6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?"

Transkript

1 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan metotlu çalışmaların tümüne ne ad verilir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği B) İlk Yardım C) Sivil Savunma D) Koruma 2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına sebep olan kişisel noksanlıklardan biri A) Bilgi noksanlığı B) İşi kaybetme korkusu C) Psikolojik sorunlar D) Teçhizatın arızalı olması 4- Aşağıdakilerden hangisi V arası gerilimin yaklaşma mesafesidir? A) 60 cm B) 90 cm C) 150 cm D) 300 cm 5- Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sorumluluklarından biri 6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? A) 1993 B) 1997 C) 2001 D) Aşağıda yer alan TEİAŞ ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TEİAŞ bünyesinde 10 adet Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır. B) TEİAŞ ın stratejik hedeflerinden biri müşteri memnuniyetini arttırmaktır. C) TEİAŞ iletim şebekesi komşu ülkelerle toplam 11 adet enterkonneksiyon hattından oluşmaktadır. D) TEİAŞ bünyesinde 19 adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü bulunmaktadır. 8- Aşağıdakilerden hangisi TEİAŞ ın görevlerinden biri A) Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak Devlet tarafından kurulan Termik ve Hidrolik elektrik santrallerin işletmesini yapmak B) Şebeke Yönetmeliği prosedürleri uyarınca, Şebeke Yönetmeliğine uyulup uyulmadığını denetlemek C) İletim Tarifesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifelerini hazırlamak, gerektiğinde revize etmek D) Sistem yük dağıtımını desteklemek için kısa vadeli yük tahminleri yapmak ve sıcak yedekleri gerektiği şekilde programlamak A) İşverenin vermiş olduğu kişisel koruyucu ve iş güvenliği malzemelerini kullanmak B) İş güvenliği ile ilgili usul ve kurallara uygun olarak çalışmak C) İş güvenliği malzemelerinin tamiratını yapmak D) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmak 1

2 9-TEİAŞ Yönetim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. B) Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı dır ve ilgili Bakan ın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. C) Genel Müdür ün bulunmadığı hallerde, Genel Müdür ün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar. D) Arka arkaya iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam beş toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. 10- TEİAŞ hangi kurumdan aldığı iletim lisansı çerçevesinde, yeni piyasa yapısına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir? A) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu B) Kamu İhale Kurumu C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu D) Telekomünikasyon Kurumu 11- Beton karışımında çimento ve suyun yaptığı reaksiyona ne ad verilir? A) Segragasyon B) Hidratasyon C) Agreditasyon D) Kohezyon 12- C 25 teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 28 günlük basınç dayanımı 25 N/mm 2 olan 20 cm kenar uzunluğuna sahip küp beton numunesidir. B) 28 günlük eğilme dayanımı 25 N/mm 2 olan 15 cm çapında ve 30 cm yüksekliğindeki silindir beton numunesidir. C) 28 günlük basınç dayanımı 25 N/ olan 30 cm kenar uzunluğuna sahip küp beton numunesidir. D) 28 günlük basınç dayanımı 25 N/mm 2 olan 30 cm çapında ve 30 cm yüksekliğindeki silindir beton numunesidir. 13- Püskürtme beton aşağıdaki yapı işlerinden hangisinde yapılmaz? A) Bina döşeme betonlarında B) Hasarlı betonların güçlendirilmesinde C) Baraj şev stabilizesinde D) Tünel iç kaplama betonlarında 14- Betonarme yapılarda donatı hangi kuvvetlere çalışır? A) Eğilmeye B) Çekmeye C) Basınca D) Kesilmeye 15- Temellerde minimum pas payı kaç cm dir? A) 2 B) 3 C) 5 D) Malzemenin kırılma olmadan alabileceği en yüksek gerilime ne ad verilir? A) Rötre B) Deformasyon C) Priz D) Dayanım 2

3 17- Segregasyon nedir? A) Pas payı B) Beton mukavemeti C) Demir ile beton arasındaki boşluk oluşumu D) Beton sınıfı dozlu beton ne anlama gelir? A) 1m 3 betonda 300 cm 3 çimento bulunan beton B) 1m 3 betonda 300 kg çimento bulunan beton C) 1m 3 betonda 300 kg agrega bulunan beton D) 1m 3 betonda 300 kg su bulunan beton 19- Asfalt dökülmesi sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar ile ilgili verilen ağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağış sırasında asfalt serimi yapılabilir. B) Asfalt kalınlığı azaldıkça toleranslar aynı ölçüde azalmalıdır. C) Asfalt dökülürken hava sıcaklığı 5 derecenin üstünde olmalıdır. D) Sıkıştırma değerleri minimum şartname değerlerinde olmalıdır. 20- Betonun mutlak hacmini Çimento, su, agrega yaklaşık hangi oranlarda oluşturur? A) Çimento %10, su % 40, agrega %50 B) Çimento %30, su %30, agrega %40 C) Çimento%50, su %10, agrega %40 D) Çimento %15, su %10, agrega % Beton da kullanılan su ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İçilebilir nitelikteki bütün sular betonda kullanıma uygundur. B) Kullanılan suyun miktarı betonun mukavemetini etkilemez. C) Tuz, asit, yağ, şeker, ve endüstriyel atıklar gibi bazı maddeler beton kalitesini bozar. D) Fazla su, çimento tanelerinin birbirine kenetlenmelerini zayıflatır ve kaliteyi düşürür. 22- Beton da kullanılan priz geciktirici katkı malzemeleri hangi amaçla kullanılmaz? A) Taze betonun katılaşmaya başlama süresini uzatmak B) Transmikserde uzun mesafeye beton taşımak C) Sıcak hava beton dökümleri için D) Soğuk havada don olayına karşı 23- Aşağıdakilerden hangisi soğuk hava şartlarında beton döküm esnasında uygulanacak bakım kurallarından biri A) Kalıp alma süresi uzatılmalıdır. B) Priz hızlandırıcı ve antifiriz kullanılmalıdır. C) Gece beton dökümü tercih edilmelidir. D) Agrega, çimento ve özellikle su ısıtılmalıdır. 24- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal katkıların kullanılması amaçlarından biri A) Betonda aynı işlenebilirliğin daha az su kullanılarak elde edilmesini sağlamak B) Sıcak hava dökümleri için taze betonun katılaşmaya başlama süresini uzatmak C) Beton içindeki suyun donma sıcaklığını düşürerek suyun donmasını engellemek D) Kurallara uygun üretilmeyen bir betonu katkı maddeleri ile iyileştirmek 3

4 25- Aşağıdakilerden hangisi sertleşmiş betonda aranılan özelliklerden biri A) Betonun sıcaklığı B) Dış etkilere karşı dayanımlılık C) Basınç, çekme, eğilme, yarılma mukavemetleri D) Donma ve çözünmeye dayanıklılık 26- Hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, hazır beton üretiminin gerçekleştirilerek, transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere ne ad verilir? A) Beton deposu B) Beton santralı C) Beton ambarı D) Beton satış yeri 27- Aşağıdakilerden hangisi hazır beton siparişi vermeden önce şantiyede hazır bulunması düşünülmez? A) Bütün kalıp işleri beton gelinceye kadar tamamlanmış olmalı B) Taze betona karıştırılacak su bulunmalı C) Demirler döşenmiş olmalı ve projeye göre kontrol edilmeli D) Yeterli miktarda ve uygun boşaltma vasıtası ve donanım ayarlanmalı 28- Hazır beton siparişi verilirken aşağıdakilerden hangisinin satın aldığınız firmaya bildirilmesine gerek yoktur? A) Betonun dayanım sınıfı B) Taze betonun kıvamı C) Yapı elemanının tipi D) Hava sıcaklığı 29- Beton yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Beton mümkün olduğunca yerleştirileceği yere dökülmelidir. B) Beton kalıba yüksekten dökülmemelidir. C) Beton homojen tabakalar halinde yerleştirilmelidir. D) Betonu belirli bir bölgeye yığılmalı, kürekle yerine yerleştirilmelidir. 30- Betonarmede kalıp kullanım sayısının arttırılması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kalıp sökümünde zayiat verilmemelidir. B) Gerekenden daha fazla çivi kullanılmalıdır. C) Vibratör kafası kalıp yüzeyi ile temas ettirilmemelidir. D) Kalıplar demir montajından önce kalıp yağı ile yağlanmalıdır. 31- Aşağıdakilerden hangisi binalarda hasarların oluşmasına neden olur? A) Bina yapılırken yeraltı suyunu alacak drenajın yapılması B) Dökülen betonlarda vibratörün kullanılması C) Sıcak havalarda gerekli ölçüde sulamanın yapılması D) Kiriş ve kolon demirlerinin ekleme boylarının kısa tutulması 32- Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ölçülerek uzunlukların metre, alanların m 2, hacimlerinin m 3 ve demir işlerinin de kg olarak miktarlarının bulunması işlemlerine ne ad verilir? A) Metraj B) Mukayese C) Keşif D) Proje 4

5 33- Kamu ihalelerinde, ihale komisyonu tarafından sonuçlanan ihale ile ilgili itirazlar hangi kuruma yapılmalıdır? A) Bayındırlık Bakanlığı B) Rekabet Kurulu C) Kamu İhale Kurumu D) İlgili Kamu İdaresi 34- Ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, ihaleden önce mümkün olan arazi ve zemin etüd çalışmalarının yapılmış olması hükmü nasıldır? A) Yüklenici ihaleyi aldıktan sonra yaptırabilir. B) Zorunludur. C) Zorunluluk arz etmez. D) İdare isterse yaptırır. 37- Aşağıdakilerden hangisi binalarda 10 senede bir tekrarlanması gerekli görülen bakım onarım işlerinden biridir? A) Çatıyı tamamen yeniden yaptırmak B) Çimento harcıyla yapılmış olan sıvaları yenilemek C) Pencere doğramalarını değiştirmek D) Dış cephenin boyasını yenilemek 38- Betonla ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Beton mükemmel bir ısı geçirimsizliğine sahiptir. B) Sertleşmiş beton çekme dayanımı düşük bir malzemedir. C) Beton, sabit yükler altında zamanla kalıcı deformasyonlar gösterebilir. D) Sertleşmiş beton oldukça yüksek basınç dayanımına sahiptir. 35- Yaklaşık maliyete esas fiyat ve rayiçlerin tespiti; aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz? A) Kamu idarelerince belirlenmiş işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden B) İlgili meslek odalarından C) Müteahhitler birliği odasından D) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden 36- Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişilere veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne ad verilir? A) Yapım Müteahhidi B) Danışman C) Tedarikçi D) Hizmet sunucusu 39- Aşağıda verilenlerden hangisi demir bağlama kurallarından biri A) Bağlamalar sıkı olmalıdır. B) Herkes istediği şekilde bağlamalıdır. C) Uygun bağlama çeşidi seçilmelidir. D) Gerektiğinden fazla tel kullanılmamalıdır. 40- Aşağıdakilerden hangisi sıva harcı malzemelerinden biri A) Su B) Kum C) Tüvanan D) Bağlayıcı katkılar 41- Ahşap kalıp malzemelerinin tekrar kullanılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Ahşap yağlı boya ile boyanır. B) Kalıp malzemesi temizlenir. C) Bakım ve onarımları yapılır. D) Uygun kimyasallar sürülür. 5

6 42- "Kesin kabul sırasında bazı işler beklenen nitelikte değil ancak düzeltilmesi de kolay olmayacaksa.. kesintisi yapılır." cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? A) Nefaset B) Komisyon C) Yapım işleri D) Geçici teminat 43- Aşağıdakilerden hangisi beton dökülmeye başlandığında dikkat edilmesi gerekli hususlardan biri A) Her kamyonun irsaliyesini betonu dökmeye başlamadan önce kontrol edilmelidir. Siparişe uygun olduğundan, taşıma süresinin geçmediğinden emin olunması gerekir. B) Her yüklemeye, karıştırma zamanını, gönderilen yeri ve her malzemenin su, katkı malzemesi ve beton sınıfını gösteren bir gönderi pusulası eşlik edecektir, kontrolü yapılması gerekir. C) Kıvamının gözlenmesi ve gerekirse çökme deneyiyle kontrol edilmesi; siparişten daha yüksek kıvamlı betonu geri çevrilmesi gerekir. Aynı kamyonun dönüp dolaşıp size tekrar gelmediğinin kontrol edilmesine dikkat edilmelidir. D) Demirler projeye göre kontrol edilmelidir. 44- Aşağıdakilerden hangisi sıcak havalarda beton dökmeden önce yapılması gereken hazırlıklardan biri A) Sıcak çimento kullanımından kaçınılmalı, düşük dozlu çimento tercih edilmelidir. B) Karışım suyu yer altı tanklarında ya da beyaza boyalı tanklarda serin tutulmalıdır. C) Beton karışım suyunun donma derecesini aşağı çeken antifrizler veya karışım suyunu azaltan akışkanlaştırıcı priz hızlandırıcılar ilave edilmelidir. D) Agregalar periyodik olarak ıslatılmalı ama agregalarda farklı nem oranlarının oluşmamasına dikkat edilmelidir. 45- Beton yüzeyinde, çok sayıda ara bağlantılı küçük 2-20 mikron derinliğinde çatlaklar oluşabilir. Çok geniş, kalıpla örtülü olmayan açık yüzeylerde görülür. Çünkü kalıp, kurumaya karşı beton yüzeyini korur. Bunlar yapısal değildir ve durabiliteyi etkilemez. Genişlikleri çok küçüktür. Bu tür çatlaklıklar betonda hangi tip çatlaklıklarda görülür? A) Kılcal çatlamalar B) Termal çatlaklar C) Plastik Oturma Çatlakları D) Plastik Rötre Çatlakları 46- Aşağıdaki ifadelerden hangisi betonda bozulma ve çatlaklıklardan biri A) Tozlanma B) Pullanma C) Dilatasyon D) Segregasyon 47- Aşağıdakilerden hangisi Agregalarda aranan en önemli özelliklerden biri A) Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları B) Zayıf taneler içermemeleri C) Basınca aşınmaya karşı mukavemetli olmaları D) Kil ve silt gibi malzemeleri içermeleri 48- Betonda kullanılan karma suyu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bilinmeyen kalitedeki bir suyun, beton üretimi için karma suyu olarak uygunluğunun tayininde suyun bileşimi ve imal edilecek betonun kullanım yeri dikkate alınmalıdır. B) Taze betona ilave su verilmesi hesaplanan su/çimento oranını bozmaz ve dayanım düşmelerine sebep olmaz. C) Beton üretiminde kullanılan karma suyunun kalitesi, betonun priz süresi, dayanım kazanma hızı ve donatının korozyona karşı korunmasını etkileyebilir. D) Karışım suyu içinde bulunabilecek tuz, asit, yağ, şeker, kanalizasyon ve endüstriyel atıklar gibi bazı maddeler betonda istenmeyen etkiler yaratabilir. 6

7 49- Aşağıdakilerden hangisi demir imalatında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri A) Demirin hiçbir şekilde toprak ile temasına izin verilmemelidir. B) Demir stoklarının üstü, su, toz ve nemden korunmalıdır. C) Betonarme demiri proje ve şartnamelere uygun olarak yerleştirilecektir. D) Demirlerin birleşiminde gerekirse kaynaklı ek yapılmalıdır. 50- Aşağıdakilerden hangisi sıva imalatında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri A) Sıva işine başlanmadan önce konulması gereken tüm bağlantı parçaları, kör kasalar vb yerlerine takılmış olacaktır. B) Sıva küçük partiler halinde, su sızdırmayan uygun kaplarda makine veya el ile karıştırılmalıdır. C) İlk karışımdan sonra karışım akışkanlığını düzeltmek için su katılmalıdır. D) Sıva yapılacak yüzeyler gevşek malzemelerden, toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 7

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON KIVAM SINIFLARI - TS EN 206-1 SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Sayfa 0 HAZIR BETON YD DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Enver YILDIZ YD DANIŞMANLIK İnşaat Mühendisi LTD. ŞTİ. Oğuzhan DEMİREL İnşaat Mühendisi ÖNSÖZ Sayfa 1 İnsanoğlunun betonla ilk tanışması

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com ÜRÜN KILAVUZU yapılarda altın koruma www.stratakim.com ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yulaflı Köyü Hacı Şeremet Mevkii, 4. Sok. No: 21/A Çorlu / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE Tel: 0 282 771

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BURSA 2012 I. BU ŞARTNAMENİN İÇERİĞİ : Aşağıda içeriği yazılı işle ilgili olarak Yapım İsleri Genel Şartnamesi, İdari Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI. CONSTRUCTION of WASTEWATER TREATMENT PLANTS ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI Nilgün BALKAYA * ve Müge BALKAYA ** * İstanbul Ünv, Çevre Müh. Böl., İstanbul ** İTÜ., İnş. Fak., İstanbul ÖZET Bu makalede, arıtma tesislerinin inşaatı ve inşaatında

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI

SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI 1. Sürme Tip Su Yalıtım Malzeme Türleri : Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biride Sürme Tip Malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda temel-perde,

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 6.1. Doğal alçılar 6. Doğal ve yapay alçı 6.1.1. Hammadde ve üretimi 6.1.2. Fiziksel ve mekanik özellikleri 6.1.3. Türleri

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK- 2007/1) Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26538 Mükerrer Madde 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ FARKLI YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA 1 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. Malzeme...11

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU

YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONUNUN DEĞERLENDİRME RAPORU (ÖZET) 1. GİRİŞ Deprem Şûrası Yapı Malzemeleri Komisyonu 13.04.2004 tarihinde Ankara da toplanarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı