AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIM TESİSİ FIRIN CÜRUFLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI. Kamil B. VARINCA, Yaşar AVŞAR, M.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIM TESİSİ FIRIN CÜRUFLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI. Kamil B. VARINCA, Yaşar AVŞAR, M."

Transkript

1 AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIM TESİSİ FIRIN CÜRUFLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI Kamil B. VARINCA, Yaşar AVŞAR, M. Talha GÖNÜLLÜ Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 34220, Esenler/İstanbul/Türkiye ÖZET Günümüzde kurşun, endüstrilerde geniş bir yelpazede kullanım alanına sahiptir. Kurşun birincil kaynak olarak cevherlerden, ikincil kaynak olarak da içerisinde kurşun bulunan malzemelerden geri kazanım yoluyla elde edilmektedir. Ancak hem birincil kurşun kaynaklarının azalması hem de ikincil kurşun kaynaklarından kurşun üretiminin daha ekonomik hale gelmesi kurşun kaynağı olarak ikincil kaynaklara yönelimi artırmaktadır. İkincil kurşun kaynaklarından en önemlisi akümülatörlerdir. Atık akümülatörler, geri kazanım tesislerinde kırılmak suretiyle içerlerindeki plakalar, kutup başları ve anot çamuru kurşunundan yararlanmak üzere ergitme fırınına beslenmektedir. Fırınlardan kurşun eriyiği ile birlikte ayrıca fırın cürufu da oluşmakta ve bu gibi tesislerin önemli bir atık türünü oluşturmaktadır. Bu atık türü, içeriğindeki kurşun miktarı değişmekle birlikte, ülkemizde tehlikeli atık sınıfında yer almaktadır. Bu bildiride, akümülatör geri kazanım tesislerinden çıkan fırın cüruflarının yeniden değerlendirilmesi konusunda mevcut bilimsel çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar cürufun direkt kullanılması şeklinde olabileceği gibi aynı zamanda çimento gibi bağlayıcı maddelerle katılaştırma/stabilize etme işlemleri şeklinde de olabilmektedir. Fırın cürufları çimento bağlayıcı maddesi ile muamele edilmek suretiyle katılaştırmaya tabi tutularak ürün olarak çıkan katılaşmış malzemenin hem mukavemet hem de sızabilirlik özellikleri belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Fırın cürufu, katılaştırma/stabilizasyon, kurşun, TCLP INVESTIGATION OF RE-USE OF FURNACE SLAG OF ACCUMULATOR RECYCLING PLANT ABSTRACT Today, lead has a wide range of uses in industries. Lead as the primary source from ores and as a secondary source from recovery of materials is obtained through. However, reduction of sources of lead and lead production from secondary lead sources becomes more economical, orientation of secondary sources as a source of lead increases. The most important secondary sources of lead are accumulator. Waste accumulators are fed melting furnace. With lead melt from furnaces, furnace slag is also formed and these are an important type waste. This type of waste, the amount of lead content varies, is in a class of hazardous waste in our country. In this paper, existing scientific studies about re-use of furnace slag are included. These studies may be including such as direct use and as cement solidification/stabilization. Furnace

2 slag was treatment cement binding and solidified materials were determined properties of strength and leaching. Keywords: Furnace slag, solidification/stabilization, lead, TCLP GİRİŞ Akümülatör geri kazanım tesisleri, hurda aküleri işleyerek külçe kurşun üretimi yapmaktadırlar. Akümülatör geri kazanım tesisine ait örnek bir akım şeması Şekil 1 de verilmiştir. Tesise gelen defolu veya hurda haldeki aküler ilk önce akü kırma ünitesinin ilk kısmı olan kırma makinesine verilir. Aküler bantla kapak kesme ünitesine taşınır. Akü burada yan çevrilerek kapak kısmı kesilir. Bu vesileyle kapak kısmındaki kutup başları da alınmış olur. Kapak kısmı bir bant üzerine düşürülürken, geri kalan akü gövdesi bir trommele beslenir. Trommelde akü gövdesi içindeki akü plakaları, gövdeden ayrılarak aşağıya bir hazne içine düşürülür. Su ile yıkanan akü plakaları asidinden yıkanılarak bir bant ile taşınıp ayrı bir kısımda stoklanır. Trommelden çıkan akü kapları ve içindeki akü çamurları ile ilk başta kesilen akü kapak kısmı beraberce bir bant üzerine gelir ve bu komponent karışımı bu taşıyıcı bant yardımı ile çekiçli kırıcıya sevk edilir. Çekiçli kırıcıda küçük parçalara ayrılan karışım, su ile tasnif edilmek üzere içinde su bulunan bir bölmeye beslenir. Bu bölmenin tabanından kutup başları, onun üstünden akü çamuru ve onun da üstünden plastik kısımlar yıkanmış halde alınarak ayrı noktalarda biriktirilir. Şekil 1. Akümülatör geri kazanım tesisine ait örnek bir akım şeması

3 Kırma ünitesi çıktıları olan; plakalar, kutup başları ve anot çamuru kurşunundan yararlanmak üzere ergitme fırını kısmına beslenmektedir. Ergitme fırınına beslenenler; akü plakaları, kutup başları ve anot çamurudur. Ergitme fırınına beslenen kurşun içeren hammaddelere ilave olarak kurşun rafinasyonunu sağlamak ve safsızlıkları ayırabilmek için aşağıdaki katkı maddeleri de beslenmektedir: Soda (Na 2 CO 3 ) Demir talaşı (Fe) Silis (SiO 2 ) Meşe kömürü (C) ve/veya kömür tozu (C) Kireç (CaO) Katkı maddelerinin oranı fırına beslenen kurşunlu hammaddenin durumuna göre belirlenir. Fırında ergitme için enerji, brülörlerde fuel oil (4 nolu) yakılması ile temin edilmektedir. Brülör ile ergime için takriben 6 saat ısıtma ile 1100 C sıcaklık sağlanır. Eriyik kurşun ve cüruf ayrılarak fırından alınır. Eriyik kurşun, ön potaya alındıktan sonra kalıplara soğutulmak üzere dökülür. Oluşan cüruf kaya parçaları görüntüsünde olup Şekil 2 de gösterildiği gibidir. Cürufun genel bileşimi Çizelge 1 de verildiği gibidir. Buna göre cüruf genelinde Fe ve Si metali önde gelmekte ve önemli bir oranı oluşturmaktadırlar. Daha sonra oranları az olmakla beraber Na ve Ca metalleri de öne çıkmaktadır. Bu metaller, tesiste rafinasyon için kullanılan maddelerden kaynaklanmaktadır. Cüruf genelinde Pb içeriği %0,48 olarak verilmiştir. Cüruf numunelerinin heterojen yapıda olması nedeniyle, içinde kurşun oranı yüksek olan bir partikül seçilerek yapılan SEM analizinde Çizelge 2 de verilen değerler elde edilmiştir. PbO içeren partikül içindeki PbO/Pb elementi oranı %34,76 şeklindedir. Şekil 2. Oluşan cürufun görüntüsü Çizelge 1. Cüruf bileşimi (% ağırlık) Element Numune 1 Numune 2 Ortalama Na 7,04 8,04 7,54 Mg 0,74 0,88 0,81 Al 1,52 1,68 1,6 Si 15,27 16,56 15,915 S 1,52 1,57 1,545 Ca 3,52 3,38 3,45 Cr 0,55-0,275 Fe 33,48 30,57 32,025 Pb 0,61 0,35 0,48 O 35,35 36,39 35,87

4 MATERYAL METOD Çimento Çizelge 2. Cüruf içindeki Pb içeren partikülün bileşimi (% ağırlık) Element Pb içeren partikül Na 9,00 Mg 1,35 Al 1,19 Si 9,83 Ca 2,16 Fe 17,02 Pb 34,76 O 24,70 Çalışmada PÇ 42,5 tipi çimento kullanılmıştır. Çimentoya ait kimyasal içerik Çizelge 3 de verilmiştir. Cüruf Çizelge 3. Çalışmada kullanılan PÇ 42,5 tip çimentonun içeriği İçerik Miktar (%) SiO 2 20,91 Al 2 O 3 4,00 Fe 2 O 3 3,61 CaO 64,85 MgO 0,97 SO 3 2,29 K 2 O 0,57 Çalışmada Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. nin Gediz-Kütahya daki hurda akü geri kazanma tesisinden çıkan cüruflar kullanılmıştır. Cürufa ait kimyasal içerik Çizelge 4 de verilmiştir. Kalıpların hazırlanması Çizelge 4. Çalışmada kullanılan cürufun kimyasal içeriği İçerik Miktar (%) Fe 21,33 FeO 2 30,47 SiO 2 41,20 Si 18,95 Pb 1,37 Cd 0,0027 Cr 0,0017 Tesisten alınan kuru ve katı cüruflar çimento ile homojen bir karışımın sağlanması amacıyla öğütülmüştür. Öğütülen cüruf çimento ile %5 oranında karıştırılarak su ile karışım hazırlanmış ve 6 cm çapında plastik silindirik kalıplara dökülmüşlerdir. Çalışmaların

5 doğruluğunun ve tekrarlanabilirliğinin sağlanması amacıyla 3 adet sadece çimento ve suyun yer aldığı şahit karışım ile cürufun toplam ağırlığa oranı %5 olan 6 adet numune hazırlanmıştır. Her bir numunede 10 g cüruf 200 g çimento bulunmaktadır. Katılaşmış Malzemenin Mukavemetinin Belirlenmesi Karışımlar kalıba döküldükten sonra dayanımlarının ölçülmesi amacıyla yapılacak mukavemet deneyi için 7 ve 28 gün beklenilmiştir.7. gün şahitlerden ikisi, numunelerden ise üç tanesi mukavemet deneyine tabi tutulmuştur. 28. gün ise diğer şahit ve numunelerin mukavemet deneyleri yapılmıştır. Mukavemet deneyi TS EN Beton Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney numunelerinde basınç dayanımının tayini nde anlatıldığı üzere basınç dayanım test cihazının iki ağzı arasına konan numunenin kırıldığı andaki basıncın kaydedilmesi ile yapılmaktadır. Deney Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine ait Malzeme Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Katılaşmış Malzemenin Sızma Özelliklerinin Belirlenmesi Mukavemet deneylerinin ardından katılaşmış malzemenin sızma özelliklerinin tespiti maksadıyla sızma testi uygulanmıştır. Bu amaçla ABD EPA Metot Zehirlilik Sızma Testi (TCLP) deney talimatı kullanılmıştır. TCLP, katılaşmış malzemenin asidik ortamda sıvı ortamına kirletici geçirme özelliğini test belirlemektedir. Bu amaçla malzemenin cinsine göre hazırlanan asetik asit içerikli ekstraksiyon (muamele) sıvısı 18 saat boyunca çalkalanmak suretiyle katılaşmış malzeme ile muamele edilir. Deney sonrası eluatta (suya geçen kısım) kimyasal içerik tayini yapılır. Deney, katılaşmış malzemenin 9,5 mm nin altına öğütülmesinin ardından deneyde kullanılacak ekstraksiyon sıvısının tespiti ile başlamıştır. Bu amaçla deney talimatında anlatıldığı üzere 5 g atık 96,5 ml distile su ile birlikte alınıp 5 dakika manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. ph ölçümü yapılmış ve ph 5 den büyük olduğu için yine deney prosedürüne göre 3,5 ml 1 N HCl ilave edilmiş, kabın ağzı kapatılarak 50 C ye kadar ısıtılmış ve 10 dakika bu sıcaklıkta kalması sağlanmıştır. 10 dakikanın sonunda oda sıcaklığına gelmesi için kendiliğinden soğumaya bırakılmıştır. Çözelti soğuduktan tekrar ph ölçümü gerçekleştirilmiş ve ph yine 5 den büyük olduğu için deney talimatına göre ekstraksiyon sıvısı 2 nin kullanılacağına karar verilmiştir. Bu işlem her bir numune için gerçekleştirilmiş olup numunelerin tümünde ekstraksiyon sıvısı 2 nin kullanılması gerektiği görülmüştür. Ekstraksiyon sıvısı 2 nin hazırlanışı ise şöyledir. 5,7 ml glacial asetik asit alınıp 100 ml ye distile su ile tamamlanır. Hazırlanan çözeltinin ph sı 2,88 ± 0,5 ise çözelti doğru hazırlanmıştır. Öğütülmüş malzeme ağırlıkça 1:20 oranında olacak şekilde ekstraksiyon sıvısı ile karıştırılmış ve 18 saat müddetince çalkalanmıştır. 18 saatin sonunda çözelti 0,6 0,8 µm lik cam fiber filtreden 50 psi lik basınç altında süzülmüş ve süzüntü ICP de okunmuştur.

6 Mukavemet Mukavemet (kg/mm 2 ) DENEY SONUÇLARI Mukavemet Deney Sonuçları Katılaşmış malzeme 7. ve 28. gün mukavemet deneyine tabi tutulmuştur. Mukavemet sonuçları Şekil 3 ve 4 de verilmiştir. 7 günlük mukavemet deney sonuçları 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Şahitler 2,5 2,9 Şahitler ortalaması 2,7 2,7 2,7 Numuneler (%5 atık) 1,7 2,1 1,6 Numuneler ortalaması 1,8 1,8 1,8 Denemeler Şahitler Şahitler ortalaması Numuneler (%5 atık) Numuneler ortalaması Şekil gün yapılan mukavemet deney sonuçları 28 günlük mukavemet deney sonuçları 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Şahitler 2,8 Şahitler ortalaması 2,8 2,8 2,8 Numuneler (%5 atık) 2,2 2,2 2,1 Numuneler ortalaması 2,2 2,2 2,2 Denemeler Şahitler Şahitler ortalaması Numuneler (%5 atık) Numuneler ortalaması Şekil gün yapılan mukavemet deney sonuçları

7 mg/l Pb mg/l Pb TCLP Deney Sonuçları Mukavemet deneyine tabi tutulan malzeme ardından TCLP deneyine tabi tutulmuştur. Deney sonucunda eluatta kurşun, kadmiyum, krom ve demir okumaları yapılmıştır. Cürufun analizinde tehlike oluşturacak maddelerden sadece kurşun içeriği olduğu için burada sadece kurşun sonuçları verilmiştir. TCLP deney sonuçları Şekil 5 ve 6 da verilmiştir. Pb için 7 günlük TCLP neticeleri 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Şahitler 0, , Şahitler ortalaması 0, , , Numuneler 0, , , Numuneler ortalaması 0, , , Denemeler Şahitler Şahitler ortalaması Numuneler Numuneler ortalaması Şekil 5. Pb için 7 günlük TCLP neticeleri Pb için 28 günlük TCLP neticeleri 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Şahitler 0, Şahitler ortalaması 0, , , Numuneler 0, , , Numuneler ortalaması , , , Denemeler Şahitler Şahitler ortalaması Numuneler Numuneler ortalaması Şekil 6. Pb için 28 günlük TCLP neticeleri

8 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Bu çalışmada, akümülatör geri kazanım tesisi cürufunun bertaraf edilmesinde katılaştırma yönteminin uygunluğu araştırılmıştır. Bunun dışında diğer alanlarda değerlendirilebilirliği de araştırılmıştır. Çalışmalarında, ilk etapta cüruf öğütülerek çimento ile karıştırılmış ve ardından katılaşması beklenmiştir. Ardından katılaşmış malzemenin dayanımını test etmek amacıyla malzeme mukavemet deneyine ve kimyasal analizlerinin belirlenmesi amacıyla da sızma testi olan TCLP deneyine tabi tutulmuştur. Mukavemet deneyi sonuçlarına bakıldığında üretilen malzemenin dayanım gerektiren beton uygulamalarında kullanabileceğini göstermiştir. TCLP deney neticelerine bakıldığında ise katılaşmış malzemenin sızma özellikleri oldukça düşüktür. Sonuçlar üretilen katılaşmış malzemenin zehirlilik açısından tehlike oluşturmadığını göstermektedir. Sonuçta yapılan bir katılaştırma-kararlılaştırma işleminin hem mukavemet hem de sızma açısından iyi neticeler vereceği sonucuna varılmıştır. Bu suretle hazırlanacak bir malzeme; kaldırım taşı, asfalt altı beton, yada dış mekan duvarlarında kullanılabilir ya da bu şekilde düzenli depo sahasında stabil bir atık olarak çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde depolanabilir. KAYNAKLAR EPA, (1992), EPA Test Method 1311: Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP). TSE, (2010), TS EN Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini. Mutlu Akü, (2007), Mutlu Akü ve Malzemleri Sanayi A.Ş.

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DENİZLİ BÖLGESİ TRAVERTEN ARTIKLARININ BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ALÜM ÇAMURUNUN PUZOLANİK MALZEME OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Osman ÜÇÜNCÜ, Mustafa GÜLAY KTÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet BİLEN ÇELİKHANE CURUFLARINDAN LİÇ-KARBONATLAŞTIRMA PROSESİ İLE KALSİYUM KARBONAT KAZANILMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ Ahmet BEYCİOĞLU Danışman: Doç. Dr. Celalettin

Detaylı

MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI

MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI İsmail DEMİR* 1, M. Serhat BAŞPINAR 2, Senem ABADAN 3, Erhan KAHRAMAN 1, Osman ÜNAL 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

ALTIN MADENİ İŞLETMECİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALTIN MADENİ İŞLETMECİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALTIN MADENİ İŞLETMECİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ MELTEM KEKEÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Doğal Taş Atık Depolama Sahasındaki Mermer Atıklarının Özelliklerinin İncelenmesi

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Doğal Taş Atık Depolama Sahasındaki Mermer Atıklarının Özelliklerinin İncelenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 025802 (9-15) AKU J. Sci. 12 (2012) 025802 (9-15) Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY- MIXED CONCRETE

Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY- MIXED CONCRETE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY-

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI

ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa 11-18, Haziran 2003 Vol.42, No. 2, pp. 11-18, June 2003 ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI Utilization of Wastewater Sludge in Cement İlkay Bengü ÇELİK

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA

M Yıldırım Ç U Muh Mon Fakültesi, Maden Mühendisliği Bolumu, Balcalı, ADANA 3 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14 15 Ekim 1999 Izmir, Türkiye Adana/Feke Kuvarsitlerinden ZUccaciye Kalitesinde Cam Kumu Hazırlanması H Akarsu Camış Madencilik A Ş MERSİN M Yıldırım Ç U Muh Mon

Detaylı

Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri

Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri Beton Yollarda Buz Çözücü Tuz Etkisine Su-Çimento Oranının Etkileri 1 Şenol Berberoğlu, * 2 Mehmet Sarıbıyık ve 2 Yunus Ekiz 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kampüs, ADAPAZARI 2 Sakarya

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

FARKLI KALSİNASYON ORTAMLARININ KİREÇ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI KALSİNASYON ORTAMLARININ KİREÇ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI MADENCİLİK, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa 19-28, Aralık 2005 Vol.44, No. 4, pp 19-28, December 2005 FARKLI KALSİNASYON ORTAMLARININ KİREÇ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigating Effects of

Detaylı

Demir Cevherinin Peletlenmesi Pelletizing of Iron Ores

Demir Cevherinin Peletlenmesi Pelletizing of Iron Ores MADENCİLİK Mart March 1990 Cilt Volume XXIX Sayı No 1 Demir Cevherinin Peletlenmesi Pelletizing of Iron Ores Necati YILDIZ (*) ÖZET Dünyada gelişen teknoloji içinde demir-çelik endüstrisi de yerini almıştır.

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

İNCE BOYUTLU SEMİKOKLARIN BRİKETLENDİKTEN SONRA EV YAKITI OLARAK KULLANILMASI Use of Briguetted Fine Semicokes as Domestic Fuel

İNCE BOYUTLU SEMİKOKLARIN BRİKETLENDİKTEN SONRA EV YAKITI OLARAK KULLANILMASI Use of Briguetted Fine Semicokes as Domestic Fuel İNCE BOYUTLU SEMİKOKLARIN BRİKETLENDİKTEN SONRA EV YAKITI OLARAK KULLANILMASI Use of Briguetted Fine Semicokes as Domestic Fuel Ramazan ASMATÜLlP Anahtar Sözcükler: Düşük Sıcaklık Koklaştırması, İnce Boyutlu

Detaylı