Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July ISSN : Elazig-Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey"

Transkript

1 ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN : nesa.com Elazg-Tkey BULANIK MANTIK İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM: TİP-2 BULANIK MANTIK ÖZET Blanık mantık sstemlede, kelmelen faklı nsanla çn faklı anlamlaının olması, blgnn aynı göüşte olmayan zman gbndan alınması, blanık mantık sstemle haekete geçen ölçümlen güültülü olması gb nedenleden dolayı belszlkle vadı. B makalede, blanık mantığın yen b açılımı olan ve belszlkle modelleyp etksn azaltan tp-2 blanık mantık ve tp-2 blanık küme şlemlene genel b bakış snlmşt. Amaç, tp- 2 blanık mantık teok konlaını, tanımlamalaı ve yapılan çalışmalaı vglamaktadı. Anahta Kelmele: Tp- Blanık Mantık, Tp-2 Blanık Mantık, Tp-2 Blanık Küme, Belszlk A NEW APPROACH FOR FUZZY LOGIC: TYPE-2 FUZZY LOGIC ABSTRACT Fzzy logc system have an ncetanty becase of ods mean dffeent thngs to dffeent people, data obtaned fom epets ho don t all agee, measements that actvate the FLS ae copted by nose. In ths pape, e pesent a svey of opeatons on type-2 fzzy set and type-2 fzzy logc hch s a ne defnton of fzzy logc, model and mnmze the effect of ncetanty. The man focs of ths pape s on the theoetcal topcs, th descptons of hat they ae, and hat has been accomplshed. Keyods: Type- Fzzy Logc, Type-2 Fzzy Logc, Type-2 Fzzy Set, Uncetanty

2 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H.. GİRİŞ (INTRODUCTION) Tp-2 blanık küme kavamı, lk olaak klask (tp-) blanık kümelen b zantısı olaak snlmşt. Tp-2 blanık kümele, b blanık küme çn tam b üyelk fonksyonnn bellenemedğ dmlada oldkça kllanışlıdı; dolayısıyla, b kümele, belszlklen üstesnden gelmede çok etknd. Ancak üçüncü boytndan dolayı çzmn zolaşması, hesaplamalaın daha kamaşık olması gb nedenleden tp-2 blanık kümele anlamak tp- blanık kümele anlamaktan daha zod. B zolklaa ağmen tp-2 blanık kümele; tahmn (TSK/çelk bant sıcaklığı), kümeleme (blanık c otalamala algotması), kontol (entege gelştme platfom, oansal kontol, Bck DC-DC dönüştüücüle, obot ftbol oynlaı, sıvı sevyes, otonom haeketl obotla, doğsal olmayan sstemlen adaptf kontolü), ve tabanlaı, kaa veme, sağlık (klnk tanı, ayııcı tanı), Hdden Makov modelle (ses tanıma), model sınıflandıma, sn ağlaı, kalte kontol (ses hopalöle), kablosz letşm (kablosz sensöle) vb. alanlada yglanmıştı [, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2 ve 22]. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) B makalede tp-2 blanık mantığın daha y kavanmasını sağlayacak tp-2 üyelk fonksyon (type-2 membeshp fncton), kncl üyelk fonksyon (seconday membeshp fncton), bncl üyelk (pmay membeshp), knc deece (seconday gade), Belszlğn Ayakz (Footpnt of Uncetanty, FOU), gömülü (embedded) küme kavamlaı ve tp-2 blanık küme şlemle snlmşt. Amaç tp-2 blanık mantık kllanılaak yapılacak çalışmalaa ışık ttmaktı. 3. TİP-2 ÜYELİK FONKSİYONLARI (TYPE-2 MEMBERSHIP FUNCTION) Blanık mantık sstemlede üyelk fonksyonlaı, gş ve çıkışlala lşkl olaak kallaın vasayım (antecedent) ve sonç (conseqent) kısımlaında ye alı. Blanık kümele tanımlayan üyelk fonksyonlaı tp- ve tp-2 olmak üzee kye ayılabl. Belszlğ daha y fade edeblme gücü olan tp-2 blanık mantık çn tanımlanan üyelk fonksyonlaı, klask blanık mantık olaak blnen tp- üyelk fonksyonlaından yola çıkılaak ncelenecekt. Tek değşkenl A tp- blanık kümes A (, A ()) () olaak göstel. Tüm le çn tp- üyelk fonksyon, A () 0 le aasında olmalıdı. Tp- üyelk fonksyon k boytld. Üyelk fonksyonndak dlsel etketlen seçm sebestt. Öneğn Şekl de sıcaklık çn beş tane dlsel etket tanımlanmıştı (Negatf Büyük, Negatf Ota, Sıfıa Yakın, Poztf Ota, Poztf Büyük). Ayıca üçgen şeklnde üyelk fonksyonlaı kllanılmıştı. Üyelk fonksyonlaını çzeken üçgenlen mekezlenn neede olacağı, taban genşlklenn ne kada olacağı, ne kada üst üste bnecekle gb kaala önemld. Tp-2 blanık küme ve üyelk fonksyonlaının belszlğ modelleme özellğnden dolayı b kaalaın çoğna htyaç dylmamaktadı [23, 24, 25 ve 26]. 542

3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Şekl. Tp- üyelk fonksyonlaı (Fge. (Type- membeshp fnctons)) Elemanlaın üyelğ 0 veya olaak bellenemedğnde tp- blanık kümele kllanılı. Benze şeklde koşlla çok blanıksa yan üyelk deecesn [0, ] aasında bellemede poblem yaşanıyosa, tp-2 blanık kümele kllanılı. (B fk lk kez 975 yılında Zadeh taafından le süülmüştü) [27]. Ancak b göüş tp-2 kümele kllanmak çn olağanüstü blanık koşllaa sahp olnması geektğ anlamında değld. Eğe belszlğn tam değe bellenemyosa (üyelk deeces net olaak bellenemyosa), tp- yene tp-2 blanık kümele kllanmak daha doğ olacaktı. B şeklde düşünüldüğünde, belszlğ sonl tpte b blanık kümenn temsl edemeyeceğ söylenebl. B dmda, belszlğ tamamen göstemek çn tp- blanık kümesn kllanma htyacı dyl. Ancak patkte b mümkün değld. B yüzden bazı sonl tp blanık kümele kllanılı. Şekl 2 (a) dak tp- üyelk fonksyon üçgenn solndan ve sağından çeştl mktalada noktalaı kaydıılaak blanıklaştıılmış olsn. Şekl 2 (b) ye bakılısa de dkey çzgnn blanık kısımla kesştğ noktalada üyelk fonksyon bden fazla değe almıştı. B değele aynı ağılığa sahp olmak zonda değld ve b noktalaa b genlk dağılımı yglanabl. B bütün çn yapılısa tp-2 blanık kümele tanımlayan üç boytl üyelk fonksyon yan tp-2 üyelk fonksyon elde edl. Şekl 2. a) Tp- üyelk fonksyon (b) Blanıklaştıılmış tp- üyelk fonksyon c) FOU(Belszlğn Ayak İz) (Fge 2. (a) Type- membeshp fncton (b) Bled type- membeshp fncton c) FOU) 543

4 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. B tp-2 blanık kümes le göstel ve, J [0,] olmak üzee tp-2 üyelk fonksyon (, ) şeklnde tanımlanı, yan ((,), (,)), J [0,] 0 (,) (2) olaak fade edl. ayıca (,)/(,) J [0, ] (3) J şeklnde de göstelebl [28]. Denklem (3) dek ve nn bleşmn göste. Önek : Şekl 3 ayık ve çn (, ) göste. Bada ={,2,3,4,5} U={0,0.2,0.4,0.6,0.8,} J={0,0.2,0.4} J2={0,0.2,0.4,0.6,0.8} J3={0.6,0.8} J4=J2 J5=J d. B değele (, ) 0 A oldğ dmla çn velmşt. He dkey çzg (,) çftne kaşılık gelen (, ) değen temsl ede. A Şekl 3. Önek b ayık tp-2 üyelk fonksyon (Fge 3. Eample of a type-2 membeshp fncton) Denklem (2) dek J [0, ] sınılaması tp- üyelk fonksyonndak 0 A () le aynıdı. Yan blanıklaştıma olmazsa A () ve 0 A () şatıyla tp-2 üyelk fonksyon tp- üyelk fonksyonna ndgenebl. Tanım : n he değende ( ), ve (, ) eksenle (, ) ın dkey paçasıdı. (, ) ın dkey paçası kncl üyelk fonksyon olaak adlandıılı. (, ) ( ) f ()/ ' [0, ], J 544 J 0 f '() (4) Tp- blanık küme olan kncl üyelk fonksyon, kncl küme olaak da göstelebl. B göüşe dayanaak tp-2 blanık küme tüm kncl kümelen bleşm olaak (, ()) (5)

5 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. veya ()/ şekllende de tanımlanabl [29]. J f ()/ J [0,] (6) Tanım 2: İkncl üyelk fonksyonnn domen n bncl üyelğ olaak adlandıılı. Denklem (6) da çn [0, ] de n bncl üyelğ J d. Tanım 3: İkncl üyelk fonksyonnn genlğ knc deece (sevye) olaak adlandıılı. Denklem (6) da f ( ), denklem (2) de (, ) (, J ) knc deeced. Eğe ve J ayılısa, denklem (6) nın sağ taafı J J f ()/ = N J f( ()/ = M k f ( k )/ k... MN k f N ( Nk )/ Nk N (7) olaak yazılabl. B denklemde, N değee ve he b değe de M değee ayılmıştı. Eğe ayıma şlemnde k la eştse M =M 2 =...=M N M ol. İkncl üyelk fonksyonlaını tanımlamada çok sayıda seçenek vadı. Genelde kncl üyelk fonksyonnn sm le tp-2 üyelk fonksyonnn sm blkte kllanılı. Öneğn kncl üyelk fonksyon Gassan se (, ) A Gassan tp-2 üyelk fonksyon olaak söylen. Ayıca tp- blanık kümele / F ()/ veya / F ( ) şeklnde tp-2 blanık kümele olaak da göstelebl. / F ( ) n anlamı, knc deece= oldğnda kncl üyelk fonksyonnn domennde ( F ( ) bncl üyelğnde) sadece b değee sahp olmasıdı. Önek 2: Şekl 3 den göüldüğü gb = de kncl üyelk fonksyon a/0+b/0.2+c/0.4, bncl üyelk değele =0,0.2,0.4 ve knc deecele sıasıyla a,b,c d. Önek 3: çn f (), J [0, ] se kncl üyelk fonksyon aalıklı (nteval) kümed [30 ve 3]. Aalıklı kncl üyelk fonksyonlaı n bncl üyelğndek belszlğ yansıtı. Aalıklı kümele alan aalığıyla [l,] veya [c-s,c+s] şeklnde fade edl. l sol btş noktası c=(l+)/2 sağ btş noktası s=(-l)/2 545

6 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Tanım 4: Tp-2 blanık kümenn he kncl üyelk fonksyonnn, değene eşt sadece b tane knc deeces oldğ faz edlse, temel (pncpal) üyelk fonksyon tüm b noktalaın bleşm olaak kabl edl. pncpal( ) /, f () (8) Aalıklı kncl üyelk fonksyonlaı çn temel üyelk fonksyon se, bncl üyelklen ota noktalaının bleşm olaak tanımlanabl. Tanım 5: tp-2 blanık kümesnn bncl üyelğndek belszlk, Belszlğn Ayakz (Footpnt of Uncetanty, FOU) olaak adlandıdığımız sınılı b bölgeden olşmşt. FOU, tüm bncl üyelklen bleşmd. FOU ( ) (9) J FOU çok kllanışlıdı, çünkü FOU sadece tp-2 üyelk fonksyonna özgü doğal belszlklee dkkat çekmez aynı zamanda tp-2 üyelk fonksyonnn tüm knc deecele çn çok ygn tanımlama olanağı sağla. Önek 4: Şekl 4 dek taalı bölge b FOU öneğd. Taalı FOU bölges aalıklı tp-2 blanık kümey ( A (, )) göstemekted. Ayıca şekl 4 k noktada bncl ve kncl üyelk fonksyonlaını da göstemekted. Şekl 4. (a) Tp-2 blanık kümes çn FOU (taalı bölge), J ve J 2 bncl üyelkle le A ( ) ve A ( 2 ) kncl üyelk fonksyonlaının ve 2 noktalaında göstem (b) Aalıklı küme olan kncl üyelk fonksyonlaı (Fge 4. (a) FOU fo a type-2 fzzy set, The pmay membeshps, J and J 2 and the assocated seconday membeshp fnctons A ( ) and A ( 2 ) ae shon at the to ponts ve 2 (b) The seconday membeshp fnctons ae nteval sets) Şekl 5 te şekl n belsz vesyon göülmekted. 546

7 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Şekl 5. Şekl dek üyelk fonksyonlaı çn FOU la (Fge 5. FOUs fo the Fge membeshp fnctons) Tanım 6: tp-2 blanık kümesnn, gömülü (ç çe gmş) kümele olaak adlandıacağımız e tp-2 blanık kümelenn bleşmnden (toplanaak b aaya getlmesnden) olştğ düşünülebl. Bada tp-2 blanık küme f ( )/ e U [0, ] olaak fade edl. e J (0), n he değende sadece b tane bncl üyelğe ( ) sahpt. f ( ) knc deece ve J d. e üyelk fonksyonnn çzm üç boytl kıvımlı b düzleme benze. Şekl 6 da aalıklı tp-2 kümes çn ç çe gmş tp-2 kümes önek göstelmşt. Şekl 6. Tp-2 blanık kümes çnde gömülü tp- küme öneğ (nce aalıklı çzg) (Fge 6. Eample of an embedded type- set (thck dashed lne) n a type-2 fzzy set) ve f ( Ayık ve U çn, ),f e 2 N ç çe gmş tp-2 kümes N elemanlıdı J,J,..., J den (, 2,..., N ) olaak 2 ( çemekted. N ),...,f N ( N ) knc deecelene sahp b eleman e f ( )/ J U [0, ] () 547

8 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. çne yeleştlmş N e kümes M e nn toplamıdı. Önek 5: Şekl 7, şekl 6 da göstelen tp-2 üyelk fonksyon çn 450 ç çe gmş tp-2 kümeden k tanesn göstemekted. Ayık ve U çn, ç çe gmş tp- kümes A Ae / J U [0,] (2) olaak fade edl. Ae kümes denklem (0) dak e kümesnn tüm bncl üyelklenn bleşmd ve çok sayıda A e vadı. e Şekl 7. Şekl 3 de göstelen tp-2 üyelk fonksyonlaı le lşkl ç çe gmş tp-2 kümele öneğ (Fge 7. Eample of an embedded type-2 sets, each assocated th the type-2 membeshp fncton depcted n Fge 3) Ayık ve U çn, ç çe gmş tp- kümes A e, J,J,, J n he bnden N elemana sahpt (, 2,, N ). 2 N N Ae / J U [0,] (3) e A kümes denklem () dek e kümesnn tüm bncl üyelklenn bleşmd ve N M Ae nn toplamı kadadı. Önek 6: Şekl 7 de göstelen k ç çe gmş tp-2 kümenn, tp- kümelele bleştlmş şekl 0/+0.4/2+0.8/3+0.8/4+0.4/5 ve 0.2/+0.8/2+0.6/3+0.2/4+0.2/5 d. Tanım 7: FOU, üst ve alt üyelk fonksyonlaı olaak adlandıılan fonksyonlala da tanımlanabl. Üst ve alt üyelk fonksyonlaı tp-2 blanık kümesnn FOU sının sınılaı olan k tane tp- üyelk fonksyond. Üst üyelk fonksyon FOU ( ) nın üst sınııdı ve çn ( ) şeklnde göstel. Alt üyelk fonksyon FOU (A ) nın alt sınııdı ve A çn ( ) şeklnde göstel. 548

9 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. () FOU ( ) ve () FOU(A) (4) İknc üyelk fonksyonnn alanı [0,] aasında olması geektğnden üst ve alt üyelk fonksyonlaı he zaman vadı. Denklem (9) dan FOU ( ) J ve FOU ( ) J ol. J ve J J n üst ve alt sınılaını göste. Bndan dolayı ( ) J ve ( ) J d. Denklem (6), alt ve üst üyelk fonksyonlaı le çn (,) ()/ J f ()/ f ()/ [ (), ()] (5) şeklnde fade edlebl. İkncl üyelk fonksyonlaı aalıklı küme se denklem (5), J / / (), ()] (6) [ olaak göstel. Tp-2 üyelk fonksyonlaı çn dlsel etketle, alt ve üst üyelk fonksyonlaından faydalanılaak fade edl. Şekl 8 de göstelen elemanında tp- dm ncelendğnde, dmnda b belszlk yokt. Çünkü n b değe sadece F 4 =Medm Postve (Poztf Ota) blanık kümesnde değe almıştı. Ancak elemanı, F 5 =Vey Postve (Poztf Büyük) ve F 4 =Medm Postve (Poztf Ota) kümelenn ksnde de değe aldığından elemanında dm faklıdı. Konşma sıasında b dm fade edlken, F 5 n b kada üyes F 4 ün b kada üyesd denlemez. Bnn yene hangsnn daha fazla üyes se o üyelk fonksyonyla söylen. Velen P tane blanık küme çn; L() ag ma F [ F ('), F ('),, F (')] 'd. (7) 2 P Şekl 8. Tp- blanık kümele çn dlsel etketle (Fge 8. Lngstc label fo type- fzzy sets) 549

10 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Aynı şeklde şekl 9 da velen elemanında tp-2 dm ncelendğnde, dmnda yne b son yokt, dlsel etket velebl. k blanık kümenn de üyesd ve b şeklde tanımlamak zod. Tanımlama çn şöyle b yaklaşım zlenmşt: Şekl 9. Tp-2 blanık kümele çn dlsel etketle (Fge 9. Lngstc label fo type- fzzy sets) (,) F ve (, ) 4 F tp-2 üyelk fonksyonlaının FOU laı 5 sıasıyla FOU(F 4 ) ve FOU(F 5 ) şeklnde tanımlanı. F 4 ve F ve 5 F F 5 5 n üst ve alt fonksyonlaıdı. 550 F F 4 4 ün, dkey çzgsnn, F 4 ün FOU sı le kesştğ kısım nceleneek f ' () [ ( ), ( )] lşks klsa knc deece üyelk F 4 F 4 cg fonksyonnn ağılık mekez f (F '' 4) le göstel[32]. Aynı şeklde cg f (F cg '' 5) de bln ve f (F cg '' 4) ve f (F '' 5) kaşılaştıılı. Eğe cg f (F cg '' 4) > f (F '' 5) se F 4 ün, değlse F 5 n üyesd den. Velen P tane tp-2 blanık kümes çn; cg cg (L ) ag ma [f (F ),f (F ),,f (F ' ' 2 ' P) d. (8) F 4. TİP-2 BULANIK KÜMELER ÜZERİNDE İŞLEMLER (OPERATIONS ON TYPE-2 FUZZY SETS) Üyelk fonksyonlaı F (y) ve (y) F le tanımlı F 2 ve F 2 tp- blanık kümele le mamm t-nom ve mnmm t-nom kllanaak yapılan bleşm, kesşm ve tümleyen şlemle, F (y)/ y (9) y Y F F2 (y)/ y (20) y Y F 2 F F (y) ma[ F (y), (y)] y Y (2) 2 F2 F F (y) mn[ F (y), (y)] y Y (22) 2 F2 (y) (y) y Y (23) F F (y) (y) y Y (24) F 2 F 2 cg

11 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. şeklnde fade edl [33, 34 ve 35]. Cebsel çapma da, dğe b t-nom şlemd. Genellkle blanık kümelen mühendslk yglamalaında ve lojkte kllanılı. F F (y) F (y) (y) y Y (25) 2 F2 Genşleme İlkes: Zadeh n Genşleme İlkes tp-2 blanık kümelen bleşm, kesşm ve tümleyen hesabında kllanılan b aaçtı [36]. A, A 2,..., A sıasıyla, 2,..., de tp- blanık kümele ve B (f A,A 2,...,A ) olsn. Zadeh n Genşleme İlkesne göe: B (y) sp (,..., ) 0 f (y) mn{ f f A ( ),..., (y) Ø A ( )} d. (26) y f (,, ) oldğndan, (y ) kümesn göste. f noktalaının,, Denklem (26) yı elde etmek çn önce y f (,, ) çn,, ) değele sona da A ( ),, A ( ) ve mn{ A ( ),, A ( )} ( (,, değele blnmalıdı. Eğe ) den olşan bden fazla küme y (f,,) y sağlasa, b posedü dğele çn de tekalanı ve B (y ) çn mnmalaın en büyüğü seçl. Zadeh n Genşleme İlkele mnmm t-nom ve mamm t-conom kllanaak tanımlanmıştı. f (A,, A) y blmak çn çapma, toplama şlemle kllanılmamaktadı. Bnn yene doğdan denklem (26) dan çıkaılan, bleşm çn mamm şlem ve mnmm çn de genel t-nom ( ) kllanılı. f (A,, A)... ( = ( A 2 2 ( ) f(,, A ) (27) 4.. Genel Tp-2 Blanık Kümele Üzende İşlemle Genel tp-2 blanık kümelen teok ve cebsel şlemle çn ve B tp-2 blanık kümele, ()/ [ f ()/ ] J [0,] (28) J B ()/ [ g ()/ ] J B J şeklnde tanımlanabl. [0,] (29) 4... Teok İşlemle Bada ve B tp-2 blanık kümelenn bleşm, kesşm ve tümleyen fomülle velecekt. Tp-2 Blanık Kümelenn Bleşm ve B tp-2 blanık kümelenn bleşm, ve B kümelenden faklı b tp-2 blanık kümed. 55

12 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. B (,v) ()/ h (v)/ v B B v (30) v J [0,] v v J [0,] h (v)/ v f ()/, g ()/ (), () B J J (3) () ve ( ) tp- blanık kümeled., kncl üyelk B fonksyonnn t-conom fonksyond. t-conom fonksyon olmasının neden, denklem (2) den de göüldüğü gb k tane tp- blanık kümenn bleşmnn üyelk fonksyonnn t-conom a eşt olmasıdı. Denklem (27) den, f ()/, g()/ f () g ()/ (, ) (32) J J J J ve denklem (30), (32) den; olaak bln. B (v)/ v v v J [0,] h f () g ()/( ) (33) J Denklemdek mnmm veya çapmayı, se bleşmn göste. Denklem (33), J J J nn B f () J J şeklnde fade edlebl. g()/ v ( ) B () (34) Denklem (34) de v ve katılma (jon) şlemn göste. Tp-2 Blanık Kümelen Kesşm ve B tp-2 blanık kümelenn kesşm ve B kümelenden faklı b tp-2 blanık kümed. B (, v) ()/ B B (35) ( A B B () denklem ) olaak bln. Denklem (36), B f () J J B f () J J denklem le benze şeklde g ()/( ) (36) g ()/ v ( ) Π B () (37) şeklnde fade edlebl. Denklem (37) de v ve Π blşma şlemn göste. 552

13 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Tp-2 Blanık Kümesnn Tümleyen tp-2 blanık kümesnn tümleyen, kümesnden faklı b tp-2 blanık kümed. (, v) ()/ Denklem (23) ve (27) den, (38) () J f ()/( ) () (39) olaak bln. olmszlk (negaton) şlemn göste. Önek 3-: () 0.5 / / 0. ve 0.3 / / 0. B () 8 olsn. Denklem (34) den ( B ( ) =( 0.5 / / 0. ) ( 0.3 / / 0. 8) B ) 0.5 = =0.3/ / / /0.8 =ma{0.3,0.3}/0.4+ma{0.5,0.7}/0.8 =0.3/ / Denklem (37) den ( Π B ( ) =( 0.5 / / 0. ) Π( 0.3 / / 0. 8) B ) 0.5 = =0.3/0+0.5/0+0.3/0.+0.7/ =ma{0.3,0.5}/0+ma{0.3,0.7}/0. =0.5/0+0.7/0. Denklem (39) dan ( ) () =0.5/(-0)+0.7/(-0.)=0.5/+0.7/0.9 olaak bln Cebsel İşlemle Çapma ve toplama gb cebsel şlemle genşleme lkesnden faydalanılaak tanımlanmıştı. Toplama İşlem F ve G blanık kümelenn toplamı, F U f()/ U W G g()/ W F G [f() (g )]/( ) (40) olaak fade edl. t-nom mnmm veya çapmayı göste. 553

14 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. Çapma İşlem F ve G blanık kümelenn çapımlaı, F G [f() g ()]/( ) (4) U W olaak fade edl. göste. t-nom mnmm veya çapmayı 4.2. Aalıklı Tp-2 blanık Kümele Üzende İşlemle Aalıklı tp-2 blanık kümele, şlemlenn kolay olması nedenyle tp-2 blanık kümeleden daha çok kllanılıla Teok İşlemle Bada aalıklı tp-2 blanık kümele çn katılma ve blşma şlemle velecekt. Tp-2 Blanık Kümele İçn Katılma (Jon) İşlem F ve G [ l f,f ], [ lg,g ] aalığında tanımlı k aalıklı tp- blanık küme olsn. F ve G aasındak katılma şlem, J [l f,f ] ve J [l g, g] olaak beltlse, F G= J /( ) (42) J şeklnde fade edl. n=k se: F F 2... F k = q [( l l 2 l ),( 2 k k / q (43) )] n=k+ se: F F 2... F k+ =(F F 2... F k ) F k+ = q [( l l 2 l ),( 2 k k / q )] [ l k, k ] / = g [( l l 2 l k ) l k,( 2 ) k k / g ] = g [( l l 2 l k l k ),( 2 k k )] / g d. (44) Tp-2 Blanık Kümele İçn Blşma (Meet) İşlem F ve G aasındak blşma şlem J [l f,f ] ve J [l g,g ] olaak tanımlanısa t-nom çapma şlem kllanılaak, FΠG= ( )/() (45) J J şeklnde fade edlebl. 554

15 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H Cebsel İşlemle Aalıklı tp-2 blanık kümelen cebsel şlemle çn toplama ve çapma şlemle ncelenecekt. Toplama İşlem F, [ l f,f ] ve G, [ lg,g ] aalığında tanımlı k aalıklı tp- blanık küme olsn. Denklem (5) kllanılaak F ve G nn cebsel toplamı F G /( ) (46) olaak bln. Çapma İşlem [l f,f ] [l g,g ] Denklem (45) çapma şlem çn de geçeld. 5. SONUÇ (CONCLUSION) Genel ve aalıklı tp-2 blanık kümele üzende dünya çapında bçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam edlmekted. Tp- blanık mantık kllanılaak yapılan çalışmala, tp-2 blanık mantık kllanılaak da yapılmaya çalışılmaktadı. Ayıca Zadeh n kelmelele şlem (Comptng Wth Wods) modeln geçekleştmek çn de aalıklı tp-2 blanık mantık sstemle kllanılmıştı. B makale çalışmasında, tp-2 blanık mantık ve tp-2 blanık kümele le makalele üzende genş b lteatü taaması yapılmıştı. Özellkle, tp-2 blanık küme şlemle tp- blanık kümele le blkte detaylı olaak anlatılaak b konnn önem vglanmıştı. KAYNAKLAR (REFERENCES). Mendel, J.M., (2007). Advances n type-2 fzzy sets and systems, Infomaton Scences, 77, pp: W, K.C., (996). Fzzy Inteval Contol of Moble Robots, Comptes Elect. Eng., vol:22, pp: John, R.I., Innocent, P. R. and Banes, M. R., (Jly 997). Type-2 Fzzy Sets and Neo-Fzzy Clsteng o Radogaphc Tba Images, n Poc. of Sth Int l. Conf. on Fzzy Systems, pp: , Bacelona, Span. 4. Chanea, J.L., Gnaatne, M., and Altschaeffl, A.G., (987) An Applcaton of Type-2 Sets to Decson Makng n Engneeng, n Analyss of Fzzy Infomaton, vol. II: Atfcal Intellgence and Decson Systems (J. Bezdek, Ed.), CRC, Boca Raton, FL. 5. Chang, D.A., Cho, L.-R. and Hsen, N.-C., (Nov. 997). Fzzy Infomaton n Etended Fzzy Relatonal Databases, Fzzy Sets and Systems, vol:92, pp: Code, R.S., (990). Pedctng the Mackey-Glass Tme Sees Wth Cascade-Coelaton Leanng, n Poc. Connectonst Models Smme School, Canege Mellon Unv., pp: Cybenko, G., (989). Appomaton by Spepostons of a Sgmodal Fncton, Mathematcs of Contol, Sgnals, and Systems. 8. Mozos, G.C. and Mendel, J.M., (997). A Sngla-Vale-QR Decomposton Based Method fo Tanng Fzzy Logc Systems n Uncetan Envonments, J. of Intellgent and Fzzy Systems, vol:5, pp:

16 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. 9. Mozos, G.C. and Mendel, J.M., (996). Desgnng Fzzy Logc Systems fo Uncetan Envonments Usng a Sngla-Vale-QR Decomposton Method, Poc. of the Ffth IEEE Int l. Conf. On Fzzy Systems, Ne Oleans, LA. 0. Blt, M., (2004). Tp-2 blanık mantık sstemlen benzetm çn yazılım gelştme. Yüksek Lsans Tez. Elazığ: Fıat Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü.. Wang, L.., (997). A Cose n Fzzy Systems and Contol. Pentce-Hall, NJ, USA. 2. Passno K.M. and Ykovch, S., (998). Fzzy Contol. Addson- Wesley, USA. 3. Agüeo, J.R. and Vagas, A., (2007). Calclatng fncton of nteval type-2 fzzy nmbes fo falt cent analyss, IEEE Tans. on Fzzy Systems, vol. 5, pp Astdllo, L., Castllo, O., Agla, L.T., and Matnez, R., (2007). Hybd contol fo an atonomos heeled moble obot nde petbed toqes, n Fondatons of Fzzy Logc and Soft Comptng (P. Meln et al, Eds.), Poc. of IFSA 2007, Cancn, Meco, Spnge-Velag, Beln, Hedelbeg, pp Cao, J., L, H., L, P., and Bon, D., (2008). Adaptve Fzzy Logc Contolle fo Vehcle Actve Sspensons th Inteval Type-2 Fzzy Membeshp Fnctons, Poc. IEEE FUZZ Confeence, Pape # FS0029, Hong Kong, Chna. 6. Castllo, O. and Meln, P., (2004). Adaptve Nose Cancellaton Usng Type-2 Fzzy Logc and Neal Netoks, Poc. IEEE FUZZ Confeence, Bdapest, Hngay. 7. Castllo, O., Hesca, G., and Valdez, F., (2005). Evoltonay Comptng fo Optmzng Type-2 Fzzy Systems n Intellgent Contol of Non-Lnea Dynamc Plants, Poc. Noth Amecan Fzzy Info. Pocessng Socety (NAFIPS), pp , Ann Abo, MI. 8. Casto, J.R., Castllo, O., Meln, P., Rodígez-Díaz, A., and Matnez, L.G., (2008). Intellgent Contol Usng an Inteval Type-2 Fzzy Neal Netok th a Hybd Leanng Algothm, Poc. IEEE FUZZ Confeence, Pape # FS0224, Hong Kong, Chna. 9. Gpta, R.K., Paeek, U., and Ka, I.N., (2007). Soft Comptaton of Tbne Inlet Tempeate of Gas Tbne Poe Plant Usng Type-2 Fzzy Logc Systems, Poc. IEEE FUZZ Confeence, pp , London, UK. 20. Hagas, H., (2004). A Heachcal Type-2 Fzzy Logc Contol Achtecte fo Atonomos Moble Robots, IEEE Tansactons on Fzzy Systems, vol. 2 No. 4, pp Ln, P.-Z., Hs, C.-F., and Lee, T.-T., (2005). Type-2 Fzzy Logc Contolle Desgn fo Bck DC-DC Convetes, Poc. IEEE FUZZ Confeence, pp , Reno, NV. 22. L, Z., Zhang, Y., and Wang, Y., (2007). A type-2 fzzy stchng contol system fo bped obots, IEEE Tans. on Systems, Man and Cybenetcs, vol. 37, pp Mzmoto, M. and Tanaka, K., (976). Some Popetes of Fzzy Sets of Type-2, Infomaton and Contol, vol:3, pp: John, R.I. and Mendel, J.M., (2002). Type-2 Fzzy Sets Made Smple, IEEE Tans. on Fzzy Systems, vol:0, no:2, pp: Kl, G.J. and Folge, T.A., (988). Fzzy Sets, Uncetanty, and Infomaton, Pentce Hall, Engleood Clffs, NJ. 26. Dbos, D. and Pade, H., (980). Fzzy Sets and Systems: Theoy and Applcatons, Academc Pess, NY. 27. Mendel, J.M., (200) Uncetan Rle-Based Fzzy Logc Systems: Intodcton and Ne Dectons. Pentce-Hall, NJ, USA. 556

17 e-jonal of Ne Wold Scences Academy Engneeng Scences, A004, 5, (3), Blt Özek, M. Ve Akpolat, Z.H. 28. Castllo, O. and Meln, P., (2008). Type-2 Fzzy Logc Theoy and Applcatons, Spnge-Velag, Beln. 29. Kank, N.N. and Mendel, J.M., (200). Opeatons on Type-2 Fzzy Sets, On Fzzy Sets and Systems, 22, pp: Hsdal, E., (98). The IF-THEN ELSE Statement and Inteval- Vales Fzzy Sets of Hghe Type, Int l. J. Man-Machne Stdes, vol:5, pp: Bstnce, H. and Bllo, P., (2000). Mathematcal Analyss of Inteval-valed Fzzy Relatons: Applcaton to Appomate Reasonng, Fzzy Sets and Systems, vol:3, pp: Kank, N.N. and Mendel, J.M., (200). Centod of a Type-2 Fzzy Set, Infomaton Scences, 32, pp: Kafman, A. and Gpta, M.M., (99). Intodcton to Fzzy Atmetc: Theoy Applcatons, Van Nostand Renhold, NY. 34. Dbos, D. and Pade, H., (978). Opeatons on Fzzy Nmbes, Int. J. Systems Scence, vol. 9, pp: Mzmoto, M. and Tanaka, K., (98). Fzzy Sets of Type-2 Unde Algebac Podct and Algebac Sm, Fzzy Sets and Systems, vol:5, pp: Yage, R.R., (986). A Chaactezaton of the Fzzy Etenson Pncple, J. Fzzy Sets and Systems, vol:8, pp:

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ ĞLK MEKEZİ VE LN TLET MMENTİ 1 1. ĞLK MEKEZİ (CENTD) ğılık meke paalel kuvvetleen otaa çıkan geometk kavamı. Yalnıca paalel kuvvetle ağılık meke vaı. ğılık meke fksel csmn vea paçacıkla sstemnn tüm ağılığının

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde .9. Smth Katı Blgsayala gelştlmeden önce letm hattı poblemlen çömek çn bçok abak gelştlmşt. Smth katı veya abağı gelştlen en yaygın patk hesaplama yöntemne sahp olup hala letm hatlılaının gafk olaak analnde

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Genelleştirilmiş bulanık esnek cebirsel yapılar. Generalized fuzzy soft algebraic structures

Genelleştirilmiş bulanık esnek cebirsel yapılar. Generalized fuzzy soft algebraic structures SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 301-306, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 301-306, 2013 Genelleştirilmiş bulanık esnek cebirsel yapılar Hacı Aktaş 1*, Özlem Bulut 1 1* Erciyes Üniversitesi Fen

Detaylı

Ğ Ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç çğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4.. Mekez Eğlm Ölçüle 4... Atmetk Otalama 4... Ağılıklı Atmetk Otalama 4... Geometk Otalama 4..4. Hamok Otalama 4..5 Kuadatk Otalama 4..6. Medya 4..7. Katlle 4..8. Decle ve

Detaylı

Tip-1 Bulanık Sistemlerde Tip-2 Bulanık Girişler

Tip-1 Bulanık Sistemlerde Tip-2 Bulanık Girişler Tip- Bulanık Sistemlerde Tip- Bulanık Girişler Mehmet KARAKÖSE Erhan AKIN Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, 39 Elazığ mkarakose@firat.edu.tr eakin@firat.edu.tr Anahtar Sözcükler: Tip- bulanık

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Manyetzma 1.. Ünte 4. Konu (Manyetzma) A nın Çözümle P 1 1 3. Üzenen akımı geen yaıçaplı b halkanın

Detaylı

Yaklaşık Düşünme Teorisi

Yaklaşık Düşünme Teorisi Yaklaşık Düşünme Teorisi Zadeh tarafından 1979 yılında öne sürülmüştür. Kesin bilinmeyen veya belirsiz bilgiye dayalı işlemlerde etkili sonuçlar vermektedir. Genellikle bir f fonksiyonu ile x ve y değişkeni

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s. 597-603, 2016 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA-DA çevc çn tasaımı Fauk Yalçın * ÖZ 13.07.2016 Gelş/Receved, 25.08.2016 Kabul/Accepted do: 10.16984/saufenblde.47764

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLERİ. Bölüm-2 Bulanık Kümeler

BULANIK MANTIK DENETLEYİCİLERİ. Bölüm-2 Bulanık Kümeler ULNIK MNTIK DENETLEYİCİLERİ ölüm-2 lanık Kümeler 1 lanık Kümeler ölüm 2 : Hedefleri lanık Mantık Sistemlerinin temelini teşkil eden blanık kümelerin temel konlarını anlamak. Sözel değişkenlerin blanık

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-4

Çözüm Kitapçığı Deneme-4 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ LİSE MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ -5 ŞUT 7 Çözüm Kitapçığı Deneme- u tetlein he hakkı aklıdı. Hangi amaçla olua olun, tetlein tamamının vea bi kımının Mekezimizin

Detaylı

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ ÖZEL EGE LİSESİ ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: ATAHAN ÖZDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: DEFNE

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ PAMUKKAL ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİ SLİK FAKÜLTSİ PAMUKKAL UNIVRSITY NGINRING COLLG MÜHNDİSLİK BİLİMLRİ DRGİSİ JOURNAL OF NGINRING SCINCS YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 8 : 3 : 83-9 KSNL ÇKMY MARUZ DLİKLİ SONSUZ PLAĞA

Detaylı

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s.455-468 AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye

Detaylı

Kafes Sistemler Genel Bilgiler

Kafes Sistemler Genel Bilgiler 2.1.4. Kafes Sistemle 2.1.4.1. Genel Bilgile Taşıyıcı sistemlein açıklıklaı büyüyünce dl gövdeli sistemle kendi ağılıklaının atması sebebiyle eknmik lmamaya başla ve yeleini kafes sistemlee bıakıla. -

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. İRFAN DELİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi irfandeli@kilis.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1731 3488142663 Kilis 7 aralık üniv. Eğitim fak. kilis/merkez Öğrenim Bilgisi Doktora 2010

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

Matris İşlemleri Uygulaması

Matris İşlemleri Uygulaması Matris İşlemleri Uygulaması Uygulama Konusu Uygulama 3x3 boyutlu matrislerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri üzerinedir. Toplama İşlemi AA = aa iiii mmmmmm ve BB = bb iiii mmmmmm aynı tipte iki matris

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

Katı Yakıtlı Buhar Kazanında Yakma Fanının Bulanık Mantık Denetleyici ile Kontrolü

Katı Yakıtlı Buhar Kazanında Yakma Fanının Bulanık Mantık Denetleyici ile Kontrolü KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 52 KSU Jornal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Katı Yakıtlı Bhar Kaanında Yakma Fanının Blanık Mantık Denetleyici ile Kontrolü Hasan Rıa ÖZÇALIK 1, Ali

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

DERS 2 : BULANIK KÜMELER

DERS 2 : BULANIK KÜMELER DERS 2 : BULNIK KÜMELER 2.1 Gİriş Klasik bir küme, kesin sınırlamalarla verilen bir kümedir. Örneğin, klasik bir küme aşağıdaki gibi belirtilebilir: = { x x > 6 }, Kapalı sınır noktası burada 6 dır.burada

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci ÜETEÇE TEST - 1 1. 3 10Ω 3. =5 2 15Ω = 1 1 =36 2 =12 1 = 2 = 3 =6 3 = Devenn eflde e denc efl = 6 3 1 = 10Ω Devenn eflde e denc efl = 3 1 1 1 = / 36 12 6 30 = = = = 5 / 6 6 na koldan geçen ak m, / 25 25

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir?

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir? MEH535 Örünü Tanıma 7. Kümeleme (Cluserng) Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elekronk ve Haberleşme Mühendslğ Bölümü web: hp://akademkpersonel.kocael.edu.r/kemalg/ E-posa: kemalg@kocael.edu.r Verde eke blgs yok Denemsz

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme tüdergs/d mühendslk Clt:10, Sayı:1, 68-80 Şubat 011 Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sstem seçmnde bulanık çok ölçütlü karar verme Ayhan MENTEġ *, Ġsmal Hakkı HELACIOĞLU İTÜ Fen Blmler Ensttüsü,

Detaylı

L-BULANIK ESNEK GRUPLAR

L-BULANIK ESNEK GRUPLAR Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:7, Sayı:, 207,98-0/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:7, No:,207,98-0 L-BULANIK ESNEK RUPLAR Yıldıray ÇELİK *, Sevgi DEMİR Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek... ÇEEE ÇEVE, İEE N 3 ( ÇEEİN ÇEVEİ İENİN, İE İİİNİN, İE EEİNİN VE HNIN NI ÇEEE ENZEİ EĞEENİE ) ÇEEİN ÇEVEİ VE İENİN NI İE İİİ NI VE YY UZUNUĞU mek ezli bi çembein çevesi, Çeve=2.π. mek ezli bi daienin alanı,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3(1) (2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3(1) (2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3(1) (2007) Available online at www.e-lse.org Fuzzy and Adaptive Neural Fuzzy Control of Compound Pendulum Angle Ahmet Küçüker 1,Mustafa Rüzgar 1 1 Sakarya University,

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

OYAK ADANA - BALIKESİR - BATMAN - BOLU - DÜZCE HATAY - KAHRAMANMARAŞ - MARDİN - ORDU RİZE - SAKARYA - SİVAS - TEKİRDAĞ - ZONGULDAK 7 NİSAN 2012

OYAK ADANA - BALIKESİR - BATMAN - BOLU - DÜZCE HATAY - KAHRAMANMARAŞ - MARDİN - ORDU RİZE - SAKARYA - SİVAS - TEKİRDAĞ - ZONGULDAK 7 NİSAN 2012 OYAK TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI OYAK MATEMATİK YARIŞMASI FİNAL SINAVI ADANA - BALIKESİR - BATMAN - BOLU - DÜZCE HATAY - KAHRAMANMARAŞ - MARDİN - ORDU RİZE - SAKARYA - SİVAS - TEKİRDAĞ

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ĞÜ Ğ Ü ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ç ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ğ Ü «Ç Ç ç Ğ Ü Ğ Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ ğ Üç Ü Ç Üç Ç ç Ç Ç ç Ç ç Ü Ç ç Ç Ç Ç ç Ç Ü Ü Ü Ğ ğ Ç Ü Ü Ü ç ç ç Ü Ç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı