Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır."

Transkript

1 Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Ersin Sapmaz Göğüs Cerrahisi Anatomi Özefageal hiatus 10 torakal vertebra hizasında, diyafragmanın sağ krusuna ait liflerin sola doğru kıvrılması ile oluşan 2-3 cm uzunluğunda müsküler bir tüneldir. Elips şeklinde olup aortik hiatusun sol ön tarafında bulunur. Özefagus ile özefageal hiatus arasında direk bir bağlantı olmayıp endotorasik ve endoabdominal fasiaların birleşimi ile oluşan ve frenoözefageal ligament adı verilen bir bağ özefagusla diyafragma arasında elastik bir bağ oluşturarak özefagusun yukarı kaymasına engel olur. Sınıflama 1. Tip I Hiatal Herni Sliding (Kayma) tip herni olarakta isimlendirilir. Gastroözefageal bileşke, midenin bir kısmıyla birlikte diyafragmatik hiatustan yukarı doğru posterior mediastene doğru kayar (Resim-1). En sık görülen tiptir. Frenoözefageal ligamentin zayıflamasıyla oluşur ve intraabdominal basınç artışı, hamilelik, obezite veya özefagusun aşırı kasılması gibi durumlar buna sebep olurlar

2 Alt özefagus sfinkterinin mekanik avantajını kaybettiğinden GÖR sıkça oluşur. 2. Tip II Hiatal Herni Paraözefageal herni veya tip II herni, Rolling Herni olarak ta isimlendirilir. Frenoözefageal ligamentin anterior ve lateralinde parsiyel zayıflama olup, gastroözefageal bileşke ve midenin kardiyası yerinde kalarak midenin fundus ve/veya büyük kurvaturu hiatustan toraksa doğru herniye olur (Resim-1). Resim 1. Tip I ve Tip II hiatal herniler 3. Tip III Hiatal Herni Miks tip hiatal herni olarakta isimlendirilir. Tip I ve Tip II herninin kombinasyonu şeklindedir. Tip I hiatal herninin genişlemesi sonrası frenoözefageal ligamanın anterior ve lateral kısımlarının zayıflaması sonrası midenin fundus kısmının yukarı herniye olması ile karakterizedir. Hem gastroözefageal bileşke hemde midenin fundusu toraks kavitesi içerisindedir. 3232

3 4. Tip IV Hiatal Herni Kompleks tip hiatal herni olarakta isimlendirilir. Diyafragma hiatusunun progresif genişlemesi sonrası mide haricinde diğer abdominal organlarında herniye olması ile karakterizedir. Transvers kolon ve omentum en sık herniye olan organlardır. İnsidans En sık görülen tip I hiatal hernidir. Tüm hiatal herniler içerisinde görülme oranı %80-85 dir. Paraözefageal hernile tüm hiatal hernilerin sadece %1-2 sini oluşturmaktadır. Fizyopatloji Hiatus bölgesi ve özefagus alt ucunun reflü önleyici etki mekanizması; 1. Diyafragma sağ kurusunun gastroözefageal bölgede kıskaç etkisi oluşturması. 2. Özefagusun mide ile birleştiği bölgedeki oblik açı. 3. İntraabdominal özefagusun valf etkisi. 4. Gastroözefageal bileşkedeki mukozanın basıç artışıyla kapanması (mukozal rozet). 5. Özefagus terminal kısmında bulunan yüksek basınçlı kas katmanı (intrinsik sfinkter). Bu fizyolojik bariyerlerin bozulmasına bağlı özefagusa geçen mide içeriği zamanla özefagus epitelini bozarak özefajite yol açar. Özefajitin ciddiyetini saptamak üzere aşağıdaki sınıflama kullanıl

4 maktadır. 1. Evre I: Orta derecede inflamasyon. 2. Evre II: Ülserasyon olmakzsızın daha ciddi inflamasyon. 3. Evre IIIa: Distal özefagusta lokalize yama tarzı ülserasyon. 4. Evre IIIb: Yaygın ve birleşmiş ülserasyon alanları. 5. Evre IV: Özefageal striktür Klinik Bulgular Tip I herniler, yıllarca belirtisiz kalabilirler ve tesadüfen görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebilirler. Sliding hernilerde özefagus ve mideden başka organın etkilenmesi çok nadir olduğundan, strangulasyon, obstrüksiyon ve inkarserasyon semptomları neredeyse gözlenmez. Hastalarda en sık özefajite bağlı substrenal yanma ve mide yanması sikayetleri bulunur. Tip II herniler sıklıkla semptomsuz olup, en sık semptom mide duvarında oluşan ülserlere bağlı kanamadır. Kanama akut olmayıp kronik kayba bağlı anemi semptomları olan aşırı yorgunluk ve bitkinlik gözlenir. Tip II ve Tip IV hernilerde ise herni büyüklüğüne ve toraks içerisine geçen organlara bağlı olarak postprandial respiratuar semptomlar ve boğulma hissi olabilir. Bu tip hernilerde en korkulan inkarserasyon ya da strangulasyon oluşmasıdır. Retrosternal ağrı ve dolgunluk ile beraberinde kusma bulunması myokard enfarktüsü ile karışabilir. Bu 325 4

5 durumda erken dönemde müdahale edilmezse hipovolemik şokla karakterize %50 mortal seyreden toksik tablo gelişir. Tanı İlk tanı göğüs filminde retrokardiyak bölgede hava keseciği gözlenmesidir. Daha büyük hernilerde, herni kesesi ve içeriği sağ hemitoraksa protrüze olabilir. En iyi tanı yöntemi baryumlu grafi olup baş aşağı dönmüş mide görüntüsü patognomiktir. Cerrahi yöntem tayini ve alt özefagus sfinkterinde bozukluk olup olmadığını saptamak amacıyla endoskopi yapılmalıdır. Gastroözefageal bileşke tayini için özefageal manometri yapılabilir. 24 saatlik ph monitörizasyonu özefajit hakkında bilgi verir. Tedavi Seçilecek tedavi şekli (tıbbi/cerrahi) hastanın durumu, semptomları ve komplikasyonları göz önüne alınarak seçilmelidir. Cerrahi tedavi endikasyonları; - Başarısız medikal tedavi - Pulmoner komplikasyonlar - Büyük hiatal herni ile rekürren göğüs ağrısı - Tekrarlayan kanama - Çok büyük sliding herni Cerrahi tedavinin amacı; 326 5

6 - Herni kesesi ve içeriğini azaltmak - Herni kesesinin toraks boşluğundan çıkarılması - Kruslarla desteklenen kapama - Midenin batına fiske edilmesi Yaklaşım yeri olarak abdomen ve torakal bölge kullanılmakla beraber açık ve kapalı yaklaşımlarda kullanılmaktadır. Anti reflü ameliyatları aşağıda özetlenmiştir. - Nissen fundoplikasyonu - Belsey transtorasik anterior plikasyon - Belsey Mark IV ameliyatı - Collins-Nissen ameliyatı - Hill gastropeksi tekniği 327 6