EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU"

Transkript

1 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4-Trafik Sigortası(Aslı İle Fotokopisi) 5-Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-Şirketler İçin İmza Sirküsü 1-Özel tüketim vergisi Makbuzu 2-Muayene İstasyonunca Yapılmış Muayene 3-Gümrük Vezne Alındı Makbuzu 4-Şoförler Odası Satış Bürosundan Dosya 5-Trafik Sigortasının Aslı ve Fotokopisi 6-Teknik Belge (Karayolu Uygunluk Belgesi) 1-Başvuru Dilekçesi 2-İkametgah Adresi (Nüfus dairesinden) İkametgah Adresi 1 Ayı geçmiş ise plaka değişikliği yapılamıyor 4-Trafik Sigorta Aslı 5-Eski Tescil,Trafik Belgesi Ve Plakalar 6-Şoförler Odasından Dosya 4 5 İlimize Nakil Gelen Araçların Tescil İşlemleri İlimize Kayıtlı Araçların Satış Ve Devirlerinde Araçların Tescil İşlemleri 1-Trafik Sigortası 2- Eski Tescil,Trafik Belgesi Ve Plakalar 3-Şoförler Odasından Araç Nakil Dosyası 4-Satış Sözleşmesi Noterce yapılacak işlemlerde Plaka değişikliği olmaksızın satış yapıldığında, satış tarihinden itibaren 15 gün içinde Trafik kuruluşundan elden alına bilir yada posta yoluyla ikamet adresine gönderile bilir.

2 6 ADI Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak Devir İşlemleri 1-İlgili Mahkemeden Veraset İlamı Alınacak 2-Veraset İntikali Yönünden Varislerinin Adına Kaydının Yapılmasında Sakınca Yoktur Yazısı. 3-İkamet adresi değişikliği bir ayı geçti ise plaka değişikliği yapılamıyor 4-Araç Tescil dosyası 7 Araçlarda LPG Dönüşüm Sisteminin İşlenmesi Ve Sökülmesi Durumunda 1-Montaj Yapan Firmaca Verilen Fatura 2-Montaj Tespit Raporu 3-Muayene Kontrol Ve Karayolu Uygunluk Belgesi 4-Muayene İstasyonundan L.P.G. li olduğuna dair tespit. 5-L.P.G Sisteminin söküldüğüne dair TSE den onaylı teknik belge 6-Muayene İstasyonundan L.P.G Söküldüğüne dair tespit. 8 Zayiden Trafik Ve Tescil Belgesi Çıkartmak İçin 1-Başvuru Dilekçesi 2-Trafik Ve Tescil Belgesi 3-Muayene Tarihi Geçmemiş Olsa Bile, Araç Muayene Yaptırılacak 4-Çalıntı İse Mahalli Polis Merkezine Yapılan Müracaat Sureti 9 Unvan Değişikliğinde Yapılacak İşlemler 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-İmza Sirküleri 4-Oda Sicil kaydı 5-Bir Adet Yeni Ünvana göre doldurulmuş tespit formu 6-Vergi Dairesince Yeni ünvana göre verilen belge 7-Yeni Tescil Belgesi

3 10 ADI Takoğraf Taktırma Ve İşletme Durumunda 2-Takoğraf Faturası 3-Muayene İstasyonundan Tespit. 4-Tescil Belgesini Değiştirme 11 Zayiden Plaka Çıkartılması Hurda İşlemlerinde İstenilen Belgeler A Tipi Geçici Trafik Belgesi İçin (1 Yıllık) 1-İlgili polis Merkezinden Düzenlenen Müracaat Tutanağı 2-Dilekçe 3-Aracın tescil Ve Trafik Belgesi 4-2 Adet Trafik Müracat Formu 1-Vergi Dairesinden İlişik kesme Belgesi 2-Araç Sahibi Veya Kanuni Vekilince Dilekçe 3-2 Adet Tespit Formu 4-Araca ait ruhsat ve plakalar 2-Sigorta 3-Garanti Belgesi 4-Maliye Harcı 5-İmza Sirküsü 6-Oda Sicili 7-Faaliyet Belgesi 8-Vekalet 9-Noter Onaylı Güzergah Defteri 10-Yetki Belgesi 11- Bir Önceki Yıllık Belgeyi İade Etmiş Olmak

4 14 15 ADI B Tipi Geçici Trafik Belgesi ( 30 Günlük) C Tipi Geçici Trafik belgesi (01-06 Günlük) 2-Sigorta 3-Maliye Harcı 4-Taşıt Alım Vergisi Ve Ö.T.V yi Ödemiş Olmak 5-Teknik Muayenesini Yaptırmış Olmak 6-Şirketler İçin Oda Sicili Ve İmza Sirküsü 7-Fatura 8-Sürücü Ehliyet Fotokopisi 1-Fatura-Terkin-Çekme Belgesi-İhale Satışı 2-Sigorta 3-Maliye Harcı 4-Sürücü Ehliyet Fotokopisi 5-Araç Muayenesi 6-Vekalet 7-İmza Sirküsü 16 Aktarma İşlemleri İçin 1-Şoförler Odasından 2 Adet dosya 2-Her iki aracın Muayene İstasyonundan Tespiti Yaptırılarak Müracatın Yapılması

5 17 18 ADI Yeni Sürücü Belgesi Ve Fark Müracaatları İçin Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi İçin 1-Şahsın Bizzat Kendisinin Müracaatı 2-T.C.Nüfus Cüzdanın Aslı Ve Fotokopisi 3-Sürücü Kursu Müracaat Formu 4-Diploma Ya da Öğrenci Belge Fotokopisi 5-Sabıka Kaydı 6-Sağlık Raporu 7-Maliye Harç Belgesi 8-Adres Ve Telefon Bilgileri 9-4 Adet Fotoğraf 10-Sürüsü Belgesi Müracaat Formu 11- Kan Grubu Kartı 12-Kart Ücreti 13-Örnek 5 Formu 14-Parmak izi alımı 1-Sürücü Belgesinin Noterden veya Elçilikten Tastikli Tercümesi 2-Şoförlerinden Derneğinden Dosya 3-Nüfus Cüzdanının Aslı Ve Fotokopisi 4-Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin İkamet Tezkeresi 5-4 Adet Fotoğraf 6-Sabıka Kaydı 7-Sağlık Raporu 8-Kan Grubu Belgesi 9-Yabancı Sürücü Belgesinin Aslı 10-Maliye Harç Makbuzu 11-Sürücü Belgesi Ücreti 12-Örnek 5 Formu 13-Parmak izi alımı

6 19 ADI Yıpranma-Zayi Ve Çalıntı Durumunda 1-Nüfus cüzdanın Aslı Ve Fotokopisi 2-Kan Grubu Kartı 3-İsim Ve Soyisim Değişikliği Mahkeme ile ise Mahkeme kararı,evlilik nedeni ile İse Evlilik Cüzdanı Fotokopisi 4-İstenildiği takdirde Göz Doktorundan Rapor(45 Yaş Ve Üzeri İçin) 5-Sürücü Belgesi Kart Ücreti 6-Eski Sürücü Belgesi 7-3 Adet Fotoğraf 8-Çalıntı İse Polis Merkezine Yapılan Müracaat Formu 9-Parmak izi alımı.

7 1 2 3 ADI Parmak İzi Alınması Suretiyle Maduriyetinin Giderilmesi Müracaat İfadesinin Alınarak Mağduriyetinin Giderilmesi İçin Tahkikatın (Soruşturmanın Başlatılması) Çalışanlara Ve Barınanlara Ait Kimlik Bildirme İşlemleri 4 Yeşil Kart Vize İşlemleri 5 6 Hırsızlık Olayları, Kayıp Ve Çalıntı Olayları Müracaatları 155 Polis İmdat Telefonları Üzerinden İhbar,Şikayet Ve Müracaat Alınması 2-T.C.Kimlik Numarası 3-Açık Kimlik Bilgileri EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1-Varsa nüfus cüzdanı, yoksa kimlik bilgilerini şifaen öğrenip Polnet ortamından kimlik bilgileri 5-10 saniyede tespit ediliyor. 2-Kayıp Şahıslarda 2 Adet Fotoğraf. 3-Çalıntı otolar için pol-net ortamından bilgilere ulaşıyor 1-Kimlik Bildirme Kartı 2-Nüfus Cüzdanı Sureti 3-1 Adet Fotoğraf 1-Şahsın Mal varlığını gösterir diğer kurumlardan istenilen belge 2-1 Adet Fotoğraf 3-Nüfus Cüzdanı 1-Müracaat alınır 2-Kayıp Şahsa ait 2 Adet Fotoğraf Belge istenmemektedir. 24 Saat 30 Dakika 10 Dakika 15 Dakika süresiz 5 Dakika

8 ADI Toplantı Veya Gösteri Yürüyüşü Talebi Kayıp Şahıslarla İlgili yapılan müracaatlarda Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Barodan Avukat Talebinde bulunanlar Gerçek kişilerde; 18 yaşını doldurmuş 7 kişilik tertip komitesinden her üye için nüfus cüzdan fotokopisi, sabıka kaydı ile muhtevasında, talebin güzergahı ve yeri, tarihi ve saatini açıkça gösteren dilekçenin eklerine, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap edecek şahıs veya şahıslara ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve sabıka kaydı, pankart, resim, filama, levha, araç ve gereçlerin belgeleri eklenir. Tüzel Kişilerin yetkili organlarının konuyla ilgili karar evrakı istenir. 1-Bağlı bulunduğu kolluk birimine giderek müracaatta bulunmak 2-Kaybolan kişiye ait 2 Adet Vesikalık fotoğraf 3-Kayıp şahsın kimlik bilgileri 1-Matbu formun doldurulması ve Kaymakamlık Makamından havale edilmesi. 2-Cumhuriyet Savcılığından alınacak Silah Ruhsatı İçin Sabıka Kayıt Belgesi. 3-Silah taşımasına engel halinin bulunup,bulunmadığını gösteren doktor raporu 4-üç adet fotoğraf 5-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harcı ödendi belgesi. 1-Avukat Talep ettiğine dair beyanda.bulunması 10 Dakika 10 DAKİKA 1 (Bir) İş Günü 10 DAKİKA

9 ADI Şenlik Ve İşaret Fişeklerinin Kullanımı Umuma Mahsus Damgalı Pasaport (yeni) Verilmesi Umuma Mahsus Damgalı Pasaport un Temdit Edilmesi Giriş Çıkış Kayıtları (Vize İşlemleri Ve Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kayıt İşlemleri) 15 Bilgi Edinme 16 Dilekçe Hakkı EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1-Kaymakamlık Makamından havaleli Dilekçe (Dilekçede Belirtilecek Hususlar) -Kullanılacak piroteknik maddenin cinsi,miktarı- Bu maddenin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman- Bu maddenin hangi amaçla kullanılacağı. 2-Ateşleme işini yapacak olanın Valilik Makamınca verilmiş ve süresi hala geçerli olan A sınıfı belgesi ve Nüfus Cüzdan fotokopisi. 3-Kullanılacak maddenin taşıma izin belgesi 4-Nakil görevlisinin olabilecek her türlü mesuliyeti kabul ettiğine dair Taahhütname 5-Piroteknik maddeleri kullanacak kişinin Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi. 1-Nüfus Cüzdanı aslı 2-İki (2) adet biyometrik fotoğraf 3-Pasaport Harç Makbuzu 4-Pasaport Cüzdan Bedeli Makbuzu 1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-İki (2) adet usulüne uygun olarak çekilmiş fotoğraf 3-Pasaport Harç Makbuzu 4-Pasaport Talep Formu 5-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan fotokopisi veya Pasaport 1-Şahsın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 3- Adresi 1-Şahsın Adı ve Soyadı 2-İkamet Adresi 3- Adresi 1-Adı ve Soyadı 4-İkamet Adresi 1 (Bir) İş Günü 3 (Üç) İş günü Temdit işlemleri yürürlükten kaldırılmıştır. 10 Dakika 15 (On Beş) İŞ GÜNÜ 30(Otuz) İş Günü

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.NO ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Sürücü Belgesi Dosyası 2-Nüfus Cüzdanı Aslı 3-Nüfus Cüzdanın Fotokopisi(2 Adet) 4-Son 1 Yıl İçerisinde Alınmış Sağ. Raporu

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ S.NO 1 2 3 4 5 6 7 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (2.DEFA ) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (3.DEFA ) 100 CEZA

Detaylı

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2 TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YİVSİZ TÜFEĞİ RUHSATI 2 SİLUH BULUNDURMA RUHSATI 3 KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 Günümüzde vatandaşlar arasında araç muayenesi için hazırlanması ve yapılması gerekenlerin yanlış bilinmesi ya da araç muayene konusunda detaylı

Detaylı

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sürücü Belge Dosya Müracaatı 2 Zayii Sürücü Belgesi Müracaatı 3 Yıpranan Sürücü Belgesi Müracaatı 4 Tebdil Sürücü Belgesi Müracaatı T.C. MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (POMEM) POLİS MESLEK

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 ADI 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Kapsamındaki Müracaatların Değerlendirilmesi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU S.N BAġVURDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 YENĠ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN ĠSTENEN BELGELER 1. Fatura ve faturayı

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı