Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü"

Transkript

1 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi

2 İçerik 2

3 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü / GSYİH 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Veriler, Türk Bankacılık sektörünün büyüdüğünü ancak gelişme göstermediğini ifade etmektedir. - Gelişimin olmayışı, Türk bankacılık sektörünün reel sektörü finanse doğurmaktadır. edememesi sonucunu 3

4 Slayt 1 Devam - Türkiye de bir teminat bankacılığı yapısı söz konusu için sektör gelişmemektedir. - Türkiye de proje bankacılığı söz konusu değildir. 4

5 Slayt 2 - Türkiye nin büyümesinin temelinde tüketim harcamaları bulunmaktadır. - Çin de ise büyüme, ihracat üzerine yapılandırılmıştır. - Bunun sonucunda Türkiye ekonomisinde cari açık problemi oluşmaktadır. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% İhracat/GSYİH ($) 0,00%

6 Slayt 3 - Türkiye de kriz dönemlerinde cari açığın azaldığı ve büyüme hızının düştüğü görülmektedir. Büyümenin olduğu dönemlerde ise cari açığın arttığı görülmektedir Cari Açık (Milyon $)

7 Slayt 3 devam Kriz dönemlerinde dış finansörlerin bankalara kredi vermediği görülmektedir. Dışarıdan kredi alamayan bankalar, kriz dönemlerinde reel sektörü finanse edememektedir. Böylece büyüme yavaşlamaktadır. Bu durum, sağlıklı bir yapının olmadığının göstergesidir. 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00-0,02-0,04-0,06-0,08 Büyüme Oranı (%) (T) 7

8 Slayt 4 Dış kaynak alım miktarında Dolar bazında düşüş bulunmaktadır. Yurt dışından bankaların aldığı kredilerin, kriz dönemlerinde azaltıldığı veya durdurulduğu görülmektedir. 8

9 Bankaların bilanço yapıları 2001 krizinden sonra değişmiştir. Bankaların 2001 Krizi Öncesindeki Bilanço Görünümü Nakit + Menkul Kıymetler 65% Mevduat 65% Krediler ve Alacaklar 25% Sabit Kıymetler 10% Diğer Borçlar + Yurtdışından Alınan Krediler + Özkaynaklar + Kar/Zarar 35% Aktif Toplamı 100% Pasif Toplamı 100% 9

10 Bankaların bilanço yapıları 2001 krizinden sonra değişmiştir. Bankaların 31 Aralık 2012 bilançosu Nakit + Menkul Kıymetler 22% Mevduat 56% Krediler ve Alacaklar 58% Sabit Kıymetler 18% Diğer Borçlar +Yurtdışından Alınan Krediler + Özkaynaklar + Kar/Zarar 44% Aktif Toplamı 100% Pasif Toplamı 100% 10

11 Bankaların bilanço yapıları 2001 krizinden sonra değişmiştir. Bankaların 31 Aralık 2013 bilançosu Nakit + Menkul Kıymetler 30% Mevduat 58% Krediler ve Alacaklar 61% Sabit Kıymetler 9% Diğer Borçlar + Yurtdışından Alınan Krediler + Özkaynaklar + Kar/Zarar 42% Aktif Toplamı 100% Pasif Toplamı 100% 11

12 Slayt 11 Karşılıklı mütekabiliyet ilkesi olmasına rağmen, 2001 yılından sonra AB içerisinde hiçbir Türk bankası banka ve şube açamamıştır yılından sonra, kapatılan bankaların dışında kalan ve faal olan bazı bankaları yabancılar satın almıştır. Bankacılık sektöründe 2012 yılı itibarıyla yabancıların payı %25 ler seviyesine ulaşmıştır. Bu payın daha da artmasını yurtdışındaki 2008 krizi önlemiştir. 12

13 TİER-1 RASYOSU (2012 Yılı Ort.) Türk bankacılık sektörü, Çekirdek Sermaye Oranı (Tier- 1) açısından %13.82 (2011 yılı sonu) ile oldukça yüksek bir orana sahiptir. Bu oranın en düşük %8 seviyesinde olması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, bankacılık sektörünün sağlam bir sermaye yapısına sahip olduğu görülmektedir. Türkiye bankacılık sektöründe kâr dağıtımının sınırlandırılması ve kârların bünyede bırakılmasının teşvik edilmesi yönünde BDDK tarafından sürdürülen uygulama sayesinde bankaların bilançolarında, toplam ödenmiş sermayelerinin yaklaşık iki katı kadar yedek akçe oluşumu sağlanarak sektörün güçlü özkaynak yapısı korunmuştur. Dünya Ekonomi Forumu nun 2012 yılında yayınladığı Finansal Gelişim Raporu nda 2011 yılı Tier-1 Rasyosu sıralamasında 59 ülke arasında Türkiye 18. sırada yer alarak birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakmıştır. BDDK, Haziran 2012 itibarıyla bu oranın Türkiye bankacılık sektörü için %16 olduğunu bildirmiştir. 13

14 Dünya Ekonomi Forumu TİER-1 Rasyosu Sıralaması (2012 Yılı Ort.) Derece Ülke Oran (%) 1 Gana Japonya BAE Singapur Türkiye Kanada Hong Kong İngiltere ABD Rusya Malezya Fransa Çin Yunanistan

15 Bankacılık Sektörünün Dışa Açıklığı Türkiye bankacılık sektörünün; tüketici kredilerinden, kredi kartlarından ve yıllık aidatlardan büyük gelirler sağlayarak karlılığını artıran bir yapıda olduğu görülmektedir. Türkiye bankacılık sektöründeki dışa kapalı bu yapının ihracat odaklı bir bankacılık sistemi haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bankacılık sektörünün aktiflerinin, toplam GSMH ye oranı, bankacılık sektörünün dışa açıklığı konusunda bilgi veren bir göstergedir. Tablodan görüleceği üzere, İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin bu oranları oldukça yüksek seviyede iken, Türkiye de nispeten bir artış olmakla birlikte oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. Bu veriler, Türkiye bankacılık sektörünün halen dışa kapalı bir yapıda olduğunu ifade etmektedir. 15

16 Bankacılık Sektörünün Toplam Aktifleri / GSMH ( ) TA/GSMH TA/GSMH TA/GSMH TA/GSMH TA/GSMH Yıllar İsviçre İngiltere Almanya Fransa Türkiye % 319% 238% 239% 58% % 335% 302% 252% 78% % 346% 301% 245% 51% % 412% 299% 248% 53% % 376% 301% 264% 53% % 438% 308% 299% 62% % 479% 309% 334% 62% % 462% 314% 373% 70% % 451% 318% 395% 66% % 548% 310% 401% 85% % 521% 332% 405% 89% % 559% 326% 507% 94% 16

17 Doğrudan Yabancı Yatırımların Düzeyi Türkiye ye giriş yapan yabancı sermayenin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar oluşturmakla birlikte, diğer bir önemli kısmını ise portföy yatırımları oluşturmaktadır. Sıcak parayı ifade eden portföy yatırımlarının daha çok kapalı ekonomilere giriş yaptığı bilinmektedir. Bunun en temel nedenini ise para ve sermaye piyasalarındaki yüksek getiri potansiyeli oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek faize dayalı enstrümanlarda gerekse kar payına dayalı enstrümanlarda yabancı sermayenin yüksek işlem hacimleri gözlenmektedir. Tablo 2.15 den görüleceği üzere, Türkiye de 2011 yılı itibarıyla doğrudan yabancı yatırımların GSMH ye oranı %2.04 ile oldukça düşük bir seviyede kalmıştır. Dünya Ekonomi Forumu nun 2012 yılında yayınladığı Finansal Gelişim Raporu nda 62 ülkenin doğrudan yabancı yatırımlarının GSMH ye oranlarının sıralamasından Türkiye ancak 37. sırada yer alabilmiştir. Bu rapordan özellikle gelişmiş ülkelerin doğrudan yatırım tercihlerinin Hong Kong ve Singapur olduğu görülmektedir. 17

18 Doğrudan Yabancı Yatırımlar / GSMH (2011) Derece Ülke Oran (%) 1 Hong Kong Singapur Malezya Rusya Kanada İngiltere BAE Türkiye Çin ABD Fransa Japonya Mısır

19 Kredilere Başvuru / Kredilere Erişim Dünya Ekonomi Forumu (WEF) nun 2012 yılında yayınladığı Finansal Gelişim Raporu nda 62 ülkenin bankacılık sektöründe kredilere başvuru ve erişim kolaylıkları üzerine yapılan bir ankete de yer verilmiştir. Bu rapora göre, Türkiye de kredilere başvuru süreçleri kolay olmakla birlikte, bu kredilere erişim ise düşük seviyelerde kalmaktadır. Gerek kredilere başvuru kolaylığı gerekse kredilere erişim açısından en başarılı bulunan ülkeler; Ortadoğu ve Asya bölgelerinde yer almaktadır 19

20 Kredilere Başvuru Kolaylığı (2011) Kredilere Erişim Kolaylığı (2011) Derece Ülke Oran Derece Ülke Oran 1 Hong Kong Bahreyn Singapur Singapur Malezya BAE BAE Hong Kong Türkiye Malezya Kanada Kanada Japonya ABD ABD İngiltere Çin Çin İngiltere Japonya Rusya Fransa Fransa Türkiye Yunanistan Rusya Arjantin

21 Girişim Sermayesine Erişim Kolaylığı Aynı ankette, bu sonuçlara paralel olarak girişim sermayesine erişim kolaylığı sıralaması nda da benzer ülkeler en başarılı ülkeler olarak yer almaktadır. Türkiye de ise girişim sermayesine erişim kolaylığı oldukça düşük değerlendirilmiş ve Türkiye bu sıralamada 43. olarak gerilerde yer almıştır. Bu anket sonuçları, kaynaklara erişim konusunda Türkiye de yeniden yapılandırılmaya gidilmesi gerektiğinin önemli bir göstergesidir. 21

22 Girişim Sermayesine Erişim Kolaylığı Sıralaması (2011) Derece Ülke Oran (%) 1 Hong Kong Singapur BAE ABD Malezya İngiltere Kanada Çin Japonya Fransa Türkiye Rusya Arjantin

23 Borsalarda İşlem Gören Yerli ve Yabancı Hisse Senedi Sayısı Hisse senedi sayısı açısından en yüksek performansı gösteren şehirler New York, Toronto, Tokyo, Londra, Hong Kong, Şanghay ve Singapur finans merkezleridir. Bu merkezlerden Tokyo, Toronto ve Hong Kong un daha çok yerli şirketlerin işlem gördüğü borsalara sahip oldukları görülmektedir. New York, Londra ve Singapur un ise hem yerli hem de yabancı şirketlerin işlem gördüğü borsalara sahip oldukları görülmektedir. Şanghay ın ise tamamen yerli şirketlerin işlem gördüğü bir borsası bulunmaktadır. BİST ise yabancı şirketlerin halka arzı konusunda başarılı olamayarak sadece bir yabancı şirketin (Do&Co Restaurants and Catering Ag) işlem gördüğü bir borsa niteliğindedir. 23

24 Borsalarda İşlem Gören Yerli ve Yabancı Hisse Senedi Sayısı Finans Merkezleri Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam 1 Hong Kong Singapur Londra Kuala Lumpur New York Toronto Tokyo Moskova Şanghay İstanbul

25 Finans Merkezlerinin Piyasa Kapitalizasyonu BİST in içe kapalı bir yapıda olması, hisse senedi piyasalarının ekonomide hak ettiği önemi bulamamasına yol açmıştır. BİST in piyasa kapitalizasyon değerinin / Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya oranı 2010 yılında %41.1; 2011 yılında ise %25.8 düzeyinde olmuştur. Bu oran, Hong Kong Borsası için 2010 yılında %1207.9; 2011 yılında ise %914.4 düzeyindedir. Diğer bir ifadeyle Hong Kong Borsası nın piyasa kapitalizasyon değeri, GSYİH sının 2010 yılı için yaklaşık 12 katı iken, 2011 yılında ise 9 katıdır. Singapur, New York, Malezya finans merkezlerinin borsalarının da %100 ün üzerinde piyasa kapitalizasyonu değerine sahip oldukları görülmektedir. 25

26 Finans Merkezlerinin Piyasa Kapitalizasyonu Finans Merkezleri GSYH Piyasa Kapitalizasyonu (Milyar $) 1 Hong Kong ,711.3 % GSYH 1,207.9 % Piyasa Kapitalizasyonu (Milyar $) % % 2 Singapur % % 3 Londra 4, , % 4, , % 4 New York 14, , % 15, , % 5 Toronto , % 1, , % 6 Tokyo 5, , % 5, , % 7 Moskova 1, % 1, % 8 Şanghay 5, , % 6, , % 9 İstanbul % % 26

27 Ülkelerde Menkul Kıymetleştirme Mortgage işlemlerine ve uzun vadeli kredilere dayalı olarak yapılan menkul kıymetleştirme işlemlerinin özellikle İngiltere ve Rusya da gelişim gösterdiği görülmektedir. Türkiye, gerek mortgage işlemlerinin çok sınırlı olması gerekse kredilerin genellikle kısa ve orta vadeli olması nedeniyle 59 ülkenin arasında 57. sırada yer almıştır. Türkiye finans tarihinde on dört yıllık kısa bir geçmişe sahip olan ve finans sektörü içerisinde küçük bir payı bulunan menkul kıymetleştirme alanında, Türkiye bankalarının önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. İstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefine ulaşılabilmesi için menkul kıymetleştirme işlemlerine ağırlıklı olarak başlanması gerekmektedir. 27

28 Ülkelerde Menkul Kıymetleştirme / GSYİH Derece Ülke Oran (%) 1 ABD İngiltere Rusya Kanada Singapur Hong Kong Japonya Malezya Fransa BAE Çin Türkiye Bangladeş

29 Sonuç Türk bankacılık sektörü büyümenin yanında oransal olarak 2001 krizinden itibaren fazla gelişmemiştir. Türk bankacılık sektörü, sermaye piyasalarına nispeten daha fazla gelişim göstermiştir. Türkiye sermaye piyasalarının gelişimi birçok finans merkezinin gerisinde kalmıştır. Gerek bankacılık sektörünün gerekse borsanın finans merkezleri standardının oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. 29

30 Teşekkür ederim Bilgi ve İletişim İçin 30

TÜRKİYE FİNANS PİYASALARININ GELİŞİMİ VE AB ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE FİNANS PİYASALARININ GELİŞİMİ VE AB ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE FİNANS PİYASALARININ GELİŞİMİ VE AB ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1. Giriş 1999 ve 2001 yıllarında yaşanan bankacılık krizlerinin ardından zor bir yeniden yapılandırma döneminden geçerek günümüzde

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

Finansal Piyasalar TSPB 15

Finansal Piyasalar TSPB 15 FİNANSAL PİYASALAR Finansal Piyasalar Global krizin finansal sistemdeki kırılganlıkları öne çıkardığı 2008 yılından itibaren dünya ülkeleri hala krizin yaralarını sarmayı sürdürmektedir. Atılan adımlar,

Detaylı

Finansal Piyasalar. Başlamasının üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, dünya ülkeleri hala küresel ekonomik krizin yaralarını sarmaya devam etmektedir.

Finansal Piyasalar. Başlamasının üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, dünya ülkeleri hala küresel ekonomik krizin yaralarını sarmaya devam etmektedir. FİNANSAL PİYASALAR Finansal Piyasalar Başlamasının üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, dünya ülkeleri hala küresel ekonomik krizin yaralarını sarmaya devam etmektedir. 2008 yılında yaşanan finansal krizin

Detaylı

Finansal Piyasalar. Finansal Piyasalardaki Gelişmeler. İlk çeyrekteki belirsizliklerin ardından gelişmekte olan ülkelere tekrar sermaye girişi

Finansal Piyasalar. Finansal Piyasalardaki Gelişmeler. İlk çeyrekteki belirsizliklerin ardından gelişmekte olan ülkelere tekrar sermaye girişi Finansal Piyasalar Finansal Piyasalardaki Gelişmeler Başlamasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, dünya ülkeleri hala krizin yaralarını sarmayı sürdürmektedir. Krizin ardından büyümeyi destekleyici önlemler

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2007 yazında ABD de başlayan olumsuz gelişmeler, Eylül 2008 de Lehman Brothers ın iflası ile devam etmiş, küresel çapta bir finansal krizin yaşanmasına

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi

Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi /2/2 Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi Deloitte Danışmanlık Haziran 2 Deloitte; 27 yılında Türkiye Bankalar Birliği sponsorluğunda İstanbul un Uluslararası Finans

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu Temmuz 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ Ersan ERSOY * ÖZ Bu çalışmanın amacı Türkiye de sermaye piyasasına sunulan kaynaklardan reel sektörün ne derecede faydalandığını incelemektir. Türkiye

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YILLIK RAPOR 2000 MAYIS 2001 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1: DÜNYA VE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐNDEKĐ GELĐŞMELER...1 1.1. Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler...1 1.1.1. Ekonomik Gelişmeler...1

Detaylı

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 12 Kasım 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Eylül 2013) i İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

5. TÜRKİYE DE TASARRUFLARA ARACILIKTA MALİ PİYASALARIN ROLÜ

5. TÜRKİYE DE TASARRUFLARA ARACILIKTA MALİ PİYASALARIN ROLÜ 5. TÜRKİYE DE TASARRUFLARA 5.1 Mali Piyasalara Genel Bakış 94. İyi gelişmiş mali piyasaların temel özelliklerinden biri çeşitli mali ürünlerin ve Şekil 24. Mali piyasalar uluslararası karşılaştırma (GSYH

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014 YILI FAALİYET VERİLERİ ARACI KURUMLARIN 2014 YILI FİNANSAL VERİLERİ FON DAĞITIM PLATFORMLARI KİTLESEL FONLAMA (CROWDFUNDING)

ARACI KURUMLARIN 2014 YILI FAALİYET VERİLERİ ARACI KURUMLARIN 2014 YILI FİNANSAL VERİLERİ FON DAĞITIM PLATFORMLARI KİTLESEL FONLAMA (CROWDFUNDING) GÖSTERGEBAHAR 2015 ARACI KURUMLARIN 2014 YILI FAALİYET VERİLERİ ARACI KURUMLARIN 2014 YILI FİNANSAL VERİLERİ FON DAĞITIM PLATFORMLARI KİTLESEL FONLAMA (CROWDFUNDING) DÜZENLEMELERİ ASEAN SERMAYE PİYASALARI

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ FİNANS TABLOLAR Tablo 1. Bankaların Yıllara ve İllere Göre Dağılımı... 2 Tablo 2. TR63 Bölgesinde Banka Sayılarının İlçelere Göre Dağılımı... 3 Tablo 3. ATM, POS ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2004-2007 yılları arasında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarına ilgi artmış, gerek endeks getirileri, gerekse piyasa değerleri

Detaylı

İstatistik Genel Müdürlüğü

İstatistik Genel Müdürlüğü İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme... 2 KUTU 1 : FİNANSAL HESAPLARIN DİĞER İSTATİSTİKLERLE UYUMU... 3 II. Finansal Kuruluşlar... 4 KUTU

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ ANALİZİ-1 GİRİŞ Ülke ekonomilerinin itici gücü konumundaki mali sistemin yapısı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar arz etmektedir. Nitekim,

Detaylı

1. Finansal Hizmetler Sektörü

1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler sektörü; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktöring ve tüketici

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER GÖSTERGEYAZ 2015 ARACI KURUMLAR 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE EKONOMİK BÜYÜME LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE ORTAK BİR PİYASA - MILA YATIRIM

Detaylı