KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE VERİ TOPLAMA FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE VERİ TOPLAMA FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE VERİ TOPLAMA FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 01 TEMMUZ 2014

2 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü nün ortaklığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı nın himayelerinde yürütülmekte ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Kütüphaneler Girişimi tarafından desteklenmekte olan Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi ekibi tarafından projenin ihtiyaç analizi çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır.

3 Giriş Bu raporda 28 aylık çalışmamız kapsamında pilot olarak seçilen 26 ildeki (illerin coğrafik olarak ne şekilde dağıldığı Şekil 1 de gösterilmektedir) 78 halk kütüphanesi hakkında bilgilere yer verilmektedir. Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi kapsamında bu bilgilerin elde edilmesi 28 ay sürecek pilot uygulama ve gelecekte yapılması muhtemel ülke planı için son derece önemlidir. Söz konusu 78 kütüphaneye genel bilgiler, kütüphanenin fiziksel durumu, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, kütüphane personeli hakkında bilgiler ve kütüphanenin ilişki kurduğu yapılar olmak üzere beş grup altında toplam 62 soru yöneltilmiştir. Sorular ücretsiz bir anket platformu olan LimeSurvey aracılığıyla çevrimiçi anket haline getirilmiş ve kütüphane sorumluları tarafından çevrimiçi olarak yanıtlanmıştır. Anketin yanıtlanma sürecinde kütüphanelerin karşılaştıkları sorunlar kimi zaman elektronik posta aracılığıyla, kimi zaman yapılan telefon görüşmeleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Anket çalışmasına yönelik ilk girişler 2013 yılının Kasım ayı içerisinde başlamış, 15 Ocak 2014 tarihinde en son kütüphanenin söz konusu anketi yanıtlaması ile anket erişime kapatılmıştır. Anketlerin yanıtlanması süreci tahmin edilenden biraz daha uzun sürmüştür. Bu durumun önemli nedeni olarak kimi kütüphane personelinin elektronik ortamda anket doldurmaya aşina olmaması gösterilebilir. Yanıtların gecikmesinin bir başka nedeni de bazı kütüphanelerin Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi yönetim biriminin ortak kararıyla anket uygulaması esnasında başka kütüphanelerle değiştirilmesidir. Söz konusu kütüphaneler anket sürecine sonradan katılmış ve doğal olarak bu durum 78 kütüphanenin tamamının anketi tamamlama sürecinde gecikmeye neden olmuştur. Raporumuz anketin tasarımında da yer alan beş başlığa (genel bilgiler, kütüphanenin fiziksel durumu, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, 1

4 kütüphane personeli hakkında bilgiler ve kütüphanenin ilişki kurduğu yapılar) dayalı olarak yapılandırılmıştır. Şekil 1. Pilot çalışmanın uygulanmakta olduğu iller 1 Kütüphaneler Hakkında Genel Bilgiler Ankete verilen yanıtlar incelendiğinde, çalışmamız kapsamındaki pilot kütüphanelerin üçte birinin (78 kütüphanenin 26 sı) geçerli bir web adresi olduğu görülmektedir. Öte yandan dört kütüphane, kütüphaneye ait herhangi bir elektronik posta adresi olmadığını belirtmektedir. Kütüphanelerin yarısından fazlasının (%56) Facebook hesabı bulunmamamaktadır. Twitter hesabı sahipliğine bakıldığında bu oran oldukça düşüktür. 78 kütüphanenin sadece 10 u (%13) Twitter hesapları olduğunu belirtmiştir. Kütüphanelerin çalışma saatleri ve günleri değişmekle birlikte, çalışma saatleri açısından bakıldığında, genellikle sabah saat sekiz ile akşam saat beş arasında kütüphanelerin açık olduğu görülmektedir. Kütüphanelerin yaklaşık 1 Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Samsun, Trabzon, Zonguldak 2

5 beşte biri (16 kütüphane) ise akşamları saat yediye kadar hizmet vermektedir. Salı, çarşamba ve cumartesi günleri 78 kütüphanenin tamamı kullanıcılara hizmet sunmaktadır. Perşembe ve cuma günleri açık olmayan bir kütüphane bulunurken, anket sonuçları pazartesi günü 33 kütüphanenin (%42) hizmet vermediğini ortaya koymaktadır. Ankette kütüphanelerin tarihi itibariyle koleksiyon sayısının kaç olduğuna ilişkin soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, 78 kütüphanede toplam iki milyonu aşkın ( ) kaynak bulunduğu görülmektedir. Bu kaynakların %29 u 10 kütüphanede (kaynak sayısı sırasıyla; Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, Mutasarrıf Ömer Ali Bey İl Halk Kütüphanesi, Erzurum İl Halk Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, Kayseri 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi, Trabzon İl Halk Kütüphanesi, Kars İl Halk Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi) bulunmaktadır sonu itibariyle koleksiyon sayısı, 2012 yılında hizmet verilen kullanıcı sayısı ve 2012 yılı itibariyle kayıtlı üye sayısına ilişkin bilgiler Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1. Pilot kütüphanelerin koleksiyon, kullanıcı ve üye sayıları (2012) Toplam sayı Ortalama Ortanca Standart sapma Koleksiyon Hizmet verilen kullanıcı Kayıtlı üye Ortanca değerlerinin ortalamaya olan uzaklıkları ve standart sapma değerlerinin yüksekliği göz önüne alındığında, 78 kütüphanenin koleksiyon, kullanıcı ve üye sayıları açısından oldukça heterojen bir yapıya sahip olduğu 3

6 anlaşılmaktadır. Örneğin, 2012 yılı itibariyle kayıtlı üye sayısı on bini aşan beş kütüphane varken, 29 kütüphanede kayıtlı üye sayısı binden azdır. Şekil 2 de de görüleceği üzere kütüphanelerin %40 ında şube ya da gezici kütüphane olduğu saptanmıştır. Bünyesinde şube kütüphanesi olduğunu belirten 28 kütüphanenin toplamda 64 şube kütüphanesi bulunmaktadır. Altı kütüphane (Erzurum İl Halk Kütüphanesi, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Mardin İl Halk Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, Kayseri 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi) ise gezici kütüphane hizmeti verdiğini belirtmiştir. Kütüphaneniz bünyesinde şube ya da gezici kütüphane bulunmakta mıdır? Evet 40% Hayır 60% Şekil 2. Kütüphanelerde şube ya da gezici kütüphane olup olmadığı Hiçbir kütüphaneye para bağışı yapılmamaktadır. Bu durumun temel nedeninin yürürlükte olan ilgili mevzuat olduğu düşünülmektedir. Kütüphanelerin yaklaşık beşte biri (16 kütüphane) kullanıcılara memnuniyet anketi uygulamıştır. Bir kütüphane dışında tüm kütüphaneler memnuniyet anketlerini paylaşabileceklerini belirtmişlerdir. 4

7 Kütüphane etkinliklerini tanıtmak için neler yapıyorsunuz sorusuna verilen yanıtlara ilişkin bilgiler Tablo 2 de sunulmaktadır. Tablo 2. Kütüphane etkinliklerini tanıtma yolları Evet Hayır Toplam Tanıtım yolu N % N % N % Duyuru panoları 59 75, , ,0 Yerel medya 57 73, , ,0 Sosyal medya 38 48, , ,0 Kullanıcılara yönelik toplantı 31 39, , ,0 Kütüphane web sitesi 27 34, , ,0 Diğer 20 25, , ,0 Kütüphane etkinliklerini tanıtmak için en fazla duyuru panolarından ve yerel medyadan yararlanıldığı görülmektedir. Elektronik ortamdan (kütüphane web sitesi ile Facebook, Twitter, vb. sosyal medya araçları) duyuru panoları ve yerel medyaya oranla kütüphane tanıtım faaliyetlerinde daha az yararlanılmaktadır. Bazı kütüphaneler kütüphane etkinliklerini farklı yerlerde (metro istasyonu, okullar gibi) tanıttıklarını, söz konusu çalışmalarda tanıtım amaçlı bazı materyaller dağıttıklarını ifade etmişlerdir. Bir kütüphane (Tosya İlçe Halk Kütüphanesi) diğer kurumların etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarını ve bunun kütüphanenin tanıtımı için faydalı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, basılan afişler ve davetiyeler aracılığıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunan kütüphaneler de vardır. Kütüphanelerde halkla ilişkiler ya da pazarlama ile ilgili konularda ders/kurs alan personel olup olmadığı da sorulmuş, 17 kütüphanede (%22) bu tip bir ders ya da kurs alan personel bulunduğu ortaya çıkmıştır. Kütüphanelerin Fiziksel Durumu Kütüphanelerin fiziksel durumu kütüphanelerde verilen hizmetleri doğrudan etkileyen bir konudur. Özellikle proje kapsamında verilecek eğitimlerin 5

8 planlanmasında ve projenin sürdürülebilirlik boyutuyla ilgili konularda halk kütüphanelerinin mevcut fiziksel durumunun çeşitli yönlerden incelenmesine gereksinim duyulmaktadır. Kütüphanelerin fiziksel durumu ile ilgili olarak ilk yöneltilen soru bina kütüphane olarak mı inşa edilmiştir yoksa başka amaçla yapılmış bir binadan mı dönüştürülmüştür şeklindedir. Kütüphanelerin %63 ü bulundukları binanın kütüphane olarak inşa edildiğini ifade etmektedir. Binanın mülkiyet durumuna yönelik soruya ilişkin yanıtlar incelendiğinde ise kütüphanelerin %74 ünün Kültür ve Turizm Bakanlığı na, %10 unun belediyeye, %8 inin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu anlaşılmaktadır. Sayıları az olmakla birlikte halk kütüphanelerinin il özel idare, şahıs ya da vakfa ait binalarda da hizmet verdikleri görülmektedir. Pilot kütüphanelerin %36 sında büyük çaplı onarım ihtiyacı (tadilat, onarım, ek inşaat) vardır (28 kütüphane). Onarım ihtiyacı bulunmayan kütüphaneler ile küçük çaplı onarım ihtiyacı bulunan kütüphaneler ise %32 lik oranlara sahiptir (25 er kütüphane). 6

9 Kütüphane binası onarım ihtiyacı bakımından hangi duruma uygundur? Onarım ihtiyacı bulunmamaktadır 32% Küçük çaplı onarım ihtiyacı var (boya, badana, kapıpencere, zemin) 32% Büyük çaplı onarım ihtiyacı var (tadilat, onarım, ek inşaat) 36% Şekil 3. Kütüphanelerin onarım ihtiyacı Kütüphanelerin fiziksel durumlarına yönelik sorulan bir grup soruya verilen yanıtlar Tablo 3 te birarada gösterilmektedir. Tablo 3 te sadece ilgili sorulara verilen evet yanıtları sunulmuştur, sayıların yanındaki yüzdeler 78 kütüphane üzerinden hesaplanmıştır. Tablo 3. Kütüphanenin fiziksel yapısı ile ilgili durum Sorular N % Kütüphaneniz Kültür Merkezi nde mi yer almaktadır? 15 19,2 Kütüphanenin elektrik tesisatı bilgisayar kullanımına uygun mudur? 72 92,3 Toprak hattı mevcut mudur? 71 91,0 Gerektiği durumda yeni prizler eklenebilir mi? 69 88,5 Kütüphaneniz sobalı mıdır? 6 7,7 Kütüphaneniz kaloriferli midir? 66 84,6 Kütüphanenizde klima var mıdır? 51 65,3 Kütüphanenizde yeterli aydınlatma var mıdır? 71 91,0 Kütüphanenizde güvenlik alarm sistemi var mıdır? 30 38,4 Kütüphanenizde güvenlik görevlisi var mıdır? 24 30,8 Pencerelerde demir parmaklık var mıdır? 34 43,6 Bilgisayar donanımının bulunduğu bölümlerde çelik kapılar var mıdır? 5 6,4 Kütüphanenizde yangın önleme sistemi var mıdır? 41 52,6 7

10 Anket çalışmasında engelli kulllanıcılara ilişkin olarak kütüphane binasının uygunluğunu test eden bir dizi soru sorulmuştur. Bulgular engelli kullanıcılar için bazı kütüphanelerde uygun koşulların henüz oluşturulamadığını göstermektedir. Engelli kullanıcıların kütüphaneye ve varsa katlara kolay erişimi için rampaya sahip olduğunu belirten kütüphane sayısı 41 (kütüphanelerin %53 ü), trabzan olan kütüphane sayısı 24 (kütüphanelerin %31 i), asansör olan kütüphane sayısı ise 10 dur (kütüphanelerin %13 ü). Kütüphanemizde engelli kullanıcılara uygun mobilya bulunmaktadır şeklinde işaretleme yapan kütüphane sayısı ise sadece dokuzdur (kütüphanelerin %12 si). Kütüphanelerde modern ve rahat mobilyalar bulunup bulunmadığına ilişkin soruya verilen yanıtlar Şekil 4 te verilmektedir. Buna göre kütüphanelerin %42 si kısmen modern ve rahat mobilyalara sahip olduklarını belirtirken, bu soruya olumsuz yanıt verenlerin oranı (%31) olumlu yanıt verenlerin oranından (%27) biraz daha fazladır. Kütüphaneniz modern ve rahat mobilyalara sahip midir? Kısmen 42% Evet 27% Hayır 31% Şekil 4. Kütüphanelerdeki mobilya durumu 8

11 15 kütüphanede jeneratör, 19 kütüphanede ise kesintisiz güç kaynağı bulunduğu saptanmıştır. Kesintisiz güç kaynakları bazı kütüphanelerde az sayıda bilgisayarı desteklerken, bazı kütüphanelerde ise çok sayıda bilgisayarı (örneğin, 48) destekleyici kapsiteye sahiptir. Kütüphanelerde Bilgi ve İletişimTeknolojileri Kullanımı Kütüphanelerde hangi Internet bağlantı türü bulunduğu sorulduğunda, kütüphanelerin %65 inde kablosuz bağlantı (Wi-Fi), %83 ünde TV ya da telefon kablosu üzerinden genişbant ADSL/VDSL olduğu bilgisi elde edilmiştir. Sadece bir kütüphane Internet bağlantı türüne ilişkin soruya 3G bağlantı yanıtını vermiştir. Kütüphanelerin %63 ünün Internet bağlantı hızı sekiz Mbps ya da üzerindedir. Anketi cevaplayanların bir kısmı bu soruyu (ankette bilmiyorsanız boş bırakınız denmesinden dolayı) boş bırakmıştır. Kütüphanelerde yer alan bilgisayar, Internet e bağlı bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı sayıları ile ilgili elde edilen bilgiler Tablo 4 te sunulmaktadır. Tablo 4. Sayılarla kütüphanelerdeki bilgi ve iletişim teknolojileri Teknoloji Sayı Ortalama Ortanca S.S. Kütüphanelerdeki çalışır durumdaki toplam , ,0 bilgisayar Kütüphanelerdeki kullanıcılara açık çalışır ,4 13 8,8 durumdaki bilgisayar Internet e bağlı çalışır durumdaki toplam , ,6 bilgisayar Kullanıcılara açık Internete bağlı çalışır ,0 13 8,4 durumdaki bilgisayar Çalışır durumdaki toplam yazıcı 298 3,8 3 2,4 Kullanıcılara açık çalışır durumdaki yazıcı 61 0,8 1 1,0 Çalışır durumdaki toplam tarayıcı 98 1,3 1 1,2 Kullanıcılara açık çalışır durumdaki tarayıcı 26 0,3 0 0,5 9

12 Kütüphanelerin önemli bir bölümünde kullanıcılara kablosuz Internet hizmeti (Wi-Fi) sunulduğu görülmektedir (bkz. Şekil 5). Kütüphanenizde kullanıcılara kablosuz Internet hizmeti (Wi-Fi) sunulmakta mıdır? Hayır 26% Evet 74% Şekil 5. Kullanıcılara sunulan kablosuz Internet hizmeti Ankette kütüphanelerde bulunan kullanıcılara açık bilgisayarlarda hangi işletim sistemlerinin olduğuna yönelik bir soru yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar incelendiğinde, hiç bir kütüphanede kullanıcılara sunulan bilgisayarlarda Linux işletim sisteminin kullanılmadığı görülmektedir. 36 kütüphanede Windows XP, yedi kütüphanede Windows Vista (Starter, Home Basic / Premium), iki kütüphanede Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate), 27 kütüphanede Windows 7 (Professional, Enterprise Ultimate), dokuz kütüphanede Windows 7 (Starter, Home Basic/Premium), dört kütüphanede Windows 8 ve üç kütüphanede Windows 8 (Professional, Enterprise) kullanıldığı belirtilmektedir. Bazı kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayarlarda birden çok işletim sisteminin kullanıldığı da görülmektedir. Kütüphanelerin %37 sinde kullanıcılara açık bilgisayarların üzerlerine lisanslı antivirüs yazılımı bulunduğu saptanmıştır. 10

13 Kütüphanelerin %62 sinde (48 kütüphane) ise yerel ağ kuruludur. Bu kütüphanelerin 14 ünde ise ayrı bir ağ sunucusu olduğu belirtilmiştir. Bulundukları yerde, bilgisayar ağı ya da yerel ağ yönetimi alanında hizmet alınabilecek bir kişi ya da özel şirket mevcut mudur? sorusuna kütüphanelerin %47 si (37 kütüphane) evet yanıtını vermiştir. 62 kütüphane akıllı tahta, projeksiyon cihazı, notebook, tablet bilgisayar gibi bilgi teknolojileri araçlarının olup olmadığına ilişkin soruya bu tür cihazlara sahip oldukları yanıtını vermiştir. Bu 62 kütüphanenin 59 unda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ankette yer alan ve eylem planı içinde ele alınabilecek önemli sorulardan biri kütüphanenizde, kullanıcılara açık yeni bilgisayarların kurulabileceği yeterli alan var mıdır? (asgari 1,5 m 2 /bilgisayar) sorusudur. Bu soruya kütüphanelerin %35 i (27 kütüphane) yeni bilgisayar koyacak yerim yok şeklinde yanıt vermişlerdir. Yeni bilgisayar konulabilecek yere sahip kütüphanelerin yanıtları topluca değerlendirildiğinde, kütüphanelerde toplamda 681 adet bilgisayar için yer bulunduğu görülmektedir. Tablo 5 te bilgisayar güvenliği ile ilgili sorular ve sorulara verilen yanıtların sıklıkları verilmektedir. Buna göre, kütüphanenizde bulunan bilgisayarları Internet ten gelebilecek saldırılardan korumak için güvenlik duvarı bulunmakta mıdır? sorusuna kütüphanelerin %40 ı, kütüphanenizdeki bilgisayarlarda herhangi bir web sitesine girilmesini engellemek amaçlı kullanılan URL filtreleme cihazı (URL Filter) bulunmakta mıdır? sorusuna %46 sı, kütüphanenizde bulunan Internet'e açık bilgisayarlar için Bilişim Güvenliği Yasası (5651) gereği hazırlanmış bir çözüm bulunmakta mıdır? sorusuna ise kütüphanelerin %22 si evet yanıtını vermiştir. 11

14 Tablo 5. Kütüphanelerin bilgisayar güvenliği alt yapısı Sorular Evet Hayır Bilmiyorum Kütüphanenizde bulunan bilgisayarlarda güvenlik duvarı bulunmakta mıdır? Kütüphanenizdeki bilgisayarlarda URL filtreleme cihazı bulunmakta mıdır? Kütüphanenizde Bilişim Güvenliği Yasası gereği hazırlanmış bir çözüm var mıdır? Kütüphane Personeli Hakkında Bilgiler Pilot kütüphanelerin %64 ünde üniversitelerin Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun en az bir kütüphaneci çalışmaktadır. 78 kütüphanede toplamda 111 kütüphaneci çalışmaktadır (ortalama: 1,4). En fazla kütüphanecinin çalıştığı kütüphaneler beşer kütüphaneci ile Kayseri 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi ve Cebeci Halk Kütüphanesidir. Eğitim düzeyine göre kütüphane personeli sayıları Şekil 6 da sunulmaktadır. Buna göre kütüphanede çalışan personelin %53,6 sı üniversite, %35,9 u lise, %10,5 i ise ilköğretim mezunudur Eğitim düzeyine göre kütüphane personeli sayısı İlköğretim mezunu Lise mezunu Üniversite mezunu Şekil 6. Eğitim düzeyine göre kütüphane personeli sayıları 12

15 Kütüphane yöneticilerinin doldurduğu ankete göre pilot kütüphanelerde görev yapmakta olan personelin %75 i (675 kişinin 503 ü) ofis programlarını ve Internet i kullanabilmektedir. Aynı ankette yöneticilerden dört grup altında bilgisayar beceri düzeylerine göre personel sayılarını vermeleri istenmiştir. Bu dört gruba yönelik elde edilen bulgular Tablo 6 da sunulmaktadır. Tablo 6. Kütüphane çalışanlarının bilgisayar beceri düzeyleri Düzey Sayı % Temel düzey ,2 Orta düzey ,3 İleri düzey ,3 En üst düzey 20 3,2 Toplam ,0 Tablo 6 da temel düzey yeni belge oluşturmayı ve Microsoft Windows kullanmayı bilen kişilerin yer aldığı gruptur. Orta düzeyde Microsoft Windows, Word, Internet ve e-posta kullanmayı bilen kişiler, ileri düzeyde Microsoft Windows, Word, Internet, e-posta, PowerPoint, Excel gibi ofis programlarını ve diğer yazılımları kullanmayı bilen kişiler bulunmaktadır. En üst düzey ise bilgisayar ağı yönetimini bilen, ekipman kurulumu ve yeni yazılım kurulumu yapabilen kişileri içermektedir. Tablo 6 daki gruplamalar yorumlanırken bu rakamların anketi dolduran tek bir kişi (kütüphane yöneticisi) tarafından verildiği unutulmamalıdır. Kütüphanenin İlişki Kurduğu Yapılar Kütüphanenin ilişki içinde bulunduğu yapılarla ilgili olarak iki soru sorulmuştur. Bunlardan biri kütüphane yöneticisinin kütüphanenin geliştirilmesi ile ilgili konuları ele almak üzere kamu yetkilileri ile hangi sıklıkta görüştüğüne yönelik, diğeri ise kütüphanecilerin tecrübe paylaşımı ve mesleki konuları tartışma amaçlı faaliyetlerde meslektaşları ile görüşme 13

16 sıklığının ne olduğuna yöneliktir. Bulgular Tablo 7 ve Tablo 8 de sunulmaktadır. Tablo 7. Kütüphane yöneticisinin kütüphanenin geliştirilmesi ile ilgili konuları ele almak üzere kamu yetkilileri ile hangi sıklıkta görüştüğü Görüşme sıklığı Sayı % Ayda bir defadan daha az sık 28 35,9 Ayda bir defa 26 33,3 Ayda bir defadan daha sık 24 30,8 Toplam ,0 Kütüphane yöneticilerinin yaklaşık üçte ikisi en az ayda bir kez ya da daha kısa aralıklarla kütüphaneyle ilgili konularda kamu yöneticileriyle görüşmektedir (bkz. Tablo 7). Kütüphanecilerin tecrübe paylaşımı amaçlı faaliyetlerde meslektaşları ile görüşme sıklığı da kayda değerdir (bkz. Tablo 8). Tablo 8. Kütüphanecilerin tecrübe paylaşımı amaçlı faaliyetlerde meslektaşları ile görüşme sıklığı Görüşme sıklığı Sayı % Üç ayda bir defadan daha az sık 22 28,2 Üç ayda bir defa 19 24,4 Üç ayda bir defadan daha sık 37 47,4 Toplam ,0 Sonuç Bu değerlendirmede genel hatlarıyla 26 ilden seçilmiş olan 78 halk kütüphanesine yönelik bulgular ele alınmıştır. Biraz da anket uygulamanın doğasından kaynaklanan ve çelişkili olduğu düşünülen bazı konular (sayıları az olmakla birlikte) projenin ilerleyen zamanlarında kontrol edilmek üzere not edilmiştir. Yine de elde edilen bulgular genel görünüşü fazlasıyla ortaya koymaktadır. Kütüphaneler birçok açıdan birbirlerinden ayrışmaktadır ve bu 14

17 durum kütüphanelere yönelik strateji geliştirmede dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi nde yer alan halk kütüphanelerini daha yakından tanımak ve projenin gereksinim analizi için girdi sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen kimi bulguların proje kapsamında gelecekte yapılacak çalışmalara yön göstermesi beklenmektedir. 15

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN INTERNET ERİŞİMİ VE KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ *

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN INTERNET ERİŞİMİ VE KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ * DEZAVANTAJLI GRUPLARIN INTERNET ERİŞİMİ VE KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ * Ahmet Çelik, Kütüphan-e Türkiye Projesi, Tanıtım Sorumlusu e-posta: ahmetchacettepe@gmail.com Özet: Toplumdaki dezavantajlı bireylerin,

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi Araştırma Proje Raporu Temmuz 2013 Dr. Burçin Hatipoğlu Doç. Dr. Maria D. Alvarez Doç. Dr. Kıvanç İnelmen Doç. Dr. Dilek Ünalan Boğaziçi Üniversitesi, Turizm

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Aynur AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 93-116

Aynur AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2012, 13 (1) 93-116 Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma* A Study on Information Retrieval Problems of Visually Impaired University Students Aynur AYDIN** Öz Bilgi

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları.

Anahtar Kelimeler Muhasebe eğitimi, Teknoloji, Eğitim standartları. Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri 1 (The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes) Meral Erol Fidan a Ümmühan Aslan b Şerife Subaşı

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDEKİ KURUM ve FİRMALARA AİT BİLGİ ALTYAPISINININ OLUŞTURULMASI,

Detaylı

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi MEGEP, İş Piyasası Ekibi İŞKUR, İş Gücü Piyasası Departmanı Ankara, Haziran - 2006 NOT: EKLİ TABLOLARECD-ROM DAN YA DA WEB SAYFASINDAN ALINACAK (www.megep.meb.gov.tr,

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Araştırması Raporu (Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

KÜTÜPHANELERİMİZ VE HALKLA İLİŞKİLER. Erol Yılmaz *

KÜTÜPHANELERİMİZ VE HALKLA İLİŞKİLER. Erol Yılmaz * 1 KÜTÜPHANELERİMİZ VE HALKLA İLİŞKİLER Erol Yılmaz * Kütüphaneciler bilgisayarlara ve bilgi kaynaklarına değil, bilgi arayanlara hizmet ederler. Erol Yılmaz Öz Kütüphaneler hizmet verdikleri kullanıcılarla

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Çetin ERDOĞAN 2, İnayet AYDIN 3, Uğur AKIN 4 & Nihan DEMİRKASIMOĞLU 5 ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi

Detaylı

SEÇMECİ OKUL TEKNOLOJİ PLANLAMA MODELİ VE ÖZEL KONYA ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ PROFİLİ

SEÇMECİ OKUL TEKNOLOJİ PLANLAMA MODELİ VE ÖZEL KONYA ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ PROFİLİ SEÇMECİ OKUL TEKNOLOJİ PLANLAMA MODELİ VE ÖZEL KONYA ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU TEKNOLOJİ PROFİLİ Arş. Gör. Dr. Aslıhan SABAN Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü aslihansaban@selcuk.edu.tr

Detaylı

ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU 2013 RAPOR ÖZETİ

ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU 2013 RAPOR ÖZETİ MEVZUATTAN UYGULAMAYA ENGELLİ HAKLARI İZLEME RAPORU 2013 RAPOR ÖZETİ Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler DERLEYEN SÜLEYMAN AKBULUT MEVZUATTAN UYGULAMAYA ENGELLİ HAKLARI

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU ÇALIŞMA RAPORU - 5 M. RAŞİT ÖZDAŞ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2014 ANKARA www.bilgitoplumu.gov.tr Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı nın

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı