REKABET KURULU KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKABET KURULU KARARI"

Transkript

1 Dosya No : 1 4 /2014 Karar Sayısı : 60 /2014 Karar Tarihi : REKABET KURULU KARARI TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (Üye) 2. RAPORTÖRLER: Mustafa GÜNDÜZ (BĢk.Yrd.) Selim ALTINCIK (Üye) 3. TARAFLAR 3.1. ġikayetçi Re sen Haklarında ĠĢlem BaĢlatılanlar 20 KKTC Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliği (SÜĠB) Kıbrıs Türk Sanayi Odası Hizmet Binası Cadde 2, No 19 Organize Sanayi Bölgesi LefkoĢa Avunduk Süt Ürünleri Sanayi Ltd (Mġ. 6402) ġht. Ahmet Aydın Sok, No:10 YeniĢehir LefkoĢa 30 Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd. (Mġ. 846) Güzelyurt anayolu Alayköy-LefkoĢa Levent Sanayi ġirketi Ltd (Mġ.112) Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Göçmenköy LefkoĢa 40 Özlem-Akay Süt Mamülleri Ltd (Mġ. 3062) Organize Sanayi Bölgesi 22. Sokak No: 27 LefkoĢa Akbıçak and Özgünel Ticaret Ltd. (Mġ.7218) Küçük Esnaf Sanayi Sitesi, 5. Sok. No:5 Organize Sanayi Bölgesi-LefkoĢa Sayfa 1 / 12

2 Gülgün Süt Mamülleri Ltd. (Mġ. 5621) Düzova LefkoĢa Beyköy süt Ürünleri Ltd. (Mġ. 6773) ġht. Turgut OnbaĢı Sokak No:36 Beyköy-LefkoĢa ġevket Seren ve KardeĢi Ticaret Ltd. (Mġ.15591) Boğazköy Girne KKTC Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliği (SÜĠB) 6/1961 sayılı Birlikler ve Dernekler Yasası tahtında kurulmuģ bir birliktir. Birlik tüzüğünün 3 üncü maddesinde birliğin amacı Ģöyle belirlenmiģtir: Süt ürünleri imalatı ile uğraşan, gerçek ve tüzel kişileri, ortak çıkarları için bir araya getirmek, üyelerin karşılıklı dayanışmalarını sağlamak, üyelerin haklarını korumak, süt ürünü imalatçılarını kayıt ve kontrol altına almak, sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, ve/veya üyelerin çıkarları için şirket vb. kurmak ve çalıştırmak, süt mamulleri ihracat olanaklarını geliştirmek, üyeleri ruhsatlandırmak ve süt mamulleri imalatının belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak. SÜĠB tüzüğünün 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları üyelikleri düzenlemektedir: KKTC Sınırları içerisinde çiğ süt (inek, koyun, keçi) işleyip, bunu içme sütü, ve/veya süt mamulü haline getiren her işletme sahibi ve/veya yetkili temsilcisi üye olur. Birliğe üyelik müracaatı bir dilekçe ile yapılır ve Yönetim Kurulu nun ülke sütçülük potansiyelini de dikkate alarak inceleme sonucu birliğe üyelik kabul veya ret edilir. 70 SÜĠB in son genel kurulunda seçilen sekiz kiģilik SÜĠB Yönetim Kurulu üye listesi bulunmaktadır. Listede isimleri yazılı bulunan ve SÜĠB in karar alma organı olan Yönetim Kurulunda görev yapan üyeler, temsil ettikleri ve iģlem kapsamına alınan iģletmeler adına bu görevi yürütmektedirler ve bu nedenle dosyanın tarafıdırlar. 4. DOSYA KONUSU KKTC Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliği (SÜĠB) isimli teģebbüs birliği nin 05 ġubat 2014 tarihli Kıbrıs ve Havadis isimli günlük yerel gazetede çeģitli süt ürünlerine ait tavsiye satıģ fiyat listesi yayınlaması sonucu SÜĠB isimli teģebbüs birliği ve yönetiminde bulunan sekiz kiģinin temsil ettiği sekiz teģebbüs hakkında 36/2009 sayılı Rekabet Yasasının 4 üncü maddesini ihlal ettikleri iddiası DOSYA EVRELERĠ KKTC Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliği (SÜĠB) 05 ġubat 2014 tarihli Kıbrıs ve Havadis isimli günlük yerel gazetelerde Saygıdeğer Halkımıza Duyurulur baģlıklı ilan yayını sonrası Kurul, 10 ġubat 2014 tarihli toplantısında konuyu gündemine alarak, 8/2014 sayılı kararı ile SÜĠB hakkında 36/2009 sayılı Rekabet Yasasının 4 üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile Yasa nın 23 üncü maddesi tahtında doğrudan soruģturma açılmasına karar verdi ve Mustafa Sayfa 2 / 12

3 Gündüz ve Selim Altıncık ı dosya kapsamında oy kullanmamak üzere raportör olarak görevlendirdi. Kurul ayrıca, ayni toplantıda 9/2014 sayılı kararı ile SÜĠB hakkında baģlatılan soruģturmanın basın açıklaması ile duyurulmasına da karar vermiģtir. Raportörler tarafından hazırlanan 1-4/2014SR numaralı SoruĢturma Raporunu tarihli toplantısında görüģen Kurul, 26/2014 sayılı kararı ile soruģturmanın ilerletilmesine ve ihlal içerdiği iddia edilen birlik kararlarının alınmasındaki sorumlulukları nedeniyle SÜĠB tüzüğünde belirtildiği Ģekli ile, birliğin yönetim ve karar alma organı olan yönetim kurulunda görev alan teģebbüs temsilcilerinin temsil ettikleri teģebbüslerin de soruģturmaya dahil edilmesine karar vermiģtir. Raportörler tarafından hazırlanan 1-4/2014 ĠS sayılı ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporu yazılı savunmalarını yapmak üzere 20 gün süre verilerek haklarında soruģturma yürütülen taraflara 2 Haziran 2014 tarihinde gönderilmiģtir. Ancak ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporu Özlem, Gülgün ve Levent e 3 Haziran 2014 tarihinde, Reha ya 4 Haziran 2014 tarihinde, SÜĠB ve Avunduk a 5 Haziran 2014 tarihinde, Akbıçak a 6 Haziran 2014 tarihinde, Beyköy e 26 Haziran 2014 tarihinde ve ġevket Seren e 10 Temmuz 2014 tarihinde tebliğ edilebilmiģtir. Tarafların ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporu hakkındaki ilk yazılı savunmaları Haziran 2014 tarihleri arasında raportörlere ulaģmıģtır. Sırası ile SÜĠB, Avunduk, Reha, Levent ve Gülgün e ait ilk yazılı savunmalar 23 Haziran 2014 tarihinde, Özlem e ait ilk yazılı savunma ise 27 Haziran 2014 tarihinde Kurul kayıtlarına girmiģtir. Beyköy ve ġefket Seren ise yazılı savunma yapmamıģtır. Raportörler yapılan ilk yazılı savunmaların ardından yalnızca SÜĠB in savunmasına ek görüģ vermek üzere Kuruldan süre talebinde bulundular. Kurul un 17 Temmuz 2014 tarihli toplantısında alınan 40/2014 sayılı karar ile ek görüģ hazırlamaları için raportörlere 10 gün ek süre verilmiģtir. Hazırlanan ek görüģ 17 Temmuz 2014 tarihinde gönderilmiģ ve SÜĠB tarafından ek görüģe yapılan ikinci yazılı savunma ve sözlü savunma talebi 7 Ağustos 2014 tarihinde Kurul kayıtlarına girmiģtir. Kurula iletilen sözlü savunma talebini 21 Ağustos 2014 tarihli toplantısında değerlendiren Kurul, 45/2014 sayılı kararı ile 30 Eylül 2014 tarihinde sözlü savunma toplantısı düzenlenmesine ve tüm taraflara çağrı yapılmasına karar vermiģtir. Alınan karar doğrultusunda tüm taraflara 11 Eylül 2014 tarihinde sözlü savunma toplantısına davet yazıları gönderilmiģtir. Davet yazıları SÜĠB, Avunduk, Levent, Özlem, Beyköy ve ġevket Seren e 15 Eylül 2014 tarihinde, Reha ve Akbıçak a ise 19 Eylül 2014 tarihlerinde tebliğ edilmiģtir. 30 Eylül 2014 tarihinde yapılan ilk sözlü savunma toplantısında Yasa nın 27 nci maddesi gereği tüm tarafların katılmaması üzerine toplantının 17 Ekim 2014 tarihine ertelenmesine karar verilmiģ ve 8 Ekim 2014 tarihinde hazırlanan yazı ile tüm taraflara yeniden davet yapılmıģtır. 17 Ekim 2014 tarihinde yapılan ikinci sözlü savunma toplantısına Akbıçak ve Levent dıģında tüm taraflar katılarak hazır bulunmuģturlar. Sözlü savunma toplantısı sonrası Kurul 17 Kasım 2014 tarihinde 60/2013 sayılı kararı ile nihai kararını vermiģ ve kısa kararını 21 Kasım 2014 tarihinde tüm taraflara göndermiģtir. 6. DOSYA TARAFLARI VE DĠĞER ĠLGĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN GÖRÜġME VE ĠNCELEMELER SONUCU ELDE EDĠLEN BĠLGĠ VE BELGELER 6.1. SÜĠB Merkezinde Yapılan Ġnceleme ve Elde Edilen Bilgi ve Belgeler Raportörler 11 ġubat 2014 tarihinde SÜĠB in Kıbrıs Türk Sanayi Odasındaki adresine yaptıkları ziyarette ofiste kimse bulunamamıģtır. Yapılan telefon görüģmeleri sonucu SÜĠB baģkanı Sn. Candan Avunduk un yurtdıģında olduğu öğrenilmiģ, bunun üzerine as baģkan Sn. Sayfa 3 / 12

4 130 Mustafa Kaymak aranmıģ ancak ulaģılamamıģtır. Daha sonra yönetim kurulu üyesi Sn. Arif Atanur ile telefonda görüģülmüģ ve SÜĠB merkezine çağrılmıģtır. Arif Atanur, yönetim kurulu üyeleri arasında kısa bir telefon trafiği yaparak raportörlere, Yönetim Kurulu adına üye Sn. Mehmet Özkoç un birlik merkezine geleceğini bildirmiģtir. Mehmet Özkoç ile SÜĠB ofisinde 11 ġubat 2014 tarihinde yapılan görüģmede kendisine soruģturma tebligatı yapılmıģtır. Ancak Sayın Özkoç Birlik adına açıklama yetkisi olmadığını, düzgün ve hatasız bilgi verebilmek için konuyu SÜĠB yönetim kurulunda görüģüp bilahare bilgi verebileceğini ifade etmiģtir. Bunun üzerine Raportörlerin Birlik ofisinde yer alan Birlik kayıtlarını incelemeleri sırasında tarihli bir gündem metni bularak emare olarak bir kopyası alınmıģtır. Bahse konu gündemin ikinci maddesi çiğ süt fiyatlarına yapılacak zam konusunun görüģülmesi hakkında olduğu tespit edilmiģtir SÜĠB BaĢkanı Sn. Candan Avunduk ile Yapılan GörüĢmede Elde Edilen Bilgiler Raportörler, SÜĠB BaĢkanı Sn. Candan Avunduk ile tarihinde Rekabet Kurulu binasında görüģmüģlerdir. GörüĢme sırasında Sn. Avunduk un verdiği ifadeden; SÜĠB in (bir kısmı mevsimlik çalıģan) toplam 42 üyesinin bulunduğu, mevcut üreticilerden veya yeni yatırımcılardan üyelik için SÜĠB e müracaat edenlerin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe alındığı ve bugüne kadar üyelik baģvurusu reddedilen müracaatçı olmadığı belirtilmiģtir. Paralı gazete ilanı ile ilgili sorulan sorulara ise Sn Avunduk, bahse konu ilanın yönetim kurulu kararı ile alındığını belirtmiģtir. Kararın karar defterine iģlenip iģlenmediğinden emin olmadığını, iģlenmiģse raportörlere iletileceğini belirtmiģtir. Ġlanının gerekçesini ise, temelde tüketicileri ürün fiyatları hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade etmiģtir. Çok düģük veya çok yüksek fiyata satılan ürünlerin tüketicileri yanıltabileceği endiģesi taģıdıklarından söz etmiģ ve fiyatların tavsiye nitelikli olduğunu uygulanmasına yönelik bir çağrıları olmadığını ifade etmiģtir SÜĠB Gazete Ġlanı Ġle Ġlgili Ödeme Belgeleri SÜĠB ilanının Kıbrıs ve Havadis gazetelerine reklam ajansı üzerinden verildiği tespit edilmiģ ve belgelenmiģtir. Her iki gazete tarafından ajansa kesilen fatura ve makbuzun (aslı gibidir) mühürlü fotokopilerinin dosyaya giriģi yapılmıģ ve kayıt altına alınmıģtır. Ayrıca Ajans Cypriot Press tarafından, SÜĠB e kesilen faturanın (aslı gibidir mühürlü) fotokopisi de kayıt altına alınmıģtır SÜĠB Yönetim Kurulu Üyelerinden Talep Edilen Bilgiler SÜĠB yönetim kurulu üyelerinin temsil ettikleri teģebbüslerden çeģitli süt ürünlerine ait satıģ fiyatları talep edilmiģtir. Bildirimi yapılan fiyat listeleri ilan tarihinden önce ve ilan tarihinden sonraki fiyatları içermektedir. TeĢebbüslerin toptan satıģ fiyatları dikkate alındığında, tüm yönetim kurulu üyelerinin uyguladığı bir fiyat uyumuna rastlanmamıģtır. Ancak, çiğ süt zammından sonra teģebbüslerin yaptıkları satıģ fiyatı ayarlamaları SÜĠB ilanı ile uyumlu olduğu görülmüģtür. Sayfa 4 / 12

5 Perakende SatıĢ Noktası Marketlerde Yapılan Ġncelemeler SoruĢturma kapsamında, gazete ilanında yayınlanan fiyatlar dikkate alınarak, ilgili süt ürünlerinin marketlerdeki perakende satıģ fiyatları da araģtırılmıģtır. Bu maksatla, üç markette inceleme yapılmıģ ve Ģu tespitler yapılmıģtır: Ġlan edilen fiyatlarla, perakende satıģ fiyatlarının tüm ürünlerde liste halinde birebir uyumlu olmadığı, Bazı ürün çeģitlerinde (örneğin hellim), bazı yönetim kurulu üyelerinin markalarının satıģ fiyatının, ilan edilen fiyatla ayni olduğu, Genelde, tüm SÜĠB Yönetim Kurulu üyesi teģebbüslerin markalarının market perakende satıģ fiyatlarının, SÜĠB ilanındaki fiyatlarla uyum içerisinde ve çok yakın olduğu tespit edilmiģtir Basın Yolu Ġle Elde Edilen Bilgiler SoruĢturma öncesi ve süresince basına yansıyan haberlerin derlenmesi ile aģağıdaki bilgilere ulaģılmıģtır: Hükümetin çiğ süt fiyat zammı sonrası bahse konu zammın gözden geçirilmesi konusunda Birlik tarafından talepler hükümete iletilmiģ ve basına da yansımıģtır. SÜĠB, üyelerinin temel girdisi konumunda olan çiğ süt fiyatlarının yeniden belirlenmesi konusunda Hükümet ile görüģmeler yapmıģtır. GörüĢme sürecinde kısa sürelide olsa SÜTEK tarafından düzenlenen ihaleleri boykot ederek çiğ süt almama eylemi de gerçekleģtirmiģtir. GörüĢme süreci sonucunda Tarım Bakanlığı, SÜĠB ve Hayvancılar Birliği arasında anlaģmaya varıldığı ve çiğ süt fiyatları üzerinde anlaģıldığı basın yolu ile duyurulmuģtur. 7. ĠNCELEME VE DEĞERLENDĠRMELER 7.1. Ġlgili Pazar Ġlgili Pazar, tüketicinin gözünde fiyatı, kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından ikame edilebilir mal ve hizmetlerden oluģan pazarı anlatır Ġlgili Ürün Pazarı SÜĠB vermiģ olduğu gazete ilanında, Hellim, KaĢar, Nor, UHT Süt ve Yoğurt ürünlerine ait fiyat listesi yayınlamıģtır. Yayınlanan listedeki ürünlerin ortak özellikleri, SÜĠB üyeleri tarafından KKTC de çiğ sütten üretilen ürünler olmalarıdır. 200 Ġkame edilebilirlik açısından bakıldığında, Hellim ve KaĢar lezzet ve kullanım alanları olarak birbirini ikame etmeyen iki peynir türüdür. Hellim ve nor, Kıbrıs kültüründen ortaya çıkan coğrafi ürünlerdir. UHT süt ve yoğurt ise, yukarıda sözü edilen ve listede bulunan peynirlerden üretim Ģekli ve kullanım amaçları bakımından birbirinden çok farklı ürünlerdir. Bu saptamalar ıģığında, hellim, kaģar, nor, UHT süt ve yoğurt ürünlerinden oluģan ürün pazarı ilgili ürün pazarı olarak seçilmiģtir ve kısaca süt ürünleri pazarı diye tanımlanmıģtır. Sayfa 5 / 12

6 Ġlgili Coğrafi Pazar TeĢebbüslerin mal ve hizmetlerinin arz ve/veya talebi konusunda faaliyet gösterdikleri rekabet koģullarının yeterli derecede homojen ve özellikle rekabet koģulları komģu bölgelerden hissedilebilir derecede farklı olduğu için bu bölgelerden kolayca ayrılabilen bölgeleri anlatır. Yukarıdaki tanım çerçevesinde, SÜĠB tarafından yayınlanan listedeki süt ürünlerine bakıldığında, söz konusu süt ürünlerinin KKTC genelinde üretildikleri ve KKTC geneline dağıtımlarının yapıldığı görülmektedir. Ġlandaki listede yer alan süt ürünlerinin bazıları (örneğin hellim) Türkiye ye ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Ġlan, KKTC gazetelerine verilmesi ve duyurunun da tüm KKTC halkına yapılmıģ olması nedeniyle ilgili coğrafi pazar KKTC nin tümü olarak seçilmiģtir DEĞERLENDĠRMELER Ġktisadi Değerlendirme Süt ürünleri, tüketim kalıbı içerisinde temel besin kapsamında olduğundan tüketiciler açısından vazgeçilmez nitelikte ürünler olarak değerlendirilmektedir. Özellikle süt çocuk ve gençlerin geliģimi açısından vazgeçilmez bir besin konumundadır. Hellim ise yerel ve geleneksel bir ürün olması nedeniyle sadece ülkede yaģayan vatandaģlar tarafından değil ülkeye gelen turistler tarafından da otel ve lokantalar aracılığıyla da tüketilmektedir. Benzer Ģekilde yoğurt un da KKTC de günlük temel tüketim kalıpları içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Ekonomi bilmi içerisinde yer alan talep teorileri, tüketici açısından vazgeçilmez nitelikte olan ürünlerin fiyat talep esnekliğinin düģük olduğunu ortaya koymaktadır. Yani bu tür ürünlerin fiyatında meydana gelebilecek herhangi bir artıģ karģısında tüketicilerin o üründen talep ettikleri miktarı, ürüne muhtaç olduklarından çok fazla düģüremeyecekleri öngörülmektedir. Kurul bu bağlamda, süt ürünlerinin temel tüketim kalıbı içerisinde yer almasını, çocuk ve gençler açısından vazgeçilmez oluģunu ve tüm bu gerekçelerle tüketicilerin fiyatlarda oluģabilecek artıģlara karģı çaresiz olmasını dikkate almakta ve bu tür ürün gruplarının fiyatlanması konusundaki rekabet ihlallerini önemsemektedir. Temel besin ürünleri piyasalarında yaģanacak rekabet ihlallerinin yaratacağı ekonomik kayıplar yanında toplum sağlığı ve refahını da olumsuz etkileyeceği düģünülmektedir. Öte yandan rekabet koģullarının sağlandığı piyasalarda ise ürün fiyatları yanında, ürün kalitesi, dağıtımı veya yeni ürün geliģimi yönünde tüketici faydasına etkiler yaratacağı blinmektedir. 240 Rekabet koģullarının sağlanması sonucu tüketimde ortaya çıkabilecek faydalar yanında arz yönünde de toplum faydasına yararlar ortaya çıkabilmektedir. Süt ve süt ürünleri üretiminin sürekliliği, yani arz güvenliği de toplumsal açıdan önemli bir unsur olarak ele alınmaktadır. Ülkede üretilen çiğ sütün uygun koģullarda ve standartlarda iģlenerek kaliteli bir yapıda tüketiciye kesintisiz sunumu toplumsal refah açısından oldukça önemlidir. Kırk iki süt iģleyen üretici üyeye sahip bir teģebbüs birliği olarak SÜĠB in bu bağlamda piyasadaki üretimin kalitesi, standardı ve devamlılığı konularına odaklanarak üyelerini geliģtirici, bilinçlendirici ve özellikle ihracat amaçlı dıģ pazara eriģim konularında üyelerini destekleyici konularda çalıģmalar ortaya koyması ve Rekabet Yasası ile konulan sınırları aģmaması beklenmektedir. Sayfa 6 / 12

7 Serbest piyasa koģullarında farklı ölçeklerde ve farklı yöntemler ile üretim yapan teģebbüslerin her birinin fiyatlarını kendi maliyet yapılarını gözeterek belirlemeleri gerekmektedir. SÜĠB ve yönetiminde bulunan teģebbüs temsilcilerinin belirlediği perakende satıģ fiyatları, tavsiye nitelikli de olsa rekabet koģulları açısından uygun değildir ve Yasa tahtında yasaklanmıģtır. Bahse konu fiyat listesi ve Birlik toplantı gündeminde yer alan ürün fiyat zammı konulu gündem maddesi söz konusu piyasada rakip olması gereken teģebbüslerin birlik çatısı altında birlikte hareket ederek fiyat zammına karar vermesi ve daha da ötesi gösterge fiyat belirlemesi, ilgili piyasada rekabetin ortadan kalktığını vurgulamakta ve Yasa ile yasaklanmaktadır. Rekabet politikaları kapsamında yapılan değerlendirmelerde rakiplerin davranıģlarının öngörülebilir olmasının rekabet ortamını zayıflattığı ve rakiplerin birlikte davranma yoluna gittiklerini vurgulamaktadır. Gerek fiyat artıģ oranının birlikte belirlenmesi, gerekse fiyat artıģ zamanının birlikte belirlenmesi gibi unsurlar yanında indirim oranlarının belirlenmesi de veya farklı oranlarda olsa bile değiģtirilmesine birlikte karar verilmesi dahi bahse konu piyasalarda rekabetin ortadan kalktığını göstermektedir ve 36/2009 sayılı Rekabet Yasası tahtında yasaklanmaktadır. Süt ürünleri piyasasında teģebbüsler arası yer alan rekabete aykırı davranıģsal sorunlar yanında bahse konu piyasada rekabetin oluģumunu engelleyen idari sorunlar da mevcuttur. Öncelikle süt ürünlerinin temel girdisi olan çiğ süt fiyatlarının hükümet tarafından belirlenmekte olması fiyat rekabetini kısıtlayan bir unsur olarak ele alınmaktadır. Bu tarz fiyatların çiğ süt tedarikçisi konumunda olan hayvan üreticilerini ve dolaylı olarak ta tüketicileri koruma yönü bulunsa da gösterge bir fiyat niteliğini aģmaması, piyasada oluģabilecek fiyat dalgalanmalarına miktar yolu ile müdahalelerin rekabet açısından daha uygun olabileceği Avrupa Birliği ve diğer dünya örneklerinden anlaģılmaktadır. Fiyat uygulaması yanında, üretilen çiğ sütün çok kısıtlı bir miktarının (%10 un) süt borsası üzerinden piyasaya sunulması da çiğ süte eriģim noktasında süt iģleyici teģebbüsler arası rekabeti sınırlamaktadır. KKTC de üretilen toplam çiğ süt miktarının borsaya sunulan %10 luk kısmı dıģında kalan %90 düzeyindeki çiğ süt imalatçı teģebbüslere son iki yılda iģledikleri süt oranı nispetinde dağıtılmaktadır. Bu durum çiğ sütün teģebbüsler arasında miktar bazlı paylaģımın yıllar içerisinde değiģmesini zorlaģtırmakta ve ayrıca piyasaya yeni giriģ yapacak bir teģebbüsün bu kapsamda süt elde etmesini de sınırlamaktadır. Her iki durumda da süt dağıtım mekanizması rekabet açık olmayan bir yapıda gerçekleģmiģ olmaktadır. Süt ürünü üreticileri, hammadde olarak, KKTC hayvancılık (küçükbaģ, büyükbaģ) sektörü tarafından üretilen çiğ sütü kullanmaktadır. Çiğ sütün toplanması, dağıtılması, kalite ve standardının denetlenip yükseltilmesi görevi, Tarım Bakanlığı bünyesinde ayrı bir yönetim kurulu tarafından yönetilen SÜTEK e verilmiģtir. SÜĠB, SÜTEK yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilmektedir. SÜĠB bir meslek birliği olarak oldukça güçlüdür ve KKTC deki süt ürünü üretiminde söz sahibidir. Bu nedenlerle Birlik yönetiminin söz konusu gücünü rekabeti ortadan kaldırıcı yönde kullanmak yerine sektördeki üretimin kalitesi ve çeģitliliğinin geliģmesine yönelik kullanması tüketici refahını olumlu etkilemekle kalmayacak, dıģ pazarlara daha iyi koģullarda eriģime de imkan tanıyacaktır. Sayfa 7 / 12

8 Piyasalarda rekabetin göstergelerinden biri de piyasaya giriģ ve çıkıģın serbestlik derecesidir. Bu bağlamda süt ürünleri imalatı piyasasına giriģlerin SÜĠB in kontrolu altında olması rekabet koģulları adına sakıncalı bir durum yaratmaktadır. Süt ürünü üreticisi teģebbüslerin piyasaya giriģi ve borsadan çiğ süt alımı yapabilmesi SÜĠB üyeliği koģuluna bağlanmıģ durumdadır. Bahse konu üyelik önkoģulu ve benzer koģullar piyasaya giriģ engeli oluģturma potansiyeli taģımakta ve SÜĠB veya benzeri teģebbüs birlikleri yeni teģebbüslerin yani yeni rakiplerin piyasaya giriģine engel olabilme gücünü ellerinde bulundurmaktadırlar. Kurul, yasa, tüzük ve sair düzenlemeler içerisinde yer alan bu tarz piyasa giriģlerini kısıtlayıcı hükümlere karģı olduğunu çeģitli defalar gündeme getirmiģ ve hatta bilgisine gelen mevzuat taslakları veya uygulamalar hakkında da ilgili resmi makamlarda dahil olmak üzere görüģlerini web sayfasında yayınlayarak kamuoyuna duyurmaktadır. Piyasalarda standartlara uygun ve kaliteli üretimi korumanın yolu giriģleri kısıtlayarak değil, teģebbüslerin üretim koģullarını ve ürün kalitesinin denetlenmesi ile mümkün olabilecektir. Ayrıca teģebbüslerin kendi aralarında daha farklı ürün çeģitliliği, daha kaliteli üretim ve daha ucuza üretebilme yönündeki rekabetçi yarıģ gerek teģebbüsler açısından, gerekse toplumunun geriye kalanı açısından daha faydalı sonuçlar yaratacaktır Hukuki Değerlendirme 36/2009 Rekabet Yasası nın Rekabeti Kısıtlayan AnlaĢmaların, TeĢebbüs Birliği Kararlarının ve Uyumlu Eylemlerin Yasaklanması yan baģlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası Alış ve Satış Fiyatlarını veya diğer ticaret koşullarını doğrudan veya dolaylı olarak belirleyen anlaģmaları, teģebbüs birliği kararlarını veya uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Yasa nın 4 üncü maddesi kapsamında yer alan ve yatay yani rakip teģebbüsler arasında yer alan uygulamalara bağlı gerçekleģen ihlaller rekabet hukuku kapsamında en ağır ihlaller olarak değerlendirilmektedir. Rakip teģebbüslerin tüzel bir kiģilik olarak birlik çatısı altında gerçekleģtirdikleri teģebbüs birliği kararları da rekabet ihlaleri içerisinde özellikle üzerinde durulan ciddi ihlal türlerinden bir tanesidir. Rakip olmaları gereken farklı tüzel kiģiliklerdeki teģebbüslerin birlik, oda veya dernek çatısı altında rekabete aykırı olarak birlikte hareket etmek üzere aldıkları kararlar rekabet hukuku açısından o denli ciddi ihlaller olarak nitelendirilmektedir ki, etki doğurma koģulu aranmaksızın kararlar amacı bakımından dahi ihlal niteliği oluģturabilmektedir TeĢebbüs birliği kararlarının etki doğurmaksızın (uygulamaya girmeksizin) yasaklanmıģ olduğunu ve Yasanın ihlali anlamına geldiği 36/2009 sayılı Rekabet Yasasının 4 üncü maddesinde Ģu Ģekilde ifade edilmektedir; Rekabetin önemli ölçüde engellenmesi, kısıtlanması veya bozulmasını amaç edinen veya bu sonucu yaratacak veya yaratan teşebbüs birliği kararları yasaktır ve hukuken geçersiz sayılır. Dolayısıyla, etki oluģturmamıģ (uygulamaya girmemiģ) herhangi bir teģebbüs birliği kararının Yasayı ihlal edip etmediğine karar vermek için kararın amaç bakımından incelenmesi gerekmektedir. TeĢebbüsler arası anlaģmaları, teģebbüs birliği kararlarını ve uyumlu eylemleri yasaklayan Yasa nın 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrası, söz konusu anlaģma, eylem veya kararın alış veya satış fiyatlarını veya diğer ticaret koşullarını doğrudan ya da dolaylı olarak belirlemesini yasaklamaktadır. Yasanın 4 üncü maddesinin diğer fıkraları da rekabeti Sayfa 8 / 12

9 kısıtlayıcı sair uygulamaları tanımlarken; tedarik kaynaklarını paylaģtıran, üretimi, piyasaları, teknolojik geliģmeyi veya yatırımı kısıtlayan, rakip teģebbüslerin faaliyetlerini zorlaģtıran veya kısıtlayan ya da piyasada faaliyet gösteren teģebbüsleri boykot veya diğer davranıģlarla piyasadan çıkartan ya da piyasaya yeni giriģleri engelleyen; anlaģma, uyumlu eylem veya teģebbüs birliği kararlarını yasak kapsamında ele almakta ve yasaklamaktadır Yasanın 4 üncü Maddesinin Ġhlal Edildiğini Destekleyen Bulgular SÜĠB, süt ürünü imalatçısı teģebbüslerin 6/1961 sayılı Birlik ve Dernekler Yasası tahtında kurulmuģ ve tüzel kiģiliği olan bir teģebbüs birliğidir. Birliğin KKTC de süt imalatı ile uğraģan 42 (kırk iki) tane teģebbüs üyesi bulunmaktadır. Birliğin amacı, üyelik koģulları ve iģleyiģ ile ilgili sair hükümler Birlik tüzüğünde yer almaktadır. Ġncelenen dosya kapsamında SÜĠB in muhtelif süt ve süt ürünü perakende satıģ fiyatları ile ilgili karar alması Rekabet Yasasının 4 üncü maddesinin ihlali anlamına gelmektedir. Bahse konu perakende satıģ fiyatlarının etki doğurmasına (uygulanmasına) bakılmaksızın, yukarıda ortaya konan gerekçeler ile bahse konu uygulamanın amacı bakımından ihlal anlamına geldiği anlaģılmaktadır. Birliğin yaptığı toplantılara ait bir karar defterine ulaģılmamıģ olmasına rağmen bahse konu satıģ fiyatlarının iki günlük gazetede paralı ilan Ģeklinde yayınlanmıģ olması ve bahse konu ilanların Birlik tarafından bir reklam ajansı aracılığıyla gazetelerde yayınladığının belgelenmiģ olması ihlal açısından yeterli delil oluģturmaktadır Ayrıca yürütülen soruģturma sırasında Birlik ofisinde ele geçirilen tarihli Birlik toplantı gündeminde yer alan ürün fiyatlarına zam yapılması konulu gündem maddesinin de Yasa nın 4 üncü maddesi kapsamında etki oluģturmasına bakılmaksızın amaç bakımından ihlal nitelikli bir belge olarak değerlendirilmiģtir. Bu tarzda bir gündem maddesinin varlığı, Birliğin fiyat belirleme konusundaki çalıģmalarının kanıtı konumundadır. Bahse konu fiyat zammı konularının rakip teģebbüslerin bir arada bulunduğu birlik ortamlarında ele alınarak konuģulmasının ilgili piyasada rekabeti ortadan kaldırarak fiyatların piyasada her teģebbüs tarafından ayrı ayrı belirlenmesi yerine rakipler arasında ortak veya benzer fiyatlar belirlenmesine yol açmaktadır. Rekabet açısından, piyasada faaliyet gösteren her bir teģebbüsün uygulayacağı satıģ fiyatı, üretim miktarı veya satıģ politikası benzeri kararları bağımsız olarak vermesi esastır. Bu bağlamda teģebbüs birlikleri tarafından belirlenen politikaların (fiyat, miktar vs) rakip düzeydeki teģebbüsler tarafından birlik çatısı altında ortak karar ile belirlenmesi, tavsiye niteliğinde olsa bile, rakiplerin davranıģ ve uygulamalarını bilinir kılacağından rekabeti engelleyici unsur olarak değerlendirilmektedir. Dosya konusu perakende satıģ fiyatlarının SÜĠB yönetim kurulu tarafından belirlenerek yayınlanması SÜĠB üyelerine ve tüketicilere doğrudan fiyat telkininde bulunmuģ olmakla kalmamakta, ayrıca fiyatların belirlenmesine katılan yönetim kurulu üyelerinin fiyatlama ile ilgili stratejilerinin rakipler arasında paylaģılmasına ve nihayetinde benzeģmesine de neden olmakta ve ilgili piyasadaki rekabeti ortadan kaldırmaktadır. Ġhlal içeren bahse konu teģebbüs birliği kararları hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı nın ve Türkiye Rekabet Kurumu nun da bir çok kararları bulunmaktadır. ATAD ın 8 Kasım 1983 tarihli 96/82 dosya sayılı NV IAZ ve diğerleri hakkındaki kararı, Belçika da Su Dağıtım Sayfa 9 / 12

10 Birliği nin üyelerine yönelik olarak aldığı tavsiye nitelikli birlik kararını rekabete aykırı olarak değerlendirmektedir. Ayni Ģekilde Avrupa Birliği Komisyonu nun Hollanda da faaliyet gösteren deniz taģımacılığı teģebbüs birliği Fenex hakkındaki 5 Haziran 1996 tarihli 6/438EC sayılı kararı ile bahse konu birlik tarafından yayınlanan ücret tarifesi ve tarife belirleme yöntemlerini bireysel fiyat/ücret belirleme ihtiyacını ortadan kaldırarak rakiplerin fiyat/ücret düzeyinin bilinmesine neden olduğundan rekabete aykırı bularak ihlale hükmetmiģtir. 380 Türkiye Rekabet Kurumu nun da rekabet ihlali oluģturan teģebbüs birliği kararları hakkında verdiği Kurul kararları bulunmaktadır. Barolar Birliği nin avukatlık ücretleri hakkındaki 03-73/876 (a)-374 sayılı Kurul kararı ile Konya Sarraflar ve Kuyumcular Birliğinin uygulama ve kararları hakkındaki 13-10/ sayılı Kurul kararı teģebbüs birliklerinin karar ve uygulamaları hakkında verilen kararlardan bazılarıdır. Kurul ayrıca, SÜĠB in tüzel kiģiliğe sahip olması nedeniyle kararlarının sorumluluğunun Birlik tüzüğünün 19 uncu maddesi gereği Birlik yönetim kurulunun olduğu sonucuna varmıģtır. Bu saptamadan yola çıkarak SÜĠB yönetim kurulunda görev yapanların temsil ettikleri teģebbüslerin de cezai sorumlulukları bulunduğuna hükmederek, Yasa nın 31 inci maddesi çerçevesinde yönetim kurulunda temsilcileri bulunan teģebbüslerin de ihlale katıldıkları sonucuna hükmetmiģtir Savunmalar ile ilgili değerlendirmeler Yürütülen soruģturma sonunda hazırlanan ve yukarıda değinilen iddiaları da içeren ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporunun savunmalarını yapmak üzere dosyanın tarafı olan teģebbüslere ve teģebbüs birliğine gönderilmiģ olmasına rağmen teģebbüsler raportörlere ilettikleri yazılı savunmalarında, iddialar hakkında savunma hazırlamadıkları sadece iddiaları red ettiklerini içeren bir cevap verdikleri tespit edilmiģtir. Birlik yönetim kurulu üyesi teģebbüsler sözlü savunma toplantısı talebi de yapmamıģlar, düzenlenen sözlü savunma toplantı talebi ise Birlik tarafından yapılmıģtır. 17 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen sözlü savunma toplantısına Birlik adına BaĢkan Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri olarak Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd adına Mustafa Kaymak, Özlem-Akay Süt Mamülleri Ltd adına Arif Atanur, ġevket Seren ve KardeĢi Ticaret Ltd. adına ġevket Seren, Beyköy süt Ürünleri Ltd. adına Mehmet Öztaç, Gülgün Süt Mamülleri Ltd adına Mustafa Betmezoğlu katıldılar. SoruĢturma süresince raportörler Yasa nın 27 nci maddesi çerçevesinde gerekli gördükleri her türlü bilgi ve/veya belgeyi gerçek ve tüzel kiģilerden, kamu kurum ve kuruluģlarından, teģebbüs ve teģebbüs birliklerinden isteyebilmektedirler. Raportörlerin ilgili dosya kapsamında talep ettikleri bilgi veya belgeleri paylaģmayan Beyköy Süt Ürünleri Ltd in Yasayı ihlal ettiğine ve yönetim kurulundaki sorumluluğu dıģında ayrıca cezalandırılmasının Yasa nın hükümlerinin ve Kurul un hassasiyetlerinin anlaģılması amacıyla gerekli olduğuna değerlendirilmiģtir. Düzenlenen sözlü savunma toplantısına katılan teģebbüs temsilcilerinin çoğunluğunun Yasa nın ilgili maddesinin bilinmediği iddiası Kurul tarafından gerçekçi bulunmamıģtır. Kurul, sözlü savunma toplantısında da belirtildiği üzere Yasa nın 2009 yılında yürürlüğe Sayfa 10 / 12

11 girmiģ olması bir yana Kurul un atanarak göreve baģladığı 2011 yılından itibaren çeģitli platformlarda Yasa hakkında bilgilendirici veya tanıtıcı çalıģmalar yapmıģ olup yapmaya da devam etmektedir. Bu çalıģmalar arasında Kıbrıs Türk sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yönetim kurulları ile Oda üyesi teģebbüslere yönelik olarak toplam dört adet bilgilendirme semineri dıģında, Bağımsız Hesap Uzmanları Derneği üyesi muhasip ve hesap uzmanlarına yönelik bir ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile birlikte üye avukatları yönelik bir olmak üzere toplam 6 seminer düzenlenmiģtir. TeĢebbüslere yönelik düzenlenen seminerler yanında Kurul BaĢkanı tarafından basında yer alan mülakat ve söyleģiler ve Kurul tarafından günlük gazeteler aracılığıyla özellikle mesleki ve üretici birlikler hakkında yapılan üç tane basın duyurusu da bulunmaktadır. 8. SONUÇ Kurul, tarihli 8/2014 sayılı kararı doğrultusunda baģlatılan soruģturma ve soruģturma kapsamında toplanan deliller, hazırlanan 1-4/2014 SR sayılı SoruĢturma Raporu, tarih ve 26/2014 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1-4/2014ĠS ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporu, bahse konu ĠlerletilmiĢ SoruĢturma Raporuna istinaden yapılan yazılı savunmalar, savunmalara verilen ek görüģ ve düzenlenen sözlü savunma toplantılarında yapılan açıklamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; 1. Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliği (SÜĠB) in, ilgili dosyada yer alan tarihli Yönetim Kurulu Gündemi ikinci maddesinde yer alan ürün fiyatlarına zam yapılması gündem maddesinin, gerçekleģip gerçekleģmediğine bakılmaksızın Yasa nın 4 üncü maddesinde yer alan rekabetin önemli ölçüde engellenmesi, kısıtlanması veya bozulmasını amaç edinen veya bu sonucu yaratacak veya yaratan anlaģma ve teģebbüs birliği kararlarının yasaklandığı ifadesi kapsamında ihlal niteliği taģıdığına OYBĠRLĠĞĠ ile, 2. Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliği (SÜĠB) isimli teģebbüs birliği tarafından tarihli iki yerel gazetede süt ve süt ürünlerinin tavsiye edilen satıģ fiyatları Ģeklindeki paralı gazete ilanının Yasa nın 4(1) maddesince yasaklanmıģ olan teģebbüsler arası veya teģebbüs birliklerince birlikte satıģ fiyatı belirlenmesi maddesini ihlal ettiğine OYBĠRLĠĞĠ ile, 3. Yasa ihlali içeren her iki eylemin de tüzel kiģiliğe sahip bir teģebbüs birliği olan Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliği tarafından iģlendiğine ve tüzel kiģiliği olan Birlik tüzüğü Madde 19 da tanımlandığı Ģekli ile Birlik kararlarının belirlemesinde yetkili kılınan makamın Yönetim Kurulu Üyeleri olması hasebiyle teģebbüs birliğinin ihlal içeriği taģıyan karar ve uygulamalarından teģebbüs birliği yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğuna ve bu cihetle yönetim kurulunda yer alan üyelerin temsil ettikleri Avunduk Süt Ürünleri Sanayi Ltd.(Mġ6402), Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd.(Mġ846), Levent Sanayi ġirketi Ltd.(Mġ112), Özlem-Akay Süt Mamülleri Ltd.(Mġ3062), Akbıçak and Özgünel Ticaret Limited(Mġ7218), Gülgün Süt Mamülleri Limited(Mġ5621), Beyköy Süt Ürünleri Ltd.(Mġ6773) ve ġevket Seren ve KardeĢi Ticaret Limited(Mġ15591) ünvanlı teģebbüslerin de bahse konu teģebbüs birliği kararında sorumlulukları olduğuna ve Yasa nın 4 üncü maddesini ihlal ettiklerine OYBĠRLĠĞĠ ile, Sayfa 11 / 12

12 Yasa nın 4 üncü maddesi ihlalinin Yasa nın 31 inci maddesi (1)(A) ve (2) fıkraları gereği idari para cezasına tabii olduğundan ihlalin gerçekleģmesinde sorumlulukları olan teģebbüslerin ve teģebbüs birliğinin idari para cezası ile cezalandırılmalarına, OYBĠRLĠĞĠ ile 5. Ġhlalde sorumluluğu olan SÜĠB yönetim kurulu üyesi teģebbüslerin Yasa nın 31 inci maddesi gereğince her birine 7,500 TL (Yedi Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) olacak Ģekilde idari para cezası verilmesine, OYBĠRLĠĞĠ ile Yasa nın 32 nci maddesi gereğince, teģebbüs birliği olarak Süt Ürünleri Ġmalatçıları Birliğine de yönetim kurulu üyelerine verilen cezaların toplam tutarı olan 60,000 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası) nın %5 (yüzde beģ) i olan 3,000 TL (Üç Bin Türk Lirası) idari para cezası verilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile 7. SoruĢturma sürecinde Yasa nın 27 nci maddesinin Kurul a verdiği yetki çerçevesinde kendilerinden yazılı bilgi istenmesine ve çeģitli defalar sözlü uyarılmalarına rağmen Kurul un yazılı bilgi talebine cevap vermeyen Mġ 6773 kayıt no lu Beyköy Süt Ürünleri Ltd e Yasa nın 31 inci maddesi (3) üncü fıkrası uyarınca 3,000TL (Üç Bin Türk Lirası) idari para cezası verilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile 480 Bahse konu idari para cezalarının 31 Aralık 2014 tarihine kadar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenmesine ve bu kararın ilgili taraflara tebliğ edilmesine, gerekçeli kararın Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından Yüksek Ġdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere karar verilmiģtir. Hatice ACAY Üye Doç. Dr. Figen YEġĠLADA Üye 490 Dr. Yenal SÜREÇ BaĢkan Sayfa 12 / 12

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 7 /2014 Karar Sayısı : 43 /2014 Karar Tarihi : 08.08.2014 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (Üye) 2.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 3 /2013 Karar Sayısı : 22 /2015 Karar Tarihi : 06.04.2015 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (BaĢkan Yardımcısı) Av. Sezi

Detaylı

3-5/2015 REKABET KURULU 45/2015 REKABET KURULU KARARI

3-5/2015 REKABET KURULU 45/2015 REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya No : 3-5/2015 Karar Sayısı : 45/2015 Tarihi : 16.07.2015 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (BĢk. Yrd.) Selim ALTINCIK (Üye) Sezi

Detaylı

1-12/2014 KKTC Rekabet Kurulu 31/2015 REKABET KURULU KARARI

1-12/2014 KKTC Rekabet Kurulu 31/2015 REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 12/2014 Karar Sayısı : 31 /2015 Karar Tarihi : 24.04.2015 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Selim ALTINCIK (Üye) Av. Sezi SIDAL (Üye) Kubilay

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

REKABET KURULU (ĠHALE ĠTĠRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (ĠHALE ĠTĠRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (ĠHALE ĠTĠRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 12-10-2017 Karar Sayısı : 172/2017 Dosya No : 10-25/2017 BaĢvuru Kayıt Tarihi : 25-09-2017 Katılan Üyeler : Doç.Dr. Figen YEġĠLADA (BaĢkanYrd.)

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Rekabet Kurulu Karar Özeti

Rekabet Kurulu Karar Özeti İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Rekabet Kurulu Karar Özeti Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Yürütülen Araç Takip Hizmetleri Soruşturması Neticesinde Verilen 19.12.2013

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 2 /2013 Karar Sayısı : 53/2014 Karar Tarihi : 09.10.2014 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Selim ALTINCIK (Üye) Doç.Dr.Figen

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 28-06-2017 Karar Sayısı : 111/2017 Dosya No : 10-17/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 12-06-2017 Katılan ler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

1-10/2014 KKTC REKABET KURULU 38-2015 REKABET KURULU KARARI

1-10/2014 KKTC REKABET KURULU 38-2015 REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 10 /2014 Karar Sayısı : 38/2015 Karar Tarihi : 18.06.2015 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Doç.Dr.Figen YEġĠLADA (BĢk.Yrd.) Kubilay SEPETCĠOĞLU

Detaylı

BAġVURU SAHĠBĠ: Özkul Grup Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti., ReĢatbey Mahallesi Sokak Öztep Apt. No:1 Kat.

BAġVURU SAHĠBĠ: Özkul Grup Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti., ReĢatbey Mahallesi Sokak Öztep Apt. No:1 Kat. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ali KAYA, Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Özkul Grup Özel

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ nin BONO VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 23 AĞUSTOS 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ REKABET KURULU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ REKABET KURULU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ REKABET KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU 2014 www.rekabet.gov.ct.tr ÖNSÖZ Ġlk dönem Kurulu olarak kurucu üyeler statüsünde görev yapan Rekabet Kurulu 2014 yılı ile birlikte dördüncü

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 26-05-2017 Karar Sayısı : 85/2017 Dosya No : 10-13/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 25-04-2017 Katılan Üyeler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-75 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-03/36-20 Karar Tarihi : 15.01.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

3-6/2015 KKTC Rekabet Kurulu 47/2015 REKABET KURULU KARARI

3-6/2015 KKTC Rekabet Kurulu 47/2015 REKABET KURULU KARARI Dosya No : 3-6/2015 Karar Sayısı : 47/2015 Tarihi : 23-07-2015 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Doç. Dr. Figen YEġĠLADA Selim ALTINCIK Sezi SIDAL Kubilay SEPETCĠOĞLU (BĢk. Yrd.) (Üye)

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR 1. GĠRĠġ Teknolojinin geliģmesi hayatın her alanında bilgi akıģını ve bilgiye ulaģımı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ?

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? BASIN 009-6 7 Mart 009 BASIN AÇIKLAMASI ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? AKP nin TRT payı açıklaması elektrik zamlarının üzerini örtmeye yöneliktir. Piyasacı uygulamalarla,

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

REKABET KURULU GÖRÜŞÜ. Karar No: 38/2015 Tarih: 10 Ağustos 2015

REKABET KURULU GÖRÜŞÜ. Karar No: 38/2015 Tarih: 10 Ağustos 2015 REKABET KURULU GÖRÜŞÜ Karar No: 38/2015 Tarih: 10 Ağustos 2015 Konu: Lefkoşa-Gazi Mağusa güzergahında yolcu taşımacılığı yapan beş teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu tarafından

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1-16/2015 Karar Sayısı : 51/2016 Karar Tarihi : 23-05-2016 REKABET KURULU KARARI 10 1. Toplantıya Katılan Üyeler : Dr. Yenal SÜREÇ Doç. Dr. Figen YEġĠLADA Av. Sezi SIDAL Kubilay SEPETCĠOĞLU

Detaylı

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13.

Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ Genel Müdürlüğü 13. KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2016/009 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 02.02.2016 Karar No : 2016/UH.I-356 ġikayetçi: Timsan Nakliyat Gıda Temizlik ĠnĢ. Mak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. ġti. Ġhaleyi Yapan

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002-4-3 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 02-26/271-110 Karar Tarihi : 30.4.2002 Dosya Konusu : Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. ve

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 REKLAM, PROMOSYON, SPONSORLUK ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER, EKSĠKLĠKLER VE ÖNERĠLER 2 Tütün Kontrol Çerceve SözleĢmesi 4207 sayılı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TESPĠT ÇĠZELGESĠ

DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TESPĠT ÇĠZELGESĠ KAPSAMINDA VERĠLEN SĠLAH TAġIMA RUSATLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA CAN GÜVENLĠĞĠ NEDENĠ ĠLE VERĠLECEK SĠLAH TAġIMA RUSAT ĠġLEMLERĠNĠN TAMAMLANMASI (30) Ġġ GÜNÜ DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008 30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi?

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/008 Gündem No : 49 Karar Tarihi

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) YASAL DAYANAK: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 1 /2013 Karar Sayısı : 24/2014 Karar Tarihi : 05.05.2014 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Mustafa GÜNDÜZ (BĢk. Yrd.) Hatice ACAY (Üye) Selim

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

DUYURU. Bir yıllık elektrik tüketimi olmayan tesisler için mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda,

DUYURU. Bir yıllık elektrik tüketimi olmayan tesisler için mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, DUYURU Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 22/06/2017 tarihli gündeminde yer alan ve lisanssız elektrik üretimine ilişkin birtakım düzenlemeler içeren Kurul Kararları ekte yer almaktadır. Söz konusu Kurul

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. : Prof.Dr.Nurettin KALDIRIMCI : Tuncay SONGÖR, M.Sıraç ASLAN, Mehmet Akif ERSİN, Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE

REKABET KURULU KARARI. : Prof.Dr.Nurettin KALDIRIMCI : Tuncay SONGÖR, M.Sıraç ASLAN, Mehmet Akif ERSİN, Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2008-3-236 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 08-76/1227-465 Karar Tarihi : 30.12.2008 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.Dr.Nurettin

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı