ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 1 BAŞKANIN SUNUMU STRATEJİK PLANLAMA: GİRİŞ KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ ( ) ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ÇUKUROVA BELEDİYESİNDE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ TARİHÇE () : İSMİNİN KAYNAĞI NIN İŞGALİ VE KURTULUŞ SAVAŞI DIŞ ÇEVRE ANALİZİ : COĞRAFİ ÖZELLİKLER : DEMOGRAFİK YAPI : TARIM ( ) SANAYİ SOSYO EKONOMİK YAPI EĞİTİM SAĞLIK ULAŞIM VE ALTYAPI İÇ ÇEVRE ANALİZİ : ÇUKUROVA BELEDİYESİ NİN KURULUŞU İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL YAPI MALİ YAPI FİZİKİ YAPI BİNALAR : ARAÇLAR : TEKNOLOJİK ALTYAPI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ BELEDİYENİN GÖREVLERİ BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREVLERİ BELEDİYE ENCÜMENİ GÖREVLERİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLERİ PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER MİSYONUMUZ, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER TEMEL STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI MALİ YÖNETİM KAMU DÜZENİ / AFET VE RİSK YÖNETİMİ KENTSEL ALTYAPI / ÜSTYAPI ÇEVRE KORUMA VE İKLİMSEL RİSKLER SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER İZLEME VE DEĞERLENDİRME : İZLEME VE DEĞERLENDİRME

3 TABLOLAR : ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Tablo 1 Çukurova İlçesi ne Bağlı Mahalleler...17 Tablo 2 Çukurova İlçe Belediyesine Bağlı Köyler...17 Tablo 3 Adana iline ait demografik istatistikleri ( )...21 Tablo 4 Sayım Yıllarına Göre Nüfus Artış Hızı (%)...22 Tablo 5 Adana Ve Çukurovanın Yaşam Merkezleri Nüfus Dağılımı...22 Tablo 6 Adana da Tarım Alanlarının Kullanım Şekline Göre Dağılımları...23 Tablo 7 Adana GSYİH nın Sektörlere Göre Dağılımı...25 Tablo 8 Adana Sanayinin Sektörel dağılımı ( 2004 )...25 Tablo 9 : Adana İli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Göstergeleri ()...26 Tablo 10 İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2001) ()...27 Tablo 11 Adana İli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Göstergeleri ()...28 Tablo 12 Adana İli İlçeleri Okuryazar Oranları...29 Tablo 13 Çukurova İlçesi nde Merkez ve Köyler Olmak Üzere Eğitim- Öğretim Kurumlarında Öğrenci Sayısı...29 Tablo 14 Çukurova İlçesi Resmi Okullar Listesi...29 Tablo 15 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması DPT Tablo 16 Çukurova İlçesindeki Özel Tıp-Dal Merkezleri ()...30 Tablo 17 Çukurova İlçesi Aile Sağlığı Merkezleri ()...31 Tablo 18 Çukurova İlçesi Yataklı Sağlık Kurumları Tablosu...31 Tablo 19 Çukurova İlçesindeki Sokak ve Bulvarların Durumu...32 Tablo 20 Belediye çalışanlarının Cinsiyet ve istihdam türlerine göre dağılımı Tablo 21 Belediye Çalışanlarının Eğitim durumu...34 Tablo 22 Çukurova Belediyesi Çalışanların Yaş Dağılımı...34 Tablo 23 Çukurova Belediyesi Yönetimsel Kademeler...35 Tablo 24 Çukurova Belediyesi 2009 Yılı Mali Yapısı...37 Tablo 25 Çukurova Belediyesine ait Araç Listesi...39 Tablo 26 Çukurova Belediyesi Donanım Envanteri...40 Tablo 27 Çukurova Belediyesi İç Ve Dış Paydaş Listesi...49 ŞEKİLLER : Şekil 1 Stratejik Planlama Modeli... 9 Şekil 2 Stratejik Planlama Çalışma Grubu ve Karar Seviyeleri... 9 Şekil 3 Çukurova İlçe Haritası...19 Şekil 4 Adana İli Deprem Haritası()...20 Şekil 5 Çukurova Belediyesi Organizasyon Şeması...36 Şekil 6 Çukurova Belediyesi Paydaş Sınıflandırması...47 GRAFİKLER : Grafik 1 Tarım Alanlarının Kullanım Şekline Göre Dağılımları...24 Grafik 2 Belediye Personelinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı...33 Grafik 3 Memur Personel Yaş dağılımı Grafik 4 İşçi Personel Yaş Dağılımı

4 1 BAŞKANIN SUNUMU 3

5 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Değerli Çukurova lılar; Son yıllarda kamu yönetimi alanında önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Bu arada, belediyeleri ilgilendiren temel yasalar değişerek, belediyelerin hem görev alanları hem de çalışma usulleri yeniden belirlenmiştir. Bu yapılanmanın en önemli ayakları; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu dur. Bu kanunların getirdiği yeniliklerden biri de nüfusu den fazla olan belediyelerin stratejik plan hazırlama zorunluluğudur. Belediyemizin de 5747 sayılı Belediyeler Bölünme Kanununa istinaden de Seyhan ın, Seyhan ve Çukurova olarak iki ayrı ilçeye bölünmesi hakkındaki kanun gereğince belediye olmasına karar verilmiştir. Bölünmenin kabulü Resmi Gazete de sayılı kanuna istinaden tarihinde yayınlanmıştır. Bölünmeden sonra Seyhan ın kuzeyinde kalan mahalleler Çukurova İlçe Belediyesine bağlanmıştır. Buna göre Çukurova İlçe Belediye sine bağlı 13 mahalle 11 köy bulunmaktadır. Bu sebeple stratejik planlama çalışmamız bir yandan kurumun yeni kuruluşunun vermiş olduğu zorluklar bir yandan personel yetersizlikleri ile meşakkatli bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Bu çalışmalarımızda Çukurova mızı yaşanabilir, çağdaş, sosyal, güvenli ve sağlıklı bir ilçe yapma azmimiz ve isteğimiz en büyük yardımcımız olmuştur. Hep birlikte yaşayacağımız ve çocuklarımıza bırakacağımız yarının Çukurovası için hazırlanan Kurumsal Stratejik Plan da, görüş ve fikirleriyle emeği geçen, değerli Meclis Üyelerimize, ilgili tüm paydaşlara, sivil toplum örgütlerine, halkımıza ve özellikle tüm belediye çalışanlarımıza gösterdikleri ilgi ve çabadan dolayı teşekkür ederim. Yıldıray ARIKAN Çukurova Belediye Başkanı 4

6 2 STRATEJİK PLANLAMA 5

7 2.1 GİRİŞ Stratejik Planlama kuruluşun hali hazırda bulunduğu sosyal, ekonomik, kültürel durumu ile ulaşmayı hedeflediği durumu arasındaki yol haritasıdır. Kuruluş mevcut durumunun bir analizini yaparak Makro politikalar, bölge kalkınma programları ile uyumlu stratejiler oluşturur. Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak stratejik planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. Strateji kelime anlamı itibarı ile sevk etme, yöneltme, gönderme ve gütme demektir. Kökeni bakımından; Latincede yol, çizgi anlamına gelen stratum, Yunanlı General Strategos adından hareketle Yunancada strategia komutanlık anlamına gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda strateji yüzyıllarca askeri bir kavram olarak kullanılmış; savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekâtın planlanması ve uygulanması bilimi olarak ifade edilmiştir. Bu tanımlama ile birlikte gelişen dünyada Strateji hayatın her alanında kullanılır hale gelmiştir. Özellikle iş hayatında Strateji üzerine çeşitli tanımlar geliştiriliştir. Sonuç olarak Strateji, İşletmeye yol vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacı ile işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması, gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi süreci ( 1 ) olarak tanımlanmıştır. Bu strateji tanımı paralelinde stratejik Yönetim; İşletmenin uzun dönemli başarısını belirleyecek ve çevresi ile olan ilişkilerini düzenleyecek stratejilerin geliştirilmesi, gerekli planlama, organizasyon, program ve faaliyet süreçlerinin yapılarak uygulamaya konulması, sonuçların değerlendirilerek kontrol edilmesi ve düzeltici önlemler alınmasını kapsayan faaliyetler ve kararlar bütünüdür. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır.( 2 ) 1 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Eğitim Notları Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 6

8 2.2 Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi ( 3 ) 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunda stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda büyükşehir belediyesinin görevleri arasında, büyükşehir belediyesinin stratejik planını hazırlamak bulunmaktadır. Büyükşehir belediye başkanının görevlerinden birisi belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmektir sayılı Kanunda, belediye meclisinin görevleri arasında stratejik plan görüşmek ve kabul etmek bulunmaktadır. Belediye encümeninin görevlerinden biri, stratejik planı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmektir. Belediye başkanının görevlerinden biri de belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmektir. Kanuna göre belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilecektir sayılı Kanunda, il genel meclisinin görevleri arasında stratejik planı görüşmek ve karara bağlamak bulunmaktadır. İl encümeninin görevlerinden biri, stratejik planı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmektir. Valinin görevlerinden biri de il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmektir. 3 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 7

9 Kanuna göre vali, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel meclisine sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilecektir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ Son yıllarda ülkemiz kamu yönetiminde mevzuat değişimleri yaşanmıştır. Bu değişimlerle kamu yönetiminde strateji geliştirme, sonuç odaklı yönetim, performans odaklı hesap verme katılımcı yönetim anlayışı sorumluluğu geliştirmeleri ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir. Çukurova Belediyesi olarak kurumumuz da sorumluluğunu yerine getirme çabası içinde bu stratejik planlama çalışmasında aşağıdaki prensipler doğrultusunda stratejik planlama çalışmalarını yürütmüştür. İşbirliği Katılımcılık Süreklilik Şeffaflık Gerçekçilik 8

10 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK ANALİZLER STRATEJİ OLUŞTURMA STRATEJİK UYGULAMA Planın Sahiplenilmesi Dış Çevre Analizi Misyon PERFORMANS PROGRAMI Planlama Sürecinin Organizasyonu Paydaş Analizi Vizyon BÜTÇELEME İhtiyaçların Tespiti SWOT (GZFT) Analizi Temel Değerler PROSEDÜRLER İŞ PLANLARI Hazırlık Programının Yapılması Mevzuat Analizi Stratejiler Kuruluş içi Analiz Amaçlar ve Hedefler Şekil 1 Stratejik Planlama Modeli 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU Çukurova Belediyesi stratejik Planının hazırlanmasında katılımcılık esas alınan prensiplerdendir. Bu prensip doğrultusunda Stratejik Planlama çalışmaları ile ilgili tüm birimlere bilgilendirme yapılmış ve stratejik planlama sürecine katkıları sağlanmıştır. Çukurova İlçe Belediye Başkanı Danışman Strateji Geliştirme Ekibi STRATEJİK SEVİYE Birim Yöneticileri YÖNETSEL SEVİYE Belediye Çalışanları İŞLEMSEL (OPERASYONEL) SEVİYE GİRDİLER SÜREÇ HİZMETLER ÜRÜNLER Şekil 2 Stratejik Planlama Çalışma Grubu ve Karar Seviyeleri 9

11 2.5 ÇUKUROVA BELEDİYESİNDE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Çukurova Belediyesinde Stratejik planlama çalışmalarında, Devlet Planlama Teşkilatının Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Rehberi ve 2006/9972 sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas alınmıştır. Stratejik planlama çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkerim ÖZKUL koordinatörlüğünde, belediyemizin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülmüştür. Çukurova Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi Adı Soyadı : Görevi : Alper And ÜNALDI Müsamettin TOPUZOĞLU Yaşar DURMUŞ Canan SONCUL Mustafa ALTIOKKA Osman Koray TETİK Özel Kalem Müdürü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Stratejik Planlama ekibinin belirlenmesinden sonra hazırlık çalışmalarını tamamlayan stratejik planlama ekibimiz, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine, Kılavuza ve Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak stratejik planı hazırlamıştır. Stratejik planlama çalışmalarımızın prensipleri doğrultusunda, açık, işbirliğine önem veren, katılımcı, süreklilik arz eden, şeffaf ve verilere dayalı gerçekçi bir stratejik plan hazırlamak için tüm birim müdürlüklerimizin katılımı sağlanmıştır. Çukurova belediyesinin iç çevresini oluşturan dinamikleri ile beraber mevcut durum değerlendirmesinde dış paydaşların analizine önem verilmiştir. Bu kapsamda stratejik planlama ekibi tarafından iç ve dış paydaşların analizi yapılmıştır. 10

12 3 MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 11

13 3.1 TARİHÇE ( 4 ) : Çukurova yöresi tarih boyunca doğal kaynaklarının zenginliği, sosyo-ekonomik verilerinin çeşitliliği ve bolluğu ile daima istenilen ve yaşam yeri olarak seçilen bir bölge olmuştur. Çukurova, tarihin en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Gerek ticaret kervanlarının, gerekse orduların geçiş yolları üzerinde olduğundan, Çukurova ve özellikle Adana yöresi çeşitli kavimlere yurt ve zengin uygarlıklara sahne olmuştur. Kuzeyde yüksek platolar ve Toroslar, güneydoğuda daha az verimli kırsal yörelerden ve Amanos Dağlarından (Güney Toroslar) sonra Çukurova yöresi, düz ve bereketli toprakları ile Akdeniz e kadar uzanır. Genişliği km. arasında ve uzunluğu 145, 155 km. arasında değişen bu bereketli topraklar, tarih boyunca pek çok kavim ve devletin elde tutmayı amaçladığı bir yöre olagelmiştir. Bu yöre Anadolu yarımadasının en verimli bölgelerinden biridir. Bu zengin havzadaki yaşam ve yerleşim, yapılan arkeolojik kazılarda kanıtlandığı gibi M.Ö yıllarına yani paleolitik devre kadar gitmektedir. Gerek ova ve orman ürünleri, gerekse madenleri ile binlerce yıl uygarlıklara kaynak olan Adana (Çukurova) yöresinde insan yerleşim merkezleri, bugünkü konumlarına oldukça yakın yerlerde oluşmuştur İSMİNİN KAYNAĞI Adana ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö yıllarına tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana havalisinden URU ADANİA yani BÖLGESİ olarak bahsedilmektedir. Bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile ismi en az 3640 yıllık bir geçmişe sahiptir. Eski çağlarda Seyhan nehri kıyılarının bol miktarda söğüt ağacı ile kaplı olması ve bu ağacın Mezopotamya kavimlerince AND ağacı olarak tanınması da yöre isminin oluşumunda etkili olduğu kanaatini yaratmaktadır. Yine başka bir görüşe göre, ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına Tanrısı ADAD (Teşup) adının, ormanları bol Toroslar ile Seyhan nehri bölgesinin oluşturduğu Adana yöresine isim olarak verilmiş olduğuna inanılmaktadır. ADAD Hititler in, TEŞUP da Suriye ve Mezopotamya kavimlerinin Fırtına Tanrısıdır. Bu guruplar birbirlerinden düşünce, isim ve yazı tarzlarını alıp verdikleri için bu gelişimin olması kuvvetle muhtemeldir. Fırtına Tanrısı yağmuru, yağmurda bereketi getirdiği için bu bölgede çok sevilen, sayılan bir Tanrı olarak yaşamış ve ona izafeten bu bölgeye de URU ADANİA yani ADANİN bölgesi de denmiş olması mümkündür. Hititlerin etkisinde kalan Fenikeliler de Tarım ve Bitki Tanrısına ADONİS adını vermiştir. ADONİS EFENDİ anlamına gelmektedir. Bu yöre ile sıkı ticaret yapan ve buradaki zengin orman ve ova ürünleri ile ticaretlerini geliştiren Fenikeliler in, bu yöreye ADONİS in yeri demeleri adet haline gelmiştir. Sırası ile bu bölgeye gelen her kavim, devlet ve gelişen her uygarlık kendi kültür anlayışı ve değerleri 4 12

14 içerisinde beldelere isim vermiş ve isimlerin anlamını açıklamıştır. Homer in İlyada sında bu bölgeye Adana denilmiştir. Yine batıdan gelen kavimlerce, Adana yı kendi ilahları Uranüs ün kurduğu ve oğulları Adanos ve Sarosa anlatılır. Adana doğulu kavimlere göre Fırtına Tanrısı Adonis in yeridir. Bütün bu inançlar çok tanrılı eski çağlara aittir. Orta çağlarda özellikle M.S. 7. yüzyıldan itibaren İslam ordularının bu bölgeye gelişiyle yeni anlayışlar içinde yeni tanımlar yapılmıştır. Arap tarihçilerinden İbnül Adim, Adana isminin de eski peygamberlerden Yasef in torunu EZENE den geldiğini yazdığı Halep Tarihi isimli eserle kanıtlamaya çalışmaktadır. Orta Doğunun peygamberler bölgesi olduğu ve pekçok eski peygamberin bugünkü Anadolu sınırları içinde yaşamış olduğu hatırlanırsa, bu açıklamanın nasıl geliştiğini anlamakta kolay olur. Daha ileriki yüzyıllarda Karçınlı-Zade Süleyman Şükrü Bey in Seyahat ül-kübra adlı kitabında ise Adananın eski isminin BATANA olduğu ve İslamlık devrinde ya çevrildiği savunulmaktadır. Hatta bunun Fi ezeneil arz ayetinden esinlenerek yapıldığını da açıklamalarına eklemektedir. DANUNA isminin M.Ö. yaşayan kavimlerce bu bölge için kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bulunan kayıtlarda da mevcuttur. Hatta Danunalıların yöre kurallarına ad ve paye verecek kadar kudretli oldukları da bilinmektedir. DANUNA adının asırlar boyunca değişerek zamanla BATANA ve daha sonra olması da çok kuvvetle muhtemeldir. Yöreye gelen Türkler in, yüksek Torosları aşıp güneye doğru sarkmaları sırasında yöreye Çukurova adını vermeleri de doğanın insanlara verdiği ilhamın güzel bir örneğidir. Toroslardan sonra adeta düz bir görünüm içinde çok tatlı bir eğimle Akdeniz e kadar inen bu bereketli topraklar Türkler için ÇUKUROVA olarak bilinmiştir. Günümüze kadar da böyle bilinmektedir. Bölgenin tarihi adı olan Kilikya ve Silisya (Cilicia) da bu bölgede bulunan zengin Kilkin yani kireç ve yine çok bol olarak bulunan Silex yani çakmak taşı madenlerinden dolayı verilmiştir. Bir başka ifade ile yöre, coğrafi özelliklere göre isimlendirilmiştir. Hatta topraklarının bereketliliğinin verdiği ilhamla -EDENA (Cennet Yöresi) ve karlı dağlar bu ilhamı vermektedir. Sümerler den kalma Gılgamış Destan ından bu yana devamlı adı geçen, dikkat çeken yörenin adı da böylece sayısız kaynaklara, sayısız olaylara bağlanarak çok renkli bir gelişim takip etmiştir. Osmanlılar idaresinde Adana birçok değişik yazılışlarla kayıtlara geçmiştir. Bunlardan birkaçı: Erde-na, Edene, Ezene ve hatta Azana olarak eski olarak eski tahrir defterlerinde, sicil kayıtlarında ve fermanlarda yer almıştır. Gezici aşiretlerin zorunlu olarak 1865 den itibaren devlet zoru ile bölgeye yerleştirilmesi ve toprağa bağlanması sırasında Adana ismi olarak resmi kayıtlarda yer almış ve tescil edilmiştir NIN İŞGALİ VE KURTULUŞ SAVAŞI Büyük kayıplara sebep olan I. Dünya Savaşı, siyasi ve ekonomik üstünlük için birbirleri ile mücadeleye girişen Avrupa devletleri arasında ve Avrupa da çıkmıştır. Kısa zamanda mücadele bütün kıtalara yayılmış ve Osmanlı İmparatorluğu da bu savaşın içine sürüklenmiştir. Sonunda imparatorluk çökmüş, topraklan parçalanmış, anayurt bile düşman istilası altında kalmıştır. Beş cephede birden ve pek çok devlete karşı savaşmak zorunda bırakılan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması ile imparatorluk topraklarının pek 13

15 çoğunu düşmana bırakarak çekilmiştir. İşte bu dönemde Suriye cephesinde kalan Türk birliği, o cephede Yıldırım orduları komutanı olarak bulunan Mustafa Kemal idaresinde Halep e çekilerek, tamamen yok edilmekten kurtarılmıştır. Zamanın sadrazamı İzzet Paşa tarafından, o sırada grup komutanı Liman Von Sanders ten (Alman Komutanı) elindeki tüm grup komuta ve koordinasyon yetkisini Mustafa Kemal Paşa ya devretmesi bildirilmiş ve bu devir-teslim işlerini gerçekleştirmek için 31 Ekim 1918 de Mustafa Kemal Paşa Adana ya gelmiştir. Liman Von Sanders Paşa nın Yenildik. Bizim için her şey bitti sözüne karşılık, yetkiyi teslim alan Mustafa Kemal Paşa Savaş müttefikler için bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istiklalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor karşılığını vermiştir. İşte bu sözlerin özetlediği ve vurguladığı mücadele yılları 1922 ye hatta politik anlaşmaların bitimine kadar yani 1923 e kadar sürmüştür. Mustafa Kemal Paşa 31 Ekim 1918 de geldiği Adana da 11 gün kalmış, etrafın ve halkın durumunu inceleyerek bunu Genel Kurmay Başkanlığı na bildirmiştir. Bu telgraflarda sadece mevcut durum değil, ileriye dönük düşünce ve uyarılar da yer almıştır. İskenderun a asker çıkararak işgal teşebbüsünde bulunulursa İngilizlere ateş açılacağını zamanın hükümet ve başbakanına telgrafla bildiren Mustafa Kemal Paşa, aynı zamanda kendine bağlı kumandalara da benzer bir emir vermiştir. Tarihi açıdan bakılacak olursa, Adana dan verilen bu ilk emir Türk Kurtuluş Savaşı nın ilk emridir. Nitekim, 15 Mart 1923 te Adana ya tekrar gelen Mustafa Kemal Paşa bu durumu şu sözleriyle toplum ve tarih önünde kanıtlamıştır: Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Adana dan İstanbul a gönderilen telgrafların hiçbir olumlu etkisi olmadığı gibi, kısa bir süre sonra Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu Karargahı lağvedilmiş ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul a çağrılmıştır. Adanalılar, İstanbul Hükümetinin 23 Kasım 1918 tarihli, Adana ve dolaylarının boşaltılmasını zorunlu kılan kararını büyük tepki ile karşılamışlardır. Durumu protesto eden, böyle bir harekatın yaratacağı vahim hadiseleri vurgulayan bir telgraf dönemin İçişleri Bakanına yollanmıştır. Kısa bir süre sonra işgal kuvvetleri Mersin limanından Çukurova ya girmiş, tüm kilit noktaları kontrol altına almış ve sonra Adana yı işgal etmişlerdir. Bu işgal sırasında Türklere ait bütün sembol, arma, işaret ve levhalar yok edilmiş ve sistemli şekilde Türk halkının soykırımı yoluna gidilmiştir. Fransız işgal kuvvetleri tarafından yine çok planlı ve katı bir şekilde uygulanan diğer bir işlem de Adana, Çukurova ve civarı bölgelere Ermenilerin yerleştirilmesi olmuştur yıllarında yani I. Dünya Savaşı sırasında Anadolu nun Doğu yöresinde isyan eden Türk halkını öldürüp, işkence eden ve Ruslara yardım ederek ülke içinde 5. kol olarak çalışan Ermenilerin 1915 tarihli Tehcir Kanunu ile Suriye ye zorunlu göçleri sağlanmıştır de Adana ve Çukurova yı işgal eden Fransızlar kendi birlikleri içinde özellikle Ermeni askerleri getirdikleri gibi, Suriye den 70 bin Ermeni yi Adana ya, 12 binini Dörtyol a, 8 binini Saimbeyli ye yerleştirmişlerdir. Hatta An-tep ve Maraş çevresine de 50 binden fazla Ermeni getirilmiştir. Bütün bu gayretler adeta I. Haçlı Seferi sırasında olduğu gibi yine Avrupa devletlerine bu bölgede ileri karakol görevini görecek bir Ermeni Krallığının yeniden 14

16 oluşturulması içindi yıllarında Adana da tam bir terör ve cinayet dönemi yaşanmıştır. Bunlar arasında Abdiağa çiftliği olayları, şehir içi cinayetleri, Taşköprü de Türklerin çarmıha gerilişi ve kırbaçlanarak işkence yapılması gibi olaylar toplum şuurundan ve hatırasından çıkmayacak olaylar haline gelmiştir. Bunca terör ve baskı arasında Adana ve yöredeki Türkler, örgütlenerek Kilikya Milli Kuvvetler Teşkilatını oluşturmuşlardır. Çukurova, bölgelere ayrılarak, her bölgeye milis kuvvetleri ve komutanı atanmış ve bölge bölge tüm yöre bu milli direnme ve mücadele teşkilatının denetimine girmiştir. Şubat 1920 den itibaren milli kuvvetler düşmana karşı zaferler kazanmaya başlamış ve her zafer daha iyi bir örgütlenme ve daha yüksek bir moral kuvveti sağlamıştır de Toroslar dan Fransızlara saldırı başlatılmıştır. Sonuçta 27 Mayıs 1920 de Fransız orduları komutanı Menil, milli kuvvetler tarafından esir alınmıştır. Karboğazı Olayı olarak bilinen olay, Kuvayi Milliye nin ilk siyasi zaferidir. Bunu takiben 28 Mayıs 1920 de Fransızlar Mersin-Adana hattına çekilmişler ve kuzey Çukurova (Kozan ve diğer dağlık bölgeler) tamamen kurtarılmıştır. Düzlük, ovalık yörelerde Ermeniler zulüm ve şiddeti arttırmışlar ve sayısız cinayetleri işlemişlerdir. 10 Temmuz 1920 de Ermeniler tarafından Türklere karşı büyük bir şiddet ve soykırım harekatına girişilmiş ve bu harekat sonucu onbinlerce Türk Toroslar a doğru kaçmıştır. Dört gün süren bu hareket tarihte Kaç Kaç olayı olarak isimlendirilmiştir. 5 Ağustos 1920 de Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Bey (Çakmak) ve milletvekilleri Pozantı ya gelmiş ve orayı il haline getirerek Pozantı Kongresini yapmışlardır. Daha büyük direnişe geçen Türkler çok büyük kayıplar vermişlerdir. Buna rağmen Kasım 1920 sonlarında Fransızları ağır yenilgiye uğratmayı başarmışlardır. Sonuç olarak Fransa, TBMM hükümetini resmen tanıyarak barış yoluna gitmiştir. Türk-Fransız barış anlaşması, 20 Ekim 1921 de Ankara da yapılmıştır. Bu anlaşma gereğince 5 Ocak 1922 de Fransızlar Çukurova dan tamamen (getirdikleri Ermenileri de beraberinde götürerek) çekilmişlerdir. Fransızlarla gidemeyen veya yerli olan Ermeniler de bölgeden kaçmışlardır. Bunlardan 120 bini tekrar Suriye ye, 30 bini Kıbrıs veya İstanbul a gitmişlerdir. 5 ocak 1922 kurtuluşunu kutlama amacı ile Büyük Saat ile Ulu Camii arasına çok büyük bir bayrak çekilmiş ve daha sonra bu bayrak çekilmesi olayı il in kurtuluş günlerinde tekrarlanmıştır. Bayrak Adana nın simgesi haline gelmiştir. Adana ve Çukurova halkı milli kuvvetlere katılarak yurdun diğer cephelerinde de çarpışmış ve anavatanı düşmandan kurtarma mücadelesinde sonuna kadar yer almışlardır. 3.2 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ : Proses yaklaşımına göre sistemler üst sistemlere bağlı, kendi içerisinde başka alt sistemleri barındıran yapılardır. Üst sistemler kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğü alanı ifade eden dış çevreleridir. Alt sistemlerse kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştiren iç çevreleridir. Dış çevreler kuruluşun faaliyetlerine dolaylı ya da direk etki eden faktörleri barındırırlar. Bu faktörler ekonomik, yasal, demografik, teknolojik, sosyo-kültürel ve küresel olmak üzere başlıca altı başlık altında toplanabilir. Kuruluşlar dış çevrelerini doğrudan kontrol edemezler. 15

17 Kendi stratejilerini bu faktörleri analiz ederek oluşturmaya çalışırlar ve bu nedenle dış çevreyi oluşturan üst sistemlerin analizi özellikle önem kazanmaktadır COĞRAFİ ÖZELLİKLER : Adana kenti, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova Deltasından kuzeydeki dağlara doğru hafif bir eğimle yükselen alüvyal dolgu taraçalardan biri üzerinde, denizden yaklaşık 40 km içeride kurulmuştur. Seyhan nehri, bu düzlükte bir kaç metre gömülmüş geniş bir yatak içinde kentin kuzeyinden güneyine akar. Adana ili, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır. İlin kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölümleri, Orta Toros adı verilen dağ sistemi ile çevrelenmiştir. Doğuda sınır, Toros sistemine giren Amanoslara dayanır. Orta Toroslar üzerinde üç ayrı dağ sırası görülmektedir. Bunlar, batıdan başlayarak Bolkar Dağları, Aladağlar ve Tahtalı Dağlarıdır. Ayrıca Orta Torosların kuzeydoğu uzantısını oluşturan Binboğa Dağları, ilin sınırlarını aşarak Kahramanmaraş iline uzanmaktadır. Eski adı Bulgar Dağları olan ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Bolkar Dağları'nın uzunluğu yaklaşık 150 km genişliği ise yer yer km yi bulur. İldeki dağların en yüksek tepelerinin bulunduğu Aladağlar, kuzeydoğu yönünde yaklaşık 100 km uzanır. Genişliği ise 40 km olup, yamaçlarında gür kaynaklara rastlanır. Kuzeye bakan yamaçlarda buzul aşındırmasının izlerine rastlanır m yükseklikte görülen bu izler, boyları 1 km yi geçmeyen küçük küçük buzullar halindedir. Genellikle vadileri izleyen bu buzullar, yer yer de küçük çaplı buzul gölleri oluşturur. Bu göller yedi Göller adıyla anılır. Yoğun ormanlar ve çeşitli bitki katlarıyla Aladağlar'ın görkemli bir görüntüsü vardır. Bol sulu akarsuları, yemyeşil otları ve ormanlarıyla özellikle yazın Akdeniz'in bunaltıcı sıcağından uzak, yaylalar kuşağı gibidir. Bu dağlar üzerinde yer alan Pozantı, Çamalan, Tekir, Bürücek yaylaları bir plato özelliği gösterirler. Aladağlar üzerindeki başlıca yükseklikler, Demirkazık Tepesi (3.756 m) Torosan Dağı, Kaldı Dağı (3.374 m), Kol Tepesi (3.588 m) ve Karanfil Dağıdır (3.059 m). Bütünüyle Adana Ovası adı verilen havzanın güneyde kalan bölümüne Çukurova, kuzeyde kalan bölüme ise Yukarı Anavarza Ovası denir. İki ovayı Misis Dağları ayırır. Çukurova Türkiye'nin en geniş delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı'nın getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. Orta Toros eteklerinden Akdeniz'e kadar uzanan ovanın bütününü Adana Ovası adıyla anmak ve daha çok sayıda ova birimlerine ayırmak mümkündür. Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık ovaları gibi. Bu ovaların en büyüğü hektar genişliğindeki Ceyhan Ovası, diğeri ise hektarlık Yüreğir Ovası'dır. Ceyhan Ovası'nın denizden yüksekliği m Yüreğir Ovası'nın ise 0-50 m arasında değişmektedir. Adana ovası, il topraklarının % 27'sini kaplamaktadır. 16

18 Seyhan ve Ceyhan nehirleri il toprakları içinde yer alırlar. Rejimleri diğer akarsular gibi düzensizdir. Seyhan Nehri (560 km), kuzeyde Toros Dağlarından Zamantı Suyu adıyla çıkar, çeşitli kollardan sonra Göksu ile birleşerek Seyhan adını alır ve batıda İçel sınırında Deli Burnu'nda denize dökülür. Ceyhan Nehri (509 km) Adana ve Akdeniz Bölgesinin ikinci büyük ırmağıdır. Elbistan'ın kuzeyindeki dağlardan doğar. Çukurova ilçesi Adana İlinin dört merkez ilçesinden birisidir. Adana Seyhan ilçesinin, Resmi Gazete de sayılı kanuna istinaden tarihinde Çukurova ve Seyhan olarak ikiye bölünmesinden sonra oluşmuştur. Çukurova nın kuzeyinde ve batısında Toros Dağları, Karaisalı ilçesi, doğusunda Seyhan Baraj Gölü, Seyhan Nehri, güneyinde Seyhan İlçesi yer almaktadır.çukurova nın yüzölçümü ha.dır. Çukurova İlçe Belediye sine bağlı 13 mahalle, 11 köy bulunmaktadır. Mahalle ve köylerin isimleri, yüzölçümleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. MAHALLE ADI YÜZÖLÇÜMLERİ MAHALLE ADI YÜZÖLÇÜMLERİ 1 BEYAZ EVLER ESENTEPE GÜZELYALI HUZUREVLERİ KARSLILAR ŞAMBAYAT KURTTEPE YIL MAHFESIĞMAZ YURT TOROS SALBAŞ BELEDİYE EVLERİ Tablo 1 Çukurova İlçesi ne Bağlı Mahalleler KÖYLER 1 KABASAKAL 7 KÜÇÜKÇINAR 2 KARAHAN 8 ÖRCÜN 3 DÖRTLER 9 BOZCALAR 4 SÖĞÜTLÜ 10 MEMİŞLİ 5 PİRİLİ 11 FADIL 6 KAŞOBA Tablo 2 Çukurova İlçe Belediyesine Bağlı Köyler Adana ili iklimi, Akdeniz iklimi hususiyetlerini taşır; yazları çok sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Dağlık bölgede ise, Akdeniz iklimi ile kara iklimi karışımı hüküm sürer. Yazın Toroslardaki yaylalara çıkılır. Bunların belli başlıları; Pozantı, Namrun, Gülek, Kızıldağ, Armutlu, Biricik yaylalarıdır. Yağışlar yağmur şeklindedir senede bir kar yağar. Yağış 17

19 miktarı senede milimetredir. Senelik yağışlı gün sayısı 49 dur. Sıcaklık, -8,4 ile +45,6 santigrat derece arasında seyreder. En soğuk ay Ocak, en sıcak ay ise Ağustos tur. Yağışların yarısı (% 49) kışın olur. Yazın ise senelik yağışın % 5 i yağar. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de artan sera gazları, tarımda kullanılan yoğun girdiler, küresel ısınmanın etkisi ile iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. ICCAP (Impact of Climate Changes on Agricultural Production System in Arid Areas) projesi kapsamında iklim alt grubunun ortaya koyduğu iklimsel değişim sıcaklık ve yağış) senaryolarına göre 2070 yılı için İlçemizin de içinde bulunduğu Seyhan Nehri havzasında 1,87 C lik sıcaklık artışı ve - 322,72 mm lik yağış azalışı öngörülmüştür. Halihazırda bölgenin Küresel ısınma ile yağış dengesi bozulmuş, kar yağışı ve karın dağlarda kalma süresi azalmıştır. Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri kapsamında, Türkiyenin İklim değişikliğine uyum kapasitesinin Güçlendirilmesi BM Ortak Programı (MDG-F 1680) çalışmaları kapsamında Seyhan Havzası da pilot bölge olarak seçilmiş ve Seyhan Havzası nda İklim Değişikliğine Topluma Dayalı Uyum Programı başlatılmıştır. İl topraklarının % 29 u ormanlıktır. Ormanlar dağlık bölgelerde yer alır. Tipik bitki örtüsünü Akdeniz bitkileri teşkil eder, dağ yamaçlarını m yüksekliğe kadar Maki ler, yüksek yerleri de karaçam ve sedir ağaçları kaplar. Kuzeyde bozkır ve fundalıklara rastlanır. Kuzey ve kuzeybatıdaki dağlarda Alp bitkileri görülür. Makiler kuraklığa uymuş bitkilerdir. Yaprakları sert ve cilalıdır. Kızılçam, karaçam, meşe, sedir, köknar, ardıç ve kayın ağaçları azdır. Adana ilinde bitki yönü ile örtüsüz toprak yok denecek kadar azdır. Çukurova ilçesi Ha alanıyla, adana ilinin en gelişmiş ve gelişmekte olan ilçesidir Ha alanın hektarlık kısmının imar planı tamamlanmış ve uygulaması yapılmıştır. Tüzel kişiliği sona erdirilerek Çukurova İlçesine bağlanan Salbaş ın imar planı henüz yapılmamıştır. İlçeye bağlanan 11 adet köyün tamamı orman köyü vasfındadır. Bu nedenle tüzel kişilikleri aynen korunmuş, imar ve emlak vergisi bakımından Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içinde kalmıştır. 18

20 Şekil 3 Çukurova İlçe Haritası 19

21 Şekil 4 Adana İli Deprem Haritası( 5 ) Adana ili deprem haritası Şekil 4 de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, İlçemiz ile birlikte, Adana Merkez ve Ceyhan ilçesi 2. Derece, Yumurtalık 1. Derece, Feke, Aladağ, Pozantı, Kozan, Karaisalı ve İmamoğlu ilçeleri 3.derece, Tufanbeyli ve Saimbeyli 4. Derece deprem kuşakları içerisinde yer almaktadır. ( 5 ) T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayın No:

22 3.2.2 DEMOGRAFİK YAPI : 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, Adana nın nüfus artış hızı %1,771 dir. Bu oran, %1,834 olan Türkiye ortalamasına göre düşük olmasına rağmen, son beş yılda yaşanan yoğun nüfus artışı, Adana nın kentsel yerleşim sorunları arasında ilk sırada yer almaktadır yılları arasında Türkiye'nin nüfusu yaklaşık beş kat artarken aynı dönemde Adana nüfusu sekiz kat artmıştır döneminde Adana ilinin nüfusu sürekli artış göstermiştir. İlde en düşük yıllık nüfus artış hızı % 0,88 ile döneminde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı %4,24 ile döneminde görülmüştür yılında Adana ili ülke nüfusu içinde % 1,7 lik bir paya sahipken 2000 yılında yaklaşık % 2,7 lik bir paya ulaşmıştır. Bu dönemde, Adana ilinin yıllık nüfus artış hızının genel olarak ülke ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Sayım yıllarına göre nüfus artış hızı Tablo 3 de verilmiştir. Yüzölçümü ( km 2 ) Rakım ( m ) 23 Akdeniz'deki Kıyı Uzunluğu (km) 160 İdari Yapı İlçe Sayısı 15 Belediye Sayısı 37 Belde Sayısı 21 Köy Sayısı 469 Mahalle Sayısı 385 Adana'nın Nüfusu Adana İl Nüfusu Büyükşehir Nüfusu Çukurova İlçe Nüfusu Nüfus Yoğunluğu İl Nüfus Yoğunluğu (km 2 ) 'ye(2008) 146 Nüfus Oranları Türkiye Nüfus Artış Hızı % 1,31 İl Nüfus Artış Hızı % 1,771 Şehir Nüfus Artış Hızı % 2,170 Köy Nüfus Artış Hızı % 0,629 Büyükşehir Nüfus Artış Hızı % 2,104 İl/İlçe Merkezlerinin Nüfusa Oranı % 87 Belde/Köylerin Nüfusa Oranı % 13 Tablo 3 Adana iline ait demografik istatistikleri ( 6 ) 6 T.C. Adana Valiliği (http://www.adana.gov.tr) 21

23 Yıllar Türkiye Adana ,53 34, ,63 27, ,19 36, ,01 36, ,65 29, ,88 22, ,34 17,71 (*) Kaynak:2000 Genel Nüfus Sayımı, DİE, Adana, 2002.,( 7 ) Tablo 4 Sayım Yıllarına Göre Nüfus Artış Hızı (Binde) Adana nüfusunun artışında en önemli olaylardan birisi, bilindiği gibi, dışarıdan aldığı göçtür yılı sayımlarında Adana'da yaşayan nüfustan kişinin Adana dışı doğumlu olduğu ve 1990 yılında da bu sayının 'ye ulaştığı belirlenmiştir. Bu veriler Adana'da yaşayan kişilerin yaklaşık %25'inin Adana dışı doğumlu olduklarını göstermektedir ki bu da Adana nın dışarıdan ne ölçüde göç aldığının bir göstergesidir yılı nüfus sayımında Adana nüfusu olarak belirlenmiş ve bunun 'i il ve ilçe merkezlerinde, 'i de köylerde yaşamaktadır yılına kadar nüfusun çoğunluğu köylerde yaşarken bu oran tersine dönmüş ve köydeki nüfusun toplam nüfusa oranı sürekli olarak azalmıştır sayımına göre toplam nüfusun %49'u köylerde yaşarken 2008 sayımında bu oranın %13 e düştüğü görülmüştür. Çukurova İlçesi Adana ilinin merkez ilçesi olması nedeni ile ilçe merkezinde yaşama yüzdesi %98 in üzerinde gerçekleşmektedir. İl/ilçe merkezleri (Şehir) Belde/Köyler Toplam Türkiye % % Adana % % Çukurova %98, % Tablo 5 Adana Ve Çukurova nın Yaşam Merkezleri Nüfus Dağılımı Kaynak: TÜİK 2008 Nüfus Sayımı Adana oldukça genç bir nüfusa sahiptir; insanların yaklaşık %67'si 0-29 yaş grubuna dahildir. Diğer taraftan, 0-14 arası ve 65 üzeri yaş grubundaki insanlar toplam nüfusun %71'i dir; "yaş bağımlılık oranı" olarak adlandırılan bu oranın Türkiye ortalaması ise %64,7'dir. 65 üzeri yaş grubundaki insanların nüfusun sadece %5,13'ünü oluşturduğu göz önüne alınacak ( 7 ) Osmaniye, Bahçe, Düziçi ve Kadirli ilçeleri tarih ve 4200 sayılı kanunla Adana ilinden ayrılarak Osmaniye iline bağlanmıştır. Bu nedenle dönemindeki yıl ortası nüfus tahminleri hesaplanırken 2000 yılı idari bölünüşüne göre düzeltilmiş olan, 1990 yılı genel nüfus sayımındaki değer ( ) kullanılmıştır. 22

24 olursa "yaş bağımlılık oranı" nın yüksek olmasının nüfusun genç olması ile doğrudan orantılı olduğu da anlaşılır yılları arasındaki dönem için DİE'nin verdiği bilgilere bakıldığında aktif nüfusun, yani 15 yaş üstündeki insan sayısının toplam nüfusa oranının %63'ten %69,5'e çıktığı görülüyor. Aynı zaman dilimi içinde çalışan nüfusun aktif nüfusa oranı ise %57,4'ten %50,6'ya düşmüştür. İl nüfusu içinde çalışabilecek çağdaki insan sayısı %6,5 artarken çalışan nüfusta %6,5 azalma olmuştur. 1970'ten bu yana çalışan nüfustaki artış toplam nüfus ile aktif nüfustaki artışlar kadar olmamıştır. Dolayısıyla, çalışan nüfus göreceli olarak azalmış ve eskiye göre üretime dönüşmeyen bir işgücü ortaya çıkmış demektir TARIM ( 8 ) Adana ekonomisinde sanayi ve ticaret sektörlerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır hektarlık toplam arazinin hektarı tarımda kullanılmaktadır. Adana da doğal yapı ve eko sistemler sebze ve meyvecilik için elverişlidir. Son yıllarda meyvecilikte elde edilen gelirin artması yöre çiftçisini bu sektörde yatırım yapmaya teşvik etmiştir. Türkiye nin mısır üretiminin % 45 ini, soya üretiminin % 50 sini, yerfıstığı üretiminin % 34 ünü, narenciye üretiminin % 30 unu, karpuz üretiminin % 12 sini ve buğday üretiminin % 6,5 ini Adana ili karşılamaktadır. Toplam arazinin % 38 ini meydana getiren tarıma elverişli araziler hektar olup, bu arazilerin de % u tarla arazisi olarak kullanılmaktadır. İl arazisi içerisinde çayır-mera arazisi hektar ile % 3 lük bir orana ve orman-fundalık arazisi hektar ile % 40'lık bir orana sahiptir. Adana tarım alanlarının kullanım şekline göre dağılımları Grafik 1 de ve Tablo 6 da verilmiştir. Arazi Kullanım Şekli Miktar ( Ha ) % Tarımsal arazi kullanım durumu Tarla arazisi Sebze arazisi Meyvelik Toplam tarım arazisi Çayır-Mera Orman-Fundalık arazi Diğer araziler Toplam ,00 Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü, 2004, Adana. Tablo 6 Adana da Tarım Alanlarının Kullanım Şekline Göre Dağılımları 38 8 T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayın No:

25 3% 40% Tarım Arazisi Mera Orman-Fundalık Tarım Dışı 38% 19% Grafik 1 Tarım Alanlarının Kullanım Şekline Göre Dağılımları SANAYİ yıllarında tarıma ve tüketime dayalı sanayileşme ile başlayan sanayi faaliyetleri 1940 yılından itibaren büyük ölçekli fabrikalar olma sürecine girmiştir. 1950'li yıllarda hızlı kentleşmeye bağlı olarak inşaat malzemesi üreten fabrikalar da faaliyete başlamıştır yılında Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Konya yollarının birinci sınıf yol durumuna gelmesi Adana'nın transit merkez olmasını sağlamış ve ilin önemi artmıştır. Aynı yıllarda Seyhan Hidroelektrik Santrali Çukurova Elektrik A.Ş.'ye devredilmiştir. 1960'lı yıllarda çeşitli sektörde birçok fabrika faaliyete geçmiş, 1970'li yıllarda ise sanayi sektöründe holdingleşme başlamıştır sonrası uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle faizler yükselmiş ve yatırım maliyetleri artmıştır. Yatırımcılar iç ve dış pazardaki rekabet gücünü arttırabilmek için zorunlu olarak teknoloji yenilemeye yönelme başlamıştır. Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi işyerleri Sayımı (GSIS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret odalarının ( 9 ) tercihleri ve ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSIS, ihracat ve işgücü verimliliği grafikleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektöre payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibariyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, maden suyu ve alkolsüz içecekler, ham, sıvı ve katı yağ imalatı ile et imalatı ve saklanması alt sektörlerinin önde olduğu görülmektedir. Kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektörü, GSIS yoğunlaşma katsayısı, özel sektör işgücü verimlilik yoğunlaşması ve yabancı sermaye yatırımları göstergelerinde öne çıkmıştır. Ancak İlde verimliliği en yüksek sektör olmasına rağmen, özel sektör içgüdü verimliliği ve ihracat verilerine göre il içindeki sektörel payı, Ülke içindeki payından daha düşüktür. Suni elyaf imalatı alt sektörü de kimya sektörünün en önemli alt sektörüdür. ( 9 ) T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayın No:

26 GSIS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile ihracat il içi yüzde göstergelerine göre, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olan tekstil ürünleri imalatı sektöründe ise, verimliliğin Türkiye ortalamasının altında olması ve İl Sanayi ve Ticaret Odalarının ilk üç tercihlerinde yer almaması dikkat çekicidir. Diğer taraftan döneminde İlde Gerçekleşen teşvikler açısısından tekstil imalatı sektörü öndedir. Sektörde pamuklu dokuma ile doğal ve sentetik pamuk elyafın hazırlanması ve eğrilmesi alt sektörleri önemli yer tutmaktadır. İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; turizm, gıda ile teknoloji ve bilişim sektörleri öne çıkarken, yabancı sermaye yatırımlarında; kimyasal madde ve ürünler, metalik olmayan diğer mineral ürünler ve motorlu kara taşıtları sektörleri ilk üç sırada yer almıştır. Çukurova ilçesi genelde sanayi dışında hizmet ve ticaret ağırlıklı sektörlerin bulunduğu bir konumdadır. İlçemiz, daha çok Adana nın ikamet adreslerinin yoğunlaştığı bölgedir. Ayrıca, Seyhan Baraj Gölü, Alışveriş merkezleri ve Fuar alanı ile hafta sonu Adana nın piknik, alışveriş merkezi konumuna bürünmektedir. Yıl Adana Adana % Türkiye Toplam Türkiye % Tarım Sanayi Hizmet TOPLAM KAYNAK: DPT (1987 Yılı Sabit Fiyatlarıyla, Milyar TL.) Tablo 7 Adana GSYİH nın Sektörlere Göre Dağılımı Sektör % Tekstil üretimi ve giyim 32 Metal, metal malzemeler, makine 17 Yiyecek ve içecek üretimi 16 Yapı malzemeleri 11 Kimyasal ve plastik üretimi 10 Kağıt ve kağıt ürünleri 5 Mobilya ve ahşap ürünleri 4 Diğerleri 5 Toplam 100 Kaynak: Adana OSB Müdürlüğü, Tablo 8 Adana Sanayinin Sektörel dağılımı ( 2004 ) 25

27 3.2.5 SOSYO EKONOMİK YAPI 2003 Yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması na göre Adana 0,94901 puan ile sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 8.sırada yer almaktadır. İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması ve Adana İlinin Mali göstergeleri Tablo 9 da verilmiştir. Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2003) (81 il içinde)...8 DEĞİŞKEN YIL BiRiM MALi GOSTERGELER AKDENiZ BOLGESi TURKiYE SIRA (81 il içinde) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçindeki Payı 2000 Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2000 Banka Şube Sayısı 2000 Fert Başına Banka Mevduatı 2000 Toplam Banka Mevduatı İçindeki Payı 2000 Toplam Banka Kredileri İçindeki Payı 2000 Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Kredi Miktarı 2000 Fert Başına Sınai, Ticari Ve Turizm Kredileri Mi kt ari 2000 Fert Başına Belediye Giderleri 2000 Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri 2000 Fert Başına Gelir Ve Kurumlar Vergisi Miktarı 2000 Yüzde 3,05 12,06 100,00 6 Milyon TL Adet Milyon TL Yüzde 1,74 6,50 100,00 6 Yüzde 2,95 6,93 100,00 6 Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL Fert Başına Kamu Yatırımları Miktarı Milyon TL Fert Başına Teşvik Belgeli Yatırım Tutarı Milyon TL Fert Başına İhracat Miktarı ABD Dolari Fert Başına İthalat Miktarı ABD Dolari Tablo 9 : Adana İli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Göstergeleri ( 10 ) Adana İllerin 5 gelişmişlik düzeyine ayrıldığı bu araştırmaya göre, 20 ilin yer aldığı 2. derece gelişmiş iller grubunda da 3. sırada yer almaktadır yılında sabit fiyatlarla Türkiye GSYİH sı milyon TL ve Adana GSYİH sı milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre Türkiye GSYİH sı içerisinde Adana GSYİH nın payı % 3 tür yılında cari fiyatlarla Türkiye GSYİH sı milyon TL ve Adana GSYİH sı milyon TL olarak gerçekleşmiştir. ( 10 ) DPT İllerin Performans Göstergeleri 26

28 GSYİH nın sektörel dağılımının verildiği Tablo 10 da görüldüğü gibi, yüksek katma değer oluşturan sanayi sektörünün, diğer sektörlere göre ilin ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahiptir. Sektörler Tarım Sanayi İnşaat sanayi Ticaret Ulaştırma ve haberleşme Sabit fiyatlarla A: Değer (Milyon TL) B: Pay (%) Türkiye Adana A B 14,3 17,4 A B 29,7 29,9 A B 5,4 2,9 A B 23,0 24,0 A B 14,2 11,5 Devlet hizmetleri Diğerleri GSYİH (Alıcı fiyatlarıyla) A B 4,8 4,4 A B 8,6 4,4 A B 100, Kaynak: Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler,2004, DİE. Tablo 10 İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2001) ( 11 ) Ticaret sektörü, Adana da sanayi sektöründen sonra ikinci sırada en yüksek katma değer oluşturan sektördür. Sanayi sektörü % 29,9 ile en yüksek GSYİH oluşturan sektör konumundadır. GSYİH oluşturmada sanayi sektörünü % 24 ile ticaret sektörü, % 17,4 ile tarım sektörü, % 11,5 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü izlemektedir. İl GSYİH içerisinde sanayi sektörünün payı, Türkiye ortalamasından yüksektir. ( 11 ) T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayın No:

29 3.2.6 EĞİTİM ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Adana eğitim düzeyi çok düşük illerden birisidir. DPT nin 2003 yılında yayınladığı illerin performans göstergelerine göre Adana ilindeki okuryazar oranı %86,88 TÜİK in 2008 yılı verilerine göre %85.25 dir yılı Sosyo-Ekonomik gelişmişlik göstergelerine göre Adana İli 81 il içerisine 40. sırada bulunmaktadır. DEĞiŞKEN YIL BiRiM AKDENiZ BOLGESi EĞİTİM GÖSTERGELERİ TURKiYE SIRA (81 ii icinde) Okur Yazar Nüfus Oranı 2000 Yüzde 86,88 88,16 87,30 40 Okur Yazar Kadın Nüfusun Toplam Kadın 2000 Yüzde 80,26 81,96 80,62 37 Nüfusuna O r a nı Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere O r a n ı 2000 Yüzde 7,87 8,28 8,42 13 İlköğretim Okullaşma O r a n ı Yüzde 108,94 97,69 98, Liseler Okullaşma O r a n ı Yüzde 46,02 42,18 36, Meslek Liseleri Okullaşma O r a n ı Yüzde 18,86 16,55 20, Tablo 11 Adana İli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Göstergeleri ( 12 ) Çukurova İlçe Belediyesi, 5747 sayılı Belediyeler bölünme kanununa istinaden de Seyhan ın, Seyhan ve Çukurova olarak iki ayrı ilçeye bölünmesi hakkındaki kanun gereğince kabul edilmiştir. Bölünmenin kabulü Resmi Gazete de sayılı kanuna istinaden tarihinde yayınlanmıştır. Bölünmeden sonra Seyhan ın kuzeyinde kalan mahalleler Çukurova ilçe belediyesine bağlanmıştır. Bu nedenle İlçe hakkında DPT ilçe gelişmişlik göstergeleri henüz yayınlanmamıştır. TÜİK in 2008 yılı Adrese dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçlarına göre Çukurova ilçesinde okuryazar oranı % olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ile Çukurova ilçesi Adana ili ilçeleri içerisinde okuryazar oranı en fazla olan ilçe konumundadır. ( 12 ) DPT İllerin Performans Göstergeleri 28

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ OSMANİYE TÜRKİYE OSMANİYE NİN PAYI Nüfus (TÜİK 2011) 485.357 74.724.269 0,65% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2011) 354.054 57.385.706

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ ¹Uzman, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı