İ S M M M O A k a d e m i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ S M M M O A k a d e m i"

Transkript

1 58

2 Yahya ARIKAN Başkan Nejat BOZKURT Başkan Yardımcısı Necati KALKAN Sekreter Nadir Hikmet GÜNEŞ Sayman Muammer KESKİN Üye 59

3 Mesleki gelişim, kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum için bir rüyayı gerçekleştiren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Türkiye genelindeki muhasebeci mali müşavirlere hizmet verecek İSMMMO Akademi yi günü açmış bulunmaktadır., İSMMMO bünyesinde faaliyet gösteren bilimsel, idari ve mali özerkliği olan bir kuruluştur. İSM- MMO Akademi olarak amacımız, Bağımsız Adli Muhasebe, Mali İç Denetim, Şirket ve Marka Değer Tespiti, Stratejik Yönetim Muhasebesi, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri ile Hile Denetimi, Proje Süreç Yönetimi ve Proje Denetimi, Adli Bilgisayar ve Yabancı şirketlerde Muhasebe Uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda eğitim programlarını sunarak meslek mensuplarının bu alanlarda uzmanlaşmasını sağlayabilmektir. Bu programların temel amaç ve hedefleri revize edilerek ekteki gibi 3 madde halinde sınıflandırabilmesi mümkündür; a) 358 Sayılı Yasaya göre unvan almış; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve talep halinde Yeminli Mali Müşavirlerin, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; muhasebe ve mali işler alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak. b) Kamu yararı sağlamaya yönelik olmak üzere, Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü takdirde, 358 Sayılı Yasaya göre meslek unvanına sahip olmayan ancak muhasebe mesleği ile ilgili olan kişi/kişilere yukarıda a fıkrasında belirtilen hizmetleri sunmak. c) Muhasebe ve mali işler alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek. Uzmanlık programlarımızdan ilki olan Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı Programımız 30 saatlik bir program olup, ilk sınıfı 45 kişi, ikinci sınıfı 30 kişi ve III. Sınıfı ise 19 Kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadırlar.2012 Ekim ayından IV. Sınıfın eğitime başlanması planlanmaktadır. Mali İç Denetim Uzmanlığı Programımız 108 saatlik bir program olup, ilk sınıfı 23 kişi, ikinci sınıfı 29 kişi ve III. Sınıfı ise 39 Kişi, IV. Sınıfı 35 kişi ile eğitimlerini tamamlamış olup V. Sınıfının 05 Şubat 2012 tarihinde eğitime başlanması planlanmaktadır. Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri ve Hile Denetimi Uzmanlığı 144 saatlik bir program olup, ilk sınıfı 2 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Mart ayından II. Sınıfın eğitime başlanması planlanmaktadır. Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlığı Programımız 192 saatlik bir program olup, ilk sınıfı 23 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. II. Sınıf eğitimi yeterli kontenjan sağlanması durumunda başlayacaktır. Şirket ve Marka Değerleme Uzmanlığı Programımız 9 saatlik bir program olup, ilk sınıfı 9 kişi ile eğitimini tamamlamıştır. II. Sınıf eğitimi yeterli kontenjan sağlanması durumunda başlayacaktır. Yabancı Sermayeli Şirketlerde Muhasebe Uzmanlığı Programımız 192 saatlik bir program olup, ilk 13 kişi ile eğitimini tamamlamıştır. II. Sınıf eğitimi yeterli kontenjan sağlanması durumunda başlayacaktır. 0

4 Proje Süreç Yönetimi ve Proje Denetimi Uzmanlığı Programı 180 saatlik bir program olup 2012 yılında eğitime başlaması planlanmaktadır. Adli Bilgisayar İnceleme Uzmanlığı Programı 84 saatlik bir program olup 2012 yılında eğitime başlaması planlanmaktadır. Uzmanlık Programlarımızın yanı sıra Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Göre İnşaat ve Taahhüt İşletmeleri Eğitimi, Uygulamalı Konsolide Finansal Tablolar, Tam Set TFRS Eğitimi, KOBİ TFRS Eğitimi, İngilizce UFRS Eğitimi, Sahte Belge İncelemeleri Eğitimi, Hukuki Süreçte Adli Bilimler Eğitimi ve Adli Belge İncelemeleri / Değerli Belgelerde Sahtecilik Eğitimi olmak üzere toplam 8 adet Eğitim Programımız bulunmaktadır. Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Göre İnşaat ve Taahhüt İşletmeleri Eğitim Programı 40 saatlik bir eğitim programı olup, Uluslar arası Muhasebe Standartlarına İnşaat ve Taahhüt İşletmeleri Eğitimi I.Sınıfı 29 kişi, II. Sınıfı ise 24 kişi ile eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır Mart Ayında ise Uluslar arası Muhasebe Standartlarına İnşaat ve Taahhüt İşletmeleri Eğitimi III. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Uygulamalı Konsolide Finansal Tablolar Eğitimi 24 saatlik bir eğitim programı olup, I.Sınıfı 18 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Nisan Ayında ise Uygulamalı Konsolide Finansal Tablolar Eğitiminin II. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Tam Set TFRS Eğitim Programı 72 saatlik bir eğitim programı olup Tam Set TFRS Eğitimi I. Sınıfı 35 kişi ile II. Sınıfı 32 kişi ile ve III. Sınıfı 27 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Şubat Ayında ise Tam Set TFRS Eğitiminin IV. Sınıfının açılması planlanmaktadır. KOBİ TFRS Eğitim Programı 48 saatlik bir eğitim programı olup I. Sınıfı 35 kişi ile II. Sınıfı 30 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Şubat ayında ise KOBİ TFRS Eğitiminin III. Sınıfının açılması planlanmaktadır. İngilizce UFRS (IFRS in English ) Eğitim Programı 42 saatlik bir eğitim programı olup, I.Sınıfı 25 kişi ile eğitimini tamamlamış bulunmaktadır Mart Ayında ise IFRS IN English Eğitiminin II. Sınıfının açılması planlanmaktadır. Sahte Belge İncelemeleri, Hukuki Süreçte Adli Bilimler, Adli Belge İncelemeleri/Değerli Belgelerde Sahtecilik Eğitim Programı 3 saatlik bir eğitim programı olup 2012 yılında eğitime başlaması planlanmaktadır. Eğitimlerimiz Cumartesi ve Pazar günleri şar saatten olmak üzere Dedeman iş Hanının 3.katında eğitim biriminde verilmektedir. Her bir uzmanlık ve eğitim programımız birbirinden farklı eğitim süreçlerinden meydana gelmektedir. Eğitimlerimiz sonunda katılımcıların sınavlarında ve proje ödevlerinde başarılı olmaları durumunda Uzmanlık programlarında Uzmanlık Sertifikası, Eğitim Programlarında katılım belgesi verilecektir. 1

5 BAĞIMSIZ ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI Katılımcılara Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığını kazandıracak eğitimi vermek. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? İşletmelere Yönelik Hile Denetçiliği Hile Araştırmacılığı Mahkemelere Yönelik Uzman Şahitlik Mahkemelere Yönelik Dava Destek Danışmanlığı İşletmelerde Hile Riskini Ölçme ve Değerlendirme Taraflara Arasında Oluşan Anlaşmazlıkları Çözümleme Diğer Kazanımlar NEDEN ADLİ MUHASEBEYE GEREK DUYULMAKTADIR? Böyle bir uzmanlık mesleğine gerek duyulma nedenlerini şöyle özetleyebiliriz: Toplumda bireyler ve kurumlar artan oranda mahkemelere başvurmaya başlamıştır, Ticari işlemler giderek karmaşıklaşmıştır, Toplumda, bireyler ve kurumlarla devletin ilişkileri giderek sorun doğurmaya başlamıştır, İşletmelerde çalışanların yaptıkları hile ve yolsuzluklar giderek artmakta ve ortaya çıkartılması ve de önlenmesi zorlaşmaktadır, Artan sayıda ve büyük tutarlarda işletme başarısızlıkları ve mali skandallar yaşanmaktadır, Avukatlar ve mahkemeler karşılaştıkları olaylarda daha fazla uzman desteğine gerek duymaktadırlar. 30 Saat (7 ay) Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz. 2

6 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI PROGRAMI İlk aşamada veri analizinin ne olduğu öğretilecektir, Sonraki aşamada ACL Programının kullanımı ayrıntılı biçimde öğrenilecektir, Son aşamada elektronik ortamda oluşturulan sanal şirket ve içindeki veriler, 300 ün üzerinde senaryo ile yoğun biçimde analiz edilecek ve denetlenecektir. Katılımcıların bilgisayarlarına ACL programı kurulacak, şirket verileri yüklenecek ve dersler bu ortamda yapılacaktır, Her katılımcıya uzmanlık sertifikası verilecek, bunun yanında da uluslar arası ACL kullanım uzmanlık belgesi de verilecektir. PROGRAM KİMLER İÇİN GEREKLİ Muhasebe kontrolü yapma konumunda olan muhasebe meslek mensuplarına, Bağımsız denetçilere, İç denetçilere, Hile inceleme elemanlarına, Adli muhasebecilere. 198 Saat Cumartesi ve Pazar 3

7 MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI Bu eğitimin temel amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir Belgesine sahip meslek mensuplarına modern iç denetim esaslarını, standartlarını uygulama örnekleri ve vaka metotlarıyla açıklamak, bu hizmeti v ermek isteyen meslek mensuplarına ihtiyaç duyacakları temel mesleki bilgiyi sağlamak, sürekli mesleki gelişim gereğini göz önüne alarak bu alanda yetkilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? İç Denetim uygulama sürecini anlamak ve pratiğini yapmak, Riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlamayı ve kavramayı öğrenmek, İç kontrollerin nasıl tanımlanabileceğini, değerlendirilebileceğini ve belgelendirebileceğini anlamak ve öğrenmek, Neyi ve nasıl denetleyeceğinizi belirlemek amacıyla ön araştırma yapmak, İç denetim kanıtlarını toplamak ve çalışma kâğıtlarını hazırlamak için kullanabileceğimiz en iyi teknikleri keşfetmek ve öğrenmek, İç denetim sürecinde iletişim becerilerini geliştirmek ve pratiğini yapmak, İç denetim iletişim sürecinin önemini anlamak ve kavramak, 108 Saat Cumartesi ve Pazar 4

8 STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI Meslek mensuplarına; müşavirliklerini yaptıkları ya da mali işler yöneticisi olarak çalıştıkları işletmelerdeki üst düzey yöneticilerin karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri stratejik muhasebe bilgilerini elde edebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Mesleki vizyon Ekonomideki lider şirketlerin ihtiyaç duydukları muhasebe bilgisini üretebilecek bir altyapı ve yaklaşım Müşteri Portföyünün ve gelir kaynağının çeşitlendirilmesi STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Günümüzde, işletmelerin başarısı yöneticilerinin alacakları kararlara göre şekillenmektedir. Yöneticilerin alacakları kararların başarılı olabilmesi için işletmenin muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin, bilgi kullanıcılarına anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde ulaştırılması gerekir. Muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin karar alma, planlama ve kontrol süreçlerinde kullanılmak üzere işlenmesi; diğer bir deyişle bilginin bilgi kullanıcılarına fayda sağlayacak şekilde raporlanması gerekir. İşletme faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere ilişkin maliyetlerin değerlendirilmesi, işletmenin katma değer yaratmayan faaliyetlerini elimine etmesini ve katma değer yaratan faaliyetlerde yoğunlaşmasını gerektirir. Yapılan araştırmalar, stratejik yönetim muhasebesi uygulayan ve sürekli faaliyetlerini gözden geçiren işletmelerin, diğerlerine göre daha başarılı ve daha kârlı olduklarını göstermiştir. Maliyet bilgilerinin kontrolü yanında işletme yönetiminin gösterdiği performansın da sürekli biçimde takip edilmesi gerekir. 5

9 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI Eğitimin amacı, katılımcıların yabancı sermayeli şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda bu şirketlere kaliteli ve katma değeri yüksek bir hizmet sunmasını sağlamaktır. Eğitim, meslek mensuplarının yabancı sermayeli şirketlere hizmet verme noktasındaki gereksinimlerini göz önünde bulundurarak muhasebe ve raporlama odağında yapılandırılmış, vergi, mevzuat ve danışmanlık konularında da ihtiyaç duyulacak seviyelerde geniş uygulama ve bilgi aktarımına yer verilmiştir. Eğitimin amacı katılımcıları genel anlamda muhasebe, vergi, mevzuat ve danışmanlık alanlarında(ele alınacak konuların içeriği ve süreleri de dikkate alındığında) katılımcıların yabancı sermayeli şirketlerin gereksinim duyduğu konularda müşterilerine veya çalıştıkları firmalara kaliteli hizmet sunabilecek bilgi ve uygulama donanımına sahip olmasını sağlamaktır. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Yabancı sermayeli şirketlerin ihtiyaç duyduğu muhasebe, vergi, mevzuat ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin kompakt bir yaklaşım Mesleki vizyon Müşteri portföyünün, gelir kaynağının ve kariyer olanaklarının çeşitlenmesi YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR? Yabancı sermayeli şirketlerin özellikle bağlı oldukları grup şirketine yaptıkları konsolidasyon amaçlı grup Raporlamasının hazırlanmasında kaliteli hizmet veren donanımlı muhasebecilere olan ihtiyacı, Değişen ve karmaşıklaşan düzenlemeler yabancı sermayeli şirketler için finansman sağlamak, iç süreçlerin yapılandırılması, mevzuata uyum gibi konularda riskler ve fırsatlar doğurmaktadır. Bu risk ve fırsatlar ortaya çıktığında zamanlı ve proaktif bir şekilde bu konulara cevap verebilecek ve bu konularda gerekli donanıma sahip danışman ve bağımlı olarak çalışan meslek mensubu ihtiyacı,

10 Dünya da artık tek muhasebe dili olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın meslek mensupları tarafından uygulamalarla sindirilmesi gerekliliği, Yabancı sermayeli şirketlerin vergi amaçlı hazırlanan finansal bilgilerin ötesinde doğruyu ve gerçeği gösteren, zamanlı hazırlanan ve yöneticilerin karar verme mekanizmalarında kullanabildiği finansal bilgilere olan ihtiyacını karşılayabilecek meslek mensuplarının eğitilmesi, Meslek mensuplarının sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık elde etmesini sağlayacak sağlıklı bir mali alt yapı kurma ihtiyacı. 192 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz. 7

11 ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME MUHASEBE UZMANLIĞI Bu sertifika programı, katılımcıların şirket, finansal varlık, gayrimenkul, marka ve diğer maddi olmayan duran varlıkların değerlerini belirleyebilme bilgisine ve becerisine sahip olmalarını amaçlamaktadır. Katılımcıların programı başarıyla tamamlamaları halinde geliştirmiş oldukları uzmanlık bilgi ve becerisiyle, şirket değerlemesi ve marka değerlemesi yapabiliyor olmaları hedeflenmektedir. ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME UZMANLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR? Günümüz küresel ekonomilerinde hangi ölçekte olursa olsun büyük ya da küçük firma sahipleri ve bu firmalarda görev yapan yöneticiler, firma itibarını (kredibilitesini) belirlemek üzere varlıklarının değerlerini saptayabilmek amacıyla aslında her birinde performans değerlemesi yaklaşımlarından yola çıkarak klasik ya da modern yöntemlerle firma başarısını yansıtan üç aşağı beş yukarı herkesin fikir birliğine vardığı bir firma değeri ne ulaşmaya çalışırlar. Firma sahip ve yöneticileri, şirketlerinin değerini bir bütün olarak belirleme ihtiyacı içinde hareket etseler bile kayıtlarında görünsün veya görünmesin firmanın yararlandığı çeşitli varlıkların değerini ayrı ayrı belirleme ihtiyacını da duyabilmektedir. Son yıllarda, değerlerini belirlemek için hassas teknik ölçme yöntemleri gerektiren marka, patent, lisans ve know-how gibi teknolojik hakları içeren maddi olmayan duran varlıkların değerleri firmalar için büyük önem kazanmıştır. Bu tür varlıklar genellikle şirketlerin muhasebe kayıtlarında görünmemekte, ancak firmaların kazançlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Şirket, varlık ve yükümlülük değerlemesi teknik bir konu olup; zaman içinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bundan da anlaşıldığı gibi şirket, varlık ve yükümlülük değerlemesi çok geniş, teknik ve hassas bir konu olup, günümüz ekonomisinde uzmanlaşma gerektiren bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirket ve Marka Değerleme,profesyonel anlamda değerleme uzmanları nın yürütmesi gereken bir süreç olmasında karşın; aynı zamanda şirketlerin eğitimli/yetkin muhasebe/finans uzmanları ve yöneticileri ile bağımsız çalışan 8

12 mali müşavir ve danışmanların da her zaman katkı sağladığı uzmanlıkları bu faaliyet alanından bağımsız olmayan önemli bir mesleki faaliyet alanıdır. 98 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz. 9

13 KISA SÜRELİ EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/ TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI Meslek mensuplarına; müşavirliklerini yaptıkları ya da mali işler yöneticisi veya denetçisi olarak çalıştıkları inşaat/taahhüt işletmelerindeki karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri Uluslararası standartlarda (Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun) muhasebe yönetim ve denetim uzmanlığı bilgilerini yüksek standartlarda elde edebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Mesleki vizyon ve inşaat/ taahhüt sektörü muhasebe uzmanlığı Taahhüt sektörünün orta ve büyük ölçekli işletmelerinin ihtiyaç duydukları uluslararası muhasebe standartlarına uygun muhasebe ve denetim uzmanlığını sağlayacak altyapı ve uygulama bilgisi Hizmet sundukları ulusal ve uluslararası kuruluş portföyünün ve gelir kaynağının çeşitlendirilmesi. 40 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz. 70

14 UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ Meslek mensuplarına; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında Konsolide Finansal Tabloları hazırlama becerisini kazandırmak. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında Grup Raporlaması yapabilme yetkinliği Konsolide Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği 24 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz. 71

15 PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ VE DENETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve OECD gibi uluslar arası kuruluşlar ile TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal kuruluşlar projelere hibe fon sağlamakta ve profesyonel proje yönetim ve denetimini desteklemektedir. Bu kapsamda Proje Süreç Yönetimi ve Denetimi Uzmanlığı Programı na katılacak kişilerin profeyonel bir proje fizibilitesi hazırlama metodolojisi olan Proje Döngüsü Yönetimi ne (Project Cycle Management PCM) uygun proje hazırlama, yönetme ve denetleme konusunda uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır. Proje Süreç Yönetimi ve Proje Denetimi Uzmanlığı, NEDEN ÖNEMLİDİR? Bu programın halihazırda birçok üniversite veya eğitim kurumlarında verilmekte olan Proje Süreç Yönetimi eğitimlerinden en önemli farkı; sadece proje fizibilitelerinin hazırlanmasına değil projelerin yönetim ve denetimine yönelik pratik uygulamaların da uzman eğitmenlerle birlikte gerçekleştirilmesidir. Pratik uygulamalı eğitimler sonrasında katılımcılar uzmanlık sertifikası alabilmek için kendi hazırlayacakları bir bitirme projesi sunacaklardır. Eğitimde aynı zamanda, proje yönetiminde kullanılan PMI metodolojisine de yer verilecek, proje yönetiminde farklı yaklaşımlar da ayrıntılı olarak işlenecektir. Konularında uzman ve projelere fon sağlayan ulusal kuruluşlarda görevli eğitmenler tarafından pratiğe dönük eğitimler verilecek, projeler riskleri bakımından değerlendirilecektir. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve OECD gibi uluslar arası kuruluşlar ile TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin denetiminin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda programa katılan SMMM veya YMM katılımcılar projelerin denetim raporlarını hazırlayabilecek uzmanlığa sahip olacak ve piyasada yoğun olarak talep edilen bu hizmetleri sunabilecektir. 180 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz. 72

16 UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ Muhasebe ve Finansal Raporlama Alanlarında çalışanlara; tarihinden itibaren yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde uygulanması zorunlu hale gelecek olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları kapsamında kayıt tutma ve finansal tabloları hazırlama becerisini kazandırmak. PR KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Eğitim; teorik bilginin yanı sıra, uygulamaya yönelik örnek olaylar ve gerçek finansal tablo örneklerinin incelenmesini içerecektir. Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. 72 Saat Cumartesi ve Pazar-TAM SET TFRS EĞİTİMİ 48 Saat Cumartesi ve Pazar-KOBİ TFRS EĞİTİMİ Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz 73

17 SAHTE BELGE İNCELEMELERİ EĞİTİMİ Mesleki süreçlerde Sahte Belge İncelemeleri: Yazı, İmza, Parmak İzi sahteciliği, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Kredi Kartı, Para vb. değerli belgelerde sahtecilik. Programın ana hedefi katılımcılara mesleklerini icra ettikleri sırada karşılaşabilecekleri sahte belge ve süreçlerden şüphelenme, sahte evrak, sahte imza gibi hususları tanıma, böyle bir durumla karşılaşıldığında takip edilecek süreç ve vaka bazında değerlendirme olacaktır. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Eğitim sonrasında katılımcılardan beklenilen edinim ve beceriler: 1. İş yerinde hile araştırması, 2. Sahte belgeden şüphelenme, 3. Sahte belgenin tanınması (sahte para, sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü beldesi, sahte pasaport, sahte kredi kartı vb.), 4. Sahte imza ve parmak izinin tanınması, 5. Sahte belge tespiti halinde takip edilecek süreç,. Sahtecilik ve dolandırıcılık ile ilgili yasa maddeleri konusunda temel bilgi sahibi olacaklardır. 3 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz 74

18 HUKUKI SÜREÇTE ADLI BILIMLER EĞITIMI Katılımcılara genel anlamda Adli Bilimler kapsamında bulunan disiplinlerin tanıtılması, bu disiplinlerin sınırlamaları, güçlü yanları, birbirleri ile olan bağlantıları, hukuki süreçlerde etkin kullanımı, alınan sonuçların vaka bazında değerlendirilmesi. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Adli Bilimler ile ilgili disiplinlerin ne olduğu, temel prensipleri, kullanım alanları, güçlü yönleri yanında zayıf olduğu taraflar, Bu alanlarda çalışan bilim insanları ve teknisyenlerin asgari eğitim ve öğretim gereksinimleri, Kullanılan analiz yöntemleri hakkında temel bilgiler, Disiplinlerin yararlandığı cihazlar hakkında temel bilgi, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında düzenlenmiş raporların içeriğinin anlaşılması ve vaka bazında değerlendirme imkânı, Sonuçların yorumlanması ve mahkemede kullanımı, Adli Bilimler alanındaki verilmiş raporların ve raporu düzenleyenin çapraz sorgulanması. 3 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz 75

19 ADLI BELGE İNCELEMELERI/DEĞERLI BELGELERDE SAHTECILIK EĞITIMI Adli Belge İnceleme disiplininin tanıtılması, bu disiplinin sınırlamaları, güçlü yanları, diğer disiplinler ile bağlantıları, hukuki süreçlerde etkin kullanımı, bu alanda verilmiş raporların anlaşılması ve vaka bazında değerlendirmek. KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK? Adli Belge İnceleme disiplininin ne olduğu, temel prensipleri, kullanım alanları, güçlü yönleri yanında zayıf olduğu taraflar, Bu alanlarda çalışan bilim insanları ve teknisyenlerin asgari eğitim ve öğretim gereksinimleri, Adli Belge İnceleme Yöntemleri, Kullanılan analiz yöntemleri hakkında temel bilgiler, Disiplinin yararlandığı cihazlar hakkında temel bilgi, Yazı, İmza, Parmak İzi, Sahte Belge İncelemelerinde temel kavram, prensip ve genel kabuller, Adli Belge İnceleme alanında düzenlenmiş raporların içeriğinin anlaşılması ve vaka bazında değerlendirme imkânı, Sonuçların yorumlanması ve mahkemede kullanımı, Adli Belge İnceleme alanında verilmiş raporların ve raporu düzenleyenin çapraz sorgulanması. 3 Saat Cumartesi ve Pazar Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz 7

20 IFRS IN ENGLISH EĞİTİMİ Achieving a broad understanding of IFRSs. Enabling the participants to prepare financial statements in English in accordance with IFRS. Enabling the participants to understand and interprete financial statements that are prepared in accordance with IFRS. 42 Saat Cumartesi Ayrıntılı Bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz 77

21 2011 YILI Faaliyet Raporu İSMMMO AKADEMİ İLK MEZUNLARINI VERDİ 78

22 2011 YILI Faaliyet Raporu 79

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İSMMMO Akademi. İSMMMO Akademi

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İSMMMO Akademi. İSMMMO Akademi 2013 YILI Faaliyet 2013 R ayili poru Faaliyet Raporu 55 Yahya ARIKAN Başkan Arif MERT Başkan Yardımcısı Ayşin HANGÜL Sekreter Coşkun KOLSO Sayman Emine ÖZTÜRK Üye 56 İSMMMO AKADEMİ (01.01.2013-31.12.2013)

Detaylı

ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME UZMANLIĞI PROGRAMI

ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Günümüz küresel ekonomilerinde firmalar yarattıkları katma değerleri maliyet muhasebesi yöntemleri ile ürün bazında maliyet-iş hacmi-kar analizleriyle bile belirleyebilmektedir.

Detaylı

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ VE DENETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ VE DENETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ VE DENETİMİ UZMANLIĞI BAŞLANGIÇ TARİHİ: OCAK 2012 NIN AMACI VE KAPSAMI Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve OECD gibi uluslar arası kuruluşlar ile TÜBİTAK, KOSGEB,

Detaylı

İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI MUHASEBE YARDIMCILIĞI GELİŞİM PROGRAMLARI

İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI MUHASEBE YARDIMCILIĞI GELİŞİM PROGRAMLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI VERGİ İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI UYGULAMALI VERGİ VE MUHASEBE BİLİRKİŞİLİĞİ FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE YORUMLANMASI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ, MUHASEBE

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

BAĞIMSIZ ADLİ MUHASEBE PROGRAMI

BAĞIMSIZ ADLİ MUHASEBE PROGRAMI BAĞIMSIZ ADLİ MUHASEBE PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Değerli Meslek Mensupları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) olarak mesleğimizin uluslararası standartlara uyumunu sağlamak

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI

ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI ÖZEL SEKTÖR ALANLARINA GÖRE KARİYER ÖRNEKLERİ Yönetim YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI YÖNETİM DANIŞMANI Muhasebe SERBEST MUHASEBECI MALI MÜŞAVIRLIK YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK

Detaylı

SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERLE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERLE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2012 SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERLE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Bilge Leyli ELİTAŞ ÖZET Bu çalışmada adli muhasebecilik mesleğinin gerekliliği ve adli

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2010-2011 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU İÇİNDEKİLER 1- Hukuki Yapı ve Ortaklıklar 2- Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler 3- Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri

Detaylı

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ UYARINCA HAZIRLANAN 17 NİSAN 2014 16 NİSAN 2015 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU 17 NİSAN 2014 16 NİSAN 2015 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU Uluslararası Bağımsız

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 3 BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 4 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM www.firstgate.com.tr Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu İletişim Bilgileri: bilgi@tmsk.org.tr Çetin Emeç Bulvarı 1324. Cad. (Eski 7. Cad.) No: 63 Aşağı Öveçler

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

İDE EĞİTİM. İDE Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti.

İDE EĞİTİM. İDE Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti. İDE EĞİTİM İDE Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti. Katalog İDE Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İde Eğitim kurumlara ve bireylere değişik eğitim ve gelişim programları sunmaktadır. Programlar kurum ve bireylerin ihtiyaçları

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 13, ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 13, ISSN: 2146-9199 MUHASEBEYE YÖN VEREN GELİŞMELER VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNE YANSIMALARI Yrd.Doç.Dr.Berna Demir Bilecik Üniversitesi Bozüyük MYO berna.demir@bilecik.edu.tr Özet Günümüzde ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı