KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UZMANLIĞI"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 120 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar KURUMSL KYNK PLNLMSI UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yönetim ilgi Sistemi 40 2 Muhasebe ilgi Sistemi 40 6 Kurumsal Kaynak Planlaması u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 EY e şağıdakilerden hangisi 21. yüzyılın başlarında işletmelerin bilgi sistemi kabiliyetinde köklü değişiklikler olmasındaki etkenlerden biri YÖNETÝM ÝLGÝ SÝSTEMÝ 6. I. Kişilerarası ilişkilere dayalı roller II. Gruplararası ilişkilere dayalı roller III. ilgi sağlayıcı roller IV. Karar verici roller ) Küresel ağlardaki hızlı büyüme ) Intranet C) Internet D) Extranet E) Kayıt işleme sistemleri şağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sisteminde yararlanılan bilim dallarından biri ) Psikoloji ) İktisat C) ntropoloji D) ilgisayar bilimi E) Sosyoloji Karar alma ve yönetim uygulamaları için modeller geliştirme üzerinde duran bilim 7. Yukarıdakilerden hangileri Mintzberg'in tanımladığı yönetseller rollerdir? ) Ive II ) II ve III C) I,II ve III D) I,III ve IV E) II, III ve IV Karardüzeylerinden biri olan işlemsel kontrol aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenir? ) Organizasyonun içinde yeni bilgiyi iletme ve yayma yollarıyla ) İşlem birimlerinin performansının arttırılmasıyla C) Kaynakların nasıl daha etkin ve verimli kullanılacağının belirlenmesiyle D) Organizasyonun amaçları ve politikaları üzerine karar verilmesiyle E) elirli görevlerin nasıl yerine getirileceğinin belirlenmesiyle ) Yönetim bilimi ) Yöneylemaraştırması C) ilgisayar bilimi D) Psikoloji E) Ekonomi 8. şağıdakilerden hangisi elektronik ticaret (e-ticaret) uygulama şekillerinden biri 4. İşletmede üretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin işletme içindeki fiziksel akışlarına ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik olan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) İşletme bütçe ve planlarının düzenlenmesi ) Piyasaya tanıtma faaliyetleri C) Perakende ve toptan satışlar D) Ödemenin yapılması ile ilgili faaliyetler E) Sözleşme akdi ile ilgili faaliyetler 5. ) Pazarlama bilgi sistemi ) Maliyet muhasebesi bilgi sistemi C) Planlama bilgi sistemi D) Üretim bilgi sistemi E) Satınalma bilgi sistemi Postmodernizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hiçbir şeyin kesin olmadığını kabul eder. ) Küreselleşmenin karşısındadır. C) Sömürgeciliğin devamıdır. D) Çok kültürlülükle karıştırılır. E) Eşit temsil hakkını savunur. 9. şağıdakilerden hangisi oluşturulacak elektronik devlet yapısındaki hizmete ilişkin ilkelerden biridir? ) Çeşitli kamu kurumlarının benzer hizmetlerinin farklı şekillerde verilmesi ) Yeni tasarımın kullanım kolaylığı sağlaması ve hizmet sunumunun mümkün olan en kısa yoldan yapılması C) Tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün katkılarının sağlanması D) Sorumluluk ve yetkilerin performans ölçümlerine olanak sağlayacak şekilde dağıtılması E) Verilecek kamu hizmetinin müşteri-vatandaşın ihtiyaçlarına göre tasarlanması 2

3 2010 EY e şağıdakilerden hangisi elektronik işletme uygulama mimarisinde tedarik zinciri yönetimine doğrudan bağlıdır? ) Pazarlama ) Müşteri hizmetleri C) Müşteriler D) Lojistik E) Satış 16. şağıdakilerden hangisi için işlem tablosu programlarının kullanılması uygun olur? ) Sayısal işlemyapmak ) Çizim yapmak C) Sunu yapmak D) Makale yazmak E) Tasarımyapmak On esaslı sayı sistemine ait sayıların makine diline çevrilerek, bilgisayar ve elektronik ortamda işlerin yürütülmesine ne adverilir? ) Extranet ) Dijital noter C) Dijitallik D) Sanallık E) Dijital imza Üzerine bir kez yazma olanağı bulunan CD türü ) CD-RW ) CD-R C) CD-S D) CD-SC E) CD-RM şağıdakilerden hangisi bir bilgi teknolojisi ürünü ) Video konferans sistemleri ) ilgisayar C) CD-DVD sunucuları D) Cep telefonu E) Saç kurutma makinesi 14. I. Tarayıcı II. Çizici III. Kamera 15. Yukarıdakilerden hangileri bilgisayara görüntü girişinde kullanılan araçlardır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) Ive III E) II ve III şağıdakilerden hangisi bir bilgisayar yazılımıdır? ) Yazıcı ) İşletim sistemi C) ritmetik mantık birimi D) İç bellek E) Merkezi işlembirimi Format programı, yedekleme programı gibi kullanıcıların bilgisayarı daha kolay kullanmasını sağlayan programlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? ) Özel yazılımlar ) Uygulama geliştirme yazılımları C) İşletim sistemleri D) Sistemprogramları E) Paketprogramlar İlişkisel veri tabanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Planlanmamış sorgulamalara yanıt verir. ) Veriler satır ve sütun halinde saklanır. C) Kolaylık ve esneklik sağlar. D) Çağdaş yönetimbilgi sistemlerinde kullanılır. E) Veriye ulaşmak için tüm yollar tanımlanmalıdır. şağıdakilerden hangisi WWW dokümanlarında sayfa tanımlaması için kullanılandildir? ) FORTRN ) HTML C) SIC D) Visual C E) FTP şağıdakilerden hangisi protokollerin ana görevlerinden biri ) Gönderilen bilginin karşı taraf tarafından doğru ve hatasız olarak alındığının kontrolünün sağlanması ) Verilerin gönderildiği iletişim yolundaki her bir cihazın tanımlanması C) ilgisayarların telefon hatlarından veri iletmek için kullandıkları dijital sinyallerin analog sinyallere dönüştürülmesi D) Protokole uymayan cihazların sisteme girişini engelleyecek güvenliğin sağlanması E) ilginin eksik veya hatalı gönderilmesi durumunda tekrar gönderilmesi

4 2010 EY e şağıdakilerden hangisi yerel alan ağlarının başlıca kullanım amaçları arasında yer almaz? ) ilgi gizliliğinisağlamak ) Ortak kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak C) Verilerin ortak kullanımını sağlamak D) Grup çalışmalarını kolaylaştırmak E) ina ya da işletme içerisinde haberleşme hızını artırmak şağıdakilerden hangisi iletişim kanallarından biri ) Koaksiyel kablolar ) Fiber optik kablolar C) Tek bükümlü kablolar D) Uydular E) Çift bükümlü kablolar şağıdakilerden hangisi elektronik ticaret yapan ya da elektronik işletme olma yolunda adım atan işletmelerin ihtiyaç duyduğu araçlar arasında yer almaz? ) Web içeriği yönetimaraçları ) Cep telefonu C) Elektronik ticaret sunucu yazılımları D) Web sunucular E) Müşteri takip sistemleri Üst katmandan gelen datagramların paket adı verilen küçük kısımlara ayrıldığı ve her bir pakete, gideceği bilgisayarın bulunduğu bilgisayar ağının adres bilgilerinin eklendiği TCP/IP modelinin katmanı aşağıdakilerden hangisidir? ) Uygulama katmanı ) Sunumkatmanı C) ğ katmanı D) IP katmanı E) TCP katmanı ir işletmenin, çeşitli kişi ve kurumlara kendi bilgi sistemine erişme izni ve şifresi vermesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? ) Ekstranet ) İntranet C) e-işletme D) İnternet E) Dijital imza şağıdakilerden hangisi sistemi dönüştürme aşamasında yürütülen faaliyetlerden biri ) Dönüştürme planının hazırlanması ) Teknik personelin eğitilmesi C) Problem varsa sistemin değiştirilmesi D) Dokümantasyonun hazırlanması E) Kullanıcıların eğitilmesi Örgütsel bir probleme çözüm üretebilmek veya bir fırsat elde edebilmek için bilgi sistemi çözümü üretme faaliyetlerine ne ad verilir? ) Sistemkurulumu ) Programlama C) Sistemtasarımı D) Sınama E) Sistemgeliştirme üyük ölçekli karmaşık sistem projeleri için en uygun sistem geliştirme yaklaşımı ) Prototiplendirme ) Geleneksel sistemyaşam çevrimi C) Dış kaynaklardan yararlanma D) Kullanıcı geliştirme E) Uygulama yazılımpaketleri şağıdakilerden hangisi genel sistem tasarım kurallarından biridir? ) Kimin hangi bilgiye ihtiyacı olduğunu belirleme ) Uygun bir yazılımpaketi seçme C) Sistemin gelecekte yenilenmesini kolaylaştırma D) Kullanıcı gereksinimlerini öğrenme E) Uygun bir programlama dili seçme şağıdakilerden hangisi geleneksel proje değerlememodellerinden biri ) Portföyanalizi ) Geri ödemesüresi C) Netbugünküdeğer D) İç kârlılık oranı E) Faydamaliyetoranı İç kârlılık oranı yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İç kârlılık oranı, yatırımın gerektireceği para çıkışları ile sağlayacağı para girişlerini aynı zaman düzeyine indirgeyerek homojen, karşılaştırılabilir hale getiren objektif bir esas ortaya koyar. ) İç kârlılık oranı yöntemi, net bugünkü değer yönteminden sadece iskonto oranı açısından farklılık gösterir. C) İç kârlılık oranı yöntemi, zaman faktörünü ve yatırımın ekonomik ömrünü göz önünde tutmaktadır. D) İç kârlılık oranı, yatırımın gerektireceği para çıkışı ile ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişini eşit kılan iskonto haddiolaraktanımlanmaktadır. E) İç kârlılık oranı yöntemi, yıllık net kârın yatırımtutarına bölünmesi ile elde edilir.

5 2010 EY e Eksik ya da kısmen doğru veriyi işleyerek diğer yöntemlerle çözülmesi zor olan sorunlara çözüm önerileri sunan bilgisayar destekli sistem ) Genetik algoritma ) ulanık mantık C) Destek sistemi D) Zeki ajanlar E) Sinirsel ağlar 33. şağıdaki sistemlerden hangisi çok miktardaki verinin içinden yararlı bilginin kullanıcılar tarafından ortaya çıkarılmasına olanak tanıyarak karar verilmesini destekler? ) Grup karar destek sistemi ) Melez yapay zekâ sistemleri C) Veri ağırlıklı karar destek sistemi D) Üst yönetim destek sistemi E) Model ağırlıklı karar destek sistemi 34. I. Mimar II. raştırmacı III. Mühendis 35. Yukarıdakilerden hangileri bilgi çalışanı olarak nitelendirilir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III şağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemine girişte fiziksel özelliklere dayalı olarak yapılan güvenlik denetimlerinden biri Yönetim bilgi sistemlerinin güvenliği için saptanmış bir dizi ölçüt uyarınca trafiği filtreleyen donanım veya yazılıma ne ad verilir? ) Web sunucuları ) ntivirüs C) Güvenlik protokolü D) Proxy sunucuları E) Güvenlik duvarı şağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin organizasyon yapısını oluşturan küresel stratejilerden biri ) Yerli ihracatçı stratejisi ) Ulusötesi strateji C) Franchiser stratejisi D) Ulusal strateji E) Çok uluslu strateji Her bir yabancı ülkede bulunan birimin kendisine ait olan çözüm ve sistemleri tasarlaması hangi sistem yapılanışını ifade eder? ) Dağıtılmış sistemler ) Dağıtılmamış sistemler C) ğ tipisistemler D) Çoğaltılmış sistemler E) Merkezileşmiş sistemler şağıdakilerden hangisi endüstri ekonomisinin küresel ekonomiye dönüşümünün sonuçlarından biri ) Zaman yönetimi ) Yerel ve ulusal işletmelerin azalması C) Sermayenin küreselleşmesi D) Küresel dağıtım sistemi E) ankaların küreselleşmesi ) Kullanıcının sesi ) Kullanıcının parmak izi C) Kullanıcı şifresi D) Kullanıcının eli E) Kullanıcının göz rengi 36. ilgisayar yoluyla başkasına ait kredi kart numaralarının ve şifrelerinin ele geçirilerek alışveriş yapılması hangi bilgisayar suçu kapsamındadır? ) Kanunla korunmuş bir yazılımın kullanımı ) ilgisayar sabotajı C) Kanuna karşı hile D) ilgisayar yoluyla dolandırıcılık E) Yasadışı internet sayfaları 5

6 2010 EY e şağıdakilerden hangisi bir eylemi gerçekleştirmek, bir amaca varmak için bir takım işleri yapmak üzere birbirine bağımlı, bir araya getirilmiş öğeler ve bunlara ilişkin yönergeler bütünüdür? ) ilgi ) Planlama C) Yönetim D) Sistem E) Koordinasyon 5. İşletmelerin temel faaliyetlerinin ve işlemlerinin izlenmesine olanak sağlayan sistem hangi düzeyli bilgi sistemidir? ) Orta yönetim ) lt yönetim C) İşlem düzeyli D) Stratejik yönetim E) Üst yönetim 2. şağıdakilerden hangisi mamul kararlarından biri ) Tüketici istekleri ) Üretim planlaması C) Fonksiyonel tasarım D) Mamul tasarımı E) Mamul belirlenmesi 6. İşletmede gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulması ve bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bilgi sistemi ) Finans ) İnsan kaynakları C) Muhasebe D) Pazarlama E) Üretim 3. Yönetim kararları, orta vadeli kararlar, işletme amaçlarını gerçekleştirmek için koordinasyon kararları, işletmelerde hangi yönetim düzeyinde alınan kararlardır? ) Orta yönetim ) Üst yönetim C) lt yönetim D) İşlemelemanları E) Tepe yönetim 4. Yönetim bilgi sistemleri hangi düzeyde yönetime bilgi sağlar? 7. İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri süreçleyerek bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayan bilgi sistemi ) lt yönetim ) İşlembirimleri C) Stratejik yönetim D) Tepe yönetim E) Orta yönetim 6 ) Mali raporlar bilgi sistemi ) Pazarlama bilgi sistemi C) Muhasebe bilgi sistemi D) Yönetimbilgi sistemi E) Üretim bilgi sistemi

7 2010 EY e şağıdakilerden hangisi ihtiyaç duyulan bilgileri üretmek amacıyla muhasebe bilgi sisteminde yapılan işlemlerden biri ) Gereksinimlere göre raporlar hazırlamak ) Verilerin toplanmasından raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek C) Verileri biriktirmek D) İşletme sahiplerinin istedikleri sonuçlara göre rapor hazırlamak E) Mali nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili diğer verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarakdahil etmek Muhasebe bilgi sisteminin ilk fiili aşaması ) Mizanların hazırlanması ) Yevmiye kayıtları C) Mali tabloların hazırlanması D) Mali nitelikteki işlemlerin belgelendirilerek toplanması E) üyükdefter işlemleri şağıdakilerden hangisi veri tabanının taşımasıgereken özelliklerden biri 9. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri ) Harcama -satın alma -borçlar ) Gelir ve gider işlemleri C) Maliyet kontrolü D) Satış analizi E) Maliyetleme 14. ) Esnekolması ) Herkese açık olması C) Performanslı olması D) Yönetilebilir olması E) Güvenli olması Sırasal, indeksli sırasal ve rassal modellerin bulunduğu veri bileşeni yapılandırması ) Fiziksel yapılandırma ) Kavramsal yapılandırma C) Mantıksal yapılandırma D) İçsel yapılandırma E) Kuramsal yapılandırma 10. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin bileşenlerinden biri ) Yönergeler ) Mevzuat C) İşletme dışı bilgi kullanıcıları D) Geri bildirim E) İşletme bilgi kullanıcıları 15. şağıdakilerden hangisi geleneksel veri yönetiminin sınırlılıklarından biri ) ütünlük sorunlarına neden olması ) Verinin paylaşılamaması C) Güvenlik, gizlilik sorunlarına yol açması D) Yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işletimsorunlarına imkan vermemesi E) Veri tekrarı ve aynı verinin birden çok kaydı 11. şağıdakilerden hangisi işletme içi faaliyetlerden biridir? ) ankalardan kredi alınması ) Üretime hammadde verilmesi C) Müşterilere satış yapılması D) Satıcılardan hammadde alınması E) Devlete vergi ödenmesi şağıdakilerden hangisi kaynak dokümanlara örnek olarak verilemez? ) Kullanımkılavuzları ) Zaman kartları C) Denetimformları D) Satın alma faturaları E) Nakit makbuzları

8 2010 EY e Verilerin makine diline çevrilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? ) Çıkış birimi ) Merkezi işlembirimi C) İletişimbirimi D) Giriş birimi E) Yönetim merkezi 21. Kasa hesabının güncellenmesi ve günlük peşin satışlar raporunun hazırlanması için veri sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Tahsil fişi ) Tediye fişi C) Fatura D) Mahsup fişi E) lacak hesabı kalanı 18. ilgisayarın hangi işi, ne zaman, nasıl, ve hangi donanım araçlarını kullanarak yapacağını belirten komutlar dizisine ne ad verilir? ) ilgi sistemi ) Uygulama yazılımı C) Yazılımsistemi D) Yönetim bilgi sistemi E) İşletim sistemi 22. Gereksinim duyulan malların sağlanması için satıcı ile bir sözleşme yapıldığı anlamına gelen belge ) Satın alma isteği ) Fatura C) Teslim alma raporu D) Tediye fişi E) Satın alma emri 19. Hasılat işlemleri akışında siparişle ilgili kredi onayı alındıktan sonraki aşama ) Sevkiyatın yapılması ) Faturalamanın yapılması C) Siparişin kabul edilmesi D) Stok durumunun kontrol edilmesi E) Malların hazırlanması 23. Satın alma ve teslim alma işlemleri sürecinde düzenlenen satın alma emri aşağıdakilerden hangisine gönderilmez? ) Satıcıya ) Teslim almaya C) Pazarlamaya D) Satın almaya E) Muhasebeye 20. şağıdakilerden hangisi hasılat döngüsünde yer alan işlemlerden biri ) Sipariş alma ) Tahsilat C) Sevkiyat D) Faturalama E) Ödeme ir işletmenin varlık ve hizmet gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapmış olduğu işlemlere ne adverilir? ) Tahsilat işlemleri ) Harcama işlemleri C) Maddi duran varlık işlemleri D) Üretim işlemleri E) Hasılat işlemleri

9 2010 EY e şağıdakilerden hangisi üretim işlemleri faaliyetlerinin amaçlarından biri ) Ürün kârlılığından çok müşteri kârlılığına önem vermek ) Üretim süreçlerinde yer alan yarı mamulleri; üretim programları çerçevesinde minimum stok felsefesi ile depolanmak ve sevk edilmek üzere nihai ürünlere dönüştürmek C) Maliyetlerle ilgili dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak D) Özellikle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak E) Yüksek ürün kalitesi ve satış sonrası destek hizmetine ulaşmak 29. Çalışanların dönem içinde hak ettikleri esas ücret, fazla mesai ve diğer hak edişler ile kesintilerin yer aldığı temel belge ) Personel bilgi formu ) Ücret bordrosu ve ödeme çekleri C) Zaman kartları D) Çalışma süresi fişleri E) ylık bildirge 26. "Geleneksel örgüt ve yönetim biçimlerinden biri olan köklü değişiklikler gerçekleştiren ve yüksek standartlara ulaşmış işletme" ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? ) Sanal işletme ) Gelişmiş işletme C) Elektronik işletme D) Çağdaş işletme E) Dünya klasındaki işletme 30. şağıdakilerden hangisi maddi duran varlık ) Direkt ilk madde ve malzeme ) inalar C) Demirbaşlar D) Yeraltı ve yerüstü düzenleri E) Tesis makine ve cihazlar 27. "Önceden belirlenen üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla kaynakların optimal kullanımını sağlayan bir sistemdir" şeklinde ifade edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Stok yönetim sistemi ) Satın alma ve harcama işlemleri sistemi C) Üretim planlama sistemi D) Maliyet muhasebesi sistemi E) Üretim sistemi 31. şağıdakilerden hangisi finansal nitelikli olayları kaydetmeye yarayan ilk işlem belgesidir? ) üyükdefter ) Mizan C) Nakit alındıbelgesi D) Yevmiye defteri E) Muhasebe fişi 28. Zaman kartları yığınının bilgisayarlı ortama aktarılması ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmemektedir? ) Çalışanlara ilişkin verilerin, sicil numaralarına göre sıralanması ) ordroya ilişkin yasal işlemlerin yapılması C) ordro dökümünün alınması D) Üretim maliyetlerindeki işçilik maliyetlerinin hesaplanması E) Ücret ödeme çeklerinin hazırlanması ir finansal muhasebe sürecinin son aşaması ) Kapanış kayıtlarının yapılması ) Kesin mizanın düzenlenmesi C) Finansal raporların hazırlanması D) Dönem sonu muhasebe dışı envanter işlemlerinin yapılması E) Dönem sonu muhasebe içi envanter işlemlerinin yapılması

10 2010 EY e şağıdakilerden hangisi kaydetme ve raporlama işlemleri sisteminin işlevlerinden biri ) Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması ) Dönemsonu kayıtlarının yapılması C) Verilerin toplanması D) Defterlerin tasdiki E) Dönembaşı kayıtlarının yapılması 37. ir MS'nin sistem bileşenlerinin seçilmesinde tasarlanan sistemin hangi unsuru göz önünde bulundurulmaz? ) ilgi akışı ) Mimarisi C) Kapasitesi D) Maliyeti E) İşletmenin büyüklüğü 38. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminde yer alan sayısal kodlama şekillerinden biridir? "ilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılması" aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? ) Elektronik ticaret ) Elektronik şirket C) Dijital şirket D) Extranet şirketi E) Sanal şirket şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin (e-ticaret) ekonomik yaşamı etkileyen unsurlarından biri ) Tüketiciyi güçlü kılması ) Maliyetlerin fiyatlara yansıması C) Maliyetlerin artması D) Rekabetin artması E) Tüketici açısından ürün alternatiflerinin artması ) Onluk sayı kod sistemi ) asamaksal kod sistemi C) Sırasal sayı kod sistemi D) ölümsel kod sistemi E) Yüzlük sayı kod sistemi İşletmenin satış elemanlarından kaynaklanan bir güvenlik sorununun kaynağı ) Dış gizli anlaşmalar ) İç gizli anlaşmalar C) Dış kaynak D) Gizli anlaşmalar E) İç kaynak şağıdakilerden hangisi hile üçgeni içinde yer alan unsurlardan biridir? ) Dış kaynaklar ) Kontrol C) İç kaynaklar D) Gizlilik E) askı 36. şağıdakilerden hangisi belirlenen girdilerle belirlenen çıktılara ulaşmak için yapılması gerekli sistem geliştirme aşamasıdır? ) ilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi ) ilgi teknolojisinin seçimi C) Kodlama işlemlerinin belirlenmesi D) Sistembelgelerinin geliştirilmesi E) Sistemdokümanlarının hazırlanması 10

11 2010 EY e KURUMSL KYNK PLNLMSI Sipariş, sevkiyat ve faturalama aşamasındaki süreç ve işlemleri optimize eden modül 5. ordro hazırlanması, işe yerleştirme, eğitim yönetimi faaliyetleri aşağıdaki modüllerin hangisi tarafından yürütülmektedir? ) Kalite yönetimi ) Satış ve dağıtım C) Üretim planlama D) mbar E) Malzeme yönetimi ) İnsan kaynakları ) Kalite yönetimi C) Satış ve dağıtım D) Malzeme yönetimi E) Proje sistemi 2. Personelin özlük bilgileri, izin uygulamaları, yıllık izin gibi faaliyetler aşağıdaki modüllerden hangisi tarafından yürütülmektedir? ) Üretim planlama ) mbar C) İnsan kaynakları D) Maliyet muhasebesi E) Kalite yönetimi 6. şağıdakilerden hangisi ana üretim planlamasının çıktılarından biri ) İnsan gücü düzeyi ) Stok düzeyi C) Taşeron kullanımdüzeyi D) Üretim oranı E) Talep tahmini 3. Depo içerisindeki tüm mal hareketlerinin yönetilmesini sağlayan modül ) Maliyet muhasebesi ) Genel muhasebe C) Üretim planlama D) mbar E) Satış ve dağıtım 7. I. İnsan kaynakları II. lıcı-satıcı ilişkisi III. Çevresel faktörler IV. Entegre finansal bilgiler V. lıcının özellikleri Yukarıdakilerden hangileri KKP kurulumunun başarılı olmasıiçin gereken faktörlerdendir? ) II ve IV ) III ve V C) I, II ve IV D) II, III ve V E) III, IV ve V 4. lacakların ve borçların izlenmesi, bütçe yönetimi, duran varlıklara ilişkin işlemler faaliyetleri aşağıdaki modüllerin hangisi tarafından yürütülmektedir? 8. şağıdakilerden hangisi KKP sistemlerini uygulayabilmek için gerekli şartlardan biri ) Kalite yönetimi ) Satış ve dağıtım C) Genel muhasebe D) Maliyet muhasebesi E) Malzeme yönetimi ) Güçlü liderlik yapısı ) Plana uygun strateji C) yrılan bütçede devamlılık D) Uygun bir uygulama planı E) Şahıs şirketi olmak 11

12 2010 EY e şağıdakilerden hangisi KKP'nin özelliklerindenbiri ) Stokları optimize etmesi ) Verilen müşteri hizmetlerinin kalite ve memnuniyetini arttırması C) Standardizasyon ve üretim işlem hızlarını arttırması D) irbirinden bağımsız yapılardan oluşması E) ir şirketin iş performansını artırması 13. şağıdakilerden hangisi "duran varlık yönetimi modülü"ne bağlı bir alt modüldür? ) Yeniden değerleme hesaplamaları ) Genel gider kartları C) Genel gider bilgileri D) Maliyet merkezleri E) Maliyet merkezleri hizmet dağıtımı 14. şağıdakilerden hangisi hesap kartları alt modülüne bağlı bir alt modül 10. şağıdakilerden hangisi şirketleri KKP kurmaya iten nedenlerden biri ) e-altyapı gereksinimi ) Tedarikçilerin baskısı C) Küreselleşme D) Değişim E) Dağınık coğrafi yapı ) Hesap ekstresi ) Hesap hareketleri C) Hesap durumları D) Hesap bilgiler E) Hesap kartı bütçe bilgileri 11. şağıdakilerden hangisi KKP'den maksimum çıktı alabilmesi için organizasyonların uzman olması gereken alanlardan biri ) Strateji geliştirme ) KKP'nin kurulumu sırasındaki teknik konular C) Uluslararası işbirlikleri D) Tüm işletmelerde proje yönetimi E) KKP'nin IT'ye entegrasyonu 15. Herhangi bir hesaba ait hareketin belirli dönemler için önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda masraf merkezlerine dağılımının yapılması ve böylece hesaplar arası kontrollerin sağlanması ve uygun raporların alınması aşağıdaki alt modüllerden hangisi ile sağlanır? ) Muhasebe bağlantı kodları ) Projeler C) Hesap kartları D) Mali tablo tanımları E) Masraf merkezi kartları 12. şağıdakilerden hangisi KKP Sisteminin uygulama sonrası etkileri arasında yer almaz? ) Müşteri katılımı ) Maliyette azalma C) Stratejik karar verme D) Verilere kolay erişim E) Karmaşık, dağınık bilgi sistemi yapısı Muhasebe hesapları ile ilgili hareketler aşağıdakilerden hangisiyle muhasebe sistemine kaydedilir? ) Cari hesap kartları ) Stok fişleri C) anka kartları D) Muhasebe fişleri E) Müşteri kartları

13 2010 EY e şağıdakilerden hangisi genel muhasebe, mali tablo tanımları alt modülünde yer almaz? ) ilanço tablosu ) Kâr/zarar (gelir) tablosu C) Fon akımtablosu D) Satışların maliyeti tablosu E) Geçici mizan 22. Planlamanın hangi aşamasında rasyonellik özelliği en üst düzeyde ortaya çıkmaktadır? ) Karar verme ) lternatif seçme C) Hedef belirleme D) Sonuç değerlendirme E) Maliyet hesaplama 18. şağıdakilerden hangisi genel muhasebe, hareketler, muhasebe fişleri alt modülünde yer almaz? ) Tahsis fişleri ) Muhasebe fişleri C) Muhasebe fiş bilgileri D) Muhasebe hesap durumu E) Muhasebe fişi satır bilgileri 23. Gelecekteki üretim faaliyetlerinin ya da üretim miktarlarının düzeylerini ve limitlerini belirleyen fonksiyona ne ad verilmektedir? ) Planlama ) Üretim planlaması C) Üretim çizelgeleme D) Tedarik zinciri yönetimi E) Malzeme gereksinimplanlaması 19. şağıdakilerden hangisi genel muhasebe, işlemler alt modülünde yer almaz? 24. şağıdakilerden hangisi üretim faaliyetlerindenbiri planlaması ) Kur farkı hesaplama ) Muhasebeleştirme C) Hesaplar arası aktarım D) Cari hesaplar E) Fiyat endeksi atama ) Üretilecek ürün türleri ) Üretimde kullanılacak araçlar C) Üretim miktarının belirlenmesi D) Üretim planının dönem uzunluğunun belirlenmesi E) ozulan üretimaraçlarının tamir edilmesi 20. Günümüzde üretimin hangi özelliği diğerlerine göre daha çok ön plana çıkmıştır? ) Üretim miktarı ) Üretim kalitesi C) Üretim maliyeti D) Üretim süreci E) Üretim çeşidi ve hızı 25. şağıdakilerden hangisi üretim planlamasının öncelikli girdilerinden biridir? ) Talep tahminleri ) Rakip ürünler C) Dağıtım kanalları D) Tedarikçi sayısı E) Malzeme tedarik süresi 21. şağıdakilerden hangisi iktisadilik prensibindeki nimet külfet ilişkisinde külfeti işaret etmektedir? ) Rasyonellik ) Kullanılacakkaynaklar C) Planlama süresi D) Planlanan hedef E) Maliyet şağıdakilerde hangisi talep tahminlerinin duyarlılığını arttırmaktadır? ) Dağıtım kanallarının azalması ) Rakip sayısının artması C) Tahminlerin zaman aralığının artması D) Ürün çeşitlerinin artması E) İş gücünün azalması

14 2010 EY e MİY ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) MİY, satış, pazarlama ve servis süreçlerini daha etkin hale getirmek için geliştirilmiş işletme stratejisi ve kültürüdür. ) MİY, müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmektir. C) MİY, işletmelerin toplam müşteri maliyetlerini en aza indirme yöntemidir. D) MİY, müşteri ilişkilerini yönetmek için kullanılan metodoloji ve ürünlerin genelini içermektedir. E) MİY, müşteri temas noktalarının entegrasyonu ve iyileştirilmesidir. 31. şağıdakilerden hangisi "Müşteri Seçimi" evresinde yapılan çalışmalardan biri ) Konumlandırma ) Kampanya Planları C) İhtiyaç nalizleri D) Marka ve Müşteri Planlamaları E) Pazarölümleme 32. "Marka ve Müşteri Planlamaları" çalışmaları MİY'in hangi evresinde gerçekleştirilir? 28. şağıdakilerden hangisi bir MİY projesinin yanıt aradığı sorulardan biri ) Ne kadar? ) Neredeyiz? C) Nerede olmak istiyoruz? D) Neden İstiyoruz? E) Ne yapılıyor? ) Müşteri Kaybetme ) Müşteri Seçimi C) Müşteri Derinleştirme D) Müşteri Edinme E) Müşteri Koruma 29. şağıdakilerden hangisi MİY evrelerinden bir olan "Müşteri Seçimi" evresinin amacıdır? ) En kârlı müşterileri bulmak ) Satış gerçekleştirmek C) Müşteriyi kuruma bağlama, onu kurumda tutabilme ve ilişkinin sürekliliğini sağlamak D) Sürekliliğin sağlandığı ilişkiden yeni faydalar sağlamak E) Müşteri harcamalarındaki payın yükseltmek 33. şağıdakilerden hangisi tedarik zinciri faaliyetleriarasında yer almaz? ) Üretim ) Stok yönetimi C) Ürün kararları D) Hammadde temini E) Satış 30. şağıdakilerden hangisi MİY evrelerinden biri olan "Müşteri Derinleştirme" evresinin amacıdır? ) Müşteri harcamalarındaki payı yükseltme ) Satış gerçekleştirme C) Müşteriyi kuruma bağlama, onu kurumda tutabilme ve ilişkinin sürekliliğini sağlama D) Sürekliliğin sağlandığı ilişkiden yeni faydalar sağlama E) En kârlı müşterileri bulma şağıdaki faaliyetlerden hangisi dış lojistik kapsamına girer? ) Malzemelerin stoklanması ) Müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi C) Malzemelerin tedarikçiden işletmeye ulaştırılması D) Malzemelerin işletmeden dış müşteriye ulaştırılması E) Malzemelerin işletme içi hareket etmesi

15 2010 EY e Lojistiğin tanımında kullanılan malzeme kelimesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? ) Yarı ürün ) Tesis C) itmiş ürün D) Hammadde E) ilgi 39. şağıdakilerden hangisi Sicil Yönetimi lt Modülünde takip edilen verilerden biri ) Yıllık tatil harcamaları ) skerlik durumu C) Öğrenim durumu D) Medeni hali E) Üye olunan dernekler 40. Organizasyon yapısının geleceğine yönelik planlama yaparken hangi İK alt modülünden faydalanılır? 36. Ürün ya da hizmetin müşteriye pazarlanmasından kullanımının bitimine kadar geçen tüm zamana ne ad verilir? ) Ürün tasarımı ) Üretim planlama C) Ürün kararı D) Tedarik zinciri E) Yaşam devir süreci ) Performans değerleme alt modülü ) Sicil yönetimi alt modülü C) Organizasyon şeması alt modülü D) Eğitimalt modülü E) İşe alma alt modülü 37. İK modülünü oluşturan alt modüller kaç ana başlık altında toplanır? ) 9 ) 8 C) 7 D) 5 E) İK modülünün alt yapısını oluşturan modül ) Personel bordro ) Eğitim C) İşe alma D) Kariyer Planlama E) Sicil Yönetimi 15 TEST İTTİ.

16 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 120 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar KURUMSL KYNK PLNLMSI UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yönetim ilgi Sistemi 40 2 Muhasebe ilgi Sistemi 40 6 Kurumsal Kaynak Planlaması u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 2010 EY e Karar alma ve yönetim uygulamaları için modeller geliştirme üzerinde duran bilim ) Ekonomi ) Yönetim bilimi C) Psikoloji D) Yöneylemaraştırması E) ilgisayar bilimi YÖNETÝM ÝLGÝ SÝSTEMÝ 6. İşletmede üretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin işletme içindeki fiziksel akışlarına ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik olan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Satınalma bilgi sistemi ) Maliyet muhasebesi bilgi sistemi C) Planlama bilgi sistemi D) Pazarlama bilgi sistemi E) Üretim bilgi sistemi 2. şağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sisteminde yararlanılan bilim dallarından biri ) İktisat ) Sosyoloji C) Psikoloji D) ilgisayar bilimi E) ntropoloji 7. Üzerine bir kez yazma olanağı bulunan CD türü ) CD-SC ) CD-S C) CD-R D) CD-RW E) CD-RM 3. Postmodernizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 8. şağıdakilerden hangisi bir bilgisayar yazılımıdır? ) Küreselleşmenin karşısındadır. ) Sömürgeciliğin devamıdır. C) Eşit temsil hakkını savunur. D) Çok kültürlülükle karıştırılır. E) Hiçbir şeyin kesin olmadığını kabul eder. ) Merkezi işlem birimi ) Yazıcı C) ritmetik mantık birimi D) İşletim sistemi E) İç bellek 4. I. Kişilerarası ilişkilere dayalı roller II. Gruplararası ilişkilere dayalı roller III. ilgi sağlayıcı roller IV. Karar verici roller Yukarıdakilerden hangileri Mintzberg'in tanımladığı yönetseller rollerdir? ) Ive II ) II ve III C) I,II ve III D) I,III ve IV E) II, III ve IV şağıdakilerden hangisi elektronik ticaret (e-ticaret) uygulama şekillerinden biri ) Piyasaya tanıtma faaliyetleri ) İşletme bütçe ve planlarının düzenlenmesi C) Ödemenin yapılması ile ilgili faaliyetler D) Perakende ve toptan satışlar E) Sözleşme akdi ile ilgili faaliyetler Karardüzeylerinden biri olan işlemsel kontrol aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenir? 5. şağıdakilerden hangisi elektronik işletme uygulama mimarisinde tedarik zinciri yönetimine doğrudan bağlıdır? ) Müşteri hizmetleri ) Lojistik C) Müşteriler D) Satış E) Pazarlama 2 ) Organizasyonun amaçları ve politikaları üzerine karar verilmesiyle ) Organizasyonun içinde yeni bilgiyi iletme ve yayma yollarıyla C) elirli görevlerin nasıl yerine getirileceğinin belirlenmesiyle D) İşlem birimlerinin performansının arttırılmasıyla E) Kaynakların nasıl daha etkin ve verimli kullanılacağının belirlenmesiyle

18 2010 EY e şağıdakilerden hangisi 21. yüzyılın başlarında işletmelerin bilgi sistemi kabiliyetinde köklü değişiklikler olmasındaki etkenlerden biri ) Extranet ) Küresel ağlardaki hızlı büyüme C) Intranet D) Kayıt işleme sistemleri E) Internet şağıdakilerden hangisi bir bilgi teknolojisi ürünü ) Saç kurutma makinesi ) Video konferans sistemleri C) CD-DVD sunucuları D) Cep telefonu E) ilgisayar İlişkisel veri tabanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kolaylık ve esneklik sağlar. ) Planlanmamış sorgulamalara yanıt verir. C) Veriye ulaşmak için tüm yollar tanımlanmalıdır. D) Veriler satır ve sütun halinde saklanır. E) Çağdaş yönetim bilgi sistemlerinde kullanılır. şağıdakilerden hangisi genel sistem tasarım kurallarından biridir? ) Sistemin gelecekte yenilenmesini kolaylaştırma ) Kullanıcı gereksinimlerini öğrenme C) Uygun bir yazılım paketi seçme D) Kimin hangi bilgiye ihtiyacı olduğunu belirleme E) Uygun bir programlama dili seçme On esaslı sayı sistemine ait sayıların makine diline çevrilerek, bilgisayar ve elektronik ortamda işlerin yürütülmesine ne adverilir? ) Extranet ) Dijital noter C) Dijitallik D) Sanallık E) Dijital imza 16. I. Tarayıcı II. Çizici III. Kamera Yukarıdakilerden hangileri bilgisayara görüntü girişinde kullanılan araçlardır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) Ive II D) Ive III E) II ve III şağıdakilerden hangisi protokollerin ana görevlerinden biri ) Gönderilen bilginin karşı taraf tarafından doğru ve hatasız olarak alındığının kontrolünün sağlanması ) ilgisayarların telefon hatlarından veri iletmek için kullandıkları dijital sinyallerin analog sinyallere dönüştürülmesi C) Verilerin gönderildiği iletişim yolundaki her bir cihazın tanımlanması D) ilginin eksik veya hatalı gönderilmesi durumunda tekrar gönderilmesi E) Protokole uymayan cihazların sisteme girişini engelleyecek güvenliğin sağlanması şağıdakilerden hangisi için işlem tablosu programlarının kullanılması uygun olur? ) Çizim yapmak ) Sunu yapmak C) Makale yazmak D) Sayısal işlemyapmak E) Tasarımyapmak şağıdakilerden hangisi WWW dokümanlarında sayfa tanımlaması için kullanılandildir? ) HTML ) Visual C C) FORTRN D) SIC E) FTP ir işletmenin, çeşitli kişi ve kurumlara kendi bilgi sistemine erişme izni ve şifresi vermesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? ) İntranet ) İnternet C) Dijital imza D) Ekstranet E) e-işletme şağıdakilerden hangisi iletişim kanallarından biri ) Koaksiyel kablolar ) Fiber optik kablolar C) Tek bükümlü kablolar D) Uydular E) Çift bükümlü kablolar 3

19 2010 EY e Üst katmandan gelen datagramların paket adı verilen küçük kısımlara ayrıldığı ve her bir pakete, gideceği bilgisayarın bulunduğu bilgisayar ağının adres bilgilerinin eklendiği TCP/IP modelinin katmanı aşağıdakilerden hangisidir? ) Sunumkatmanı ) IP katmanı C) Uygulama katmanı D) ğ katmanı E) TCP katmanı şağıdakilerden hangisi elektronik ticaret yapan ya da elektronik işletme olma yolunda adım atan işletmelerin ihtiyaç duyduğu araçlar arasında yer almaz? ) Cep telefonu ) Web sunucular C) Müşteri takip sistemleri D) Web içeriği yönetimaraçları E) Elektronik ticaret sunucu yazılımları şağıdakilerden hangisi yerel alan ağlarının başlıca kullanım amaçları arasında yer almaz? ) Grup çalışmalarını kolaylaştırmak ) Ortak kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak C) ina ya da işletme içerisinde haberleşme hızını artırmak D) Verilerin ortak kullanımını sağlamak E) ilgi gizliliğinisağlamak Örgütsel bir probleme çözüm üretebilmek veya bir fırsat elde edebilmek için bilgi sistemi çözümü üretme faaliyetlerine ne ad verilir? ) Sistemgeliştirme ) Sistemtasarımı C) Sistemkurulumu D) Programlama E) Sınama Format programı, yedekleme programı gibi kullanıcıların bilgisayarı daha kolay kullanmasını sağlayan programlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? ) Paket programlar ) Sistemprogramları C) Özel yazılımlar D) Uygulama geliştirme yazılımları E) İşletim sistemleri şağıdakilerden hangisi sistemi dönüştürme aşamasında yürütülen faaliyetlerden biri ) Dönüştürme planının hazırlanması ) Teknik personelin eğitilmesi C) Kullanıcıların eğitilmesi D) Problemvarsa sistemin değiştirilmesi E) Dokümantasyonun hazırlanması Eksik ya da kısmen doğru veriyi işleyerek diğer yöntemlerle çözülmesi zor olan sorunlara çözüm önerileri sunan bilgisayar destekli sistem ) Sinirsel ağlar ) Zeki ajanlar C) ulanık mantık D) Genetik algoritma E) Desteksistemi şağıdakilerden hangisi geleneksel proje değerlememodellerinden biri ) İç kârlılık oranı ) Netbugünküdeğer C) Geri ödemesüresi D) Faydamaliyetoranı E) Portföyanalizi şağıdakilerden hangisi oluşturulacak elektronik devlet yapısındaki hizmete ilişkin ilkelerden biridir? ) Yeni tasarımın kullanım kolaylığı sağlaması ve hizmet sunumunun mümkün olan en kısa yoldan yapılması ) Tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün katkılarının sağlanması C) Verilecek kamu hizmetinin müşteri-vatandaşın ihtiyaçlarına göre tasarlanması D) Sorumluluk ve yetkilerin performans ölçümlerine olanak sağlayacak şekilde dağıtılması E) Çeşitli kamu kurumlarının benzer hizmetlerinin farklı şekillerde verilmesi 31. I. Mimar II. raştırmacı III. Mühendis Yukarıdakilerden hangileri bilgi çalışanı olarak nitelendirilir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III

20 2010 EY e Her bir yabancı ülkede bulunan birimin kendisine ait olan çözüm ve sistemleri tasarlaması hangi sistem yapılanışını ifade eder? ) ğ tipi sistemler ) Dağıtılmış sistemler C) Merkezileşmiş sistemler D) Çoğaltılmış sistemler E) Dağıtılmamış sistemler ilgisayar yoluyla başkasına ait kredi kart numaralarının ve şifrelerinin ele geçirilerek alışveriş yapılması hangi bilgisayar suçu kapsamındadır? ) Yasadışı internet sayfaları ) ilgisayar sabotajı C) Kanuna karşı hile D) Kanunla korunmuş bir yazılımın kullanımı E) ilgisayar yoluyla dolandırıcılık İç kârlılık oranı yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İç kârlılık oranı, yatırımın gerektireceği para çıkışı ile ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişini eşit kılan iskonto haddi olarak tanımlanmaktadır. ) İç kârlılık oranı yöntemi, net bugünkü değer yönteminden sadece iskonto oranı açısından farklılık gösterir. C) İç kârlılık oranı yöntemi, zaman faktörünü ve yatırımın ekonomik ömrünü göz önünde tutmaktadır. D) İç kârlılık oranı yöntemi, yıllık net kârın yatırımtutarına bölünmesi ile elde edilir. E) İç kârlılık oranı, yatırımın gerektireceği para çıkışları ile sağlayacağı para girişlerini aynı zaman düzeyine indirgeyerek homojen, karşılaştırılabilir hale getiren objektif bir esas ortaya koyar üyük ölçekli karmaşık sistem projeleri için en uygun sistem geliştirme yaklaşımı ) Geleneksel sistemyaşam çevrimi ) Prototiplendirme C) Kullanıcı geliştirme D) Dış kaynaklardan yararlanma E) Uygulama yazılımpaketleri Yönetim bilgi sistemlerinin güvenliği için saptanmış bir dizi ölçüt uyarınca trafiği filtreleyen donanım veya yazılıma ne ad verilir? ) Güvenlik protokolü ) Güvenlik duvarı C) Web sunucuları D) Proxy sunucuları E) ntivirüs şağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin organizasyon yapısını oluşturan küresel stratejilerden biri ) Çok uluslu strateji ) Yerli ihracatçı stratejisi C) Ulusal strateji D) Franchiser stratejisi E) Ulusötesi strateji 40. şağıdaki sistemlerden hangisi çok miktardaki verinin içinden yararlı bilginin kullanıcılar tarafından ortaya çıkarılmasına olanak tanıyarak karar verilmesini destekler? ) Model ağırlıklı karar destek sistemi ) Üst yönetim destek sistemi C) Melez yapay zekâ sistemleri D) Grup karar destek sistemi E) Veri ağırlıklı karar destek sistemi şağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemine girişte fiziksel özelliklere dayalı olarak yapılan güvenlik denetimlerinden biri ) Kullanıcının göz rengi ) Kullanıcının eli C) Kullanıcının sesi D) Kullanıcının parmak izi E) Kullanıcı şifresi şağıdakilerden hangisi endüstri ekonomisinin küresel ekonomiye dönüşümünün sonuçlarından biri ) ankaların küreselleşmesi ) Yerel ve ulusal işletmelerin azalması C) Zaman yönetimi D) Küresel dağıtımsistemi E) Sermayenin küreselleşmesi 5

21 2010 EY e İşletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait verileri toplayan, toplanan verileri süreçleyerek bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan bilgileri raporlayan bilgi sistemi ) Mali raporlar bilgi sistemi ) Pazarlama bilgi sistemi C) Muhasebe bilgi sistemi D) Yönetim bilgi sistemi E) Üretim bilgi sistemi 5. Yönetim bilgi sistemleri hangi düzeyde yönetime bilgi sağlar? ) lt yönetim ) İşlem birimleri C) Stratejik yönetim D) Tepe yönetim E) Orta yönetim 2. İşletmelerin temel faaliyetlerinin ve işlemlerinin izlenmesine olanak sağlayan sistem hangi düzeyli bilgi sistemidir? ) Stratejik yönetim ) lt yönetim C) Orta yönetim D) Üst yönetim E) İşlemdüzeyli 6. Muhasebe bilgi sisteminin ilk fiili aşaması ) Yevmiye kayıtları ) Mali tabloların hazırlanması C) Mizanların hazırlanması D) üyükdefter işlemleri E) Mali nitelikteki işlemlerin belgelendirilerek toplanması 3. şağıdakilerden hangisi mamul kararlarından biri ) Tüketici istekleri ) Üretim planlaması C) Fonksiyonel tasarım D) Mamul tasarımı E) Mamul belirlenmesi 7. Yönetim kararları, orta vadeli kararlar, işletme amaçlarını gerçekleştirmek için koordinasyon kararları, işletmelerde hangi yönetim düzeyinde alınan kararlardır? ) İşlem elemanları ) Üst yönetim C) Tepe yönetim D) Orta yönetim E) lt yönetim 4. şağıdakilerden hangisi ihtiyaç duyulan bilgileri üretmek amacıyla muhasebe bilgi sisteminde yapılan işlemlerden biri ) Gereksinimlere göre raporlar hazırlamak ) Verilerin toplanmasından raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek C) Verileri biriktirmek D) İşletme sahiplerinin istedikleri sonuçlara göre rapor hazırlamak E) Mali nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili diğer verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarakdahil etmek 8. şağıdakilerden hangisi işletme içi faaliyetlerden biridir? ) Satıcılardan hammadde alınması ) ankalardan kredi alınması C) Üretime hammadde verilmesi D) Devlete vergi ödenmesi E) Müşterilere satış yapılması 6

22 2010 EY e şağıdakilerden hangisi bir eylemi gerçekleştirmek, bir amaca varmak için bir takım işleri yapmak üzere birbirine bağımlı, bir araya getirilmiş öğeler ve bunlara ilişkin yönergeler bütünüdür? ) Koordinasyon ) Planlama C) ilgi D) Yönetim E) Sistem 13. Verilerin makine diline çevrilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? ) İletişimbirimi ) Çıkış birimi C) Merkezi işlem birimi D) Giriş birimi E) Yönetimmerkezi 14. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin bileşenlerinden biri 10. İşletmede gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulması ve bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bilgi sistemi ) Finans ) İnsan kaynakları C) Muhasebe D) Pazarlama E) Üretim 15. ) Mevzuat ) İşletme bilgi kullanıcıları C) İşletme dışı bilgi kullanıcıları D) Geri bildirim E) Yönergeler şağıdakilerden hangisi veri tabanının taşımasıgereken özelliklerden biri ) Esnekolması ) Yönetilebilir olması C) Performanslı olması D) Güvenli olması E) Herkese açık olması 11. şağıdakilerden hangisi geleneksel veri yönetiminin sınırlılıklarından biri ) Güvenlik, gizlilik sorunlarına yol açması ) ütünlük sorunlarına neden olması C) Veri tekrarı ve aynı verinin birden çok kaydı D) Verinin paylaşılamaması E) Yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işletimsorunlarına imkan vermemesi 16. şağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin alt sistemlerinden biri ) Gelir ve gider işlemleri ) Satış analizi C) Maliyetleme D) Maliyet kontrolü E) Harcama -satın alma -borçlar 12. Sırasal, indeksli sırasal ve rassal modellerin bulunduğu veri bileşeni yapılandırması ) Kavramsal yapılandırma ) Mantıksal yapılandırma C) Fiziksel yapılandırma D) İçsel yapılandırma E) Kuramsal yapılandırma Hasılat işlemleri akışında siparişle ilgili kredi onayı alındıktan sonraki aşama ) Stok durumunun kontrol edilmesi ) Sevkiyatın yapılması C) Faturalamanın yapılması D) Malların hazırlanması E) Siparişin kabul edilmesi

23 2010 EY e şağıdakilerden hangisi üretim işlemleri faaliyetlerinin amaçlarından biri ) Ürün kârlılığından çok müşteri kârlılığına önem vermek ) Üretim süreçlerinde yer alan yarı mamulleri; üretim programları çerçevesinde minimum stok felsefesi ile depolanmak ve sevk edilmek üzere nihai ürünlere dönüştürmek C) Maliyetlerle ilgili dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak D) Özellikle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak E) Yüksek ürün kalitesi ve satış sonrası destek hizmetine ulaşmak 22. şağıdakilerden hangisi kaynak dokümanlara örnek olarak verilemez? ) Kullanımkılavuzları ) Zaman kartları C) Denetimformları D) Satın alma faturaları E) Nakit makbuzları 23. Satın alma ve teslim alma işlemleri sürecinde düzenlenen satın alma emri aşağıdakilerden hangisine gönderilmez? 19. "Geleneksel örgüt ve yönetim biçimlerinden biri olan köklü değişiklikler gerçekleştiren ve yüksek standartlara ulaşmış işletme" ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? ) Dünya klasındaki işletme ) Çağdaş işletme C) Gelişmiş işletme D) Sanal işletme E) Elektronik işletme ) Teslim almaya ) Satın almaya C) Muhasebeye D) Satıcıya E) Pazarlamaya 20. Gereksinim duyulan malların sağlanması için satıcı ile bir sözleşme yapıldığı anlamına gelen belge ) Satın alma isteği ) Teslim alma raporu C) Tediye fişi D) Satın alma emri E) Fatura 24. ir işletmenin varlık ve hizmet gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapmış olduğu işlemlere ne adverilir? ) Tahsilat işlemleri ) Üretim işlemleri C) Harcama işlemleri D) Hasılat işlemleri E) Maddi duran varlık işlemleri 21. Kasa hesabının güncellenmesi ve günlük peşin satışlar raporunun hazırlanması için veri sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Tediye fişi ) Tahsil fişi C) Mahsup fişi D) lacak hesabı kalanı E) Fatura "Önceden belirlenen üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla kaynakların optimal kullanımını sağlayan bir sistemdir" şeklinde ifade edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) Stok yönetim sistemi ) Satın alma ve harcama işlemleri sistemi C) Üretim planlama sistemi D) Maliyet muhasebesi sistemi E) Üretim sistemi

24 2010 EY e ilgisayarın hangi işi, ne zaman, nasıl, ve hangi donanım araçlarını kullanarak yapacağını belirten komutlar dizisine ne ad verilir? ) Uygulama yazılımı ) Yönetim bilgi sistemi C) ilgi sistemi D) Yazılımsistemi E) İşletim sistemi 30. şağıdakilerden hangisi finansal nitelikli olayları kaydetmeye yarayan ilk işlem belgesidir? ) Mizan ) Nakit alındıbelgesi C) Yevmiye defteri D) Muhasebe fişi E) üyükdefter 27. şağıdakilerden hangisi hasılat döngüsünde yer alan işlemlerden biri ) Ödeme ) Sipariş alma C) Sevkiyat D) Faturalama E) Tahsilat 31. Zaman kartları yığınının bilgisayarlı ortama aktarılması ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmemektedir? ) Çalışanlara ilişkin verilerin, sicil numaralarına göre sıralanması ) ordroya ilişkin yasal işlemlerin yapılması C) ordro dökümünün alınması D) Üretim maliyetlerindeki işçilik maliyetlerinin hesaplanması E) Ücret ödeme çeklerinin hazırlanması 28. şağıdakilerden hangisi kaydetme ve raporlama işlemleri sisteminin işlevlerinden biri ) Veri ve hesapların sınıflandırılması ve kodlanması ) Dönemsonu kayıtlarının yapılması C) Verilerin toplanması D) Defterlerin tasdiki E) Dönembaşı kayıtlarının yapılması 32. şağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin (e-ticaret) ekonomik yaşamı etkileyen unsurlarından biri ) Tüketici açısından ürün alternatiflerinin artması ) Maliyetlerin artması C) Maliyetlerin fiyatlara yansıması D) Rekabetin artması E) Tüketiciyi güçlü kılması 29. ir finansal muhasebe sürecinin son aşaması ) Kesin mizanın düzenlenmesi ) Kapanış kayıtlarının yapılması C) Finansal raporların hazırlanması D) Dönem sonu muhasebe içi envanter işlemlerinin yapılması E) Dönem sonu muhasebe dışı envanter işlemlerinin yapılması ir MS'nin sistem bileşenlerinin seçilmesinde tasarlanan sistemin hangi unsuru göz önünde bulundurulmaz? ) ilgi akışı ) Mimarisi C) Kapasitesi D) Maliyeti E) İşletmenin büyüklüğü

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 105 e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 ahar Dönemi - Pazar 14.30 MLİYET MUHSEESİ YÖNETİM MUHSEESİ VE KRR DESTEK SİSTEMLERİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK

BANKACILIK - GİRİŞİMCİLİK NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 101 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 NKCILIK - GİRİŞİMCİLİK TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU Niğde Meslek Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Ders Notu NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNOLOJİK GELİŞME VE YENİLEKLER DERS NOTU (1) (Bu ders notu internet ortamı ve çeşitli kaynaklardaki verilerden derlenmiştir.)

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri Veri İşleme Sistemi İşlem Destek Sistemleri Süreç Kontrol Sistemi Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim Destek Sistemleri Karar Destek Sistemi Üst Yönetim Bilgi Sistemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj DENETİM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

Logo Platform Tailor (LPT) j-guar için Modern Uyarlama Aracı. Temel Seviye 1.0.0

Logo Platform Tailor (LPT) j-guar için Modern Uyarlama Aracı. Temel Seviye 1.0.0 Logo Platform Tailor (LPT) j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye 1.0.0 Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ *

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * ELEKTRONİK İŞLETMELERDE (e-işletmelerde) SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * Doç. Dr. Adnan SEVİM ** Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜL *** ÖZ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi her alanda

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik Sistem, Sistem Sınıflandırmaları Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemlerinin Türleri Fonksiyonel Perspektiften Sistemler

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı