SİVAS SEMPOZYUMU 29 NİSAN - 01 MAYIS 2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ SİVAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVAS SEMPOZYUMU 29 NİSAN - 01 MAYIS 2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ SİVAS"

Transkript

1 FLEBOLOJİ DERNEĞİ SİVAS SEMPOZYUMU 29 NİSAN - 01 MAYIS 2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sempozyuma Davet 4 Düzenleme Kurulu 5 Oturum BaĢkanları 6 KonuĢmacılar 7 8 Bilimsel Program 9 11 Sosyal Program 12 Genel Bilgiler 13 Kayıt Konaklama Bilgileri 14 3

3 SEMPOZYUMA DAVET Değerli MeslektaĢlarımız, 29 Nisan 01 Mayıs 2011 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi nde düzenlenecek olan Sivas Sempozyumu na Fleboloji Derneği adına sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayım. GeçmiĢ yıllardaki uygulamalardan farklı olarak Ulusal Fleboloji Kongresi nin 2012 de yapılma kararı alınmıģtır. Bu nedenle bu sene Türk Kalp ve Damar Cerrahisi ve Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği nin de katkılarıyla düzenlenecek olan Fleboloji Sivas Sempozyumu nda bilimsel açıdan doyurucu bir program hazırlanmıģtır. Venöz Hastalıklarla ilgili güncel konuların tartıģılacağı Sempozyum, alanlarında uzman olan ulusal ve uluslar arası alanda tanınan değerli bilim insanlarının katılımlarıyla gerçekleģtirilecektir. Sivas ta buluģmak dileğiyle Doç. Dr. Öcal BERKAN Sempozyum BaĢkanı 4

4 DÜZENLEME KURULU Sempozyum Organizasyon Sekreteryası Sempozyum BaĢkanı Doç. Dr. Öcal BERKAN Bilimsel Program Koordinatörü Doç. Dr. D. Özalp KARABAY INC Kongre ve Turizm Gölgeli Sokak No:18/2 GOP-Ankara TÜRKĠYE E-Posta: / Tel: Faks: Web: 5

5 OTURUM BAġKANLARI Doç. Dr. Serap AYKUT AKA Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Prof. Dr. BektaĢ BATTALOĞLU Ġnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Prof. Dr. Ömer ÇAKIR Fatih Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tümer ÇORAPÇIOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Enver DURAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ġsa DURMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hikmet KOÇAK Erzurum Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Ümit ÖZYURDA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mustafa PAÇ Türkiye Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Prof. Dr. Erol ġener Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Prof. Dr. M. ġah TOPÇUOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ballıca Hastanesi Prof. Dr. Melih Hulusi US Taksim Alman Hastanesi Prof. Dr. Ġbrahim YEKELER Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 6

6 KONUġMACILAR Doç. Dr. A. Rüçhan AKAR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yiğit F. AKÇALI Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Doç. Dr. Erdal ASLIM Acı Badem Maslak Hastanesi Doç. Dr. Erhan ATAHAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BALTALARLI Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Tanzer ÇALKAVUR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ufuk DEMĠRKILIÇ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Prof. Dr. Özgür DEREN Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Berent DĠġÇĠGĠL Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Uzm. Dr. Suat DOĞANCI Gülhane Askeri Tıp Akademisi Doç. Dr. Turan EGE Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. A. Cenk ERDAL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fatih ĠSLAMOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Zafer ĠġCAN Türkiye Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 7

7 KONUġMACILAR Prof. Dr. Bülent KAYA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Mustafa KULA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Gökçen ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Uzm. Dr. Özerden ÖZÇALIġKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzm. Fzt. Ayten ÖZDEMĠR Serbest Doç. Dr. Soner SANĠOĞLU Samsun Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Prof. Dr. Franz SCHINGALE Lympho Opt Clinic Doç. Dr. Erdem SĠLSTRELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Opr. Dr. Abdullah Kemal TUYGUN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Prof. Dr. Cengiz TÜRKAY Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Hasan TÜZÜN Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Prof. Dr. HaĢim ÜSTÜNSOY Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Turhan YAVUZ Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Ġlhan YURDAKUL Radyoloji Uzmanı 8

8 BĠLĠMSEL PROGRAM 29 NİSAN 2011, CUMA 14:00 14:30 Açılış Konuşması 14:30 15:20 I. OTURUM Venöz Hastalıklara Genel Bakış Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim YEKELER, Prof. Dr. M. Şah TOPÇUOĞLU Prof. Dr. Bülent KAYA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 14:30 14:40 Venöz Hastalıkların Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesi ile Ekonomi Üzerine Etkisi Doç. Dr. Mustafa Prof. KULA Dr. Bülent KAYA Erciyes 14:40 Üniversitesi 14:50 Venöz Tıp Fakültesi Hastalıklara Genetik Yaklaşım ve Moleküler Bakış Doç. Dr. A. Rüçhan AKAR Doç. Dr. Gökçen ORHAN 14:50 15:00 Venöz Ülserler ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Doç. Dr. Turan EGE Uzm. 15:00 Dr. 15:10Özerden Huzursuz ÖZÇALIġKAN Bacak Sendromu Prof. Dr. Ahmet BALTALARLI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 15:10 15:20 Tartışma Uzm. Fzt. Ayten ÖZDEMĠR 15:20 15:40 KAHVE ARASI Serbest 15:40 16:30 2. OTURUM Venöz Tromboemboli Doç. Dr. Soner SANĠOĞLU Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ümit ÖZYURDA, Prof. Dr. Erol ŞENER Samsun 15:40 15:50 Eğitim ve AraĢtırma Venopulmoner Hastanesi ilişkide yaşanan sorunlar Prof. Dr. Franz SCHINGALE Doç. Dr. Zafer İŞCAN 15:50 16:00 DVT de Kılavuz Eşliğinde En Son Tedavi Yöntemleri Lympho Opt Clinic Prof. Dr. Tanzer ÇALKAVUR Doç. 16:00 Dr. 16:10 Erdem SĠLSTRELĠ Gebelikte DVT Kliniği ve Tedavi Yaklaşımları Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Tıp Dr. Özgür Fakültesi DEREN 16:10 16:20 Behçet ve venöz Hastalıklar Opr. Dr. Abdullah Prof. Kemal Dr. Hasan TUYGUN TÜZÜN Dr. 16:20 Siyami 16:30 Ersek Göğüs Tartışma Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Prof. 16:30 Dr. 16:50 Cengiz KAHVE TÜRKAY ARASI Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 16:50 18:00 3.OTURUM Lenfatik Sistem ve Hastalıkları Prof. Dr. Hasan TÜZÜN Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hikmet KOÇAK, Prof. Dr. Tümer ÇORAPÇIOĞLU Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi 16:50 17:00 Lenfatik Ödeme Genel Bakış Prof. Dr. HaĢim ÜSTÜNSOY Prof. Dr. Yiğit Fevzi AKÇALI Gaziantep 17:00 17:10Üniversitesi Lenfödem, Tıp Fakültesi CEAP L Klasifikasyonu Prof. Dr. Berent DİŞÇİGİL Prof. 17:10 Dr. 17:20 Turhan YAVUZ Lenfödemin Tanısında Lenfosintigrafi Süleyman Demirel Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Tıp Fakültesi KULA 17:20 17:30 Kompresyon tedavileri Dr. Ġlhan YURDAKUL Prof. Dr. Turhan YAVUZ Radyoloji 17:30 17:50 Uzmanı Specific Problems of Compression Therapy in Lymphoedema Prof. Dr. M. SCHINGALE 17:50 18:00 Tartışma KONUġMACILAR 9

9 BĠLĠMSEL PROGRAM 30 NİSAN 2011, CUMARTESİ 09:00 09:50 I. OTURUM Kr Venöz Yetmezliği Oturum Başkanları: Prof. Dr. Enver DURAN, Prof. Dr. Mustafa PAÇ 09:00 09:10 Venöz Yetersizlik Patofizyolojisi ve Adale Pompasının Hemodinamik Etkisi Prof. Dr. Mehmet ARSLAN 09:10 09:20 Kronik Venöz Yetmezlikte Medikal Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Fatih İSLAMOĞLU 09:20 09:30 Venöz Yetersizlikte Dermal Patolojiler Doç. Dr. Cenk ERDAL 09:30 09:40 Venöz Cerahide Minimal İnvaziv Girişimler Doç. Dr. Erdal ASLIM 09:40 09:50 Tartışma 09:50 10:15 KAHVE MOLASI 10:15 13:15 CANLI YAYIN Kronik Venöz Yetmezlikte Girişimsel Yöntemler Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsa DURMAZ, Doç. Dr. Serap AYKUT AKA Endovenöz Lazer Prof. Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ Uzm. Dr. Suat DOĞANCI Endovenöz RF Prof. Dr. Haşim ÜSTÜNSOY Uzm. Dr. Özerdem ÖZÇALIŞKAN 13:30 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ (Kütük Konak) 14:15 18:00 SOSYAL PROGRAM (Sivas Tarih Turu) YAMAÇ PARAŞÜTÜ & DALGIÇLIK KURSU 20:00 23:30 GALA YEMEĞİ 10

10 BĠLĠMSEL PROGRAM 01 MAYIS 2011, PAZAR / WORKSHOP 09:30 12:30 WORKSHOP Direktör: Prof. Dr. Melih Hulusi US 1.SALON 2.SALON 3.SALON Bandajlama Teknikleri Uzm. Fzt. Ayten ÖZDEMİR Dopler USG Kursu Dr. İlhan YURDAKUL Lazer Skleroterapi Doç. Dr. Erdem SİLİSTRELİ 01 MAYIS 2011, PAZAR 10:30 13:00 AİLE HEKİMLİĞİ FLEBOLENFOLOJİ I. BASAMAK EĞİTİM KURSU Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bektaş BATTALOĞLU, Prof. Dr. Ömer ÇAKIR 10:30 10:50 Kronik Venöz Yetersizlikte Medikal Tedavi Seçenekleri Hastaya Öneriler Doç. Dr. Gökçen ORHAN 10:50 11:10 Varis ve Tedavi Yöntemleri Doç. Dr. Erhan ATAHAN 11:10 11:30 KAHVE MOLASI 11:30 11:50 Venöz Pulmoner Embolide Proflaksi ve Tedavi Prof. Dr. Cengiz TÜRKAY 11:50 12:10 Lenfödem Tanı ve Tedavisi Doç. Dr. Soner SANİOĞLU 12:10 12:30 Antikoagulan Kullanımı ve Doz Ayarlaması Doç. Dr. Abdullah Kemal TUYGUN 12:30 13:00 Tartışma 11

11 SOSYAL PROGRAM AçılıĢ Kokteyli Tarihi Sivas Gezisi : 29 Nisan 2011, Cuma akģamı YeĢil Konak ta fasıl eģliğinde düzenlenecektir. : 30 Nisan 2011, Cumartesi günü düzenlenecek olan Sivas turu, tarihi Kütük Konak ta alınacak olan öğle yemeği sonrası baģlayacak tır. KurtuluĢ SavaĢı nın temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü Sivas ta Atatürk Kongre Merkezi ve Etnografya Müzesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve GümüĢçüler ÇarĢısı na gezi düzenlenecektir. Arzu eden katılımcılarımız yamaç paraģütü ve dalgıçlık kursu aktivitelerine de katılabileceklerdir. Gala Yemeği : 30 Nisan 2011, Cumartesi akģamı Cumhuriyet Üniversitesi Balo Salonu nda düzenlenecek olan gala yemeğimiz esnasında Golden Trombone Orkestrası geceye eģlik edecektir. GOLDEN TROMBONE ORKESTRASI Golden Trombone Orkestrası 1998 yılında CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası Trombon Grup ġefi Tuncay KAYIġ tarafından kuruldu. Bünyesindeki sanatçıların çoğu klasik batı müziği eğitimi almıģ olup, halen CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Akademik Orkestrası'ndaki görevlerinin yanı sıra Golden Trombone ile sanat yaģamlarını sürdürmektedirler. Golden Trombone Orkestrası; klasik, jazz, blues, rock, Türk halk, pop, Anadolu ezgileri ve tüm bu türleri kendi üslubu ile birleģtirip ülkemiz ve dünya kültürlerinin müziksel sentezini oluģturan geniģ bir repertuara sahiptir. 12

12 SEMPOZYUM MERKEZĠ Tüm bilimsel program Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi nde gerçekleģecektir. SEMPOZYUM OTELLLERĠ Sivas Büyük Otel (5*), KöĢk Otel (4*), Nevv Otel (4*), Sultan Otel (4*), PaĢabey Otel (4*) Tüm oteller Ģehir merkezinde yer almaktadır. ULAġIM Otel sempozyum merkezi otel shuttle servis saatlerini otelinizde yer alan danıģma masalarından temin edebilirsiniz. Talep doğrultusunda havaalanı otel havaalanı transferleri ücretsiz yapılacaktır. Transfer talepleriniz için INC Organizasyon la bağlantı kurabilirsiniz. ĠKLĠM Sempozyum tarihlerinde bölgedeki ortalama hava sıcaklığı O C dir. ĠNTERNET SĠTEMĠZ GENEL BĠLGĠLER SEMPOZYUM ve AĠLE HELĠMLĠĞĠ KURSU KATILIM BELGESĠ Sempozyum katılım belgeleri 30 Nisan 2011 tarihinden itibaren INC Turizm kayıt masasından dağıtılacaktır. KAYIT ve DANIġMA MASASI DanıĢma masaları sempozyum süresince tüm otellerde 08:00 20:00 saatleri arasında, kayıt masası ise yine sempozyum süresince 08:00 20:00 saatleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi nde açık olacaktır. Kayıt yaptırmamıģ olan katılımcılar sempozyum merkezinde bulunan kayıt masasından kayıt yaptırabilirler. YAKA KARTI Tüm katılımcı ve refakatçilerin sempozyum merkezine giriģte, bilimsel oturumlar esnasında, stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz. DAVET MEKTUBU Sempozyum katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek sempozyum davet yazıları isteyen katılımcılara gönderilecektir. 13

13 KAYIT & KONAKLAMA BĠLGĠLERĠ Kayıt & Konaklama Paketi (Konaklama 5*: Sivas Büyük Otel ) Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Uzman 630,00 TL 530,00 TL Asistan 505,00 TL 455,00 TL Firma Yetkilisi / Refakatçi 530,00 TL 430,00 TL Kayıt & Konaklama Paketi (Konaklama 4*: Köşk Otel, Nevv Otel, Paşa Bey Otel, Sultan Hotel ) Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Uzman 580,00 TL 490,00 TL Asistan 455,00 TL 415,00 TL Firma Yetkilisi / Refakatçi 480,00 TL 390,00 TL Kayıt ve Konaklama talepleri ücretlerin ilgili hesaplara yatırılıp dekontların ve kayıt konaklama formunun INC Kongre Turizm e ( ) fakslanması ile kesinlik kazanacaktır. Kayıt ve Konaklama ücretleri paket fiyat olup 29 Nisan giriģ 01 Mayıs çıkıģ olmak üzere 2 gece konaklama, havaalanı otel havaalanı transferi, Otel kültür merkezi otel mekik servisi, bilimsel program, sempozyum kitleri,sertifika, öğle yemekleri, kahve molaları, açılıģ kokteyli, gala yemeği ve sosyal program katılımını kapsamaktadır. Kayıt & Konaklama paket ücretlerinde 01 ġubat 2011 tarihine kadar yapılacak iptallerde %50 si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler sempozyum bitiminden sonra yapılacaktır. Paket fiyatlara KDV (%18) dahil değildir. INC Kongre Turizm doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değiģikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar. GÜNLÜK KAYIT Uzman Asistan Firma Yetkilisi 125,00 TL 100,00 TL 75,00 TL Günlük kayıt bedeline bilimsel programa katılım, kahve molası ve öğle yemeği ile o güne ait sosyal etkinlik dahildir. Fiyatlara KDV (%18) dahil değildir. 14

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu. 12-14 Eylül 2014 / Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu. 12-14 Eylül 2014 / Cratos Hotel, Girne, KKTC 5. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 12-14 Eylül 2014 / Cratos Hotel, Girne, KKTC SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin DORUK

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o.

ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI TÜRK ONKOLOJİ GRUBU. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir. Son Duyuru. g d. o. w. t o. TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir w w Son Duyuru w. t o g d. o r g Değerli Meslektaşlarımız, Türk Onkoloji Grubu (TOG), kurulmuş

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız, Sağlıklı bir nefes için... TÜRK TORAKS DERNEĞİ Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin 3600 üyesi ile Göğüs Hastalıkları alanındaki en büyük ailesi olan Türk Toraks Derneği nin 2-6 Nisan 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım, KONGRE SEKRETERİ : Prof. Dr. Mustafa Aslan

Değerli Meslektaşlarım, KONGRE SEKRETERİ : Prof. Dr. Mustafa Aslan Değerli Meslektaşlarım, 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Kıbrıs ta Acapulco Hotel & Kongre Merkezi nde düzenleyeceğimiz Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi ne - FARMMED

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul Kronik Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Dr. Çetin Erol Gelecek Başkan Dr. A. Oktay Ergene Başkan Yardımcısı Dr. Lale Tokgözoğlu Genel Sekreter Dr. Ömer Kozan

Detaylı

Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu

Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu 2. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu Fotoğraf: Seyithan Bozdemir 15-18 Eylül 2011 / Grand Yay Otel, MARDİN Davet Değerli Meslektaşlarım, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

(Uluslararası Katılımlı)

(Uluslararası Katılımlı) GAZİ ÜNİVERSİTESİ G.Ü.M.E.F KUA. VE GÜZ. BİLG. EĞT. A.B.D. 16-19 EKİM 2008 G.Ü.M.E.F., ANKARA M. TURLA KONFERANS SALONU www.dermaneturk.com/ked.htm (Uluslararası Katılımlı) KOZMETOLOJİ EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Değerli Meslektaşlarım, 2014 yılı Yüz Plastik Cerrahi Toplantısını Ankara da 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıda yüz plastik cerrahisindeki yeni gelişmeleri sizlerin de katkısıyla

Detaylı

VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ www.veskongre.org www.veskongre.org VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ Kıymetli Meslektaşlarım, Hekim sayısı açısından Türkiye de özellikle son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

AKADEMİK GERİATRİ. Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya. 25-29 Mayıs 2011. w w w. a k a d e m i k g e r i a t r i.

AKADEMİK GERİATRİ. Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya. 25-29 Mayıs 2011. w w w. a k a d e m i k g e r i a t r i. Observer Member AKADEMİK GERİATRİ G e r i a t r i k N ö r o p s i k i y a t r i d e Ta n ı v e Te d a v i K u r s u 2 0 1 1 ( Ya ş l ı R u h S a ğ l ı ğ ı Ç a l ı ş m a G r u b u ) N u t r i s y o n K

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 18-21 Eylül 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı olarak Trabzon da düzenleyeceğimiz

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

DAVET MEKTUBU DESTEKLEYEN ULUSLARARASI KURULUŞLAR DESTEKLEYEN ULUSAL KURULUŞLAR

DAVET MEKTUBU DESTEKLEYEN ULUSLARARASI KURULUŞLAR DESTEKLEYEN ULUSAL KURULUŞLAR DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarımız, Yirminci yüzyılda giderek artan ömür uzunluğu, yaşlıların yaşam kaliteleri artırılmadığı sürece anlamını ve değerini yitirmektedir ve bilindiği gibi geriatri bilgi

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, 2011 de yoğun bir katılımla ilkini gerçekleştirdiğimiz Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi nin 18-20 Mayıs 2012 de ikincisinin yapılacağını duyurmaktan dolayı mutluyuz. İlk

Detaylı

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Kıymetli Meslektaşlarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız, İÇİNDEKİLER Kongre Başkanının Mesajı 2 Komite 3 Kongre Özet Programı 4 Kongre Programı 5 Kayıt, Konaklama, Sergi 10 Genel Bilgiler 11 Destekleyeciler 12 Kıymetli Meslektaşlarımız,

Detaylı