Düğüm kuralı İlmek kuralı Devreleri Kondansatörün yüklenmesi Kondansatörün

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1 Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı Mart 2015 0 SORU 1) Bulanık Küme nedir? Bulanık Kümenin (fuzzy

Detaylı

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK Üretimi gerçekleştirmek için yapılan girdilerin parasal toplamıdır. Maliyet kavramı, genel olarak, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan

Detaylı

Sistem Analizi Ders Notları Bölüm 2

Sistem Analizi Ders Notları Bölüm 2 2. SİSTEM MODELLERİ Sistem Analizi Ders Notları Bölüm 2 Sistemlerin işleyişini ve durumlarını izah etmek ve göstermek amacıyla çeşitli modellerden faydalanılır. Bu modeller aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

Bölüm 2 : ANAHTARLAMA : DEVRE ANAHTARLAMA. MESAJ ANAHTARLAMA. PAKET ANAHTARLAMA.

Bölüm 2 : ANAHTARLAMA : DEVRE ANAHTARLAMA. MESAJ ANAHTARLAMA. PAKET ANAHTARLAMA. Bölüm 2 : ANAHTARLAMA : DEVRE ANAHTARLAMA. MESAJ ANAHTARLAMA. PAKET ANAHTARLAMA. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Devre Anahtarlama (circuit switching) Mesaj Anahtarlama (message switching) Paket Anahtarlama

Detaylı