KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖMER ÇELİKKOL Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Mehmet AKTEL ISPARTA, 2008

2 2

3 3 ÖZET KAMU YÖNETİMİNDE e-devlet YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODEL ÖNERİSİ Ömer ÇELİKKOL Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 135 sayfa, Mart, 2008 Danışman: Yard.Doç.Dr. Mehmet AKTEL Günümüz toplumu bilgi toplumu, günümüz devleti ise bilgi devleti olarak adlandırılmaktadır. Bilgi çağı içerisinde yerini almak isteyen devletler, bugünün ve geleceğin idari yönetiminin elektronik devlet anlayış ve uygulamalarından geçtiğini vurgulamaktadırlar. Bu bakış açısından yola çıkılarak, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, yerel yönetimlerin etkin ve verimli çalışması, işlemlerin hızlı ve standart halde yapılması vb. konularda e-devlet alanında sürekli yatırım yapılmaktadır. Bu tez Kamu yönetiminde genel olarak e-devlet yapılanması, dünyada ve Türkiye de e-devlet uygulamaları ve Türkiye için e-devlet modelini kapsamaktadır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm e-devletin temeli olan bilgi yönetimi, e-devlet kavramı ile e-devlet ile ilişkili diğer kavramlar hakkında detaylı bilgileri içermektedir. Çalışmamın ikinci bölümünde dünyada ve Türkiye deki e-devlet uygulamaları detaylı bir şekilde incelendi. Üçüncü bölümde ise dünyadaki ve Türkiye deki e-devlet uygulamaları ışığında ve karşılaşılan sorunlarda göz önünde bulundurularak Türkiye için e-devlet modeli geliştirildi. Sonuç ve öneriler bölümünde ise e-devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar irdelendi ve çözüm önerileri sunuldu. Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Elektronik Devlet, Yeniden Yapılanma, Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetimi, Bürokrasi.

4 4 ABSTRACT e-government CONSTRUCTION IN PUBLIC ADMINISTRATION AND e-government MODEL SUGGESTION FOR TURKEY Ömer ÇELİKKOL Suleyman Demirel University, Department of Public Administration Postgraduate Thesis, 135 Pages, March 2008 Counselor: Assistant Professor Mehmet AKTEL Society in this period is information society; state in this period is called as information state. The countries which want to take part in information age have emphasized to practice understanding electronic state of today s and futures managerial administration. By thinking about this idea, investment has been done in the topics such as reconstruction of public administration, working as productive and active of local public, doing the procedures in quickly and standard form in e- Government model. The aim of this thesis, it includes generally e-government construction in public administration, e-government practices in the world and Turkey and e- Government model for Turkey. This work consists of four parts. First part includes in information management which bases on e-government, detail information s about e- Government concept with other concepts connected with e-government idea. Second part of the work, e-government practices in Turkey and in the world has been examined in details. In third part, e-government model for Turkey is improved in the light of e-government practices in Turkey and world by taking account of encountered problems. In conclusion and proposals section, problems encountered in e-government practices have been investigated and solution suggestions have been presented. Keywords: Public Administration, Electronic Government, Reconstruction, Information Society, Information Management, Bureaucracy.

5 5 İÇİNDEKİLER ÖZET...3 ABSTRACT...4 İÇİNDEKİLER...5 KISALTMALAR...8 ŞEKİLLER DİZİNİ...11 ÇİZELGELER DİZİNİ...12 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM...16 BİLGİ YÖNETİMİ VE ELEKTRONİK DEVLETİN TEMEL YAPITAŞLARI Bilgi Yönetimi Kavramı Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetiminin Amacı Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi Elektronik Devletin Temel Yapıtaşları Elektronik Devlet Kavramı Elektronik Devletin Amaçları Şeffaf Yönetim Bürokrasinin Azalması Kamu Hizmetlerinde Hızın Arttırılması Kamu Yönetiminde Üretkenlik ve Verimlilik Kamu Yönetiminde Kesintisiz Hizmet Vatandaşın Yönetime Etkin Katılımı Elektronik Devletin Gereklilikleri Elektronik Devletin Temel Unsurları Elektronik Devlet Kanalları İnternet Online Hizmetler e-posta Elektronik Devlet Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Yasal Sorunlar İdari Sorunlar Teknik Sorunlar Bilgi Güvenliği Sorunu e-demokrasi ve e-yönetişim...51 İKİNCİ BÖLÜM...53 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE e-devlet UYGULAMALARI Dünyada e-devlet Uygulamaları Amerika Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri Kanada Brezilya Arjantin Avrupa Kıtası nda e-devlet Uygulamaları ve AB nin e-devlet Vizyonu e-avrupa Programı...57

6 e-avrupa+ Programı e-avrupa 2005 Eylem Planı Birleşik Krallık (İngiltere) Fransa İsveç Portekiz İrlanda İtalya Çek Cumhuriyeti Danimarka Belçika Asya Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Singapur Hindistan Japonya Malezya Dubai Güney Kore Afrika Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Avustralya Kıtası nda e-devlet Uygulamaları Avustralya Yeni Zelanda Türkiye de e-devlet Uygulamaları Başbakanlık Bilgi Sistemi Resmi Gazete Bilgi Sistemi Kurum-Kuruluş Kodlamaları Bilgi Sistemi Gümrük Müsteşarlığı e-devlet Projeleri Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi Gümrük İşlemleri Otomasyon Sistemi Gümrük İşlemleri EDI Uygulaması Gümrük Veri Ambarı Sistemi Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi Ulaştırma Bakanlığı e-devlet Kapısı Projesi Maliye Bakanlığı Milli Emlak Otomasyon Projesi Say 2000i - Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi Gelirler Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı (MOTOP, VEDOP PROJELERİ) Dışişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi e-okul Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

7 POLNET Projesi - Transpol Projesi Trafik Bilgi Sistemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İşleri Sistemi Kimlik Paylaşımı Sistemi Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Bayındırlık Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer Sistemi - EFT Projesi Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi - EMKT Projesi Elektronik Veri Aktarımı Sistemi - EVAS Projesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE İÇİN e-devlet MODELİ Teknik Model Birinci Katman (Hizmet Katmanı) e-vatandaş Modülü e-kimlik Sayısal Adres (e-posta) Mobil Kimlik (GSM) e-devlet Kapısı İkinci Katman Hukuki Altyapı Altyapı ve Bilgi Güvenliği Standartlar Kurumsal Model Bilgi Toplumu Bakanlığı Bilgi Toplumu Bakanlığının Görevleri Bilgi Toplumu Eşgüdüm Genel Müdürlüğü Bilişim Hukuku Genel Müdürlüğü Teknoloji, Eğitim ve İletişim Başkanlığı Standardizasyon ve Denetim Genel Müdürlüğü e-devlet Destek Genel Müdürlüğü Bilgi Toplumu Yüksek Konseyi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA

8 8 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği a.g.a. Adı Geçen Araştırma a.g.e. Adı Geçen Eser a.g.m. Adı Geçen Makale a.g.t. Adı Geçen Tez AFİS Automated Fingerprint Identification System ARPA Advanced Research Projects Agency BEİ Bilgi Ekonomisi İndeksi BİLGE Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri BM Birleşmiş Milletler BİT Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bkz. Bakınız BT Bilgi Toplumu BÜTSİS Bütçe Bilgi Sistemi BYTK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu CSCP Civil Service Computerisation Programme Çev. Çeviren DMO Devlet Malzeme Ofisi DPT Devlet Planlama Teşkilatı EBTİS Elektronik Banka Tahsilâtları İşleme Sistemi EDI Electronic Data Interchange EFTS Elektronik Fon Transfer Sistemi EFT Elektronik Form Transferi EMKT Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi ETTK Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu EVAS Elektronik Veri Aktarımı Sistemi G 7 Gelişmiş Yedi Ülke GİMOP Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi GSMH Gayri Safi Milli Hâsıla GÜMSİS Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi

9 9 GÜVAS Gümrük Veri Ambarı Sistemi ITU International Telecommunication Union İLSİS İl ve İlçeler Milli Eğitim Müdürlükleri Bilgi Sistemi İMİSİS İdari Mali İşler Bilgi Sistemi IP İnternet Protokolleri KHK Kanun Hükmünde Kararname KPS Kimlik Paylaşımı Sistemi MBS Mevzuat Bilgi Sistemi MEBSİS Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi MEOP Milli Emlak Otomasyon Projesi MERNİS Merkezi Nüfus İşleri Sistemi MGM Muhasebat Genel Müdürlüğü MIT Massachusetts Institute of Technology MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu NITA National IT Agenda ODTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesi OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ONTİ Oficina Nacional de Tecnologias PDA Personal Digital Assistant PERSİS Personel Bilgi Sitemi p. Page pp. Pages REGA Resmi Gazete Bilgi Sistemi RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu s. Sayfa ss. Sayfa Sayısı SINTYS Social and Fiscal National Identification System STK Sivil Toplum Kuruluşu SSL Secure Socket Layer TAKBİS Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi TBD Türkiye Bilişim Derneği TESEV Türkiye Sosyal Etütler Vakfı

10 10 TSE TUENA TUİK TUSİAD TUVAKA TÜBİTAK UEKAE ULAKBİM UN UYAP VEDOP Yay. YÖK Türk Standartları Enstitüsü Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı Türkiye Bilimsel Teknik ve Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi United Nations Ulusal Yargı Ağı Projesi Vergi Daireleri Otomasyon Projesi Yayınları Yüksek Öğretim Kurumu

11 11 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1.1. e-devleti Oluşturan Temel Unsurlar 37 Şekil 1.2. Elektronik Ortamda Devlet (Kamu)-Vatandaş-İşletme Etkileşimleri 38 Şekil 1.3. Geleneksel Devletle e-devletin Karşılaştırılması 38 Şekil 3.1. Önerilen e-devlet Modeli 104 Şekil 3.2. e-vatandaş Modülü 105 Şekil 3.3. e-devlet Modelimize Göre e-devlet İletişim Kanalları 108 Şekil 3.4. Teknik e-devlet Modeli 108 Şekil 3.5. Önerilen Bilgi Toplumu Bakanlığı 113

12 12 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No Çizelge 1.1. Kamu BİT Yatırımları 22 Çizelge 1.2. G 7 Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Ekonomisi İndeksindeki Durumlarının Karşılaştırılması 22 Çizelge 1.3. Geleneksel Devlet İle e-devletin Karşılaştırılması 36 Çizelge 1.4. Cinsiyete göre kent-kır ayrımında bilgisayar ve İnternet kullanım oranları Çizelge 2.1. Kuzey Amerika e-devlet Hazır Oluş İndeksi 54 Çizelge 2.2. Güney Amerika e-devlet Hazır Oluş İndeksi 55 Çizelge 2.3. Kuzey Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 59 Çizelge 2.4. Batı Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 60 Çizelge 2.5. Güney Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 61 Çizelge 2.6. Doğu Avrupa e-devlet Hazır Oluş İndeksi 63 Çizelge 2.7. Kıtalara Göre e-devlet Hazır Oluş İndeksi 70 Çizelge 2.8. Küresel e-devlet Sıralaması (2007) 74 41

13 13 GİRİŞ Dünyamız hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşümün temelinde, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki baş döndürücü gelişmeler yatmaktadır. Özellikle yeni bin yılın en önemli sloganlarından biri olarak bilgi güçtür ifadesinin genel kabul gördüğü düşünülecek olursa e- Devlet uygulamasının çıkış kaynağı olan bilgi teknolojilerinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bilgi ve bilgiye bağlı bu teknolojileri üreten, depolayan, kullanan ve pazarlayan konumunda olan toplumların ve devletlerin bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde hem yurttaşlarının refahı açısından hem de uluslar arası güç dengeleri açısından belirleyici konuma geldikleri bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla bu gerçekliğin anlamlılık kazanmasını sağlayacak temel unsurların aktif hale getirilmesi ülkemiz açısından da son derece önemlidir. Küreselleşmenin etkisiyle sınırların ortadan kalkması, merkezi ve totaliter rejimlerin tek tek yıkılmaya başlaması, insani değerlerin ve demokratikleşme hareketlerinin hızla yayılması, tüm dünya insanlarının siyasi iktidarlara olan bakışlarını ve kamu hizmetlerine ilişkin beklentilerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Kamu yönetiminin ve kamu hizmet anlayışının değişimine yol açan temel faktör, neo-liberal ideolojidir. Neo-liberalizm, devletin küçültülmesini böylelikle devletin müdahale alanının sınırlandırılması gerektiğini öngörmektedir. Toplumların değişmesiyle birlikte kamu yönetimi de bu değişime kayıtsız kalamamaktadır. Toplumlardaki bu hızlı değişim e-devlet veya elektronik devlet kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Bilgi devriminin dijital teknolojilerle birlikte hızlanarak yayılması, ticaretten sonra devlet yönetiminin de elektronik ortama taşınması olanağını doğurmaktadır. Modern devlet anlayışı, kamunun yeni görevler üstlenmesini gündeme getirirken, klasik görevlerinin de daha hızlı ve kaliteli nasıl yerine getirebileceğinin arayışı içine girmiştir. Gittikçe artan kamusal ihtiyaçlara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verebilmek, bunun yanında devleti ağır bürokratik işlemler altında bırakan hantal ve kırtasiyeci yapıdan kurtarmak için kamu yönetiminin yeniden yapılandırılarak, elektronik devlet modeline geçilmesi önemli ve kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Kamu yönetimi yapısı ve disiplini için son derece yeni olan bu konu şüphesiz ki, akademik anlamda yeterince sorgulanabilmiş değildir. Bu durumun en temel

14 14 sebebi olarak konunun henüz çok yeni olması ve buna bağlı olarak henüz uygulamaların yeterince görülmemiş olması söylenebilir. İşte Kamu Yönetiminde e- Devlet Yapılanması ve Türkiye için e-devlet Modeli Önerisi isimli bu çalışma kısmen de olsa konuyu sorgulayarak farklı yönlerinin ele alınmasını ve konuya akademik bir açılım sağlanmasını amaçlamaktadır. Etkin ve uygulanabilir bir e-devlet yapısı oluşturulabilmesi için Türkiye deki ve uluslararası alandaki yapıların incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar incelenerek e-devlet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaya sokulabilmesi için bir e-devlet modeline ihtiyaç vardır. Bu çalışmayla fazlaca ihtiyaç duyulan bu modele ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayla asıl hedeflenen ise bilgi işleme kapasitesi artırılmış, acil karar alabilen, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir e-devlet modeli oluşturup, kamu hizmetlerinin daha iyi ve daha az maliyetle yapılabilmesinin yollarını aramak ve açıklamaktır. Kamu yönetiminde teknik, siyasi ve hukuki yönleriyle e-devlet yapılanması ve Türkiye için e-devlet modeli, araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. e- Devletin ne olduğu, kamu yönetiminde e-devlet yapılanmasının gerekliliği, Türkiye için e-devlet modeli ve model için teknik ve yasal yapı ihtiyaçlarını belirlemek tezimizin temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanması sırasında dünyadaki mevcut e-devlet uygulamaları ve Türkiye deki çalışmalar incelendiğinden ve araştırmamız teorik bir özellik taşıdığından yöntem olarak betimsel araştırma esas alınmış ve Türkiye için teknik ve kurumsal bir model tasarlanmıştır. Araştırmamızın evrenini dünyadaki e- Devlet uygulamaları, örneklemini ise Türkiye deki e-devlet ile ilgili uygulamalar ve ilgili mevzuat oluşturmaktadır. Araştırmamızda detaylı bir literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili kitap, makale, web sayfası incelenmiş, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, kitap, istatistik temin edilmiş ve elde edilen bilgiler çözümlenerek yorumlama yapılmıştır. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır Birinci Bölümde; genel olarak bilgi, bilgi yönetimi, bilgi yönetiminin amacı, bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi, e-devlet kavramı, e-devletin temel yapıtaşları ile e-devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde; dünyada ve Türkiye de e- Devlet uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde; Türkiye için bir e-

15 15 Devlet model önerisi sunulmuştur. Çalışma genel bir değerlendirmenin yapıldığı Sonuç ve Öneriler bölümüyle tamamlanmıştır.

16 16 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ YÖNETİMİ VE ELEKTRONİK DEVLETİN TEMEL YAPITAŞLARI 1.1. Bilgi Yönetimi Kavramı Bilgi Yönetimi Bilgi, asırlardır tanımlanmaya çalışılmış ve tartışıla gelmiştir. Bundan dolayı da insanlık tarihi boyunca her zaman önemli bir kavram olmuştur. Bilgiye ulaşma, çağlar boyunca gerçeğe ulaşma ile çoğu zaman özdeş tutulmuştur. Antik çağ filozofları da bilgi üzerine düşünmüşler ve bilgi konusunda görüş belirtmişlerdir. Antik çağ filozoflarından Platon, Sokrates diyaloglarında sanı, inanç, yargı ve bilgi arasındaki ilişkiyi irdelemiş bilginin birtakım özelliklerini ortaya koymuştur. O dönemde Platon duyum, algı ve inancın bilgi olarak adlandırılabilmesi için belli bir takım özelliklere sahip olması gerektiği konusunda düşünce üretmiştir. 1 Bilmek ve değerlendirmek İnsanoğlunun iki temel davranışı olarak ele alınmaktadır. İnsan bildiği oranda, çevresini, toplumu ve evreni tanıdığı ölçüde yaşamı sürecinde başarıya ulaşabilir. Bilen insan doğa ve toplum üzerinde egemenlik kurar, kendi kendinin efendisi olur. Bu tür bir egemenlik özgürleşme demektir. 2 Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi: öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. 3 Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır. 4 Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur. Bilgi, sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında paylaşılan, aktarılan ve yeniden şekillendirilen tecrübe ve enformasyonlardır. 5 Bilgi konusunda ortaya konan bu görüşlere rağmen, yine de bir bilgi tanımı yapmak güçtür. Çünkü bilgi, hareketli ve devingendir. Bu 1 Francis Macdonald Carnford, Platon un Bilgi Kuramı, Çev. Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1989, s Niyazi Öktem, Medyada Sorumluluk, Karizma Düşünce Dergisi, Sayı:5, İstanbul, 2001, ss Coşkun Can Aktan, Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Konya: Çizgi Kitapevi, 2005, s.5. 4 Ikujiro Nonaka ve Hirotaka Takeuchi, The Knowledge Creating Company, New York: Oxford University Pres, 1995, aktaran Coşkun Can Aktan, Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Konya: Çizgi Kitapevi, 2005, s.3. 5 Verna Allee, The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence, Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, s.27; aktaran Coşkun Can Aktan, Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Konya: Çizgi Kitapevi, 2005, s.3.

17 17 nedenle bilginin nasıl bir dönüşümle oluştuğunu ifade etmek tanım yapmaktan daha kolay olabilir. 6 Kamu yaşamında üzerinde en fazla durulması gereken alanların başında bilgi yönetimi gelmektedir. Bilgi yönetimi; bilgi ve iletişim teknolojilerinin veri ve bilgi işleme kapasitesi ile beşeri sermayenin yenilikçi ve yaratıcı kapasitesini birleştiren ve beşeri sermayenin yaratıcı gücünden azami ölçüde yararlanmayı amaçlayan örgütsel bir süreç 7 olarak tanımlanmaktadır. Bilgi yönetimi; kayıtlı ya da kayıtsız örgüt verilerini ve kişisel bilgi ve tecrübeye dayalı birikimleri, toplayıp, düzenleyip, kayıt altına alıp yararlı bilgi haline getirerek bunları doğru zamanlarda, doğru kimselerin, istenilen her yerden ulaşılabilmesini sağlayıp, organizasyonun entelektüel mülkünü arttırmaktır. Tekrarlanan işlemlerin tamamının teknolojik araçlarla yapılmasını sağlamak ve bunun sonucunda pozitif iş neticeleri elde etmek amacıyla yapılan bir dizi teknolojik ve kültürel işlemlerdir. Kuruma ait bilginin verimli kullanımı amacıyla işlem planlama, yönlendirme kontrol etme, kotarma gibi genel yönetim prensiplerinin uygulanmasıdır. 8 Elbette yönetimde bilgiyi etkin kılmak, her zaman önemli bir çaba olmuştur. Ancak yönetim biliminin bir bilim olarak kendini kanıtlaması ve diğer bilimlerden soyutlanması zaman aldığı için yönetimde, bilgi kullanımı ihmal edilmiştir. Yönetim, faaliyetlere fiilen katkıda bulunmaksızın kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere birimlerin görevlerini yerine getirmelerini sağlayan yönlendirici bir işlemdir yy başlarında geliştirdiği Bilimsel Yönetim yaklaşımı ile Taylor, yönetim konusunu bir bilim olarak inceleyen ilk kişidir. Klasik yönetimin öncülerinden olan Taylor un 1911 yılında yayınlanan Bilimsel Yönetim İlkeleri adlı eserinde ilk defa sanayi işletmelerindeki yönetim için bilimsel esaslar uygulanarak, sınama yanılma yöntemlerinin yerine bilimsel esaslar getirmiştir. 10 Bu şekilde ki yönetimi ussallaştırma çabaları, bilimsel yönetim akımının etkisiyle kamu yönetiminde ekonomi ve verim sağlama amaçlarına yönelmiştir. Bunun sonucunda kamu 6 Bülent Karakaş, Kamu Yönetiminden Bilgi Yönetimine, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, İİBF Yayınları, 2004, ss Aktan, a.g.e., s.9. 8 Önder Özdemir, vd. E-devlet Kavramları El Kitabı, Türkiye Bilişim Derneği, s Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, Ankara: DPT Yayınları, 1996, s Öznur Yüksel, vd., Frederick Taylor un Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yeni Bir Yaklaşım, Amme İdaresi Dergisi, Ankara, 1994, Cilt:27 Sayı:4, s

18 18 yönetiminde, özel kesim işletmelerinde uygulanan yol ve yöntemlerinden geniş ölçüde yararlanılması görüşü savunulmuştur. Etkili ve verimli bir kamu yönetimine, özel kesime uygulanan bilimsel yönetim ilkeleri ve yöntemlerinin izlenmesi ile varılabileceğini savunan Fayol, devlet örgütü ve özel girişim örgütü arasında fazla fark olmadığını belirterek yönetim ilkelerinin her iki kesim içinde geçerli olduğunu ileri sürmüştür. 11 Bu varsayımdan hareketle, önceleri işletme örgütleri için uygulanan bilgi yönetimi prosesini, kamu yönetiminde de düşünmek ve yeni yaklaşımlar geliştirmek yanlış olmayacaktır. Yönetim bilimi alanında yapılan yeni çalışmaların çoğu Taylor u çok aşmasa da onun açtığı yoldan ilerlemektedir. Aslında bilginin örgütsel yönetim felsefesi olarak baz alınması yeni olmayıp yönetim biliminin evrimi sonucu olmuştur. Bilgi yönetimi Tayloristik yönetim felsefesi, toplam kalite yönetimi ve işletme rönesansı olarak da adlandırılan örgüsel öğrenen akımlarının temellerine dayanan son elli yıldaki gelişmelerin sonucudur. 12 Geleneksel kamu anlayışında hâkim olan görüş sadece verilerin toplanması ve depolanması değildir. Gerekli olduğu durumlarda bu veriler üzerinde, birtakım işlemlerin yapılması, özetle kullanıcılar için değerli bilgiler haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Öyleyse bilgilerin standart bir biçimde toplanması, uygun ve güvenli bir biçimde korunması, bütün kurumlardaki operasyonlara elverişliliği ile farklı bilgi sistem platformlarına aktarma ve sorunsuz çalışabilme özelliklerinin kazandırılması şarttır Bilgi Yönetiminin Amacı Bilgi yönetimi, organizasyonların sahip oldukları beceri, yetenek ve tecrübeleri ile elde ettikleri ortak akıl ve bilgileri tanımlamak ve işlemektir. Bu nedenle bilgi yönetiminin ana hedefleri, işletmelerin yaşama kabiliyetini ve genel olarak başarısını sağlama almak için işletmelerin mümkün olduğunca akıllıca hareket etmelerini sağlamak ve bu yapılmıyorsa, bilgi varlıklarının değerini azamileştirmektir. 14 Jarar a göre bilgi yönetiminin amacı, rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak; karar almayı etkinleştirmek ve zaman israfını önlemek; müşterilere yönelik sorumluluğu 11 Cahit Tutum, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Ankara: TESAV Yayınları, 1994, s Ziya Aktaş, Türkiye de Bilgi Toplumuna Nasıl Erişiriz?, Ankara: TÜBİTAK Matbaası, 2003, s Murat Erdal, e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasında e-kültürün Yeri, 2. Bilgi ve Ekonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2003, ss , Karl M. Wiig, Knowledge Management: An Introduction and Perspective, The Journal Of Knowledge Manegement, Volume: 1 Issue: 1 Year:1997 pp

19 19 arttırmak; çalışanların bilgi istiflenmesini önlerken bilgiyi paylaşmalarını teşvik etmek; bilginin ve paylaşmanın değerini arttırmak suretiyle mesai arkadaşları arasındaki desteği ve yardımlaşmayı güçlendirmek; çalışanlar ile yürütülen faaliyetlerin verimli olmasını sağlamak; ürün ile hizmetlerin kalitesini yükseltmek; yenilik ve icatları teşvik etmektir. 15 Bu amaçlara ulaşabilmek için ileri örgütler bilgi varlıklarını en etkin bir şekilde inşa eder, aktarır, düzenler, depolar ve kullanırlar Bilgi Toplumu Frances Bacon 1600 lü yıllarda bilgi bir güçtür, bir kuvvettir demiştir. Aradan dörtyüz yıl geçmiş ama ilk defa insanlar 2000 li yıllara doğru bilgi toplumundan bahsetmeye başlamışlardır. 16 Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak tanımlanabilir. 17 Bilgi toplumunun insanı, bilginin birikimli olma niteliği nedeniyle sürekli öğrenme nedeniyle sürekli kendini geliştirir. Böylece etkin insan olma özelliği kazanır. Sanayi toplumunun bireyci girişimci insanı yerine; bilgi toplumunda bilgiyi paylaşan, her alan ve konuda etkin, sosyal bir insan modeli gündeme gelir. Etkin insan; tek başına değil çevresiyle sürekli etkileşim ilişkisi içindedir. Bireyci değil; ekipçi ve sosyaldir. Başarıya tek başına değil, ekip olarak yönelmek durumundadır. Etkin kişiliğin gelişmesi için bilgi teknolojileri daha fazla teknolojik araç ve gereç sunar. 18 Alvin Toffler ise sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım devrimini birinci dalga, sanayi devrimini ikinci dalga, enformasyon devrimini veya bilgi toplumundaki gelişmeler ise üçüncü dalga olarak nitelendirilmektedir. Üçüncü dalga, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam biçimi 15 Yasar F. Jarrar Knowledge Management: Learning for Organizational Experince, Managerial Auditing Journal, Year: 2002 Volume: 17 Issue: 6 pp Aktaş, a.g.e., s Aktan, a.g.e., s.32; R. Erdem Erkul, Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004, ss , Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998, s.4.

20 20 getirmektedir. 19 Sanayi devriminin oluşturduğu toplumsal yapının bilgi toplumuna dönüşümü ile bilgiye dayalı bir ekonomi, gelişmiş ülkelerden başlamak üzere dünyada kendini hissettirmeye başlamıştır. Toplumsal dönüşümün aslında ekonomik yapıdaki değişimlerden kaynaklandığı düşünülürse, enformasyon toplumunun da bilginin hâkim güç olduğu ekonomik yapıdan kaynaklandığı söylenebilir. 20 Bilgi toplumunda bilgi, hem kişisel bir kaynak olarak, hem de ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Bilgi nitelikli, sosyal ve ekonomik sonuçlar getirebilecek bilgidir. Bu tarz bir bilginin oluşumunu sağlayacak ve bu bilgiyi kullanarak üretime dönüştürecek olan ise insandır. Bilgi toplumunun merkezinde ise insan vardır. Bilgi ve onun kullanıcısı insan, 21. yüzyılın en önemli kaynağı konumundadır. Bilgi toplumu inisiyatif kullanabilen, araştırmacı, katılımcı, iletişim becerisi olan, sorumluluk sahibi ve gündemi belirleme yeteneğine sahip bireylerin oluşturduğu toplumdur. Bu açıdan bilgi toplumuna giden yolda ihtiyaç duyulan bilişim kültürüne sahip, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak bilginin üretilmesi, değerlendirilmesi paylaşımı ve koordinasyonunu sağlayan bireylerdir. 21 Bilgi, bir ürün ya da hizmet değildir, ancak ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılan çok değerli ve nadir bir kaynaktır. Bu kaynağın yerinin tespit edilip, işletilmesi onun uygun kullanımı kadar önem taşımaktadır. Bu noktada, bilgi teknolojileri entelektüel kaynakların zenginleştirilmesinde ve işletilmesinde kullanılabilir ancak bilgi teknolojileri içine bir şey doldurmazsan karşılığın da hiçbir şey sunmazlar ve atıl yatırım olurlar. Ancak, diğer taraftan da gelişmiş ülkelerle aradaki paralellik korunmalı ve her alanda teknoloji desteğinden, üretiminden ve işletiminden geri kalma olarak adlandırabileceğimiz dijital kopma, yaşanmamasına özen gösterilmelidir Coşkun Can Aktan ve Mehtap Tunç, Bilgi Toplumu ve Türkiye, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:20, Ocak-Şubat ss Fatih Çelebioğlu ve Hüseyin Altay, Bilgi Ekonomisi Haline Gelmenin Bir Göstergesi Olarak Bilgi Ekonomisi İndeksi: Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye nin Durumu, Sakarya: 4.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2005, s Yasin Özarslan, Bilgi Toplumu Yolunda: Türkiye de e-devlet ve Bireyin Rolü Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 2003, s.4, Şerafettin SEVİM ve Ali Orhan CAN, Bilgi Temelli Bir Ekonomide İnsan Odaklı Değer Yaratma Yolu: Ticari Bilgi Yönetimi ve Bilgi Portalı Mimarisi, Sakarya: 4.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2005, s.210.

21 Bilgi Ekonomisi Bugün içinde yaşanan küresel ekonomi, bilgi ekonomisine geçiş olarak kabul edilmektedir. Ancak, 20. Yüzyılın sanayi ekonomisinde başarıyı belirleyen kural ve uygulamaların, ağ yapısıyla birbirine bağlanmış kaynakların, diğer ekonomik kaynaklardan daha kritik olduğu bir dünyada yeniden tanımlanmaları gerekmektedir. Artık bilgiler, klasik kaynaklardan çok, elle tutulup gözle görülemeyen soyut varlıklara dayanmaya başlamıştır. Günümüz ekonomisinde, bilgi stokları, akışları, bilgi dağılımı ve ekonomik performans arasındaki ilişkiler henüz kodlanmamıştır. Bilgi ekonomisini doğuran bilgi yönetimi, bilginin tanımlanması, sınıflandırılması ve işlenebilir hale getirilmesidir. Bilgi ekonomisi ise, bunun bir sonucudur. Günümüzde, bilgi ekonomisinin doğuşuna neden olan ve ulusal rekabetçiliğin geleneksel kurallarını değiştiren üç büyük güç bulunmaktadır; Birincisi küreselleşme, İkincisi bilgi yoğunluğu, üçüncüsü ise ağlardır. Günümüzde ürünler, ürünlerin temin edildiği yerler ve pazara sunulduğu piyasalar küreselleşmiştir. Küreselleşmeyle birlikte birçok şirket, üretimlerini ve geliştirme faaliyetlerini başka ülkelere ihale etmektedirler. 23 Bilgi yoğunluğundan ise etkili üretimin, bilgi alışverişine dayandığının kabul edilmesidir. Gelişmiş ekonomilerde, çalışanların çoğu bilgi çalışanıdır. Artık, birçok işçi, kol gücünden çok, beyin güçlerini kullanmaktadır. Internet gibi dünya çapındaki ağların gelişiminden sonra, ürün ve hizmetler bilgisayar ağları üzerinde geliştirilmekte, internetten üzerinde alışveriş ve dağıtım mümkün olmaktadır. 24 Bilgiye yapılacak yatırım, diğer faktörlerin üretimi artırmaya yardımcı olmasını sağlayabilir. Hatta bu faktörlerin ayrı birer ürün veya süreç haline gelmelerini sağlayabilir. Bilgi yatırımları geleneksel olarak azalan değil, artan geri dönüşler sağladığı için de uzun süreli ekonomik büyümenin anahtarı konumundadırlar Gürol Banger, e-türkiye, T.C. Başbakanlık, İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi, Ufuk Çağlayan ve Ayşe Bener, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Bilişim ve Telekomünikasyon Teknolojileri Sektörü Üzerine Görüş ve Öneriler, İstanbul: TÜSİAD Yayınları, Yayın No. TÜSİAD- T/ /419, 2006, s Detaylı Bilgi için Bkz. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı,

22 22 Yıl Çizelge 1.1 Kamu BİT Yatırımları Proje Sayısı 2007 Yılı Fiyatlarıyla Ödenek (Milyon YTL) Yüzde Değişme % % % % % 2 Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Dairesi, e-dönüşüm Türkiye Projesi, Arası Gelişmeler, s.19, FCm %20T%FCrkiye_Ekim% pdf, Ülkeyi kapsayan Bilgi Ekonomi İndeksi, hangi ülkelerin ne düzeyde bilgi ekonomisi haline geldiklerini açıklamak açısından önemli bir göstergedir. Ekonomik teşvik ve kurumsal rejim, eğitim, yenilik ve bilişim teknolojilerine dayanan Bilgi Ekonomisi İndeksi (BEİ), bir ülkenin bu kriterler çerçevesinde performans puanlarının ortalamasıdır. Her bir aşamanın toplam puanı, o aşama için tanımlanan üç değişkenin ortalama olarak normalleştirilmiş puanlarının hesaplanmasına dayanak çıkarılmıştır. Çizelge 1.2 G 7 Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Ekonomisi İndeksindeki Ülkeler BEİ Durumlarının Karşılaştırılması Ekonomik Teşvikler ve Kurumsal Rejim Eğitim Yenilik Bilgi Altyapısı Türkiye 4,44 4,61 3,40 4,21 5,53 Fransa 8,08 7,51 8,40 8,41 8,01 Almanya 8,37 7,95 7,87 8,82 8,82 ABD 8,67 7,81 8,43 9,39 9,03 Kanada 8,53 8,03 8,62 9,91 8,55 Japonya 8,25 7,23 8,09 9,26 8,40 İngiltere 8,62 8,25 9,01 8,53 8,68 İtalya 7,38 6,99 7,43 6,97 8,11 Kaynak: Fatih Çelebioğlu ve Hüseyin Altay, Bilgi Ekonomisi Haline Gelmenin Bir Göstergesi Olarak Bilgi Ekonomisi İndeksi: Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye nin Durumu, Sakarya: 4.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2005, s.41. BEİ nin oluşturulmasında kullanılan Ekonomik Performans, Ekonomik Sistem (Rejim), Yenilik Sistemi, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Kamu Yönetimi, Cinsiyet

23 23 alanlarının hemen hepsinde G 7 ülkeleri ortalamasının Türkiye nin indeks değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye nin bilgi ekonomisi olma ve gelişmiş ülkeler seviyesinde bir ekonomiye sahip olması için indeksi oluşturan bu alanlarda oldukça önemli atılımlar yapması gerektiği ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda makroekonomik yapının düzenlenmesi, yasal altyapının geliştirilmesi, kamuda yönetişimin geliştirilmesi, eğitim sistemin modernize edilmesi ve nitelikli insan gücü yetiştirecek hale getirilmesi, yeni teknoloji üretiminin desteklenmesi, fikri mülkiyet haklarının koruma altına alınması, patent alımının kolaylaştırılması öncelikle hedefler olarak ele alınmalıdır Elektronik Devletin Temel Yapıtaşları Elektronik Devlet Kavramı Küreselleşme sürecini hazırlayan, BİT alanlarındaki hızlı değişim ve dönüşüm, bir takım toplumsal hayat pratiklerini elektronik ve dijital ortama taşımıştır. Bunu olası kılan bilim ve teknolojinin aralarında oluşturdukları sinerji, beraberinde e-posta, e-ticaret, e-demokrasi, e-yönetim ve e-devlet gibi kavram ve olguları beraberinde getirmiştir. 27 Varlığını bilişim teknolojilerinin gelişimine borçlu olan ve bu sayede ayakta duran bir kamu yönetim mekanizması, bileşimindeki unsurlara bağlı olarak elektronik devlet ya da kısaca e-devlet kavramı ile ifade edilmektedir. 28 En geniş anlatımla e-devlet; Sistem entegrasyonu ve ölçeklenebilirliliğin olanakları ve sınırlarını teknolojik, kurumsal ve politik olarak araştırarak, birbirine uyumlu çalışabilen güvenli sistemler geliştiren, İnternet teknolojileri, devlet bilgisine ulaşım, elektronik oy verme ve vergilendirme sistemini mümkün kılan, vatandaşların demokratik süreçlere katılımı için yöntem ve ölçümlemeler geliştiren ve kendini sürekli yenileyen, internet kullanımının kamu sektöründe ve halk arasında daha yaygın hale gelmesiyle yeni ve entegre hizmetler veren, devlet tarafından verilen hizmetlerin özel girişim ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ortaklar ile başka kuruluşlar tarafından verildiği, bilginin araştırılması, seçilmesi, analizi ve paylaşımı için geliştirilecek teknolojilerin kamu görevlilerinin karar verme süreçlerini derinden 26 Çelebioğlu, a.g.m., s Ünal Şentürk, Değişen Paradigmalar Bağlamında e-devletin Bazı Toplumsal Boyutları, s.4, Mehmet Aktel, Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2003, s.103.

24 24 etkilediği, bu teknolojilerin kullanımıyla birlikte halk katılımı ve açık devlet kavramının mümkün kılındığı, kamu sektöründe, elektronik arşivleme ve kayıt yönteminin gündelik hayatın bir parçası haline geldiği, bilgi ve teknolojinin bütünleştirdiği devlettir. 29 Son yıllarda kamu yönetiminde, bilgisayar ve internet uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte kamu-vatandaş-işletme ve çalışanlar arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Bu anlamda e-devlet, yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak dijital ortamda sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. İnternetin hayatımıza girmesiyle önce postalarımızın başına elen e harfi daha sonra ticaretin başına geldi. Şimdi de devletin başına getirildi. 30 Geleneksel devletin e-devlet olmasından sonra bununla ilgili birçok kavram da e leşti. Bunlardan bazıları, e-vatandaş, e-avrupa, e-türkiye, e-kültür, e-yaşam vb. dir. 31 Bu hızlı değişim ve gelişimin başında internet gelmektedir. İnternetin diğer iletişim araçlarından ayrılan yönü çok yönlü iletişime açık oluşu bu teknolojinin yönetime katılma ve bilgiye ulaşma amaçlı kullanımını gündeme getirmiş, çok yönlü iletişimi işlevsel hale getiren bu süreç dünya ölçeğinde kamu yönetimini, bürokratik yapıları, ülkelerin rekabet gücünü, insan gücü profilini ve mesleklerin yapısını değiştirmiş bu da e-devlet kavramını ortaya çıkarmıştır. 32 e-devletin birbirinden farklı olduğu kadar birbirleriyle ilişkili tanımları yapılmıştır. Öncelikle bu tanımlara şöyle bir göz atmak kavramın sınırlarının çizilmesi açısından yararlı olur kanısındayız: e-devlet; Devletin günlük idari işlerinin kolaylaştırılmasında iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. 33 Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların buna karşılık devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin 29 Şentürk, a.g.m., s Aslı Küçükgörkey Elektronik Devlet Düş Mü Gerçek Mi? Activeline, Aylık Bankacılık, Finans ve Teknoloji Gazetesi, Mayıs 2001, s Hamza Ateş, e-devletin Kuramsal Temelleri: Eleştirel Bir Yaklaşım, Kamu Yönetimi Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yayınları, Yayın No:319, 2003, s.482; M. Devrim Aydın, Türkiye de Kamu Kesiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve E-Bürokrasi: Örgütsel Dönüşüm Üzerindeki Etkiler, Kamu Yönetimi Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yayınları, Yayın No:319, 2003, ss Ateş, a.g.m., s Murat Erdal, Elektronik Devlet e-türkiye ve Kurumsal Dönüşüm, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004, s.3.

25 25 karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir. 34 Vatandaşın devletle, devletin özel ve özerk kurumlarla, devletin kendi kurumları arasında ve devletlerin kendi aralarında var olan bilgi akışı ve/veya fiziksel etkileşimin sayısal ortama taşınması için gerçekleştirilen girişimler, e-devlet kapsamında değerlendirilir. 35 e-devlet: Kamu hizmetlerinin, vatandaşlara, çalışanlara ve iş ortaklarına Bilişim Teknolojileri vasıtasıyla ulaşması ve bu grupların bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan organizasyon 36 şeklinde tanımlandığı gibi; Bilgisayar sistemleri ve yazılımları ile desteklenen ve kesintisiz olarak günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü çalışan kamu organizasyonlarının bütünü şeklinde de tanımlanarak kesintisizliğine vurgu yapılmış ve klasik mesai kavramına göndermede bulunulmuştur. e-devlet: Devletin kendi iç işleyişinde ve vatandaşa sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılması olarak da tanımlanmaktadır. Kavramın İngilizcedeki e-government kullanım karşılığı elektronik hükümet ve yönetim olarak kullanılmaktadır. 37 e-devlet: Kamu hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak etkileşimli bir şekilde birçok kanal üzerinden vatandaşlara, özel kesime ve kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmasıdır. 38 Aydın ise e-devleti; "Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak 34 Mustafa Kemal AKGÜL vd., E-Devlet Elektronik Kurum Oluşumu ve Kurumsal Bilişim Politikaları, Çalışma Grubu Raporu, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 2001, s.4, Aslı Yürütücü, E-Devlet, E-yönetim ve Türkiye deki Durum Analizi İNET 2002 Konferansı Bildirisi, inet-tr.org, 2002, Ramazan Altınok Kaliteli Hizmet Sunumun Bir Aracı Olarak e-devlet, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE Yayınları, Yayın No:319, 2003, s Ateş, a.g.m., s.490; Aydın, a.g.m., s.505; Rukiye Özcivelek, Dünyada ve Türkiye de Elektronik Devlet Tartışmaları: Kavram Üzerine Bir Sorgulama, s.1, f, Küçükgörkey, a.g.m., ss.2-5.

26 26 yürütülmesidir" 39 diye tanımlamaktadır. Daha dar bir tanım ise: Devlet hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasıdır. 40 Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi e-devlet, devletin elektronikleştirilmesi dir. Bu gerçekleştirilirken bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. Temel hedef, bilgi işleme kapasitesi artırılmış, acil karar alabilen ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir devlet yapısını oluşturmaktır. Özel sektör ne denli gelişmiş olursa olsun, devlet dijital hale gelmeden Bilgi Çağı nı yakalamak olası değildir. 41 Elbette e-devlet kavramı kendiliğinden ortaya çıkmış bir kavram değildir. Aksine, zaman içinde giderek artan ihtiyaçların yarattığı, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayışının bir ifadesidir. 42 Başka bir ifadeyle, e-devletin bugünkü konuma gelmesi bir süreci ifade eder. Bu süreci üç dönem halinde incelemek mümkündür. 43 Birinci dönem; internetin bilgi ve paylaşım amacıyla kullanılmasıdır ( ). Bilgi sunmak amacıyla ortaya çıkan e-devlet vatandaşlara bu dönemde interaktif olarak hizmet sunmamıştır. İkinci dönem; online olarak işlem yapılması ve hizmet sunulmasıdır ( ). Kamu yönetimine ait siteler 1990 lı yılların sonlarından itibaren bilgi sağlayıcı konumdan işlemsel modele doğru geçiş yapmaya başlamışlardır. Elektronik posta ile bilgi gönderimi on-line işlem tamamlamaları, çeşitli vergilerin, sigorta primlerinin ödenmesi ve bu işlemlere ait belgelerin internet yoluyla elde edilebilmesi bu dönemde gerçekleşebilmiştir. Üçüncü dönem; web sitelerinin bütünleşmesi (2001-?) li yılların başından itibaren kamu kuruluşları kendilerinin üretmedikleri hizmetler de dahil olmak üzere web siteleri vasıtasıyla vatandaşlara geniş kapsamlı hizmet vermeye 39 Aydın, a.g.m., s Türksel Kaya Bensghir, Devlet Vatandaş iletişiminde e-posta, inet-tr 2000 VI Türkiye de İnternet Konferansı, 9 11 Kasım 2000, s.54, tammetin /turksel.doc, Recep Çakal, e-türkiye'nin stratejisi 2004 yılında ne olacak, Capital Dergisi-Digital Eki, Ekim 2003, ss.3 6, Murat İnce, Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkânlar, Ankara: DPT Yayınları, 2001, ss Andrew Leigh ve Robert D. Atkinson, Breaaking Down Bureaucratic Barries: The Next Phase of Digital Govenment, Progresive Policy İnstute, Technology and New Economy Project, 2001, pp.6 16,

27 27 başlamışlardır Elektronik Devletin Amaçları e-devletin genel olarak üç önemli amacı vardır. Bunlar; kamusal hizmetleri yaygın ve erişilebilir hale getirmek, hizmet üretim ve yönetim sürecinde vatandaşların istek ve eğilimlerini daha etkin değerlendirmek ve katılımcı yurttaşlığın önünü açmak, devlet kurumlarının daha rasyonel ve verimli işlemesini sağlamaktır. 44 Bununla birlikte kamu yönetiminde şeffaflık, bürokrasinin azalması, hızın arttırılması, üretkenlik ve verimlilik, kesintisiz hizmet, vatandaşın yönetime etkin katılımı, herkese eşit hizmet, etkin ve hızlı denetim e-devletin temel amaçları arasında sayılabilir. e-devletin bu amaçlarına zaman içerisinde başka amaçlarda eklenecektir. Çünkü e-devlet sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. e-devletin temel amaçları aşağıda kısa başlıklar altında değerlendirilmiştir Şeffaf Yönetim e-devlet uygulamalarının en temel ve en doğal amaçlarından ve aynı zamanda sonuçlarından biri olan şeffaflık, yapılan işlerle ve hizmetlerle ilgili olarak gizlilik sınırlamalarını mümkün olan en alt seviyelere indirmekle birlikte bilgi edinme hak ve özgürlüğünün önünün açılmasını da kolaylaştıracaktır. Bilginin yayılması hızlanacak ve toplumun ilgili tüm kesimleri, bu bilgilerden faydalanabilecektir. Dolayısıyla, yönetim ile vatandaşlar arasındaki suni bariyerler de yavaş yavaş kalkmaya başlayacaktır. Klasik kamu yönetiminde, yönetilenlerin karar alma ve uygulama mekanizmalarına dâhil edilmemeleri; idarenin eylem ve faaliyetlerinin gereklilikleri ve ayrıntıları hakkında yönetilenlere bilgi verilmemesi ve hiçbir şekilde iradesine başvurulamaması anlayışının, zaman içerisinde statükoculuğa dönüşmesini normal karşılamak gerekmektedir. Çünkü yönetilenlerin bilgisi ve zorunlu olarak ilgisi dışında yapılmaya başlanan faaliyetlerin, denetlenmesi de mümkün olamamakta ve neyin doğru neyin yanlış olduğu da doğal olarak uygulayanların inisiyatiflerine bırakılmaktadır. Statükoculuğun en doğal sonucu olan gizlilik ve dışa kapalılık, yapılan yolsuzlukların örtülü kalmasına ortam hazırlarken, vatandaşları da bürokrasi karşısında savunmasız ve güçsüz bırakmaktadır ki bunun da hukuk devleti ile bir 44 Ahmet Büke, e-devlet Kavramı ve Türkiye de e-devlet, Enformasyon ve Dokümantasyon Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, 2002, s.3,

28 28 hukuku olan yönetim arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğu söylenebilir. Bunun yanında, karar alma ve uygulama mekanizmalarının, dışa kapalı ve içinde hiyerarşik olması rüşvet kurumunun yapısallaşmasında da etkili olduğu belirtilmektedir. 45 Yönetimin katılıma ve etkileşime kapalı olması sonucunda, karar verme mekanizmalarında kurumlar değil de bireyler ön plana çıkarlar ki, bu durum zaten müdahalenin, denetimin ve katılımın olmadığının beklenilmesi gereken ve aynı zamanda yönetimde sürekli aynı kişilerin görev almasının ortak sonucudur. Böyle bir konjonktürde, bireylerin ellerindeki yetkileri, yönetilenlerin aleyhine olacak bir biçimde genişletmeleri ve yönetimde siyasal karar alma ve uygulama süreçlerinde ortaya çıkabilecek özel çıkar sağlama çabalarıyla da çakışması ve aynı doğrultuya yönelmesi kaçınılmaz olacaktır. 46 Dolayısıyla, böyle bir oluşumun ortaya çıkaracağı olumsuz tablonun ortadan kaldırma yollarından biri "kamuda şeffaflık ve denetlenebilirlik" stratejisidir. Diğer bir ifade ile: "...bu olumsuz tabloyu değiştirmesinin, yönetenler ve yönetilenler arasındaki uçurumu kapatıp, toplumsal güveni yeniden yaratabilmesinin yolu, siyasete, (ve dolayısıyla yönetime) vatandaş iradesini gerçek anlamda yansıtacak mekanizmaları oluşturabilmesinden geçmektedir. Belli aralıklarla yapılan seçimler bu konuda yeterli olamamakta, en radikal politikacılar bile seçildikten sonra mevcut işleyişin bir parçası haline gelmektedirler. Vatandaş iradesini, seçimler dışında, başka ara mekanizmalarla siyasi karar alma sürecine katılabilmenin ön koşulu, tüm kamu politikalarında şeffaflığın sağlanması ve kamusal bilgilerin halkla paylaşılmasıdır. Sonuç olarak, şeffaflık devletin hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilginin düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunulması olarak tanımlanmaktadır. 47 Ayrıca, Gözaydın, bu noktada şöyle demektedir: 45 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, İzmir: Üniversite Kitabevi, 1994, s Kerim Çınar, 2000 li Yıllara Doğru Türkiye nin önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar 23 - Kamu Yönetiminde Yozlaşma ve Rüşvet, İstanbul: TÜGİAD Yayını, 1997, s.12; Bkz. Vahdettin Aydın ve Emin Sadık Aydın Kamu Yönetimi Reformu, e-devlet Türkiye Uygulamaları ve Hukuki Etkileri, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, İstanbul Sanayi Odası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi, Ekonomik İstikrar için Şeffaf Devlet Kayıt Dışı Ekonomi, İstanbul: İSO Yayınları, 2001, s.11.

29 29 Saydam ya da şeffaf yönetim, yönetime katılım, bilgilenme hakkı, özel yasamın korunması birbirleriyle bağıntılı kavramlar. Bir kelime oyunu yaparak, saydam ya da şeffaf idare kavramının tam zıddını düşünelim: karanlık ya da mat idare. Böyle bir yönetim, yönetim mekanizmasının ayrı bir organizma haline gelmesi demektir. Bu organizma dışında kalanların öteki olarak kabul göreceği, hatta bir sürü olarak algılanacağı bir sistem demek. Yani, yöneten-yönetilen ikililiğinin şiddetle vurgulandığı bir yapı demektir. 48 İşte bu noktada, karar alma mekanizmalarının, sadece içerisinde olanlara değil konuyla ilgili olan uzmanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve gerekirse uluslararası oluşumlara en azından danışma düzeyinde açık olması gerekir. Yönetim, karar ve uygulama mekanizmalarına katılımın ön şartı olan şeffaflık, içerisinde barındırdığı, bilgi edinme hak ve özgürlüğünü bir başka araştırmacı şöyle anlatmaktadır: En yalın tanımıyla bilgi edinme hak ve özgürlüğü, idarenin tek yanlı iradesiyle hukuk düzeninde yapacağı değişiklikler hakkında ilgili bireylerin, işlemin niteliği ve sonuçları hakkında bilgi alabilmesini sağlayan hak ve özgürlüktür. Bilgi edinme hak ve özgürlüğü, yönetimde açıklığı sağlayan, bireyleri tebaa durumundan çıkarıp sunulan kamu hizmetlerinden yararlanan statüsüne yükselten, gün ışığında yönetim ya da yönetimde demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. 49 Gün ışığında Yönetim (Sunshine Act), aslında 1946 lı yıllarda başlayıp 1970 lerde tamamlanan bir sürecin A.B.D. Kongresindeki sonucunda ortaya çıkmış olan bir kanunun ismidir. Dolayısıyla modern anlamda, böyle bir yönetim anlayışının kaynağı, A.B.D de yatmaktadır. Böyle bir yönetim tarzı, zaman içerisinde hem akademik alanda hem de uygulama alanında benimsenmeye başlamıştır. Hatta Özay a göre, çoğulcu, katılımcı, demokratik bir hukuk devletinin günümüzde taşıyabileceği tek isim olarak Gün Işığında Yönetim, öne çıkmaktadır. 50 Ayrıca, kayıt altına alınma korkusunun Türkiye de ne kadar büyük bir problem olduğu, yakın zamanda yaşanılan birçok olaydan dolayı çok iyi bilinmektedir. e-devlet konseptinin akıllara getirdiği ilk konunun kişisel bilgilerin gizliliği ve devlet tarafından takip edilme 48 Yasin Sezer ve Naci Karkın, Kamu Yönetiminin Modernleşmesinde Şeffaflaşma Sorunu, Türk İdare Dergisi, Eylül 2002, s.436; İştar Gözaydın, Yönetimde Şeffaflık Üzerine Notlar, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1998, s Bkz. İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004; Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hak ve Özgürlüğü, Başbakanlık, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s Sezer, vd., a.g.m., s.5.

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 Değişim ve Dönüşümün Farkı DEĞİŞİM Doğal, kendiliğinden meydana gelen bir olgudur. Kontrolü zor veya imkansızdır. DÖNÜŞÜM Bir amaca ulaşmaya yönelik değişikliklerdir.

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Kurumsal Yönetişimde Stratejik Entegrasyon Meltem YILDIRIM IMAMOĞLU Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı BTYD 2010 02/12/2010 İçindekiler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Türkiye e-devlet Değerlendirmesi «Kamu Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı» Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 15 Ocak 2013 23.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı IT-515 E-DEVLET ve E-DÖNÜŞÜM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı IT-515 E-DEVLET ve E-DÖNÜŞÜM Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı IT-515 E-DEVLET ve E-DÖNÜŞÜM Genel Tanıtım Sunumu 2013-2014 Bahar Dönemi Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa AFYONLUOĞLU http://msit.thk.edu.tr/

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

AÇIK DEVLET AÇIK VERİ

AÇIK DEVLET AÇIK VERİ AÇIK DEVLET AÇIK VERİ 20 Mart 2013 Eda YÜKSEL Araştırmacı 1 BİLGEM YTE Faaliyet Alanlarımız Yazılım Sistemleri Mühendisliği Yazılım Süreç Yönetimi Veri ve Bilgi Mühendisliği İş Zekası Uygulamaları e-dönüşüm

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN*

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN* HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET Yahya ARIKAN* Dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişim içinde, teknoloji, hayatımıza ve mesleğimize birebir etkisi anlamında ise e-devlet uygulamaları

Detaylı

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler. Serkan UĞUR, Dr. Mustafa Kemal TOPCU Bütüncül Devlet Yaklaşımının e-dönüşüm Açısından İncelenmesi ve Türkiye için Öneriler İçerik Araştırma Konusu: Birleşmiş Milletler ve başarılı ülke örnekleri ışığında Türkiye için bütüncül devlet yaklaşımının

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi E-signature and E-government Applications in Turkey: An Evaluative Essay from the Viewpoint of E-Record

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım.

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Türkçe tercümesi tüm devlet, bütüncül devlet veya bütünleşik

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Araştırma ve Geliştirme Dünyasında Klinik Araştırmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00 00 F: +90 (212) 274 20 95 E: gun@gun.av.tr

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı