Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği Cuma AKBAY 1, Gülgün YILDIZ TĐRYAKĐ 2 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Bu çalışmada, Kahramanmaraş ta ailelerin açık süt (sokak sütü) ve ambalajlı süt tüketim alışkanlıkları karşılaştırılmalı olarak araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Kahramanmaraş şehir merkezinde farklı sosyoekonomik gruplarda yer alan 350 aileden yüz yüze anket uygulaması yoluyla sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin süt tüketim alışkanlıkları gelir, eğitim, yaş, cinsiyet ve annenin statüsüyle yakından ilişkili bulunmuştur. Ayrıca tüketici ön yargılarının sosyo-demografik faktörlere kıyasla süt tüketiminde daha fazla etkili olduğu saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Ambalajlı süt, açık süt, tüketim, Kahramanmaraş, tüketici ön yargıları Consumers Packed and Unpacked Milk Consumption Behavior: A Case Study in Kahramanmaras ABSTRACT: In this study, consumers packed and unpacked milk consumption behaviors were investigated by using questionnaire from 350 households in different socio-economic groups in Kahramanmaras province. The results suggest that consumers milk consumption behaviors were affected by household income, education, age, gender and status of mother. Moreover, consumer prejudices towards to milk consumption were also found to be more potent as compared to socio-demographic factors. Key words: Packed milk, unpacked milk, consumption, Kahramanmaras, consumers prejudices GĐRĐŞ Süt, sağlıklı bir yaşam için, insanoğlunun tüketmesi gereken temel bir gıda maddesidir. Süt, protein, vitamin ve minerallerin esas kaynağını oluşturduğu için, sadece bebek ve çocukların değil, her yaştaki bireyler için de son derece değerli ve vazgeçilmez bir gıda maddesidir. Son yıllarda yapılan klinik ve biyokimyasal araştırmalar, süt tüketiminin özellikle de az yağlı sütlerin, hipertansiyon, diş hastalıkları, kolon kanseri ve kalp hastalıklarının azalmasında önemli olduğunu göstermiştir (Gurr, 1992; Massey, 2001; Bus ve Worsley, 2003). Günde 1 litre süt tüketimi ile günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacının tamamı karşılanabilmektedir (Anar, 1998; Şimşek ve ark., 2005). Sütün içerdiği değerli besin elementlerinden en fazla yararlanma şekli, doğrudan içilmesiyle mümkündür. (Demirci, 1981; Anar, 2000; Şimşek ve ark., 2005). Araştırmalar, tüketicilerin genel olarak süt ve süt ürünlerinin insan sağlığını olumlu etkilediği ve özellikle de sütün önemli bir kalsiyum kaynağı olduğu konusunda bilgi sahibi olduklarını göstermekle birlikte, bazı tüketiciler sütün besinsel önemi konusunda bazı ön yargılara ve düşüncelere sahiptirler. Örneğin, kimi tüketiciler sütün şişmanlık yaptığına kimi tüketiciler ise ambalajlı sütün koruyucu madde içerdiğine inanmaktadırlar (Mitsostergios ve Skladas, 1994; Bus ve Worsley, 2003; Şimşek ve ark., 2005). Türkiye de üretilen sütün yaklaşık %40 ı tüketiciye çiğ süt (sokak sütü/açık süt) olarak ulaştırılmaktadır. Modern işletmelerde işlenen süt oranı yaklaşık %20 iken, hijyenik şartları düşük mandıralarda işlenen süt miktarı ise %40 dır (Benli, 2005). Öte yandan, kooperatifler ve diğer organizasyonlar aracılığıyla toplanarak soğuk zincir içerisinde ve hijyenik şartlarda sanayi kuruluşlarına verilerek işlenen sütün toplam üretilen süt içerisindeki oranı Danimarka, Hollanda ve Đrlanda da yaklaşık %98, Yunanistan ve Đspanya da ise %78 dir (Benli, 2005). Ülkemizde, ısıl işlemden geçmemiş, mikrobiyolojik açıdan güvenilir olmayan ve önemli oranda besin değerini kaybeden açıkta satılan sütün, tüketilen toplam süt içerisindeki oranı %50 lerin üzerindedir. Sokakta satılan sütün yasak olmasına rağmen hala tüketilmeye devam edilmesinin en önemli nedenleri, tüketici alışkanlıkları, fiyat ve gelir gibi ekonomik faktörlerdir (Voorbergen, 2004). Süt kompleks bir gıda maddesi olup, bir çok besin elementleri içermektedir. Ancak, bu besin elementleri insan sağlığı açısından yararlı olabileceği gibi, açık süt olarak tüketildiği zaman (ısıl işlemden geçirilmediğinde) pek çok mikroorganizma için iyi bir besi ve üreme ortamı oluşturacağından dolayı insan sağlığını tehdit etmesi de söz konusu olabilmektedir (Wham ve Worsley, 2003). Türkiye de süt ve süt ürünleri tüketim miktarı son yıllarda iç açıcı olmayan bir değişim göstermekte olup, Avrupa ülkeleri ve ABD ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Şekil 1, Türkiye de süt tüketiminin son 40 yıl içerisinde geçirmiş olduğu değişimi göstermektedir. Kişi başına yıllık süt tüketimi son 40 yıl içerisinde yaklaşık %44 lük bir azalma ile 174 litreden 98 litreye kadar düşmüştür (Anonim, 2003). Kişi başına süt tüketimindeki bu azalma toplumun sağlıklı beslenmesini ve sağlığını (özellikle de kemik gelişimi açısından) önemli oranda etkilemektedir. Türkiye de süt tüketimi konusunda yapılan bir araştırmada, kişi başına yıllık ortalama 146 litre süt tüketildiği saptanmıştır. Araştırmada bu miktarın litrelik kısmının içme

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 sütü, geri kalanının ise süt ürünleri olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2000). Kişi başına düşen yıllık süt tüketimi ABD de 292 litre ve AB de ise ortalama litredir (Anonim, 2003). Ort. tüketim (litre / kişi)) Türkiye'de kişi başına süt tüketimi Yıllar Şekil 1. Türkiye de kişi başına yıllık ortalama süt tüketimindeki gelişmeler Tüketicilerin sosyo-ekonomik ve demografik yapıları, diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi süt tüketimini de etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, süt tüketiminde gelir, eğitim, yaş, cinsiyet, annenin çalışma durumu, hanehalkı genişliği ve ailedeki çocuk varlığının süt tüketimini etkilediğini göstermektedir. Örneğin, bazı çalışmalar eğitim düzeyi ve gelirin süt tüketimini pozitif yönde etkilediğini göstermiştir (Şahin ve Gül, 1997; Lee, 1990; Capps ve Schmitz, 1991; Sun ve Blaylock, 1993; Gould, 1996; Green ve Park, 1998; Hanes ve ark., 1998; Watanable ve ark., 1998; Oğuz ve Küçükçongar, 2002; Bus ve Worsley, 2003; Şimşek ve ark., 2005). Bu çalışmaların birçoğu, zaman serisi veya toplam süt tüketiminin kullanıldığı kesit veriler olup, bu çalışmalarda süt tüketimine etki eden sosyo-demografik faktörler irdelenmiş, fiyat ve gelir esneklikleri hesaplanmıştır. Yine, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda ise genellikle gelir grupları itibariyle süt tüketimleri incelenmiş, süt tüketimine etki eden faktörler olarak genellikle gelir ve eğitim gibi sosyo-demografik değişkenler araştırılmıştır. Ancak, süt tüketimi gelir ve eğitim gibi faktörlerin yanı sıra bireylerin değer yargıları ve süt ile ilgili düşünceleri tarafından da etkilenmektedir (Mitsostergios ve Skladas, 1994; Saba ve ark., 1998; Watanable ve ark., 1998; Bus ve Worsley, 2003). Yapılan anket çalışmalarında, tüketicilerin sokak sütü seçeneğini tercih etmelerindeki en önemli nedenlerin alışkanlıklar, yanlış ve eksik bilgiler olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalardan ortaya çıkan diğer bir sonuca göre, tüketicilerin büyük bir çoğunluğu tarafından sokak sütü en saf, en doğal ve en taze süt olarak görülmektedir (Anar, 2000; Benli, 2005). Diğer taraftan, birçok tüketici ambalajlı uzun ömürlü sütleri uygulanan ısıl işlemden dolayı ölü süt olarak değerlendirmektedir. Yine bazı tüketiciler ambalajlı uzun ömürlü süte işleme esnasında dayanıklılığı sağlamak amacı ile antibiyotik ve antiseptik maddelerinin katıldığına ve de kullanılan ambalaj malzemelerinin kanser yapıcı olduğuna inanmaktadırlar (Benli, 2005). Örneğin, 1997 yılında yapılan bir tüketici anketi çalışmasına göre, uzun ömürlü süt kullanıcılarının %64 ünün uzun ömürlü sütün katkı maddesi içerdiğine inandığı ve bu rakamın sokak sütü kullanıcılarında %78 e çıktığı saptanmıştır. Oysa uzun ömürlü sütte katkı maddesi bulunduğu inanışı doğru değildir (Anonim, 2005a). Yine, bazı tüketiciler sütün şişmanlığa yol açtığına inanmakta ve bu nedenle süt tüketmemekte veya aile bireylerinin süt tüketmelerinde olumsuz bir rol oynamaktadırlar. Yapılan tüketici araştırmalarına göre, ülkemizde ailelerin %60 ının açık süt kullandığı tespit edilmiştir. Oysaki sokak sütüne su ve insan sağlığını tehdit edici bazı katkı maddelerinin karıştırıldığı birçok tüketici tarafından bilinmektedir (Anonim, 2005b). Türkiye de kişi başına düşen işlenmiş ve ambalajlanmış süt tüketimi diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisindedir. Örneğin, kişi başına tüketilen ambalajlanmış süt miktarı ülkemizde yıllık ortalama yaklaşık 6 litre iken, bu miktar Finlandiya da 139 litre, Đspanyada 108 litre, Đngiltere de 100 litre ve Yunanistan da ise 65 litredir (Anonim, 2005b). Tüketicilerin süt tüketim alışkanlıkları ve süt tüketimi ile ilgili ön yargıları birlikte araştıran çok az çalışma söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ili şehir merkezinde ailelerin açık süt (sokak sütü) ve ambalajlı süt (pastörize ve sterilize süt) tüketim alışkanlıklarını belirlemek ve tüketimi etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile tüketicilerin süt ile ilgili ön yargılarını saptamaktır. Araştırmadan elde edilen bulgular F-testi ve Ki-kare bağımsızlık testi ile test edilerek süt tüketimine etki eden faktörler analiz edilmiştir. MATERYAL ve METOT Bu araştırmanın materyalini, Kahramanmaraş şehir merkezinde örnekleme yöntemiyle seçilen ailelerle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketlerden sağlanan veriler oluşturmuştur. Örnek hacmi Ana Kütle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek Aşamalı Basit Tesadüfî Olasılık Örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir (Collins, 1986): N = t 2 (p*q)/e 2 Burada; t: %95 önem düzeyine karşılık gelen t-tablo değerini, p: söz konusu olayın olma olasılığı (bu çalışmada süt tüketen ailelerin oranı), q: söz konusu olayın olmama olasılığı ve e: örneklemede kabul edilen hata oranını vermektedir. Çalışmada, ailelerin %50 sinin ambalajlı sütleri tükettikleri %5 hata payı ile kabul edilmiştir. Buna göre toplam örnek sayısı, 384 bulunmuştur. Belirlenen bu örnek hacmi mahallelerin nüfus ve sosyo-ekonomik yapıları da dikkate alınarak mahallelere dağıtılmıştır. Anket çalışmaları, Şubat 2003 tarihinde yapılmıştır.

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Ancak yapılan anketlerden 34 tanesinin eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle toplam 350 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketlerde, ailelerin sosyoekonomik ve demografik özelliklerinin yanı sıra, açık süt ve ambalajlı süt satın alıp almama, gıda tüketim harcamaları, süt tüketim miktarı ve harcamasını belirleyecek sorulara da yer verilmiştir. Ayrıca, konu ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalardan da büyük ölçüde yararlanılmıştır. Çalışmada, açık süt ve ambalajlı süt tüketimi gelir grupları itibariyle incelendikten sonra, açık süt ve ambalajlı süt tüketme ve tüketmemeye etkili olan sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile tüketici değer yargıları Ki-kare bağımsızlık testi ve F-testi yapılarak değerlendirilmiştir. ARAŞTIRMA BULGULARI Bu bölümde, anket yapılan ailelerin sosyo-ekonomik yapıları ile birlikte süt tüketim harcamaları, ailelerin açık süt ve ambalajlı süt tüketme ve tüketmeme durumları ve bunlara etki eden faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anket yapılan 350 ailenin gelir gruplarına göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Gelir gruplaması 400 YTL ve daha az düşük, YTL orta ve 1000 YTL den daha fazla yüksek şekilde yapılmıştır. Toplam 350 ailenin %44.0 ı düşük, %36.9 u orta ve %19.1 i ise yüksek gelir grubunda yer almaktadır. Anket yapılan ailelerde ortalama aile genişliği 4.68 kişi olup, ortalama çalışan sayısı 1.50 kişi, ve çalışan eşlerin (kadınların) oranı ise %18.3 dür. Anket yapılan ailelerin yaklaşık %57 si açık süt ve %38 i ise ambalajlı süt satın aldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, Kahramanmaraş ilinde anket yapılan ailelerin aylık ortalama gelirleri, gıda harcamaları ve toplam süt tüketim harcamaları Tablo 2 de verilmiştir. I. gelir grubunda bulunan ailelerin aylık ortalama gelirleri 254 YTL iken, III. gelir grubunda 1285 YTL (5 kat) olarak bulunmuştur. Aylık gıda harcamaları, gelir arttıkça mutlak olarak artmakla beraber, oransal olarak azalma göstermektedir. Nitekim gıda harcamalarının toplam gelirden aldığı pay I. gelir grubunda %35.67 iken en yüksek gelir grubunda %26.64 dür. Anket yapılan tüm aileler için bu oran %32.69 olup, 1994 Hanehalkı Gelir Tüketim Harcaması anketlerinden elde edilen Türkiye ortalaması olan %35.6 dan düşük 2001 Hanehalkı Gelir Tüketim Harcaması anket verilerinden elde edilen %23.59 dan ise yüksektir (Anonim, 1994 ve 2001). Anket yapılan ailelerde süt tüketim harcamaları, gelir düzeyi arttıkça mutlak olarak artış, oransal olarak ise azalış göstermektedir. Aylık ortalama açık ve ambalajlı süt tüketim harcamaları toplamı yaklaşık olarak toplam gıda harcamalarının %4.92 si ve toplam gelirin ise sadece %1.39 udur. Bu oranlar gelir artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Gelir grupları itibariyle ortalama gıda harcaması ve süt harcaması arasındaki bu pozitif ilişki F-testi yapılarak kontrol edilmiş ve istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca, gelir grupları itibariyle gıda harcamalarının toplam gelir içerisindeki oranı ile süt tüketim harcamasının toplam gıda ve gelir içerisindeki oranları da F-testi kullanılarak test edilmiş ve istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Tablo 1. Ailelerin aylık gelir gruplarına göre dağılımı Aylık gelir grubu Gelir dağılımı (YTL) Örnek sayısı Oran (%) I. Grup II. Grup III. Grup > Toplam Tablo 2. Gelir gruplarına göre ailelerin ortalama aylık gelir, gıda ve süt tüketim harcamaları dağılımı (YTL ve %) Gelir grubu Ortalama gelir (YTL) Ortalama gıda harcaması (YTL) Ortalama süt tüketim harcaması (YTL) Oran (b/a)*100 Oran (c/b)*100 Oran (c/a)*100 (a) (b) (c) I. Grup II. Grup III. Grup Ortalama F-testi (P-değeri) (0.090) 4.23 (0.015) Tablo 3 de, tüketicilerin aylık gelir grupları ile açık ve/veya ambalajlı süt tüketim durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tabloya göre, anket yapılan ailelerin %72.29 u açık süt veya ambalajlı sütten en az birini tüketirken, %27.71 i ise hiç birini tüketmemiştir. Süt tüketen ailelerin oranı gelir artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Nitekim düşük gelir grubunda süt tüketen aile oranı %56.49 iken, yüksek gelir grubunda bu oran %92.54 tür. Ki-kare test sonucuna göre de bu ilişki istatistiksel olarak önemli çıkmıştır (X 2 = ; P=0.000). Ancak, bu durum açık süt ve ambalajlı süt olarak ayrı ayrı incelendiğinde farklılık göstermektedir. Örneğin, açık süt tüketim oranı düşük gelir grubunda en düşük iken orta gelir grubunda en yüksek çıkmıştır. Ailelerin gelir grupları ile açık süt tüketim durumları arasında Ki-kare testi sonuçlarına göre (X 2 = 3.774; P=0.152) istatistiksel olarak önemli bir sonuç çıkmamıştır. Ambalajlı süt tüketiminde ise açık süte göre daha farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Yapılan Kikare testi, ailelerin gelirleri ile ambalajlı süt tüketme alışkanlıkları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki (X 2 = , P=0.000) olduğunu göstermektedir.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Ambalajlı süt tüketen ailelerin oranları ortalama %38.29 iken, bu oran gelir artışına bağlı olarak artış göstermektedir. Düşük gelir grubunda ambalajlı süt tüketenlerin oranı sadece % iken, bu oran yüksek gelir grubunda % olarak saptanmıştır. Tablo 3. Tüketicilerin açık ve/veya ambalajlı süt tüketim durumları (%) Açık süt Ambalajlı süt Toplam Gelir grubu Tüketmeyen Tüketen Tüketmeyen Tüketen Tüketmeyen Tüketen I. Grup II. Grup III. Grup Ortalama Ki-kare(P-değeri) (0.152) Güneş ve ark. (2002) nın 28 ilde yapmış oldukları araştırma sonuçlarına göre ise, tüketicilerin %40 ı sokak sütü, %15 i pastörize süt, %7 si uzun ömürlü süt ve %33 ünün ise kendi hayvanlarından elde ettikleri sütü tükettikleri saptanmıştır. Kahramanmaraş ilinde anket yapılan ailelerde, kişi başına düşen yıllık ortalama açık süt ve ambalajlı süt tüketim miktarı Tablo 4 de verilmiştir. Kişi başına düşen yıllık ortalama açık süt ve ambalajlı süt tüketim miktarı gelir artışına bağlı olarak artmakta olup kişi başına toplam litredir. Yapılan F-test sonucuna göre aile gelir grupları ile kişi başına açık ve ambalajlı süt tüketim miktarları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki vardır (açık süt için F=26.001, P=0.000; Ambalajlı süt için F=4.053, P=0.018). Araştırma alanında anket yapılan ailelerin %64.4 ü açık sütü sokak sütçülerinden alırken, %23.4 ü bakkallardan ve %12.2 si ise marketlerden satın almışlardır. Araştırma sonuçları, ailelerin şehirde oturmalarına rağmen kırsal kesimle bağlarını devam ettirdiklerini ve sütü genellikle haftanın belirli günlerinde kendi köylerinden veya tanıdık köylerden gelen sütçülerden (sipariş veya rasgele) almayı tercih ettiklerini göstermiştir. Sokak sütçülerinden süt satın alan tüketicilerin yaklaşık %42 si sokak sütçüsünün kendi köylerinden gelip gelmediğine veya hangi köyden geldiğine dikkat ettiklerini ve buna göre süt satın aldıklarını belirtmişlerdir. Ambalajlı sütün en fazla satın alındığı yer ise %84.5 ile marketlerden veya süper marketlerdir. Bakkallardan satın alınma oranı ise sadece %15.5 dir. Araştırma alanında, satın alınan sütün %39.7 si içme sütü olarak, %27.0 ı çocuk beslenmesinde, %24.4 ü yoğurt yapımında ve %8.9 u ise diğer ürünlerin (pasta ve börek gibi) yapımında kullanılmıştır. Araştırma bulgularıyla ilgili bir diğer sonuç ise, ailelerin ambalajlı süt alımında devamlı aynı markayı kullanıp kullanmama durumlarıdır. Görüşülen ailelerin yaklaşık %66 sının marka bağımlısı olmadıkları ve süt satın alırken fiyat, indirim ve reklâm gibi diğer faktörleri de dikkate aldıkları gözlenmiştir. Devamlı aynı markayı almayan bireylerin %37.6 sı özellikle belirli bir marka aramadıklarını, %33.8 i herhangi bir markaya bağımlı olmadıklarını ve %28.6 sı ise satın alma anında hangi markayı alacaklarına karar verdiklerini belirtmişlerdir. Tüketicilere süt içmelerinin en önemli nedenleri sorulduğunda, tüketicilerin %33.8 i sevdiği için, %54.9 u sağlıklı olduğu için ve %11.3 ü ise diğer nedenlerden dolayı (alışkanlık) süt içtiklerini belirtmişlerdir. Süt tüketmeyen bireylere neden süt içmedikleri sorulduğunda ise, tüketicilerin %31.8 i sevmedikleri için, %51.5 i alışkanlık, %10.6 sı sağlık problemleri ve %6.1 i ise diğer nedenlerden dolayı süt içmediklerini belirtmişlerdir. Araştırma alanında, tüketilen süt miktarının yaklaşık %82.4 ünü açık süt tüketimi oluşturmaktadır. Düşük gelirli ve yüksek gelirli ailelerin ambalajlı süt tüketim miktarları karşılaştırıldığında, düşük gelirli ailelerde ambalajlı süt tüketim oranının da düşük olmasına bağlı olarak yıllık ortalama kişi başına ambalajlı süt tüketimi yaklaşık 1 litre gibi oldukça düşük bir miktar bulunmuştur. Gelir düzeyi artıkça satın alma gücünün artmasıyla tüketim oranlarında görülen artışla orantılı olarak kişi başına ambalajlı süt tüketimi de önemli oranda artış göstermiştir. Nitekim I. ve III. gelir grupları arasındaki tüketim farkı yaklaşık 12 kat çıkmıştır. Gelir grupları itibariyle ailelerin açık süt tüketim miktarlarında görülen artış ambalajlı sütte görülen artış kadar olmamakla birlikte bir artış gözlemlenmiştir. I. gelir grubunda ortalama kişi başına açık süt tüketimi litre iken bu miktar II. gelir grubunda litreye ve III. gelir grubunda ise litreye yükselmiştir. Tablo 4. Gelir grupları itibariyle kişi başına düşen yıllık ortalama süt tüketimi (litre/yıl) Aylık gelir grubu Açık süt Ambalajlı süt Ortalama Standart sapma Ortalama Standart sapma I. Grup II. Grup III. Grup Ortalama F-testi (P-değeri) (0.018)

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Tüketicilerin süt ile ilgili ön yargıları ve düşünceleri Tablo 5 de verilmiştir. Tüketicilerden süt tüketimiyle ilgili tabloda yer alan yargılara kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, fikrim yok, katılıyorum, ve kesinlikle katılıyorum şeklinde bir yanıt vermeleri istenmiştir. Tüketicilerin yargılara verdikleri yanıtlar incelendiğinde; tüketicilerin yaklaşık %19 unun sütün şişmanlık yaptığı fikrine inandıkları görülmektedir. Fakat en ilginç sonuçlardan birisi, tüketicilerin yaklaşık %23 ünün sütün insan beslenmesindeki en önemli gıda maddelerinden birisi olmasına katılmamalarıdır. Yine, diğer bir benzer yargı olan süt hayvansal ürünler içerisinde en fazla besin maddesi içeren üründür yargısına tüketicilerin %59.79 u katılırken %24.27 si katılmamış ve %15.94 ü ise herhangi bir fikirleri olmadığını belirtmişlerdir. Tüketicilerin yaklaşık yarısı ambalajlı sütlerin herhangi bir koruyucu madde içerdiğine inandıkları saptanmıştır. Bu da giriş kısmında belirttiğimiz hipotezi desteklemektedir. Ambalajlı sütler herhangi bir koruyucu madde içermediği halde birçok tüketici bu sütlerin koruyucu madde içerdiğine inanmakta ve hatta bu nedenle ambalajlı süt yerine daha taze olduğuna inandıkları sokakta satılan sütü satın almayı tercih etmektedirler. Anket yapılan tüketicilerin yaklaşık %50 ye yakını sokak sütünün veya açık sütün sağlıklı olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, tüketicilerin sadece %40 kadarı sokak sütünün sağlık açısından yararlı olmadığını belirtmişlerdir. Tüketicilerin yaklaşık %30 u reklâmlarının tüketicilerin süt tüketimlerinde olumlu bir etki yaptığına inanırken, %50 si ise reklâmların süt tüketimlerinde önemli bir etki yapmadığına inanmaktadırlar. Tablo 5. Tüketicilerin süt ile ilgili ön yargıları ve düşünceleri (%) Yargılar Kesinlikle katılmıyor (1) Katılmıyor (2) Fikrim yok (3) Süt insan beslenmesindeki en önemli gıda maddesidir Katılıyor (4) Kesinlikle katılıyor (5) Ortalama puan Standart hata Süt şişmanlık yapar Süt hayvansal ürünler içerisinde en fazla besin maddesi içeren üründür Ambalajlı süt herhangi bir koruyucu madde içermemektedir Açık süt insan sağlığı açısından sağlıklı değildir Süt reklâmları, insanları daha fazla süt tüketmeye yöneltmektedir Ambalajlı süt ve açık süt tüketme oranlarıyla tüketicilerin belirli sosyo-ekonomik ve demografik karakterleri arasındaki ilişkiler Tablo 6 da verilmiştir. Sonuçlar, ambalajlı süt tüketimiyle ailelerin karakterleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ki-kare testlerinin sonuçlarından görüleceği üzere, faktörlerden birçoğu istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Hanehalkı genişliği ve ailedeki birey sayısı gerek ambalajlı süt ve gerekse açık süt tüketiminde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yaş ile süt tüketimi arasındaki ilişki ambalajlı sütte istatistiksel olarak anlamlı, fakat açık sütte anlamsız çıkmıştır. Tüketicilerin eğitim düzeyleri ile ailelerin ambalajlı süt tüketme veya açık süt tüketmeleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmaktadır (X 2 = 36.84; P=0.000). Tüketicilerin eğitim düzeyleri arttıkça daha fazla miktarda ambalajlı süt tükettikleri görülmektedir. Eğitim düzeyi ile açık süt tüketimi arasında da %5 hata oranında istatistiksel olarak önemli bir ilişki (X 2 =6.713; P=0.035) bulunmakla birlikte, en düşük açık süt tüketim oranı üniversite mezunlarında gözlemlenirken, en yüksek oran orta okul veya lise mezunlarında saptanmıştır. Çalışan kadınların olduğu ailelerde ambalajlı süt tüketimi çalışmayan kadınların olduğu ailelere oranla daha yüksek iken, çalışmayan kadınların olduğu ailelerde açık süt tüketim oranı çalışan kadınların olduğu ailelere göre daha yüksek çıkmıştır. Her iki ilişkide istatistiksel açıdan önemli çıkmıştır (açık süt: X 2 = 4.04; P=0.044; ambalajlı süt: X 2 =19.44; P=0.000). Gerek ambalajlı süt ve gerekse açık süt tüketiminde, tüketici gelirinin büyük etkisi vardır. Tablodan da görüleceği üzere, tüketici geliri ile süt tüketimi arasında doğru orantılı ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (açık süt: X 2 =6.97; P=0.031; ambalajlı süt: X 2 =93.82; P= 0.000). Tüketici geliri artıkça gerek açık süt ve gerekse ambalajlı süt tüketimi de artmaktadır. Anket yapılan bireylerin cinsiyeti ile süt tüketim durumları incelendiğinde ise kadınların erkeklere oranla daha fazla oranda ambalajlı ve açık süt tükettikleri saptanmıştır. Ancak bu ilişki sadece ambalajlı süt tüketiminde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X 2 =8.25; P=0.004). Yapılan anket çalışmalarında, ailelere gıda tüketiminde genellikle kimlerin karar verdiği sorulmuş

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 ve elde edilen sonuçlara göre karar verici olarak annenin, ailenin diğer fertlerine göre daha fazla miktarda ambalajlı süt tüketilmesinde katkıda bulunduğu tespit edilmiştir (X 2 =2.75; P=0.097). Tablo 6. Açık ve ambalajlı süt tüketimini etkileyen sosyo - ekonomik ve demografik faktörler Ambalajlı süt Açık süt Değişkenler Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Yüzde oranlar (%) (P-değeri) Yüzde oranlar (%) (P-değeri) Hane halkı genişliği > (0.832) (0.720) Ailedeki 14 yaşından küçük çocuk sayısı Hiç yok veya (0.167) (0.914) 3 ve daha fazla Anket yapılan kişinin yaşı 35 den az * ve 45 arası (0.079) (0.138) 45 ve üstü Anket yapılan kişinin eğitim durumu Đlkokul ve daha az Ortaokul ve lise (0.035) Üniversite Anket yapılan kişinin çalışma durumu Çalışmıyor Çalışıyor (0.487) (0.100) Annenin çalışma durumu Çalışmıyor *** ** Çalışıyor (0.044) Ailenin gelir durumu I. (Düşük) *** 6.97 ** II. (Orta) (0.031) III. (Yüksek) Anket yapılan kişinin cinsiyeti Erkek *** Kadın (0.004) (0.169) Gıda tüketiminde karar veren Anne * Diğer (0.097) (0.344) ***: %1 hata payına göre önemlidir; **: %5 hata payına göre önemlidir; *: %10 hata payına göre önemlidir. Çalışmada sosyo-ekonomik ve demografik karakterlerin yanı sıra, tüketicilere süt tüketimleriyle ilgili Tablo 5 de yer alan yargılar da sorulmuş ve bu yargıların ambalajlı süt ve açık süt tüketimine olan etkisi Tablo 7 de Ki-kare analizi ile açıklanmıştır. Analiz sonuçları, gerek ambalajlı süt ve gerekse açık süt tüketiminin tüketicilerin yargıları ve düşünceleri ile çok yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Tablo 7 de verilen ön yargılarının tamamı istatistiksel olarak önemli bulunurken, açık süt tüketiminde ise bu ön yargılardan sadece üçü istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır. SONUÇ ve ÖNERĐLER Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili şehir merkezinde ailelerin açık süt ve ambalajlı süt tüketim alışkanlıklarını belirlemek ve tüketimi etkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörler ile tüketicilerin ön yargılarını saptamak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen bulgulara göre, ortalama aile genişliği 4.68 kişi olup, ailelerin yaklaşık %57 sinin açık süt ve %38 inin ise ambalajlı süt satın aldıkları saptanmıştır. Araştırma alanında, gıda harcamalarının toplam gelirden aldığı pay %26.69 olup, gıda harcamaları, gelir arttıkça mutlak olarak artmakla beraber, oransal olarak azalmaktadır.

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 Süt tüketim harcamaları toplam gıda harcamalarının %4.92 sini oluşturmakta ve gelir düzeyi arttıkça mutlak olarak artış, oransal olarak ise azalış göstermektedir. Tablo 7. Ambalajlı ve açık süt tüketimini etkileyen tüketici ön yargıları ve düşünceleri Ambalajlı süt Açık süt Ön yargılar Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Tüketmeyen Tüketen Ki-kare Yüzde oranlar(%) (P-değeri) Yüzde oranlar(%) (P-değeri) Süt en önemli gıda maddesidir Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.233) Süt şişmanlık yapar Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.303) Süt en fazla besin maddesi içerir Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.314) Reklam süt tüketimini etkiler Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** Diğer (0.580) Süt koruyucu madde içermez Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum ** ** Diğer (0.036) (0.057) Açık süt sağlıklı değildir Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum *** *** Diğer (0.007) Süt ve süt ürünlerinin fiyatı Pahalı veya çok pahalı * *** Diğer (0.060) ***: %1 hata payına göre önemlidir; ** : %5 hata payına göre önemlidir; * : %10 hata payına göre önemlidir. Kahramanmaraş ili şehir merkezinde tüketilen taze süt miktarının yaklaşık %82.4 ünü açık süt tüketiminin oluşturduğu saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre, gelir düzeyi artıkça satın alma gücünün artışıyla birlikte kişi başına ambalajlı süt tüketimi de önemli oranda artış göstermiştir. Çalışmada, ambalajlı süt ve açık süt tüketme oranlarıyla tüketicilerin belirli sosyo-ekonomik ve demografik karakterleri arasındaki ilişki olup olmadığı incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre, özellikle ambalajlı süt tüketiminin sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerden açık süte oranla daha fazla etkilendiği saptanmıştır. Ki-kare testlerinin sonuçlarına göre, faktörlerden bir çoğu istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Ambalajlı süt tüketiminde gelir, eğitim, yaş, annenin çalışma durumu, cinsiyet ve ailede gıda tüketimine karar veren birey değişkenleri istatistiksel olarak önemli bulunurken, hanehalkı genişliği ve ailedeki 14 yaşından küçük çocuk sayısı önemli bulunmamıştır. Açık süt tüketiminde ise gelir, eğitim ve annenin çalışma durumu istatistiksel olarak önemli bulunurken, sözü edilen diğer değişkenler önemli bulunmamıştır. Analiz sonuçları, gerek açık süt ve gerekse ambalajlı süt tüketiminin tüketicilerin ön yargıları ve düşünceleri ile çok yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, tüketici ön yargılarının sosyo-ekonomik ve demografik faktörlere kıyasla süt tüketiminde daha fazla etkili olduğu saptanmıştır. Son yıllarda ambalajlı süt piyasasında birçok firma çeşitli markalarla piyasaya girmiş ve faaliyetlerine devam etmektedirler. Sektörde çok sayıda firmanın olması rekabeti de beraberinde getirmekte, ancak tüketicilerin gerek bu markalar ve gerekse ambalajlı süt konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır. Firmaların ayakta kalabilmesi için tüketici isteklerini dikkate almaları ve aynı zamanda da özel sektör olarak ambalajlı süt tüketiminin arttırılması için daha fazla girişimde bulunmaları gerekmektedir. Ülkemizde süt tüketiminin arttırılması için tarım işletmeleri tarafından elde edilen çiğ sütü işleyen modern süt işletmelerinin sayısının arttırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, her yaştan insanımıza sütün, gazlı ve alkollü bütün içeceklerden daha yararlı ve lezzetli olduğu anlatılmalıdır (Ergün ve Kurt, 2000). Özellikle kısa dönemde etkin denetleme ile sokak sütü kayıt altına alınmalı, kayıt dışı olmanın sokak sütü satışına sağladığı avantajlar yok edilmelidir (Benli, 2000). Süt tüketiminin arttırılması amacıyla, okul sütü projesi uygulanmalı ve sütün temel gıda maddesi olduğu gerçeği konusunda tüketiciler bilinçlendirilmelidir. Süt tüketiminin arttırılmasını sağlayacak yayım ve eğitim

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), KSU Journal of Science and Engineering, 10(1), 2007 faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır. Öncelikle pastörize ve sterilize süt tüketiminin arttırılması ve kayıt dışı olan sokak sütü tüketiminin azaltılması ve engellenmesi için tüketicilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hayvansal protein tüketimini özendirerek, hijyenik koşullarda üretilmiş süt ve süt ürünlerinin tüketime sunulmasını garanti altına alacak denetleme stratejileri benimsenmelidir (Benli, 2000). Bu amaçla haksız rekabeti önlemek için süt sektöründe denetimin yaygınlaştırılması ve tarım işletmelerinin örgütlenmesi sağlanmalıdır. Ambalajlı süt sektöründe bulunan pazar payı yüksek veya düşük olan firmaların sadece fiyat değil aynı zamanda uygun ambalaj malzemelerinin kullanımı ile daha kaliteli üretim yapmaları ve artan tüketici isteklerini karşılamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, gerek kamu ve gerekse özel sektörün sütün insan sağlığı açısından taşıdığı önem konusunda tüketicileri bilinçlendirici reklâm ve eğitici programları daha sık yapmaları ülkemizde modern süt sektörünün büyümesi ve tüketicilerin daha dengeli beslenmesi açısından önemlidir. KAYNAKLAR Anar, Ş Sütün Beslenmedeki Önemi. Gıda Dünyası, (Haziran): Anar, Ş Sokak Sütçülüğü, Süt Đle Đnsanlara Geçen Hastalıklar Ve Pastörizasyonun Önemi. Gıda Dünyası, (Nisan): Anonim Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi. Türkiye Đstatistik Kurumu. Ankara. Anonim Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Sektör Raporu. Türkiye Et, Süt ve Gıda Üreticileri Derneği (SET-BĐR), Ankara. Anonim Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi Türkiye Đstatistik Kurumu. Ankara. Anonim Foodstat data base. Roma Anonim. 2005a. Süt Ve Yoğurt. Anonim. 2005b. Türkiye de Yıllık Süt Tüketimi 146 Litre. Benli, E Süt Sektörü Ve Đzlenmesi Gereken Politikalar. Gıda Dünyası, (Nisan): Benli, E Sağlıklı Süt Ve Yoğurt Tüketimi Bus, A.E.M., Worsley, A Consumers Health Perceptions of Three Types of Milk: A Survey In Australia. Appeite, 40: Capps, O.J., Schmitz, J.D A Recognition Of Health And Nutrition Factors In Food Demand Analysis. Western Journal of Agricultural Economics, 16(1): Collins, M Sampling (Editör: R. Worcester ve ark., 1986), Consumer Marketing Research Handbook, Elsevier Sci. Pub. Company Inc. Demirci, M Sütün Mineral Maddeleri ve Đnsan Beslenmesindeki Önemi. AÜ. Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi 12:1. Ergün, Ö., Kurt, E Çiğ Süt Ve Halk Sağlığı. Gıda Dünyası, (Nisan): Gould, B.W Factors Affecting U.S. Demand For Reduced-Fat Fluid Milk. J. Agricultural and Research Economics, 21(1): Green, G.M., Park, J.L., New Insights Đnto Supermarket Promotions Via Scanner Data Analysis: The Case of Milk. Journal of Food Distribution Research, (1998): Gurr, ML Milk Products: Contribution To Nutrition And Health. J. Soc. Dairy Techn., 45(3): Güneş, E., Albayrak, M., Gülçubuk, B Türkiye de Gıda Sanayii. Tekirdağ_Đş Sendikası Eğitim Yayını, Đzmir, s Lee, H.J Nonparametric And Parametric Analysis Of Food Demand In The United States. Ph.D. Dissertation. The Ohio State Univ. Ohio, USA. Massey, L.K Dairy Food Consumption, Blood Pressure And Stroke. Journal of Nutrition, 131(7): Mitsostergios, K.T., Skladas, C.H Attitudes And Perceptions Of Fresh Pasteurized Milk Consumers: A Qualitative And Quantitative Survey. British Food Journal, 96(7): Oğuz, C., Küçükçongar, M Konya Đli Selçuklu Đlçesi Hanehalkının Süt Ve Süt Ürünleri Tüketim ve satın alma davranışları. Türkiye V. Tarım Ekon. Kongresi Eylül. Erzurum. Voorbergen, M The Turkish Dairy Sector. Rabobank, Saba, A., Moneta, E., Nardo, N., Sinesio, F Attitudes, Habit, Sensory And Liking Expectation As Determinants Of The Consumption Of Milk. Food Quality and Preference, 9(1/2): Sun, T.Y., Blaylock, J.R An Evaluation Of Fluid Milk And Cheese Advertising. Technical Bulletin, No. 1815, ERS, USDA. Şahin, K., Gül, A Adana Đli Merkez Đlçelerinde Sokak Sütü Tüketimi Üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(4): Şimşek, O. Çetin, C., Bilgin, B Đstanbul Đlinde Đçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): Watanable, Y., Suzuki, N., Kaiser, H.M Factors Affecting Consumers Choice Of Beverages In Japan. Agribusiness, 14(2): Wham, C.A., Worsley, A New Zealanders Attitudes To Milk: Implications For Public Health. Public Health Nutrition, 6(2):

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği*

Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği* KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 111-115, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği* Gülistan

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Kenan ÇĐFTÇĐ 1 Ahmet ŞAHĐN 2 Ahmet DENĐZ 3 Đbrahim YILDIRIM 4 ÖZET Bu çalışma, Hakkâri ilinde süt ve süt ürünleri tüketim

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi. M. Direk 1, İ. Gemiz

Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi. M. Direk 1, İ. Gemiz Tarımsal Pazarlama Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi M. Direk 1, İ. Gemiz 1 Yrd.Doç.Dr., S.Ü.Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü-Konya E-posta:

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):67-73 Geliş Tarihi : 19.07.2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) :5-12 ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 1 2 2 3 Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ,Şerafettin ÇELİK

Detaylı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı a Hakan İNCİ*, b Ersin KARAKAYA, a Turgay ŞENGÜL,

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi 1 Araştırma Makalesi Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi Cuma AKBAY 1*, Yeşim MERAL 1, Halil İbrahim YILMAZ 2, Sadık GÖZEK 3 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 15-21 Geliş Tarihi : 10.05.2002 Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir

Detaylı

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(2): 33-38 Geliş Tarihi : 20.11.2001 Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Seval ANDİÇ (1) Kasım ŞAHİN

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(4), 433-437, 2016 433 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Emine İKİKAT TÜMER Cuma AKBAY * Tuba

Detaylı

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Özge Can Niyaz¹* İ. Hakkı İnan² ¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Detaylı

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Gökhan UNAKITAN 1 Yasemin ORAMAN 1 Burçin BAŞARAN 1 Emine YILMAZ 1 ÖZET Demografik kriterler tüketici tercihlerinin belirlenmesinde

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci

Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Hayvansal Üretim 55(2): 9-15, 2014 Araştırma Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci Sezen Ocak 1*, Hasan Önder 2 1 Ortadoğu Sürdürülebilir Hayvancılık Biyoteknoloji

Detaylı

HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ bekirsirikci@gmail.com Mevlüt GÜL mevlutgul@sdu.ed.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 122 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Detaylı

Yozgat İli Sorgun İlçesi Şeker Fabrikasında Çalışan Daimi İşçilerin Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yozgat İli Sorgun İlçesi Şeker Fabrikasında Çalışan Daimi İşçilerin Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi ISSN: 2146-8168 Sayı: 8, Yıl: 2013, Sayfa: 14-28 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 24.07.2013 Yayına Kabul Tarihi: 04.11.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Halil Kızılaslan Yozgat

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ İli Merkez İlçede Tüketicilerin Süt Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi *

ARAŞTIRMA. Elazığ İli Merkez İlçede Tüketicilerin Süt Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (3): 131-143 http://www.fusabil.org İbrahim ŞEKER 1 Pınar ŞEKER 2 Merve ŞAHİN 3 Volkan Serhat ÖZEN 3 Ayşegül AKDENİZ 3 Okan ERKMEN 3 İbrahim KIŞLALIOĞLU 3 Gökhan

Detaylı

ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET İSTANBUL İLİNDE İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE BU ALIŞKANLIKLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bu araştırmada, İstanbul ilinde 4 farklı sosyo-ekonomik grubu(yüksek,

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi

Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 114 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi Cuma AKBAY Kahramanmaraş Sütçü İmam

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Keçi Peyniri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Keçi Peyniri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi ISSN: 2146-8168 Sayı: 13, Yıl: 2016, Sayfa: 125-132 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 23.04.2016 Yayına Kabul Tarihi: 20.12.2016 Baş Editör: Ebubekir ALTUNTAŞ Alan Editörü: Halil KIZILASLAN

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Derya İlkay ABDİKOĞLU 1 M.Ömer AZABAĞAOĞLU 1 Gökhan UNAKITAN 1 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Özet: İnsan

Detaylı

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Đli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Vedat CEYHAN 1 H. Avni CĐNEMRE 1 Osman KILIÇ 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Samsun ili merkezinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TA DONDURMA TÜKETİM ALIŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ TA DONDURMA TÜKETİM ALIŞKANLIĞI GIDA (2009) 34 (3): 143-148 Araştırma / Research KAHRAMANMARAŞ TA DONDURMA TÜKETİM ALIŞKANLIĞI Gülgün Yıldız Tiryaki *1, Cuma Akbay 2 1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Detaylı

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ : 19-25 J.Agric. Fac. HR.U., 2012, 16(4): 19-25 Araştırma Makalesi ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ Osman KILIÇ 1 Orhan GÜNDÜZ 2 Gamze AYDIN ERYILMAZ 1 Murat EMİR

Detaylı

33 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları*

33 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları* 33 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları* Duygu ÖZCAN 1, Cuma AKBAY 2 1 Türkoğlu Ziraat Odası, Kahramanmaraş 2 KSÜ Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 67-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Kemal ESENGÜN

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Sarıözkan S, Cevger Y, Demir P, Aral Y ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAYVANSAL ÜRÜN TÜKETİM YAPISI VE ALIŞKANLIKLARI The Consumption Situation and

Detaylı

Özel ELAZIĞ İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI. F. Aslı TAHTALI1 İbrahim YILDIRIM2

Özel ELAZIĞ İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI. F. Aslı TAHTALI1 İbrahim YILDIRIM2 112 ELAZIĞ İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI F. Aslı TAHTALI1 İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 4 Melike CEYLAN* Özel Tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hayvansal Üretim 42 (2): 53-62 (2001) Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Yusuf Çelik 1 Turgay Şengül 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi KTO Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. M. Gizem KESER Probiyotik Nedir? Yeterli miktarda verildiğinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ İLİ KENTSEL ALANDA YAŞAYAN AİLELERİN GIDA TÜKETİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MARKA GERÇEĞİ

Detaylı

Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province

Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Güçgeldi BASHİMOV Ömer

Detaylı

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği

Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (36-43) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (36-43) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Araştırma Notu 14/162

Araştırma Notu 14/162 p Araştırma Notu 14/162 4 Şubat 2014 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI ARTIYOR Seyfettin Gürsel * ve Melike Kökkızıl ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ YEŞİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ ALGISI: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ahmet ŞAHİN 1 Hüseyin MERAL 1 Yeşim AYTOP 2 ahmet.sahin@ksu.edu.tr hsyn.meral55@hotmail.com yesimmeral@ksu.edu.tr 1 KSÜ, Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi

Detaylı

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 011, 1(1):1-18 Geliş Tarihi (Received): 3.07.010 Kabul Tarihi (Accepted): 19.10.010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin

Detaylı

Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Murat KÜLEKÇĐ 1 Tuğba EREM KAYA 1 Ayşe SEZGĐN 2 Özet Çalışmanın ana amacı Erzurum ili nde balık

Detaylı

Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği

Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1), 91-101, 006 ISSN 1300-9036 Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği Murat KÜLEKÇİ Abdulkadir TOPALOĞLU

Detaylı

1. GİRİŞ Süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan birçok besin elementini içeren ve her yaşta tüketilmesi gereken beslenme değeri yüksek tem

1. GİRİŞ Süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan birçok besin elementini içeren ve her yaşta tüketilmesi gereken beslenme değeri yüksek tem Tüketicilerin Açık Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi: Tokat-Turhal İlçesi Örneği Bilge Gözener 1, Murat Sayılı 2 Özet Bu araştırmada, Tokat-Turhal İlçesindeki ailelerin süt ve süt ürünleri

Detaylı

Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu. Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province

Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu. Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 35-43 Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu Faruk Adıgüzel Onur Civelek Murat Sayılı Esen Oruç Büyükbay Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 83-92 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri Sertaç DOKUZLU 1*, Oktay

Detaylı

Akdeniz Diyeti Kalbin En Büyük Dostu Girit Adası'nda yaşayanların kalp-damar ve kanser hastalıklarına az yakalanmaları tüm dikkatleri ada halkının

Akdeniz Diyeti Kalbin En Büyük Dostu Girit Adası'nda yaşayanların kalp-damar ve kanser hastalıklarına az yakalanmaları tüm dikkatleri ada halkının Akdeniz Diyeti Kalbin En Büyük Dostu Girit Adası'nda yaşayanların kalp-damar ve kanser hastalıklarına az yakalanmaları tüm dikkatleri ada halkının beslenme tarzına çekmiştir. Güney Fransa, İtalya ve Yunanistan

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3

BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 172 BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) Melike CEYLAN1 İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 Özet Balık etinin dengeli vc sağlıklı beslenmeye önemli

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 5 (2): 73-84, 21. Araştırma Makalesi Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Asya ÇETİNKAYA 1 1. Kafkas

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 233-240 TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Özet Neslihan KÖSE

Detaylı

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 25240 Erzurum e-posta: asuzsemi@atauni.edu.tr

Detaylı

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kanatlı Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kanatlı Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ISSN: 2146-8168 Sayı: 6, Yıl: 2013, Sayfa: 1-18 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 22.03.2013 Yayına Kabul Tarihi: 25.04.2013 Baş Editör: Naim Cağman Danışman Editör: Gülistan Erdal Amasya

Detaylı

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Beşir KOÇ1 dr_besirkoc@yahoo.com Hacı Ali GÜLEÇ3 'Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Bingöl

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(4): 9-16, 15 Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi Fen

Detaylı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (1-6) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 2, 2010 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Konya İlinde Farklı Ekmek Çeşitlerini Tüketen Bireyler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması

Konya İlinde Farklı Ekmek Çeşitlerini Tüketen Bireyler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2012 (59-64) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 3, 2012 (59-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Aydın da Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 3

Aydın da Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 3 Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Yasemin DEMİR 1 Göksel ARMAĞAN 2 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler

Dünyada ve Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 78-96 Derleme Makale / Review Paper Dünyada ve Türkiye de Süt

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 9-14 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Emine Yılmaz,* Đsmail Yılmaz,** Harun Uran** *Namık Kemal Üniversitesi Ziraat

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI MAKALE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI Hasan ERGÜN, SUMAE Tam 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridiyle İngiltere, Fransa, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzak ara geride bırakan, Yunanistan'ı ise ikiye katlayan

Detaylı

Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Toprak Su Dergisi, 2017, 6 (1): (28-35) Ankara İli Kırsal Alanda Süt Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Yasemin DEMİR 1 * Erdoğan GÜNEŞ 2 1 Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Oğur KASIRGA 1, Murat ÇİMEN 1*, Tolga İNAL 1, Dilek GAYRETLİ 1 Özet Bu çalışmada

Detaylı

TÜRKİYE DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMA ORANLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI

TÜRKİYE DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMA ORANLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI TÜRKİYE DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMA ORANLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI YRD. DOC. D R. GUVENC KOCKAYA, YRD. DOC. D R. B E RNA T U NCAY, YRD. DOC. D R. AYS U N AYGUN

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Sait ENGİNDENİZ 1 Duygu AKTÜRK 2 A. Ferhan SAVRAN 2 Nedim KOŞUM 3 Turgay TAŞKIN 3 Harun KESENKAŞ 4 Mukadderat GÖKMEN 5 Ayşe UZMAY 1 Gökhan ÇINAR 6 1

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRŞEHİR İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ Mehmet Emin YAZICI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI KIRŞEHİR

Detaylı

TÜRKİYE DE EV DIŞI GIDA TÜKETİMİN DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ CONSUMER TRENDS AND CASE OF FOOD CONSUMPTION AWAY HOME IN TURKEY

TÜRKİYE DE EV DIŞI GIDA TÜKETİMİN DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ CONSUMER TRENDS AND CASE OF FOOD CONSUMPTION AWAY HOME IN TURKEY Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE EV

Detaylı

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No:, 014 (13-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No:, 014 (13-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Tüketicilerin Açık Süt Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği

Tüketicilerin Açık Süt Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği Tüketicilerin Açık Süt Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği A. Semih UZUNDUMLU Avni BİRİNCİ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum e-posta: asuzsemi@atauni.edu.tr

Detaylı

KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ

KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KARS ĐLĐNDE ÜRETĐLEN ĐNEK SÜTLERĐNĐN BAZI KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ Sinem Aydın* Asya Çetinkaya** Emre Bayrakçı*** *: Öğrenci,

Detaylı

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı 4 8 Ekim 2010, Antalya Dr. Dyt. Zehra Büyüktuncer Hacettepe Üniversitesi Sağlık

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ) Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 1-10 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 217-242 CankiriKaratekin University Journal of Institute of Social Sciences, 7(1): 217-242 Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği)

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23(2), 25-31 Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) Murat Sayılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

51 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi*

51 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi* 51 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi* Oğuzhan ERCAN, Ahmet ŞAHİN KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş Geliş (Received): 17.12.2015 Kabul

Detaylı