MAMUL AMBAR BİNASI DIŞ SAHA YANGIN SUYU DAĞITIM SİSTEMİ KURULUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAMUL AMBAR BİNASI DIŞ SAHA YANGIN SUYU DAĞITIM SİSTEMİ KURULUMU"

Transkript

1 İZMİT FABRİKASI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman 2.Cad. 37/4 A.Öveçler Ankara Tel : (0312) Gardenya 3/12 No:4 Ataşehir İstanbul Tel : (0216) e-posta: İçindekiler 1. Teknik Şartname 2. Malzeme Listesi ve Teknik Özellikleri 3. Çizimler

2 TEKNİK ŞARTNAME 1. Genel Bilgiler 1.1. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. nin (bundan böyle kısaca İşveren), Kocaeli nde mevcut ve çalışır halde bulunan tesisinde, Yangın Güvenliği İyileştirme Projesi kapsamında, Mamul Ambar binası çevresindeki Dış Saha Yangın Suyu Dağıtım Sistemi kurulumu işleri yaptırılacaktır. Sistemin yapımı için, en az aşağıdaki ve ekteki özelliklere sahip malzemelerin temini, montaj işleri ve çalışır halde teslimi işi yaptırılacaktır Bu şartname, söz konusu işin yapılması için uyulması gereken teknik özellikleri ve ayrıntıları ortaya koyar Dış Saha Yangın Suyu Dağıtım Sistemi kapsamında, Teknik Şartname ekinde sunulan çizim ve standartlara uygun sistemin çalışır halde teslimi için malzeme temini, kurulum ve mühendislik hizmetleri bir bütün olarak, Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. İşin Amacı 2.1. Çalışır halde teslim edilecek olan sistemler, diğer sistemlerle bir bütün olarak çalışarak, olası bir yangının denetimini ve söndürülmesini sağlayacaktır İşin amacı, tümüyle NFPA (National Fire Protection Association) ve FM (Factory Mutual Global) standartlarına uygun olarak tasarım ve yapımı sağlamaktır İlgili tüm sistemler ve yapılacak işler, gerek tek başlarına, gerekse bir bütün olarak çalışarak, istenen yangından korunma başarımını (performansı) sağlayacaktır. 3. İşin İçeriği 3.1. Belirtilen amaca hizmet edecek sistem, şartnamelerle tariflenmiş ve şartnamelerin ekinde sunulan çizimlerde gösterilmiştir Tüm işler, kullanılacak malzemeler, sistem çözümleri, kurulacak tesisin yüksek standartlara sahip endüstri olması gerçeğine uygun olarak, en üst düzeydeki teknik kalitede, teknik emniyet ve güvenirlik düzeyinde yapılacak, böylece bu alanların yangından korunması sağlanmış olacaktır Sistemin istenen yangından korunmayı sağlayabilmesi ve çalışır halde teslimi için her türlü malzeme, tesisat, işçilik, teklif isteme belgelerinde belirtilmiş olsun veya olmasın Yüklenici ye ait olacaktır 3.4. Verilen tüm birim fiyatlar montajlı malzeme bedelleri olacak, ileride olabilecek eksilme veya artışlarda bu bedeller göz önüne alınarak yapılacaktır. Birim fiyatı bulunmayan her türlü tamamlayıcı-montaj malzemesi ve işçilik, birim fiyatlı malzemelerin içine dahil kabul edilecektir Borulama, yer altından yapılacaktır. Yer altından yapılacak borulama için gerekli kazı ve dolgu işleri Yüklenici kapsamındadır. İşin kapsamında yer alan konular şunlardır: a) Dış saha yangın suyu dağıtım borulamasının YYPE boru ile oluşturulması, kesme vanalarının montajı b) Yeni yapılacak pompa odası ile bağlantısının yapılması c) Otomatik Sprinkler Sistemler için bina girişlerinin yer altından YYPE boru ile yapılması d) Dirsek, dönüş, tee vb. suyun yön değiştirdiği yerlerde beton darbe bloklarının dökülmesi e) Gerekli her türlü malzemenin temini f) Gerekli her türlü kazı, dolgu ve zemin kaplama işleri g) Yapılan imalatın mevcut yerüstü çelik yangın suyu dağıtım hattı borulaması ile adaptasyonunun sağlanması h) Sistemin, ilgili standartlara uygun olarak Hidrostatik basınç denemesinin yapılması i) Borulamanın yıkanması (flushing) j) Belgelerin sunulması 3.6. Belirtilen amaca hizmet edecek sistem ve sistem elemanlarının, 20 (yirmi) yıl ekonomik ömre sahip olması amaçlanacak, bunun sağlanması için gerekli tüm unsurlar, eksiksiz yerine getirilecektir. 4. İlgili Standartlar 4.1. Yapılacak çalışmalar, uluslararası yangından korunma ve yangın güvenliği korunma kural ve standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca bu standartlarda referans olarak anılan tüm ilgili standartlar aynı geçerlilikte esas alınacaktır. Bu kapsamda tasarım, kurulum (montaj), işletmeye alma, deneme ve kabul işlemlerinde geçerli olacak ve temel alınacak standartlar şunlardır: NFPA-Amerikan Yangından Korunma Birliği Standartları FM-Factory Mutual Global Standartları ve sadece ürün onaylarında olmak üzere FM-Factory Mutual Global Standartları 4.2. İlgili standartların, yapım sırasında geçerli olan güncel baskı ve sürümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici ilgili standartlar ve yayınları edinmekle yükümlüdür. Bulunmasında zorluk çektiği belgeler olduğunda bunu işverenden parçalı olarak isteyebilir, mevcut standartlardan, tesis sınırları içinde parçalı olarak yararlanabilir Bu çerçevede, sınırlı olmamak koşuluyla, başlıca geçerli standartlar şunlardır: KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 2 / 11

3 NFPA FM BYKHY Amerikan Yangından Korunma Birliği Standartları Factory Mutual Şirketi Standartları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bu çerçevede sınırlı olmamak koşuluyla, başlıca geçerli standartlar şunlardır: FM DS 2-8 : NFPA NFPA NFPA ANSI/AWWA TS 1500 TS 2170 DIN 19630, DIN 4033 DIN 18300, EN 1610 DIN (TS 5139) TS EN / Earthquake Protection for Water-Based Fire Protection Systems Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant and Hose System Inspection, Testing & Maintenance of Water-based Fire Protection Systems Inst. of Private Fire Service Mains and Their Appert. Piping Design İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sınıflandırması Su ve Gaz Borularının Yeraltına Yerleştirilmesi PE Boruların Montaj Kuralları PE Boruların Montaj ve Kalite Kontrol Kuralları Fabrikasyon Olarak Sıcak Polietilen Kaplama Kuralları Çelik Borular 5. İlgili Ürün ı 5.1. Kullanılacak YYPE boru ve fittingsler dahil olmak üzere, sağlanacak tüm sistem elemanları, FM (Factory Mutual) onaylı olacak, başka bir onay kesinlikle kabul edilmeyecektir Yukarıda belirtilen onaylardan hangisine sahip olursa olsun, tüm ürünler malzeme onayına sunulacak, sahip olduğu onaya bakılmaksızın, kullanılacağı yer için uygunluğu idare tarafından sorgulanacaktır. Ancak malzeme onayı verildikten sonra malzeme temini ve montaja izin verilecektir. 6. Proje ve Çizimler 6.1. Bu şartname, tasarım ve uygulama çizimleriyle ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Bu iş kapsamında imalata esas olacak çizimler ekte verilmiştir. Yüklenici teklifini hazırlamadan önce tüm çizimleri ayrıntılı olarak incelemelidir. Teklif veriliyor olması, şartnamelerle birlikte çizimlerin de kabul edildiğini gösterir Uygulama için gerekli İmalat Çizimleri (Shop Drawings) ve İmalatlı durum (As Built) çizimleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, kullanacağı her malzeme için hazırlanan İmalat Çizimleri ni, malzemenin marka-model, onay bilgilerini içeren kataloglarla birlikte, İşveren onayına sunacak ve ancak onay sonrasında malzeme teminine ve uygulamaya geçebilecektir. İşveren, Yüklenici nin sunmuş olduğunun dışında, İmalat Çizimi isteyebilir Uygulama, ancak İmalat Çizimleri ve şartnamede belirtilen malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten ve teknik bilgiler sunulduktan sonra başlayabilecektir. İşveren teknik isteklere uymadığını anladığı her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir anında reddetme yetkisine sahiptir. Montaj kolaylığı veya işveren'e işletme - bakım kolaylığı sağlayabilecek değişiklikler önerilebilir, bu tür önerilerin teknik uygunluğu kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra uygulamaya yansıtılır ve imalatlı durum resimlerinde gösterilir Yüklenici, çalışmalarını tamamladıktan sonra Geçici Kabul den önce, yapılan işin son durumunu gösterir, "İmalatlı Durum (As-built)" bilgilerini içeren çizimleri hazırlayacaktır. İmalatlı durum resimleri, tüm güzergâh, montaj ayrıntıları gibi her türlü imalat ayrıntılarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. İmalatlı Durum çizimleri, aydınger çıktı ve bilgisayar çıktı formatında (plt, pdf, vb.) ve ayrıca.dwg (Autocad) formatında CD ye basılı olarak teslim edilecektir. İmalatlı Durum çizimleri bilgilerinin çıkarılması, çizilmesi, çoğaltılması tümüyle Yüklenici ye aittir. 7. İş Programı ve İşin Süresi 7.1. Yüklenici, işi zamanında yapabilmek için gerekli iş planlamasını yapacak ve sözleşme imza tarihinden itibaren idari şartnamede belirtilen süre içerisinde İş Programı'nı İşveren in onayına sunacaktır. Sunulacak iş programında, proje, malzeme temin süreleri, iskele süreleri, saha boşaltma, elektrik kesilmesi, yangın suyu şebekesi kesme süreleri, sıcak iş süreleri, vb. gün olarak ve her biri ayrı, öncelik ve ardışıklık sırası esasına göre, gerçek takvim tarihleriyle belirtilmiş olacaktır İş, mevcut ve çalışır halde olan bir tesiste yapılacağından, yer teslimi, ortamın çalışmaya uygun hale getirilmesi, vb. işin yapım süresi içinde sayılacaktır Yüklenici, teklifinde belirttiği İşin Yapım Süresi içinde işlerini tamamlayabilmek için gerekli iş gücünü ve kurulum ekibini sağlamakla yükümlüdür İşin başında hazırlanacak olan İş Programı, işin yapımı sırasında haftada bir güncellenerek, İşveren e sunulacaktır. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 3 / 11

4 7.5. İş Programı nın onaylanmasından sonra, İşveren den kaynaklanan nedenlerden dolayı yer teslim edilememesi, karar verilememesi, onayların gecikmesi, vb. durumlarda, Yüklenici o sırada başka bir iş yapamayacak ise, söz konusu İşveren den kaynaklanan gecikmeler, İşin Süresi ne eklenir İşin Süresi, iş emrinin alınmasından sonra, Geçici Kabul e hazır hale gelinmesine kadar geçecek süre olarak alınacaktır Yüklenici, teklifinde, işin tümünün bitirilmesi için gerekli süreyi açık olarak belirtecektir İşveren, İş Programı nın içeriğinin, sürelerinin ve sıralamasının gözden geçirilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir. 8. Malzeme Temini 8.1. Malzeme Listesi ve Teknik Özellikleri nde belirtilmiş ve sistemde kullanılacak her türlü malzeme, Yüklenici tarafından sağlanacaktır İşveren tarafından sağlanacak malzemeler, Malzeme Listesi ve Teknik Özellikleri nde ayrıca belirtilmiş olup, bu malzemeler için yalnızca kurulum teklifi (işçilik, sarf malzemeleri, fittings vb dahil) verilecektir Kullanılacak tüm malzemeler, yeni, kullanılmamış, birinci sınıf işçilikle üretilmiş, Teknik Şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olacak, istenen performansı sağlayacak nitelikte olacaktır Kullanılacak tüm malzemeler, İşveren in onayına sunulacaktır. Teklif sırasında, herhangi bir marka, model belirtmiş olmak, Teknik Şartname ye uysa bile kullanılabileceği anlamına gelmeyecektir. Ayrıca malzemelere ait kurulum Yüklenicinin sorumluluğunda gerçekleştirileceğinden, malzemenin kurulmuş ve çalışır halde alınması esas olacak, işlevini yerine getirmeyen, çalışmayan cihaz, takılmış bile olsa kabul edilmeyecektir Yüklenici, işe başlamadan önce, kullanılacak tüm malzemeler için toplu bir Malzeme Listesi sunacaktır. Malzeme Listesi nin ardından sipariş ve kurulum (montaj) programına uygun öncelik sıralamasıyla, tüm malzemeleri İmalat Çizimi yle birlikte onaya sunacaktır. Malzeme siparişi ve uygulama, ancak onaya sunulan malzemeler tümüyle uygun bulunduktan, montaj ve uygulama ayrıntıları kesinleştirildikten sonra başlayabilecektir. İşveren, malzeme onay başvurularını, en fazla bir hafta içinde, Onay/Koşullu Onay/Red formunda değerlendirerek yanıtlayacaktır. İşveren onay aşamasında onaya sunulan malzemelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyebilir, malzemenin bir örneğini görüp, denemelerinin sağlanması isteminde bulunabilir Malzeme Siparişi verilmeden önce, İmalat Çizimleri (Shop Drawings) onaylanmış olmalıdır. Malzeme Listesi ve Teknik Özellikleri nde verilmiş miktarlar, yüklenici tarafından hazırlanmış ve İşveren tarafından onaylanmış olan İmalat Çizimleri ile kesinleştirilmeli, eksilme ve artışlar Malzeme Siparişinde dikkate alınmalıdır İşveren, teknik isteklere ve sağlaması gereken performansa uymadığını belirlediği her türlü malzemeyi, uygulamayı, daha önce uygun bulunmuş olmasına bakmaksızın, işin herhangi bir aşamasında ve anında reddetme hakkına sahiptir Yüklenici, sağladığı malzemelerin Türkiye yetkili temsilcisinin kim olduğunu, onay aşamasında, açık ve iletişim bilgileriyle birlikte sunacaktır Yangına özel olmayan genel tesisat malzemeleri (çelik boru, flanş, çelik boru fittings, vb.) saygıdeğer bir yabancı onaya veya en az TSE belgesine sahip olacaktır Boru tesisatında kullanılacak ve Yüklenici tarafından sağlanacak ara bağlantı parçaları (fittings, vb.) TSE belgeli ve kaliteli üretici ürünü olacak; yabancı olması durumunda kaynağı belli olarak, kalite belgesine sahip olacaktır Malzeme markası bölümünde veya Eşdeğeri olarak yazılmamış olan malzemelerde, belirtilen veya belirtilenler dışında üretici kabul edilmeyecektir Malzeme listesinde verilmiş olan malzeme (vanalar, vb.) çaplarının aynen sağlanamaması durumunda, bir üst çap olarak teklif edilmesi gereklidir YYPE Boru tesisatında kullanılacak boru ve ara bağlantı (fittings) parçaları FM onaylı olacak; imalatı atölyede yapılması koşulu ile alın kaynaklı konfeksiyon ara bağlantı parçaları kabul edilecek, elektrofüzyon kaynaklı, standart ara parçaları zorunlu olmayacaktır. Standart ara parçaları kullanılması durumunda kaynağı belli olarak, kalite belgesine sahip olacaktır İnşai çalışmalar kapsamında yapılacak olan kazı, beton, yol yapımı, kalıp imalatı gibi işlerde kullanılacak tüm malzemeler gerekli onaylara sahip, kaliteli, işin bütününü destekler özellikte olacaktır. 9. Kurulum (Montaj) Genel 9.1. Cihazların kurulumu (montajı) işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir Yüklenici kurulum işini kendi de yapabilir veya başka bir Alt Yüklenici şirkete yaptırabilir. Ancak Alt Yüklenici kullanılacaksa, Yüklenici, teklif verme aşamasında, Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerin neler olacağını açık olarak belirtecektir. Yüklenici, Alt Yüklenici den alacağı taahhütnameyi (Yüklenici nin işi alması durumunda, söz konusu Alt Yüklenici nin kendisiyle çalışmayı kabul ettiğine ilişkin) teklifine ekleyecektir Yüklenici, kurulumu hangi Alt Yüklenici yle yapacağını, teklif verme sırasında belirtecek ve İşveren in isteği ve onayı dışında belirttiği Alt Yüklenici yi değiştirmeyecek; işi, bildirdiği Alt Yüklenici yle yapacaktır. Yüklenici teklif verme aşamasında birden çok Alt Yüklenici beyan edebilir. Alt Yüklenici tarafından yapılacak işlerden her durumda Yüklenici sorumludur. İşveren in gerekli görmesi durumunda, Alt Yüklenicinin değiştirilmesini isteyebilecektir. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 4 / 11

5 9.4. Tüm tesisat ve malzemeler, üretici bilgilerine ve tekniğine uygun olarak, bilgili, yetişmiş ve deneyimli kişiler tarafından, birinci sınıf işçilikle takılacak, kurulacak ve uygulanacaktır. Tesisat işleri, sertifikalı ve kalifiye elemanlar tarafından, yapılan işin tekniğinin ve montaj kurallarının gereklerine tümüyle uyularak yapılacaktır. İmalatı yapacak elemanların isimleri ve sertifikaları çalışmaya başlamadan önce İşveren Proje Mühendisi'nin onayına sunulacaktır. İşler, adı bizzat onaylanan kişiler tarafından yapılacak, yardımcı ve çıraklar imalatta görev almayacaktır Yapılacak çalışmalar sadece standart üretim teknikleri ve makineleri kullanılarak yapılacaktır. Yer Altı Boru Kurulumu 9.6. Borulamanın yapılması sırasındaki kazı işlemleri mutlaka önceden haber verilecek, tesislerin genel işleyişini aksatmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Trafik akışı düzenlemesi önceden planlanacak İşveren tarafından yürütülecektir Yüklenici, yeraltı yangın suyu borularını donma derinliğinin altına, işin teknik gereklerine uygun biçimde, yerleştirilecektir. Müsaade edilen en az donma derinliği Kocaeli için 100 cm dir. Bu mesafe, borunun üst kotundan hesaplanacaktır Kazı çalışmalarında mevcut elektrik ve mekanik tesisata zarar verilmeyecek, kazılar sırasında oluşabilecek zararın önüne geçmek için gerekli azami özen gösterilecektir. Kazı işlemleri mutlaka İşveren in bir personeli gözetiminde yapılacaktır. Oluşacak her türlü zarardan Yüklenici sorumlu olacaktır Beton veya asfalt kırma işlerinde makineler kullanılacak, çıkan beton ve asfalt parçaları tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılmayarak atılacaktır. Yüklenici çöp olarak tesisten çıkardığı atıkları nereye bıraktığını veya teslim ettiğini bildirecektir. Tüm montaj işleri bittikten sonra kırılan yerlere tekrar beton veya asfalt dökülecektir Yeraltı borulamanın her yön değiştirmesinde, darbe bloğu montajı yapılacaktır. Darbe bloğunun kütlesi boru çapı ve en fazla işletme basıncına göre ilgili standart doğrultusunda hesaplanacak imalatı mutlaka donatılı B225 karışımla hazırlanarak imal edilecektir Borulamada her dirsek, branşman, vana veya mekanik tesisat elemanın kullanıldığı yerlerde darbe bloğu beton kaide (thrust block) yapılacaktır. Darbe bloklarının boruya temas yüzeyi ve kütlesi, maruz kalacağı kuvvet hesaplanarak tespit edilecektir. Bu kuvvet 20 bar (300 psi) basınç, 11,500 l/dak (3.000 gpm) su akışı için hesaplanmalıdır. Aksial darbe kuvveti 830 N cm2, 90 açı için 1,200 N cm2 den küçük alınmayacaktır. Beton bloklar toprağa gömülü ve doğru açıda yerleştirilmiş olacaktır Toprak altı borulamanın altına en az 15cm kum dolgu dökülecek, borunun her alanda temasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Kum dolgunun üzerine boru serildikten sonra, boru üst kotunu 30 cm geçecek biçimde yeniden kum dökülecektir. Daha sonra toprak dolgu yapılacaktır. Dökülen toprak dolgu, orta güçte çalışan bir kompaktör ile %90 - %95 oranında sıkıştırılacaktır (ANSI/AWWA C151 Type 2 veya 3). Bu işlem bitmiş zemin seviyesine kadar yapılarak tamamlanacaktır Yeraltı kum yataklamanın hemen üzerine, yani borulamanın yaklaşık 30cm üzerine emniyet bilgi şeridi (manyetik özellikli uyarı yazılı) döşenerek örtülecektir Montaj sırasında borunun içine yabancı malzeme girişine engel olunacaktır. İmalat sırasında boru ağızları hiçbir zaman açık bırakılmayacaktır. Güzergâhta taş veya kayaya rastlanması durumunda taş çıkarılacak, çıkarılamaması halinde ise üzerine en az 20 cm kum yatak yapılacaktır Tekrar dolgu işlemi yapılırken dolgu toprağı içinde organik madde bulunmadığından plastik, kağıt gibi atıklardan arındırıldığından emin olunmalıdır. Toprak gerekirse elekten geçirilerek yabancı cisimlerden ayrıştırılmalıdır. Boru güzergâhı deneme ve tetkikler yapıldıktan, darbe bloklarının beton donma işlemleri tamamlandıktan sonra kapatılacaktır Boru ek yerlerinin basınç testinden önce kapatılmaması tavsiye edilir. Tüm ek yerleri ve kazı sırasında rastlanan yeraltı tesisat bilgileri imalatlı durum projelerine işlenmelidir Kaçakları engelleyici akışkan katkı maddesi kullanılmayacaktır Yağmur boruları, atık su boruları ve yangın suyu boruları arasında, eğer sağlanabiliyorsa minimum 60 cm bırakılmasına özen gösterilmelidir Yeşil alandan geçen borular için peyzaja zarar verilmeyecek, zarar gören çimlerin yerlerine yenileri dikilecektir. Diğer peyzaj elemanları taşınacak veya işveren montaj öncesinde uyarılacaktır. Yüklenici tüm bu işlemler için ek bir bedel isteminde bulunmayacaktır Boru imalatı sonrası üst kaplamanın tamiri aşamasında, beton yollarda mevcut pas payına uygun pas payı ile mevcut donatıya, çelik hasır ve iki göz bindirmek suretiyle ilave yapılmalıdır. Eski ve yeni betonun uyumunu (aderans) sağlayacak malzemeler kullanılacaktır. Aynı dozajlı, aynı ano hizalarına, dilatasyonlara sahip yol betonunun dökülmesi, mevcut ile aynı tipte bordürlerin tamir işi belli olmayacak şekilde yapılacaktır. Asfalt kaplamalarda ise ano hizaları kullanılmak suretiyle tamirler imalatın bitiminde farklı bir çizgi veya kat görülmeyecek şekilde yapılacaktır Güzergaha bağlı olarak, PE borular koruma betonu içine alınacaktır. Özellikle trafiğin olduğu yol geçişlerinde PE borular geniş satıhlı betonarme koruma (beton büz) içinden geçirilecektir YYPE boruların bağlantılarında alın kaynağı veya Füzyon kaynağı kullanılacaktır. Alın kaynağı uygulanması durumunda, kullanılan cihazların uygunluğu ve uygulayıcı personelin bu konuda eğitim aldığı belgelenmelidir. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 5 / 11

6 9.23. Özellikle bina girişlerinde, YYPE boruların çelik borular ile birleşimi yer altında yapılacak, hiçbir durumda yer üstüne YYPE boru çıkışına izin verilmeyecektir. 10. Deneme (Test) İşlemleri Sistem, imalat ve montaj sırasında ve sonrasında ayrıntılı Deneme İşlemlerinden geçirilecektir Her elemanın denemesinden oluşan bağımsız denemelerden sonra Yüklenici, kendi başına en az iki kez toplam performans denemesi yapacak, bu denemeler sırasında karşılaşılan sorunlar giderilecektir. Alt sistemde görülen herhangi bir sorun sanki tüm alt sistemlerde görülmüş gibi kabul edilerek hepsinde incelenerek giderilecektir; giderilmesinden sonra, denemeler yeniden yapılacaktır Hatasız olarak çalışır hale getirilen sistemlerin İşveren gözetimindeki denemelerinin yapılması için Yüklenici, İşveren e yazıyla başvuruda bulunacaktır. Bu raporda; a) yapılacak denemenin tanımı, b) denemenin amacı, c) performansı gözlenecek olan olaylar, d) performansı gözlenecek olayların kabul edilecek değerleri, e) ölçme için kullanılacak yöntem ve cihazlar, f) denemenin kayda alınış biçimi, açık ve ayrıntılı olarak belirtilecektir. İşveren in gözlemci olarak katılacağı denemeler, bu raporun uygun bulunmasından sonra yapılacaktır İşveren gözetiminde yapılan deneme sonrasında yapılan deneme hakkında bir Deneme Sonuçları Raporu sunacaktır. Bu raporda, a) performansı gözlenen olaylar, b) performansı gözlenen olayların ölçülen değerleri, bulunacaktır Borulamanın bitmesinden sonra, borulamaya 3 m/saniye su hızında boru içi yıkama işlemi (flushing) yapılacaktır. Bunun için boru tesisatı, tüm elemanlar (sprinkler kafaları, deneme ve boşaltma vanaları, vb.) takılmış olarak kullanıma hazır hale geldikten sonra, deneme ve boşaltma vanası açılarak, sisteme 10 bar basınçta su verilerek, sprinkler montajı sonrasında boru içlerinin yıkanması sağlanacaktır. Yıkama işlemi, boşaltma vanasından temiz ve parçacıksız su gelinceye değin sürdürülecektir Çelik Boru Tesisatı için, tüm elemanlar takılmış olan sisteme su verilerek hidrostatik basınç denemesi yapılacaktır YYPE Boru Tesisatı için, tüm elemanlar takılmış olan sisteme su verilerek hidrostatik basınç denemesi ayrı olarak yapılacaktır Deneme sırasında başarısız olan her türlü donanım, yenisi ile değiştirilecektir Deneme İşlemleri geçici kabul işlemlerinin bir parçası olmayıp, doğrudan taahhüt işinin ayrılmaz bir parçasıdır Yapılan tüm denemeler, Yüklenici nin İşveren e onaylatacağı bir form ve prosedür çerçevesinde yapılacaktır Deneme işlemleri, FM, NFPA ve malzeme üretici gereklerine göre yapılacaktır Tüm yangından korunma sistemlerinin çalışır halde teslimi için gerekli her türlü deneme malzemeleri, işçiliği, deneme ve ölçüm cihazları, mühendislik hizmetleri, vb. Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 11. Belgeler (Dokümantasyon) Yüklenici tasarım süreci sonucunda hazırladığı her türlü çizim, belge, mühendislik hesapları, öneri raporları vb. belgeleri İşveren onayına sunacaktır Çalışmalar devam ederken kullanılacak malzemelere onay almak amacıyla, Yüklenici aşağıda belirtilen belgeleri üç takım olarak İşveren onayına sunacaktır. - Kullanılacak ürünlerin katalog sayfaları (İngilizce veya Türkçe) - Ürün ve Malzeme Listesi (Marka, Model, Tanım,, Sağlayıcı Bilgileri) - Ürün kataloğu - Teknik Veri Sayfası (Technical Data Sheet) Tüm işlerin ve işlemlerin bitmesiyle birlikte, kullanılan her malzeme ve elemanın işletim ve bakımının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, kullanılan her malzemeye ilişkin bakım ve kullanım amaçlı ayrıntılı ve tam dokümantasyon sağlanacaktır. Doküman paketi hem İngilizce ve hem de Türkçe olmak üzere aşağıdakileri içerecektir. - İmalatlı-durum bilgileri - Kullanılan ürünlerin garanti belgeleri (üreticiden alınmış) - Sistemin tümüne ilişkin garanti belgeleri (yüklenici tarafından düzenlenmiş) - Bakım, deneme ve işletme talimatnameleri KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 6 / 11

7 11.4. Dokümantasyon paketi toplu olarak ciltlenerek, 3 takım halinde teslim edilecektir. Bilgilerin bilgisayar dosyası ortamında olması durumunda, 2 takım ciltli, 1 takım CD ye basılı olarak sağlanacaktır. 12. Garanti Taahhüdü Sistem, Geçici Kabul tarihinden sonra 1 (bir) yıl süreyle Yüklenici'nin Garanti Taahhüdü altında olacaktır. Garanti süresi içinde, gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, yedek parça, vb. Yüklenici tarafından, herhangi bir bedel istenmeksizin karşılanacaktır Yüklenici, Garanti Süresi içinde, herhangi bir sorun çıktığında İşveren tarafından yazılı çağrı gönderildikten sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içinde, yetkili ve uzman elemanlarını, gerekli malzeme ve donanımla göndererek sistemin normal olarak çalışmasını sağlayacaktır Yüklenici nin belirtilen süre içinde gelmemesi veya İşveren i tatmin edici müdahalede bulunamaması durumunda, gerekli işlemler yapılıncaya değin, günlük işin bedelinin %0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanacak ve bu tutar Teminat Mektubu ndan çözülerek tahsil edilecektir Yüklenici tarafından sağlanan malzemeler, tek tek ve sistem bir bütün olarak, çalışır halde teslim alındıktan sonra Garanti Süresi boyunca, imalat ve montaj hatalarına karşı Yüklenici ve malzeme üretici ve sağlayıcı firmaların ayrı ayrı garantisi altında olacaktır. Tüm garanti işlemlerinde İşveren, Yüklenici yi muhatap kabul edecektir İşveren tarafından sağlanan malzemelerle ilgili Bakım ve Garanti den Yüklenici sorumlu değildir. 13. Uygulama Kuralları Yüklenici, her türlü çalışma ve imalatında, tesis güvenliğine tehlike doğurmayacak biçimde çalışmakla, imalat yapmakla yükümlüdür Kurulum ve saha çalışması sırasında sahada sürekli bir Sorumlu Mühendis bulunduracaktır. Sorumlu Mühendis, işi ve ortamı kontrol etmekle, gerekli her türlü çalışma güvenliğini sağlamakla görevli olacaktır. Çalışmalarda sürekli bulunacak olan Sorumlu Mühendis, İşveren in ilgili birimleriyle iletişim halinde bulunarak koordinasyonu sağlayacaktır Yüklenici, her türlü imalatında, cihaz yerleşiminde, İşveren in görüş ve onayını alacaktır Yüklenici işin yapımı sırasında mevcut boru, kablo, yapı, vb. donanım ve tesisata zarar vermeyecek, zarar verdiği takdirde, her türlü malzeme temini, imalat, montaj, vb. Yüklenici'ye ait olmak üzere, bozulan donanım veya tesisatı çalışır hale getirme işlerini bilabedel yerine getirecektir Proje kapsamında yapılacak işler sırasında, tesisin bütününün sürekli ve güvenilir bir koruma altında tutulması esastır. Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesi işin hiçbir aşamasında göz ardı edilmeyecektir Yangın Güvenliğinin Sürekliliği ilkesinin işin ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tanımlanan işin gerçekleştirilmesi için İşveren in belirlediği çalışma alanları dışındaki alanlarda, geçici veya parçalı olarak çalışma yapılamaz. Kullanılacak alanlar için önceden izin alınır. Yazılı izin olmadan, çalışmalar proje ve şartnamelerde ayrıntıları ile tarif edilse bile gerçekleştirilmez Yüklenici veya altyükleniciler izinsiz tarif edilen çalışma alanları dışına çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinası, video kamera vb.) kullanamaz Tesis genelinde sigara içmek, çakmak veya kibrit taşımak, yasaktır. Ancak ara saatlerinde dinlenme alanlarında veya sigara içimine izin verilen işaretli alanlarda sigara içilebilir Yüklenici, yapılacak bağlantıları, kullanılacak altyapıyı, İşveren yetkili mühendisinin devamlı koordinasyon ve iş birliği ile gerçekleştirecektir Tüm elemanların montaj ve işletmeye alınması NFPA, FM Standartlarına ve üretici firma gereklerine uygun olarak yapılacaktır. İhale dokümanlarında (şartname, malzeme listesi ve teknik özellikleri, projeler, vd.) herhangi bir konunun ya da bilginin eksik veya kapalı kalmış olması, yapılacak işlerin ilgili standartlara aykırı olmasına neden oluşturamaz Yüklenici, bina içinde herhangi bir "sıcak işlem" (hot work) sayılan kesme, taşlama, delme, kaynak, vb. yangın tehlikesi yaratacak işlem yapmayacak, imalatını atölyede veya güvenli alanlarda yaptıktan sonra, bina içinde sadece montaj yapacaktır Yüklenici, İşveren in kalite kontrol, iş ve işçi güvenliği, çevre koruma, iş izni, vb. genel geçer kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uyacak, bunun için hiçbir ek bedel isteminde bulunmayacaktır Çalışmalar, Yüklenici ye Yer Teslimi sonrasında başlayacaktır Sistemin tesisatının yapımı, kurulumu ve çalışır halde teslimi için gerekli her türlü işçilik, işin yapım bedeline dahil olmak üzere, ayrıcalıksız olarak Yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici veya altyükleniciler tarif edilen çalışma alanları dışına izinsiz olarak çıkamaz ve herhangi bir görüntü kayıt cihazı (fotoğraf makinesi, video kamera vs.) kullanamaz Yapılacak bağlantılar Yüklenici, İşveren proje mühendisinin devamlı koordinasyon ve işbirliği ile gerçekleştirecektir. Tesiste elektrik kesintiye uğratılmayacak, bunun için gerekli önlemler alınacaktır. Kesintinin zorunlu olması durumunda, mutlaka önceden İşveren e haber verilecektir. KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 7 / 11

8 Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşveren Çevre Koruma Teknik Şartname si geçerlidir Yüklenici, yapacağı imalat çalışmaları sırasında İşverenin Hijyen ve Temizlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Ekipman temizliği, kullanılmasına izin verilmeyen ekipmanlar vb bilgiler hakkında İşverenden imalat öncesinde görüş alacak ve bunları uygulayacaktır. 14. İş ve Çalışma Güvenliği Kuralları Tesis içinde yapılacak tüm çalışmalarda, tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu nun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan ve 19 Şubat 1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü geçerlidir İş Güvenliği işin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici, bu ilke nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz İş Güvenliği çerçevesinde, Sıcak İş, Yüksekte Çalışma, Kapalı Alanda Çalışma izne tabii olup, Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz Tesiste çalışacak olanların İş Güvenliği Uyum Eğitimi alması zorunludur. İşveren tarafından verilecek olan eğitimin süresi, yaklaşık 2.5 saat olup; Yüklenici, izinler nedeniyle iş programında yapılacak değişiklikleri ve bundan doğabilecek gecikmeleri dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle hiçbir ek süre ve bedel isteminde bulunamaz o KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 8 / 11

9 MALZEME LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1) Dış Saha Yerüstü Hidrantı 2 Ad. Türü : Yer üstü hidrantı, dona karşı otomatik boşaltmalı Giriş Çapı : DN150 (6") Çıkış Çapı : 2xDN 65 (2 x 2-1/2 ) storz + 1xDN100 (1x4 ) storz Giriş Bağlantısı : Flanşlı Çıkış Bağlantısı : Storz Montaj Biçimi : Yarı gömme Açılma : Elle Aksesuarlar : 1 Adet Açma anahtarı ve hidrant dirseği ile birlikte : TSE Onaylı Yedekler : Yoktur : Klinger-Yakacık, Fetaş veya Valftek 2) Yerüstü Hidrant Dolabı 2 Ad. Türü : Yer üstü, ayaklı Koruma : Dış hava koşullarına dayanıklı ve korumalı Montaj Yeri : Hidrant yakınına Malzeme : Fosfatlanmış galvanize saç (üzeri epoksi kaplı) Renk : RAL3000 Kırmızı Aksesuarlar : 1 Adet Hidrant açma anahtarı, 2 adet DN65 (2-1/2 ) PVC kaplı 30 m bez hortum ve tekerli ve 2 adet ayarlı nozul ve nozul tutturma kelepçesiyle birlikte : TSE Belgeli Yedekler : Yoktur : Fetaş veya Normeks 3) Gömme Tip Kesme Vanası (Burried NRS), DN300 8 Ad. Türü : Gömme NRS Vana Çapı : DN300 Montaj biçimi : Beton takviyeli, Vana Bağlantı : ANSI/DIN Flanşlı Kullanım Amacı : Su kontrol, Kesme Vanası Onay : Fivalco, Kennedy, Nibco veya Eşdeğeri 4) Gömme Kesme Vanası Gösterge Boynu (Indicator Post) 8 Ad. Türü : Boyunlu Gösterge (Indicator Post) Boyun Derinliği : Sahada Ayarlanabilir Gömme Derinliği : cm Tamamlayıcı Malz. : Açma Kolu (1 Ad.) Onay : Fivalco, Kennedy, Nibco veya Eşdeğeri 5) Dikişli Siyah Çelik Boru, DN300 (12 ) 12 m. Çap : DN300 (12") Standardı : TS EN e göre Et Kalınlığı : En az 5,6 mm et kalınlıklı Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için gerekli her türlü dirsek, T, flanş vb. dâhil : Borusan veya Çayırova 6) PE Yeraltı Yangın Suyu Borusu, DN m. Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11 Çap : DN 315 Basınç Sınıfı : PN 16 : Elektrofüzyon veya Alın Kaynaklı : Agru-Frank, Georg Fischer veya Eşdeğeri 7) PE Yeraltı Yangın Suyu Borusu, DN m. Yukarıdaki Gibi Ancak; Çap : DN 180 8) PE Dirsek, DN 315, 90º 15 Ad. Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11 Çap : DN 315 Basınç Sınıfı : PN 16 Yedek : 8 Adet (Dahil) : Enjeksiyon veya Konfeksiyon Dirsek Açısı : 90º : Agru-Frank, Georg Fischer veya Eşdeğeri 9) PE Dirsek, DN 180, 90º 1 Ad. Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN 180 KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 9 / 11

10 10) PE Eşit T, DN 315 x DN 315 x DN Ad. Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11 Basınç Sınıfı : PN 16 Çap (Giriş) : DN 315 Çap (Çıkış) : DN 315 Çap (Branşman) : DN 315 Yedek : 1 Adet (Dahil) : Enjeksiyon veya Konfeksiyon : Agru-Frank, Georg Fischer veya Eşdeğeri 11) PE Çatal T, DN 315 x DN 315 x DN Ad. Yukarıdaki gibi ancak; Çıkış Bağlantı Açısı : 60º 12) PE İnegal T, DN 315 x DN 180 x DN Ad. Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11 Basınç Sınıfı : PN 16 Çap (Giriş) : DN 315 Çap (Çıkış) : DN 315 Çap (Branşman) : DN 180 : Enjeksiyon veya Konfeksiyon : Agru-Frank, Georg Fischer veya Eşdeğeri 13) PE Redüksiyon (Düşürücü), DN315 x DN180 1 Ad. Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11 Basınç Sınıfı : PN 16 Çap (Giriş) : DN 315 Çap (Çıkış) : DN 180 : Enjeksiyon veya Konfeksiyon : Agru-Frank, Georg Fischer veya Eşdeğeri 14) PE Flanş Adaptörü, DN Ad. Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11 Basınç Sınıfı : PN 16 Çap : DN 315 : Enjeksiyon veya Konfeksiyon : Agru-Frank, Georg Fischer veya Eşdeğeri 15) PE Flanş Adaptörü, DN180 2 Ad. Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN 180 : Enjeksiyon veya Konfeksiyon 16) Yol Geçişi Boru Kılıfı, Beton Büz, DN m. İşlevi : Yol altına denk gelen PE borulamayı beton boru içine almak Çap : DN400 Aksesuar : Contalı Uygunluk : TS 821 EN 1916 : TSE Onaylı 17) Darbe Bloğu- Boru desteği (Thrust Block) 40 Ad. İşlevi : Boru hareketine engel olmak, sabitlemek, akışkan gücünü dağıtmak Türü : Donatısız veya hafif donatılı beton Beton tipi : BS25 (C25) Boyut : İşlevine göre hesaplanmış : - : Yerinde imalat 18) Beton ve Asfalt Zeminli Kazı İşlemi 200 m. İşlevi : Yeraltı Yangın Suyu Borusunun Montajı Kazı Derinliği : En az 150 cm Kazı Genişliği : En az boru çapının %30 fazlasından 30 cm daha büyük olacak şekilde Kazı : Jet taşı ile kesme 19) Toprak ve Çim Alan Kazı İşlemi 240 m. İşlevi : Yeraltı Yangın Suyu Borusunun Montajı Kazı Derinliği : En az 150 cm Kazı Genişliği : En az boru çapının %30 fazlasından 30 cm daha büyük olacak şekilde Kazı : Elle veya makineli 20) Beton veya Asfalt Zeminli Dolgu İşlemi 200 m. İşlevi : Borulama Kazısı sonrası uygun kumlama ve kaplamanın sağlanması Yataklama : En az 15cm derinliğinde, Elenmiş Yataklama Kumu ile KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 10 / 11

11 Kumlama Dolgu Bilgi Şeridi Beton Kaplama : Boru kotunun 30 cm üzerine dek : Elenmiş Kazı toprağı ve SC1-SC2 tip toprak ilavesi ile dolgu, sıkıştırma : Borulama üzerine bilgi şeridi : Hasır Donatılı, en az 15cm derinliğinde, zemin betonu : - Gerektiği yerde 7 cm Asfalt kaplama, (KYGM Şehir içi Asfalt gerekleri) - Epoksi asfalt altı izolasyon malzemesi ile birlikte 21) Çim ve Toprak Alan Dolgu İşlemi 240 m. İşlevi : Borulama Kazısı sonrası kumlama ve toprak dolgu işinin yapılması Yataklama : En az 15cm derinliğinde, Elenmiş Yataklama Kumu ile Kumlama : Boru kotunun 30 cm üzerine dek Dolgu : Elenmiş Kazı toprağı ve SC1-SC2 tip toprak ilavesi ile dolgu, sıkıştırma Bilgi Şeridi : Borulama üzerine bilgi şeridi 22) Mevcut YYPE Boruların Sökümü 140 m. - Mevcut yeraltı DN225 çaplı YYPE bina besleme giriş borularının sökümü - Sökülen boruların İşveren in saha içerisinde göstereceği alana taşınması - (Söküm için gerekli olacak kazı ve dolgu işlemleri metrajları yukarıda verilmiştir, bu kalem için ayrıca kazı ve dolgu iş kalemi için fiyatlandırma yapılmamalıdır) 23) Yer altı Boruları Bina Girişleri için Döşemenin Kırılarak Genişletilmesi 6 Ad. - Mevcut yeraltı DN225 çaplı YYPE bina besleme girişlerinin, DN315 çaplı YYPE bina girişleri için kırılarak genişletilmesi - Kırılarak genişletilen alanın onarılması, - Tüm bu işlemler sonucunda dış ortama maruz kalan, dışarıda gözüken bina giriş borusunun kalmamasının sağlanması (boruların döşeme içinden binaya giriş yapmasının sağlanması) Not: Aşağıdaki tüm kalemler, yukarıdaki Birim Fiyatlara dahil olarak teklif edilmelidir: - Bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeler - Her türlü çelik boru birleşimi için kaynak işlemi, boru kesimi, delimi vb. işler - Yer üstü boruları için her türlü dirsek, Te, yivli kep vb. yardımcı malzemeler - Yapılan yer altı bina girişlerinin mevcut otomatik sprinkler sistemi kolon borularına veya Mevcut kolektörlerine bağlanması, bina girişlerindeki her türlü döşeme kırma ve onarma işleri - Sistemin mevcut yangın suyu dağıtım hattı borulamasına adaptasyonu - Yeni yapılacak yangın pompa odasındaki kolektöre bağlanması - İşin tamamlanması için her türlü çalışma, mühendislik hizmetleri o KARİNA Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 20 Ocak Rev.00 Sayfa : 11 / 11

12

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI İZMİT FABRİKASI SİSTEMİ YAPIMI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman

Detaylı

MAMUL AMBAR BİNASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ KURULUMU

MAMUL AMBAR BİNASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ KURULUMU İZMİT FABRİKASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.-.. de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC)

Detaylı

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. TANIMLAR 1.2. AMAÇ 1.3. KAPSAM 2. GENEL HUSUSLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1. DEKORASYON ÖNCESİ: 2.1.1. Proje Grubunun

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İçindekiler 1. GENEL... 1 2. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ... 3 2.1 Fiziksel Özellikler... 3 2.2 Kimyasal Özellikler...

Detaylı

Dekorasyon Şartnamesi

Dekorasyon Şartnamesi Dekorasyon Şartnamesi BÖLÜM 1 GİRİŞ ve AMAÇ 1- Giriş ve Amaç Bu kitapçık Buyaka ofis binasında kiralanan alanlarda kiracı tarafından yaptırılacak olan inşaat ve dekorasyon işlerinde uyulması gerekli tasarım

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir. ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü SAYI : 2015/9615 KONU : 8 adet 35m x 50m ebatlı sentetik çim mini saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 12 Mayıs 2015 Salı günü Saat 15.00 05/05/2015 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ

KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK YÖNETMELĐĞĐ SAYFA : 1/31 KUYUMCUKENT DEKORASYON VE TESĐSAT TEKNĐK SAYFA : 2/31 KAPSAM ĐŞYERĐnde kullanılacak iç dekorasyona, renklere, aydınlatmaya, tüm malzemelere, elektrik, mekanik, köşe tasarımı ve ĐŞYERĐ cephesine

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı