T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV / /07/2008 Konu : Yönetmelik Değişikliği...VALİLİĞİNE G E N E L G E 2008/5 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69 uncu ve 128 inci maddeleri değiştirilmiştir. 128 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak hazırlanan Nüfus Cüzdanının Düzenlenmesine/Verilmesine İlişkin Açıklama ve yeniden düzenlenen MERNİS uygulama yazılımı cüzdan modülü ekran görüntüleri ile muhtarlar ve kurum yetkilileri tarafından doldurulacak olan nüfus cüzdanı talep belgesi ilişikte gönderilmiştir tarihli ve 2007/1 nolu genelge ekinde yer alan açıklamanın 2.1, 2.2, 8 ve inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. Mustafa DÖNER Bakan a. Genel Müdür EKLER : 1- Açıklama metni (6 sayfa) 2- Cüzdan talep belgesi (1 sayfa) 3- Modülün kullanılmasına ilişkin Açıklama ( 3 sayfa) DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Dışişleri Bakanlığına Bakanlık Merkez Birimlerine 81 İl Valiliğine Çamlıca Mah. 408.Cad. No:136 Yenimahalle ANKARA Telf: ( ) Faks: ( ) e-posta: Elektronik Ağ : Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.KÖSTEN Şube Müdürü

2 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 128 İNCİ MADDESİNE AİT AÇIKLAMA EK-1 1. Müracaat Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca nüfus cüzdanı taleplerinin yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılması esastır. Ancak, nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde bu şart aranmayacaktır. 2. Nüfus cüzdanı talep belgeleri 2.1. Esaslar Vatandaşa kolaylık sağlanması ve işlemlerin süratli bir şekilde yapılması amacıyla kişilerin çalıştıkları kurum yetkililerince ve muhtarlar tarafından düzenlenecek talep belgeleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe paralel olarak yenilenmiştir. (EK-2) tarihli 2005/15 nolu genelge ile uygulamaya konulan mevcut talep belgeleri ise muhtarlar ve kurumlar tarafından stoklar bitene kadar kullanılacak, eldeki stokların tükenmesi halinde, muhtarlar ve kurum yetkilileri tarafından EK-2 de standartları belirtilen cüzdan talep belgeleri işleme alınacaktır. Nüfus cüzdanı talep belgeleri elektronik ortamda düzenlenecektir. Ancak, bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda (örneğin, doğal afetlerde) daktilo veya mürekkepli kalemle, matbaa harfleri ile okunaklı bir şekilde yazılmak suretiyle de düzenlenebilecektir Düzenleme Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri; kendi bünyelerinde çalışan kişiler ile bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri için nüfus cüzdanı talep belgesi düzenleyebileceklerdir. Kurumlarda çalışan personel ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri için çalışılan kurum tarafından düzenlenmiş olan nüfus cüzdanı talep belgeleri, o il içindeki nüfus müdürlüklerince görev yerine bakılmaksızın kabul edilecektir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı konuk evlerine veya diğer resmi kurumların bünyesindeki kadın konuk evlerine kabulü yapılanların nüfus cüzdanı talep belgeleri konuk evlerinin yetkililerince düzenlenecek ve onaylanacaktır. Kurumlarda çalışan personel ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına çalıştıkları kurum yetkilisi tarafından fotoğraflı nüfus veya uluslararası aile cüzdanı talep belgesinin düzenlenmesinden ve bu belgelerdeki hatalı yazılmış olan bilgilerden belgeyi onaylayan kişi sorumludur. Nüfus müdürlüklerince düzenlenen cüzdan talep belgelerinde yazılı bilgilerden; beyanda bulunan kişi ile düzenleyen ve belgeyi onaylayan personel, muhtarlar ve kurumlar tarafından düzenlenen talep belgelerindeki bilgilerden ise beyanda bulunan kişi ile belgeyi onaylayan kurum yetkilisi/muhtar sorumludur. Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu takdirde, ilgili kişiden bu açıklamanın 3 üncü maddesinde belirtilen kimliğini kanıtlayacak belge istenebilecektir. 1

3 Kamu kurum ve kuruluşları veya muhtarlıklar tarafından düzenlenen talep belgelerinde mutlaka kurum yetkilisinin/muhtarın telefon numarası yer alacak ve nüfus cüzdanı talep belgelerindeki mühürler okunaklı bir şekilde olacaktır Nüfus cüzdanı talep belgelerinin kontrolü Muhtarlar tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgelerindeki imza ile nüfus müdürlüğünde bulunan köy ve mahalle muhtarlarının imza sirküleri mutlaka karşılaştırılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurumdan nüfus cüzdanı talep belgesini onaylayan yetkilinin imza sirküleri istenebilecektir. Cüzdanı düzenleyecek olan nüfus personeli tarafından sistemden; nüfus cüzdanı talep belgesini onaylayan yetkilinin/muhtarın adı ve soyadının kontrolü yapılacaktır. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda nüfus cüzdanı düzenleme işlemine başlanmayacak, gerektiğinde ilgili kurumdan/muhtardan telefonla bilgi istenecektir. Elde edilen bilgilerde tereddüde düşülmesi halinde usulüne göre soruşturma yaptırılacaktır. 3. Kimlik kanıtlamada istenecek belgeler Aşağıdaki belgelerden herhangi biri kişinin kimliğini kanıtlayan belge olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı Uluslararası aile cüzdanı Ehliyet Pasaport Memur cüzdanı Avukat kimlik kartı Basın kartı Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesi gereğince verilen ve kişinin o kurumun personeli olduğunu kanıtlayan memur cüzdanları dışındaki personel giriş kartı vb. belgeler kimlik kanıtlamada belge olarak kabul edilmeyecek, işleme alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ibraz edilememesi halinde; nüfus personeli tarafından, önce ibraz edilen resmi belgenin aslı nüfus kayıt bilgileri ile karşılaştırılacaktır. Daha sonra ibraz edilen resmi belgenin fotokopisi karşılaştırmayı yapan personel tarafından onaylanacak ve sistemden alınan nüfus cüzdanı talep belgesine eklenecektir. İbraz edilen belgedeki fotoğraf ile kişinin kendisi ve nüfus cüzdanı almak üzere ibraz edilen fotoğraf arasında kimlik doğrulamasına imkan vermeyecek derecede farklılık olmaması gerekmektedir. 4. Nüfus cüzdanı düzenleme nedenlerine göre yapılacak işlemler Nüfus cüzdanı ilgilinin aile kütüğündeki kaydına göre düzenlenecek ve sistemden alınan nüfus cüzdanı talep belgesi, nüfus cüzdanının ön-arka yüzünün basımından önce ilgilisine kontrol ettirilecektir. Kontrol sonucunda kimlik bilgilerinde yanlışlık varsa kaydedilen cüzdan bilgisi silinecektir. Kayıtlarda gerekli düzeltme yapıldıktan sonra cüzdan düzenleme işlemine yeniden geçilecektir. Kimlik bilgileri doğru ise nüfus cüzdanı talep 2

4 belgesi ilgili kişiye imzalattırıldıktan sonra nüfus cüzdanının ön-arka yüzü yazdırılıp, usulüne göre onaylandıktan sonra ilgilisine verilecektir. Sistemden alınan nüfus cüzdanı talep belgesine varsa muhtardan veya resmi kurumdan alınan nüfus cüzdanı talep belgesi eklenecek ve özel kütükten numara verilerek nüfus cüzdanı dosyasında muhafaza edilecektir Doğum Doğum nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesinde sistemden alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi doldurulacak, nüfus cüzdanı talep belgesindeki alanı ilgiliye imzalattırılarak cüzdan düzenlenecek ve Cüzdan talep belgesi dosyasına takılacaktır. Ayrıca nüfus cüzdanı talep belgesi aranmayacaktır Yeniden kayıt a) Saklı nüfus Saklı nüfus olarak nüfus kütüğüne tescili yapılan kişinin saklı nüfus dosyasının bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak nüfus cüzdanı talebinde bulunması halinde; saklı nüfus dosyasındaki fotoğraf ile ibraz edilen fotoğraf aynı ise başka bir belge aranmaksızın sistemden alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi doldurulacak, ilgiliye imzalattırılacak ve nüfus cüzdanı düzenlenecektir. İlgili kişinin saklı nüfus dosyasının bulunduğu yer dışındaki bir nüfus müdürlüğüne nüfus cüzdanı talebinde bulunması halinde ise kendisi için düzenlenmiş olan geçici kimlik kartının bulunması halinde ibraz edilmesi istenecektir. İbraz edilen geçici kimlik kartının sistemden sorgulaması yapılacak ve olumlu sonuçlanması halinde sistemden nüfus cüzdanı talep belgesi dökülecek, ilgiliye imzalattırılacak ve başka bir belge aranmaksızın nüfus cüzdanı düzenlenecektir. İbraz edilen geçici kimlik kartı geri alınarak usulüne göre imha edilecektir. Geçici kimlik kartı ibraz edilemiyorsa, yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenecektir. b) Yeniden vatandaşlığa alınma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına yeniden alınma durumunda; kişinin çalıştığı kurumca veya muhtarlık tarafından düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi, başvurunun dış temsilciliklerimize yapılması halinde ise yabancı kimlik kartı veya pasaportu esas alınarak işlem yapılabilecektir. c) Türk vatandaşlığının kazanılması Türk vatandaşlığını kazananların aile kütüklerine tescil edilmesinden sonra yabancılara mahsus ikamet tezkeresine ya da dış temsilciliklerimizce yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu esas alınarak işlem yapılabilecektir. İbraz edilen yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, nüfus müdürlüğünce nüfus cüzdanı verildikten sonra, kişiden alınarak ilgili emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir. İkamet tezkeresi ibraz edilemiyorsa, yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi istenecektir Yenileme veya değiştirme Yenileme veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesinde ilgili kişinin mutlaka seri ve numarası okunabilen nüfus cüzdanı ibraz etmesi gerekeceğinden, kurum yetkilisince veya muhtarlıkça düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi aranmayacaktır. Seri ve numarası okunamayan nüfus cüzdanı ibraz edilmesi halinde ise kayıp cüzdan işlemi yapılacaktır. 3

5 İbraz edilen nüfus cüzdanı kişinin almış olduğu en son nüfus cüzdanı olacaktır. Sistemde 01/06/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve nosu ile verildiği yer ve tarihi, 01/06/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda ise cüzdan seri no. ve verildiği maliye saymanlığının adı yer almaktadır. Bu nedenle; veri tabanındaki en son cüzdan bilgisinin sistemdeki geri alınan cüzdan bilgisi ile aynı olup olmadığı kontrol edilecektir. Sorgulama sonucunun olumlu olması durumunda sistemden nüfus cüzdanı düzenleme işlemi sonuçlandırılacaktır. Sorgulama sonucunda böyle bir cüzdanın kayıtlı olmadığı anlaşılırsa, ilgiliye nüfus cüzdanı düzenlenmeyecektir. Bu takdirde bir tutanakla durum tespit edilecek, elde edilen belge ve bilgiler ilgili kişinin kimliğinin tespiti için ve nüfus cüzdanı verilmesine yönelik olarak soruşturma yapılmak üzere kolluk kuvvetlerine gönderilecektir. Yapılan soruşturma sonucunda; ibraz edilen nüfus cüzdanının sahte olduğunun anlaşılması halinde, ibraz edilen cüzdanla ilgili olarak 11 inci maddede belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. Yenileme veya değiştirmede eski nüfus cüzdanı mutlaka geri alınacak ve imha işlemi gerçekleştirilecektir Kayıp Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması durumunda; ilgilinin fotoğrafı veri tabanında yer alıyorsa nüfus cüzdanı talebi için müracaatta yerleşim yeri veya diğer adres şartı aranmayacaktır. İbraz edilen fotoğraf ile veri tabanındaki fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun anlaşılması, 3 üncü maddede sayılan resmi kimlik belgelerinden birinin ibraz edilmesi ve kişinin kimliğini kanıtlayan sorulara da olumlu cevap alınması durumunda nüfus cüzdanı düzenlenecektir. İlgilinin fotoğrafı veri tabanında yer almıyorsa, çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi istenecektir. Çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış olan nüfus cüzdanı talep belgesi sistemden alınan nüfus cüzdanı talep belgesine iliştirilerek dosyasında muhafaza edilecektir. Talep belgelerinin kontrolü 2.3 üncü maddede belirtildiği gibi yapılacaktır İstisnalar Nüfus cüzdanı talebinde bulunanların nüfus müdürlüğünce tanınan ve bilinen kişiler olması halinde; kimlik doğrulama soruları sorulmayacağı gibi, resmi bir kimlik belgesinin de ibraz edilmesi zorunlu değildir. Nüfus cüzdanını düzenleyen ile nüfus cüzdanı talep eden kişiyi tanıyanın farklı personel olması durumunda; nüfus cüzdanı talep belgesinin Düzenleyen personel kısmı ilgili kişiyi tanıyan personelce de ayrıca imzalanacaktır. 5. İbraz edilen belgelerde tereddüde düşülmesi 5.1. Nüfus müdürlüğünce: Nüfus cüzdanı talep belgesi ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgelerde ya da bu belgelerde yer alan herhangi bir bilgide tereddüde düşülmesi halinde; yetkili personelce ilgiliye kimliğini kanıtlayacak soru/sorular sorulacaktır. Sorulan soruya/sorulara yanlış cevap verilmesi durumunda nüfus cüzdanı talebinde bulunan kişi ile kaydın sahibinin aynı kişi olup olmadığı hususunda kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılacaktır. Soruşturma istemi 4

6 yazısına ilgilinin ibraz ettiği belgeler de eklenecektir. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde nüfus müdürlüğü veya dış temsilcilikçe nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenerek kişiye nüfus cüzdanı verilecektir Muhtarlıkça Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı tarafından nüfus cüzdanı talebinde bulunan kişinin kimliği hakkında veya adres bilgilerinde tereddüde düşülmesi halinde nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenmeyecektir. Bu takdirde durum muhtarlıkça ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilecek nüfus müdürlüğünce de ilgili kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılması istenecektir. 6. Adresin kontrol edilmesi Yurt içinde nüfus cüzdanı talebi için nüfus müdürlüğüne başvurulduğunda kişinin sistemdeki adresi ile beyan ettiği adres bilgileri karşılaştırılacak, farklılık olması halinde, sistemdeki adres güncellendikten sonra işleme devam edilecektir. Yurt dışında nüfus cüzdanı talebi ile dış temsilciliklerimize başvurulduğunda adres bilgisi olarak ikamet edilen şehir ve ülke bilgisine bakılacaktır. Söz konusu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda, başvuru sahibinin adres bilgisi güncellenecektir. Yerleşim yeri yurtdışında olan vatandaşlarımızın Türkiye deki diğer adreslerinin sistemde yer alması halinde o adrese dayanılarak nüfus cüzdanı verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. 7. Fotoğraf Kısa bir süre içerisinde fotoğrafların veri tabanına aktarılmasına yönelik pilot uygulama çalışmalarına başlanılacaktır. Henüz fotoğraflar veri tabanında yer almadığından Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesinde belirtilen işlemler şu an itibariyle gerçekleştirilememektedir. Söz konusu düzenleme yürürlüğe girdiğinde fotoğrafların veri tabanında yer alması konusundaki esas ve usuller nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklere ayrıca bildirilecektir. Cüzdan talebinde bulunan kişiden nüfus müdürlüğünce veya dış temsilcilikçe son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf istenecektir. Fotoğraflardan bir adedi nüfus cüzdanı talep belgesine, diğeri ise nüfus cüzdanına yapıştırılacaktır. 8. Cüzdanın verilmesi Usulüne uygun olarak düzenlenen nüfus cüzdanları Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 142 nci maddesinde belirtilen kişilere verilecektir. 9. Vekaleten başvurma Vekillik belgesi ile nüfus cüzdanı talebinde bulunulması halinde öncelikle vekillik belgesi incelenerek vekilin kimlik bilgilerinin kontrolü yapılacaktır. Vekillik belgesi nüfus müdürlüğünce sistemden dökülerek düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesine iliştirilecektir. 10. Yurt dışındaki temsilciliklerimizce yapılacak işlemler Dış temsilciliğimizce Kimlik Paylaşımı Sisteminin kullanılıyor olması halinde; ibraz edilen belgeler ile kişinin sistemde yer alan nüfus kaydı karşılaştırılarak sistemden dökülen nüfus cüzdanı talep belgesine dayanılarak düzenlenen nüfus cüzdanı imza karşılığında ilgiliye verilecektir. Bilgisayardan alınan nüfus cüzdanı talep belgesi ve ekleri numara verilerek nüfus cüzdanı dosyasında muhafaza edilecektir. 5

7 Kimlik Paylaşımı Sisteminin kullanılamaması ve ilgili kişinin resmi bir belge de ibraz edememesi durumunda; ilgilinin fotoğrafı ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile kendisini tanıyanların adı, soyadı ve adres bilgileri Genel Müdürlüğe ya da ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Nüfus müdürlüğünce kimlik tespiti amacıyla güvenlik makamlarına gerekli soruşturma yaptırılacak, sonucundan başvurunun yapıldığı dış temsilciliğe bilgi verilecektir. Soruşturmaların olumlu sonuçlanması halinde dış temsilcilikçe nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenerek nüfus cüzdanı verilecektir. Dış temsilciliklere yapılan başvurularda kişinin Türkiye de kendisini tanıyan bir şahsa dair kimlik bilgisi sunamaması durumunda temsilcilik, başvuruda bulunan kişinin ikamet ettiği ülkede kendisini tanıyan Türk vatandaşlarının adreslerini alarak bu kişilerden ilgilinin kimliği hakkında soruşturma yapacak, soruşturma sonucunu nihai karar için Genel Müdürlüğe ya da ilgili nüfus müdürlüğüne gönderecektir. İlgili nüfus müdürlüğünce kişinin nüfus kayıt örneği ve tahkikat sonucu karşılaştırılacak, tahkikatta belirtilen kişi olduğu doğrulandığı takdirde, soruşturma evrakları dış temsilciliğe gönderilerek işlem yapılması sağlanacaktır. Aksi halde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 11. Gerçeğe aykırı beyan Nüfus cüzdanı taleplerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu veya belge ibraz edildiğinin tespiti halinde ibraz edilen belgeler ile birlikte durum, usulüne göre Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilecektir. 12. Nüfus cüzdanı talep belgelerinin muhafaza edilmesi Kadın ve erkek olarak ayrı ayrı oluşturulan nüfus cüzdanı talep belgeleri ile ekleri takvim yılı itibariyle zincirleme sıra numarası verilmek suretiyle dosyalarında muhafaza edilecektir. Bunun dışında ayrıca bir kayıt veya dosya tutulmayacaktır. 13. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi Nüfus müdürlüklerince; Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesinde yapılan değişiklik ile bu genelgenin uygulanması hakkında muhtarlar ve kamu kurum ve kuruluşları nüfus cüzdanı talep belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması konusunda bilgilendirilecektir. 6

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ (MUHTARLAR VE KURUM YETKİLİLERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI BABA ADI FOTOĞRAF 35 X 45 mm (Fotoğraf yapıştırılıp zımbalandıktan sonra sola yanaşık olarak mühürlenecektir) ANA ADI DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ CİNSİYETİ YERLEŞİM YERİ / DİĞER ADRESİ İŞ YERİ ADRESİ BEYAN EDEN KİŞİNİN ADI SOYADI İMZASI ONAYLAYAN MUHTARIN / KURUM YETKİLİSİNİN ADI SOYADI KURUMU UNVANI TELEFON NO TARİH İMZASI MÜHÜR YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BEYAN EDEN KİŞİ İLE ONAYLAYAN YETKİLİ SORUMLUDUR Belgedeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılan fotoğraf aynı, son altı ay içinde ve sivil giysilerle çektirilmiş olacaktır. Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kullanılmayacaktır. Resmi vekilin müracaatı halinde, vekaletnamenin bir örneği belgeye eklenecektir. İmza atamayanların imzası yerine parmak izi alınacaktır. AÇIKLAMALAR Yerleşim yeri veya diğer adresten sadece biri yazılacaktır.

9 NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME MODÜLÜNÜN KULLANILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA EK-3 Nüfus Cüzdanı düzenleme ekranında; Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre modüle; 1- Cüzdan Talep Belgesi, 2- Talep Belgesini onaylayan Muhtar / Kurum yetkilisi bilgileri, 3- Doğrulama işlemleri için aile listesi, 4- İbraz edilen belgeye ait bilgiler, 5- Fotoğraf alanları eklenmiştir. CÜZDAN DÜZENLEME EKRANI GÖRÜNTÜSÜ Nüfus cüzdanı düzenlenecek kişinin T.C. Kimlik Numarası veya İlçe, Cilt, Aile Sıra No ve Birey Sıra No girilir. Teslim alan kişi seçilir. Teslim alan kişi Diğer olarak seçilmişse kişinin T.C. Kimlik Numarası girilmelidir. Düzenlenecek Nüfus Cüzdanı Seri ve No girilir. İlgili kişi onaylı Cüzdan Talep belgesi ile müracaat etmişse; Cüzdan Talep Belgesi Var seçeneği işaretlendikten sonra Muhtar/Kurum Yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası girilir. Doğrulama işlemlerine gerek duyulması halinde Doğrulama İşlemleri İçin Aile Listesi Getir seçeneği işaretlenmelidir. 1

10 TALEP BELGESİZ MÜRACAAT EDİLMESİ HALİNDE CÜZDAN DÜZENLEME EKRANI GÖRÜNTÜSÜ TALEP BELGELİ MÜRACAAT EDİLMESİ HALİNDE CÜZDAN DÜZENLEME EKRANI GÖRÜNTÜSÜ 2

11 Nüfus cüzdanı düzenlenecek kişinin kayıtlı fotoğrafı ile talep belgesindeki fotoğraf karşılaştırılmalıdır. ( Fotoğraf uygulamasına henüz geçilmemiştir.) İbraz edilen Resmi kimlik belgesi Nüfus Cüzdanı bilgisi olarak gelmektedir, ibraz edilen belgenin farklı olması durumunda belgeye ilişkin bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Muhtar/Kurum Yetkilisi bilgileri dolu olarak gelmektedir. İhtiyaç duyulması halinde Aile listesi kullanılarak doğrulama soruları sorulmalıdır. İşlem kaydedildikten sonra Cüzdan Talep Belgesi dökülüp ilgili kişinin bilgilerinde hata olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Kişi bilgilerinde hata bulunmaması halinde Nüfus Cüzdanının ön ve arka yüzü yazdırılmalıdır, böylece; Nüfus cüzdanı hatalı bilgilerle yazdırılmadığı için imha işlemi olmadan silinmesi mümkün olabilecektir. 3

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 29/9/2006,11081 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı Resmi Gazete : 29/ 04/2006 - Sayı : 26153 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 5137 ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/11/2006 No : 2006/11320 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/12/2006 No : 26377

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 26 Nisan 15 Mayıs 2006 Yayımlandığı Tarih 16 Mayıs 2006 Sayı 302 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 15 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26377 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11320 Ekli Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı nın 9/10/2006 tarihli ve 556 sayılı yazısı

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-331 16.4.2009 Konu Hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

01 Eylül 2012 Sayı : 28398

01 Eylül 2012 Sayı : 28398 01 Eylül 2012 Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE No : 2013/2 Yayım Tarihi : 12/07/2013 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 29/07/2013 Amaç ve Kapsam GENELGE 2013/2 MADDE 1- (1) Serbest

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt Sistemi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kişilerin adreslerinin elektronik

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- Sayı : B.05.0.NÜV.0.07.00.00/710/36250 15/04/2011 Konu : Elektronik VatandaĢlık Sistemi Bilindiği gibi Türk vatandaģlığının kazanılması ve kaybına iliģkin müracaatlar yurt içinde valilikler, yurt dıģında

Detaylı

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 2 Mos 2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA Konu : Vergi

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı