SAVUNMA UYGULAMALARINDA MÜHENDĠSLĠK VE YÖNETĠM Ġġ SÜREÇLERĠNĠN ÇALIġANLAR TARAFINDAN BENĠMSENMESĠ ĠÇĠN BĠR MODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAVUNMA UYGULAMALARINDA MÜHENDĠSLĠK VE YÖNETĠM Ġġ SÜREÇLERĠNĠN ÇALIġANLAR TARAFINDAN BENĠMSENMESĠ ĠÇĠN BĠR MODEL"

Transkript

1 SAVUNMA UYGULAMALARINDA MÜHENDĠSLĠK VE YÖNETĠM Ġġ SÜREÇLERĠNĠN ÇALIġANLAR TARAFINDAN BENĠMSENMESĠ ĠÇĠN BĠR MODEL Mustafa Değerli (a), Sevgi Özkan (b) (a) TÜBĠTAK, BĠLGEM, Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Enstitüsü, 06800, Ankara, Türkiye, (b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, 06800, Ankara, Türkiye, ÖZ Savunma uygulamalarında sistemlerin veya yazılımların geliģtirilmesi ve idamesinde iģletilen mühendislik ve yönetim iģ süreçleri, bu iģ süreçlerinin üretilen ürünün kalitesini ve baģarısını doğrudan etkilemesi bakımından önemlidir. ĠĢ süreçleri çalıģanlar tarafından ne derece benimsenirse, iģ süreçlerinin üretilen ürün üzerindeki etkisi o derece olacaktır. Bu nedenle iģ süreçlerinin çalıģanlar tarafından benimsenmesi önemli ve gereklidir. Bu bildiride iģ süreçlerinin çalıģanlar tarafından benimsenmesinin sağlanabilmesi için geliģtirilen bir model ve bu modelin geliģtirilmesine iliģkin detaylar sunulmuģtur. Model geliģtirilirken savunma uygulamalarında sıklıkla kullanılan süreç temelli bazı model/standartlarla (CMMI-DEV, ISO/IEC-15504, ISO-9001, ISO/IEC , NATO-AQAP-160, NATO-AQAP-2110 ve AS-9100) iliģkili bireylerden veri toplamak için bir anket hazırlanmıģtır. Hazırlanan anketi iyileģtirmek amacıyla uzman gözden geçirmeleri sağlanmıģ ve 60 ayrı kullanılabilir veri ile bir pilot uygulama yapılmıģtır. ĠyileĢtirmeler ve pilot uygulama sonrasında, geliģtirilen anket veri toplamak için uygulanmıģ ve Asya, Avrupa ve Amerika da savunma alanında mühendis, uzman, yönetici veya danıģman olarak çalıģan 368 kiģiden veri toplanmıģtır. Toplanan veriler çeģitli açılardan değerlendirilmiģ, ayrıca anketin güvenilirlik ve geçerliliği sağlanmıģtır. Modeli geliģtirilmek için yapısal eģitlik modeli yaklaģımı kullanılmıģ ve bu bağlamda keģfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıģtır. Sonuç olarak, 18 adet farklı faktör ve bu faktörler arasındaki istatistiksel olarak anlamlı iliģkilerden oluģan bir model geliģtirilmiģtir. GeliĢtirilen model savunma uygulamalarında mühendislik ve yönetim iģ süreçlerinin çalıģanlar tarafından benimsenmesi için hem yöneticiler hem de çalıģanlar açısından değerli, önemli ve gerekli bilgiler sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: CMMI, ISO, iģ süreçlerinin benimsenmesi, iģ süreci mühendisliği, mühendislik ve yönetim iģ süreçleri, yapısal eģitlik modeli

2 A MODEL FOR THE ACCEPTANCE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT BUSINESS PROCESSES IN DEFENSE APPLICATIONS BY EMPLOYEES ABSTRACT Engineering and management business processes defined and implemented in the development and maintenance of systems or software in defense applications are imperative owing to that these business processes directly influence the quality and success of developed products. The extent to what the business processes accepted by employees determines the degree of influence of business processes on the developed products. Therefore, the acceptance of business processes by employees is vital and required. In this paper, a model which was developed to ensure the acceptance of business processes by employees and details for the development of the model are provided. While developing the model, a questionnaire was prepared to collect data from people who have relations with certain process-focused model/standards (CMMI- DEV, ISO/IEC-15504, ISO-9001, ISO/IEC-27001, NATO-AQAP-160, NATO-AQAP- 2110, and AS-9100) which are frequently used in defense applications. To refine and improve the questionnaire expert reviews were ensured, and a pilot study was conducted with 60 usable responses. After improvements and piloting, the questionnaire was applied to collect data, and 368 responses were collected from people working as engineers, specialists, managers or consultants in defense field in Asia, Europe, and America. Here, the collected data were evaluated regarding certain aspects, and reliability and validity of the questionnaire were ensured. Structural equation modeling approach was applied to develop the model, and in this context, exploratory and confirmatory factor analyses were applied. As a result, a model with 18 particular factors and their statistically significant relationships was developed. The model provides valuable, important, and expected information for managers, executives, and employees to provide and ensure the acceptance of engineering and management business processes in defense applications by employees. Keywords: Acceptance of business processes, business process engineering, CMMI, engineering and management business processes, ISO, structural equation modeling 1. GĠRĠġ ĠĢ süreçleri temelli standartlar veya modeller kullanılarak yapılan iģ süreci iyileģtirmelerinin takvim ve maliyet performansı, ürün veya hizmet kalitesi, yatırım getirisi ve diğer birçok performans çıktısında iyileģtirme sağlayabildiği artık doğrulanmıģtır [1]. Günümüzde birçok organizasyon, özellikle savunma alanında sistem veya yazılım geliģtiren ve idame ettiren organizasyonlar, bu nedenle tanımlı iģ süreçlerini oluģturmakta ve iģ süreci temelli çalıģmaktadırlar.

3 Ayrıca Carnegie Mellon Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından Bir sistem veya ürünün kalitesi, ilgili sistem veya ürünü üretmekte ve idame ettirmekte kullanılan iģ süreçlerinin kalitesi tarafından yüksek oranda etkilenir. öncülü alınmıģ ve kalitenin sağlanması ile ilgili birçok standart veya model bu öncül üzerine inģa edilmiģtir [2]. Bu nedenlerle, iģ süreçleri organizasyonlar açısından çok değerli ve önemli varlıklardır. Ancak, iģ süreçleri organizasyonlarda çalıģanlar tarafından benimsenmedikçe ve uygulanmadıkça, iģ süreçleri için gösterilen tüm çabalar zaman, kaynak ve para israfından öteye gidemeyecektir. Çünkü asıl olan iģ süreçlerinin çalıģanlar tarafından benimsenmesi ve bu yolla gereklerinin tam olarak yerine getirilmesi ve bu sayede de belirlenen bütçe, kalite, kapsam veya takvim hedeflerine ulaģılmasıdır [3]. Bu yüzden, çalıģanların iģ süreçlerini benimsemesi ve dolayısıyla bu yolla uygulaması önemlidir. Bu bildiride iģ süreçlerinden istenilen faydayı elde etmede önemli bir etken olarak görülen iģ süreçlerinin benimsenmesinin sağlanabilmesi için referans niteliğinde bir modelin geliģtirilmesi ve modelin detayları açıklanmaktadır Problemin tanımı ÇeĢitli konuların, sistemlerin veya teknolojilerin bireyler tarafından benimsenmesinde etkili olabilecek faktörlerin açıklanması veya araģtırılması için yapılmıģ çok çeģitli araģtırmalar bulunmaktadır. Örneğin Rogers in innovasyon difüzyon teorisi [4], Fishbein ve Ajzen nin planlı eylem teorisi [5], Davis, Bagozzi ve Warshaw ın teknoloji benimseme modeli [6], Thompson, Higgins ve Howell in kiģisel bilgisayar kullanma modeli [7], Davis, Bagozzi ve Warshaw ın motivasyon modeli [8], Ajzen nin planlı davranıģ teorisi [9], Taylor ve Todd un teknoloji benimseme modeli ve planlı davranıģ teorisini birleģtirmesi çalıģması [10], Campeau ve Higgins in sosyal biliģsel teorisi [11], Venkatesh ve Davis in teknoloji benimseme modelinin ikinci versiyonu [12], Venkatesh, Morris, Davis, F. ve Davis, G. nin teknolojinin benimsenmesi ve kullanılması için birleģtirilmiģ modeli [13] ve Venkatesh ve Bala nın teknoloji benimseme modelinin üçüncü versiyonu [14] bu bağlamdaki önemli örneklerdir. Ancak bu çalıģmaların iģ süreçlerinim benimsenmesi bağlam ve içeriğine geniģ ve detaylı olarak uygulanmıģ bir hâli mevcut değildir. Temelde sistemlerin varoluģ amaçlarına ulaģılması için sistemlerin kullanıcılar tarafından benimsenmesi gerektiği kaçınılamaz bir gerçekliktir. Savunma uygulamalarında sistem veya yazılımların geliģtirilmesi ve idamesinde iģletilen mühendislik ve yönetim iģ süreçleri, bu süreçlerin üretilen veya sunulan ürün veya hizmetin kalitesini ve baģarısını doğrudan etkilemesi bakımından önemlidir. ĠĢ süreçleri organizasyonlarda çalıģanlar tarafından ne derece benimsenirse, iģ süreçlerinin üretilen ürün üzerindeki etkisi de o derecede olacaktır. Bu nedenle iģ süreçlerinin çalıģanlar tarafından benimsenmesi önemli ve gereklidir. Dolayısıyla iģ süreçlerinin benimsenmesi veya benimsetilmesi hususunda ortaya çıkacak tespitler, hem yöneticiler hem de çalıģanlar açısından önemli ve dikkate değer olacaktır.

4 1.2. ÇalıĢmanın evrimi Öncelikle iģ süreçleri ve benimseme konularında bir literatür araģtırması yapılmıģtır. Sonrasında, buradan elde edilen bilgiler ıģığında, organizasyonlarda mühendislik ve yönetim iģ süreçlerinin benimsenmesi bağlam ve içeriğinde faktörler belirlenmiģ ve hipotezler oluģturulmuģtur. Bu adımı baģlangıç modelin geliģtirilmesi ve önerilmesi takip etmiģtir. Model önerilmesini müteakip olarak, bir anket enstrümanı geliģtirilmiģtir. Anketin geliģtirilmesi ve sonrasında, anketin içerik olarak geçerliliği sağlanmıģtır. Bu adımdan sonra, pilot çalıģma için anket uygulanmıģ, bir miktar veri toplanmıģtır ve toplanan veriler analiz edilmiģtir. Daha sonra, anket daha büyük kitlelere uygulanarak veri toplanmıģtır. Ardından toplanan veriler öncelikle tanımlayıcı istatistik açısından analiz edilmiģ ve daha sonra tüm toplanan veriler çeģitli açılardan incelenmiģtir. Bu sırada geliģtirilen anketin güvenilirlik değeri de test edilmiģ ve sağlanmıģtır. Güvenilirlik sağlandıktan sonra, anket yoluyla toplanan veriye keģfedici faktör analizi uygulanmıģ ve ardından doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıģtır. Daha sonra baģlangıç model tahmin edilmiģ ve değerlendirilmiģtir. Ġlk tahmin ve değerlendirmeden sonra önerilen model güncellenmiģ ve tekrar doğrulayıcı faktör analizi gerçekleģtirilmiģtir. Bu adımlar sonrasında nihai model oluģturulmuģ ve değerlendirilmiģtir. 2. MODELĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE DOĞRULANMASI 2.1. Faktörler ve iliģkili maddelerin belirlenmesi Modelin geliģtirilmesi sırasında yapılan araģtırma prensip olarak bazı faktörleri belirli teknoloji benimseme modelleri ve teorilerinden almıģ, bunlara iģ süreçlerinin benimsenmesi bağlam ve içeriği ile ilgili kendi özel faktörlerini ekleyerek iģ süreçlerinin benimsenmesi için geniģ bir benimseme modeli oluģturmayı amaçlamıģtır. Özel olarak, teknoloji benimseme modelinin [12] algılanan kullanıģlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve davranıģsal niyet faktörleri, teknolojinin benimsenmesi ve kullanılması için birleģtirilmiģ teorinin [13] kolaylaģtırıcı etkenler faktörü ve teknoloji benimseme modelinin üçüncü versiyonunun [14] sübjektif norm, çıktı kalitesi, sonuçların gösterilebilirliği, iģle ilgililik ve objektif kullanılabilirlik faktörleri bu çalıģmada içerilmiģtir. Ayrıca iģ süreçlerinin benimsenmesi bağlam ve içeriği ile ilgili özel ve özgün olarak bazı faktörler tanımlanmıģtır. Bunlar organizasyon kültürü, denetim, uyarlama, iģletme & bakım, kararlılık, detay seviyesi, geliģtirmeye katılım, eğitim, medyum ve modellemedir. Sonuç olarak iģ süreçlerinin benimsenmesi modeli için 19 farklı faktör tanımlanmıģtır. Bu faktörlerin iģ süreçlerinin benimsenmesindeki anlamları ve karģılıkları aģağıda açıklanmıģtır. Bu faktörler belirlendikten sonra, bu faktörleri açıklayan ilgili maddeler literatürden beslenilerek oluģturulmuģ ve aģağıda belirtilen 19 faktör ile ilgili toplamda 70 adet ilgili madde belirlenmiģtir. Bu 70 madde veri toplamada kullanılan ankette katılımcılara yöneltilen soruları oluģturmuģtur.

5 Denetim (DNT): Bir Ģeyin dikkati bir Ģekilde kontrol edilmesi veya gözden geçirilmesi veya iģ ürünlerinin veya iģ süreçlerinin belirli kriterlere göre bağımsız bir Ģekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanır [15]. Davranışsal Niyet (DN): Bireyin bir davranıģı yapmak veya yapmamak hakkındaki bilinçlilik, farkındalık ve niyet derecesi olarak tanımlanır [6]. Kolaylaştırıcı Etkenler (KE): Ġlgili teknoloji veya sistemin kullanılmasını teģvik etmek veya kullanılmasına yardım etmek için var olan kurumsal, teknik veya prosedürel altyapı ve ayarlamalardır [13]. Detay Seviyesi (DS): Ġyi detay seviyesi ne çok fazla ne de çok az bilgi içermek olarak tanımlanmıģtır. BaĢka bir ifadeyle, süreçlerin olması gerektiği kadar, ne fazla ne de az bilgi ve detay içermesi gerektiği kastedilmiģtir. Ġşle Ġlgililik (ĠĠ): ĠĢle ilgililik sistemin uygulanabilirliği ve iģ veya görevlerle ilgili olması anlamına gelir [12]. Medyum (MED): Medyum ile temelde üç Ģey kastedilmektedir. Bunlar iģ süreçlerinin dokümante edildiği dil, iģ süreci sisteminin medyası (basılı veya çevrimiçi) ve iģ süreçlerinin içerdiği elementlerdir (metin, görsel öğeler, vb.). Modelleme (MDL): Bu faktörle iģ süreçlerinin modellenmesi kastedilmiģtir ve iģ süreçlerinin modellenmesi iģ süreci mimarisi, tasarım ve tanımlarının gösterimi Ģeklinde tarif edilir [16]. Tanımlayıcı iģ süreçleri ne yapılacağını, tarif edici iģ süreçleri ise nasıl yapılacağını belirtirler [17]. Objektif Kullanılabilirlik (OK): Bir iģi yapmak için algılanandan daha ziyade gerçekte harcanan zamanı ve eforu esas alır [12]. Ġşletme & Bakım (ĠB): Bu faktörle iģ süreçlerinin iģletimi ve bakımı için adanan kaynak ve eforlar kastedilmiģtir. ĠĢ süreçleri için iyi bir iģletme ve bakım pratiğinin yetkin ve yeterli kaynakların iģ süreçlerinin tanımlanması, yaygınlaģtırılması ve bakımı için tahsis edilmesi ile mümkün olduğu varsayılmıģtır. Organizasyon Kültürü (ORK): Bir organizasyonda kiģilerin anlayıģlarını ve hareketlerini Ģekillendiren kolektif birikimler olarak nitelendirilebilir. ÇeĢitli durumlardaki uygun ve kabul edilebilir hareket tarzlarını Ģekillendirir [18]. Çıktı Kalitesi (ÇK): Sistemin iģini iyi ve beklendik seviyede yerine getirme derecesi olarak tanımlanabilir [12]. Geliştirmeye Katılım (GK): Bu faktörle, iģ süreçleri tanımlanırken ve yaygınlaģtırılmadan önce yöneticilerin, çalıģanların ve diğer ilgili paydaģların iģ sürecinin uygulanabilirliği ve uygunluğunu sağlamak üzere bu iģlemlerin bir parçası olarak yer almaları kastedilmiģtir. Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK): KiĢinin bir Ģeyi kullanırken hissettiği kolaylık seviyesi ve rahatlık anlamına gelir [6].

6 Algılanan Kullanışlılık (AK): KiĢinin bir sistemi kullanırken veya sonucunda, iģ yapılıyor, gerekler sağlanıyor ve gerektiğinde performans iyileģmesi oluyor diye düģünme derecesidir [6]. Sonuçların Gösterilebilirliği (SG): KiĢinin bir sistemi kullanması sonucunda, ortaya çıkan Ģeylerin elle tutulabilir, fark edilebilir ve üzerinde konuģulabilir olması seviyesidir [19]. Kararlılık (KRR): Kararlılıkla iģ süreçlerinin çok sık ve rahatsız edici derecede güncellenmemesi ve değiģtirilmemesi, kararlı olmaları kastedilmiģtir. ĠĢ süreçleri için iyi bir kararlılık düzeninde, iģ süreçlerin sıkça ve rahatsız edici Ģekilde değil, planlı ve gerektikçe güncellenmesi ve değiģtirilmesi ideal olarak varsayılmıģtır. Sübjektif Norm (SN): Ġnsanların bir iģi yaparken veya yapmazken kendileri için önemli olan diğer insanların düģünce ve davranıģlarını önemsemeleri ve örnek almaları durumu olarak tanımlanır [5]. Uyarlama (UYR): Uyarlama ile tanımlı iģ süreçlerinin projelerde belirli bir amaç için, daha önce belirlenmiģ kurallara göre uyarlanması ve ayarlanması kastedilmiģtir [15]. Eğitim (EĞT): Eğitim, sınıfta iģlenen dersler, nedensel rehberlik, e-öğrenme, yönlendirmeli kendi kendine öğrenme, iģ üzerinde eğitim, vb. gibi seçenekler içeren formal veya informal aktiviteleri içerir [15]. Eğitim faktörü ile, iģ süreçleri, iģ süreçlerinin amaçları, iģ süreçleri sistemi, yapısı ve etkileģimleri hakkındaki eğitimlerin gerekliliğinin vurgulanması amaçlanmıģtır Hipotezlerin ve ilk modelin geliģtirme için oluģturulması Genel olarak benimseme modellerinde, özel olarak da teknoloji benimseme modelinde temel olarak üç ana faktör bulunmaktadır. Bunlar algılanan kullanıģlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve davranıģsal niyettir. Hipotezler oluģturulurken daha önce belirlenen 19 faktörden bu faktörler dıģında arta kalanların her biri bu üç temel faktörle iliģkilendirilerek hangi faktörün hangi faktör(ler) üzerinde etkili olduğunu belirlemek üzere toplamda 51 hipotezden oluģan bir baģlangıç model geliģtirilmek için önerilmiģtir Uygulanan bilimsel metot Modelin geliģtirilmesi sırasında yapılan çalıģmada parçalı en küçük kareler yapısal eģitlik modelinden yararlanılmıģtır. Uygulanan yapısal eģitlik modeli yedi temel adımdan oluģmuģtur. Bunlar; verilerin toplanması, keģfedici faktör analizinin uygulanması, doğrulayıcı faktör analizinin uygulanması, baģlangıç modelin tahmini ve değerlendirmesinin yapılması, model modifikasyonunun yapılması, doğrulayıcı faktör analizinin tekrar edilmesi ve nihai model tahmini ve değerlendirmesinin yapılmasıdır. Uygulanan keģfedici faktör analizi 11 adımda gerçekleģtirilmiģtir. Bunlar; örneklem boyutu yeterliliğinin kontrol edilmesi, anti-görüntü korelasyon matrisinin analiz

7 edilmesi, Kaiser-Meier-Olkin ve Bartlett testlerinin uygulanması, çıkartılmıģ toplumluluk değerlerinin kontrol edilmesi ve adreslenmesi, faktör analizi çıkarım modunun tanımlanması ve uygulanması, döndürme metodunun tanımlanması ve uygulanması, madde ana yüklenmelerinin kontrol edilmesi, döndürülmüģ bileģen matrisinin yaratılması, faktör sayısının belirlenmesi, açıklanan toplam varyansın değerlendirilmesi ve analiz edilmesi ve faktörler ve faktörler için maddelerin tanımlanması ve analiz edilmesidir. Uygulanan doğrulayıcı faktör analizleri ise 7 adımda gerçekleģtirilmiģtir. Bunlar; modelin çizilmesi, parçalı en küçük kareler algoritmasının çalıģtırılması, faktör yüklenmelerinin kontrol edilmesi, kompozit güvenilirliklerin kontrol edilmesi, çıkarılan ortalama varyans değerlerinin kontrol edilmesi, yakınsak geçerliliğin sağlanması ve diskriminant geçerliliğinin kontrol edilmesi ve sağlanmasıdır. 3. SONUÇ Uygulanan kapsamlı metot ve yapılan detaylı analizler sonucunda, mühendislik ve yönetim iģ süreçlerinin organizasyonlarda çalıģanlar tarafından benimsenmesi veya çalıģanlara benimsetilmesi bağlam ve içeriğinde 18 adet farklı faktör belirlenmiģtir. Bunlar; Organizasyon Kültürü, Sübjektif Norm, Denetim, Çıktılar & Sonuçlar, ĠĢle Ġlgililik, ĠĢletme & Bakım, Kararlılık, Detay Seviyesi, Objektif Kullanılabilirlik, KolaylaĢtırıcı Etkenler, Algılanan KullanıĢlılık, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Medyum, Modelleme, Eğitim, GeliĢtirmeye Katılım ve Süreçlerin Benimsenmesi için DavranıĢsal Niyet tir. Yapılan analizler sonucunda, ayrı ayrı tasarlanan Çıktı Kalitesi ve Sonuçların Gösterilebilirliği faktörlerinin birleģik bir faktör gibi davrandığı tespit edilmiģ ve yakın ve anlamlı ortak yönleri nedeniyle bu faktörler birleģtirilerek Çıktılar & Sonuçlar (ÇS) Ģeklinde ifade edilmiģtir. GeliĢtirilen modeldeki faktörlerin mühendislik ve yönetim iģ süreçlerinin benimsenmesi bağlam ve içeriğindeki anlam ve karģılıkları yukarıda 2.1 bölümünde verilmiģtir. Mühendislik ve yönetim iģ süreçlerinin benimsenmesi ile ilgili olarak belirlenen bu 18 farklı faktörün, organizasyonlarda çalıģanların mühendislik ve yönetim iģ süreçlerini benimsemeleri ile ilgili olarak toplam %71,583 oranında açıklayıcı ve sağlayıcı nitelikte olduğu saptanmıģtır. UlaĢılan bu %71,583 değeri oldukça tatmin edici ve yüksek bir değerdir [20]. Uygulanan yapısal eģitlik modeli yaklaģımının analizleri sonucunda, iģ süreçlerinin çalıģanlar tarafından benimsenmesi bağlam ve içeriğinde tespit edilen faktörlerin birbirleriyle olan istatistiksel olarak anlamlı iliģkilerini tespit etmeye yönelik yapılan hipotez testlerinin sonuçları ve tespit edilen iliģkilerin istatistiksel olarak anlamlılık değerleri Tablo 1 de verilmiģtir.

8 Tablo 1. Faktörler arasındaki anlamlı iliģkiler ve hipotez testi sonuçları ĠliĢki T Ġstatistik Anlamlılık Hipotez Değeri Değeri Testi Sonucu DNT AKK 2, ,025 Kabul DNT AK 2, ,025 Kabul KE DN 1, ,05 Kabul KE AK 3, ,005 Kabul DS KRR 5, ,0005 Kabul ĠĠ ÇS 13, ,0005 Kabul MDL DN 2, ,005 Kabul MED DN 1, ,05 Kabul MED AKK 4, ,0005 Kabul ORK SN 6, ,0005 Kabul ĠB AKK 3, ,0005 Kabul ÇS AKK 3, ,0005 Kabul ÇS AK 4, ,0005 Kabul OK AKK 2, ,025 Kabul GK DN 2, ,01 Kabul AKK DN 2, ,01 Kabul AKK AK 3, ,0005 Kabul AK DN 2, ,005 Kabul SN AKK 3, ,005 Kabul SN AK 3, ,0005 Kabul KRR AKK 2, ,025 Kabul UYR ĠĠ 10, ,0005 Kabul EĞT DN 2, ,025 Kabul GeliĢtirilen iģ süreçleri için benimseme modelindeki faktörler ve bu faktörler arasındaki istatistiksel olarak anlamlı iliģkiler ġekil 1 de model olarak verilmiģtir. Model üzerindeki okların yönü faktörler arasındaki iliģkileri ve yönlerini belirtmektedir. Belirlenen tüm faktörler ve bu faktörlerin birbirleri ile aralarındaki tespit edilen istatistiksel olarak anlamlı iliģkiler dikkate alındığında, mühendislik ve yönetim iģ süreçlerinin benimsenmesi bağlam ve içeriğinde önemli sonuçlara ulaģılmıģtır. Savunma alanında sistem veya yazılım ikmal eden ve geliģtiren organizasyonların, geliģtirilen bu modeldeki faktörleri ve bu faktörler arasındaki anlamlı iliģkileri, organizasyonlarda mühendislik ve yönetim iģ süreçleri ile ilgili tanımlama, geliģtirme, yaygınlaģtırma, uygulama, bakım ve idame aģamalarında dikkate almaları iģ süreçlerinin çalıģanlar tarafından benimsenmesine önemli oranda olumlu katkı sağlayacak ve bu sayede de iģ süreçlerinin gerçek amaçlarına ulaģılmasına imkân sağlayacaktır.

9 Organizasyon Kültürü KolaylaĢtırıcı Etkenler Sübjektif Norm Algılanan KullanıĢlılık Denetim Süreçlerin Benimsenmesi için DavranıĢsal Niyet Çıktılar & Sonuçlar Algılanan Kullanım Kolaylığı ĠĢle Ġlgililik Medyum Uyarlama Modelleme ĠĢletme & Bakım Eğitim Kararlılık GeliĢtirmeye Katılım Detay Seviyesi Objektif Kullanılabilirlik ġekil 1. ĠĢ süreçleri için benimseme modeli

10 4. KAYNAKÇA [1] Chrissis, M. B., Konrad, M. D. ve Shrum, S. (2006), CMMI: Guidelines for process integration and product improvement (2nd ed.). Boston: Addison-Wesley. [2] Gibson, D. L., Goldenson, D. R. ve Kost, K. (2006), Performance results of CMMI-based process improvement. (Rapor Nu. CMU/SEI-2006-TR-004). [3] Değerli, M. (2012), Identifying factors influencing the acceptance of processes: An empirical investigation using the structural equation modeling approach. Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ. [4] Rogers, E. M. (2003), Diffusion of innovations (5th ed.). New York: FreePress. [5] Fishbein, M. ve Ajzen, I. (1975), Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley. [6] Davis, F. D., Bagozzi, R. P. ve Warshaw, P. R. (1989), User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), [7] Thompson, R. L., Higgins, C. A. ve Howell, J. M. (1991), Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. MIS Quarterly, 15(1), [8] Davis, F. D., Bagozzi, R. P. ve Warshaw, P. R. (1992), Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace. Journal of Applied Social Psychology, 22(14), [9] Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior. OB and HD Processes, 50(2), [10] Taylor, S. ve Todd, P. A. (1995), Understanding information technology usage: A test of competing models. Information Systems Research, 6(4), [11] Compeau, D. R. ve Higgins, C. A. (1995), Application of social cognitive theory to training for computers kills. Information Systems Research, 6(2), [12] Venkatesh, V. ve Davis, F. (2000), A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), [13] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. ve Davis, F. D. (2003), User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), [14] Venkatesh, V. ve Bala, H. (2008), Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision Sciences, 39(2), [15] CMMI Product Team (2010), CMMI for development, version 1.3: Improving processes for developing better products and services (Rapor Nu. CMU/SEI-2010-TR-033). [16] Feiler, P. ve Humphrey, W. (1992), Software process development and enactment: Concepts and definitions (Rapor Nu. CMU/SEI-92-TR-004). [17] Wang, Y. ve King, G. (2000), Software engineering processes: Principles and applications. Boca Raton, Fla.: CRC Press. [18] Ravasi, D. ve Schultz, M. (2006), Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational culture. Academy of Management Journal, 49(3), [19] Moore, G. C. ve Benbasat, I. (1991), Development of an instrument to measure perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems Research, 2(3), [20] Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001), Using multivariate statistics (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS

Detaylı

Mustafa Değerli. Profesyonel Deneyim. Öğrenim. İlgi ve Çalışma Alanları

Mustafa Değerli. Profesyonel Deneyim. Öğrenim. İlgi ve Çalışma Alanları Yazılım veya Yazılım-Yoğun Sistem Mühendisliği İş Süreçleri Açısından Yüksek Olgunluk Seviyesinde Olan veya Yüksek Olgunluk Seviyesine Ulaşmak İsteyen Organizasyonlar için Bazı Tespitler ve Öneriler Mustafa

Detaylı

Mustafa Değerli 1 ve Sevgi Özkan 2. md@mustafadegerli.com 2 ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye. sevgiozk@metu.edu.tr

Mustafa Değerli 1 ve Sevgi Özkan 2. md@mustafadegerli.com 2 ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Ankara, Türkiye. sevgiozk@metu.edu.tr Yazılım veya Yazılım-Yoğun Sistem Mühendisliği İş Süreçleri Açısından Yüksek Olgunluk Seviyesinde Olan veya Yüksek Olgunluk Seviyesine Ulaşmak İsteyen Organizasyonlar için Bazı Tespitler ve Öneriler Mustafa

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Motivasyon Araçlarının ĠnĢaat Yönetimindeki Etkinliği

Motivasyon Araçlarının ĠnĢaat Yönetimindeki Etkinliği 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa 177 Motivasyon Araçlarının ĠnĢaat Yönetimindeki Etkinliği Hüseyin Çağlar Çöğür 1, M. Emin Öcal 2 Özet Ġnsanların iģlerini istekle yapmaları halinde

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

KULLANICILARIN BİLGİ SİSTEMİNİ KABULÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN UTAUT PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

KULLANICILARIN BİLGİ SİSTEMİNİ KABULÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN UTAUT PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 2013, s. 153-170 KULLANICILARIN BİLGİ SİSTEMİNİ KABULÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN UTAUT PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ Öz Özlem OKTAL * Bilgi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ARAŞTIRMA KONULARINI BELİRLEME TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA KONULARINI BELİRLEME TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA KONULARINI BELİRLEME TEKNİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Satı BOZKURT Ege Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi Hemşirelikte Araştırma HemĢireler var olan doğruları gerçekleģtirmek, Alanlarına yeni bilgiler

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016 Cilt: 5 Sayı: 2. Manas Journal of Social Studies 2016 Vol.: 5 No: 2

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016 Cilt: 5 Sayı: 2. Manas Journal of Social Studies 2016 Vol.: 5 No: 2 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016 Cilt: 5 Sayı: 2 Manas Journal of Social Studies 2016 Vol.: 5 No: 2 STRATEJĠK ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ ÖRGÜT ĠNOVASYONU VE ĠÇ GĠRĠġĠMCĠLĠK ÜZERĠNDEKĠ

Detaylı

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Y.Müh. Cemalettin Öcal Fidanboy

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1 Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :1 MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1 Yrd. Doç. Dr. Vedat BAL Celal

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

OKUL TEMELLİ MESLEKİ VE BİREYSEL GELİŞİM PROGRAMININ VERİMLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

OKUL TEMELLİ MESLEKİ VE BİREYSEL GELİŞİM PROGRAMININ VERİMLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü OKUL TEMELLİ MESLEKİ VE BİREYSEL GELİŞİM PROGRAMININ VERİMLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ( 01 Eylül 2007-30 Haziran 2008 Dönemi Pilot Uygulama

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ ISSN ISSN 1019-1011 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA Füsun DOBA KADEM ve R.Tuğrul

Detaylı

Özet. Anahtar kelimeler: mikro veri, makro veri, üst veri, modelleme, SDMX, istatistiksel modelleme, veri değişimi

Özet. Anahtar kelimeler: mikro veri, makro veri, üst veri, modelleme, SDMX, istatistiksel modelleme, veri değişimi İstatistiksel Veri Ve Üst Veri Modelleri Akın ÖZTÜRK 1, Tuğba TUĞCU 2 1 Türkiye İstatistik Kurumu, Harzemli Yazılım Geliştirme Grubu akin.ozturk@tuik.gov.tr 2 Türkiye İstatistik Kurumu, Harzemli Yazılım

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ G Ö R K E M G I R AY, T U R K E Y B E D I R T E K I N E R D O G A N, W A G E N I N G E N U N I V E R S I T Y, N E

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

Murat BAĞLIBEL Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü. Mustafa SAMANCIOĞLU Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü

Murat BAĞLIBEL Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü. Mustafa SAMANCIOĞLU Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 13, s. 331-348 OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN

Detaylı

Mimari Tasarım Bürolarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Denklem Modeli

Mimari Tasarım Bürolarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Denklem Modeli Mimari Tasarım Bürolarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Denklem Modeli Tülay Çivici, Serdar Kale BÜ. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Çağış 10145,

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi 258 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi Ethem Tarhan 1 Özet Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branģ dersleri olmayan ĠĢletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

MOBİL SABİS KABUL VE KULLANIMI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME

MOBİL SABİS KABUL VE KULLANIMI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Özet MOBİL SABİS KABUL VE KULLANIMI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Tuğba KOÇ 1 Aykut Hamit TURAN 2 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, gün geçtikçe daha fazla

Detaylı

TEŞEKKÜR. EĢim Behcet Çelebi, tezin analizlerinin yapılmasında yardımcı olmuģ, tezim süresince desteği ve olumlu fikirleri ile daima yanımda olmuģtur.

TEŞEKKÜR. EĢim Behcet Çelebi, tezin analizlerinin yapılmasında yardımcı olmuģ, tezim süresince desteği ve olumlu fikirleri ile daima yanımda olmuģtur. iii iv TEŞEKKÜR Yazar, bu çalıģmanın gerçekleģmesine katkılarından dolayı, aģağıda adı geçen kiģi ve kurumlara teģekkür eder. Tez danıģmanım değerli hocam Prof.Dr.Nurgün Platin, tezin oluģumundan tamamlanmasına

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI

EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE WEB TASARIMI ALP EREN DEMİRKAN 3. HAFTA ĠNSAN BILGISAYAR ETKILEġIMI Ġnsan Bilgisayar EtkileĢiminin amacı, bilgisayarı daha

Detaylı

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları

Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi (SE 344) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sistem Yazılımının Sınanması ve Geçerlenmesi SE 344

Detaylı

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr Sunu Planı İSYS Yaşam Döngüsü ve Motivasyon COBIT 4.1 (TS) ISO/IEC 27001

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ YeĢilyaprak, B. ve Kısaç, Ġ. (1999). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Atılganlık Eğitimi ve Sonuçları. Mesleki Eğitim Dergisi, 1 (1) Ocak, 12-18. ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bir Yapı Yönetimi Önerisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bir Yapı Yönetimi Önerisi 25 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bir Yapı Yönetimi Önerisi Emre Cengiz 1, Yücel Güney 2 Özet ĠnĢaat mühendisliğinin anabilim dallarından biri olan yapı yönetimi; Ģantiyede eģzamanlı ve ardıģık

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TC MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

TC MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü TC MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ÖĞRETMEN EĞĠTĠMĠNE YENĠ BĠR YAKLAġIM OKUL TEMELLĠ MESLEKĠ GELĠġĠM SÜREÇ RAPORU ( 01 Mart 2006-29 ġubat 2007 Dönemi Pilot Uygulama

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

ISSN : 1308-7274 mturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazıg-Turkey ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠSAYARI KULLANMA DÜZEYLERĠ

ISSN : 1308-7274 mturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazıg-Turkey ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠSAYARI KULLANMA DÜZEYLERĠ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0480 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: May 2011 Accepted: January 2012 Muhammed Turhan Series : 1C Firat

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Yönetimi, Kurumsal Etkinlik, Teknoloji Kabul Modeli (TKM)

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Yönetimi, Kurumsal Etkinlik, Teknoloji Kabul Modeli (TKM) 191 ÖRGÜTLERDE TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠNĠN KURUMSAL ETKĠNLĠĞĠ SAĞLAMADAKĠ ROLÜ VE TEKNOLOJĠ KABUL MODELĠ THE ROLE OF TECHNOLOGY MANAGEMENT IN ESTABLISHING INSTUTIONAL EFFICIENCY AND THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE

Detaylı

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ YÖNETĠM SÜREÇLERĠYLE BÜTÜNLEġĠK BĠR E-ÖĞRENME TASARIM MODELĠ

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ YÖNETĠM SÜREÇLERĠYLE BÜTÜNLEġĠK BĠR E-ÖĞRENME TASARIM MODELĠ BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ YÖNETĠM SÜREÇLERĠYLE BÜTÜNLEġĠK BĠR E-ÖĞRENME TASARIM MODELĠ AN E-LEARNING DESIGN MODEL INTEGRATED WITH INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE PROCESSES Yrd. Doç.Dr. Murat PaĢa UYSAL KHO

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Necdet KONAN Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Vuslat OĞUZ Öğr. Gör. Dr., Ġnönü Üniversitesi Öz: Bu araģtırmanın temel amacı, öğretmenlerin okuma alıģkanlıklarına iliģkin

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi . İnşaat Yönetimi Kongresi, -- Kasım, Bursa daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Özet Gülgün Mıstıkoğlu Motivasyon özde insanların baģarılı olmalarına,

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE KURULMA PROJESİ PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ SWOT ANALİZİ REORGANİZASYON DEĞİŞİM YÖNETİMİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-REENGINNERING SWOT ANALİZİ SWOT

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ ÇOCUKLARI ĠÇĠN SAĞLIK EĞĠTĠMĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ve ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

OKUL ÖNCESĠ ÇOCUKLARI ĠÇĠN SAĞLIK EĞĠTĠMĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ve ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı OKUL ÖNCESĠ ÇOCUKLARI ĠÇĠN SAĞLIK EĞĠTĠMĠ ÖLÇEĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ve ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ 1404 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ Özet (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma) Hasan BOZASLAN, Harran Üniversitesi,

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME BOLOGNA SÜRECĠ. Prof. Dr. Süheyda ATALAY Bologna Uzmanı Ege Üniversitesi

HAYAT BOYU ÖĞRENME BOLOGNA SÜRECĠ. Prof. Dr. Süheyda ATALAY Bologna Uzmanı Ege Üniversitesi HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BOLOGNA SÜRECĠ Prof. Dr. Süheyda ATALAY Bologna Uzmanı Ege Üniversitesi BOLOGNA SÜRECĠ 19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin

Detaylı

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın ЄfG Araştırma Geleceği şimdiden planlayın Pazar Araştırmaları Firmanızın önceliklerini ve gereksinimlerini tespit ederek, ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi sağlamak üzere organizasyonunuz için optimum

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

5.6.Depo, Ambar ve ArĢivimiz:Okulumuzda 2 adet depo, 1 adet arģiv bulunmaktadır.

5.6.Depo, Ambar ve ArĢivimiz:Okulumuzda 2 adet depo, 1 adet arģiv bulunmaktadır. 1. Ġli : Aksaray 2. Okul Adı : Cahit Zarifoğlu Ortaokulu 3. Okul Adresi : PaĢacık Mahallesi 1644 sokak No:12 4. ĠletiĢim Kurulacak KiĢinin, Adı ve Soyadı : Muhittin ALTINSOY Telefonu : 0382 212 92 94 05052571142

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI , - kadar aktif bir beraberinde ik tehditler ile kurumsal olarak i. Anahtar Terimler, tehdit modelleme Abstract Many companies run their businesses, operations, branches and businesses with other partners,

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ. Uygulama (Saat) G

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ. Uygulama (Saat) G KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı İSTATİSTİK I Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi G 201

Detaylı