2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 04.Faiz Gideri 8 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek 12 B.Bütçe Gelirleri VergiGelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar Red ve İadeler 20 C.Finansman 21 II- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 21 A.Bütçe Giderleri 21 1.Personel Giderleri 22 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 22 5.Cari Transferler 22 6.Sermaye Giderleri 22 7.Sermaye Transferleri 22 8.Borç Verme 22 B.Bütçe Gelirleri 23 C.Finansman 23 III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 24 B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2 SUNUŞ Örnek Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, mali yılı ile mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Örnek Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda hazırlanan raporda, yılı gerçekleşmeleri ile Dönemi gerçekleşmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim. 1

3 I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri ile Gelişimi leri Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile Malı Yılı ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımıza Mali Yılı Bütçesiyle tahsis edilmiş olan toplam ,00 TL ödeneğin, ,77 TL si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı ,00 TL olup, yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 65,11 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 121,54 ile mal ve hizmet alım giderleri ve % 63,64 ile sermaye transferi kalemlerinde görülmektedir. Tablo 1: leri ile Gelişimi Bütçe Tertibi PERSONEL GİDERLERİ , ,00 6,45 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD , ,00 10,55 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,00 121,54 FAİZ GİDERLERİ , ,00 29,66 CARİ TRANSFERLER , ,00-27,20 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 29,12 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 63,64 BORÇ VERME 0, ,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 100,00 TOPLAM , ,00 65,11 Şekil 1. - YEDEK ÖDENEKLER BORÇ VERME FAİZ GİDERLERİ TOPLAM SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİD. PERSONEL GİDERLERİ 2

4 ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo 2 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; yılında ,01 TL, yılında ise ,11 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 50,20 si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 29,60 dır. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 2,66 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. yıl sonu gerçekleşmesi %70,40 olarak tahmin edilmektedir. Tablo 2: ve Yılları Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran , , , ,16 47,33 53,84 21,09 46, , , , ,74 45,94 45,10 8,52 54, , , , ,38 45,14 27,79 36,37 72,21 FAİZ GİDERLERİ , , , ,31 57,78 47,40 6,37 52,60 CARİ TRANSFERLER , , , ,49 26,73 41,19 12,18 58,81 SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , , ,03 51,14 12,88-67,47 87, , , , ,00 99,45 85,19 40,16 14,81 BORÇ VERME 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,11 50,20 29,60-2,66 70,40 Şekil 2. - Gider leri PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 3

5 01. Personel Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri leri Belediyemizin yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,07 TL iken, yılında ,08 TL artışla ,16 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 21,09 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 46,16 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: ve Yılları Dönemi Personel Gideri leri Personel Giderleri Memurlar , , , ,16 51,16 47,75 15,78 52,25 Sözleşmeli Personel , , , ,52 52,10 83,40 9,84 16,60 İşçiler , , , ,73 40,95 55,20 33,82 44,80 Geçici Personel , , , ,71 61,12 28,89 6,95 71,11 Diğer Personel , , , ,04 49,27 25,02 55,40 74,98 TOPLAM , , , ,16 47,33 53,84 21,09 46,16 Şekil 3. - Personel Gider Ocak-Haziran Diğer Personel Geçici Personel İşçiler Memurlar Sözleşmeli Personel TOPLAM 4

6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi leri Belediyemizin yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama, yılında TL iken, yılında ,25 TL artışla ,74 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış %8,52 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %54,90 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: ve Yılları Dönemi Devlet Primi leri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar , , , ,75 50,49 47,74 16,03 52,26 Sözleşmeli Personel , , , ,83 50,92 44,09 16,02 55,91 İşçiler , , , ,16 41,73 43,09 0,27 56,91 Diğer Personel 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,74 45,94 45,10 8,52 54,90 Şekil 4. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Diğer Personel TOPLAM 5

7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Belediyemizin yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, yılında TL iken, yılında ,42 TL artışla ,38 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %36,37 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %72,21 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: ve Yılları Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleş me Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al , , , ,32 50,61 13,80-43,93 86, , , , ,87 46,12 28,39 10,89 71,61 Yolluklar , , , ,62 53,26 11,48 43,99 88,52 Görev Giderleri , , , ,04 58,46 36,72 54,79 63,28 Hizmet Alımları , , , ,95 45,16 30,50 57,67 69,50 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,68 45,53 18,02 13,16 81, , , , ,08 35,29 21,84 118,23 78, , , , ,82 36,48 3,34 21,17 96, , , ,18 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,38 45,14 27,79 36,37 72,21 Şekil 5. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri TOPLAM 6

8 04. Faiz Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider leri Belediyemizin yılı bütçesinde faiz giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,09 TL iken, yılında ,91 TL artışla ,31 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 6,37 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 52,60 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: ve Yılları Dönemi Faiz Gider leri Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri , , , ,85 62,98 64,30 5,75 35, , , , ,46 50,64 32,87 7,42 67,13 TOPLAM , , , ,31 57,78 47,40 6,37 52,60 Şekil 6. - Faiz Gideri Ocak-Haziran Diğer İç Borç Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri TOPLAM 7

9 05. Cari Transferler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer leri Cari transfer harcamaları için yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,07 TL iken, yılında ,42 TL artışla ,49 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 12,18 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 58,81 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: ve Yılları Dönemi Cari Transfer leri Cari Transferler Görev Zararları , , , ,52 6,57 88,78 71,86 11,22 Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,35 89,48 65,87 7,55 34, , , , ,63 49,87 10,05-13,27 89,95 Yurt Dışına Yap. Tra. 0, ,00 0, ,49 0,00 10,05 100,00 89,95 Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , ,50 53,39 36,18-0,10 63,82 TOPLAM , , , ,49 26,73 41,00 12,00 59,00 Şekil 7. - Cari Transferler Ocak-Haziran Görev Zararları Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. Yurt Dışına Yap. Tra. Gelirlerden Ayrılan Paylar TOPLAM 8

10 06. Sermaye Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri leri Sermaye giderleri için yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,33 TL iken, yılında ,30 TL azalışla ,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 67,47 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 87,12 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: ve Yılları Dönemi Sermaye Giderleri leri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Menkul Malların Büy. On. Gid. Gayrimenkul Büy. On. Gid , , , ,99 78,86 2,78-91,43 97, , , , ,20 3,43 16, ,48 83, , , , ,39 86,03 73,24 37,28 26, , , , ,45 42,45 12,20-73,19 87,80 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 95,74 0,17-78,11 99,83 TOPLAM , , , ,03 51,14 12,88-67,47 87,12 Şekil 8. - Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Büy. On. Gid. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Mamul Mal Alımları Menkul Malların Büy. On. Gid. TOPLAM 9

11 07. Sermaye Transferleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde sermaye transferleri transferleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, yılında ,00 TL iken, yılında ,00 TL artışla ,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri giderlerindeki artış % 40,16 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 14,81 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: ve Yılları Dönemi Sermaye Transferi leri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri , , , ,00 99,45 85,19 40,16 14,81 TOPLAM , , , ,00 99,45 85,19 40,16 14,81 Şekil 9. - Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Yurt İçi Sermaye Transferleri TOPLAM 10

12 08. Borç Verme ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme leri Belediyemizin yılı bütçesinde borç verme giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak Ocak Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki borç verme giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 10: ve Yılları Dönemi Borç Verme leri Borç Verme Yurtiçi Borç Verme 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, Yedek Ödenek ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek leri Belediyemizin yılı bütçesinde yedek ödenek için ,00 TL ayrılmıştır. Malı Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan ,00 TL nin Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda ,00 TL si aktarılmıştır. yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde herhangi bir aktarma gerçekleşmemiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödenek giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 11: ve Yılları Dönemi Yedek Ödenek leri Yedek Ödenekler Yedek Ödenek 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11

13 B. Bütçe Gelirleri Yılı Bütçe Gelir si ve Yılı Bütçe Gelir Bütçe Gelişimi Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile Malı Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımıza mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri ,27 TL olarak gerçekleşmiştir. mali yılı bütçe gelirleri ise yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %48,54 artışla ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; Vergi gelirleri (%59,78), Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler (%161,47) ve Sermaye gelirleri (%7659,01) kalemlerinde gözükmektedir. Tablo 12: leri ile Gelişimi Bütçe Gelirleri Bütçe Gelir VERGİ GELİRLERİ , ,00 59,78 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET , ,00 44,63 ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , ,00 161,47 DİĞER GELİRLER , ,00 16,67 SERMAYE GELİRLERİ , , ,01 RED VE İADELER (-) , ,00-98,50 TOPLAM , ,00 48,54 Şekil 10: leri ile VERGİ GELİRLERİ TOPLAM TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 12

14 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir leri Tablo 13 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; yılında ,24 TL, yılında ise TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı ise TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 37,21 dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 62,79 olarak görülmektedir. ve yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 14,41 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 13: ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Gelirleri Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Gelir leri ler Oran VERGİ GELİRLERİ , , , ,67 54,72 40,28 17,60 59,72 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , , , ,77 52,23 27,70-23,30 72, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DİĞER GELİRLER , , , ,79 46,74 51,13 27,63 48,87 SERMAYE GELİRLERİ , , , ,00 14,92 0,04-78,07 99,96 RED VE İADELER (-) , , , ,95 4, , , ,98 TOPLAM , , , ,28 48,31 37,21 14,41 62,79 Şekil Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER (-) TOPLAM 13

15 01. Vergi Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Belediyemizin yılı bütçesinde vergi gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, yılında ,13 TL iken, yılında ,54 TL artışla ,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 17,60 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi 59,72 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: ve Yılları Dönemi Vergi Geliri leri Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,28 60,21 39,35 4,05 60,65 Harçlar , , , ,39 49,67 41,18 32,73 58,82 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,67 54,72 40,28 17,60 59,72 Şekil Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Oranları Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler TOPLAM 14

16 02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yılında ,38 TL iken, yılında ,61 TL azalışla ,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalış % -23,30 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 72,30 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: ve Yılları Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malları Kullanma Veya Faal.Bul , , , ,88 45,08 26,90 21,12 73,10 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kurumlar Hasılatı 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kurumlar Karları , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kira Gelirleri , , , ,14 62,17 26,69-26,06 73,31 Diğer Teşebbüs Ve Mülk. Gel , , , ,75 100,00 31,28-54,91 68,72 TOPLAM , , , ,77 52,23 27,70-23,30 72,30 Şekil Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malları Kullanma Veya Faal.Bul. Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs Ve Mülk. Gel. TOPLAM 15

17 03. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Belediyemizin yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan bağış, yardım ve özel gelirlerinde, ve yıllarında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. yıl sonu gerçekleşmesi % 100 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: ve Yılları Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış Ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Proje Yardımları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 16

18 04. Diğer Gelirler ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir leri Belediyemizin yılı bütçesinde diğer gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, yılında ,42 TL iken, yılında ,37 TL artışla ,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 27,63 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 48,87 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: ve Yılları Dönemi Diğer Gelir leri Diğer Gelirler Faiz Gelirleri , , , ,84 56,43 19,47-30,05 80,53 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,46 45,01 52,37 36,96 47,63 Para Cezaları , , , ,37 68,45 18,74-51,26 81,26 Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,12 97,00 11,21-95,64 88,79 TOPLAM , , , ,79 46,74 51,13 27,63 48,87 Şekil Diğer Gelirler Ocak-Haziran Faiz Gelirleri Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM 17

19 05. Sermaye Gelirleri ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Belediyemizin yılı bütçesinde sermaye gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, yılında ,96 TL iken, yılında ,96 TL azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerdeki azalış % olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 99,96 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 18: ve Yılları Dönemi Sermaye Gelirleri leri Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri , , , ,00 14,92 0,04-78,07 99,96 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,00 14,92 0,04-78,07 99,96 Şekil Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri TOPLAM 06. Alacaklardan Tahsilat ve yıllarında yurtiçi ve yurtdışı alacaklar olarak bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmeleri bulunmamaktadır. 18

20 07. Red ve İadeler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade leri (-) Belediyemizin yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için ,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, yılında ,65 TL iken, yılında ,30 TL artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 5191,98 olarak gerçekleşmiştir. yıl için tahmin edilen tutarın üzerinde gerçekleşme olmuştur ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 19: ve Yılları Dönemi Red ve İade leri Red ve İadeler Vergi Gelirleri 5.737, , , ,50 64,48 37,25-49,66 62,75 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler , , , ,02 83,01 465,77-78,22-365,77 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Diğer Gelirler , , , ,43 0, , , ,13 Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,95 4, , , ,98 Şekil Red ve İade Ocak-Haziran 16K 14K 12K 10K 8K 6K 4K 2K 0K Vergi Gelirleri Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM 19

21 C. Finansman mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasında ,00 TL öngörülmüştür. Bunun; ,00 TL'si iç borçlanma, ,00 TL si dış borçlanma şeklinde planlanmıştır. Ocak-Haziran döneminde ,42 TL iç borç, ,15 TL dış borç ödemesinde bulunulmuştur. II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe gider ve gelirlerinin malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır. A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 20: Yılı Bütçe Gider leri Bütçe Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu PERSONEL GİDERLERİ , , ,00 111,89 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,00 107, , , ,00 103,73 FAİZ GİDERLERİ , , ,00 114,95 CARİ TRANSFERLER , , ,89 103,14 SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 110,94 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 100,00 BORÇ VERME ,00 0, ,00 100,00 TOPLAM , , ,89 100,00 20

22 1. Personel Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,16 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 111,89 u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,74 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 107,06 sı oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,38 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,73 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 4. Faiz Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,31 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 114,95 i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran döneminde ,49 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,89 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,14 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 6.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,03 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 110,94 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 7.Sermaye Transferleri Ocak-Haziran döneminde ,00 TL olan sermaye transferleri giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100 i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 8.Borç Verme Ocak-Haziran döneminde herhangi bir borç verme gideri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık döneminde ise ,00 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100 ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 21

23 B. Bütçe Gelirleri mali yılı bütçesinde ,00 TL tahmini bütçe gelirinin ,28 TL si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi gerçekleşmesinin ,72 TL olması beklenmektedir. ödeneğine göre yıl sonu gerçekleşmesinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 21: Yılı Bütçe Gelir leri Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu Vergi Gelirleri , , ,33 100,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirle , , ,23 100,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile ,00 0, ,00 100,00 Diğer Gelirler , , ,21 100,00 Sermaye Gelirleri , , ,00 100,00 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 100,00 Red ve İadeler (-) , ,95 0, ,98 TOPLAM , , ,72 100,00 C. FİNANSMAN mali yılının Temmuz - Aralık döneminde ,50 TL iç borç, ,43 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. - yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 deki tablolarda gösterilmiştir. 22

24 III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler Örnek Büyükşehir Belediyesinin yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir. v Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları İle Onarımları v Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı Bakım Ve Onarımı v Sosyal Tesisler Yapımı v Kentsel Gelişim Projesi Islah Ve Düzenleme İşi v Kent Parkı Projesi v Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı v Muhtelif Otopark Yapımları v Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı, Yol Yapımı, Yol Onarımı Faaliyetleri v Katı Atık Yönetimi v Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları v Hayvanat Bahçesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi v İmar Planları Yapım ve Revizyonları v Kamulaştırmalar v Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri v İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri v Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri v Kentsel Proje Faaliyetleri v Kent Estetik Faaliyetleri v Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri v Toplu Taşıma Sisteminin Erişebilirliğini ve Hizmet Düzeyini Yükselterek Kaliteli Bir Toplu Taşımacılık Sunma Faaliyetleri v Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırım Projesi v Teleferik Sistemi Kurulması v Akıllı Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Yapım, Bakım-Onarımı, Yenilenmesi v Kent İçinde TEDES'i Yaygınlaştırma Projesi v Trafik Kazalarını Azaltma Projesi (Hibe Projesi ) v Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler v Yatay ve Dikey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri v Ulaşım Ana Planı Revizyonu v Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri v Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri v Dış Paydaşlarımız İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Eğitim, Spor ve Kültür Temalı Organizasyon Faaliyetleri v Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler v Festival Düzenleme Faaliyetleri v Sergi Düzenleme Faaliyetleri v Hava Kalitesinin Korunmasına Yönelik Faaliyetler v Bitkisel Üretim Faaliyetleri 23

25 v Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri v Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler v Spor Faaliyetleri v Okullar, Dini Mabetler ve Tarihi Yapıtlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar v Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri v Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri v İnsan Kaynakları Faaliyetleri v Yangın Eğitimi Faaliyetleri v İç Kontrol Faaliyetleri v İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri v Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler v Bütçe ve Yatırım Programına İlişkin Faaliyetler v Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri v Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri v Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokakları Dekoratif Amaçlı Aydınlatma Faaliyetleri v İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri v İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri v İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri v Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti v Kırsal Faaliyetler B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz - Aralık döneminde de yukarıda yazılı faaliyetlere devam edilecektir. 24

26 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplam Ocak-Hazira n Gerçekleşm e Personel Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,16 21,09 47,33 53, ,00 Memurlar , , , , , , , , , , , , , , , ,16 15,78 51,16 47,75 Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , , ,52 9,84 52,10 83,40 İşçiler , , , , , , , , , , , , , , , ,73 33,82 40,95 55,20 Geçici Personel , , , , , , , , , , , , , , , ,71 6,95 61,12 28,89 Diğer Personel , , , , , , , , , , , , , , , ,04 55,40 49,27 25,02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid , , , , , , , , , , , , , , , ,74 8,52 45,94 45, ,00 Memurlar , , , , , , , , , , , , , , , ,75 16,03 50,49 47,74 Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , , ,83 16,02 50,92 44,09 İşçiler , , , , , , , , , , , , , , , ,16 0,27 41,73 43,09 Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Personel 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mal Ve Hizmet Alım Gid. Üretime Yön. Mal Ve Mal. Al. Tüketime Yön. Mal Ve Mal. Al , , , , , , , , , , , , , , , ,38 36,37 45,14 27, , , , , , ,53 0, , , , , , ,70 0, , , ,32-43,93 50,61 13, , , , , , , , , , , , , , , , ,87 10,89 46,12 28,39 Yolluklar , , , , , , , , , , , , , , , ,62 43,99 53,26 11,48 Görev Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,04 54,79 58,46 36,72 Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , , , ,95 57,67 45,16 30,50 Temsil Ve Tanıtma Gid. Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım.Bak.On.Gid. Gayrimenkul Mal Bak. On. Gid , , , , , , , , , , , , , , , ,68 13,16 45,53 18, , , , , , , , , , , , , , , , ,08 118,23 35,29 21, , , , , , , , , , , , , , , , ,82 21,17 36,48 3,34 25

27 Tedavi Ve Cenaze Gid , ,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,20 0, ,18 0,00-100,00 100,00 0,00 Faiz Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,31 6,37 57,78 47, ,00 Kamu Kur. Öd. İç Borç Faiz Gid. Diğer İç Borç Faiz Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,85 5,75 62,98 64,30 Dış Borç Faiz Gid , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,46 7,42 50,64 32,87 İskonto Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kısa Vadeli Para Piy. Nakit İş. Faiz Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Türev Ürün Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kira Sertifikası Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler , , , , , , , , , , , , , , , ,49 12,18 26,73 41, ,89 Görev Zararları , , , , , ,72 0, ,66 0, , , , , , , ,52 71,86 6,57 88,78 Hazine Yardımları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Trans. Hane Halkına Yap. Trans. Devlet Sosyal Güv. Kur. Hane Hal. Yap. Fayda Öde. Yurtdışına Yapılan Tran. Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,35 7,55 89,48 65, , , ,16 0,00 0, , , , , ,40 0, , , , , ,63-57,98 102,93 10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 10, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,50 14,13 46,73 36,18 Sermaye Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,03-67,47 51,14 12, ,00 Mamul Mal Alımları , , ,24 0, , , , , , , , , , , , ,99-91,43 78,86 2,78 Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamu. Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Menkul Malların Büyük Onarım Gid. Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,48 0,00 0, ,00 0, , , , ,48 3,43 16, , , , , , , , , , , , , , , , ,39 37,28 86,03 73, , , , , , , , , , , , , , , , ,45-73,19 42,45 12,20 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, ,00 0, ,05 0,00 0, , , ,00-78,11 95,74 0,17 Stok Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26

28 Diğer Sermaye Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sermaye Transferleri , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 30,57 99,45 79, ,00 Yurtiçi Sermaye Trans. Yurtdışı Sermaye Trans , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 30,57 99,45 79,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Borç Verme 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Yurtiçi Borç Verme 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurtdışı Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personel Giderlerini Karş. Öd. Kur Farklarını Karş. Öd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yatırımları Hız. Öd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doğal Afet Gid. Kar. Öd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yedek Ödenek 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yeni Kurulacak Daire Ve İda.İht.Karş.Öd. Mülteci Ve Göçmen Gid. Öd. Diğer Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , , , , , , , , , , , , , ,11-2,66 50,20 29, ,89 27

29 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplam Ocak-Haziran Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,67 17,60 54,72 40, ,33 Mülkiyet Üzerineden Alınan Ver. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Ver. 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, ,95 0,00-100,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,18 0, , , ,28 16,28 53,87 39,35 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,39 32,73 49,67 41,18 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Ver. Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. Mal ve Hizmet Satış Gel. Malların kullanma veya Faal. Bul. İzni Gel. 0, , ,33 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,77-23,30 52,23 27, , , , , , , , , , , , , , , , ,88 21,12 45,08 26, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlar Hasılatı 0, ,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00-100,00 0,00 0,00 Kurumlar Karları , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kira Gelirleri , , , ,37 0, , , , , , , , , , , ,14-19,54 57,14 26,69 Diğer Teşebbüs ve Mülk. Gel. Alınan Bağış ve Yar. ile Özel Gel. Yurt Dışından Alınan Bağ. ve Yar. Merkezi Yönetim Büt. Dahil İda. Al. Bağ. ve Yar. Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yar. Kurumlardan ve Kiş. Al. Yar. ve Bağ , ,65 0,00 0,00 0, , , , , , ,78 0, ,09 0, ,04 0, , ,52 0, , ,75-54,91 100,00 31, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proje Yardımları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,79 27,63 46,74 51, ,21 28

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık

Detaylı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Mayıs 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı