KARAR NUMARASI: Y(K-I) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı."

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEKNİK KURULLARIN YENİDEN OLUŞTURULMASI (Önerge No:184/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 131(1) maddesi kurallarına uygun olarak, her Bakanlık ve müstakil daireler için oluşturulan Teknik Kurullar ın ekteki şekilde yeniden oluşturulmasına karar verdi.

3

4

5

6

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC MERKEZ BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATAMA YAPILMASI (Önerge No:186/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Burhan Hüral ın görev süresinin sona ermesi ile boşalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ne 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası nın 17(3) maddesi uyarınca Doç. Dr. Mustafa Besim in atanmasını onayladı.

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YEMLİK ARPA SATIŞ FİYATI VE ÇİĞ SÜT ALIM-SATIM FİYATLARI İLE DESTEKLERİN YENİDEN BELİRLENMESİ (Önerge No:188/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yemlik Arpa Satış Fiyatı ve Çiğ Süt Alım-Satım Fiyatları ile Desteklerin yeniden belirlenmesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı. 1-32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Yasası nın (5)7 maddesine atfen Toprak Ürünleri Kurumu tarafından hayvan besleyicileri, yem fabrikaları ve sair müşterilere satışı gerçekleştirilen yemlik arpanın azami satış fiyatının 0.70 TL/kg olması ve Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 0.05 TL/Kilo Yem Hammaddesi Desteği nin yemlik arpa ürününü alanlara intikal ettirilmesine müteakip bu satışlar için de Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kaleminden Toprak Ürünleri Kurumu na ödenmesi; 2- Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın iptal edilerek; tarihinden itibaren Süt Endüstrisi Kurumu tarafından alım-satımı gerçekleştirilecek çiğ sütlerin fiyat ve kriterlerinin aşağıdaki gibi olması; Çiğ Süt Alım-Satım Fiyatları: A- Soğuk İnek Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,12 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,20 Üreticiye Ödenecek 1,40 B- Açık İnek Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,07 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,15 Üreticiye Ödenecek 1,31 C- Soğutulmuş İnek Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,11 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,19 Soğutma Merkezi için 0,05 ayrılan kaynak Üreticiye Ödenecek 1,34

9 D- Soğuk Koyun Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,90 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,98 Üreticiye Ödenecek 2,29 E- Açık Koyun Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,82 Sütek Primi 0,08 İmalatçıya Satış 1,90 Üreticiye Ödenecek 2,11 F- Soğutulmuş Koyun Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,88 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,96 Soğutma Merkezi için 0,05 ayrılan kaynak Üreticiye Ödenecek 2,22 G- Soğuk Keçi Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,34 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,42 Üreticiye Ödenecek 1,69 H- Açık Keçi Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,28 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,36 Üreticiye Ödenecek 1,57 I- Soğutulmuş Keçi Sütü: TL/Litre Üreticiden Alış 1,33 Sütek Primi 0,08 İmalatçı Satış 1,41 Soğutma Merkezi için 0,05 ayrılan kaynak Üreticiye Ödenecek 1,63 3. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü nün 33 üncü maddesi ile Koyun-Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü nün 35 inci maddesinde belirtilen işletme tanımına uygun olarak ham süt üreten işletmelerin KKTC Süt Endüstrisi Kurumu na teslim edecekleri toplam 2,000 Litre/gün süte kadar (2.000 Litre/gün de dahil) olan miktar için KKTC Süt Endüstrisi Kurumu nun kayıtları dikkate alınarak, aşağıdaki tabloda öncelik sırasına göre ve bir işletme içerisinden birden fazla üretici adına çiğ süt alınmaması kaydı ile Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kaleminden ödenecek Doğrudan Gelir Desteklerinin aşağıdaki gibi olması;

10 SÜT NEVİ TL/Litre D- Soğuk Koyun Sütü 0,39 F- Soğutulmuş Koyun Sütü 0,39 G- Soğuk Keçi Sütü 0,35 I- Soğutulmuş Keçi Sütü 0,35 A- Soğuk İnek Sütü 0,28 C- Soğutulmuş İnek Sütü 0,28 E- Açık Koyun Sütü 0,29 H- Açık Keçi Sütü 0,29 B- Açık İnek Sütü 0,24 4. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü nün 33 üncü maddesi ile Koyun-Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü nün 35 inci maddesinde belirtilen işletme tanımına uygun olarak ham süt üreten işletmelerin türü ne olursa olsun süt nevine bakılmaksızın KKTC Süt Endüstrisi Kurumu na teslim edecekleri toplam 2,001 Litre/gün den 4,000 Litre/gün e kadar (4,000 Litre/gün de dahil) olan miktar için KKTC Süt Endüstrisi Kurumu nun kayıtları dikkate alınarak, bir işletme içerisinden birden fazla üretici adına çiğ süt alınmaması kaydı ile Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kaleminden ödenecek Doğrudan Gelir Desteklerinin 0.10 TL/Litre olması. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU NA FİNANSMAN SAĞLANMASI (Önerge No:179/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu nun tarih ve İ/44/2014 sayılı kararı doğrultusunda, elektrik santrallarının gereksinimi olan 12,000 m/ton (+-%5) akaryakıtın temin edilebilmesi amacıyla, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu na Near East Bank Ltd. den 180 gün ödemeli Avalli Vesaik açılması için gereksinim duyulan 7,400,000 US Dolar (+-%5) tutarında, 12 ay vadeli Devlet Kefalet Senedi verilmesini onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEVLET KEFALET SENEDİ VERİLMESİ (Önerge No:180/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu nun tarih ve İ/43/2014 sayılı kararı doğrultusunda, elektrik santrallarının gereksinimi olan 12,000 m/ton (+-%5) akaryakıtın temin edilebilmesi amacıyla, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu na Şeker Bank (Kıbrıs) Ltd. den 180 gün ödemeli Avalli Vesaik açılması için gereksinim duyulan 7,400,000 US Dolar(+-%5) tutarında, 12 ay vadeli Devlet Kefalet Senedi verilmesini onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA/MARAŞ TA UZUN VADELİ KİRALAMA AMAÇLARINDA MALİYE BAKANLIĞI NIN KONTROL VE YÖNETİMİNE PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:183/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı talebiyle, Gazimağusa-Maraş Pafta/Harita XXXIII Blok C de kain 6 no lu ( ) KKTC adına kayıtlı önergeye ekli haritada sarı renkle belirtilen rezerv parselin, KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1) (b) ve (3) fıkraları uyarınca eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılarak, 63/1993 sayılı Hazine Malları (İcarlama ve Değerlendirme) Yasası kapsamına alınmasını ve uzun vadeli kiralanması için nın kontrol ve yönetimine verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) IRAK (ERBİL) AGROFOOD 2013 GIDA FUARI NA KATILIM (Önerge No:2785/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, K.T.Sanayi Odası nın Kasım 2013 tarihleri arasında Irak Agrofood 2013 Gıda Fuarı na katılım kapsamında yaptığı katalog, reklam, tanıtım ve baskı malzemeleri, fuar hizmet bedelleri, Irak (Erbil)-fuar alanı nakliye ve gümrük bedeli, Ercan-Irak (Erbil) nakliye bedeli, Gümrük ek mesai ücret bedeli, tercümanlık ve hostes giderleri, görevlendirilen Hüseyin Ezgin ve Feriha Bıyıkoğlu nun Ercan-İstanbul-Erbil-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, otel konaklama ve transfer giderlerinin karşılanması için harcanan 119, TL nın, Sanayi Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi kaleminden karşılanmak üzere K.T.Sanayi Odası na faturalanması ve belgelenmesi karşılığı olarak verilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL CeBIT BİLİŞİM EUROASIA 2013 FUARI NA KATILIM (Önerge No:2786/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, K.T.Sanayi Odası nın Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul da CeBIT Bilişim Euroasia Fuarı na katılım kapsamında yaptığı broşür, reklam, tanıtım, tasarım ve baskı malzemeleri, görevlendirilen Feriha Bıyıkoğlu ve Hüseyin Ezgin in Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, otel konaklama giderleri, izaz-ikram gideri, fuar stand kirası, standların konstrüksiyon, elektrik ve temizlik giderleri ile hostes giderlerinin karşılanması için harcanan 91, TL nın, Sanayi Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi kaleminden karşılanmak üzere K.T. Sanayi Odası na faturalanması ve belgelenmesi karşılığı olarak verilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:104/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 2014 Mali Yılı Bütçesi ni, nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN DÜZENLENECEK TOPLANTIYA KATILACAK AKDENİZ POLİTİKALAR MERKEZİ TEMSİLCİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:135/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ocak 2014 tarihinde Dünyadaki Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile alakalı New York ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen toplantıya katılan Akdeniz Politikalar Merkezi temsilcileri Anıl Kaya ve Suha Fanaeian ın Ercan-İstanbul-NewYork-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve konaklama bedeli 9,000 TL nın Başbakanlık Bütçesi altında yer alan Siyasi Tanıtma Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) VOYAGER KIBRIS LTD. İN SERMAYE ARTIRIMI (Önerge No:136/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası nın 26. maddesine uygun olarak, Kumarhane İşletme İmtiyaz İzni sahibi Voyager Kıbrıs Ltd., mevcut 323,000,000,000 adet olan sermayesini 277,000,000,000 adet artırarak toplam 600,000,000,000 adet olmasını ve artırılan sermayeden, Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ne 132,000,000.- TL, Asya-Net Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne 5,184,000 TL ve Sunset Turistik İşletmelerine ise TL tahsis edilmesini, ayrıca bakiye kalan 139,000,000 TL nın ise bilahare tüm hissedarlara teklif edilerek, talepler doğrultusunda mevcut şirketlere dağıtılmasını onaylayarak, Şirket in eski ve yeni hisse dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verdi. Mevcut Hissedarlar Hisse Dağılımı: Oluşacak Yeni Hisse Dağılımı: 1. Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme A.Ş. 85,127,119,893 adet 85,127,119,893 adet 2. Sinerji Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 373,712 adet 373,712 adet 3. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. 2,262,975,773 adet 2,262,975,773 adet 4. Net Holding A.Ş. 150,825,255,624 adet 150,825,255,624 adet 5. Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 7,168,534,494 adet 139,168,534,494 adet 6. Asya-Net Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,845,386,518 adet 7,029,386,518 adet 7. Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. 36,236,491,519 adet 37,052,491,519 adet 8. Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş 39,533,862,467 adet 39,533,862,467 adet Toplam Hisse Adeti 323,000,000,000 adet 461,000,000,000 adet

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUMAR MESLEĞİ İCRA İŞLETMECİLİK İZİNLERİ (Önerge No:137/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası nın Geçici ve Son Kurallar kısmının 1. maddesinin verdiği hak doğrultusunda müracaat eden önergeye ekli listede mevcut 6 adet Kumar Mesleği İcra İşletmecisi nin izinlerinin, tarihine kadar 1 (Bir) yıllığına yenilenmesine karar verdi.

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:182/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere, tarihinde Ankara ya bir ziyaret gerçekleştirecek Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve beraberindeki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Başbakanlık Müsteşarı Alpay Afşaroğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel, Başbakanlık Koruma Polisi Cüneyt Coşaner ve TAK Muhabiri Emir Ertorun un tarihli Ercan-Ankara gidiş uçak biletleri, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Alpay Afşaroğlu ve Koruma Polisi Cüneyt Coşaner 31 Ocak 2014 tarihinde özel uçak ile yurda döneceklerinden, ayni gün dönüş yapacak Sn. Hüseyin Gürşan ve Sn. Emir Ertorun un tarihli Ankara-Ercan dönüş uçak bilet bedelleri, ile İstanbul üzerinden adaya dönüş yapacak Sn. Özdil Nami ve Sn. Hüseyin Özel in Ankara-İstanbul gidiş, İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri, konaklama, iç ulaşım, harcırah ve orada belirebilecek diğer tüm resmi harcamaların Başbakanlık Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BEYARMUDU KOOPERATİF KREDİ ŞİRKETİ NDEKİ İDARE MEMURLARININ GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:185/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde Beyarmudu Kooperatif Yönetimi ne Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası nın 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendi uyarınca Kooperatif Şirketler Mukayyidi tarafından Beyarmudu Kooperatif Kredi Şirketi nde İdare Memuru olarak görev ifa eden Ramadan Öcal, Berrin Denizer ve Atilla Çağa nın görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası nın 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (B) bendi uyarınca adı geçenlerin görev sürelerinin 22 Ocak 2014 tarihi itibarıyle 2 (İki) yıl süre ile uzatılmasını onayladı. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖDENEKSİZ İZİN (Önerge No:140/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Atatürk Meslek Lisesi İngilizce Öğretmeni Özlem Dağman ın 25/1985 Sayılı Öğretmenler Yasası nın 83 (2) maddesi uyarınca, 16 Ocak Haziran 2014 tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasını ve belirtilen sürede eğitim ve öğrenimin aksamaması için yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı nın yetkili kılınmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI MUSTAFA AKÇABA VE BERABERİNDEKİ HEYETİN ANKARA YA GİTMELERİ (Önerge No:141/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında Sosyal Güvenlik Alanındaki Uygulamalar ile bu çerçevede hayata geçirilmesi arzulanan Sağlık Hizmetleri Protokolü konularında görüşmeler yapmak üzere, Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara ya giden, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aykut Üretici, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Dr. Kenan Arifoğlu ve Hastane Şube Amiri Osman Çelebi nin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, Ankara da bulundukları süre içerisinde beliren iaşe-ibate masrafları ile mevzuat gereği harcırahlarının Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:144/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan O&K Enerji Tarım Limited in şirket isminin Kıbrıs Enerji Tarım Limited olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19(1) maddesi uyarınca onayladı. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC HELSİNKİ TEMSİLCİLİĞİ NE MİSYON ŞEFİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN HÜSNÜ DUBA NIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:145/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli karar ile KKTC Helsinki Temsilciliği ne Misyon Şefi olarak görevlendirilen I. Derece I. Sekreter Hüsnü Duba nın görevine başlamak üzere, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Helsinki ye gidebilmelerini teminen gereken pasaport ve vize ücretleri toplam bedeli 6,700.- TL nın Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları kaleminden karşılanarak Hüsnü Duba ya avans olarak verilmesini onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:148/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu,, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü ile Arif Erişen arasında tarihinde imzalanan ve süresi tarihinde sona eren; Gazimağusa da Pafta/Harita XXXIII/22/2-IV, Blok B parsel 121 (kısmen) içerisindeki 108m² lik bina ile ilgili olarak Kira Sözleşmesi nin 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası ve Tüzüğü altında, kira süresinin tarihinden başlatılması kaydıyla tarihine kadar 5 yıl süreyle uzatılabilmesi için önergeye ekli sunulan kira sözleşmesini onayladı.

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İNGİLTERE DE FAALİYET GÖSTEREN NORTH CYPRUS TOURISM CENTER İLE OCEAN ADVERTISING LTD. ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜN UZATILMASI (Önerge No:149/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı İngiltere de faaliyet gösteren North Cyprus Tourism Center ile Ocean Advertising Ltd. arasında 1 Aralık 2012 tarihinde imzalanan ek hizmet alımı sözleşmesinin süresi 1 Aralık 2013 tarihinde sona erdiğinden, adı geçen firmanın 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da İngiltere de yürütülecek olan Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Reklam Kampanyası çalışmalarında yararlı katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, North Cyprus Tourism Center ile Ocean Advertising Ltd. arasında KKTC turizminin tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik olarak imzalanan protokolün 1 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmasını ve önergeye ekli sunulan protokolün ayda 2,400 Stg. (KDV dahil) olmak üzere Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HAINES WATTS BROMLEY LLP MUHASEBE ŞİRKETİ NE MUHASEBE HİZMETİ ÖDENMESİ (Önerge No:150/2014) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı İngiltere de faaliyet gösteren North Cyprus Tourism Center in, her ay sonu hazırlamış olduğu aylık hesapların kontrolünü yapan ve mali yıl sonunda sözkonusu hesapları İngiltere Şirketler Mukayyitliği nin denetimine sunan İngiltere de kayıtlı Haines Watts Bromley LLP Muhasebe Şirketi ne, North Cyprus Tourism Center in 2012 yılı hesaplarının kontrolü ve denetime sunulması ile ilgili yapılan ödeme tutarı 3,480 Stg. nin (KDV dahil), Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasını onayladı. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ VE TÜİK DEN GÖREVLENDİRİLECEK UZMANLARIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:151/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen istatistik hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında, TC-TÜİK te çalışmalar yapmak üzere, çeşitli zamanlarda ve çeşitli sayılarda görevlendirilecek İstatistik ve Araştırma Dairesi personelinin ulaşım ve yolluk masrafları ile Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi nde çalışmalarda bulunmak üzere çeşitli zamanlarda ve çeşitli sayılarda görevlendirilecek TC-TÜİK uzmanlarının geliş-gidiş uçak biletleri, konaklama ve iaşe-ibate giderlerinin Devlet Planlama Örgütü Bütçesi altında yer alan Enformasyon ve Raporlama Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PROF.DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:154/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 9-11 Ocak 2014 tarihleri arasında kanser hastalarının muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC ne gelen, Prof. Dr. Özgür Özyılkan ın Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak bileti bedeli ve KKTC nde kaldığı süre zarfında beliren iaşe-ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BIT MILANO-2014 İTALYA TURİZM FUARI STAND YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:155/2014) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şubat 2014 tarihleri arasında İtalya nın Milano kentinde düzenlenecek BIT MILANO-2014 İtalya Turizm Fuarı ndaki 30 m² lik alanda kullanılacak standın yapım ücreti olan 4,390.-Euro + %22 VAT (KDV) ödeme tutarının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAĞIMSIZ, DEVAMLI İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 4. TOPLANTISINA KATILIM (Önerge No:157/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 2-6 Şubat 2014 tarihleri arasında, Cidde de gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız, Devamlı İnsan Hakları Komisyonu 4. Toplantısı na katılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Arif Altay ve III. Sekreter Hakan Aksoy un, 1 Şubat 2014 tarihinde Ercan-İstanbul-Cidde gidiş, 7 Şubat 2014 tarihinde Cidde-İstanbul-Ercan dönüş olmak üzere uçak bilet bedelleri, belirtilen tarih için mevzuat gereği harcırahları, ayrıca Cidde de doğabilecek diğer harcamalar için Müdür/Temsilci Arif Altay adına verilecek 3,000 ABD Doları avans ve konaklama giderlerinin Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PROF. DR. GÜVENİR OKCU NUN KKTC NE DAVET EDİLMESİ (Önerge No:163/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde eğitim amaçlı bir operasyon gerçekleştirmek üzere, Aralık 2013 tarihleri arasında KKTC ne gelen Prof. Dr. Güvenir Okcu nun İzmir-Ercan-İzmir geliş-dönüş uçak bileti ve KKTC nde bulunduğu süre zarfında beliren tüm masraflarının Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE 73/2007 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK YASASI NIN 111 İNCİ MADDESİ ALTINDA HER YIL HESAPLANAN GENEL AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ ORTALAMASI (Önerge No:165/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş şekli ile 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası nın 111 inci maddesi gereğince ve önergeye ekli Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi nin 1/2014 numaralı kararı doğrultusunda, 2013 yılı Genel Aylık Prime Esas Kazanç Ortalaması nın 1, TL olarak uygulanmasını onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ İLE 16/1976 SAYILI KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI NIN 118A. MADDESİ ALTINDA HER YIL HESAPLANAN GENEL AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ ORTALAMASI (Önerge No:166/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş şekli ile 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası nın 118A. maddesi gereğince ve önergeye ekli Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi nin 2/2014 numaralı kararı doğrultusunda, 2013 yılı Genel Aylık Prime Esas Kazanç Ortalaması nın 2, TL olarak uygulanmasını onayladı. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE ARAÇ PARK YERİ OLARAK KULLANABİLMESİ İÇİN PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:167/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Çamlıbel Polis Karakolu karşısında bulunan Çamlıbel Pafta/Harita XI/27 E2 de kain 382/1 no lu parselin (önergeye ekli haritada sarı ile boyanmış) KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin (1)(b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın (4) (1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Çamlıbel Polis Karakolu araçlarını park etmek amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü nün kullanımına vermek üzere Başbakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA YAPILACAK GENÇLER-BÜYÜKLER TÜRKİYE SALON ŞAMPİYONASI NA KKTC ATLETİZM FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:168/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 1-2 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul da yapılacak Gençler-Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası na KKTC Atletizm Federasyonu nun 7 kişilik bir ekiple katılmasını; katılım dolayısıyla yapılacak ve 6,850 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti, konaklama, ulaşım, iaşe ve sağlık) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını ve belirtilen miktarın Federasyon Başkanı Ersin Doğaç adına avans olarak verilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İNGİLTERE NİN LONDRA ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞECEK DESTINATIONS 2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:169/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın, yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, İngiltere nin Londra şehrinde düzenlenecek olan Destinations 2014 Turizm Fuarı na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı: Şubat 2014 tarihleri arasında İngiltere nin Londra şehrinde düzenlenecek Destinations 2014 Turizm Fuarı ndaki 36 m² lik boş alan üzerine fuarı organize eden Design Craft Exhibitions isimli firma tarafından yapılan ve adı geçen firmaya ödenecek 17,340,00 GBP (KDV dahil) tutarındaki stand yapım bedeli, - Destinations 2014 Turizm Fuarı standında kullanılacak elektrik ve internet bedeli, - Fuar için Londra ya gönderilecek tanıtıcı yayın ve malzemelerin kargo, nakliye, ardiye, hamaliye ve gümrük giderleri ile - Fuar standında ziyaretçilere ikram etmek maksadı ile alınan ülkemize özgü yiyecek tutarının, - Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI UYARINCA GÜNLÜK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRININ VE GELİR BASAMAKLARININ YENİDEN SAPTANMASI Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı: (Önerge No:170/2014) (Ç.S.G.B.) 1. K(II) sayı ve tarihli kararın tarihinden itibaren iptali /1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası nın 87, 87(2) ve 88 inci maddeleri gereğince günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmaksızın komisyon ücreti, kara katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalılarla Yasa nın 4 üncü maddesinin (1) ve (2). fıkralarında belirtilen sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük ve aylık alt ve üst sınırı ile Yasa nın 4 üncü maddesinin (3) ve (4). fıkraları kapsamındaki sigortalıların 20 derece üzerinden yaşlarına göre girebilecekleri Gelir Basamakları Tablosu nun ekte yeniden düzenlenmiş şekliyle tarihinden itibaren Yasa ile birlikte uygulanmak üzere yeniden saptanması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

40

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. NURTEN SERGER İN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:171/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nurten Serger in 31 Ocak 2014 tarihinde sona erecek görev süresinin önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

42 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR.FUNDA ÜRER İN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:172/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde görevli Pratisyen Hekim Dr.Funda Ürer in 2 Ocak 2014 tarihinde sona eren görev süresinin önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

43 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA BRT BİNASI STÜDYO TADİLATI İŞİ İLE BRT STÜDYO TEÇHİZİ İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL (Önerge No:173/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından imzalanan ve önergeye ekli sunulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında BRT Binası Stüdyo Tadilatı İşi İle BRT Stüdyo Teçhizi İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Protokol ü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi nin bilgisine sunulmasına karar verdi.

44 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:189/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, EMITT 2014 Turizm Fuarı na Katılım a ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararına, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Bölge Şube Amiri Cansev Yeşilada nın ilave edilerek sözkonusu kararın tadil edilmesini onayladı. KKTC Başbakanlık Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

45 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:191/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta İlter İnsan a 4,000 Euro karşılığı 11, TL tutarında katkı yapılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

46 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:192/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Ahmet Gazioğlu na, Sağlık Kurulu Raporu sunması koşuluyla, 20, Euro tutarında katkı yapılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

47 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMULAŞTIRMA İHBARI (GÜZELYURT-LEFKE) (Önerge No:152/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Güzelyurt-Lefke arası yol yapım işleri güzergahında etkilenecek parseller içinde kalan taşınmaz malların 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan Kamulaştırma İhbarını onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

48 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ TADİLİ VE VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ YÖNETİM KURULU NUN YENİDEN OLUŞUMU (Önerge No:187/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden oluşturulan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu nda değişiklik yapılarak, sözkonusu kararın tadil edilmesini ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İnan, Üye Abdurrahim Türkmen ve Üye Uğur Ulaş Dağlı nın istifaları ile boşalan Başkan ve Üyelikler ile boş olan Üyeliğe, 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın 9 uncu maddesi uyarınca Rauf Ersenal ın Başkan, Asaf Şenol, Muhteşem Hacımulla ve Türkmen Sencer in ise üye olarak üç yıl görev yapmak üzere Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu na atanmalarını onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI (Önerge No:800/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hissedarları KKTC ve TC vatandaşlarından oluşan ve adına kayıtlı taşınmaz

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Şubat 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28926 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı