TADİLAT İSTANBUL 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TADİLAT İSTANBUL 2007"

Transkript

1 TADİLAT İSTANBUL 2007 YAPI YENİLEME FUARI 7-10 HAZİRAN 2007 İSTANBUL EXPO CENTER TADİLAT İSTANBUL FUARI NDA STRÜKTÜREL GÜÇLENDİRME

2 YAPI SEKTÖRÜNDE YAPI YENİLEME/RENOVASYON TRENDİ Yapı yenileme kavramı, genel yapı sektörü içinde net biçimde tanımlanmış bir alan olarak son dönemlerde büyük bir hızla öne çıkıyor. Çağdaş batı ülkelerinin hemen hepsinde, renovasyon tanımlaması kullanılarak apayrı bir faaliyet alanı olarak izah edilen yapı yenileme, mimarinin ve kentleşme politikalarının Türkiye deki en önemli gündemi konumuna gelmiştir. Kentlerdeki mevcut yapı stoğunun da son yıllarda artan yenilenme ihtiyacı inşaat sektöründe yeni bir trendin başlangıcı oldu: Renovasyon. Hem tarihi hem de fiziki eskimelerin yanında deprem gibi doğal felaketler sonucu da yıpranan ve yenilenmesi gereken yapı stoğu, özellikle modernleşen kentlerde kendini daha fazla hissettirir oldu. Tarihi geçmişi ve yıpranan yapılarıyla İstanbul da bu kentler arasında renovasyon kültürüne önem vermeye başladı. Kentteki yeni yerleşim alanları üzerinde projelendirilen şantiyelerde yükselen inşaatlar bu büyük yapı stokunun içinde hala çok küçük bir paya sahip. Bir milyonun çok üzerindeki bu genel bina mevcudu, büyük oranda güçlendirilmeyi, yenilenmeyi ya da dönüştürülmeyi bekleyen yapılardan oluşuyor. Kent merkezindeki birçok büyük işyeri binasının cephe renovasyonları, ardarda açıklanan kentsel dönüşüm projeleri, yerel yönetimlerin semt semt siluet yenileme politikaları, bu genel şehir yenilenmesi ihtiyacının ilk örneklerini oluşturuyor. İstanbul un deprem güvenliği açısından yapması gerekenler ise tüm bina stoku üzerinde gelecek dönemlerde önemli yatırımlara girilmesini zorunlu kılıyor. Kentin tarihi özelliği ve tarihi yapıları ile vurguladığı kültürel mirasın korunması gereği de restorasyon politikalarını yönlendiriyor ve kentin mevcut yapıları ile konurmasına da tüm dünya tarafından özellikle önem veriliyor. 1

3 İstanbul un genel bir politika dahilinde belirlediği kentsel dönüşüm projeleri içinde üç temel konuda hedefleri bulunduğu biliniyor: Yapısal güçlendirme Yapı yenileme Restorasyon Bu hedefler doğrultusunda başlayan çalışmalar için ortak bir platform oluşturulması amacıyla Tadilat İstanbul 2007 Yapı Yenileme Fuarı düzenlenmektedir Haziran 2007 tarihinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ndeki fuarı Yapex Fuarlar kuruluşu Akdeniz Tanıtım A.Ş, Alman Fuarlar kuruluşu Messe Münih işbirliği ile düzenlemektedir. YAPI YENİLEMEDE ÖNE ÇIKAN KONULAR Fuarların çok genel ya da çok spesifik olmalarından kaynaklanan hedefe tam olarak varamama durumları, fuar düzenleyenlerin, katılanların ve izleyenlerin önemli sorunudur. Yapı ve inşaat genel sektörü içinde halen İstanbul da çok sayıda fuar düzenlenmektedir. Bunlar arasında genel sektör fuarları ve ayrıca salt bir ürün grubuna odaklanan birçok malzeme fuarı göze çarpmaktadır. Genel sektör fuarlarında; tüm dünyadaki büyük fuarlarda olduğu gibi temel sıkıntı, ziyaretçilerin ve alıcı grupların konsantre hedeflerinden uzaklaşmalarıdır. Fuarlara ulaşımlarda yaşanan sorunlar, genel fuar içerisinde geçirilen uzun süreler, salonlardaki yerleşim dağınıklığı ve standart farklılıkları, ziyaretçiyi yormakta, önceden planladığı amaç ve süreleri dağıtmakta, ticari performansı üzerinde de düşmelere zemin oluşturmaktadır. Örneğin bir restoratörün iki ayrı alternatif ürün arasında yapacağı görüşmeler için genel fuar içinde uzun bir yol katetmek zorunda kalması, zaman, dikkat ve ticari performans kaybıdır. Bu performans kayıplarını kendi konsantre konularına yönelik özel fuarlar ile telafi etmek isteyen alt sektörler, son dönemlerde İstanbul da birçok alt grup fuarının organizasyonu ile hedefe ulaşmak istemiştir. 2

4 İstanbul un gelecek mimari trendine ve kentsel dönüşüm stratejilerine, yatırımlarına ivme sağlayacak ve gerek katılımcı ürün alternatifleri gerekse ziyaretçi grupların ortak hedefleri üzerinde etkin bir ticari platform yaratacak fuar konsepti ise renovasyon, yani yapı yenileme fuarıdır. Kentsel yapılanmayı ve trendi doğru algılamak, yatırım ve yenileme dinamikleri üzerinde etkili olmayı hedeflemek, sektörün pazarlama argümanlarını desteklemek ve bu yaklaşımda bir fuar ortamı oluşturmak için TADİLAT İSTANBUL fuar projesi düzenlenmektedir. Bu projede amaçlanan; ziyaretçisinin beklentileri ile tam örtüşen, profesyonel ve hedefe yönelik bir sektör fuarıdır. Akdeniz Tanıtım, yapı yenileme kavramının lokomotifleri olan ürün-hizmet-uygulamaları 6 konu başlığı altında birleştirdi. Fuarda konsantre olunan bu konu başlıkları AHŞAP, YAPI KİMYASALLARI, CEPHELER, RESTORASYON, STRÜKTÜREL GÜÇLENDİRME ve MODERNİZASYON şeklinde tanımlandı. Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler nedeniyle ya da yıllar boyunca maruz kaldığı ortam koşulları, trafik, yaşam biçimine ayak uyduramama gibi durumlardan dolayı birçok yapının strüktüründe aşınma ve dayanıksızlık gözlenir. Yapının ayakta durmasını engelleyen bu sorunlardan dolayı yıkılmaması için ek takviyeler gerektiren bazı güçlendirme çalışmaları Tadilat İstanbul Fuarı nda Strüktürel Güçlendirme başlığı altında hazırlanan sektör raporu ile ele alınmıştır. 3

5 TADİLAT İSTANBUL FUARI NDA STRÜKTÜREL GÜÇLENDİRME Yapıların dayanımlarının artırılması gereği değişik nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Projesinde ve yapımında hata, kusur ve eksiklikler olan yapının çeşitli elemanlarında zaman içinde hasar ve zayıflık belirtileri ortaya çıkabilir: yapıların kullanma amacının zaman içinde değiştirilmesi sonucu yapıda bazı taşıyıcı sistem değişikliklerinin yapılması gerekebilir. Bunlardan başka yapılarda onarım ve güçlendirmeyi gerektiren en önemli olay depremlerin yapılardaki etkileridir. Depremlerin ortaya çıkardığı onarım ve güçlendirme gereğini anlamak için depreme dayanıklı yapı tasarım kavramını değerlendirmek gerekir. Ülkemizde en eski devirlerden bu yana depremler meydana gelmektedir. Ancak depremlerden hasar görmüş olan yapıların onarım ve kullanma süreleri içinde olabilecek yeni depremlerden de orta veya az hasar görecek şekilde takviye edilmelerinin ne uıygulaması yapılmış ve ne de bu konudaki tekniklerin gelişimi sağlanabilmiştir. Depreme karşı yapılan ilk güçlendirme çalışması 1968 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nce Prof. Uğur Ersoy Başkanlığında Bartın çimento fabrikasının güçlendirilmesi ile başlamıştır. 1. Hasar Saptama İşlemleri Hasarlı, onarılacak ya da güçlendirilecek bir yapı tıpkı tıp doktorunun önüne gelmiş bir hasta gibidir. Hastanın durumunun belirlenmesi için muayene ve tıbbi incelemeler, röntgen, ultrason gibi ölçme yöntemleri uygulanıyorsa yapı için de benzer bir şekilde inceleme ve muayenelerin yapılması 4

6 gerekir. Yapı hasarının belirlenmesi, yapıya "teşhis" konulması ve daha sonra da "tedavi" için gereken "ilaçların" verilmesi ya da "ameliyat" yapılması açısından yapılacak bir benzetme sonucunda hasar saptama, onarım ve takviye işlerini yapan inşaat mühendisi bir "yapı doktorluğu" yapmaktadır. Yapının hastalığına bir "tanı" konulması için mühendisin kullanabileceği araçlar, yapı içinde bakacağı yerler ve yapacağı diğer işler, yapı sahiplerine ya da kendi kendine soracağı sorular aşağıda sıralanmaktadır: Gözle yapılan tesbitler ve anında alınması gereken önlemler, yapının boşaltılması ya da bazı bölümlerinin askıya alınması, Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanların üzerindeki her türlü hasarın fotoğraf ya da kroki olarak kâğıda geçirilmesi, çatlakların genişliği ve yerlerinin ölçülmesi ve işaretlenmesi, bunların yerlerinin daha sonra karışmaması için numaralanması yararlıdır. Düşey elemanlardaki kalıcı yatay ötelemeler ve düşeyden sapmaların ölçülmesi, yatay elemanlardaki düzeçten uzaklaşmalar ve düşey deformasyon ve sehimlerin ölçülmesi, Yapı elemanlarının boyutlarının projesinde öngörülenden farklı yapılmış olması durumunda gerçek kesit ve boyutların ölçülerek belirlenmesi, Yapıdan malzeme örnekleri alınarak bunların dayanım ve gerilim -birim deformasyon özelliklerinin belirlenmesi, Gerektiğinde betonarme yapılarda donatıların üstündeki beton örtü kaldırılarak donatının yeri, çap ve miktarının belirlenmesi, Yapının deprem ya da hasar öncesi durumu hakkında bilgi toplanması, özellikle hangi koşullarda yapıldığı, daha önce deprem etkisinde kalıp kalmadığı, önceki hasar, onarım ve değişiklikler belirlenmelidir. Yapının dinamik özelliklerinin, doğal periyot ve sönüm oranı, ölçülmesi, yapı elemanlarına statik yükleme deneyleri yapılması, Yapı çevresindeki zeminin özelliklerinin saptanması, bunun için gereken sondaj, ölçme ve benzeri işlemlerin yapılması, Yakın çevrede benzer yapıların karşılaştırma amacı ile incelenmesi. Yapının hasarının açıklanması için gereken her türlü bilgi toplanmalıdır. Gerekirse sıva, badana, taş ve ahşap kaplamalar kaldırılarak altlarındaki elemanlarda da çatlakların olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Yapıda hasarsız elemanlar da varsa not edilmelidir. Yapının plan ve projeleri bulunup incelenmelidir. Yapı temellerinde hasar olduğu kuşkusu varsa temellerin açılıp incelenmesi gerekir. Yapının projesini yapan, inşaatını uygulamış teknik elemanlar ile görüşüp yapım kalitesi ve yapım koşulları üzerine bilgi toplamak yararlı olacaktır. 5

7 Bu listede verilen bütün işlemlerin yapılması, sözü edilen bütün bilgilerin toplanması her hasarlı ya da problemli yapı için gerçekleşmeyebilir. Bu listeye başka ekler de olabilir. Amaç yapı üzerinde değerlendirmede kullanılabilecek her türlü bilgiyi toplamaktır. Yapı ile ilgili veri ne kadar çok ise sağlıklı bir sonuca ulaşmak o ölçüde kolaylaşacaktır. Bu veriler kullanılarak yapıdaki hasarın nedenleri ve onarım ve güçlendirme ilkeleri belirlenecektir. Özellikle şiddetli bir depremden sonra çok sayıda ve değişik büyüklükte artçı depremler olmaktadır. Bu artçı sarsıntılar bazı durumlarda yapının hasarının daha ağırlaşmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle hasarın daha doğru değerlendirilebilmesi için artçı sarsıntıların yapı üzerindeki etkilerinin de göz önüne alınması gerekir. 2. Yapılardaki Hasar Grupları 2.1 Hafif Hasar: İnce sıva çatlaklarının oluşması ve küçük sıva parçalarının dökülmesi 2.2 Orta Hasar: Duvarlarda küçük çatlaklar olması, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi kiremitlerin kayması, bacalarda çatlak olması ve bazı baca parçalarının düşmesi 2.3 Ağır Hasar: Duvarlarda büyük çatlakların olması ve bacaların yıkılması 2.4 Yıkıntı: Duvarların yarılması, binaların bazı bölümlerinin yıkılması ve derzlerle ayrılmış bölümlerin bağlantısını kaybetmesi 2.5 Fazla Yıkıntı: Yapıların tüm olarak yıkıması Belirli bir düzeyde hasarlı yapı sayısının toplam yapı sayısına oranları az ise % 3 çok ise % 50 ve pek çok ise % 75'e karşılık olmaktadır. Şiddet cetvelinde depremin insanlar üzerindeki etkileri (a), yapılar üzerindeki etkileri (b) ve arazideki etkileri (c) alt başlıklarında verilecektir. Bu tanımların yardımı ile deprem şiddetleri aşağıdaki gibidir: 6

8 I - DUYULMAYAN a) Titreşimler insanlar tarafından duyulmaz yalnız sismograflarca kaydedilir. II - ÇOK HAFİF a) Sarsıntılar yapıların en üst katlarında, dinlenmekte bulunan az sayıda kişi tarafından duyulur. III - HAFİF a) Deprem ev içinde az kişi, dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydena getirdiği sallantı gibidir. Dikkatli kişiler, üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki halif sallantıyı izleyebilirler. IV - ORTA ŞİDDETLİ a) Deprem ev içinde çok, dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir. Kapı, pencere ve mutfak eşyaları vs. tıkırdar, döşeme ve duvarlar çatlama sesleri çıkarırlar. Mobilya vs. titrer, asılı eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplardaki sıvalar biraz dökülür. Araç içindeki kişiler sarsıntıyı hissetmezler. V - ŞİDDETLİ a) Deprem yapı içinde herkes, dışarda ise çok kişi tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok kişi uyanır, az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlanmaya başlarlar. Yapılar baştan aşağıya titrer, asılmış eşyalar ve duvarlara asılmış resimler önemli derecede sarsılır. Sarkaçlı saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değiştirebilir ya da devrilebilir. Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar, iyi kilitlenmiş kapalı kapılar açılabilir. İyice dolu, ağzı açık kapılardaki sıvalar dökülür. Sarsıntı, yapı içinde ağır bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir. b) A tipi yapılarda hafif hasar olabilir. c) Bazen kaynak sularının miktarı değişebilir. VI - ÇOK ŞİDDETLİ a) Deprem ev içinde ve dışında hemen herkes tarafından hissedilir. Ev içindeki bir çok kişi korkar ve dışarı kaçarlar, bazı kişiler dengelerini kaybeder. Evcil hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hallerde tabak, bardak, vs. gibi cam eşyalar kırılabilir. kitaplar raflardan aşağı düşer. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirir. b) A tipi çok ve B tipi az sayıda yapılarda halif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar olur. 7

9 c) Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm genişliğinde çatlaklar olabilir. Dağlarda rastgele yamaç kaymaları, kaynak sılarında ve yeraltı su düzeylerinde değişiklikler görülebilir. VII - HASAR YAPICI a) Herkes korkar ve dışarı kaçar, pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük çekerler. Sarsıntı araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir. b) C tipi çok binada hafif hasar, B tipi çok binada orta hasar, A tipi çok binada ağır hasar, A tipi az yapıda yıkıntı olur. c) Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak suyu debisi ve yeraltı su düzeyi değişebilir. Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar. Bir kısım kum ve çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda yamaç kaymaları ve çatlamalar olabilir. Yeraltı boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur. VIII- YIKICI a) Korku ve panik olur. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Ağaç dalları kırılıp düşer. En ağır mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asılı lambalar zarar görür. b) C tipi çok yapıda orta hasar, C tipi az yapıda ağır hasar, B tipi çok yapıda ağır hasar, A tipi çok yapıda yıkıntı olur. Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket eder ya da burkulur. Mezar taşları devrilir. Taş duvarlar yıkılır. c) Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olahilir. Zeminde farklı genişliklerde santim ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Göl suları bulanır, yeni kaynaklar ortaya çıkabilir. Kuru kuyular sulanabilir. Pek çok durumlarda kaynak sularının akıntıları ve yeraltı su düzeyleri değişir. IX - ÇOK YIKICI a) Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rastgele öteye beriye kaçışır ve bağrışır. b) C tipi çok yapıda ağır hasar, C tipi az yapıda yıkıntı. B tipi çok yapıda yıkıntı, B tipi az yapıda fazla yıkıntı ve A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Heykel ve sütunlar düşer. Bentlerde önemli hasarlar olur. Toprak altındaki borular kırılır. Demiryolu rayları eğrilip bükülür. Yollar bozulur. c) Düzlük yerlerde çokça su, kum ve çamur fışkırmaları görülür. Zeminde 10 cm genişliğine dek çatlaklar oluşur. Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar görülür. 8

10 Kaya düşmeleri birçok yer kaymaları ve dağ kaymaları, sularda büyük dalgalanmalar olur. Kuru kuyular yeniden sulanır, sulu olanlar kurur. X - AĞIR YIKICI b) C tipi çok yapıda yıkıntı, C tipi az yapıda fazla yıkıntı, B tipi çok yapıda fazla yıkıntı, A tipi pek çok sayıda fazla yıkıntı görülür. Baraj, bent vc köprülerde önemli hasarlar olur. Tren yolu rayları eğrilir. Yeraltındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda kasisler oluşur. c) Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar olabilir. Bazen 1 metre genişliğinde çatlaklar da olabilir. Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük yamaç kamaları olur. Büyük kaya düşmeleri olur. Yeraltı su düzeyi değişir. Kanal göl ve nehir suları karalar üzerine taşar. Yeni göller oluşabilir. XI- ÇOK AĞIR YIKICI b) İyi yapılmış yapılarda, köprülerde, su bentleri, barajlar ve tren yolu raylarında tehlikeli hasarlar olur. Yol ve caddeler kullanılmaz hale gelir. Yeraltında borular kırılır. c) Yer, yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar tarafından önemli biçimde bozulur. Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir. Kum ve çamur fışkırmaları görülür. XII - YOK EDİCİ (Manzara Değişir) b) Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştan başa yıkıntıya uğrar. c) Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüdeki çatlak ve yarıklarda, yatay ve düşey hareketlerin yön miktarları izlenebilir. Kaya düşmeleri ve nehir versanlarındaki göçmeler çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur. 9

11 3. Onarım ve Güçlendirme Düzeyleri Yapı hasarının giderilmesinde temel olarak iki düzey vardır. Yapı ya da yapı elemanın dayanımı hasar öncesi düzeye getirilir ya da yapı elemanının ya da yapının hasar öncesine göre daha yüksek bir dayanımı olması sağlanır. Genellikle hasar öncesi dayanım düzeyine getirmek ONARIM, hasar öncesine göre daha yüksek bir dayanım düzeyine getirmek GÜÇLENDİRME olarak nitelenmektedir. 3.1 Onarım: Depremde hasar görüp taşıma gücü azalmış elemanların deprem öncesi dayanımlarına yeniden getirilmesidir. Deprem yükünün etkilediği kısa süre içinde hasar olmuştur. Depremin getirdiği geçici yüklerin yarattığı kalıcı deformasyon ve hasar yapının ya da yapı elemanının normal düşey yükleri taşımadaki emniyet katsayısını azaltmıştır. Elemanları deprem öncesi dayanımlarına kavuşturmakla yetinen bir onarımla yapının normal işlevini yürütmesinde bir güvenlik sorunu kalmamıştır. Bu düzeydeki onarımın mantığı şudur: Yapıda hasar yapan yükler normal kullanım yükleri gibi sürekli etkiyen yükler değildir, deprem yükleri geçici etkiyen yüklerdir. Yapının deprem öncesi durumuna getirilmesi yeterlidir. Çünkü yapının deprem öncesinde bir yük taşıma sorunu yoktu. Yapının eskisinden daha dayanıklı olması için gereken harcamalar, aynı düzeye getirmek için gerekenden daha fazladır. Öte yandan aynı büyüklükte bir depremin yapının ekonomik ömrü içinde bir kez daha olma olasılığı az olabilir. 50 yılda bir olan büyüklükte bir depremde hasar görmüş bir yapı 3-5 yıl sonra tümü ile yıktırılıp yeniden yapılacaksa, 50 yıl sonra tekrar olması beklenen aynı büyüklükteki bir ikinci depreme dayanacak düzeyde onarılması ekonomik değildir. 10

12 3.2 Güçlendirme: Ekonomik ömrü içinde sık sık olması beklenen düzeyde bir depremde hasar gören yapının aynı boyutta depremlerin birçok kez yenilenmesi beklentisi karşısında aynı hasarın tekrar tekrar olmaması için eski durumundan daha güçlü duruma getirilmesi gerekir. Yapı ya da yapı elemanında hasar yapan etkinin boyutu aynı biçimde sürmekte ise, ya da deprem gibi yapının ekonomik ömrü içinde aynı boyutta depremlerin yine olması bekleniyorsa, ki bu etkinin süregeleceği anlamına gelir, hasarın önlenmesi, durdurulması ve yinelenmemesi için yapının eski durumundan daha güçlü bir konuma getirilmesi gerekir. Yük altında aşırı sehim, deformasyon ve çatlak yapmış bir yapı ya da yapı elemanı yükünü taşırken zorlandığını gösterir. Bu durumda ya yükü azaltmak ve hasara yol açan etkiyi, oturma gibi, gidermek ya da elemanın dayanımını arttırmak gerekir. Bu ise güçlendirmek olmaktadır. 4. Onarım ve Güçlendirme İlkeleri Onarım ve güçlendirme ilkeleri hasarın nedeni ile bağlantılıdır. Amaç hasarın nedenlerini giderecek önlemlerin belirlenmesi ve hasarın ortaya çıkardığı direnç kaybının giderilmesi ya da bir daha olmaması için gerekli güçlendirme önlemlerinin belirlenmesidir. Farklı hasar nedenleri değişik onarım ilkelerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte yine de hemen her durumda kullanılabilecek ortak önlemler vardır. Bu önlemler depreme dayanıklı yapı kavramı ile de bağlantılıdır. 4.1 Yapının Ağırlığı Azaltılmalıdır: Herhangi bir yapı elemanı yükünü taşırken çatlamış ise yükü gerektiğinden fazla demektir. Bu durumda yük azaltılırsa çatlama duracağından hasar etkisi ortadan kalkacaktır. Depremde yapıya gelen kuvvet, yapının ağırlığı ile orantılı olduğu için yapının ağırlığında yapılacak bir azaltma aynı oranda yapıya gelebilecek deprem kuvvetinin de azalmasını sağlayacaktır. Yapıyı hafifletmek için tuğla bölme duvarların yerine daha hafif alçı, gazbeton ya da ahşap panolu bölme duvarlar yapılabilir. Yapının üst katlarından bir ya da birkaçı yıkılabilir. Yapıda çatıyı yalıtım için konulmuş ağır malzemeler daha hafifleri ile değiştirilebilir. Yapı içindeki kalın sıvalar ya da dış yüzündeki taş kaplamalar kaldırılabilir. 11

13 Yapıyı hafifletme olanağı her zaman olmayabilir. Ancak bu olanaktan yararlanma yolları aranmalıdır. Merdivenlerden taşıyıcı sisteme gelen yükleri azaltmak için merdivenlerin yüklerini doğrudan zemine aktaran düzenlemeler yapılabilir. 4.2 Yapının Sünekliğinin Artması: Süneklik yapının enerji tüketme gücüdür. Betonarme yapılar rijit kolon-kiriş bireşimlerinin çatlayıp hasar görerek mafsallı birleşim yerine dönüşmesi ile depremin enerjisini tüketirler. Mafsallaşan ek yerinin yük taşıma gücünde önemli bir kayıp olmamalıdır. Yapıların deprem sonrası onarımlarında çoğunlukla kesitlerin genişletilmesi, çerçeve boşluklarına perde duvar konulması gibi önlemler kullanılmaktadır. Bunlar ise genellikle yapının dayanımını artıran fakat sünekliği artırmayan uygulamalardır. Rijitliği yüksek elemanların sünekliği azdır. Ayrıca mantolama biçimindeki güçlendirmelerde çok miktarda donatı kullanılacağından süneklik yine azalacaktır. Donatı oranı yükseldikçe süneklik azalmaktadır. Yapılan onarım ve güçlendirme de sünekliğin ne yönde değiştiğini belirlemek kolay değildir. Genellikle onarım ve güçlendirme yapının sünekliğini azaltmaktadır. 4.3 Yapının Taşıma Gücü Artırılmalıdır: Yapıda oluşan hasar gelen kuvvetlere karşı dayanımın az olmasının sonucudur. Gelen kuvvetlere karşı yeterli dayanımın sağlanması ile hasar durdurulacak ya da bir daha olmayacaktır. Bunun gerçekleşmesi için yapının gelen ya da gelebilecek yüklere karşı dayanımınm, eğer yetersiz ise, artırılması gerekir. Deprem hasarına karşı yapının özellikle yatay kuvvet taşıma gücü artırılmalıdır. Çünkü yapı hasar gördüğü depremin sonunda, deprem öncesindeki yetersiz olduğu bu depremde kamtlanmış olan eski taşıma gücünden bile, daha az olan bir taşıma gücündedir. Özellikle bu durum yatay kuvvetlere karşı dayanım için geçerlidir. Bu arada yapının düşey yükleri 12

14 değişmemiştir. Ancak yatay yüklerin etkisi ile olan hasar yapının düşey yük taşımadaki güvenliğini de azaltmıştır. Özellikle kalıcı yatay ötelemelerin oluşturduğu ikinci mertebe momentler ve çatlayıp zayıflamış olan kolon ve kiriş en kesitleri dolayısı ile yapı güvenliği azalmaktadır. Yapı hasar altında düşey yüklerini düşük bir güvenlik payı ile taşımaktadır. Kuvvetli bir artçı depremde yıkılabilir. Yapının onarımının ilk aşaması zayıflamış düşey yük taşıma kapasitesinin artırılması, yapının askıya alınması ile, ikinci aşamada da yatay yüklere, deprem yüklerine, karşı olan dayanımın artırılması gerekir. Taşıma gücünün artırılması yapıya yatay ve düşey yükleri alacak yeni elemanlar eklemnesi, mevcut elemanların en kesitlerinin genişletilmesi ile yapılır. Genellikle yapılan onarım ve güçlendirme ile yapının daha büyük deprem yüklerine karşı elastik bölgede kalarak, hasar olmadan, karşı koymasını sağlamaktır. 4.4 Yapının Dinamik Özelliklerinin İyilestirilmesi: Yapıdaki hasar, asal titreşim periyodu ile zemin hakim periyodunun birbirine çok yakın olmasından dolayı oluşan rezonans ile ilgili ise, yapının dinamik özelliklerinin değiştirilip yapı periyodu ile zemin hakim periyodunun birbirinden uzaklaştırılması sağlanabilir. Bunun için zeminin dinamik özellikleri de belirlenmelidir. Daha sonra yapı periyodunun uzatılması ya da kısaltılması, yapının daha esnek ya da rijit bir konuma sokulması ile, yapı periyodu zemin hakim periyodundan uzaklaştırilabilir. Yapının yükü artırılırsa periyodu uzar, ancak aynı zamanda yapıya gelen deprem yükü artar ve yapının taşıma gücünün de artırılması gerekir. Yapının rijitliği artırılırsa periyodu kısalır. Yapıya yeni elemanlar eklenmesi ve kesitlerin genişletilmesi yapının hem rijitliğini hem de taşıma gücünü artıracaktır. Yapının sönüm oranının artırılması ve yapıdaki katlar arasında rijitlik değişimlerinin uyumlu olmasının sağlanması da yapının dinamik özelliklerini iyileştiren önlemlerdir. Yapının rijitliğinin üst katlardan aşağıya doğru giderek artması, katlar arasında ani ve büyük rijitlik farklarının olmaması: üst kattan gelen perde duvarın zemin katta yapılmamış olmasından ya da zemin katta yapılan perde duvarların üst katlarda kesilmiş olması gibi, yapının dinamik özelliklerini iyileştiren önlemlerdir. 13

15 4.5 Burulma Etkisi Azaltılmalıdır: Birçok yapıda hasar yapının katlarındaki ağırlık ve rijitlik merkezlerinin birbirinden uzak olmasının ortaya çıkardığı burulma etkisi ile oluşmaktadır. Örneğin perde duvarların yapının bir yanında toplanmış olması burulma oluşturacağı gibi, taşıyıcı olmayan bölme duvarların katlarda dengeli bir biçimde yerleştirilmemiş olması da, yapının ağırlık ve rijitlik merkezleri arasında fark oluşturarak, yapıda burulma etkisi ortaya çıkarabilmektedir. Burulma sonucu yapının bazı elemanlarına gelen yatay kuvvetler, burulma etkisi oluşmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplarla, elemanda sağlanan dayanımdan büyük olur ve hasar yapar. Onarım sırasında eklenen perde duvarların da bir burulma etkisi yaratabilecekleri göz önünde tutulmalı ve yerleştirilmeleri sırasında rijitlik merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe olabildiğince az tutulmalıdır. 4.6 Yükleri Taşıyacak Yeni Elemanlar Yerleştirilmelidir: Yapıda depremde gelen yatay, yûkleri taşıyacak elemanlar yetersiz ise ya bu elemanların yatay yük taşıma güçleri artırılır ya da yeni yatay yük taşıyacak elemanlar yerleştirilir. Yapıların onarım ve güçlendirilmesine karar verilirken göz önünde tutulması gereken bir başka nokta yapının bulunduğu yerdeki olanaklardır. Nitelikli malzeme ve işçiliğin bulunamaması ile istenilen dayanımda yapılamamış bir yapının güçlendirilmesi için gerekli daha yüksek nitelikli malzeme ve işçiliğin bu kez sağlanabileceği ve güçlendirmenin istenilen düzeyde olabileceğini beklemek gerçekçi görünmemektedir. Onarım ve güçlendirmenin uygulamasının projeyi hazırlayanlarca denetlenerek yaptırılmasının daha etkili olacağı sanılmaktadır. Çünkü istenilen amacı sağlayacak ayrıntıların kesinlikle hiçbir ödün verilmeden yaptırılması gerekir. Bir diğer deyişle onarım, projeyi yapan mühendis tarafından "kendi eli" ile gerçekleştirilmelidir. 14

16 5. Onarım Yöntemleri 5.1 Çatlakların Onarımı Çatlaklar durmuş ise onarılabilir. Çatlak onarımı kendi başına bir olay değildir. Çatlak etkiyen bir kuvvetin ya da bir dayanım yetersizliğinin ifadesidir. Çatlağa yol açan etki ortadan kaldırıldıktan sonra çatlak onarımı yapılmahdır. Çatlak onarımı bir bakıma bir "makyaj" görünüş düzeltilmesi olarak düşünülmelidir. Öte yandan genellikle durmuş çatlak yoktur. Bütün çatlaklar açılır ve kapanır. Çatlakların genleşebilen stropor gibi esnek malzeme ile doldurulması oynamayı önleyebilir. Ancak bu malzemenin üzerine konulan sıva bu harekete uymayabilir. Dolgu ve örtü için çekomastik gibi daha elastik malzeme daha uygun olacaktır. Ancak çatlakların "dikilmesi" başka yerlerde yeni çatlakların oluşmasına engel olamayabilir. Çatlakların onarımında genişliklerine göre değişen yöntemler kullanılabilir. Kılcal çatlaklar gözle ancak ayırt edilen çatlak ile l-2 mm'ye kadar olan çatlaklardır. Bunların örtülmesinin nedeni zamanla bu çatlaklardan sızan nemin betonarme donatısında paslanmaya yol açabilmesi ve çatlamış kesitli betonarme elemanların rijitliklerinin azalması ve dolayısı ile yapının dinamik özelliklerinin değişmesini önlemektir. Çatlaklar, özellikle dış hava koşullarına açık taşıyıcı elemanların kısa zamanda güçlerini yitirmelerine yol açmaktadırlar. Çatlakların doldurulmasında çimento şerbeti, epoksi reçineleri, çok ince kumlu yüksek çimento oranlı harçlar ve başka özel katkı maddeli harçlar kullanılabilir. Çimento şerbeti ve epoksi reçinelerinin çok derinlere giden ince çatlaklara tam olarak içirilmeleri için basınç altında uygulanmaları gerekir. Genellikle uygulanması zor, zaman alıcı ve masraflı işlemlerdir. Gereken özen gösterilmezse istenilen amaç sağlanmayabilir. Kılcal çatlakların içine bağlayıcı maddelerin içirilmesi oldukça güçtür. 5.2 Eski ve Yeni Betonu Kaynaştırma Yöntemleri Betonarme yapı elemanlarının onarım ya da güçlendirilmesinde eğer beton en kesidinin büyütülmesi gerekiyorsa daha önce dökülmüş beton ile yeni dökülen betonun birlikte monolitik tek parça olarak çalışması gerekir. Bu bir anlamda eski ve yeni beton arasında süreklilik, kuvvet aktarımı sağlanması demektir. Eski ve yeni beton arasında kesme, basinç ve çekme kuvvetlerinin aktarılmasının gerektiği durumlar vardır. 15

17 5.3 Donatının Betona Ankrajı Betonarme yapılarda beton ve donatının birlikte çalışması için betonun donatıya tam olarak yapışması gerekir. Çekme gerilmesi taşıyan donatının betondan sıyrılmraması için beton ile arasında en üst düzeyde yapışma olması, bir diğer deyişle donatıdaki çekme kuvvetinin beton ve donatı arasındaki yapışma ile dengelenmesi gerekir. Bu işlem bir anlamda donatının betona bağlanması, ankrajlama olarak tanımlanır. Onarım ve güçlendirme sırasında betonarme elemana konulacak ek donatıların eski ya da yeni beton içinde ankrajı gerekmektedir. Güçlendirme sırasında eklenen yeni bir taşıyıcı elemanın var olan elemanlarla birlikte çalışması için aralarında tam bir kuvvet aktarması olması gerekir. Örnek olarak çerçeve ortasına konulan perde duvarın çerçeve ile birlikte çalışması için kolonda açılan yuvalara donatılar ankraj edilir. Ankraj donatıları perde ile kolonun birlikte çalışması için kesme kuvveti aktarımı sağlamakla görevlendirilmiştir. Kuvvet aktarma işlemi ankrajlama ya da kamalama ile yapılmaktadır. Ankrajlama da donatı ekseni doğrultusunda çekme kuvveti taşır. Kamalamada ise betona gömülü donatıya eksenine dik yünde kesme kuvveti taşıttırılmaktadır. Donatının betona bağlanması için; 1) Ucu genleşen özel ankraj betonu yada 2) Epoksi gibi kimyasal yapıştırıcılar kullanılmaktadır. 6. Güçlendirme Yöntemleri Temellerdeki güçlendirme gereği iki ayrı biçimde ortaya çıkmaktadır. Birincisi temel boyutlarının gelen yükleri taşımada, yetersiz olması, diğeri ise yapılım güçlendirilmesi için eklenen yeni elemanlar için yeni temel yapılması ya da mevcut temelin genişletilmesidir. Temellerin güçlendirilmesinde eski ve yeni bölümlerin birlikte çalışması, eski elemandan yeni elemana yük aktarılmasının sağlanması gerekmektedir. Betonarme kolonların güçlendirilmesi onların eksenel yük, moment ve kesme kuvveti taşıma güçlerinin artırılmasıdır. Bu işlem genellikle ya betonarme kesitin artırılması, kolona yeni donatılı en 16

18 kesit eklenmesi yada kolonun çelik bir kafes içine alınarak betona yandan destek verilerek taşıma gücünün artırılmasıdır. Konulan çelik çerçeve de düşey yük taşıma gücünü artıracaktır. Betonarme kesitin artırılması ya kolonun bütün çevresinde olur buna "mantolama" yada "gömlek geçirme" denir; ya da kolonun yalnızca iki kenarına yeni kesitler eklenir. Bu yöntem de "kanat ekleme" olarak nitelenir. Çelik kafes içine alarak güçlendirmede birbirinden farklı iki malzemenin birlikte çalışması için çelik kafes ile beton arasında tam bir yapışma ve çelik kafesin kolonun eksenel yükünden payı alacak biçimde kirişlere de bağlanmasıdır. Mantolama betonarme kolonun betonarme elemanlarla onarımı ya da güçlendirilmesi kolonun beton en kesidinin ve boyuna donatısının artırılmasıdır. Donatı miktar olarak artırılır ancak yüzde olarak aynı kalabilir ya da artırılabilir. Mantolamada üzerinde durulacak ayrıntılar eski ve yeni betonun kaynaştırılması, yeni boyuna donatı ile eski boyuna donatının ankrajı olarak sıralanabilir. Güçlendirmede en önemli nokta kolona eklenen bölüme eski var olan bölümden yük aktarılmasıdır. Mantolamanın temel amacı kolonun düşey yük taşıma kapasitesini artırarak düşey yüklere karşı güvenlik payını yükseltmektir. Kolon güçlendirmesinde kolonun üzerindeki hasarlı bölümler etriyeler ve boyuna donatı ile belirlen kolon "çekirdek" bölümüne kadar kazınmalıdır. Var olan beton varsa basınçlı su ile yıkanarak toz ve gevşek malzemeden temizlenmelidir. 6.1 Betonarme Perdeler ile Güçlendirme Betonarme perdelerle güçlendirmede, mevcut sistemin kapasite bakımından deprem güvenliği arttırılırken, taşıyıcı sistemdeki yanal değişmelerde sınırlandırılır. Güçlendirme için öngörülen yeni projeler yeni perdeler tüm taşıyıcı sistemin rijitliğini arttıracağı için, genellikle binaya gelen toplam deprem kuvveti de artar ve etkiler sistemde değişik bir dağılımla ortaya çıkar. Güçlendirme perdelerinin bina içinde düzgün dağıtılmasıyla, 17

19 etkilerin belirli bölgede yığılması ve istenmeyen burulma etkilerinin meydana gelmesi önlenebilir. Mevcut taşıyıcı sistemle yeni perdeler arasındaki kuvvet geçişinin ve bütünleşmesinin sağlanması için ara bölgelerin özenle ele alınması ve projelendirilmesi gerekir.perde ile güçlendirilmede, perde yerlerinin seçiminde bunların banyo hacimlerine ve tesisat bağlantılarına bitişik olmamasına özen gösterilmelidir. Güçlendirme perdesinin olabildiğince bütün katlarda, boyu değiştirilecek olsa bile devam ettirilmelidir. Güçlendirme perdeleri her iki doğrultuda en az ikişer tane olmalıdır. Binanın kat adedinin ve plandaki alanının küçük olması durumunda perde sayısı üçe de indirilebilir. Gerektiğinde de bunların kalınlıkları ve boyları küçültülebilir. Güçlendirme perdelerinin yerlerinin, mevcut perde ve kolon düzenine dikkat edilerek belirlenmesi gerekir. Perdenin iki kolon arasında bulunması tercih edilmelidir. Böylece perde uç bölgelerinin oluşturulması kolay olur. İki taraftan da kolona bitişik olmayan doğrudan döşemeyi delip geçen perde ile döşeme arasında çok büyük gerilme yığılmaları oluşacağı için uygun değildir. Zemin güvenlik gerilmesinin yeterli olmadığı yerlerde, temel genişletmesinin yanında, zeminin iyileştirilmesi de düşünülebilir. Bunun gibi, deprem etkisi durumunda, etkinin kısa süreli olması nedeniyle zemin emniyet gerilmesinin üstündeki bazı yerel gerilme artışlarına müsaade edilebilir. Perde için yapılan yeni temellerin mevcutlarla beraber çalışması ve perdenin ana donatılarının temele kenetlenmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla temelin ortak yüzeyine epoksi sürülmesi ve dikiş donatıları yerleştirilmesi önerilir. Güçlendirme perdeleri plandaki durumlarına göre değişik şekillerde ortaya çıkar. 6.2 Çelik Şeritlerle Güçlendirme 18

20 Taşıyıcı sistem betonarme perdeler yerine çelik çaprazlar kullanılarak güçlendirilebilir. Bu durumda en basit uygulama, kiriş kolon düzlemine yerleştirilecek çaprazlar yanında kolon ve kirişe bitişik konulacak çelik elemanlarla yapılabilir. Eksenel çelik çaprazlar yanında dış merkez çaprazlar da kullanılabilir. Dayanımı yüksek ve kalınlığı 1,0-1,5 mm çelik şeritler, kirişin alt ve yan yüzlerine, kolonların düşey yüzlerine ve kiriş kolon birleşim bölgesine epoksi reçinesi ile yapıştırılır. Uygulamada önce beton yüzeyi düzeltilerek, yıkanır ve kurutulur. Yüksek vizkoziteli epoksi reçinesi beton ve çelik şeridin yapışma yüzeyine sürülür. Basınç uygulayarak 24 yapıştırma sağlanır. Şeritlerin uygulamasında beton yüzeyle bütünleşmesi için beton dayanımının yeterli olması gerekir. Hazır çelik şeritler yerine çelik lamalar da kullanılarak da uygulama yapılabilir. Şerit uygulamasında elemanların rijitliklerinde değişiklik oluşmadığı kabul edilir. Eleman kesitlerinin eğilme momenti ve kesme kuvveti kapasiteleri arttırılırken; sarılan çelik şeritler bu bölgede enine basınç oluşturarak, deprem etkisi durumunda betonun dolayısıyla elemanın sünekliğini arttırır. Şerit düzeninin seçiminde elemandaki kuvvet akışı göz önünde tutulmalıdır. Betonda enine basıncın yeterli şekilde oluşması için, şeritlerin dar olmaması ve birbirinden ayrık yerleştirilmemesi gerekir. Kaynaklar Yapısal Güçlendirme Merkezi: Depreme Karşı Yapı Güçlendirme Yöntemleri: Alpdoğan İnşaat: 19

21 TADİLAT İSTANBUL Fuarı Katılım Bilgileri Fuar alanı: İstanbul Expo Center, Salon: 9-10 TADİLAT 2007 İSTANBUL Fuarı İstanbul un en yeni fuar alanında düzenleniyor. Yeşilköy de Atatürk Havalimanı yanında yer alan İstanbul Expo Center 9 ve 10 numaralı Yeni Fuar Alanları.. Şehir trafiği açısından gelmesi ve gezmesi kolay, ziyaretçiyi yormayan, metro ile ulaşım olanakları sunabilen, tüm teknik altyapısı ile modern fuarcılık için donatılmış, çağdaş toplantı ve konferans salonları ile iletişim hizmetleri bulunan İstanbul Expo Center Fuar Alanlarında doğru ziyaretçi ye ulaşmak TADİLAT 2007 için öncelikli hedef. Tarih: 7-10 Haziran 2007 Ziyaret saatleri: Katılım için son başvuru tarihleri: 31 Mart 2007 Düzenleyen kuruluşlar: Akdeniz Tanıtım A.Ş. & Messe München GmbH IMAG Etkinlik Programı: Kapalı alan katılım bedelleri: 170 Euro/m2+kdv Stand konstrüksiyon bedeli: 15 Euro/m2+kdv Stand özellikleri: Standart stand sistemi, alüminyum dikmeler, suntalam panolar, alın panosu, kafes asma tavan, aydınlatma spotları, zemin halısı ve elektrik bağlantısından oluşmaktadır. Bunun dışında özel tasarımlı stand uygulamaları da mevcuttur. Özel stand yapımları için ayrıca teklif istenmesi gereklidir. Fuar kataloğu: Tirajı: Ebadı: 12x21,5 cm. Türkçe ve İngilizce hazırlanan fuar kataloğunda tüm katılımcı firmalara ait bilgiler yayınlanmaktadır.bu bilgiler katalog içinde firma adına göre alfabetik ve kategorik sıralarda yer almaktadırlar. Ayrıca katılımcı kuruluşlar fuar kataloğuna ilan verebilirler. 20

22 Fuar Kataloğu ilan bedelleri aşağıdaki gibidir: İç tam sayfa (renkli) 350 YTL+KDV Karşılıklı iki sayfa (renkli) 500 YTL+ KDV Ön kapak içi (11,5x21,5) 600 YTL+ KDV Ön kapak içi (23,5x21,5) 800 YTL+ KDV Arka kapak içi (renkli) 500 YTL+ KDV Arka kapak (renkli) 800 YTL+ KDV Katılım için başvurular: Yurtiçi katılımlar için: Akdeniz Tanıtım A.Ş. Metin Kasaboğlu Cad. No: 63/4, ANTALYA Tel: Faks: Büyükdere Cad. No: 102 D: 5 Zincirlikuyu, İSTANBUL Tel: Faks: Yurtdışı katılımlar için: IMAG İnternationaler Messe und Austellungsdients Gmbh Am Messesee 2, Muenchen-Germany Phone: (+49 89) Fax: (+49 89)

TADİLAT İSTANBUL 2007

TADİLAT İSTANBUL 2007 TADİLAT İSTANBUL 2007 YAPI YENİLEME FUARI 7-10 HAZİRAN 2007 İSTANBUL EXPO CENTER TADİLAT İSTANBUL FUARI NDA AHŞAP YAPI SEKTÖRÜNDE YAPI YENİLEME/RENOVASYON TRENDİ Yapı yenileme kavramı, genel yapı sektörü

Detaylı

TADİLAT İSTANBUL 2007

TADİLAT İSTANBUL 2007 TADİLAT İSTANBUL 2007 YAPI YENİLEME FUARI 7-10 HAZİRAN 2007 İSTANBUL EXPO CENTER TADİLAT İSTANBUL FUARI NDA KORUMA VE RESTORASYON YAPI SEKTÖRÜNDE YAPI YENİLEME/RENOVASYON TRENDİ Yapı yenileme kavramı,

Detaylı

DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ O. S. Serdar AYTÖRE 1 ossaytore@yahoo.com Öz:İnsanların yaşadığı konutlar ya da iş yerleri

Detaylı

Deprem Nedir? Depremler Nasıl Oluşur ve Türleri Nelerdir?

Deprem Nedir? Depremler Nasıl Oluşur ve Türleri Nelerdir? Deprem Nedir? Yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yerdeğiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DEPREM KOŞULLARINDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ İnş. Müh. Lale SOYAL Enstitü No:0409020002 Anabilim Dalı: İnşaat

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ Hazırlayan FATMA KARABULUT 030557019 Ders Öğretim Görevlisi

Detaylı

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Nevzat SALLIO İnşaat Mühendisi Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2005 MEVCUT YIĞMA YAPILARIN

Detaylı

Editörden... Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı

Editörden... Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı Editörden... YIL 3 SAYI 13 03 / 2004 Zuhal Yeniçeri zuyen@baskent.edu.tr Eleştirel

Detaylı

İSTANBUL VE HİNTERLANDI YAPI YENİLEME PAZARINDAKİ OYUNCULAR PAZARLAMADA YENİ TARİFLER İSTANBUL UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE RENOVASYON.

İSTANBUL VE HİNTERLANDI YAPI YENİLEME PAZARINDAKİ OYUNCULAR PAZARLAMADA YENİ TARİFLER İSTANBUL UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE RENOVASYON. RAPOR İSTANBUL UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE RENOVASYON Rapor İçeriği: Yapı sektöründe eğilim: RENOVASYON Kentsel alanlarda mevcut durum: İSTANBUL VE HİNTERLANDI Trend: ĐSTANBUL UN RENOVASYON HEDEFLERĐ Kentsel

Detaylı

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi, imal

Detaylı

DEPREMİN YAPILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ

DEPREMİN YAPILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ DEPREMİN YAPILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ Zeminin Büyütme etkisi : Deprem, alt kaya tabakasındaki fay kırılması ile başlayabilir. Yüzeye yayılan titreşim, sarsıntının yoğunluğu, kaya yapısı ve en önemlisi yüzeydeki

Detaylı

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ)

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ) DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi ve Hasar Raporu 2.2. Mevcut Malzeme Dayanımları 2.3. Zemin Parametreleri 3.

Detaylı

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR 6.. YURDUMUZDAKİ YIĞMA BİNALAR I.6/2 6.2. DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YIĞMA BİNA I.6/2 6.2.. Genel Kurallar I.6/3 6.2.2. Düşey ve Deprem Yükü Altında Duvar Gerilmeleri

Detaylı

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON KIVAM SINIFLARI - TS EN 206-1 SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4İSTANBUL UN SARAYLARI Güçlendirme ve Yeniden Yapım Çalışmaları 4 İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman

Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. DEĞERLEME (EKSPERTİZ) RAPORU HAZIRLAMA ESASLARI Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman TEKNOLOJİ İZLEME ve ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iv 1.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde.

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde. ÖZET Bu çalışmada beton dayanımı yetersiz betonarme taşıyıcı sistemlerde çelik konstrüksiyon ile kesitlerin taşıma gücü kapasiteleri arttırılarak bölgesel güçlendirme yoluyla betonarme yapılarda taşıma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Rahşan GÖREN ÇATALAN İÇME SUYU İLETİM HATTINDA KAZIK TEMEL UYGULAMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır.

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan

Detaylı

İNŞAATÇILARIN DEPREM HASARLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI

İNŞAATÇILARIN DEPREM HASARLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI İSTANBUL TİCÂRET ODASI YAYIN NO: 2000-45 İNŞAATÇILARIN DEPREM HASARLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI ile HASARLI BİNALARI ONARMA ve GÜÇLENDİRME YOLLARI Hazırlayan Prof. Dr. Ing. V. Doğan SORGUÇ Bu eserin tüm

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA İzzet YÜKSEK Celal Bayar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Manisa ÖZET Anadolu ve Trakya da

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ BÖLÜM 4 DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ 1 İÇERİK Genel Bilgi Depo Binasının Özellikleri [Arazi, Kat Sayısı, Yapı, Zemin, Duvar ve Pencereler, Çatı, Kapı-Rampa-Körük Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, İklimlendirme

Detaylı

YAPI GEOMETRĐSĐ ĐLE DEPREM SAKINIMI

YAPI GEOMETRĐSĐ ĐLE DEPREM SAKINIMI T.C. BAHÇEŞEHĐR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI YAPI GEOMETRĐSĐ ĐLE DEPREM SAKINIMI Mimar Ayber YEŞĐLYURT Danışman Prof. Dr. Ahmet EYÜCE EKĐM 2005 Bahçeşehir

Detaylı