TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL"

Transkript

1 TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL Dr. Nurullah ÖZCAN Ziraat Yük.Mühendisi Tarım Ekonomisti

2 SÜT T SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Piyasada çok sayıdaki üretici, az sayıdaki alıcı var. Dolayısıyla yla alıcılar ların n piyasada üstünlüğü daha fazladır. Süt üreticileri dağı ğınık k bir organizasyon içindeler indeler ( Süt S t Birliği, i, Hay-koop koop,, DSYMB vb.). Bu durum girdi fiyatlarında olan diğer olumsuz faktörler üretimde istikrarsızl zlığa, süt s fiyatlarında dengesizliğe, e, ekonomide çökünt ntüye sebep olurken, tüketicileri t de daha pahalı ve kalitesiz süt s t ve ürünlerine mahkum etmektedir.

3 SÜT T SEKTÖRÜNDE NEDEN BİR B R MODELE İHTİYAÇ DUYULMAKTA Türkiye süt s t sektöründe kaliteli çiğ süt üretimi ve arzın devamlılığı ığı sağlamak üzere piyasanın n düzenlenmesine d ihtiyaç vardır. r.

4 SÜT T SEKTÖRÜNDE NEDEN BİR B R MODELE İHTİYAÇ DUYULMAKTA Süt t piyasasının n düzenli d çalışması için in süt s üreticilerini ve süt s t işleyen i sanayicileri belli bir platformda buluşmas masını sağlamak. AB müzakerelerinde m TürkiyeT rkiye de süt s üretim kotasının n yüksek y olmasını sağlamak, Türkiye de üretilen çiğ süte, kalite garantisi veren güçg üçlü bir süt s üretici teşkilat kilatın oluşmas masını sağlamak.

5 TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT YAPISI TÜKETİCİ DERNEKLERİ KAMU MESLEK ÖRGÜTÜ (TZOB) ÜRETİCİLER İŞLEYİCİLER Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (Süt-Bir) Köy Kalkınma Kooperatifleri (Köy- Koop) SET-BİR Üyeleri Mandıralar Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yet. Derneği TÜSEDA Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Orman Köyleri Kalkınma Kooperatifleri (Or- Koop) Hayvancılık Kooperatifleri D TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ HAY-KOOP BİRLİĞİ SET-BİR Üyesi Olmayan İşleyiciler

6 YASAL DURUM Süt üreticileri ve sanayicilerinin bölge b ve ülke çapında örgütlenebilmesi için i in yasal dayanağı gerekmektedir. Bununla ilgili Kanun taslağı ğı,, Tarım m ve Köyişleri Bakanlığı ığının n organize edeceği i bir çalışma grubunda, sektör r temsilcileri ile birlikte hazırlanacak, onay için i in TBMM e sunulacaktır. Bu kapsamda kurulacak Ulusal Süt S Üreticileri Teşkilat kilatı (USÜT), AB nin sektörle ilgili mevzuat uyumu ve uygulamaya yönelik y işleminde, i laboratuar testlerine dayanarak süt s t kalite güvencesi veren sorumlu kuruluş olarak görev g yapabilecektir.

7 TÜRKİYE DE SÜT S T SEKTÖRÜNÜN N YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜT ÜRETİCİLERİ AÇISINDAN Türkiye de pazar için i in üretilen toplam çiğ sütün üreticiler tarafından ülke çapında kurulacak bir süt örgütü çatısı altında olmak üzere, kontrol altına alınmas nması gerekmektedir. Kontrol altına alınan toplam çiğ sütün n tamamının süt t fabrikalarından geçmesi sağlanarak, sağlıkl klı süt t ve süt s ürünleri üretimi garanti altına alınacak, böylece süt s üreticileri, sanayicileri ve tüketiciler t gözetilmiş olacaktır.

8 SÜT ÜRETİCİLERİİL L (bölge) TEŞKİLATI YAPISI İllerdeki mevcut süt s örgütleri (kooperatif, birlikler v.b) yeni yapı içerisinde yer alacak ve il (bölge) teşkilat kilatını oluşturmada etkin rol oynayacaktır. En az (10) süt s t hayvanına na sahip her üretici İl Teşkilat kilatına üye olabilecektir. Üreticiler her ilde seçimle İl l (bölge) Süt S Üretici Teşkilat kilatı Yönetim Kurulunu seçer. er. Süt Üreticileri İl l (bölge( lge) ) Teşkilat kilatı Yönetim Kurulu 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. ur. İl l (bölge)te lge)teşkilatı içinde inde Yönetim Y Kurulu, teşkilat kilatın işlerini yürütmek y üzere profesyonel bir sorumlu müdür r ve teknik ekip oluşturabilir. Yönetim Kurulu karar merciidir.

9 SÜT ÜRETİCİLERİİL (bölge)teşkilati (SÜİT) FAALİYETLERİ SÜT PAZARLAMA SÜT TOPLAMA, TAŞIMA, GEREKİRSE SÜT İŞLEME Çiftlik yönetimi Veterinerlik hizmeti

10 SÜT ÜRETİCİLERİİL L (bölge)te lge)teşkilatinin (SÜİT) Pazarlama Fonksiyonu İl l sınırlars rlarındaki süt s çiftliklerinden her gün g çiğ sütün toplanmasını organize etmek ve süt s t fabrikalarına ulaşı şımını sağlamak Sütün n kalitesinden sorumlu kuruluş olarak çiğ sütü akredite laboratuarlarında düzenli d test etmek Teşkilat, üreticilerin belli kalite ürettiği i tüm t çiğ sütü almak, üreticiler de sözles zleşme kapsamında ürettikleri çiğ sütü Teşkilata vermek zorundadır. r. Süt t fabrikalarına satılan sütün s n parasını tahsil etmek Süt t sektörüyle uyum içinde, i inde, talebi yükseltmek y üzere satış ışta teşvik primi uygulamak Araştırma rma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

11 SÜT ÜRETİCİLERİİL L (bölge) TEŞKİLATININ (SÜİT) Çiğ Süt t Toplama Fonksiyonu Mevcut süt s t toplama yapısını bozmadan, çiğ süt toplama ve sağlıkl klı sütü fabrikalara teslim etmek üzere organize olması İlave toplama araçlar larının n devreye girmesi halinde soğutma sistemli süt s t taşı şıma araçlar larının yönetiminden sorumlu olması Süt t fabrikalarının n olmadığı veya yetersiz olduğu yerlerde, ihtiyaç duyulması halinde, modern süt s fabrikaları kurmak

12 SÜT ÜRETİCİLERİİL L TEŞKİLATININ (SÜİT) Çiftlik Yönetimi Y ve Veterinerlik Hizmetleri Çiftlik yönetimi y hizmetleri vermek Veteriner hizmetleri sağlamak

13 ULUSAL SÜT S ÜRETİCİLERİ TEŞKİLATI (USÜT) İl l (bölge)te lge)teşkilatları en üst örgüt t olan Ulusal Süt S Üreticileri Teşkilat kilatını (USÜT) kurarlar Her il (bölge) teşkilat kilatından seçilen delegeler USÜT T Yönetim Y Kurulunu seçer. er. Yönetim Kurulu 11 asil 7 Yedek üyeden oluşur. ur. USÜT nin merkezi Ankara dır. r. Yönetim Kurulu karar alma merciidir.

14 ULUSAL SÜT ÜRETİCİLER TEŞKİLATI (USÜT) 11 ÜYE EGE BÖLGESİ (3 Yönetim Kurulu Üyesi) MARMARA TARAKYA BÖLGESİ (3 Yönt. Kur. Üyesi) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (1 Yönt. Krl. Üyesi) KARADENİZ BÖLGESİ (1 Yönt. Krl. Üyesi) İÇANADOLU BÖLGESİ (1 Yönt. Krl. Üyesi) AKDENİZ BÖLGESİ (1 Yönt. Krl. Üyesi) DOĞU ANADOL U BÖLGESİ (1 Yönt. Krl. Üyesi)

15 SÜT T SANAYİCİLER LERİ AÇISINDAN Modern süt s t fabrikaları sanayicileri (SET-BİR +diğerleri) ile Mandıra işletmecilerinin i oluşturaca turacağı bir federasyon (Türkiye Süt İşleyenler Federasyonu- TSİF), süt sanayicilerinin tek bir ses olmasını sağlamal lamalıdır. Modern Süt S t Fabrikaları,, pazara intikal eden sütün s % 30 sini işlemektedir. i Mandıralar, pazara intikal eden sütün s n % sini işlemektediri

16 TÜRKİYE SÜT İŞLEYENLER FEDERASYONU (TSİF) SET-BİR MANDRALAR DİĞER MODERN SÜT İŞLEYEN SANAYİCİLER

17 ULUSAL SÜT S T KOMİTES TESİ Süt t talebinin artırılmas lması için in TSİF, USÜT, TDSYMB ve TKB dan oluşan Ulusal Süt S t Komitesi (USK) oluşturulacakt turulacaktır. r. Komitenin talebi artırmaya rmaya yönelik y aşağıa ğıda yer alan faaliyetleri yürütmek y üzere USK üyeleri tarafından FON oluşturulur. Bakanlık k da bu fona katkı sağlar. USK TürkiyeT rkiye de süt s t talebini artırmak rmak üzere gerekli çalışmaları organize eder, program hazırlar ve uygular. Tüketiciler derneği i ile işbirlii birliği i yapar. Bunlar; okul sütüs programı,, reklamlar, ilanlar, araştırma rma- geliştirme v.b.faaliyetlerdir. Komite, Türkiye T süt s t sektörüyle ilgili strateji belirlemek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak faaliyetinde de bulunur. Komite ayrıca çiğ süt t fiyatlarının n belirlenmesi için i in Ulusal Çiğ Süt t Fiyatlandırma Teknik Komitesini oluşturur Komite ÇSFTK tarafından kendisine sunulan çiğ süt t fiyatı ve müdahale m fiyatını onaylar ve uygular

18 ULUSAL SÜT KOMİTESİ (USK) ULUSAL SÜT ÜRETİCİLERİ TEŞKİLATI (3 Kişi) DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLE Rİ BİRLİĞİ (DSYMB) (1 kişi) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (1 Kişi) TÜRKİYE SÜT İŞLEYENLER FEDERASYONU (4 KİŞİ)

19 ÇİĞ SÜT T FİYATLANDIRMA F TEKNİK KOMİTES TESİ Türkiye de çiğ sütün n fiyatları Ulusal Süt S Üreticileri Teşkilat kilatı (USÜT), Tarım m Bakanlığı ile Türkiye T Süt S İşleyenler Federasyonu (TSİF) tarafından oluşturulan Çiğ Süt t Fiyatlandırma Teknik Komitesi (ÇSFTK) tarafından belirlenecektir Anlaşmazl mazlık k halinde Tarım m ve Köyişleri Bakanlığı ığı nın n komitede bulunan yetkilisi arabulucu olacaktır Süt t fiyatları,, mevsimsel dalgalanmalara, çiğ sütün n işlenecei leneceği ürünlere ve/veya sütün s bileşenlerine enlerine göre g olmak üzere ÇSFTK tarafından süt üretim sezonu öncesinde yapılacak toplantılarda larda belirlenir ve USK nin onayına sunulur. Komite ayrıca müdahale m fiyatlarını belirler ve USK nin onayına sunar.

20 ÇİĞ SÜT FİYATLANDIRMA TEKNİK KOMİTESİ (ÇSFTK) ULUSAL SÜT ÜRETİCİLERİ TEŞKİLATI (USÜT) TEMSİLCİLERİ TKB ATANAN BİR ÜYESİ TÜRKİYE SÜT İŞLEYENLER FEDERASYONU (TSİF) TEMSİLCİLERİ

21 TEŞEKK EKKÜRLER

DENİZLİ İLİNDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ SÜT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

DENİZLİ İLİNDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ SÜT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ DENİZLİ İLİNDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ SÜT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ (Süt Sağım Sistemi ve Soğutma Tankı Kurulumu) SÜT ÜRETİMİNİN VE TÜKETİMİNİN GELECEĞİ ÜRETİMDE KALİTE DEPOLAMADA KALİTE TAŞIMADA

Detaylı

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI KOORDİNATÖRLER Dr. A. AHMET YÜCER Doç. Dr. AHMET BAYANER Zir. Yük. Müh. SEBAHAT POLAT

Detaylı

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Ali Tunahan AYGIN Ziraat Mühendisi GĐRĐŞ Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL A. ORTAK TARIM POLİTİKASI OTP esasen, 1950'li yıllardaki problemleri çözmek için oluşturulmuş bir politikadır. İkinci Dünya

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Standard Okuyucuları,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Standard Okuyucuları, Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 595 ARALIK 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 8 Eylül 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26283 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26283

Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26283 Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26283 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI

KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI Semiha AKIN 1, Fatih Feramuz YILDIZ 2 1. Giriş Kırsal kalkınma kavramı son zamanlarda sıkça gündeme gelmekte ve birçok değişik platformda tartışılmaktadır.

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Çalışma Esasları Yönetmeliği

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Çalışma Esasları Yönetmeliği Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Çalışma Esasları Yönetmeliği 1. GİRİŞ Bu doküman SASAD ın Tüzüğü ile uyumlu olarak Derneğin çalışma esaslarını düzenler ve Dernek Yönetim Kurulu

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: 01.11. 1961, Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. E-mail: mevlutozen@gmail.com veya mevlut.ozen@oka.org.tr

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0. T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI

KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI (11 MAYIS 2013-30 NİSAN 2015) SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINI - 17 KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI SORUNLAR

Detaylı

AB GIDA GÜVENLĐĞĐ POLĐTĐKASI VE TÜRKĐYE NĐN UYUM SÜRECĐ

AB GIDA GÜVENLĐĞĐ POLĐTĐKASI VE TÜRKĐYE NĐN UYUM SÜRECĐ AB GIDA GÜVENLĐĞĐ POLĐTĐKASI VE TÜRKĐYE NĐN UYUM SÜRECĐ Çağrı Doğan AB Masası Uzman Yardımcısı Ocak 2011 1. AB nin Gıda Güvenliği Politikası Gıda Güvenliği ve Mevzuatı Gıda ürünleri ihracatı ve ithalatında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TASLAĞI (2014-2017) BAKAN SUNUŞU

Detaylı

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi

Detaylı

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç 25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Cilt 2 TR0703.01-02/FA Editör Prof. Dr. Numan AKMAN Çeviren: Gökhan TEZEL Bu kitap Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır.

Detaylı