T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mart 1998 ÇARŞAMBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mart 1998 ÇARŞAMBA"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mart 1998 ÇARŞAMBA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Mart 1998 tarihinde Belarus Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Güneş TANER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yücel SEÇKİNER'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞBAKANLIĞA İLGİ : gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Mart 1998 tarihinde Belarus Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Güneş TANER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yücel SEÇKİNER'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : I Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 10/3/1998 Tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de; Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliği ve Tedavi Yardımı ile ilgili "1998 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı" yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 11 Mart Sayı: T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG.G CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Mart 1998 tarihinde Belarus Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 10 Mart 1,998 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Mart 1998 tarihinde Belarus Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 2

3 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Karar Sayısı; 98/10667 Bakanlar Kurulu Kararları Bazı alanlarının turizm merkezi olarak tespiti, bazı turizm merkezlerinin tevsii ve tadiline ilişkin 6/1/1998 tarihli ve 98/10496 sayılı Kararnamenin kapsamından ekli liste ve krokilerde belirtilen yerlerin çıkarılması; Turizm Bakanlığı'nın 16/2/1998 tarihli ve 5160 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3 üncü maddesi ile 37 nci maddesinin (A) fıkrasına göre çıkarılan "Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Bakanlar, Kurulu'nca 16/2/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. an B. ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y. SEÇKİNER Devlet Bakam R. SERDAROĞLU Devlet Bakam Dr. I. ÇELEBİ Devlet Bakam C. KAVAK Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakara Z. TEMİZEL Maliye Bakam i. SEZGİN Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd. I. SAYGIN Devlet Bakam M. GÜRDERE Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı E. AŞIK Devlet Bakanı O. SUNGURLU Adalet Bakanı H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakara G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bakara Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakara Devlet Bakara Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. ŞAHİN E. AŞIK Devlet Bakanı Devlet Bakara V. R. K. YÜCELEN M. YILMAZ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. M. BAŞESGİOĞLU Prof. Dr. N. ÇAĞAN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Y TOPÇU H. i, ÖZSOY Bayındırlık ve İskan Bakara Sağlık Bakanı R. SERDAROĞLU Ulaştırma Bakam V. YEREZ Sanayi ve Ticaret Bakam 1. GÜRDAL Turizm Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakara E. TARANOĞLU Orman Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı i. TALAY Kültür Bakara Dr. i. AYKUT Çevre Bakanı 16/2/1998 Tarihli ve 98/10667 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE 1 istanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 2 İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 3 İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi 4 İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii (ekli krokide iptal edildiği belirtilen kısımı) 5 İstanbul Sarıyer-İstinye Turizm Merkezi Tevsii (ekli krokide iptal edildiği belirtilen kısım) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: İSTANBUL BEŞİKTAŞ KURUÇEŞME TURİZM MERKEZİ K A Ötcek; 1/ Arnovutköy'e.W"f W ( Ç Kuruçeşme // / Vapur İskelesi î I 911 // / ti mjf Naciye Sultan Korusu D* O O. er Sı 'il *J *f 1 BOĞAZİÇİ //il Beşiktaş TURİZM MERKEZİ SINIRI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Mart 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 İSTANBUL.BEŞİKTAŞ SeRENCEBEY YOKUŞU TURİZM MERKEZİ A Yürütme ve tdaıe Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı İSTANBUL SARIYER MAVRAMOLOZ TURİZM MERKEZİ K öicek ı/250.oooa KARA DENİZ Kale Rumelifeneri İSTANBUL BOĞAZI Boğloraltı limanı Garipçe Garipçe T J2S., TURİZM MERKEZİ SINIRI l Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 İSTANBUL İSTİNYE TURİZM MERKEZİ TEVSİİ Ölçek = ^fia No î İstonbul- C- IV-IO İst<«bul-C-IIHII İstinye Koyu (Yat Limanı) : Emirğon Korusu i'iim,ıwı#.r,: TURİZM MERKEZ SINIRI ^ IPTAL EDI'LEN KıSıM YUrütme ve İdare BölUmü Sayfa : 7

8 Sayfa ; 8 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı : İSIANBUL SARIYER-İSTİNYE TURİZM MERKEZİ TEVSİİ Yümtme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Karar Sayısı; 98/10675 Ekli listede adları belirtilen mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 6/2/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 12/2/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT V. B. ECEVİT i. SEZGİN R. K. YÜCELEN H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER M.GÜRDERE Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakam V. Devlet Bakam Devlet Bakam R. SERDAROĞLU M, GÜRDERE Prof Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN E. AŞIK Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam V. H.İ. ÖZSOY E. AŞIK R. K. YÜCELEN Prof. Dr. Ş. GÜREL Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam V. M. BATALLI O. SUNGURLU O.SUNGURLU i. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y TOPÇU H. i. ÖZSOY Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı, N. MENZİR Ulaştırma Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakam Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı i. TALAY Kültür Bakanı i. GÜRDAL Turizm Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Dr, i. AYKUT Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: /2/1998 Tarihli ve 98/10675 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE BIRLIĞIN MERKEZI; BIRLIĞIN ADI : 1 AYDIN-Kuşadası Kıyı Ege Belediyeler Birliği 2 BALIKESİR-Kepsut Kepsut Ovası Sulama Birliği 3 BALıKESIR Pamukçu ve Aslıhantepecik Ovası Sulama Birliği 4 İZMİR-Torbalı Torbalı, Kemalpaşa, Tire, Ödemiş ve Bayındır İlçeleri Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliği 5 İZMİR-Bergama Bergama, Aliağa, Foça ve Dikili İlçeleri Zeytin Hastalık ve Zararlılan ile Mücadele Birliği 6 KARABÜK-Ovacık Karabük İli-Ovacık İlçesi Kışla, Hatipoğlu, Koltuk, İmanlar ve Doğanlar Grup Köyleri Sulama Birliği 7 TEKİRDAG-Çorlu Çorlu İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Yürütme ve idare Bölümü Sayfa ; 10

11 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Atama Kararları Devlet Bakanlığından :. Karar Sayısı : 98/ Hazine Müsteşarlığı'nda açık bulunan, 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli; Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Tülay ŞAYLAN'ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT G.TANER Devlet Bakanı ve Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Hazine Müsteşarlığı'nda açık bulunan, 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli; Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Hazine Uzmanı Sedat YAMAK'm atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68/A ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT G.TANER Devlet Bakanı ve Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Haz^ine Müsteşarlığı'nda açık bulunan, 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli; Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı S. Sumru İNAL'm atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT G.TANER Devlet Bakanı ve Yrd. Devlet Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMI GAZETE 11 Mart Sayı: Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı: 98/ inci derece kadrolu Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR'ın, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanuna4İ58 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması. Uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Adalet Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bakanı ve Yrd. M.O.SUNGURLU Adalet Bakanı Adalet Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ inci derece kadrolu Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına, Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi olarak görev yapan Dr. Keramettin KURT'un, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayıh Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması. Uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bakanı ve Yrd. M.P. SUNGURLU Adalet Bakanı Milİi Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına, Yaygın Eğitim Enstitüsü Öğretmeni Muammer DÜĞENCİOGLU'nun 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 saydı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 12 Bülent ECEVİT Devlet Bakanı ve Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakam

13 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Mülga Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Güngör KILINÇ'ın 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması-uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milii Eğitim Bakanlığmdan : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan ^-3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine aynı yer Hukuk Müşaviri H. Osman ÇELİK'in 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcisı Hüseyin ACAR'ın 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 13

14 Sayfa : 14 RESMI GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer TURNA'nın 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Mİlli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığına, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan TURNA'nın 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Uzmanı Meral HACIPAŞA- OĞLU' nun 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14 Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı

15 11 Mart 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Celâl ERYILMAZ'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür. Bülent ECEVİT H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat ERBATUR, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan ÖNGEL, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri Attila KONAÇ ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Metin SOLAK'ın atanmaları, 4144 sayılı Kanunla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın 7 nci ve Tüzüğünün 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne, Başmüfettiş Aydın ÖZYAR'ın 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılr Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT H. ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Milli Eğitim Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü Faruk ÇAM'ın atanması. Bu suretle boşalacak olan Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Mülga Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali SUN- GURTEKÎN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. CUMHURBAŞKANİ Mesut YlLMAZ Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Daire Başkanı Kadir KELECİOĞLU'nun 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Tolga YAĞIZ ATLI'nın 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVIT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Milli Eğitim Balkanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Yaygın Eğitim Enstitüsü Öğretmeni A.Remzi SEZ- GİN'in 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Burdur Milli Eğitim Müdürü Ramazan ÖZGÜLEÇ'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Burdur Milli Eğitim Müdürlüğüne, İzmir İlköğretim Müfettişi Arif YÜCEDAĞ'ın, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanıma 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. CUMHURBAŞKANİ Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Çorum Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aksaray İl Emri Öğretmeni Metin TOPKARAOĞLU'nun, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Karaman Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aksaray Milli Eğitim Müdürü Mazlum ALTUNKAYA'nın, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür., Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğüne, Karaman Milli Eğitim Müdürü İbrahim YILMAZ'ın, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 18

19 11 Mart Sayı: RESMI GAZETE Sayfa: 19 Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci dereceli ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına aynı yer Kurul Uzmanı Orhan ÖZDOĞANLAR'ın, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Yayımlar Dairesi Başkanı Bekir TURGUT'un atanması. Bu suretle boşalacak olan Yayımlar Dairesi Başkanlığına, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Daire Başkam Nurettin BAŞER'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Taner DALBUDAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 uncu ve 93 üncü maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür.,, Mesut YlLMAZ Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Yürüme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Hakkâri Milli Eğitim Müdürü Durmuş ÖZDEMİR'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Batman Milli Eğitim Müdürlüğüne, Tunceli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tevfik KALE'nin, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. Bülent ECEVIT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. ULUĞBAY Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire Başkanlığına, aynı yer 6 ncı Bölge (Konya) Müdürü Ekrem AY- DIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanun ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Bayındıriık ve İskan Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20 Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y. TOPÇU Bayındırlık ve İskan Bakanı

21 11 Mart 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğü 6 ncı Bölge (Konya) Müdürlüğüne, aynı yer İçmesuyu Daire Başkanı Mehmet Bahri DOĞAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik ve 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanun ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y. TOPÇU Bayındır-lık ve İskan Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3000 ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge (Antalya) Müdürlüğüne, aynı yer Bölge Müdür Yardımcısı Zafer ERTUĞRUL'un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanun ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y.TOPÇU Bayındırlık ve İskan Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli İller Bankası Genel Müdürlüğü 17 nci Bölge (Trabzon) Müdürlüğüne, aynı yer Bölge Müdür Yardımcısı Embiya HASANÇEBİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanun ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. CUMHURBAŞKANİ Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y. TOPÇU Bayındırlık ve İskan Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Adıyaman İl Müdürü İsmet ŞÜKÜROĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ye Köyişleri Bakanı yürütür., Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ŞENLİ'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan, 1 inci derece kadrolu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelemen Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet ALOĞLU'nun, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Kocaeli İl Müdürü Muhammet KARAOSMANOĞLU 'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22 Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd; M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı

23 11 Mart 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 23 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Kırıkkale İl Müdürü Süleyman YILDIZ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. CUMHURBAŞKANİ ~ Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köy İşieri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Kayseri İl Müdürü Enes YURTSEVER'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Gaziantep İl Müdürü Ömer ÖZARSLAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa: 24 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı: Tarım ve Köy İşleri Balcanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Gaziantep İl Müdürlüğüne, aynı yer Mühendisi Zafer NERGİZ'in, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Erzincan İl Müdürü Köksal TOPUZ'un başka ha göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Çanakkale İl Müdürü Ali ÜNAL'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Mesut YIIMAZ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24 Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı

25 11 Mart 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 25 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Bursa il Müdürü Mehmet AÇIKGÖZ'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Turgut ÖZDEK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür., Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Tanm ve Köy İşleri Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü Abbas ASLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

26 Sayfa: 26 RESMİ GAZETE 11 Mart 1998-Sayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri İsmail AŞÇIOGLU'nun atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Çankırı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne APK Uzmanı Mustafa DAK'ın atanması; 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan Ölçüler ve Standartlar Genel Müdür Yardımcılığına, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Uzmanı Süleyman YEŞİLYAPRAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26 Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı

27 11 Mart Sayi : RESMİ GAZETE Sayfa : 27 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ içel Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Hülya ZEYBEK'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Abdullah Fatih AYDOĞAR'ın başka bu- göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mustafa Kemal ULUSU'nun atanması; 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMİ GAZETE 11 Mart Sayı: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASİLÇELİK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan AKTAŞ'ın atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y.EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASİLÇELİK) Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Sabri ŞİMŞEK'in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Y EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanlığından: Karar Sayısı: 98/ Sakarya İl Kültür Müdürü Yaşar ŞAHİN'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Kültür Bakam yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; 28 Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. I. TALAY Kültür Bakanı

29 11 Mart 1998-Sayı: RESMİ GAZETE. Sayfa: 29 Kültür Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nursen GÜNGÖR'ün, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Kültür Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. 1. TALAY Kültür Bakanı Çevre Bakanlığından : Karar Sayısı: 98/ İçel İl Çevre Müdürü Mustafa TUNÇ'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli İl Çevre Müdürlüğü'ne APK Uzmanı Recep METİN'in atanması, 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ve bu Kanun'a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Çevre Bakanı yürütür. Bülent ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Dr.İ. AYKUT Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMİ GAZETE 11Mart Sayı: Yönetmelik Trakya Üniversitesinden: Amaç ve Kapsam Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve 3843 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Konservatuvarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları tespit etmektir. Öğrenci Statüsü Madde 2 Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans düzeyinde ortaöğretime dayalı dört yıllık eğitim-öğretim programını, Yükseköğretim Kurumu ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak sürdürür. Konservatuvarda tamzamanlı ve gündüzlü öğrencilik esastır. Konservatuvara dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez. Akademik Takvim Madde 3 a) Her öğretim yılının akademik takvimi Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından bir önceki eğitim-öğretim yılının Haziran ayı içinde kararlaştırılır. b) Bir öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil yetmiş beş (75) eğitim-öğretim günüdür. c) Gerekli hallerde Konservatuvar Yönetim Kurulu Karan ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. Kontenjan Madde 4 Sanat dallan itibarı ile Konservatuvara alınacak öğrenci sayısı Konservatuvar Kurulunun önerisi ile Üniversite Senatosunca belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Öğretim Programları Madde 5 Konservatuvarda dersler, Konservatuvar Kurulunca önerilen ve Trakya Üniversitesi Senatosunca kabul edilen esas meslek, yardımcı meslek, ortak zorunlu dersler ve ortak kültür derslerinden oluşur. Haftalık ders ve uygulamaların toplam saati (ortak zorunlu dersler hariç) on sekiz (18) saatten az yirmi altı (26) saatten fazla olamaz. Bir sınıfın esas meslek ve yardımcı meslek derslerinden başarılı olmayan öğrencisi bir üst sınıfa devam edemez. Ancak; sınıfında okutulan yardımcı meslek derslerinin birinden ve ortak genel kültür derslerinin birinden başarılı olamayanlar başarısız bulundukları bu dersler- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30

31 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 31 den sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler takip eden öğretim yılı sonunda sorumlu bulundukları derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Aksi halde bir üst sınıfa devam edemezler. yıldır. Konservatuvar öğrencilerinin öğrenimleri sırasında alacakları dersler, gruplarına göre; a) Esas Meslek Dersleri (ön şartlı dersler), b) Yardımcı Meslek Dersleri, c) Ortak Kültür Dersleri, d) Ortak Zorunlu Dersler olarak ayrı ayrı eğitim-öğretim programlarında belirlenir. Öğretim Süresi Madde 6 a) Konservatuvarda Lisans düzeyi için normal öğrenim süresi dört (4) b) Öğrenciler dört yıllık öğrenim süresini en çok yedi (7) yıl sonunda tamamlamak zorundadırlar. c) Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında; 25 inci maddede belirtilen Haklı ve Geçerli Mazeretleri sebebiyle Konservatuvar Yönetim Kurulunca verilen kayıt dondurma süresi öğretim süresinden sayılmaz. d) Konservatuvara devamdan "men edilme cezası" alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. e) Bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu Konservatuvardan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş (5) derse indirenlere bu beş ders için iki (2) yıl, ek sınavları almadan beş (5) derse kadar başarısız olan öğrencilere iki (2) yıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları dersten sınav hakkı tanınır. Bunlardan esas meslek, yardımcı meslek ve daha önce alınmamış olan dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için Konservatuvar ile ilişiği kesilen birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara snıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yazılı olarak başvurmaları halinde Konservatuvar Yönetim Kurulunun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınır-lar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

32 Sayfa : 32 RESMİ GAZETE II Mart Sayı: f) Mezun olması için bir dersi kalan öğrencinin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen biri bütünleme olmak üzere iki sınav hakkını ekstra hak getirmemek ve bir yılda bir defadan fazla olmamak koşuluyla daha önce kullanılabilmelerine Konservatuvar Yönetim Kurulunca karar verilebilir g) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara 25 inci madde uyarınca işlem yapılır. Kabul Sınavları Madde 7 Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmek için, ÖSYM'nin kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar Konservatuvar Yönetim Kurulunca her aşama için belirlenen sınav komisyonları tarafından yapılacak baraj sınavları ile kesin kabul sınavında başardı olmak zorundadırlar. Sınavlar Trakya Üniversitesi Senatosunca kabul edilen ön kayıt ve kabul şartlan Yönergesine göre yürütülür. Konservatuvara Kesin Kayıt Madde 8 Konservatuvara kayıt hakkını kazanan adaylar, kayıt işlemleri için ilan edilen tarihler arasında yönergede belirtilen belgelerle kayıt bürosuna başvururlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayanların haklan kaybedilmiş sayılır. Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi Madde 9 Öğrencilerin derslere, uygulamalı derslere, (konserler ve hazırlık çalışmaian, koro ve hazırlık çalışmaları, öğrencilerin bilgi görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla yapılacak gezi ve incelemeler) katılmaları zorunludur. Öğrenciler esas meslek ve yardımcı meslek derslerine en az % 80, ortak kültür derslerine ve ortak zorunlu derslere en az % 70 oranında devam etmek zorundadırlar. Ders devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin onaylı listesi ilgili öğretim elemanı tarafından derslerin bitiminden itibaren üç gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne teslim edilir. Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiç bir derse veya sınava giremezler. Her ne şekilde olursa olsun bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin devam yönünden derse girdiği saatler veya sınav sonuçlan geçersiz sayılır. Rapor süresi bitmeden derslere veya sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. 25 inci maddede belirtilen hükümler saklıdır. Sınav Türleri Madde 10 Sınavlar, ara, yıl sonu, bütünleme, ek sınavlar, tek ders sınavları ve sınıf atlama sınavlarıdır. Yıl sonu ve bütünleme sınavlarının yer gün ve saatleri akademik takvime uygun olarak Konservatuvar Müdürlüğünce tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayısı dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine ö yarıyılın ilk ayı içinde Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yazılı sınav evrakları en az iki yıl saklanır. Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 32

33 11 Mart 1998-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 33 Yıl sonu/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları her yılda her ders için bir kez açılır ve bu sınavlar için mazeret yoktur. Kültür dersleri, ortak zorunlu dersler ile teorik yardımcı meslek derslerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı veya sözlü, veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Esas meslek dersleri ile yardımcı meslek derslerinin sınavları uygulamalı veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Ara Sınavlar Madde 11 Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Öğrenciler her yarıyılda açılan ara sınavlara katılmak zorundadırlar. Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile ara sınavlara katılmayan öğrenciler mazeretinin bitiminden itibaren yedi (7) gün içinde başvurdukları takdirde bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını Konservatuvar Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder. Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir ara sınavına katılmamış olan öğrenci o ara sınavından sıfır (0) not almış sayılır. Yıl Sonu Sınavları I Madde 12 a) Yıl sonu sınavları sona eren yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. b) Yıl sonu ve bütünleme sınav programlan, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Konservatuvar Müdürlüğünce en az iki hafta önce ilan edilir. c) Bir dersin yıl sonu sınavlarına girebilmek için; 1) Derse kayıt olma, 2) Yardımcı meslek ve ortak kültür derslerinin % 70'ine katılmak, 3) Esas meslek derslerinin % 80'ine katılmak, 4) Uygulamalarda başarılı olmak, 5) Lisans dönemi mezuniyet sınavı Konservatuvar Yönetim Kurulu karan ile dinleyiciye ve izleyiciye açık olarak yapılabilir-. Bütünleme Sınavı Madde 13 Yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile giripde başarısız duruma düşen öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren en az onbeş gün soma yapılır. Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 33

34 Sayfa : 34 RESMİ GAZETE 11 Mart Sayı: Konservatuvar Müdürlüğünün onayı olmaksızın ara, yıl sonu ve bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılamaz. Sınıf Atlama Sınavı Madde 14 Dal Çalgısı esas meslek dersinden yıl sonu sınav notu en az doksan (90) olan lisans öğrencileri ders sorumlusunun önerisi ve yıl sonu sınav komisyonunun kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere ve öğrenimlerinin son yılı hariç o ana sanat dalında "Sınıf Atlama Sınavı"na girebilirler. Sınıf atlamak isteyen öğrenciler, atlayacakları sınıfın bütün derslerinden sınıf atlama sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavlarda başarı notu esas meslek dersleri için yüz (100) tam not üzerinden doksan (90), diğer dersler için altmış (60) nottur. Ancak bu sınavlarda esas meslek derslerinden başarılı olup bir tek yardımcı meslek dersi ile kültür ile ortak zorunlu derslerden başarılı olamayanlar bulundukları üst sınıflarda bu dersleri takip eden ilk iki yıl içerisinde başarmak koşuluyla sınıf atlayabilirler. Sınıf atlama sınavına girmek isteyen öğrenciler, yıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren ilk on (10) gün içinde yılsonu sınav komisyonu raporu ve sanat dalı öğretim sorumlusunun olumlu görüşünü kapsayan bir dilekçe ile Konservatuvar Müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Sınıf atlama sınavları bütünleme sınav tarihleri içinde yapılır. Sınavların Uygulanması Madde 15 a) Kültür dersleri ile ortak zorunlu derslerin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. b) Yardımcı Meslek derslerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından; smıf atlama sınavları ise Konservatuvar Yönetim Kurulunun ilgili veya en yakın sanat dalı öğretim elemanları arasından seçeceği üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. c) Esas meslek derslerinin ara sınavların, yıl sonu, bütünleme, sınıf atlama, mezuniyet sınavları ilgili bölüm, ana sanat ve sanat dalı başkanları ile sanat dalı esas meslek dersi öğretim elemanları arasından Konservatuvar Yönetim Kurulunca seçilecek üç üyeden oluşan sınav komisyonlarınca yapılır. Sınav Sonuçlarının İlanı Madde 16 Ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları en son sınav tarihinden itibaren (15) on beş gün içinde Konservatuvar Müdürlüğünce öğrencilere ilan edilir. Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 34

35 11 Mart Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 35 Öğrenci Başarısının Tespiti Madde 17 Öğrencinin bir derste sağladığı "başarı notu" o dersi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur. Bir ders için başarı notu öğrencinin o dersin ara sınav notunun % 30 (yüzde otuz)'unun yıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı notun % 70 (yüzde yetmiş)'inin toplamıdır. Hesaplama sonucu bulunan buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Yardımcı Meslek, Kültür ve Ortak Zorunlu derslerde: Bir dersteki başarı durumu yıl sonu veya bütünleme sınavı ve ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Bir dersin başarı notuna ara sınav notlarının katkısı % 30 (yüzde otuz)'dur. Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Esas Meslek Derslerinde başarı notu, tam not 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) not olması gereklidir. 6 ncı maddenin (e) bendi uyarınca sorumlu olduğu tek dersin sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve 9 uncu Maddede belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci o derste sağladığı yıl içi notuna bakılmaksızın sınavlarında tam not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) almış olması halinde o dersi başarmış sayılır. Güzel Sanatlar derslerinde değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak yıl sonunda, başarılı veya başarısız şekilde yapılır. Bu değerlendirme o öğrencinin yıl sonu sınavı yerine geçer. "Başarılı" olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler o dersi başarmış sayıldıklarından, ayrıca yıl sonu sınavına girmezler. "Başarısız" olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler ise, o dönemde açılan "bütünleme sınavı"na girerler. Sınıf Geçme ve Derste Başarısızlık Madde 18 Eğitim-öğretim programlarında belirtilen, sınıfın tüm derslerinden başardı olan bir öğrenci bir üst sınıfa geçer., Bir yılda almak zorunda olduğu derslerin bütünleme sınavları sonucunda esas meslek dersleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri dışındaki bir tek derste başarısız, fakat diğer derslerin tümünde başarılı olan bir öğrenci, o yılda başarılı olduğu derslerin ağırlıklı ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması bir dilekçe ile başvurması halinde tekrarlamak zorunda olduğu bu dersi, Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı ile başarmış sayılabilir. Başarısız olduğu Ön şartsız (esas meslek) dersleri dışında bir tek dersten Konservatuvar Yönetim Kurulunca başarılı sayılmayan/sayılamayan öğrenci, borçlu olarak bir üst sınıfa devam eder. Öğrenci, borçlu olduğu bu dersi bir üst sınıfta öncelikle almak ve başarmak zorundadır. Ancak bu dersin yıl sonu ve bütünleme sınavı olmayan bir ders olması halinde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak. Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (08/06/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ; 03.07.2006

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Sayı : 29149 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 68244839-140.01-14-515

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bülent Ecevit Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29408 BÜLENT

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesinin yabancı diller zorunlu hazırlık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

YÖNETMELİK. Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Temmuz 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30133 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 5 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 ATAMA KARARLARI lıktan: Karar Sayısı : 2015/367 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28707 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan eğitim-öğretimi kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları, Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan eğitim-öğretimi kapsar. Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış, Üniversitemiz Senatosunun 15/02/2016 tarih ve 3/5 sayılı kararı ile son güncellenmiş hali kabul edilerek

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yapılacak eğitim ve öğretimde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ALMAN DĐLĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI EĞĐTĐM- ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi FEF Alman

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR SORU: İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi kim tarafından yürütülür? CEVAP: Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28765 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Y AZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Y AZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Y AZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 22540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 22540 Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22540 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 25 Eylül 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30191 ATAMA KARARLARI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/201 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 2 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28988 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/316 1 Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı