ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:"

Transkript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή: Βαθμός: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΕΛΙΔΕ BİRİNCİ BÖLÜM: YAZMA 30 PUAN 1. Lütfen aşağıdaki masalı kelime yazarak bitiriniz. 10 puan Bir varmış bir yokmuş uzak bir sarayda çok güzel bir prenses ailesiyle yaşamış. Maalesef annesi ölmüş ve babası kötü bir kadınla tekrar evlenmiş. Bir gün 1

2 2. Lütfen kelimelik bir kompozisyon yazınız. 20 puan En iyi arkadaşınıza bir e mail yazınız. Doğum gününüzün partisine onu davet ediniz. Parti nerede? Partide kimler gelecek? Yemekler, içkiler,parti aktiviteleri ve sürprizler için yazınız. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM: METİN BİRİNCİ METİN 30 PUAN 6 PUAN Aşağıdaki metni okuyup alıştırmaları yapınız. Seher ve Semra Seher ile Semra çok iyi iki arkadaştır. Onlar aynı apartmanda oturuyorlar ve aynı üniversiteye gidiyorlar. Seher, orta boylu, sarı saçlı, mavi gözlü bir kızdır. Semra ise uzun boylu, uzun saçlı ve gözlüklüdür. Onlar, sınavdan sonra sınıf arkadaşlarıyla beraber bir gezi yapmak istediler. Seher in babasının turizm şirketi var. Otuz kişilik bir otobüs ayarlandı. Seher arkadaşlarına Bu otobüsle geziye gidelim mi? diye sordu. Arkadaşları kabul etti. Seher, Semra ve arkadaşları Cumartesi günü sabah saat dokuzda üniversitenin önünde buluştular. Saat dokuzdan saat beşe kadar Ankara yı gezdiler. Saat beşte evlerine döndüler. Metne göre seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. 6 puan 1. Seher ve Semra. aynı üniversitede okuyorlar. a. Ankara da b. İstanbul da c. İzmir de 2. Onlar... bir gezi yapmak istediler. a. hafta sonu b. mezun olduktan sonra c. sınavdan sonra 3. Onlar şehir gezisine.. gittiler. a. tür otobüsüyle b. kendi arabalarıyla c. yaya İKİNCİ METİN 18 PUAN Aşağıdaki metinleri okuyup alıştırmaları yapın. Deniz Moskova Üniversitesi nde öğrencidir. Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyor. Rusya, benim ülkemden çok farklı. Örneğin, hava burada genellikle soğuk oluyor, çünkü kış çok uzun sürüyor. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor ama ben yüzmüyorum, sadece buz pateni yapıyorum. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. 3

4 Christoph Rio da yaşıyor. Evli. Orada bir bankada çalışıyor. Bence Brezilya harika bir ülke. Burada mevsim her zaman yaz. Brezilya da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. Burada insanlar eğlenceden, spordan ve danstan hoşlanıyor. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum. Sarah Japonya da bir okulda İngilizce öğretiyor. \ Japonya çok büyük ve modern bir ülke. Ben, Başkent Tokyo da yaşıyorum. Tokyo çok kalabalık bir şehir. Burada hayat çok hızlı ve insanlar çok çalışıyorlar. Tokyo da çok güzel eğlence yerleri var. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum. Biz sık sık kareoke barlarına gidiyoruz, orada çok eğleniyoruz Doğru kutuya işaretleyiniz. 18 puan 1. Çok kalabalık bir şehir. 2. Buz pateni yapıyor. 3. Çok soğuk bir şehir 4. İnsanlar eğlenceden hoşlanıyor. 5. Bir bankada çalışıyor. 6. Dans kursuna gidiyor. 7. Arkadaşları gölde yüzüyor. 8. Bir okulda çalışıyor. 9. Eğlence yerlerine gidiyor. 10. Üniversitede okuyor. 11. İnsanlar çok çalışkan. 12. Mevsim her zaman yaz. Deniz Moskova Christof Rio Sarah Tokyo 4

5 ÜÇÜNCÜ METİN 6 PUAN Aşağıdaki metni okuyup alıştırmaları yapın. Ben Salih Tahsin. Eşimin adı Nur. Bir oğlumuz var. Onun adı Ahmet. Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. Bizim bu köyde bir çiftliğimiz var. Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyor, patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz. Genellikle bütün gün çiftlikte çalışıyoruz. Eşim sabahları çok erken uyanıyor. Yumurtaları topluyor, süt sağıyor. Sütten tereyağı ve peynir yapıyor. Bazen komşularımıza da yumurta, süt ve tereyağı veriyoruz. Komşularımız çok iyi. Her zaman birbirimize yardım ediyoruz. Haftada bir gün şehre gidiyoruz ve pazarda taze yumurta, köy peyniri, patates satıyoruz. Pazarda herkes bu yiyeceklerden almak istiyor. Çünkü şehirde doğal ürünler bulmak çok zor. Köyümüzde sinema, tiyatro, büyük alış veriş merkezleri yok ama bence bizim hayatım çok güzel. B. Doğru mu? / Yanlış mı? 6 puan 1. Salih Tahsin ve eşi çocukları yok. 2. Ahmet köyde yaşamıyor. 3. Salih Tahsin tavuk ve koyun besliyor. 4. Salih Tahsin in eşi ona yardım etmiyor. 5. Salih Tahsin in ailesi bir pazarda çalışıyor. 6. Köyde alış veriş merkezleri yok. Doğru Yanlış ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI 40 PUAN A. Lütfen eşleştiriniz. 5 puan 1. Eve gelir gelmez a. üniversite sınavını kazandım. 2. Çalışarak b. arkadaşlarınızı sever misiniz? 3. Televizyondaki c. konuşmalısınız. 4. Sizin d. filmler sence nasıl? 5. Siz e. buzdolabını açarım

6 B. Aşağıdaki resme bakarak onunla ilgili alıştırmayı yapınız. 5 puan Doğru mu? Yanlış mı? 1. Salonun ortasında ocak var. 2. Kanepenin önünde bir sandalye var. 3. Kanepenin ve sofranın altında halı var. Doğru Yanlış 4. Duvarın önünde tablo var. 5. Salonun köşesinde televizyon var. C. Aşağıdaki cümlelerde doğru fiili seçin. 10 puan 1. Ahmet e göre komşum Ankara dan. geliyor / gelmiş / geldi 2. Sabahları gazeteciden gazete alarım / alıyorum / alırım 3. Çocuklar! Öğretmen konuşurken siz konuşmayın / konuşmalısız / konuşunuz 4. Yarın sınavımız var. Bunun için ders çalışırız / çalışmalıyız / çalışmamalıyız 5. Pazartesi günleri derse giderim / gidirim / giterim 6

7 D. Lütfen doğru seçeneği seçiniz. 10 puan Deniz on altı yaşındadır ve lisede okur. Deniz her sabah saat...(1) kalkar. Önce...(2) ve...(3) giyinir. Kahvaltısını...(4) ve okula gider.... (5) kadar dersleri var. Saat bir buçukta eve...(6). Okuldan eve...(7) döner. Öğle yemeğini hemen...(8) biraz dinlenir. Sonra ders...(9). Biraz televizyon...(10) veya müzik dinler. Saat dokuz buçukta uyumalı çünkü ertesi gün okul var. 1. a) yediye çeyrek var b) yediye çeyrek kala c) yediyi çeyrek kala 2. a) yıkanır b) yıkanırım c) yıkanılır 3. a) kadar b) sonra c) önce 4. a) alır b) alar c) alir 5. a) Öğleye b)öğleden c) Öğlede 6. a) varır b) varar c) var 7. a) yürüyerek b) yürürken c) yürür yürmez 8. a) yer b) yiyip c) yemek 9. a) çalışmalı b) çalışmalıyız c) çalışmayız 10. a) seyreter b) seydedir c) seyreder E. Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurunuz. 5 puan - Merhaba! Ne yapıyorsun? Sen...1. partide ne giyeceksin? Hiç elbiselerim...2. Heyecandan ağlamak...4. gülmek istiyorum bir çözüm buldum bana yardım edeceksin gelmeyeceğim!!! ya... ya da, yok, düşünürken, yarınki, hem... hem de F. Aşağıdaki krokiye bakarak onunla ilgili alıştırmayı yapınız. 5 puan 7

8 Doğru mu? / Yanlış mı? 1. Balıkçı lokantanın yanında. 2. Kuaför Ak Deniz Caddesinde. 3. Sinema otel ile dövizin arasında. 4. Lokanta köşede. 5. Döviz otelin arkasında. Doğru Yanlış Başarılar dileriz! 8

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΔΕΙΓΜΑ Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε3 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή

Detaylı

Türkçe. Level 2 Turkish Level 2. Course Content. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso.

Türkçe. Level 2 Turkish Level 2. Course Content. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso. Türkçe Course Content Level 2 Turkish Level 2 turkish TURCO TURC TÜRKISCH TURCO Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso RosettaStone.com RosettaStone.co.uk VERSION

Detaylı

enginel Rosemary Border - Piyano

enginel Rosemary Border - Piyano enginel Rosemary Border - Piyano Türkçesi : Serpil Özçeşmeci Aralık 2002 Müzik nerden gelir? O öğrenilen bir şey midir? Ya da basitçe size verilen bir şey midir; kimsenin nereden geldiğini bilmediği? Bu

Detaylı

Türkçe. Level 3 Turkish Level 3. Course Content. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso.

Türkçe. Level 3 Turkish Level 3. Course Content. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso. Türkçe Course Content Level 3 Turkish Level 3 turkish TURCO TURC TÜRKISCH TURCO Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso RosettaStone.com RosettaStone.co.uk VERSION

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ Μάθημα: Σουρκικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια: 2.30 Ημερομηνία: ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 6 Διάρκεια: 2.30 Ημερομηνία:

Detaylı

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE

1. DENEME SINAVI TÜRKÇE 1. DENEME SINAVI TÜRKÇE Sınava Hazırlık A2 www.telc.net 1. Deneme Sınavı TÜRKÇE A2 Sınav araç gereçlerinin yayın hakkı telc GmbH ye aittir. telc GmbH nin yazılı izni olmadan sınav araç gereçleri kısmen

Detaylı

Κεφάλαιο ΙΙ: Η ΥΠΟΤΑΞΗ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ / Οι Δευτερεύουσες Προτάσεις: -DIk/-(y)AcAk eki alan AD işlevli YAN TÜMCELER

Κεφάλαιο ΙΙ: Η ΥΠΟΤΑΞΗ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ / Οι Δευτερεύουσες Προτάσεις: -DIk/-(y)AcAk eki alan AD işlevli YAN TÜMCELER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ και ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Μορφολογία - Σύνταξη Διδάσκουσα: Σοφία ΠΡΟΚΟΥ

Detaylı

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Δ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ½ ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:

Detaylı

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ε ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ½ ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια: 2.30 Ημερομηνία:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: ΤAZMA. Aşağıdaki konuyla ilgili 180-200 kelimelik bir kompozisyon yazınız. İnsan ilişkilerinin toplum hayatındaki fonksiyonu ve önemi.

BİRİNCİ BÖLÜM: ΤAZMA. Aşağıdaki konuyla ilgili 180-200 kelimelik bir kompozisyon yazınız. İnsan ilişkilerinin toplum hayatındaki fonksiyonu ve önemi. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ε ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ½ ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.: 24 Μαΐοσ

Detaylı

www.turkceciler.com www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİ www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi 185 SINIF YAKLAŞIK SÜRE TEMEL BECERİLER MATERYALLER ÇİÇEKÇİ : 6. sınıf : 20 dakika yi doğru, güzel ve etkili kullanma :

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AİLE DANIŞMANLIĞI: UYGULAMA ÖDEVİ. ADI-SOYADI Tlf: Mail:

AİLE DANIŞMANLIĞI: UYGULAMA ÖDEVİ. ADI-SOYADI Tlf: Mail: AİLE DANIŞMANLIĞI: UYGULAMA ÖDEVİ ADI-SOYADI Tlf: Mail: 1 1.Sorular: Uygulama Soruları a- Mucizevî Sorular: Eğer bi mucize olsaydı ve problemin çözülseydi, durumunuzda nasıl bir farklılaşma olurdu? Eğer

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Devl et Dil Sertifikası

Devl et Dil Sertifikası ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡ ΑΤΙΚ Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙ ΑΣ Eğitim, Yaşamboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devl et Dil Sertifikası DÜZEY &B 2 Avrupa Konseyi nin Ortak

Detaylı

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 19.03.2010 Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Burcu ve ailesi tatil planı yapıyorlarmış. Tatil için nereye gideceklerini konuşmuşlar. Burcu, "Antalya'ya gidelim."

Detaylı

gezeriz diye düşünüyoruz. Birkaç küçük detayı görmezseniz her şey mükemmel. Sanki müreffeh bir dünya şehrindeymişsiniz gibi. Kişi başına düşen milli

gezeriz diye düşünüyoruz. Birkaç küçük detayı görmezseniz her şey mükemmel. Sanki müreffeh bir dünya şehrindeymişsiniz gibi. Kişi başına düşen milli Kazımadan KAZAN Biliyorsunuz, kazı kazan bir talih oyunu. Bizimki kazımak istemeyen başka bir Kazan. Bir vesile ile gittiğimiz Tataristan ın baş kenti Kazan ı anlatmaya çalışacağım sizlere. 1.100.000 kadar

Detaylı

OKUMA-ANLAMA KLONLAMA

OKUMA-ANLAMA KLONLAMA OKUMA-ANLAMA KLONLAMA (1)Bir organizmanın kendiyle aynı genetik yapıda organizmalar üretmesine klonlama deniyor. Üremeyle çoğalan bakteri gibi organizmalar, mutasyona uğramadıkları taktirde sonsuza kadar

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

1. Deneme Sınavı. TÜRKÇE Okul. www.telc.net

1. Deneme Sınavı. TÜRKÇE Okul. www.telc.net 1. Deneme Sınavı TÜRKÇE Okul A2 www.telc.net 1. Deneme Sınavı TÜRKÇE Okul A2 Sınav materyalinin yayın hakkı telc GmbH ye aittir. telc GmbH nin yazılı izni olmadan sınav materyali kısmen veya tamamen alıntı

Detaylı

vardı. Oraya gidecekti. Yalnız giderse evdekilerin kızacağını

vardı. Oraya gidecekti. Yalnız giderse evdekilerin kızacağını Bisiklet Tutkusu Hayatlarının serüven çağındaydılar. Şubat ayı hiç ummadıkları kadar güneşli geçiyordu ve yürekleri coşku doluydu. Bu pırıl pırıl havanın yarıyıl tatiline denk gelmesi, çocuklar için bulunmaz

Detaylı

TÜRKÇE. Course Content. Level 1. Stufe 1 レベル 1 단계 1. Livello 1. Nivel 1. Nível 1. Niveau 1 トルコ語 터키어 土耳其语

TÜRKÇE. Course Content. Level 1. Stufe 1 レベル 1 단계 1. Livello 1. Nivel 1. Nível 1. Niveau 1 トルコ語 터키어 土耳其语 TÜRKÇE Stufe 1 Level 1 トルコ語 TÜRKISCH TURKISH 단계 1 Livello 1 Nivel 1 TURCO TURCO 1级 Nível 1 Niveau 1 レベル 1 터키어 土耳其语 TURCO TURC Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del

Detaylı