BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi"

Transkript

1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık Nüfus Cüzdan fotokopileri 5- Adres Bilgileri 02 Yeşilkart Başvuruları 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi 03 Kimlik Bildirim 1-Otellerde kalanlara ait Kimlik Bildirim formları 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Bankada çalışanlara ait kimlik bildirim formları 4-Nüfus Cüzdan fotokopileri 5-İşyerlerinde çalışanlara ait kimlik bildirim formu 6-Nüfus Cüzdan fotokopileri Not: Ticari amaç güden bütün işyerleri kimlik bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

2 Kanun başvuruları 1-Başvuru Belgesi 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi 05 Muhtaç Er-Erbaş Sağlık Cüzdan Talebi 1-Başvuru Belgesi 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi 4-Askerlik Belgesi 06 Polis Eşi İdari Tahkikat Başvuruları 1-Başvuru Belgesi 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi Silah Ruhsat Tahkikatı Başvuruları Sanıklara ait suç kayıtlarının iptal edilmesi 09 Önleme görevi 10 Adli hizmetler 11 Adli hizmetler 1-Silah Ruhsat istek forumu 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi 4-Sabıka kayıt belgesi 5- Doktor Raporu 6-resim 4 adet Dilekçe ile birlikte Mahkeme Kararı örneği Vatandaştan istenilen herhangi bir belge yok ancak istemesi halinde vatandaşa yardım yapılmaktadır. Müştekiye ait kimlik olayla ilgili kendi lehine olabilecek deliller Kimlik belgesi Evrak ve tahkikatlar tamamlandıktan sonra 7 gün 3 Dakika 24 saat 60 dk 60 dk

3 12 Silah Bulundurma Ruhsatı 2-4 adet resim 3-Doktor Raporu (heyet) 4-Savcılıktan arşivli sabıka kaydı (Suç kaydı bulunanlar Mahkeme kararını getirecek) 5-Nüfus Cüzdanı fotokopisi 6-Silah Ruhsat harç makbuzu 7-Parmak izi 8-Ruhsatı olanlar tespit için silahı getirecek 9- Silah ruhsat istek formu 1-Yeni Ruhsat alacaklar ve işlemleri 7 gün 2- Devir alacaklar için dosya nın ilgili birimlerden gelmesinden itibaren 7 gün 13 Mermi Satın Alma Belgesi 2-Silah Ruhsatı fotokopisi 14 Adres Değişikliği ve Atış için Nakil Belgesi 15 Silah Taşıma Ruhsatı (10.Mad.) Emekli Kamu Görevlisi Tabanca Taşıma Ruhsatı 1-Emniyet Müdürlüğüne hitaben 2-2 adet resim 3- Ruhsat Fotokopisi 2-4 Adet resim 3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi 4-Parmak izi 5-Silahın menşei belgesi 5 gün

4 6-Emeklilik tarihi itibari ile 6 ayı geçirmiş olanlardan Doktor Raporu ve Adli Sicil Kaydı 7- Silah ruhsat istek formu 16 Silah Taşıma Ruhsatı (8.Mad.) Kamu Görevlisi Tabanca Taşıma Ruhsatı 2-4 Adet resim 3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi 4- Görev Belgesi 5-Silahın menşei belgesi 6- Silah istek formu 5 gün 17 Havai Fişek Talebi 2-Sigorta 3-Taahhütname 4-A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 18 Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi (2521 SK:) 2-4 adet resim 3-Doktor Raporu (Psikiyatri ve Nöroloji ) 4-Savcılıktan arşivli sabıka kaydı (Suç kaydı bulunanlar Mahkeme kararını getirecek) 1-Yeni Ruhsat alacaklar ve yeniletenler için 5 gün 2- Devir alacaklar için dosyanın ilgili birimlerden gelmesinden itibaren 1 hafta

5 19 Araç Trafikten Men 5-Nüfus Cüzdanı fotokopisi 6- harç makbuzu 7-Parmak izi 8-Ruhsatı olanlar tespit için Av Tüfeğini getirecek K.Y.T.K nun 34,23,32,31,30,65 ve 91 maddelerinden Ruhsat sahibinin olmaması durumunda Muvafakatname ile şahsa teslim edilir. 30 dakika Sürücü belgesiz ve Yetersiz Sürücü belgelerinden savcılığa sevk edilmesi Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler 22 Devir işlemlerinde istenilen belgeler Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve T.C numarası 1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi, 2-Uygunluk Belgesi, 3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası, 4-ÖTV ödeme belgesi aslı, Vatandaşlık numarası, 5-Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan), Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası, 6- Ek-1 2 adet 1-Noter Satış senedi, 2-Vergi İlişik Kesme Belgesi, 3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına), 4-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri, 30 dakika

6 5-Vatandaşlık numarası, 6-Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan), 7-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 8-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1), NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.c)faaliyet belgesi 23 Belge yenileme (yıpranma) Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan), Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek- 1), Dilekçe, Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı, olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 24 Tescil belgesi ve trafik belgesi ile plaka zayii Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat

7 25 Trafikten çekme işlemi İşlem Formu (Ek-1), Dilekçe, Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan), İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1), Dilekçe, Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi, Plakalar getirilecek, Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek. Plaka zayi 2 saat Belge yenileme 26 Hurdaya ayırma işlemi 1.Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3. Dilekçe 4.Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi 5. Plakalar getirilecek 6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek 7. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil

8 edilemezler Nakil olan araçlarda istenen belgeler Veraset intikali yoluyla yapılacak işlemlerde istenen belgeler 1. Noter satış senedi, 2. Vergi ilişik kesme belgesi, 3. Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma yapılmaktadır.), 4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına), 5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar, 6.Vatandaşlık numarası, 7. Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 8.Şoförler Odasından Nakil Dosyası 9- Ek-1 2 adet 1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden), 2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) 3. Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi, 4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına), 5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri, 6. Vatandaşlık numarası, 7.Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

9 29 İcra kanalı ile satılan araçların tescil işlemleri 30 Sürücü belgesi müracatında istenen belgeler 31 Kayıp sürücü belgesinin yeniden çıkartılması 8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 9.Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 1. İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı,2. Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı3. Trafik sigortası 4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 5-Trafik belgesi 6- Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı 1.Sertifikanın aslı. 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 3. Diploma aslı. 4. Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) 5. Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli) 6. Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli) 7. Kan grubu belgesi 8. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre) 9. Dört (4) adet fotoğraf 10. Sürücü belgesi kart ücreti TL, 11. Öğrenim belgesi 12. MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi) 1.Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış. 1 gün

10 32 Yıpranma veya kimlik değişikliğinden dolayı sürücü belgesi değişimi 33 Pasaport İşlemleri 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 4. Üç (3) adet fotoğraf,5.sürücü belgesi kart ücreti TL 1.Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış. 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 3.Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 4. Üç (3) adet fotoğraf,5. Eski Sürücü belgesi. 6.Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi, Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği) 7.Sürücü belgesi kart ücreti TL Kimlik aslı 2- Kimlik Fotokopisi 3-4 resim 5- Harç Makbuzu 6- Müracaat formu 7-Çocuklar için muvafakatname (Başka Trafik Birimlerinden alınan sürücü belgeleri bir sonraki gün verilir 1 gün (Başka Trafik Birimlerinden alınan sürücü belgeleri bir sonraki gün verilir 1 işgünü

11 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Murat KARAKAYA İsim : Servet SARIÇİÇEK Unvan : İlçe Emniyet Müdür Yrd. Unvan : İlçe Emniyet Müdürü Adres : Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Adres : Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Tel : 0212/ Tel : 0212/ Faks : 0212/ Faks : E-Posta : E-Posta :

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 Günümüzde vatandaşlar arasında araç muayenesi için hazırlanması ve yapılması gerekenlerin yanlış bilinmesi ya da araç muayene konusunda detaylı

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ VALİLİĞİ. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Belgeleri Büro Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sürücü Belge Dosya Müracaatı 2 Zayii Sürücü Belgesi Müracaatı 3 Yıpranan Sürücü Belgesi Müracaatı 4 Tebdil Sürücü Belgesi Müracaatı T.C. MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ

CEZA İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ S.NO 1 2 3 4 5 6 7 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (2.DEFA ) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (3.DEFA ) 100 CEZA

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU S.N BAġVURDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 YENĠ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN ĠSTENEN BELGELER 1. Fatura ve faturayı

Detaylı

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2

TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT HİZMET STANDARTLARI EK-2 TEKMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH RUHSAT SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YİVSİZ TÜFEĞİ RUHSATI 2 SİLUH BULUNDURMA RUHSATI 3 KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.NO ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Sürücü Belgesi Dosyası 2-Nüfus Cüzdanı Aslı 3-Nüfus Cüzdanın Fotokopisi(2 Adet) 4-Son 1 Yıl İçerisinde Alınmış Sağ. Raporu

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S.NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu,

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 ŞİRKETİ FAALİYET İZNİ VE SONA ERDİRİLMESİ EĞİTİM KURUMU EĞİTİMİ VE İZNİ ALARM MERKEZİ

Detaylı

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemi adamıcüzdanı 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

İSTENİLEN BELGELER. ADRES :Kaymakamlık TEL :0252 261 70 44 TEL :0252 262 40 03 FAKS :0252 261 70 44 FAKS :0252 262 12 17

İSTENİLEN BELGELER. ADRES :Kaymakamlık TEL :0252 261 70 44 TEL :0252 262 40 03 FAKS :0252 261 70 44 FAKS :0252 262 12 17 HİZMETİN TAMAMLAMA 2.Sağlık Raporu, ) Yivli Av Tüfeği Ruhsatı 3.T.C.Kimlik Numarası, 4.Adli Sicil Beyanı, 5.Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 4 (adet) Fotoğraf, 6.Avcılık Belgesi, Devir alacaklar için, dosya İl

Detaylı

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMET BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Meskende Silah

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı