T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER"

Transkript

1 T.C. MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI Kayıp Şahıs Müracaatı (8 Yaşından Küçükler İçin) 2 Çocukların Mağdur Olduğu Olaylar (ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ) - Müracaat (Müşteki İfade) 2- Kayıp Şahsa Ait (2) Adet Fotoğraf 3-Kaybolan Ve Bulunan Çocuklar İçin Kayıt Formu 4-Eşkâl Bilgileri Formu -Müracaat (Mağdur İfade) 2-Müracaat (Müşteki İfade) 3-Şüphelinin Kimlik Tespiti 4-Şüpheli Çocuk İse Yakalanması 5-Fezleke Hazırlanması 6-Şüpheli Çocuğun C.Başsavcılığına Mevcutlu Gönderilmesi

2 (GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ) ADI Açık Hava Ve Kapalı Yer Toplantısı 2 Matbaa Kuruluşu 3 Siyası Parti İlçe Teşkilatı Kuruluşu 4 Tiyatro Gösterimi -Kaymakamlık Makamına (7) Kişilik Tertip Komitesi Tarafından İmzalanmış Dilekçe (Toplantının Konususun Ne Olduğu Ve Bitiş Ve Başlayış Saatleri) 2-(7) Kişilik Tertip Komitesinin Birer Suret Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi 3-(7) Kişilik Tertip Komitesinin İkametgâh İlmühaberleri 4-(7) Kişilik Tertip Komitesinin Savcılık Belgeleri (Adli Sicil Belgesi) 5- (7) Kişilik Tertip Komitesi Tarafından İmzalanmış Beyanname 6-Toplantının Yapılacağı Yere Ait Salon Tahsis Belgesi 7-Toplantıya Konuşmacı Veya Sanatçı Olarak Katılacaklara Ait Nüfus Cüzdan Fotokopileri -Beyanname Tarih Ve İmzalı Olacak 2-Form 3-İşyeri Tapu Fotokopisi Veya Kira Kontratı 4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5-İkametgâh Belgesi Kaymakamlık Makamına Dilekçe Ekinde -Yetki Belgesi (3 Adet) 2-Parti Kuruluş Bildirimi (3 Adet) 3-Sabıka Kaydı (3 Adet) 4-İkametgâh Belgesi (3 Adet) 5-Nüfus Cüzdan Sureti (3 Adet) 6-Parti Kurucularının Beyanları (Parti Kurucusu Olabilme Şartlarını Taşıdıklarına İlişkin) 7-Parti Tüzüğü -Kaymakamlık Makamına Dilekçe 2-Düzenleyen Ve Oyuncuların Kimlik Fotokopileri 3-İkametgâh ilmühaberi

3 (RUHSAT BÜRO AMİRLİĞİ) ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi -Dilekçe 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2- Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Sabıka Kayıt Belgesi, 2- Yivsiz Av Tüfeği Taşıma Ve Bulundurmasına Engel Halinin Bulunup Bulunmadığını Gösteren Doktor Raporu, 3- İki Adet Fotoğraf 4- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı Ödendi Belgesi - Dilekçe, 2- Adli Sicil Belgesi, 3- Fatura, 4- Silah 2 Gün 2 Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlara Bildirim Belgesi Düzenlenmesi

4 (MECİTÖZÜ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ) ADI - Müracaat 2- Kayıp Şahsa Ait () Adet Fotoğraf Kayıp Şahıs Müracaatı (8 Yaşından Büyükler İçin) 5 Dakika (TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ) ADI Sürücü Belgesi Alımında İlk Müracaatta İstenilen Belgeler - Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Müdürlüğünden Alınan Sürücü Sertifikası Aslı 2- Sürücü Olur Sağlık Raporu Aslı 3- Sabıka Kaydı Belgesi Aslı 4- Sürücü Belgesi Harç Makbuzu 5- Sürücü Belgesi Müracaat Formu 6- M.T. S.K Müdürlüğüne Müracaat Formu

5 2 Sürücü Belgesi Zayi, Yıpranma Ve Çeşitli Nedenlerle Yenileme İşlemleri 3 Sürücü Belgesi Fark İşlemleri 4 Dış Ülkelerden Alınmış Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürme İşlemleri 7- Şoförler ve Otomobilciler Odasından Alınan Sürücü Belgesi Dosyası 8- Nüfus Cüzdanın Aslı ve Fotokopisi 9-4 Adet Vesikalık Fotoğraf 0- Vatandaşlık Numarası - Kan Grubunu Belirtir Belge 2- Öğrenim Belgesi 3- Parmak İzi - Dilekçe 2-2 Adet Vesikalık Fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı (Vatandaşlık Numaralı ) Aslı ve Fotokopisi 4- Parmak İzi 5- Eski Sürücü Belgesi 6- Evlenme Cüzdanı Fotokopisi (Evlenmeden Dolayı Değişiklik Taleplerinde) 7- Mahkeme Kararı veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Boşanma, Ad-Soyadı, Yaş Tahsisi Vb. Durumlarda) - İlk Müracaatta İstenilen Belgeler Fark İşlemlerinde de İstenilecektir. 2- İlk Sürücü Belgesi Başka Bir tescil Kurumundan Alınmış İse Pol-Net Ortamında Sakınca Sorulduktan Sonra İşlem Yapılabilir 3- B,C,D,E Sınıfı Sürücü belgelerinden Herhangi Birisi Bulunan, Ancak Sağlık Şartlarında Sonradan Meydana Gelen Değişikliklerden Dolayı (H) Sınıfı Sürücü Olur Sağlık Raporu Alanların Mevcut Sürücü Belgeleri Geri Alınır Bu Kişi Bir Sürücü Kursuna Devam Ederek (H) Sınıfı Sürücü Sertifikası Alması Halinde, Aynı Sicil İle (H)Sınıfı Sürücü Belgesi Düzenlenir - Yabancı Sürücü Belgesinin Aslı ve Fotokopisi 2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 3- Noter veya Konsolosluk Onaylı Türkçe Tercüme 4- Şoförler Odasından Sürücü Belgesi Dosyası 5- Sürücü Olur Sağlık Raporu 6- Cumhuriyet Başsavcılığından Sabıka Kaydı 7- Sürücü Belgesi Sınıfına Göre Ödenmiş Harç Makbuzu 8-4 Adet Vesikalık Fotoğraf 9- Kan Gurubu Belirtir Belge 0- Parmak İzi Sürücü Belgesi Kendi Kurumumuzdan Verilmiş İse Sürücü belgesi Dış birimden alınmış ise gün

6 Trafik Tescil İşlemeleri Yeni Kayıt( Gümrük Şahadetnameli ) Araçlardan İstenilen Belgeler Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler Tescil İşlemlerinde Nakil Olan Araçlarda İstenilen Belgeler İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil İşlemleri 9 Araç Tescil Lpg Dönüşüm İşlemleri )Fatura veya Gümrük Şahadetnamesi 2)Uygunluk Belgesi 3)Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 4)ÖTV Ödeme Belgesi Aslı 5)Nüfus Cüzdanı (Vatandaşlık Numaralı) 6)Tescil ve Trafik Belgesi ( Trf. Tesc. Ve Dnt. Br. A ) )Noter Satış Senedi 2)Vergi İlişik Kesme Belgesi 3)Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ( Alıcı Adına ) 4)Araca Ait Eski Tescil Trafik Belgeleri 5) Nüfus Cüzdanı (Vatandaşlık Numaralı) 6)Muayene Süresi Dolmuş İse Muayenesi Yapılacaktır 7) Tescil ve Trafik Belgesi ( Trf. Tesc. Ve Dnt. Br. A ) 8)2 Adet Araç Trafik tescil ve Müracaat İşlem Formu ( Ek-) ) Noter Satış Senedi 2) Vergi İlişik Kesme Belgesi 3) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ( Alıcı Adına ) 4) Nüfus Cüzdanı (Vatandaşlık Numaralı) 5) Araca Ait Tescil ve Trafik Belgeleri ile Plakalar 6) Yeni Trafik Tescil ve Trafik Belgesi (Trf. Tesc.ve Dnt.Br.A 7) Şoförler Odasından Nakil Dosyası )İcra Müdürlüğü Vergi Dairesi Gibi Kurumlarca Düzenlenen Satış Yazısı 2)Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 3)Muayene Bitmiş İse Muayene Yapılacaktır 4)2 Adet Araç Trafik Tescil Ve Müracaat İşlem Formu (Ek-) (Şoförler Odasından) 5)Araç Şirket Adına Alınmış ise, Yukarıda Belirtilen Belgelere İlave Olarak a)ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi (aslı) b)imza Sirküleri Aslı c)ticaret Sicil Gazetesi Aslı )Fatura 2)Montaj Tespit raporu 40 Dakika 35 Dakika 35 Dakika 35 Dakika

7 0 2 Araç Tescil Unvan Ad Soyadı Değişikliği İşlemleri Trafik Tescil İşlemlerinde Belge Yenileme Ve Yıpranma Trafik Tescil Belgesi Ve Trafik Belgesi İle Plaka Zayi İşlemleri 3 Trafikten Çekme İşlemi 4 Araçlarda Renk Değişikliği İşlemi 3)İmalat Yeterlilik Belgesi 4)Karayolu Uygunluk Belgesi 5)Muayene İstasyonundan Muayene Yaptırılacak 6) 2 adet Araç Trafik tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-) (Şoförler Odasından) 7)Eski Tescil ve Trafik Belgeleri Getirilecek 8)Aracın Kayıtlı Olduğu tescil kuruluşuna müracaat Edilebileceği Gibi Herhangi Bir Tescil Kuruluşuna müracaat edilebilir )Yeni Tecil Belgesi ( Büro Amirliğimizden) 4)kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresinden vukuatlı Nüfus Örneği 5)Mahkeme Kararı veya Evlenme Cüzdanı 6)Şirketler İçin; Ticaret sicil Oda Kayıt belgesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, (Belgelerin Asılları) )Yıpranan Trafik belgelerinin Yenisi Alınacak (Büro Amirliğimizden) 4)Muayenesi dolmuş ise Muayene yaptırılacak 5)Yıpranan belge ve plakaların Yenisinin Çıkartılabilmesi İçin Aracın Kayıtlı Olduğu Tescil Kuruluşuna Müracaat Edilebileceği Gibi Herhangi Bir Tescil Kuruluşuna Müracaat Edilebilir ) 2 adet Araç Trafik tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-) (Şoförler Odasından) 2)Dilekçe 3)Trafik Belgesi Zayi Olmuş İse Muayene İstasyonundan muayene yaptırılacaktır. 4)Zayi Edilen Belge ve Plakaların Yenisinin Çıkartılması İçin Aracın Kayıtlı Olduğu Tescil Kuruluşuna Müracaat Edilebileceği Gibi Herhangi Bir Tescil Kuruluşuna Da Müracaat Edilebilir )Yeni Tescil Belgesi (Büro Amirliğimizden) (Trafikten Çekildiğine Dair Delil İçin) 4)Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi 5)Plakalar Getirilecek 6)Eski Trafik ve Tescil Belgeleri Getirilecek )Boya Değişikliği ile ilgi Düzenlenen Fatura 4)Muayene İstasyonunu da Renk Tespiti Yapılacaktır 25 Dakika 25 Dakika

8 5 Hurdaya Ayırma İşlemi 6 Motor Veya Şase Değişikliği İşlemi 7 Araç Üzerinde Yazı Ve Logo İşlenmesi )Yeni Tescil Belgesi (Büro Amirliğimizden) (Trafikten Çekildiğine Dair Delil İçin) 4)Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi 5)Plakalar Getirilecek 6)Eski Trafik ve Tescil Belgeleri Getirilecek 7)Hurdaya Ayrılan Araçlar Onarımla yenilense Bile Yeniden Tescil Edilemezler )motor satış senedi, Gümrük Şahadetnamesi ve ya fatura ile satın alınan motor Bloğunun girişi İle İlgili Son Sahibi Arasındaki Satışa Esasa Belgeler 2)Garanti Kapsamında Değiştirilen Motor Bloğu İçin Fatura ve Bu Motor Bloğunun Garanti Kapsamında Değiştirildiğine Firmanın Yazısı 3)Teknik Belge, Plan, Proje 4) 2 adet Araç Trafik tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-) (Şoförler Odasından) 5)Eski Trafik ve Tescil Belgeleri Getirilecek 6)Muayene İstasyonunu da Tespit Yapılacaktır )Araç İşleticisinin Ticari Ad ve Unvanı İle İşletmeci Kuruluşunun tanımına Yönelik Reklam Mahiyetindeki Yazı ve Resimleri, Otobüs ve Minibüslerin Arkalarına Sadece İşleticinin Ticaret, Ad Ve Unvanı Yazılabilir. 2)Aracın Muayene İstasyonundan Tespiti Yapılacaktır. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat İkinci Müracaat : İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ Yeri Yeri : MECİTÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İsim : Aydın TAŞTAN İsim : Cüneyt EPCİM Unvan : Komiser Unvan : Kaymakam Adres : Mecitözü İlçe Emniyet Amirliği Adres : Mecitözü Kaymakamlığı Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 Günümüzde vatandaşlar arasında araç muayenesi için hazırlanması ve yapılması gerekenlerin yanlış bilinmesi ya da araç muayene konusunda detaylı

Detaylı

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sürücü Belge Dosya Müracaatı 2 Zayii Sürücü Belgesi Müracaatı 3 Yıpranan Sürücü Belgesi Müracaatı 4 Tebdil Sürücü Belgesi Müracaatı T.C. MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2 TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YİVSİZ TÜFEĞİ RUHSATI 2 SİLUH BULUNDURMA RUHSATI 3 KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.NO ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Sürücü Belgesi Dosyası 2-Nüfus Cüzdanı Aslı 3-Nüfus Cüzdanın Fotokopisi(2 Adet) 4-Son 1 Yıl İçerisinde Alınmış Sağ. Raporu

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ S.NO 1 2 3 4 5 6 7 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (2.DEFA ) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (3.DEFA ) 100 CEZA

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU S.N BAġVURDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 YENĠ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN ĠSTENEN BELGELER 1. Fatura ve faturayı

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (POMEM) POLİS MESLEK

Detaylı

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemi adamıcüzdanı 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi (GEMİCİ) 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç ve

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı